[Previous page: Slovenia - Communities, part 9 (Ljut-Mar)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 10. dio (Med-Mor)][Next page: Slovenia - Communities, part 11 (Moz-Orm)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 2nd March 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 10 (Med-Mor)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006
11 communities formed in 2011


See also:

Medvode

[Medvode]
[Medvode]
[NAZIV] 2:5 [State Flag]


Adopted: 20th May 1997
Design: coat of arms: Metka Znoj, visual communication designer from Ljubljana
Descriptions of arms: Razpoznavni slikovni znak je upodobljen na ščitnem polju. Je v obliki črke Y, ponazarja obliko sotočja. Vsaka od rek je ponazorjena s svojo modro barvo. Barvni trakovi so rahlo upognjeni, tako, da ponazarjajo gibanje vode in prispodobo lokacije. Prepletanje ponazarja zlitje ene reke v drugo, kar je razvidno iz prepleta dveh modrih barv. (Čl. 5, Odlok, 1997.)
Grb sestavljata razpoznavni slikovni znak Občine Medvode in ščitno polje. (Čl. 13, Odlok, 1997.)

Description of flag: Zastava Občine Medvode je pravokotne pokončne oblike. Na njej je upodobljen znak z logotipom v zgornji četrtini pravokotnika. V ostalih treh četrtinah je upodobljen povečan izsek prepleta na znaku. (Čl. 14, Odlok, 1997.)
Sources: Občina Medvode http://members.nbci.com/medvode/index.html 20.05.2001
Statut Občine Medvode, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Odlok o uporabi razpoznavnega slikovnega znaka, grba, zastave, insignij, pečata ter njihovih aplikacij Občine Medvode, 20.05.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1997, 07.06.1997.
Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo), 06.03.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2006, 21.03.2006.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.
Pascal Gross' correspondence with the community, 09.2003.

The coat of arms is white with blue emblem canting the name of the community that means more or less "in-between waters". The flag is white, vertical, with the coat of arms in the upper quarter and enlarged emblem detail in the lower three quarters.Mengeš

[Mengeš]
[Mengeš]
[Vertical] 1:3 [State Flag]


Adopted: 16th December 1992
Design: Anton Benda, an architect
Description of arms: GRB – velikost in oblika je prilagojena standardnim velikostim. Sredi ščitnega polja v beli barvi je izrisan dvojni trnek v modri barvi, ščitno polje pa obkroža rdeč rob. Modra barva je ral 5015, rdeča barva ral 2002 ali 3000. (Čl. 2, Sklep, 1992.)
Description of flag: ZASTAVA – v originalu meri 800 x 2400 mm. Na spodnjem koncu je izrez v izmeri 400 x 200 mm. Zastava je razdeljena po sredini na levo modro polje (ral 5015) in desno belo polje. Grb je nameščen v sredini, gledano po širini, po višini pa je nameščen tako, da zgornji prazni prostor zastave nad grbom tvori kvadratno polje. Grb Mengša je v enakih proporcih z zastavo tako, da je zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave. (Čl. 3, Sklep, 1992.)
Sources: Občina Mengeš http://media.ijs.si/geo/menges.html 01.12.1999.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
"Grb in zastava Mengeša", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 6-7/1992, 10.07.1992, str. 15.
Marijan Slevec: "Grb Mengeša - Premišljenost: zaletavost?", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 10/1992, 23.10.1992, str. 12.
Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Mengeš, 16.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/1993, 29.01.1993.
Statutarni sklep občine Mengeš, 23.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/1995, 10.01.1995.
Statut Občine Mengeš, 15.03.1995, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/1995, 22.03.1995.
Sklep o sprejemu predloga Odloka o uporabi grba in zastave občine Mengeš v prvi obravnavi, 14.09.1995, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/1995, 25.09.1995.
Sklep o prevzemu grafične zasnove grba in zastave bivše Krajevne skupnosti Mengeš, 08.11.1995, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/1995, 25.11.1995.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Mengeš, 08.11.1995, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/1995, 25.11.1995.
Statut Občine Mengeš (uradno prečiščeno besedilo), 19.05.1999, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/1999, 23.06.1999.
9/99 Statut Občine Mengeš, 05.02.2015, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/2015, 13.02.2015.
Občina Mengeš, www.menges.si, 10.05.2010.
Andrej Urbanc: "Grb, zastava in pečat Mengša", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 8-9/1992, 25.09.1992.
Božo Otorepec: "Še enkrat o grbu Mengša", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 12/1992, 26.11.1992.
Božo Otorepec: "O mengeškem grbu", Mengešan, Glasilo KS za Dobeno, Loko, Mengeš in Topole, št. 7, mali traven 1994.
Tajništvo KS: "Kako pravilno izobesimo zastavo Mengeša?", Mengešan, Glasilo KS za Dobeno, Loko, Mengeš in Topole, št. 9, rožnik 1994.
Urban Ropotar: "Srečo Hribar, dobitnik zlatega priznanja Turistične zveze Slovenije in soustanovitelj Turističnega društva Mengeš: Kar delaš z veseljem ni težko", Mengešan, Glasilo Občine Mengeš, Julij 2010.
Ana Brank in Nada Javh: "Ekskurzije po domači občini", Mengešan, Glasilo Občine Mengeš, Oktober 2007.
Srečko Hribar: "Kako je nastal grb Mengeša", december 2013, Turistično društvo Mengeš, www.td-menges.si (izvorno djelomično objavljeno u časopisu Mengešan)

The coat of arms is red bordered white shield with two blue hooks interlaced and connected in base. The arms are based on the 12th century seals of the Mengeš lords, misinterpreted by Valvasor and others as interwoven snakes, but after a thorough research turned out to be fishing hooks. The flag is vertical, divided lengthwise in blue and white with the coat of arms in it slightly off-set to the top and with tails at fly. If it is hoisted horizontally, the blue stripe should be over the white. The originally proposed flag had the colours reversed. The community took over the symbols of previous Local Community of Mengeš while still in the Community of Domžale.Metlika

[Metlika] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Metlika]
[Metlika]
Adopted: 12th October 2005
Descriptions of arms: Občina Metlika za svoj grb prevzema zgodovinski grb mesta Metlike. Grb je sestavljen iz ščita in simbola na ščitu. Podobo na ščitu predstavlja trdnjava z osrednjim stolpom. Na obzidju trdnjave sta upodobljena dva navzven obrnjena krokarja. Ščit je srebrne barve s črnim robom, trdnjava je rdeča in stoji na zelenih tleh, krokarja pa sta črna. Trdnjava simbolizira pomen Metlike v obrambi slovenskega ozemlja pred sovražniki od zunaj, krokarja pa čuječnost in pripravljenost. (Čl. 1-2, Statutarni sklep, 2005; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis grba splošno: grb Občine Metlika predstavlja rdeči mestni stolp z obzidjem na zelenem hribu; na zunanjih cinah obzidja stoji po en navzven obrnjen črni krokar. Predstavitev grba – BLAZON: grb mesta Metlike je predstavljen na ščitu. Dno srebrnega ščita pokrivajo zelena tla, na katerih stoji rdeče obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s štirimi cinami; sredina zida ima upodobljen črni vhod. Na zunanjih vogalih zidnega venca stoji po en navzven obrnjen črni krokar; nad obzidjem se dviga rdeč mestni stolp s tremi cinami. Vsi gradbeni elementi so dobro vidni. (Čl. 8, Odlok, 2005.)

Descriptions of flag: Občina Metlika ima svojo zastavo. Zastava je rdečo-bele barve. Na zastavi je upodobljen grb Občine Metlika. (Čl. 3, Statutarni sklep, 2005; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave splošno: Zastava Občine Metlika je bela in rdeča z grbom občine Metlika na srednjem rdečem polju. Opis zastave: Belo-rdeča zastava Občine Metlika je krojena v razmerju višine »V« proti njeni dolžini »L« ena proti dve oziroma »V«: »L« = 1:2. Zastavino ruto sestavljajo tri po višini enake, po širini pa dve enaki beli in eno rdeče neenako barvno polje: na sredinskem rdečem barvnem polju je upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka. [...] Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo in tretje horizontalno barvno polje belo, sredinsko horizontalno barvno polje pa rdeče. Na sredinskem rdečem barvnem polju je vertikalno upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka. [...] Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno položeni zastavini ruti prvo in tretje vertikalno barvno polje belo, sredinsko vertikalno barvno polje pa rdeče. Na sredinskem rdečem barvnem polju je vertikalno upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka. Grb je glede na prejšnjega zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 13, Odlok, 2005.) Zastava Občine Metlika je vertikalne in horizontalne oblike.

Sources: (Statut občine Metlika, Skupščinski Dolenjski list št. 19/65 in 20/68)
Statut Občine Metlika, 01.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Statut Občine Metlika, 25.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika, 28.06.2001, Uradni list RS, št. 71/2001, 07.09.2001.
Odluka o grbu i zastavi Občine Metlika, 12.10.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2005, 21.10.2005.
Statutarni sklep o spremembi in dopolnitvi 5. člena Statuta Občine Metlika, 12.10.2005, Uradni list Republike Slovenije, Št. 93/2005, 21.10.2005.
Statut Občine Metlika, 06.02.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 14/2009, 20.02.2009.
Statut Občine Metlika, 10.11.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2016, 09.12.2016.
Emil Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, 1932, str. 42-43.
(Zvonko Rus: "Metliški grb", Metlika : Mestna skupnost (Krasinec : Kapušin), 2010.)

The coat of arms of Metlika is based on the medieval seal of 1680, showing a tower with two ravens sitting in its base. The ravens are said to be in vigilance watching against the attack of the Turks. The flag, finally adopted formally in 2005, is a triband bicolour of white-red-white, the central stripe being three times wider then each of the edge stripes, with the coat of arms off-set to hoist, in horizontal and vertical variants.


Metlika, 199x – 2005

[Metlika, 199x – 2005]
[Metlika, 199x – 2005]
[Vertical] [Historical] 2:5 ?


Adopted: ?
Description of arms: Občina Metlika za svoj grb prevzema zgodovinski grb mesta Metlike. Grb je sestavljen iz ščita in simbola na ščitu. Ščit je kvadratne oblike, ki v spodnjem delu preide z vijugo v konico. Točno podobo ščita določa uredba o simbolih občine Metlika in je sestavni del statuta. Podobo na ščitu predstavlja trdnjava z osrednjim stolpom. Na obzidju trdnjave sta upodobljena dva navzven obrnjena krokarja. Ščit je srebrne barve z rdečim robom, trdnjava je rdeča, krokarja pa sta črna. Trdnjava simbolizira pomen Metlike v obrambi slovenskega ozemlja pred sovražniki od zunaj, krokarja pa čuječnost in pripravljenost. (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 1999.)
Abandoned: 12th October 2005
Sources: Občina Metlika http://www.metlika.si 07. 01. 2001.
Statut Občine Metlika, 01.06.1995, Uradni list RS, št. 41/95
Statut Občine Metlika, 25.03.1999, Uradni list RS, št. 34/99
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika, 28.06.2001, Uradni list RS, št. 71/01
http://www.mnz.si/si/12281.php?ID=60 18.12.2003

The flag was not prescribed by the statutes, but occasionally a white table flag with the coat of arms in the centre and the name of the community below is reported in use. The shield shape shown here was introduced in the 1990's, while prior to that a rectangular shield was mostly used.


Metlika, 198x – 199x

No flag. [Metlika, 198x – 199x]
Adopted: around 1980 ?
Abandoned: around 1990 ?
Source: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The artwork used in late 1980's is shown here.Mežica

[Mežica]
[Mežica]
[Vertical] 4:7~ [State Flag]


Adopted: 18th May 1998
Description of arms: Grb Občine Mežica ima v osnovi svetlo modro polje, ki je postavljeno na spodnje sivo polje, v katerem je veliko svetlo zeleno polje, ki predstavlja celoten prostor Občine Mežica, neposredno pa tudi goro Peco. Okrog tega polja je pravilno razporejenih pet manjših temno zelenih polj, ki predstavljajo pet okoliških hribov, ki obdajajo Mežico. Na vrhu krožne kompozicije je stilizirana podoba Kralja Matjaža, ki je simbol Mežice, na osrednjem zelenem polju so prekrižana rudarska kladiva. (Čl. 3, Odlok, 1998.)
Description of flag: Zastava Občine Mežica je zelene barve, z ozkim rumeno črnim robom, na zelenem polju je občinski grb. Grb se uporablja v barvni kombinaciji. (Čl. 4, Odlok, 1998.)
Sources: Občina Mežica, www.mezica.si, 01.12.1999.
(Statut Občine Mežica, 15.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske i Koroške regije, št. 7/1995.)
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica, 18.05.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1998, 29.06.1998.
Statut občine Mežica, 24.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/99, 19.03.1999.
Statut Občine Mežica, 26.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007, 13.04.2007.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica, 24.09.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2012, 05.10.2012.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 183-184.

The coat of arms of Mežica is light blue shield bordered with grey containing a green disk surrounded with five dark green balls and one crowned and "bearded" golden dot. The central green disk represents the mountain Peca and the five other disks are for five surrounding hills. The golden figure at the top is stylized representation of the King Matias (Kralj Matjaž), legendary king who sleeps in the mountain together with all his army, waiting for the moment to rise and deliver the Slovenian people to freedom. The legend stems from the time of Turkish raids even so far to north. The two crossed black hammers represent mining trade. There was in Mežica lead and zinc mine since at least 15th century. Since the end of 20th century the mining has stopped and the mine is now a museum, a popular tourist target.
The flag is green vertical flag with a black stripe along the (viewer's) left edge fimbriate golden. In the middle of the green field is set the coat of arms.Miklavž na Dravskem polju

[Miklavž na Dravskem polju] [Normal] [Vertical] 1:2 [Civil and State Flag] [Miklavž na Dravskem polju]
[Miklavž na Dravskem polju]
Adopted: 1st June 2000
Descriptions of arms: Opis grba Občine Miklavž na Dravskem polju: Grb občine Miklavž na Dravskem polju ima obliko ščita. Grb je razdeljen po diagonali iz levega zgornjega kota v desni spodnji kot. Diagonala deli grb na dva dela; dva elementa - vodo in zemljo - reko Dravo in polje. V grbu se nahajajo simbolni znaki patrona Miklavža: - škofovska palica - simbol vodenja, - knjiga - simbol modrosti, - tri zlate krogle - simbol blaginje in radodarnosti (skrb za revne). Levi del grba je z valovi razdeljen na štiri polja, ki simbolizirajo štiri krajevne skupnosti združene v eno občino. Povezava vseh likovnih elementov grba nam da ime občine Miklavž na Dravskem polju. Barva grba: Grb je sestavljen iz štirih barv: črne, bele, oker rumene in zeleno modre. Obris vseh elementov grba je črn. Levo polje grba je zeleno modro. Valovi so zeleno modri v 50 % rastru iste barve. Desno polje in knjiga sta bela. Palica in tri krogle so oker rumene. (Čl. 4, Odlok, 2000.)
Barve - CMYK: - oker rumena 0, 20, 70, 20 - zeleno modra (vodna modra) 57, 0, 41, 16 - črna ZASTAVA [...] Barve - CMYK - zelenomodra: 57, 0, 41, 16 v rastru (Priloga, Odlok, 2000.)
Geometrijska ter likovna pravila za oblikovanje grba in zastave: 1. grb barva CMYK - oker rumena 0, 20, 70, 20 - zeleno modra (vodna modra 57, 0, 41, 16, - črna ali barva PANTONE - oker rumena 117 C - zeleno modra 563 C - valovi 565 C - črna; 2. zastavo barva CMYK - zeleno modra 57, 0, 41, 16, v 50% rastru, ali - barva PANTONE 565. (Čl. 2, Odlok, 2001.)

Descriptions of flag: Opis zastave: Zastava Občine Miklavž na Dravskem polju je zelenomodre barve. Zastava je pokončen pravokotnih z razmerjem stranic 2 : 1 (višina : širina). Zastava se obeša pokončno zaradi večje jasnosti prikaza grba. Na zastavi se nahaja grb Občine Miklavž na Dravskem polju v sredini zastave. Grb je v štirih barvah. Barve so spisane v 4. členu odloka. (Čl. 7, Odlok, 2000.)
Na zastavi, ki se obeša navpično leži grb v sredini zastave obrnjen vzdolžno navzgor. Grb je enako oddaljen od levega in desnega roba zastave ter enako od zgornjega in spodnjega roba zastave. Širina grba znaša 40 % širine zastave in višina grba znaša 26 % višine zastave. Grb je obrobljen s tankim črnim robom, v velikosti 1 % višine zastave. Na zastavi, ki se obeša poševno ali vodoravno leži grb v sredini zastave obrnjen navzgor, pravokotno na dolžino zastave. Grb je enako oddaljen od levega in desnega roba zastave ter enako od zgornjega in spodnjega roba zastave. V tem primeru znaša širina grba 20 % dolžine zastave in višina grba znaša 52 % višine zastave. Grb je obrobljen s tankim črnim robom v velikosti 1 % višine zastave. (Čl. 1 [7a], Odlok, 2001.)

Sources: Statut občine Miklavž na Dravskem polju, 11.3.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/1999, 15.04.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Miklavž na Dravskem polju, 01.06.2000, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2000, 30.06.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Miklavž na Dravskem polju, 25.10.2001, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2001, 05.12.2001.
Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (uradno prečiščeno besedilo), 05.06.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2003, 30.06.2003.
Statut Občine Miklavž na Dravskem polju, 26.11.2015, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 24/2015, 14.12.2015.

The coat of arms of Miklavž is a shield divided diagonally in white and greenish blue with waves symbolizing two elements: the land - for Drava field, from the name of the community, and the water - river Drava. In the shield there are symbols of the patron St. Nicolas (after whom the place is named) - a crosier, a book and three golden balls symbolizing respectfully guidance, wisdom and care for those in need. The crosier and balls are coloured earthy yellow. The four regions of the green field made by the waves symbolize the four local communities (the community subdivisions) that make up the community. The flag is of the same light greenish field as in the waves in the coat of arms with the arms which are set in the middle.Miren-Kostanjevica

[Miren-Kostanjevica] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Miren-Kostanjevica]
[Miren-Kostanjevica]
Adopted: 29th September 1999
Descriptions of arms: Grb občine Miren-Kostanjevica ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na polovico s cinastim rezom. V spodnji polovici ščita je zid iz opeke v rdeči barvi. V zgornji polovici ščita se na rumenem polju nahaja ruj s tremi vejicami v rdeči barvi. Ščit je obrobljen s črto črne barve. (Čl. 2, Odlok, 1999.)
BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA OBČINE MIREN KOSTANJEVICA Grb občine Miren Kostanjevica ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na polovico s cinastim rezom. V spodnji polovici ščita je zid iz opeke v rdeči barvi, kar predstavlja opekarsko sporočilo v kraju Bilje. Zid kot takšen je simbol za starodavni mirenski Grad iz rimskih časov. V zgornji polovici ščita se na rumenem polju, simbolu sonca in sončnega predela občine na Goriškem, nahaja ruj s tremi vejicami v rdeči barvi, ki predstavlja območje Krasa v občini. Ščit je obrobljen s črto črne barve. BARVE: CMYK colors Rumena - Y=100% Rdeča - M=100%, Y= 80% PANTONE coated colors Rumena - 3945 CVC Rdeča - 711 CVC GEOMETRIJSKO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA Tridimenzionalna podoba grba je razdeljena v gornji ravni del in spodnji konveksni del. V zgornjem delu je simbol ruja, ki je sestavljen iz šestih elips postavljenih v razmerju po prem ici , ki se v spodnjem delu stika z isto zrcalno podobo. Spodnji del je setavljen iz pravokotnikov, ki so postavljeni v mrežo, nad njimi paje cinasti rez sestavljen iz šestih kvadratov postavljenih vrazmerju,. (Priloga, Odlok, 1999.)

Descriptions of flag: Zastava občine Miren-Kostanjevica je rumeno-rdeče barve, brez grba občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. Po sredini je zastava razdeljena s cinastim rezom. Vsaka barva zavzema po dolžini ali širini polovico zastave. Barvi se vrstita po naslednjem vrstnem redu: rumena, rdeča. (Čl. 2, Odlok, 1999.)
Zastava občine, kadar je izobešena na drogu navpično, mora biti izobešena tako, da sta barvi zastave razporejeni od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: rumena, rdeča. Zastava občine, kadar je izobešena na drogu vodoravno, mora biti izobešena tako, da sta barvi zastave razporejeni od leve proti desni po naslednjem vrstnem redu: rumena, rdeča. (Čl. 12, Odlok, 1999.)
GEOMETRIJSKO, LIKOVNO TER BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE OBČINE MIREN KOSTANJEVICA Zastava občine Miren Kostanjevica je rumeno-rdeče barve brez grba občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Po sredini je zastava razdeljena s cinastim rezom. Vsaka barva zavzema po dolžini ali po širini polovico zastave. V navpični (od zgoraj navzdol) ali vodoravni (od leve proti desni) legi zastave, se barvi vrstita po naslednjem vrstnem redu: rumena, rdeča. BARVE: CMYKcolors Rumena - Y=100% Rdeča - M=100%, Y= 80% PANTONE coated colors Rumena - 3945 CVC Rdeča - 711 CVC (Priloga, Odlok, 1999.)

Sources: Statut Občine Miren - Kostanjevica, 09.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/1995, 03.03.1995.
Statut Občine Miren - Kostanjevica, 04.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/1999, 20.07.1999.
Odlok o grbu in zastavi občine Miren-Kostanjevica, 29.09.1999, Uradno glasilo [Nova Gorica], št. 8/1999, 03.11.1999.
Statut Občine Miren - Kostanjevica, 26.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 112/2007, 07.12.2007.
Statut Občine Miren - Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo), 21.12.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/2016, 15.01.2016.
Občine.net http://www.obcine.net/obcina.php?sifra=1010 20.10.2002
Občina Miren-Kostanjevica www.miren-kostanjevica.si 10.03.2003
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 185-187.

The coat of arms is Or in the base a wall massoned and embattled Gules and in chief two branches conjoined with 11 red leaves. The flag is vertically divided by embattled division in yellow and brick-red. The bricks and the brick red of the flag symbolise the brick industry traditional in the community. The eleven leaves and eleven-fold embattlement division in the coat of arms and in the flag stand for the eleven villages forming the community.Mirna

[Mirna] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Mirna]
[Mirna]
Adopted: 7th April 2016
Design: Studio 5 Marko Kapus s.p., dr. Ferdinand Šerbelj, mag. Borut Dvornik
Description of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu, ki je poznogotsko oblikovan s srebrno/belo obrobo, polje je v modri barvi: Panatone Reflex Blue C/C100 M80 Y0 K30/R40 G68 B128/RAL 5005. V ščitu so tri jakobove školjke kovinsko srebrne/bele barve, razporejene v navzdol obrnjen trikotnik, tako da so zaobli deli školjk obrnjeni navzven in tvorijo navidezno središče v križišču ščita. (Čl. 3, Statutarni sklep, 2016.)
Descriptions of flag: Zastava Občine Mirna je modre barve: Panatone Reflex Blue C/C100 M80 Y0 K30/R40 G68 B128/RAL 5005, v diagonalnem križišču so tri jakobove školjke srebrne/bele barve in v isti razporeditvi kot na ščitu. Zastava Občine Mirna je pravokotne oblike, oblikovana v razmerju 1:2 (širina:dolžina). V sredini je atribut grba občine. Atribut je visok do polovice višine zastave. (Čl. 8, Statutarni sklep, 2016.)
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti atribut predstavljen horizontalno. […] Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti atribut predstavljen horizontalno. (Čl. 9, Statutarni sklep, 2016.)

Sources: "Mirna dobila proračun, pripravljajo tudi grb", 28.01.2015, Občina Mirna, www.mirna.si
Sklep o izvedbi javne rasprave o predlogu grba in zastave Občien Mirna, 15.06.2015, Občina Mirna, www.mirna.si
"Občina Mirna dobila svoj grb", 08.04.2016, Vaš kanal, www.vaskanal.com
Studio 5 Marko Kapus s. p. s sodelavcema dr. Ferdinand Šerbeljem in mag. Borutom Dvornikom: "Idejna rešitev", 20.11.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
"Priloga 1: Blazon grba", 20.11.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
"Priloga 2: Zastava Občine Mirna", 20.11.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
"1000 let omembe reke Mirne" (P.K.), 15.04.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
I. Štolfa: "Postavitev klopotca na Stanu", 19.08.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
Statut Občine Mirna, 16.08.2011, Uradno glasilo slovenski občin, št. 21/2011, 17.08.2011.
Statutarni sklep (o grbu in zastavi Občine Mirna), 07.04.2016, Uradno glasilo slovenski občin, št. 16/2016, 08.04.2016.

The coat of arms of Mirna is azure three scallops argent in pall. This is based on the arms of former lords of Mirna, the Neydeckh family (argent three scalops in bend), the silver shells are said to stand for fertility, wealth and fortune and the blue background represents the Mirna river. The flag is a banner of arms - blue with the scallops from the arms, in a horizontal and vertical variant.Mirna Peč

[Mirna Peč] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Mirna Peč]
[Mirna Peč]
Adopted: 15th May 2000
Description of arms: Opis grba, splošno Na deljenem ščitu z desnim rumenim trakom, zgoraj zelen in spodaj moder, tri čebele v rdeči barvi, zgoraj dve in spodaj ena. Predstavitev grba – blazon Grb Občine Mirna Peč je upodobljen na deljenem ščitu. Slika je sestavljena iz štirih barv, desnega rumenega traka v širini 1/3 vertikale ščita in treh stiliziranih čebel. Uporabljene so rumena v sredini, modra v spodnjem delu in zelena barva v zgornjem delu grba. Čebele so v rdeči barvi. Dve sta zgoraj in ena spodaj tako, da je najnižja točka spodnje čebele enako oddaljena od najnižjih točk zgornjih čebel, zadka zgornjih čebel in tipalke spodnje čebele so tik pred namišljeno premico, ki vzdolžno razpolavlja grb. Čebela je z grbom v razmerju 1: 2,3. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2000.)
Description of flag: Splošno Zastava Občine Mirna Peč je zelena rumena modra z barvnim atributom iz občinskega grba na srednjem rumenem polju. Opis Zastava Občine Mirna Peč je pravokotne oblike, razmerje njene višine proti dolžini je 1:2,5 s tem, da je zastavina ruta vertikalno razdeljena na tri barvna polja tako, da je srednje polje kvadratno; stranski polji sta enaki in obe sta v enaki zeleni oziroma modri barvi kot jih ima občinski grb. Prvi del zastavine rute je zeleno polje. V drugem delu zastavine rute je na rumenem polju pokončno postavljen atribut iz občinskega grba, torej tri rdeče čebele. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. Tretji del zastavine rute je modro polje. (Čl. 7, Odlok, 2000.)
Sources: Statut Občine Mirna Peč, 02.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1999, 25.03.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, 15.05.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/2000, 01.06.2000.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, 21.03.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2006, 30.03.2006.
Statut Občine Mirna Peč, 14.06.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 59/2007, 04.07.2007.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, 20.09.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2011, 29.09.2011.
Društvo podeželske mladine Mirna Peč, http://www.geocities.com/dpm_mirnapec 05.09.2000

The coat of arms of Mirna Peč is diagonally trierced in bend sinister in green, golden and blue with three red bees overall. Three bees are said to represent the working people of the three valleys that constitute the community.
The flag is divided in three fields, the middle one being square, colours from hoist to fly being green-yellow-blue. Within the yellow field there are the three red bees from the coat of arms.Mislinja

[Mislinja]
[Mislinja]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 26th September 1996
Description of arms: Grb občine ima obliko ščita. Razdeljen je na dve polji, ki ju v sredini v blagem loku loči bela (srebrna) linija. V gornjem modrem polju je rumena (zlata) šesterokraka zvezda. V spodnjem zelenem polju je osemlistna roža bele (srebrne) barve. Ščit je obrobljen z belo (srebrno) linijo.B (Čl. 7, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava občine je po dolžini razdeljena na dve polji. Levo polje je modre barve z rumeno (zlato) šesterokrako zvezdo v sredini. Desno polje je zelene barve z belo (srebrno) osemlistno rožo v sredini. Razmerje med dolžino in širino zastave je ena proti dve. Zastava je vedno obešena navpično. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Sources: Statut Občine Mislinja, 28.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1995, 19.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Mislinja, 26.11.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1996, 13.12.1996.
Statut Občine Mislinja, 13.12.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2000, 31.01.2000.
Statut Občine Mislinja, 15.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2010, 03.08.2010.
Občina Mislinja, www.mislinja.si, 01. 12. 1999.

The coat of arms is per fess embowed fimbriated and bordered Argent in chief Azure a Mullet Or and in base Vert a Huitfoil Argent. The flag is directly based on the coat of arms, vertical banner divided lengthwise in blue with yellow six-pointed star and green with eight-petailed flower.Mokronog-Trebelno

[Mokronog-Trebelno]
[Mokronog-Trebelno]
[Vertical] [Historical] 2:5 [State Flag]


Adopted: 14th April 2010
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba – splošno: Grb Občine Mokronog - Trebelno je predstavljen na slovenskem ščitu, razcepljenem v srebrno in rdeče polje. Na prvem polju je vinski atribut z zelenim trtnim listom, črnim ključem in modrim grozdom, na drugem polju je odtis desnega stopala človeške noge v barvi kože. Blazon: Grb Občine Mokronog - Trebelno je predstavljen na slovenskem ščitu, razcepljenem v srebrno in rdeče polje. Na srebrnem polju je predstavljen trojni vinarski atribut: iz položenega črnega ključa raste zeleni trtni list, iz ključa pa visi moder vinski grozd. Na rdečem polju je v vertikali predstavljen odtis človeškega desnega stopala. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2010.)
Description of flag: Opis zastave – splošno: Zastava Občine Mokronog - Trebelno je rdeče–bele barve z grbom Občine Mokronog - Trebelno. Opis zastave: Višina zastavine rute »V« proti njeni dolžini »L« je 1:2,5 s tem, da je njena ruta s horizontalno delitvijo, razdeljena na dve po višini enaki polji, od katerih je zgornje polje bele barve, spodnje polje pa rdeče barve. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega s svojo srebrno polovico v rdeče polje zastave, s svojo rdečo polovico pa v belo polje zastave. Višina grba je enaka polovični višini zastavine rute. Barvi zastave se razvrstita po naslednjem vrstnem redu: zgoraj bela, spodaj rdeča. Kadar visi zastava kot bandero, sta barvi gledano z zgornjega kota opazovalca, razvrščeni po naslednjem vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje, tako da grb stoji pokončno. (Čl. 9, Odlok, 2010.)
Sources: Statut Občine Mokronog - Trebelno, 06.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 14/2007, 16.02.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Mokronog-Trebelno, prva obravnava 17.03.2010, Zapisnik 27. redne seje Občinskog sveta Občine Morkonog-Trebelno, www.mokronog-trebelno.si, 25.04.2010.
Odlok o grbu in zastavi Občine Mokronog - Trebelno, 14.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2010, 23.04.2010.
Statut Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), 28.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2010, 13.8.2010.

The coat of arms is per pale argent a key sable fesswise conjoined with a vine leaf to the chief and a bunch of grapes azure to the base and gules a dexter foot imprint proper. The flag is lengthwise bicolour of white and red with the full coat of arms set in the centre of it so that its gules part is in the white stripe and its argent part is in the red stripe. (Although the vertical flag is displayed in the documents, the horizontal one seems to be described with white over red, and apparently the coat of arms set sideways.) These symbols were adopted in the community assembly in the first reading but should be confirmed once again. The foot is an ancient coat of arms of Mokronog (usually shown as azure the foot proper), canting for the town name meaning more or less "wet feet". The key and vine elements are thus probably standing for Trebelno.

The community of Makronog-Trebelno seceded from Trebnje in 2006.Moravče

[Moravče] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Moravče]
[Moravče]
Adopted: 26th November 1997
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb Občine Moravče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem hribu v dnu srebrnega ščita stoji rdeča trdnjava s črnim obokanim vhodom in tremi cinami v zidnem vencu; iz njega raste, z dvojno zlato sponko speta, modra pollilija z dvema rdečima prašnikoma. Lilije imajo srebrne sredinske precepe. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava Občine Moravče je modra-bela-modra z barvnim atributom iz občinskega grba na srednjem belem polju. Razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L), V : L = 1 : 2,5 oz. ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je zastavina ruta vertikalno razdeUena na tri barvna polja tako, daje srednje polje kvadratno. Stranski polji sta enaki in obe sta v enaki modri barvi kot jih ima občinski grb, srednje belo polje nosi atribut občinskega grba "lilienburg", torej rdečo trdnjavo (brez tal), iz katere raste modra pollilija, speta z zlato spono. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. (Čl. 11, Odlok, 1997.)
Sources: Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 189-191
M. Brodar: "Novice iz Moravč", Slamnik, glasilo občine Domžale, št. 8-9/1994, 23.09.1994, str. 7.
Statut Občine Moravče, 03.05.1995, Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/1995, 21.06.1995.
"Obsežna. Tudi učinkovita?" (M.B.), Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 10/1996, 24.10.1996, str. 9.
Anonimni javni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Moravče, Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1996, 29.11.1996, str. 10.
M. Brodar: "Grb in zastava občine Moravče", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 8/1997, 08.08.1997, str. 1.
Odlok o grbu in zastavi Občine Moravče, 26.11.1997, Uradni vestnik Občine Moravče, št. 7/1997, 30.12.1997.
"Poročilo s 33. seje Občinskega sveta: Kako do odlokov?" (MAL), Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 6-7/1997, 04.07.1997, str. 12.
"Odlok o grbu in zastavi tudi za Občino Moravče" (MAL), Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1997, 24.12.1997, str. 10.

The coat of arms of Moravče is canting it previous German name Liliemberg (from "Lilien-burg"): Argent on a Mount Vert a Tower embattled Gules from which is issuing a Semi Fleur-de-lis Azure gorged Or and fleury of diamonds Gules. The flag is vertically divided in blue-white-blue, the middle white field being square and containing the attributes from the coat of arms - the red tower from which is raising the fleur-de-lis. Similar coat of arms was adopted already in 1994, when Moravče was a Local Community within the Community of Domžale.


Moravče, 1994 – 1997

[Moravče, 1994 – 1997]
[Moravče, 1994 – 1997]
[Vertical] 1:3 [State Flag]


Adopted: 17th June 1994
Design: dr. Božo Otorepec
Description of arms: Grb – velikost in oblika je prilagojena standardnim velikostim. Sredi ščitnega polja v rumeni barvi je izrisana rdeča stilizirana linija na belem grajskem stolpu, ki stoji na zelenem trohribu. Ščitno polje obkroža rdeč rob. Rumena barva je ral 1018, rdeča barva je ral 2002, zelena barva je ral 6001. (Čl. 2, Sklep, 1994.)
Description of flag: Zastava – v originalu meri 800 x 2400 mm. Na spodnjem koncu je izrez v izmeri 400 x 200mm. Zastava je razdeljena po sredini na zgornjo rdečo in spodnjo rumeno barvo. Grb je nameščen v sredini gledano po širini in višini. Grb Moravč je v enakih proporcih z zastavo tako, da je zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave.B (Čl. 3, Sklep, 1994.)
Abandoned: 26th November 1997
Sources: Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Moravče, 17.06.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 50/1994, 12.08.1994.
Odlok o grbu in zastavi Občine Moravče, 26.11.1997, Uradni vestnik Občine Moravče, št. 7/1997, 30.12.1997.

The coat of arms originally adopted in 1994 for the local community within Domžale is or a fleur de lis fluery issuant from a tower argent on a triple mount vert bordered with red outline. It was used in the centre of a vertical flag divided horizontally into red and yellow and with indentation forming two tails in the base, similar like the flag of Mengeš.Moravske Toplice

[Moravske Toplice] [Normal] [Vertical] 9:16 [State Flag] [Moravske Toplice]
[Moravske Toplice]
Adopted: 29th November 2016
Design: Srečko Merklin, Murska Sobota
Description of arms: Grb je po obliki polkrožni ščit v treh heraldičnih barvah (modra – čast, slava, poštenost, zvestoba in trajnost, zelena – zdravje, svoboda, veselje, upanje in siva/srebrna – čistost, nedolžnost, modrost). Centralna likovna figura grba je vrelec zdravilne vode. Zdravilna termalna voda, naraščajoča iz zemlje, je simbol in temeljni tvorec uspešnega turističnega in gospodarskega razvoja občine. Modri stilizirani curki vode, ki v različnih plasteh silijo vedno širše in višje, ponazarjajo moč, svežino, ekspanzijo in rast občine k nečemu še višjemu, še večjemu. Vrelec se v svojem srednjem zaključku zaključi z likom v obliki srca – figurativno orisuje srčnost in dobroto domačega človeka v njegovem zlitju z naravo, ki v tretjem notranjem loku, s kvišku dvignjenimi rokami, odslikava dobrosrčnost in domačnost, modrina linij (poštenost, zvestoba in trajnost) pa v svoji žlahtnosti te lastnosti samo še nadgrajuje. Umirjeno ukrivljen zeleni lok, iz katerega privre vrelec iz globin, je prikaz mehkega prehoda pokrajine iz najprej ravninskega dela v gričevnati gorički svet. Zelena barva s svojo svežino predstavlja zdravje, svobodo, veselje, upanje in rodnost, obenem pa je zelena kot barvni odtenek tudi tretjinski del barv madžarske trobojnice in simbolizira sožitje dveh, na omenjenem prostoru, v harmoniji živečih narodov. (Čl. 5, Odlok, 2016.)
Descriptions of flag: Zastava je bele in modre barve z grbom občine v sredini. Osnovna uradna zastava občine je glede na način obešanja po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb občine, umeščen v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od belega in modrega polja zastave z belo obrobo. Zastava se uporablja samo v barvni obliki. (Čl. 10, Odlok, 2016.)
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve razporejene od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj vedno belo polje, grb pa je obrnjen s polkrožnim delom navzdol v modro polje. (Čl. 11, Odlok, 2016.)

Sources: Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 191-192
"Znak in zastava", Občina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 10.01.2009.
Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Moravske Toplice, 24.11.2015, Občina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 20.11.2016.
"Javni natečaj za oblikovanje grba in zastave odprt do 1. frebruarja 2016", Lipnica, Glasilo občine Moravske Toplice, št. 142, 23.12.2016. str. 2.
Zapinsik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Topice, 28.06.2016, Očina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 20.11.2016.
Zapinsik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Topice, 29.11.2016, Očina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 20.11.2016.
Odlok o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice, 29.11.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 78/2016, 05.12.2016.
"Nov grb in zastava Občine Moravske Toplice", Lipnica, Glasilo občine Moravske Toplice, št. 148, 22.12.2016. str. 5.
Tadeja Lepoša: "Prekmurska občina z novim grbom", 07.12.2016, Sobotainfo, sobotainfo.com, 02.01.2017.

The coat of arms of Moravske Toplice is silver (grey) edged white shield with a light blue stylized fountain pouring up from a green mound. The flag is white over light blue bicolour with the width of the stripes 7:5 for the horizontal, and 11:9 for the vertical flag, and with the coat of arms half the flag hoist in height set in the centre, fimbirated white from the blue stripe.


Moravske Toplice, ca. 1995 – 2016

[Moravske Toplice, ca. 1995 – 2016]
[Moravske Toplice, ca. 1995 – 2016]
[Vertical] [Historical] [Construction sheet] 1:2~


Adopted: around 1995 ?
Design: Staša Pihlar
Abandoned: 29th November 2016
Sources: Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 191-192
"Znak in zastava", Občina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 10.01.2009.

Previously the community used a logo showing a church tower between two hills. The flag, also used without official adoption, was white vertical, showing the logo in its lower part above the name of the community and edged along the bootom edge with a green stripe gradually lightening into the white field.[Previous page: Slovenia - Communities, part 9 (Ljut-Mar)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 10. dio (Med-Mor)][Next page: Slovenia - Communities, part 11 (Moz-Orm)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.