[Prethodna stranica: Međimurska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Medjimurje County - Communities][Slijedeća stranica: Grad Zagreb]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 3. listopada 2000.
Posljednja promjena: 21. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Međimurske županije.

Međimurska županija - općine


 1. Belica
 2. Dekanovec
 3. Domašinec
 4. Donja Dubrava
 5. Donji Kraljevec
 6. Donji Vidovec
 7. Goričan
 8. Gornji Mihaljevec
 9. Kotoriba
 10. Mala Subotica
 11. Nedelišće
 12. Orehovica
 13. Podturen
 14. Pribislavec
 15. Selnica
 16. Strahoninec
 17. Sveta Marija
 18. Sveti Juraj na Bregu
 19. Sveti Martin na Muri
 20. Šenkovec
 21. Štrigova
 22. Vratišinec

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997. novoustrojene su općine Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Sveta Marija i Šenkovec, a 2001. i općina Pribislavec.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Belica

[Belica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Belica]
[Belica] [Belica]
Prihvaćena: 22. kolovoza 2006.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome tri srebrna/bijela krumpirova cvijeta (2, 1).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: u trokutastom srcolikom štitu u zelenom polju tri bijela (srebrna) cvijeta krumpira, žutog (zlatnog) tučka (2, 1). (Čl. 7, Odluka, 2006; Čl. 2, Odluka, 2007.)
Grb je oblika trokutastog srcolikog štita. U zelenom polju su tri srebrna (bijela) cvijeta krumpira, zlatnog (žutog) tučka. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Belica obrubljen žutom (zlatnom) trakom. (Čl. 10, Odluka, 2006; Čl. 2, Odluka, 2007.)
Zastava Općine Belica je zelene boje, omjera 1:2, sukladno zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Belica obostrano, žuto obrubljen. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: "Cvijetovi krumpira na grbu i zastavi", Međimurje, županijske novine, br. 2676, 08.08.2006.
Statut Općine Belica, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Belica, 04.06.2002, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2002, 09.07.2002.
Statut Općine Belica (pročišćeni tekst), 31.01.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2006, 04.02.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Belica, 22.08.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2006, 31.08.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/53, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Belica, 5.06.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2007, 30.06.2007.
Statut Općine Belica, 20.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Belica, 20.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 4/2013, 22.03.2013.
"Prijem uspješnih učenika", 04.07.2012, Općina Belica, www.belica.hr
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
"Povodom Dana Općine Belica održana svečana sjednica općinskog vijeća", 28.06.2014, eMeđimurje, emedjimurje.rtl.hr

Grb Belice je u zelenom tri srebrna krumpirova cvijeta (2, 1). Krumpir je među najznačajnijim poljoprivrednim kulturama Međimurja. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je bijeli gonfalon trokutastog kraja s resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama breze ispod. Stolne zastavice su istog temeljnog izgleda kao i svečana zastava, ali pravokutnog oblika.Dekanovec

[Dekanovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dekanovec]
[Dekanovec]
Prihvaćena: 7. travnja 2003.     Odobrena: 11. veljače 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome crni klarinet prekrižen srebrnim/bijelim perom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Dekanovec ima sljedeći izgled: u svijetlo plavom polju srcoliko - trokutasteg štita ukriženi su desno ukoso crni klarinet, a lijevo ukoso bijelo - srebrno pero. (Čl. 4, Odluka o grbu, 2003.)
Grb Općine Dekanovec ima sljedeći izgled: u plavome crni klarinet prekrižen srebrnim/bijelim perom. (Čl. 1, Odluka o grbu, 2004.)
Grb Općine Dekanovec ima sljedeći izgled: u svijetlo plavom polju srcoliko – trokutastog štita ukriženi su desno ukoso crni klarinet, a lijevo ukoso bijelo – srebrno pero. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2 : 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno - žutom trakom. Svečana zastava (gonfalon) izrađena je od visoko sjajnog materijala, obrubljena zlatno/žutom trakom, na dnu zastave su istaknuta 3 (tri) repa ukrašena sa zlatnim cufovima, a opremljena je priborom za ovjes, nošenje i postavljanje. (Čl. 4, Odluka o zastavi, 2003.)
Zastava Općine Dekanovec je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 1, Odluka o zastavi, 2004.)
Zastava Općine Dekanovec je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, sukladno zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Dekanovec obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Međimurske novine, www.mnovine.hr
"Općina Dekanovec - Dobili grb i zastavu", Međimurske novine, br. 397, 16.04.2003.
"Općina Dekanovec - Ostavština Florijana Andrašeca osnova za izradu grba i zastave", Međimurske novine, br. 391, 05.03.2003.
"Općina Dekanovec - Tko će sanirati oštećenu crkvenu ogradu?", Međimurske novine, br. 398, 23.04.2003.
Statut Općine Dekanovec, 25.05.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 2/1997, 14.04.1997.
Statut Općine Dekanovec, 28.09.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2001, 11.10.2001.
Odluka o zastavi Općine Dekanovec, 07.04.2003, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 2/2003, 02.06.2003.
Odluka o grbu Općine Dekanovec, 07.04.2003, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 2/2003, 02.06.2003.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/25, URBROJ: 515-10/06-04-4, 11.02.2004.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zastavi Općine Dekanovec, 29.03.2004, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2004, 31.04.2004.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu Općine Dekanovec, 29.03.2004, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2004, 31.04.2004.
Statut Općine Dekanovec, 04.01.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2006, 04.02.2006.
Statut Općine Dekanovec, 14.04.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2009, 15.04.2009.
Statut Općine Dekanovec, 28.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2013, 17.04.2013.

Grb Dekanovca je u plavom polju prekriženi klarinet i srebrno pero. Ovi elementi odnose se na Florijana Andrijašeca, najpoznatijeg Dekanovčanina, muzičkog pedagoga i sakupljača narodne glazbe ovog kraja. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plava s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama breze ispod, a završava se s tri repa s kićankama.

Općina Dekanovec izdvojena je 1997. godine iz općine Domašinec.Domašinec

[Domašinec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Domašinec]
[Domašinec]
Prihvaćena: 15. prosinca 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome prekriženi zlatni/žuti mlatovi za žito.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb je oblika poluokruglog štita u donjem dijelu i kvadratnog u gornjem dijelu. Podloga grba je zelene boje na kojoj su u križ postavljeni mlatovi zlatno žute boje. (Čl. 7, Odluka, 2004; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine Domašinec je jednobojna tamno zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, sukladno zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Domašinec obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 10, Odluka, 2004; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: opcina-domasinec.hr 14.10.2007
Statut Općine Domašinec, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Domašinec, 15.12.2004.
Statut Općine Domašinec, 31.03.2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 4/2005, 08.04.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/05-01/4, URBROJ: 515-10-/06-05-4, 02.06.2005.
Likovno rješenje grba, zastave i počasne zastave Općine Domašinec, Herladic Art, 2005.
Statut Općine Domašinec, 12.12.2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 16/2005, 17.12.2005.
Statut Općine Domašinec, 26.02.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2009, 13.03.2009.
Statut Općine Domašinec, 15.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2013, 15.03.2013.

Grb Domašinca je u zelenom polju dva zlatna mlata. Mlat ili mlatilo poljoprivredno je oruđe korišteno za vršenje žita, odnosno odvajanje zrnja od stabljike. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je zeleni gonfalon koji završava trokutasto, s grbom u sredini, dva ukrštena snopa pšenice ispod, a u zaglavlju ime općine u dva reda.Donja Dubrava

[Donja Dubrava] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donja Dubrava]
[Donja Dubrava] [Donja Dubrava]
Prihvaćena: 2. travnja 2003.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome crni top okrenut ulijevo nadvisuje zlatni/žuti hrast.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine u četvrstastom štitu u crvenom gore ima zlatni hrast – dub, dolje crni top – uljevo. (Čl. 8, Odluka, 2003.)
Grb Općine Donja Dubrava je u četvrtastom štitu u crvenoj boji na kojem je u gornjem dijelu zlatni hrast - dub, a dolje crni top - udesno. (Čl. 8, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Općine je omjera 2:1, jednobojna, plave boje, dimenzije 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen sa zlatno/žutom trakom. (Čl. 11, Odluka, 2003.)
Zastava Općine Donja Dubrava je jednobojna: plave boje. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 9, Statut, 2009.)

Izvori: Službene stranice Donje Dubrave http://www.donjadubrava.com 20.12.2003
"Blagoslov zastava 13. srpnja 2003", Vijesti za srpanj 2003, www.donjadubrava.com
"Traži se grb i zastava", Međimurje - županijeske novine, br. 2482, 19.11.2002, www.medjimurje.com
"Donja Dubrava - Proslava Dana općine 13. srpnja", Međimurske novine, br. 409, 09.07.2003, www.mnovine.hr
Statut Općine Donja Dubrava, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Donja Dubrava, 02.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 7/2001, 30.11.2001.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu grba i zastave Općine Donja Dubrava, 14.11.2002, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 7/2002, 09.12.2002.
Odluka o grbu i zastavi Općine Donja Dubrava, 02.04.2003, Klasa:021-05/03-01/164-8, Ur.br.2109/05-03-01.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/57, URBROJ: 512-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Donja Dubrava, 06.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Donja Dubrava, 27.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2013, 17.04.2013.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Donje Dubrave je u crvenom polju zlatno drvo hrasta te u dnu crni top. Hrast oslikava ime Dubrava, koje označava hrastovu šumu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Zastava je blagoslovljena 13. srpnja 2003. Svečana zastava je plava s grbom u sredini imenom općine iznad, te hrastovom i lipovom grančicom ispod, a završava trokutasto sa zlatnim resama. Stolne su zastavice istog općeg izgleda, ali pojednostavljenog oblika.Donji Kraljevec

[Donji Kraljevec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donji Kraljevec]
[Donji Kraljevec]
Prihvaćena: 9. prosinca 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome crni propeti konj, glava štita: u zelenome zlatna/žuta kruna.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U trokutastom, srcolikom štitu, u glavi na zelenom zlatna/žuta kruna, dolje u srebru/bijelom crni propeti konj, udesno. (Čl. 6, Odluka o grbu, 2004.)
U trokutastom, srcolikom štitu, u glavi na zelenom zlatna/žuta kruna, dolje u srebru/bijelom crni propeti konjić. (Čl. 6, Odluka, 2009.)

Opis zastave: Zastava je jednobojna bijele/srebrne boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žuto trakom. (Čl. 4, Odluka o zastavi, 2004.)
Izvori: Službene stranice Općine Donji Kraljevec http://www.donjikraljevec.hr 06.03.2005.
Statut Općine Donji Kraljevec, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Donji Kraljevec, 08.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2001, 11.10.2001.
Odluka o zastavi Općine Donji Kraljevec, 09.12.2004, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 16/2004, 23.12.2004.
Odluka o grbu Općine Donji Kraljevec, 09.12.2004, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 16/2004, 23.12.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/05-01/13, URBROJ: 515-10/06-05-3, 02.06.2005.
Statut Općine Donji Kraljevec, 13.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Odluka o grbu Općine Donji Kraljevec, 19.11.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 20/2009, 23.11.2009.
Statut Općine Donji Kraljevec, 10.04.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2013, 17.04.2013.
"Započeli Dani Općine Donji Kraljevec", 07.05.2016, eMeđimurje.hr

Grb Donjeg Kraljevca je u srebrnom crni propinjući konj i u zelenom zaglavlju zlatna kruna. Kruna se odnosi na ime općine. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava zeleni je okomiti gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini je grb općine s nazivom općine u tri reda iznad te grančicom hrasta i snopom pšenice ispod njega.Donji Vidovec

Prijedlog:

[Donji Vidovec] [Prijedlog] [Donji Vidovec] [Donji Vidovec]
[Donji Vidovec]
Prihvaćena: 2008.?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u (ograničenoj) uporabi.
Izvori: Vidovske crtice, Glasilo općine Donji Vidovec, br. 1, 2009
Općina Donji Videvec, www.donjividovec.hr, 28.09.2009.
Vijesti općine Donji Vidovec, opcina-donjividovec.blog.hr, 28.09.2009.
EU projekt - Turistički razvoj, 20.02.2014, www.donjividovec.hr, 09.05.2014.
"FOTO: DVD Donji Vidovec proslavio 130 godina postojanja" (A.F.), 12.07.2014, E-Međimurje, FOTO: DVD Donji Vidovec proslavio 130 godina postojanja , 15.10.2015.
"Grb Općine Donji Vidovec", 30.04.2015, http://medjimurska-zupanija.hr/mjesta/donji-vidovec/grb-opcine-donji-vidovec/ 15.10.2015.
Statut Općine Donji Vidovec, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Donji Vidovec, 08.11.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2002, 31.01.2002.
Statut Općine Donji Vidovec, 02.12.2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2006, 28.04.2006.
Statut Općine Donji Vidovec, 13.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Donji Vidovec, 27.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2013, 05.04.2013.
Korespondencija s Općinom, 13.08.2015.

Prijeldog grba Donjeg Vidovca ima dvije inačice boja: u plavom dva srebrna ukršetna mača zlatnih držaka i iznad njih zlatna zlatarska vaga uz žutu zastavu s time grbo, te obrnuto - žuti grb na plavoj zastavi. Ovi simboli nisu još formalno usvojeni. Obje inačice grba zabilježene su u uporabi, kao i plava zastava sa žutim grbom te s imenom opoćine ispisanim žutim ispod.
Općina obilježava 790. godišnjicu prvog pisanog traga 2016. te planira formalno usvojiti svoje simbole za tu priliku.Goričan

[Goričan] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Goričan]
[Goričan]
Prihvaćena: 3. veljače 2006.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome zeleni brijeg, glava štita: u srebrnome/bijelome tri plava cvijeta potočnice.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb je u trokutastom-srcolikom štitu, u srebrno-bijeloj glavi štita tri plava cvijeta potočnice; dolje u crvenom zeleni brijeg. (Čl. 6, Odluka, 2006)
Grb Općine ima oblik trokutastog – srcolikog štita, u srebrno/bijeloj glavi štita nalaze se tri plava cvijeta potočnice; dolje u crvenom zeleni brijeg. (Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2 : 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 9, Odluka, 2006)
Zastava Općine je jednobojna plave boje. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatno žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Obavijest o rezultatima natječaja za izbor grba i zastave Općine Goričan, Općina Goričan, 06.07.1994.
Obavijest o rezultatima natječaja za izbor grba i zastave Općine Goričan, Općina Goričan, 23.05.1995.
Općina Goričan - službene web stranice, www.gorican.hr 12.07.2006.
"Uskoro grb i zastava", Međimurje, županijske novine, br. 2650, 07.02.2006.
Općina Goričan - službene web stranice, www.gorican.hr 25.01.2009.
Statut Općine Goričan, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Goričan, 11.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2001, 27.12.2001.
Odluka o grbu i zastavi Općine Goričan, 3. 2. 2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2006, 4. 2. 2006
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-0/06-01/13, URBROJ: 515-10/06-04-3, 03.05.2006.
Statut Općine Goričan, 26.06.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Goričan, 05.04.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2013, 05.04.2013.
Gorički listek, Službeno glasilo općine Goričan, br. 11, prosinca 2014. str. 13

Grb Goričana je u crvenom štitu zeleni brijeg te u srebrnom zaglavlju tri plave ruže sa zlatnim središtima. Brijeg u grbu dočarava ime općine koje označava povišeno mjesto - brdašce slobodno od riječnih poplava. Plavi se cvjetovi (heraldičkim rječnikom ruže) identificiraju kao cvjetovi potočnice, odnosno nezaboravka. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini obrubljenim žuto. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon koji završava trokutasto i sa zlatnim resama, s grbom u sredini, zlatnim natpisom imena općine iznad njega i ukršteim klasovima pšenice i kukuruza ispod.


Goričan, prijedlog oko 2005.

Zastava nepoznata. [Goričan, prijedlog oko 2005.]
Izvor: Zemljovid Međimurske županije u protokolarnim prostorima Međimurske županije, oko 2005.

Grb Goričana zabilježen u uporabi prije današnjega je u crvenom preko srebrne kose grede plava ruža odnosno cvijet s pet latica. Uključeni su već skoro svi elementi iz kasnije usvojenog rješenja te se vjerojatno radi o prijedlogu koji se razmatrao.Gornji Mihaljevec

[Gornji Mihaljevec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gornji Mihaljevec]
[Gornji Mihaljevec]
Prihvaćena: 19. listopada 2012.     Odobrena: 10. srpnja 2013.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U zelenome polju preko drvenog kotača u koso položeni mač.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Gornji Mihaljevec ima oblik štita sa crnim obrubom. Grb na zastavi obrubljen je zlatnim obrubom. U tamno zelenom polju po sredini nalazi se smeđi cijeli kotač, simbol Sv. Katarine, preko kojeg je, s lijeve gornje strane prema donjoj strani, položen srebrni/bijeli mač sa zlatnom/žutom drškom. (Čl. 6, Odluka, 2012.)
Grb Općine Gornji Mihaljevec ima oblik štita sa crnim obrubom. Grb na zastavi obrubljen je zlatnim obrubom. U zelenom polju po sredini nalazi se smeđi cijeli kotač, simbol Sv. Katarine, preko kojeg je, s lijeve gornje strane prema donjoj strani, položen srebrni/bijeli mač sa zlatnom/žutom drškom. (Čl. 6, Odluka, 2014.)

Opis zastave: Zastava je omjera 1:2 (jedan naprema dva). Zastava je plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 8, Odluka, 2012; Čl. 8, Odluka, 2014.)
Izvori: Statut Općine Gornji Mihaljevec, 02.10.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/1997, 14.10.1997.
Statut Općine Gornji Mihaljevec, 02.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Gornji Mihaljevec, 16.12.2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 16/2005, 17.12.2005.
"Sa sjednica Općinskog vijeća - 15. sjednica Općinskog vijeća Gor. Mihaljevec održana 12. lipnja 2007. godine - Odluka o izradi grba i zastave Općine Gornji Mihaljevec i imenovanje Povjerenstva za izradu grba i zastave Općine Gornji Mihaljevec", Mihalovčan, br. 5, prosinac 2007, p. 5.
"Formirano Povjerenstvo za izradu općinskog grba i zastave", Mihalovčan, br. 5, prosinac 2007, p. 7.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gornji Mihaljevec, 23.12.2011, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 22/2011, 23.12.2011.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu idejnog rješenja za izradu grba i zastave Općine Gornji Mihaljevec, 23.12.2011, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 22/2011, 23.12.2011.
"Sveta Kata - slastice na vrata", Međimurske novine, br. 898, 23.11.2012.: 13.
"Predstavljeni grb, zastava i školski film", Međimurske novine, br. 899, 30.11.2012.: 15.
Lea Kovačić: "Grb i zastava Općine Gornji Mihaljevec", Mihalovčan - List Općine Gornji Mihaljevec, br. 15, prosinac 2012.
Lea Kovačić: "Dan Općine Gornji Mihaljevec obilježen po prvi put", Mihalovčan - List Općine Gornji Mihaljevec, br. 15, prosinac 2012.
"Zastava i grb Gornjeg Mihaljevca" (sm), Međimurske novine, www.mnovine.hr, 28.11.2012.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gornji Mihaljevec, 19.10.2012.
Statut Općine Gornji Mihaljevec, 27.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2013, 05.04.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/12-01/36, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-03, 10.07.2013.
"Izmjenjeni općinski grb i zastava" (sm), 03.06.2014, Međimurske novine, www.mnovine.hr, 28.06.2014.
Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća, 19.05.2014, Općina Gornji Mihaljevec, www.gornjimihaljevec.hr, 28.06.2014.
Izvod iz zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća, 23.05.2014, Općina Gornji Mihaljevec, www.gornjimihaljevec.hr, 28.06.2014.
Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća, 04.09.2014, Općina Gornji Mihaljevec, www.gornjimihaljevec.hr, 28.06.2014.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gornji Mihaljevec, 09.09.2014, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 11/2014, 12.09.2014.
"Međimurska županija pomaže obnovu Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu", 01.09.2016, Međimurska županija, medjimurska-zupanija.hr

Grb Gornjeg Mihaljevca je u zelenom smeđi kotač i preko njega ukoso vrhom nadolje srebrni mač zlatnog rukohvata. Mač i kolo atributi su sv. Katarine Aleksandrijske, zaštitnice župe. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Grb i zastava su predstavljeni i posvećeni 25. studenog 2012, na Sv. Katarinu, Dan Općine.
Zabilježena je u uporabi bijela okomita stolna zastavica trokutastog kraja s crnim unutrašnjim rubom sa svih strana osim gornje, s grbom u sredini i imenom općine u dva reda iznad.

Općina Gornji Mihaljevec izdvojena je 1997. godine iz općine Štrigova.


Gornji Mihaljevec, 2011. – 2012.

[Gornji Mihaljevec, 2011. – 2012.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gornji Mihaljevec, 2011. – 2012.]
Prihvaćena: 23. prosinca 2011.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant marketing, Koprivnica
Opis grba: Grb Općine Gornji Mihaljevec ima oblik štita sa zlatnim/žutim obrubom. U bijelom/srebrnom polju u zeleni trobrijeg zaboden je srebrni/bijeli mač sa zlatnom/žutom drškom oko koje raste vinova loza sa dva zlatna/žuta grozda. (Čl. 6, Odluka, 2011.)
Opis zastave: Zastava je omjera 1:2 (jedan naprema dva). Zastava je plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 8, Odluka, 2011.)
Napuštena: 19. listopada 2012.
Izvori: Statut Općine Gornji Mihaljevec, 02.10.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/1997, 14.10.1997.
Statut Općine Gornji Mihaljevec, 02.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Gornji Mihaljevec, 16.12.2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 16/2005, 17.12.2005.
"Sa sjednica Općinskog vijeća - 15. sjednica Općinskog vijeća Gor. Mihaljevec održana 12. lipnja 2007. godine - Odluka o izradi grba i zastave Općine Gornji Mihaljevec i imenovanje Povjerenstva za izradu grba i zastave Općine Gornji Mihaljevec", Mihalovčan, br. 5, prosinac 2007, p. 5.
"Formirano Povjerenstvo za izradu općinskog grba i zastave", Mihalovčan, br. 5, prosinac 2007, p. 7.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gornji Mihaljevec, 23.12.2011, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 22/2011, 23.12.2011.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu idejnog rješenja za izradu grba i zastave Općine Gornji Mihaljevec, 23.12.2011, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 22/2011, 23.12.2011.

Grb Gornjeg Mihaljevca usvojen 2011. je u srebrnom unutar zlatnog okvira u zeleni trobrijeg zaboden srebrni mač zlatne drške oko kojeg raste vinova loza s dva zlatna grozda. Mač je i ovdje atribut sv. Katarine Alekandrijske, zaštitnice župe. Zastava je bila plava s grbom u sredini. Ovakve simbole Ministarstvo očito nije odobrilo i uskoro su zamijenjeni današnjim.
Crteži rekonstruirani prema opisu!.Kotoriba

[Kotoriba] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kotoriba]
[Kotoriba]
Prihvaćena: 18. prosinca 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome iz srebrne/bijele vode izrasta drveni grad.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine je u četvrtastom štitu, u zelenom, na srebrnoj-bijeloj vodi, smeđa drvena utvrda, otvorenih vrata, s nadstrešnicom, dviju bočnih kula sa krovištem, crkvenom kulom u sredini, sa križem na vrhu krovišta. (Čl. 6, Odluka, 2007.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2: 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 8, Odluka, 2007.)
Izvori: Općina Kotoriba www.kotoriba.hr, 10.09.2007
Kotoripski vjesnik, informativno glasilo Općine Kotoriba, 14.09.2007, br. 76
Statut Općine Kotoriba, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Kotoriba, 08.12.2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 16/2005, 17.12.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/38, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kotoriba, 18.12.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 13/2007, 20.12.2007
Statut Općine Kotoriba, 14.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Domašinec, 11.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2013, 15.03.2013.

Grb Kotoribe je u zelenom iz srebrnog valovitog podnožja izrasta drvena utvrda. Ovo je prikaz drvene utvrde Kotori, koju su za obranu od turskih provala u XVII. stoljeću izgradili Zrinski i kod koje je Petar Zrinski odnio pobjedu nad Turcima 1646. godine, dok su se preživjeli Turci u bijegu utopili u Muri. Utvrda je bila izgrađena od dvenih balvana, kvadratnog tlocrta s kružnim bastionima na uglovima, a u središtu se nalazila zgrada za boravak posade od stotinjak vojnika stacioniranih ondje. S povlačenjem turske opasnosti u XVIII. stoljeću, utvrda je napuštena i ubrzo sasvim propala, no trgovište koje se razvilo oko nje (prava trgovišta dobilo 1715. godine) nastavilo se razvijati. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Ceremonija posvete grba i zastave održana je u Kotoribi 14. rujna 2007. godine.
Koristi se žuto obrubljena stolna zastavica plave boje s grbom u sredini, s imenom općine u dva luka iznad i s dva snopa pšenice ispod.


Kotoriba, oko 1995. – 2007.

Zastava nepoznata. [Kotoriba, oko 1995. – 2007.]
U upotrebi: od oko 1995. ?
Izvor: Općina Kotoriba http://www.kotoriba.hr 21. 01. 2001.

Općina Kotoriba koristila je grboliki amblem koji nije zadovoljavao uvjete općinske heraldike. Amblem prikazuje crkvu sedam žalosti Blažene Djevice Marije i sv. križa, jednu od najvećih crkvi sjeverozapadne Hrvatske sagrađenu u XVIII. stoljeću. U svibnju 1999. godine općina je raspisala natječaj za svoje nove simbole, a dotadašnji simbol se praktično izbacio iz uporabe..Mala Subotica

[Mala Subotica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mala Subotica]
[Mala Subotica]
Prihvaćena: 29. studenog 1995.     Odobrena: 18. travnja 1996.
Dizajn: Daniel Hampamer
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome plava devetokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine do koplja.
Opisi grba: Grb je u oblik štita u bijeloj podlozi sa crnim rubnim okvirom. U grbu je deveterokraka zvijezda u svijetlo plavoj boji kao i boj zastave, s tim da je zvijezda omeđena (krakovi) crnom crtom. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Grb je srebreno-bijelo-plav s plavom deveterokrakom zvijezdom, […] (Čl. 5, Statut, 2005.)
Grb Općine ima oblik štita a na srebrnoj / bijeloj podlozi je deveterokraka zvijezda plave boje. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2015.)

Opisi zastave: Zastava je svijetlo plave boje. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Zastava je plave boje, omjera 1:2 sa grbom Općine do koplja. (Čl. 1, Odluka, 1996.)
[…] a zastava je plave boje s grbom općine do koplja. (Čl. 5, Statut, 2005.)
Zastava Općine je plave boje s grbom Općine do koplja, omjera širine i dužine 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2015.)

Izvori: Statut Općine Mala Subotica, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Daniel Hampamer: "Idejno rješenje grba i zastave općine Mala Subotica", (1995.), arhiv općine
Odluka o grbu i zastavi općine Mala Subotica, 29.11.1995, Službeni glasnik Županije međimurske, br. 4/1996, 23.09.1996.
Odluka o izmjenama odluke o grbu i zastavi općine Mala Subotica, 12.02.1996, Službeni glasnik Županije međimurske, br. 4/1996, 23.09.1996.
Zahtjev za odobrenje grba i zastave, Općina Mala Subotica, KLASA: 021-05/95-01/187, URBROJ: 2109/10-01-95-187, 29.11.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/39, URBROJ: 515-04-03/1-96-2, 18.04.1996.
Statut Općine Mala Subotica, 23. 3. 2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 2/2005, 25.03.2005.
Statut Općine Mala Subotica, 14.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Mala Subotica, 05.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2013, 15.03.2013.
Statut Općine Mala Subotica, 11.09.2015, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 12/2015, 16.09.2015.
Web stranice općine Mala Subotica www.opcina-mala-subotica.hr 20.12.2003.
Info Daniel Hampamer, 01.04.2004
Korespondencija s Općinom, 02.05.2014.

Grb Male Subotice je u srebrnom štitu plava devetokraka zvijezda. Zastava je svjetloplava s grbom uz koplje. Devet krakova zvijezde odnose se na devet naselja koja sačinjavaju općinu: Držimurec, Mala Subotica, Orehovica, Palovec, Podbrest, Strelec, Sveti Križ, Štefanec i Vularija (kada su simboli usvojeni, od 1997. Orehovica, Podbrest i Vularija izdvojeni su u posebnu općinu). Zvijezda se tumači i kao marijanski simbol, za župe Mala Subotica (crkva Male Gospe) i Orehovica (crkva Gospe Fatimske). Za plavu se kaže da simbolizira jedinstvo mještana općine, a bijelu čistoću i mudrost. Stolne zastavice su okomitog oblika s grbom u sredini i imenom općine ispisanim bijelim u tri reda, prvi iznad, a preostala dva ispod grba.Nedelišće

[Nedelišće] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nedelišće]
[Nedelišće] [Nedelišće]
Prihvaćena: 25. rujna 2002.     Odobrena: 16. srpnja 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome zlatna/žuta tiskarska preša sa crvenom knjigom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb je u četvrtastom štitu, u zelenom polju, zlatna tiskarska preša knjiga crvenih korica, srebrnih listova između tiskarskih ploča. (Čl. 7, Odluka, 2002.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnožutom trakom. (Čl. 10, Odluka, 2002.)
Izvori: Statut Općine Nedelišće, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Nedelišće, 14.11.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 7/2001, 30.11.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/02-01/13, URBROJ: 514-09-01-02-2, 16.07.2002.
Odluka o grbu i zastavi Općine Nedelišće, 25.09.2002, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2002, 03.10.2002.
Statut Općine Nedelišće, 23.02.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 2/2006, 20.03.2006.
Statut Općine Nedelišće, 14.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
"Općinski grb - tiskarska preša zlatne boje i crvena knjiga", Međimurske novine, br. 340, 13.03.2002. www.mnovine.hr
"Nedelišćansko vijeće održalo prvu jesensku sjednicu", Međimurske novine, br. 369, 02.10.2002. www.mnovine.hr
"Uz sadašnjih 49 još 27 novih stipendista Općine Nedelišće", Međimurje - međimurski internet portal, www.emedjimurje.hr, 31.01.2012.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
S. Obadić: "Svečanom sjednicom obilježen Dan Općine Nedelišće", 13.06.2014, eMeđimurje, emedjimurje.rtl.hr, 10.10.2015.

Grb Nedelišća je u zelenom polju, zlatna knjigovežarska preša u kojoj je knjiga crvenih korica i srebrnih listova. Preša je izabrana za simbol Nedelišća kao mjesta u kojem je bila jedna od prvih tiskara u Hrvatskoj. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je zeleni gonfalon trokutastog kraja s resama, u sredini grb, iznad ime općine u dva luka, a ispod ornament od grančica i dva vrča iz koji se izlijeva voda. Stolne zastavice tek su nešto pojednostavljenog oblika s izostavljenim verčevima i vodom. (Ornament su složeniji nego što je ovdje prikazano!)


Nedelišće, 199x. – 2002.

Bez zastave. [Nedelišće, 199x. – 2002.]
U upotrebi: od oko 1995. ?
Napuštena: 25. rujna 2002.
Izvor: Općina Nedelišće http://www.nedelisce.hr/ 21. 01. 2001.

Nedelišće je koristilo tiskarsku prešu i prije usvajanja današnjeg grba. Raniji neslužbeni grb bio je u zelenom polju na srebrnoj gredi crna tiskarska preša i u dnu srebrna desetokraka zvijezda.Orehovica

[Orehovica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Orehovica]
[Orehovica] [Orehovica] [Orehovica]
Prihvaćena: 18. travnja 2002.     Odobrena: 16. srpnja 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome orah.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U četvrtastom štitu u srebrnom polju orah - prirodno. (Čl. 2, Odluka, 2002.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna, svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 2, Odluka, 2002.)
Izvori: "Orah na grb i zastavu Orehovice", Međimurje - županijske novine, br. 2458, 04.06.2002, www.medjimurje.com
"Proslavljen Dan općine Orehovica" (21.svibnja), Međimurske novine, br. 352, 05.06.2002, www.mnovine.hr
"Dragutin Lesar u posjeti Podružnici HNS-a Orehovica", 3. listopad 2005. http://medjimurje.hns.hr 6.10.2005.
Statut Općine Orehovica, 13.10.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/1997, 14.10.1997.
Odluka o raspisivanju natječaja za izradu grba i zastave Općine Orehovica, 22.12.1998, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/1998, 31.12.1998.
Statut Općine Orehovica, 29.12.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2002, 31.01.2002.
Odluka o donošenju grba i zastave općine Orehovica, Kl: 021-05-02-01/16, Urbr: 2109/22-02-01, 18.04.2002.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/02-01/21, URBROJ: 514-09-01-02-2, 16.07.2002.
Statut Općine Orehovica, 14.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 11/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Orehovica, 19.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 4/2013, 22.03.2013.
S. Obadić: "Svečana sjednica uz Dan Općine Orehovica održana u Vulariji", 21.05.2015, eMeđimurje, emedjimurje.rtl.hr, 20.07.2016.

Grb Orehovice je u srebrnom orah. Orah, naravno, dočarava ime općine. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama lipe i brijesta ispod. Grančice predstavljaju druga dva naselja u općini: lipa Vulariju, koja je bila poznata po proizvodnji meda i pčelarstvu i brijest Podbrijest koji je nazvan po njemu. Stolne zastavice istog su temeljnog izgleda pojednostavljenog oblika sa zeleno obojanim grančicama prirodne boje plodova. Koristi se i posebna prigodna zastava za proslavu Dana Općine, u obliku svečanog gonfalona trokutastog kraja, svijetlo plavog s ornamentima lipove i brjestove grančice u dnu i gore u dva luka natpis "Dan Općine Orehovica" te preko sredine u liniji "21. svibanj".

Općina Orehovica izdvojena je 1997. godine iz općine Mala Subotica.Podturen

[Podturen] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Podturen]
[Podturen]
Prihvaćena: 25. travnja 2007.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Daniel Hampamer
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome iznad dvije zelene valovite pruge drveno mlinsko kolo.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb je štit poluokruglog oblika bijele boje, na njemu je mlinsko kolo smeđe boje, a u donjem dijelu grba dvije valovite grede zelene boje. Heraldička definicija opisa grba glasi: “U srebrnom/bijelome iznad dvije zelene valovite pruge drveno mlinsko kolo.” (Čl. 7, Odluka 2007.)
Grb Općine ima oblik štita, na bijeloj podlozi je mlinsko kolo smeđe boje, a u donjem dijelu grba dvije valovite grede zelene boje. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna, žute boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen crnom trakom. Heraldička definicija opisa zastave glasi: “Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini.” (Čl. 10, Odluka 2007.)
Zastava Općine je žute boje, omjera 1:2. U sredini zastave na stjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen crnom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Info Miljenko Hajdarović, 07.06.2007.
Općina Podturen, http://www.opcina-podturen.hr/index.html, 07.06.2007.
"Prihvaćen grb i zastava", Međimurje, županijske novine, 06.05.2007, http://www.medjimurje.hr
"Podturen: u četvrtak općinsko slavlje", Međimurje, županijske novine, 05.06.2007, http://www.medjimurje.hr
Statut Općine Podturen, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Podturen, 05.02.2002, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 2/2002, 28.02.2002.
Statut Općine Podturen, 20.05.2002, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2002, 09.07.2002.
Statut Općine Podturen, 12.06.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2006, 31.08.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/60, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Odluka o grbu i zastavi Općine Podturen, 25.04.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2007, 16.05.2007.
Statut Općine Podturen, 14.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Podturen, 21.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2013, 05.04.2013.
Međimurske novine, br. 985, 01.08.2014. str. 17.

Grb Podturena je u srebrnom polju mlinsko kolo u prirodnoj boji i u podnožju dvije valovite zelene trake. Zastava je žuta s grbom u sredini. Ovo se rješenje temelji na onom iz 2004. godine. Valovite pruge predstavljaju rijeku Muru koja čini sjevernu granicu općine, a kolo predstavlja glavnu privrednu granu oko koje se općina razvila. Stolna zastavica svijetlo je žuta okomita s grbom u sredini sa zelenim natpisom imena općine iznad i u luku ispod.


Podturen, 2004. – 2007.

[Podturen, 2004. – 2007.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Podturen, 2004. – 2007.]
Prihvaćena: 18. prosinca 2004.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Daniel Hampamer
Napuštena: 25. travnja 2007.
Izvori: Podturenski glasnik, Glasilo općine podturen, br. 1, god. 1, ožujak 2005, ISSN 1845-4062
Službene stranice Općine Podturen, www.opcina-podturen.hr, 06.06.2005

Grb Podturena usvojen 2004. godine je na zelenom polju zlatno mlinsko kolo i u valovitom plavom podnožju dvije valovite srebrne trake. Zastava koja je istodobno usvojena je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. To je likovno riješenje Ministarstvo uprave odbilo, zbog sličnosti s drugim ranije prihvaćenim grbovima, pa ga je Podturen ponešto izmijenjio 2007. godine.Pribislavec

[Pribislavec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pribislavec]
Prihvaćena: 9. travnja 2004.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Dizajn: Daniel Hampamer
Odobreni blazon grba: U plavome kroz zlatnu/žutu grofovsku krunu iz podnožja štita izrastaju tri crvena tulipana.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Pribislavec ima sljedeći izgled: u plavom poluokruglom štitu kroz zlatno/žutu grofovsku krunu iz podnožja štita izrastaju ravno tri crvena tulipana. (Čl. 4, Odluka o grbu, 2004.)
Opis zastave: Zastava je jednobojne crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2 : 1, u skladu s zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine. Svečana zastava (gonfalon) izrađena je od visoko sjajnog materijala, obrubljena zlatno žutom trakom, na dnu zastave su istaknuta 3 (tri) repa ukrašena sa zlatnim cufovima, a opremljena je priborom za ovjes, nošenje i postavljanje. (Čl. 4, Odluka o zastavi, 2004.)
Izvori: "Udruge i organizacije dobile svoje prostore", Međimurske novine, br. 369, 02.10.2002, www.mnovine.hr
"Natječaj za izbor idejnog rješenja grba i zastave Općine Pribislavec", Međimurske novine, br. 376, 20.11.2002, www.mnovine.hr
"Pribislavec dobio grb i zastavu", Međimurske novine, br. 390, 26.02.2003, www.mnovine.hr
Info Daniel Hampamer, 01.04.2004.
Statut Općine Pribislavec, 31.05.2002, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2002, 09.07.2002.
Statut Općine Pribislavec, 13.02.2004, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2004, 27.02.2004.
Odluka o grbu Općine Pribislavec, 09.04.2004, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2004, 29.04.2004.
Odluka o zastavi Općine Pribislavec, 09.04.2004, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2004, 29.04.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/50, URBROJ: 515-10/06-04-8, 13.12.2004.
Statut Općine Pribislavec, 21.01.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2006, 04.02.2006.
Statut Općine Pribislavec, 14.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Pribislavec, 27.06.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2013, 28.06.2013.

Grb Pribislavca je u plavom štitu tri crvena tulipana sa zelenom stabljikom i listovima koji izrastaju iz dna i zajedno prolaze kroz zlatnu krunu s devet perli. Zastava je crvena s grbom u sredini. Svečana zastava opisana je kao crvena s tri repa sa zlatnim cufovima (kićankama) na kraju.

Općina Pribislavec ustrojena je 2001. odvajanjem iz grada Čakovca.Selnica

[Selnica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Selnica]
[Selnica]
Prihvaćena: 21. veljače 2014.     Odobrena: 16. travnja 2014.
Dizajn: Daniel Hampamer
Odobreni blazon grba: U plavome polju na zelenome tlu srebrni/bijeli stojeći krilati lav sa zlatnom/žutom aureolom pridržava zlatni/žuti naftni toranj.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Selnica ima slijedeći izgled: u plavome polju na zelenome tlu, bijeli stojeći krilati lav za žutom aureolom pridržava žuti naftni toranj što izražava selničko naftno polje koje je jedno od najstarijih u svijetu te su upravo nalazišta nafte pridonijela razvitku Općine Selnica. (Čl. 4, Odluka, 2014.)
Opis zastave: Zastava Općine Selnica je jednobojna, tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, nalazi se grb Općine, obrubljen žutom trakom. (Čl. 5, Odluka, 2014.)
Izvori: "Lav u grbu", Međimurje, županijske novine, br. 2567, 6.7.2004, http://www.medjimurje.com
"U očekivanju Markova - Dana Općine Selnica ", Međimurje, županijske novine, br. 2608, 19.4.2005.
"Markovo 2007." plakat, Općina Selnica, www.selnica.hr, 05.10.2009.
Statut Općine Selnica, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Selnica, 09.11.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2001, 27.12.2001.
Statut Općine Selnica, 10.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Selnica, 13.09.2013, Općina Selnica, www.selnica.hr, 25.09.2013.
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Selnica, 15.11.2013, Općina Selnica, www.selnica.hr, 15.11.2013.
Odluka o grbu i zastavi te utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Općine Selnica, 21.02.2014, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 2/2014, 21.02.2014.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi te utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Općine Selnica, 28.03.2014, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 4/2014, 09.04.2014.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/14-01/11, URBROJ: 515-02-02-02/1-14-4, 16.04.2014.
"Održana promcija knjige 'Putovima Gornjeg Međimurja'", 24.06.2014, Općina Selnica, www.selnica.hr, 20.12.2014.
S. Mesarić: "Jarboli s barjacima pred sjedištem Općine Selnica", 17.09.2014, e-Međimurje, www.emedjimurje.hr, 20.12.2014.

Grb Selnice je u plavom na zelenom tlu srebrni stojeći krilati lav sa zatnom aureolom pridržava zlatni naftni toranj. Krilati lav je simbol zaštitnika općine Sv. Marka. Naftna "trojka" (tronožac, toranj) simbolizira selničko naftno polje, navodno jedno od najstarijih na svijetu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Zastave za sada zabilježene u uporabi su okomite s grbom koji nije obrubljen žutim. Takve su i stolne zastavice.


Selnica, 2005. – 2014.

Zastava nepoznata. [Selnica, 2005. – 2014.]
Prihvaćena: 2005.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Daniel Hampamer
Napuštena: 21. veljače 2014.
Izvori: "U očekivanju Markova - Dana Općine Selnica ", Međimurje, županijske novine, br. 2608, 19.4.2005.
"Markovo 2007." plakat, Općina Selnica, www.selnica.hr, 05.10.2009.
"O izmjerama, grbu, putovima i proračunu", Međimurske novine, br. 898, 23.11.2012.: 12.
"Crveni lav na grbu i zastavi jer je vezan uz svetog Marka", Međimurske novine, br. 948, 15.11.2013.: 14.
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Selnica, 13.09.2013, Općina Selnica, www.selnica.hr, 25.09.2013.

Dizajn grba usvojen 2005. bio je u crvenome obrubljenom zlatnim na zelenom podnožju zlatni krilati lav drži knjigu. Grb je bio istaknut u općinskoj vjećnici i navodno je u principu dobio odobrenje, no općina je 2013. odlučila razviti drugačiji grb. Članak iz 2012. imenuje tvrtku koja radi na priojektu dizajna "Eremeis", a u onome iz 2013. navodi se da su vijećnici odlučili za prijedlog s crvenim lavom, umjesto plavog.


Selnica, prijedlog 2004.

[Selnica, prijedlog 2004.] [Prijedlog] 1:2 [Selnica, prijedlog 2004.]
Prihvaćena: srpanj 2004.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Daniel Hampamer
Izvori: "Lav u grbu", Međimurje, županijske novine, br. 2567, 6.7.2004, http://www.medjimurje.com
"U očekivanju Markova - Dana Općine Selnica ", Međimurje, županijske novine, br. 2608, 19.4.2005.

Grb Selnice predložen 2004. bio je u plavom hoda zlatni krilati lav koji prednjim nogama drži otvorenu knjigu u kojoj je ispisano 1334. Ovo je simbol zaštitnika općine Sv. Marka. Datum se odnosi na godinu kada se na toj lokaciji u dokumentima prvi put spominje župa Sv. Marka. Predložena zastava bila je plava sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Taj je prijedlog Ministarstvo odbilo te je tijekom 2005. uvojen novi dizajn "crveni s lavom" (nepoznatih detalja), ali ni on nije javno prezentiran. Konačno je 2014. zamijenjen današnjim usvojenim i odobrenim simbolima.Strahoninec

[Strahoninec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Strahoninec]
[Strahoninec]
Prihvaćena: 4. studenog 2003.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome dolje zlatni/žuti panj; gore zlatni/žuti dva puta savijeni bič.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: u trokutastom-srcolikom štitu, u plavom polju, gore zlatni/žuti bič (dvaput presavijen «S»), dolje zlatni/žuti panj. (Čl. 2, Odluka, 2003.)
Grb je u plavom polju, zlatni bič savijen u obliku slova „S“, a u dnu se nalazi zlatni panj. Bič aludira na osnovu imena Općine (strah), a oblikom formira inicijal Općine. (Čl. 7, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava je jednobojna crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine ; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazei [sic!] se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 3, odluka, 2003.)
Zastava Općine je crveni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s ćaporcima, s grbom u sredini, imenom Općine u dva luka iznad i grančicama hrasta i lipe ispod. (Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: "Dobili grb, zastavu i dva nova vjećnika", Međimurske novine, br. 427, 12.11.2003. www.mnovine.hr
Općina Stranoninec, http://www.strahoninec.hr 15.10.2007.
Statut Općine Strahoninec, 30.06.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/1997, 22.09.1997.
Statut Općine Strahoninec, 13.11.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 7/2001, 30.11.2001.
Odluka o donošenju grba i zastave Općine Strahoninec, 04.11.2003.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/22, URBROJ: 515-10/06-04-3, 13.12.2004.
Statut Općine Strahoninec, 26.01.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2006, 04.02.2006.
Statut Općine Strahoninec, 13.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Strahoninec, 14.04.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2013, 17.04.2013.

Grb Strahoninca je u plavom polju zlatni bič savijen u obliku slova S, te u dnu zlatni panj. Bič aludira na osnovu imena općine (strah), a oblikom formira inicijal općine. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava je crveni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa sa kićankama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama hrasta i lipe ispod.

Općina Strahoninec ustrojena je 1997. odvajanjem iz grada Čakovca.


Strahoninec, projedlog 2003.

[Strahoninec, projedlog 2003.] [Normal] 1:2 [Strahoninec, projedlog 2003.]
Izvor: "Dobili grb, zastavu i dva nova vjećnika", Međimurske novine, br. 427, 12.11.2003. www.mnovine.hr

Prvotno objavljeni izgled grba i zastave Strahoninca bio je obrnutih boja, crveni grb na svijetlo plavoj zastavi. No, radilo se samo o radnim inačicama prijedloga, a usvojeni dizajn je onaj prikazan gore.Sveta Marija

[Sveta Marija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveta Marija]
Prihvaćena: 23. lipnja 2006.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldik art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iznad zlatnog/žutog batića oko kojeg je omotan srebrni/bijeli konac, zlatna/žuta Marijina kruna; gore desno i lijevo srebrni/bijeli stilizirani ljiljani.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine ima u poluokruglom štitu na plavom polju zlatnu/žutu krunu sa križićem na vrhu, u pratnji gore lijevo i desno sa srebrnim/bijelim ljiljanima, a dolje u dnu štita zlatni/žuti batić sa srebrnim/bijelim koncem. (Čl. 9, Statutarna odluka, 2006.)
Opis zastave: Zastava Općine je omjera 2:1, jednobojna, plave boje sa zlatno/žuto obrubljemim grbom Općine u sredini. (Čl. 11, Statutarna odluka, 2006.)
Izvori: "Utvrđena općinska obilježja ", Međimurje, br. 2670, 27.06.2006.
"Grb i zastava do Dana Općine", Međimurje, br. 2653, 28.02.2006.
Općina Sv. Marija, http://www.svetamarija.hr/osm/
Statut Općine Sveta Marija, 31.07.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/1997, 22.09.1997.
Statut Općine Sveta Marija, 16.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2001, 29.10.2001.
Statut Općine Sveta Marija, 14.12.2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 17/2005, 30.12.2005.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Sveta Marija, 23.06.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 7/2006, 30.06.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/42, URBROJ: 515-10/06-07-2, 02.04.2007.
Statut Općine Sveta Marija, 08.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Svetomarski ljistek, br. 7, Sveta Marija, kolovoz 2010.

Grb Svete Marije prikazuje simbole dvaju naselja u općini - marijanska kruna simbolizira Svetu Mariju, a ljiljani Donji Mihaljevec. Batić predstavlja čipkarstvo po kojem je ovaj kraj poznat. Zastava je tamno plava s grbom u sredini obrubljenim žuto. Svečana zastava sadrži ispod grba uzorak svetomarske čipke.

Općina Sv. Marija izdvojena je 1997. godine iz općine Kotoriba.


Sveta Marija, 199x. – 2006.

Bez zastave. [Sveta Marija, 199x. – 2006.]
Prihvaćena: oko 1998. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Franjo Mustač, Sv. Marija
Napuštena: 23. lipnja 2006.
Izvori: Znak na ulazu u općinu, autorova fotografija, 26.05.2002.
"Sveta Marija: Najbolji - stari grb", Međimurje, br. 2518, 29.07.2003. www.medjimurje.com
"31. sjednica općinskog vijeća Sveta Marija", 01.08.2003. Općina Sveta Marija, www.svetamarija.hr

Grb Svete Marije usvojen u 1990-ima je vodoravno razdijeljen srebrnom vrpcom, gore u plavom srebrno obrubljena zlatna kruna i dolje u zelenom srebrni heraldički ljiljan. Ovaj grb odbilo je Ministarstvo uprave, ali ga je općina je u procesu usvajanja novog rješenja ipak neslužbeno koristila. Uz njega nije usvojena niti je korištena zastava.Sveti Juraj na Bregu

Sjedište: Lopatinec

[Sveti Juraj na Bregu] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Juraj na Bregu]
Prihvaćena: 29. lipnja 1995.     Odobrena: 26. travnja 1996.
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenom brijegu sv. Juraj probada zmaja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: Međimurje, br. 2505, 29.04.2003. www.medjimurje.com
Općina Sveti Juraj na Bregu, http://svetijurajnabregu.com/ 12.07.2006.
Statut Općine Sveti Juraj na Bregu, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za raspisivanje i provođenje natječaja za idejno rješenje zastave i grba Općine Sveti Juraj na Bregu, 04.10.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 7/1994, 31.12.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Juraj na Bregu, 10.03.1995.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Juraj na Bregu, 29.06.1995.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Juraj na Bregu, 14.09.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/91, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 26.04.1996.
Statut Općine Sveti Juraj na Bregu, 22.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2001, 29.10.2001.
Statut Općine Sveti Juraj na Bregu, 23.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 11/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Sveti Juraj na Bregu, 03.04.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2013, 05.04.2013.

Grb Sv. Jurja na Bregu prikazuje u plavom štitu sv. Jurja koji ubija zmaja stojeći na zelenom brijegu. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.


Sveti Juraj na Bregu, rujan 1995.

[Sveti Juraj na Bregu, rujan 1995.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Sveti Juraj na Bregu, rujan 1995.]
Prihvaćena: 14. rujna 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Štit je podjeljen na četri polja. Gornja polovica štita podjeljena je na dva polja po veretikali štita, i to na plavo polje u ljevom gornjem uglu i bijelo (srebro) polje u desnom gornjem uglu. Donja polovica štita takoder je podjeljena na dva polja po veretikali štita i to u lijevom donjem uglu je bijelo (srebro) polje, a u desnom donjem uglu je plavo polje. Na plavom polju u lijevom gornjem dijelu štita nalazi se žuta (zlatna) zvijezda sa deset valovitih krakova. Na bijelom (srebrnom) polju u desnom gornjem dijelu štita nacrtan je konjanik u oklopu srednjovjekovnog Viteza kako probada zmaja pod nogama konja. BIJELA (SREBRO)-ČISTOĆA PLAVA-VJEČNOST ŽUTA (ZLATO)-NEBESKO POČEL CRVENA-VATRENOST Zvijezda u plavom polju ima deset krakova kao asocijacija, na deset mjesta u općini Sveti Juraj na Bregu. Krakovi su valoviti kako bi se na taj način dočarao brežni kraj gornjeg Međimurja. Vitez na konju koji probada zmaja pod konjskim kopitama slikovito prikazuje borbu svetog Jurja sa zmajem. (Čl. 1, Izmjena, 1995.)
Opis zastave: Zastava je plave boje a u centru zastave nalazi se grb Općine obrubljen zlatnom vrpcom. (Čl. 2, Izmjena, 1995.)
Izvor: Izmjena i dopuna grba i zastave Općine Sveti Juraj na Bregu, 14.09.1995.

Prvi dizajn je promijenjen u plavo-srebrno raščetvoren sa zvijezdom kao ranije, u prvom plavom polju, a sada sa cjelovitim likom Sv. Juraja na konju koji ubija zmaja u gornjem srebrnom polju. Zastava je tada jednobojna, plava s grbom u sredini.
Prema rješenju Ministarstva, sadašnji je dizajn usvojen već u lipnju, no vjerojatno je izrađen tek nakon ove inačice.
Crteži rekonstruirani!


Sveti Juraj na Bregu, ožujak 1995.

[Sveti Juraj na Bregu, ožujak 1995.]
[Sveti Juraj na Bregu, ožujak 1995.]
[Rekonstrukcija] 1:2


Prihvaćena: 10. ožujka 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: U desnom gornjem kutu štita je plavo polje s jednom zlatnom zvijezdom. U ljevom gornjem kutu štita, na srebru, je crveni zmaj proboden crvenim kopljem. Desni donji kut štita je od srebra i bez simbola. U ljevom donjem kutu štita, na plavom polju,takoder nema simbola. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Opis zastave: U zastavi je razmještaj polja ostao isti kao i kod grba. U desnom gornjem kutu je plavo polje s jednom zlatnom zvijezdom. Simbol zmaja probodenog crvenom kopljem smješten je u donje desno polje, na srebru. […] Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Izvor: Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Juraj na Bregu, 10.03.1995.

Prvotno usvojeni grb Sv. Jurja na Bregu bio je raščetvoren srebrno i plavo, u prvom crveni zmaj proboden kopljem, u drugom zlatna deseterokraka zvijezda. Crvena, bijela i plava boja grba simboliziraju vezanost općine za Međimursku županiju i Hrvatsku. Deseterokraka zvijezda simbolizira deset naselja općine, a njezini valoviti kraci simboliziraju brežulje. Probodeni zmaj simbolizira Sv. Juraja, "zaštitnika zemlje i ratara". Zastava je tzv. grbovna zastava, okomita, raščetvorena bijelo i plavo, sa zvijezdom u gornjem plavom polju, i probodenim zmajem u donjem bijelom.
Drawings reconstructed!Sveti Martin na Muri

[Sveti Martin na Muri] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Martin na Muri]
[Sveti Martin na Muri] [Sveti Martin na Muri] [Sveti Martin na Muri]
Prihvaćena: 29. listopada 2001.     Odobrena: 6. ožujka 2002.
Dizajn: Heraldik art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome iznad srebrne/bijele valovite grede bijela/srebrna guska sa zlatnim/žutim grozdom u kljunu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Sveti Martin na Muri ima sljedeći izgled: u poluokruglom štitu u crvenom polju nalazi se bijela guska, žutih nogu i kljuna koja je simbol Svetog Martina – zaštitnika Općine Sveti Martin na Muri; u kljunu drži grozd žutih boba i zelenog lista – što predstavlja Sveti Martin na Muri kao vinorodni kraj; dolje je prikazana bijela valovita greda koja predstavlja rijeku Muru. (Čl. 4, Odluka o grbu, 2002; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine Sveti Martin na Muri je jednobojne crvene boje dimenzija omjera širine i dužine zastave je 1:2, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. Svečana zastava Općine Sveti Martin na Muri (gonfalon) izrađena je od visoko sjajnog materijala i obrubljena je zlatnom vrpcom s pletenim resicama. (Čl. 4, Odluka o zastavi, 2002; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: "Sveti Marin na Muri", Međimurske novine, br. 334, 30.01.2002, www.mnovine.hr
"Sveti Marin na Muri: Ulice dobivaju nazive", Međimurske novine, br. 350, 22.05.2002, www.mnovine.hr
"Spremni za Martinje i vinsku cestu", Međimurske novine, br. 372, 24.10.2002, www.mnovine.hr
"Blagoslovljeni novi općinski grb i barjak", Međimurske novine, br. 375, 13.11.2002, www.mnovine.hr
Turistička zajednica općine Sv. Martin na Muri www.tz-sv-martin.hr 10.01.2004.
Statut Općine Sveti Martin na Muri, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Sveti Martin na Muri, 04.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2001, 11.10.2001.
Odluka o grbu Općine Sveti Martin na Muri, 29.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2002, 29.03.2002.
Odluka o zastavi Općine Sveti Martin na Muri, 29.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2002, 29.03.2002.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/01-01/1, URBROJ: 514-09-01-02-4, 06.03.2002.
Statut Općine Sveti Martin na Muri, 10.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Sveti Martin na Muri (pročišćeni tekst), 17.04.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 7/2013, 24.05.2013.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Sv. Martina je u crvenom polju srebrna guska zlatnog kljuna i nogu koja nosi u kljunu zlatni grozd sa zelenim listom, te u dnu srebrna valovita greda. Guska je atribut Sv. Martina, a kako je u regiji Sv. Martin povezan sa svečanostima mladog vina, odatle i grozd u grbu. U kršćanskoj se ikonografiji Sv. Martin prikazuje ili kako dijeli svoj ogrtač s prosjakom ili kao biskup sa štapom i guskom. Zastava je vinsko crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je također vinsko crvena s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama lipe i loze ispod, a završava se trokutasto s resama. Stolne zastavice su istog temeljnog izgleda kao svečana zastava, ali pravokutne, ili pojednostavljena samo s grbom i imenom općine.Šenkovec

[Šenkovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šenkovec]
[Šenkovec]
Prihvaćena: 17. kolovoza 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldik art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome crveni stupajući lav drži crno krilo.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U srebrnome/bijelome crveni stupajući lav drži crno krilo. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2007.)
Grb je u četvrtastom štitu, u bijelom polju crveni stupajući lav drži crno gavranovo krilo u kojem je istaknuta bijela boja, ujednačena debljina crnog i zlatno (žutog) okvira štita. (Čl. 4, Statut, 2009.; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 10, Statutarna odluka, 2007.)
Zastava Općine je jednobojna, crvene boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen crno-zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 4, Statut, 2009.; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Šenkovec, http://senkovec.hr/ 14.10.2007.
Statut Općine Šenkovec, 03.07.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/1997, 22.09.1997.
Statut Općine Šenkovec, 10.07.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 4/2001, 14.09.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/91, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Šenkovec, 17.08.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 12/2007, 05.12.2007.
Statut Općine Šenkovec, 07.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Šenkovec, 03.11.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 21/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Šenkovec, 04.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2013, 17.04.2013.
"Vlast i oporba skinule rukavice", Međimurske novine, 23.08.2007, www.mnovine.hr

Grb Šenkovca je u srebrnom crveni uspravljeni lav koji u prednjim šapama drži crno gavranovo krilo. Crno krilo je vjerojatno referenca na grb obitelji Zrinski, koja je vladala ovim krajem u kasnom srednjem vijeku. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica je u obliku svečanog gonfalona, okomita crvena, žuto obrubljena, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama hrasta ispod.

Općina Šenkovec izdvojena je 1997. godine iz grada Čakovca.Štrigova

[Štrigova] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Štrigova]
[Štrigova] [Štrigova]
Prihvaćena: 23. svibnja 2006.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldik art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome sa zlatnim/žutim obrubom iz zlatnog/žutog grozda s dva lista izrasta zlatna/žuta crkva s dva tornja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Štrigova je trokutastog srcolikog oblika u zelenome sa zlatnim/žutim obrubom, zlatna/žuta crkva s dva tornja izrasta iz zlatnog/žutog grozda. (Čl. 6, Odluka, 2006.)
Grb Općine Štrigova: u zelenome sa zlatnim/žutom obrubom iz zlatnog/žutog grozda s dva lista izrasta zlatna/žuta crkva s dva tornja. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je omjera 1:2 (jedan naprema dva). Zastava je zelene boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2006.)
Zastava Općine Štrigova: zelena boja s grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Štrigova, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Štrigova, 09.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2001, 29.10.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/23, URBROJ: 515-10/06-06-3, 03.05.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Štrigova, 23.05.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 7/2006, 30.06.2006.
Statut Općine Štrigova, 14.12.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 13/2007, 20.12.2007.
Statut Općine Štrigova, 29.06.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Štrigova, 17.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2013, 05.04.2013.
TZO Štrigova, www.tic-strigova.hr, 09.04.2009.
E-Međimurje, "Općina Štrigova", www.emedjimurje.hr, 09.04.2009.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
"Urbanovo 2013.: Dani vina u Međimurskoj županiji", 18.05.2013, e-Međimurje, www.emedjimurje.hr

Grb Štrigove je u zelenom zlatno obrubljenom štitu zlatna crkva s dva tornja koja izrasta iz zlatnog grozda. Prikazana je crkva sv. Jeronima, barokna crkva u Štrigovi. Zastava je zelena s grbom u sredini. Svečana zastava žuti je gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u luku i liniji iznad te zelenim grančicama loze sa žutim grozdovima. Stolna zastavica je u obliku svečane, ali zelena obrubljena žutim i sa žutim grančicama vinove loze.Vratišinec

[Vratišinec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vratišinec]
Prihvaćena: 11. lipnja 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldik art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrasta drveni dvostruki križ kojeg nadvisuje srebrno/bijelo pero.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U četvrtastom štitu, u plavom, u glavi štita - bijelo (srebrno) pero, udesno; dolje - smeđi dupli križ. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2007.)
Grb Općine ima oblik štita dvostruki drveni križ i iznad križa pero. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna svijetloplave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2: 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2007.)
Zastava Općine je plave boje, u sredini se nalazi grb Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Vratišinec, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Statut Općine Vratišinec, 12.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2001, 29.10.2001.
Odluka o imenovanju Komisije za idejno rješenje grba i zastave Općine Vratišinec, 02.08.2005, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2005, 19.08.2005.
Statut Općine Vratišinec, 07.01.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2006, 04.02.2006.
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Komisije za idejno rješenje grba i zastave Općine Vratišinec, 19.04.2004, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2006, 28.04.2006.
"Vratišinec: Grb i zastava konačno osmišljeni", 26.06.2007. Međimurje, županijske novine
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za idejno rješenje grba i zastave Općine Vratišinec, 15.03.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 3/2007, 23.03.2007.
Odluka o usvajanju rješenja za izradu grba i zastave Općine Vratišinec, 11.06.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2007, 30.06.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/67, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Vratišinec, 05.10.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 11/2007, 30.11.2007.
Statut Općine Vratišinec, 18.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 19/2009, 06.11.2009.
Statut Općine Vratišinec, 15.03.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2013, 05.04.2013.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Vratišinca je u plavom iz dna izrasta smeđi dvostruki križ i u zaglavlju srebrno pero. Drveni križ predstavlja religijske vrijednosti, a pero glazbu i školstvo, na koje su Vratišinčani ponosni. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.[Prethodna stranica: Međimurska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Medjimurje County - Communities][Slijedeća stranica: Grad Zagreb]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.