[Prethodna stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Bjelovar and Bilogora County - Cities][Slijedeća stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 19. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Bjelovarsko-bilogorske županije.

Bjelovarsko-bilogorska županija - gradovi


  1. Bjelovar
  2. Čazma
  3. Daruvar
  4. Garešnica
  5. Grubišno Polje

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Općine Čazma, Garešnica i Grubišno Polje su 1997. dobile status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Bjelovar

[Bjelovar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bjelovar]
[Bjelovar]
Prihvaćena: 26. travnja 1993.     Odobrena: 10. srpnja 1996. (P)
Odobreni blazon grba: Na srebrnome/bijelome na zelenom brijegu s tri smeđa panja bijela kula i serežan.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Bjelovara povijesni je grb u obliku srebrnog/bijelog štita. Na zelenom brijegu sa tri smeđa panja bijela četverouglasta utvrda sa kruništem, puškarnicama i otvorenim oblim vratima pred kojima s lijeva stoji serežan s puškom. Na utvrdi zgrada s puškarnicama i prozorima crveno natkrivena. (Čl. 5, Odluka, 1996; Čl. 5, Odluka, 2009.)
Grb Grada Bjelovara, povijesni je grb u obliku srebrnog, bijelog štita. Na zelenom brijegu sa tri smeđa panja bijela četverouglasta utvrda sa kruništem, puškarnicama i otvorenim oblim vratima pred kojima slijeva stoji serežan s puškom. Na utvrdi zgrada s puškarnicama i prozorima crveno natkrivena. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Grada Bjelovara bijele je boje s grbom Grada Bjelovara. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 2/5 širine zastave. (Čl. 6, Odluka, 1996; Čl. 6, Odluka, 2009.)
Zastava Grada Bjelovara bijele je boje s grbom Grada Bjelovara. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 2/5 zastave. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: (Odluka o grbu i zastavi grada Bjelovara i obilježavanju Dana općine Bjelovara, Službeni glasnik općine Bjelovar, br. 9/1991)
(Odluka o grbu i zastavi Grada Bjelovara, 26.04.1993.)
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/8, URBROJ: 515-04-03/1-96-3, 10.07.1996.
Odluka o grbu i zastavi Grada Bjelovara i obilježavanju Dana Grada Bjelovara, 09.12.1996, Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 5/1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Bjelovara i obilježavanju Dana Grada Bjelovara, 27.06.1997, Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 6/1997.
Statut Grada Bjelovara, 09.07.2009, Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 8/2009, 10.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Bjelovara i obilježavanju Dana Grada, 17.09.2009, Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 10/2009, 18.09.2009.
Statut Grada Bjelovara, 27.03.2013, Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 2/2013, 28.03.2013.
www.bjelovar.hr, October 2000

Grb grada Bjelovara zasniva se na elementima iz povijesnih bjelovarskih grbova i pečata koji su se mijenjali ovisno o trenutnim vladarima i umjetničkim ukusima vremena. Već na prvim pečatima iz oko 1760. godine kada je grad osnovan, nalazi se tvrđava, kao i vojnici, isprva kao čuvari grba, a kasnije i kao integralni dio nacrta na štitu. Tri panja su kasniji dodatak, ustanovljen u posljednjih stotinjak godina. Stoga je suvremeni opis grba u srebrnom iz zelenog brijega s tri panja izrasta srebrna kula i lijevo ispred stoji serežan. Zastava je usvojena 1990-ih godina, bijela s grbom u sredini. Prema propisima širina grba je 2/5 širine zastave, iako se čini da se koriste zastave s većim grbom. U uporabi su i okomite stolne zastavice s ispisanim imenog grada u dva reda ispod grba.


Bjelovar, 1991.

[Bjelovar, 1991.] [Normal] [Okomita] 1:2 [Bjelovar, 1991.]
Prihvaćena: 19. prosinca 1991.
Dizajn: Miroslav Brletić ?
Napuštena: 26. travnja 1993.
Izvori: Tanja K.: „Grb Bjelovara“, Bjelovarski list, 26. 9. 1991., str. 3.
(Odluka o grbu i zastavi grada Bjelovara i obilježavanju Dana općine Bjelovara, Službeni glasnik općine Bjelovar, br. 9/1991)
E. N.: „Bjelovarski grb u prvotnom obliku – Znamen prošlosti“, Bjelovarski list, 23. 4. 1992., str. 8.

Izvorni prijedlog novog grba 1991. godine uključivao je krunu iznad štita, vitičasto podnožje sa čuvarima i šahirani uzorak. Pripremio ga je Miroslav Brletić. Riješenje koje je konačno usvojeno do kraja godine gotovo je identično današnjem uz manje stilske razlike.


Bjelovar, 1978.

Zastava nepoznata. [Bjelovar, 1978.]
Prihvaćena: 1978.?
Opis grba: Grb općine Bjelovar predstavlja srebrno obojeni štit čiji gornji dio zaprema bijela stražarnica (čardak) s crvenim krovom, a donji dio zeleni brijeg s tri smeđa panja. Pored stražarnice s lijeve strane stoji stražar (graničar) s puškom. Štit je okružen klasjem žute boje, a između vrhova klasja je crvena petokraka zvijezda. Klasje izlazi iz listova maslinaste zelene boje, a između listova i ispod štita nalazi se crvena traka na kojoj je bijelim slovima ispisano BJELOVAR. (St. 2, Čl. 10, Izmjene Statuta općine Bjelovar, Delegatski bilten, br. 24/1978)
Izvori: „Prijedlog novog grba Bjelovara“, Bjelovarski list, 31. 3. 1978., str. 6.
„Pisma čitalaca – gradski grb“, Bjelovarski list, 12. 5. 1978., str. 7.

Novi grb je predložen 1978. koji oko štita dodaje elemente socijalističke heraldike - zlatno klasje i zeleno lišće, vrpcu s imenom općine i crvenu zvijezdu na vrhu. Čini se da nije odmah usvojen, ali se pojavljuje u uporabi u Bjelovarskom listu sredinom osamdeseti godina.


Bjelovar, 1973.

Zastava nepoznata. [Bjelovar, 1973.]
Prihvaćena: 1973.
Opis grba: Grb općine Bjelovar predstavlja srebrno obojen štit čiji gornji dio zaprema bijela stražarnica (čardak) s crvenim krovom, a donji dio zeleni brijeg sa tri smeđa panja. Pored stražarnice s lijeve strane stoji stražar (graničar) s puškom. (Čl. 10, Nacrt Statuta, 1973.)
Izvori: Branko Premužić: „Niće strebrna traka / Autoput / Posjet najvećem omladinskom radilištu“, Bjelovarski list, 25. 8. 1960., str. 3.
(Statut općine Bjelovar (pročišćeni tekst), Službene novine Bjelovar, 3/68.)
„Nacrt Statuta Općine Bjelovar“, Bjelovarski list, 22. 11. 1973., str. 15.
„Rekordan promet „Duhana““, Bjelovarski list, 29. 5. 1975., str. 4.

Izvještaj iz Bjelovarskog lista potvrđuje da je nekakva zastava Bjelovara bila u uporabi 1960. O pojedinostima njezinog izgleda i statusa nema daljnih informacija. Novim općinskim statutom propisan je povijesni grb o obliku štita sa sadržajem u njemu, bez vanjskih elemenata. Prikaz obojan prema opisu.


Bjelovar, 1882.

Zastava nepoznata. [Bjelovar, 1882.]
Prihvaćena: 1882.
Opis grba: Štit sa jednostavnom krunom, na koji je sa svake strane naslonjen po jedan krajišnik u bojnom odijelu. Štit imade na srebrnom polju na brežuljku čardak na kojeg je vratih stražar. (Čl. 2, Statut, 1882.)
Izvor: Statut slobodnog i kraljevskog grada Belovara ob uređenju gradske skupštine, 1882. (prema V.R.: „Malo poznato“, Bjelovarski list, 6. 4. 1967., str. 8.)

U članku 2 gradskog statutu iz 1882. godine propisan je grb na gradskim pečatima bez opisivanja boja (osim srebrne pozadine štita). Kula je opisana kao čardak (jednostavna drvena promatračnica u Vojnoj krajini) na brežuljku sa stražarom ispred "vrata" (iako čardaci nisu imali vrata, već povlačne ljestve). Štit je nadvišen krunom, a okružuju ga staražari u graničarskoj odori koji stoje na vitičastom podnožju.Čazma

[Čazma] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čazma]
[Čazma]
Prihvaćena: 20. travnja 1998.     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Anton Cetin, akademski slikar iz Čazme
Opis grba: Grb Grada Čazme je u obliku pravilnog štita koje je vodoravno prodijeljen crvenom i zelenom bojom na dva dijela. U zelenom polju donjeg dijela oblog štita teče valovita jednostruka linija plave boje koja simbolizira rijeku Česmu kao izvor života uz koji je pred osam stoljeća izgrađeno naselje Čazma. Poviše valovite plave linije, u zelenom polju štita shematski je prikazana tvrđava oker žute boje s dvije nasuporotno položene obrambene kule između kojih hje naznačen urušeni perimetar gradskog bedema, kao simbolički prikaz devastirane tvrđave koju su porušili Turci 70-tih godina XVI stoljeća. Između ostataka urušenog bedema tvrđave u istoj niveleti nalazi se pročelje crkve sv. Marije Magdalene s dva zvonika čiji su šiljati dijelovi plave boje. Donji dio oblog štita sa svake nasuprotne strane, neznatno iznad podnožja zidova tvrđave omeđen je kosom linijom koja označava da je Čazma smještena na brijegu. Štit grba obrubljen je crnom crtom. (Čl. 5, Odluka, 1998.)
Opis zastave: Zastava Grada je zlatno žuto boje. U sredini zastave mješten je grb Grada. Omjer dužine i širine zastave je 2 : 1. (Čl. 6, Odluka, 1998.)
Izvori: turističko-propogandni letak, 1999.
HRT 2, 15. 05. 2002.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 26-27.
(Statut općine Čazma, Službene novine općine Čazma, br. 5/85.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Čazma, 03.07.1992, Službeni vjesnik, br. 22/1992, 06.07.1992.
Odluka o grbu i zastavi Općine Čazma, 03.07.1992, Službeni vjesnik, br. 22/1992, 06.07.1992.
Statut Turističke zajednice Općine Čazma, 16.09.1992, Službeni vjesnik, br. 30/1992, 17.09.1992.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Čazma, 19.04.1993, Službeni vjesnik, br. 7/1993, 23.04.1993.
Statut Općine Čazma, 31.03.1994, Službeni vjesnik, br. 9/1994, 01.04.1994.
Statut Grada Čazme, 07.07.1997, Službeni vjesnik, br. 13/1997, 19.07.1997.
Odluka o opisu grba i zastave, kao i uvjetima načina uporabe grba i zastave Grada Čazme, 20.04.1998, Službeni vjesnik, br. 8/1998, 10.06.1998.
Statut Grada Čazme, 09.10.2001, Službeni vjesnik, br. 19/2001, 09.10.2001.
Statut Grada Čazme, 09.07.2009, Službeni vjesnik, br. 20/2009, 11.07.2009.
Korespondencija s Gradom, 28.07.2014.

Grb Čazme je modernog dizajna, u crvenom štitu na zelenoj podlozi bijela crkva s dva zvonika s plavim krovovima, između žutih srušenih zidina s kruništem, i u dnu valovita plava linija. Temelji se na pečatu iz 1476. gdje je crkva prikazana bez zidina, a takav grb koristio se do suvremenog doba.
Zastava je žuta s grbom u sredini. Stolne zastavice su okomite, s grboim u sredini i narančastim imenom grada ispisanim iznad i ispod, koji prati zakrivljenost štita.

Čazma je do 1997. imala status općine.


Čazma, 1992. – 1998.

[Čazma, 1992. – 1998.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Čazma, 1992. – 1998.]
Prihvaćena: 3. srpnja 1992.
Opis grba: Grb Općine Čazma je povijesni grb u obliku štita sa crvenim poljem u sredini kojeg je lik crkve bijele boje prikazan s boka krovišta plave boje, a što simbolizira hrvatsku trobojnicu. Grb je obrubljen crnom crtom. (Čl. 4, Odluka, 1992.)
Opis zastave: Zastava općine Čazma sastoji se od dvije boje plave i crvene. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom: s gornje strane dvije trećine plave boje i jedne trećine crvene boje koja se u svom gornjem desnom uglu utapa u dijagonalu koja završava u donjem desnom uglu. Na desnoj strani zastave u plavom polju smješten je lik grba Općine Čazma. Imjer širine i dužine zastave je 1 : 2. (Čl. 8, Odluka, 1992.)
Napuštena: 20. travnja 1998.
Izvori: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Čazma, 03.07.1992, Službeni vjesnik, br. 22/1992, 06.07.1992.
Odluka o grbu i zastavi Općine Čazma, 03.07.1992, Službeni vjesnik, br. 22/1992, 06.07.1992.
Statut Turističke zajednice Općine Čazma, 16.09.1992, Službeni vjesnik, br. 30/1992, 17.09.1992.Daruvar

[Daruvar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Daruvar]
[Daruvar]
Prihvaćena: 22. rujna 1997.     Odobrena: 19. svibnja 1998. (P)
Dizajn: Vjekoslav Lavo Masten, slikar iz Daruvara
Odobreni blazon grba: U crvenome na zelenom trobrijegu srebrni grad na dva luka, nad otvorenim vratima stoji srebrni ždral i nogom drži kamen.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Daruvara povjesni je grb i ima oblik štita. U crvenom polju na zelenom trovrhu je srebrni grad na četiri kule i kruništima sazidan iznad dva /siva/ luka. Vanjske kule su nešto više nego unutrašnje. U sredini kule su obla vrata. Na kruništu u sredini lijevo okrenut je srebrni ždral, držeći nogom kamen - simbol vječne budnosti na straži. (Čl. 5, Odluka, 1997.)
Opis grba Grada Daruvara: - u crvenome na zelenom trobrijegu je srebrni grad na četiri kule i kruništima sazidan iznad dva siva luka. Vanjske kule su nešto više nego unutrašnje. U sredini kule su obla vrata. Na kruništu u sredini je lijevo okrenut srebrni ždral koji držeći nogom kamen simbolizira vječnu budnost na straži. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013; Čl. 7, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Grada Daruvara je modre boje s grbom Grada Daruvara. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave. Rubovi zastave na dužim dijelovima su obloženi tankim žutim porubom, a završetak zastave nasuprot dijela koji je na držaću je pored tankog poruba žute boje ukrašen i malim resama iste boje. (Čl. 6, Odluka, 1997.)
Opis zastave Grada Daruvara: - zastava je plave boje u omjeru 1:2. U sredini je grb Grada s obje strane. (Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 9, Statut, 2013; Čl. 9, Statut, 2018.)

Izvori: Grad Daruvar OnLine http://www.daruvar.hr 18.02.2003.
Information Tomislav Šipek, 10.07.2003.
www.inet.hr/~sfilipin/stranice/radovi 10.07.2003
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 26-27.
Statut Grada Daruvara, 10.12.1993, Službeni glasnik Grada Daruvara, br. 8/1993, 31.12.1993.
Povijesni grb Grada Daruvara - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, Klasa: 017-02/95-01/20; Ur.br.: 565-03-95-2, 04.03.1995.
Odluka o grbu i zastavi Grada Daruvara, 22.09.1997.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Daruvara, 24.06.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/12, URBROJ: 515-04-03/1-98-8, 19.05.1998.
Statut Grada Daruvara, 01.09.2009, Službeni glasnik Grada Daruvara, br. 6/2009, www.daruvar.hr, 20.07.2012.
Statut Grada Daruvara, 28.02.2013, Službeni glasnik Grada Daruvara, br. 1/2013, 28.02.2013.
I. izmjene i dopune Statuta Grada Daruvara, 15.02.2018, Službeni glasnik Grada Daruvara, br. 2/2018, 16.02.2018.
Statut Grada Daruvara (pročišćeni tekst), 15.02.2018, Službeni glasnik Grada Daruvara, br. 3/2018, 28.03.2018.
Korespondencija s Gradom, 03.04.2014.

Grb je u crvenom štitu srebrni ždral koji drži kamen stoji iznad srebrnog ulaza sa četiri kule na srebrnom dvolučnom mostu iznad zelenog trobrijega. Zasniva se na obiteljskom grbu grofova Jankovića Daruvarskih, a u gotovo identičnom obliku koristi se od kraja XVIII. stoljeća. Ždral se odnosi na ime Daruvara, koje na mađarskom znači otprilike "Ždralov grad" i simbol je budnosti na straži. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Stolna zastavica u uporabi je okomita trokutastog kraja obrubljena bijelim, s bijelo obrubljenim grbom u sredini i crnom frakturom (goticom) ispisano ime grada u dva reda ispod.


Daruvar, inačice

[Daruvar, inačice] (1) [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
[Daruvar, inačice] (2) [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
[Daruvar, inačice] (3) [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
Izvor: Odluka o grbu i zastavi Grada Daruvara, 22.09.1997.

Zastava propisana 1997. uključivala je žuti obrub s tri vanjske stranice i žute rese na slobodnom kraju. I dok kasnije obrub oko grba nije propisan, koriste se i zastave sa žutim ili bijelim obrubom.


Daruvar, 1993. – 1997.

[Daruvar, 1993. – 1997.] [Povijesna] 1:2 [Daruvar, 1993. – 1997.]
[Daruvar, 1993. – 1997.]
Prihvaćena: 10. prosinca 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb grada ima oblik štita. U plavom polju na zelenom trovrhu je srebrni grad na četri kule i kruništima - sazidan iznad dva (siva) luka. Vanjske kule su nešto više nego unutarnje. U sredini kule su obla vrata. Na kruništu u sredini lijevo okrenut je srebni ždral, držeći nogom kamen - simbol vječne budnosti na straži. (Čl. 5, Statut, 1993.)
Opis zastave: Zastava je modre boje, veličine 200 cm x 100 cm. U sredini je grb grada Daruvara. Rubovi zastave ukrašeni su resama žuto-zlatne boje, a pri vrhu držača zastave je lenta, crven - bijel - plav, slobodna u pokretu. (Čl. 5, Statut, 1993.)
Napuštena: 22. rujna 1997.
Izvori: Statut Grada Daruvara, 10.12.1993, Službeni glasnik Grada Daruvara, br. 8/1993, 31.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Grada Daruvara, 22.09.1997.

Grb koji je usvojen prvotno 1993. godine bio je u osnovi jednak današnjem, ali u tzv. "Ugarskom" štitu s plavom bojom polja. Bilo je i drugih sitnijih umjetničkih razlika (manji ždral, detaljnije linije na zidinama itd.) Zastava je bila svjetlo plava s tim grbom u sredini, obrubljena s vanjskih rubova zlatno-žutim resama i opremljena trobojnoj vrpcom (lenotm) na koplju iznad zastave. Stolne zastavice iz tog vremena okomite su svjetlo plave zastave s grbom u sredini iznad plavog natpisa imena grada goticom.Garešnica

[Garešnica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Garešnica]
[Garešnica]
Prihvaćena: 8. kolovoza 1997.     Odobrena: 27. listopada 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta jelenja glava.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opis grba: Grb grada Garešnica je u obliku trokutasto-srcolikog štita. Plave je boje a u plavom polju nalazi se zlatna jelenja glava "Gvardant". Grb je obrubljen crnom crtom. (Čl. 4, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava grada Garešnica jednobojna je, tamnoplave boje. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb grada Garešnica - obostrano. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Izvori: "Grb, zastava i Dan Grada", Grad Garešnica, www.garesnica.hr, 10.10.2013.
Odluka o grbu i zastavi grada Garešnice, 08.08.1997, Službeni glasnik Grada Garešnice, br. 6/1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/24, URBROJ: 515-04-03-1-97-2, 27.10.1997.
Statut Grada Garešnice, 29.06.2009, Službeni glasnik Grada Garešnica, br. 3/2009, www.garesnica.hr
Statut Grada Garešnice, 25.03.2013, Službeni glasnik Grada Garešnica, br. 2/2013, 26.03.2013.
Statut Grada Garešnice, 17.04.2018, Službeni glasnik Grada Garešnica, br. 1/2018, 19.04.2018.

Grb je u plavom štitu zlatna jelenja glava okrenuta prema naprijed. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Lov je tradicionalan u ovom kraju, kao što to prikazuje trofejno rogovlje u grbu. Svečana zastava je plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom grada u dva reda iznad i vijencem og grančica kestena ispod.

Garešnica je do 1997. imala status općine.


Garešnica, inačica

[Garešnica, inačica] [Inačica] [De facto]
[Garešnica, inačica]
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Info Željko Sirk, 29.09.2003
Info Tomislav Šipek, 10.2003.
"Najava 2. garešničkog sajma", 13.10.2009, www.garesnica.hr, 20.07.2011.

Postoji i svečana inačica grba, koja na zlatnoj vrpci ima ispisano ime grada, i vijenac od kestenovog lišća i plodova. Takav grb koristi se i na okomitoj svijetlo plavoj zastavi kao i na vodoravnoj zastavi sa zlatnim resama, iako takva uporaba nije propisana.Grubišno Polje

[Grubišno Polje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Grubišno Polje]
[Grubišno Polje]
U upotrebi: od 18. listopada 2000.
Prihvaćena: 18. prosinca 2003.     Odobrena: 21. studenog 2003.
Dizajn: Vjekoslav Lavo Masten, slikar iz Daruvara
Odobreni blazon grba: U zelenom turnirska kaciga sa crvenim-zlatnim/žutim plaštem, u nakitu djevica raširenih zlatnih/žutih krila u crvenoj haljini okrunjena zlatnom/žutom krunom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Grubišnoga Polja ima oblik štita. U zelenome polju nalazi se turnirska kaciga sa crveno-zlatnim/žutim plaštem, u nakitu djevica raširenih zlatnih/žutih krila u crvenoj haljini okrunjena zlatnom/žutom krunom. (Čl. 5, Odluka, 2003; Čl. 5, Odluka, 2009.)
Grb Grada Grubišnoga Polja je povijesni grb Grada Grubišnoga Polja u obliku štita zelene ispune sa turnirskom kacigom sa crveno-zlatnim/žutim plaštem, u središtu kojeg se nalazi djevica u nakitu raširenih zlatnih/žutih krila u crvenoj haljini okrunjena zlatnom/žutom krunom. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Grb Grada Grubišnoga Polja je povijesni grb Grada u obliku štita zelene ispune sa turnirskom kacigom sa crveno-zlatnim/žutim plaštem, u središtu kojeg se nalazi djevica u nakitu raširenih zlatnih/žutih krila u crvenoj haljini okrunjena zlatnom/žutom krunom. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Grada Grubišnoga Polja omjera 1:2 žute je boje s grbom grada u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2003; Čl. 6, Odluka, 2009.)
Zastava Grada Grubišnoga Polja žute je boje sa povijesnim grbom Grada u sredini i omjera 1 : 2. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Zastava Grada Grubišnoga Polja žute je boje sa povijesnim grbom Grada u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013.)

Izvori: Bjelovarsko-bilogorska županija, www bbz.hr 23.03.2004.
Grad Grubišno Polje, www.grubisno-polje.hr 28.10.2004.
(Prijedlog Statutarne Odluke o grbu i zastavi Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 017-02/00-01/1, Urbroj: 2127/01-01-00-01, 18.10.2000.)
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/0169, URBROJ: 514-09-03-4, 21.11.2003.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Grada Grubišnog Polja, 18.12.2003, Službeni glasnik Grada Grubišnog Polja, br. 13/2003, 19.12.2003.
Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave grba i zastave Grada Grubišnoga Polja, 23.04.2004, Službeni glasnik Grada Grubišnog Polja, br. 3/2004, 19.05.2004.
Statut Grada Grubišnog Polja, 02.02.2006, Službeni glasnik Grada Grubišnog Polja, br. 1/2006.
Statut Grada Grubišnog Polja, 29.06.2009, Službeni glasnik Grada Grubišnog Polja, br. 6/2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Grubišnog Polja, 22.10.2009, Službeni glasnik Grada Grubišnog Polja, br. 11/2009.
Statut Grada Grubišnog Polja, 18.02.2013, Službeni glasnik Grada Grubišnog Polja, br. 1/2013, 19.02.2013.
Suradnja grada Gubišnog Polja i Bjelovarsko-bilogorske županije, 4.11.2014, Bjelovarsko-bilogorska županija, http://bbz.hr 07.10.2015.

Grb Grubišnog Polja je u zelenom turnirska kaciga sa crveno-zlatnim plaštem iz kojeg izrasta djevica u crvenoj haljini raširenih zlatnih krila okrunjena zlatnom krunom. Kaciga je prema nakitu s grba grofova Iločkih (Ujlaky de Illok), koji su u XV. stoljeću vladali mjestom. Iako se temelji na povijesnim elementima, usprkos tvrdnji u statutu, ovo nije povijesni grb. Zastava je žuta s grbom u sredini. Stolna zastavica je zapravo grbovna zastava okomita zelena obrubljena žutim s kacigom u sredini pomaknutom prema gore iznad bijelo ispisanog imena grada.

Grubišno Polje je do 1997. imalo status općine.[Prethodna stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Bjelovar and Bilogora County - Cities][Slijedeća stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.