[Previous page: Slovenia - Communities, part 10 (Med-Mor)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 11. dio (Moz-Orm)][Next page: Slovenia - Communities, part 12 (Osi-Pre)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 11 (Moz-Orm)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
M civic communities since 1998


See also:

Mozirje

[Mozirje] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Mozirje]
[Mozirje]
In use: since 1st January 2007
Adopted: 31st May 2006
Description of arms: Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb opisuje pod modrim nebom, srebrno cerkev, z rdečo streho, na zelenem trohribu in s tem simbolno opiše trg Mozirje. Predstavitev grba (blazon): Grb s svojo vertikalno simetrijo enači levo ter desno polovico grba. Ta je sestavljen iz trohriba, cerkve, modrega neba v ozadju ter obrobe grba. Trohrib je sestavljen iz treh posameznih krivin. Črna obroba krivin nakazuje njihov vrstni red v prostoru. Sledijo si od prve na levi proti tretji na desni. Centralna krivina je največja ter je od stranskih locirana višje. Iz spoja krivin trohriba se dvigata stranici srebrne cerkve, upodobljene z belo barvo. Cerkev je, kot celotni grb, orientirana na vertikalno simetrijo z enako levo ter desno polovico. Pročelje cerkve okrašuje zidni venec, kateri deli cerkev na pritlični in podstrešni del. Zidni venec pravokotno prekinjajo štirje pilastri, eden na levi in eden na desni polovici poslopja ter dva, stikajoča se v sredini, ki združujeta simetrični polovici fasade. Cerkev se na desnem ter levem koncu zaključi s stransko fasado, na kateri se poleg zidnega venca nahajajo vrata ter nad njimi dve okni, locirani vsako na svojo stran vrat. Okna in vrata so upodobljena s črno barvo. Fasada cerkve se v obeh polovicah poslopja v višino nadaljuje z visoko rdečo streho, katero združuje bel stolp z rdečo streho. Rdeča koničasta streha stolpa se zaključi s kroglo, iz katere se v višino nadaljuje tanka črna linija. Stolp je na obeh simetričnih polovicah opremljen s črnim oknom. V ozadju cerkve je modro nebo. Grb je zaključen s tremi obrobami. Te so črne, bele in črne barve. Notranja črna ter bela obroba sta optično enakih debelin, zunanja črna obroba je tanjša. (Čl. 1, Odlok, 2006.)
Description of flag: Splošno: Podlaga zastave Občine Mozirje je modre, bele ter zelene barve, na kateri leži grb občine. Zastava obstaja v navpični in ležeči varianti, prilagojeni načinu njenega razobešanja. Opis navpične zastave: Razmerje širine zastave proti njeni višini je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v tri navpične barvne pasove. Ti so iz leve proti desni modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova zavzemata vsak po oseminštirideset stotin širine zastave. S centralno postavitvijo ju ločuje bel pas, ki zavzema štiri stotine širine zastave. Grb na zastavi stoji centralno glede na širino, po višini pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za sedemnajst stotin višine zastave. Sam grb je visok šestnajst stotin višine. Opis ležeče zastave: Razmerje višine zastave proti njeni širini je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v tri ležeče barvne pasove. Ti so od zgoraj navzdol modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova zavzemata vsak po oseminštirideset stotin višine zastave. S centralno postavitvijo pa ju ločuje bel pas, kateri zavzema štiri stotine višine zastave. Grb je na zastavi od levega roba odmaknjen osemnajst stotin širine zastave, od zgornjega roba pa dvaindvajset stotin višine zastave. Sam grb je visok štirideset stotin višine zastave. (Čl. 2, Odlok, 2006.)
Sources: Statut Občine Mozirje, 31.03.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/1999, 21.05.1999.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje, 31.05.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006, 13.06.2006. (primjenjuje se od 01.01.2007.)
Statut Občine Mozirje, 29.01.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2007, 09.02.2007.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje, 26.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2007, 09.03.2007.
Glasilo Občine Mozirje, št. 1, leto VIII, september 2006, pp. 12-13, 47.

The coat of arms of Mozirje is blue with green triple hill from which is raising a red roofed white church. This is the historical coat of arms of Mozirje. The flag is blue over green bicolour fimbriated white with the coat of arms next to the hoist. The vertical version of the flag have the coat of arms in the top part of the flag properly rotated.
A coat of arms design somewhat better matching the prescribed description is also in use, currently not shown here due low resolution available.


Mozirje, 1996 – 2006

[Mozirje, 1996 – 2006]
[Mozirje, 1996 – 2006]
[Vertical] 2:5 [State Flag]


Adopted: 2nd December 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zgoraj je v modrem na zelenem trohribu srebrna cerkev z rdečimi strehami, kar simbolizira trg Mozirje; spodaj je na zelenem hribcu v zlatem polju zelena lipa, kar simbolizira trg Rečico. Predstavitev grba (blazon): Zeleni trak, širok eno štiridesetino višine ščitovih polj, obrobljen z dvakrat širšo črno črto, kot so črte atributov v grbu, tvori trohrib, ki deli ščit na modro in zlato polje. Iz trohriba raste v prvo polje srebrna cerkev, predstavljena simetrično enako, z desnim in levim traktom; nad njunim spojem v sredini ščita se po njegovi simetrali dviga srebrn stolp, ki ima vidni dve steni, pokriti od zgoraj z dvema stranicama visoke rdeče koničaste strehe in zlato kroglo nad njenim vrhom. Stolp ima zgoraj v vsaki od sten po eno kvadratasto črno okno. Tanki zlati zidni venec deli oba trakta v pritlični in visokopodstrešni del; poslopje z desne in leve strani je zaključeno s čelno steno, ki ima spodaj po ena polkrožno zaključena črna vrata, v zgornjem trikotnem delu pa nad zidnim vencem po dve pravokotni pokončni črni okni; zunanji strani v trikotnik oblikovanih sten nosita rdečo strešno obrobo, med notranjima stranicama obeh traktov pa sta vidni prednji strani dvokapnih, rdečih streh; notranje zidove obeh traktov, oblagajo križno na zidni venec, štirje zlati pilastri, po eden na desnem in levem traktu, srednja dva pa se stikata po simetrali poslopja. Dno ščita pokriva zelen hribec, iz katerega raste v drugo zlato polje črno lipovo drevo z vrhom pod srednjim hribcem delilnega traku, s štirimi pari v desno in levo upognjenih vej, obloženih z zelenimi lipovimi listi. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Descriptions of flag: Splošno: Zastava občine Mozirje je v modri in rumeni barvi, ki ju pred njeno sredino razdeljuje v trohrib oblikovan zeleni trak. Opis: Razmerje zastavine višine "V" proti njeni dolžini "L" je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva neenaka dela v razmerju 40% modrega polja: 60% rumenega polja (štirideset odstotkov proti šestdeset odstotkov); deli jo v trohrib oblikovani in v vertikalo postavljeni, s črno črto očrtani zeleni trak. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Zastava je pravilno izobešena na navpičnem kopju (drogu), dopustno pa na drogu pod kotom, ne manjšim od 45 stopinj. (ČL. 12, Odlok, 1996.)

Abandoned: 31st December 2006
Sources: Heraldika d.o.o., www.heraldika.si, 30. 11. 2001.
(Statut Občine Mozirje, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/1995.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Mozirje, 02.12.1996, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 9/1996, 09.12.1996.
Statut Občine Mozirje, 31.03.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/1999, 21.05.1999.

The coat of arms adopted by Mozirje when it constituted the territory of towns of Mozirje and Rečica ob Savinji was combination of the coats of arms of each. It was blue with yellow triple hill fimbriated green atop of which is a red roofed white church, and in base of the hill a linden tree proper issuant from a green mount. The flag was vertically divided invected in blue and yellow fimbrated green. There are three semicircles forming invected division line "entering" the blue square field.
The coat of arms is composed of the two historical coats of arms, that of Mozirje (Azure a Church-Castle on Triple Mount) and of Rečica (Or a Lindentree Vert). The flag was devoided of any attributes, to avoid giving precedence to any of the two towns.


Mozirje, ca. 199x

No flag. [Mozirje, ca. 199x]
Adopted: around 1991
Abandoned: around 1995 ?
Sources: KIG Ig, www.kig.ig, 20.07.2002
Car licence plates, 1990's

Before independence the community used unofficially the historical coat of arms of the town of Mozirje. When the need for the car licence plates required the coat of arms the artwork was formalized in this shape, but was eventually replaced with the officially adopted coat of arms of the community.Murska Sobota

[Murska Sobota] [Normal] [Vertical] 4:9 [State Flag] [Murska Sobota]
[Murska Sobota]
Adopted: 27th January 1998
Design: Sandi Červek, an academic painter
Description of arms: Grb ima obliko ščita in je sestavljen iz treh barv, turkizne, zlate in srebrne. Osnovna barva grba je turkizna, ki je na sredini horizontalno razpolovljen s pasom srebrne barve in predstavlja ravnino. Nad pasom srebrne barve je sonce oziroma zlate krogle v treh pozicijah: levo vzhajajoče, v sredini v zenitu in desno zahajajoče. Sonca oziroma zlate krogle so v zlatorumeni barvi. Ščit je ob straneh obrobljen v zlatorumeni barvi. Pri barvni upodobitvi grba se obvezno uporabljajo chromoton barvne oznake barv grba, ki so turkizna 204, ki je podlaga ščitu, siva barva 261, ki je horizontalni pas, zlatorumena barva 106, ki so sonca oziroma zlate krogle in obroba ščita. (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava je v osnovi dvobarvna, vzdolžno je razdeljena po sredini na dve polji v razmerju 1:1, od katerih je levo polje gledano od spredaj bele barve, desno polje pa je turkizne barve. Na zgornjem delu zastave je grb Mestne občine Murska Sobota. Razmerje med širno in dolžino zastave je 1 proti 2,25. Pri barvni upodobitvi se obvezno uporabljajo Chromoton barve: turkizna 204, bela barva, zlatorumena 106 in siva barva 261. (Čl. 1, Odlok, 1998.)
Sources: (Statut Občine Murska Sobota, Uradne objave pomurskih občin, št. 12/80, 36/81, 11/84 in 4/86)
Statut Mestne občine Murska Sobota, 18.04.1995, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 28/1995, 26.05.1995.
Odlok o grbu i zastavi Mestne občine Murska Sobota, 03.10.1996, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 56/1996, 11.10.1996.
Statut Mestne občine Murska Sobota, 23.03.1999, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 23/1999, 08.04.1999.
Odlok o spremembah odloka o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota, 27.01.1998, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 9/1998, 06.02.1998.
Statut Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo), 06.03.2007, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 23/2007, 16.03.2007.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, str. 194-196.

The coat of arms is "turquoise" (as the colour is named in the Decision) with silver/white bar and three golden-yellow suns - one rising, one in the zenith and one setting. The three orange charges are also interpreted as three apples, the attributes of St. Nicolas, the patron of Murska Sobota parish. The flag is bicolour of turquoise and white with the coat of arms off-set to hoist. Horizontal version has the green stripe above, and vertical version has it to the viewer's right, just opposite to the most common practice for flag rotation.


Murska Sobota, 1996 – 1998

[Murska Sobota, 1996 – 1998] [Normal] [Vertical] 1:3 [State Flag] [Murska Sobota, 1996 – 1998]
[Murska Sobota, 1996 – 1998]
Adopted: 3rd October 1996
Design: Sandi Červek, an academic painter
Description of arms: (ut supra Čl. 3, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava je dvobarvna, vzdolžno je razdeljena po sredini na dve polji, v razmerju ena proti ena, od katerih je levo polje gledano od spredaj bele barve, desno polje pa je turkizne barve. Na zastavi so na zgornji tretjini v zlatorumeni barvi upodobljena vsa tri sonca oziroma zlate krogle, ki sestavljajo grb mestne občine. Dolžina zastave je trikratna širina, širina zastave je ena tretjina dolžine. Pri barvni upodobitvi zastave se obvezno uporabljajo chromoton barve. Turkizna 204, bela barva, zlatorumena 106. (Čl. 4, Odlok, 1996.)
Abandoned: 27th January 1998
Sources: Odlok o grbu i zastavi Mestne občine Murska Sobota, 03.10.1996, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 56/1996, 11.10.1996.
Odlok o spremembah odloka o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota, 27.01.1998, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 9/1998, 06.02.1998.

The flag originally adopted was bicolour of turquoise and white with three golden-yellow suns overall near the hoist. For horizontal hoisting the turquoise stripe above, while the vertical flag to the viewer's right. The coat of arms was not changed.Muta

[Muta] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Muta]
[Muta]
Adopted: 31st March 1998
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Splošen opis grba: V rdečem ščitu je srebrno kolo voza z devetimi naperami, med njimi manjka deseta, zgornja; skozi to presledek je kolo nataknjeno na visoko prisekano črno deblo drevesa, ki raste iz zelenega trohriba. Predstavitev grba - blazon: Grb Občine Muta je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb predstavlja srebrno kolo z devetimi (9) naperami, skozi presledek manjkajoče desete napere je kolo nataknjeno in privezano na visoko prisekano črno deblo, iz zelenega trohriba v dnu ščita rastočega drevesa; iz spodnjega dela debla rasteta v vsako stran simetrično po dva poganjka, od katerih spodnja dva nosita po eno srebrno heraldično rožo, zgornja dva pa po tri zlate lipove liste. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 7, Odlok, 1998.)
Description of flag: Zastava Občine Muta je rdeča z belim kolesom od voza na njeni sredini, ki je obeženo na prisekano, vertikalno stoječe črno deblo; kote zastavine rute pokrivajo beli, horizontalno položeni, pravokotni vložki. Opis: Rdeča - bela, pravokotna ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine "V": prod dolžini "L" ena prod dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo oziroma srednje, ki nosi na svoji sredini glavni atribut iz grba, je kvadratno; atribut predstavlja belo kolo voza z devetimi naperami, med njimi manjka deseta, zgornja; skozi to presledek je kolo nataknjeno in privezano na visoko prisekano črno deblo drevesa, ki stoji vertikalno med osnovnim in vrhnjim robom rdečega zastavinega polja; prvo in tretje (zadnje) barvni polji sta deljeni tretjinsko horizintalno na belo - rdeče - belo barvo s tem, da se rdeči, sredinski progi zlivata v enako barvo drugega(srednjega) barvnega polja zastavine rute. Podoba kolesa v atributu ne sme biti višja od 9/10 (devet desetin) višine zastave rute "V" in ne nižja od 7/10 (sedem desetin) iste višine. (Čl. 11, Odlok, 1998.)
Sources: (Statuta Občine Muta, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/1995.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Muta, 31.03.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1998, 10.04.1998.
Statut Občine Muta, 29.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/1999, 29.03.1999.
Statut Obcine Muta (uradno prečiščeno besedilo), 21.06.2012, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 15/2012, 05.07.2012.

Gules a Wagon Wheel Argent with Nine Spokes missing the Tenth through which space it is pierced by a highly couped Tree Trunk Sable growing from a Triple Mount Vert. From the lower part of the trunk are growing symmetrically one on each side two twigs each with a silver heraldic rose and three golden linden leaves. The flag is in the shape of Slovenian cross - a triband covered with a square field in the middle of the sides equal to the hoist size. It is white with a red cross; it contains in the middle of the square field the attribute from the coat of arms, the tree trunk with the wheel. Reading the decision literally, it seems that the vertical variant is not allowed.


Muta, inačica

[Muta, inačica] [Variant] 2:5
Adopted: 31st March 1998
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Source: Odlok o grbu in zastavi Občine Muta, 31.03.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1998, 10.04.1998.

A variant of the flag as published in the official gazette has the attribute in the middle square field reaching the edges of the flag, and has other minor differences.Naklo

[Naklo] [Normal] 1:2 [State Flag] [Naklo]
Adopted: 12th September 2012
Description of arms: Grb občine Naklo ima obliko ščita. Grbovno polje je z navpično in vodoravno črto razdeljeno na štiri polja. Zgornji dve polji sta praviloma kvadrata, spodnji dve polji tvorita preostanek grbovnega polja. Preko vseh štirih polj ležita dva, pod pravim kotom prekrižana ključa, zasukana za 45 stopinj. Prekrižan del ključev se nahaja v dotikališču vseh štirih polj. Vsi elementi v grbu so obrobljeni z linijami. Ščit je obrobljen z dvojno dvodebelinsko linijo. Barve grba so: Bela: zg. levo in sp. desno polje Modra: zg. desno in sp. levo polje Rumena: ključi (Črna: vse linije) (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava Občine Naklo je ležeč pravokotnik v razmerju 1:2. [etc.] (Čl. 1, Odlok, 2012.)
Sources: Statut občine Naklo, 28.03.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/1995, 31.03.1995.
Odloku o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo, 17.10.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/1996, 25.10.1996.
Statut občine Naklo, 04.09.2003, Uradni vestnik Gorenjske, št. 29/2003, 19.09.2003.
Statut Občine Naklo, 19.09.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2007, 28.09.2007.
Zapisnik 11. redne seje Občinskog sveta Občine Naklo, 12.09.2012.
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo, 12.09.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2012, 21.09.2012.
Statut občine Naklo, 08.04.2015, Uradni list republike Slovenije, št. 28/2015, 24.04.2015.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 198-199

The coat of arms of Naklo is quartered Argent and Azure bordered Or two Keys in Saltire of the last. The flag is blue-white-blue triband, the lower blue band being of the double width and with the coat of arms off-set to hoist. The keys are attributes of St. Peter, the patron of the community.


Naklo, 1996 – 2012

[Naklo, 1996 – 2012] 1:3
Adopted: 17th October 1996
Description of arms: (ut supra Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava občine Naklo je ležeč pravokotnik v razmerju 1:3. Po dolžini ima tri polja: - spodnje polje je modro in sega do polovice višine zastave; - srednje polje je belo in po višini meri četrtino višine zastave; - zgornje polje je modro in po višini meri četrtino višine zastave. Na tretjini dolžine zastave je grb občine Naklo, sečišče polj v grbu leži točno na sredini višine zastave. Velikost grba je [...] (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave, Odlok, 1996.)
Abandoned: 12th September 2012
Sources: Odloku o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo, 17.10.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/1996, 25.10.1996.
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo, 12.09.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2012, 21.09.2012.

In 2012 the community changed the prescription regarding its flag from the oveall ratio of width to length of 1:3 to the shorter ratio of 1:2.Nazarje

[Nazarje] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Nazarje]
[Nazarje]
Adopted: 31st January 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Začasni pečat občine je […] v sredini je začasni grb (grad Vrbovec in lipov list). (Čl. 2, Statutarni sklep, 1995.)
Grb občine Nazarje je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike, je zgoraj v zelenem srebru enonadstropen dvorec z rdečo štirikapno streho. Na vsaki njegovi strani se ga dotika po ena rondela (okrogel stolp), zaključena z vencem cin (nadzidkov) in s koničasto rdečo streho, dvorcu enakih višin. Spodaj so v srebru v eni vrsti tri zelene smreke. (Čl. 9, odlok, 1996.)

Description of flag: Zastava občine Nazarje je zeleno-bela-zelena s tremi zelenimi smrekami v eni vrsti na srednjem belem polju. Razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L) V:L = 1:2,5, oz. ena proti dve celi pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri barvna polja tako, da je srednje polje kvadratno. Stranski polji in smreke so v ena-ki zeleni barvi, kot je občinski grb, srednje belo barvno polje nosi atribut občinskega grba tri zelene smreke z deblom, postavljene v eni vrsti. (Čl. 13, Odlok, 1996.)
Sources: Statutarni sklep o začasni statusni ureditvi Občine Nazarje, 02.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 13, 03.03.1995.
Statut Občine Nazarje, 12.04.1995, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 1/1995, 08.06.1995.
Sprememba Statuta Občine Nazarje, 31.01.1996, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/1996, 23.02.1996.
Odlok o grbu, zastavi in pečatu občine Nazarje, 31.01.1996, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/1996, 23.02.1996.
Statut občine Nazarje, 30.03.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/1999, 30.04.1999.
Statut Občine Nazarje, 11.04.2006, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/2006, 26.04.2006.
Statut Občine Nazarje, 27.05.2010, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 8/2010, 01.06.2010.
Statut Občine Nazarje (Uradno prečiščeno besedilo - UPB 1), 27.01.2011, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011, 04.02.2011.

The coat of arms is divided per fess Vert and Argent, in chief a Castle Argent roofed Gules with two roofed embattled towers and in base three Fir Trees of the first fructed and trunked Or. The flag is vertical triband of green-white-green, the middle field being square and containing the attribute from the coat of arms, the three fir trees with yellow pines and trunks. The castle is Spodnji dvor, while the wood industry Glin Nazarje was the 'godfather' of the fir trees.
After the formation of the community in 1995 and the adoption of the current symbols a "temporary coat of arms" was used described to contain "the castle of Vrbovec and a linden leaf".

The community of Nazarje seceded from Mozirje in 1995.Nova Gorica

[Nova Gorica] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Nova Gorica]
[Nova Gorica]
In use: since around 1997
Design: Roni Nemec, architect
Description of arms: Grb občine je stilizirana rdeča vrtnica na belem polju, obrobljena z modrim robom. Rob je kvadratne oblike in ima spodnja vogala zaobljena. (Čl. 4, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2012.)
Descriptions of flag: Zastava občine je pravokotne oblike, modro-zelene barve, v sredini je stilizirana rdeča vrtnica. (Čl. 4, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2002.)
Zastava občine je pravokotne oblike, modro-zelene barve s stilizirano rdečo vrtnico. (Čl. 5, Statut, 2012.)

Sources: Mestna občina Nova Gorica http://www.nova-gorica.si 09. 01. 2001.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 201-202
Statut Mestne občine Nova Gorica, 21.04.1995, Uradno Glasilo, št. 6/1995, 03.06.1995.
Statut Mestne občine Nova Gorica, 21.02.2002, Uradne objave - časopis OKO, št. 6/2002, 28.02.2002.
Statut Mestne občine Nova Gorica, 02.02.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/2012, 20.02.2012.
Bataša Bucik Ozebek: "Simbol vrtnice je našel mesto v novogoriškem grbu, zasežene sadike pa na Brionih", Dnevnik, 14.2.2017, www.dnevnik.si (09.04.2017.)

The coat of arms of Nova Gorica is Argent bordered Azure a Rose natural slipped Gules. The flag is light greenish-blue with the rose from the coat of arms set in upper part near hoist. Nova Gorica is nick-named the city of roses. The coat of arms is adopted after a concourse in May 1968. The flag was reported in use in several variations including the variations of the basic colour (which is said to be the blue-green colour of the river Soča/Isonzo).


Nova Gorica, 1980 – 199x

[Nova Gorica, 1980 – 199x] [Normal] 1:2 ? [State Flag] [Nova Gorica, 1980 – 199x]
In use: since May 1968
Adopted: 10th November 1980
Design: Roni Nemec, architect
Sources: Information from Uroš Žižmund, 1999.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 201-202

The flag used in 1980's was of several variations, mainly differing in the shape of the shield. Such was reported in early late 1980's. Other variations of the shield used included the dark blue bordure.Novo mesto

[Novo mesto] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Novo mesto]
[Novo mesto] [Novo mesto]
Adopted: 15th July 2004
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Grb Mestne občine Novo mesto je grb mesta Novo mesto. (Čl. 3, Odlok, 2004; Čl. 6, Statut, 2008; Čl. 6, Statut, 2013.)
Opis grba – splošno: grb Mestne občine Novo mesto predstavlja njegovega ustanovitelja nadvojvodo Rudolfa IV., odetega v rdeče, sedečega na zlatem prestolu, postavljenem na zelena tla v srebrnem ščitu. Blazon: Grb Mestne občine Novo mesto je upodobljen na podaljšanem ščitu zrelo-gotskega stila. Glavni atribut grba predstavlja v rdeče odetega ustanovitelja Novega mesta habsburškega nadvojvodo Rudolfa IV. s črnimi lasmi in brado, sedečega na zlatem prestolu z visokim pravokotnim naslonjalom; prestol je postavljen na zelena tla v srebrnem ščitu; nad-vojvoda nosi bel ovratnik in bele manšete, črn pas z zlatim okrasjem; na prsih nosi red zla-tega runa; njegov rdeč nadvojvodski klobuk ima bel nazobčan obod, od zgoraj ga oklepa zlato streme s križcem na vrhu; v razširjenih rokah drži modro državno jabolko v desnici ter zlato fevdno zastavico v levici; pod robom do tal segajoče tunike so vidna v črna obuvala odeta stopala. Zunanja zlata obroba ščita služi le kot grbovni okras. (Čl. 4, Odlok, 2004.)

Descriptions of flag: Zastava Mestne občine Novo mesto je rumena, bela in rdeča, z grbom mestne občine na prvem rumenem kvadratu zastavine rute. Vetrni del zastavine rute je rdeče barve z belo, v desno rastočo diagonalno progo v širini 1/3 (ene tretjine) višine zastavine rute. Zastava Mestne občine Novo mesto je pravokotne oblike, razmerje njene višine V proti njeni dolžini L je ena proti dve celi in pet desetin oziroma »V«: »L« = 1: 2,5. Zastavina ruta je vertikalno deljena na dve po višini enaki, po dolžini pa neenaki barvni polji: prvo kvadratno rumeno polje nosi grb Mestne občine Novo mesto, ki predstavlja nadvojvodo Rudolfa IV. v rdeči obleki z belo-rdeče zlatim vojvodskim klobukom, sedečega na zlatem prestolu, z modrim državnim jabolkom v desnici in rumeno fevdno zastavico v levici. Vetrni del rdeče zastavine rute nosi v desnorastoči diagonali belo barvno progo, katere širina znaša 1/3 (eno tretjino) višine zastavine rute. (Čl. 9, Odlok, 2004.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na rumenem kvadratu vodoravno položene zastavine rute vertikalno postavljen občinski grb, njen rdeči vetrni del pa nosi v rastoči diagonali belo progo. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na rumenem kvadratu vertikalno obešene zastavine rute vertikalno postavljen občinski grb. Zastavina ruta je proti prejšnji zaobrnjena za devetdeset kotnih stopinj tako, da njen rdeči vetrni del visi vertikalno navzdol, bela barvna proga na njem pa raste v levo diagonalo. (Čl. 10, Odlok, 2004.)

Sources: (Statut občine Novo mesto, Uradni vestnik Dolenjske, št. 8/64, priloga.)
(Statut občine Novo mesto, Skupščinski Dolenjski list, št. 14/74.)
Statut občine Novo Mesto, 20.02.1978, Skupščinski Dolenjski list, št. 5/1979, 22.02.1979.
Statut Mestne občine Novo mesto, 02.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/1955, 03.03.1995.
Statut Mestne občine Novo mesto, 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1999, 16.06.1999.
Statut Mestne občine Novo mesto,28.06.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2001, 17.08.2001.
"Novomeški grb in zastava", Mestna občina Novo mesto, http://www.novomesto.si/si/nm/mo/grbi/ 20.04.2004.
Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Novo mesto, 15.07.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 85/2004, 02.08.2004.
Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo), 13.07.2006, list Republike Slovenije, št. 96/2006, 15.09.2006.
Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MONM-UPB-2), 25.09.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2008, 09.10.2008.
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2). Statut Mestne občine Novo Mesto, 20.12.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 7/2012, 25.01.2012.
Mapa "DOS" Movo Mesto, Heraldika d.o.o., 2004, www.novomesto.si
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 202-205

The coat of arms of Novo mesto pictures Archduke Rudolph IV, who granted the civic rights to the city. The flag is red with a white rising diagonal and a yellow square hoist with the coat of arms in it's middle. The new design is adopted on 9 March 2004 by the commission as the final proposal, but is formally adopted by the municipal assembly in July. The "Dokument o občinskih simbolih" folder prescribes also a table flag that is white with the coat of arms in the middle and the red inscription around it.


Novo mesto, – 2004

[Novo mesto, – 2004]
[Novo mesto, – 2004]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: ?
Description of arms: Emblema občine Novo mesto sta grb in zastava mesta Novo mesto. (Čl. 11, Statut, 1979.)
Abandoned: 15th July 2004
Sources: (Statut občine Novo mesto, Skupščinski Dolenjski list, št. 14/74.)
Statut občine Novo Mesto, 20.02.1978, Skupščinski Dolenjski list, št. 5/1979, 22.02.1979.
KIG Ig, www.kig.ig, 20.07.2002
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 202-205

The coat of arms artwork adopted in early 1990's was primarily meant for the car licence plates, but the use spread in other spheres due to the lack of any other design. The flag used after 1998 was white with the coat of arms in the middle and the name of the municipal community in two rows above.Odranci

[Odranci] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Odranci]
[Odranci]
Adopted: 14th October 1998
Description of arms: Občinski grb je razdeljen v dva dela v razmerju 2:1. V zgornjem zelenem delu so zlate stope, v spodnjem rdečem pa trije zlati krogi 1:2. Stopa je lesena priprava, v kateri se s tolčenjem odstranjuje trši ovoj žitnih zrn. V rdečem polju so postavljeni trije rumeni krogi v obliki trikota, en krog nad dvema, v ravnini polja. Trije krogi predstavljajo proseno kašo. Polji sta med seboj ločeni in obrobljeni z rumeno barvo. (Čl. 7, Odlok, 1998.)
Description of flag: Zastava Občine Odranci je zgoraj zelena, na sredini rumena z grbom in spodaj rdeča. Zastava Občine Odranci je pravokotne oblike, razmerje v višini rute (V) proti dolžini (L), V:L=1:2, oziroma ena proti dve. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih je prvo polje zelene, drugo polje rumene barve, v katerem je na sredino horizontalno postavljen grb, tretje polje je rdeče polje. Barve v zastavi so enake barvam v grbu. (Čl. 12, Odlok, 1998.)
Sources: Statut Občine Odranci, 30.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Odranci, 14.10.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 77/1998, 13.11.1998.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci, 26.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 19/1999, 26.03.1999.
Statut Občine Odranci, 16.02.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 20/2001, 20.03.2001.
Statut Občine Odranci, 03.12.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 102/2011, 13.12.2011.

The coat of arms of Odranci pictures in the upper green field a golden stamping-mill and in the lower red field three golden disks. The stamping-mill is a wooden device used for removing of the hard shell of the grain by beating, while the three balls are said to symbolise the millet porridge.
The flag is vertical tricolour of green, yellow and green, with the coat of arms in the central field. There is also a version for vertical hoisting with the coat of arms appropriately rotated.Oplotnica

[Oplotnica] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Oplotnica]
[Oplotnica] [Oplotnica]
Adopted: 12th October 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: – grb Občine Oplotnica je uporabljen na ščitu poznogotskega stila; – ščit je deljen z valovitim rezom na zlato in modro polje; – zgoraj so trije zeleni trtni listi s tremi rdečimi vinskimi grozdi, spodaj je srebrno vodno kolo. Opis grba – blazon: – grb Občine Oplotnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike s tem, da deli zlato in modro polje valovnica s tremi vali, od katerih je en val razpolovljen; – v zlatu je trikrat ponovljen del črne vinske trte, ki nosi zelen trtni list navzgor in rdeč vinski grozd navzdol; – v modrini spodnjega polja je srebrno vodno kolo s štirimi dvojnimi naperami v križ.* – zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. [...] *Legenda: trije obloženi trtni šparoni predstavljajo Občino Oplotnica kot vinorodno krajino, vodno kolo pa opozarja na vodne vire pohorskega gorovja, ki je gnalo kolesa nekdanjih mlinov in žag. Oboje ponazarja simboliko marljivosti oplotniškega občinstva. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Description of flag: Splošno Zastava Občine Oplotnica je rumena s tem, da ima na srednjem kvadratnem modrem polju predstavljeno belo vodno kolo. Opis Zastava Občine Oplotnica je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti njeni dolžini “L“ je 1:2.5 (ena proti dve celi in pet desetin). Zastavina ruta je deljena vertikalno na tri neenaka polja, katerih višine so enake; dolžina prvega in tretjega (zadnjega) polja so enake in v rumeni barvi, drugo (srednje) polje je kvadratno in v modri barvi, na svoji sredini pa nosi atribut iz občinskega grba, belo vodno kolo s štirimi dvojnimi naderami. Atribut ne sme biti manjši od osem desetin višine zastavine rute in ne večji od devet desetin podane višine, oziroma stranice modrega kvadrata zastave. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Sources: Statut Občine Oplotnica, 30.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/1999, 23.4.1999.
Odlok o grbu in zastavi (Občine Oplotnica), 12.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/1999, 10.11.1999.
Utrip, Glasilo Občine Oplotnica, št. 1/2010, maj 2010.
Statut Občine Oplotnica, 09.03.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2012, 14.05.2012.
Statut Občine Oplotnica - uradno prečiščeno besedilo, 17,09,2015, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2015, 18.09.2015.

The coat of arms is divided per fess wavy Or and Azure in chief three Grapes Gules slipped Sable and leaved Vert and in base a Mill Wheel Argent. The flag is vertical triband of yellow-blue-yellow, the middle blue field being square and containing the attribute from the coat of arms - the white mill wheel. Oplotnica, on south-west slopes of Pohorje, is in a traditional vine growing region, and inclusion of the grapes is not unusual. The mill wheel and the wavy division is symbol of the swift mountainous river of the same name as the community that provided the power for mills and saw for centuries.
On occasions, instead of the official flag a white flag with the full coat of arms topped with the name of the community is used.

Oplotnica seceded from the community of Slovenska Bistrica in 1998.Ormož

[Ormož] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Ormož]
[Ormož]
Adopted: 14th February 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Na zelenem hribu modrega ščita stoji srebrn stolp, spremljan z zlatim soncem z desne in srebrnim polmescem z leve strani; v zelenem hribu je zlati vinski grozd, spremljan spodaj z dvema zlatima žitnima klasoma. Predstavitev grba - blazon: Grb Občine Ormož je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na povišanem zelenem hribu v dnu modrega ščita stoji srebrna trdnjava s črnim obokanim vhodom in zlato zaporno rešetko, zlato biforo v nadstropju in z zidnim vencem štirih cin (nadzidkov) na vrhu stolpa; le-tega spremljata iz desne zlato sonce, iz leve mladi srebrni mesec; v polju zelenega hriba nosita v andrejev križ prekrižani bilki, v desno in levo po en zlat žitni klas. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Description of flag: Splošno: Zastava Občine Ormož je modre in bele barve s tem, da je na njenem srednjem modrem delu predstavljen atribut iz občinskega grba: bel stolp, ki ga spremljata dva zlata žitna klasa in vinski grozd. Opis: Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L« je 1 : 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na tri, po višini enake, po dolžini pa neenake dele. Na prednjem modrem, kvadratnem delu zastavine rute sta upodobljena združena atributa iz občinskega grba: bel stolp, spremljan s po enim zlatim žitnim klasom z desne in leve ter z zlatim vinskim grozdom spodaj. Sestavljeni atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višina zastavinega polja in ne višji od 8/10 (osem desetin) iste višine zastavine rute. Preostala dva dela zastavine rute sta razdeljena vodoravno na tri enako široke proge, od katerih sta prva in tretja v beli, druga (srednja) pa v modri barvi. (Čl. 13, odlok, 2000.)
Sources: "V nedelju svečana otvorite mostu", Tednik, 26.04.1968. str. 2.
"Otvoritev mosta čez Dravo v Ormožu – velika manifestacija bratstva", Tednik, 10.05.1968, str. 1.
Rado Kukovec: "Spomini na delo in običaje na Herdeku", Tednik, 25.02.1982, str. 9.
Vida Topolovec: "Rezbar Rado Braučil iz Ormoža", Tednik, 16.11.1989, str. 10.
Vida Topolovec: "Sedemintrideseti praznik krajevne skupnosti Kog", Tedni, 11.01.1990, str. 5.
Vida Topolovec: "Po 130 letih železniško postajališče tudi v Frankovcih", Tednik, 31.05.1990, str. 6.
Jože Bračič: "Za začetek Podgorci", Tednik, 06.07.1991, str. 9.
Vida Topolovec: "Mestni ali občinski grb?", Tednik, 15.08.1991, str. 5.
Vida Topolovec: "Kogovčani že od nekdaj vedo, kaj hočejo", Tednik, 25.02.1993.
"Naokoli" (viki), Tednik, 25.01.1996, str. 10.
"Odprtje razstave – Slovenski ornamenti na lesenih intarzijah" (vki), Tednik, 10.07.1997, str. 7.
Majda Fridl: "Postavljali krajevna obeležje – Kako obuditi dobre sosedske odnose", Tednik, 03.06.1999, str. 6.
Majda Fridl: "Nov občinski grb in zastava – Zlati grozd ter žitna klasa v grbu", Tednik, 15.07.1999, str. 13.
Majda Fridl: "17. seja Občinskega sveta – V kretkem gradnja gimnazije", Tednik, 10.02.2000, str. 2.
Majda Fridl: "17. seja Občinskega sveta – Zavod za informiranje še vedno brez direktorja", Tednik, 17.02.2000, str. 15.
Majda Fridl: "Nov grb in zastava – Pozdravljeni pri Miklavžu", Tednik, 27.07.2000, str. 20.
Viki Klemenčič Ivanuša: "Mala občinska kronika – Aktualno v letu 2000", tednik, 28.12.2000, str. 9.
Vida Topolovec: "Denvi turizma – Že negdaj so vedeli, kaj hočejo", Tednik, 22.08.2002, str. 7.
Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 207-209
(Statut Občine Ormož, Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/1999.)
Odlok o simbolih Občine Ormož, 14.02.2000, Uradni vestnik Občine Ormož, št. 2/2000, 16.02.2000.
Statut Občine Ormož (Uradno prečiščeno besedilo - UPB1), 28.06.2010, Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/2010, 29.06.2010.
Statut Občine Ormož (Uradno prečiščeno besedilo - UPB2), 12.03.2012, Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2012, 28.03.2012.
Statut Občine Ormož (Uradno prečiščeno besedilo - UPB3), 13.07.2015, Uradni vestnik občine Ormož, št. 9/2015, 14.07.2015.
Franc Krnjak: "O ljudskih grbih in še kaj v ormoški okolici", Ormož, 2003.

The coat of arms of the community is based on the coat of arms of the town of Ormož, adding to it golden grape and corn ears. The flag is white with a blue Slovenian cross containing the emblems from the coat of arms in the central square field.

Various villages and local communities (municipal subdivisions encompassing several villages) have traditional humorous coats of arms. These are recorded: Frankovci - a frog, Hardek - a fox, LC Kog - bunch of grapes with 6 grapes each depicting arms of an individual village: 1st row Kog - a titmouse, Jastrebci - a sunrise, Lačaves - a lamprey (eel-like fish), 2nd row Vodranci - a broom, Vitan - a flower, and the 3rd row grape inscribed KOG; otherwise described that each includes the village name inscribed. LC Miklavž pri Ormožu - a church over hill with vineyards, in the base a dragon with its tail in a blue pond, in the chief a vine tree. Miklavž is also reported to use a flag. LC Podgorci - broken wooden door in a fence. LC Runeč - reported existance of individual arms of villages Dobravščak, Runeč and Žvab (Ivanjkovci).


Ormož, 198x – 1999

[Ormož, 198x – 1999]
[Ormož, 198x – 1999]
[Vertical] 1:2 ?


Adopted: around 1980 ?
Sources: "V nedelju svečana otvorite mostu", Tednik, 26.04.1968. str. 2.
"Otvoritev mosta čez Dravo v Ormožu – velika manifestacija bratstva", Tednik, 10.05.1968, str. 1.
Vida Topolovec: "Rezbar Rado Braučil iz Ormoža", Tednik, 16.11.1989, str. 10.
Vida Topolovec: "Mestni ali občinski grb?", Tednik, 15.08.1991, str. 5.
"Naokoli" (viki), Tednik, 25.01.1996, str. 10.
"Odprtje razstave – Slovenski ornamenti na lesenih intarzijah" (vki), Tednik, 10.07.1997, str. 7.
Majda Fridl: "Nov občinski grb in zastava – Zlati grozd ter žitna klasa v grbu", Tednik, 15.07.1999, str. 13.

The traditional coat of arms of the town of Ormož is used in several different artistic designs until the adoption of the official pattern. The coat of arms is azure a tower argent issuant from a mount vert between a crescent and a sun as shown here is based on the seal from 1603, even though Ormož used seals with the same basic elements since 1279. The vertical flag of light blue with the coat of arms quarter of the flag width high centered in the upper half was used as the town flag of Ormož. The symbols were retained in use still today by the Local Community of Ormož, a subdivision o fthe municipality of Ormož.[Previous page: Slovenia - Communities, part 10 (Med-Mor)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 11. dio (Moz-Orm)][Next page: Slovenia - Communities, part 12 (Osi-Pre)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.