[Previous page: Slovenia - Communities, part 8 (Kri-Ljub)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 9. dio (Ljut-Mar)][Next page: Slovenia - Communities, part 10 (Med-Mor)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 9 (Ljut-Mar)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006
M civic communities since 1998


See also:

Ljutomer

[Ljutomer] [Normal] [Vertical] 1:3 [State Flag] [Ljutomer]
[Ljutomer]
In use: since before 1990
Adopted: 28th May 1997
Descriptions of arms: Na grbu je naravno rjav enorog konj na srebrni podlagi, pod njim zelen zmaj, v desnem vogalu pa trije rdeči krogi. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Grb je v obliki ščita. Sestavljen je iz štirih barv, srebrne, rjave, zelene in rdeče. Osnovna barva ščita je srebrna (beli tisk) na njej je vzpenjajoči konj – enorog (rjave barve) nad zmajem (zelene barve). V heraldičnem zgornjem levem vogalu so trije rdeči krogi postavljeni 2:1. Ščit je obrobljen z dvojno črto črne barve. Z isto barvo so ločene posamezne barve v grbu. Vse barve so v pantone barvni skali: zelena-pantone 342C, rdeča-pantone 186, rjava-pantone 1615C, črna-pantone black c. (Čl. 3, Odlok, 1997.)

Description of flag: Zastava je dvobarvna, vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji v razmerju ena proti ene, od katerih je levo polje – gledano od spredaj bele barve, desno polje pa zelene barve. Na zastavi je v sredini v širini 3/5 zastave barvni grb. Dolžina zastave je trikratna širina, širina zastave je tretjina dolžine. (Čl. 4, Odlok, 1997.)
Sources: Peter Potočnik: "Iz ljutomerske zgodovine", Tednik, 11.08.1967, str. 5.
(Statut Občine Ljutomer, Uradne objave Vestnika (Rogaševci), št. 44/81, 12/83, 6/86, Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 24/91)
Statut Občine Ljutomer, 29.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Odlok o simbolih Občine Ljutomer, 28.05.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1997, 30.06.1997.
Statut Občine Ljutomer, 05.07.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 62/1999, 05.08.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih Občine Ljutomer, 03.08.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. št. 94/2001, 27.11.2001.
Dejan Razlag: "Zgodovina ljutomerskega grba: Grb Ljutomera je nastal v 15. stoletju ali že prej", www.prlekija-on.net, 18.02.2011.

The coat of arms of Ljutomer pictures an unicorn over a dragon, symbolizing the victory of the good over the evil, and in chief sinister three red balls. It is based on a seal from a document of 1648. The flag is white and green, with coat of arms in the middle. The coat of arms of Ljutomer in the same form is used already prior to 1997, but the flag was not reported before that date.
According to some legends, the unicorm was supposedly named "Ljuto".

The traditional (humorous) coats of arms of various villages around Ljutomer are: Cven - a female crab, Mota - a gander (male goose), Spodnji Kamenščak - a golden mountain, Zgornji Kamenščak - a frog on a chain, Babinci - a "rüsa" (a particular mask used in folklore).Log-Dragomer

[Log-Dragomer] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Log-Dragomer]
[Log-Dragomer]
Adopted: 10th March 2010
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o; after an idea by Želimir Zrnić, Banja Luka
Description of arms: Opis grba – splošno Grb Občine Log - Dragomer predstavlja slovenski ščit, ki ima v glavi tri zlata kolesa vprežnega voza na zelenem polju in zlato drugo polje, na katerem je predstavljen zeleni kačji pastir v letu navzgor. Blazon Grb Občine Log - Dragomer je upodobljen na povišanem (slovenskem) ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Na zeleni glavi zlatega ščita so v zaporedju 1, 1, 1 predstavljena tri zlata kolesa vprežnega voza, s po dvanajstimi naperami. Na drugem zlatem polju ščita je v letu navzgor predstavljen zeleni kačji pastir (odonata). Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi kot grbovni okras. (Čl. 4-5, Odlok, 2010.)
Description of flag: Opis zastave – splošno Zastava Občine Log - Dragomer je v rumeni in zeleni barvi, s tem, da je na sredinskem rumenem polju upodobljen zeleni kačji pastir v letu navzgor. Opis zastave Višina zastavine rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 (dva proti pet), s tem, da je njena ruta z vertikalno delitvijo razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje, kvadratno polje pa v rumeni barvi; v sredini kvadrata lebdi atribut iz občinskega grba, zeleni kačji pastir v letu navzgor. Višina atributa ne sme biti nižja (manjša) od sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov (90%) te višine. [...] Pri horizontalni obliki zastave si barvna polja zeleno, rumeno, zeleno sledijo od droga proti desni strani. Vertikalna oblika občinske zastave je v osnovnem kroju in barvni sestavi enaka kot horizontalna z likovno spremembo: njena ruta je za njen drogovni rob izobešena vertikalno navzdol, njen atribut pa je za devetdeset (90) kotnih stopinj zaobrnjen v levo. (Čl. 8-9, Odlok, 2010.)
Sources: Javni natečaj za atribut bodočega grba Občine Log - Dragomer, Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 364, 28.09.2009. str. 32.
Valt Jurečič: "Izbira grba Občine Log - Dragomer", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 364, 28.09.2009. str. 32.
"Razpravljali o proračunu, grbu ter zastavi", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 364, 28.09.2009. str. 40.
"Na izredni seji o grbu", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 369, 22.02.2010. str. 30.
"Nov grb in zastava: Razpravljali o plinifikaciji, prazniku ter drogah", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 370, 29.03.2010. str. 48.
Statut Občine Log - Dragomer, 04.04.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007, 13.04.2007.
Odlok o grbu, zastavi, žigih in opčinskem prazniku Občine Log - Dragomer, 10.03.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2010, 22.03.2010.
Zapisniki rednih sej Komisije za izdelovo predloga grba in zastave Občine Log - Dragomer (1-4), www.log-dragomer.si, 2009/2010.
Sklep o izbiri atributa bodočega grba Občine Log - Dragomer, 17.11.2009, Komisija izdelovo predloga grba in zastave Občine Log - Dragomer , www.log-dragomer.si
"Prva proslava praznika občine Log - Dragomer", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 369, 28.06.2010. str. 46.
"Grb Občine Log - Dragomer na naslovnici biltena", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 380, 28.02.2011. str. 36.

The coat of arms of Log-Dragomer is or a dragonfly vert and in the chief of the second three wheels of the first. The three wheels represent the three villages of the community, but also the importance of the transport for the community in three ages: old, middle and modern. The dragom fly (Slovenian kačji pastir literally "snakes' shepherd") represents the marshy region of Barje, but also the clear water and ecological orientation of the community. The flag is green-yellow-green with square central stripe containing the green dragonfly.Logatec

[Logatec] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Logatec]
[Logatec]
In use: since 1st January 2009
Adopted: 20th June 2008
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Blazon: grb Občine Logatec je upodobljen na rdečem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike, od katerega je srebrna glava ščita ločena s cinastim rezom šestih (6) cin; v drugem polju ščita lebdi zlato kolo vprežnega voza z desetimi (10) naperami. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 2008.)
Blazon: grb Občine Logatec je upodobljen na rdečem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike, od katerega je srebrna glava ščita ločena s cinastim rezom šestih (6) cin; na prvem srebrnem polju je predstavljenih pet zelenih lipovih listov, na drugem rdečem polju pa lebdi zlato kolo vprežnega voza z desetimi (10) naperami. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok, 2010.)

Description of flag: Opis zastave: rdeče-bela zastava Občine Logatec je krojema v razmerju »h« proti »l« = 1 : 2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je ruta vertikalno deljena na dva dela: na prvem drogovnem kvadratu v rdeči barvi je upodobljen atribut iz občinskega grba, rumeno kolo vprežnega voza z desetimi naperami; atribut ne sme biti manjši od 7/10 (sedem desetin) višine rute in ne večji od 9/10 (devet desetin) iste višine. Preostali vetrni del zastavine rute, navedeno od zgoraj navzdol, je horizontalno, tretjinsko deljen na rdečo, belo in rdečo barvno progo. (Čl. 10, Odlok, 2008.)
Sources: "Pobuda za pripravo grba občine Logatec", Logaške novice, št. 4/1985, april 1985, str. 4.
Komisija za pripravo grba pri Skupščini občine Logatec "Razmišljanje o vsebinskih prvinah za pripravo grba", Logaške novice, št. 4/1985, april 1985, str. 4.
"Komisija za pripravo grba občine Logatec vabi...", Logaške novice, št. 5/1985, maj 1985, str. 1.
Javni natečaj za izbiro predstavitvenega predmeta oz. heraldičnega atributa bodočega grba Občine Logatec, 30.06.2004, Logaške novice - Uradne objave, št. 7/2004, 20.07.2004.
Statut Občine Logatec, 20.06.2008, Logaške novice - Uradne objave, št. 7-8/2008, 15.07.2008.
Odlok o grbu in zastavi Občine Logatec, 20.06.2008, Logaške novice - Uradne objave, št. 7-8/2008, 15.07.2008.
Spremembe Statuta Občine Logatec, 25.02.2010, Logaške novice - Uradne objave, št. 2/2010, 15.03.2010.
Statut Občine Logatec - Uradno prečiščeno besedilo, 07.10.2010, Logaške novice - Uradne objave, št. 10/2010, 21.10.2010.
Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka grbu in zastavi Občine Logatec, 17.01.2013, Logaške novice - Uradne objave, št. 1-2/2013, 11.02.2013.
Statut Občine Logatec - Uradno prečiščeno besedilo, 06.11.2013, Logaške novice - Uradne objave, št. 1-2/2014, 10.02.2014.
Nevenka Malavašič: "Na poti do občinskega grba", Logaške novice, št. 5/2008, 15.05.2008, str. 4
Špela Istenič: "O novem statutu pa še tretjič", Logaške novice, št. 6/2008, 15.06.2008, str. 3
Walt F. Jurečič: "O vsebini grba", Logaške novice, št. 7-8/2008, 15.07.2008, str. 30.
Nevenka Malavašič: "Predstavitev grba naše občine", Logaške novice, št. 7-8/2008, 15.07.2008, str. 30-31
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu in zastavi Občine Logatec, 13.05.2010, Logaške novice - Uradne objave, št. 4/2012, 18.05.2012, str. 4.

The coat of arms is gules a wheel or and in chief embattled argent five linden leaves vert. This is heraldification of the previous symbol, with addition of the leaves and embattlements. The flag is composed of a red square at the hoist containing the golden wheel and the fly lengthwise divided into red-white-red. Horizontal and vertical version of the flag are prescribed.


Logatec, 1987 – 2008

[Logatec, 1987 – 2008] [De facto] [Two-sided] 1:2 [Logatec, 1987 – 2008]
[Logatec, 1987 – 2008] [Logatec, 1987 – 2008]
Adopted: 21st October 1987
Design: coat of arms: Nino Kovacevic (original design, latter "upgraded" with the serrated line)
Abandoned: 20th June 2008
Sources: "Pobuda za pripravo grba občine Logatec", Logaške novice, št. 4/1985, april 1985, str. 4.
Komisija za pripravo grba pri Skupščini občine Logatec "Razmišljanje o vsebinskih prvinah za pripravo grba", Logaške novice, št. 4/1985, april 1985, str. 4.
"Komisija za pripravo grba občine Logatec vabi...", Logaške novice, št. 5/1985, maj 1985, str. 1.
Car registration licence plates, KIG, Ig, www.kig.si
Correspondence with Community, www.logatec.si, 14.01.2003.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 135-136.

The coat of arms used until 2008 is golden with red charges, two wheels connected with a tilted square above double line serrated in the middle. The original emblem adopted in mid 1980's symbolize the transportation and timber industries.
The flag in use at last since ca. 2003 is vertical of yellow field with black inscription long the top OBČINA LOGATEC and in lower part the emblem from the coat of arms set obliquely issuing from the right edge. A banner without inscription was also used, as well as a horizontal version in which the elements from the coat of arms are somewhat differently shown.Loška dolina

[Loška dolina]
[Loška dolina][Loška dolina]
[Vertical] 1:2~ | 1:3~ [State Flag]


Adopted: 30th March 2000
Descriptions of arms: [...] V sredini je zgodovinski grb mesta Lož iz leta 1477, [...] (Čl. 2, Statutarni sklep, 1995; Čl. 7, Statut, 1995.)
Občina Loška dolina ima svoj grb, ki je zgodovinski privilegijski grb mesta Lož iz leta 1477. Oblika, vsebina in uporaba grba se določi z odlokom. (Čl. 7, Statut, 1999.)
Grb je iz soboljevine in ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. V sredini ščita je v zlato rumeni barvi, na spodnji zeleni tretjini v obliki griča in zgornji modri tretjini v ozadju, vitez sveti Jurij na konju v viteškem oklepu, ki ubija zmaja. Zmaj leži na zeleni tretjini v obliki griča in je zlato rumene barve. Nasproti viteza v levem zgornjem kotu kleči devica s sklenjenimi rokami in je zlato rumene barve. Vsi simboli so obrobljeni s črno konturo. Grb vsebuje štiri barve: – zlato rumeno (podobe v grbu); – zeleno (tretjina grba, ki predstavlja grič); – modro (dve tretjini grba, ki predstavljata nebo); – črno (kontura s katero so obrobljeni vsi simboli). (Čl. 6-7, Odlok, 2000.)

Description of flag: Zastava Občine Loška dolina je pravokotne oblike. Razmerje višine in širine je 2:1. Na beli podlagi je v spodnji tretjini v sredini zastave, grb Občine Loška dolina iz 5. člena tega odloka. Grb je visok tretjino velikosti zastave in širok polovico širine zastave. Postavljen je vertikalno. Spodnji ter levi in desni rob zastave so dopolnjeni z zelenimi kvadratki v velikosti 2x2 cm. Prostori med kvadratki so enake velikosti v belem. Zgornji rob zastave je brez kvadratkov. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Sources: Statutarni sklep Občine Loška dolina, 10.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1995, 14.04.1995.
Statut Občine Loška dolina, 09.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/1995, 30.09.1995.
Statut Občine Loška dolina, 20.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1999, 23.06.1999.
Sklep o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina, 21.04.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/2000, 05.05.2000.
Sklep o razveljavitvi sklepa o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina, 08.05.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/2000, 01.06.2000.
Odlok o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina, 30.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/2000, 13.06.2000.
Božo Otorepec: "Grb in pečat mesta Loža", u: Anton Avsec, Lojze Mlakar, Janez Šumrada (ur.): "Notranjski listi 1, posvečeno Loški dolini ob petstoletnici mesta Loža 1477-1977", Epid-Paralele, Stari Trg pri Ložu, 1977.

The coat of arms of the community of Loška dolina is that of the town of Lož as preserved from year 1477. It pictures St. George killing the dragon and on the dexter standing on a hill is the Virgin, the ground and the hill are green and background is blue. The coat of arms is set in the lower part of the vertical white flag that is adorned with green and white squares along the three edges. A longer ca. 1:3 flag is also used.Loški Potok

[Loški Potok] [Normal] [Vertical] 1:3 [State Flag] [Loški Potok]
[Loški Potok]
Adopted: 27th May 2005
Design: Iztok Lipovšek
Description of arms: Grb Občine Loški Potok je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: V ojnični delitvi grba je v čelnem polju grba na rumeni podlagi umeščena figura na zadnjih tacah stoječega črnega medveda z rdečima čekanoma in rdečimi kremplji, obrnjenega v heraldično desno. Na zelenem polju sta umeščeni srebrni prekrižani tesarski sekiri z dolgim ročajem (lokalni izraz: plenkača), z rezili, obrnjenimi navzgor in proti bočnima robovoma ščita. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. (Čl. 2, Odlok, 2005.)
Description of flag: Zastavo Občine Loški Potok opredeljuje blason, ki se glasi: Zastava Občine Loški Potok je dvobarvnica v razmerju stranic 1:3. Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo rumene barve, srednje zelene barve, zadnje zelene barve pa je deljeno na pol in je razdeljeno na pet trakov – tri zelena in dva rumena. Na srednjem zelenem polju je sredinsko umeščen grbovni atribut (medved in plenkači), ki po višini obsega tri četrtine višine zastavine rute. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo zeleno polje umeščen pokončno. (Čl. 3, Odlok, 2005.)
Sources: Statut Občine Loški Potok, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/95, 09.06.1995.
Statut Občine Loški Potok, 26.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Statut Občine Loški Potok, 10.11.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2000, 19.12.2000.
Statut Občine Loški Potok, 29.08.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2003, 03.10.2003.
Odlok o grbi, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Loški Potok, 27. 5. 2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2005, 30.06.2005.
Statut Občine Loški Potok, 21.07.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2006, 11.08.2006.
Statut Občine Loški Potok, 17.09.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2015, 23.10.2015.

The coat of arms is per pile or a bear rampant sable armed gules and vert two hatchets argent in saltire. The hatchets or woodmen axe (locally named plenkača) remind on the woddmen history of the region, just as the bear symbolizes the woodland fauna. The flag is yellow and green forming three squares, the first yellow and the other two green, the first green square containing the bear and the axes from the coat of arms.


Loški Potok, 1995 – 2005

[Loški Potok, 1995 – 2005] [Loški Potok, 1995 – 2005]
[Loški Potok, 1995 – 2005]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 20th April 1995
Description of arms: Grb občine ima obliko ščita bele barve, na sredini je potoška plenkača, pod njo napis Loški Potok, v ozadju pa je silhueta Tabora. (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 1999.)
Descriptions of flag: Zastava je zeleno bela z grbom na zgornjem srednjem delu. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave so v treh pasovih v vzdolžni smeri tako, da sta na straneh zelena pasova, v sredini pa bel pas, na katerem je črn grb Občine Loški Potok. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Zastava je zeleno bela na zgornjem srednjem delu. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave so v treh pasovih v vzdolžni smeri tako, da sta na straneh zelena pasova, v sredini pa bel pas, na katerem je črn grb Občine Loški Potok. (Čl. 5, Statut, 1999.)

Abandoned: 27th May 2005
Sources: Statut Občine Loški Potok, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/95, 09.06.1995.
Statut Občine Loški Potok, 26.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Statut Občine Loški Potok, 10.11.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2000, 19.12.2000.

The coat of arms used from 1995 until 2005 contains a log with an woodmen axe and boot on a green field divided from the chief of blue by a horizon line of the town. In base is arched inscription with the name of the community. The flag was triband of green-white-green with the coat of arms near the hoist. The statutes prescribed the coat of arms black and white, also on the flag, while it seems that coloured versions were used in practice.Lovrenc na Pohorju

[Lovrenc na Pohorju] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Lovrenc na Pohorju]
[Lovrenc na Pohorju]
Adopted: 1st June 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Na zlatem ščitu zelen, s smrekami poraščen hrib, pod njim iz modre vode rastoče zlato vodno kolo. Predstavitev grba - BLAZON: Grb Občine Lovrenc na Pohorju je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zlatem ščitu je zelen hrib in po njegovem svodu raste sedem zelenih smrek na rdečih deblih; dno ščita pokriva valovita modrina, od zelenega hriba jo ločuje srebrna valovnica, v katero je do osi potopljeno zlato vodno kolo. Zlati trak, ki ga lahko nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava občine Lovrenc na Pohorju je zelene in rumene barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, zeleno smreko, na njenem srednjem rumenem kvadratnem delu. OPIS ZASTAVE: zeleno-rumena zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje kvadratno polje pa v rumeni barvi; v sredini rumenega kvadrata lebdi vertikalno na rdečem deblu zelena smreka, glavni atribut iz občinskega grba. Atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin (2/3) višine zastavine rute in ne višje od osem desetin (8/10) imenovane višine. (Čl. 16, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z vertikalnim zelenim poljem, ki mu sledi kvadratno rumeno polje, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. Celotni atribut - zelena smreka mora stati v svojem naravnem vertikalnem položaju. Srednjemu, rumenemu kvadratu sledi tretje, zeleno vertikalno polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj zeleno barvno polje, navzdol mu sledi rumeno kvadratno polje z atributom, temu sledi končno zeleno polje; Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 17, Odlok, 2000.)

Sources: Statutarni sklep Občine Lovrenc na Pohorju, 28.01.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 2/1999, 10.02.1999.
Statut Občine Lovrenc na Pohorju, 25.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/1999, 16.04.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih občine Lovrenc na Pohorju, 01.06.2000, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/2000, 15.06.2000.
Občina Lovrenc, www.lovrenc.si, 30.12.2000.
Statut občine Lovrenc na Pohorju, 19.05.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 02.06.2011.
Statut Občine Lovrenc na Pohorju - Uradno prečiščeno besedilo, 22.12.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2016, 23.12.2016.

The coat of arms of the community of Lovrenc is Or, junipers trees proper issuant from a Mount Vert and in base issuant from water a mill wheel of the first. The flag is vertically divided in three fields green-yellow-green, the middle one being square and bearing a juniper tree from the coat of arms.

When the community adopted the new coat of arms, they did not want to reject the traditional symbols of the town of Lovrenc. Therefore the historical coat of arms of was preserved and a banner to go with it was adopted. Those symbols are used in Lovrence together with the community symbols in many occasions.


Lovrenc na Pohorju, town

[Lovrenc na Pohorju, town] [Normal] 1:2 | 2:5 [State Flag] [Lovrenc na Pohorju, town]
Adopted: 1st June 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Kraj (trg) Lovrenc na Pohorju ima svoj zgodovinski trški grb, ki ga lahko vodi v heraldični aliansi z grbom občine Lovrenc na Pohorju.Vodenje grbov v aliansi se izvaja v skladu z ustaljenimi pravili. Opis krajevnega grba , splošno: Na zlatem ščitu mašniška levica z rdečim maniplom, drži črn Lovrenčev raženj. Predstavitev grba- BLAZON: Grb trga Lovrenc na Pohorju je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz modrega oblaka v desnem kotu zlatega ščita raste leva moška roka z rdečim maniplom na srebrnem rokavu; manipel je okrašen s srebrnim lilijevim križem, roka pa v spustu drži črn Lovrenčev raženj. Zlati trak, ki ga lahko nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 9-10, Odlok, 2000.)
Description of flag: Kot drugi simbol kraja (trga) Lovrenc na Pohorju je njegov prapor, katerega videz je določen po vsebini krajevnega grba. OPIS PRAPORJA: Osnovna ruta praporja je v rdeči barvi, ki je krojena v razmerju ena proti dva. Potreba lahko narekuje tudi razmerje stranic ena proti dve celi in pet desetin. Na sredini rute je predstavljen krajevni grb Lovrenc na Pohorju, okrašen z belim okrasjem bele heraldične kartuše.Celotna podoba grba ne sme biti nižja od polovične višine zastavine rute in ne sme presegati dveh tretjin iste višine. Vse štiri kote zastavine rute krasi rastlinski vitičasti ornament v beli, rumeni in zeleni barvi, ki je horizontalno podaljšan v smeri proti vertikalni simetrali.Horizontalno simetralo zastavine rute krasi v dekorativnih črkah izpisano ime kraja tako, da stoji prvi del imena pred, drugi del imena pa za grbom. Prapor kraja Lovrenc na Pohorju tvori s praporskim drogom nedeljivo celoto. Ko se prapor postavlja izven občine Lovrenc na Pohorju, je javnosti predstavljen skupaj s praporščakom. (Čl. 18, Odlok, 2000.)
Sources: Odlok o istovetnostnih simbolih občine Lovrenc na Pohorju, 01.06.2000, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/2000, 15.06.2000.
Občina Lovrenc, www.lovrenc.si, 30.12.2000.

The coat of arms of the town of Lovrenc is Or an Arm issuant from a Cloud Azure issuant from dexter, clad Argent and with a Cuff Gules adored with a Cross Fleury Argent, holding a grille Sable. It is derived from the medieval seal fo the town, the grill being attribute of St. Lawrence, the namesake of the town. The banner (prapor, as called in the Decision) is red with the coat of arms of the town in the middle set in a cartouche. Along the upper and lower edge there is a floral ornament, and on a yellow stripe in the middle of the flag is inscribed in red the full name of the town. The flag (banner) is general in ratio 1:2, but the ration 2:5 is allowed "when needed".


Lovrenc na Pohorju, 1999 proposal

[Lovrenc na Pohorju, 1999 proposal] [Proposal] 2:5 [Lovrenc na Pohorju, 1999 proposal]
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Sources: Občina Lovrenc http://www.lovrenc.si 30.12.2000.
Anzej Becan, private correspondence

While discussing the adoption of the new symbols, in the final phase, some proposals were made public. A variation of the flag that was not adopted was in Slovenian cross pattern, and the rejected coat of arms contained the grille above the elements that are adopted. One of the proposed flags of the time was actually the current adopted flag.Luče

[Luče] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Luče]
[Luče]
Adopted: 2nd August 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: na zelenem ozadju srebrnega ščita nosi ženska v desnici prižgano laterno, na hrbtu pa brento, iz katere moli zadnji del velike postrvi. Predstavitev grba - blazon: grb Občine Luče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Srebrni ščit je v glavi deljen z nepravilno delitvijo v zeleno polje; delitvena črta poteka od desnega roba srednje strmo pod sredino zgornjega roba, nakar se položno spušča v levo do levega roba ščita; v zelenem polju stopa po modrini ščitovega dna, v srebrno bluzo in zlato krilo odeta, z rdečim predpasnikom opasana ter z rdečo ruto pokrita črnolasa ženska s prižgano laterno v desnici in brento na levem ramenu, iz katere moli zadnja polovica velike postrvi. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Descriptions of flag: Splošno: zastava Občine Luče je zelena z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba: ženska, ki v roki nosi laterno in v brenti na hrbtu, ribo. Opis: zeleno-bela zastava Občine Luče je pravokotne oblike, razmerje njene višine 'V' proti dolžini 'L' je ena proti dve celi in pet desetin oziroma V : L = 1 : 2,5. Kroj zastave tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na zeleno-belo-zeleno vodoravno progo in torej enaka; zelene proge prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki zeleni kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave; med zgornjo in spodnjo zeleno progo prvega in končnega dela rute, leži po en vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu rute, stoji atribut iz občinskega grba: ženska, ki v desnici nosi prižgano laterno, iz brente na njenem hrbtu pa moli kvišku zadnji del velike postrvi. Velikost atributa mora dosegati 7/10 (sedem desetin) višine zastavine rute, ne sme pa presegati 8/10 (osem desetin) iste višine. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
'Horizontalna zastava' je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti obe beli progi na njeni horizontalni sredinski osi v vodoravni legi, podobo njenega atributa na srednjem delu rute, torej ženo, ki nosi v desnici laterno in na hrbtu brento z ribo pa v naravnem, pokončnem položaju. [...] 'Vertikalna zastava' oziroma vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na navpično položeni zastavini ruti tudi obe beli barvni progi navpični (vertikalni), njen atribut žena pa je na srednjem delu rute predstavljen v naravnem, pokončnem položaju (torej v odnosu na atribut v 'horizontalni zastavi', zaobrnjen za 90 kotnih stopinj). (Čl. 17, Odlok, 1999.)

Sources: Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 169-170.
Statutarni sklep Občine Luče, 22.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1995, 14.04.1995.
(Statut Občine Luče, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95 in 1/96)
(Statut Občine Luče, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 z 26.3.1999.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Luče, 02.08.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/1999.
Statut Občine Luče, 12.07.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 103/2007, 13.11.2007.
Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo), 11.05.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2011, 29.07.2011.

The coat of arms pictures on a silver background a green mountain and on blue stonly base standing a peasant women holding a lamp in dexter and in a back-basket a fish proper. The flag is of a pattern that might be called a Slovenian Crutch Cross (in reference to similar pattern named the Slovenian cross proper). Whatever the name, the flag is horizontaly triband green-white-green with a green square field throughout covering the entire middle part. In the middle square is the attribute from the coat of arms, the peasant women with lamp and fish.
The story behind the symbols is this. It was a custom that serf girls from Luce bring fresh fish from Savinja river over the mountains to Ljubljana nobility. They would cross mountains to reach Ljubljana in time for Friday, it would take 12 hours to walk and they would carry the live fish in wooden backpacks (called brenta) and would be equipped with a lamp or torch. The mountain pictured is the coat of arms is Raduha.

Luče is community formed in 1995 from parts of the community Mozirje, and in 1998 from it seceded community of Solčava. It is situated in region of Savinjska. In 1994 regulations introducing the new communities it seems that the name of the community was anticipated Luče ob Savinji, referring to the river that named the region. It seems that the community did not take that attribute in the official name.Lukovica

[Lukovica] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Lukovica]
[Lukovica]
Adopted: 30th January 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o after the idea by Matej Kotnik, deputy mayor of Lukovica
Sources: Občina Lukovica, www.lukovica.si 14.11.1999.
(Statut Občine Lukovica, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95.)
Javni natečaj za oblikovanje občinskega grba in zastave Občine Lukovica, Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 8-9/1995, 22.09.1995, str. 3.
"Svoj grb imamo!" (MaB), 22.12.1995, št. 12/1995, str. 8.
Anton Žurej: "Delo Komisije za izbor občinskega grba", 22.12.1995, št. 12/1995, str. 8.
(Odlok o grbu in zastavi občine Lukovica, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/1996, 16.02.1996.)
Spremembe statuta Občine Lukovica, 20.08.1998, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/1998, 02.09.1998.
Statut Občine Lukovica, 06.02.2001, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/2001, 06.02.2001.
Statut Občine Lukovica, 06.07.2011, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/2011, 07.07.2011.

The coat of arms is Gules, between two Mounts Sable issuant a Wheel Or on which is standing a Man clad and with a cloak and hat Sable propped on a club Or. The flag is a triband black-red-black with red square field at hoist containing the attribute from the coat of arms, the man with the club standing of a semi-wheel. The man represent the road robbers that were traditional in the region especially during the period of Napoleonic wars.

Lukovica was formed by parts of the community of Domžale in 1995. It is situated in central Slovenia, north-east of Ljubljana.Majšperk

[Majšperk] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Majšperk]
[Majšperk]
Adopted: 11th July 1997
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Opis grba Občine Majšperk: Splošno: V modrem ščitu stoji čelno na zelenem hribu srebrna gotska cerkev z rdečo streho zvonika. Iz kotov nad njo rastejo v zlatu navzdol po dva lista pravega kostanja. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Majšperk je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz dna modrega ščita raste zeleni hrib, na katerem stoji med zidnima opornikoma srebrno čelo gotske cerkve; tudi petstopenjsko stopnišče pod njim ter zidni oporniki čelne stene na njegovih krajih so v srebru; opornika sta pokrita z rdečima strešicama, med sabo držita horizontalni rdeči nadstrešek nad gotsko zašiljenim portalom; vrh čelne stene raste v šeststrani zvonik s po eno zlato polkrono lino v vsaki od treh vidnih sten; pod srednjo lino zvonika, je viden okrog ure. Zvonik, ki nosi s svojim zidnim vencem nizko, šeststrano rdečo streho, se končuje z zlato kroglo s črnim križem na svojem vrhu. Iz desnega in levega kota ščita rasteta diagonalno v modrino ščita po en črn vejičin nastavek, iz katerih rasteta dvojici zlatih listov pravega kostanja (castanea sativa), simetrično: zunanja dva lista vertikalno ob robu ščita navzdol do ravni zidnega venca zvonika, notranja, diagonalno rastoča lista pa stikata svoje vršičke nad križem zvonika. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1997.)
Opis grba Občine Majšperk: V modrem ščitu stoji čelno na zelenem hribu srebrna gotska cerkev z rdečo streho zvonika. Iz kotov nad njo rastejo v zlatu navzdol po dva lista pravega kostanja. Grb Občine Majšperk je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz dna modrega ščita raste zeleni hrib, na katerem stoji med zidnima opornikoma srebrno čelo gotske cerkve; tudi petstopenjsko stopnišče pod njim ter zidni oporniki čelne stene na njegovih krajih so v srebru; opornika sta pokrita z rdečima strešicama, med sabo držita horizontalni rdeči nadstrešek nad gotsko zašiljenim portalom; vrh čelne stene raste v šeststrani zvonik s po eno zlato polkrono lino v vsaki od treh vidnih sten; pod srednjo lino zvonika, je viden okrog ure. Zvonik, ki nosi s svojim zidnim vencem nizko, šeststrano rdečo streho, se končuje z zlato kroglo s črnim križem na svojem vrhu. Iz desnega in levega kota ščita rasteta diagonalno v modrino ščita po en črn vejičin nastavek, iz katerih rasteta dvojici zlatih listov pravega kostanja (castanea sativa), simetrično; zunanja dva lista vertikalno ob robu ščita navzdol do ravni zidnega venca zvonika, notranja, diagonalno rastoča lista pa stikata svoje vršičke nad križem zvonika. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 4, Statut, 1999.)

Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Majšperk je modre barve s štirimi rumenimi listi pravega kostanja na prvem kvadratu zastavine rute, ki ga od ostalega dela zastave ločuje vertikalna rumena proga. Opis: Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine “L” je 1: 2,5 s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Na prvem modrem, kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen prvi atribut iz grba Občine Majšperk: zlati listi pravega kostanja; iz zgornjega desnega in levega kota polja izhajata simetrično na vertikalno simetralo polja dvojici različne velikosti: zunanja, večja lista visita vertikalno navzdol, notranja manjša pa se stikata v sečišču diagonal polja. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. Prvo polje zastave ločuje od ostalega dela zastavine rute rumena, vertikalna barvna proga, ki ne sme biti ožja od 1/50 dolžine zastavine rute in ne širša od 1/25 iste dolžine. (Čl. 13, Odlok, 1997.)
Horizontalna zastava je tista, na kateri so listi atributa usmerjeni navzdol (in tvorijo navidezno veliko črko “M”), zastavina ruta pa zastavo podaljšuje v vodoravni smeri v desno. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, na kateri so listi atributa usmerjeni navzdol (in tvorijo navidezno črko “M”), zastavina ruta pa zastavo podaljšuje vertikalno navzdol. (Čl. 17, Odlok, 1997.)
Opis zastave Občine Majšperk: Zastava Občine Majšperk je modre barve s štirimi rumenimi listi pravega kostanja na prvem kvadratu zastavine rute, ki ga od ostalega dela zastave ločuje vertikalna rumena proga. Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine “L” je 1:2,5 s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžni pa neenaka dela. Na prvem modrem, kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen prvi atribut iz grba Občine Majšperk: zlati listi pravega kostanja; iz zgornjega desnega in levega kota polja izhajata simetrično na vertikalno simetralo polja dvojici različne velikosti: zunanja, večja lista visita vertikalno navzdol, notranja manjša pa se stikata v sečišču diagonal polja. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. Prvo polje zastave ločuje od ostalega dela zastavine rute rumena, vertikalna barvna proga, ki ne sme biti ožja od 1/50 dolžine zastavine rute in ne širša od 1/25 iste dolžine. (Čl. 4, Statut, 1999.)

Sources: Statut Občine Majšperk, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1995, 19.05.1995.
Odlok o grbu i zastavi Občine Majšperk, 11.06.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1997, 18.07.1997.
"Prvi občinski praznik" (OM), Tednik, 18.09.1997, str. 11.
M. Ozmec: "Predstavili grb in zastavo občine", Tednik, 25.09.1997, str. 17.
Statut Občine Majšperk, 23.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1999, 08.04.1999.
Statut Občine Majšperk, 30.8.2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2012, 31.08.2012.

The coat of arms in Azure on a Mount Vert a Church Argent roofed Gules and issuant from each chief corners two chestnut leaves Or. The four leaves of the sweet chestnut (Castanea sativa) form together letter M. The same leaf formed initial is found on the blue flag in a hoist square separated from the fly by a thin golden stripe.Makole

[Makole] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Makole]
[Makole]
Adopted: 18th September 2007
Description of arms: Grb Občine Makole je upodobljen na spodaj polkrožno oblikovanem ščitu, na katerem sta osnovni barvi modra in zelena. Tretja barva je rumena oziroma heraldično kovinska zlata. Modra barva predstavlja nebo in vodo oziroma reko Dravinjo (valovnici). Zelena barva predstavlja gričevnato pokrajino. Kovinska zlata oziroma rumena barva predstavlja žitna klasa in grozd. S temi barvami in oblikovnimi elementi se izražajo naravne značilnosti občine Makole. Relief občine sooblikuje dolina reke Dravinje, obdane z zelenimi griči. Diagonalno prekrižana klasa potekata čez vso površino ščita. Pod središčno točko, v polkrožno zaključenem delu ščita, je grozd. Pretežno agrarno območje občine je poudarjeno z žitnima klasoma za kmetijstvo in grozdom kot simbolom razvitega vinogradništva. Trinajst jagod v grozdu hkrati združuje število zaselkov v občini Makole. V Andrejev križ ("X") postavljena žitna klasa sta hkrati atribut oziroma simbol apostola Andreja, kateremu je posvečena župnijska cerkev v Makolah. Hkrati pa se žitna klasa in grozd v pomenu kruha in vina navezujejo na simboliko mašnega obreda - evharistije, pri katerem je zbrano občestvo vernikov. Prevladujoča modra in zelena barva poudarjata zdravo okolje s plodnimi površinami, vodo in zrakom. V zlati barvi podana pšenična klasa in grozd pa dobrini, s katerima si podajata roko obilna narava in delavnost makolskega človeka. (Čl. 3, Odlok, 2007.)
Descriptions of flag: Barve zastave izhajajo iz osnovnih barv grba. Ker se barve razporejajo od leve na desno oziroma od vrha navzdol, je barvna razporeditev občinske zastave v zaporedju: modra, zelena. Valovnica po dolžini zastave je posebnost, ki v grbu ponazarja razmejitev med nebom (modra) in zemljo (zelena), zastavo pa vizuelno še bolj razgiba. Razen navedenih dveh barv, na zastavi ni občinskega grba, kot tudi ne dela tega grba. Modro - zelena zastava občine Makole je pravokotne oblike, razmerje njene višine "v" in dolžine "l" je ena proti dve celi in pet desetin (1:2,5). (Čl. 8, Odlok, 2007.)
Horizontalno zastavino ruto izobešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. [...] Pokončna (vertikalna) oblika občinske zastave je tista, ki ima na pokončno izobešeni zastavini ruti na levi modro in na desni zeleno barvo. Vodoravno (horizontalno) pa je modra nad zelena barvo. (Čl. 9, Odlok, 2007.)

Sources: Statut občine Makole, 09.01.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 15.01.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Makole, 18.09.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2007, 15.10.2007.

The coat of arms of Makole is vert a fess gematta wavy and the chief wavy azure overall two corn ears or in saltire in base a buch of grapes with 13 raisins. The blue represents the sky and the river Dravinja, the green represent the mountainious region. The corn ears and grapes represent the agricultural and vine industry. The 13 raisins stand for 13 villages of the community, while the saltore reminds to St. Andrew, patron of the community. The flag is blue over green divided by wavy line, like the one in the coat of arms, without any other charges.

The Community of Makole was separated from the community of Slovenska Bistrica in 2006.Maribor

[Maribor] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Maribor]
[Maribor]
Adopted: 30th November 1995
Descriptions of arms: Mestna občina ima svoj grb - grb mesta Maribor. Grbu je osnova mestni pečatnik iz 14. stoletja. (Čl. 4, Statut, 1995.)
Grbu je osnova mestni pečatnik iz 14. stoletja. Grb ima obliko ščita s poljem rdeče barve. Na rdečem polju je vhodni stolp z odprtimi vrati in dvignjeno mrezo, ki se dotika spodnje strani ščita. V stolpu nad vrati sta dve strelni lini. Na vsaki strani vhodnega stolpa je šlirioglat stražni stolp s polkrožnim oknom, stranskim prizidkom in izstopajočim zobčastim nadzidkom. Stolpi imajo sedlaste strehe in na vsaki po dva zlata glaviča. Stolpi so med seboj povezani z nazobčanim zidom. Med stražnima stolpoma je srebrni golob z razprtimi krili, ki se spušča v navpičncm letu. Stolpi in obzidja so bele barve. Mreza je zlate barve. Pri barvni upodobitvi grba se obvezno uporabljajo Evrocolor barvne oznake barv grba, ki so rdeča EC 090-55-70, zlato-rumena EC 250-80-70, srebrna EC 710-80-00, bela EC 000-98-00 in črna EC 140-25-00. (Čl. 2, Odlok, 1995.)

Description of flag: Zastava, ki se navpično izobuša, je vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji, v razmerju ena proti ena, od katerih je levo polje, gledano od spredaj, bele barve, desno polje pa rdeče barve. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti dva. Na zastavi lezi na spodnji polovici, pravokotno na širino zastave, grb v barvni upodobitvi. Grb je enako odmaknjen od levega in desnega roba zastave ter enako odmaknjen od spodnjega roba zastave in namišljene središčne črte zastave. Širina grba znaša 48 % širine zastave in višina grba znasa 29 % višine zastave. Grb je na rdečem barvnem polju zastave obdan s tankim belim robom v velikosti 1 % širine zastave. Zastava, ki se vodoravno izobesa, je prečno razdeljena na dve polji, v razmerju ena proti ena, od katerih je zgornje polje, gledano od spredaj, bele barve, spodnje polje pa rdeče barve. Razmerje med višino in dolžino zastave je ena proti dva. Na zastavi leži na desni polovici, pravokotno na dolžino zastave, grb v barvni upodobitvi. Grb je enako odmak-njen od zgornjega in spodnjega roba zastave ter enako odmaknjen od desnega roba zastave in namišljene središčne črte zastave. Širina grba znaša 24 % dolžine zastave in višina grba znaša 58 % višine zastave. Grb je na rdečem barvnem polju zastave obdan s tankim belim robom v velikosti 1 % dolžine zastave. Pri barvni upodobitvi zastave se obvezno uporabljata EUROCOLOR barvni oznaki barv EC 000-98-00 in rdeča EC 090-55-70. (Čl. 3, Odlok, 1995.)
Sources: (Odlok o grbu in zastavi Mesta Maribor ter njuni uporabi, Medobčinski uradni vestnik, št. 19/83)
(Odlok o grbu občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 13/93)
(Statutarni sklep mestne občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 1/95)
Statut Mestne občine Maribor, 16.11.1995, Medobčinski uradni vestnik, št. 27/1995.
Odlok o grbu i zastavi mestne občine Maribor, 30.11.1995, Medobčinski uradni vestnik, št. 30/1995, 31.12.1995.
Statut Mestne občine Maribor, 30.05.2011, Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011, 31.05.2011.

The coat of arms of the civic community of Maribor is is based on a 14th century seal, picturing a city with a dove with outstretched wings flying downwards. The flag is white and red bicolour with the coat of arms offset towards the fly.


Maribor, 1980 – 1995

[Maribor, 1980 – 1995] [Normal] 1:2 [State Flag] [Maribor, 1980 – 1995]
Adopted: 1980
Abandoned: 30th November 1995
Sources: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The flag used before 1995 was simple white flag with coat of arms in the middle only slightly different in the artwork.

In 1980 Maribor was organized into six communities, together forming the Civic Assembly of Communities (special supra-communal territorial unit). Legally, each community could have adopted coat of arms and flag, and it seems that indeed some of them did so, at least regarding coat of arms. In 1995 communities of Pesnica, Ruse were excluded from the civic assembly and now form entirely separate communities, white Pobrezje, Rotovž, Tabor and Tezno united into community of Maribor. Since 1998 Maribor have status of a civic community.Markovci

[Markovci] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Markovci]
[Markovci]
Adopted: 23rd March 2000
Design: Martin Kos, Nova ves near Markovci
Descriptions of arms: Opis grba splošno: V modrem ščitu, ki ga žitni klas horizontalno deli v dva dela, stoji zgoraj rumeni lev, v spodnjem delu pa je korantova glava. Predstavitev grba - blazon: Grb občine Markovci je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Na njeghovi modri podlagi izstopajo trije atributi: vodoravno položen žitni klas simbolizira dejavnost tukajšnjih prebivalcev; devet zrn pa predstavlja devet vasi združenih v Občino Markovci. Zlatorumeni lev nad žitnim klasom simbolizira farnega patrona cerkve sv. Marka, čigar spremljevalec je prav lev. V spodnjem delu grba izstopa glava koranta, osrednjega pustnega lika, ki izvira prav iz teh krajev. Korantova glava z rogovi je zlatorumene barve, obraz je bel, na srediniima rdeč jezik, ki z belimi rombi upodablja dokončno likovno podobo osrednjega grbovega atributa. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunjanih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok, 2000.)
- rdeča barva (korantov jezik) HKS 13 K, - rumenabarva (lev, žitni klas, korantova glava) HKS 3 K, - modra barva (barva ščita) HKS 43 K. (Barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Odlok, 2000.)

Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Markovci je modre barve z zlato rumenim levom in dvema žitnima klasoma na prvem kradratu zastavine rute. Opis: zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine "L" je 1:2,5 s tem da je ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Na prvem modrem kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen atribut iz grba Občine Markovci: zlatorumeni lev v vertikalni legi, z žitnim klasom ležečim pod njim. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja in ne višji od 8/10 iste višine. (Čl. 2, Odlok, 2000.)
- modra barva (zastavina ruta) HKS 43 K. (Barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Odlok, 2000.)

Sources: Občina Markovci http://www.markovci.si 19.08.1999.
"Še brez občinskih simbolov" (OM), Tednik, 24.06.1999, str. 16.
M. Ozmec: "Občina ima grb, o zastavi drugič – Korant, klasje in Markov lev", Tednik, 22.07.1999, str. 9.
"Končno grb in zastava – Občinski praznik na markovo" (OM), Tednik, 23.09.1999, str. 13.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku občine Markovci, 16.09.1999, Uradni vestnik (Ptuj), št. 9/1999, Tednik, 30.09.1999.
M. Ozmec: "Občinska malha vsebuje 415 milijonov", Tednik, 09.12.1999, str. 3.
M. Ozmec: "S seje občinskega sveta – Odslej svoje občinsko glasilo", Tednik, 30.03.2000, str. 19.
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in prazniku Občine Markovci, 23.03.2000, Uradni vestnik (Ptuj), št. 6/2000, Tednik, 30.03.2000.
Marinka Bezjak Kolenko: "Imamo občinski grb in zastavo", List iz Markovcev, št. 1, leto1, priloga, Tednik, 20.04.2000, str. 2.
M. Ozmec: "Ob prvem občinskem prazniku prireditve ves teden – 'Le skupaj bomo dosti naredili!", Tednik, 05.05.2000.
photo of the flag hoisted infront of the Markovci municipality building at Remoplast d.o.o. http://www.remoplast.si/reference.htm 10.09.2005.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 177-178.
Karolina Pičerko: "Pot do grba in zastave", "Iz korantove dežele: Občina Markovci - o naših krajih in ljudeh", Markovci, 2008, www.markovci.si, 10.05.2010.
Statut Občine Markovci, 25.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/1999, 15.03.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Markovci, 26.10.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 110/2000, 30.11.2000.
Statut občine Markovci, 22.06.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2006, 07.07.2006.

The coat of arms is Azure, a lion passant Or over a fesswise wheat ear of the same over a kurent mask Or with face Argent and tongued Gules. The nine corns in the wheat ear represent the nine villages of the community and the lion refers to St. Mark, the patron of the community. The kurent is, of course, a part of the local folklore. The flag is blue with the lion and the corn ear from the coat of arms near the hoist.


Markovci, 1999 – 2000

[Markovci, 1999 – 2000]
[Markovci, 1999 – 2000]
[Vertical] 2:5


Adopted: 16th September 1999
Design: Martin Kos, Nova ves near Markovci
Descriptions of arms: Opis grba - splošno: V modrem ščitu, ki ga žitna klasa horizontalno delita v dva dela, stoji zgoraj rumeni lev, spodnji del pa je s štirimi vertikalnimi rdečimi progami razdeljen v devet polj, izpred katerih izstopa korantova glava. Predstavitev grba - blazon: Grb občine Markovci je upodobljen an deljenem ščitu pozngotskega stila sanitske oblike. Na njegovi modri podlagi izstopajo trije atributi: vodoravno položena žitna klasa opozarjata na pretežno poljedelsko dejavnost tukajšnih prebivalcev; zlatorumeni lev nad njima simbolizira osrednje naselje Markovci in farnega patrona cerkve sv. Marka, čigar spremljevalec je prav lev. V spodnjem delu grba devet modro redečih prog simbolizira devet vasi Občine Markovci, iz sredine teh polj pa izstopa glava koranta, osrednjega pustnega lika, ki izvira prav iz teh krajev. Korantova glava z rogovi je zlatorumene barve, obraz je bel, prav na sredini pa rdeč jezik z belimi rombi ustvarja dokončno likovno podobo osrednjega grbovnega atributa. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunjanih robovih lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1999.)
- rdeča barva (štiri proge in korantov jezik) HKS 13 K, - rumena barva (lev, žitna klasa, korantova glava) HKS 3 K, - modra barva (barva ščita) HKS 43 K. (Barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Odlok, 1999.)

Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Markovci je modre barve z zlato rumenim levom in dvema žitnima klasoma na prvem kradratu zastavine rute. Opis: zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine "L" je 1:2,5 s tem da je ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Na prvem modrem kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen atribut iz grba Občine Markovci: zlatorumeni lev v vertikalni legi, z žitnim klasom ležečim pod njim. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja in ne višji od 8/10 iste višine. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
- modra barva (zastavina ruta) HKS 43 K. (Barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Odlok, 1999.)

Abandoned: 23rd March 2000
Sources: Občina Markovci http://www.markovci.si 19.08.1999.
"Še brez občinskih simbolov" (OM), Tednik, 24.06.1999, str. 16.
M. Ozmec: "Občina ima grb, o zastavi drugič – Korant, klasje in Markov lev", Tednik, 22.07.1999, str. 9.
"Končno grb in zastava – Občinski praznik na markovo" (OM), Tednik, 23.09.1999, str. 13.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku občine Markovci, 16.09.1999, Uradni vestnik (Ptuj), št. 9/1999, Tednik, 30.09.1999.
M. Ozmec: "Občinska malha vsebuje 415 milijonov", Tednik, 09.12.1999, str. 3.
M. Ozmec: "S seje občinskega sveta – Odslej svoje občinsko glasilo", Tednik, 30.03.2000, str. 19.
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in prazniku Občine Markovci, 23.03.2000, Uradni vestnik (Ptuj), št. 6/2000, Tednik, 30.03.2000.

The design adopted initially in 1999, included different artwork of the lion and the mask, it had two wheat stalks issuing horizontally from the centre, and the bottom half included four red vertical stripes, thus nine blue and red stripes stood for the nine villages. The inititally considered flag was green with the mask in the first square, and then also blue with the mask, but finally adopted similar to the current design, with the lion and wheat ears.[Previous page: Slovenia - Communities, part 8 (Kri-Ljub)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 9. dio (Ljut-Mar)][Next page: Slovenia - Communities, part 10 (Med-Mor)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.