[Previous page: Varazdin County - Cities][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Varaždinska županija - općine][Next page: Koprivnica and Krizevci County]

[Heimer:  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 16th September 2000
Last updated: 27th December 2023
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of the Varaždin County.

Varazdin County - Communities

Varaždinska županija - općine


 1. Bednja
 2. Beretinec
 3. Breznica
 4. Breznički Hum
 5. Cestica
 6. Donja Voća
 7. Gornji Kneginec
 8. Jalžabet
 9. Klenovnik
 10. Ljubešćica
 11. Mali Bukovec
 12. Martijanec
 13. Maruševec
 14. Petrijanec
 15. Sračinec
 16. Sveti Đurđ
 17. Sveti Ilija
 18. Trnovec Bartolovečki
 19. Veliki Bukovec
 20. Vidovec
 21. Vinica
 22. Visoko

Since 1993 the Croatian legislation allows the units of local self-government (counties, cities and communities) to have their coat of arms and flag, however these may be legally used only after they are approved by a central state authority. The a flag of a city or community should be of a one colour field with the coat of arms in the centre or offset towards hoist. Some exceptions from this rule are tolerated for the cities with traditional flag established before these rules were made. The coat of arms must follow also a set of rules to be approved. Some cities and communities use unapproved designs nevertheless. See more on the approval dates. Prior to 1993 the coats of arms and flag were not regulated by state legislation.
The official bazon (heraldic descripton) of the coats of arms and descriptions of the flags are according to the approval text of the central state authority, other description according to other community documents.
In 1997 the community of Breznički Hum changed the word order in the name, while Veliki Bukovec was formed. In 2006 the name of Donji Martijanec was changed to Martijanec.


Legal notice: The counties, cities and communities in the Republic of Croatia by their decision on adoption and use of the coats of arms and flags limit the use of these symbols only after obtaining an explicit written permission. However, most of the units of local government and self-government by the same decisions explicitly allow the free use of the symbols in the educational and scientific purposes and in the artistic creation, under condition that such use does not offend the dignity and honour of the local unit. The author of these pages considers that the depiction of the coats of arms and the flags here meets the conditions of free use in that sense.

See also:

Beretinec

[Beretinec] [Normal] 1:2 [State Flag] [Beretinec]
[Beretinec]
Adopted: 31st July 1997     Approved: 12th November 1998
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Approved blazon of arms: U crvenome zlatni/žuti jež.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 zelene boje s grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: Heraldički opis grba: Na crvenoj podlozi štita, na sredini polja, smješten je u desno okrenuti zlatni jež. Literarni opis grba: Grb Općine Beretinec prikazuje zlatnog ježa na crvenoj podlozi. Jež kao obilježje Općine Beretinec odabran je zbog svojih svima znanih osobina, a to su: radinost, briga za svoj dom i svoju obitelj, obrana svog doma i po cijenu svog života. Uza sve to on je miran i samozatajan stanovnik naših šuma. Sve te osobine mogle bi se ukratko Izreći narodriom poslovicom "Tuđe nećemo, a svoje nedamo". Osim toga ježe je kao što nam je poznato šumska životinja i ne može živjeti izvan šume, pa na taj način posredno može puslužiti i kao simbol zdravog i nezagađenog okoliša. Takvim načinom sagledavanja možemo jež shvatiti i kao simbol ekologije. Osim ovog "prirodno uvjetovanog" prikazivanja ježa na grbu Općine Beretinec, postoji i povijesna opravdanost. Naime Dragutin Antolek Orešek, čije je imanje bilo u Beretincu, spominje se kao prvi varaždinski novinar, ilirac, protivnik germanizacije, a sve to rezultiralo je objavljivanjem satiričkog lista "Podravski jež". U tom listu Antolek nizom ilustracija i oštrih satiričkih tekstova govori protiv Nijemaca i germanizacije tako da radi toga bude čak i proganjan. Osim u političkom radu isticao se i u kulturnom životu svojeg kraja, pa je tako njegovom zaslugom 1875. godine u Varaždinu osnovano pjevačko društvo "Vila". Gledajući sve to zajedno možemo reći da jež na grbu Općine Beretinec nagovještava poštene, vrijedne i ekološki svjesne ljude, a to su osobine koje se danas u Hrvatskoj i u svijetu osobito cijene. (Čl. 1, Odluka, 1997.)
Grb Općine Beretinec je povijesni grb Općine. Grb Općine Beretinec prikazuje zlatnog ježa na crvenoj podlozi. Jež kao obilježje Općine Beretinec odabran je zbog svojih svima znanih osobina: a to su radinost, briga za svoj dom i svoju obitelj, obrana svog doma i po cijenu svog života. Uza sve to on je miran i samozatajan stanovnik naših šuma. Sve te osobine mogle bi se ukratko izreći narodnom poslovicom "Tuđe nećemo, a svoje nedamo." Osim toga jež je kao što nam je poznato šumska životinja i ne može živjeti izvan šume pa na taj način posredno može služiti i kao simbol zdravog i nezagađenog okoliša. Takvim načinom sagledavanja možemo ježa shvatiti i kao simbol ekologije. Osim ovog "prirodnog uvjetovanog" prikazivanja ježa na grbu Općine Beretinec postoji i povijesna opravdanost. Naime Dragutin Antolek Orešek, čije je imanje bilo u Beretincu, spominje se kao prvi varaždinski novinar, ilirac, protivnik germanizacije, a sve to rezultiralo je objavljivanjem satiričkog lista "Podravski jež". U tom listu Antolek nizom ilustracija i oštrih satiričkih tekstova govori protiv Nijemaca i germanizacije tako da radi toga bude čak i proganjan. Osim u političkom radu isticao se i u kulturnom životu svojeg kraja pa je tako njegovom zaslugom 1875. godine u Varaždinu osnovano pjevačko društvo "Vila". Gledajući sve to zajedno možemo reći da jež na grbu Općine Beretinec nagovještava poštene, vrijedne i ekološki svjesne ljude, a to su osobine koje se danas u Hrvatskoj i u svijetu osobito cijene. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine povijesni je grb Općine Beretinec. Grb Općine Beretinec prikazuje zlatnog ježa na crvenoj podlozi. Jež kao obilježje Općine Beretinec odabran je zbog svojih svima znanih osobina, a to su: radinost, briga za svoj dom i svoju obitelj, obrana svog doma i po cijenu svog život a. Uza sve to on je miran i samozatajan stanovnik naših šuma. Sve te osobine mogle bi se ukratko izreći narodnom poslovicom »Tuđe nećemo, svoje ne damo«. Osim toga, jež je kao što nam je poznato šumska životinja i ne može živjeti izvan šume pa na taj način posredno može poslužiti i kao simbol zdravog i nezagađenog okoliša, odnosno kao simbol ekologije. Osim ovog »prirodno uvjetovanog« prikazivanja ježa na grbu Općine Beretinec postoji i povijesna opravdanost. Naime, Dragutin Antolek Oršek, čije je imanje bilo u Beretincu, spominje se kao varaždinski novinar, ilirac, protivnik germanizacije, a sve je to rezultiralo objavljivanjem satiričkog lista »Podravski jež«. U tom listu Antolek nizom ilustracija i oštrih satiričkih tekstova govori protiv Nijemaca i germanizacije tako da radi toga bude čak proganjan. Osim u političkom radu isticao se i u kulturnom životu svojeg kraja pa je tako njegovom zaslugom 1875. g. u Varaždinu osnovano pjevačko društvo »Vila«. Gledajući sve to zajedno, možemo reći da jež na grbu Općine Beretinec nagovještava poštene, vrijedne i ekološki svjesne ljude, a to su osobine koje se danas u Hrvatskoj i u svijetu osobito cijene. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Descriptions of flag: Heraldički opis zastave: Zastava Općine Beretinec izrađena je u omjeru (visina prema dužini) 1:2, zelene je boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Beretinec. Grb je izrađen prema predlošku i heraldičkom opisu u heraldičkim bojama. (Čl. 1, Odluka, 1997.)
Zastava Općine Beretinec izrađena je u omjeru (visina prema dužini) 1 : 2 i zelene je boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Beretinec. Grb je izrađen prema predlošku i heraldičkom opisu u heraldičkim bojama. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine je zelene boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Beretinec. Grb je izrađen prema predlošku i heraldičkom opisu u heraldičkim bojama. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Sources: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Beretinec, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Beretinec, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Beretinec, 06.09.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 12/1994, 26.09.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Beretinec, 31.07.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/1998, 10.12.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/57, URBROJ: 515-04-03/1-98-5, 12.11.1998.
Statut Općine Beretinec, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2001, 12.10.2001.
Statut Općine Beretinec, 27.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 2/2006, 28.01.2006.
Statut Općine Beretinec, 13.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Beretinec, 15.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 17/2013, 29.03.2013.
Statut Općine Beretinec, 24.05.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 35/2018, 25.05.2018.
"Svečano u Beretincu", Varaždinske vijesti, 07.12.1994, str. 2.
"Svečanost u Općini Beretinec", Varaždinske vijesti, 14.12.1994, str. 9.
Correspondence with the Community, 18.02.2015.
"Uvodnik", Jež, Službeno glasilo Općine Beretinec, travanj 2015, br. 1, str. 2.
"Grb Općine Beretinec, Zastava Općine Beretinec", Jež, Službeno glasilo Općine Beretinec, travanj 2015, br. 1, str. 3.

The coat of arms is Gules a Hedgehog Or. The Statute claims that this is the historical coat of arms of Beretinec, but even if it provides longish explanation why the hedgehog was chosen, it does not mention when the coat of arms was granted/adopted first time and how it was ever used earlier. The flag is green with the coat of arms in the centre. The table flags in use are vertical with the yellow community name inscribed above and below the shield following its shape.


Beretinec, proposal 1997

[Beretinec, proposal 1997] [Proposal] 1:2 [Beretinec, proposal 1997]
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Sources: Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/57, URBROJ: 515-04-03/1-98-5, 12.11.1998.
Correspondence with the Community, 18.02.2015.

A design considered for approval was different in details - the shield was of rectangular shape while the flag was of "petroleum green" colour. Eventually, the semicircular shield and normal green was approved and formally adopted.


Beretinec, 1994 – 1997

Adopted: 6th September 1994
Description of arms: Heraldički opis grba: Barokni štit grba vodoravno je razdjeljen u dva polja. U gornjem polju plave boje sa zelene uzvisine uzdiže se zgrada baroknog dvorca. Iznad dvorca iz plave površine izranjuju dvije srebrne zvijezde. U donjem polju crvene boje četiri ukrštena zlatna žitna klasa obujmljuju zlatni grozd. Literarni opis grba: Gornjim poljem dominira prikaz baroknog dvorca Šaulovec, prikazano je pročelje dvorca kojeg je 1791. godine izgradio Antun Kiss, plemički sudac Varaždinske Županije, a 1902. godine ga dogradili i u duhu histiricizma preinačili Karlo Kiss i njegova supruga Ana rod. Prelog. Dvorac je danas spomenik kulture i znamen kulturno-povijesnog identiteta općine Beretinec. Dvorac se izdiže iz zelenog brežuljka što simbolizira perivoj oko dvorca, koji je osnovan krajem 18. stoljeća i danas je zaštićen kao spomenik vrtne arhitekture. Srebrne zvijezde elementi su preuzeti iz grba obitelji Kiss de Savlovcz. Ova je obitelj dala niz istaknutih ličnosti u političkom i javnom životu Varaždinske Županije i ostavila neizbrisiv trag u prošlosti ovog područja. Plava podloga gornjeg polja boja je nebeskog plavetnila. Crvena boja podloge donjeg polja kao vatre i krvi najuže je povezana s principom života. Iz ove podloge izrastaju četiri ukrštena zlatna klasa te zlatni grozd kao sirnboli poljoprivrede, vinogradarstva i voćarstva ovog kraja. Grozd je istovremeno i simbol obilja, plod marljivog ljudskog rada, i kao takav simbol svih darova što ih Bog daruje ljudima. Ispod štita ispisana je godina 1236. kao godina najstarijeg spomena ovog kraja. Za službenu upotrebu koristi se grb bez lente s godinom. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Description of flag: Opis zastave: Zastava općine Beretinec pravokutnog je oblika, a omjer dužine i širine iznosi 2 naprema 1. U sredini plavog polja uokvirenog zlatnom trakom smješten je na licu i naličju zastave grb općine Beretinec. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Abandoned: 31st July 1997
Sources: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Beretinec, 06.09.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 12/1994, 26.09.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Beretinec, 31.07.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/1998, 10.12.1998.
(Vjesnik Općine Beretinec, prosinac 1994, br. 1, God. 1) reprinted in:
"Uvodnik", Jež, Službeno glasilo Općine Beretinec, travanj 2015, br. 1, str. 2.

The coat of arms adopted prior to the corrent one was in a Baroque shiels per fess, azure a Baroque castle on a mound vert and in the chief two mullets argent and gules a bunch of grapes or between four wheat ears of the same. The coat of arms depicts the Šaulovec castle, and the mullets are from the family arms of its owners, Kiss de Savlovcz. For the blue it is stated to represent the blue skyes, and red the principle of life. The fruits represent abundance and diligence. A ribbon with the inscribed year of the first mention of Beretinec in documents, 1236, was set under the shield in some occasions. The flag was blue with the coat of arms in the centre of it. So far no information if it was ever actually produced.Breznica

Seat of administration: Bisag

[Breznica] [Normal] 1:2 [State Flag] [Breznica]
[Breznica]
[Breznica]
Adopted: 12th October 2015     Approved: 25th April 2016
Design: Zoran Kolarević, Oz Media, Zagreb
Approved blazon of arms: U plavome polju na panju iz kojega lijevo izbija mladica breze sa pet listova i dvije rese srebrna/bijela vatrogasna truba.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: Na grbu Općine Breznica kao simboli nalaze se smeđi panj sa zelenom mladicom biljke breze sa pet listova i srebrnom vatrogasnom trubom koja je položena okomito na panj uz mladicu. Oblik grba je štit germanskog oblika sa plavom podlogom. (Čl. 7, Odluka, 2015.)
Grb Općine ima oblik štita germanskog oblika sa plavom podlogom na kojem se kao simboli nalaze smeđi panj sa zelenom mladicom biljke breze sa pet listova i srebrnom vatrogasnom trubom koja je položena okomito na panj uz mladicu. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Descriptions of flag: Zastava je izrađena u omjeru (visina prema dužini) 1:2 i zelene je boje. Grb Općine smješten je na sredini zastave u sjecištu dijagonala. (Čl. 8, Odluka, 2015.)
Zastava Općine zelene je boje s grbom Općine smještenim na sredini zastave u sjecištu dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2085.)

Sources: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Breznica, 19.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Breznica, 18.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 3/1994, 06.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Breznica, 12.10.2015, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 46/2015, 15.10.2015.
7. prigorsko-zagorski sejem, Bisag, 20.09.2015, plakat, 2015.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/15-01/4, URBROJ: 515-02-02-01/1-16-6, 25.04.2016.
"Breznica čestitarima pokazala kako se u maloj Općini radi velika proslava", 24.07.2016, Regionalni tjednik, regionalni.com
"Na dan oživjeli stara vremena", Varaždinske vijesti, 26.07.2016, str. 23.
"Simbolizira se preporod i vraćanje života", Regionalni tjednik, 26.07.2016, str. 11.
Info Božo Majcen, deputy mayor of Breznica, 30.08.2016.
Statut Općine Breznica, 15.02.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 15/2018, 17.02.2018.

The coat of arms of Breznica is azure a firefighter's trumpet argent standing on a tree stump with a birch sprout vert issuing in sinister. The birch is canting for the community name (Croatian breza - a birch tree). The flag is green with the coat of arms in the centre of it. There is a flag, presumably a ceremonial one, of the same general design with the community name added above and in a yellow ribbon above the yellow outlined arms and with yellow birch branches beneath the arms with the depiction of the historical Bisag castle in their base.
While the formal seat of administration is in the village of Breznica, the actual community offices and most of the other infrastructure is in the village of Bisag, near the location of ruins of the medieval castle, deconstructed partially after 1918 and finally burned in a fire during the World War II. The symbols were consecrated by parish priest on 22 July 2016, the Community Day, Feast of St. Mary Magdalene.Breznički Hum

[Breznički Hum] [Normal] 1:2 [State Flag] [Breznički Hum]
[Breznički Hum]
[Breznički Hum] [Breznički Hum]
Adopted: 20th December 2001     Approved: 22nd July 2002
Design: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Approved blazon of arms: U plavome iznad srebrne/bijele pumpe za vodu zlatna/žuta poštanska truba.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: Opis Grba Općine Breznički Hum: u četvrtastom štitu, u plavom polju, gore; zlatno (žuta) truba-poštanska, dolje: srebrna (bijela) pumpa za vodu. (Čl. 3, Odluka, 2001.)
Opis Grba Općine Breznički Hum: u četvrtastom štitu, u plavom polju; gore; zlatno (žuta) truba-poštanska, dolje: srebrna (bijela) pumpa za vodu. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Opis Grba i Općine Breznički Hum: u četvrtastom štitu, u plavom polju; gore; zlatno (žuta) truba-poštanska, dolje; srebrna (bijela) pumpa za vodu. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis grba Općine Breznički Hum: u četvrtastom štitu, u plavom polju; gore zlatno (žuta) truba-poštanska, dolje; srebrna (bijela) pumpa za vodu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Descriptions of flag: Zastava Općine Breznički Hum je jednobojna, plave boje, u sredini na sjecištu dijagonala nalazi se grb obrubljen zlatno-žutim rubom. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 4, Odluka, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine Breznički Hum je jednobojna, plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obrubljen zlatno/žutim rubom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Sources: Ceremonial flag photo on www.zastave.com, 20.07.2004
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Hum Breznički, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Hum Breznički, 28.02.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 2/1994, 25.03.1994.
Statut Općine Hum Breznički, 28.02.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 3/1994, 06.04.1994.
Statut Općine Breznički Hum, 27.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2001, 12.10.2001.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Breznički Hum, 20.12.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 29/2001, 21.12.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/223, URBROJ: 514-09-01-02-3, 22.07.2002.
Statut Općine Breznički Hum, 07.02.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 3/2006, 08.02.2006.
Statut Općine Breznički Hum, 10.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 27/2009, 11.08.2009.
Statut Općine Breznički Hum, 18.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 10/2013, 19.03.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Breznički Hum, 30.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 16/2018, 27.02.2018.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Općina Breznički Hum, www.breznicki-hum.hr, 22.08.2014.

The coat of arms of Breznički Hum is azure an water pump argent and a post horn or in chief. The flag is blue with the golden bordered coat of arms in the centre. Around 2013 the community stared also using light blue flags without the outline around the coat of arms. The ceremonial flag is a blue gonfalon with three triangularly ending tails and with golden fringe along bottom, the coat of arms in the centre outlined with tripple wattle ornament, the name of the community above in two arches and linden branche ornaments below in the tails. A table flag is a vertical blue flag with the coat of arms in the centre and the golden inscriptions in arches above and below. Besides that a white triangularly ending flag with blue inscriptions is used, as well.

Until 1997 the official name was Hum Breznički.Cestica

[Cestica] [Normal] 1:2 [State Flag] [Cestica]
[Cestica]
Adopted: 28th July 1997     Approved: 27th October 1997
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin, after the idea by Ivan Košić
Approved blazon of arms: U plavome na zelenom trobrijegu srebrni/bijeli križ oko kojeg se ovija čokot/trs vinove loze sa zlatnim/žutim grozdom.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Description of arms: Na plavoj podlozi štita iz zelenog trobrijega diže se srebrni križ. Oko križa ovija se čokot vinove loze koji na sebi nosi četiri simetrično smještena zelena lista i to dva veća ispod, a dva manja iznad prečke križa. Zlatni grozd visi sa čokota po sredini i djelomično prekriva križ. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Description of flag: Zastava općine Cestica izrađena je u omjeru (visina prema dužini) 1:2 i plave je boje. Na sredini zastave nalazi se grb općine Cestica i izrađen prema predlošku i heraldičkom opisu u originalnim bojama. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Sources: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Info from a FAME visitor, 12.02.2005.
"Novija povijest", Općina Cestica, www.cestica.hr, 20.12.2009.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Cestica, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Cestica, 13.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 7/1994, 14.04.1994.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Cestica, Varaždinske vijesti, 19.07.1995, str. 27.
Marija Milec: "Riječ ima načelnik", Glas Općine Cestica, br. 1, god. III, travanj 1996. str. 3.
"Usvojeni općinski simboli", Varaždinske vijesti, 30.07.1997, str. 20.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave općine Cestica, 28.07.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/67, URBROJ: 515-04-03/1-97-3, 27.10.1997.
"Novi grb i zastava", Glas Općine Cestica, br. 1, god. IV, studeni 1997. str. 16.
"U dvije godine investirano 4,5 milijuna kuna", Glas Općine Cestica, br. 1, god. VI, prosinac 1999. str. 4.
Statut Općine Cestica, 14.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2001, 28.09.2001.
"Marijan Lorbek - predsjednik Općinskog viječa Cestice", Glas Općine Cestica, br. 1, god. XII, rujan 2005. str. 4.
"Nova obilježja općine Cestica: Zastava i grb", u: Nevenka Suhić (ur.): "Općina Cestica: monografija", TIVA, Varaždin, 2005, str. 111.
Statut Općine Cestica, 13.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 23/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Cestica, 08.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/2013, 09.03.2013.
Statut Općine Cestica, 26.02.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 17/2018, 06.03.2018.

The coat of arms is azure a vine tree proper fructed or winding around a Latin cross argent issuant from a triple mount vert. The symbols are explained standing for the strugle of the inhabitants for spiritual and material goods, for the soil configuration, agricuture and wine producing tradition, while the cross stands for the people of Cestica as godfearing folk, devout Christrians. The flag is light blue with golden bordered coat of arms in the centre.
Table flag is recorded in several variations, as a simple vertical version of the official flag or with added inscriptions of the community name, either in a single line above, or above and below the arms as pictured here.
The symbols were adopted after a public competition held in 1995, where the winning proposal was made by the parish priest Ivan Košić, and the design was adopted in the assembly on 23 February 1996. In 1997 a design by Krunoslav Čolo was formally adopted, based on the Košić's idea.Donja Voća

[Donja Voća] [Normal] 1:2 [State Flag] [Donja Voća]
[Donja Voća]
Adopted: 2008     Approved: 24th April 2009
Design: Heraldic Art d.o.o. Rijeka based on the historical pattern
Approved blazon of arms: U plavome na zelenome tlu oko zlatnog/žutog snopa pšenice povezanog crvenom vrpcom srebrno/bijelo gospodarsko oruđe (plug, vile, kosa, lopata i drljača).
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Sources: "Svečana sjednica općinskog vijeća", 12.11.2010, Općina Donja Voća, www.voca.hr, 25.12.2010.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 66-67.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
(Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Donja Voća, Službeni vjesnik, 1/93)
Statut Općine Donja Voća, 28.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 7/1994, 14.04.1994.
Statut Općine Donja Voća, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 30/2001, 31.12.2001.
Statut Općine Donja Voća (pročišćeni tekst), 24.08.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 6/2006, 02.09.2006.
"Manifestacija 'Tragovi iskona 2008', Donja Voća, 30. lipnja - 6. srpnja 2008.", Varaždinske vijesti, br. 3313, 1.7.2008.
(Odluka o izgledu i uporabi grba i zastave Općine Donja Voća) according to:
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/38, URBROJ: 515-09-02-09-5, 24.04.2009.
Statut Općine Donja Voća, 15.09.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 33/2009, 28.09.2009.
Statut Općine Donja Voća, 17.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 30/2013, 25.04.2013.
Josip Drvoderić: "Ususret 20. godišnjici Općine Donja Voća (1993. - 2013.)" (o usvajanju grba i zastave), Sv. Martin - Voća, Župa Sv. Martina biskupa - Donja Voća, Rimokatolički župni ured Sv. Martina biskupa - Donja Voća, br. 3, studeni 2013, str. 14.
Josip Drvoderić: "Sličnost voćanskog grba grbovima drugih općina u kontinentalnoj Hrvatskoj", Sv. Martin - Voća, Župa Sv. Martina biskupa - Donja Voća, Rimokatolički župni ured Sv. Martina biskupa - Donja Voća, br. 3, studeni 2013, str. 15.

The coat of arms of Donja Voća is azure on a base vert a garb or ribboned gules infront of a rake in bend, a scythe in bend sinistre above a spade between a plough and a harrow all argent. This is based on the community seal of 1864, coloured version is found in Laszowski, who blazons it simply as azure a garb between agricultural tools. The flag is red with the coat of arms bordered yellow in the centre of it. The ceremonial flag is a red gonfalon with three triangularly ending tails with yellow fringe and tassels, in the centre of it the coat of arms topped with the name of the community in two arches and a vine ornament below it. The coat of arms and the flag were consecrated on the Community Day, the Feast of St. Martin 2010.Gornji Kneginec

Seat of administration: Turčin

[Gornji Kneginec] [De facto] 1:2 [State Flag] [Gornji Kneginec]
[Gornji Kneginec]
Adopted: 20th July 2004     Approved: 2nd June 2005
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Approved blazon of arms: U plavome zlatnu/žutu vagu nadvisuju dvije zlatne/žute krune.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Description of arms: Na grbu Općine Gornji Kneginec kao centralni simbol nalazi se vaga u ravnovjesju kao simbol pravde koju Andrija II. Arpadović iskazuje prema stanovnicima varaždinskog kraja za nesebičnu brigu i pomoć za trajanja njegovog utamničenja u kuli Knegingrada u razdoblju od dvije godine (od 1202. do 1204. godine). Poslije smrti svojega brata Emerika godine 1205. godine koji ga je i dao zatvoriti, postavši kraljem Andrija II. odlučuje se odužiti ljudima ovoga kraja na način da gradu Varaždinu daje povlasticu slobodnog kraljevskog grada. Pomoćni simboli u obliku dvije krune simboliziraju kraljevsko porijeklo Andrije i njegovog brata Emerika koji su na specifičan način doprinjeli da grad Varaždin dobije gore spomenute sloboštine. (Čl. 7, Odluka, 2004; Čl. 7, 2009.)
Description of flag: Zastava je izrađena u omjeru (visina prema dužini) 1:2 i plave je boje. Grb Općine smješten je na sredini zastave. Veličina i smještaj grba u skladu su s naputkom Povjerenstva za davanje odobrenja grba i zastave Središnjeg državnog ureda za upravu. (Čl. 8, Odluka, 2004; Čl. 8, Odulka, 2009.)
Sources: Željko Pavlek: "Općina Kneginec Gornji dobila novi grb i zastavu - Simbol pravde Andrije II. Arpadovića", Večernji list, 21.07.2004
Info Miroslav Bubnjarić, Općina Kneginec Gornji, www.kneginec.hr, 11.08.2004.
Kneginečki list, Glasilo Općine Gornji Kneginec, br. 31, travanj 2012.
"Unutarnje funkcioniranje općine", Varaždinske vijesti, 18.10.1995, str. 8.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Gornji Kneginec, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Gornji Kneginec, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 10.10.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 16/1995, 17.11.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 19.08.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 15/1996, 03.09.1996.
Statut Općine Gornji Kneginec, 31.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2001, 29.11.2001.
Mišljenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/21, URBROJ: 515-10/06-04-2, 27.01.2004.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 16.07.2004, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 21/2004, 23.07.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/21, URBROJ: 515-10/06-05-3, 02.06.2005.
Obavijest Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/21, URBROJ: 515-10/06-05-4, 03.06.2005.
Statut Općine Gornji Kneginec, 26.03.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/2009, 30.04.2009.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 09.09.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 32/2009, 16.09.2009.
Statut Općine Gornji Kneginec, 14.03.2013, Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec, Turčin, br. 2/2013, 15.03.2013.
Correspondence with the Community, 27.02.2015.

The coat of arms of Gornji Kneginec is azure scales or and in chief two crowns also or. The flag is dark blue with the yellow bordered coat of arms in the middle. The symbols refer to the events of 11th century when Emerick inherited the Croato-Hungarian throne. He was in a feud with his brother Andrew, known as Herzog Andrew II Arpad. After a battle in which Emerick was victorious he locked up Andrew in the Kneginec tower in 1204. However, soon Emerick died, but before that he crowned his young son Ladislas, releasing Andrew to be his guardian and regent. The scales as a symbol of Kneginec were granted by Andrew as a symbol of justice for the people who cared and helped him during his imprisonment. The two crowns refer to the two royal brothers.
The recently adopted symbols are simplification of the previously unofficially used coat of arms. In 2004 the central authorities provided a positive assesment of the design, requiring only that the central gem in the crowns should be made red instead of blue. Such changed design was eventually approved in 2005, but the original design with the blue gems is nevertheless used by the community.


Gornji Kneginec, 1996 – 2004

[Gornji Kneginec, 1996 – 2004] [Reconstruction] 1:2 [State Flag] [Gornji Kneginec, 1996 – 2004]
Adopted: 19th August 1996     Approved: No, design withdrawn or never used.
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Description of arms: Na crnoj podlozi štita pomalja se ruka koja drži zlatnu vagu u ravnoteži. U gornjem desnom uglu nalazi se pomoćni simbol u obliku zlatne krune. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Description of flag: Zastava je izrađena u omjeru 1:2 i to u crvenoj boji. Na sredini zastave nalazi se štit s grbom Općine Gornji Kneginec izrađenim prema originalnom predlošku. (Čl. 9, Odluka, 1996.)
Abandoned: 20th July 2004
Sources: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 19.08.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 15/1996, 03.09.1996.
Correspondence with the Community, 27.02.2015.

In 1996 a new set of symbols was adopted. The coat of arms was sable an arm holding scales or and in the chief dexter a crown also or. The flag was red with that coat of arms in the centre of it. It seems that although these symbols were adopted they were not (much?) used, the previous set was in de facto use until the adoption of the current design.
Depictions reconstructed!


Gornji Kneginec, 1995 – 1996

[Gornji Kneginec, 1995 – 1996] [Normal] 1:2 [State Flag] [Gornji Kneginec, 1995 – 1996]
Adopted: 10th October 1995     Approved: No, but nevertheless previously in use.
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Description of arms: Na crvenoj podlozi štita na vrhu zelenog brijega nalazi se bijela stožasta kula s kruništem. Na sredini kule smješten je prozor sa srebrnom rešetkom iz kojeg se pomalja ruka koja drži zlatnu vagu u ravnoteži. Iznad kule je zlatna kruna. S lijeve strane nalazi se zlatna grančica vinove loze na kojoj je jedan zlatni grozd i jedan zlatni list. S desne strane kule nalaze se tri zlatna klasa pšenice. Klasje i vinova loza se u dnu štita križaju. (Čl. 8, Odluka, 1995.)
Description of flag: Zastava je izrađena u omjeru 1:2 što znači da se tako odnose visina prema dužini zastave. S lijeve strane zastave nalazi se bijelo polje po čitavoj visini zastave, a dužina mu je 3:7 ukupne dužine zastave. Na sredini bijelog polja prikazan je grb Općine izrađen u bojama prema originalu. Desni dio zastave (4/7 ukupne dužine) podijeljen je na pet jednakih vodoravnih greda od kojih su prva, treća i peta crvene, a druga i četvrta bijele boje. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Abandoned: 19th August 1996
Sources: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Flag info thanks to Marko Vitez, Gornji Kneginec.
Statut Općine Gornji Kneginec, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 10.10.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 16/1995, 17.11.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 19.08.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 15/1996, 03.09.1996.
Correspondence with teh Community, 27.02.2015.

The previous coat of arms of Kneginec Gornji is Gules on a Mount Vert a Tower embattled Argent with a barred Window Sable from that is issuing a Hand proper holding Scales Or, in chief a Crown Or and overall a wreath dexter three Maize Ears Or and sinister a Vine Branch Or. With it there was a flag of five stripes, based on the County flag, red and white with the coat of arms set in a vertical white stripe 3/7 of the flag length wide next to the hoist.Jalžabet

[Jalžabet] [Under Construction] 1:2 [State Flag] [Jalžabet]
[Jalžabet]
Adopted: 1993     Approved: No, but nevertheless in use.
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Sources: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Jalžabet, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Jalžabet, 25.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 7/1994, 14.04.1994.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Jalžabet, ?) according to: Statut Općine Jalžabet, 21.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2001, 29.11.2001.
Statut Općine Jalžabet, 06.07.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2006, 16.08.2006.
Statut Općine Jalžabet, 31.08.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 31/2009, 11.09.2009.
Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Photo of the flag in the County building, 09.2007, Marko Vitez
"Mala općina - mnogo aktivnosti", Varaždinske vijesti, 21.02.1996, str. 41.
Damir Hrelja, "Općina Jalžabet", monografija, Općina Jalžabet, Jalžabet, 2013, str. 170 - 172.
Correspondence with the Community, 10.03.2015.
Correspondence with the Community, 28.09.2017.

The coat of arms of Jalžabet is quartered, 1st and 4th chequy gules and argent, 2nd and 3rd azure a three on a mount proper and in inescutcheon azure St. Elisabeth argent crowned or holding a buch of roses gules. St. Elisabeth of Hungary is parton and name sake of the community. The flag is divided with a raising diagonal red and white with the coat of arms set next to the hoist. The symbols were consecrated on St. Elisabeth Day, 17 November 1993. Table flags in use are blue with the ceremonial form of the coat of arms, adding the Baroque mantle of yellow and red inscribed with the community name and the year 1334. Above it and below in arcs it is inscribed the community name in white Fraktur letters.
According to local officials in 2017, a formal decision regarding the adoption of these symbols was not adopted.Klenovnik

[Klenovnik] [De facto] [Two-sided] [Reverse] 1:2 [State Flag] [Klenovnik] [Klenovnik]
[Klenovnik]
In use: since around 2010
Sources: Općina Klenovnik on-line http://www.klenovnik-online.com 04.01.2011.
(Martin Oreški (ur.): "Klenovnik: 750 godina: 1244. - 1994.", Općina Klenovnik, Klenovnik, 1995.)
"Srednjovjekovno proštenje pod bedemima dvorca Draškovićevih", Večernji list, 11.06.2012.
Statut Općine Klenovnik, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 6/1994, 13.04.1994.
Statut Općine Klenovnik, 20.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2001, 28.09.2001.
Statut Općine Klenovnik, 26.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 4/2006, 09.02.2006.
Statut Općine Klenovnik, 15.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2009, 17.07.2009.
Statut Općine Klenovnik, 04.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 21/2013, 06.04.2013.
Correspondence with the community, 30.07.2014.
Dani Općine Klenovnik i 770. obljetnica pisane povijesti Klenovnika 1244. - 2014., Općina Klenovnik, 2014.
Prigdni poštanski žig "750. godina Klenovnika - Dan općine" pošte 42244 Klenovnik, 11.10.1994, u: Josip Jelenečki: "Klenovnik u filateliji", Ivanečka škrinjica, br. 9/2013, str. 13.

The coat of arms of Klenovnik is gules a filed maple leaf vert with two pairs of fruits maroon. The field maple (Acer campestre) is called in Croatian klen and the community name means a maple groove. The flag is blue with the coat of arms in its centre. It is also used in a vertical version. There is also a published design (proposal) made by Cosmos Design Varaždin, where the leaf and the fruits (samaras) are all golden. Neither design was yet adopted formally, although the frist one is being used unofficially.


Klenovnik, 1994

Flag unknown. [Klenovnik, 1994]
In use: since 1994
Source: Prigdni poštanski žig "750. godina Klenovnika - Dan općine" pošte 42244 Klenovnik, 11.10.1994, u: Josip Jelenečki: "Klenovnik u filateliji", Ivanečka škrinjica, br. 9/2013, str. 13.

In 1994 a coat of arms was used on a post mark used in Klenovnik post office, per fess two filed maple leaves with its fruits in the chief and a depiction of the Drašković castle. Colours unknown.Ljubešćica

[Ljubešćica] [Normal] 1:2 [State Flag] [Ljubešćica]
[Ljubešćica] [Ljubešćica]
Adopted: 1st August 2006     Approved: 2nd June 2005
Design: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Approved blazon of arms: U crnome sa zlatnim/žutim obrubom srebrna/bijela kapljica.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom općine u sredini.
Description of arms: Opis grba Općine Ljubešćica: u crnome sa zlatnim/žutim obrubom srebrna/bijela kapljica. (Čl. 3, Odluka, 2006; Čl. 5, Statut, 2013.)
Description of flag: Zastava Općine Ljubešćica je jednobojna, bijele boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Odluka, 2006, Čl. 6, Statut, 2013.)
Sources: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Ljubešćica, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Ljubešćica, 07.04.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 8/1994, 28.04.1994.
Statut Općine Ljubešćica, 19.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/51, URBROJ: 515-10/06-05-5, 02.06.2005.
Statut Općine Ljubešćica, 19.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 1/2006, 19.01.2006.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Ljubešćica, 01.08.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2006, 16.08.2006.
Vladimir Vuger: "Temeljni kamen za vrtić i općinske prostorije", Varaždinske vijesti, 16.8.2006, str. 17.
Statut Općine Ljubešćica, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 23/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Ljubešćica, 11.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/2013, 12.03.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Ljubešćica, 29.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 4/2018, 30.01.2018.
Photo of the flag in the County building, 09.2007, Marko Vitez
HDZ Ljubešćica, www.hdz-ljubescica.info, 05.2013.

The coat of arms of Ljubešćica is sable bordered or a goute d'eau. The flag of Ljubešćica is white with the coat of arms bordered yellow in the centre. The ceremonial flag is a white gonfalon edged yellow ending triangularly with golden fringe, the coat of arms bordered golden in the centre of it, the name of the community green in an arc and a line above and green branches of linden and oak below. The table flag is borderless variation of the ceremonial flag, with black inscription in two lines above.
The symbols were consacrated by mons. Anđelko Koščak on 5 August 2006 during the celebrations of the Community Day.Mali Bukovec

[Mali Bukovec] [Normal] 1:2 [State Flag] [Mali Bukovec]
[Mali Bukovec]
Adopted: 17th June 2008     Approved: 24th April 2009
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin and Josip Kancijan, painter from Mali Bukovec
Approved blazon of arms: U crnome iz podnožja štita izrasta zlatni/žuti stup na kojem je lik sv. Florijana.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: Grb Općine Mali Bukovec ima oblik heraldičkog štita. Podloga grba je crne boje koja simbolizira postojanost, razboritost i čvrstinu. U sredini grba je lik zaštitnika Općine sv. Florijana koji je žute boje. Žuta boja simbolizira plemenitost, darežljivost i svjetlost. Lik sv. Florijana postavljen ja na stup koji simbolizira postojanost i snagu. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik heraldičkog štita. Podloga grba je crne boje koja simbolizira postojanost, razboritost i čvrstinu. U sredini je lik zaštitnika Općine, Svetog Florijana koji je žute boje. Žuta boja simbolizira plemenitost, darežljivost i svjetlost. Lik Svetog Florijana postavljen je na stup koji simbolizira postojanost i snagu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Descriptions of flag: Zastava Općine Mali Bukovec je zelene boje s grbom u sredini koji je obrubljen žutom bojom. Zelena boja simbolizira radost i prirodna bogatstva Općine Mali Bukovec. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je zelene boje s grbom u sredini koji je obrubljen žutom bojom. Zelena boja simbolizira radost i prirodna bogatstva Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Sources: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Mali Bukovec, 18.06.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Donji Martijanec, Hum Breznički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 8/1993, 16.07.1993.
Statut Općine Mali Bukovec, 31.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 14/1994, 30.11.1994.
Statut Općine Mali Bukovec, 18.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2001, 12.10.2001.
Statut Općine Mali Bukovec, 06.02.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 3/2006, 08.02.2006.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Mali Bukovec, 17.06.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/22, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Mali Bukovec, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 27/2009, 11.08.2009.
Statut Općine Mali Bukovec, 28.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2013, 30.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Mali Bukovec, 31.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 7/2018, 01.02.2018.
Općina Mali Bukovec, www.mali-bukovec.hr 20.12.2011.
Correspondence with the Community, 05.03.2015.

The coat of arms of Mali Bukovec is sable St. Florian or standing on a column of the same issuant from the base. St. Florian is the patron of community. The black is said to represent persistence, prudence and firmness, the yellow nobility, openhandedness and light. The flag is green with the coat of arms bordered yellow in the centre of it. The green is said to represent happiness and natural richness of the community. The ceremonial flag is a green gonfalon ending trangularly with golden fringe with the coat of arms in the centre, the name of the community above and an oak branch and a garb beneath.Martijanec

[Martijanec] [Normal] 1:2 [State Flag] [Martijanec]
[Martijanec]
Adopted: 24th November 1997     Approved: 26th October 1998
Design: Draženka Jalšić Ernečić, Koprivnica
Approved blazon of arms: U crvenome iznad zelenog brijega biskupska tijara preko koso položenog mača.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: Na polukružnom štitu crvene osnove (crvena boja simbolizira plašt svetog Martina, kojeg je svetac prema legendi mačem razdijelio na pola i podijelio sa siromahom) nalazi se bijela biskupska tijara (sveti Martin je, iako podrijetlom s prostora Panonije, punih trideset godina bio biskupom u Toursu). Iza biskupske tijare koso je položen mač kojim je sveti Martin razdijelio plašt i polovicu poklonio siromahu. U donjem dijelu štita je motiv brijega koji označava toponim "Gomilu", zapravo veliki željeznodobni tumul (najvjerojatnije kneževski grob sa žarnim ukopom), najveći iz grupe tumula sjeverozapadne Hrvatske, uz koji se isprepleće niz narodnih predaja i pripovijesti. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Grb Općine ima oblik štita na čijem je polukružnom dnu u obrnutom smjeru istaknut polukružni motiv zelene boje, a iznad kojeg se na crvenoj podlozi nalazi bijela biskupska tijara iza koje je ukoso položen mač. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Descriptions of flag: Na žutoj (zlatnoj) osnovi službene zastave omjera 1:2 nalazi se grb općine Donji Martijanec, smješten u njezinom središtu. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Zastava Općine je žute boje, a u čijem se središtu nalazi grb Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Sources: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Dan općine Martijanec, www.os-martijanec.skole.hr, 20.12.2011.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Donji Martijanec, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Donji Martijanec, Hum Breznički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 8/1993, 16.07.1993.
Statut Općine Donji Martijanec, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 5/1994, 06.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Donji Martijanec, 24.11.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/6, URBROJ: 515-04-03/1-98-4, 26.10.1998.
Statut Općine Donji Martijanec, 08.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Martijanec, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 21/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Martijanec, 18.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 10/2013, 19.03.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martijanec, 26.02.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2018, 09.03.2018.
"Skromni rezultati poljodjelstva", Varaždinske vijesti, 01.03.1995, str. 9.
"Proračun vrijedan 1,2 milijunba kuna", Varaždinske vijesti, 05.04.1995, str. 9.

The coat of arms is Gules behind a Mitre Argent crossed and lined Or a Sword in bend Argent handled and pommed Or and in base a Mount Vert issuant. The flag is yellow with the coat of arms in the centre. The charges in the coat of arms refer to St. Martin, bishop of Tours, originating from Pannonia, the namesake and patron of the community. The mount stands for the Gomila site, an Iron Age tumulus (barrow), the largest one in the north-western Croatia. The ceremonial flag, produced after 2006, is a yellow gonfalon with three triangularly ending tails with tassels, the coat of arms in the centre, name of the community above and green vine tree branches with golden bunches of grape below.

Until 2006. the name of the community was Donji Martijanec.


Martijanec, ceremonial flag 1997.

[Martijanec, ceremonial flag 1997.]
[Reconstruction] 1:2 [State Flag]

Adopted: 24th November 1997
Design: Draženka Jalšić Ernečić, Koprivnica
Description of flag: … Svečana zastava zadržava omjer i elemente službene zastave. ali joj krajevi završavaju u formi lastavičjeg repa, karakterističnoj za stare zastave Panonske Hrvatske, s tom razlikom da se u svečanoj varijant i grb općine postavlja okomito na užu stranu zastave. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Source: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Donji Martijanec, 24.11.1997.

The original decision adopting the symbols prescribed the ceremonial flag to be equal to the regular flag, but swallow-tailed and with the coat of arms set perpendicularly to the hoist. It is stated in the description that the swallow-tailed form is "characteristic for the old flags of Panonian Croatia". It seems that such flag was never produced and a different gonfalon was eventually made.Maruševec

[Maruševec] [Normal] 1:2 [State Flag] [Maruševec]
[Maruševec]
Adopted: 21st December 2004     Approved: 13th December 2004
Design: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Approved blazon of arms: U zlatnome/žutome biljka đurđica s dva lista i 5 bijelih cvjetova.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: U trokutastom - srcolikom štitu, u zlatno/žutom stabljika đurđice (prirodno) s dva zelena lista. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Grb Općine predstavlja trokutasti - srcoliki štit u kojem se u zlatno/žutom polju nalazi stabiljka đurđice (prirodno) sa dva zelena lista i 5 bijelih cvjetova. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Descriptions of flag: Zastava Općine Maruševec je jednobojna zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Maruševec obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Odluka, 2004.)
Zastava Općine je jednobojna zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Maruševec obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Sources: Statut Općine Maruševec, 07.04.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 6/1994, 13.04.1994.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Maruševec, Varaždinske vijesti, 01.11.1995, str. 32.
Statut Općine Maruševec, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/16, URBROJ: 515-10/06-04-6, 13.12.2004.
Odluka o opisu grba i zastave Općine Maruševec i uvjetima i načinu odobrenja njihove uporabe, 21.12.2004, Službeni vjesnik Varaždinske županije, nr. 37/2004, 23.12.2004.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Maruševec, 02.03.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 7/2006, 21.03.2006.
Statut Općine Maruševec, 09.09.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 33/2009, 18.09.2009.
Statut Općine Maruševec, 19.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 11/2013, 20.03.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Maruševec, 30.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 13/2018, 14.02.2018.
Općina Maruševec, "Obilježeni dani općine Maruševec", http://www.marusevec.hr/vijesti/070506.htm

The coat of arms of Maruševec is or a lily-of-the-valley stalked proper with two leaves vert and five flower argent. The flag is green with the coat of arms bordered yellow in the centre. Flags without the border around the coat of arms, as well as the flag with a white border are also recorded in use. The lily-of-the-valley (Convallaria majalis L.) locally named đurđica or đurđevak blosoms in easrly spring and is, as the name suggests, connected with the St. George's Day. The legend states that the palce developed around the castle of the same name that was built by a noble women Maruša who came here from the Czech lands. The first mentioned owner of the castle is one Grgor of Maruševac, who mentiones the place near the St. George's church in a charter he issued in 1351.
The ceremonial flag is a green gonfalon ending triangularly with golden fringe with the white bordered coat of arms in the centre, the name of the community in two arches above and oak and linden branches below. Table flags of the same basic design are used.Petrijanec

[Petrijanec] [Normal] 1:2 [State Flag] [Petrijanec]
[Petrijanec]
Adopted: 20th June 1994     Approved: No, but nevertheless in use.
Design: Anđelko Zorković, Varaždin, art teacher and director of the Petrijanec primary school
Descriptions of arms: Grb Općine Petrijanec temelji se na povijesnim elementima ovoga kraja i starohrvatske ornamentike. Glavni dio grba čini štit koji u donjem dijelu završava u polukrugu. Štit je obrubljen žutom (zlatnom) bojom. Dvostrukom podjelom vodoravno i okomito nastaje devet crveno-bijelih polja, koja čine isječak povijesnog hrvatskog grba. Prvo polje u lijevom kutu štita je crvene boje. Starohrvatski pleter žute (zlatne) boje u obliku elipse obuhvaća dijelove crveno-bijelih polja. U središtu starohrvatskog pletera nalazi se grafički oblikovana zgrada općinske vijećnice, izrađena linijom crne boje. U horizontu ispod vijećnice i donjeg dijela starohrvatskog pletera stoji zeleno polje koje simbolizira ravničarski krajolik. Ispod njega nalazi se stilizirani izvor plave boje koji se širi u blagim valovima do donjeg dijela starohrvatskog pletera. Po sredini valova pretežu se u polukrugu dvije paralelne žute (zlatne) linije. Bijela polja vizualno predočuju križ, simbol katoličanstva. (Čl. 7, Odluka, 1994; Čl. 5, Odluka, 2018.)
Grb Općine Petrijanec je u obliku štita koji u donjem dijelu završava u polukrugu. Štit je obrubljen žutom (zlatnom) bojom. Dvostrukom podjelom vodoravno i okomito nastaje devet crveno-bijelih polja koja čine isječak povijesnog hrvatskog grba. Prvo polje u lijevom kutu štita je crvene boje. Starohrvatski pleter žute (zlatne) boje u obliku elipse obuhvaća dijelove crveno-bijelih polja. U središtu starohrvatskog pletera nalazi se grafički oblikovana zgrada općinske vijećnice, izrađena linijom crne boje. U horizontu ispod vijećnice i donjeg dijela starohrvatskog pletera stoji zeleno polje, ispod kojeg se nalazi stilizirani izvor plave boje koji se širi do donjeg dijela starohrvatskog pletera. (Čl. 8, Statut, 2002.)

Descriptions of flag: Zastava Općine Petrijanec sastoji se od dvije boje: plave i bijele s grbom Općine Petrijanec u sredini. Omjer širine i dužine zastava je 1:2. Boje zastave položene su vodoravno i to ovim redom: s gornje strane je plava, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu zastave. Grb Općine Petrijanec smješten je u sredini zastave, tako da jedna trećina crveno-bijelih polja na gornjem i donjem dijelu štita zalaze u plava polja zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Svečana zastava je obrubljena s tri strane žutim (zlatnim) resama. (Čl. 9, Odluka, 1994; Čl. 6, Odluka, 2018.)
Zastava Općine Petrijanec sastoji se od dvije boje: plave i bijele, s grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastava je 1:2. Boje zastave položene su vodoravno i to ovim redom: s gornje strane je plava, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu zastave. Grb Općine smješten je u sredini zastave, tako da jedna trećina crveno-bijelih polja na gornjem i donjem dijelu štita zalaze u plava polja zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Svečana zastava je obrubljena s tri strane žutim (zlatnim) resama. (Čl. 9, Statut, 2002.)

Sources: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Petrijanec, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Petrijanec, 23.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Petrijanec, KLASA: 017-01-94-01, URBROJ: 2186-06-94-57, 20.06.1994. (in: Zorković, 1995, pp. 5-7)
Odluka o grbu i zastavi općine Petrijanec, 20.06.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 13/1994, 04.11.1994.
Statut Općine Petrijanec, 27.03.2002, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 6/2002, 30.04.2002.
Statut Općine Petrijanec, 22.10.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 41/2009, 30.10.2009.
Statut Općine Petrijanec, 14.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 16/2013, 28.03.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Petrijanec, 28.05.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 37/2018, 29.05.2018.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Petrijanec, 04.09.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 62/2018, 07.09.2018.
"Za godišnjicu obnovljena 'općina'", Varaždinske vijesti, 13.04.1994, str. 33.
Anica Jeremić: "Osmisliti budućnost na povijesnim tradicijama", Varaždinske vijesti, 29.06.1994, str. 4.
"Kako funkcionira vlast HNS-a i HSS-a u Općini Petrijanec?", Varaždinske vijesti, 27.07.1994, str. 3.
Zorković, Anđelko: "Povjesnica općine Petrijanec", Općina Petrijanec, Petrijanec, 1995.
Info Stjepan Kosi, Općina Petrijanec, 14.08.2014.

The coat of arms is chequy of nine gules and argent and overall an oval escutcheon bordered with golden Croatian wattle in white field black lined Community Hall on green base with a blue spring with two circular golden waves. The flag is blue-white-blue triband with the coat of arms in the centre. The ceremonial flag is the same with golden fringe on three edges. In the post-2002 statutes, they are no longer described, but they are confirmed with the new 21018 decision.Sračinec

[Sračinec] [Normal] 1:2 [State Flag] [Sračinec]
Adopted: 13th December 1995     Approved: 2nd October 1995
Approved blazon of arms: Na crnome Sv. Mihael zlatne/žute boje s vagom u desnoj, a kopljem u lijevoj ruci probada zmaja crvene boje.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 crvene boje [s] grbom općine do koplja.
Description of arms: Na poluokruglom crnom štitu lik Sv. Mihaela zlatne/žute boje s vagom u desnoj, a kopljem u lijevoj ruci probada zmaja crvene boje. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1995.)
Description of flag: Zastava Opčine Sračinec je pravokutnog oblika postavljena tako da je odnos širine i visine 2:1. Polje zastave je crvene boje. Na zastavi je smješten grb Opčine Sračinec i to na lijevoj polovici tako da je os grba udaljena 0,60 od koplja i 1,40 od kraja zastave i jednakoj udaljenosti od rubova visine zastave. Na licu i naličju zastave nalazi se grb Opčine Sračinec. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Sources: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Općina Sračinec sracinec.hr 07.10.2003.
Općina Sračinec www.sracinec.hr 12.12.2009.
Javni natječaj za idejno rješenje grba i zastave Općine Sračinec, Varaždinske vijesti, 10.08.1994, str. 19.
"Prioritetne investicije općine za 1995. godinu", Varaždinske vijesti, 15.02.1995, str. 9.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Sračinec, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Sračinec, 22.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 2/1994, 25.03.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sračinec, 30.08.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 14/1995, 30.08.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/68, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 02.10.1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sračinec, 13.12.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 21/1995, 30.12.1995.
Statut Općine Sračinec, 19.12.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 27/2001, 30.12.2001.
Statut Općine Sračinec, 08.02.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 4/2006, 09.02.2006.
Statut Općine Sračinec, 30.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 25/2009, 31.07.2009.
"Sveti Mihael na grbu i zastavi", u: Anica Jerenić: "Općina Sračinec", Općina Sračinec, Sračinec, 2012, str. 176.
Statut Općine Sračinec, 20.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 14/2013, 23.03.2013.

The coat of arms of Sračinec is sable St. Michael or with wings spread, holding in his dexter scales and in his sinister a spear with which he is piercing a dragon gules on which he is standing. The coat of arms depicts the patron saint of the community and the parish. The flag is red with the coat of arms off-set to the hoist.


Sračinec, 1995

[Sračinec, 1995] [Normal] 1:2 [State Flag] [Sračinec, 1995]
Adopted: 30th August 1995     Approved: No, but nevertheless previously in (limited) use.
Description of arms: Grb Opčine Sračinec je preuzeti lik Sv Mihaela, zaštitnika župe i Opčine Sračinec. Opis grba: Na poluokruglom crnom štitu u zlatu lik Sv Mihaela u vojničkoj odori s kopljem u lijevoj ruci i vagom u desnoj ruci. Pod nogama Sv Mihaela leži zlatni zmaj. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Description of flag: (ut supra Čl. 3, Odluka, 1995.)
Abandoned: 13th December 1995
Sources: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sračinec, 30.08.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 14/1995, 30.08.1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sračinec, 13.12.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 21/1995, 30.12.1995.

The initially adopted coat of arms of Sračinec had the dragon coloured golden as well.Sveti Đurđ

[Sveti Đurđ] [Under Construction] 1:2 [State Flag] [Sveti Đurđ]
Adopted: 30th March 1994     Approved: Yes, date unknown.
Descriptions of arms: Grb općine je s likom Svetog Juraja na propetom konju sa mačem u ruci s kojim ubija zmaja ispod konja. (Čl. 5, Statut, 1994.)
Grb Općine je s likom Svetog Juraja na propetom konju s mačem u ruci kojim ubija zmaja… (Varaždinske vijesti, 1994.)
Grb Općine je slikom [sic!] Svetog Jurja na propetom konju s mačem u ruci kojim ubija zmaja ispod konja. (Čl. 6, Statut, 2001.)
Grb Općine Sveti Đurđ je slika [!] Svetog Jurja na propetom konju s mačem u ruci kojim ubija zmaja ispod konja. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2019.)

Descriptions of flag: Zastava Općine Sveti Đurđ je svijetlo plave boje s grbom Općine Sveti Đurđ u sredini. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 1994.)
… zastava je svjetlo-plave boje veličine 1x2 metra, s grbom Općine u sredini. (Varaždinske vijesti, 1994.)
Zastava Općine Sveti Đurđ je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini a odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2001.)
Zastava Općine Sveti Đurđ je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini, a odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2019.)

Sources: Službene web stranice Varaždinske županije, www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Sveti Đurđ, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Donji Martijanec, Hum Breznički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 8/1993, 16.07.1993.
Statut Općine Sveti Đurđ, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, 06.04.1994.
"Dan Općine - na Jurjevo", Varaždinske vijesti, 06.04.1994, str. 8.
Statut Općine Sveti Đurđ, 05.10.2001, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 20/2001
Statut Općine Sveti Đurđ, 09.09.2009, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 32/2009, 16.09.2009.
Izmjene i dopune Statuta Općine Sveti Đurđ, 25.03.2013, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 21/2013, 06.04.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Sveti Đurđ, 29.03.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 105/2018, 28.12.2018.
Statut Općine Sveti Đurđ (pročišćeni tekst), 27.02.2019, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 15/2019, 12.02.2019.
Općina Sveti Đurđ www.dvd.hr/opcina 07.11.2003.
Službene web stranice Općine Sveti Đurđ, www.sveti-djurdj.hr, 20.04.2013.

The coat of arms of Sveti Đurđ is the saint patron, St. George on a horse slaying the dragon. The flag is light blue with the coat of arms in the middle.Sveti Ilija

[Sveti Ilija] [Normal] 1:2 [State Flag] [Sveti Ilija]
Adopted: 13th March 2017     Approved: 15th February 2017
Approved blazon of arms: U plavome polju iz lijevoga ruba izrasta srebrna/bijela ruka koja drži zlatnu/žutu munju.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: Grb Općine Sveti Ilija: U plavom polju iz lijevoga ruba izrasta srebrna/bijela ruka koja drži zlatnu/žutu munju. (Čl. 1, Izmjene, 2017.)
U plavom polju iz lijevoga ruba izrasta srebrna/bijela ruka koja drži zlatnu/žutu munju. (Čl. 5, Odluka, 2017.)
Grb Općine Sveti Ilija: U plavom polju iz lijevog ruba izrasta srebrna/bijela ruka koja drži zlatnu/žutu munju. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Description of flag: Zastava Općine Sveti Ilija omjera (1:2) plave je boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 1, Izmjene, 2017; Čl. 6, Odluka, 2017; Čl. 6, Statut, 2018.)
Sources: Stranice Općine Sveti Ilija, www.opcina-sveti-ilija.hr, 20.06.2012.
Flag at the community building, Google street view, September 2011.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Sveti Ilija, 17.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Sveti Ilija, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 16.07.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 12/1994, 26.09.1994.
"Grb i zastava", Glasnik općine Sveti Ilija, br. 1, god. I, srpanj 1994. str. 1.
Statut Općine Sveti Ilija, 10.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Sveti Ilija, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2009, 17.07.2009.
Statut Općine Sveti Ilija, 10.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 25/2013, 12.04.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 19.02.2014, Općinski akti, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr, 10.07.2015
Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, 19.02.2014, Općinski akti, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr, 10.07.2015
Izmjene i dopune Statuta Općine Sveti Ilija, 13.03.2017, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 11/2017, 21.03.2017.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 13.03.2017, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 11/2017, 21.03.2017.
Statut Općine Sveti Ilija, 30.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 5/2018, 31.01.2018.
"Svestrana aktivnost", Varaždinske vijesti, 20.08.1997, str. 20.
Općinski list, List Općine Sveti Ilija, br. 20, prosinac 2012.
"Program proslave Dana Općine Sveti Ilija 2016", 15.07.2016, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr
Ivana Dreven: "FOTO Sveti Ilija: Općinske nagrade za najuspješnije učenike i studente", 22.07.2016, Varaždinske vijesti, www.varazdinske-vijesti.hr
"FOTO Prvi put u svojoj povijesti Općina Sveti Ilija dodijelila javna priznanja zaslužnim mještanima", 23.07.2016, Regionalni tjednik, regionalni.com
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/14-01/4, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-8, 15.02.2017.

The coat of arms of Sveti Ilija is azure an arm argent issuant from the sinister grasping a pale twice beviled or. The golden thunderbolt is a symbol of St. Elias, the name sake, and the hand clasping it stand for the harnessed natural powers. The flag is blue with the coat of arms bordered yellow in the centre.
The design was used even prior to the formal adopton in celebrations of St. Elias the Profet, the Community Day on 20 July 2016.


Sveti Ilija, 2013 – ca. 2017

[Sveti Ilija, 2013 – ca. 2017] [Normal] 1:2 [Sveti Ilija, 2013 – ca. 2017]
[Sveti Ilija, 2013 – ca. 2017]
Adopted: 10th April 2013     Approved: No, but nevertheless in use.
Descriptions of arms: Grb Općine ima oblik štita koji je podijeljen u četiri polja. Po vertikali štit presjeca zlatna munja, a horizontalno dvije ruke prihvaćene na pozdrav. U prvom i četvrtom polju na crvenoj podlozi izrasta zeleni grozd, dok sredinom trećeg i četvrtog polja zelene boje prolazi horizontalna valovita greda. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine Sveti Ilija sastoji se od štita podijeljenog u četiri polja. Po vertikali štit presijeca zlatna munja, a horizontalno dvije ruke prihvaćene na pozdrav. U prvom i četvrtom polju na crvenoj podlozi izrasta zeleni grozd dok sredinom drugog i trećeg polja zelene boje prolazi horizontalna valovita greda. (Čl. 5, Odluka, 2014.)

Descriptions of flag: Zastava Općine Sveti Ilija izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. U središnjem centralnom dijelu zastave nalazi se grb Općine Sveti Ilija koji je izrađen prema heraldičkom opisu. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Zastava Općine Sveti Ilija je jednobojna i pravokutnog oblika. Boja zastave je plava, a u središnjem dijelu zastave smješten je grb Općine. (Čl. 6, Odluka, 2014.)

Sources: Statut Općine Sveti Ilija, 10.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 25/2013, 12.04.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 19.02.2014, Općinski akti, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr, 10.07.2015
Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, 19.02.2014, Općinski akti, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr, 10.07.2015.

Eventually Sveti Ilija adopted a modernized design: quartered, first and fourth gules a bunch of grapes vert slipped sable, second and third vert a fess wavy azure, overall a thunderbolt or in pale and two arms grasping hands argent issuant from flanks clead argent. The golden thunderbolt is a symbol of St. Elias, the hand clasping it stand for the harnessed natural powers, unity and welcome, the red fields are for fire and blood, grapes for abundance and hard work, the green fields for agriculture and the blue stripes for the Bednja river. The flag was chose blue with the coat of arms in the centre. It is said that the blue is for sky and sea, confidence, loyalty, wisdom and faith. The design is modification of the previously used one to conform with the state regulations. The table flag used was a blue vertical flag with the coat of arms and the community name in a line above and an arch below the arms.


Sveti Ilija, 1994 – ca. 2007

[Sveti Ilija, 1994 – ca. 2007] [Normal] [Vertical] 2:3 ? [Sveti Ilija, 1994 – ca. 2007]
Adopted: 16th July 1994     Approved: No, but nevertheless in use.
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Description of arms: Opis grba Općine Sveti Ilija: Grb Općine Sveti Ilija sastoji se od baroknog štita podijeljenog u četiri polja. Po vertikali štita presjeca zlatna munja, a horizontalno dvije ruke prihvaćene u pozdrav. U prvom i četvrtom polju na crvenoj podlozi izrasta zeleni grozd, dok sredinom trećeg i četvrtog polja zelene boje prolazi horizontalna valovita greda. Objašnjenje simbolike grba Općine Sveti Ilija: Zlatna munja što vertikalno presjeca štit simbol je Svetog Ilije, patrona župne crkve općinskog središta, po kojem i Općina dobiva ime. Sveti Ilija štuje se u narodu prije svega kao gospodar svih prirodnih elemenata, kao svetac zaštitnik od groma, veliki gospodar kiše, vjetrova i bura te nosi epitet "Gromovink". Od davnine mu se najčešćee posvećuju crkve na uzvisinama što je slučaj i u Općini Sveti Ilija. Ruke prihvaćene u pozdrav, koje horizontalno dijele štit, stežu munju i na taj način simboliziraju ukroćenu elementarnu snagu prirode, kojom gospodari Sveti Ilija. Prihvaćene ruke imaju i simboličko značenje složnosti i jedinstva. Pružanje, odnosno prihvaćanje ruku, znak je dobrodošlice i miroljubivosti ljudi ovog kraja, spremnosti na međusobnu pomoć i zaštitu. Crvena boja prvog i četvrtog polja boja je vatre i krvi, najdublje povezana s principom života. Istovremeno crveno je sinonim mladosti, zdravlja, bogatstva i ljubavi. Iz crvene podloge izrasta grozd kao simbol obilja, plod marljivog ljudskog rada i kao takav simbol svih darova što ih Bog daje ljudima. U grbu grozd naglašava razvijeno vinogradarstvo u bregovitom dijelu Općine Sveti Ilija. Zelena boja drugog i trećeg polja predstavlja nizinski dio Općine Sveti Ilija. Zeleno je boja proljetnog buđenja života, boja biljnog svijeta, zemlje koja postaje čovjekova hraniteljica. Kao takva najuže karakterizira tradicionalnu vezanost ljudi ovog kraja na zemlju i uzgoj agrarnih kultura. Srebrna valovita greda prolazi sredinom drugog i trećeg polja i predstavlja rijeku Bednju, koja protječe dijelom teritorija Općine Sveti Ilija i tako je zemljopisno određuje. (Čl. 3, Odluka, 1994.)
Description of flag: Opis zastave Opčine Sveti Ilija: Zastava Općine Sveti Ilija trobojnica je pravokutnog oblika. Polje zastave po horizontalnoj je osi simetrično podijeljeno na zeleno, žuto i plavo polje. U središnjem, žutom polju, smješten je na jednoj strani lik Svetog Ilije, a na drugoj grb Općine Sveti Ilija, koji okružuje natpis "OPĆINA SVETI ILIJA 1236". Objašnjenje simbolike zastave Općine Sveti Ilija: Raspored boja u zastavi podvlači temeljne zemljopisno-gospodarske značajke Općine Sveti Ilija. Žuto polje simbol je sunca i vatre. U heraldičkoj kombinaciji žuto-plavo simbol je neba, onog što dolazi odozgo te se nadvija nad zeleno kao boju zemaljskog. Žuto je i boja vječnosti i vječnog života. Plava boja neba nadvija se kao treće horizontalno polje nad žuto i zeleno. Godina 1236. ispisana ispod grba općine godina je prvog spomena Obreža, današnjeg Svetog Ilije. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Abandoned: around 2007 ?
Sources: "Općina Sveti Ilija: fotomonografija", Općina Sveti Ilija, Sveti Ilija, 2001, naslovnica i str. 11.
Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Photo of the flag in the County building, 09.2007, Marko Vitez
Statut Općine Sveti Ilija, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 16.07.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 12/1994, 26.09.1994.
"Grb i zastava", Glasnik općine Sveti Ilija, br. 1, god. I, srpanj 1994. str. 1.
Statut Općine Sveti Ilija, 10.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Sveti Ilija, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2009, 17.07.2009.

The coat of arms used from the first half of 1990's included in a cartouche the same elements as the current one with minor differences in artistic representation and colouring. The flag adopted at the same time was blue over yellow over green tricolour with the coat of arms in the middle. The reverse of the flag included in the same cartouche the representation of St. Eliah the Prophet riding the flaming chariot, with ribbons inscribed with the community name and the year 1247.
A white flag with the coat of arms was also reported, of unknown status. These symbols were probably rejected by the Ministry of Administration.


Sveti Ilija, 1994 – ca. 2007, variant

[Sveti Ilija, 1994 – ca. 2007, variant] [Normal] 1:2 [Sveti Ilija, 1994 – ca. 2007, variant]
Adopted: around 1995 ?
Abandoned: around 2007 ?
Sources: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Photo of the flag in the County building, 09.2007, Marko Vitez

Besides the two-sided flag, flags depicting the same coat of arms on both sides were also used, sometimes with the arms somewhat differnetly stylized.Trnovec Bartolovečki

[Trnovec Bartolovečki] [Normal] 1:2 [State Flag] [Trnovec Bartolovečki]
[Trnovec Bartolovečki]
In use: since 17th April 2017
Adopted: 17th May 2018     Approved: 10th April 2018
Design: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Approved blazon of arms: U srebrnom/bijelom polju šest (3, 2, 1) crvenih cvjetova hrvatske kockavice; glava štita, u zelenome srebrna/bijela valovita greda.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: … u grbu je simbol cvijet hrvatske kockavice (šest cvijeta koji simboliziraju šest naselja) i valovita srebrno – bijela greda, simbol bogatstva vodnog sliva rijeke Drave… (Čl. 1, Odluka o izboru, 2017.)
Grb Općine Trnovec Bartolovečki (u nastavku teksta: Općina) ima oblik štita. Opis grba Općine je: U trokutastom, srcolikom štitu, u glavi štita u zelenom polju nalazi se valovita srebrna greda, a dolje u srebrno - bijelom dijelu štita nalazi se šest crvenih cvjetova s zelenom peteljkom (hrvatska kockavica) razmještenih (3-2-1). (Čl. 3, Odluka, 2018.)

Descriptions of flag: … zastava je tamno plave boje s grbom u sredini zastave na sjecištu dijagonala… (Čl. 1, Odluka o izboru, 2017.)
Opis zastave Općine je: Zastava Općine je jednobojne plave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom Općine u sredini na sijecištu dijagonala, a grb je obrubljen zlatnim - žutim rubom. Omjer visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 4, Odluka, 2018.)

Sources: Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Trnovac Bartolovečki, 06.11.2012, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 10.11.2012.
Dodatne upute učesnicima u Javnom pozivu za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Trnovec Bartolovečki, 06.11.2012, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 10.11.2012.
Poziv i materijali za 36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki, 02.03.2017, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 20.05.2017.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Trnovec Bartolovečki, 17.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Trnovec Bartolovečki, 21.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 5/1994, 06.04.1994.
Statut Općine Trnovec Bartolovečki, 04.10.2001, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Trnovec Bartolovečki, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 24/2009, 17.09.2009.
Statut Općine Trnovec Bartolovečki (pročišćeni tekst), 14.04.2013, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 25/2013, 12.04.2013.
Odluka o izboru idejnog likovnog i grafičkog obilježja (grba i zastave) Općine Trnovac Bartolovečki, 09.03.2017, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 9/2017, 10.03.2017.
Odluka o dodjeli nagrada za idejno likovno i grafičko obilježje (grba i zastave) Općine Trnovec Bartolovečki, 09.03.2017, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 9/2017, 10.03.2017.
Dražen Novosel: "Općina Trnovec Bartolovečki dobila grb i zastavu", 10.03.2017, Varaždinske vijesti, www.varazdinske-vijesti.hr
Dražen Novosel: "FOTO: Počelo obilježavanje Dana Općine Trnovec Bartolovečki", 18.04.2017, Varaždinske vijesti, www.varazdinske-vijesti.hr
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/17-01/2, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-8, 10.04.2018.
Poziv i materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća, Općina Trbovec Bartolovečki, 10.05.2018, trnovec-bartolovecki.hr
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Trbovec Bartolovečki, 17.05.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 40/2018, 08.06.2018.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Trbovec Bartolovečki, 19.07.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 51/2018, 20.07.2018.

The symbols of Trnovec Bartolovečki are recorded in use since the Community Day 2017. The coat of arms is argent six fritillary flowers gules 3-2-1 and in the chief vert a bar wavy of the first. The fritillay (Croatian kockavica), known also among other English names as snake's head, chess flower, chequered lily has naturally checkered pattern reminiscent to the Crotian coat of arms. The six of them stand for the six settlements in the community. the final design includes also green short stalks with two small leaves. The wavy bar represents the Drava river. The flag is dark blue with the coat of arms bordered yellow in the centre of it. The ceremonial flag is also made, a blue gonfalon ending triangularly, bordered with a yellow ribbon and golden fringe along the bottom, with the coat of arms in the centre, the community name in three lines above it, and a green poppy with two red flowers, two buds and three large leaves.


Trnovec Bartolovečki, winning proposal 2017

[Trnovec Bartolovečki, winning proposal 2017] [Proposal] 1:2 [Trnovec Bartolovečki, winning proposal 2017]
Design: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Sources: Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Trnovac Bartolovečki, 06.11.2012, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 10.11.2012.
Dodatne upute učesnicima u Javnom pozivu za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Trnovec Bartolovečki, 06.11.2012, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 10.11.2012.
Poziv i materijali za 36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki, 02.03.2017, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 20.05.2017.
Odluka o izboru idejnog likovnog i grafičkog obilježja (grba i zastave) Općine Trnovac Bartolovečki, 09.03.2017, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 9/2017, 10.03.2017.
Odluka o dodjeli nagrada za idejno likovno i grafičko obilježje (grba i zastave) Općine Trnovec Bartolovečki, 09.03.2017, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 9/2017, 10.03.2017.
Dražen Novosel: "Općina Trnovec Bartolovečki dobila grb i zastavu", 10.03.2017, Varaždinske vijesti, www.varazdinske-vijesti.hr
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Trnovec Bartolovečki, 08.02.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 10/2018, 09.02.2018.

The community of Trnovec Bartolovečki adopted its symbols in 2017 following a 2012 competition. The original winning design had somewhat differently stylized fritillary flowers.


Trnovec Bartolovečki, proposal 2003

[Trnovec Bartolovečki, proposal 2003] [Proposal] 1:2 [Trnovec Bartolovečki, proposal 2003]
Design: Ladislav Volić, Trnovec ?
Sources: Zvonimir Gregurinčić (ur.): "Spomenica 1993.-2003." Općina Trnovec Bartolovečki, Trnovec Bartolovečki, 2003, str. 47.
Philatelist envelope, in: Zvonimir Gregurinčić: "Svečano proslavljen 10. rođendan Općine", Naše novine - List općine Trnovec Bartolovečki, br. 12-13, 05.07.2003.
Philatelist envelope, Varaždinski klub kolekcionara, br. 99/2003 "10 godina Općine Trnovec Bartolovečki 1993. - 2003."

In 2003 the community issued an official envelope with the proposed design of its symbols, as their promotion. The coat of arms shown is gules a thorny crown or between a bar and a barrulet both wavy argent. The flag is blue with the coat of arms in the centre of it. These symbols were, apparently, not adopted and are not mentioned since. The thorns (Croatian trnovi) cant the community name and six of them stand for the six settlements of the community. The thorny crown represent the martirs to which churches are dedicated in them. The bar above represent the Drava river and the barrulet in base the Zbel stream.
The same design on blue background was submitted inthe 2012 competition by Volić and was awarded the third prize.
"Spomenica" mentions that the community adopted designs for its symbols on 14 September 1998. It is not clear if these are the same as the above.Veliki Bukovec

[Veliki Bukovec] [Normal] 1:2 [State Flag] [Veliki Bukovec]
[Veliki Bukovec]
Adopted: 21st September 2023     Approved: 29th August 2023
Design: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Approved blazon of arms: U plavome polju srebrna/bijela, raskriljena, crveno naoružana golubica sjedi na srebrnom/bijelom cvijetu pelargonije.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Description of arms: U poluokruglom štitu, u plavome polju srebrna - bijela raskriljena, crveno naoružana golubica sjedi na srebrno - bijelom cvijetu pelargonije. (Čl. 5, Odluka, 2023.)
Description of flag: Zastava Općine je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2023.)
Sources: Statut Općine Veliki Bukovec, 31.07.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/1997, 31.12.1997.
Statut Općine Veliki Bukovec, 02.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2001, 12.10.2001.
Statut Općine Veliki Bukovec, 26.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 2/2006, 28.01.2006.
Statut Općine Veliki Bukovec, 18.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 30/2013, 04.09.2009.
Statut Općine Veliki Bukovec, 28.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2013, 30.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec, 30.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 6/2018, 01.02.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Veliki Bukovec, 21.09.2023, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 83/2023, 28.09.2023.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-010-04/22-01/08, URBROJ: 514-22/02-23-05, 29.08.2023.

The coat of arms of Veliki Bukovec is azure a dove argent displayed armed gules stantant on a geranium flower also argent. The dove stand for the patron of Parish of St. Francis of Asizi in Veliki Bukovec, while the geranium stands for the flower production in the community. The flag is blue with the coat of arms bordered yellow in the centre of it. The ceremonial flag is a blue gonfalon with three triangularly ending tails ornamented with beech branches, the coat of arms and the community anme in three rows above it. The beech (Croatian bukva) branches refer to the name Bukovec. Grb Velikog Bukovca je u plavome raskriljena bijela golubica sjedi na bijelom cvijetu pelargonije. Golubica simbolizira zaštitnika Župe sv. Franje Asiškoga u Velikom Bukovcu, a cvijet proizvodnju cijeća na području Općine. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon s tri repa trokutastog kraja u kojima su zlatni ornamenti od grančica bukve, s grbom u sredini i nazivom općine u tri reda iznad. Grančice bukve odnose se na ime Bukovec.

Until 1997 it was part of the a community of Mali Bukovec.Vidovec

[Vidovec] [Normal] 1:2 [State Flag] [Vidovec]
[Vidovec] [Vidovec]
Adopted: 23rd April 1998     Approved: 23rd October 1998
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Approved blazon of arms: U zlatnome/žutom zelena glavica kupusa s korjenom.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: Grb Općine Vidovec ima oblik štita. Na zlatnoj podlozi štita nalazi se u potpunosti prikazana biljka kupusa, njezin podzemni i nadzemni dio, zelene boje. (Čl. 3, Odluka, 1998.; Čl. 3, Odluka, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine Vidovec povijesni je grb Općine Vidovec. Grb Općine Vidovec ima oblik štita. Na zlatnoj podlozi štita nalazi se u potpunosti prikazana biljka kupusa, njezin podzemni i nadzemni dio, zelene boje. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Grb Općine ima oblik štita. Na zlatnoj podlozi štita nalazi se u potpunosti prikazana biljka zelje, njezin podzemni i nadzemni dio, zelene boje. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Descriptions of flag: Zastava Općine Vidovec izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Vidovec i izrađen je prema heraldičkom opisu. (Čl. 4, Odluka, 1998; Čl. 4, Odluka, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine Vidovec izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Zastava Općine izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Vidovec i izrađen je prema heraldičkom opisu. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Sources: Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Vidovec, Varaždinske vijesti, 21.12.1994, str. 60.
Kristijan Skočibušić: "Općina Vidovec: zanimljivosti iz zeljarskog i tužanskog kraja", Štampa Strbad, Strahoninec, 1999, str. 42 - 43.
"Održana svečana sjednica", Varaždinske vijesti, 19.06.1996, str. 19.
Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Vidovec, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Vidovec, 14.02.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Vidovec, 23.04.1998, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/1998, 02.05.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/20, URBROJ: 515-04-03/1-98-5, 23.10.1998.
"Općina Vidovec ima svoj grb i zastavu", Vidovečki list: glasilo Općine Vidovec, br. 6, god. II, 23.12.1998, str. 7.
Statut Općine Vidovec, 10.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Vidovec, 01.06.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 14/2006, 08.06.2006.
V. Nazansky: "Zeljarijada 2006.", Varaždinske vijesti, 13.9.2006., str. 19.
"Bez alternative", Varaždinske vijesti, 22.11.2006.
"Donesen proračun od 8,4 milijuna kuna", Varaždinske vijesti, 13.2.2008.
Statut Općine Vidovec, 03.06.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 14/2009, 30.06.2009.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Vidovec, 10.09.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 31/2009, 11.09.2009.
Statut Općine Vidovec, 11.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/2013, 12.03.2013.
Statut Općine Vidovec, 29.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 4/2018, 30.01.2018.
Correspondence with the Community, 26.02.2014.

The coat of arms of Vidovec is Or a cabbage eradicated Vert. The flag is blue with the coat of arms in the centre. Table flags are vertical versions of it, some with the community name inscribed above in a line and below in an arch.
The 1996 report the presentation of the symbols on the St. Vitus ceremony, but it is unclear if these were those eventually adopted in 1998. The 2006 Statutes clam that the coat of arms is a historical one, that it certainly in not, and that was subsequently removed from the text.


Vidovec, 1997 – 1998

[Vidovec, 1997 – 1998] [Normal] 1:2 [Vidovec, 1997 – 1998]
Adopted: 20th November 1997     Approved: No, but nevertheless previously in use.
Design: Krunoslav Čolo, Varaždin
Descriptions of arms: Grb općine Vidovec čini zlatno polje štita na kojem je u zelenoj boji u potpunosti prikazan lik zelja, sa svojim podzemnim i nadzemnim dijelom. (Čl. II; Zaključak, 1997.)
Grb općine Vidovec čini zlatno polje štita na kojem je u zelenoj boji u potpunosti prikazan lik zelja, sa svojim podzemnim i nadzemnim dijelom. Prema heraldičkom opisu zelena boja kojom je obojeno zelje, osim što je prirodna boja te biljke, zelena je boja raslinja i proljeća, boja nadanja, dok se samim simbolom zelja otkriva plodno pdoručje, zeleni vrt općine Vidovec, odnosno plodno tlo za uzgoj svih ratarskih kultura. (Čl. II i III, Rješenje, 1997.)

Description of flag: Zastava općine Vidovec plave je boje, a u sredini zastave nalazi se grb Općine Vidovec. (Čl. III, Zaključak, 1997.) Zastava općine Vidovec plave je boje, a u sredini zastave ističe se grb, članak 3. ovog Rješenja. (Čl. IV, Rješenje, 1997.)
Sources: Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Vidovec, Varaždinske vijesti, 21.12.1994, str. 60.
"Održana svečana sjednica", Varaždinske vijesti, 19.06.1996, str. 19.
Odluka (o zaduženju za izradu zastave i grba Općine Vidovec), Općinsko poglavarstvo Općine Vidovec, 26.05.1997.
Skica grba i zastave, signirana "Prihvaćeno 20.11.97."
Zaključak (o prihvaćanju prijedloga zastave i grba Općine Vidovec), Općinsko poglavarstvo Općine Vidovec, 27.11.1997.
Rješenje o zastavi i grbu općine Vidovec, Općinsko vijeće Općine Vidovec, 08.12.1997.
Zeljarijada photos @ Facebook album Zeljarijada 2011., 24.01.2012.

The competition for design of the symbols of Vidovec was held in 1994 and some symbols were presented in the assembly in 1996. It is not clear if these were the same was the basic design of the Vidovec symbols that was prepared during 1997 and formally adopted as proposal by the end of the year. It was eventually replaced by the current graphical representation, matching the same descriptions. The flag design was recorded still in use as late as 2011.Vinica

[Vinica] [Normal] 1:2 [State Flag] [Vinica]
[Vinica] [Vinica]
Adopted: 11th April 1996     Approved: Unknown.
Design: Ivica Majcen, architect from Vinica
Descriptions of arms: Heraldički opis grba: Grb je poluokrugli, u obliku štita, sa zlatnim rubom, kakav nalazimo na pečatu trgovišta Vinica. Na samom štitu nalazi se na plavoj podlozi zeleni trs vinove loze sa pet zlatnih grozdova. (Čl. 3, Odluka, 1996.)
Grb Općine je povijesni grb Općine Vinica. Grb je poluokrugli, u obliku štita, sa zlatnim rubom, kakav nalazimo na pečatu trgovišta Vinica. Na samom štitu nalazi se na plavoj podlozi zeleni trs vinove loze s pet zlatnih grozdova. (Čl. 4, Statut, 2002.)
Grb Općine Vinica povijesni je grb Vinice. Grb je poluokrugli, u obliku štita, sa zlatnim rubom kakav nalazimo na povijesnom pečatu trgovišta Vinica. Na samom štitu nalazi se na plavoj podlozi zeleni trs vinove loze sa pet zlatnih grozdova. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Descriptions of flag: Heraldički opis zastave: Zastava je pravokutnog oblika izrađena u omjeru 2:1. Osnovna boja zastave je plava (Blue 072 CV -prema paleti Pantone). Na sredini zastave prikazan je povijesni grb Vinice u originalnim bojama. (Čl. 4, Odluka, 1996.)
Zastava je pravokutnog oblika izrađena u omjeru stranica 2:1 temeljna boja zastave je plava. Na sredini zastave prikazan je povijesni grb Vinice u originalnim bojama. (Čl. 4, Statut, 2002.)
Zastava Općine Vinica pravokutnog je oblika izrađena u omjeru stranica 2:1, a temeljna boja zastave je plava. Na sredini zastave prikazan je povijesni grb Vinice u originalnim bojama. Općina Vinica ima i svoju svečanu zastavu u obliku peterokuta na sredini kojeg je istaknut grb Općine. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Vinica pravokutnog je oblika izrađena u omjeru stranica 1:2, a temeljna boja zastave je plava. Na sredini zastave prikazan je povijesni grb Vinice u originalnim bojama. Općina Vinica ima i svoju svečanu zastavu u obliku peterokuta na sredini kojeg je istaknut grb Općine. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 2009.)

Sources: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Vinica, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Vinica, 21.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 5/1994, 06.04.1994.
Glasilo općine Vinica, br. 1, god. I, travanj 1996, str. 1.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Vinica, 11.04.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 17/1996, 19.10.1996.
Statut Općine Vinica, 19.09.2002, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2002, 11.10.2002.
Statut Općine Vinica, 20.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 27/2009, 11.08.2009.
Odluka o izmjenama Statuta Općine Vinica, 05.10.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 45/2009, 01.12.2009.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 64-65.
Biserka Vlahović: "Općina Vinica", Poglavarstvo općine Vinica, Vinica, 1997.
Josip Novak: “Kostanjevac: Vinički Motel je u vlasništvu Općine, a župan Štromar neka se posipa pepelom”, 06.07.2014, eVaraždin, www.evarazdin.hr, 12.12.2014.
Correspondence with the Community, 03.02.2015.

The coat of arms is Azure a vine tree vert with five bunches of grapes or. The symbol is canting for the community name, and that coat of arms is found already in medieval seals of the marketplace of Vinica from 1532. The arms were shown in colours already by Valvasor in "Opus Insignorium 1689", claims Laszowski, who also show it in 1930's. His drawing served as the graphical pattern for the current design. The flag is blue with the coat of arms in the centre bordered yellow. Flags without the yellow outline around the arms are also recorded in use. Table flags in use are vertical with the coat of arms and the community name inscribed yellow in two rows, above in line and below in an arc.
In 2009 a ceremonial flag was also prescribed, described simply as a blue gonfalon ending triangularly with the coat of arms in the centre of it, but was removed from the Statutes in the subsequent decision. The gonflanon is nevertheless in use, in the triangularly ending shape, with the coat of arms in the centre, the name of the community above and two vine branches with bunches of grapes below.


Vinica, variant

[Vinica, variant] [Variant] 1:2 [State Flag] [Vinica, variant]

A variant coat of arms in use depicts somewhat different colouring of the vine tree and darker shade of blue. The same was used on flags, possibly more often in 1990's.


Vinica, 1833

[Vinica, 1833] [Two-sided] ~10:9 [Reverse] [Vinica, 1833]
Adopted: 1833
Source: Branka Regović, Marija Zupčić, Marta Budicin: ”Tekstilni predmeti iz Gradskog muzeja Varaždin restaurirani na Odjelu za tekstil, papir i kožu Hrvatskog restauratorskog zavoda”, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 30 (2019) 283-309.

The flag of the Marketplace of Vinica produced in 1833, kept in the collection of the Varaždin City Museum (inv. br. GMV KPO 1408). A horizontally four-striped flag of red and yellow with an oval bordered with a floral wreath painted on both sides: on the obverse Queen Maria Theres holding two oval portraits of her sons Joseph II and Leopold (depicted after the photo in the source), and on the reverse Mother of God with Child (omitted in the drawings above). Inscribed on the obverse "VEXILLUM OP[P]IDI VINICENSIS" (Flag of the Marketplace of Vinica), the year "1833", and the title "MARIA THERESIA REGINA" (Queen Maria Therese). The reverse is inscribed "SANTA MARIA ORA PRO NOBIS" (St. Mary pray for us).
The original was restored in the Department for Textiles, Paper and Leather of Croatian Conservation Institute for the "Varaždin under the Habsburg crown" exhibition held in 2015 in the Varaždin City Museum.Visoko

[Visoko] [Normal] 1:2 [State Flag] [Visoko]
[Visoko]
Adopted: 18th May 2004     Approved: 13th December 2004
Approved blazon of arms: U zlatnome/žutome na zelenome brijegu kos u kljunu drži dvije šljive na peteljci.
Approved flag description: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Descriptions of arms: Opis Grba Općine Visoko: u zlatnome (žutom) na zelenom brijegu, ptica kos u kljunu drži dvije šljive. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Opis grba: U zlatno/žutom na zelenom brijegu ptica kos u kljunu drži dvije šljive na peteljci. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Opis grba: U zlatnome/žutome na zelenom brijegu ptica kos u kljunu drži dvije šljive na peteljci. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis grba Općine Visoko: u zlatnome/žutome na zelenom brijegu ptica kos u kljunu drži dvije šljive na petiljci. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Descriptions of flag: Zastava Općine Visoko je omjera 1:2 plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Odluka, 2004.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:3 [sic!] plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine Visoko je jednobojna, plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Sources: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Visoko, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Visoko, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 6/1994, 13.04.1994.
Statut Općine Visoko, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Visoko, 18.05.2004, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 15A/2004, 22.05.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/17, URBROJ: 515-10/06-04-4, 13.12.2004.
Gustav Kuzmić: "Općina Visoko", u: Gustav Kuzmić i sur: "Visoko: oaza stare hrvatske krijeposti i čestitosti: prilozi za povijest župe i općine Visoko", Tonimir, Varaždinske Toplice, 2005, str. 267.-270.
Statut Općine Visoko, 18.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 1/2006, 19.01.2006.
Statut Općine Visoko, 17.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 25/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Visoko, 13.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 26/2013, 15.04.2013.
Plan ukupnog razvoja Općine Visoko 2016. - 2020., 30.12.2016, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 17/2017, 07.04.2017.
Izmjene i dopune Statuta Općine Visoko, 31.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/2018, 02.02.2018.
Općina Visoko, www.visoko.hr, 05.03.2005.

The coat of arms of Visoko is or a blackbird holding in the beak two plumbs all proper standing on a mount vert. The plumbs refer to the local petty nobility granted to the local inhabitants in 12th century, nicknamed plumb-growers (šljivari). The local plumb sort Bistrica is said to be represented in the design. The flag is blue with the coat of arms in the cinetre. Table flags in use are vertical versions of it with community name inscribed golden above and below shie shield, the bottom inscription in an arc following the arms curvature.
The 2006 and 2009 Statutes describe the flag to have the ratio 1:3, but this is probably a typo.[Previous page: Varazdin County - Cities][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Varaždinska županija - općine][Next page: Koprivnica and Krizevci County]

[Heimer:  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Zeljko Heimer. All rights reserved.