[Prethodna stranica: Austrougarska, 1880.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Austria-Hungary, 1894][Slijedeæa stranica: Austrougarska, ostale pomorske zastave oko 1900.]
Stranica kreirana: 7. lipnja 2004.
Posljednja promjena: 22. lipnja 2004.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posveæene sustavnom i znanstvenom prouèavanju zastava i grbova. Ti simboli èesto nose snažne politièke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znaèi da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.

Austrougarska, 1894.


Novi niz zastava za Carsku i kraljevsku ratnu mornaricu propisao je car Fanjo Josip I. 23. prosinca 1894. Iako je kasnije 1915. godine usvojen sasvim drugaèiji dizajn svih tih zastava, ovaj dizajn iz 1894. godine zadržan je u upotrebi do kraja Prvog svjetskog rata i raspada Dvojne Monarhije.


Vidi još:

Carski i kraljevski standard, 1894.

Standerte Seiner Majestät des Kaisers und Königs

[Carski i kraljevski standard, 1894.] [Normal] 1:1
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 9. Normal-Verordnung vom 11. Jänner 1895, P.K./M.S. Nr. 2978 ex 1894 (Neue Standarten, Commando-Flaggen und Dienst-Flaggen). Normal-Verordnungsblatt für die k. und k. Kriegs-Marine 1895 (20.3.1895), p. 25-27 (+ 3 plates)
Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 49
Ottfried Neubecker: "Fahnen und Flaggen. Eine bunte Fibel", L. Staackmann Verlag, Leipzig, 1939 p. 63

Ranija jedinstvena zastava za sve èlanove vladarskog doma sada je diferencirana u tri posebne zastave. Standard Cara i Kralja slièan je standardu iz 1828. godine uz znaèajan dodataka devet kruna rasporeðenih oko grba.Standard carice i kraljice, 1894.

Standerte Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin

[Standard carice i kraljice, 1894.] [Normal] 1:1
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 9. Normal-Verordnung vom 11. Jänner 1895, P.K./M.S. Nr. 2978 ex 1894 (Neue Standarten, Commando-Flaggen und Dienst-Flaggen). Normal-Verordnungsblatt für die k. und k. Kriegs-Marine 1895 (20.3.1895), p. 25-27 (+ 3 plates)
Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 50
Kurt Schroeder: "Flaggenkunde", Kurt Schroeder, Bonn, 1953. pl. 22

Standard Carice i Kraljice slièan je carsko-kraljevskom standardu samo sa èetiri krune rasporeðene oko grba.Standard nadvojvode i nadvojvotkinje, 1894.

Standerte der k. und k. Herren Erzherzoge und Frauen Erzherzoginnen

[Standard nadvojvode i nadvojvotkinje, 1894.] [Normal] 1:1
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 9. Normal-Verordnung vom 11. Jänner 1895, P.K./M.S. Nr. 2978 ex 1894 (Neue Standarten, Commando-Flaggen und Dienst-Flaggen). Normal-Verordnungsblatt für die k. und k. Kriegs-Marine 1895 (20.3.1895), p. 25-27 (+ 3 plates)
Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 50

Standard za nadvojvodu odnosno nadvojvotkinju po izgledu je zapravo jednak carkom standardu iz 1828. godine, uz manje razlike u umjetnièkom oblikovanju.Ratna pomorska zastava, 1894.

Kriegsflagge

[Ratna pomorska zastava, 1894.] [Normal] 2:3
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: Arthur von Khuepach: "Interessantes aus der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine", Marine-Rundschau, nr. 46, Mönch, Bonn, 1941. p. 301
Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
"Flags of Maritime Nations", U.S. Department of the Navy, Bureau of Equipment, Washington, 1899. pl. 7
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 52

Jozefinska pomorska zastava iz 1786. godine doživjela je u ovo doba modernizaciju umjetnièkog dizjana. Broj bijelih perli u kruni utvrðen je na 18, a taj broj predstavlja boj krunskih zemalja Dvojne Monarhije. Iako je nova zastava usvojena 1915. godine, ta nikada nije uvedena u upotrebu, pa je ova zastava ostala u upotrebi u ratnoj mornarici do raspada Dvojne Monarhije 1918.Ratna pramèana zastava i zastava za èamce, 1894.

Bootsflagge und Gösch

[Ratna pramèana zastava i zastava za èamce, 1894.] [Normal] 4:5
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
"Flags of Maritime Nations", U.S. Department of the Navy, Bureau of Equipment, Washington, 1899. pl. 7
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 53

Pramèana zastava i zastava za èamce propisana je jednakog izgleda kao i ratna pomorska zastava, ali manje velièine i drugaèijeg razmjera.Ratni plamenac, 1894.

Wimpel

[Ratni plamenac, 1894.] [Normal] 1:100
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
"Flags of Maritime Nations", U.S. Department of the Navy, Bureau of Equipment, Washington, 1899. pl. 7
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 53

Crveno-bijelo-crveni ratni plamenac ostao je u upotrebi jednak po izgledu kao od 1786. godine.Zapovjedne zastave, 1894.

Kommandoflaggen


Zastava admirala, 1894.

Kommandoflaggen der Admirale

[Zastava admirala, 1894.] [Normal] 7:8
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate) Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 51

Ranija jedinstvena zastava za sve admiralske èinove koja se isticala na raznim jarbolima da se pokaže èin, s dolaskom parobroda i gobitkom jarbola na brodovima, morala se zamjeniti drugaèijim sustavom. To je uèinjeno dodavanjem žutih zvijezda na raniju admiralsko zastavu. Admiral je imao tri žute osmerokutne zvijezde, po jednu sa svake strane štita na bijeloj pruzi i jednu u sredini donje crvene pruge.


Zastava vice-admirala, 1894.

Kommandoflaggen der Vizeadmirale

[Zastava vice-admirala, 1894.] [Normal] 7:8
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate) Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 51

Zastava vice-admirala je s dvije žute osmerokutne zvijezde, po jednu sa svake strane štita na bijeloj pruzi.


Zastava kontra-admirala, 1894.

Kommandoflaggen der Kontreadmirale

[Zastava kontra-admirala, 1894.] [Normal] 7:8
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate) Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 52

Zastava kontra-admirala je s jednom žutom osmerokutnom zvijezdom u sredini donje crvene pruge.


Plamenac komodora i najstarijeg zapovjednika, 1894.

Commodore- und Anciennetäts-Stander

[Plamenac komodora i najstarijeg zapovjednika, 1894.] [Normal] 1:2
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate) Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 52

Dva racijepljena plamenca jednakog izgleda, a drugaèijeg naèina isticanja, koja su propisana 1880. godine, sada su modernizirana da po izgledu odgovaraju novoj ratnoj pomorskoj zastavi.Rangovne zastave, 1894.

Dienst-Flaggen für Generale des k. und k. Heeres


Zastava feldmaršala, 1894.

Feldmarschall

[Zastava feldmaršala, 1894.] [Normal] 8:9
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate) Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 54

Zastave za visoke vojne èasnike takoðer su diferencirane prema èinu. Na crveno-bijelo-crvenu zastavu s okrunjenim štitom i crno-žuto-crnim poljem u uglu za feldmaršala dodana su tri srednja grba Dvojne Monarhije, po jedan sa svake strane bijele pruge i jedan u sredini donje crvene pruge.


Zastava feldcajgmajstra i generala konjaništva, 1894.

Feldzeugmeister oder General der Cavallerie

[Zastava feldcajgmajstra i generala konjaništva, 1894.] [Normal] 8:9
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate) Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 54

Na crveno-bijelo-crvenu zastavu s okrunjenim štitom i crno-žuto-crnim poljem u uglu za feldcajgmajstra i generala konjaništva dodane su tri žute osmerokutne zvijezde, po jedna sa svake strane bijele pruge i jedna u sredini donje crvene pruge.


Zastava feldmaršal-lajtnanta, 1894.

Feldmarschall-Lieutenant

[Zastava feldmaršal-lajtnanta, 1894.] [Normal] 8:9
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate) Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 54

Na crveno-bijelo-crvenu zastavu s okrunjenim štitom i crno-žuto-crnim poljem u uglu za feldmaršal-lajtnanta dodane su dvije žute osmerokutne zvijezde, po jedna sa svake strane bijele pruge.


Zastava general-majora, 1894.

General-Major

[Zastava general-majora, 1894.] [Normal] 8:9
Prihvaæena: 23. prosinca 1984.
Izvor: No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate) Lothar Baumgartner: Die Entwicklung der österreichischen Marineflagge, Militaria Austriaca, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1977 p. 33
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-48
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 54

Na crveno-bijelo-crvenu zastavu s okrunjenim štitom i crno-žuto-crnim poljem u uglu za general-majora dodana je žuta osmerokutna zvijezda u sredini donje crvene pruge.[Prethodna stranica: Austrougarska, 1880.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Austria-Hungary, 1894][Slijedeæa stranica: Austrougarska, ostale pomorske zastave oko 1900.]
The FAME. Copyright © 1996-2004 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.