[Prethodna stranica: Federacija Bosna i Hercegovina][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Una - Sana Canton][Slijedeća stranica: Unsko-sanski kanton - općine]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 17. svibnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Unsko-sanski kanton

Unsko-sanski kanton, Unsko-sanska županija, Унско-сански кантон
Vidi još:

Unsko-sanski kanton

Unsko-sanski kanton, Unsko-sanska županija, Унско-сански кантон

Glavni grad: Bihać

[Unsko-sanski kanton] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Unsko-sanski kanton]
Prihvaćena: 9. svibnja 2000.
Izvori: Rješenje o imenovanju Komisije za analizu i pripremu prijedloga izmjena oznaka i simbola grba i zastave Unsko-Sanskog Kantona, 08.12.1999, Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona, br. 9/1999, 27.12.1999.
Odluka (o raspisivanju Konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave Unsko-Sanskog Kantona), 15.12.1999, Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona, br. 9/1999, 27.12.1999.
Program rada Skupštine Unsko-Sanskog Kantona za 2000. godinu, 30.03.2000, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, br. 3a/2000, 07.06.2000.
Odluka o proglašenju Zakona o grbu i zastavi Unsko-Sanskog Kantona, 18.05.2000, Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona, br. 3/2000, 07.06.2000.
Zakon o grbu i zastavi Unsko-Sanskog Kantona, 09.05.2000, Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona, br. 3/2000, 07.06.2000.
Odluka o proglašenju Zakona o upotrebi grba i zastave Unsko-sanskog kantona, 04.08.2000, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, br. 5/2000, 07.08.2000.
Zakon o upotrebi grba i zastave Unsko-sanskog kantona, 31.05.2000, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, br. 5/2000, 07.08.2000.
Ustav Unsko-sanskog kantona (prečišćeni tekst), 10.12.2003, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, br. 1/2004, 15.01.2004.

U prosincu 1999. Kanton je raspisao natječaj za novi grb i zastavu. Od 28 pristiglih prijedloga odabrana su tri o kojima je provedena javna rasprava. Oni su, također, objavljeni i na Internetu na http://www.uskanton.org. U svibnju 2000. je konačno izabran prijedlog koji je u načelu "neutralizacija" ranijih simbola.
U plavom štitu nalaze se bijele zidine s ulazom i puškarnicama, iznad njih tri zlatne osmerokrake zvijezde koje predstavljaju tri konstitutivna naroda i osam općina, a ispod dvije uvijene trake, koje simboliziraju rijeke Unu i Sanu. Štit je obrubljen bijelim u zlatnom okviru.
Zastava je trobojnica prema bojama iz grba, plavo-bijelo-zelena. Grb je postavljen preko njih bliže koplju.


Unsko-sanski kanton, 1997. – 1999.

[Unsko-sanski kanton, 1997. – 1999.] [Normal] 4:7 [Državna zastava na kopnu] [Unsko-sanski kanton, 1997. – 1999.]
Prihvaćena: 28. srpnja 1997.
Napuštena: tijekom 1999.
Izvori: Ustav Unsko-Sanskog Kantona, 27.03.1995, Službeni list Unsko-Sanskog Kantona, br. 1/1995, 16.06.1995.
Program rada Skupštine Unsko-Sanskog Kantona za 1997.godinu, 06.02.1997, Službeni list Unsko-Sanskog Kantona, br. 1/1997, 26.02.1997.
Amandmani I-X na Ustav Unsko-Sanskog Kantona, 13.03.1997, Službeni list Unsko-Sanskog Kantona, br. 2/1997, 14.03.1997.
Odluka o pokretanju postupka za izradu idejnog rješenja grba i zastave Unsko-Sanskog Kantona, 13.03.1997, Službeni list Unsko-Sanskog Kantona, br. 2/1997, 14.03.1997.
Rješenje o imenovanju Komisije za pripremanje i provođenje javnog konkursa za izradu idejnog rješenja grba i zastave Unsko-Sanskog Kantona, 01.04.1997, Službeni list Unsko-Sanskog Kantona, br. 4/1997, 03.05.1997.
Odluka o proglašenju Zakona o grbu i zastavi Unsko-sanskog kantona, 04.08.1997, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, br. 2/97, 11.08.1997, str 13.
Zakon o grbu i zastavi Unsko-Sanskog Kantona, 28.07.1997, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, br. 2/97, 11.08.1997, str 13.
Odluka o proglašenju Zakona o upotrebi grba i zastave Unsko-sanskog kantona, 04.08.1997, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, br. 2/97, 11.08.1997, str 13.
Zakon o upotrebi grba i zastave Unsko-Sanskog Kantona, 28.07.1997, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, br. 2/97, 11.08.1997, str 14-15.
Odluka Visokog predstavnika, Službene novine Federacije BiH, br. 34/99

Grb usvojen 1997. sadržavao je osam zvijezda za osam općina u Kantonu, i još tri veće zvijezde za tri konstitutivna naroda. Da je Kanton pretežito naseljen Bošnjacima vidi se po knjizi (Kur'anu) i orjentalnoj sablji. U sredini su obrambene zidine s dva plava "jarka" koja simbolički predstavljaju dvije rijeke po kojima je Kanton nazvan. Boje zastave su izvedene iz grba, a na cjelokupni izgled utjecale su zastave koje su Bošnjaci koristili u nedavnom ratu. Širine pruga su 1:3:12:3:1. Visina grba je pola širine zastave, a postavljen je u sredinu.
Odlukom Visokog predstavnika o isticanju i upotrebi zajedničkih, neutralnih i neuvredljivih simbola svi zakonski i drugi akti koji nisu u suglasnosti s njom su stavljeni van snage. Napuci o provedbi te odluke uvrstili su i simbole ovog kantona među takve, pa je zastava napuštena i pravno i praktično tijekom 1999.
Napomena: Zastava bez "vanjskih" bijelih pruga prikazana je u nekim veksilološkim izvorima, zasnovano na ranijim nepotpunim podacima. Radi se o pogrešci, i takva zastava nije korištena.[Prethodna stranica: Federacija Bosna i Hercegovina][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Una - Sana Canton][Slijedeća stranica: Unsko-sanski kanton - općine]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.