[Previous page: Slovenia - Communities, part 14 (Raz-Sev)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 15. dio (Sež-Sve)][Next page: Slovenia - Communities, part 16 (Šal-Šma)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 5th June 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 15 (Sež-Sve)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006
M civic communities since 1998


See also:

Sežana

[Sežana]
[Sežana]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 21st September 2006
Design: based on the design of Dušan Sedej and Dean Škof
Description of arms: Grb Občine Sežana je upodobljen na polkrožnem ščitu. Na ščitu je upodobljen vodnjak, iz katerega raste borovec z od vetra upognjenim deblom ter krošnjo. Površina ščita je temno rdeče barve, ki je določena s Celostno grafično podobo občine, ki je sestavni del tega odloka (Pantone 187C). Višina grba je 1,28-kratnik njegove širine. V monokromatski aplikaciji je grb lahko črn ali srebrn. Grb je obrobljen s črno zunanjo obrobo. Ob grbu uporabljamo napis OBČINA SEŽANA, v predpisani pisavi Friz Quadrata, v predpisanih kompozicijskih razmerjih in na načine, ki so določeni v »izvlečku Celostne grafične podobe Občine Sežana«, ki je sestavni del tega odloka. (Čl. 3, Odlok, 2006.)
Description of flag: Oblika zastave Občine Sežana je navpični pravokotnik, katerega stranici sta v razmerju 1:2. Vsa kompozicijska razmerja med grbom in napisom na zastavi so določena v »izvlečku Celostne grafične podobe Občine Sežana«, ki je sestavni del tega odloka. Površina zastave je temno rdeče barve, ki je določena s Celostno grafično podobo občine in po barvni lestvici Pantone, in sicer z barvno oznako št. 187C. Na zastavi je centralno upodobljen belo obrobljen barvni grb Občine Sežana tako, da je širina grba enaka 3/5 širine zastave. V dnu zastave je v beli barvi upodobljen napis OBČINA SEŽANA tako, da je višina napisa enaka 1/10 višine zastave. (Čl. 3, Odlok, 2006.)
Sources: (Statut občine Sežana, 14.10.1983, Uradne objave, št. 25/1983.)
(Sklep o simbolu Občine Sežana, št. 011-1/84-1, 24.08.1985.)
Author's observation, 1992.
Statut Občine Sežana, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/1995, 26.05.1995.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sežana, 30.06.1998, Uradni list RS, št. 55/98
Statut Občine Sežana, 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 40/1999, 28.05.1999.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.
table flag photos on www.sezana.si 19.04.2004
Predlog odloka o grbu in zastavi Občine Sežana - Hitri postupek (materijali za pripremu občinskog sveta), 04.09.2004, št. 00104-2/2003-2, www.sezana.si, 19.10.2006.
Odluka o grbu in zastavi Občine Sežana, 21.09.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 105/2006, 12.10.2006.
Statut Občine Sežana, 06.12.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2007, 20.12.2007.
Statut Občine Sežana, 22.10.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2015, 20.11.2015.

The coat of arms of Sežana is gules a bent tree issuant from a pot sable. The basic design was adopted after a public concourse in late 1970's, the shape of the tree was actually a map of the community at the time. The tree is bent by a wind typical for the region (kraška bura). The design adopted in 2006 is only slight modernization of the original design adopted in 1985, including the fonts. The flag that was introduced in use in late 1990's, was amended accordingly.


Sežana, 1985 – 2006

[Sežana, 1985 – 2006] [Sežana, 1985 – 2006]
[Sežana, 1985 – 2006]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 24th August 1985
Design: Dušan Sedej and Dean Škof, architecture students from Ljubljana
Abandoned: 21st September 2006
Sources: (Statut občine Sežana, 14.10.1983, Uradne objave, št. 25/1983.)
(Sklep o simbolu Občine Sežana, št. 011-1/84-1, 24.08.1985.)
Author's observation, 1992.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.
table flag photos on www.sezana.si 19.04.2004.

The emblem of Sežana was adopted in 1985 in shape that was not meant to represent a shield. The colouring of this emblem was variating, among other silver on purple background and dark red on white. On the registration plates it was already since 1993 used in the standard shield shape, black on the red shield. A monocoloured dark red table flag with the emblem in the middle was recorded in use, after the Statutes of 1999 provided for the flag adoption.Slovenj Gradec

[Slovenj Gradec] [Normal] [Vertical] 1:2 ~ [State Flag] [Slovenj Gradec]
[Slovenj Gradec]
Adopted: 25th July 1991
Description of arms: Grb občine in mesta Slovenj Gradec ima obliko ščita s poljem modre barve. Na modrem polju je srebrn (bel) stolp z odprtimi polkrožnimi vrati in napol dvignjeno dvižno mrežo. Koničasta streha je zaključena s krajšim drogom, ki ima na vrhu kroglo. Tesno ob osrednjem stolpu, ki je nekoliko pomaknjen navzdol, je neposredno na njega na vsaki strani prislonjen srebrn (bel) stražni stolp, ki je za polovico ožji od osrednjega. V prvem nadstropju sta stražna stolpa odprta s podolgovatim oknom, nadzidek z dvema cinama pa se pne do višine krogle osrednjega stolpa. Način zidave je shematično prikazan s kvadriranjem vseh površin, razen strehe. Grbu občine in mesta Slovenj Gradec je osnova mestni pečat iz začetka 14. stoletja, ki je shematično prilagojen klasični grbovni obliki ščita. (Čl. 2, Odlok, 1991.)
Description of flag: Zastava občine in mesta Slovenj Gradec je v sredini bele barve. Na vsaki strani podolžne stranice je omejena z ožjima modrima pasovoma. Sredi belega polja je postavljen grb občine in mesta Slovenj Gradec. (Čl. 3, odlok, 1991.)
Sources: Odlok o grbu, zastavi in pečatu občine in mesta Slovenj Gradec, 25.07.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1991, 08.08.1991.
Statutarni sklep, 19.01.1995 , Uradni list Republike Slovenije, št. 7/1995, 04.02.1995.
Statut Mestne občine Slovenj Gradec, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Statut Mestne občine Slovenj Gradec, 25.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/1999, 23.04.1999.
Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1), 25.03.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2008, 05.05.2008.
Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2), 14.10.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 87/2015, 13.11.2015.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 255-256

The coat of arms of Slovenj Gradec is based on the seal of the city from early 14th century, picturing in a blue shield the white city entrance with two watch towers. The flag is based on the colours from the coat of arms, blue-withe-blue triband with the central stripe being of the double width of each of the edge stripes and with the coat of arms set in the middle.Slovenska Bistrica

[Slovenska Bistrica]
[Slovenska Bistrica]
[Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 26th June 1984
Descriptions of arms: Grb občine Slovenska Bistrica ima obliko ščita s poljem rdeče barve. Na rdečem polju je nazobčano obzidje srebrne barve s petimi cinami, za katerim se dvigajo trije stolpi srebrne barve. Srednji stolp je širši in višji ter se končuje s tremi cinami. V zgornji polovici tega stolpa je romansko okno - bifora. Stranska stolpa imata rdečo koničasto streho, pod katero so nakazane tri galerije, in rumeno kroglo na vrhu. V obzidju je troje ločenih obokanih vrat, od katerih so srednja večja. Nad ščitom je napis OBČINA SLOVENSKA BISTRICA. (Čl. 2, Odlok, 1984.)
Grb Občine Slovenska Bistrica ima obliko ščita s poljem rdeče barve. Na rdečem polju je nazobčano obzidje srebrne barve s petimi cinami, za katerim se dvigajo trije stolpi srebrne barve. Srednji stolp je širši in višji ter se končuje s tremi cinami. V zgornji polovici tega stolpa je romansko okno – bifora. Stranska stolpa imata srebrno koničasto streho pod katero so nakazane tri galerije, in zlato kroglo na vrhu. V obzidju je troje ločenih obokanih vrat, od katerih so srednja večja. Nad ščitom je napis OBČINA SLOVENSKA BISTRICA tipa HELVETICA MED. (Čl. 3, Odlok, 2009.)
Grb občine se uporablja praviloma v barvni izvedbi, in sicer: – polje ščita je rdeče barve (pantone red 032 C), – obzidje je bele barve ali srebrne barve (pantone 877U), – krogli na koničasti strehi sta rumene barve (pantone yellow C12C) ali zlate barve (pantone 871U), – kontura je črna (pantone process black C). (Čl. 6, Odlok, 2009.)

Descriptions of flag: Zastava občine Slovenska Bistrica je belo-rdeče barve z grbom občine Slovenska Bistrica na sredi. Razmerje med širino in dolžino je 1 : 2. Barvi zastave si vrstita vodoravno: bela zgoraj, rdeča spodaj. Središče grba je v presečišču diagonal zastave. Zgornji rob grba oziroma napis OBčINA SLOVENSKA BISTRICA je vedno obrnjen k izhodišču zastave. (Čl. 3, Odlok, 1984.)
Zastava Občine Slovenska Bistrica je belo-rdeče barve, z grbom Občine Slovenska Bistrica na sredi. Razmerje med širino in dolžino je 1:2. Barvi zastave si vrstita vodoravno: bela zgoraj, rdeča spodaj. Središče grba je v presečišču diagonal zastave. Zgornji rob grba oziroma napis OBČINA SLOVENSKA BISTRICA je vedno obrnjen k izhodišču zastave. (Čl. 7, Odlok, 2009.)

Sources: Viktor Horvat: "Novi grb občine Slovenska Bistrica", 31.01.1980, str. 1.
Odlok o grbu in zastavi občine Slovenska Bistrica, 27.06.1984, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 23/1984, 13.07.1984.
Vida Topolovec: "Slovenjbistrički grb", Tednik, 02.08.1990, str. 7.
Statutarni sklep občine Slovenska Bistrica, 12.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1995, 10.02.1995.
Statut Občine Slovenska Bistrica, 30.03.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Vida Topolovec: "Strokovnjaki o novem občinskem prazniku – Ostaja 12. marec", Tednik, 05.02.1998, str. 7. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica, 26.07.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/1999, 07.09.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica, 16.02.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2009, 23.02.2009.
Statut Občine Slovenska Bistrica, 03.05.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2010, 12.07.2010.
Odlok o spremambah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica, 12.04.2017, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2017, 28.04.2017.

The coat of arms of Slovenska Bistrica is Gules Walls embattled Argent a Tower embattled issuant between two other roofed of the first. The flag is white-red bicolour with the coat of arms in the middle. The coat of arms and the flag adopted in 1984 included above the shield inscription Občina Slovenska Bistrica according to the text of the Decision, but both coats of arms and flags without inscription are apparently occasionally in use. The new 2009 decision prescribes the same symbols as those of 1984.Slovenske Konjice

[Slovenske Konjice] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Slovenske Konjice]
[Slovenske Konjice]
In use: since ca. 1970's, confirmed in 1989, readopted in 1992
Adopted: 13th February 1992
Descriptions of arms: Grb občine in mesta Slovenske Konjice ima obliko ščita s poljem rdeče barve z zlato obrobo. Na rdečem polju je v levo vzpenjajoč neosedlan konj bele barve. Grbu občine in mesta Slovenske Konjice je osnova pečat trga Konjice iz leta 1580, ki je shematično prilagojen klasični grbovni obliki ščita. (Čl. 2, Odlok, 1992.)
Grb Občine Slovenske Konjice ima obliko ščita s poljem rdeče barve z zlato obrobo. Na rdečem polju je v levo vzpenjajoč neosedlan konj bele barve. (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2007; Čl. 6, Statut, 2015.)

Descriptions of flag: Zastava občine in mesta je belo rumene barve. Razmerje barv je 50:50. Sredi zastave je grb občine, oziroma mesta. Razmerje med dolžino in širino zastave je 1:2. (Čl. 3, Odlok, 1992.)
Zastava občine je belo rumene barve. Razmerje barv je 50 : 50. Sredi zastave je grb občine. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Zastava občine je belorumena. Vsaka barva zavzema po dolžini polovico prostora zastave. Barvi zastave sta razporejeni po vrstnem redu od leve proti desni: bela, rumena. Sredi zastave je grb občine. Razmerje med dolžino in širino zastave je ena proti dve. (Čl. 6, Statut, 1999.)
Zastava občine je belo-rumena. Vsaka barva zavzema po dolžini polovico prostora zastave. Barvi zastave sta razporejeni po vrstnem redu od leve proti desni: bela, rumena. Sredi zastave je grb občine. Razmerje med dolžino in širino zastave je ena proti dve. (Čl. 6, Statut, 2007; Čl. 6, Statut, 2015.)

Sources: (Statut Občine Slovenske Konjice, 11.02.1982, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 23/1982.)
(Odlok o uporabi grba in zastave občine Slovenske Konjice, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 30/1989.)
Odlok o grbu in zastavi občine in mesta Slovenske Konjice, 13.02.1992., Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1992, 13.03.1992.
Statut Občine Slovenske Konjice, 10.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Slovenske Konjice, 25.03.1999, Uradni list Republike Slovenijem, št. 31/1999, 30.04.1999.
Statut Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo), 28.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 118/2007, 21.12.2007.

The coat of arms of the community and the city of Slovenske Konjice is canting - Slovenian konj means a horse. It is taken from the seal of the trading place Konjice of year 1580, showing a silver unsaddled rampant horse on red field. The flag is white over yellow with the coat of arms in the middle.
These were formally adopted in 1989, though it seems that the 1999 Statutes prescribed only the vertical variant of the flag.Sodražica

[Sodražica] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Sodražica]
[Sodražica]
Adopted: 27th September 2001
Description of arms: Opis grba, splošno: V ščitu na zeleni podlagi je v spodnji polovici v rumeni barvi mreža reta, ki grb diagonalno deli na dva dela. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Sodražica je upodobljen na ščitu s polkrožnim zaključkom. Na zeleni podlagi grba je prepletena mreža reta, ki s svojimi zaključki ustvarja diagonalni rez. Bel trak na zunanjem delu ščita je obrobljen s črno obrobo služi kot grbovni okras in hkrati večjemu razlikovanju grba od podlage. (Čl. 8, Odlok, 2001.)
Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Sodražica je ležeče oblike rumeno zelene barve z grbom na sredini leve polovice zastave. Opis: Zastava je krojena v razmerju širina : višina = 1: 2. Ruta zastave je po višini razdeljena na polovico z dvema barvama, spodnja polovica je zelena, zgornja rumena. Grb ima horizontalno sredinsko poravnavo glede na levo polovico zastave. Vertikalno pa je spodnja tretjina grba na zeleni podlagi, zgornji dve tretjini pa na rumeni. Višina je 2/5 višine zastave. (Čl. 13, Odlok, 2001.)
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. [...] Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno obešeni zastavini ruti, gledano od spredaj na levi strani zeleno barvo in na desni rumeno barvo. Grb ima v tem primeru horizontalno sredinsko poravnavo glede na zgornjo polovico zastave. Horizontalno je spodnja tretjina grba na zeleni podlagi, zgornji dve tretjini pa na rumeni. (Čl. 14, Odlok, 2001.)

Sources: Statut Občine Sodražica, 16.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1999, 08.06.1999.
Odlok o istovetsnoti simbolih Občine Sodražica, 27.09.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 84/2001. 26.10.2001.
Statut Občine Sodražica, 14.04.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2011, 29.04.2011.

The coat of arms is green with yellow fishing net called reta in base sinister torn diagonally. The flag is yellow over green bicolour with the coat of arms set near the hoist.Solčava

[Solčava] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Solčava]
[Solčava]
Adopted: 17th March 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: v dnu modrega ščita stoji zelen hribec in na njemu srebrna, rdeče krita gotska cerkvica; v hribcu so trije srebrni cvetovi planike, 2 + 1. Predstavitev grba - blazon: grb občine solčava je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na srebrnem obzidju, ki nadgrajuje zelen hribec v dnu modrega ščita, je nam s prezbiterijem predstavljena srebrna, rdeče krita gotska cerkvica z enkrat višjim zvonikom v njeni desni steni; v hribcu so tri srebrne planike 2 + 1 z zlatim središčem cvetov. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Solčava je zelene barve s tremi cvetovi planike na prvem kvadratu zastavine rute, ki ga od ostalega dela zastave ločuje vertikalna bela proga. Opis: zastava občine solčava je pravokotne oblike, razmerje višine "V" proti dolžini "L" je 1 : 2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva po višini enaka, po dolžini pa neenaka, istobarvna dela. Na prvem zelenem kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen atribut iz občinskega grba: trije srebrni cvetovi planike z zlatim središčem cvetov, razporeditev cvetov 2 + 1. Celotni atribut ne sme biti nižji od sedem desetin (7/10) višine kvadratnega polja in ne višji od osem desetin (8/10) iste višine. Prvo polje zastave ločuje od ostalega dela zastavine rute debela vertikalna proga, ki ne sme biti ožja od ene petdesetine (1/50) zastavine dolžine in ne širša od ene petindvajsetine (1/25) imenovane dolžine. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
"Horizontalna zastava" je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti vertikalno debelo progo, ki ločuje zastavino ruto na dva po višini enaka, po dolžini pa neenaka, istobarvna dela. Na prvem zelenem kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen atribut iz občinskega grba: trije srebrni cvetovi planik z zlatim središčem cvetov v razporedu 2 + 1. [...] "Vertikalna zastava" oziroma vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na navpično položeni zastavini ruti vodoravno debelo progo, ki ločuje zastavino ruto na dva po širini enaka, po višini pa neenaka, istobarvna dela. Na prvem zelenem kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen atribut iz občinskega grba: trije srebrni cvetovi planik z zlatim središčem cvetov v razporedu 2 + 1. (Čl. 17, Odlok, 2000.)

Sources: (Statut občine Solčava, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 02/1999, 19.02.1999.)
Odlok o grbu in zastavi občine Solčava, 17.03.2000, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2000, 23.03.2000.
Statut občine Solčava (Uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1), 12.03.2014, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 01/2014, 12.03.2014.

The coat of arms is: Azure on a mount vert issuant from a stony basement a church argent roofed gules and in base three edelweisses proper two and one. The church shown is the Curch of St. Mary of the Snows, built in 15th century and being one of the rare fully Gothic churches preserved in wider region. The flag is green with a thin white stripe forming a green square field at hoist containing the three edelweiss flowers.Središče ob Dravi

[Središče ob Dravi] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Središče ob Dravi]
[Središče ob Dravi] [Središče ob Dravi]
Adopted: 15th September 2008
Description of arms: Grb Občine Središče ob Dravi ima v osnovi modro in srebrno barvo. Grb ima obliko ščita, na zgornjem delu je obrobljen z rumeno barvo. Zgornja polovica grba je razdeljena z pravokotnikom rdeče barve, ki je obrobljen z dvema črnima črtama na levi in desni strani. Na levi in desni strani grba so na modri podlagi naslikani po trije topoli, ki imajo zeleno krošnjo in rjava debla. Nad topoli se na vsaki strani nahajata dve rumeni šesterokraki zvezdi. Grb je na polovici razdeljen z vodoravno rjavo črto, tik pod drevesnimi debli. Na spodnji polovici grba je osnova srebrne barve, ki je čez polovico razdeljena s poševnim modrim pravokotnikom v katerem se nahajata dva srebrna kroga z modro sredino. Na srebrni podlagi se v desnem kotu grba nahaja modri krog z srebrno sredino, v levem spodnjem delu grba se nahajata dva modra kroga z srebrno sredino. (Čl. 7, Odlok, 2008.)
Description of flag: Zastava občine Središče ob Dravi je pravokotne oblike[.] Razmerje med širino in višino je ena proti dva. Barva zastave je: - rumena, v sredini pa je grb Občine Središče ob Dravi. (Čl. 11, Odlok, 2008.)
Sources: Statut Občine Središče ob Dravi, 24.02.2007, Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/2007, 29.03.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Središče ob Dravi, 15.09.2008, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2008, 06.10.2008.
Statut Občine Središče ob Dravi, 03.02.2016, Uradno glasilo občine Središče ob Dravi, št. 4/2016, 10.02.2016.

The coat of arms of Središče is per fess azure a pale gules between six poplar trees issuant ensigned by two mullets or and argent on a bend azure two annulets argent, between three annulets azure, one and two. Such coat of arms of the merchant town Središče is preserved on a seal from 1579. By the local legend, the annulets are said to represent wheels, according to the story, a local wheel maker on one occasion fixed a broken wheen of the rulers of neraby Ormož and as gratitude, the townsmen received from him the right to bear these arms. The flag is desribed simply as yellow with the coat of arms in the centre. It is pictured in the decision as light yellow vertical flag with the coat of arms rotated 90 degrees counterclockwise from vertical position and off-set towards the top. Table flags in use are recorded with the coat of arms upright, white a horizontal version with the arms off-set to hoist was also spotted.

The Community of Središče ob Dravi was separated from the community of Ormož in 2006.Starše

[Starše] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Starše]
[Starše]
Adopted: 19th December 2005
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: [Grb je upodobljen na ščitu poznogotskega stila in je sanitske oblike. Srebrni trak, katerega širina je 62. del višine ščita, deli ta ščit na 4/7 modrega ščita in 3/7 zelenega ščita. V prvem polju stoji na zelenem vsaksebi pet zlatnih žitnih klasov, ki jih trikrat na rahlo povezuje srebrni trak, dvakrat ožji od delilnega. NJegovi konci oblikujejo podobo "S" v desno oziroma levo stran prvega polja. Iz dna ščita raste v drugo polje zlato mlinsko kolo z vidno glavino (pesno), iz nje rastoče tri napere nosijo del oboda, v katerega je koncedtrično vstavljenih osem deščic za lopatice kolesa.] (Odlok, 1996. : Stanič, Jakopič, 2005, p. 263.)
Description of flag: Razmerje višine zastavine rute »V« proti dolžini »L«, V:L= 1: 2 oz. ena proti dve. (Čl. 1, Odolk, 2005.)
Sources: Statut občine Starše, 04.05.1995, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in koroške regije št. 12/1995, 17.05.1995.
(Odlok o grbu in zastavi občine Starše, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/1996.)
"Prvi občinski praznik" (OM); Tednik, 28.05.1998, str. 16.
"Proslavili občinski praznik" (OM), Tednik, 04.06.1998, str. 16.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Starše, 19.12.2005, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 31/2005, 30.12.2005.
Statut Občine Starše, 29.02.2012, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/2012, 05.03.2012.
Statut občine Starše - UPB 1, 21.12.2016, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 1/2017, 10.01.2017.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 263-264

The coat of arms of Stars is Vert five Corn Stalks bound by a ribbon Or and in Base Azure a Mill Wheel issuant of the second. The flag is divided into a green field next to the hoist containing the ribbon bound corn stalks from the coat of arms covering 45% of the total flag length and a yellow field to the fly. In the end of 2005 the overall ratio of the flag was changed to 1:2.


Starše, 1996 – 2005

[Starše, 1996 – 2005] [Normal] [Vertical] [Historical] 2:5 [State Flag]
[Starše, 1996 – 2005]
[Starše, 1996 – 2005] [Starše, 1996 – 2005]
Adopted: 22nd November 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: ut supra (Odlok, 1996. : Stanič, Jakopič, 2005, p. 263.)
Description of flag: [Zastava je zelena in rumena z rumenim žitnim klasjem an njenem prvem zelenem delu. Razmerje višine zastavine rute proti dolžini je 1:2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na dve barvni polji, tako da zavzema prvo 45% celotne zastavine dolžine, drugo pa 55% njene celotne dolžine. Prvo, zeleno barvno polje ima na svoji sredini vertikalno postavljen atribut iz občinskega grba: rumeno, z belim trakom povezano žitno klasje enake barve, kot je drugo zastavino barvno polje. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine zastavine rute in ne višji od 8/10 imenovane višine.] (Odlok, 1996. : Stanič, Jakopič, 2005, p. 263-264.)
Abandoned: 19th December 2005
Sources: (Odlok o grbu in zastavi občine Starše, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/1996.)
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Starše, 19.12.2005, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 31/2005, 30.12.2005.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 263-264

The flag of Starše was originally prescribed in 1996 with the overall ratio 2:5. However, while the text of the decision describes the green and yellow fileds to be in ratio 45%:55% of total length of the flag, several sources showed these flags with the fields being of equal width.Straža

[Straža] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Straža]
[Straža]
Adopted: 29th November 2007
Description of arms: Grb občine je upodobljen na španskem ščitu, to je ščit s polkrožnim zaključkom, v razmerju stranic 5:6. Grb je razdeljen na tri polja, s katerimi je orisana pokrajina v kateri leži občina, in osrednji motiv. Spodnje modro polje predstavlja vodo – reko Krko, zeleno polje zgoraj predstavlja lego kraja pod Srobotnikom, belo polje pa odpiranje proti ravnini. Osrednji motiv je v osnovi krog. Na zgornjem zelenem polju je polovica kroga – žaga, na spodnjem modrem polju pa polovico kroga predstavlja mlinsko kolo. S tem je povezano nekaj, kar je omogočilo razvoj kraja v preteklosti, z elementom na katerem lahko temelji razvoj v prihodnosti. Simbolično je tudi izrisana najbolj poznana veduta v občini, to je pogled na mlin in žago ob jezu v Vavti vasi. (Čl. 3, Odlok, 2007.)
Description of flag: Zastavina ruta je v razmerju 1:2. Horizontalna oblika zastave ima v prvi polovici belo polje, druga polovica pa je po horizontali razdeljena na dve enaki polji od katerih je spodnje modre, zgornje pa zelene barve. V središče je tako kot pri vertikalni obliki umeščen osrednji atribut v rumeni barvi. Njegova širina oziroma višina predstavlja ½ višine zastavine rute. Pri vertikalni obliki zastave je v zgornji polovici belo polje, spodnja polovica pa je horizontalno razdeljena na dve enaki polji. Spodnje je modre, zgornje pa zelene barve. V središče spodnje polovice je umeščen atribut iz grba v rumeni barvi. To je na osnovi kroga konstruirana kombinacija žage in mlina. Velikost atributa predstavlja ½ širine zastavine rute. (Čl. 8, Odlok, 2007.)
Sources: Občina Straža, http://www.ideacompetitions.com/straza, 26.03.2008.
Statut Občine Straža, 11.01.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 7/2007, 26.01.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Straža, 29.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 4/2008, 14.01.2008.

The coat of arms of Straža is in a semi-circular shield with a white background, a blue slanted base and a green flank being a circular segment. In the middle of the line separating the green and blue fields, a yellow charge is set. The charge consists of half a saw blade and half a mill wheel divided along the same line separating the green and blue fields. The flag is divided into two halves forming squares, the first beling white, the second is divided horizontally into green over blue with the yellow half-a-saw-blade-half-a-mill-wheel emblem in the middle of it. It is prescribed in vertical and horizontal version.

The Community of Straža was separated from Novo Mesto in 2006.Sveta Ana

[Sveta Ana] [Normal] 2:5 [State Flag] [Sveta Ana]
[Sveta Ana]
Adopted: 18th June 1999
Description of arms: Grb Občine Sveta Ana ima obliko oblikovane elipse. Grb v spodnjem delu vsebuje napis kraja "Sv. Ana",ob napisu je na vsaki strani upodobljen grozd, ki ponazarja vinogradniško področje. V sredini grba je upodobljena na gričih farna cerkev Sv. Ane. Nad cerkvijo je upodobljen oblak, ki ponazarja nevihte. Osnovne mere grba v originalni izvedbi so širina 650 mm, višina 600 mm. Vse povečave ali pomanjšave grba so možne le ob ohranitvi razmerja med širino in višino grba. Grb ima dve pojavni obliki: barvna in mastna izvedenka. Natančen opis barvne oblike: – streha cerkve in zvonika je rdeče barve; rdeča – RAL 3000, HKS 15 K, – zidovi cerkve in napis “Sveta Ana”, kakor tudi rob grba in oblak ostajajo bele barve – RAL 9003, – nebo nad cerkvijo je svetlomodre barve; modra – RAL 5012, HKS 48 K, – grozd je rumene barve – RAL 1023, KHS 2 K, – okna in kupola zvonika, kakor tudi meja med griči so črne barve – RAL 9005, – podlaga napisa in grozda, ter zunanja obroba grba je temnozelene barve – RAL 6029,HKS 58 K, – zgornja notranja obroba grba in del hriba ob cerkvi je zelene barve – RAL 6024, HKS 64 K, – hrib pod cerkvijo in grozdov list sta zelene barve – RAL 6018, HKS 66 K, – spodnji in skrajno levi hrib sta zelene barve – RAL HKS 67 K. Mastna izvedenka je dovoljena samo z izbiro ene barve, tako da je streha s kupolo zvonika vkomponiranega objekta, griči, nebo, okna, grozda z listi in podlaga za negativni napis "Sveta Ana" polnomastno pobarvane v črni, temno modri, temnorjavi ali rdeči barvi, vse ostale površine pa ostanejo bele. Uporablja se predvsem pri sitotisku. (Čl. 4, Odlok, 1999.)
Description of flag: Zastava Občine Sveta Ana je v barvni kombinaciji zeleno-bele – zelene barve v zaporedju 1/3 zelene,1/3 bele in 1/3 zelene, zelena – RAL 6024, HKS,64 K in bela – RAL 9003. Grb kot obvezni sestavni element zastave se nahaja na sredini zastave v belem polju. Razmerje širine in višine zastave je 1 : 2,5. Zastava je obešena ležeče, grb pa je postavljen horizontalno. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Sources: Statut Občine Sveta Ana, 06.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/1999, 05.03.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Sveta Ana, 18.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/1999, 20.08.1999.
Statut Občine Sveta Ana, 22.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/2010, 17.05.2010.

The coat of arms of Sveta Ana (v Slovenskih goricah) is in an oval shape picturing the church of St. Ana above the inscription delineated with two grapes. The cloud in the sky symbolized the difficulties overcome. The flag is vertically divided green-white-green with the coat of arms in the middle.
The decision adopting the symbols contains a drawing of a white vertical flag with the coat of arms in its base, but such is not mentioned in the decision text. Its status remain unclear.Sveta Trojica v Slovenskih goricah

[Sveta Trojica v Slovenskih goricah] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Sveta Trojica v Slovenskih goricah]
[Sveta Trojica v Slovenskih goricah]
Adopted: 23rd October 2008
Description of arms: Grb Občine ima obliko ščita. V sredini ščita so na zlati (rumeni) podlagi upodobljeni trije baročni cerkveni zvoniki, ki s številom in obliko predstavljajo bistveno značilnost in posebnost v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami in cerkvami na Slovenskem. Barve so tri: zlata (rumena), rdeča in črna. Ščit je ob stranicah zlato (rumeno) obrobljen. (Čl. 3, Odlok, 2008.)
Descriptions of flag: Zastava Občine je rdeče in zlate (rumene) barve z vstavljenim grbom Občine. Opis: razmerje višine »h« proti dolžini »l« (h:l) je 2:1 s tem, da je zastavina ruta razdeljena vertikalno na dve po višini in dolžini enaki barvni polji: prvo levo polje je rdeče, drugo desno polje je zlato (rumeno). V sredini je Občinski grb. Po širini mora zavzemati natanko polovico zastavine rute, s tem, da je od levega in desnega roba enako odmaknjen, t.j. za četrtino širine zastavine rute. (Čl. 8, Odlok, 2008.)
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavni ruti grb postavljen v sredini. Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavni ruti grb na sredini postavljen navpično. (Čl. 9, Odlok, 2008.)

Sources: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, www.sv-trojica.si 15.12.2007.
Statut občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 25.01.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 2/2007, 05.02.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Sveta Trojica v Sloveniskih Goricah, 23.10.2008, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 31/2008, 30.12.2008.
Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 02.09.2010, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2010, 10.09.2010.

The coat of arms of Sv. Trojica is or three baroque belfries roofed gules issuant from the base. It symbolizes the the church of St. Trinity with three belfries alluding to the Trinity. The flag is yellow and red bicolour with the coat of arms set in the middle.

The Community of Sv. Trojica was separated from the community of Lenart in 2006.


Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 2006 – 2008

[Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 2006 – 2008]
[Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 2006 – 2008]
[Vertical] 1:2 ? [State Flag]


In use: since 2006
Abandoned: 23rd October 2008
Sources: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, www.sv-trojica.si 15.12.2007.
Tv reports from Sv. Trojica, 29.12.2007. Kanal A

The coat of arms of Sv. Trojica used prior the adoption of permanent symbols was argent a baroque church argent with three belfries roofed gules flanked with trees vert and in the base houses argent roofed gules raising from a triple mount per fess vert and azure fimbriated argent. It depicts the church of St. Trinity after which the place is named, with three belfries also aluding to the Trinity. The flag used was green with red stripe fimbriated with white stripes (or green-white-red-white-green stripes flag of 5-2-2-2-5) with the coat of arms set in the middle.Sveti Andraž v Slovenskih goricah

[Sveti Andraž v Slovenskih goricah] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Sveti Andraž v Slovenskih goricah]
[Sveti Andraž v Slovenskih goricah]
Adopted: 10th November 1999
Description of arms: Osnovno obliko grba predstavlja ščit. Zgornji rob ščita je izbočen. Polje ščita je modre barve. Obroba, ki ni obvezna, je srebrne barve in široka 1/85 višine. 1. Barve: Vodilna barva grba je modra. Silhueta cerkve je bela. Stilizirana vinska trta z grozdom je zlata. Zlat je tudi Andrejev križ, ki deli polje. Barvni sestav ustvari barvno kombinacijo, ki je umirjena. 2. Simboli: Grbovno polje je razdeljeno z Andrejevim križem, simbolom zavetnika fare. V sečišču je postavljena stilizirana veduta cerkve Sv. Andreja tako, da napolnjuje zgornji del polja in simbolizira oziroma predstavlja območje občine oziroma fare. V spodnjem polju je stilizirana vinska trta z grozdom v sredini, ki simbolizira širši prostor - Slovenske gorice. (Opis grba, Priloga, Odlok, 1999.)
Description of flag: Oblika zastave je v znanem razmerju 1: 2,5. V izvedbi se lahko razmerje uskladi z razmerjem državne zastave. Po dolžini je razdeljena na dve enaki polji. Zgornje je rumene barve, spodnje polje je modro. Na koncu prve petine zastave sta nameščena grbovna simbola, na zgornjem, rumenem polju je silhueta cerkve, na spodnjem, modrem, pa vinska trta. Poravnana sta na navidezno črto, ki loči prvo in drugo petino zastave. [...] Opredelitev procesnih barv 1. rumena HKS 3 2. modra HKS 43 3. siva HKS 88-40% (Opis grba, Priloga, Odlok, 1999.)
Sources: Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah http://www.sv-andraz.si 30. 11. 2001.
"7. seja Občinskega sveta – Oktobra referendum za osnovno šolo" (AK), Tednik, 02.09.1999, str. 10.
Odlok o uporabi grba in zastave ter o občinskem prazniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 10.11.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/2000, 27.01.2000.
"Slovesno ob prvem prazniku občine – Samostojna občina kot enakopraven pogajalec države" (AK), Tednik, 02.12.1999, str. 9.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 265-266

The coat of arms is blue with white church set in the crossing-point of two yellow roads forming a saltire (St. Andrew's Cross) and in base a yellow bunch of grapes slipped with two leaves. The flag horizontally divided is yellow over blue, with the church from the coat of arms in the yellow stripe and the grapes in the blue stripe both off-set towards hoist.

The community was formed in 1998 by division of the previous community of Destrnik-Trnovska vas.Sveti Jurij

Sveti Jurij ob Ščavnici

[Sveti Jurij]
[Sveti Jurij]
[Vertical] 4:9 ~ [State Flag]


Adopted: 12th April 1995
Design: Janez Vidic, academic painter.
Description of arms: […] – grb je v obliki ščita, podlage bele barve, na katerem je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik ima čelado in oklep srebrne barve, modro obleko, rdeč plašč in sedlo, konj belo srebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve; (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2014.)
Description of flag: […] – zastava je pravokotne oblike, razdeljena na dva enako velika dela, od katerih je leva polovica rumeno zelene barve, desna polovica pa modre barve. V sredini gornje polovice zastave je grb v barvah in oblikah navedenih v prejšnjem odstavku; (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2014.)
Sources: Statut Občine Sveti Jurij, 12.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1995, 30.06.1995.
Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 28.09.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2000, 31.03.2000.
Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, 28.05.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2014, 20.06.2014.
Simboli Občine, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, www.sveti-jurij.si, 20.05.2010.

The coat of arms pictures St. George (Slovenian Sveti Jurij) killing the dragon. Citing the Statute: "The coat of arms is in a shield shape with white background, on it there is a stylized image of a rider who pierces a dragon with a spear. The rider has silver helmet and armour, blue clothes, red coat and saddle. The horse is white-silver and the dragon is chrome-oxide green.
The flag is vertically divided yellowish green and blue with the coat of arms in the middle of the upper half.Sveti Jurij v Slovenskih goricah

[Sveti Jurij v Slovenskih goricah] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Sveti Jurij v Slovenskih goricah]
[Sveti Jurij v Slovenskih goricah] [Sveti Jurij v Slovenskih goricah]
Adopted: 20th December 2007
Description of arms: Grb Občine Sv. Jurij v Slov. goricah predstavlja Sv. Jurij, upodobljen na konju v boju z zmajem. Njegov atribut je sulica, ki ima na vrhu zastavo. Zastava plapola v desno stran grba, na njej je grozd z dvema trtnima listoma. Nad Sv. Jurijem v levi strani je simetrična zvezda s šestimi izbočenimi kraki. Grb nima zunanje obrobe in je rdeče barve Pantone 704 C. Grb je oblikovan tako, da nima notranjega barvnega polnila. Grb Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se uporablja tudi v beli barvi, in sicer na zastavi občine. (Čl. 3, Odlok, 2007.)
Descriptions of flag: Zastava Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je enobarvnica. Zastava je rdeče barve Pantone 704 C, nanjo je sredinsko umeščen grb občine, ki je bele barve. (Čl. 8, Odlok, 2007.)
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavni ruti grb postavljen v sredini. Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavni ruti grb na sredini postavljen navpično. (Čl. 9, Odlok, 2007.)

Sources: Statut Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, 18.01.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 1/2007, 30.01.2007.
Statutarni sklep, 29.11.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 33/2007, 30.11.2007.
Odlok o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, 20.12.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 36/2007, 29.12.2007.
Statut Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, 01.07.2010, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/2010, 10.07.2010.
Odlok o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, [n. d.], Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/2011, 18.03.2011.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 06.04.2017, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/2017, 06.04.2017.
Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, www.obcinajurij.si, 10.01.2009.

The emblem adopted as the coat of arms of Sv. Jurij v Slov. goricah is a red drawing of St. George slaying the dragon. The St. George's spear is topped with a flying flag with a bunch of grapes and two leaves and to the dexter is a sixpointed segmented star. The emblem has no background shield nor outline. The flag is vine read with the same emblem in white. It is prescribed in two variants, for horizontal and vertical use. The table flag of the same design with the name of the community added below is also used.Sveti Tomaž

[Sveti Tomaž] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Sveti Tomaž]
[Sveti Tomaž]
Adopted: 15th June 2007
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba – splošno: grb Občine Sveti Tomaž je upodobljen na modrem ščitu poznogotskega stila, v katerem je zlatookvirjeno odprto; v odprtini okna je na srebrnem ozadju zelen polkrožen hrib, v njem pa zlata in razprta kostanjeva ježica z dvema zlatima listoma spodaj, v kateri so vidni trije rdeči plodovi; pod oknom lebdita v horizontali dve odprti srebrni knjigi. Blazon: Grb Občine Sveti Tomaž je upodobljen na modrem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. V ščitu je navznoter odprto zlatookverjino okno, v katerega srebrni odprtini je videti polkrožno kopasti zeleni hrib; v hribu je pokončno postavljena razprta zlata kostanjeva ježica (castanea sativa), ki jo spodaj spremljata dva zlata kostanjeva lista; v ježici so vidni trije rdeči kostanjevi plodovi; na modrini pod oknom lebdita v horizontalo položeni dve srebrni odprti knjigi, postavljeni v vertikalo druga nad drugo; zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2007.)
Description of flag: Opis zastave, splošno: Zastava Občine Sveti Tomaž je modra z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba: dve beli, v vertikalni niz postavljeni odprti knjigi. Opis: modro-bela zastava Občine Sveti Tomaž je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma (1 : 2,5). Kroj zastavine tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na modro-belo-modro vodoravno progo in torej enaka; modre proge prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki modri kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave; med zgornjo in spodnjo modro progo prvega in tretjega dela rute leži po en vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu rute stoji atribut iz občinskega grba; dve normalno postavljeni odprti knjigi, lebdeči v vertikalnem nizu. Skupna višina atributa, ki ga sestavlja niz dveh odprtih knjig, mora presegati sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati osemdedeset odstotkov (80%) iste višine. (Čl. 13, Odlok, 2007.)
Sources: Statut Občine Sveti Tomaž, 07.03.2007, Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/2007, 14.03.2007.
"Fara tomaževska zmir je slovela…" (vki), tednik, 26.03.1998, str. 5.
Majda Fridl: "Turistično društvo postavilo table z dobrodošlico obiskovalcem", Tednik, 13.05.1999, str. 9.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sveti Tomaž, 15.06.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/2007, 10.08.2007.
Občina Sveti Tomaž, www.sv-tomaz.si, 10.01.2009.

The coat of arms of Sv. Tomaž is azure withing an open golden widnow in pef fess embowed argent and vert in the last a chestnut or fruited of three gules and in the base two opened books. The flag is blue-white-blue triband interrupted with a central square part being all blue containing two opened book one over the other. There is a horizontal and vertical variation of the flag.

The Community of Sv. Tomaž was separated from the community of Ormož in 2006. The traditional (humorous) village arms are recorded: Lahnoci - a sausage on a fence, Ključarovci - daddy-longlegs (Opiliones), Pršetinci - a calf in trough (manger), Sv. Tomaž - a potato.[Previous page: Slovenia - Communities, part 14 (Raz-Sev)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 15. dio (Sež-Sve)][Next page: Slovenia - Communities, part 16 (Šal-Šma)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.