[Previous page: Slovenia - Communities, part 1 (Ajd-Bra)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 2. dio (Brd-Črn)][Next page: Slovenia - Communities, part 3 (Čre-Dol)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 7th February 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 2 (Brd-Črn)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006
M civic communities since 1998


See also:

Brda

[Brda] [Normal] [Vertical] 1:2 ~ [State Flag] [Brda]
[Brda] [Brda]
Adopted: around 1995 ?
Description of arms: Grb Občine Brda je francoske oblike, razdeljen vertikalno na dva dela. Na desni heraldični strani, zelene barve, je zgoraj grozd, spodaj pa beli heraldični hribčki. Na levi heraldični strani, na modrem polju, je srednjeveški stolp bele barve. Nad ščitom je krona s petimi cinami, kar pomeni število prebivalcev od 5 do 10 tisoč. Grb držita bric, na levi, in brika, na desni heraldični strani, v oblačilih iz 19. stoletja. Spodaj, pod grbom, je verz Alojza Gradnika "0, zemlja sladka: kamen, zrno, sok, o, zemlja sveta, ki si me rodila." (Uradno glasilo 5/99, Navodila, 2015.)
Description of flag: Zastava je lahko horizontalne ali vertikalne postavitve, barvno razdeljena po polovici, na njej pa je osrednji del grba. Ta je pri obeh postavitvah postavljen na sredino, tako po horizontali, kot po verti kali. Horizontalna zastava: zgornja polovica je modra, spodnja pa zelena. Vertikalna zastava: leva polovica je modra, desna pa zelena. Horizontalna zastava je v osnovi v razmerju 2:1 (širina:višina) in dovoljuje izjeme razmerja. Pri tem mora biti grb vedno na sredini in pravilnega razmerja po višini. Vertikalna zastava je v osnovi v razmerju 1:2 (širina:višina) in dovoljuje izjeme razmerja. Pri tem mora biti grb vedno na sredini in pravilnega razmerja po širini. (Navodila, 2015.)
Sources: Občina Brda, http://www2.arnes.si/~ngobcib1/ 19.09.1999.
http://www.gapro.si/rodoslovje/Slo%20grbi/grb_011.jpg
Photo of the table flag at http://www.aacc.or.at/pix/galerije/brda/09_ve.jpg 10.09.2005.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 55.
(Statut občine Brda, Uradno glasilo, št. 5/1999, 07.07.1999.)
Statut Občine Brda, 11.04.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2006, 02.06.2006.
"Navodila za uporabo občinskega grba in zastave" (Blaž Erzetič), Občina Brda, Junij 2015.

The coat of arms of Brda (literally Hills) is per pale ver a bunch of grapes or stalked sable and leaved argent over six mounts of the last and azure a tower also argent. Topped with a masoned crown with five embattlements, flanked with a cherry and an olive branch and as supporters a peasant man and woman in the 19th cenury folk garments. On the scroll beneath the verses by Alojz Gradnik (1882-1967): "Oh sweet land: stone, grain and juice / oh, sacred land, that gave me birth." The flag is blue and green bicolour with the (crowned shield from the) coat of arms in the centre, either horizonatl or vertical. The table flags were recorded with much larger coat of arms.Brezovica

[Brezovica] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Brezovica]
[Brezovica]
Adopted: 23rd May 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Grb Občine Brezovica je upodobljen na ščitu gotskega obdobja XV. stoletja sanitske oblike. Predstavitev grba: – blazon: srebrn ščit, deljen s trnasto delitvijo s petimi trni, ima črno dno, izza srednjega trna raste breza v srebrno deblo, okrašeno z izmeničnim nizom osemnajsih horizontalnih, klinasto upodobljenih črnih lis; deblo je iz desne in leve spremljano s po dvema nizoma diagonalno visečih brezovih zelenih listov tako, da imata notranja niza po pet in zunanja po tri liste, vsi pa rastejo iz petih parov rahlo upognjenih vej; spodnji par se med deblom in prvim nizom razceplja v rastoči poganjek in v nastavek s pravim spodnjim listom prvega niza; zgornji, peti par vej je enak prvemu s tem, da se vsaka od vej razceplja v po dva, v vrh rastoča poganjka ter v list, ki je hkrati zadnji zgornji v prvem nizu; vmesni, daljši par vej so enaki prvemu paru s tem, da izmed njihovega prvega razcepa raste podaljšek veje v nov razcep dveh poganjkov, izmed katerih raste list v zunanji niz brezovih listov. Iz zunanjega trna nad črnim dnom ščita raste simetrično navzven po en močvirski tulipan s črnim steblom in s po enim zelenim sabljastim listom upognjenim proti brezovemu deblu, sklanjajoč svoj rdeče-črni zvončasti cvet pod spodnji list zunanjega niza brezovega listja. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1996.)
Opis grba – splošno: v srebrnem ščitu stoji na črnih tleh zelena breza, pod njo sta dva rdeča tulipana. Blazon Srebrn ščit deljen s trnasto delitvijo, ima črno dno; izza srednjega trna raste breza simetrično v srebrno deblo, okrašeno z izmeničnim nizom osemnajstih horizontalnih, klinasto upodobljenih črnih lis. Iz debla rastejo v desno in levo po en niz poševno visečih brezovih vej tako, da imata spodnji in zgornji par vej po en list na svojem koncu, vmesni trije pari vej imajo po en list sredi in po enega na koncu veje. Tako so upodobljeni štirje vertikalni nizi listov, od katerih imata torej niza ob deblu po pet in niza ob straneh po tri liste. Iz zunanjega trna nad črnim dnom ščita raste simetrično navzven po en močvirski tulipan s črnim stebelcem in po enim zelenim sabljastim listom upognjenim proti brezovemu deblu, sklanjajoč svoj rdeči zvončasti cvet pod zunanji list drugega para vej. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Brezovica je v beli in zeleni barvi z zeleno brezo, atributom iz občinskega grba, na njenem prvem belem kvadratnem delu. Opis: Razmerje zastavine višine »V« proti njeni dolžini »L« je 1 : 2,5, s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva neenaka dela. Na prvi beli kvadratni tretjini rute raste iz sredine črne talne črte, ki ima pet trnov, simetrično razvejana breza s 16 zelenimi listi, po osem na vsaki strani črno-belo predstavljenega debla. Iz zunanjih talnih trnov rasteta pod brezino vejevje po en rdeč močvirski tulipan, prvi se sklanja v desno, drugi v levo, torej vsak na svojo zunanjo stran. Ostali del zastavine površine je v enaki zeleni barvi kot so brezovi listi. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. (Čl. 13, Odlok, 1996.)
Zastava Občine Brezovica je predvsem tekstilni simbol, ki je barvno utemeljen v grbu Občine Brezovica. Opis zastave, splošno: zastava Občine Brezovica pri Ljubljani je v beli in zeleni barvi z zeleno brezo, atributom iz občinskega grba, na njenem prvem, belem kvadratnem delu. Opis: zeleno- bela zastava Občine Brezovica je pravokotne oblike, razmerje zastavne višine “V“ proti njeni dolžini “L“ je 1:2,5 s tem, da je njena ruta razdeljena horizontalno na dva neenaka dela; – na prvem belem kvadratnem polju stoji atribut iz občinskega grba: pet trnov tvori črno talno črto, iz katere sredine raste simetrično razvejana breza s šestnajstimi zelenimi listi, po osem na vsaki strani črno-belo predstavljenega debla; iz zunanjih talnih trnov rasteta pod brezino vejevje po en rdeč močvirski tulipan, prvi se sklanja v desno, drugi v levo, torej vsak na svojo zunanjo stran; – ostali del zastavine površine je v enaki zeleni barvi kot so brezovi listi; – atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. (Čl. 13, Odlok, 2000.)

Sources: Statut občine Brezovica, 20.04.1995, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 211, Maj 1995, str. 17.
"Občinski grb in krajevne oznake", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 211, Maj 1995, str. 24.
"Občinski grb", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 213, Julij 1995, str. 7.
"Občinsko delovanje v zadnjem mesecu", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 217, December 1995, str. 14.
"Županova povabila (5. Izdelava občinskega grba)", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 220, April 1996, str. 11.
"V mesecu maju dobili grb in zastavo; Opis zastave občine Brezovica", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 222, Junij 1996, str. 11.
Odlok o grbu in zastavi Občine Brezovica, 23.05.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1996, 16.06.1996.
"Na Veliki ponedeljek, 31. marca bomo razvili zastavo in privezli občinski grb", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 229, Januar 1997, str. 14.
"Naša občina je živa!", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 229, Januar 1997, str. 15.
"Praznik občine Brezovica", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 231, Marec 1997, str. 13.
Statut Občine Brezovica, 11.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Brezovica, 13.07.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2000, 31.07.2000.
Statut Občine Brezovica, 24.11.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2016, 09.12.2016.

The coat of arms cants the name of the municipality Breza being a Birch. The red flowers are marsh tulips (fritillaries, Fritillaria meleagris L.). The main element is repeated in the white square at hoist of the flag with green fly. The height of the "attribute" in white field is between 2/3 and 8/10 of the flag width.


Brezovica, 1996 – 2000

No flag. [Brezovica, 1996 – 2000]
Adopted: 23rd May 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Source: Odlok o grbu in zastavi Občine Brezovica, 23.05.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1996, 16.06.1996.

The Decision of 2000 does not change the flag, and the coat of arms only slightly differently artistically render then in 1996 (when it was slimmer and taller).Brežice

[Brežice] [Vertical] [Historical] 1:3 [State Flag] [Brežice] [Brežice]
[Brežice]
Adopted: coat of arms 9. XI. 1991. flag 3. II. 1997
Descriptions of arms: Grb občine Brežice ima obliko ščita. V dnu ščita je polje vodene barve, nad njim so trije hribi v zeleni barvi, od katerih je srednji višji. Nad hribi se dviga v zgornji del ščita zlato rumena konica, preostali del ščita je črne barve. Grbu je osnova mestni grb iz leta 1501, ki ga je mestu Brežice podelil kralj Maksimiljan. (Čl. 2, Odlok, 1991.)
Grbu je osnova mestni grb iz leta 1501, ki ga je mestu Brežice podelil kralj Maksimiljan. Grb Občine Brežice ima obliko ščita. V dnu ščita je polje vodene barve, nad njim so trije hribi v zeleni barvi, od katerih je srednji višji. Nad hribi se dviga v zgornji del ščita zlato rumena konica, preostali del ščita je črne barve. (Čl. 2, Odlok, 1997.)
Znak Občine Brežice v osnovi ima obliko pokončnega pravokotnika z različno zaključenimi vogali in predstavlja stilizirane pomembnejše značilnosti občine. Znak Občine Brežice ponazarja silhueta vodovodnega stolpa v mestu Brežice z vrisanima horizontalnima črtama, ki predstavljata venca stolpa. Valovita polja na dnu predstavljajo naselje in razgibani relief občine. Osnovne barve so modra, rumena in zelena. Pod znakom je logotip “Občina Brežice”. (Čl. 4, Odlok, 1997.)

Description of flag: Zastava Občine Brežice ima obliko pokončnega pravokotnika v razmerju 1:3, v njeni zgornji tretjini pa je lociran znak Občine Brežice z logotipom (Občina Brežice). Lahko se uporablja zastava brez logotipa, samo z znakom. […] Osnovna podlaga zastave je bela barva. Barvne variante podlage zastave izhajajo iz osnovnih barv znaka. (Čl. 6, Odlok, 1997.)
Sources: Odlok o ureditvi in načinu izobešanja zastav v občini Brežice, 11.11.1969, Skupščinski Dolenjski list, št. 27/1969, 04.12.1969.
(Statut občine Brežice, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 14/78, 1/80, 16/82. 31/83, 6/86)
Odlok o grbu občine Brežice, 09.12.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1991, 20.12.1991.
Začasni statutarni akt občine Brežice, 23.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1995, 27.01.1995.
Statut Občine Brežice, 11.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 30.06.1995.
Odlok o simbolih Občine Brežice, 03.02.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/1997, 21.02.1997.
Statut Občine Brežice, 10.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1999, 23.06.1999.
Statut Občine Brežice, 26.01.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2009, 09.02.2009.
Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice, 25.05.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/2015, 05.06.2015.

The coat of arms of Brežice is based on the civic coat of arms granted by king Maximilian in 1501: Sable, a pile inverted enarched, in base of a triple mount vert in base azure wavy. Beside the coat of arms the community also has registered and copyrighted emblem showing the water tower, which is also shown on the flag. The flag is basically on the white field, but colour variations of the field are also permitted. Also, the inscription need not to be shown in the flag.
The 1969 regulations on hoisting of flags in the community still mention no local flags.Cankova

[Cankova] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Cankova]
[Cankova]
Adopted: 31st May 2002
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Grb Občine Cankova je upodobljen na pozno gotskem ščitu s tem, da je na prvem modrem polju sekanega ščita zgoraj predstavljen srebrn cvet narcise, drugo polje pa je srebrno; v spodnjem predelu ščita je predstavljena v srebrni in modri barvi inverziji dvojna valovnica. Predstavitev grba - blazon: grb Občine Cankova je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike s tem, da je ščit sekan v modro in srebrno polje; v glavi prvega polja nastopa v srebru predstavljena bela narcisa z osmimi cvetnimi lističi in zlatim pestičem, čez obe polji nastopa trivalna dvojna valovnica v barvni inverziji. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2002.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Cankova je modre in bele barve s tem, da njen prvi del predstavlja atribut iz občinskega grba, to je bel cvet narcise z dvojno belo valovnico spodaj ter z dvema belima vodoravnima progama na preostalem delu zastavine rute. Opis zastave: Zastavina ruta občinske zastave je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini «L« je ena proti dve celi in pet desetin (1:2,5) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela; v sredini prvega kvadrata zastavine rute lebdi v modrem polju atribut iz občinskega grba; beli, osemlistni cvet narcise z rumenim pestičem, pod cvetom leži trivalna bela dvojna valovnica. Drugi del zastavine rute je horizontalno deljen na pet enako širokih prog, od katerih se prva (zgornja), tretja (srednja) in peta (spodnja) barvno zlivata v modrino prvega kvadrata zastavine rute, druga in četrta proga je bela. (Čl. 13, Odlok, 2002.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti tudi atribut iz občinskega grba na kvadratu zastavine rute ob drogu, obe beli progi pa ležita njenem preostalem delu horizontalno. […] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno obešeni zastavini ruti atribut iz občinskega grba na modrini v kvadratnem delu zgoraj tik pod obešalno prečko tako, da narcisni cvet lebdi nad obema valovnicama, obe beli progi pod njima pa padata po modrini rute vertikalno navzdol. (Čl. 14, Odlok, 2002.) Tako je atribut napram prejšnjemu v horizontalni obliki zastave, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem heraldičnem položaju.

Sources: Statut Občine Cankova-Tišina, 28.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 53/1995, 15.09.1995.
Statut Občine Cankova, 05.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1999, 31.03.1999.
Statut Občine Cankova, 23.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2007, 10.04.2007.
Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Cankova, 31.05.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/2002, 11.06.2002.
Odlok o spremembah Odloka o istovetnih simbolih in priznanjih Občine Cankova, 05.10.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2007, 22.10.2007.
Statut Občine Cankova, 23.10.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/2013, 05.11.2013.

The coat of arms of Cankova is per pale azure and argent, in the first a daffodil (narcissus) flower argent seeded or and in the base overall two barrulets wavy counter-changed. The flag is five-striped blue and with a blue square at hoist containing the flower and two wavy lines from the coat of arms. For vertical hoisting the emblems in the flag are rotated so that they still stand upright.
The two wavy lines represent the stream Kučnica, that represented the border between Austria and Hungary for thousands of years, and the river of Lendava that now forms the artificial lake for the power plants. The Kučnica valley was site of numerous daffodil blossoms, nowadays quite rare due to irrigation.
For the short duration of its existence 1995-1998 the community of Cankova-Tišina have not adopted any symbols.Celje

[Celje] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Celje]
[Celje]
Adopted: 4th February 2014
Descriptions of arms: Do sprejema statuta mestne občine se uporabljajo – obstoječi grb mesta Celja, (Čl. 3, Statutarni sklep, 1995.)
Grb mestne občine ima obliko ščita poznogotske, spodaj zaokrožene oblike. Na modrem polju so tri konične šesterokrake zlate zvezde, razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Grb občine ima obliko ščita poznogotske, spodaj zaokrožene oblike. Na modrem polju so tri konične šesterokrake zlate zvezde, razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika. (Čl. 8, Statut, 2013.)
Grb je po obliki polkrožni ščit v dveh heraldičnih barvah (modra – nebo, zlata – zvezde, ki jo lahko nadomešča rumena). Na modrem polju so tri konične šesterokrake zlate zvezde, razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika. Barve in razporeditev zvezd v znaku so podrejeni heraldičnim pravilom. (Čl. 5, Odlok, 2014.)

Descriptions of flag: Do sprejema statuta mestne občine se uporabljajo […] – obstoječa zastava mesta Celja. (Čl. 3, Statutarni sklep, 1995.)
Zastava mestne občine je rumene in modre barve z občinskim grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2. Barvi zastave sta vodoravni. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Rumena barva je zgoraj. Središče občinskega grba je v sečišču diagonal zastave. Grb sega z zgornjo polovico v rumeno, s spodnjo polovico pa v modro polje zastave. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Zastava občine je rumene in modre barve z občinskim grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Rumena barva je zgoraj. Središče občinskega grba je v sečišču diagonal zastave. Grb sega z zgornjo polovico v rumeno, s spodnjo polovico pa v modro polje zastave. (Čl. 8, Statut, 2013.)
Zastava Mestne občine Celje (v nadaljevanju: zastava) je rumene in modre barve z grbom občine v sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Osnovna uradna zastava občine je glede na način obešanja po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb mesta, umeščen v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od rumenega in modrega polja zastave z belo obrobo. Zastava se uporablja samo v barvni obliki. (Čl. 10, Odlok, 2014.)
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve razporejene od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj vedno rumeno polje, grb pa je obrnjen s polkrožnim delom navzdol v modro polje. (Čl. 11, Odlok, 2014.)

Sources: (Statut občine Celje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 6/82, UL RS 23/90, 37/90, 23/91)
Statutarni sklep Občine Celje, 05.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1995, 28.02.1995.
Statut Mestne občine Celje, 05.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Statut Mestne občine Celje, 03.12.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 106/2013, 18.12.2013.
Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje, 04.02.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2014, 14.02.2014.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The coat of arms of Celje is Azure three Mullets Or. It equal to the coat of arms of the noble family of counts, known better in spelling Cilli, the medieval rulers of the city. The flag is bicolour derived from the coat of arms yellow over blue, with the arms in the centre. The design used since 1995 was formalized and standardized in 2014.


Celje, 1995 – 2014

[Celje, 1995 – 2014] [Normal] [Vertical] 1:2 [Celje, 1995 – 2014]
[Celje, 1995 – 2014]
Adopted: 5th June 1995
Sources: Statut Mestne občine Celje, 05.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Statut Mestne občine Celje, 03.12.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 106/2013, 18.12.2013.
Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje, 04.02.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2014, 14.02.2014.

Until the standardization, minor variations of the same basic design were used, with minor differences in colours.


Celje, 1982 – 1995

[Celje, 1982 – 1995] [Normal] 1:2 [State Flag] [Celje, 1982 – 1995]
Adopted: 19th February 1982
Abandoned: 5th June 1995
Sources: (Statut občine Celje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 6/82, UL RS 23/90, 37/90, 23/91)
Statutarni sklep Občine Celje, 05.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1995, 28.02.1995.
Statut Mestne občine Celje, 05.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The previously used coat of arms was only slightly graphically different. The previous flag used until 1995 was simple yellow-over blue bicolour.Cerklje na Gorenjskem

[Cerklje na Gorenjskem] [Normal] [Vertical] 3:5 ~ [State Flag] [Cerklje na Gorenjskem]
[Cerklje na Gorenjskem]
Adopted: 15th May 1995
Design: Janez Močnik, composer and visual artist from Cerklje
Description of arms: Grbovno polje ima obliko ščita, ki se zgoraj sklepa s termi roglji. V zgornjem delu je ščitek s krožnim zgornjim sklepom, na katerem je izpisana prva zgodovinsko izpričana letnica obstoja kraja kot sedeža fare, kar je v tistem času pomenilo središče današnje občine, ki je bilo že takrat zaključeno območje. Po šegi srednjega veka je izpis z rimskimi številkami ADMCLIV (1154) = Anno Domini millesimo centrisimo quinquagessimo quatro, ki stoje v določeni kompozicijski ureditvi. Spodnji del grbovnega polja izpolnjujejo trije enako veliki enakokraki križi, ki simbolno predstavljajo tri cerkve, ki so v srednjem veku stale v središču vasi in je kraj dobil po njih ime. Urejeni so v obliki na konico postavljenega trikotnika. IZVEDBE: 1. Osnovna izvedba je tribarvna. Grbovno polje in napis sta v srednjesvetlem tonu pariško modre barve. V barvni lestvici Panatone je to process blue U 100%. Rob ščita in trije križi so v pravi rumeni barvi. V barvni lestvici Panatone je to process yellow U 100%. Ščitek na katerem je letnica, pa je bel. […] (Čl. 2, Odlok, 1995.)
Description of flag: Zastava Občine Cerklje na Gorenjskem ima tri enako široka vzdolžna polja v zaporedju modra – rumena – modra. Barve izhajajo iz grba, zato imajo enako svetlobno vrednost. Zastava se uporablja tudi kot bandero. (Čl. 3, Odlok, 1995.)
Sources: Začasni statutarni sklep občinskega sveta občine Cerklje, 27.02.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/1995, 11.04.1995.
Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, 20.04.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/1995, 05.05.1995.
Odlok o simbolih občine Cerklje na Gorenjskem, 15.05.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/1995, 30.05.1995.
Spremembe Statuta občine Cerklje, 07.05.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/1996, 17.05.1996.
Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, 12.03.1999, Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/1999, 22.01.1999.
Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, 03.09.2010, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010, 10.09.2010.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 63-4.
Janez Močnik: Kako sem oblikoval cerkljanske simbole, Predstavljamo vam grb in zastavo Občine Cerklje, (n.d. [1995.]), Simboli občine, Obična Cerklje, www.cerklje.si, 2015.

The name of the community means "Churches on Gorenjska" (Gorenjska being "highland" NW region of Slovenia). The flag is derived from the coat of arms which is blue with three crosses (to represent churches) and smaller white shield carrying year ADMCLIV (1154), the year of first mention of Cerklje as the seat of a parish.Cerknica

[Cerknica] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Cerknica]
[Cerknica]
Adopted: 16th April 2009
Description of arms: Grb Občine Cerknica predstavlja abstrakten znak. Obliko polja sestavljata ležeči pravokotnik v razmerju 4 proti 3 in pod daljšo stranico tikoma polkrog s premerom, enakim daljši stranici pravokotnika. Na belem polju s črno obrobo so stilizirani elementi pokrajine modre in zelene barve: iz sredine spodnjega, polkrožnega dela, se dve navpični vzporedni zeleni črti s črno obrobo pravokotno zlomita vsaka k sebi do zunanjega roba polja. Nad njima seka polje modra črta s črno obrobo, nad njo pa prav tako vodoravno še zelena črta s črno obrobo, ki na sredini polja nad njo obriše krog, znotraj katerega je stilizirano drevo z vrhom in dvema vejama na vsaki strani. Drevo spodaj prehaja v belo barvo podlage. Nad tem je izrisana modra krivulja s črno obrobo, nad njo pa v loku še zelena črta s črno obrobo. Vse črte segajo do zunanjih robov polja. Grb je glede na vertikalno os popolnoma zrcalen. Prvine grba poskušajo na abstraktni ravni ponazoriti značilnosti naravne krajine Občine Cerknica, ki jo v veliki meri odlikuje neokrnjena narava z značilnimi kraškimi pojavi - v prvi vrsti presihajočim Cerkniškim jezerom. Bujna zelena vegetacija travnikov in gozdov se prepleta z elementom vode na vsakem koraku - od tod tudi prepoznavni elementi grba: prepletajo se črte v zeleni in modri barvi. Na dnu polja grba dve zeleni zaobljeno lomljeni črti predstavljata: a) presihajoče jezero s svojimi ponori in jamami, b) travnike, ki jih del leta prekriva jezerska voda in c) zrcalno podobo drevesa, ki raste ob vodi. Vse to so tipične prvine jezerske krajine. Nad tem modra ležeča črta ponazarja vodo - jezero in simbolizira mir in tišino. Osrednji motiv grba je zelena črta, ki v sredini zraste v list, oziroma drevo in predstavlja bogato vegetacijo. Ponazarja notranjske gozdove in travnike in simbolizira rast. Nad tem je druga modra, ukrivljena črta, ki ponazarja kroženje, oziroma pretok vode in tudi pretok pozitivne energije. Na vrhu se v loku polkrožno boči zelena črta in predstavlja hribe v širšem zaledju Cerkniškega jezera. Kot spodnja, modra, se tudi ta črta krivi in odpira navzgor ter tako izžareva pretok energije. Obe dinamični črti predstavljata uravnoteženo nasprotje spodnjima, statičnima. (Priloga 1: Vsebinska predstavitev grba Občine Cerknica, Odlok, 2009.)
Description of flag: Zastava Občine Cerknica je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L« je 1:2,5, s tem, da je njena ruta horizontalno razdeljena na dve po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v modri, druga v zeleni barvi. Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina polja je enaka polovični višini zastavne rute. (Priloga 2: Vsebinska predstavitev zastave Občine Cerknica, Odlok, 2009.)
Sources: (Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 2/1982.)
(Statut Občine Cerknica, 05.03.1982, Uradni list Socijalistične Republiek Slovenije, št. 36/1982.)
Statut Občine Cerknica, 12.07.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/1997, 22.09.1997.
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, 13.03.1997. Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1997, 30.05.1997.
Statut Občine Cerknica, 03.12.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2000, 14.01.2000.
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, 16.04.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2009, 24.04.2009.
Statut Občine Cerknica, 08.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/2010, 20.07.2010.
Jan Petrič: "Občina Cerknica - Priročnik za uporabo celostne grafične podobe", Občina Cerknica, Julij 2009.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.

In 2009 Cerknica adopted new symbols adapting those of of 1982 which were in turn modified in 1997. The coat of arms is white shield with blue and green lines symbolically picturing the landscape with a stylized tree above the lake. The flag is now blue over green bicolour with the coat of arms in its centre.


Cerknica, 1997 – 2009

[Cerknica, 1997 – 2009]
[Cerknica, 1997 – 2009]
[Vertical] 1:2


Adopted: 13th March 1997
Description of arms: Grb Občine Cerknica ima na belem polju stilizirano pokrajino modre in zelene barve. Belo polje je obrobljeno s črnim robom. Oblika polja je pokončen pravokotnik, ki je v spodnjih robovih zaobljen. Iz sredine zaobljenega spodnjega dela se dve črti zelene barve pravokotno lomita na zunanji obod in sta obrobljeni s črno barvo. Nad njima vodoravno seka rob modra črta s črno obrobo, nad njo vodoravno seka ploskev zelena črta, ki je na sredi polkrožno zaobljena ter ima v notranjosti polkroga stilizirano drevo v barvi osnovne podlage. Nad njo se v loku razprostira modra črta s črno obrobo. Na zgornjem robu pravokotnika je napis Cerknica. (Čl. 5, Odok, 1997.)
Description of flag: Zastava Občine Cerknica je svetlo modre barve. V sredini spodnje tretjine zastave je grb iz katerega se stilizirano znamenje nadaljuje z ravnimi črtami modre in zelene barve po širini zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. (Čl. 11, Odlok, 1997.)
Abandoned: 16th April 2009
Source: Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, 13.03.1997. Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1997, 30.05.1997.

Adopting a new flag in 1997 Cerknica abandoned the flag from 1982 which was a banner of arms. The coat of arms differed from the current one not including the top green arch. The flag was light blue with the coat of arms in lower part, the horizontal lines of the coat of arms continue over the field of the flag towards the edges.


Cerknica, 1982 – 1997

[Cerknica, 1982 – 1997]
[Cerknica, 1982 – 1997]
[Vertical] [Historical] 1:2


Adopted: 28th January 1982
Abandoned: 13th March 1997
Sources: (Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 2/1982.)
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The originally adopted coat of arms of Cerknica differed only in artistic details from the 1997 design. Some representations include inscription "CERKNICA" along the chief. The flag was banner of arms, now replaced.Cerkno

[Cerkno] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Cerkno]
[Cerkno]
Adopted: 16th July 2009
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba – splošno: grb Občine Cerkno predstavlja srebrni ščit poznogotskega stila; ta nosi podobo divjega petelina, stoječega na zelenem odprtem bršljanovem vencu, ki ponazarja črko »C«. Blazon: grb Občine Cerkno je upodobljen na povišanem (Slovenskem) ščitu poznogotskega stila sanitske oblike; srebrna plošča ščita nosi podobo divjega petelina (tetrao urogallis) v črni, rdeči, modri in zlati barvi, stoječega na, v levo odprtem, zelenem vencu iz bršljanovih listov, venec predstavlja veliko črko »C«. Zlati trak, ki ga nosi ščit na zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok , 2009.)
Description of flag: Opis zastave – splošno: zastava Občine Cerkno je v beli in zeleni barvi z atributom, odprtim zelenim vencem iz bršljanovih listov na belem kvadratnem sredinskem delu zastavine rute. Opis zastave: razmerje zastavne rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 (dva proti pet) s tem, da je njena ruta z vertikalno delitvijo razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje, kvadratno polje pa v beli barvi; v sredini kvadrata lebdi atribut iz občinskega grba, torej zeleni odprti venec (črka »C«) iz bršljanovih listov. Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov (90%) imenovane višine. […] Horizontalna oblika zastave je tista, pri kateri si barvna polja zeleno, belo, zeleno sledijo od droga proti desni strani. Vertikalna oblika občinske zastave je v osnovnem kroju in barvni sestavi enaka kot horizontalna z likovno spremembo: njena ruta je za njen drogovni rob izobešena vertikalno navzdol, njen atribut pa je za devetdeset (90) kotnih stopinj zaobrnjen v levo. (Čl. 10, Odlok , 2009.)
Sources: Začasni statutrni sklep (občine Cerkno), 18.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 7/1995, 04.02.1995.
Statut Občine Cerkno, 31.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/1995, 18.08.1995.
Statut Občine Cerkno, 29.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 112/2007, 07.12.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkno, 16.07.2009, Uradni list RS, št. 57/2009, 24.07.2009.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Cerkno, 22.02.2012, Uradni list RS, št. 16/2012, 02.03.2012.
Radio Odmnev, "Kdaj bo Občina Cerkno dobila grb?", 11.06.2008.
Javni natječaj za atribut bodočega grba Občine Cerkno, ABC, št. 8, avgust 2008., str. 12.

The coat of arms of Cerkno is argent a capercaillie (Tetrao urogallus) proper statant on a wreath of ivy leaves vert forming a letter C. The flag is green-white-green vertically divided triband with the central stripe forming a square, including the C-shaped ivy leaves wreath from the coat of arms. The western capercaillie, also known as wood grouse or heather cock is the largest species of grouses, represents the fauna while the ivy wreath stand for the flora of the Cerkno region. The C-shape of the wreath forms the initial of the community name.


Cerkno, 2007 proposal

[Cerkno, 2007 proposal]
[Proposal]

Source: "Stališča LDS do oblikovalskeg predloga občinskeg grba in zastave", LDS Občinski odbor Cerkno, http://www.cerkno.lds.si/novica1.php?id=71

The proposal from 2007 proposes similar coat of arms as previously, but with the grain loaf in the green part and in the blue part a red "mathematical curve". The curve is explained as follows: "The proposed mathematical curve is of simple shape, and as a more abstract symbol [then the mill wheel] it would symbolize both the contemporary and the future. It symbolizes: lightning filament in a bulb, standing for connection of the Cerklje region with electricity, from the relatively early electrification of the community to the education in the Electro-economic school in Cerkno, heating spiral in heating plate [like on electrical stove/oven], being for half a century the main product of the people of the community in the Cerklje industry, that meant at one moment the move from poverty into prosperity, development and higher quality of life, in a more abstract way represents mill wheel, turbine and cog wheel, imaginary track of particle parts movement, symbolizing direction of Cerklje people towards industry and development, mathematical curve in itself symbolize the immense mathematical (dr. Močnik, Pagon, Raspet, Hvala [probably known mathematicians from Cerklje]), technical and computing knowlege being studied and used by previous and current generations of Cerklje intellectuals, finally, the curve in its playfulness symbolize also the character of the people of Cerklje." The proposed flag is a simple tricolour of longitudinal stripes of green-blue-red.


Cerkno, 2001 proposal

[Cerkno, 2001 proposal]
[Cerkno, 2001 proposal]
[Proposal] 1:2


Sources: LDS Občine Cerkno http://www.cerkno.lds.si/Aktualno/aktual01_04.html 30.05.2001
http://www.idrija.com/abc/Arhiv/Mar2001/obcinskisvetcerkno.asp 17.06.2002

The proposed coat of arms consist of division per wavy bend sinister with a Getreidehiste (in Slovenian kozolec, the particular architectural element characteristic for Alpine region used for hay storage) and with a mill wheel. The proposed flag is vertical, divided in the wavy diagonal line in white and green with the coat of arms in canton. Proposal was discussed in the Assembly in April 2001, without final decision.Cerkvenjak

[Cerkvenjak]
[Cerkvenjak]
[Vertical] 2:3 [State Flag]


Adopted: 6th February 1998
Descriptions of arms: Grb Občine Cerkvenjak ima obliko turnirskega viteškega grba in je spodaj ovalno prirezan, zgoraj pa pravokotno odrezan. Grb je na vrhu nadgrajen s pravokotnikom, v katerem je ime kraja “Cerkvenjak”. Grb je diagonalno desno deljen. V levem delu je upodobljena cerkev Sv. Antona in ostalih zgradb, ki predstavljajo podobo kraja. V desnem delu pa jabolko in grozd, ki predstavljata najznačilnejša pridelka teh krajev. Osnovne mere grba v originalni izvedbi so širina 10 cm, višina 15,3 cm. Vse povečave ali pomanjšave grba so možne le ob ohranitvi razmerja med širino in višino grba. Grb ima tri pojavne oblike: barvna, črtna in mastna izvedenka. Natančen opis barvne oblike: – streha cerkve in ostalih objektov, podlaga, na kateri je napis “Cerkvenjak” ter jabolko so živo-rdeče barve; rdeča – N 8816, – zidovi cerkve in ostalih zgradb, napis “Cerkvenjak”, kakor tudi rob grba ostajajo bele barve, – nebo nad cerkvijo je svetlo modre barve; modra – N 9950, – grozd je žametno modre barve; modra – N 8825, – zvonik ter peclja jabolka in grozda so rjave barve; rjava – N 8028. […] (Čl. 4, Odlok, 1999.)
- grb občine ima obliko turnirskega viteškega grba in je spodaj ovalno prirezan, zgoraj pa pravokotno odrezan. Grb je na vrhu nadgrajen s pravokotnikom, v katerem je ime kraja “Cerkvenjak”. Grb je diagonalno desno deljen. V levem delu je upodobljena cerkev Sv. Antona in ostalih zgradb, ki predstavljajo podobo kraja. V desnem delu pa jabolko in grozd, ki predstavljata najznačilnejša pridelka teh krajev. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Cerkvenjak je svetlo modre barve, modra – N 9950, grb kot obvezni sestavni element zastave se nahaja na sredini zastave. Razmerje širine in višine zastave je 2 : 3. Zastava je obešena vedno navpično, grb pa je postavljen vertikalno. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
- zastava občine je svetlo modre barve, modra – N 9950, grb kot obvezni sestavni element zastave se nahaja na sredini zastave. Razmerje širine in višine zastave je 2 : 3. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Sources: Statut Krajevne skupnosti Cerkvenjak (Lenart), 26.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 56/1996, 11.10.1996.
M. Toš: "Krajevni grb in zastava – Se bodo spomnili tudi vaških grbov?", Tednik, 16.01.1997, str. 8.
M. Toš: "Poroka na vasi", Tednik, 20.02.1997, str. 10.
M. Toš: "Izbira krajevnega grba in zastave", Tednik, 27.03.1997, str. 14.
M. Toš: "Že letos celovit program", Tednik, 15.05.1997, str. 12.
M. Toš: "Ob prazniku novi grb in zastava", Tednik, 03.07.1997. str. 2.
Sklep o grbu in zastavi Krajevne skupnosti Cerkvenjak, 06.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1998, 20.03.1998.
Statut Občine Cerkvenjak, 18.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1999, 15.04.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkvenjak, 16.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/1999, 19.08.1999.
Statut občine Cerkvenjak, 29.05.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/2007, 12.06.2007.
Statut občine Cerkvenjak, 02.02.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2011, 07.02.2011.
Statut Občine Cerkvenjak, 31.08.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016, 16.09.2016.

The current community of Cerkvenjak, while it still was a local community (krajevna skupnost, subdivision of a community) within the community of Lenart, adopted a coat of arms and a flag. As Cerkvenjak became a separate community, it most retained the same symbols, now described and pictured in the official gazette.
The coat of arms is divided diagonally, lower part light blue with St. Anthony Church and surrounding buildings, the upper part is green with an apple and a grape. Above the shield is a red rectangular panel inscribed with the name of the place.
The flag, vertical only, is light blue with the coat of arms in the middle. Although it is not prescribed, it is recorded in use in the ratio 2:5, as well.

The individual villages in the municipality have traditional humorous coats of arms, the municipal seat Crkvenjak includes a hat with a feather, Andrenci a leather belt, Brengova dried hackberries, Cogetinci baskets, Čagona an empty sack (bag), Smolinci a ladder, Župetinci a cow tail.Cirkulane

[Cirkulane] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Cirkulane]
[Cirkulane]
Adopted: 17th April 2008
Description of arms: Splošen opis grba: Atribut grba je narobe obrnjeno zlato sidro, ki leži na modrem ščitu. Grb Občine Cirkulane je upodobljen na ščitu poznogotskega stila s spodnjo konico, sanitske oblike. Ščit je modre barve, zaključen s črno obrobo in je nedeljen. V modrem ščitu leži narobe obrnjeno zlato sidro s črno obrobo. Narobe obrnjeno sidro (ali po nemško Anker) kot edini atribut grba izhaja iz druge polovice 12. stoletja. Predstavlja atribut v nekdanjem grbu gradu Borl in gospoščine Draneški, ki je prva ta atribut uvrstila v svoj grb (grad leži v Občini Cirkulane in je bil v svoji zgodovini po sidru poimenovan tudi v grad Ankenstein). Atribut je sinononim za rečni prehod. Madžarsko ime gradu je Borlyn, kar prav tako označuje rečni prehod. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok o grbu, 2008.)
Description of flag: Zastava Občine Cirkulane je modre barve z atributom narobe obrnjenega sidra iz občinskega grba in dveh rumenih prog. Atribut narobe obrnjeno sidro je rumene barve, ki je postavljeno v sečišču diagonale zastave. Levo modro polje ene šestine oziroma zgornjo modro polje ene šestine zaključuje rumena proga širine oziroma višine ene devetine dolžine horizontalne oziroma vertikalne zastave. Osrednje modro polje štirih devetin na katerem je atribut narobe obrnjenega sidra zaključuje rumena proga širine oziroma višine ene devetine horizontalne oziroma vertikalne zastave. Zastava je pravokotne oblike, razmerje njene višine "V" proti njeni dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetin oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. (Čl. 3, Odlok o zastavi, 2008.)
Sources: Statutarni sklep Občine Cirkulane, 20.11.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2006, 24.11.2006.
Statut občine Cirkulane, 04.01.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2007, 10.01.2007.
Odlok o grbu Občine Cirkulane, 17.04.2008, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2008, 30.04.2008.
Odlok o zastavi Občine Cirkulane, 17.04.2008, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2008, 30.04.2008.
"Uradna predstavitev občinskih simbolov ", "Praznovanje 1. občinskega praznika Občine Cirkulane ", SDS, Občlinski odbor Cirkulane, 16. junij 2008., http://www.cirkulane.sds.si/news/25576

The coat of arms of Cirkulane is azure an inverted anchor or. The inverted anchor as symbol appears since 12 century in the coat of arms of the former city of Borl and the Draneški nobility. The city is within the modern community of Cirkulane, and was also known as Ankerstein in German and Borlyn in Hungarian, the later with the meaning a ford - a river crossing. The flag is blue with two yellow transverse stripes and the inverted anchor in the central field.

The Community of Cirkulane was separated from the community of Gorišnica in 2006.Črenšovci

[Črenšovci] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Črenšovci]
[Črenšovci]
Adopted: 28th January 1997
Descriptions of arms: […] grb okrogle oblike, ki predstavlja po vsebini: – žitni klas je simbol rodovitnosti naših polj in blagostanja, – jelšev list predstavlja gozdove in posebej simbolizira Polanski gozd, – plodovi črense simbolizirajo občinsko središče, – valovi in mlinsko kolo simbolizirajo značilnosti krajev ob Muri. (Čl. 4, Statut, 1995.)
Grb Občine Črenšovci ima obliko ščita, z ovalnim spodnjim robom. Na srebrni podlagi je na desni strani stiliziran jelšev list zelene barve, ki simbolizira Polanski log. V njem je žitni klas rumene barve, ki predstavlja rodovitnost prekmurske zemlje. V levi polovici grba se nahaja simbol reke Mure, ki je ponazorjen s tremi vzporednimi valovi modre barve. Iz valov izstopa mlinsko kolo, ki je črne barve in simbolizira značilnosti krajev ob Muri. Nad mlinskim kolesom se nahajajo trije stilizirani plodovi drevesa črense, ki predstavljajo tri krajevne skupnosti v občini ter ponazarjajo ime občinskega središča in občine. Plodovi so črne barve. Ščit je obrobljen s črnim robom. Osnovne barve grba Občine Črenšovci: rumena SCC 4 zelena SCC 65 modra SCC 47 črna SCC 88 srebrna Barve so vzete iz kataloga “Sistem mešanja barv SCC”, Cinkarna Celje, izdan marca 1994. (Čl. 7, Odlok, 1997.)

Description of flag: Zastava Občine Črenšovci je belo-zelene barve z grbom Občine Črenšovci. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Razmerje med širino in dolžino je 1: 2,5. Če je zastava izobešena horizontalno, morata biti barvi razporejeni tako, da je zgoraj bela in spodaj zelena barva. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba prekriva središčno točko zastave. Grb sega z zgornjo polovico v belo, z drugo polovico pa v zeleno polje. Če je zastava izobešena vertikalno, morata biti barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je bela barva na levi, zelena barva pa na desni strani. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba prekriva središčno točko zastave. Grb sega z desno polovico (zeleni list z žitnim klasom) v belo polje, z drugo polovico pa v zeleno polje. Če je višina zastave 100 cm, dolžina pa 250 cm, je širina grba 61 cm, višina pa 76 cm. (Čl. 12, Odlok, 1997.)
Sources: Statutarni sklep občine Črenšovci, 20.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1995, 10.02.1995.
Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa Občine Črenšovci, 30.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1995, 14.04.1995.
Statut Občine Črenšovci, 24.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/1995, 02.06.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Črenšovci, 28.01.1997. Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1997, 14.02.1997.
Spremembe statuta Občine Črenšovci, 28.02.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/1997, 21.3.1997.
Statut občine Črenšovci (uradno prečiščeno besedilo), 02.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1999, 25.3.1999.
Statut Občine Črenšovci, 30.06.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/2010, , 20.07.2010.

In the coat of arms there is a jelša leaf, the symbol of Polanski log, a golden wheat, the symbol of the fertility of Prekmurje region, wavy lines symbolizing river Mura, and a mill-wheel typical for the region. Three cherry fruits at the top illustrate the name of the municipality (related with Slovenian name for cherry).
The coat of arms is described in broad lines already in the 1995 Statutes, but it is unclear if it was already in use prior to 1997 decision.[Previous page: Slovenia - Communities, part 1 (Ajd-Bra)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 2. dio (Brd-Črn)][Next page: Slovenia - Communities, part 3 (Čre-Dol)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.