[Prethodna stranica: Mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - Services of Maritime and Inland Navigation][Slijedeća stranica: Hrvatska - položajne zastave i pomorski plamenci, I. dio]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 29. svibnja 1997.
Posljednja promjena: 16. travnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Hrvatska - službe pomorske i unutarnje plovidbe
Vidi još:

Obalna straža

Obalna straža Republike Hrvatske

[Obalna straža] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 27. travnja 2009.
Dizajn: znak: Božo Kokan
Izvori: Pravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama pripadnika Obalne straže, 27.04.2009, Narodne Novine, br. 56/2009, 13.05.2009.
Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske, 3.10.2007, Narodne Novine, br. 109/2007, 24.10.2007.

Zastava Obalne straže je plava s prugom od 3×13 crvenih i bijelih kvadrata uz koplje te sa znakom Obalne straže u sredini plavog polja. Znak Obalne straže sastoji se od dva tamno žuta ukrštena sidra iza tamno žuto obrubljenog trobojnog štita s grbom Republike Hrvatske, sve na zlatnoj podlozi obrubljenoj dvama koncentričnim tamno žutim kružnicama između kojih je tamno plavo polje u kojem je pokukružni natpis OBALNA STRAŽA REPUBLIKE HRVATSKE. Kružnice u dnu znaka prelaze u tradicionalni hrvatski pleter.
Točan položaj na brodu i način upotrebe ove zastave nije još sasvim jasan.Upravni znak

Upravni znak javnih brodova lučkih kapetanija

[Upravni znak] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 16. svibnja 1997.
Izvor: Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske, NN 51/97, No.0761, 16. svibnja 1997.

Znak koji ističu na signalnom jarbolu svi javni brodovi lučkih kapetanija plavi je kvadrat sa zlatnim pletenim obrubom u kojem se nalaze dva ukrštena bijela sidra i iznad njih državni grb.


Upravni znak, 1992. – 1997.

Upravni znak brodova i čamaca organa nadležnih za sigurnost pomorske plovidbe

[Upravni znak, 1992. – 1997.] [Povijesna] 1:1
Prihvaćena: 25. veljače 1992.
Napuštena: 16. svibnja 1997.
Izvor: Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske, NN 16/92, No.0340, 1992.

Znak koji ističu na signalnom jarbolu svi brodovi i čamci organa nadležnih za sigurnost pomorske plovidbe plavi je kvadrat sa srebrnim pletenim obrubom u kojem se nalaze dva ukrštena bijela sidra i iznad njih državni grb.


Upravni znak, 1991. – 1992.

Upravni znak čamaca za javne svrhe čiji je vlasnik lučka kapetanija

[Upravni znak, 1991. – 1992.] [Povijesna] 1:1
Prihvaćena: 11. kolovoza 1991.
Napuštena: 25. veljače 1992.
Izvor: Pravilnik o čamcima, NN 39/91, No.1097; NN 76/92.

Znak koji se ističe se na pramčanom dijelu čamca (tj. pramčana zastava) čamaca za javne svrhe čiji je vlasnik lučka kapetanija plavi je kvadrat sa dva ukrštena bijela sidra.Riječna policija, 2002. –

Plamenac plovila lučkih kapetanija

[Riječna policija, 2002. – ] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 12. travnja 2002.
Izvori: Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama, 12.04.2002, Narodne novine 50/02, 7.5.2002.
Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama, 13.11.2008, Narodne novine 138/08, 28.11.2008.

Plovila lučkih kapetanija moraju isticati danju plamenac bijele boje, koji u sredini ima ucrtani znak u obliku bijelog romba sa plavim obrubom. Veličina pramenca propisana je na 1 m dužine i 0,5 m širine kod jarbola. Više se ne spominje zahtjev da se unutar romba mora nalaziti registracijski broj plovila.

Brodovi riječne policije i u nekim drugim podunavskim zemljama koriste slične plamence za oznaku svoje službe. Takav znak koristi i npr. Mađarsko riječno redarstvo.


Riječna policija, 2000. – 2002.

Plamenac brodova tijela nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe

[Riječna policija, 2000. – 2002.] [Povijesna] 1:2~
Prihvaćena: 22. svibnja 2000.
Napuštena: 12. travnja 2002.
Izvor: Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim putevima, 22. svibnja 2000.; Narodne novine br. 56/00, 6. lipnja 2000.

U pravilniku iz godine 2000. je slika plamenca prikazana takva da bolje odgovara opisu iz pravilnika, te prikazuje primjer broja upisanog u romb, broj za primjer je 2 kao i na slici ovdje.


Riječna policija, 1992. – 2000.

Plamenac brodova organa nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe

[Riječna policija, 1992. – 2000.] [Povijesna] 1:2~
Prihvaćena: 25. veljače 1992.
Napuštena: 22. svibnja 2000.
Izvori: Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim putevima, 25. veljače 1992.; Narodne novine br. 16/92, 26. ožujka 1992.
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim putevima, 22. svibnja 2000.; Narodne novine br. 56/00, 6. lipnja 2000.

Brodovi i čamci riječne policiji trebaju na sebi na obje strane imati plavi romb s brojem broda u sredini. Isti takav romb s brojem nalazi se na trokutastom plamencu koji brodovi trebaju imati istaknutog. Stranice trokuta su 1 metar, a osnovica 0,5 metara. Dimenzije romba su 80x65 jedinica, širine plavog ruba 10 jedinica i visine brojaka 20 jedinica. Jedinice trebaju biti izabrane tako da znak dobro pristaje (u praksi je vodoravna os romba bila polovicu širine plamenca). Vjerojatno zbog krive interpretacije teksta pravilnika, slika koja mu je bila u prilogu imala je plavi obrub romba primjetno uži od propisanog. Ta slika nije imala prikazan niti broj unutar romba. S novim pravilnikom 2000. te su neujednačenosti ispravljene, te je prikazana nova slika plamenca.


Lučka kapetanija, 1991. – 1992.

Plamenac na čamcima za upravne svrhe u vlasništvu lučke kapetanije

Prihvaćena: 11. kolovoza 1991.
Napuštena: 25. veljače 1992.
Izvor: Pravilnik o čamcima, br. 1097, Narodne novine br. 39/91, 1991. i 76/92

Plamenac koji je propisan za čamce za upravne svrhe čiji je vlasnik kapetanija pristaništa je bijeli trokutasti plamenac razmjera 1:2, s upisanim crnim registracijskim brojem čamca. Izvor ne sadrži preciznije informacije o izgledu ovog plamenca.Povlaštena plovidba

[Povlaštena plovidba] [Povijesna] 1:1
Prihvaćena: 8. listopada 1991.
Napuštena: 1999.
Izvori: Čl. 160. Carinski zakon, 8. listopada 1991., Narodne novine, 53A/1991
Carinski zakon, 30. lipnja 1999., Narodne novine, 78/1999

Zastavu u obliku zelenog kvadratnog znaka stranice 75 cm s bijelom trakom širine 20 cm postavljanom dijagonalno; ističu brodovi koji imaju odobrenje za povlaštenu plovidbu, tj. domaći brodovi koji redovno saobraćaju u carinskom pograničnom pojasu na moru, graničnim rijekama i graničnim jezerima, a imaju određene carinske privilegije. Novi zakon iz 1999. godine ne propisuje ovu zastavu, pa se vjerojatno više ne koristi.[Prethodna stranica: Mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - Services of Maritime and Inland Navigation][Slijedeća stranica: Hrvatska - položajne zastave i pomorski plamenci, I. dio]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.