[Prethodna stranica: Jugoslavija, 1956. - 1963.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Yugoslavia, 1963 - 1991][Slijedeća stranica: Jugoslavija, 1945. - 1991. - republike i autonomne pokrajine]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 11. listopada 2003.
Posljednja promjena: 19. svibnja 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Jugoslavija, 1963. - 1991.

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, 1963. - 1991.


Godine 1963. promjenom ustava došlo je do promjene imena države i njezinih simbola. Grb je sada dobio šest baklji koje predstavljaju republike u federaciji. Jugoslavija se raspala 1991. godine, a dvije republike koje su ostale u savezu osnovale su novu državu istog imena, zadržavajući ranije simbole do 1992. godine, a vojnopomorske zastave i plamenci su formalno promijenjeni 1993.
Uslijed promjena u vojnoj organizaciji neke su raije propisane zastave s vremenom promijenile naziv, odnosno korištene su za druge funkcije, a uvedene su i neke nove. Ovdje su prikazane samo one koje se razlikuju od ranije propisanih zastava.


Vidi još:

Pramčana zastava

Pramčana zastava brodova Jugoslavenske ratne mornarice

[Pramčana zastava] [Normal] 2:3 [Pramčana grb]
U upotrebi: od 7. travnja 1963.
Prihvaćena: 19. travnja 1973.
Opisi grba: Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predstavlja polje okruženo žitnim klasjem. Klasje je dole povezano trakom na kojoj je ispisan datum 29 XI 1943. Između vrhova klasja je crvena petokraka zvezda. Usred polja nalazi se šest koso položenih buktinja čiji se plamenovi spajaju u jedan plamen. (Čl. 3, Ustav, 1963.)
Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predstavlja polje okruženo žitnim klasjem. Klasje je dolje povezano trakom plave boje na kojoj je ispisan datum 29 XI 1943. Između vrhova klasja je crvena petokraka zvezda. Usred polja nalazi se šest koso položenih buktinja čiji se plamenovi spajaju u jedan plamen. (Čl. 6, Ustav, 1974.)

Opis zastave: Pramčana zastava je crvene boje, sa grbom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u sredini. Središna tačka grba poklapa se sa tačkom u kojoj se seku dijagonale zastave. Odnos širine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po. (Čl. 4, Zakon, 1973)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 07.04.1963, Službeni list SFRJ, br. 14/1963, 10.04.1963.
Zakon o državnom pečatu i pečatima saveznih organa, 02.12.1963, Službeni list SFRJ, br. 49/1963, 11.12.1963.
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 21.02.1974, Službeni list SFRJ, br. 9/1974, 21.02.1974.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastave koje su u svojem izgledu uključivale grb koji je izmijenjen 1963. godine istovremeno su izmijenjene u praksi, iako su propisnici o tome formalno objavljeni tek kasnije.
Grb je izmijenjen 1963. uvećanjem broja baklji na šest, tako da predstavljaju broj republika koje čine Federaciju.Predsjednik Republike

Zastava predsjednika Republike

[Predsjednik Republike] [Normal] 1:1
U upotrebi: od 7. travnja 1963.
Prihvaćena: 19. travnja 1973.
Opis zastave: Zastava Predsednika Republike odnosno zastava Predsednika Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u obliku kvadrata, sa grbom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u sredini belog polja umesto crvene petokrake zvezde, čiji vrh dopire do sredine plavog polja, a donje ivice do sredine crvenog polja zastave. Zastava je obrubljenja porubom čija širina iznosi osminu dužine stranice kvadrata, a sastavljena je od plavih, belih i crvenih trouglova. Osnovica trougla iznosi jednu dvanaestinu, a širina jednu osminu ukupne dužine stranice zastave. Spoljni trouglavi su bele boje, a unutrašnji naizmenično plave i crvene boje. UJ uglovima zastave nalaze se deltoidi plave boje. (Čl. 7, Zakon, 1973.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastave koje su u svojem izgledu uključivale grb koji je izmijenjen 1963. godine istovremeno su izmijenjene u praksi, iako su propisnici o tome formalno objavljeni tek kasnije. Nakon 1980. ovu zastavu koristio je predsjednik Predsjedništva SFRJ.Ministar obrane

Zastava Saveznog sekretara za narodnu obranu

[Ministar obrane] [Normal] 1:1
U upotrebi: od 7. travnja 1963.
Prihvaćena: 1. rujna 1975.
Opis zastave: Komandna zastava saveznog sekretara za narodnu odbranu je bele boje, u obliku kvadrata, sa porubom koji se sastoji od plavo-belo-crvenih pruga vertikalno poioženih na rubove zastave. Širina poruba iznosi četiri širine pruge, a širina pruge iznosi dvadesetdeveti deo dužine zastave. Raspored pruga po bojama u porubu je plavo-belo-crveno, tako da se u svakom spoljašnjem uglu poruba nalazi plavi kvadrat čije su strane jednake širini pruge. U uglovima poruba pruge se spajaju pod pravim uglom. U sredini belog polja zastave nalazi se grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Visina grba od njegovog donjeg ruba do vrha zvezde iznosi dve trećine visine zastave. (Čl. 3, Pravilnik, 1975.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastave koje su u svojem izgledu uključivale grb koji je izmijenjen 1963. godine istovremeno su izmijenjene u praksi, iako su propisnici o tome formalno objavljeni tek kasnije.Zapovjednik vojnopomorskog sektora

Zastava komandanta Vojnopomorske oblasti

[Zapovjednik vojnopomorskog sektora] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1. rujna 1975.
Opis zastave: Komandna zastava komandanta Vojnopomorske oblasti je bele boje, u obliku kvadrata, sa porubom koji je istovetan sa porubom komandne zastave saveznog sekretara za narodnu odbranu. U sredini belog polja zastave nalazi se stilizovano admiralitetno sidro crvene boje. Iznad sidra nalazi se crvena petokraka zvezda čiji kraci imaju uzan žuti porub. Visina sidra i petokrake zvezde merena od vrha zvezde do dna sidra, iznosi dve trećine dužine zastave. (Čl. 4, Pravilnik, 1975.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava ranije korištena za zapovjednika mornarice sada je prilagođena novim organizacijskim rješenjima. Četiri zastave za admirale zadržane su u nepromijenjenom obliku.Zapovjednik flote

Plamenac komandanta flote

[Zapovjednik flote] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 1. rujna 1975.
Opis zastave: Komandni plamenac komandanta flote je plave boje, trouglastog oblika, a vrh mu je isečen u obliku lastinog repa. Isečak dopire do polovine dužine plamenca. Odnos visine i dužine je jedan prema dva. U levom gornjem uglu nalazi se stilizovano admiralitetno sidro žute boje, čiji je oblik istovetan sa stilizovanim sidrom komandne zastave admirala. Visina sidra iznosi tri desetine visine plamenca i spušteno je od gornje ivice za polovinu svoje visine. Širina sidra iznosi tri četvrtine visine sidra, a udaljeno je od levog ruba plamenca za polovinu svoje širine. (Čl. 10, Pravilnik, 1975.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Plamenac zapovjednik flote plavi je trokutasti plamenac raskoljenog kraja sa žutim sidrom u uglu, kakav je ranije bio propisan za zapovjednika flotile ili brigade ratnih brodova.Zapovjednik flotile i brigade

Plamenac komandanta brigade odnosno flotile ratnih brodova

[Zapovjednik flotile i brigade] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 1. rujna 1975.
Opis zastave: Komandni plamenac komandanta brigade, odnosno flotile ratnih brodova je crvene boje, trouglastog oblika, sa porubom plave boje uz kose stranice. Širina poruba iznosi jednu desetinu osnove trougla. Odnos visine i dužine plamenca je jedan prema dva. U crvenom polju, uz osnovu trougla, nalazi se stilizovano admiralitetno sidro žute boje, čiji je oblik istovetan sa stilizovanim sidrom komandne zastave admirala. Visina sidra iznosi jednu trećinu osnove trougla, a nalazi se na sredini visine osnove. Širina sidra iznosi tri detvrtine visine sidra, a udaljeno je od osnove trougla za polovinu svoje širine. (Čl. 11, Pravilnik, 1975.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Nakon što je plamenac zapovjednika flotile propisan za zapovjednika flote, za prvoga je uveden novi plamenac: crveni trokutasti plamenac plavog ruba sa žutim sidrom uz koplje. Ostali plamenci nastavili su se koristiti kao do tada.Ratni plamenac

Plamenac komandanta broda

[Ratni plamenac] [Normal] 1:20
Prihvaćena: 1. rujna 1975.
Opis zastave: Komandni plamenac komandanta broda je uska crvena vrpca, koja od polovine dužine do kraja ima trouglast oblik, na čijem se vrhu nalazi plavo-belo-crvena kićanka. Odnos osnove prema dužini je jedan prema dvadeset. Uz osnovu se nalazi zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, čiji je odnos širine prema dužini jedan prema jedan i po, i odvojena je od crvene vrpce uskim belim rubom. Na sredini belog polja zastave nalazi se crvena petokraka zvezda sa vencem, koja u svemu odgovara petokrakoj zvezdi na zastavi brodova Ratne mornarice. (Čl. 14, Pravilnik, 1975.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Plamenac komandanta broda crveni je plamenac jednolike širine do polovice svoje dužine od kuda se trokutasto sužava prema kraju na kojem je trobojna kićanka. Uz koplje nalazi se jugoslavenska trobojnica sa žuto obrubljenom zvijezdom unutar vijenca kao na vojno-pomorskoj zastavi.Predsjednik Savezne skupštine

Rangovna zastava predsjednika Savezne skupštine

[Predsjednik Savezne skupštine] [Normal] 1:1
U upotrebi: od 7. travnja 1963.
Prihvaćena: 19. travnja 1973.
Opis zastave: Rangovna zastava predsednika Savezne skupštine je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u obliku kvadrata, sa grbom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u sredini umesto crvene petokrake zvezde. Visina grba od njegcvog donjeg ruba do vrh iznosi dve-trećine stranice zastave. (Čl. 11, Zakon, 1973.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastave koje su u svojem izgledu uključivale grb koji je izmijenjen 1963. godine istovremeno su izmijenjene u praksi, iako su propisnici o tome formalno objavljeni tek kasnije.Član Predsjedništva

Rangovna zastava članova Predsjedništva SFRJ

[Član Predsjedništva] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 19. travnja 1973.
Opis zastave: Rangovna zastava članova Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u obliku kvadrata, sa petokrakom zvezdom i kružnim vencem u sredini. Petokraka zvezda je crvene boje sa žutim rubom, a venac je žlute boje. Poluprečnik kružnog venca iznosi jednu četvrtinu dužine stranice zastave. (Čl. 12, Zakon, 1973.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava ranije korištena za članove vlade sada je propisana za članove Predsjedništva SFRJ, kolektivnog šefa države od osam članova koji su predstavljali svaku od republika i autonomnih pokrajina.Predsjednik vlade

Rangovna zastava predsjednika Saveznog izvršnog vijeća

[Predsjednik vlade] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 19. travnja 1973.
Opis zastave: Rangovna zastava predsednika Saveznog izvršnog veća je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u obliku kvadrata, sa petokrakom zvezdom u sredini. Petokraka zvezda je crvene boje sa žutim rubom. (Čl. 13, Zakon, 1973.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava jednakog izgleda kao i nacionalna zastava u kvadratnom obliku korištena za kao zastava predsjednika vlade.General

Rangovna zastava generala i starješine republičkog odnosno pokrajinskog štaba teritorijalne obrane

[General] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1. rujna 1975.
Opis zastave: Rangovna zastava generala i rangovna zastava starešine republičkog, odnosno pokrajinskog štaba teritorijalne odbrane su bele boje, u obliku kvadrata, sa porubom koji je istovetan sa porubom komandne zastave saveznog sekretara za narodnu odbranu. Na preseku dijagonala zastave, u zamišljenom krugu poluprečnika jedne petine stranice zastave, nalazi se generalski znak sa desne, odnosno leve naramenice, žute boje, sa crvenom petokrakom zvezdom iznad znaka. Petokraka zvezda ima uski žuti porub. Poluprečnik spoljašnjeg kruga zvezde sa porubom iznosi jednu dvanaestinu stranice zastave. (Čl. 17, Pravilnik, 1975.)
Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Vladimir Isaić: Pomorski običaji i tradicije, Adamić, Rijeka, 2001. pp. 30-33
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava generala ili zapovjednika republičkog odnosno pokrajinskog stožera teritorijalne obrane bijela je zastava s obrubom od trobojnih pruga i u sredini znakom generala. Znak se sastoji od ukrštenog zlatnog mača i topovske cijevi unutar vijenca od zlatnog lišća i na vrhu zlatno obrubljene crvene peterokrake zvijezde.[Prethodna stranica: Jugoslavija, 1956. - 1963.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Yugoslavia, 1963 - 1991][Slijedeća stranica: Jugoslavija, 1945. - 1991. - republike i autonomne pokrajine]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.