[Previous page: Slovenia - Communities, part 6 (Ig-Kid)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 7. dio (Kob-Kra)][Next page: Slovenia - Communities, part 8 (Kri-Ljub)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 7 (Kob-Kra)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006
M civic communities since 1998


See also:

Kobarid

[Kobarid] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Kobarid]
[Kobarid]
Adopted: 15th July 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: v modrem ščitu stoji srebrna trikotna gora na njegovem zelenem dnu, v katerem plava srebrna postrv; v vsakem od dveh kotov ščita je po en srebrn cvet planike. Predstavitev grba – BLAZON: Grb Občine Kobarid je upodobljen na modrem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Nad zelenim dnom ščita, v katerem plava srebrna postrv, se dviga srebrna trikotna gora v vrh tako, da ta sega pod sredino zgornjega roba ščita; dno ščita ločuje od gore trnasti rez; v desnem in levem kotu ščita plava po en srebrn cvet planike z rumenim venčkom prašnikov v sredini. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Kobarid je modra z glavnim atributom občinskega grba, belim cvetom planike, na prvem, modrem kvadratnem delu zastave. Opis: Zastava Občine Kobarid je modre barve in pravokotne oblike: razmerje višine “V“ proti dolžini “L“ je 1: 2,5; s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela, razdeljuje ju bela proga, katere širina ne sme presegati dveh odstotkov celotne zastavine dolžine. V sredini prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v modrem polju atribut občinskega grba, torej bel cvet planike s petimi lističi, postavljen tako, da si njih vršički, glede na horizontalo sledijo: 1–2–2. Atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin višine barvnega polja in ne višji od osem desetin iste zastavine višine; preostali del zastavine rute je v enaki modri barvi. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini glavni ruti atribut iz občinskega grba, beli cvet planike postavljen tako, da si vršički cvetnih listov sledijo 1–2–2 glede na horizontalo. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno položeni zastavini ruti, atribut iz občinskega grba beli cvet planike postavlje tako, da si vršički cvetnih listov sledijo 1–2–2 glede na horizontalo. (Čl. 17, Odlok, 1999.)

Sources: Občina Kobarid, www.kobarid.si 08.01.2000.
Statut Občine Kobarid, 26.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Kobarid, 15.07.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/1999, 20.08.1999.
Statut Občine Kobarid, 16.12.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2000, 31.01.2000.
Statut Občine Kobarid, 18.06.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/2009, 03.07.2009.
Statut Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo), 25.05.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/2016, 03.06.2016.

The coat of arms of the community of Kobarid pictures in a blue field an Alpine peak (Krn, 2244 m) between two flowers of edelweiss and in base wavy green field with a fish, symbolizing the river of Soča (Ital. Isonzo). The flag is in line with the modern Slovenian practice two-coloured with a simple geometric division - blue with white stripe that forms a field near hoist containing the "attribute from the coat of arms" - it's most typical charge, in this case the edelweiss flower, the symbol of Alpine flora.Kobilje

[Kobilje] [Normal] [Vertical] 2:3 | 1:3 [State Flag] [Kobilje]
[Kobilje]
Adopted: 30th March 2004
Sources: Statut Občine Kobilje, 27.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 45/1995, 04.08.1995.
Statut Občine Kobilje, 13.09.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 94/1999, 19.11.1999.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kobilje, 30.03.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2004, 28.04.2004.
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Občina Kobilje, 2004.
Statut Občine Kobilje, 24.01.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011, 31.01.2011.
Statut Občine Kobilje, 25.05.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016, 27.05.2016.

The coat of arms is azure a leaf vert fimbriated argent. The leaf is that of a wildsovice or a checkertree (Sorbus torminalis), a rare fruit tree that grows in Kobilje. The flag is vertical banner of arms.Kočevje

[Kočevje] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Kočevje]
[Kočevje]
Adopted: 28th June 1999
Descriptions of arms: Grb Občine Kočevje vsebinsko simbolizira Kočevje v času pridobitve mestnih pravic. Na njem je upodobljen sveti Jernej, zaščitnik mesta, v ozadju je utrdba, v ospredju pa pleten obrambni zid. (Čl. 10, Odlok, 1999.)
Grb Občine Kočevje vsebinsko simbolizira Kočevje v času pridobitve mestnih pravic. Na njem je upodobljen sveti Jernej, zaščitnik mesta, z mečem v desni roki in knjigo v levi. V ozadju je utrdba, v ospredju pa pleten obrambni zid. (Čl. 6, Statut, 2015.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Kočevje je modra bela modra, s pokončno postavljenimi barvami, deljena na tri polja, v razmerju 3 : 6. V sredini zastave na belem polju je občinski grb. (Čl. 14, Odlok, 1999.)
Zastava občine je modra, bela, modra, s pokončno postavljenimi barvami, z grbom občine na beli podlagi. (Čl. 6, Statut, 2015.)

Sources: (Statut občine Kočevlje, 09.04.1964, št. 011-08/64-2/1.)
Statut občine Kočevje, 18.03.1974, Skupščinski Dolenjski list, št. 27/1974, 04.07.1974.
(Statut občine Kočevje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 6/1979, 2/1982, 34/1984 in 47/1986.)
(Odlok o javnem redu in miru v Občini Kočevje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 16/1989?)
(Statut občine Kočevje, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1991 [sc. 18/1990?].)
(Statut občine Kočevje [prečiščeno besedilo], Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1994, 22.04.1994.)
Začasni statutarni akt Občine Kočevje, 31.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1995, 28.02.1995.
Statut Občine Kočevje, 28.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1995, 07.07.1995.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje, 03.04.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1997, 25.04.1997.
Statut Občine Kočevje, 11.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1999, 08.04.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Kočevje, 28.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/1999, 20.07.1999.
Statut Občine Kočevje, 23.04.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2015, 08.05.2015.
Občina Kočevje http://www.kocevje.si 28.08.2004.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología

The coat of arms of Kočevje was granted by Emperor Frederic III on 19 April 1471. The original grant burned up in 1596, and a new one was issued by Emperor Ferdinand III. on 27 June 1642, with the same arms, today preserved in the local museum. It pictures in a blue shield the town at the time it received the civic rights with a white fortification and the town's patron St. Jerome (Jernej) holding a book and a knife behind the wicked fence. The medieval name of the town was Gottschee. The flag adopted in 1999 sets the coat of arms in the middle of a blue and white triband.


Kočevje, 198x – 1999

[Kočevje, 198x – 1999] [De facto] 1:2 [State Flag]
In use: since at least since 1980's until 1999
Description of arms: Občina Kočevje ima svoj emblem. Emblem občine Kočevje je grb mesta Kočevja. (Čl. 5, Statut, 1974.)
Sources: (Statut občine Kočevlje, 09.04.1964, št. 011-08/64-2/1.)
Statut občine Kočevje, 18.03.1974, Skupščinski Dolenjski list, št. 27/1974, 04.07.1974.
(Statut občine Kočevje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 6/1979, 2/1982, 34/1984 in 47/1986.)
(Odlok o javnem redu in miru v Občini Kočevje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 16/1989?)
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología

Even before the official adoption of the flag, the bicolour of white over blue with the coat of arms in the middle was for a long time traditionally used as the flag of the town.
The above drawing, based on the Banderas is illustrative and probably does not represent faithfully the coat of arms shape used in the period.Komen

[Komen] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Komen]
[Komen]
Adopted: 21st June 2006
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Splošni opis: Grb Občine Komen je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega modri ščit je s srebrnim tramom oddeljen od rdečega dna; na tramu stoji srebrn vhodni obok (kolon), v njemu pa je zlato sonce; v rdečem dnu ščita je zlat vinski grozd. Blazon: Grb Občine Komen je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Srebrn tram razdeljuje modro polje ščita od njegovega rdečega dna; na srebrnem tramu stoji srebrn vhodni lok, pod njegovim obokom pa lebdi zlato sonce z dvajsetimi žarki; v rdečem dnu ščita lebdi zlati grozd s trinajstimi jagodami in nad njim simetrično trtno vitico. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2006.)
Descriptions of flag: Splošni opis: Zastava Občine Komen je modra z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba: na belem postamentu bel vhodni lok, pod njegovim obokom pa lebdi rumeno sonce. Opis zastave: Modro-bela zastava Občine Komen je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti dolžini »l« je ena proti dve (v: l = 1: 2). Po dolžini je zastavina ruta deljena na tri neenake dele, od katerih sta prvi in tretji (vetrni) del po dolžini in površini enaka, vsak od njiju je horizontalno tretjinsko deljen na modro-belo-modro barvno progo; prvi in tretji del zastavine rute zavzema po trideset odstotkov (30%) zastavine dolžine. Drugi oziroma srednji del zastavine rute je daljši in zavzema štirideset odstotkov (40%) zastavine dolžine. Srednje modro polje nosi glavni atribut iz občinske zastave, bel vhodni lok na belem postamentu; pod njegovim obokom lebdi rumeno sonce z dvajsetimi (20) žarki. Velikost atributa mora presegati dve tretjini (2/3) višine zastavine rute in ne sme presegati osem desetin (8/10) iste višine. (Čl. 8, Odlok, 2006.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na sredinskem modrem polju vodoravno položene zastavine rute tako postavljen grbovni atribut (beli vhodni lok), da njegova podoba tvori naravni videz kamnitega oboka (kolona). [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, pri kateri stojijo sredinska bela polja zastavine rute vertikalno, atribut na srednjem modrem polju pa stoji tako, da njegova podoba predstavlja vhodni lok (portal – kolon). Zastavina ruta je napram prejšnji horizontalni zaobrnjena za devetdeset kotnih stopinj tako, da njen vetrni del visi vertikalno navzdol. (Čl. 9, Odlok, 2006.)

Sources: (Statut Občine Komen, Uradne objave Primorske novice (občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana), št. 10/1995.)
Statut Občine Komen, 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1999, 25.05.1999.
Statut Občine Komen, 19.04.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 46/2001, 08.06.2001.
Odlok o grbu in zastavi Občine Komen, 21.06.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 73/2006, 13.07.2006.
Statut Občine Komen, 30.09.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2009, 13.10.2009.
Občina Komen, http://www.komen.si 09. 10. 2003.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 130-131.

The coat of arms of Komen is divided per barrulette argent abased azure a sun or within a massoned portal of the first and gules a buch of thirteen grapes with two tendrils also or. The flag is blue with a white central lenghtwise stripe interrupted in the middle thus forming there a rectangular panel into which the main attribute from the coat of arms - the sun within the portal is set. Unlike most of the flags designed by Valt Jurečič, this one is prescribed in ratio 1:2 and the panel containing the attribute is not square, but 40% of the flag length wide (however, in his documents he showes the flag matching the usual pattern).


Komen, ca. 1985 – 2006

[Komen, ca. 1985 – 2006] [Reconstruction] [Variant] 1:2? [State Flag] [Komen, ca. 1985 – 2006]
Adopted: around 1985 ?
Sources: Občina Komen, http://www.komen.si 09. 10. 2003.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 130-131.

The community used a flag of light blue and yellow, counter-changed at the hoist, but weather there were additional elements there, it is not known. In late 1990's the flag fell out of the use, and the process of adoption of new symbols begun. Also, there was no coat of arms for the community and when necessery it used a "tourist emblem" shown here.Komenda

[Komenda] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Komenda]
[Komenda]
Adopted: 2nd March 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Na zlatem ščitu je spodaj črna škarnica v spremljavi treh rdečih rombov: eden spodaj, dva zgoraj simetrično ob konici, nad katero je manjši ščit z malteškim križem okronan s črno trilistno krono. Predstavitev grba - BLAZON: Grb Občine Komenda je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike; na zlatem ščitu raste iz dna črna škarnica, spremljana s tremi rdečimi rombi tako, da je eden pod škarnico, dva pa lebdita desno in levo simetrično ob škarnični konici; iznad nje sega v glavo ščita zmanjšani grb Malteškega reda, okronan s črno trilistno krono. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. [...] LEGENDA: Grb Občine Komenda simbolizira združitev Krajevnih skupnosti Komenda, Križ in Moste v samostojno občino Komenda. Trije rdeči rombi predstavljajo tri bivše Krajevne skupnosti, ki se nahajajo pod osrčjem gora, zato so razporejene pod stiliriziranim hribom. Nad njimi je grb Malteškega reda. (Čl. 8, Odlok, 2006.)
Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Komenda je rdeča s sredinskim rumenim poljem, na katerem je glavni atribut iz občinskega grba: s črno trilistno krono okronani manjši ščit z malteškim križem. Opis zastave: Rdeče-rumena ruta zastave Občine Komenda je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« : »L« = 1 : 2,5 s tem, da je zastavina ruta vertikalno deljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja; prvo in tretje (zadnje) barvno polje sta rdeči in ju po sredini horizontalno deli rumeni trak v širini 5 odstotkov višine zastavine rute; sredinskim trakom enake barve je srednje, kvadratno, rumeno polje, ki nosi glavni atribut iz občinskega grba: s črno trilistno krono okronani manjši ščit z malteškim križem. Atribut ne sme biti manjši od 8/10 (osem desetin) in ne večji od 9/10 (devet desetin) višine zastavine rute. (Čl. 13, Odlok, 2006.)
Horizontalna zastava je tista, kjer na vodoravno položeni zastavni ruti potekajo sredinske rumene barvne proge horizontalno, atribut na sredinskem polju pa je v pokončnem (normalnem) položaju. [...] Vertikalna zastava je tista, pri kateri si na vertikalno položeni ali izobešeni zastavini ruti (izobešena za prvo, ožjo stranico), barvna polja sledijo od zgoraj navzdol: rdeče, rumeno, sredinski rumeni trak prvega in tretjega polja poteka vertikalno, atribut na srednjem rumenem polju pa je v pokončnem (normalnem) položaju. (Čl. 17, Odlok, 2006.)

Sources: Občina Komenda, http://www.komenda.si 09. 04. 2000.
Statutarni sklep Občine Komenda, 28.01.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/1999, 18.02.1999.
Statut občine Komenda, 08.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Odlok o grbu, zastavi in datumu občinskega praznika občine Komenda, 02.03.2000, Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000
Odlok o grbu, zastavi in datumu občinskega praznika občine Komenda, 30.03.2006, Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 04/2006, 11.04.2006.
Statut občine Komenda (Uradno prečiščeno besedilo 1 - UPB1), 26.03.2009, Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 2/2009, 27.03.2009.
Statut občine Komenda, 22.10.2015, Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 8/2015, 10.11.2015.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 131-132.

The coat of arms of the community of Komenda is Or, a chevron Sable between three Lozenges Gules, in chief escutcheon Gules a Maltese Cross Argent fimbriated and crowned Sable. It is used in the same basic form at least since early 19th century. The flag is in form of the "Slovenian cross", red with yellow square in the middle and yellow stripe lengthwise together forming the cross. In the square of the cross there is the "attribute" of the coat of arms - the red shield with the white Maltese cross, bordered black and crowned with a black crown.Koper

Koper – Capodistria

[Koper] [Normal] 1:2 [State Flag] [Koper]
Adopted: 18th January 1997
Descriptions of arms: Grb Mestne občine Koper ima obliko oblikovanega ščita. V sredini ščita je na modri podlagi rumeno stilizirano sonce. Sonce je upodobljeno s človeškim obrazom s šestnajstimi žarki, od katerih je osem votlih - ravnih in osem polnih - vijugaste oblike. Grb se oblikuje po izdelanem geometrijskem, likovnem in barvnem pravilu, in sicer v razmerju širina - višina 1:1,2. (Čl. 4, Odlok, 1997.)
Znak je rumeno stilizirano sonce v obliki, ki je upodobljeno na grbu. (Čl. 12, Odlok, 1997.)
Barve 1. Rumena - Pantone 108 - podlaga obraza in ravnih žarkov 2. Rumena - Pantone 116 - podlaga vijugastih žarkov in obroba ravnih žarkov 3. Zlatorumena, Pantone 110 - izraz obraza, zunanja obroba žarkov in obroba grba 4. Modra, Pantone 312 - podlaga grba in barva zastave (Geometrijsko, likovno in barvno pravilo, Priloga Odloka, 1997.)
Grb ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi rumeno stilizirano sonce. Znak je rumeno stilizirano sonce, ki je upodobljeno na grbu. (Čl. 8, Statut, 2000.)

Descriptions of flag: Zastava je modre barve. Ima obliko pokončnega pravokotnika, v sredini katerega je simetrično postavljen znak občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. (Čl. 7, Odlok, 1997.)
Zastava je modre barve. V sredini je simetrično postavljen znak občine. (Čl. 8, Statut, 2000.)

Sources: Mestna občina Koper - Commune Citta' di Capodistria, http://www.mo-koper.si 06. 11. 1999.
(Statut Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95, 21/95 – obv. razlaga in 37/97.)
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper, 23.10.1997, Uradne objave Primorske novice (občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana), št. 37/1997, 11.11.1997.
Odlok o grbu, znaku, zastavi in drugih elementih celostne podobe Mestne občine Koper, 18.01.1997, Primorske novice (občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana), št. 3/1998.
(Spremembe in dopolnitve odloka o grbu, znaku, zastavi in drugih elementih celostne podobe Mestne občine Koper, Primorske novice (občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana), št. 6/1998.)
Statut Mestne občine Koper, 28.09.2000, Uradne objave Primorske novice (občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana), št. 40/2000.

In 1997 Koper adopted a new artistic rendition of the coat of arms, based on a stone carving preserved in the city, but retaining the basic design of the previously used arms: Azure, Sun Or. The sun without the shield shape is called a symbol of the community, and the flag is blue with the symbol in the middle.


Koper, 198x – 199x

[Koper, 198x – 199x] [Normal] 1:2 [State Flag] [Koper, 198x – 199x]
Adopted: late 1980's
Abandoned: 1997
Source: vechicle registration plates, author's observation early 1990's

The coat of arms used in late 80's and early 90's is blue with a yellow symbol said to represent sun. A flag has been blue with the same symbol in the middle.Kostanjevica na Krki

[Kostanjevica na Krki] [Normal] [Vertical] 1:2 | 1:3 [State Flag] [Kostanjevica na Krki]
[Kostanjevica na Krki]
[Kostanjevica na Krki] [Kostanjevica na Krki]
Adopted: 8th November 2007
Description of arms: Grb Občine Kostanjevica na Krki je upodobljen v obliki kroga, ki izhaja iz Plečnikove rešitve in je prilagojen potrebam nove občine. Osrednji motiv je prilagojen srednjeveškemu grbu z letnico nastanka mestnih pravic in ustanovitve nove Občine Kostanjevica na Krki 1252–2006. Okrogli znak spremlja napis kot je nakazano v grafični predlogi za enobarvno in dvobarvno izvedbo v izdelani celostni podobi. Izpisan je v Makalonci, tipografski različici, ki jo je akademski slikar, kaligraf in tipograf Lucijan Bratuš izvedel iz Plečnikovih napisov. Upodobitev grba je izvedena po Plečnikovi rešitvi, kateri je za osnovo vzel rdečo in belo barvo, ki sta barvi vojvodske družine Spanheimov, ustanovnikov območja današnje občine in oblikovalcev njegove zgodovinske podobe. Določitev barvnih odtenkov je definirana po CMYK skali: Rdeča: C 0, M 94%, Y 84%, K 0%. (Čl. 3, Odlok, 2007.)
Description of flag: Zastava Občine Kostanjevica na Krki je opredeljena: V zastavi Občine Kostanjevica na Krki je tribarvni pečat na belem polju. V celostni podobi so določena razmerja med višino in širino zastave, ki je v razmerju 1:2 in 1:3, ter med zastavo in znakom 1:3, prav tako je določena njegova orientacija na sredini belega polja. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici (vertikalna oblika), se grb obrne za 90 stopinj, da je berljiv v horizontalni obliki. (Čl. 4, Odlok, 1997.)
Sources: Statutarni sklep o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško, 27.11.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2006, 08.12.2006.
Spremembe Statutarnega sklepa o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško, 07.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2007, 20.02.2007.
Statut Občine Kostanjevica na Krki, 07.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 19/2007, 02.03.2007.
Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki, 08.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 107/2007, 23.11.2007.
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki, 29.05.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 59/2008, 13.06.2008.
Statut Občine Kostanjevica na Krki, 19.06.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/2014, 30.06.2014.
Documentation of Kostanjevica na Krki, info Marjana Krhin, Kostanjevica, 14.1.2008.
Dr. Andrej Smrekar: "Mestni znaki Kostanjevice na Krki", Kostanjeviške novice, glasilo Krajevne skupnosti Mesta Kostanjevica na Kri, Januar 2006/December 2005, str. 11-12.

The coat of arms of Kostanjevica is based on a design made for Kostanjevica by Jože Plečnik (1872-1957), one of the most influential Slovenian architects and designers. It depicts in a seal form on red background white elemets - the three towered city over the waves between the years 1252 and 2006, the former when the town gained its rights and the latter when the modern community was established. This is encircled with a cloverleaf ornament into which is inscribed name of the community. The inscription is made in the Makalonca font, based on Plečnik's script, designed by Lucijan Bratuš, academic painter, caligrapher and typorgapoher. The circular seal is outlined with black border. The red and white are used being the colours of the ducal family of Spenheim, who established the region of the current community and shaped its history.
The flag of the community is white with the coat of arms in the centre. The ratio of width to length is prescribed either 1:2 or 1:3 and for the vertical hoisting the coat of arms is properly rotated, so gaining four versions of the flag.

The Community of Kostanjevica na Krki was separated from the community of Krško in 2006.


Kostanjevica na Krki, 2006 – 2007

Descriptions of arms: […] organi občine uporabljajo dosedanji žig krajevne skupnosti, ki je okrogle oblike z napisom Krajevna skupnost mesta Kostanjevica na Krki v zgornjem delu krožnice, z grbom Kostanjevice na Krki v sredini [...](Čl. 3, Statutarni sklep, 2006.)
[…] organi občine uporabljajo začasni žig Občine Kostanjevica na Krki, ki je okrogle oblike z napisom Občina Kostanjevica na Krki v zgornjem delu krožnice, s srednjeveškim (Valvasorjevim) grbom Kostanjevice na Krki v sredini [...](Čl. 2, Sprememba, 2007.)

Sources: Statutarni sklep o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško, 27.11.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2006, 08.12.2006.
Spremembe Statutarnega sklepa o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško, 07.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2007, 20.02.2007.

As a local community (subdivision) of the Krško municiplaity, Kostanjevica was using the coat of arms design based on 17th century Valvasor's depiction. When made a separate community, it continued uses these, until the adoption of the current design. No flag was reported.Kostel

[Kostel] [Normal] [Vertical] 1:2 | 1:3 [State Flag] [Kostel]
[Kostel]
[Kostel] [Kostel]
Adopted: 3. 10. 2002.; design adopted in February 1999.
Design: dr. Božo Otorepec
Description of arms: Grb Občine Kostel vsebinsko simbolizira grad Kostel, simbol trdoživosti slovenskega naroda. Na njem je upodobljena trdnjava gradu, ki stoji na zelenem gričku. Trdnjava ima vrata in tri okna. V ozadju, ki je rdeče barve, so štiri zvezdice, po dve na vsaki strani in simbolizirajo štiri vaške skupnosti. (Čl. 10, Odlok, 2002.)
Descriptions of flag: Zastava Občine Kostel je: 1. ležeči format; bela - rdeča - bela, z ležeče postavljenimi barvami, deljena na tri enaka polja, v razmerju 3:6 ali 3:9. V sredini zastave na rdečem polju je grbovni atribut umeščen pravokotno na barvna polja. Pri ležečem formatu zastavo obešamo tako, da je grbovni atribut pokončen. 2. pokončni format; bela - rdeča - bela, s pokončno postavljenimi barvami, deljena na tri enaka polja v razmerju 3:6 ali 3:9. V sredini zastave na rdečem polju je grbovni atribut umeščen pokončno. Pri pokončnem formatu zastavo obešamo tako, da je grbovni atribut pok ončen. Zastava ima na spodnji strani zastave štiri kockaste izreze. (Čl. 14, Odlok, 2002.)
Barvne kode simbolov občine: Tabela - pantone - barvna varianta: - zelena - okvir ščita, grič: 349 C, - rdeča - polje ščita: 185 C 2x, - črna. Tabela - pantone - enobarvna varianta: - siva - obzidje trdnjave: 446 U (Čl. 18, Odlok, 2002.)

Sources: Dolenjski list nr. 8/1999, 25. februarja 1999. http://www.dol-list.si
Peter Hawlina: Kranjska in zamorc s krono http://www.krajnik.si/zamorc/kostel.html 25.11.2000
Statutarni sklep Občine Kostel, 29.12.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1999, 15.01.1999.
Statut Občine Kostel, 28.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/1999, 20.07.1999.
Odlok o grbu in zastavi občine Kostel, 03.10.2002, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2002, 04.10.2002.
Statut Občine Kostel (uradno pročiščeno besedilo), 06.07.2010, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010, 22.07.2010.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 135-136.

Kostel adopted the coat of arms based on the historical seals dating back to 14th century. The coloured version of the seal is first found in 17th century Valvasor's armorial, now in National Library in Zagreb, showing a white tower on a green mound in a red field. The coat of arms is canting the name of the town derived from Latin Castellum. The German name of the town was Grafenwarth. The flag is adopted first in 1999, white-red-white tribar with the coat of arms overall in two official ratios. The vertical version include four square indentation along the bottom edge.Kozje

[Kozje] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Kozje]
[Kozje]
Adopted: 21st December 1995
Design: Peter Krivec, academic painter
Description of arms: Grb Občine Kozje ima obliko ščita. V rdečem ščitu poznogotske oblike je bel, dvonadstropen obrambni stolp, ki stoji na zelenem trohribu na dnu ščita. Stolp je kamnit s polkrožnima linicama in obokanim vhodom. Nad vhodom je izstopajoč venčni zidec. Stolp se končuje z zidnim vencem, ki nosi tri cine. Na stolpu stoji zeleni zmaj s kozjimi rogovi in kozjo brado ter rdečim plamenečim jezikom. Zmaj ima dvignjeni netopirjevi krili in spuščen dolgi rep, ki se ovija okoli stolpa ter se puščičasto zaključi. Ščit obrobljajo črna, rdeča in bela barva. Številke barv za izdelavo grba so: - rdeča SCC 15 - zelena SCC 57 - črna - bela. (2, Statutarni sklep, 1995; Čl. 7, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Kroj zastave je pravokotne oblike. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste po temle vrstnem redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Številke barv za izdelavo zastave so: - zelena SCC 57 - bela. Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na daljšo stranico zastave in je pozicioniran tako, da se središčna točka grba pokriva s točko, ki je pomaknjena za 1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka 1/2 dolžine) proti drogu, in točko 1/2 širine zastave. Tako je 2/3 grba na belem polju, zgornja 1/6 grba sega v zgornje zeleno polje, spodnja 1/6 grba pa v spodnje zeleno polje. Višina grba je enaka 1/2 širine zastave. (3, Statutarni sklep, 1995.) Zastava Občine Kozje je pravokotne oblike. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste po naslednjem vrstnem redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Številke barv za izdelavo zastave so: - zelena SCC 57, - bela. Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na daljšo stranico zastave in je pozicioniran tako, da se središčna točka grba pokriva s točko, ki je pomaknjena za 1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka 1/2 dolžine) proti drogu, in točko 1/2 širine zastave. Tako je 2/3 grba na belem polju, zgornja 1/6 grba sega v zgornje zeleno polje, spodnja 1/6 grba pa v spodnje zeleno polje. Višina grba je enaka 1/2 širine zastave. (Čl. 5, Odlok, 2000.)
Namizna zastavica ima v svoji funkciji prav tako kot občinska zastava tri pokončna polja, ki se razvrščajo po naslednjem vrstnem redu: zelena - bela - zelena. Grb občine je pomaknjen v spodnjo polovico zastavice in stoji v pokončni legi. (Čl. 6, Odlok, 2000.)

Sources: Statut Občine Kozje, 26.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/1995, 22.09.1995.
Statutarni sklep (o grbu, zastavi in pečatima Občine Kozje), 21.12.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/1996, 02.02.1996.
Statut Občine Kozje, 27.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 64/1999, 10.08.1999.
Odlok o simbolih Občine Kozje, 05.10.2000, Uradni list Republiek Slovenije, št. 98/2000, 24.10.2000.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kozje, 05.10.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 98/2000, 24.10.2000.
Statut Občine Kozje, 11.03.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2010, 22.03.2010.
Peter Krivec: "Grb i zastava Občine Kozje", www.obcina-kozje.si, 10.05.2010.

Gules on a tower Argent a Dragon Vert langued of the first with a tail encircling the tower. This coat of arms, bordered red is adopted in 1995 and set in a green-white-green triband off-set to hoist. In year 2000 regulations introduced vertical flag only for hoisting on tables, with the coat of arms downset.Kranj

[Kranj] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Kranj]
[Kranj]
Adopted: coat of arms 26.09.1990. flag 19.12.1990.
Descriptions of arms: Grb občine Kranj ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, kobaltno-sivo-črnim poljem in orlom z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel je cinober-rdeče barve. Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb iz pečatnika iz leta 1530. (Čl. 2, Odlok, 1990.)
Barve (po pantone lestvici): 1. osnova (kobaltno sivo črna) 428 c 2. lik in obroba (cinober rdeča) 179 c. (Grafična, 1991.)
Grb Mestne občine Kranj ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, kobaltno-sivo-črnim poljem in orlom z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel je cinober-rdeče barve. Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb iz pečatnika iz leta 1530. Orel s kranjskega grba se brez ščita lahko v plastični obliki uporablja na spomenikih in javnih objektih. (Čl. 1, Odlok, 1995; Čl. 2, Odlok, 2000.)

Descriptions of flag: Zastava občine Kranj je rdeče (bordo) – bele barve. Rdeča (bordo) barva je pri navpičnem izobešanju zastave na desni strani in pri poševnem izobešanju zastave na spodnji strani. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. (Čl. 1, Odlok o spremembah, 1990. [1991.])
Zastava Mestne občine Kranj je rdeče (bordo) – bele barve. Rdeča (bordo) barva je pri navpičnem izobešanju zastave na desni strani in pri poševnem izobešanju zastave na spodnji strani. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. (Čl. 3, Odlok, 2000.)

Sources: Prečiščeno besedilo Statuta občine Kranj, 02.11.1967, Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/1967, 15.11.1967.
Statut občine Kranj (pročiščeno besedilo), 29.06.1977, Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/1977, 23.08.1977.
Komisija za določitev grba občine Kranj, Odlok o proračunu občine Kranj za Leto 1978, 06.03.1978, Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/1978, 21.03.1978.
Odlok o grbu občine Kranj, 17.01.1979, Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/1979, 23.01.1979.
Popravek odloka o grbu občine Kranj, 25.01.1979, Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/1979, 20.02.1979.
Statut občine Kranj (pročiščeno besedilo), 17.03.1982, Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/1982, 14.09.1982.
Odlok o simbolih občine Kranj, 26.09.1990, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1990, 19.10.1990.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih občine Kranj, 19.12.1990, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1991, 18.01.1991.
Odlok o simbolih občine Kranj, 26.09.1990, Uradni vestnik Mestne občine Kranj št. 7/1997, november 1997.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih občine Kranj, 19.12.1990, Uradni vestnik Mestne občine Kranj št. 7/1997, november 1997.
Grafična podoba grba občine Kranj, 16.09.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/1991, 30.09.1991.
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o simbolih Občine Kranj, 28.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1995, 28.07.1995.
Odlok o simbolih Mestne občine Kranj (prečiščeno besedilo), 23.02.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2000, 23.03.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj, 25.01.2006, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 14/2006, 14.02.2006.
Odlok o spremembah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj, 28.05.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 59/2008, 13.06.2008.
Odlok o spremembi Odloka o simbolih Mestne občine Kranj, 22.10.2008, Uradni list RS, št. 104/2008, 03.11.2008.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología

The coat of arms of Kranj is based on the coat of arms of the city seal of 1530, and adopted in this design in 1990. Soon afterwards a simple bicolour of white over Bordeaux red was officially introduced as the city flag, following the tradition, rather then the more complex design adopted initially in 1990.


Kranj, 1990

[Kranj, 1990] [Normal] 1:2 [State Flag] [Kranj, 1990]
Adopted: 26th September 1990
Description of arms: ut supra (Čl. 2, Odlok, 1990.)
Description of flag: Zastava občine Kranj je kobaltno-sivo čne barve z grbom občine Kranj v sredini. Barvna kombinacija in oblika ščita so enake kot pri grbu občine Kranj. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena : dve. Grb zavzema dve tretjini širine zastave. (Čl. 3, Odlok, 1990.)
Abandoned: 19th December 1990
Sources: Odlok o simbolih občine Kranj, 26. 9. 1990. Uradni list RS št. 38, 19. X. 1990., str. 1867-8
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih občine Kranj, 19.12. 1990. Uradni list RS št. 2, 18. I. 1991.
Odlok o simbolih občine Kranj, 26. 9. 1990. i Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih občine Kranj, 19.12. 1990. Uradni vestnik Mestne občine Kranj št. 7/97 pp. 1-2
Grafična podoba grba občine Kranj, 16. 9. 1991, Uradni list RS, št. 15, 30. IX. 1991. , str. 521

According to the 1991 decisions the shield is coloured by Pantone scale with cobalt-grey-black (named so, this seems to be a very light grey shade), while the displayed eagle and border is cinnabar-red. However, the coat of arms was (possibly due the confuzing name of the dye) often printed with light blue background, which is, nevertheless, erroneous. Otherwise, based on the good heraldic tradition, the coat of arms is printed also with the silver metallic background (hand inscribed in the source as Pantone 877u). The flag adopted initially in 1990 is of the same cobalt-grey-black field with the coat of arms in the centre. This flag was officially prescribed for less then a year when it was replaced with the simple bicolour and possibly that it was never introduced into use.


Kranj, 1979 – 1990

No flag. [Kranj, 1979 – 1990]
Adopted: 17th January 1979
Description of arms: Grb občine Kranj ima obliko ščita bele barve, ki je zgoraj raven, spodaj pa polkrožno zaključen, razmerje širine proti višini je 4:5. V spodnjem delu ščita je v pravilen krog stilizirani cvet nageljna rdeče barve, središče kroga se krije s središčem polkrožnoga zaključka ščita. Stilizirani cvet nageljna je s štirimi cvetnimi lsiti razporejen v zgornje štiri petine kroga, v spodnji petini pa je svetna [sc. cvetna (Popravek, 1979.)] čaša. V središču cveta je peterokraka zvezda rdeče barve, katere polmer dobimo, če polmer cveta delimo z 2,5. Zvezda je z belimi črtami ločena od nageljna. Nagelj in zvezda sta tudi obrobljena s črto modre barve. Barvni toni vseh barv so enaki kot pri zastavi Socijalistične Republike Slovenije. V zgornji petini ščita je čez celo širino napis »KRANJ« z modrimi črkami tipa grotesk (avant garde medium). (Čl. 2, Odlok, 1979.)
Abandoned: 26th September 1990
Sources: Statut občine Kranj (pročiščeno besedilo), 29.06.1977, Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/1977, 23.08.1977.
Komisija za določitev grba občine Kranj, Odlok o proračunu občine Kranj za Leto 1978, 06.03.1978, Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/1978, 21.03.1978.
Odlok o grbu občine Kranj, 17.01.1979, Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/1979, 23.01.1979.
Popravek odloka o grbu občine Kranj, 25.01.1979, Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/1979, 20.02.1979.
Statut občine Kranj (pročiščeno besedilo), 17.03.1982, Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/1982, 14.09.1982.

The 1977 statutes enabled the adoption of a coat of arms. The coat of arms adopted in 1979 is in the discontinuance with the ancient heraldic tradition in accordance to the taste of the art of the time. It is a white shield with a blue fimbriated red carnation that in its centre includes also a blue bordered five-pointed red star and in the chief it is inscribed KRANJ in blue. The colours of the coat of arms are the same as the Slovenian national tricolour, while the carnation is both the Slovenian national flower as well as the symbol of socialist revolution. No community flag was adopted nor used to go with this coat of arms.Kranjska Gora

[Kranjska Gora] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Kranjska Gora]
[Kranjska Gora]
Adopted: 22nd November 1995
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Na zlatem ščitu stoji ruševec (lyrurus tetrix) kobaltno modre barve s črnimi perutmi in repom, v napadalni drži, na zelenih tleh. Okrasni okvir ščita je lahko zlat (rumen). (Čl. 6, Odlok, 1995.)
Description of flag: Zastava občine je pravokotne oblike, razmerje višine proti dolžini (V:L) je 1 (ena) : 2,5 (dve celi pet desetin), s tem, da je njena ruta razdeljena na tri vertikalna barvna polja. Prvo in tretje polje je v (kobaltno) modri barvi, drugo (srednje) polje je rumene barve in nosi na svoji sredini atribut občinskega grba. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave. (Čl. 10, Odlok, 1995.)
Sources: Statut občine Kranjska Gora, 28.03.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/1995, 11.04.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Kranjska Gora, 22.11.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/1996, 02.02.1996.
Statut Občine Kranjska Gora, 23.05.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2007, 22.06.2007.
Sprememba Statuta Občine Kranjska Gora, 17.12.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 122/2008, 24.12.2008.
Statut Občine Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 12.06.2014, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 26.09.2014.

The coat of arms is Or on a base Vert standing a Black Grouse Azure with feathers and tail Sable. The flag is vertically divided in three fields, the first and third are cobalt blue and the middle one is square of yellow colour. It contains the bird from the coat of arms, prescribed to be not lower then 2/3 of hoist.
The black grouse (Lyrurus tetrix or Tetrao tetrix L., Slovenian ruševec) is a protected bird chosen as symbol of the region. Formally, the only allowed version of the flag is the horizontal one, although the vertical are recorded in use at least as table flags.

The Community of Kranjska Gora was separated from the community of Jesenice in 1995. It is situated in the mountainous part of Slovenia named Gorenjska, and is probably most known for the ski resort there.[Previous page: Slovenia - Communities, part 6 (Ig-Kid)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 7. dio (Kob-Kra)][Next page: Slovenia - Communities, part 8 (Kri-Ljub)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.