[Previous page: Slovenia - Communities, part 17 (Šma-Trz)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 18. dio (Trž-Vod)][Next page: Slovenia - Communities, part 19 (Voj-Žet)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 18 (Trž-Vod)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
M civic communities since 1998


See also:

Tržič

[Tržič] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Tržič]
[Tržič]
Adopted: 1st October 1997
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Splošen opis grba: Grb Občine Tržič predstavlja srebrno mestno obzidje s štirimi cinami na modrem ščitu. Natančna predstavitev grba: Grb Občine Tržič je upodobljen na poznogotskem ščitu sanitske oblike. Cinasta delitev s štirimi cinami deli ščit na modri in srebrni del; iz dna ščita raste srebrno obzidje, zgrajeno iz sedmih vrst klesancev, ki nosijo v vencu štiri cine; med klesanci pete vrste so štiri puškarnice. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras, grb pa ima tudi sebi lasten in značilen grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1997.)
Barvna koda po lestvici PANTONE: modra: Y = 0, M = 35, C = 100, K = 10 rumena: Y = 100, M = 20, C = 0, K = 0 (Upodobitev grba Občine Tržič, Priloga, Odlok, 1997.)
Grb Občine Tržič predstavlja srebrno mestno obzidje s štirimi cinami na modrem ščitu. (Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2013.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Tržič je modra in bela, barvi ločuje cinasti rez. Opis zastave: razmerje višine proti dolžini (v:l) je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta razdeljena vertikalno po sredini s cinasto delitvijo med belim in modrim poljem; cine so kvadrataste oblike tako, da ima belo polje dve celi cini in dve polovici ob robovih, oziroma modro polje tri cele cine. (Čl. 13, Odlok, 1997.)
Če je zastava izvešena na drogu horizontalno, mora biti modro polje zastave zgoraj in belo spodaj. Če je zastava izvešena na drogu vrtikalno, mora biti modro polje na levi in belo na desni strani zastave. (Čl. 17, Odlok, 1997.)
Barvna koda po lestvici PANTONE: modra: Y = 0, M = 35, C = 100, K = 10 (Upodobitev grba Občine Tržič, Priloga, Odlok, 1997.)
Zastava Občine Tržič je modra in bela, barvi pa ločuje cinasti rez. (Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2013.)

Sources: S. Saje: "Spremenjen tržiški grb", Gorenjski glas, 26.03.1992.
Statut Občine Tržič, 14.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Tržič, 01.10.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1997, 24.10.1997.
Statut Občine Tržič, 27.01.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/1999, 15.03.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič, 28.02.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 20/2001, 20.03.2001.
"O grbu, zastavi in himni". Občina Tržič, http://www.trzic.si 10.09.2005.
Janez Šter: "Zgodovini na rob - o občinskem grbu", Tržičan, št. 6/2012, 30.08.2012. str. 8.
Markt-Gemeinde-Amt Neumarktl in Krain, http://www.veikkos.com/bibliodetails.php?II=104083, 2012.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 62-63.
Promotional materials Turistično društvo Tržić, 2011.
Statut Občine Tržič, 21.02.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 19/2013, 04.03.2013.

The coat of arms of the community of Tržič is Azure, massoned walls Argent issuant from base with four embattlements. The flag is somewhat simplified banner of arms, vertically divided blue and white embattled. The coat of arms of Tržič - known by its Greman name Neumarktl in Krain, was used at least since 19th century, depicting such walls in the shield, sometimes with the doors in the base, within a cartouche. The colours varried (white walls in blue, cf. Laszowski; red walls in white, black walls in red…) finally standardized in 1980's.


Tržič, 1964 – 1997

[Tržič, 1964 – 1997] [Normal] 1:2 [State Flag] [Tržič, 1964 – 1997]
Design: Edo Roblek and Janez Šter, Tržič
Descriptions of arms: Emblem je naslednji: Ima obliko ščita, na katerem je v sredini upodobljeno obzidje iz šestih kamnitih skladov s petimi nadzidki. V obzidju so štiri strelne line in dvokrilna vrata. Pod njimi je obrambni jarek z vodo. (Čl. 7, Statut, 1964.)
Emblem ima obliko ščita, na katerem je v sredini upodobljeno obzidje iz šestih kamnitih skladov s petimi nadzidki. V obzidju so štiri strelne line in dvokrilna vrata. Pod njimi je obrambni jarek z vodo. (Čl. 4, Statut, 1968; Čl. 4, Statut, 1974.)
Emblem ima obliko ščita, na katerem je v sredini upodobljeno obzidje iz šestih kamnitih skladov s petimi nadzidniki. V obzidju so štiri strelne line in dvokrilna vrata. Pod njim je obrambni jarek z vodo. (Čl. 3, Statut, 1983.)

Abandoned: 1997
Sources: (Statut občine Tržič, št. 1415/57 z dne 22. 11.1957.)
Statut občine Tržič, 25.04.1964, Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/1964, 13.05.1964.
Statut občine Tržič, 23.04.1968, Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/1968, 22.05.1968.
Odlok o javnem redu in miru, 28.10.1969, Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/1969, 05.11.1969.
Statut občine Tržič, 29.03.1974, Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/1974, 20.04.1974.
Odlok o javnem redu in miru v občini Tržič, 26.12.1978, Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/1979, 30.01.1979.
Statut občine Tržič, 31.03.1983, Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/1983, 15.07.1983.
Odlok o javnem redu in miru v občini Tržič, 16.05.1984, Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/1984, 31.05.1984.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.
Janez Šter: "Zgodovini na rob - o občinskem grbu", Tržičan, št. 6/2012, 30.08.2012. str. 8.

Some time after the Warld War II Tržič was using its historical coat of arms in black and red colours. At least since 1964 it was modernized following the historical drawings, showing white embatelled walls with wooden closed gates in a blue shield. The red flag with that coat of arms arms was recorded in use, although it was not formally adopted. The red field is said to symbolise the cordovan leather industry traditional in Tržič.
Šter writes in 2012 on his memories how the modernized design was introduced in 1974 instead of the black and red one (although white walls with gates on blue were prescribed as the municipal "emblem" at the time already for 10 years!)Turnišče

[Turnišče] [Normal] [Vertical] 1:2~ [State Flag] [Turnišče]
[Turnišče]
Adopted: around 2012 ?
Sources: Corespondence with the community by Pascal Gross 20 Sep 2002
Pomurje, http://www.pomurje.net/baza/predstavitve/turnisce/ 20.10.2002
Odlok o grbu Občine Turnišče, 19.10.1998, www.turnisce.si
Filip Matko: "Uspel ustvarjalni natečaj Turnišče 2013: Osrednja prireditev in podelitev nagrad v Jeričevem domu", 09.02.2013, Prlekija on net, www.prlekija-on.net
Statut Občine Turnišče, 09.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 30.06.1995.
Statut Občine Turnišče, 29.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/1999, 30.06.1999.
Statut Občine Turnišče, 08.12.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2004, 05.02.2004.
Statut Občine Turnišče, 27.09.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2007, 12.10.2007.
Statut Občine Turnišče, 26.01.2017, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/2017, 10.02.2017.

The emblem used as the coat of arms is golden bordered green shield with golden image of a window, two corn ears, scissors, a skin and a horse-shoe. Around 2010 it was set in the centre of a white table flag with the name of the community above it, but the decision on the flag was not made. Since around 2012 the flag of three stripes of yellow, orange and green with the coat of arms next to the hoist is used, but it seems it was not formally adopted.Velenje

[Velenje] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Velenje]
[Velenje]
Adopted: 23rd June 2009
Design: Goran Semečnik redesign based on the design by Stane Hafner and Vlado Vrbič
Descriptions of arms: Grb mesta ima obliko polkrožnega zrelogotskega ščita. Grb simbolno prikazuje povezanost starega z novim, kar je grafično prikazano z obzidjem gradu v spodnjem delu grba in preko njega vidno silhueto svetle stolpnice v osrednjem delu grba. V grbu uporabljene heraldične barve so poleg črne obrobe zelena, rumena in bela kot simbolne barve mladosti in optimizma. (Čl. 4, Odlok, 2009.)
Grb mesta in občine je po obliki polkrožni zrelogotski ščit. Na njem sta uporabljeni standardni heraldični barvi (zelena in črna) in barve heraldičnih kovin (rumena = zlato in bela = srebro). (Čl. 12, Odlok, 2009.)

Descriptions of flag: Zastava občine je po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb mesta, načeloma pozicioniran v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od zelenega dela zastave z rumeno obrobo. Osnovna zastavna ruta ima razmerje dimenzij 2:5 (1:2,5) in upošteva veksikološka priporočila za mestne občine. (Čl. 5, Odlok, 2009.)
Predvidene so tri zastavne različice: za horizontalno obešanje, za vertikalno obešanje ter posebne rešitve. Vse različice izhajajo iz istih oblikovalskih izhodišč in jih obešamo tako, da je grb vedno obrnjen s polkrožnim delom navzdol z barvnimi polji razdeljenimi po višini obešene zastave. Osnovni uradni zastavi občine sta glede na način obešanja po vertikali razdeljeni na dve enaki polji in vsebuje grb mesta, pozicioniran v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od zelenega dela zastave z rumeno obrobo. Osnovna zastavna ruta ima razmerje dimenzij 2:5 (1:2,5) in upošteva veksikološka priporočila za mestne občine. V izjemnih primerih so za potrebe posamičnih ambientalnih rešitev možne tudi drugačne rešitve, ki morajo ohranjati osnovna oblikovalska izhodišča, njihovo izvedbo pa mora odobriti župan. (Čl. 13, Odlok, 2009.)

Sources: Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Velenje, 23.06.2009, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/2009, 23.06.2009.
Celostna grafična podoba MOV, Mestna občina Veljenje, http://www.velenje.si/653 20.05.2010

The coat of arms is Or in base civic walls with roofed towers Vert in base from which is issuant a skyscraper Argent. The symbolic should be read as referring the traditional (embattled walls) and modern (skyscraper). The vertical flag is the primary flag vertical divided green and yellow bicolour with the coat of arms off-set to the base. The horizontal version and other variations are allowed in certain cases. This design is modernization and "vexillolgization" of the 1992 design.

Since 1960's to 1991 the city was called Titovo Velenje.


Velenje, 1992 – 2009

[Velenje, 1992 – 2009] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Velenje, 1992 – 2009]
[Velenje, 1992 – 2009]
Adopted: 1992 and on 24. 10. 1995.
Design: Stane Hafner and Vlado Vrbič
Descriptions of arms: Grb mesta in občine ima obliko ščita. V ospredju ščita je obzidje - poenostavljeni in v celoto povezani deli Velenjskega gradu. V sredini je silhueta moderne zgradbe. Obzidje je zelene barve, silhueta stolpnice je jekleno modre, ozadje na grbu pa je rumene barve. (Čl. 3, Odlok, 1995.)
Za izdelavo grba in zastave veljajo naslednja navodila: 1. Grb - ploskovni tisk BARVNA TEHNIKA Rob ščita: - črta, črna barva 100%, debelina 1 mm pri velikosti čistorisa 80 x 100 mm. Obzidje: - zelena barva HKS 54 K 100%. Stolpnica: - jekleno modra barva HKS48 K 10 %. Napis VELENJE: - pisava iz družine BOOKMAN, normal, jekleno modra barva HKS 48 K 10 %. Ozadje: - rumena barva HKS 3 K 100%. Obrobe grafičnih elementov: - črta, črna barva 100 %, debeline 0,5 mm. (Čl. 23, Odlok, 1995.)

Descriptions of flag: Zastava mesta in občine je razdeljena na 3 enake dele, katerih spodnja tretjina je zelene barve, zgornji dve tretjini pa rumene barve. Razmerje stranic zastave je 2:1, višina grba je 2/3 višine zastave in je sredinsko postavljen na 2/3 od spodnjega (levega) in 1/3 od zadnjega (desnega) roba zastave. Grb na zastavi je obrobljen s črto črne barve, po vertikali se linija zelenega polja zastave ujema z linijo obzidja v gradu. Zastava visi vedno tako, da je zelena tretjina spodaj, oziroma je pripeta ob drog z zelenim poljem. (Čl. 4, Odlok, 1995.)
2. Zastava - izvedba BARVNA TEHNIKA Dimenzije: - razmerje stranic je 2:1 Barve polj: - zastava je vertikalno razdeljena na 3 enake dele; - spodnja tretjina, zelena barva HKS 54 K 60%, - zgornji dve tretjini, rumena barva HKS 3 K 60 %. Velikost grba: - višina, 2/3 višine (vertikalne) zastave. Lokacija grba: - sredinsko postavljen na 2/3 od sprednjega (levega) in 1/3; od zadnjega (desnega) roba zastave; - po vertikali se linija zelenega polja zastave ujema z linijo obzidja v grbu; - grb je obrobljen s črto črne barve 100%, debeline, ki jo narekuje proporcionalno povečanje grba. (Čl. 23, Odlok, 1995.)

Abandoned: 23rd June 2009
Sources: Vradni Vestnik Občine Velenje 13/91; cited in: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Tone Ravnikar: "Nekaj misli ob izbiri grba Velenje", Naš čas, št. 2/1992, 16.01.1992. pp. 1, 8.
Odlok o grbu in zastavi občine Velenje, št. 8/1992
Odlok o grbu in zastavi mesta in mestne občine Velenje, 24. 10. 1995. Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/1995, 13. 11. 1995, pp. 13-16
Celostna grafična podoba MoV, Mestna občina Velenje, http://www.velenje.si 28.07.2004

The design of the coat of arms adopted in 1992 after public concourse is basically the same as used currently, although the shades of colours were somewhat different, and the skyscraper was actually coloured very pale blue. The flag, adopted in 1995 was pale yellow with a pale green stripe in base and with the coat of arms off-set to hoist.
The 1991 decisions cited in Banderas must be referring to something else, since this design was adopted by a public concourse in 1992 only.


Titovo Velenje, 198x – 1991

[Titovo Velenje, 198x – 1991] [Normal] 1:2 [State Flag] [Titovo Velenje, 198x – 1991]
Adopted: around 1980 ?
Design: Vladimir Herljevič
Abandoned: .11.1991.
Sources: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.
Iz gradiva za sejo vesh 3 zborov Skupščine občine Velenje 16. junija 1977: Predlog Odloka o grbu, zastavi in znači občine Velenje, Naš čas, št. 38(382)/1977, 10.07.1977.
(Odloka o grbu, zastavi in znači občine Velenje, 16.07.1977.)
"Praznik občine Velenje - 8. oktober", Naš čas, št. 39(398), 07.10.1977.

The coat of arms pictures symbolically hands of the mine and factory workers in a red field, a blue inverted chevron embowed standing for the city's initial V, and the Yugoslav red five-pointed star fimbriated golden in a white filed, together forming the Slovenian tricolour.

The town and the municipaliyt were renamed in 1981 to Titovo Velenje.Velika Polana

[Velika Polana] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Velika Polana]
[Velika Polana]
Adopted: 17th February 2005
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Grb Občine Velika Polana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila s tem, da so v prvem polju trije srebrni cvetovi marjetice na modrem, v drugem polju pa stoji štorklja (bela štorklja) na črnih tleh, ozadje je zeleno. Blazon: Grb Občine Velika Polana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitiske oblike. Zeleni trak seka ščit v modro in zeleno polje; v prvem lebde vertikalno trije srebrni cvetovi marjetice /bellis perennis/ (1, 1, 1), v drugem stoji štorklja /ciconia ciconia/ na črnih tleh. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 4, Odlok, 2005.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: Zastava Občine Velika Polana je modre in rumene barve s prvim atributom iz grba občine, tremi belimi cvetovi marjetice v sprednjem modrem polju zastavine rute, kjer lebde v sestavu 2 + 1 (dva plus ena). Opis zastave: Rumeno-modra zastava Občine Velika Polana je krojena v razmerju višine »H« proti dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »H«: »L« = 2,5. Zastavina ruta je modre barve z dvema vertikalno postavljenima rumenima poljema, ob katerih prvo pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo rumeno polje pa pokriva peto šestino rute; sredino srednjega modrega, kvadratnega polja rute krasi prvi atribut iz grba Občine Velika Polana: trije beli cvetovi marjetice (bellis perennis) v modrem polju s tem, da na zastavi lebde v sestavu 2 + 1; Premer posameznih cvetov znaša (1/3) dolžine stranice kvadratovega polja zastavine rute. (Čl. 9, Odlok, 2005.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na zelenem kvadratu vodoravno položene zastavine rute tako postavljen trikotni lik z belimi marjeticami postavljen v 2 cveta zgoraj, tretji pa v sredini pod zgornjima dvema cvetovoma. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na zelenem kvadratu vertikalno obešene zastavine rute tako postavljen trikotni lik z belimi marjeticami, da sta dva cvetova v horizontali zgoraj, tretji pa je v sredini pod zgornjima dvema. (Čl. 10, Odlok, 2005.) Zastavina ruta je napram prejšnji zaobrnjena za 90 kotnih stopinj tako, da njen vetrni del visi vertikalno navzdol.

Sources: Statut Občine Velika Polana, 29.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1999, 08.06.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Velika Polana, 17.02.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2005, 31.03.2005.
Valt Jurečič, Heraldika d.o.o.

The coat of arms of Velika Polana is per fess fimbriated or azure three daisy flowers argent seeded or and vert on a base sable a stork proper. The daisies (Slov. marjetke) cant the name of the community (meaning "great meadow") known as the site of storks. The flag is blue with two yellow stripes forming a square blue area in the middle with three daisies, two over one.Velike Lašče

[Velike Lašče] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Velike Lašče]
[Velike Lašče]
Adopted: 19th April 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba – splošno: na, s cinastem rezom deljen ščit zgoraj odprta knjiga z dvema peresoma, spodaj na zelenem polju zlati bik turovega goveda. Blazon: grb Občine Velike Lašče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; zlati cinasti rez s petimi cinami deli ščit v modro in zeleno polje; v prvem polju je odprta nepopisana knjiga v spremljavi z dvema gosjima peresoma v črnilnikih; v drugem polju je zlati turov bik s črnim okrasjem. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Velike Lašče je modre in bele barve, z glavnim atributom, belo odprto knjigo, v srednjem modrem polju zastavine rute. Opis zastave: modro-bela zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V": "L" = 1: 2,5. Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba, bela odprta nepopisana knjiga, spremljana z desne in leve s po enim gosjim peresom, zataknjenim v črnilnik; širina celotnega atributa ne sme biti manjša od 70% modrega polja in ne sme presegati 80% širine istega polja. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim modrim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa modri kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. To je odprta knjiga v spremljavi dveh peres, zataknjenih v črnilnika. Celotni atribut mora ležati v svojem naravnem položaju. Osrednjemu modremu kvadratu sledi spet belo ozko, vertikalno polje in njemu končno modro polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje, navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Sources: Osnovna Šola Velike Lašče http://www2.arnes.si/~osljptvl1s/ 13. 04. 2000.
Dolenjski list, Št. 24 (2651), leto LI, Novo mesto, 15. junija 2000
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Statut Občine Velike Lašče, 26.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Velike Lašče, 12.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/1999, 15.03.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče, 19.04.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2000, 27.05.2000.
Statut občine Velike Lašče (uradno prečiščeno besedilo), 02.03.2006, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2006, 16.03.2006.

Per fess embattled fimbriaed or, in chief azure a book argent binded gules between two ink bottles of the third with ink of the second with as many feathers proper, and in base vert a tur oxen of the first. The book and the writing tools represent that from this region emerged number of prominent Slovenian writers in last 500 years. The oxen is fgound in the coat of arms of the noble family Auersperg or Turjaški canting their name in both languages. The flag is blue with two vertical white stripes forming a central blue field containing the book and ink bottles with feathers from the coat of arms.


Velike Lašče, 1995 – 2000

No flag. [Velike Lašče, 1995 – 2000]
Adopted: 26th April 1995
Description of arms: Občina ima svoj grb. Sestavljen je iz ščita in krone, ki ima pet stolpičev s štirimi strelskimi odprtinami. Spodaj je slovenska trobojnica, iznad katere se dviga srebrni Pegaz. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Abandoned: 19th April 2000
Source: Statut Občine Velike Lašče, 26.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.

Previous coat of arms that were used by the community were described lapidary in the 1995 statutes: "… composed of a shield with a crown with five columns and four open spaces. Beneath is the Slovenian tricolour above which is rising a silver Pegasus." No coloured image was reported. No flag was adopted at the time.Veržej

[Veržej] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Veržej]
[Veržej]
Adopted: 16th May 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Opis grba – splošno: na modrem ščitu lebdi srebrna riba (krap), pod njo zlata valovnica, nad njo vrvica sukana vodoravno v tri obročke. Blazon: grb Občine Veržej je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; sredi modrega ščita lebdi srebrna riba – krap (cyprinus carpio); povišano dno ščita krasi vertikalni niz šestih enakomernih, vodoravnih valovnic, od katerih je zgornja pod krapom dvakrat močnejša in zlata, ostale so srebrne; v glavi ščita nad krapom lebdi vodoravno zlata, v tri krožce zasukana vrvica tako, da visita prvi in tretji krožec pod vrvico, drugi, torej srednji, malo povečani krožec je obrnjen nad vrvico, ki je sicer simetrična na vertikalno simetralo ščita; spodnja stran krožcev se ravna po horizontali, konca vrvice pa sta razpletena. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
grb občine: na modrem ščitu lebdi srebrna riba (krap), pod njo zlata valovnica, nad njo vrvica sukana vodoravno v tri obročke. Blazon: grb Občine Veržej je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; sredi modrega ščita lebdi srebrna riba – krap (cyprinus carpio); povišano dno ščita krasi vertikalni niz šestih enakomernih, vodoravnih valovnic, od katerih je zgornja pod krapom dvakrat močnejša in zlata, ostale so srebrne; v glavi ščita nad krapom lebdi vodoravno zlata, v tri krožce zasukana vrvica tako, da visita prvi in tretji krožec pod vrvico, drugi, torej srednji, malo povečani krožec je obrnjen nad vrvico, ki je sicer simetrična na vertikalno simetralo ščita; spodnja stran krožcev se ravna po horizontali, konca vrvice pa sta razpletena. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Veržej je modre in bele barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, na njenem srednjem modrem kvadratnem polju. Opis zastave: modro bela zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa peto šestino iste rute; sredino srednjega kvadratnega modrega polja krasi glavni atribut iz grba, bela riba-krap, pod katerim je v horizontali rumena valovnica, nad njim pa horizontalno v tri krožce zasukana rumena vrvica z razpletenimi konci. Velikost celotnega atributa ne sme biti manjša od 70% širine oziroma višine kvadratnega polja, katerega 80% istih dimenzij ne sme presegati. (Čl. 13, odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim modrim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa modri kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. Celotni atribut z belo ribo v svoji sredini mora ležati v svojem naravnem, vodoravnem položaju. Osrednjemu modremu kvadratu sledi spet belo, ozko, vertikalno polje in njemu končno modro polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje, navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je proti prejšnjemu primeru zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)
zastava občine modre in bele barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, na njenem srednjem modrem kvadratnem polju. Opis zastave: modro bela zastava je krojena v razmerju višine “V” proti dolžini “L” je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V” : “L” = 1 : 2,5. Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa peto šestino iste rute; sredino srednjega kvadratnega modrega polja krasi glavni atribut iz grba, bela riba-krap, pod katerim je v horizontali rumena valovnica, nad njim pa horizontalno v tri krožce zasukana rumena vrvica z razpletenimi konci. Velikost celotnega atributa ne sme biti manjša od 70% širine oziroma višine kvadratnega polja, katerega 80% istih dimenzij ne sme presegati. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Sources: Statut Občine Veržej, 30.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Veržej, 16.05.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/2000, 29.06.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Veržej, 22.08.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 77/2002, 30.08.2002.
Statut Občine Veržej, 21.02.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2008, 04.03.2008.
Statut Občine Veržej, 30.11.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2016, 09.12.2016.

The coat of arms pictures in a field azure a carp nainaint argent beneath a triple winded cord fesswise and in base six bandlets wavy five lower argent and one or. The flag is blue with two vertical stripes of white forming a central square field containing the charges from the coat of arms.Videm

[Videm] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Videm]
[Videm]
Adopted: coat of arms 18.02.1997; flag 5.09.1997
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb je v obliki ščita z naslednjimi vrisanimi simboli: žitni klas, list in grozd vinske trte in most čez reko. (Čl. 1, Spremembe, 1997.)
Sources: Tatjana Mohorko: "Izpolnjene želje vetrovega mlinarja", Tednik, 08.09.1994. str. 11.
(Statut Občine Videm, Uradni vestniku občin Ormož in Ptuj, št. 11/1995.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Videm, 18.02.1997, Uradne objave občine Videm, št. 1/1997.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm, 18.02.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1997, 25.04.1997.
Odlok o spremebi in dopolnitvi Odloka o grbu in zastavi Občine Videm, 05.09.1997, Uradne objave občine Videm, št. 4/1997.
T. Mohorko: "Praznovanje 1. praznika Krajevne skupnosti – Na Anino nedeljao svečano in veselo", Tednik, 06.08.1998, str. 4.
Statut Občine Videm, 23.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1999, 25.03.1999.
Statut občine Videm, 13.03.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2007, 19.03.2007.
Statut občine Videm – Uradno prečiščeno besedilo - 1, 25.05.2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010, 03.06.2010.
Statut Občine Videm - Uradno prečiščeno besedilo - 2, 23.02.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016, 04.03.2016.
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si
Ob novem letu prva slovesnost v občinski zgradbi, Naš glas - Informator Občine Videm, št. 1/1998, April 1998.
J. Bračič: "Prvi praznik občine – Nova občinska zgradba", Tednik, 18.06.1998, str. 13.
Junija prvi praznik Občine VIdem, Naš glas - Informator Občine Videm, št. 3/1998, November 1998.
J. Bračič, T. Mohorko: "Prvi krajevni praznik – Štiriletno obdobje uspešnega dela", Tednik, 05.09.2002, str. 11.
Prvi praznik Krajevne skupnosti Tržec, Naš glas - Informator Občine Videm, št. 3/2002, Oktober 2002.
V KS Lancova vas bodo praznovali, Naš glas - Informator Občine Videm, št. 2/2008, Junij 2008.
1. srečanje krajanov KS Lancova vas – v uporabo predali nov odsek ceste, poslej tudi grb in zastava, Naš glas - Informator Občine Videm, št. 3/2008, September 2008.

The coat of arms is per fess chief per pale azure a corn stalk issuant with two leaves or, or a vine branch fesswise with a leaf vert and a bunch of grapes gules and argent a wooden bridge vert over a base wavy azure adopted in February 1997. The original flag adopted was changed in September to the current design - green with the coat of arms set in the centre, with the top edge of the arms parallel with the hoist.
The bridge was selected as the municipal symbol as the element connecting the settlements and citizens and at the time of adoption there were total of 71 bridges in the municipality.

The Local Community of Tržec adopted symbols in 2002, the coat of arms depicting a grain loft (kozolec) with three crossbars, for the three villages, and a mill wheel. The Local Community of Sela coat of arms depicts a linden tree. The old coat of arms of Stara Gora was depicting the Holy Spirit.


Videm, rejected proposal

[Videm, rejected proposal] [Normal] [Vertical] 2:5
[Videm, rejected proposal]
Adopted: 18th February 1997
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Abandoned: 5th September 1997
Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Videm, 18.02.1997, Uradne objave občine Videm, št. 1/1997.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm, 18.02.1997, Uradni list RS, št. 23/97.
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si
Grb in zastava kot simbola Obcine Videm, Naš glas - Informator Občine Videm, št. 2/1997, Junij 1997.

The flag adopted in 1997 was green with a rectangular panel containing the charge from the base field of the coat of arms. However, the community soon decided to change it with the flag with the full coat of arms.


Videm, 1996

Flag unknown. [Videm, 1996]
In use: since 1996
Source: Naš glas - Informator Občine Videm, št. 1/1996., Marec 1996.

Prior to the adoption of the current coat of arms, the community used a similar design in unheraldic graphic layout, containing already all the elements as the eventually adopted design. The colours are not certain, as it was shown only in two colour (black and green) print.Vipava

[Vipava] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Vipava]
[Vipava]
Adopted: 21st December 1995
Description of arms: Grb Občine Vipava (v nadaljevanju: grb) ima obliko ščita. V sredini ščita se na beli podlagi nahaja lik vinske trte, ki je svio - rijave barve. Trta ima tri vitice; ena se rasprostira v zgornjem, srednjem delu ščita in se zavije v levo spiralo, z drugih dveh vitic v spodnjem delu ščita rasteta dva, simetrično rasporejena grozda z devetimi jagodami, zelene barve, ki simbolizirata belo i rdečo vrsho grozdja . V zgornjem delu ščita se nahajata dva, simetrično rasporejena zelena lista vinske trte. Na dnu ščita aseda prostor trohrib modre barve. Elementi v ščitu se med seboj ne dotikaju, temveč samo približaju dug drugemu. Ščit je obrubljen s črno barvo. (Čl. 1, Odlok, 1995.)
Descriptions of flag: Navadna zastava je zelene in modre barve. V sredini navadne zastave je grb, ki sega z eno polovico v zeleno, z drugo pa v modro polje. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Če je zastava izobešena na drogu (vodoravna lega), morata biti barvi zastave razporejeni od zgoraj nrvzdol po temle vrstnem redu: zelena in modra. Kadar gre za navpično lego zastave, si barvi sledita od leve proti desni po temle vrstnem radu: zelena in modra. (Čl. 3, Odlok, 1995.)
Slavnostna zastava je v bistvu enakan navadni; od navadne se razlikuje po tem, da ja, kadar je zastava v vodoravni legi, grb postavljen v levo tretjino zastave (zlati rez), oz. v zgornjo tretjino, kada je zastava v navpični legi. Skrajnja desna oz. spodnja stran zastave podaljšana z resicami. (Čl. 4, Odlok, 1995.)
Barve, ki su uporabljene v grbu in zastavi so nasleonje: - bela, - črna, - sivo-rjava PMS 402, - modra PMS 2945, - zelena PMS 3415. (Čl. 5, Odlok, 1995.)

Sources: Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava, 21.12.1995, Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin, št. 1 / 1996, 17.01.1996
(Statut Občine Vipava, Uradno glasilo občin Ajdovščine, ... Vipava, št. 4/1999.)
Statut Občine Vipava, 06.06.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2002, 21.06.2002.
Statut Občine Vipava, 19.05.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2011, 31.05.2011.
Informacijske dveri Občine Vipava http://www.vipava.si 07.09.2005.

The coat of arms is argent on a triple mount azure a vine tree proper with two bunches of grapes vert and two leaves of the same. This is the modernization of the town's coat of arms recorded in 1689. There are two verions of the flag - regular and ceremonial, each in horizontal and vertical variant. The regular flag is blue over green bicolour with the coat of arms in the middle. The ceremonial flag, used only on the high holydays and special occasions, is with the coat of arms of-set towards hoist and with golden fringe along the fly edge.


Vipava, ceremonial flag

[Vipava, ceremonial flag] (1) [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag]
[Vipava, ceremonial flag] (2) [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag]
Adopted: 21st December 1995
Source: Odlok o obliki in uporabi grba in zastave občine Vipava, 21.12.1995, Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin, št. 1 / 1996, 17.01.1996


Vitanje

[Vitanje] [Normal] 2:5 [State Flag] [Vitanje]
Adopted: 26th September 1996
Descriptions of arms: Grb Občine Vitanje ima obliko kvadrata dolžine 70 mm, ki v spodnjem delu prehaja v obliko pravilnega polkroga s polmerom 49,5 mm. Širina znaša 99 mm, od tega je na vsaki strani 4 mm črnega roba in 91 mm vinsko rdeče podlage. Sredinska višina grba znaša 116 mm. Na vinsko rdeči podlagi se nahajajo tri školjke od tega sta dve zgoraj in ena spodaj. Zgornji školjki sta oddaljeni od zgornjega črnega roba 21 mm, od zunanjega črnega roba pa 5 in se sredinsko stikata. Spodnja školjka je od zgornjega črnega roba oddaljena 65 mm in je simetrično postavljena na sredino spodnjega dela vinsko rdeče podlage. Vinsko rdeča podlaga ima oznako RAL 3002, školjke pa so svetlo krem barve oznake RAL 1015, s tem da je desna stran školjk rahlo zasenčena. Grb Občine Vitanje je posnet v merilu 1:1 v župnijski cerkvi Sv. Petra in Pavla v Vitanju, kjer se nahaja za oltarjem na desnem oknu. Izvira iz davne preteklosti nedoločenega datuma, ko bi se naj v kotlini Občine Vitanje nahajalo jezero. (Čl. 7, Statut, 1995.)
Daljnega leta v 14. st. je Krški škof (menda je bil škof Roman), kamor je spadalo Vitanje, podelil trške pravice in Vitanje je postalo trg. Iz ministerialov, ki so upravljali Vitanje, so se povzdignili gospodje Vitanjski, ki so v svojem grbu imeli tri školjke in ta grb je kasneje prevzel Vitanje trg. Ta grb je upodobljen v Župnijski cerkvi Sv. Petra in Pavla v Vitanju, kjer se nahaja za oltarjem na desnem oknu. Grb, ki spominja na pestro zgodovino, ima kot svoj grb tudi Občina Vitanje. (Čl. 2, Odlok, 1995.)
Grb Občine Vitanje ima obliko kvadrata dolžine 70 mm, ki v spodnjem delu prehaja v obliko pravilnega polkroga s polmerom 49,5 mm. Širina znaša 99 mm, od tega je na vsaki strani 4 mm črnega roba in 91 mm vinsko rdeče podlage. Sredinska višina grba znaša 116 mm. Na vinsko rdeči podlagi se nahajajo tri školjke od tega sta dve zgoraj in ena spodaj. Zgornji školjki sta oddaljeni od zgornjega črnega roba 21 mm, od zunanjega črnega roba pa 5 mm in se sredinsko stikata. Spodnja školjka je od zgornjega črnega roba oddaljena 65 mm in je simetrično postavljena na sredino spodnjega dela vinsko rdeče podlage. Vinsko rdeča podlaga ima oznako RAL 3002, školjke pa so svetlo krem barve oznake RAL 1015, s tem da je desna stran školjk rahlo zasenčena. Grb Občine Vitanje je posnet v merilu 1:1 v župnijski cerkvi Sv. Petra in Pavla v Vitanju, kjer se nahaja za oltarjem na desnem oknu. Izvira iz davne preteklosti nedoločenega datuma, ko bi se naj v kotlini Občine Vitanje nahajalo jezero. (Čl. 6, Odlok, 1996.)

Description of flag: Zastava Občine Vitanje je rdeče bela z grbom občine Vitanje. Razmerje višine zastavine rute “V” proti dolžini “L”, V:L = 1:2, 5 oziroma ena proti dve in pol. Zastavina ruta je razdeljena na tri barvna polja, tako da vsako barvno polje zavzema tretjino celotne rutine dolžine “L”. Levo in desno barvno polje zastave je vinsko rdeče barve oznake RAL 3002, sredinsko barvno polje pa je bele barve. Grb je natančno v sredini zastave, dve petini dolžine odmaknjen od levega in desnega roba. Širina grba je v zgornjem delu natanko ena petina dolžine zastave.(Čl. 10, Odlok, 1996.)
Sources: Statut Občine Vitanje, 23.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 20/1995, 07.04.1995.
Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Vitanje, 06.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 42/1995, 21.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Vitanje, 26.09.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/1997, 07.02.1997.
Statut Občine Vitanje, 12.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1999, 23.06.1999.
Statut občine Vitanje, 11.03.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 113/2006, 06.11.2006.
Statut Občine Vitanje uradno prečiščeno besedilo - UPB1, 14.06.2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012, 15.06.2012.

Purpure, three Escallops proper or In wine-red field three shells is the blazon of the coat of arms of Vitanje. The artistic rendition is copied from the representation in the parish church of St. Peter and Paul in Vitanje, on the right window behind the altar. According to the legend, in undetermined long past there was a lake in the valley of Vitanje community. The lords of Vitanje used this coat of arms as their family arms around 15th century, and the town took it for its own latter on. The flag of the community is adopted finally in 1996, vertical triband of wine-red and white with the coat of arms in the middle.Vodice

[Vodice]
[Vodice]
[Vertical] [Historical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 21st August 1996
Description of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu novejše zgodovine, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Osnova grba je sestavljena na spodnji modri in zgornji rumeni del, med seboj ločen z valovnico bele barve, ki se pri krajeh spaja v prav tako bel okvir, grafično določen s tanko črno črto. Modra barva predstavlja vodo, kar je še poudarjeno z dodanimi belimi pravokotniki, (abstraktno upodobljen geološki simbol za prikazovanje podtalne vode). S tem elementom spada grb, po mnenju prof. Dr. znanosti g. Otorepca, v razred govorečih grbov. Rumena barva predstavlja sonce, energijo in bogato rodna polja. Valovnica prikazuje mejo med zaznavo gabaritov vidnega (griči in gore, ki obkrožajo občino) in neskončnega neba. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Description of flag: Opis zastave: Zastava je pravokotne oblike z razmerjem horizontalne in vertikalne stranice 1:2. V osnovi je zastava razdeljena na gornje modro in spodnje rumeno polje, v vertikalnem razmerju 1:2.5. Grb je sestavni del zastave, nanjo pa je umeščen tako, da valovnica hkrati predstavlja mejo med modrim in rumenim poljem. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Sources: Statut Občine Vodice, 06.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1995, 25.08.1995.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Vodice, 21. 08. 1996, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/1996, 18.10.1996.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vodice, 30.03.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1998, 18.04.1998.
Statut občine Vodice, 08.07.2014, Uradno glasilo občina Vodice št. 7/2014, 21.07.2014.
Občina Vodice http://www.vodice.si 01.04.2000.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 310-311

The coat of arms of Vodice is a modern shield divided into upper yellow and lower blue field by a wavy white line that on the edges continues into the white shield outline. In the blue field there are white rectangles. The coat of arms is canting the place-name, picturing the abstract geologic symbol for underground waters. The yellow field symbolise the sun, energy and rich fields. The flag is based on the colours from the coat of arms, divided into two unequal fields with the coat of arms on their boundary.[Previous page: Slovenia - Communities, part 17 (Šma-Trz)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 18. dio (Trž-Vod)][Next page: Slovenia - Communities, part 19 (Voj-Žet)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.