The Flags & Arms of the Modern EraTheFAME - web site dedicated to
the study of flags (vexillology) and coats of arms (heraldry).

Established 3rd July 1996.
In 2021 celebrating 25th anniversary!
Site maintained by Zeljko Heimer
25th anniversary
TheFAME - web sjedište posvećeno
proučavanju zastava (veksilologija) i grbova (heraldika).

Osnovano 3. srpnja 1996.
2021. slavi 25 godina rada!
Sjedište održava Željko Heimer

Available in two languages. Please choose:
Click here for
[The FAME in English]
English
CONTENTS
[Enter The FAME in English]
[enter]
Ovdje za
[The FAME na hrvatskom]
Hrvatski
SADRŽAJ
Dostupno na dva jezika. Molim izaberite:

Vexillology (lat. VEXILLUM, pl. VEXILLA, Roman cavalry standard; and gr. LOGOS science), scientific study of flags, their history, symbolism and usage, or generally, any interest in flags.

Veksilologija (od lat. VEXILLUM, pl. VEXILLA, rimska konjička zastava; i grč. LOGOS znanost), znanstveno proučavanje zastava, njihove povijesti, značenja i korištenja, ili u širem smislu, zanimanje za zastave općenito; zastavoslovlje.


TheFAME is a site devoted to vexillological and heraldic study of Croatia, my home country, and neighboring countries, as well as of those historical states with whom the history of Croatia is intertwined. These include the present countries Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Austria, Hungary, Serbia, Montenegro. The list is not complete and may be expanded depending on the availability of information and my ability to process it. The flags and arms shown on these pages include not just the national and well-known, but also flags and arms used in all parts of society, from government and military organizations, to the subnational local authorities, non-governmental organizations and movements and even to separatist movements. It shows flags and arms used to symbolize different functions in society, positions and ranks, but it also includes those used for various signaling purposes. I hope you shall find these pages interesting, and that you'll learn something from them, but most of all I hope you shall have fun browsing though them. I shall appreciate all your responses, regarding the quality presented material, corrections and additions, as well as I am grateful for any suggestions and contributions that would make this site better and more accurate.
Cordially,
TheFAME su veksilološke i heraldičke stranice posvećene proučavanju zastava i grbova u Hrvatskoj, zemlji u kojoj živim, te u njezinim susjednim zemljama, kao i onim povijesnim državama s čijom je povijesti hrvatska povijest isprepletena. To uključuje današnje zemlje Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Austriju, Madžarsku, Srbiju i Crnu Goru. Popis se time ne iscrpljuje i lako se može proširiti ovisno o dostupnim informacijama i mojom sposobnosti da ih obradim. Zastave i grbovi prikazani na ovim stranicama nisu samo nacionalni i dobro poznati, nego i zastave i grbovi koje koriste razni dijelovi društva, od državne uprave i vojnih organizacija, preko jedinica lokalne uprave i samouprave, pa do nevladinih organizacija i pokreta, pa i onih sa separatističkim težnjama. Prikazani su zastave i grbovi koje se koriste za različite svrhe u društvu, od onih koje označavaju položaj i čin pa do takvih koje služe za signalizaciju. Nadam se da ćete na ovim stranicama naići na zanimljivosti, da ćete iz njih ponešto naučiti, i najvažnije da ćete se dobro zabaviti prolazeći kroz njih. Bit ću zahvalan za sve vaše reakcije, što se tiče kvalitete prikazanog materijala, za ispravke i dodatke, kao i za sve sugestije i priloge koji će mi omogućiti da ove stranice budu bolje i točnije.
Srdačan pozdrav,
Zeljko Heimer
Željko Heimer

HGZD
the Croatian Heraldic and Vexillological Association
HGZD
Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo
[www.hgzd.hr]

Want to join vexillological group at Yahoo-groups?
Note: mostly includes my material sent to FOTW
Želite li se pridružiti veksilološkoj grupi na Yahoo-groups?
Napomena: uglavnom sadrži moje materijale koje šaljem na FOTW
[vexicro]

If you are interested in flags you should not miss the FOTW
Flags Of The World - the vexillological centre of the Cyberspace
Ako vas zanimaju zastave ne propustite FOTW
Flags Of The World - veksilološko središte Cyberprostora
[fotw]

These pages are harvested, bibligrafically processed and archived by
National and University Library - Zagreb
as part of the Croatian web space archives
Ove stranice pobire, bibliografski obrađuje i arhivira
Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb
kao obavezni primjerak hrvatskih mrežnih publikacija
[www.nsk.hr/digarhiv]

Disclaimer and Copyright Notice
Napomene autora i Copyright

Page created: 30th June 1996
Last updated: 1st January 2021
The FAME. Copyright © 1996-2021 by Zeljko Heimer. All rights reserved.