[Prethodna stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Bjelovar and Bilogora County - Communities][Slijedeća stranica: Primorsko-goranska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 31. prosinca 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Bjelovarsko-bilogorske županije.

Bjelovarsko-bilogorska županija - općine


 1. Berek
 2. Dežanovac
 3. Đulovac
 4. Hercegovac
 5. Ivanska
 6. Kapela
 7. Končanica
 8. Nova Rača
 9. Rovišće
 10. Severin
 11. Sirač
 12. Šandrovac
 13. Štefanje
 14. Velika Pisanica
 15. Velika Trnovitica
 16. Veliki Grđevac
 17. Veliko Trojstvo
 18. Zrinski Topolovac

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Administrativnom reformom 1997. godine iz ranijih općina izdvojene su četiri nove općine - Severin, Šandrovac, V. Trnovitica i Zrinski Topolovac.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Berek

[Berek] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Berek]
[Berek]
Prihvaćena: 13. srpnja 2010.     Odobrena: 5. rujna 2011.
Dizajn: Berislav Schejbal, arheolog iz Daruvara
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome polju drveni kotač nadvisuje crvena heraldička ruža.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: - grb, u zlatnom/žutom polju smeđi kotač nadvisuje crvena heraldička ruža. (Čl. 1, Odluka, 2010.)
Grb Općine ima oblik štita, u zlatnom/žutom polju smeđi kotač nadvisuje crvena heraldička ruža. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: - zastava omjera 1:2, plave boje s grbom općine u sredini. (Čl. 1, Odluka, 2010.)
Zastava Općine je izrađena u omjeru 1:2 (visina prema dužini) plave boje s grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Statut Općine Berek, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Berek, br. 2/2009, www.berek.hr
Odluka o prihvaćanju konačnog prijedloga grba i zastave Općine Berek, 13.07.2010, Službeni glasnik Općine Berek, br. ?/2010
Zahtjev za odobrenje grba i zastave, Općina Berek, 15.07.2010.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/10-01/0034, URBROJ: 515-02-03-02/1-11-3, 05.09.2011.
Schejbal, Berislav: Likovni predložak grba i zastave Općine Berek (Artistic Stencil of Coat of Arms and Flag of Municipality of Berek), korespondencija s autorom, 2011
Statut Općine Berek, 13.02.2018, Službeni glasnik Općine Berek, br. 1/2018, veljača 2018.

Grb Bereka je u zlatnom smeđi kotač nadvisuje crvena heraldička ruža. Ovi simbol odnose se na dvije lokalne legende. Ruža simbolizira plemenitu Ružicu, kćerku kneza Milovuka i kneginje Milice gospodara grada Garića (Garigh, XII. st.) koja je svojom dobrotom i odvažnošću spasila svojeg oca iz tamnice Jelen-grada. Kotač simbolizira narodnu legendu o zaprežnim kolima, kotaču i kamenu prilikom teške seljačke tlake za vrijeme gradnje Garić grada. Kamen se smilovao teškom radu kmetova i zaprežnih životinja te se raspukao („Pukli kamen“ u blizini) da bi kotač teško natovarenih kola mogao lakše prolaziti. Zastava je plava s grbom u sredini. Stolne su zastavice okomite inačice službene zastave s bijelim ispisanim imenom općine u liniji iznad grba.Dežanovac

[Dežanovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dežanovac]
Prihvaćena: 30. srpnja 2010.     Odobrena: 5. rujna 2011.
Dizajn: Berislav Schejbal, arheolog iz Daruvara
Odobreni blazon grba: U zelenome polju između dva zlatna/žuta stupa srebrna/bijela čaša na stalku.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Dežanovac: U zelenome polju između dva žuta stupa bijela čaša. (Statutarna odluka, 2010.)
Grb Općine: na zelenome polju između dva žuta stupa nalazi se bijela čaša (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Dežanovac: Zastava omjera 1:2 plave boje s žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Statutarna odluka, 2010.)
Zastava Općine je zelene boje s žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Schejbal, Berislav: Likovni predložak grba i zastave Općine Dežanovac (Artistic Stencil of Coat of Arms and Flag of Municipality of Dežanovac), korespondencija s autorom, 2011.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Dežanovac, 30.07.2010, Službeni glasnik Općine Dežanovec, br. ?/2010.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/10-01/0043, URBROJ: 515-02-03-02/1-11-3, 05.09.2011.
Statut Općine Dežanovac, 10.04.2013, Službeni glasnik Općine Dežanovec, br. 1/2013, 12.04.2013.
Statut Općine Dežanovac, 12.02.2018, Službeni glasnik Općine Dežanovec, br. 1/2018, 13.02.2018.

Grb Dežanovca je u zelenom između dva zlatna stupa srebrna čaša. Stupovi podsjećaju na nekadašnji dvorac Draškovića u Dežanovcu, danas jedini sačuvani dio dvorca, ugrađen u drugi objekt. Čaša simbolizira staklanu osnovanu 1804. u Ivanovom Polju, jedan od prvih industrijskih objekata u regiji. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini.


Dežanovac, prijedlog 2010.

[Dežanovac, prijedlog 2010.] [Prijedlog] 1:2
Dizajn: Berislav Schejbal, arheolog iz Daruvara
Opis grba: Opis grba Općine Dežanovac: U zelenome polju između dva žuta stupa bijela čaša. (Zahtjev za odobrenje, 2010.)
Opis zastave: Opis zastave Općine Dežanovac: Zastava omjera 1:2 plave boje s žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Zahtjev za odobrenje, 2010.)
Izvori: Schejbal, Berislav: Likovni predložak grba i zastave Općine Dežanovac (Artistic Stencil of Coat of Arms and Flag of Municipality of Dežanovac), Correspondence with the author, 2011.
Zahtjev za odobrenje grba i zastave Općine Dežanovec, dopis Središnjem državnom uredu za upravu, [n. d.] (2010.), privatni arhiv Schejbal.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Dežanovac, 30.07.2010, Službeni glasnik Općine Dežanovec, br. ?/2010.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/10-01/0043, URBROJ: 515-02-03-02/1-11-3, 05.09.2011.

Sve do samog kraja postupka usvajanja simbola razmatrao se prijedlog s plavom zastavom, no na kraju je ipak usvojena i odobrena zelena inačica.Đulovac

[Đulovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Đulovac]
Prihvaćena: 13. ožujka 2009.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Berislav Schejbal, arheolog iz Daruvara
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome na zelenome tlu crvenu utvrdu nadvisuje raskriljena bijela golubica sa zlatnom/žutom aureolom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U žutom polju na zelenom tlu crvenu utvrdu s dvije kule nadvisuje bijela raskriljena golubica s aureolom. (Čl. 2, Odluka, 2009; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2, plave boje s zlatno obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 2, Odluka, 2009; Čl. 4, Statut, 2004; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Schejbal, Berislav: Likovni predložak grba i zastave Općine Đulovac (Artistic Stencil of Coat of Arms and Flag of Municipality of Đulovac), 2009, Hrvatska znanstvena bibliografija, bib.irb.hr, br. 494588
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu likovnog prijedloga grba i zastave Općine Đulovac, 29.01.2008, Službeni glasnik Općine Đulovac, br. 1/2008, 25.02.2008.
Odluka o grbu i zastavi Općine Đulovac, 13.03.2009, Službeni glasnik Općine Đulovac, br. 2/2009, 17.03.2009.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/23, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Đulovac, 30.07.2009, Službeni glasnik Općine Đulovac, br. 6/2009, 31.07.2009.
Odluka o podmirenju troškova rada Povjerenstva za davanje mišljenja u postupku odobrenja grba i zastave, 24.09.2009, Službeni glasnik Općine Đulovac, br. 7/2009, 23.09.2009.
Statut Općine Đulovac, 04.03.2013, Službeni glasnik Općine Đulovac, br. 2/2013, 05.03.2013.

Grb Đulovca je u zlatnom polju na zelenome tlu crvenu utvrdu s dvije kule nadvisuje bijela raskriljena golubica s aureolom. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Dizajner objašnjava svoj izbor simbola ovako: "na grbu utvrda simbolizira plemićki grb grofa Julija Jankovića Daruvarskog, osnivača naselja Đulovac (Julaves), ali i srednjovjekovnu utvrdu Stupčanicu (1330.). Golubica s aureolom simbolizira župnu crkvu i župu Sv. Duha u mjestu Đulovac."Hercegovac

[Hercegovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Hercegovac]
Prihvaćena: 23. prosinca 1997.     Odobrena: 11. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome bijeli krumpirov cvijet.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Hercegovac je u obliku poluokruglog štita zelene boje a u sredini nalazi se cvijet krumpira - srebrno (bijele) latice, žuti (zlatni) tučak. (Čl. 4, Odluka, 1997.)
Grb Općine Hercegovac je u zelenome bijeli krumpirov cvijet. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine Hercegovac je bijeli krumpirov cvijet na zelenoj podlozi. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava općine Hercegovac jednobojna je, zelene boje. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Hercegovac - obostrano, obrubljen zlatnom-žutom trakom. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Zastava Općine Hercegovac je zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Bjelovarsko-bilogorska županija, Gradovi i općine, http://www.bbz.hr/O-Zupaniji/Gradovi-i-opcine.aspx 15.08.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Hercegovac, 23.12.1997, Službeni glasnik Općine Hercegovac, br. ?/1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/1, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 11.06.1998.
Statut Općine Hercegovac, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Hercegovac, br. 2/2009, www.opcinahercegovac.hr
Statut Općine Hercegovac, 28.02.2013, Službeni glasnik Općine Hercegovac, br. 1/2013, www.opcinahercegovac.hr
Statut Općine Hercegovac, 30.01.2018, Službeni glasnik Općine Hercegovac, br. 1/2018, 05.02.2018.

Grb Hercegovca je u zelenom srebrni cvijet krumpira sa zlatnim sjemenkama. Zeleno polje predstavlja prirodna bogatstva općine, a krumpir je njezin najvažniji proizvod. Od 2012. se u hercegovcu održava godišnja manifestacija Dani krumpira. Zastava je tamno zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.Ivanska

[Ivanska] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ivanska]
Prihvaćena: 21. lipnja 2002.     Odobrena: 2. listopada 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome sa zelenim obrubom sa 12 ivančica, krijes.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Ivanska je u poluokruglom štitu u bijelom (srebrnom) žuto-crveni krijes - oblice prirodno, štit sa zelenom bordurom i 12 cvjetova ivančice - prirodno. (Čl. 4, Odluka, 2002; Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine Ivanska je u poluokruglom štitu u bijelom (srebrnom) žuto-crveni krijes – oblice prirodno, štit sa zelenom bordurom i 12 cvjetova ivančice - prirodno (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava općine Ivanska je jednobojna plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Dimenzije omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 8, Odluka, 2002; Čl. 7, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine Ivanska je jednobojna plave boje. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom takom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Općina Ivanska, http://www.ivanska.hr 15.08.2006
Bjelovarsko-bilogorska županija, Gradovi i općine, http://www.bbz.hr/O-Zupaniji/Gradovi-i-opcine.aspx 15.08.2009.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Ivanska, 20.04.1993, Službeni vjesnik, br. 7/1993, 23.04.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ivanska, 25.11.1993, Službeni vjesnik, br. 25/1993, 02.12.1993.
Statut Općine Ivanska, 30.03.1994, Službeni vjesnik, br. 8/1994, 31.03.1994.
Statut Općine Ivanska, 07.05.1999, Službeni vjesnik, br. 5/1999, 08.05.1999.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ivanska, 21.06.2002, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 9/2002, 08.11.2002.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/02-01/25, URBROJ: 514-09-01-02-3, 02.10.2002.
Statut Općine Ivanska, 17.07.2009, Službeni vjesnik Općine Ivanska, br. 2/2009.
Statut Općine Ivanska, 26.02.2013, Službeni vjesnik Općine Ivanska, br. 1/2013, 29.03.2013.
Statut Općine Ivanska, 24.02.2018, Službeni vjesnik Općine Ivanska, br. 5/2018, 26.02.2018.

Grb Ivanske je u srebrnom zlatno-crveni krijes s oblicama prirodno, unutar zelenog obruba s dvanaest cvjetova ivančice prirodno. Ivanski krjesovi simbol su općine i njezinog zaštitnika, sv. Ivana Krstitelja. Cvijetovi ivančice također se odnose na ime općine. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Iz rješenja Ministarstva može se zaključiti da je prvotno prihvaćeno likovno rješenje sadržavalo prikaz godova u kladama drveta, što je kasnije na zahtjev povjerenstva uklonjeno prije dobivanja odobrenja.


Ivanska, 1993. – 2002.

Prihvaćena: 25. studenog 1993.
Opis grba: Grb Općine Ivanska je u obliku štita sa zelenim poljem u sredini kojeg je lik crkve Sv. Ivana Krstitelja crne boje, a desno je lik ivančice bijele boje, lijevo kvadrat s dva crvena i dva bijela plja. Ispod crkve na bijelom polju površine 1/4 grba stoji riječ »IVANSKA«. U donjem dijelu se nalazi lik žira s jednim klasom žita sa svake strane bijele boje. Grb je obrubljen sa dvije crne crte. (Čl. 4, Odluka, 1993.)
Opis zastave: Zastava Općine Ivanska je plave boje, a u donjem desnom uglu se nalazi grb Općine Ivanska. Omjer širine i dužine je 1 : 2. (Čl. 9, Odluka, 1993.)
Napuštena: 21. lipnja 2002.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Ivanska, 20.04.1993, Službeni vjesnik, br. 7/1993, 23.04.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ivanska, 25.11.1993, Službeni vjesnik, br. 25/1993, 02.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ivanska, 21.06.2002, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 9/2002, 08.11.2002.

Ranije usvojeni grb je u zelenom štitu prikaz uje crnim crkvu sv. Ivana Krstitelja između cvijeta ivančice i raščetvorenog crveno-bijelog kvadrata. Ispod u bijeloj prugi ispisano je ime općine i u dnu žir između dva bijela klasa. Zastava je bila propisana plava s grbom u donjem dijelu slobodnog kraja.Kapela

[Kapela] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kapela]
[Kapela]
Prihvaćena: oko 2000. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Kapela je u obliku štita podjeljenog na četiri polja. Gornje lijevo polje je prazno, crvene je boje i kvadratnog oblika, dok je gornje desno polje bijele boje u kojemu je dijagonalno ulijevo postavljen križ. Donje lijevo polje zelene je boje s okomito postavljenim klasom zlatno žute boje, dok je donje desno polje prazno i crvene boje. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine Kapela je u obliku štita podijeljenog na četiri polja, Gornje lijevo polje je prazno, crvene je boje i kvadratnog oblika, dok je gornje desno polje bijele boje u kojemu je dijagonalno ulijevo postavljen križ. Donje lijevo polje zelene je boje s okomito postavljenim klasom zlatno žute boje, dok je donje desno polje prazno i crvene boje. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opis zastave: Zastava Općine Kapela je zlatno žute boje s grbom Općine Kapela. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zauzima 2/5 zastave. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Općina Kapela, www.kapela.hr 13.12.2008.
Glasilo Općine Kapela, Godina 2009., svibanj 2009. www.kapela.hr, 17.12.2009.
Statut Općine Kapela, 18.03.2013, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 2/2013, 11.04.2013.
Statut Općine Kapela, 02.02.2018, Službeni glasnik Općine Kapela, br. 1/2018, 02.02.2018.

Grb Kapele je raščetvoren prvo i četvrto crveno, drugo u srebrnom u koso postavljen latinski križ i treće u zelenom izrasta zlatni klas žita. Službeni opis ne propisuje boju križa, pa se koristi i u crnoj i u crvenoj inačici. Propisana je žuta vodoravna zastava s grbom u sredini, no u uporabi je zabilježena okomita zastava s grbom u gornjem dijelu.


Kapela, inačice

Zastava nepoznata. [Kapela, inačice] [Kapela, inačice]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Izvori: Glasilo Općine Kapela, Godina 2009., svibanj 2009. www.kapela.hr, 17.12.2009.
Priznanje Općine Kapela, 22.07.2007, toni16, www.index.hr, Forum, Sjeverna i središnja Hrvatska, 21.07.2007.

Inačica zabilježena u upotrebi 2007. u bijelom polju prikazuje crveni uspravni latinski križ uz crkvu na zelenom brijegu, a ispod štita je zlatna vrpca s imenom općine. 2009. godine koristi se inačica sa srebrnom vrpcom i koso postavljenim crnim križem.Končanica

[Končanica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Končanica]
[Končanica]
Prihvaćena: 16. ožujka 2012.     Odobrena: 17. ožujka 2014.
Dizajn: Berislav Schejbal, arheolog iz Daruvara
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome polju iznad zelenog tla drvenu posudu (kopanju) nadvisuje crna riba.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Končanica sadržava gospodarsku djelatnost, koju simoblizira crna riba. Narodnu tradiciju simbolizira drvena posuda za miješanje tijesta, tako da u žutom polju iznad zelenog tla, smeđu posudu nadvisuje crna riba. (Čl. 2, Odluka, 2012.)
Grb Općine ima oblik štita, u kojem u žutom polju iznad zelenog tla smeđu posudu nadvisuje crna riba. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Končanica je omjera 1:2 plave boje sa zlatnim obrubljenim grbom u sredini. (Čl. 2, Odluka, 2012.)
Zastava Općine je plave boje sa zlatnim obrubljenim grbom u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Končanica, www.koncanica.hr 05.2012, 02.2014.
"Grb i zastava općine Končanica", 19.3.2012, www.radio-daruvar.hr
Statut Općine Končanica, 20.07.2009, Službeni glasnik Općine Končanica, br. 3/2009, 22.07.2009.
Odluka o prihvaćanju prijedloga grba i zastave Općine Končanica, 16.03.2012, Službeni glasnik Općine Končanica, br. 1/2012, 30.03.2012.
Statut Općine Končanica, 11.03.2013, Službeni glasnik Općine Končanica, br. 1/2013, 22.03.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/12-01/11, URBROJ: 515-02-02-01/1-12-06, 17.03.2014.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Končanica, 12.02.2018, Službeni glasnik Općine Končanica, br. 1/2018, 20.02.2018.
"Odgođena sjednica u Končanici", 30.06.2015, Radio Daruvar, www.radio-daruvar.hr, 10.10.2015.

Grb Končanice je u zlatnom iznad zelenog podnožja drvena kopanja i u zaglavlju crna riba. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna je zastavica plava okomita s grbom u sredini bez obruba i imenom općine ispisanim bijelim iznad u liniji i ispod u luku.Nova Rača

[Nova Rača] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nova Rača]
[Nova Rača]
Prihvaćena: 25. ožujka 2008.     Odobrena: 16. lipnja 2008.
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome s plavim obrubom s 12 zlatnih/žutih šesterokrakih zvijezda, iznad plavog polumjeseca plava okrugla kula.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: Grb Općine Nova Rača ima oblik poluokruglog štita u kojemu se nalazi plava bordura sa 12 zlatno-žutih šestorokrakih zvijezda. U srcu štita u zlatno-žutom polju nalazi se plava ovalna trokatna kula sa ovalnim kupolastim krovom i malteškim križem na vrhu, te plavim polumjesecom ispod kule. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2008.)
Grb Općine Nova Rača ima oblik poluokruglog štita u kojemu se nalazi plava bordura sa 12 zlatno-žutih šestorokrakih zvijezda. U srcu štita u zlatno- žutom polju nalazi se plava ovalna trokatna kula sa ovalnim kupolastim krovom i malteškim križem na vrhu te plavim polumjesecom ispod kule. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2019.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava Općine Nova Rača je plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Nova Rača, obrubljen zlatno-žutom trakom. Opis počasne zastave: Počasna zastava Općine Nova Rača je plave boje dimenzije 80 x 150 cm, izrađena od atlas svile visokog sjaja. U sredini počasne zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Nova Rača ispod kojega je u zlatno-žutoj boji s lijeve strane gledano prema zastavi položena hrastova grana, a s desne strane snop žita kojima se ispod sredine grba križaju završetci, a iznad grba je zlatnim slovima ispisan natpis: Općina Nova Rača. Zastava je obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repova zlatnim resicama. Počasna zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2008.)
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Statut, 2009.)
Zastava Općine Nova Rača je plave boje dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Nova Rača, obrubljen zlatno-žutom trakom. Počasna zastava Općine Nova Rača je plave boje dimenzije 80 x 150 cm, izrađena od atlas svile visokog sjaja. U sredini počasne zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Nova Rača ispod kojega je u zlatno-žutoj boji s lijeve strane gledano prema zastavi položena hrastova grana, a s desne strane snop žita kojima se ispod sredine grba križaju završetci, a iznad grba je zlatnim slovima ispisan natpis: Općina Nova Rača. Zastava je obrubljena zlatnom tnakom, a na dnu repova zlatnim resicama. Počasna zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2019.)

Izvori: Općina Nova Rača, www.nova-raca.hr, 04.01.2009.
Statut Općine Nova Rača, 09.10.2001, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 9/2001, 15.10.2001.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Nova Rača, 25.03.2008, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 6/2008, 17.04.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/20, URBROJ: 515-10/06-08-3, 16.06.2008.
Statut Općine Nova Rača, 14.07.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 15/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Nova Rača, 18.03.2013, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 2/2013, 11.04.2013.
Statut Općine Nova Rača, 19.09.2013, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 9/2013, 11.10.2013.
Statut Općine Nova Rača, 09.02.2018, Službeni glasnik Općine Nova Rača, br. 1/2019, 25.01.2019.

Grb Nove Rača je u zlatnom iznad mjeseca ovalna trokatna kula s kupolastim krovom i malteškim križem na vrhu, sve plavo, unutar plavog obruba u kojem je dvanaest zlatnih šestokrakih zvijezda. Središnji štit predstavlja Novu Raču, a dvanaest zvijezda predstavlja dvanaest ostalih sela u općini. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa obrubljen žutim i sa zlatnim kićankama. U sredini se nalazi žuto obrubljeni grb, iznad njega u dva reda ime općine, a ispod ukrštena grančica hrasta i snop žita.


Nova Rača, oko 2008.

Zastava nepoznata. [Nova Rača, oko 2008.]
Prihvaćena: ?
Napuštena: 25. ožujka 2008.
Izvor: Općina Nova Rača, www.nova-raca.hr, 04.01.2009.

Prije usvajanja današnjih simbola, web stranice Nove Rače prikazivale su drugačiji grb: u plavom lijevo srebrna kula praćena desno zlatnim križem između zlatne zvijezde gore i srebrnog polumjeseca dolje. Status ovog grba nije jasan, možda se radi o prijedlogu koji je kasnije zamijenjen današnjim grbom. Nisu zabilježene zastave uz ovaj grb.Rovišće

[Rovišće] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rovišće]
[Rovišće] [Rovišće]
Prihvaćena: 25. ožujka 1998.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: prema ideji općinskog povjerenstva, crtež izveo Krešimir Ivanček
Izvori: Općina Rovišće, www.opcina-rovisce.hr, 08.07.2007., 02.07.2009.
Odluka o usvajanju idejnog rješenja grba i zastave Općine Rovišće, 25.03.1998, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 4/1998, 14.05.1998.
Statut Općine Rovišće, 11.10.2001, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 9/2001, 15.10.2001.
Statut Općine Rovišće, 30.07.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 18/2009, 07.09.2009.
Statut Općine Rovišće, 09.04.2013, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 2/2013, 11.04.2013.
Statut Općine Rovišće (pročišćeni tekst), 30.07.2019, Službeni glasnik Općine Rovišće, br. 4/2019, 20.08.2019.
Korespondencija s Krešimir Ivanček, Colorsoft, Bjelovar, 3.10.2011.

Grb koji Rovišće koristi je u plavom na zelenom brijegu na lijevoj strani stoji graničar odjeven u purpurnu jaknu, bijele hlače, crvenu kapu i suvratke jakne, opasač s opremom u prirodnoj boji i drži uspravno dugačku pušku oslonjenu na zemlju, na desnoj strani skupina drveća, a u sredini zlatni žitni klas, u uglu crveno-bijelo šahirano polje, a u zaglavlju lijevo dva koso postavljena zelena hrastova lista, preko svega u dnu lijevo natpis 1232, a preko šahiranog ugla 1993. Okružen zlatnim tropletom, gore ispisano OPĆINA, dolje ROVIŠĆE.
Graničar podsjeća na tradicije iz perioda Vojne krajine. Godina 1232. je godina prvog spominjanja Rovišća (Royoha) u dokumentu kralja Slavonije hercega Kolomana. U to vrijeme Rovišće je županijsko središte u kojem je do kraja XV. stoljeća održano nekoliko sjednica sabora slavonskog plemstva. Nakon oslobođenja Slavonije od Turaka, naselje gubi na važnosti i postaje obično selo. Godina 1993. je godina kad je ustrojena općina.
Zastava je plava s grbom u sredini. U uporabi su tamno plave pravokutne zastave s grbom pomaknutim malo prema vrhu, kao i bijele zastave trokutastog kraja s grbom. Ovi simboli nisu dobili potvrdu središnjeg ureda za upravu i u neslužbenoj su upotrebi.Severin

[Severin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Severin]
Prihvaćena: 1. lipnja 2011.     Odobrena: 5. rujna 2011.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju na zelenome tlu crni top udesno nadvisuju dvije zlatne/žute mamuze.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: Grb Općine Severin je u poluokruglom štitu u plavom na zelenom tlu crni top - udesno, koji u pratnji nadvisuju dvije zlatne mamuze s osam šiljaka. Crni top na plavome polju štita simbolizira povijesni događaj Severinsku bunu na području Općine Severin dok zlatne mamuze simboliziraju dva naselja Općine Severin. Zeleno tlo štita predstavlja bogata i plodna tla područja Općine. (Čl. 7, Odluka, 2011; Čl. 7, Statut, 2013; Čl. 7, Statut, 2015.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Općine Severin je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Severin obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 7, Odluka, 2011; Čl. 7, Statut, 2013; Čl. 7, Statut, 2015.)
Izvori: Bjelovarsko-bilogorska županija, Gradovi i općine, http://www.bbz.hr/O-Zupaniji/Gradovi-i-opcine.aspx 15.08.2009.
Statut Općine Severin, 28.12.2001, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 6/2002, 10.07.2002.
Statut Općine Severin, 19.12.2005, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 20/2005, 21.12.2005.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Severin, 02.09.2008, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 12/2008, 05.09.2008.
Statut Općine Severin, 05.10.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 21/2009, 16.10.2009.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Severin, 01.06.2011, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 6/2011, 17.06.2011.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/11-01/0012, URBROJ: 515-02-03-02/1-11-3, 05.09.2011.
Statut Općine Severin, 18.03.2013, Službeni glasnik Općine Severin, br. 2/2013, 27.03.2013.
Statut Općine Severin (pročišćeni tekst), 03.11.2015, Službeni glasnik Općine Severin, br. 3/2015, 16.11.2015.

Grb Severina je u plavom na zelenom tlu crni top praćen dvjema zlatnim mamuzama s po osam šiljaka. Top predstavlja "Severinsku bunu" (1754./55.) u Vojnoj Krajini, kojom su se krajišnici suprotstavili novim ograničenjima svojih prava koja je pokušao uvesti bečki dvor. Mamuze simboliziraju dva naselja općine (Severin i Orovac). Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Propisana je i "počasna zastava", ali bez detalja.

Godine 1997. općina Severin ustrojena je izdvajanjem iz općine Nova Rača.


Severin, 2008. – 2011.

[Severin, 2008. – 2011.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Severin, 2008. – 2011.]
[Severin, 2008. – 2011.] [Severin, 2008. – 2011.]
Prihvaćena: 2. rujna 2008.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Opis grba: Grb Općine Severin ima oblik štita u kojem se nalazi gradina sa dvije kule omeđene vodom i sa pokretnim mostom kao povijesni simbol Severina, a iznad kula nalaze se slijedeći simboli: u sredini golubica (simbol mira) sa grozdom (simbol vinograda) u kljunu, sa svake strane golubice nalazi se klas žita (simbol žitarica), a iza golubice sunce sa crvenim poljima (simbol žitorodnih polja), te iznad sunca plavo nebo. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2008.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Općine Severin je pravokutnog oblika, svijetlo zelene boje dimenzije omjera dužne i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama, obrubljena žutim pleterom i sa resama na dnu. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Severin, a iznad grba nalazi se riječ "Općina", a ispod grba riječ "Severin". Riječi "Općina Severin" napisane su istim slovima (old english) kojima je pisan naziv poznatog Severinskog pića (Severinski viskey). Opis počasne zastave: Počasna zastava Općine Severin je svjetlo zelene boje dimenzije 80 X 150 cm, izrađena od atlas svile visokog sjaja. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Severin, a iznad grba nalazi se riječ "Općina", a ispod grba riječ "Severin". Riječi "Općina Severin" napisane su zlatnim slovima, te istim slovima (old english) kojima je pisan naziv poznatog Severinskog pića (Severinski viskey). Zastava je obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repova zlatnim resicama. Počasna zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2008.)
Napuštena: 1. lipnja 2011.
Izvori: Bjelovarsko-bilogorska županija, Gradovi i općine, http://www.bbz.hr/O-Zupaniji/Gradovi-i-opcine.aspx 15.08.2009.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Severin, 02.09.2008, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 12/2008, 05.09.2008.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Severin, 01.06.2011, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 6/2011, 17.06.2011.

Grb usvojen 2008. prikazivao je drvenu utvrdu na zelenom brežuljku iznad plavog potoka premoštenog drvenim mostom, a iza utvrde izdiže se šahirano crveno-zlatno sunce, ispred kojeg leti bijela golubica koja drži plavi grozd u kljunu. Zastava je bila svijetlo zelena s grbom u sredini, natpisom "Općina" iznad i "Severin" ispod gotičkim slovima. Svečana zastava je bila žuto obrubljeni zeleni gonfalon koji završava repovima sa žutim resama na dnu. U sredini grb, iznad njega natpis "Općina", ispod "Severn". Trokutasto završavajuća inačica vjerojatno se koristila kao stolna zastavica. Gotički (staroengleski) font jednak je onom koji se koristi na lokalnom proizvodu, Severinskom viskiju.Sirač

[Sirač] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sirač]
[Sirač]
Prihvaćena: 19. prosinca 2006.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Berislav Schejbal, arheolog iz Daruvara
Odobreni blazon grba: U plavome na srebrnome/bijelome zidu zlatni/žuti top nadvisuje srebrni/bijeli stilizirani ljiljan.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis Grba Općine Sirač: U plavome polju na bijelom zidu žuti top koji nadvisuje bijeli stilizirani ljiljan. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2007.)
Grb Općine Sirač je u plavom polju na bijelom zidu žuti top koji nadvisuje bijeli stilizirani ljiljan. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Sirač: Zastava je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2007.)
Zastava Općine Sirač je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Sirač, http://www.sirac.hr 6.7.2006.
Odluka o izradi prijedolga matrice za grb i zastavu Općine Sirač, 07.04.2005, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 13/2005, 13.07.2005.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sirač, 19.12.2006, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 1/2007, 29.01.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/39, URBROJ: 515-10/06-07-5, 28.09.2007.
Statut Općine Sirač, 31.08.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/2009, 08.09.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sirač, 23.11.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 25/2009, 03.12.2009.
Schejbal, Berislav: Likovni predložak grba i zastave Općine Sirač (Artistic Stencil of Coat of Arms and Flag of Municipality of Sirač), 2007, Hrvatska znanstvena bibliografija, bib.irb.hr, br. 495831
"Za socijalu ili za razvoj", Radio Daruvar, www.radio-daruvar.hr, 26.11.2014.
"Od ukidanja općna, preko predstečajnih nagodbi do revizije", Radio Daruvar, www.radio-daruvar.hr, 17.03.2015.
"16. sjednica Vijeća - Jednoglasno za rebalans", Općina Sirač, www.sirac.hr, 16.07.2015.

Grb Sirača je u plavom štitu na srebrnom klesanom zidu zlatni top na lafetu i u zaglavlju srebrni ljiljan. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Dizajner objašnjava svoj izbor simbola ovako: "Na grbu ljiljan simbolizira srednjovjekovnu župnu crkvu Bl. Djevice Marije (1334.) u trgovištu (opiddum) Sirač. Top i bedem simboliziraju srednjovjekovnu feudalnu kamenu utvrdu Sirač (Zirch), od 1542. tursku pograničnu utvrdu (Sirče)." I dok on prikazuje zastavu svijetlo plave boje jednake onoj u grbu, zastave koje su izrađene koriste tamniju svijetlo plavu boju s grbom koji je još tamniji. U uporabi je zabilježena i inačica zastave kod koje je s obje strane grba ispisano ime općine, iako nema službenog uporišta za to.Šandrovac

[Šandrovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šandrovac]
[Šandrovac]
Prihvaćena: 17. svibnja 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome četiri crvene iskre (1, 2, 1).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: heraldički znak koji se sastoji od štita unutar kojeg se na bijeloj pozadini nalaze četiri iskre crvene boje. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje, te se na sredini zastave nalazi žutom bojom obrubljeni povijesni grb. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Večernji list, 20. 09. 2004. www.vecernji-list.hr
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Šandrovac, 07.05.1997, Županijski glasnik Županije bjelovarsko-bilogorske, br. 3/1997, 13.06.1997.
Statut Općine Šandrovac, 19.06.1997, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 4/1997, 02.07.1997.
Statut Općine Šandrovac, 19.11.2001, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 2/2002, 10.01.2002.
Zapisnik sa 21. sjednice općinskog vijeća općine Šandrovac, 17.05.2004.
Odluka o prihvaćanju Idejnog rješenja zastave i grba Općine Šandrovac, 17.05.2004,Općinski glasnik Općine Šandrovac, br. ?/2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/58, URBROJ: 515-10/06-05/5, 02.06.2005.
Statut Općine Šandrovac, 16.07.2009, Općinski glasnik Općine Šandrovac, br. 2/2009.
Statut Općine Šandrovac, 18.03.2013, Općinski glasnik Općine Šandrovac, br. 32/2013, 19.03.2013.
Statut Općine Šandrovac, 02.02.2018, Općinski glasnik Općine Šandrovac, br. 2/2018, 02.02.2018.
Korespondencija s Općinom, 03.03.2015.

Grb Šandrovca je u srebrnom polju četiri iskre, jedna i dvije i jedna. Iskre su prikazane osmokrake zvijezde s produženim donjim krakom. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Tvrdnja u Statutu, de se radi o povijesnom grbu, nije točna. Stolna zastavica okomita je plava trokutastog kraja s grbom u sredini, imenom općine iznad u luku i redu i ukrštenim grančicom hrasta i snopom žita ispod.

Godine 1997. općina Šandrovac ustrojena je izdvajanjem iz općine Veliko Trojstvo.Štefanje

[Štefanje] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Štefanje]
[Štefanje]
Prihvaćena: oko 2012. ?     Odobrena: Nepoznato.
Izvori: "U Štefanju obilježen Dan općine i proštenje Gospe Žalosne", 16.09.2013, Super Radio 89,0 FM, www.superradio.hr
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Štefanje, 19.04.1993, Službeni vjesnik, br. 7/1993, 23.04.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Štefanje, 14.07.1993, Službeni vjesnik, br. 18/1993, 26.07.1993.
Statut Općine Štefanje, 31.03.1994, Službeni vjesnik, br. 14/1994, 09.06.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Štefanje, 12.05.1996, Službeni vjesnik, br. 11/1996, 01.07.1996.
Statut Općine Štefanje (pročišćeni tekst), 14.12.1997, Službeni vjesnik, br. 29/1997, 23.12.1997.
(Statut Općine Štefanje, 28.07.2009, Službeni vjesnik Općine Štefanje, br. 5/2009.)
Statut Općine Štefanje, 18.03.2013, Službeni vjesnik Općine Štefanje, br. 3/2013, 18.03.2013.
Statut Općine Štefanje, 19.02.2018, Službeni vjesnik Općine Štefanje, br. 1/2018, 19.02.2013.

Grb koje koristi Štefanje je u ovalnoj kartuši u plavom na zelenom brijegu zlatna crkva. Oblik kartuše upravo je jednak onoj na povijesnom grbu grada Požege (iako nema očite poveznice među njima). Prikazana je župna crkva Sv. Stjepana u Štefanju. Zastava je zelena s grbom u sredini. Stolna zastavica je njezina okomita inačica s dodatnim tekstom u tri reda, jedan iznad i dva ispod grba, ime općine i godine proslave njezine 20. obljetnice.
U uporabi je zabilježena i varijacija grba, možda svečana inačica, u nakošenom polukružnom štitu sa zlatno-zelenim baroknim plaštem, čini se kao varijacija dizajna iz 1996.
Od 2017. službeni glasnici ističu u zaglavlju varijaciju dizajna iz 1996. bez smeđeg obruba.


Štefanje, 1996.

[Štefanje, 1996.] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 [Štefanje, 1996.]
Prihvaćena: 12. svibnja 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Grb Općine Štefanje ima dimenzije 65×50 cm, nalazi se na sredini zastave, a svojim bojama i simbolima oslikava slijedeće sadržaje: - oblik štita koji rubno završava smeđom trakom širine 12 mm kao obrambenim zidom, što simboliziran obranu i nepodjedivost; - podlogu grba čine plava boja u gornjem većem dijelu i manjim dijelom u dnu grba, dok sredinom dominira zelena traka o obliku blagog brda, na kojemu sa lijeve strane stoji crkva sv. Stjepana prvomučenika (stara 750 godina), žute boje koje [sic] sa smeđim prozorima, krovom i vrhom crkvenog tornja, plava boja na dnu grba odvojena je ravnom linijom od redišta zelene trake; - modro plava boja u gornjem dijelu grba simbolizira vedro nebo tj. slobodu života u duhovnom i materijalinom smislu, a žuta boja na crkvi simbolizira sunce kao izvor života; - zelena boja simbolizira ravnice, brežuljke i šume, dok smeđa boja obrambenog zida i krovišta crkve simbolizira poldba polja i oranice; - plava boja na smamom dnu grba označava rijeku Česmu, na kojoj su nastale prve nastavmbe (sojenice) sadašnjih naselja: Staro Štefanje, Štefanje, Blatnica, Narta, Paljevine Zdenčec i Siščani. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine Štefanje je tamno zelene boje sa dimenzijama 120×240 cm. U središnjem dijelu zastave nalazi se grb Općine Štefanje. Zelena boja karakterizira polodne ravnice, polja i šumska područja Općine. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Izvor: Odluka o grbu i zastavi Općine Štefanje, 12.05.1996, Službeni vjesnik, br. 11/1996, 01.07.1996.

Općina je 1996. usvojila sličan grb u pravilnom polukružnom štitu sa smeđim obrubom, zlatnom crkvom smeđih krovova i prozora i plavim pondožjem. Zastava je bila zelena s grbom u sredini.


Štefanje, 1993.

[Štefanje, 1993.] [Normal] 1:2 [Štefanje, 1993.]
Prihvaćena: 14. srpnja 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Grb Općine Štefanje je u obliku štita sa plavim poljem u gornjem dijelu i zelenim u donjem dijelu, u sredini s lijeve strane je lik crkve Sv. Stjepana bijele boje s crvenim tornjem i krovom. Kroz zeleno polje od lijevog dijela prema desnom prolazi u vidu dijagonale znak ceste bijele boje. Na dnu grba nalazi se dio plavog polja odvojen valovitim crtama. (Čl. 4, Odluka, 1993.)
Opis zastave: Zastava Općine Štefanje sastoji se od dvije boje, žute u gornjem dijelu i zelene u donjem dijelu kroz sredinu kojih prolazi trobojnica u vidu dijagonale od lijevog donjeg ugla prema desnom gornjem. Trobojnica je obrubljena bijelom bojom. U gorem lijevom uglu žutog polja nalazi se grb Općine Štefanje. (Čl. 9, Odluka, 1993.)
Napuštena: 12. svibnja 1996.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Štefanje, 19.04.1993, Službeni vjesnik, br. 7/1993, 23.04.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Štefanje, 14.07.1993, Službeni vjesnik, br. 18/1993, 26.07.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Štefanje, 12.05.1996, Službeni vjesnik, br. 11/1996, 01.07.1996.

Ranije usvojeni grb je štit u plavom na zelenom brijegu bijela crkva, s bijelim dijagonalnim putom i valovitim plavim podnožjem. Zastava je žuto-zelena dvobojnica s bijelo obrubljenom crveno-bijelo-plavom trobojnom rastućom dijagonalom i s grbom u uglu.Velika Pisanica

[Velika Pisanica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Velika Pisanica]
[Velika Pisanica]
Prihvaćena: 27. veljače 2013.     Odobrena: 16. travnja 2014.
Odobreni blazon grba: U zelenome polju tri crkve (2, 1).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine ima oblik poluokruglog štita. Na zelenoj podlozi prikazane su tri crkve zlatno-žute boje. (Čl. 5, Odluka, 2013.)
Opis grba: u poluokruglom štitu, u zelenom tri zlatne-žute crkve, raspored 2/1. (Čl. 7, Statut, 2013.)
Grb Općine je u poluokruglom štitu, u zelenom tri zlatne-žute crkve, raspored 2/1. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava je izrađena u omjeru 1:2 i žute je boje. U sredini zastave nalazi se grb općine, obrubljen bijelo-srebrnom trakom. Ukupna visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 6, Odluka, 2013.)
Opis zastave: žute boje, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 7, Statut, 2013.)
Zastava Općine je žute boje, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Izvori: Statut Općine Velika Pisanica, 13.12.2001, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 1/2002, 10.01.2002.
Statut Općine Velika Pisanica, 28.12.2005, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 21/2005, 31.12.2005.
Statut Općine Velika Pisanica, 11.08.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 18/2009, 07.09.2009.
Natječaj za idejno, likovno i grafičko riješenje grba i zastave Općine Velika Pisanica, Klasa: 021-01/09-01/01, Ur. broj: 2103/05-01-09-01, 30.06.2009.
(Odluka o donošenju grba i službene zastave Općine Velika Pisanica, KLASA: 017-01/10-01/1, URBROJ: 2103/05-01-10-01 od 21. rujna 2010.) prema:
Odluka o grbu i zastavi Općine Velika Pisanica, 27.02.2013, Službeni glasnik Općine Velika Pisanica, br. 2/2013, 28.02.2013.
Statut Općine Velika Pisanica, 28.03.2013, Službeni glasnik Općine Velika Pisanica, br. 5/2013, 03.04.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/13-01/9, URBROJ: 515-02-02-01/1-14-07, 16.04.2014.
Statut Općine Velika Pisanica, 12.04.2018, Službeni glasnik Općine Velika Pisanica, br. 5/2018, 16.04.2018.

Grb Velike Pisanice je u zelenome tri zlatne crkve (1, 2). Prikazane su simbolički tri pisaničke crkve - katolička crkva Srca Isusova, pravoslavna crkva sv. pravednog Lazara i kalvinistička crkva. Zastava je žuta s bijelo-srebrno (prema Odluci i rješenju Ministarstva), odnosno zlatnožuto (prema Statutu), obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava blijedo je žuti gonfalon trokutastog kraja s resama, s grbom u sredini nafvišenim imenom općine u luku i dva reda i ukrštenom hrastovom grančicom i snopom žita u dnu.


Velika Pisanica, prijedlog 2010.

[Velika Pisanica, prijedlog 2010.] [Prijedlog] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Velika Pisanica, prijedlog 2010.]
[Velika Pisanica, prijedlog 2010.]
Prihvaćena: 21. rujna 2010.
Napuštena: 27. veljače 2013.
Izvori: "Općina Velika Pisanica proslavila svoj 21. rođendan", 30.06.2014. www.nula43.hr, 27.07.2014.
Oglas Općine Velika Pisanica, Croatian Yellow Pages, zutestranice.hr, 20.08.2014.

Završni prijedlog grba Velike Pisanice prikazivao je svaku crkvu kakva se nalazi u stvarnosti, odnosno imao je prikazane tri crkve različitog stila. Bile su smještene u polukružni štit raspoređene dvije iznad jedne. Zastava i gonfalon bili su isti kao danas, s tim grbom. Čini se da je promjena prikaza crkvi u jednostavan jednak simbolički izgled učinjena u zadnji čas, da grb bolje odgovara heraldičkim načelima, kao i njihov raspored jedne iznad dvije (zbog čega je promijenjen i oblik štita da bolje stanu), a opisi u odlukama pa čak i rješenju Ministarstva djelomično zadržavaju ostatke ranijeg opisa tog završnog prijedloga.Velika Trnovitica

[Velika Trnovitica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Velika Trnovitica]
Prihvaćena: 28. travnja 2010.     Odobrena: 5. rujna 2011.
Dizajn: Berislav Schejbal, arheolog iz Daruvara
Odobreni blazon grba: U plavome polju zlatno/žuto zvono nadvisuje trnova grančica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: […] grb Općine Velika Trnovitica - u plavom polju žuto zvono nadvisuje crna trnova grančica […] Na grbu zvono simbolizira mjesnu školu, i danas sačuvano i izloženo školsko zvono iz 1759 godine. Trnova grančica simbolizira današnje ime naselja i općine, odnosno srednjovjekovnu župu i crkvu sv. Martina "u Trnju"(1501) koja se nalazi na prostoru današnjeg naselja. (Čl. 1 i 2, Odluka, 2010.)
Grb Općine ima oblik zvona u plavom polju zlatno/žuto zvono nadvisuje crna trnova grančica. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: […] i zastava Općine omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini. (Čl. 1, Odluka, 2010.)
Zastava Općine je izrađena u omjeru 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Schejbal, Berislav: Likovni predložak grba i zastave Općine Velika Trnovitica (Artistic Stencil of Coat of Arms and Flag of Municipality of Velika Trnovitica), korespondencija s autorom, 2011.
Odluka o prihvaćanju grba i zastave Općine (Velika Trnovitica), 28.04.2010.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/10-01/0033, URBROJ: 515-02-03-02/1-11-3, 05.09.2011.
Statut Općine Velika Trnovitica, 01.02.2018, Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica, br. 1/2018, 01.02.2018.

Grb Velike Trnovitice je u plavom zlatno zvono nadvisuje crna trnova grančica. Zvono simbolizira mjesnu školu, čije je zvono iz 1759. sačuvano i izloženo u mjestu. Trnova grančica simbolizira današnje ime mjesta i općine, ali i srednjovjekovnu župu i crkvu Sv. Martina u Trnju (zabilježena 1501.) koja se nalazila na prostoru današnjeg naselja.

Godine 1997. općina Velika Trnovitica ustrojena je izdvajanjem iz općine Hercegovac.Veliki Grđevac

[Veliki Grđevac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Veliki Grđevac]
[Veliki Grđevac]
Prihvaćena: 23. rujna 2002.     Odobrena: 25. rujna 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na srebrnom/bijelom vodeničnom kolu stoji zlatna/žuta vidra sa srebrnom/bijelom ribom u gubici.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U poluokruglom štitu, na plavom polju zlatna/žuta vidra sa srebrnom/bijelom ribom u ustima, stoji na srebrnom/bijelom vodeničnom kolu. (Čl. 2, Odluka, 2002.)
Grb je oblika poluokruglog štita, a na plavom polju je zlatna/žuta vidra sa srebrnom/bijelom ribom u ustima, na srebrnom/bijelom vodeničnom kolu. (Čl. 6, Statut, 2006; Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzije omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 3, odluka, 2002.)
Zastava je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2006; Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Veliki Grđevac www.veliki-grdjevac.hr 06.06.2005.
Statut Općine Veliki Grđevac, 29.03.2006, Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac, br. 3/2006, 17.03.2006.
Odluka o donošenju grba i službene zastave Općine Veliki Grđevac, 23.09.2002.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/0066, URBROJ: 514-09-01-03-5, 25.09.2003.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Veliki Grđevac, [n.d.]) prema: Rješenje o davanju suglasnosti za postavljanje reklamnih panoa na stupove javne rasvjete i uporabe grba i imena Općine Veliki Grđevac, 05.07.2007, Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac, br. 8/2007, 21.07.2007.
Statut Općine Veliki Grđevac, 27.07.2009, Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac, br. 5/2009, 01.08.2009.
"Veliki Grđevac danas - Zastava i grb Općine Veliki Grđevac", Velikogrđevački list - List Općine Veliki Grđevac, br. 1, lipanj 2011, str. 4.
Statut Općine Veliki Grđevac (pročišćeni tekst), 10.07.2013, Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac, br. 5/2013, 13.07.2013.

Grb Velikog Grđevca je u plavom zlatna vidra koja u ustima drži srebrnu ribu i stoji na srebrnom mlinskom kolu. Grb je i referenca na Matu Lovraka, jednog od najznačajnijih hrvatskih pisaca za omladinu, a radnja jednog od njegovih najpopularnijih romana odvija se upravo u mlinu u blizini Grđevca. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Stolne su zastavice u obliku svečane, okomite trokutastog kraja, svijetlo plave sa žutim rubom, s grbom u sredini, imenom općine u tri luka iznad i ukrštenim grančicama lipe i hrasta ispod.


Veliki Grđevac, oko 1995.

Zastava nepoznata. [Veliki Grđevac, oko 1995.]
Prihvaćena: oko 1994. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: oko 2002. ?
Izvor: Razlednica Velikog Grđevca, oko 1994. Ljubazno ustupio g. Darko Kedmenec, 16.05.2005.

Veliki Grđevac je ranije koristio trodijelni grb s hrvatskim šahiranim poljima, crvenim polje s po dva zlatna klasa i dva zelena hrstova lista te u plavom polju utvrda na zelenom brijegu između dvije zlatne zvijezda i s dvije zlatne grede u dnu s natpisom GORDOWA, starim imenom mjesta. U sredini je zeleni štitić sa zlatnim inicijalima VG.Veliko Trojstvo

[Veliko Trojstvo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Veliko Trojstvo]
[Veliko Trojstvo] [Veliko Trojstvo]
Prihvaćena: 22. svibnja 2003.     Odobrena: 11. veljače 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome Sveto trojstvo.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine: U trokutastom/srcolikom štitu u plavom polju na bijelom/srebrnom oblaku sjede, desno: sin - Isus u crvenoj tunici, zlatnog-žutog aureola oko glave, desnom rukom pridržava zlatni-žuti križ, a lijevo; otac Bog - sjedokos, u zeleno-purpurnoj tunici, zlatnog/žutog aureola oko glave, desnom rukom drži zlatno žezlo, gore duh sveti/golubica, bijela raskriljenih krila, zlatnog-žutog aureola oko glave. (Čl. 5, Odluka, 2003.)
Opis grba: U plavome Sveto trojstvo. (Čl. 3, Odluka o izmjeni, 2004; Čl. 1, Odluka o izmjenama, 2004; Čl. 6a, Statut, 2006; Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)
Opis grba: U plavome Sveto Trojstvo. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava općine Zastava je jednobojna ZELENE boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2 : 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Odluka, 2003.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 3, Odluka o izmjeni, 2004; Čl. 2, Odluka o izmjenama, 2004; Čl. 6a, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava omjera širine i dužine 1:2, zelene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Web stranice Općine Veliko Trojstvo, www.veliko-trojstvo.hr, 10.10.2007
Statut Općine Veliko Trojstvo, 04.10.2001, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 9/2001, 15.10.2001.
Odluka o opisu grba i zastave kao i uvjetima i načinu uporabe grba i zastave Općine Veliko Trojstvo, 22.05.2003, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 8/2003, 06.06.2003.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-02/96-01/66, URBROJ: 515-10/96-04-6, 11.02.2004.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Veliko Trojstvo, 12.05.2004, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 4/2004, 04.06.2004.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu grba i zastave kao i uvjetima i načinu uporabe grba i zastave Općine Veliko Trojstvo, 12.05.2004, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 4/2004, 04.06.2004.
Statut Općine Veliko Trojstvo, 03.01.2006, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 2/2006, 04.01.2006.
Statut Općine Veliko Trojstvo, 12.08.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 16/2009, 13.08.2009.
Statut Općine Veliko Trojstvo, 15.03.2013, Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo, br. 1/2013, 15.03.2013.
Statut Općine Veliko Trojstvo, 23.01.2018, Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo, br. 1/2018, 23.01.2018.

Grb Velikog Trojstva prikazuje ime općine: u plavom na podnožju od oblaka desno sjedi Krist odjeven u crveno drži križ, lijevo Otac odjeven u zeleno, drži žezlo i u zaglavlju srebrni golub raširenih krila, sva tri lika sa zlatnim nimbusima. Ovo je heraldifikacija prikaza na glavnom vitraju u Crkvi Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je pravokutni zeleni gonfalon obrubljen zlatnim sa zlatnim resama uz donji rub, s grbom u sredini i imenom općine u dva luka iznad. Stolna zastavica je okomita zelena zastava trokutastog završetka, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama hrasta i loze ispod.


Veliko Trojstvo, dizajn

[Veliko Trojstvo, dizajn]
[Prijedlog]

Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Web stranice Općine Veliko Trojstvo, www.veliko-trojstvo.hr, 10.10.2007.

Svečana zastava kakva je dizajnirana je zeleni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama i ornamentima hrasta i vinove loze, s grbom u sredini i imenom općine iznad. Čini se da ovakva zastava nije izrađena, već je izrađena jednostavnija zastava kakva je prikazana iznad.


Veliko Trojstvo, oko 1995.

Zastava nepoznata. [Veliko Trojstvo, oko 1995.]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Napuštena: 22. svibnja 2003.
Izvori: Web stranice općine Veliko Trojstvo http://free-bj.hinet.hr/opcina-veliko-trojstvo 17.02.2003.
Slika prema navedenom izvoru.

Prije usvajanja današnjih simbola, općina je koristila ovaj kvazi-heraldički amblem.Zrinski Topolovac

[Zrinski Topolovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zrinski Topolovac]
Prihvaćena: 13. rujna 2018.     Odobrena: 17. rujna 2019.
Dizajn: Antonio Grgić, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U plavome polju na zelenome trobrijegu zlatno/žuto koplje s drškom u obliku jabučastog križa, gore desno i lijevo dvije zlatne/žute šesterokrake zvijezde.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: U plavome polju na zelenom trobrijegu zlatno/žuto koplje sa drškom u obliku križa, gore lijevo i desno dvije žute/zlatne šestokrake zvijezde. (Materijali A. Grgić, 2019.)
Opis grba: Grb Općine Zrinski Topolovac sadrži u plavome polju na zelenome trobrijegu zlatno/žuto koplje sa drškom u obliku križa, gore lijevo i desno dvije žute/zlatne šestokrake zvijezde. Zeleni trobrijeg simbolizira Bilogoru na području koje je Općina smještena. Koplje sa drškom u obliku križa simbolizira sv. Mihaela, ali i topografski smještaj crkve Sv. Križa koja je smještena na istaknutom brijegu. Dvije šestokrake zvijezde su simbol obitelji Zrinski koji su povijesno povezani sa Zrinskim Topolovcem. (Čl. 3, Prijedlog odluke, 2018.)

Opisi zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa grbom općine u sredini. (Materijali A. Grgić, 2019.)
Opis zastave: Zastava Općine Zrinski Topolovac je bijele boje omjera 2:1 s grbom Općine Zrinski Topolovac u sredini. (Čl. 3, Prijedlog odluke, 2018.)

Izvori: Privremeni statut Općine Zrinski Topolovac, 15.05.1997, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 5/1997, 15.10.1997.
Statut Općine Zrinski Topolovac, 15.12.1997, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 3/1998, 27.04.1998.
Statut Općine Zrinski Topolovac, 13.12.2001, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 1/2002, 10.01.2002.
Statut Općine Zrinski Topolovac, 03.02.2006, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 4/2006, 06.02.2006.
Statut Općine Zrinski Topolovac, 29.07.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/2009, 08.09.2009.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Zrinski Topolovac, 27.03.2013, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 4/2013, 31.05.2013.
Statut Općine Zrinski Topolovac, 29.01.2018, Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac, br. 1/2018, 30.01.2018.
Prijedlog Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Zrinski Topolovac, 13.09.2018, Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac, br. 5/2018, 14.09.2018.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/18-01/10, URBROJ: 515-22/2-19-6, 17.09.2019.
"Dan Općine Zrniski Topolovac", Općina Zrniski Topolovac, zrtopolovac.hr/2019/09/27/dan-opcine-zrinski-topolovac/, 27.09.2019.
Antonio Grgić, grafička mapa "Grb i zastava Općine Zrinski Topolovac", 2019.

Grb Zrinskog Topolovca je u plavome na zelenom trobrijegu zlatni klinasti jabučasti križ praćen dvama zlatnim šestokrakim zvijezdama. Ovaj križ interpretira se kao koplje s križem na vrhu kao simbol sv. Mihovila, zaštitnika Općine i župe. Zastava je bijela s grbom u sredini.

Godine 1997. općina Zrinski Topolovac ustrojena je izdvajanjem iz općine Rovišće.[Prethodna stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Bjelovar and Bilogora County - Communities][Slijedeća stranica: Primorsko-goranska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.