[Previous page: Slovenia - Communities, part 7 (Kob-Kra)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 8. dio (Kri-Ljub)][Next page: Slovenia - Communities, part 9 (Ljut-Mar)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 8 (Kri-Ljub)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
M civic communities since 1998


See also:

Križevci

[Križevci] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Križevci]
[Križevci]
Adopted: 19th August 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: v deljenem ščitu zgoraj: v zlatem polju črni konj v kasu; spodaj. Iz dna zelenega polja rastejo v zlatu trije žitni listi, med njimi izmenično dva zlata žitna klasa; na delilni črti je zeleno-zlati ločni križ s prisekanima vertikalnima krakoma. Predstavitev grba – BLAZON: grb Občine Križevci je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; delilno črto oklepa ločni križ, v katerem ima vsak od štirih krakov debelino1/50 ščitove širine; zgornja dva zelena kraka sta v zgornjem zlatem polju, spodnja dva zlata kraka pa v spodnjem, zelenem polju; oba vertikalna kraka sta prisekana, da njun razpon znaša 1/5 ščitove višine. Zgoraj: v zlatem polju črni konj v kasu. Spodaj: iz kota ščitovega dna rastejo pahljačasto v zeleno polje trije zlati žitni listi, izmenično z dvema zlatima žitnima klasoma. Vršiča desnega in levega lista sta zapognjena navzven. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 7, Odlok, 1999.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Križevci je zelena z atributom črnim konjem na srednjem rumenem polju. Opis: zastava Občine Križevci je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L«, V : L je 1 : 2,5, s tem, da je zastavina ruta vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja: prvo in tretje (zadnje) polje je v zeleni barvi, srednje (drugo) polje je kvadratno in v rumeni barvi z atributom iz občinskega grba, črnim konjem v kasu na svoji sredini. Dolžina atributa mora presegati 8/10 dolžine svojega polja in ne sme presegati 9/10 imenovane dolžine. (Čl. 12, Odlok, 1999.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti prvo polje zeleno, drugo (srednje) polje rumeno in tretje (krajno) polje spet zelene barve. Na rumenem polju je predstavljen grbovni simbol, atribut iz občinskega grba: črni konj v kasu, upodobljen v naravnem položaju živali. [...] Vertikalna zastava je tista, ki ima v obešenem položaju pokončno podobo, torej je zastavina ruta ozka in visoka. Zgornje polje zastavine rute je zelene, srednje polje rumene in spodnje polje je spet zelene barve. Na rumenem polju je predstavljen grbovni simbol: atribut iz občinskega grba, črni konj v kasu; upodobitev izraža naravni (horizontalni) položaj živali. (Čl. 15, Odlok, 1999.)

Sources: Statut Občine Križevci, 24.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1999, 16.04.1999.
Odlok o simbolih Občine Križevci, 19.08.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 74/1999, 10.09.1999.
Statut Občine Križevci, 12.12.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2015, 16.01.2015.

The coat of arms is per fess or and vert, four skies issuant fesswise from flanks counter-changed and in the chief a horse courant sable and in the base two wheat ears issuant with three leaves or. The flag is vertically divided in three fields, the outer two green and the central square one yellow containing the running horse from the coat of arms.

The community of Križevci was formed in 1998 seceding from Ljutomer community in Pomurska region.Krško

[Krško] [Krško]
[Krško]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: coat of arms 1977. (24.10.1991.) logo and flag 07.07.1981.
Design: coat of arms: Savo Sovreto, logo and flag: Judita Skalar
Descriptions of arms: Grb mesta Krško predstavlja ščit modre barve, na zelenem hribu na dnu ščita stoji na desni strani sv. Janez Evangelist v rdeči obleki z zlatim kelihom v levici, iz katerega izvirajo tri kače. V drugem delu ščita je podoba mesta s stolpi, belim obzidjem in rdečimi strehami. (Čl. 2, Odlok, 1991.)
Grb Občine Krško je posodobljen grb mesta Krško, ki predstavlja ščit. Na hribu, na dnu ščita stoji na desni strani sv. Janez Evangelist v obleki s kelihom v levici, iz katerega izvirajo tri kače. V drugem delu ščita je podoba mesta s stolpi, obzidjem in strehami. (Čl. 1, Spremember, 2014; Čl. 6, Odlok o grbu, znaku in zastavi, 2014; Čl. 7, Statut, 2016.)
Znak občine Krško ponazarja reko Savo, ki Iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis »občina Krško“. (Čl. 4, Odlok, 1981.)
Znak občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis „Občina Krško.” (ČL. 4, Odlok, 1983.)
Znak Občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost Občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis “OBČINA KRŠKO”. (Čl. 7, Statut, 1995; Čl. 7, Statut, 2000.)
Znak Občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis »občina krško«. (Čl. 9, Odlok o grbu, znaku in zastavi, 2014.)
Znak občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis "OBČINA KRŠKO". (Čl. 7, Statut, 2016.)

Descriptions of flag: Zastava občine Krško je zelene barve, pokončne oblike v razmerju 2:1 z znakom občine v beli barvi. (Čl. 8, Odlok, 1981; Čl. 8, Odlok, 1983.)
Zastava Občine Krško je zelene barve, pokončne oblike v razmerju 2:1 z znakom občine v beli barvi. (Čl. 7, Statut, 1995; Čl. 7, Statut, 2000; Čl. 13, Odlok o grbu, znaku in zastavi, 2014; Čl. 7, Statut, 2016.)

Sources: (Statut občine Krško, Uradni vestnik okraja Celje, št. 36/1964.)
Odlok o načinu izobešanji zastav v občini Krško, 01.06.1972, Skupščinski dolenjski list, št. 13/1972, 13.07.1972.
Statut občine Krško, 07.03.1974, Skupščinski dolenjski list, št. 19/1974, 20.06.1974.
(Rado Bordon; Lado Smrekar; et al. "Krško skozi čas: zbornik ob 500-letnici mesta 1477-1977, Skupščina občine Krško, 1977.)
"Petstoletnik vse lepši in mlajši", Dolenjski list, 13.10.1977, str. 11.
Miroslav Kugler: "Kakšen je pravi krški grb", Dolenjski list, 22.12.1977, str. 5.
Miroslav Kugler: "Kakšen je pravi krški grb" (2), Dolenjski list, 29.12.1977, str. 5.
Božo Otorepec: "Resnica o krškem grbu", Dolenjski list, 26.01.1978, str. 5.
Božo Otorepec: "Resnica o krškem grbu" (2), Dolenjski list, 02.02.1978, str. 5.
Miroslav Kugler: "In še enkrat o krškem grbu", Dolenjski list, 09.02.1978, str. 5.
Statut Občine Krško (prečiščeno besedilo), 28.02.1978, Skupščinski dolenjski list, št. 20/1978, 07.09.1978.
Odlok o znaku in zastavi Občine Krško, 07.07.1981, Skupščinski dolenjski list, št. 21/1981, 16.07.1981.
Statut Občine Krško (prečiščeno besedilo), 30.03.1982, Skupščinski dolenjski list, št. 12/1982, 20.05.1982.
Odlok o znaku in zastavi Občine Krško, 27.10.1983, Skupščinski dolenjski list, št. 21/1983, 08.12.1983.
Odlok o izobešanju in uporabi zastav v Občini Krško, 27.10.1983, Skupščinski dolenjski list, št. 21/1983, 08.12.1983.
(Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o znaku in zastavi Občine Krško, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 14/1987, 04.04.1987.)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izobešanju in uporabi zastav v Občini Krško, 17.03.1987, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 14/1987, 04.04.1987.
Odlok o uporabi grba mesta Krško, 24.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/1991, 14.11.1991.
Statut Občine Krško, 07.12.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1996, 19.01.1996.
Statut Občine Krško, 04.09.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 98/2000, 24.10.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o znaku in zastavi Občine Krško, 20.05.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2004, 21.06.2004.
Odlok o spremembi Odloka o znaku in zastavi Občine Krško, 24.11.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 116/2008, 09.12.2008.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško, 03.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2014, 18.4.2014.
Odlok o grbu, znaku in zastavi Občine Krško, 03.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2014, 18.04.2014.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba mesta Krško, 03.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2014, 18.04.2014.
Občina Krško - Priročnik za uporabo prenovljene celostne grafične podobe, n.d. [2014.]
Statut Občine Krško (uradno prečiščeno besedilo), 04.02.2016, Republike Slovenije, št. 13/2016
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.
Božo Otorepec: "Krajevna heraldika na Slovenskem", Kronika, 1-2(49)/2001, str. 157-170.

The coat of arms of the community of Krško is equal to the coat of arms of the city of Krško as it centre. The coat of arms is Azure, on a Mount Vert on dexter St. John Evangelist (Sv. Janez Evangelista) stantant clad Gules holding in sinister a Cup Or from which are issuing with three Asps, and on sinister a City with a Tower and Walls Argent and roofs Gules. It was ganted to the city in 1477, as described in the charter, however, the seal made at the time depicted a slim tower on a building with Gothic windows and a cross on the roof - afterwards misinterpreted as a chuch. The modern coat of arms was reconstructed from the 1477 blazon on its quincentenary in 1977.
The flag is green with the white community emblem, representing hilly region, rivers and energy.
As explicitly enacted previous practice in 2014, the coat of arms of Krško is used only on vehicle licence plates and as the symbol of the Local Community (municipal subdivision) of Krško . The Community uses the emblem and its flag otherwise.
Some sources in the early 1990's showed the flag as light green with the green emblem. There seems to be no confirmation that such was ever used.Kungota

[Kungota] [Normal] [Vertical] [Historical] 1:2 [State Flag] [Kungota]
[Kungota]
[Kungota] [Kungota]
Adopted: 4th July 1997
Description of arms: Grb Občine Kungota je na umetnostno zgodovinski obliki ščita iz srednjegotskega obdobja, ki se po diagonali od desne spodaj do leve zgoraj deli na dve polji. Polje desno zgoraj je bele barve, polje levo spodaj pa zelene barve s črno šrafuro navpičnic, ki predstavlja vinograd na pobočju. Grbu očrtan pravokotnik ima razmerje 5:4, torej je višina za 25% večja od širine grba. Ščit je obrobljen z dvema črnima črtama med katerima je beli rob, ki predstavlja ca. 5% širine ščita. V sredini grba je stiliziran grozd rumene barve, ki zavzema 1/3 ščita po širini in višini. Geometrično središče grozda se ujema s središčem grbu včrtanega kvadrata, ki se naslanja na zgornjo stranico, torej s koordinatama polovice širine v navpični in vodoravni smeri iz izhodišča v zgornjem kotu. Barve grba (podane po standardih PANTONE, RGB in CMYK): ZELENA: PANTONE S 289 – 2 RGB 13 – 166 – 0 CMYK 60 – 0 – 80 – 35 RUMENA: PANTONE S 1 – 5 RGB 255 – 255 – 76 CMYK 0 – 0 – 70 – 0. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava Občine Kungota, ki se vodoravno izobeša je prečno razdeljena na dve polji v razmerju 1:1, od katerih je zgornje polje zelene in spodnje polje rumene barve. Razmerje med višino in dolžino zastave je 1:2. V sredini zastave leži pravokotno na dolžino grb v barvni upodobitvi. Zastava Občine Kungota, ki se navpično izobeša je vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji v razmerju 1:1 od katerih je levo polje gledano od spredaj rumene in desno polje zelene barve. Razmerje med širino in višino zastave je 1:2. Na sredini spodnje polovice zastave leži pravokotno na širino zastave grb v barvni upodobitvi. Zastava z grbom ima dve razmerni različici: eno večjo in eno manjšo od mere 2 x 1 m. Manjša zastava ima grb z višino 27,5% A in širino 22% A. Večja zastava ima grb z višino 22,5% A in širino 18% A. Barve zastave (podane po standardih PANTONE, RGB in CMYK) ZELENA: PANTONE S 289-2 RGB 13 – 166 – 0 CMYK 60 – 0 – 80 – 35 RUMENA: PANTONE S 1 – 5 RGB 255 – 255 – 76 CMYK 0 – 0 – 70 – 0. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Sources: (Statut Občine Kungota, 07.04.1995.)
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in nagradah v Občini Kungota, 04.07.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/97, 11.09.1997
Statut Občine Kungota, 08.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/1999, 19.03.1999.
Statut Občine Kungota, 11.12.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2004, 10.02.2004.
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Kungota, 20.03.2008, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/2008, 06.06.2008.
Spremembe in dopolnitve Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku, priznanjih in nagradah v občini Kungota, 27.05.2009, Medobčinski uradni vestik, št. 16/2009, 10.06.2009.
Občina Kungota, http://www.kungota.si/ 18.01.2002.

The coat of arms symbolise the vine growing traditions of the region, the green slopes with vine trees and yellow grape. The flag is bicolour of green over yellow with the coat of arms in the centre. Vertical version is yellow-green, with the coat of arms in the centre of the lower half.
The regulations prescribe two versions of the flag - for bigger and for smaller examples. Flags larger then 1x2 meters include relativly smaller coat of arms then those of smaller sizes.

The community of Kungota was formed in 1995 seceding from the community of Pesnica.Kuzma

[Kuzma] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Kuzma]
[Kuzma]
Adopted: 29th October 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Splošno: Grb Občine Kuzma predstavlja slovensko tromejo z Avstrijo in Madžarsko v rdeči modri in zeleni barvi tako, da se trojni mejnik dotika sredine zgornjega roba ščita, barvna polja pa se širijo navzdol: v modrem polju je v loku pet zlatih zvezdic, proti katerim vzleta srebrni golob. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Kuzma je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Piramidna delitev, katere vrh se končuje v trikotni srebrni mejnik v sredini zgornjega roba, deli ščit s srebrno črto »črta-pika-črta« debeline heraldičnega traku v rdeče, modro in zeleno barvno polje tako, da oklepata obe delilnici z robom dna ščita srednje, zgoraj koničasto polje; v sredini tega polja se boči lok petih zlatih zvezdic, vanj vzleta iz dna ščita srebrni golob. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok o spremembah, 1999.)
Description of flag: Splošno: Zastava Občine Kuzma je modre in bele barve z atributom iz občinskega grba, belim golobom, ki vzleta v lok zlatih zvezdic, v srednjem modrem polju zastavine rute. Opis: Modro-bela ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« : »L« = 1 : 2,5. Zastavina ruta je vertikalno deljena na pet po višini enakih, po dolžini pa neenakih polj: drugo (srednje), kvadratno modro polje nosi atribut iz občinskega grba: beli golob vzleta v lok petih rumenih zvezdic; preostala dva dela, prvi in tretji (zadnji) sta sekana na dve enako široki vertikalni progi, na modro in belo, oziroma na belo in modro barvno progo. (Čl. 2, Odlok o spremembah, 1999.)
Sources: Statut Občine Kuzma, 07.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 53/1995, 15.09.1995.
Statut Občine Kuzma, 21.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1999, 31.03.1999
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, 18.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 60/1999, 29.07.1999
Statut občine Kuzma, 29.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007, 13.04.2007.
Odlok o spremembah odloka o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, 29.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/1999

The coat of arms is tierced in chevron fimbrated with white stones topped with triangular diamond, chief dexter gules, chief sinister vert base azure a dove rising argent under an arc of five mullets or. The flag is blue with two white vertical stripes, forming a blue square field in the middle containing the dove and stars from the coat of arms. The stripes divide the flag length, as usual in this pattern of Slovenian communal flags, in 3+3+8+3+3.
St. Cosimo (Kuzma), the patron of medical arts, is the patron and namesake of the town and community. The colours of the coat of arms represent three nations, Austrians (red), Hungarians (green) and Slovenians (blue), as the common border-point is on north borders of the community. The dove stands for peace, and five stars for five villages in the community.

The community was formed in 1995 seceding from the community of Murska Sobota. In 1998 part of the community seceded forming a new community of Grad.


Kuzma, 1999

Adopted: 18th June 1999
Description of arms: Grb Občine Kuzma je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila in vključuje belo, rdečo, modro, zeleno in rumeno barvo. Bela barva predstavlja obmejnost občine, modra barva predstavlja zarjo, rdeča barva predstavlja sončni zahod, zelena pa gričevnato področje in gozd, ki sta značilna za občino. Grb je deljen na zgornji in spodnji del. V zgornjem delu je prostor namenjen nebu in tromejnemu kamnu na stičišču treh držav, ki simbolizira mir in spravo. V sredinskem pasu je ptica, ki simbolizira svobodo. Ptica lebdi nad hribovito pokrajino občine. V spodnjem delu grba sta dva zelena hriba, ki ponazarjata kmetijsko panogo v Občini Kuzma. Izpod tromeje priteče Lukaj potok in deli pokrajino na levi in desni breg. Na levem bregu ležijo polja, na desnem pa je pet krogov, ki ponazarjajo pet vasi Občine Kuzma. (Čl. 6, Odlok o uporabi, 1999.)
Description of flag: Zastava Občine Kuzma je belo zelene barve. Vsaka barva zavzema po diagonali polovico zastave. Zastava je obešena vedno navpično. Na zgornji levi strani se na beli podlagi v črnih obrisih nahaja del grba Občine Kuzma, in sicer tromejni kamen in ptica. (Čl. 9, Odlok o uporabi, 1999.)
Abandoned: 29th October 1999
Sources: Statut Občine Kuzma, Uradni list Republike Slovenije, 21/99, 31.03.1999
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, 18.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, 60/99, 29.07.1999
Odlok o spremembah odloka o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, 29.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, 93/99

The first coat of arms and the flag were adopted of different design. The coat of arms was horizontally divided with the blue top containing the three-border stone, in the middle was bird flying over hilly region. Lower half included two green hills with a stream representing Lukaj potok dividing them. On the left hill were fields and on the right one were five disks, representing five villages in the community.
The flag was for vertical hoisting only, diagonally divided in white and green, with the stone and the bird lined black from the coat of arms in upper left.Laško

[Laško]
[Laško][Laško]
[Vertical] 37:90 [State Flag]


In use: since at least early 1970's
Adopted: 25th April 1995
Descriptions of arms: Občinski grb je ščit modre barve, srebrno obrobljen, spodaj polkrožno zaključen, na katerem so tri bele lilije, razporejene v obliki enakostraničnega trikotnika tako, da sta dve nad eno. (Čl. 8, Statut, 1995.)
Grb občine je ščit modre barve, spodaj polkrožno zaključen (radij 50 enot), na katerem so tri bele burbonske lilije črno obrobljene. Lilije so razporejene v obliki enakokrakega trikotnika (dolžina osnovne stranice 49 enot, dolžina krakov 59 enot: velikost lilij 44 enot, višina 58 enot). Celoten grb je črno obrobljen, rob je širine ene enote. Skupna širina grba z okvirjem je 100, višina pa 130 enot. Odmik lilij od gornjega roba je 9 enot, odmik lilije od spodnjega zaokroženega dela grba prav tako 9 enot. Odmik zgornjih dveh lilij od desnega in levega roba je 4,2 enoti. Barva grba: SCC 47 cyan barva 20,1% SCC 43 osnovna modra 44,6% BELA C 343 transparentno bela 29,1% BELA C 345 pokrivna bela 1,6% SCC 88 črna barva 4,6% Barva je zaščitena in je vpisana pod registrsko oznako B 14294 v Cinkarni Celje. (Čl. 5, Odlok, 1998.)

Descriptions of flag: Občinska zastava je pravokotnik modre barve, z občinskim grbom na sredini. (Čl. 8, Statut, 1995.)
Občinska zastava je pravokotnik modre barve, srebrno obrobljen, s tremi burbonskimi lilijami, črno obrobljenimi, dve nad eno na sredini. Od zgornjega roba sta liliji odmaknjeni 54 enot ali v razmerju 1:0,3, od spodnjega roba pa 51 enot ali v razmerju 1:0,28. Razmerje med širino in višino zastave je 74 enot in 180 enot ali v razmerju 1:0,09. Vse tri lilije so v enakem razmerju vsaka sebi, kakor je to opisano v grbu Laškega. V spodnjem delu zastave je napis ‘Laško’, ki je od spodnjega dela zastave odmaknjen 7,5 enot (1:0,04), od levega in desnega roba pa 13 enot ali v razmerju 1:0,17. Nabor pisave je Times New Roman velikosti 13 enot ali v razmerju 1:0,07. Barva zastave: SCC 47 cyan barva 20,1% SSC 43 osnovna modra 44,6% BELA C 343 transparentno bela 29,1% BELA C 345 pokrivna bela 1,6% SCC 88 črna barva 4,6%. Barva je zaščitena in je vpisana pod registrsko oznako B 14294 v Cinkarni Celje. (Čl. 4, Odlok, 1998.)

Sources: (Statut občine Laško, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 21/1982 in 15/1986.)
Statut Občine Laško, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Odlok o zastavi in grbu Občine Laško, 06.05.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1998, 22.05.1998.
Statut Občine Laško, 22.12.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2000, 31.01.2000.
Statut Občine Laško, 10.10.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 99/2007, 30.10.2007.
Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo - UPB1), 30.09.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2015, 23.10.2015.
Celostna grafična podoba, Občina Laško, www.lasko.si, 2013.
"Turistični prospekt laške občine" (M. R.), Naše delo, Glasilo skupščine občine Laško, št. 7-8 (71/72), julij-avgust 1973.
Božo Otorepec: "Grb trga Laško", Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor, 47 = 12(1976)2, str. 292—307.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990
Flags hoisted in Laško, photo ŽH, 12.06.2004.

The coat of arms of Laško is Azure, three Bourbonic Fleurs-de-lis Argent. The flag, that is vertically hoisted banner of arms, with the name of the municipality in base and bordered with silver tread. The coat of arms was granted in 1598 and the flag is used in this form since mid-20th century. Prior to that it was often misinterpreted as having a smaller inner golden/yelllow shield with its corners behind the lillies.
In spite of the detailed construction prescriptions in the decision on the flag, the flags recorded in use (at least in the begining of the 21st century) were slightly different, with smaller fleurs-de-lis, displaced inscription in minuscule and without the silver border.Lenart

[Lenart]
[Lenart]
[Vertical] 1:3 [State Flag]


Adopted: 2nd October 1997
Description of arms: Grb ima obliko ščita. Razmerje med horizontalno in vertikalno črto je 6:7. Grb tvorita dva griča v spodnjem delu ščita, med katerima stoji cerkev, ki jo sestavljata zvonik z dvema strešinama levo in desno ter del fasade. Osnovna barva ščita je bele barve, griča zelene barve (SCC 64), obe strehi in strešina zvonika rdeče barve (SCC 13). Robovi ščita, gričev in sestavnih delov cerkve so obrobljeni s črno barvo (SCC 88) zvonik, okni in fasada cerkve črne barve, medtem, ko je lina v strehi zvonika bele barve. (Čl. 2, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava v razmerju stranic 1:3 in v zeleni barvi (SCC 64) sredi katere je v sečišču diagonal grb Občine Lenart. Širina grba je polovica širine zastave. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Sources: Breda Zorko: "Naš Lenart - mesto", Domače novice, Lenart, št. 3/1989, November 1989, str. 8.
"Znova regulacije in melioracije?" (d.l.), Tednik, 15.11.1990, str. 7.
"Zasedanje lenarške skupščine – tokrat nekoliko drugače" (J.K.), Tednik, 28.11.1990, str. 13.
Marjan Toš: "800. obletnuica prve omembe – osrednja proslava 21. septembra", Tednik, 04.04.1996, str. 1.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.
Statut Občine Lenart, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/1995, 16.06.1995.
M: Toš: "26.seja občinskega sveta – Kdo komu nagaja?", Tednik, 17.07.1997, str. 2.
Marjan Toš: "Praznik, ko bo združeval", Tednik, 28.08.1997, str. 3.
M. Toš: "Občinski svet potrdil kombinirano S-J različico", Tednik, 09.10.1997, str. 2.
Odlok o zastavi in grbu Občine Lenart, 02.10.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1997, 21.11.1997.
Sklep o grbu in zastavi Krajevne skupnosti Cerkvenjak, 06.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1998, 20.03.1998.
Statut Občine Lenart, 06.04.1999, Uradni list Republiek Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Statut Občine Lenart, 20.02.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/2007, 08.03.2007.
Statut Občine Lenart, 24.06.2010, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2010, 29.06.2010.

The coat of arms of Lenart is Argent, between two Mounts Vert a Church with a Tower, topped and roofed Gules. The flag is green long vertically hoisted with the coat of arms in the centre. The historical coat of arms of Lentart depicted St. Leonard, in monk's gown, holding a bishop's staff in his dexter and the Bible in his sinister that is handcuffed in shackles and chain, between some trees. An other verions depicts St. Leonard, also as a monk with a staff, Bible and shacles and chains, surrounded with an ox, a horse and a dog. The current coat of amrs, with minors artistic variations was adopted in 1989, when the settlement obtained the city statuts. Until 1997 several variants were used. The flag was also adopted at the time.


Lenart, 1989 – 1997

[Lenart, 1989 – 1997] [De facto] 1:2 ~ [State Flag] [Lenart, 1989 – 1997]
In use: since 1989
Abandoned: 2nd October 1997
Sources: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Marjan Toš: "800. obletnuica prve omembe – osrednja proslava 21. septembra", Tednik, 04.04.1996, str. 1.
Odlok o zastavi in grbu Občine Lenart, 02.10.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1997, 21.11.1997.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The coat of arms was adopted in 1989 when the settlement was upgraded to a city. It pictures the church of St. Leonard after whom the city was named, on a green hills with the date of the city establishment and its name in the chief. In use it was seen in several variations, with or without the inscribed date and with or without the red chief with the name or both. The flag was green with the coat of arms, and even if not further details were established it can be safely assume that it was made in ratio 1:2.

These symbols are now used by the community subdivision (krajevna skupnost) of the same name. The other three subdivisions in the community (Jurovski Dol, Sv. Torjica, Voličina) also adopted coats of arms and flags.Lendava

Lendava – Lendva

[Lendava]
[Lendava]
[Vertical] 1:3 [State Flag]


Adopted: 12th September 1996
Design: Katjusa Kranjc
Description of arms: Grb Občine Lendava je na modrem ščitu poznogotske oblike. Na njem je štirioglati grad, ki stoji na zelenem hribu, pod katerim tečejo trije srebrni (beli) potoki v dnu ščita. Grad se končuje s trikotno streho, ki nosi zlato (rumeno) trikotno zastavo. Osnovne barve grba Občine Lendava: 1. PANTONE a) modra: Reflex blue, b) zelena: 376 C, c) rumena: 109 C. 2. CMYK a) modra: C:100,0; M:72,0; Y:0; K:6,0, b) zelena: C:56,0; M:0; Y:100; K:0, c) rumena: C:0; M:11.5; Y:94,0; K:0. (Čl. 7, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava Občine Lendava je izdelana v razmerju stranic 1:3 (štirina:višini). Po vertikali je razdeljena v tri polja. Prvo polje je zeleno, drugo srebrno in v središču vsebuje mestni grb. Naslonilo grba je na prvi četrtini belega polja in se konča na tretji četrtini belega polja. Osnovne barve zastave Občine Lendava: 1. PANTONE a) modra: Reflex blue, b) zelena: 376 C, c) rumena: 109 C. 2. CMYK a) modra: C:100,0; M:72,0; Y:0; K:6,0, b) zelena: C:56,0; M:0; Y:100; K:0, c) rumena: C:0; M:11.5; Y:94,0; K:0. (Čl. 12, Odlok, 1996.)
Sources: (Statut Občine Lendava, Uradne objave [pomurskih občin], št. 37/81, 29/83 in 9/86)
Statut Občine Lendava, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/1999, 09.06.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Lendava, 12.09.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/1996, 27.09.1996.
Statut Občine Lendava, 29.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1999, 15.04.1999.
Statut Občine Lendava (uradno prečiščeno besedilo), 08.09.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2010, 24.09.2010.
Photos from Lendava thanks to Molnar Istvan, 4. 8. 2001.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.

The coat of arms of Lendava is late-gothic shield Azure, on a mount Vert a Fort Argent topped with triangular flag Or, and in base three bars (creeks) Argent. The flag is vertical divided in green-white-blue, with the coat of arms in the middle and two white stripes in the blue field. The legislation as issued in official gazette does not describe the lowest (blue) filed, probably due omission. The fort from the coat of arms is the old city of Lendava. Since there is a considerable Hungarian community living in Lendava, the municipal flag is hoisted together with Slovenian and Hungarian flags.


Lendava, 198x – 1996

No flag. [Lendava, 198x – 1996]
Adopted: around 1980 ?
Abandoned: 12th September 1996
Source: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The community of Lendava previously used as its coat of arms a circular bas-relief medal picturing the old city of Lendava and oil derricks around a printing press.Litija

[Litija] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Litija]
[Litija]
Adopted: 25th March 2004
Design: Marko Boltin, architect from Litija
Description of arms: Grb Občine Litija je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, senitske oblike. Na ščitu modre barve so trije grbovni atributi, vaška situla v rumeni barvi, prekinjena s savskim kolenom po kateri potiska čolnar svoj čoln preko reke Save. (Čl. 8, Odlok, 2004.)
Descriptions of flag: Zasnova zastave je modra z belim središčnim poljem v katerem so na sredini atributi občinskega grba, rumena vaška situla z brodarjem v rečnem čolnu. Zastava Občine Litija je pravokotne oblike, razmerje višine in dolžine V : D je 1: 2,5. Zastavina ruta je horizontalno ali vertikalno razdeljena na tri pravokotna barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v modri barvi, srednje polje pa v beli barvi. V sredini belega polja je podoba vaške situle razdeljene z kolenom reke Save in brodarjem v rečnem čolnu. Grbovni atributi zavzemajo 1/3 belega barvnega polja. (Čl. 12, Odlok, 2004.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo in tretje zadnje polje modro, drugo srednje polje pa je v beli barvi. Grbovni atributi, vaška situla in brodar s čolnom so v horizontalnem položaju. [...] Vertikalna zastava je tista, ki ima na belem srednjem polju grbovni atribut nameščen tudi horizontalno. (Čl. 16, Odlok, 2004.)

Sources: Natečaj za idelavo grba mesta Litija, Občinska konferenca SZDL Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 8/1976, September 1976, str. 7.
Obvestilo žirija za izbor grba mesta Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 10-11/1976, November 1976, str. 5.
Obvestilo žirija za izbor grba mesta Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 2/1977, Februar 1977.
"Kaj je z grbom?", Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 4/1977, April 1977.
"Občinski simbol v javni razpravi", Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 7/1977, Julij 1977.
(Statut občine Litija, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 28/83 in 16/87.)
Splošni javni anonimni natečaj za izdelavo osnutka grba mesta Litije, Komisija za izbiro osnutka grba mesta Litije, 04.12.1991, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 11/1991, December 1991, str. 5.
Izid javnega anonimnega natečaja za izdelavo osnutka grba mesta Litije, Komisija za izbiro osnutka grba mesta Litije, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 3/1992, Marec 1992, str. 2.
O avtorju litijskega grba, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 3/1992, Marec 1992, str. 6.
Statut Občine Litija, 10.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1993, 22.01.1993.
Statut Občine Litija, 08.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
"Občani, predlagajte!", Glasilo občanov, glasilo Občine Litija, št. 1/1997, Januar/Februar 1997, str. 1.
Statut Občine Litija, 15.11.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 110/2000, 30.11.2000.
Statut Občine Litija, 10.02.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/2004, 27.02.2004.
Odlok o grbu in zastavi Občine Litija, 25.03.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2004, 02.04.2004.
"Marko Boltin", Obrazisrcaslovenije.si Spletni biografski leksikon osrednje Slovenije, Knjižnica Litija, 18.01.2017.

The new coat of arms of Litija is only an artistic improvement on the previous one: azure an ancient jar (vaška situla) or over which flows a winding river Sava in a bend sinister on which is a man in rafting boat argent. The flag is vertical triband of blue-white-blue with the attributes from the coat of arms in the middle. The vertical variation has the attributes rotated accordingly.


Litija, 1992 – 2004

No flag. [Litija, 1992 – 2004]
Adopted: 1992
Design: Marko Boltin, architect from Litija
Abandoned: 25th March 2004
Sources: www.litija.net 10.08.2002
KIG Ig, www.kig.ig, 20.07.2002
Splošni javni anonimni natečaj za izdelavo osnutka grba mesta Litije, Komisija za izbiro osnutka grba mesta Litije, 04.12.1991, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 11/1991, December 1991, str. 5.
Izid javnega anonimnega natečaja za izdelavo osnutka grba mesta Litije, Komisija za izbiro osnutka grba mesta Litije, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 3/1992, Marec 1992, str. 2.
O avtorju litijskega grba, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 3/1992, Marec 1992, str. 6.
Statut Občine Litija, 10.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1993, 22.01.1993.
Statut Občine Litija, 08.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
"Občani, predlagajte!", Glasilo občanov, glasilo Občine Litija, št. 1/1997, Januar/Februar 1997, str. 1.

Litija adopted in 1992 a coat of arms that pictures in a blue field a green vase and a raftsman pushing a white raft over it. It most prominent use was in the vehicle registration plates. The flag was not used.


Litija, 1977 – 1992

No flag. [Litija, 1977 – 1992]
Adopted: 1977
Abandoned: 1992
Sources: Natečaj za idelavo grba mesta Litija, Občinska konferenca SZDL Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 8/1976, September 1976, str. 7.
Obvestilo žirija za izbor grba mesta Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 10-11/1976, November 1976, str. 5.
Obvestilo žirija za izbor grba mesta Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 2/1977, Februar 1977.
"Kaj je z grbom?", Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 4/1977, April 1977.
"Občinski simbol v javni razpravi", Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 7/1977, Julij 1977.
(Statut občine Litija, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 28/83 in 16/87.)
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The "coat of arms" adopted by Litija is the extreme example of dismissal with the heraldic traditions that was preferred at the time. The emblem that could hardly be called a coat of arms, pictures the Sava river bend and emblems of the socialist revolution. The idea behind it was to symbolize the importance of the Sava river corssings during the national liberation struggle in the World War II. It was adopted among three very similar design, the other two based on pentagonal frame.Ljubljana

[Ljubljana] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Ljubljana]
[Ljubljana]
Adopted: 23rd April 2012
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Grb MOL ima obliko ščita s poljem rdeče barve; podoba na grbu ima v spodnjem delu tri zelene griče, na njih belo obzidje s stolpom in na njem zmaja zelene barve. (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2016.)
Grb Mestne občine Ljubljana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trohrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s privzdignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; dve vidni steni srebrnega stolpa nad obzidjem nosita zgoraj po eno črno pravokotno okno, nadkrito z zidnim vencem s petimi cinami; na njih čepi zeleni lintver v napadalni drži s privzdignjenimi netopirastimi perutmi in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras. (Blazon grba, Priloga 1, Odlok, 2012.)
Podoba grajskega stolpa je reducirana v podobi kvadrata, ki v desnem zgornjem vogalu nosi podobo zmaja, izdelano v sistemu policentri~nih krivulj. Lik zmaja se deloma zrcali v kvadratu.Barve znaka so modra in zelena. Lik zmaja je zelene barve, kvadrat je modre barve. (Vsebinski in slikovni prikaz znaka, Priloga 3, Odlok, 2012.)

Descriptions of flag: Zastava MOL se deli po dolžini na dve po velikosti enaki barvni polji. Zgornje je belo, spodnje pa zeleno. Na sredi zastave je grb MOL, ki sega z eno polovico v belo polje, z drugo v zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin). (Čl. 3, Spremembe, 2000.)
Zastava MOL se deli po dolžini na dve po velikosti enaki barvni polji. Zgornje je belo, spodnje pa zeleno. Na sredi zastave je grb MOL, ki sega z eno polovico v belo polje, z drugo v zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2,5. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2016.)
Zastava Mestne občine Ljubljana je pravokotne oblike, razmerje širina proti dolžini je 1:2,5. Zastavna ruta je razdeljena na dve, po dimenzijah enaki barvni polji: prvo (od zgoraj navzdol) je v beli in drugo v zeleni barvi. Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavne rute; njegov ščit spaja obe barvni polji, vsakega do njegove horizontalne polovice. (Vsebinski in slikovni prikaz zastave, Priloga 2, odlok, 2012.)

Sources: (Odlok o uporabi grba, zastave in imena mesta Ljubljana, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 3/1979)
Statut mestne občine Ljubljana, 31.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/1995, 09.06.1995.
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1996, 05.07.1996.
Sklep o višini denarnega nadomestila za uporabo mestnih simbolov (Ljubljana), 03.07.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1997, 22.08.1997.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.07.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1998, 25.09.1998.
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana, 06.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2000, 17.03.2000.
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana, 15.01.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/2001, 26.01.2001.
Odlok o znaku Mestne občine Ljubljana, 24.09.2001, Uradni list RS, št. 78/2001, 05.10.2001.
Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo), 09.07.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2007, 24.07.2007.
Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana, 30.06.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/2008, 17.07.2008.
Odlok o grbu, zastave in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana, 23.04.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2012, 04.05.2012.
Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo), 21.03.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2016, 01.04.2016.
"Okrožnica vsem političnim in policijskim oblastvom I. stopnje v Sloveniji glede demonstrativnih dejanj, nevarnih državi", Uradni list deželne vlade za Slovenijo, št. 37/1921, 12.04.1921, str. 198.
S. Valentinčič: "Zastava na Gradu", Dogovori, 02.06.1985, št. 11, str. 10.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Božo Otorepec - Valt Jurečić: "Zgodovina grba mesta Ljubljane", HGV Heraldica Slovenica i Slovenian Herold, Ljubljana, 1994.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 155-158.

The coat of arms of Ljubljana is Gules on triple mount Vert a dragon of the same langued and armed Or standing on a tower Argent encircled within walls of the same. The flag is white over green bicolour with the coat of arms outlined in golden in the middle. The current design was adopted in early 1990's, but when formalized some changes in artistic rendition of the coat of arms were introduced in 1996, reverted to the original design in 1998 and this was further simplified in 2008 and reverted again with minor updates in 2012. The dragon is ornament found on coats of arms fo Ljubljana (but not part of it) since middle age, but was especially popularized after the building of the Dragon Bridge in 1901. This might be origin of the white-green colours of the flag, as well as the origin of the nick name for the inhabitants zmajčki meaning 'small dragons'. The dragon is connected with Ljubljana and surrounding marshes though the Ancient Greek legend of Jason and his companions, when stealing the Golden Fleece, sailing into Danube and further towards Ljubljana, where they had to fight this monster.
For small depictions (under 20 mm in height) a simplified diesgn is prescribed, without the golden elements and other details.


Ljubljana, 2008 – 2012

[Ljubljana, 2008 – 2012] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Ljubljana, 2008 – 2012]
[Ljubljana, 2008 – 2012]
Adopted: 30th June 2008
Descriptions of arms: Grb Mestne občine Ljubljana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trohrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s privzdignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; izza obzidja se dvigata dve stranici štirioglatega, enonadstropnega stolpa, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s petimi cinami; vsaka od sten nosi v nadstropju po eno pravokotno, pokončno okno; na cinah stolpa čepi zeleni zmaj-lintver v napadalni drži in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras. Barve so določene: Zelena barva: zmaj in trohrib CMYK 100%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone 355 C Rdeča barva: podlaga ščita CMYK 0%C, 100%M, 100%Y, 0%K Pantone 485 C Črna barva: risba CMYK 0%C, 0% M, 0%Y, 100%K Pantone Black C Rumena barva: obroba ščita CMYK 0%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone Yellow 116 C (Vsebinska in slikovna predstavitev grba, Priloga 1, Odlok, 2008.)
Podoba grajskega stolpa je reducirana v podobi kvadrata, ki v desnem zgornjem vogalu nosi podobo zmaja, izdelano v sistemu policentričnih krivulj. Lik zmaja se deloma zrcali v kvadratu. Barve znaka so modra in zelena. Lik zmaja je zelene barve, kvadrat je modre barve. Barvna inačica znaka predvideva tudi vodoravni prehod iz modre (levo spodaj) v zeleno (desno zgoraj). Barve so določene: Zelena barva: zmaj CMYK 94%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone 355 C Modra barva: kvadrat CMYK 100%C, 67%M, 0%Y, 23%K Pantone 288 C (Vsebinska in slikovna predstavitev znaka, Priloga 3, Odlok, 2008.)

Description of flag: Zastava Mestne občine Ljubljana je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L« je 1:2,5, s tem, da je njena ruta horizontalno razdeljena na dve po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v beli, druga v zeleni barvi. Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavne rute. Barve so določene: Zelena barva: zastavna ruta CMYK 69%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone 361 C Zelena barva: zmaj in trohrib: CMYK 100%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone 355 C Rdeča barva: podlaga ščita CMYK 0%C,100%M, 100%Y, 0%K Pantone 485 C Rumena barva: obroba ščita CMYK 0%C, 0%M , 100%Y, 0%K Pantone Yellow 116 C (Vsebinska in slikovna predstavitev zastave, Priloga 2, Odlok, 2008.)
Abandoned: 23rd April 2012
Sources: Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana, 30.06.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/2008, 17.07.2008.
Božo Otorepec - Valt Jurečić: "Zgodovina grba mesta Ljubljane", HGV Heraldica Slovenica i Slovenian Herold, Ljubljana, 1994.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 155-158.

In 2008 the municipal authorities simplified the 1998 design of the arms in details, but in 2012 the Jurečič design (now with golden tongue and claws) was readopted.


Ljubljana, 1998 – 2008

[Ljubljana, 1998 – 2008] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Ljubljana, 1998 – 2008]
[Ljubljana, 1998 – 2008]
Adopted: 2nd July 1998
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Grb mesta Ljubljane je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trihrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s pridvignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; izza obzidja se dvigata dve stranici štirioglatega, enonadstropnega stolpa, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s petimi cinami; vsaka od sten nosi v nadstropju po eno pravokotno, pokončno okno; na cinah stolpa čepi zeleni lintver v napadalni drži in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras. Barve: zelena barva: 100% Y in 100% C, zmaj, hribčki rdeča barva: 100% Y in 100% M, podlaga. (Vsebinska in slikovna predstavitev grba, Priloga 1, Odlok, 1998.)
Podoba grajskega stolpa je reducirana v podobi kvadrata, ki v desnem zgornjem vogalu nosi podobo zmaja, izdelano v sistemu policentricnih krivulj. Podoba zmaja se deloma reflektira v kvadratu. Barve znaka so modra in zelena. Barvna oblika znaka je zasnovana na vodoravnem prehodu iz modre (levo spodaj) v zeleno (desno zgoraj). Modra barva je definirana: Pantone skala: 287 CMYK:100C 69M OY 11K Zelena barva je definirana: Pantone skala: 348 CMYK: 100C OM 79Y 27K (Geometrijsko, likovno in barvno pravilo za oblikovanje znaka, Priloga, Odlok, 2001.)

Description of flag: Zastava mesta Ljubljane je pravokotne oblike, razmerje višine "V" proti dolžini "L" je 1:2,5, s tem, da je njena ruta horizontalno razdeljena na dve, po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v beli, druga v zeleni barvi. Na sredini zastavine rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavine rute. Zelena barva je 100% Y in 100% C. Rdeča barva je 100% Y in 100% M. (Vsebinska in slikovna predstavitev zastave, Priloga 2, Odlok, 1998.)
Abandoned: 30th June 2008
Sources: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.07.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1998, 25.09.1998.
Odlok o znaku Mestne občine Ljubljana, 24.09.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 78/2001, 05.10.2001.
Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana, 30.06.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/2008, 17.07.2008.

The coat of arms and the matching flag officially used from 1998 until 2008 had more details in the dragon drawing and some other minor differences in the design.


Ljubljana, 1996 – 1998

[Ljubljana, 1996 – 1998] [Normal] 2:5 [State Flag] [Ljubljana, 1996 – 1998]
Adopted: 2nd April 1996
Descriptions of arms: ut supra (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2016.)
V sredini grba Mestne občine Ljubljana je na rdeči podlagi lik grajskega stolpa v beli barvi, pod njim so trije zeleni hribčki, ki ponazarjajo Grajski hrib. Na stolpu čepi zelen zmaj, ki je z glavo obrnjen v levo. barve: zelena barva: 100% Y in 100% C, zmaj, hribčki, rdeča barva: 100% Y in 100% M, podlaga. (Barvno pravilo za oblikovanje grba, Priloga, Odlok, 1996.)

Descriptions of flag: Zastava MOL se deli po dolžini na dve po velikosti enaki barvni polji. Zgornje je belo, spodnje pa zeleno. Na sredi zastave je grb MOL, ki sega z eno polovico v belo polje, z drugo v zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Zastava Mestne občine Ljubljana je zeleno bela z grbom Mestne občine Ljubljana. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve in pol. Zastava je zgoraj bela in spodaj zelena. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Grb je natančno v sredini zastave, dve petini dolžine odmaknjen od levega in desnega roba. Širina grba v zgornjem delu je natanko ena petina dolžine zastave. Zelena barva zastave je enaka barvi zmaja in hribčkov v grbu, ki je določena v "Barvnem pravilu za določanje grba Mestne občine Ljubljana". Zelena barva je 100% Y in 100% C. Rdeča barva je 100% Y in 100% M. (Geometrijsko, likovno ter barvno pravilo za oblikovanje zastave, Priloga, Odlok, 1996.)

Abandoned: 2nd July 1998
Sources: Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1996, 05.07.1996.
Sklep o višini denarnega nadomestila za uporabo mestnih simbolov (Ljubljana), 03.07.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1997, 22.08.1997.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.07.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1998, 25.09.1998.

Even thugh it is said that the city approved Valt Jurečič's design in early 1990's, the design published in the official gazette in 1996 was some other, and this was formally official until 1998. This decision do not mention the vertical flag.


Ljubljana, 1979 – 1996

[Ljubljana, 1979 – 1996] [Normal] 1:2 [State Flag] [Ljubljana, 1979 – 1996]
Adopted: 1979
Abandoned: 2nd April 1996
Sources: Odlok o uporabi grba, zastave in imena mesta Ljubljana, Uradni list Socijalstične Republike Slovenije, št. 3/79. prema:
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1996, 05.07.1996.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Božo Otorepec - Valt Jurečić: "Zgodovina grba mesta Ljubljane", HGV Heraldica Slovenica i Slovenian Herold, Ljubljana, 1994.

The coat of arms design adopted in 1979 (but used already in the same artistic stylization at least in 1970 on Yugoslav post stamps) followed the traditional elements of the coat of arms of Ljubljana. The flag of white and green was possibly introduced officially for the first time. The coat of arms of Ljubljana, in form of a seal representing the old city with a tower is in use since 13th century. In latter representation it was ornamented with a dragon-like figure above the shield, and since 17th century the dragon became integral part of the arms.

Since mid 1960's to 1995 Ljubljana was organized into five communities, together forming a civic assembly of communities (special supra-communal territorial unit). Legally, each community could have adopted coat of arms and flag, but they have not done so.


Ljubljana, late 19th c. – mid 20th c.

[Ljubljana, late 19th c. – mid 20th c.] [Variant]
Adopted: late 19th century
Abandoned: mid 20th century
Sources: "Okrožnica vsem političnim in policijskim oblastvom I. stopnje v Sloveniji glede demonstrativnih dejanj, nevarnih državi", Uradni list deželne vlade za Slovenijo, št. 37/1921, 12.04.1921, str. 198.
S. Valentinčič: "Zastava na Gradu", Dogovori, 02.06.1985, št. 11, str. 10.

The white-green colours are connected with Ljubljana since the late 19th century, but the origin of these colours is unknown. The 1921 circular explicitly allowed, as an exception from the general ban of all non-national flags, the white-green flag of Ljubljana.Ljubno

[Ljubno] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Ljubno]
[Ljubno]
Adopted: 23rd November 1995
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Zlata, osemžarna zvezda na modrem ščitu. Okrasni okvir ščita je lahko zlat (rumen). (Čl. 6, Odlok, 1995.)
Descriptions of flag: Zastava občine je pravokotne oblike, razmerje višine proti dolžini (V : L) je 1 (ena) proti 2,5 (dve celi pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena na tri vertikalna polja, katerih dolžinska razmerja v % so: 32 : 32 : 36, oz. v cm: 80 : 80 : 90. Prvo in tretje zastavino polje sta sestavljena iz po treh horizontalnih barvnih prog, od katerih so prvo (kobaltno) modre, drugo rumene in tretje spet modre barve. Drugo oz. srednje zastavino polje je modre barve, v sredini nosi atribut iz občinskega grba: osemžarno rumeno zvezdo. Ta v svojem premeru ne sme biti manjša od 2/3 širine polja oz. ne večja od 8/10 barvnega polja. (Čl. 10, Odlok, 1995.)
Zastava je pravilno izobešena na navpičnem kopju (drogu), dopustno pa na drogu pod kotom, ne manjšim od 45 stopinj. Zastave ni dopustno obešati na vodoravno prečko - grod tako, da visi pokonci. (Čl. 12, Odlok, 1995.)

Sources: Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Statutarni sklep o začasni statusni ureditvi Občine Ljubno, 31.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1995, 22.04.1995.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Ljubno, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, 6/95, 07.12.1995.
(Statut Občine Ljubno, 25.02.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999.)
Statut Občine Ljubno, 29.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007, 13.04.2007.
Statut Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo), 15.09.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2011, 11.10.2011.

The coat of arms is Azure a Mullet of Eight Or. The flag is triband of blue-yellow-blue with square field of blue overall in the middle (therefore, dividing the yellow stripe in two) containing the eight-pointed yellow star. The flag is formally prescribed only for horizontal hoisting.[Previous page: Slovenia - Communities, part 7 (Kob-Kra)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 8. dio (Kri-Ljub)][Next page: Slovenia - Communities, part 9 (Ljut-Mar)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.