[Prethodna stranica: Riječka metropolija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Ecclesiastical Province of Split and Makarska][Slijedeća stranica: Đakovačko-osječka metropolija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 3. travnja 2016.
Posljednja promjena: 31. prosinca 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Splitsko-makarska metropolija

Provincia ecclesiastica Spalatensis-Macarscensis


Crkveni grbovi u Hrvatskoj slijede specifičnu crkvenu heraldičku tradiciju, koja se u pojedinostima razlikuje od svjetvone, plemičke i municipalne. Suvremena crvena heraldika poznaje grbove svećenika kao i raznih crkvenih institucija, a u 20. stoljeću primjećuje se manji ili veći odmak od tradicionalnih heraldičkih principa u sastavljanju sadržaja u štitu. Oznake časti za svećenike su galero - svećenički šešir širokog oboda iz kojeg vise uzice s kićankama. Ovisno o rangu razlikuje se boja galera i broj kićanki. Osim toga, iza štita biskupi imaju križ, nadbiskupi dvostruki križ, a mogu imati i druge oznake poput mitre ili pastirskog štapa. Metropoliti po tradiciji još imaju i palij ovješen o štit, iako se to danas često izostavlja.
Danas u pravilu svećenici biraju grb tek prilikom imenovanja za biskupa. Prilikom uzvišenja u više crkvene časti mogu zradžati isti grb s primjereno promijenjenim oznakama ranga, a mogu uvesti i promjene u samom sadržaju štita grba. Obično se pak jednom izabrano biskupsko geslo zadržava cijelog života.
Crkvene teritorijalne jedinice u Hrvatskoj danas samo ponekad imaju grbove, koji se često sastoje samo od štita i likova u njemu, a nerjetko su jednaki ili se temelje na grbu prvog nositelja pastirske službe u toj jedinici. Ponekad se umjesto grbova rabe (kružni) pečati.
Za razliku od municipalnih i državnih grbova, koji danas uglavnom imaju standardizirani likovni prikaz, crkveni grbovi iste osobe ili institucije razlikuju se, u skladu s heraldičkom tradicijom, ovisno o umjetniku i mediju prikaza u mnogim detaljima umjetničkog oblikovanja. Ovdje se prikazuju u umjetničkoj interpretaciji autora web stranica.
Zastave ovih pojedinaca i institucija, u pravilu, za sada nisu zabilježene u uporabi.


Područje metropolije ima tradiciju iz prvih stoljeća kršćanstva, u 3. stoljeću utemeljena je kao Salonitanska biskupija, tijekom 6 st. uzdignuta u nadbiskupiju, a nakon propasti Salone, premješta svoje sjedište u Split u 7. st. kao biskupija, a od 925. kao nadbiskupija i metropolija nadređena svim biskupijama na području tadašnje Dalmacije i Hrvatske, od Kotora na istoku do Osora na zapadu. Područje metropolije smanjuje se nakon perioda hrvatskih narodnih vladara, osnivanjem Dubrovačke (1120.) i Zadarske (1154.) metropolije te Zagrebačke biskupije sufraganske ugarskim metropolijama. Ipak od 12. stoljeća Splitski metropolitanski nadbiskupi nose naslov legata apostolske stolice (legatus Apostolicae sedis), a od 13. st. do 1807. naslov primasa Dalmacije i cijele Hrvatske (primas Dalmatiae et totiusque Croatia). Slijedi duže razdoblje sedisvakancije, da bi 1828. bio ukinut nadbiskupski status te je snižena na razinu biskupije i ujedinjena s Makarskom u Splitsko-makarsku biskupijom sufragansku Zadarskoj nadbiskupiji, iako je tada proširena područjem ukinute Trogirske biskupije. Istodobno su ukinute i biskupije s područja dotadašnje Dubrovačke Republike, a Dubrovnik postaje sjedištem sufragnske biskupije. Na rang nadbiskupije i metropolije uzdignuta 1969. s jurisdikcijom nad šibenskom, hvarsko-bračko-viškom, dubrovačkom i kotorskom biskupijom. Kotorska biskupija nalazi se na podrućju Crne Gore.

Vidi još:

Splitsko-makarska nadbiskupija

Archidioecesis Spalatensis-Macarscensis

Utemeljena u 3. stoljeću je kao Salonitanska biskupija, premješta svoje sjedište u Split u 7. st., od 925. kao nadbiskupija i metropolija. Do 1807. Splitski nadbiskupi i metropoliti su primasi Dalmacije i cijele Hrvatske. Splitsko-makarska biskupija osnovana 1828. iz područja ranije Splitske nadbiskupije te Makarske i Trogirske biskupije. Uzdignuta u nadbiskupiju 1969.Marin Barišić

Msgr. Dr. Marin Barišić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski

[Marin Barišić]

U upotrebi: od 1993.
Izvor: "Nadbiskupov grb", Splitsko-makarska nadbiskupija, www.smn.hr, 2016.

U zlatnom ispunjenom crvenim srcem u podnožju desno u plavom tri srebrne grede. Štit nadvišen plavim dvostrukim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po deset zelenih kićanki. Ispod u zlatnoj vrpci plavo geslo: „Oče naš“.

Imenovan 2000. Od 1993. pomoćni biskup splitsko-makarski i naslovni biskup Feradija Maggiorea. Doktorirao 1978. (?) na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Ante Jurić (1922. – 2012.)

Msgr. Ante Jurić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski

[Ante Jurić (1922. – 2012.)]

U upotrebi: od 1988.
Izvor: "U križu je spas! Nadbiskup Ante Jurić.", Neokatekumenski put, neokatekumenski-put.blogspot.hr, 29.11.2012.

U srerbnom četvoren crvenim križem, u prvom zlatno sunce izlazi i donjeg lijevog ugla, u drugom golubica u letu, u trećem dvostruki plavi odrezani rožnik, u četvrtom crveni ispred plavog ispred crvenog latinskog križa. Iza štita zlatni biskupski štap s dvostukim jabučastim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po deset zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „U križu je spas“.

Imenovan 1988. Umirovljen 2000.Petar Šolić (1948. – 1992.)

Msgr. Dr. Petar Šolić, pomoćni biskup splitsko-makarski, naslovni biskup maurianski

Imenovan 1991.Frane Franić (1912. – 2007.)

Msgr. Dr. Frane Franić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski

[Frane Franić (1912. – 2007.)]

U upotrebi: od 1950. ?
Izvor: Silvana Burilović: "Upriličen znanstveni simpozij o životu i radu nadbiskupa Franića", Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, www.franjevci-split.hr, 03.12.2012.

U crveno-srebrno šahiranom zlatna krilata kula. Štit nadvišen zlatnim dvostrukim križem. Geslo: Victoria sanctorum (Pobjeda svetih)

Imenovan biskupom splitsko-makarskim 1954. Od 1969 nadbiskup i metropolit. Umirovljen 1988. Pomoćni biskup splitsko-makarski i naslovni biskup Agathopolisa 1950. Doktorirao 1941. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Ivo Gugić (1920. – 1983.)

Msgr Ivo Gugić, pomoćni biskup splitsko-makarski, naslovni biskup Bonusta

Imenovan 1966., ranije od 1961. pomoćni biskup dubrovački, i od 1983. biskup kotorski.Kvirin Klement Bonefačić (1870. – 1957.)

Msgr. Dr. Kvirin Klement Bonefačić (Quirinus Clement, Quirino Clemente Bonefacic), biskup splitsko-makarski

[Kvirin Klement Bonefačić (1870. – 1957.)]
[Rekonstrukcija]

U upotrebi: od 1923

Razdijeljen, gore raskoljen, prvo u plavom srebrni [kalež?…], drugo u zlatnom na zelenom brijegu drvo s crevnim plodovima [?], treće u crvenom srebrni križ u prstenu od zlatnih zvjezdica [?]. Nad štituom zlatni križ između zlatne mitre i pastirskog štapa, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u plavoj vrpci srebrno geslo: „[?]“.

Imenovan 1923. Umirovljen 1954, naslovni biskup Janjine (Ioannina). Doktorirao 1903. na Visokom znanstvenom zavodu Sv. Augustina za školovanje diocezanskih svećenika (Augustineum) u Beču.
Slika rekonstruirana prema mutnoj minijaturi - prilično nevjerodostojna!Juraj Carić (1867. – 1921.)

Msgr. Dr. Juraj (Giorgio, Georg) Carić, biskup splitsko-makarski

Imenovan 1918. Od 1906. pomoćni biskup splitsko-makarski, naslovni biskup Kerama (Ceramus). Doktorirao 1891. na Visokom znanstvenom zavodu Sv. Augustina za školovanje diocezanskih svećenika (Augustineum) u Beču.Antun Đivoje (1851. – 1917.)

Msgr. Dr. Antun Đivoje (Gjivoje), biskup splitsko-makarski

Imenovan 1911. Doktorirao 1880. na Sveučilištu u Beču.Vicencije Palunko (1842. – 1921.)

Msgr. Vicencije (Vincenco, Vince, Vicko) Palunko, pomoćni biskup splitsko-makarski, naslovni biskup Rodope

Imenovan 1904.Filip Frano Nakić (1837. – 1910.)

Imenovan 1889.Stjepan Benedikt Pavlović Lučić (1825. – 1905.)

Msgr Stjepan Benedikt Pavlović Lučić (Stefano Benedetto Paulovic-Lucich), pomoćni biskup splitsko-makarski, naslovni biskup nikopoljski

Imenovan 1880.Dubrovačka biskupija

Dioecesis Ragusina

Utemeljena u prvim stoljećima kršćanstva kao Epidaurska (Cavtatska) biskupija, u 7. st. Preseljena u Ragusu (Dubrovnik). Uzdignuta u nadbiskupiju i metropoliju 999. s nadležnosti od Neretve do Bojane u unutrašnjosti Bosne i Srbije. Nakon propasti Dubrovačke Republike, 1828. postaje biskupija podređena Zadarskoj nadbiskupiji, pripojene su joj tada ukinute biskupije Ston i Korčula. Od dijelova zaleđa 1846. ustrojen Apostolski vikarijat Hercegovina. Od 1969. sufraganska Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.Mate Uzinić

Msgr. Mate Uzinić, biskup dubrovački

[Mate Uzinić]

Dizajn: Grafički studio Charlot, Split
Izvor: "Grb biskupa Uzinića", Naša Gospa, br. 44, srpanj 2011.

U crvenom na plavom podnožju sa srebrnim valovima u kojima je riba stoji zlatni sv. Vlaho, desnicom blagosivlja, u ljevici drži srebrni grad i biskupski štap, gore desno srebrno glagoljsko slovo Ⰰ (Az) i lijevo srebrno glagoljsko slovo Ⱉ (Ot). Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u zlatnoj vrpci crno geslo: „Od ljudi za ljude“ [Εξ ανθρωπων υπερ ανθρωπων, (Eks anthrópon hyper anthrópon), Ex hominibus pro hominibus, Ⱁⱅ ⱍⰾⱁⰲⱑⰽⱜ ⰸⰰ ⰾⱓⰴⰻ (Ot člověkь za ljudi)].

Imenovan 2011.Želimir Puljić (1947. – 1990.)

Msgr. Želimir Puljić, biskup dubrovački

[Želimir Puljić (1947. – 1990.)]

U crvenom preko tri srebrne grede zlatno obrubljeni tropletni križ. Iza štita srebrni biskupski štap s trolisnim križem između ukrštene srebrne mitre i pastirskog štapa, nadvišeni zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „Unitas Libertas Cartitas“ (Jedinstvo, Sloboda, Ljubav).

Imenovan 1989. Od 2010. nadbiskup zadarski.
Kao nadbiskup koristi isti grb uz primjereno promijenjene oznake časti.Pavao Žanić (1918. – 2000.)

Msgr. Pavao Žanić, apostolski administrator dubrovački

Geslo: „In fide, spe et caritate“ (U vjeri, nadi i ljubavi)

Imenovan apostolskim administratorom 1988. kao biskup mostarsko-duvanjski (1980. – 1993.) zbog bolesti i kasnije umirovljenja biskupa Perneka, do zaređenja biskupa Puljića 1990. Ranije od 1970. biskup koadjutor mostarsko-duvanjski, naslovni biskup Edistijane.Severin Pernek (1924. – 1997.)

Msgr. Dr. Severin Pernek, biskup dubrovački

[Severin Pernek (1924. – 1997.)]

U crvenom šest srebrnih kosih greda, prva četvorina u plavom latinski srebrni križ. Nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u vrpci geslo: „Veritate in caritate“ ([Služiti] istini u ljubavi).

Imenovan 1967. Doktorirao 1960. na Papinskom sveučilištu Laterana u Rimu.Pavao Butorac (1888. – 1966.)

Msgr. Pavao Butorac, biskup dubrovački

Imenovan 1950. Od 1938. biskup kotorski, od 1940. apostolski administrator Dubrovačke biskupije. Počasni doktorat Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu 1964.Ivo Gugić (1920. – 1996.)

Msgr Ivo Gugić, pomoćni biskup dubrovački, naslovni biskup Bonusta

Imenovan 1961., kasnije od 1966. pomoćni biskup splitsko-makarski, i od 1983. biskup kotorski. Umirovljen 1996.Josip Marija Carević (1883. – 1945.)

Msgr. Dr. Josip Marija Carević, biskup dubrovački

Imenovan 1929. Umirovljen 1940. kao biskup emeritus dubrovački, naslovni biskup Aristiuma. Doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Josip Grgur Marčelić (1847. – 1928.)

Msgr. Dr. Josip Grgur (Giuseppe Gregorio) Marčelić, biskup dubrovački

Imenovan 1894. Od 1893. apostolski administrator kotorski, naslovni biskup Tanisa. Doktorat teologije u Beču.Vlaho Barbić (1878. – 1928.)

Msgr. Vlaho Barbić, pomoćni biskup dubrovački, naslovni biskup surski

Imenovan 1923.Hvarsko-bračko-viška biskupija

Dioecesis Pharensis, Brazensis et Lissensis

Utemeljena sredinom 12. st. kao Hvarska ili Otočka biskupija sa sjedištem u Starom Gradu na Hvaru, od 1278. u gradu Hvaru, obuhvaća otoke Hvar, Brač i Vis te niz manjih otoka u akvatriju, a do 14. st. i otoke Korčulu, Mljet te Makarsko primorje. U 19. st. naziva se Hvarsko-bračka, a od kraja 19. st. nosi današnje ime, iako se uvijek čak i u formalnim prilikama nazivala i danas se naziva jednostavno Hvarska biskupija.Msgr. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški

[]

U nebesko plavom zlatno slovo M iznad mora s tri zlatne šestokrake zvijezde (1, 2). Nad štitom zlatni trolisni križem između mitre i pastirskog štapa, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u nebesko plavoj vrpci crno geslo: „Neka je Bog prvi“.

Imenovan 1989.Celestin Bezmalinović (1912. – 1994.)

Msgr. Fr. Celestin (Duje) Bezmalinović, O.P., biskup hvarsko-bračko-viški

[Celestin Bezmalinović (1912. – 1994.)]
[U izradi]

U crno-srebrnom staklu ljiljanski križ u inverziji, glava u [plavom tri zlatne šestokrake zvijezde ?]. Iza štita biskupski štap s trolisnim križem između ukrštene mitre i pastirskog štapa, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u plavoj vrpci geslo: „[?]“.

Naslijedio 1970. Ranije pomoćni biskup hvarsko-brački-viški, naslovni biskup hadrumetski od 1956., biskup koadjutor hvarsko-brački-viški od 1967. Umirovljen 1989.Miho Pušić (1880. – 1972.)

Msgr. Miho (Mihovil) Pušić, biskup hvarsko-bračko-viški, nadbiskup ad personam

Geslo: Propter Christum usque ad mortem (Za Krista sve do smrti).

Imenovan 1926. Nadbiskup ad personam 1940. Administrator Zadarske nadbiskupije 1948. - 1950. Umirovljen 1970 kao naslovni nadbiskup buksentski.Luca Pappafava (1851. – 1925.)

Msgr. Luca Pappafava, biskup hvarsko-bračko-viški

Izvor: Joško Bracanović: "Luka Papafava – šibenski (1912.–1918.) i hvarski biskup (1918.–1925.)", Croatica Christiana Periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Zagrebu, 71 (2013.), str. 145-154.

Grb je u plavome zlatno srce okruženo trnovom krunom iz kjojeg izrasta plamen i križ. Geslo: Charitas Labor.

Imenovan 1918. Ranije od 1911 biskup šibenski.Jordan Zaninović (1840. – 1917.)

Msgr. Jordan (Giordano, Mihovil) Zaninović, biskup hvarsko-bračko-viški

Izvor: Joško Bracanović: "Hvarski biskup Jordan Zaninović (1903.–1917.)", Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Zagrebu, 67 (2011.), str. 169–180.

Razdijeljen, gore u crnom kruna s palminom grančicom i ljiljanom između gore zlatne šestokrake zvijezde i dolje psa dalmatinca koji drži baklju, vladarsku jabuku i knjigu, i dolje u plavom hrast s likom Gospe. Geslo: Sub umbra illius sedi (Sjedim u njegovu hladu [Pjesma nad pjesmama, 2:3]).

Imenovan 1903.Fulgencije Carev (1826. – 1901.)

Msgr. Fulgencije Carev (Fulgenzio Czarev), O.F.M., biskup hvarsko-bračko-viški, nadbiskup ad personam

Imenovan 1888. Ranije nadbiskup skopski od 1879.Šibenska biskupija

Dioecesis Sibenicensis

Na ovom području je zabilježena barem od 6. st. Skradinska biskupija. Od 15. st. gubi na značaju i povremeno je pod upravom biskupa iz susjednih gradova: Nina, Zadra, Šibenika i Makarske. Skradinski biskupi imaju jurisdikciju na Kninskom i Bosanskom biskupijom u 17. st., a od 1673 biskupija je sufraganska Makarskoj, iako je šibenski biskup osporavao odluku. Nakon oslobođenja većeg dijela teritorija od Osmanlija 1700., ponovo je uspostavljena Skradinska biskupija. Trogirska biskupija osnovana je u 10. st., a Šibenska 1298. kao sufraganske Splitskoj nadbiskupiji. Područje Skradinske biskupije je 1828. uključeno u sastav Šibenske, kao i dijelovi ukinute Trogirske biskupije.Tomislav Rogić

Msgr. Tomislav Rogić, biskup šibenski

[Tomislav Rogić]

Dizajn: Antonio Šunjerga, dizajner iz Šibenika
Izvori: Biskupski grb i geslo, Šibenska biskupija, www.sibenska-biskupija.hr, 2016.
Tumačenje grba biskupa Rogića, Šibenski portal, sibenskiportal.rtl.hr, 30.06.2016.

Razdijeljen, gore raskoljen, prvo u srebrnom zlatni kristogram nadvisuje zlatnu osmerokraku zvijezdu, drugo crveno-srebrno šahirano, treće u plavom srebrna školjka. Iza štita biskupski štap sa zlatnim trolisnim križem s Jaganjcem pobjednikom u sredini, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci geslo: „Sve i u svemu Krist“.

Imenovan 2016.Ante Ivas

Msgr. Ante Ivas, biskup šibenski u miru

[Ante Ivas]

Izvor: Biskupski grb i geslo, Šibenska biskupija, www.sibenska-biskupija.hr, 02.04.2016.

U srebrnom ljevokosa dva puta povijena plava greda između grančice masline i crvenog jednojarbolnog broda s bijelim trokutastim jedrom, glava štita valovita u crvenom srebrna šestokraka zvijezda, podnožje valovito u plavom srebrna riba. Iza štita srebrni križ između ukrštene srebrne mitre i srebrnog pastirskog štapa, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „Da imaju život u izobilju“ ([ut vitam habeant et abundantius habeant] [Iv 10:10].

Imenovan 1997. Umirovljen 2016. Ranije od 1996. dijecezanski upravitelj Šibenske biskupije.Srečko Badurina (1930. – 1996.)

Msgr. Dr. Srećko Badurina, T.O.R., biskup šibenski

Izvori: "Omiljeni šibenski biskup Srećko Badurina rođen na današnji dan", Šibenski portal, sibenskiportal.rtl.hr, 12.05.2016.
Josip Marcelić: "In Memoriam Mons. Dr. o. Srećko Badurina, šibenski biskup", Crkva u svijetu, 31(4) 1996, 443-447.

Grb sadrži lik Tau križa kao znak franjevaca trećeredaca. Geslo: "On je mir naš".

Imenovan 1987. Doktorirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrbeu 1965.Anton Tamarut (1932. – 2000.)

Msgr. Dr. Anton Tamarut, biskup šibenski

Imenovan 1986. Kasnije od 1987. nadbiskup koadjutor riječko-senjski, naslijedio 1990. Formalno je nakratko 2000. prvi nadbiskup i metrolpolit riječki. Doktorirao na Papinskome sveučilištu Gregoriani i Liturgijskom intstitutu na Papinskome Ateneju sv. Anzelma 1966.Josip Arnerić (1912. – 1994.)

Msgr. Josip Arnerić, biskup šibenski

Imenovan 1961. Umirovljen 1986.Msgr. Ćiril Banić, biskup šibenski

Izvori: "ŠIBENIK: Održan znastveni skup o biskupu Baniću",Šibenski portal, sibenskiportal.rtl.hr, 2016.

Grb sadrži lik uskrsnog Jaganjca pobjednika, kako stoji na gori iz koje ističe rijeka, iznad Biblija, loza i klasje. Geslo: „Opus Dommini operare" (Činiti djelo Božje).

Imenovan 1960. Ranije od 1951. apostolski administrator šibenski, naslovni biskup koronski.Jeronim Mileta (1871. – 1947.)

Msgr. Dr. Fra. Jeronim (Jeronim-Antun, Jerolim, Girolamo Maria, Hieronymus Maria) Mileta, O.F.M. Conv., biskup šibenski

[Jeronim Mileta (1871. – 1947.)]

Izvor: "»Ljubav nas Kristova podžiže!«: 1922. - 1932.", Katolik, br. 14, Šibenik, 03.04.1932. str. 1-2.

Dva puta razdijeljeno, u srebrnome franjevački znak (ispred križa ukrštene ruke Isusa i sv. Franje), u plavome desno zlatni okrunjeni marijanski monogram i lijevo ukršteni papinski ključevi, i u crvenome pelikan u milosrđu. Iza štita biskupski štap s trolisnim križem između ukrštene mitre i pastirskog štapa, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u vrpci geslo: „Charitas Christi urget nos“ (Ljubav nas kristova podžiže) [2 Kor 5:14].

Imenovan 1922.Luka Pappafava (1851. – 1925.)

Msgr. Luca (Luka) Pappafava, biskup šibenski

Izvor: Joško Bracanović: "Luka Papafava – šibenski (1912.–1918.) i hvarski biskup (1918.–1925.)", Croatica Christiana Periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Zagrebu, 71 (2013.), str. 145-154.

Grb je u plavome zlatno srce okruženo trnovom krunom iz kjojeg izrasta plamen i križ. Geslo: Charitas Labor.

Imenovan 1911. kasnije od 1918. biskup hvarsko-bračko-viški.Vincenzo Pulišić (1853. – 1936.)

Msgr. Dr. Vinko (Vincenzo) Pulišić, biskup šibenski

Imenovan 1903. kasnije od 1910. metropolit i nadbiskup zadarski od 1922., onda naslovni nadbiskup Cezareje Kapadokijske.Matteo Zannoni (1831. – 1903.)

Msgr Dr Mate (Matteo) Zannoni, biskup šibenski

Imenovan 1895.Kotorska biskupija (Crna Gora)

Dioecesis Cattarensis (Mons Niger)

Kotorska biskupija zauzima sjeverni dio obalnog pojasa Crne Gore, a sufraganska je Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Kotorski se biskup spominje 787 na Nicejskom koncilu, a 925 na splitskim crkvenim saborima. U 11. stoljeću spominje se kao sufraganska nadbiskupiji Canosa-Bari, pa dukljansko-barskoj i dubrovačkoj nadbiskupiji te opet kanosko-barijskoj sve do 1828. kada je podređena Zadarskoj nadbiskupiji do 1932. Od tada je izravnom upravom Svete Stolice do uključivanja u Splitsko-makarsku metropoliju 1969.Ilija Janjić

Msgr ilija Janjić, biskup kotorski

Imenovan 1996.Ivo Gugić (1920. – 1996.)

Msgr Ivo Gugić, biskup kotorski

Imenovan 1983. Ranije od 1961. pomoćni biskup dubrovački, naslovni biskup Bonuste, a od 1966. pomoćni biskup splitsko-makarski. Umirovljen 1996.Marko Perić (1926. – 1983.)

Msgr. Marko Perić, biskup kotorski

Imenovan 1981.Gracija Ivanović (1903. – 1983.)

Msgr. Don Gracija Ivanović, apostolski administrator kotorski

Imenovan apostolskim administratorom kotorskim 1937. – 1938. te ponovo 1950. – 1981.Pavao Butorac (1888 – 1966)

Msgr. Pavao Butorac, biskup kotorski

Imenovan 1938., od 1940. i apostolski administrator Dubrovačke biskupije. Kasnije od 1950. biskup dubrovački. Počasni doktorat Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu 1964.Frano Uccellini (1847. – 1937.)

Msgr. Dr. Frano (Francesco) Uccellini (Ućelini) - Tice (Tica), biskup kotorski

Imenovan 1895. Prije od 1894. apostolsi administrator kotorski, naslovni biskup bendski.[Prethodna stranica: Riječka metropolija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Ecclesiastical Province of Split and Makarska][Slijedeća stranica: Đakovačko-osječka metropolija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.