[Previous page: Slovenia - Communities, part 15 (Sež-Sve)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 16. dio (Šal-Šma)][Next page: Slovenia - Communities, part 17 (Šma-Trz)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 16 (Šal-Šma)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006


See also:

Šalovci

[Šalovci] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Šalovci]
[Šalovci]
Adopted: 25th May 2007
Design: Iztok Lipovšek
Description of arms: Grb Občine Šalovci je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Na modrem ščitu je socvetje šestih cvetov grmičastega dišečega volčina (Daphne Cneorum F. Arbusculoides). Peclji cvetov socvetja se stečejo v polovično rozeto zelenih listov grma. Vsak cvet ima štiri cvetne liste rdeče barve in so srebrno obrobljeni, medtem ko sta po dva prašnika na vsakem cvetnem listu zlata in obdajata srebrno središče cveta. Peclji cvetov, ki se stekajo v listno rozeto so srebrni. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka. Grb Občine Šalovci podlega heraldičnim merilom restituirane heraldike gotskega sloga in izhaja iz napotil 21. svetovnega mednarodnega heraldičnega kongresa (ICGH-International Congress of Genealogy and Heraldy) o zasnovi municipialnih grbov. (Čl. 2, Odlok, 2007.)
Description of flag: Zastava Občine Šalovci je v vseh primerih opredeljena z blason, ki se glasi: Zastava Občine Šalovci je tripolnja dvobarvnica v razmerju stranic 1 : 2,5. Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer sta prvo in zadnje zelene barve, sredinsko pa je modro. Na srednjem modrem polju je sredinsko in prostostoječe umeščen grbovni atribut – socvetje šestih cvetov grmičastega dišečega volčina (Daphne Cneorum F. Arbusculoides). Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici rute, je atribut na modrem polju umeščen pokončno. Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka. Zastava Občine Šalovci podlega napotilom Mednarodne veksilološke zveze FIAV (Federation International des Association Vexillologiques) in sklepom kongresa iz leta 1993 v Luxemburgu za zasnovo municipialnih zastav. (Čl. 3,Odlok, 2007.)
Sources: Statut Občine Šalovci, 11.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/1999, 05.03.1999.
Statut Občine Šalovci, 16.03.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/2006, 11.04.2006.
Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Šalovci, 25.05.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 73/2007, 13.08.2007.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku, 14.07.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2014, 21.07.2014.
Info Rinaldo Stanič, 15 Oct 2007.

The coat of arms is azure a daphne shrub with seven leaves vert in the base from whicch is issuing six quatrefoil flowers gules slipped argent seeded of the last and or. The flag is vertically divided bicolour of green-blue-green with the shurb form the coat of arms set in the middle field. The plant represented in the symbols is Daphne Cneorum F. Arbusculoides, that is found in protected areas in the community.
The decision adopting the symbols claims that the symbols coform to guidelines established by the 21 ICGH (should be ICGHS, International Congress of Genealogical and Heraldic studies), the guidelines of the International Vexillological Association FIAV and the conclusions of the 1993 congress in Luxemburg (the 15 International Congress of Vexillology took place in Zürich in 1993, none was in Luxemburg). These claims are bogus as none of the above ever proclaimed any such guidelines or conclusions.Šempeter-Vrtojba

[Šempeter-Vrtojba]
[Šempeter-Vrtojba][Šempeter-Vrtojba]
[Vertical] 1:3 | 13:40 [State Flag]


Adopted: 30th November 1999
Design: Nataša Vuga, designer from Ljubljana
Description of arms: Grb Občine Šempeter-Vrtojba vsebinsko simbolizira dva elementa in sicer: rumeni cvet, sonce na modrem ozadju in zeleni spodnji del, ki ga tvorita dva lista- dve polji, dva kraja; zelena lista sta hkrati tudi simbol za rodovitno Šempetrsko-vrtojbensko polje, bela linija, ki ločuje lista in modrino simbolizira cesto in lego občine ob italijanski meji kot pomembno križišče v Evropi. Heraldične barve modra, rumena, bela in zelena so osnove v grbu in simbolih. (Čl. 10, Odlok, 1999.)
Description of flag: Zastava Občine Šempeter-Vrtojba je podolgovate pravokotne oblike v širina proti dolžini je v razmerju 1:3. Zastava je razdeljena na dve enaki polovici. Zgornja polovica (kjer se pritrdi zastava) je modre barve, v sredini modrega polja paje sonce (rumene barve) s šestnajstimi žarki. Druga polovica zastave je zelene barve. (Čl. 14, Odloik, 1999.)
Sources: Statut Občine Šempeter-Vrtojba, 25.03.1999, Uradne objave, časopis OKO, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter-Vrtojba, št. 3/1999, 08.04.1999.
Sklep o sprejemu odloka o grbu, zastavi in žigu občine, 30.11.1999, Uradne objave, časopis OKO, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter-Vrtojba, št. 20/1999, 09.12.1999.
Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba, 30.11.1999, Uradne objave, časopis OKO, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter-Vrtojba, št. 20/1999, 09.12.1999.
Odlok o spremebi in dopolnitvi Odloka o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba, 06.06.2001, Uradne objave, časopis OKO, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter-Vrtojba, št. 14/2001, 14.07.2001.
Statut Občine Šempeter-Vrtojba, 01.07.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2004, 10.08.2004.
Blaž Erzetič: "Navodila za uporabo celostne grafične podobe Občine Šempeter-Vrtojba", Občina Šempeter-Vrtojba, 05.01.2012. Statut Občine Šempeter-Vrtojba, 16.05.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2013, 27.05.2013.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 268-269

The coat of arms is blue with yellow sun/flower and with two green leaves in base fimbriated white. The white lines symbolize the traffic importance of the community near the Italian border. The flag is divided into blue and green halves, the blue half containing the sun emblem from the coat of arms. A table flag is also prescribed, sized 78×240 mm, vertical white with the cota of arms in the centre filling the entire width and its blue field extending to the top, and the community name inscribed black along the bottom in two rows.Šenčur

[Šenčur] [Normal] [Vertical] 1:2 | 1:3 [State Flag] [Šenčur]
[Šenčur]
Adopted: 23rd January 1996
Description of arms: Grb ima obliko ščita, ki je največ v veljavi v heraldičnih krogih v Evropi in slovenskem prostoru. GRB: Enobarvna, dvobarvna in štiribarvna varianta. Za grb so predvidene tri barvne variante. Osnovni sta enobarvna in štiribarvna, v skrajni sili pa se lahko uporabi tudi dvobarvna (modro-črna) varianta. SV. JURIJ NA KONJU, ki prebada zmaja ima: GRBOVO POLJE: modro HKS 44K ali modra HKS 45K ali modra HKS 41K JEZDEC: bela, rumena HKS 5K KONJ: bela, rumena HKS 5K ZMAJ: zelena HKS 64K (obroba zmaja bela) OBROBA ŠČITA: zunanji rob črna HKS 88K in notranji rob rumena HKS 5K OBROBA ŠČITA SAMO NA ZASTAVI: zunanji in notranji rob sta črna HKS 88K, vmesno polje pa je rumeno HKS 5K. (Čl. 2, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava ima obliko pravokotnika v razmerju 2:1 in je diagonalno razdeljena na dva dela. Zgoraj je rumene, spodaj pa modre barve. Diagonala se vzpenja z levega spodnjega kota proti desnemu zgornjemu kotu. Na sredini zastave se nahaja grb, katerega višina je enaka polovici širine zastave. Barva rumene in modre ploskve je enaka barvam v grbu. Ležeča in pokončna zastava se ločita le po razmerju stranic in razmerju grba proti krajši stranici. Ležeča zastava: 2:1 širina grba je ½ krajše stranice zastave in ima zgoraj rumeno polje, spodaj pa modro. Pokončna zastava: 1:3 širina grba je ½ krajše stranice zastave in ima na levi strani rumeno polje na desni pa modro. (Čl.3, Odlok, 1996.)
Sources: Statut Občine Šenčur, 11.04.1995, Uradni vestnik Gorenjske , št. 6/1995, 25.04.1995.
Odlok o simbolih in občinskem prazniku Občine Šenčur, 23.01.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/1996, 02.02.1996.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih in občinskem prazniku Občine Šenčur, 25.07.2001, Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/2001, 17.08.2001.
Statut Občine Šenčur, 03.03.2004, Uradni vestnik Gorenjske , št. 9/2004, 26.03.2004.
Jurij, Priloga Gorenjskega glasa za občino Šenčur, April 2005, št. 1, leto X, ISSN 1408-1350, str. 5 http://www.sencur.si 08.09.2005.
Statut Občine Šenčur, 26.01.2011, Uradni vestnik Gorenjske , št. 2/2011, 01.02.2011.

As name Šenčur is derived from Slovenian name of the saint it is no wander that the coat of arms pictures St. George killing the dragon. The flag is yellow and blue diagonally divided with the coat of arms in the middle. The horizontal and vertical flag are prescribed in different ratios. The coat of arms used outside the flag is prescribed without the black line between the blue field and the yelolow outline, although this seem not to be enforced.Šentilj

[Šentilj] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Šentilj]
[Šentilj]
Adopted: 14th March 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb občine Šentilj je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): V zelenem ščitu lebdi znak, katerega trije med seboj zraščeni deli tvorijo celoto heraldičnega atributa: od ščita tri in pol krat (3,5 krat) ožji zlati krog nad njegovim dnom služi za temelj ležečemu, od temeljnega droga dvakrat (2 krat) širšemu polmesecu, katerega notranji profil zajeda šest (6) polkrožnih vdolbin. Iz pol mesečeve sredine raste srebrn patriarhalni križ, njegovi tramovi so štirikrat (4 krat) ožji od premera temeljnega kroga. Konice polmeseca, vrh križa in konce k riževih ramen zaključujejo, od temeljnega kroga dva in pol krat (2,5 krat) manjši, v zlate krožce oblikovani nastavki. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 5, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava občine Šentilj je zelena in pravokotne oblike: razmerje višine "V" proti dolžini "L" je 1:2,5, (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela; razdeljuje ju bela proga, katere širina ne sme presegati dveh (2) odstotkov celotne zastavine dolžine. V sredini prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem polju atribut občinskega grba v beli in rumeni barvi, ki ne sme biti nižji od dveh tretjin (2/3) višine barvnega polja zastave in ne višji od osem desetin (8/10) iste zastavine višine. Preostali dve tretjini zastavine rute je v zeleni barvi. (Čl. 9, Odlok, 1996.)
Sources: Občina Maribor, Vodnik po Občini http://maribor.uni-mb.si/vodnikpoobcini 06. 11. 1999.
Statut občine Šentilj, 23.03.1995, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1995, 25.04.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šentilj, 14.03.1996, Medobčinski uradni list Štajerske in Koroške regije, št. 5/1996, 26.03.1996.
Statut občine Šentilj, 31.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 15/1999, 21.04.1999.
Statut občine Šentilj, 01.10.2009, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/2009, 12.10.2009.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 271-272

The coat of arms of Šentilj is Vert a Triple Cross issuant from a Crescent Argent all pommed Or set on a ball also Or. The patriachal cross is from the top of the Šentilj church to wehich the crescent in base was added in 1839 in memory of year 1532 when it was plundered and damaged by Turks. The green background represent the colour of Styria. The flag is green with a thin yellow line forming a green square field at hoist that contains the triple cross from the coat of arms. While the flag is shown with the yellow stripe in sources, it is prescribed to be white by the decision adopting the symbols. It is unclear which is wrong.Šentjernej

[Šentjernej] [Normal] 2:5 [State Flag] [Šentjernej]
Adopted: 15th July 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Na zelenem ščitu pojoči zlati petelin, stoječ na ravnih tleh, predstavlja grb Občine Šentjernej. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem ščitu pojoči petelin, stoječ na ravnih tleh, predstavlja grb Občine Šentjernej. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 9, Statut, 2000.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Šentjernej je rumena z zlatim petelinom na srednjem zelenem delu. Zastava Občine Šentjernej je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L), V:L=2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih sta prvo in zadnje (tretje) polji rumeni, srednje (drugo) polje pa je zeleno s pokončno postavljenim atributom občinskega grba: zlatim, pojočim petelinom na svoji sredini. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Zastava Občine Šentjernej je rumena z zlatim petelinom na srednjem zelenem delu. Zastava Občine Šentjernej je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L), V:L =1:2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih sta prvo in zadnje (tretje) polji rumeni, srednje (drugo) polje pa je zeleno s pokončno postavitvijo atributom občinskega grba. (Čl. 10, Statut, 2000.)

Sources: Statut Občine Šentjernej, 29.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šentjernej, 15. 7. 1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 40/1996, 27.07.1996.
Statut Občine Šentjernej, 14.12.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 4/2001, 19.01.2001.

The coat of arms of Šentjernej is a golden singing rooster in green stanging on ground. The flag is based on the coat of arms, vertically divided in three yellow-green-yellow with the attribute from the coat of arms in the middle. The flag is supposed to be hoisted only horizontally, and there is no vertical variant.Šentjur

[Šentjur]
[Šentjur]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 16th October 1991
Descriptions of arms: Barve: 1. obroba grba in likov - črna, 2. jezdec - kadmijeva rumena - zlata, 3. konj - bela - srebrna, 4. zmaj - kromoksid - zelena, 5. podlaga - cinober rdeča. (I., Grafična podoba, 1991.)
– grb je v obliki ščita, podlage cinober rdeče barve, na katerem je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik je kadmijevo rumene-zlate barve, konj belo-srebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve, (Čl. 4, Statut, 1991.)
– grb je v obliki ščita, podlage cinober rdeče barve, na katerem je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik je kadmijevo rumenozlate barve, konj belosrebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve; (Čl. 5, Statut, 1995.)
– grb je v obliki ščita, podlage cinober rdeče barve, na katerem je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik je kadmijevo rumene – zlate barve, konj belo srebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve. (Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2011.)

Descriptions of flag: 1:1 Barve: 1. zgornje levo polje – cinober rdeča, 2. zgornje desno polje – bela, 3. spodnje levo polje – bela, 4. spodnje desno polje – kromoksid zelena, 5. grb v opisanih barvah ter v razmerju 1: 1 glede na velikost zastave. (II., Grafična podoba, 1991.)
– zastava je pravokotne oblike, razdeljena na štiri enako velike dele, od katerih je zgornji levi del cinober rdeče barve; spodnji desni del kromoksid zelene barve; ostala dva dela pa sta bela. V sredini je grb v barvah in-oblikah navedenih v prejšnjem odstavku, (Čl. 5, Statut, 1991.)
– zastava je pravokotne oblike, razdeljena na štiri enako velike dele, od katerih je zgornji levi del cinober rdeče barve, spodnji desni del kromoksid zelene barve, ostala dva dela pa sta bela; v sredini je grb v barvah in oblikah navedenih v prejšnjem odstavku; (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2011.)

Sources: (Statut občine Šentjur pri Celju, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 19/82 in 10/86)
Grafična podoba grba in zastave mesta Šentjur, 16.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1991, 08.11.1991.
Statut občine Šentjur pri Celju, 13.11.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1991, 29.11.1991.
Statut občine Šentjur pri Celju, 19.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 40/1999, 28.05.1999.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju, 28.02.2011, Uradni list RS, št. 17/2011, 11.03.2011.
Statut Občine Šentjur - uradno prečiščeno besedilo, 21.04.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/2011, 20.05.2011.

Like many other places named after St. George or which have this saint for their patron, Šentjur also pictures St. George killing the Dragon in her coat of arms. The field of the coat of arms here is red, St. George is shown as a knight in golden armour riding a silver prancing horse and holding a lance piercing a green dragon beneath.
The flag is based on the colours from the coat of arms, quartered in red-white-white-green. The official description of the colours name them as cinnabar red (otherwise also known as vermilion), chromic oxide green and cadmium yellow - golden.

Until 2011 the name of the community was Šentjur pri Celju.Šentrupert

[Šentrupert] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Šentrupert]
[Šentrupert]
Adopted: 15th April 2010
Design: Alekander Hribovšek
Description of arms: Grb Občine Šentrupert je na modrem polju poznogotskega ščita s konico, zlat rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. »Rdeče opremljen« je razumeti heraldični izraz za jezik, čekane in kremplje leva. V heraldično »desno obrnjen« je razumeti heraldični izraz za opazovalčevo levo. Heraldična zlata barva je ekvivalent rumeni barvi, prav tako je srebrna beli. Lev je klasično heraldično slikan v načinu »srditega vzpona«, stoječ na zadnjih tacah. (Čl. 3, Odlok, 2010.)
Description of flag: Zastava Občine Šentrupert je modre in rumene barve s tem, da je na prvem, modrem kvadratu njene rute upodobljen glavni atribut iz občinskega grba, rumen rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. Preostali vetrni del rute je rumene barve. Pravokotna modro-rumena zastava Občine Šentrupert je krojena v razmerju »H« proti »L« = 1:2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je ruta vertikalno deljena na dva neenaka dela; na drogovnem modrem kvadratu zastavine rute je upodobljen atribut iz občinskega grba, rumen rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. Preostali vetrni del rute je rumene barve. Atribut ne sme biti manjši od 7/10 (sedem desetin) višine rute in ne večji od 9/10 (devet desetin) iste višine. (Čl. 7, Odlok, 2010.)
Sources: Statut Občine Šentrupert, 31.01.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2007, 12.02.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šentrupert, 15.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2010, 23.04.2010.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šentrupert, 13.01.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 4/2011, 21.01.2011.
Petra Krnc: "Občina Šentrupert dobila svoj grb in zastavo", Šentrupert, glasilo Občine Šentrupert, Posebna številka ob 3. občinskom prazniku, 24.05.2010. www.sentrupert.si
Aleksander Hribovšek: "Dokument občinskih simbolov občne Šentrupert", 15.04.2010.

The coat of arms of Šentrupert is azure a lion rampant or armed gules holding in his right paw a crescent increscent argent. The basis for the choosing of these attributes are frequent lions found in the coat of arms in the church of St. Rupert, it appears in the coat of arms of the noble family Barbo (azure a lion rampant argent overall a bendlet or) and in the attributed coat of arms of St. Ema (or Hemma) in Valvasor's armorial (per pale or three lions passant sable armed gules and azure a fess argent between three crescents pendant also argent). The flag is composed of blue square field next to the hoist and yellow field in the fly. The hoist field contains the attributes from the coat of arms. Both horizontal and vertical versions are prescribed.Škocjan

[Škocjan] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Škocjan]
[Škocjan]
Adopted: 31st January 2006
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Na zelenem ščitu se preko modrine pne zlasti most v dveh lokih, nad njim lebdi zlati grozd z devetimi jagodami in s po eno zlato trtno vitico na vsaki strani grozda. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zeleno osnovo ščita ločuje srebrna valovnica od modrine na njegovih spodnjih dveh petinah ščita; iz modrine se v zeleno dvigajo trije zlati, zgoraj polkrožni temeljni oporniki mostu, postavljeni v prvi rob ščita, v sredino polja in v zadnji rob ščita na srebrno valovnico, preko katerih se pneta dva zlata, iz klesancev zidana loka, ki tvorita osnovo zlatemu mostu s trikrat prekinjeno zidano ograjo. Nad mostom lebdi zlati vinski grozd iz devetih jagod s po eno zlato trtno vitico na vsaki strani grozda. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok, 2006.)
Description of flag: Zastava Občine Škocjan je rumene in zelene barve z rumenim mostom na dveh lokih v zelenem polju, nad mostom lebdi zlati grozd iz devetih jagod. Opis zastave: Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1: 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin), s tem da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. V sredinski horizontali prvega zelenega kvadratnega dela zastavine rute, lebdi atribut iz občinskega grba: rumen obris mostu na dveh iztegnjenih lokih, ki slonita na dveh stranskih polovičnih in srednjim celim temeljnim stebru; zgoraj polkrožno zaključeni rumeni stebri rastejo iz bele horizontalne valovnice, nad sredino mosta lebdi rumeni vinski grozd, sestavljen iz devetih jagod ter po eno, simetrično na vsako stran grozda postavljeno trtno vitico. Višina, oziroma širina sestavljenega atributa znaša 5/7 (pet sedmin) stranice temeljnega kvadratnega polja na prvem delu zastavine rute. Preostali vetrni del zastavine rute je barvam v prvem kvadratu identičnih barv, sicer pa v celoti horizontalno dvakrat deljen na rumeni, srednje polje pa je v zeleni barvi. (Čl. 2, Odlok, 2006.)
Sources: Statuta Občine Škocjan, 27.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/1995, 30.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Škocjan, 27.06.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1996, 02.08.1996.
Statuta Občine Škocjan, 29.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Škocjan, 31.01.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2006, 28.02.2006.
Statut Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo), 19.09.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 101/2006, 03.10.2006.
Statut Občine Škocjan, 22.09.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2015, 28.09.2015.

The coat of arms of Škocjan is divided per fess Vert and Azure fimbriated wavy Argent, in chief on three pylons Or a massoned two-arched bridge with stone fence broken off in three places, and in the chief a bunch of grapes with nine balls flanked with two curls also Or. It pictures the most famous building in Škocjan - the two-arched stone bridge over the Radulja creek, one of the three of the kind in Slovenia. The flag is divided in two, the hoist square is green with the attributes from the coat of arms, and the fly is a triband of yellow, green and yellow. The flag is prescribed only for vertical hoisting, although the horizontal flag is also depicted in the documents.


Škocjan, 1996 – 2006

[Škocjan, 1996 – 2006]
[Škocjan, 1996 – 2006][Škocjan, 1996 – 2006]
[Vertical] 2:5 [State Flag]


Adopted: 27th June 1996
Description of arms: Na zelenem ščitu se preko modrine PNE zlati most na dveh lokih. Predstavitev grba - blazon: Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zeleno osnovo ščita ločuje srebrna valovnica od valovite modrine na njegovih spodnjih dveh petinah. Nad modrino v zeleno se kažejo trije zidani, zgoraj polkrožni, temeljni zlati oporniki, po eden spredaj, v sredini in zadaj v ščitu. Na njih se preko dveh raztegnjenih, iz klesancev zloženih, zlatih lokov pne zlati most s trikrat prekinjeno, zidano ograjo. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava Občine Škocjan je rumene in zelene barve z rumenim mostom na dveh lokih v zelenem polju. Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine “H” proti dolžini “L” je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. V sredinski horizontali prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem atribut iz občinskega grba: rumen obris mosta na dveh iztegnjenih lokih, ki slonijo na treh, zgoraj polkrožnih temeljnih stebrih, stoječih na dvojni črtni valovnici. Višina atributa ne sme presegati 2/5 (dveh petin) višine barvnega polja zastave in ne biti nižja od 1/3 (ene tretjine) iste zastavine višine. Preostali 2/3 (dve tretjini) zastavine rute sta v celoti dva krat (2x) deljeni horizontalno na tri oblikovno in površinsko enaka polja, njenemu prvemu delu identičnih barv, torej rumene, zelene in rumene barve. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Abandoned: 31st January 2006
Source: Odlok o grbu in zastavi Občine Škocjan, 27. junija 1996., Uradni list RS, št. 43, 2. VIII. 1996., str. 3768-9.

The coat of arms and the flag adopted originally in 1996 was the same as current but with the bunch of grapes and the curls. While the prescribed flag design should have had the bridge lesser then the square field, on the flags reported in use the bridge was also reaching the edges of the flag.Škofja Loka

[Škofja Loka] [Normal] [Vertical] 1:2~ [State Flag] [Škofja Loka]
[Škofja Loka]
Adopted: 10th April 1997
Description of arms: Grb občine je ščitaste oblike z naslednjo vsebino: v zelenem polju stoji na črni podlagi zlati grad z glavnim stolpom in dvema stranskima s stožčasto streho. V vratih je črna zamorčeva glava z zlatim uhanom ter krono, ustnicami in ovratnikom, ki so rdeče barve. (Čl. 4, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava občine je pravokotne oblike, po dolžini razdeljena na dve polovici. Če je zastava izobešena na drogu, morata biti barvi zastave razporejeni od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj rumena in spodaj zelena. Če je zastava izobešena na drogu navpično, morata biti barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je rumena barva levo in zelena barva desno. (Čl. 8, Odlok, 1997.)
Sources: Information from Peter Hawlina, Skofja Loka, 1997.
Pravilnik o emblemu in zastavi Občine Škofja Loka, 17.11.1965, Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/1965, 18.12.1965.
Statut Občine Škofja Loka, 18.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1995, 30.06.1995.
Odlok o grbu, zastavi, prazniku in pečatu Občine Škofja Loka, 10.04.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1997, 25.04.1997.
Statut Občine Škofja Loka, 08.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2010, 23.04.2010.
Statut Občine Škofja Loka (uradno prečiščeno besedilo), 24.01.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2013, 04.02.2013.
Statut Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo - UPB-2, 21.01.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 22.01.2016.
Grb in zastava Občine Škofja Loka, http://obcina.skofjaloka.si/ 10.09.2005.

The coat of arms was modernized in 1997 to Vert on a Base Sable a Gates Or in entrance a Moor's Head Sable crowned Gules. The flag was at the same time simplified to simple yellow over green bicolour. The Moor's Head is common element in arms and seals of various cities that were under influence of Freising diocese throughout Central Europe. The use of the head within the gates in the seal of Škofja Loka is confirmed at least from 1471. The yellow and green are traditional colours of Škofja Loka, but why and when they came into use is not answered yet. The ratio of the flag is unspecified.


Škofja Loka, 1965 – 1997

[Škofja Loka, 1965 – 1997] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Škofja Loka, 1965 – 1997]
[Škofja Loka, 1965 – 1997]
Adopted: 17th September 1965
Description of arms: Grb je posnet po starem mestnem grbu, ki ponazarja mestna vrata s stražnima stolpoma ali stiliziran grad, v katerega vhodu ali portalu je doprsna podoba črnca s krono na glavi. Podoba gradu je bele ali sivosrebrne barve, figura črnca črne, ozadje pa rdeče barve. Vse to obkroža kolobar bele barve z besedami "Sigilum civitatis Škofja Loka". Grb se prikazuje na okrogli ali ščitasti podlagi. (Čl. 3, Pravilni, 1965.)
Description of flag: Zastava je pravokotne oblike primernih dimenzij. Osnovni barvi zastave sta rumena in zelena. Zastava je diagonalno razdeljena od kroga [sc. droga?] zgoraj na dve barvni polji. Pri drogu zastave je zeleno polje, spodaj pa je rumeno polje. Mestni grb je v sredini zastave tako, da je gornji del na rumenem polju, spodnji del pa na zelenem polju. (Čl. 4, Pravilnik. 1965.)
Abandoned: 10th April 1997
Sources: Pravilnik o emblemu in zastavi Občine Škofja Loka, 17.11.1965, Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/1965, 18.12.1965.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Peter Hawlina: Kranjska in zamorc s krono, Drevesa, letnik 5, št. 1,2, maj 1998, Slovensko rodoslovno društvo, str. 18-27
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The modernized version of the seal of 1471 was proclaimed for the coat of arms of Škofja Loka in 1962, and the yellow and green diagonally divided flag with that coat of arms in the middle was confirmed in 1965. In 1991 the coat of arms was adapted to the registration plates shield form introducing vine ornament around the castle, and was used shortly.Škofljica

[Škofljica] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Škofljica]
[Škofljica]
Adopted: 11th July 2001
Design: Iztok Lipovšek
Description of arms: Grb Občine Škofljica je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Zlata osnova v temelju ščita prehaja v zeleno polje. V zlatem polju je sredinsko umeščena cela figura močvirske ptice, velikega škurha (Numenius arquata), ki je obrnjen v heraldično desno, in v črni upodobitvi trupa, s srebrnim oprsjem v celi dolžini od korena kljuna do repnih peres. Prsi krasijo črne pege. Ob telo prižete peruti se iztečejo v konicah v štiri srebrna peresa. Štiri repna peresa, srednji sta za spoznanje daljši od bočnih, so črne barve. Značilno zakrivljen kljun je rdeč, zgornji in spodnji del kljuna je ločen s srebrno črto. Noge so rdeče, kremplji pa črni. Figura je prikazana v gibanju z eno lahno privzdignjeno upognjeno nogo, z drugo nogo s krempljastim stopalom stoji ptič v zelenem polju. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka. Grb Občine Škofljica podlega heraldičnim merilom restituirane heraldike gotskega sloga in izhaja iz napotil 21. mednarodnega heraldičnega kongresa (ICGH.-International Congress of Genealogy and Heraldy) o zasnovi municipialnih grbov. (Čl. 2, Odlok, 2001.)
Description of flag: Zastavo Občine Škofljica opredeljuje blason, ki se glasi: Zastava Občine Škofljica je dvobarvnica v razmerju stranic 1:2,5. Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo povsem rumene barve, ostali dve polji rute sta razdeljeni na tretjinske enako široke trake, kjer sta zgornji in spodnji zelene, srednji pa rumene barve. Na prvem rumenem polju je sredinsko umeščen grbovni atribut, ki po višini obsega tri četrtine višine zastavine rute. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo polje umeščen pokončno. Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega oodloka. Zastava Občine Škofljca sledi napotilom mednarodne veksilološke zveze FIAV (Federation Internatonal des Association Vexillologiques) in sklepom kongresa iz leta 1993 v Luksemburgu za zasnovo municipialnih zastav. (Čl. 3, odlok, 2001.)
Sources: Statut Občine Škofljica, 06.02.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1996, 18.04.1996.
Statut Občine Škofljica, 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1999, 16.06.1999.
Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Škofljica, 11.07.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2001, 10.08.2001.
Statut Občine Škofljica, 15.12.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/2010, 08.01.2010.

The coat of arms is or on a base vert a curlew proper. The curlew (Numenius arquata L., Slovenian veliki škurh) is typical for the marshy regions that surrounds Ljubljana. The flag contains yellow square at hoist with the bird from the coat of arms and the fly triband green-yellow-green.
See note regarding the congressional guidelines and conclusions at Šalovci above.Šmarje pri Jelšah

[Šmarje pri Jelšah] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Šmarje pri Jelšah]
[Šmarje pri Jelšah]
Adopted: 14th December 1992
Description of arms: Grb občine Šmarje pri Jelšah ima obliko ščita in je razdeljen na štiri polja. V zgornjem desnem polju je šest diagonalnih belih pasov in pet diagonalnih modrih pasov v razmerju 1:1, v spodnjem levem polju pa je sedem belih diagonalnih pasov in šest modrih pasov v razmerju 1:1. V zgornjem levem polju je grb rodbine Gaisruckov, lastnikov gradu Jelše v Šmarju, (ki so v času svoje vladavine pomagali pri graditvi baročne cerkve Sv. Roka nad Šmarjem). Grb je sestavljen iz dveh polj rumeno modrega v razmerju 1:1, desno polje je rumene barve, levo pa modre. V sredini polja je znak sestavljen iz dveh spojenih bivoljih rogov. V rumenem polju je rog modre barve, v modrem pa rumene. Na vsakem rogu je pet okraskov okrogle oblike. Spodnje desno polje ima na zlato rumeni podlagi v diagonali postavljeno jelševo vejico s tremi listi. En list je na vrhu vejice, druga dva pa na nasprotnih straneh vejice. List na zgornji strani je bližje vrhnjemu listu, list na spodnji strani pa za isto razdaljo kot je zgornji odmaknjen od vrhnjega lista, odmaknjen od zgornjega. Deblo vejice je črne barve, listi pa so temno zelene barve. Celotni grb je obrobljen z rdečo barvno obrobo. (Čl. 2, Odlok, 1992.)
Description of flag: Zastava občine ima za podlago modro bele pasove, ki so diagonalno postavljeni, tako da je vrh diagonale na desni strani, spodnji rob pa na levi. V sredini črtanega polja je grb občine. Točno postavitev grba v polje, velikost in vsa razmerja bo določal poseben aneks, ki bo priloga k odloku. Razmerje med dolžino in širino zastave je 2:1. (Čl. 3, Odlok, 1992.)
Sources: (Statut Občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list SR Slovenije, št. 5/75, 10/75, 3/78, 6/82, 21/83, 5/86)
Odlok o grbu in zastavi občine Šmarje pri Jelšah, 14.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/1992, 24.12.1992.
Statut občine Šmarje pri Jelšah, 26.10.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 63/1993, 19.11.1993.
Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 12.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 06.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1999, 01.06.1999.
Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 22.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2010, 03.05.2010.
Author's photographs from Šmarje, 07.07.2002.

The coat of arms of Šmarje is quartered: 1 and 4: Bendy Azure and Argent; 2: Per Pale Or and Azure a Pair of Ornamented Oxen Horns counter-changed; 3: Or, an alder branch in bend Sable leaved Vert. The second field is the coat of arms of Gaisruckov family, the owners of Jelše castle. The branch in the third field cants the name of the castle (jelša - alder tree). The flag is blue and white diagonally striped with the coat of arms set in the middle.[Previous page: Slovenia - Communities, part 15 (Sež-Sve)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 16. dio (Šal-Šma)][Next page: Slovenia - Communities, part 17 (Šma-Trz)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.