[Prethodna stranica: Republika Srpska - gradovi i općine, V. dio (O-P)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Republic of Srpska - Cities and Communities, part VI (R-Š)][Slijedeća stranica: Republika Srpska - gradovi i općine, VII. dio (T-Z)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 13. listopada 2000.
Posljednja promjena: 21. siječnja 2014.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Republika Srpska - gradovi i općine, VI. dio (R-Š)

Republika Srpska - gradovi i opštine
Vidi još:

Ribnik

Sjedište uprave: Gornji Ribnik

Zastava nepoznata. [Ribnik] [Ribnik]
Prihvaćena: 2005.
Izvori: Opština Ribnik, http://www.opstinaribnik.org, 20.12.2012.
Službeni glasnik opštine Ribnik, br. 1/2009.
Službeni glasnik opštine Ribnik, br. 1/2010.
Statut opštine Ribnik, 22.07.2005, Službeni glasnik opštine Ribnik, br. 14/2005.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Ribnika opsian je u Statutu iz 2005. kao štit koji dolje završava s blagim šiljkom, sa znakom križa sa četiri slova (ćirilicom "С") na gornjoj liniji štita, s konturama drveća u sredini i s dvije ribe, plava i bijela, u donjem dijelu štita. Likovno rješenje rabljeno do kraja 2009. slijedi taj temeljni opis, čemu dodaje dva bijela panela, po jedan sa svake strane znaka križa, desni s natpisom imena općine, lijevi s godinom 1818. Od početka 2010. rabi se unekoliko modificirani prikaz, bez slova S oko križa, s godinom 1850. Postoje i druge manje grafičke razlike. Zastava nije propisana, niti je zabilježeno da se koristi.

Općina je osnovana 1992 iz dijelova ranije općine Ključ, a prvo se zvala Srpski Ključ.Rogatica

Zastava nepoznata. [Rogatica]
Prihvaćena: 27. lipnja 2008.
Izvori: Opština Rogatica, www.rogatica.rs, 20.12.2012.
Statut opštine Rogatica, 25.05.2005, Službeni glasnik opštine Rogatica, br. 1/2005, 13.06.2005.
Odluka o raspisivanju konkursa na temu: «Izrada idejnog rješenja simbola opštine Rogatica», 31.01.2006, Službeni glasnik opštine Rogatica, br. 2/2006, 09.02.2006.
Odluka o imenovanju Komisije za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica, 31.01.2006, Službeni glasnik opštine Rogatica, br. 2/2006, 09.02.2006.
Zaključak o prihvatanju Izvještaja Komisije za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica, 30.04.2008, Službeni glasnik opštine Rogatica, br. 6/2008, 12.05.2008.
Odluka o usvajanju idejnog rješenja simbola opštine Rogatica, 27.06.2008, Službeni glasnik opštine Rogatica, br. 9/2008, 10.07.2008.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opšine Rogatica, 15.12.2009, Službeni glasnik opštine Rogatica, br. 9/2009, 21.12.2009.
Odluka o upotrebi simbola opštine Rogatica, 25.02.2010, Službeni glasnik opštine Rogatica, br. 2/2010, 05.03.2010.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.
Dizajn: Željko Klisara, Pale

Grb Rogatice je štit oburubljen zlatnim, raščetvoren zlatnim križem i zlatno odvojenim zaglavljem. Pozadina četvorina crveno-plavo-bijelo je obojena gradacijom boja preko bijele, zaglavlje je crveno s bijelim natpisom u dva reda imena općine ćirilicom i latinicom, u prvom polju u siva tvrđava zlatnih zatvorenih vrata, u drugom dvije zelene linije planina iz kojjih se izdižu dva crnogorična i jedno bjelogorično drvo te zlatni hrastov list, u treće je crni propeti konj i u četvrtom zidani most s jednim lukom između dvije stijene i ispod izvire vodotok. Boje pozadine grba su boje Srpske, tvrđava predstavlja Kulu Pavlovića odnosno povijesno nasljeđe, drugo polje predstavlja prirodne resurse općine. Konj simbolizira selo Borika i njegovu ergelu, a most je onaj preko Žepe "o kojem je pisao nobelovac Ivo Andrić i koji je proglašen za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine". Zastava nije propisana niti se koristi.
Odnedano se grb gdjegdje koristi bez natpisan na latinici, suportno odredbama općinskih pravilnika, čini se kao rezultat privatne inicijative.Rudo

Bez zastave. [Rudo]
Prihvaćena: ?
Izvori: Opština Rudo, www.opstinarudo.com, 20.12.2013.
(Statut Opštine Rudo, Službeni glasnik Opštine Rudo, br. 1/2000.)
Statut Opštine Rudo, 30.06.2005, Službeni glasnik Opštine Rudo, br. 3/2005, 30.06.2005.
Statut Opštine Rudo (prečišćen tekst), 14.11.2008, Službeni glasnik Opštine Rudo, br. 8/2008, 15.11.2008.
Statut Opštine Rudo (prečišćen tekst), 15.03.2013, Službeni glasnik Opštine Rudo, br. 5/2013, 18.03.2013.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Ruda je u trostruko u bojama srpske trobojnice obrubljenom štitu razdijeljenom crvenom vrpcom s natpisom imena općine gore u plavom ispred zelene planine između dvije jele koje izrastaju iz strana štita crkva i dolje u srebrnom četiri plave valovite vrpce. Prikazana je crkva Sv. Apostola Petra i Palva u Rudom, a valovite linije predstavljaju rijeku Lim. Zastava nije propisana.Sokolac

[Sokolac]
[Sokolac]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 2001.
Izvori: Statut Opštine Sokolac, 14.07.2005, Službene novine Grada Istočno Sarajevo, 10/2005.
(Odluka o upotrebi grba i zastave opštine Sokolac, 2001.?)
"Obilježja", Opština Sokolac - opštinski portal, www.opstinasokolac.net, 20.12.2012.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Sokolca prikazuje Romaniju iznad dvije zastave Srpske, kružnu pilu s plavim diskom u kojoj je prikazana crkva Romanijska Lazarica, između plave omorike (Lat. Picea omorika, Srp. Pančićeva omorika) i klasa žita, ispod toga na bijeloj prugi ispisano ime općine i u dnu u crvenom prošireni latinski križ. Zastava u uporabi je bijela okomita zastava s grbom u donjem dijelu. Također se koriste stolne zastavice sličnog izgleda s imenom općine na zlatnoj vrpci ispod grba.
Grb je gotovo identičan grbu Vlasenice.

Općina Sokolac u sastavu je Grada Istočno Sarajevo.Srbac

[Srbac] [Srbac]
Prihvaćena: 1992.
Izvori: Opština Srbac, www.srbac-rs.com, 12.2003.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Srpca uključuje srpski križ s ocilima, žitni vijenac, vepra u trku i lopoče.Srebrenica

[Srebrenica] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Srebrenica]
Prihvaćena: ?
Izvori: Opština Srebrenica, www.srebrenica.gov.ba, 20.12.2012.
Statut opštine Srebrenica, 25.06.2005, Bilten opštine Srebrenica, br. ?/2005, 13.06.2005.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Znak Srebrenice je crveno pačetvorinasto polje sa sivim inicijalom S obrubljenim zagasito narančasto, u njegovom gornjem dijelu zeleno crnogorično drvo, u donjem narančasta fontana te u dnu sivi natpis imena općine. Siva boja simbolizira rude olovna i cinka, zagaisto narančasta bokist. Drvo predstavlja prirodna bogatstva šuma, fontana ljekovite vode Crnog Gubera. Zastava nije propisana, ali se koristi bijela zastava sa znakom u sredini.
Statut propisuje da je inicijal i natpis ispisan latiničnim pismom i takvi se koriste i u službenoj uporabi. Varijacija znaka sa ćiriličnim inicijalom i natpisom rezultat je, čini se, privatne inicijative.Šamac

[Šamac]
[Šamac]
[Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 1995.
Izvori: Opština Šamac - zvanična internet prezentacija, www.opstinasamac.org, 20.12.2012.
(Odluka o grbu opštine Šamac, br. 01-023-18/95, Službeni glasnik opštine Šamac, br. 1/1995.)
Statut opštine Šamac, 27.05.2005, Službeni glasnik opštine Šamac, br. 4/2005.
Odluka o prestanku važenja Odluke o grbu opštine Šamac, 30.07.2010, Službeni glasnik opštine Šamac, br. 16/2010, 02.08.2010.
Zaključak u vezi inicijative Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti određenih odredaba statuta i odluka opština i gradova br. 03.2-5-12/10-3 od 31.5. 2010. godine sa dopunom br. 03.2-5-12/10-4 od 8. 6. 2010.godine, 30.07.2010, Službeni glasnik opštine Šamac, br. 16/2010, 02.08.2010.
Odgovor na inicijativu Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti određenih odredaba statuta i odluka opština i gradova, 09.07.2010, Službeni glasnik opštine Šamac, br. 16/2010, 02.08.2010.

Grb Šamca je štit koji u zaglavlju završava kruništem u obliku slova Ш (Š), u plavom crveni jednakokračni križ iz kojeg izlaze četiri zlatna čelična C-profila otvoreni prema van, unutar svakog amblem sastavljen od po dva slova Ш u prvom prikazuje stilizirani klas pšenice, u drugom zupčanike, u trećem plovilo s odrazom na površini vode i u četvrtom otvorenu knjigu. Zlatno sidro izlazi iz dna križa. U zaglavlju ispisano je ime općine. U uporabi je bijela okomita zastava s grbom u donjoj polovici.

Do 1992. godine naziv općine bio je Bosanski Šamac.Šekovići

Zastava nepoznata. [Šekovići]
Prihvaćena: 2000.
Izvori: Opština Šekovići - zvanična prezentacija opštine Šekovići, www.opstinasekovici.ba, 20.12.2012.
Statut opštine Šekovići, b.d., Službeni glasnik opštine Šekovići, br. 4/2005.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Šekovića je u srebrnom plave povijene rašlje preko kojih je srebrni nadgrobni kamen (?) nadvišen latinskim križem sve obrubljeno zlatnim i iznad srebrno sunce s devet zlatnih zraka te u crvenom zaglavlju srebrnim ispisano ime općine. Zastava nije propisana ni zabilježena u uporabi.Šipovo

Zastava nepoznata. [Šipovo]
Prihvaćena: ?
Izvor: Opština Šipovo, www.sipovo.net, 20.12.2012.

Grb Šipova je razdijeljen zlatno i plavo crnogoričnom linijom, u podnožju preko pet valovito urezanih zlatnih linija štitić u zlatnom plavi križe između četiri slova S te u plavom zaglavlju zlatni natpis imena općine. Gornji rub štita oblikovan je poput kule s kruništem koja izrasta između dva grudobrana po jedan na svakom kutu. Zastava nije propisana ni zabilježena u uporabi.[Prethodna stranica: Republika Srpska - gradovi i općine, V. dio (O-P)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Republic of Srpska - Cities and Communities, part VI (R-Š)][Slijedeća stranica: Republika Srpska - gradovi i općine, VII. dio (T-Z)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2014 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.