[Previous page: Slovenia - Communities, part 13 (Pre-Rav)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 14. dio (Raz-Sev)][Next page: Slovenia - Communities, part 15 (Sež-Sve)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 14 (Raz-Sev)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006


See also:

Razkrižje

[Razkrižje] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Razkrižje]
[Razkrižje]
Adopted: 27th June 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: V talni trn deljen ščit ima belo, modro in rdeče barvno polje; v prvem belem polju prestrezajo odprte dlani vodni (Ivanov) izvir, v drugem modrem polju stoji upodobljena razkriška cerkev, v tretjem, spodnjem rdečem polju je upodobljen bel latinski križ. Predstavitev grba – BLAZON: Grb občine Razkrižje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike tako,da je njegov ščit z delitvijo talnega trna razdeljen v prvo – srebrno, drugo – modro in tretje – rdeče polje. V glavi prvega polja je zeleni trohrib, izpod katerega pada v šestih modrih pramenih izvirajoča voda, v odprte dlani v dnu polja. V drugem polju je čelno predstavljena srebrna cerkev s po enim pilastrom na desni in levi strani čelnega zidu ter prečno dvojno emporo v višini strehe; središčno postavljen zvonik, je z dvojnimi delitvami nanizan v tri nadstropja; v pritličju ima polkrožna zlata vrata, v vsakem nadstropju pa po eno, zgoraj polkrožno zaključeno zlato lino; pokriva ga rdeča koničasta streha z zlato kroglo in srebrnim križem na njeni konici. V tretjem, rdečem polju v dnu ščita, je predstavljen srebrn, latinski križ. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Razkrižje je bela z atributom občinskega grba na sredini zastavine rute, ter z modrimi pravokotniki, položenimi horizontalno na vsakega od štirih kotov rute. Opis: belo-modra ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« proti »L« = 1:2,5. Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri po višini enake, po dolžini pa neenake dele; prvi in tretji, (zadnji) del zastavine rute sta tretjinsko horizontalno deljena na modro, belo in modro polje tako, da se beli sredinski progi barvno zlivata v belino drugega (srednjega) kvadrata zastavine rute, ki nosi atribut občinskega grba na svoji sredini: v izrisu modrega kvadrata, s polkrožno izrezanimi vogali je zeleni trohrib, izpod katerega pada v šestih modrih pramenih izvirajoča voda, v odprte dlani. Podoba celotnega atributa ne sme biti višja od devet desetin višine zastavine rute »V« in ne nižja od sedem desetin imenovane višine. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti modre barvne proge v vodoravnem položaju, atribut na njenem srednjem kvadratu pa stoji vertikalno tako, da je zeleni trohrib nad vodnim slapom, pod njim pa razprte dlani. [...] Vertikalna podoba občinske zastave je tista, na kateri padajo modre barvne proge navpično atribut na srednjem kvadratu zastavine rute pa je upodobljen v vertikalnem položaju tako, da je zeleni trohrib nad vodnim slapom, pod slapom pa so razprte dlani. Atribut je proti prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Sources: Statut Občine Razkrižje, 08.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1999, 26.02.1999.
Odlok o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje, 27.06.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 76/2000, 24.08.2000.

The coat of arms is tierced in embowed pile, chief dexter argent six streams azure falling from three mounts vert onto the open hands proper sleeved of the last and couped, chief sinister azure a church argent windowed or and roofed gules, and in base gules a Latin cross couped argent issuant from base. The charges in the white field refer to the water source called Ivanov izvir, the church pictured is the Razkrižje church. The cross cants the name of the community, freely translated to cross-roads.
The flag is in form of the so called Slovenian cross, blue with white cross, forming a square field in the middle containing the Ivan's source with hands from the coat of arms within an ornamental blue frame.Rečica ob Savinji

[Rečica ob Savinji]
[Rečica ob Savinji]
[Vertical] 2:5 [State Flag]


In use: since 17th November 2006
Adopted: 15th March 2007
Descriptions of arms: [...] grb, ki ga je uporabljala KS (Krajevna skupnost) Rečica ob Savinji. Grb je v modrem in zlatem uokvirjenem izrezu oblakov postrani razdeljen grb, zgoraj osemkraka zlata zvezda in spodaj iz zelene trirobne podlage rastoča zelena lipa. (§ 2.2., Začasni, 2006.)
Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb opisuje pod modrim nebom, v katerem se simetrično nahaja osemkraka zlato rumena zvezda, rastočo lipo, katera izhaja iz zelenega trohriba, kar simbolno opiše trg Rečica ob Savinji. Predstavitev grba (blazon): Grb s svojo vertikalno simetrijo enači levo ter desno polovico grba. Ta je sestavljena iz zelenega trohriba, zlato rumene podlage, v kateri se nahaja zelena lipa, modrega neba v ozadju, v katerem se nahaja osemkraka zlato rumena zvezda ter obrobe grba. Trohrib je sestavljen iz treh posameznih zelenih krivin. Centralna krivina je največja ter je od stranskih locirana višje, iz katere se dviga simetrična zelena lipa z vrhom v sredini in dvema paroma upognjenih vej na levi in desni strani, obloženimi z zelenimi listi. Za lipo je polkrožna zlato rumena podlaga. Nad njo je modro nebo, v katerem je osemkraka zlato rumena zvezda, simetrično postavljena na navpično os celotnega grba. Grb je zaključen z dvema obrobama enakih debelin in sicer notranja v zlato rumeni barvi ter zunanja v zeleni barvi. Razmerje širina proti višini grba je 1:1,23. (Čl. 6, Odlok, 2007.)

Description of flag: Splošno: Podlaga zastave Občine Rečica ob Savinji je modre in zlato rumene barve, na kateri leži grb občine. Zastava je v navpični varianti. Opis: Razmerje širine zastave proti njeni višini je 1: 2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v dva enaka navpična barvna pasova. Levi pas zastave je v modri barvi, desni pa v zlato rumeni barvi. Grb na zastavi stoji centralno glede na širino odmaknjen od robov zastave za 1 širine samega grba, po višini pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za celotno širino grba. Sam grb je v razmerju širine proti višini 1:1,23. (Čl. 10, odlok, 2007.)
Sources: Začasni statutarni ureditveni sklepi, 17.11.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 121/2006, 24.11.2006.
Statut Občine Rečica ob Savinji, 01.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2007, 09.02.2007.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rečica ob Savinji, 15.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2007, 23.03.2007.
Statut Občine Rečica ob Savinji, 21.04.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2016, 20.05.2016.

The coat of arms of Rečica ob Savinji is per fess embowed azure a mullet of eight or and of the last a linden tree issuant from a tripple mount. The entire shield is bordered yellow and green. The flag, that is prescribed only for vertical hoisting, is a bicolour of blue and yellow, with the coat of arms set in the centre, offset to the top.

The Community of Rečica ob Savinji was separated from the community of Mozirje in 2006, "taking away" its half of the previous common coat of arms.Renče-Vogrsko

[Renče-Vogrsko]
[Renče-Vogrsko][Renče-Vogrsko]
[Normal] 1:3 | 1:2 [State Flag]


In use: since March 2007 (coat of arms only)
Adopted: 18th October 2007
Design: Vinko Jarc
Description of arms: Opis grba: Grb Občine Renče-Vogrsko ima obliko ščita in je povzetek najstarejših simbolov na območju občine. Sestavljen je iz dveh delov. Zgornja polovica simbolizira jeguljo, ki je značilnost občinskih voda. Spodnja polovica je simbol strešnega venca renškega gradu. Grb je opečnate barve, kar simbolizira tradicijo opekarstva v vaseh in zaselkih občine. Osnovne barve grba Občine Renče-Vogrsko so: 1. opečnata – Pantone 185 2. temno rdeča – Pantone 188 3. zlata – Pantone 873 (Čl.12, Odlok, 2007.)
Description of flag: Zastava Občine Renče-Vogrsko je: 1. opečnata – Pantone 185 2. temno rdeča – Pantone 188 3. bela Zgornja tretjina zastave je opečnate barve in ima v sredini simbol strešnega venca renškega gradu. Simbol je bele barve in obrobljen je s temno rdečo barvo. Srednji del je opečnate barve in simbolizira opekarstvo v Bukovici in Volčji Dragi. Spodnja tretjina je opečnate barve. V sredini je simbol jegulje v beli in opečnati barvi. Simbol je obrobljen z belo in temno rdečo barvo. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti tri ali ena proti dva. (Čl. 16, Odlok, 2007.)
Sources: Statut Občine Renče - Vogrsko, 27.12.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 7/2007, 26.01.2007.
Nataša Podgornik: Predlog grba občine Renče-Vogrsko, g. Vinko Jarc. Občinski list občine Renče-Vogrsko, št. 2, marec 2007, str. 7-8
Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Renče-Vogrsko, 18.10.2007, Občinski list, Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, Uradne objave št. 10/2007, 29.10.2007.
Nataša Podgornik: “Občinski simboli - indentiteta občine”, Občinski list Občina Renče - Vogrsko, št. 11/2007, december 2007.
Statut Občine Renče - Vogrsko (uradno prečiščeno besedilo), 08.03.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2012, 23.03.2012.

The coat of arms of Renče-Vogrsko is per fess, chief per pall argent and gules overall a crescent counterchanged and base three chevronels gules embatteled moline. This was actually used by community even before the formal adoption. The coat of arms combine ancient arms of two noble families, Ungrispach from Vogrsko and Hofer from Renče. The first originates from the 11th century and is said to depcits an eel (although this looks like a crescent), which is also canting the name of Vogrsko. In 1920's the community Vogrsko used the coat of arms of Ungrispach, quartered the one used here with a lion rampant, in it community seal. The Hofer's arms depict heraldically roofs with archers' embattelemts, used since the 13th centruy until 1587 when the family died out. There are still similar embattlelemts to be seen in Renče.
The flag is used since the formal adoption. It is vertical flag in two ratio variants, divided into upper red part covering the 2/3 of the height and containing dark red outlined white "roofs" (chevronels) from the coat of arms in its upper half and in the white lower 1/3 the dark red outlined "eel" (crescent) vertically divided red and white.

The Community of Renče-Vogrsko was separated from the community of Nova Gorica in 2006.Ribnica

[Ribnica] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Ribnica]
[Ribnica]
In use: since 1973
Adopted: 23rd February 1978
Descriptions of arms: Grb občine je podkvaste oblike, ki ima na rdečem polju bel trak z modro ribo. (Čl. 6, Statut, 1978.)
Grb občine ima obliko ščita rdeče barve, čez katerega diagonalno od spodnje leve proti gornji desni poteka belo polje z modro ribo. (Čl. 8, Statut, 1991; Čl. 2, Začasni, 1995; Čl. 6, Statut, 1995; Čl. 6, Statut, 2000.)

Descriptions of flag: Zastava je modro zelene barve z grbom na sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se vrstita vodoravno od zgoraj navzdol tako, da je najprej modra, njej pa sledi zelena. (Čl. 6, Statut, 1978; Čl. 8, Statut, 1991; Čl. 2, Začasni, 1995; Čl. 6, Statut, 2000.)
Zastava je modro-zelene barve z grbom na sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se vrstita vodoravno od zgoraj navzdol tako, da je najprej modra, njej pa sledi zelena. (Čl. 6, Statut, 1978; Čl. 6, Statut, 1995.)

Sources: (Statut občine Ribnica, Skupščinski Dolenjski list, št. 13/1971.)
(Statut občine Ribnica, 12.03.1974, Skupščinski Dolenjski list, št. 13/1974, 03.05.1974.)
Statut občine Ribnica, 23.02.1978, Skupščinski Dolenjski list, št. 11/1978, 20.04.1978.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Statut občine Ribnica, 19.12.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1992, 31.01.1992.
Začasni statutarni akt Občine Ribnica, 02.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/1995, 24.02.1995.
Statut Občine Ribnica, 29.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1995, 28.07.1995.
Statut Občine Ribnica, 06.04.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/2000, 05.05.2000.
Statut Občine Ribnica, 09.02.2012,Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2012, 05.03.2012.
Občina Ribnica, www.ribnica.si 01. 10. 2002.
Rešeto - Glasilo Občine Ribnica, Ribnica, www.ribnica.si

The coat of arms of Ribnica is Gules on a Bend sinister Argent a Fish Azure. It is canting for the community name - riba meaning fish. It is said that the fish represented is a grayling (lipan in Slovenian, Thymallus thymallus). The idea for the flag was promoted by the organizers of the Ribnica fastival since late 1960's and the flags were produced in 1973, formally adopted as the flag of the Community of Ribnica in 1978. The flag - blue over green bicolour with the coat of arms in the centre - and the coat of arms within it was designed by Janko Hren, an architect from Ribnica. His father, also an architect, Alojzij Hren produced a carved coat of arms above the municipal building in 1926, based on the arms shown by Valvasor in the Glory of the Duchy of Crain in 1687. It is unknown what was Valvasor's source.
The arms and the flag were confirmed in the Statutes of 1991, 1995 and 2000. However, while the coat of arms shape in the flag was retained since 1990's without any variation, in use of coats of arms outside the flag varied much - in regard to the shield shape and the drawing of the fish, otherwise all following the blazon closely. The community used the redrawing of the 1687 Valvasor's design within carouche, the J. Hren's design with and without the white outline and even with a blue outline around the white one, the design for the car licence plates, the design within a semicircular shield (since 1998), the design with pointed shield (since 2011).
The coat of arms reminisce the legend of the naming of the town. Once upon a time the area that is now the valley of Ribnica was a large lake, rich with all kinds of fishes. Among others, there was one beautiful goldfish there. In the nearby mountain Velika gora lived also a mighty giant, who was sleeping by day, and who went fishing in the lake by night. The goldfish shining in the night helped him fishing. In Suha krajina ("Drylands") there were no water, and people living there went to the lake to get water. Once taking the water, they caught also the goldfish, and they threw it away among some rocks, where the fish turned to stone. When the giant woke up and when he could not find the fish, he went searching for it. Unable to find it, he went in rage throwing into the lake anything he got his hands by - trees and stones. These stones made numerous openings at the bottom of the lake, though which all the water leaked out. Numerous fishes were left dry and people came to take them with wagons from all the countries. And, therefore named to place after the fishes.


Ribnica, proposal 2012

[Ribnica, proposal 2012] [Under Construction] [] 2:5 [Ribnica, proposal 2012]
[Ribnica, proposal 2012]
Design: Jaka Fürst, Atelje A2 and Aleksander Hribovšek
Sources: Statut Občine Ribnica, 09.02.2012, Uradni list RS, št. 17/2012, 05.03.2012.
Primož Tanko: "Kaka beseda o novem ribniškem grbu in zastavi…", Rešeto, št. 9/2011, str. 2.
Zdenka Mihelič: "Pogovor: Janko Hren, Čut za lepo se ne da kupiti.", Rešeto, št. 10/2011, str. 6-7.
Franc Pirker: "'Prava' resnica o nastanku ribniške zastave", Rešeto, št. 10/2011, str. 43.
Jurij Kožar: "Svetniki so si znižali sejnine za 10 odstotkov", Rešeto, št. 3/2012, str. 4.

The new 2012 Statutes dropped the description of the coat of arms and the flag and the community issued a proposal of the redesign of the coat of arms and proposed new flag for the public debate in September 2011. The new coat of arms standardizes the shield shape, flips the bend stripe and adds details to the fish depiction. The new flag follows the modern Slovenian municipal vexillology principles, choosing colours from the arms with an attribute in it. Several designs of the flag based on the same basic idea were published.Ribnica na Pohorju

[Ribnica na Pohorju] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Ribnica na Pohorju]
[Ribnica na Pohorju]
Adopted: 15th February 2001
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Opis grba, splošno: Na srebrnem ščitu je zelen hrib z zeleno smreko na svojem temenu, v vznožju hriba pa je modri tolmun nad katerim je v poskoku zlata okronana ribica. Predstavitev grba - BLAZON: spodnjo polovico srebrnega ščita pokriva obli zelen hrib, z mogočno zeleno smreko, ki raste iz rdečega debla na njegovem temenu, navzgor pod sredino zgornjega roba ščita; v dnu ščita pod hribom je modri tolmun, nad katerim lebdi v poskoku okronana zlata ribica tako, da je njena glavica s krono v zelenilu hriba, repek pa v modrini tolmuna; biseri zlate kronice dosegajo podvznožje smrekovih korenin.* Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2001.)
* Legenda: obli zelen hrib v sredini ščita simbolizira Ribniško Pohorje z mogočno največjo slovensko smreko na svojem temenu in z jezercem pod svojim vhodom; iz modrega jezerca je v poskoku okronana zlata ribica, ki simbolizira pravljičnost starodavnega večnega Pohorja, katerega izročila se že tisočletja prenašajo iz roda v rod trdnih in klenih Pohorcev. (Odlok, 2001.)

Description of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine RIBNICA na Pohorju je zeleno z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atributi iz občinskega grba: pravljična zlata, z zlato kronico okronana ribica. Opis zastave: Zeleno-bela zastava Občine Ribnica na Pohorju je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V” proti njeni dolžini “L” je ena proti dve celi in pet desetin , oziroma “V” : “L” = 1 : 2,5. Kroj zastave tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na zeleno-belo-zeleno vodoravno progo in torej enaka; zelene proge prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki zeleni kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave; med zgornjo in spodnjo zeleno progo prvega in tretjega dela rute leži po en vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu rute stoji atribut iz občinskega grba, pravljična zlata ribica okronana z zlato kronico. Velikost atributa mora dosegati 2/3 (dve tretjini) višine zastavine rute in ne sme presegati 7/10 (sedem desetin) iste višine. (Čl. 13, Odlok, 2001.)
Sources: Statut Občine Ribnica na Pohorju, 16.04.1999, Uradni list Republiek Slovenije, št. 44/1999, 08.06.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih občine Ribnica na Pohorju, 15.02.2001, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/2001, 28.02.2001.
Statut Občine Ribnica na Pohorju, 11.12.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 35/2007, 21.12.2007.
Statut Občine Ribnica na Pohorju, 03.12.2015, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 25/2015, 17.12.2015.

The coat of arms pictures in a silver shield a green hill from which is rising a juniper tree with a red trunk, in base there is a blue pool from which is jumping a crowned golden fish. The hill stands for the Pohorje region, the juniper tree represent one of the largest juniper trees in Slovenia found in the community, and the crowned fish canting the name of the community represents the righteousness of the people.
The flag is green with two white vertical stripes forming a square field in which is the crowned fish from the coat of arms.Rogaška Slatina

[Rogaška Slatina] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Rogaška Slatina]
[Rogaška Slatina]
Adopted: 26th June 2002
Design: Andreja Lotrič Straže, architect from Ljubljana
Description of arms: Grb Občine Rogaška Slatina je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Na enovitem zelenem grbovnem polju je sredinsko umeščena cela postava Pegaza v capriola drži (v vzpenjanju, stoječ na zadnjih nogah) v srebrni barvi, ki je obrnjena v heraldično desno. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok, 2002.)
Description of flag: Zastavo Občine Rogaška Slatina opredeljuje blason, ki se glasi: Zastava Občine Rogaška slatina je dvobarvnica v razmerju stranic 1:3. Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo enovito in zelene barve. Ostali dve polji zastavine rute sta razdeljeni na sedem trakov zelene in bele barve. Zgornji in spodnji trak sta zelene barve. V prvo polje je sredinsko in prostostoječe umeščen grbovni atribut v beli barvi, ki po višini ne presega 6/7 višine zastavine rute. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo polje umeščen pokončno. (Čl. 2, Odlok, 2002.)
Sources: Statut Občine Rogaška Slatina, 26.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/1995, 18.08.1995.
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina, 25.10.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/1996, 23.02.1996.
Statut Občine Rogaška Slatina, 24.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1999, 30.04.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe ter pečatov Občine Rogaška Slatina, 26.06.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2002, 12.07.2002.
Statut Občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo), 24.09.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 109/2003, 10.11.2003.
Statut Občine Rogaška Slatina, 28.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 115/2007, 14.12.2007.
Statut Občine Rogaška Slatina, 28.03.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2012, 06.04.2012.
Statut Občine Rogaška Slatina, 28.10.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2015, 20.11.2015.
Images adopted from http://www.rogaska-slatina.si 04.09.2002.

Information kindly provided by: Marjan Čuješ, secretary of the community

The coat of arms of Rogaška Slatina is Vert a Pegasus Argent rampant. The flag consists of a green square field at hoist with the white Pegasus from the coat of arms and fly part consisting of seven green and white stripes. The Pegasus is connected with Rogaška Slatina as the ancient Greek legend was transferred to the 17th century. Namely, Apollo called upon Pegasus to hit with its hoof on the ground to strike open a well Gippocrene. This legend was shown in a 17th century coper plate engraving promoting the healing powers of the mineral water in Roitschocrene - the Rogaška well. The flag was first prescribed in ratio 1:3, but that was soon changed to 2:5.


Rogaška Slatina, 1995 – 2002

[Rogaška Slatina, 1995 – 2002] [Variant] 1:2 | 1:3 | 1:4 [State Flag] [Rogaška Slatina, 1995 – 2002]
[Rogaška Slatina, 1995 – 2002]
[Rogaška Slatina, 1995 – 2002]
Adopted: 25th October 1995
Design: coat of arms: Ranko Novak, visual communications professor, Design Department, Academy of Fine Arts Ljubljana, 1990
Descriptions of arms: Grb Občine Rogaška Slatina ima obliko ščita. Na ščitu so na zeleni podlagi zlati krogi. Krogi so na spodnji strani ščita večji, proti vrhu pa prehajajo v manjše. Krogi pomenijo vodne mehurčke. Na vrhu ščita je z zlatimi začetnicami RS, nad njima pa napis Rogaška Slatina. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Grb Občine Rogaška Slatina ima obliko ščita. Na ščitu so na zeleni podlagi zlati krogi. Krogi so na spodnji strani ščita večji, proti vrhu pa prehajajo v manjše. Krogi pomenijo vodne mehurčke. Na vrhu ščita je z zlatimi začetnicami napis "RS". Številka barve za izdelavo zelene podlage grba je KS 53 K. (Čl. 2, Odlok, 1995.)

Description of flag: Kroj zastave je pravokotne oblike in ima tri različne velikosti. Razmerje med širino in dolžino zastave je lahko 1:2, 1:3 in 1:4. Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na daljšo stranico zastave. Višina grba je enaka eni polovici širine (krajše stranice) zastave. Pozicija grba na zastavi je odvisna od razmerja stranic zastave (1:2, 1:3, 1:4). Pri razmerju stranic zastave 1:2 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka 1/2 dolžine, v nadaljevanju sredine) proti drogu. Pri razmerju stranic zastave 1:3 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 1/2 širine grba od sredine zastave proti drogu. Pri razmerju stranic zastave 1:4 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 3/4 širine grba od sredine zastave proti drogu. (Čl. 3, Odlok, 1995.)
Abandoned: 26th June 2002
Sources: Statut Občine Rogaška Slatina, 26.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/1995, 18.08.1995.
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina, 25.10.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/1996, 23.02.1996.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe ter pečatov Občine Rogaška Slatina, 26.06.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2002, 12.07.2002.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.

The previous symbols were probably adopted in 1980's and confirmed in 1995. The coat of arms was Vert, semee of Disks Or, decreasing in size from base to chief. Above shield is a golden cipher. The coat of arms pictures the bubbles of mineral water, the fame of Rogaška Slatina.
The Decision did not describe the layout of the flag, only the position of the coat of arms in three official flags ratios. The flag field was not described! According to the Decision the initials above the shield should have been golden, but in practice, it seems that they were used mainly in green.Rogašovci

[Rogašovci] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Rogašovci]
[Rogašovci]
Adopted: 1st October 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb Občine Rogašovci je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. V zlato odeti sveti Jurij v modrih škornjih in v šlemu na vzpetem srebrnem konju, varovan z Jurijevim ščitom, bode z zlatim kopjem žrelo črnega zmaja v dnu modrega ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 1999.)
Descriptions of flag: Zastava Občine Rogašovci je modre in bele barve s tem, da je na prvem modrem kvadratu njene rute upodobljen sveti Jurij na belem konju in črnim zmajem pod njim. Modro bela zastavina ruta je krojena v razmerju “V” : “L” = 1 : 2,5 oziroma višina proti dolžini je ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je ruta vertikalno deljena na dva dela. Na prvem kvadratnem modrem polju je upodobljen atribut iz občinskega grba, v rumeno odeti sveti Jurij na vzpenjajočem se belem konju, s kopjem pa prebada črnega zmaja pod njim. Atribut ne sme biti manjši od 7/10 (sedem desetin) višine rute in ne večji od 9/10 (devet desetin) iste višine. Preostali del zastavine rute je horizontalno tretjinsko deljen na modro, belo in modro barvno progo, navedeno od zgoraj navzdol. (Čl. 4, Odlok, 1999.)
Horizontalna zastava je tista zastava, kjer je na prvem modrem kvadratu vodoravno položene zastavine rute upodobljen atribut iz občinskega grba tako,da je videz konjenika v naravnem (pokončnem) položaju, obrnjen pa mora biti proti drogu zastave. Preostali del zastavine rute z modro, belo, modro barvno progo je v vodoravnem položaju. [...] Vertikalna zastava je obešena za njen prvi rob tako, da pada navpično navzdol, njen atribut ima naraven položaj in videz konjenika, njene barvne proge pa padajo navpično navzdol. (Čl. 13, Odlok, 1999.)

Sources: Statut Občine Rogašovci, 08.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/1995, 18.08.1995.
Statut Občine Rogašovci, 28.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/1999, 13.08.1999.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rogašovci, 01.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/1999, 10.11.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci, 13.08.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 69/2010, 27.08.2010.

The coat of arms is azure St. George clad or with boots and helmet of the first on a prancing silver horse holding a shield with the George cross stabbing with a golden spear into the jaws of a dragon sable in base. The flag consists of a blue square field at hoist with the St. George and the dragon and blue-white-blue triband in fly.
Even if town of Rogašovci is nowadays larger one, the cultural (and religious) centre of the community is town of Sveti Jurij built around the church of St. George first mentioned in 1366 after which the town was named. The Saint provided also for the symbols of the community.Rogatec

[Rogatec] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Rogatec]
[Rogatec]
Adopted: 11th July 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu petnajstega stoletja sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Ščit je ob straneh zlato obrobljen. V rdečem polju na zelenih tleh stoji srebrna enonadstropna rondela, obokan odprt prehod skozi njeno pritličje ima dvignjeno zlato zaporno rešetko, ki ima tri vertikalne stebriče. Sredina stene v nadstropju ima nad vhodom pravokotno pokončno lino, desno in levo nad njo pa po eno puškarnico. Nadstropje se zgoraj zaključuje v zidni konzolni venec s štirimi nadzidki (cinami), izza katerih se dviga stožčasta rdeča streha z zlato kroglo na njeni konici. Desne in leve strani pritličja rondele se dotikata po ena, okroglemu stolpiču podobna stražnica, od katerih ima vsaka v steni pod napuščem stožčaste rdeče strehe po eno puškarnico. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava Občine Rogatec je bela in rdeča, na rdečem polju nosi atribut občinskega grba. Razmerje višine “V” proti dolžini “L” (V : L) je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta razdeljena vertikalno na tri barvna polja: prvo in tretje barvno polje je belo, drugo (srednje) polje je rdeče in nosi na svoji sredini atribut rogaškega grba, srebrni (beli) vhodni rondel s koničasto rdečo streho. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 višine istega polja. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Sources: Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rogatec, 11.07.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1996, 02.08.1996.
Statut Občine Rogatec, 30.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1999, 13.05.1999.
Statut Občine Rogatec, 30.01.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/2006, 10.02.2006.
Statut Občine Rogatec – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 01.09.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2014, 19.09.2014.

The coat of arms of Rogatec is gules on a base vert a round tower embattled argent with raised portcullis or and with a window and two embrasures sable and with two watch-houses argent each with an embrasure sable all roofed of the first. The flag is white-red-white vertical triband, with the central field square containing the tower with watch-houses from the coat of arms.Ruše

[Ruše] [Normal] [Vertical] 1:3 [State Flag] [Ruše]
[Ruše]
Adopted: 17th June 1999
Descriptions of arms: Grb občine Ruše ima obliko ščita. Na zelenem polju, ki ponazarja ruške gozdove je knjiga s peresom, simbol ene prvih gimnazij na slovenskem. Obrisi tovarniških streh kovinske barve ponazarjajo ruško industrijo, modri vodni pretok pa eno prvih elektrarn v Sloveniji. (Čl. 2, Odlok, 1992.)
Grb občine Ruše ima obliko ščita. Barve in oblike ponazarjajo naravne danosti in družbeni razvoj. Na zelenem polju, ki simbolizira gorski ambient in ruške gozdove, je knjiga s peresom, simbolizira bogate kulturne in prosvetne preteklosti. Obrisi tovarniških streh rumene barve ponazarjajo ruško gospodarstvo, modri vodni pretok pa bogastvo okoliških voda. (Čl. 1, Spremembe, 1999.)

Description of flag: Zastava je modre barve. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti tri. Na zastavi, ki se navpično izobeša, leži na spodnji polovici, pravokotno na širino zastave, grb v barvni upodobitvi. Grb je enako odmaknjen od spodnjega, levega in desnega roba zastave. Če se zastava uporablja v ležeči obliki v razmerju višine in dolžine 1:3, leži grb na osnovi v geometrijskem središču zastave. (Čl. 2, Odlok, 1999.)
Sources: Odlok o grbu občine Ruše ter o njegovi uporabi, 02.07.1992, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/1992, str. 318-9.
(Statut občine (Ruše), Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/1995.)
Statut občine Ruše, 18.02.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/1999.
Spremembe in dopolnitve odloka o grbu občine Ruše ter o njegovi uporabi, 17.06.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/1999.
Odlok o zastavi občine Ruše, 17.06.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/1999.
Statut Občine Ruše, 26.09.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011, 30.09.2011.

The 1992 Decision describes the coat of arms so: "… In green field, representing the woods of Ruše, there is a book with a feather, symbolizing one of the first Slovenian high schools. The silhouettes of the factory roofs in metal tincture picture the industry of Ruse, and the blue water trace represent one of the first hydro-electrical power plants in Slovenia." However, it seems that the same coat of arms was in use prior to the decision, as well.
The 1999 Decision changes the description but not the layout of the coat of arms: "… The colours and shapes symbolize the natural wealth and social development. In green field, symbolizing mountainous surroundings and the woods of Ruše, there is a book with a feather, symbolizing rich cultural and educational past. The silhouettes of the factory roofs in yellow picture economy of Ruše, and the blue water trace stands for richness of the local watters."
In 1999 the flag was also introduced, blue, in horizontal variant with the coat of arms in the middle, and vertical, with the coat of arms near the bottom.

Until 1995 the community of Ruse was a part of the Civic Assembly of Communities of Maribor.Selnica ob Dravi

[Selnica ob Dravi] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Selnica ob Dravi]
[Selnica ob Dravi]
Adopted: 29th June 2004
Description of arms: Grb Občine Selnica ob Dravi ima obliko ščita. Barve in oblike ponazarjajo zgodovinski in družbeni razvoj ter naravne danosti. Na svetlo zelenem polju, ki simbolizira Kobansko hribovitost, gozdove in pašnike, je opatovska palica. Opatovska palica simbolizira sintezo preteklosti in sedanjosti, njen spodnji trapezasti del ponazarja zvonik Sv. Marjete, štirje obroči na srednjem delu palice ponazarjajo povezanost krajev, v zavihanem zgornjem delu palice pa je upodobljeno rdeče jabolko, kot simbol sadjarstva. Stilizirani temno zeleni drevesi ob opatovski palici ponazarjata bogastvo gozdov in oglarsko tradicijo. V spodnje delu grba je modri vodni pretok, ki poleg reke simbolizira tudi prvo elektrarno na Dravi. (Čl. 2, Odlok o grbu, 1999.)
Description of flag: Zastava je bele in zelene barve. Razmerje med belo in zeleno barvo je ena proti ena. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti dva. Na zastavi, ki se izobeša navpično, tečeta vzporedno od zgoraj navzdol polje zelene barve in polje bele barve. Grb v barvni upodobitvi leži v zgornjem delu belega polja, pravokotno na širino belega polja, enako odmaknjen od levega in desnega roba belega polja zastave. Če se zastava uporablja v ležeči obliki v razmerju višine in dolžine 1:2, je belo polje na zgornjem delu zastave, grb pa leži pravokotno na dolžino v levem delu belega polja zastave, enako odmaknjen od zgornjega in spodnjega roba belega polja zastave. (Čl. 1-2, Odlok, 2004.)
Sources: Statut Občine Selnica ob Dravi, 11.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 7/1999.
Odlok o grbu občine Selnica ob Dravi ter o njegovi uporabi, 22.07.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/1999.
Odlok o zastavi občine Selnica ob Dravi, 22.07.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/1999.
Statut občine Selnica ob Dravi, 22.04.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 7/2003, 30.04.2003.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zastavi Občine Selnica ob Dravi, 29.06.2004, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/2004, 10.07.2004.
Statut Občine Selnica ob Dravi, 28.06.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 19/2007, 10.07.2007.

The coat of arms pictures an apple surrounded by a crosier issuing from water surrounded with a fir tree. The symbolic is explained so: green for Koban hills, forests and pastures, the crosier for synthesis of past and present, while it's lower end reminds to the belfry of St. Marietta. The four rings on the crosier are for the unity of the villages in the community and the apple stand for the orchards. The fir tree stands for the woodwork tradition and the water stand for the oldest hydroelectric power plant on the Drava river.
The flag is white over green bicolour with the coat of arms set in the white stripe near the hoist.


Selnica ob Dravi, 1999 - 2004

[Selnica ob Dravi, 1999 - 2004] [Normal] [Vertical] 1:3 [State Flag] [Selnica ob Dravi, 1999 - 2004]
[Selnica ob Dravi, 1999 - 2004]
Adopted: 22nd July 1999
Description of arms: (ut supra Čl. 2, Odlok o grbu, 1999.)
Description of flag: Zastava je bele in zelene barve. Razmerje med belo in zeleno barvo je ena proti ena. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti tri. Na zastavi, ki se izobeša navpično, tečeta vzporedno od zgoraj navzdol polje zelene barve in polje bele barve. Grb v barvni upodobitvi leži v zgornjem delu belega polja, pravokotno na širino belega polja, enako odmaknjen od levega in desnega roba belega polja zastave. Če se zastava uporablja v ležeči obliki v razmerju višine in dolžine 1:3, je belo polje na zgornjem delu zastave, grb pa leži pravokotno na dolžino v levem delu belega polja zastave, enako odmaknjen od zgornjega in spodnjega roba belega polja zastave. (Čl. 2, Odlok o zastavi, 1999.)
Abandoned: 29th June 2004
Sources: Odlok o grbu občine Selnica ob Dravi ter o njegovi uporabi, 22.07.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/1999.
Odlok o zastavi občine Selnica ob Dravi, 22.07.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zastavi Občine Selnica ob Dravi, 29.06.2004, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/2004, 10.07.2004.

The flag originally adopted was in the ratio 1:3, but was replaced with the shorter flag in 2004.Semič

[Semič] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Semič]
[Semič]
Adopted: 28th April 1997
Description of arms: Vsebinska obrazložitev elementov grba: Grb tvorijo tipični elementi, ki predstavljajo identifikacijo občine na širšem, državnem nivoju. Stilizacija grozda poudarja vinogradništvo kot pomembno panogo v občini, zato grozd zavzema osrednji del grba. Pomemben del grba je tudi stiliziran lipov list, ki se v zgornjem delu obrne proti grozdu in zaigra vlogo vitice. Oblika lipovega lista sporoča, da je Občina Semič znana po številnih starih lipah, med katerimi je znamenita 600 let stara Kočka lipa. S tema dvema simboloma iz narave je poudarjena vsebinska vez med lipovim listom in grozdom, med tradicijo in sodobnostjo. Grafični opis grba Občine Semič: Grbovni ščit je zgoraj raven, oblika je standardna, sodobna. Kontura grbovnega ščita je bordo rdeča (HKS 28 K). Grbovno polje je belo oziroma pri slovesnejših izvedbah srebrno. V spodnji polovici grba je stiliziran grozd v enaki rdeči barvi (HKS 28 K), za grozdom pa celotno grbovno polje obvladuje zelena silhueta lipovega lista, izrisana kot močnejša kontura (HKS 57 K). Kontura lipovega lista se ne dotika grozda neposredno, med njima je del belega polja. Grbovni ščit in grozd sta postavljena simetrično, kontura lipovega lista je s svojim težiščem postavljena centralno. Napis Občina Semič je centralen, ker še posebej poudarja stabilnost celotnega znaka. (Priloga, Odlok, 1997; Priloga, Odlok, 2008.)
Description of flag: Zastava Občine Semič je zelena (HKS 57 K), razmerje širine proti dolžini je 1:2,5. Pri vertikalni postavitvi zastave stoji grb sredinsko v zgornji polovici. Barvna lestvica: Po Pantone lestvici je rdeča barva (okvir in grozd v grbu): 1795 U (14 pts Pantone warm red 86,2, 2 pts Pantone Rub. red 12,3 in 1/4 pts Pantone black 1,5) in zelena barva (osrednja krivulja v grbu): 354 U (13 pts Pantone green 81,2 in 3 pts Pantone yellow 18,8). Tipografija je črna, po fontih programa Corel Draw se imenuje Lithograph normal. Zastava je zelena, isti ton kot osrednja krivulja v grbu. (Priloga, Odlok, 1997; Priloga, Odlok, 2008.)
Sources: Statut Občine Semič, 19.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 30.06.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Semič, 28.04.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/1997, 05.06.1997.
Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo), 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo), 20.02.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2003, 07.03.2003.
Statut Občine Semič, 05.10.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 107/2006, 17.10.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Semič, 26.06.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2008, 08.07.2008.
Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo), 01.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 57/2010, 16.07.2010.

The coat of arms is officially explained so: The coat of arms is made of typical elements representing the identification of the community on wider, state level. A stylized grape represent vine growing as the most important branch in community, and therefore the grape is in the centre of the coat of arms. An important part of the coat of arms is also a stylized linden leaf, in its upper part turned towards the grape playing the role of the vine tendril. The shape of the linden leaf tells that the Community of Semič is famous for numerous old linden trees, among which the most famous is the Kočka lipa' 600 years old. With this two natural elements is represented the connection between the linden leaf and the grape, between the tradition and the modern times. The flag is green, with the coat of arms when hoisted vertically in the middle of the upper half.Sevnica

[Sevnica]
[Sevnica][Sevnica]
[Vertical] 1:3 | 1:2 [State Flag]


Adopted: 26th March 1996
Description of arms: Grb Občine Sevnica je na modrem ščitu naravnobarvna stilizirana lipa na zeleni trati. Na spodnjih lipovih vejah sta navzven obrnjena poljska škrjanca, ki gledata proti deblu. Na ščitu je trilistna srebrna zidna krona. (Čl. 6, Statut, 1995; Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 8, Odlok, 1996; Čl. 8, Odlok, 2007; Čl. 8, Odlok, 2010.)
Descriptions of flag: Zastava Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti tri. Geometrična sredina grba se nahaja na prvi tretjini zastave gledano od spodaj navzgor. Širina grba je ena polovica zastave. Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen del in sicer tako, da je zarezan v zastavo za 1/7 v globino 1/7 širine. Zgornji rob je podprt z drogom po celi širini zastave tako, da je zastava vedno obešena navpično. (Čl. 13, Odlok, 1996.)
Zastava Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti tri. Geometrična sredina grba se nahaja na prvi tretjini zastave, gledano od spodaj navzgor. Širina grba je ena polovica zastave. Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen del, in sicer tako, da je zarezan v zastavo za 1/7 v globino 1/7 širine. Zgornji rob je podprt z drogom po celi širini zastave tako, da je zastava vedno obešena navpično. (Čl. 13, Odlok, 2007; Čl. 13, Odlok, 2010.)
Namizna zastavica Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastavice je ena proti dva. V sredini zastavice se nahaja grb občine s podnapisom Občina Sevnica. Širina grba je ena polovica zastave. Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen del, in sicer tako, da je zarezan v zastavico za 1/7 v globino 1/7 širine. Tip črk podnapisa Občina Sevnica je Unicorn bold, barva črna HKS 88 K. (Čl. 17, Odlok, 1996; Čl. 17, Odlok, 2007; Čl. 17, Odlok, 2010.)

Sources: (Statut Občine Sevnica, 05.03.1974, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 20/1974, 24.05.1974.)
(Statut Občine Sevnica, 07.03.1978, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 6/1978.)
Statut Občine Sevnica, 29.03.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1995, 28.04.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica, 27.03.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1996, 29.04.1996.
Odlok o sprememba in dopolnitvah odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica, 23.12.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/1998, 09.01.1998.
Statut Občine Sevnica (prečiščeno besedilo), 28.04.1999., Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1999, 25.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica [uradno prečiščeno besedilo], 04.05.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 53/2007, 31.05.2007.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica, 12.12.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 119/2007, 24.12.2007.
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica, 25.05.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/2009, 01.06.2009.
Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2), 24.03.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2010, 02.04.2010.
Statut Občine Sevnica, 20.07.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2011, 08.08.2011.
Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), 17.06.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 46/2015, 26.06.2015.

The coat of arms of Sevnica is blue with green base from which is growing a linden tree. On the branches there are two birds (in Slovenian named poljski šrkljanec) turned outwards, looking towards the tree. Above the shield there is a massoned crown. The coat of arms of this basic design was used in seals since the 14th century, and the current design may have been adopted even prior to the 1995 statutes describing it. The flag adopted in 1996 is white, outlined by green, with the coat of arms in lower part. There is a specially prescribed table flag, shorter one, and with name of the community inscribed below the arms.[Previous page: Slovenia - Communities, part 13 (Pre-Rav)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 14. dio (Raz-Sev)][Next page: Slovenia - Communities, part 15 (Sež-Sve)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.