[Prethodna stranica: Dubrovačko-neretvanska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Dubrovnik and Neretva County - Cities][Slijedeća stranica: Dubrovačko-neretvanska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 3. listopada 2000.
Posljednja promjena: 18. studenog 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovačko-neretvanska županija - gradovi


  1. Dubrovnik
  2. Korčula
  3. Metković
  4. Opuzen
  5. Ploče

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Općina Opuzen je 1997. dobila status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Dubrovnik

[Dubrovnik] [Normal] 1:2 | 2:3 [Državna zastava na kopnu] [Dubrovnik]
Prihvaćena: 29. prosinca 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Grada Dubrovnika je povijesni grb koji se sastoji od štita oblika izokrenute kruške, s osam izmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) greda od kojih je početna crvena, a završna srebrna (bijela). S desne strane štita je žezlo, a s lijeve mač (gledano heraldički), koji se međusobno ukrižuju. Povrh štita nalazi se u crvenom kraljevska zlatna kruna koja se sastoji od obruča s dva naglašena uzdužna zaobljena istaka, između kojih se nalaze tri bisera i četiri kamena plave boje. Iznad obruča su sedam šiljaka. Iznad srednjeg šiljka su tri bisera, a iznad ostalih je po jedan biser. U gornjem dijelu krune su četiri vitice koje pridržavaju kuglu s latinskim križem. Uokolo štita je zlatni nakit: na bočnim stranama u obliku stilizirane akantusove vitice, a iznad i ispod u obliku svitka. Drugi svitak završava trolistom. Prostor između štita i nakita obojen je plavom bojom. (Čl. 4, Odluka, 1993.)
Grb Grada je njegov povijesni grb, koji se sastoji od štita oblika izokrenute kruške, s osam izmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) greda, s desne strane štita je žezlo, a s lijeve mač (gledano heraldički), koji se međusobno ukrižuju. Povrh štita nalazi se u crvenom kraljevska zlatna kruna. (Čl. 5, Statut, 1/2001.)
Grb Grada je njegov povijesni grb u baroknom obliku - na štitu oblika izokrenute kruške u srebrnom (bijelom) polju četiri su poprečne crvene grede. Na desnoj strani štita je žezlo i na lijevoj mač (gledano heraldički), koji se međusobno ukrižuju. Povrh štita nalazi se u crvenom kraljevska zlatna kruna. (Čl. 5, Statut, 9/2001.)
Grb Grada Dubrovnika je povijesni grb koji se sastoji od štita oblika izokrenute kruške, s osam izmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) greda od kojih je početna crvena, a završna srebrna (bijela). S desne strane štita je žezlo, a s lijeve mač (gledano heraldički), koji se međusobno ukrižuju. Povrh štita nalazi se u crvenome kraljevska zlatna kruna koja se sastoji od obruča s dva naglašena uzdužna zaobljena istaka, između kojih su tri bisera i četiri kamena plave boje. Iznad obruča je sedam šiljaka. Iznad srednjeg šiljka su tri bisera, a iznad ostalih je po jedan biser. U gornjem dijelu krune su četiri vitice koje pridržavaju kuglu s latinskim križem. Uokolo štita je zlatni nakit: na bočnim stranama u obliku stilizirane akantusove vitice, a iznad i ispod u obliku svitka. Drugi svitak završava trolistom. Prostor između štita i nakita je plave boje. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut 2009.)
Grb Grada Dubrovnika povijesni je grb koji se sastoji od štita oblika izokrenute kruške, s osam izmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) greda od kojih je početna crvena, a završna srebrna (bijela). S desne je strane štita žezlo, a s lijeve mač (gledano heraldički), koji se međusobno križaju. Povrh štita nalazi se u crvenome kraljevska zlatna kruna koja se sastoji od obruča s dva naglašena uzdužna zaobljena istaka, između kojih su tri bisera i četiri kamena plave boje. Iznad obruča sedam je šiljaka. Iznad srednjega šiljka tri su bisera, a iznad ostalih je po jedan biser. U gornjem su dijelu krune četiri vitice koje pridržavaju kuglu s latinskim križem. Uokolo štita zlatni je nakit: na bočnim stranama u obliku stilizirane akantusove vitice, a iznad i ispod, u obliku svitka. Drugi svitak završava trolistom. Prostor između štita i nakita plave je boje. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Grada Dubrovnika je bijele boje s likom Svetog Vlaha u sredini, u crvenom biskupskom ornatu zapadnog tipa, s misnicom i sa žutim ukrasom. Uzdignutom desnicom blagoslivlja, a u lijevoj ruci drži Grad i biskupski štap. S desne strane lika Svetog Vlaha stoji inicijal S (Sanctus), a s lijeve inicijal B (Blasius) u žutoj boji. Omjer širine i dužine zastave je 2:3. (Čl. 7, Odluka, 1993.)
Zastava Grada je bijele boje s likom sv. Vlaha u sredini, u crvenom biskupskom ornatu zapadnog tipa, s misnicom i sa žutim ukrasom. Uzdignutom desnicom blagoslivlja, a u lijevoj ruci drži grad Dubrovnik i biskupski štap. S desne strane lika sv. Vlaha stoji inicijal S (Sanctus), a s lijeve inicijal B (Blasius) u žutoj boji. Omjer širine i dužine zastave je 2:3. (Čl. 5, Statut, 1/2001.)
Zastava Grada bijele je boje s likom sv. Vlaha u sredini, u crvenom biskupskom ornatu zapadnog tipa, s misnicom i sa žutim ukrasom. Uzdignutom desnicom on blagoslivlja, a u lijevoj ruci drži grad Dubrovnik i biskupski štap. S desne strane lika sv. Vlaha stoji inicijal S (Sanctus), a s lijeve inicijal B (Blasius), oba žute boje. Omjer širine i dužine zastave je 2:3. (Čl. 5, Statut, 9/2001.)
Zastava Grada bijele je boje s likom sv. Vlaha u sredini, u crvenome biskupskom ornatu zapadnog tipa, s misnicom i sa žutim ukrasom. Uzdignutom desnicom on blagoslivlja, a u lijevoj ruci drži grad Dubrovnik i biskupski štap. S desne strane lika sv. Vlaha stoji inicijal S (Sanctus), a s lijeve inicijal B (Blasius), oba žute boje. Omjer širine i duljine zastave je 2:3. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Grada bijele je boje, s likom sv. Vlaha u sredini, u crvenome biskupskom ornatu zapadnoga tipa, s misnicom i sa žutim ukrasom. Uzdignutom desnicom on blagoslivlja, a u lijevoj ruci drži grad Dubrovnik i biskupski štap. S desne strane lika sv. Vlaha stoji inicijal S (Sanctus), a s lijeve inicijal B (Blasius), oba žute boje. Omjer širine i duljine zastave je 2:3. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: autorovo zapažanje
grb prilagođen prema Grad Dubrovnik http://www.dubrovnik.hr/ 10. 01. 2001.
slika zastave Mario Fabretto prema autorovoj fotografiji iz Dubrovnika, 08.2006.
Odluka o grbu i zastavi Grada Dubrovnika, 29.12.1993, Službeni glasnik Županije Dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Mljet, Općine Ston, br. 1/1994, 02.02.1994.
Zaključak o isticanju zastave Republike Hrvatske na Orlandovu stupu, 27.08.2002, Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 6/2002, 03.09.2002.
Statut Grada Dubrovnika (pročišćeni tekst), Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 1/2001, 23.01.2001.
Statut Grada Dubrovnika, 30.11.2001, Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 9/2001, 03.12.2001.
Statut Grada Dubrovnika (pročišćeni tekst), Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 2/2006, 27.01.2006.
Statut Grada Dubrovnika, 03.07.2009, Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 4/2009, 03.07.2009.
Statut Grada Dubrovnika (pročišćeni tekst), 02.04.2013, Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 6/2013, 08.04.2013.

Grb grada Dubrovnika je sedam puta razdijeljen crveno i srebrno u osam greda, koji je gradu podijelio hrvatsko-ugarski kralj Ludovik I. Veliki u XIV. stoljeću. To je zapravo stari madžarski grb (dio današnjeg madžarskog grba) kojeg je zamijenio "novi" grb sa dvostrukim križem (danas drugi dio suvremenog madžarskog grba). To je, također, isti onaj grb koji je prikazan u drugom štitu u zaglavlju suvremenog grba Republike Hrvatske, iako je tamo likovni prikaz ponešto pojednostavljen, a srebrne grede zamijenjene su plavima. Ta praksa nije nepoznata u povijesnim primjerima prikaza dubrovačkog grba.
Zastava usvojena 1993. svakako je najpopularnija povijesna zastava Dubrovačke Republike, između nekoliko zastava koje su korištene tijekom dubrovačke nezavisnosti: bijela s prikazom Svetog Blaža (u Dubrovniku znanog kao Sveti Vlaho), koji stoji u biskupoj odori s desnicom uzdignutom u blagoslovu, a u ljevici drži prikaz grada. Zlatni inicijali "SB" (Sanctus Blasius) okružuju lik sveca. Zastava ima identičnu čitljivu sliku na poleđini, obično je načinjena od dva komada platna sastavljena zajedno. Iako je službeno propisan omjer širine i dužine zastave 2:3, obično se koristi zastava u omjeru 1:2.
Zastava koja se danas svakodnevno ističe na Orlandovom stupu - glavom gradskom jarbolu - je državna zastava Republike Hrvatske, a zastava se grada tamo ističe na Dan Sv. Vlaha, gradskog zaštitnika, 3. veljače, dok se za vrijeme trajanja Dubrovačkih ljetnih igara ističe zastava Libertas.


Dubrovnik, zastava Libertas

[Dubrovnik, zastava Libertas] [Normal] 2:5 | 1:2 [Dubrovnik, zastava Libertas]
[Dubrovnik, zastava Libertas] [Dubrovnik, zastava Libertas]
Prihvaćena: around 1990 ?

Tradicionalna sekundarna zastava Dubrovnika sadrži natpis Libertas (Sloboda), a zabilježena je kroz povijest u mnogim varijacijama. Danas se crveno obrubljena inačica koristi na Orlandovom stupu, a žuto obrubljene zastave na drugim mjestima u gradu tijekom Dubrovačkih ljetnih igara. Zastave se vremenom razlikuju po stilizaciji središnjeg amblema.


Dubrovnik, 197x. – 199x.

[Dubrovnik, 197x. – 199x.] [Normal] 1:2 ~ [Državna zastava na kopnu] [Dubrovnik, 197x. – 199x.]
Prihvaćena: oko 1970. ?
Napuštena: oko 1995. ?
Izvor: autorovo zapažanje

Zastava grada Dubrovnika korištena u zadnjoj četvrtini XX. stoljeća crvena je zastava na kojoj je u zlatnom okviru u obliku trorepe zastave ispisano bijelim slovima u tri reda LI/BER/TAS. Ova zastava varijacija je druge povijesne zastave Dubrovačke Republike. Ponovo se koristi kao ukrasna zastava u svezi Dubrovačkih ljetnih igara od oko 2010.Korčula

[Korčula] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Korčula]
Prihvaćena: 16. srpnja 1996.     Odobrena: 10. srpnja 1996. (P)
Dizajn: Francesca Danese-Katić, dipl. inž. arh. iz Korčule
Odobreni blazon grba: U plavome srebrna/bijela kula sa zlatnim/žutim likom sv. Marka pred vratima.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada [Korčule] je grb u obliku polukruglog štita. Štit je plave boje s bijelim (srebrnim) stiliziranim kulama: kompozicija ulaza u grad - kula Revelin sa stubištem, a sa strane kule Kanavelić i Zakerjan. Na stubištu ispred gradskih vrata stoji sv. Marko u žutoj (zlatnoj) boji, uzdignutom desnicom blagoslivlje, a ljevicom drži na prsima knjigu Evanđelja. Omjer širine i dužine grba je 4,2:5. (Čl. 4, Odluka, 1996; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava Grada Korčule je plave boje. Položaj grba Grada na zastavi je centralni. Grb na zastavi ima žuti (uski) rub. Grb je u dužini zastave u omjeru 1:5. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Zastava Grada je plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini. Grb je u dužini zastave u omjeru 1:5. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Korčule, 16.07.1996, Službeni glasnik Grada Korčule, br. 4/1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/31, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 10.07.1996.
(Odluka izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Korčule?, Službeni glasnik Grada Korčule, br. 3/1998.)
Statut Grada Korčule, 15.11.2001, Službeni glasnik Grada Korčule, br. 5/2001
Odluka o načinu i zaštiti uporabe grba i zastave Grada Korčule, 22.03.2002, Službeni glasnik Grada Korčule, br. 2/2002, 18.06.2002.
Odluka o izmjenama Odluke o načinu i zaštiti uporabe grba i zastave Grada Korčule, 20.10.2003, Službene stranice Grada Korčule, www.korcula.hr, 29.11.2003
Odluka o izmjenama i dopunama Odluka Grada Korčule kojima su previđene globe odnosno novčane kazne za prekršaje, 07.07.2008, Službeni glasnik Grada Korčule, br. 5/2008, 14.07.2008.
Statut Grada Korčule, 01.09.2009, Službeni glasnik Grada Korčule, br. 6/2009, 03.09.2009.
Statut Grada Korčule (pročišćeni tekst), 12.04.2013, Službeni glasnik Grada Korčule, br. 4/2013, 17.04.2013.
Vinko Ivančević: Prilog poznavanju kamenih grbova u gradu Korčuli, Rad JAZU, 381 (1978), 107-126.

Grb Korčule je u plavom srebrna kula ispred koje stoji zlatni sv. Marko, desnice uzdignute u blagoslov, s knjigom Evanđelja u ljevici. To je modernizacija grba podijeljenog gradu 17. kolovoza 1898. godine, koji u plavom štitu na crvenom podnožju prikazuje Sv. Marka na vratima srebrnog grada s tri tornja, a taj se grb pak temelji na srednjovjekovnom pečatu, koji prikazuje sveca pred vratima grada s tri tornja. Zidine starog grada Korčule prikazane su na simboličan način na grbu kombinirajući nekoliko karakterističnih elemenata - središnji dio kula Revelin sa stepeništem, sa strane kule Kanavelić i Zakerjan. Na ulazu stoji zaštitnik grada Sv. Marko, koji u lijevoj ruci drži Bibliju, a desnu podiže u znak blagoslova. Zastava je plava sa žuto obtubljenim grbom u sredini.


Korčula, oko 1903.

[Korčula, oko 1903.] [Povijesna] 1:2~ [Korčula, oko 1903.]
U upotrebi: od početak 20. stoljeća
Prihvaćena: 17. kolovoza 1898.
Izvori: Zbirka Gradskog muzeja Korčula.
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 84
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 36-37

Kao i u nekim drugim dalmatinskim gradovima krajem XIX. stoljeća hrvatske su stranke konačno uspjele osvojiti većinu u vlasti i počele su rabiti hrvatsku trobojnicu s gradskim grbom u sredini za gradsku zastavu. Prikaz grba u zastavi odgovara dobro u mnogim detaljima prikazu kod Ströhla, a i Laszowskog, iako oni prikazuju grb u jednostavnijem polukružnom štitu. Zastava je izložena u stalnom postavu Gradskog muzeja.Metković

[Metković] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Metković]
[Metković]
Prihvaćena: 28. svibnja 1996.     Odobrena: 12. srpnja 1996. (P)
Dizajn: Nikola Vučković, akademski slikar iz Metkovića
Odobreni blazon grba: Plavo bijelo raščetvoreni štit.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje s grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Matkovića je u obliku poluokruglog kvadriranog štita: prvo i četvrto polje je plavo, a drugo i treće je srebreno ili bijelo. Grb je obrubljen tankom crnom linijom. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Grb Grada Matkovića je u obliku poluokruglog kvadriranog štita: prvo i četvrto polje je plavo, a drugo i treće je srebreno ili bijelo. Grb je obrubljen tankom crnom linijom. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1996.)
Grb Grada je u obliku poluokruglog kvadriranog štita: prvo i četvrto polje je plavo, a drugo i treće je srebrno ili bijelo. Grb je obrubljen tankom crnom linijom. (Čl. 5, Statut, 2007.)
Grb Grada Metkovića je plavo bijelo raščetvoreni štit. Prvo i četvrto polje je plavo, a drugo i treće je bijelo. Grb je obrubljen tankom crnom linijom. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Grada je crvene boje sa omjerom 1:2. Grb Grada položen je u sredinu zastave. (Čl. 10, Odluka, 1996.)
Zastava Grada je crvene boje sa omjerom 1:2. Grb Grada položen je u sredini zastave. (Čl. 5, Statut, 2007.)
Zastava Grada Metkovića je crvene boje sa omjerom 1:2. Grb Grada je u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 8, Statut, 2009.)
Zastava Grada Metkovića je crvene boje sa omjerom 1:2. Grb grada je u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 8, Statut, 2013.)

Izvori: časopis Neretva, 1996.
Odluka o grbu i zastavi Grada Metkovića, 28.05.1996, Neretvanski glasnik, br. 2/1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/50, URBROJ: 515-04-03/1-96-2, 12.07.1996.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Metkovića, 15.07.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Metkovića, 18.12.1998, Neretvanski glasnik, br. 3/1998, 30.12.1998.
Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Metkovića, 14.07.2006, Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina Slivno, Zažablje, Kula Norinska, Pojezerje, br. 6/2006, 01.09.2006.
Statut Grada Metkovića (pročišćeni tekst), Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina Slivno, Zažablje, Kula Norinska, Pojezerje, br. 5/2007, 25.07.2007.
Statut Grada Metkovića, 15.07.2009, Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina Slivno, Zažablje, Kula Norinska, Pojezerje, br. 4/2009, 27.07.2009.
Statut Grada Metkovića (pročišćeni tekst), 30.10.2013, Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, br. 7/2013, 05.11.2013.

Grb Metkovića je raščetvoren plavo i srebrno. Grb je postavljen u sredinu crvene zastave. Moderni grb Metkovića usvojen je prema grbu (i grbovnoj zastavi) mjesta Narent (Drijeva) iz XIV. stoljeća prikazanoj na nekoliko zemljopisnih karata iz toga vremena. Na mjestu Drijeva danas se nalazi naselje Gabela, nekoliko kilometara uzvodno Neretvom od Metkovića, sada u Bosni i Hercegovini. Stolne zastavice su okomite s bijelo ispisanim imenom grada ispod grba.


Metković, 1970. – 1996.

Zastava nepoznata. [Metković, 1970. – 1996.]
Prihvaćena: 1990.
Napuštena: 1996.
Izvor: Suvenir zastavica općine Metković, oko 1991., prije 1996., user Jure Grb, Wikipedia, 31.01.2016.

Grb korišten početkom 90-ih godina XX. stoljeća razdijeljen je i gore raskoljen, u prvom crveno-srebrno šahirano, u drugom u zelenom srebrna čaplja i u trećem u plavom na valovima crvena lađa srebrnog kvadratnog jedra s crvenim plamencem na jarbolu. Korištena je i zastavica, nepoznatih detalja.


Metković, 1974. – 1990.

Bez zastave. [Metković, 1974. – 1990.]
Prihvaćena: 1974.
Dizajn: Živan Bjelovučić, akademski kipar iz Metkovića
Napuštena: 1990.
Izvori: Ivan Jurić (ur.): "Prošlost Metkovića od najstarijih vremena do danas : (u povodu prvog spomena i 40. obljetnice oslobođenja) = The history of the city of Metković from the oldest times to the modern times : (on the occasion of the first mention of the name and 40th anniversary of liberation) : 1422-1984 : [izložba]", Metković : Centar za usmjereno obrazovanje "Petar Levantin", 1984. (str. 99)
Neretvanski vjesnik, br. XI/1987. (prema Wikipedia, korisnik Jure Grm, postavljeno 06.12.2014)

Grb Metkovića prikazivao je u ovalnom štitu u zelenom veslač u čamcu nad dvije valovite linije praćen gore desno petokrakom zvijezdom. Čuvari grba su dva zlatna ždrala okrenuta od grba, pognutih glava jedan prema drugom. Ispod štita na crvenoj vrpci bijelim ispisano ime općine. Znak je korišten uglavom akromatski. Veslač u čamcu predstavlja Neretvanina u karakterističnoj trupici, a ždralovi u karakterističnoj pozi traženja hrane u močvarnom tlu, predstavljaju bogatu faunu neretvanske Delte. Zelena boja štita predstavlja plodnu neretvansku dolinu.Opuzen

[Opuzen] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Opuzen]
Prihvaćena: 19. listopada 1995.     Odobrena: 2. listopada 1995. (P)
Dizajn: Smiljan Popović, akademski slikar, restaurator i konzervator iz Opuzena
Odobreni blazon grba: Na bijelome/srebrnome iz plave trupice izrasta crvena kula.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Opuzen poluokruglog štita u srebru. U središtu grba je kula s krovištem i sedam (četiri + tri) prozora, crvene boje. U temelju kule je stilizirana neretvanska trupica plave boje. Grb općine Opuzen stilizirana je varijanta povijesnog grba općine Opuzen koji se nalazi na balkonu općinske vijećnice. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Grb Grada Opuzena je povijesni grb Grada Opuzena. Grb Grada Opuzena ima oblik poluokruglog štita u srebru. U središtu grba je kula s krovištem i sedam (četiri + tri) prozora, crvene boje. U temelju kule je stilizirana neretvanska trupica plave boje. Grb Grada Opuzena stilizirana je varijanata povijesnog grba Grada koji se nalazi na balkonu Gradske vijećnice. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Opuzen plave je boje. Omjer uže prema dužoj strani je 1:2. U središtu zastave postavljen je grb općine Opuzen opisan u članku 7. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Zastava Grada Opuzena plave je boje. Omjer uže prema dužoj strani je 1:2. U središtu zastave postavljen je grb Grada Opuzena opisan u prethodnom stavku. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Grada Opuzena plave je boje. Omjer uže prema dužoj strani je 1:2. U središtu zastave postavljen je grb Grada Opuzena. (Čl. 4, Statut, 2009.)
Zastava Grada Opuzena plave je boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U središtu zastave postavljen je grb Grada Opuzena opisan u prethodnom stavku. [sic!] (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Grada Opuzena plave je boje. Omjer uže prema dužoj strani je 1:2. U središtu zastave postavljen je grb Grada Opuzena. […] Zastava Grada Opuzena plave je boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U središtu zastave postavljen je grb Grada Opuzena opisan u prethodnom stavku. [sic!] (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Zapisnik sa sjednice Komisije za grb i zastavu općine Opuzen, 20.06.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/56, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 02.10.1995.
Odluka o grbu i zastavi općine Opuzen, 19.10.1995, Neretvanski glasnik, br. 2/1995.
Statut Grada Opuzena, 12. 10. 2001, Neretvanski glasnik, br. 3/2001, www.opuzen.hr
Statut Grada Opuzena, 24.07.2009, Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina Slivno, Zažablje, Kula Norinska, Pojezerje, br. 6/2009, 15.10.2009.
Statut Grada Opuzena, 22.07.2013, Službeni glasnik Grada Opuzena, br. 3/2013, 13.08.2013.
Korespondencija s Gradom, 19.08.2015.

Grb Opuzena je u srebrnom polju crvena kula s kruništem koja izrasta iz plavog čamca. Ovaj grb izrađen je prema povijesnom grbu koji je sačuvan na balkonu Gradske vijećnice. Kula predstavlja Kulu Norinsku, utvrdu iz XVI. stoljeća podignutu za obranu od Turaka (danas pripada istoimenoj općini), a čamac je tradicionalna trupica kakva se stoljećima koristi na Neretvi. Zastava je plava s grbom u sredini.

Do 1997. godine Opuzen je bio općina.Ploče

[Ploče] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ploče]
[Ploče]
Prihvaćena: 26. ožujka 2013.     Odobrena: 10. srpnja 2013.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavom polju zlatno/žuto sidro, iz vrha štita izrasta zlatno/žuto sunce.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada čini štit srcolikog oblika, u plavom polju zlatuo/žuto sidro, iz vrha štita izrasta zlatno/žuto sunce. (Čl. 2, Statutarna odluka, 2013.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 1:2, sa žuto obrobljenim grbom Grada u sredini. Svečana zastava (gonfalon) je jednobojna plave boje, dvostruko skrojena i podstavljena, dimenzija 80x160 cm. Materijal izrade svečane zastave je atlas-svila visokog sjaja, na rubovima obrubljena zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim resicama. U sredini svečane zastave nalazi se nalazi se grb Grada obrubljen trakom u boji starog zlata. lznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis: GRAD PLOČE. Ispod grba u repu svečane zastave nalaze se ukrasno ornamenti, ukrižene grančice masline i vinove loze, zlatno obojani. Ukrasni štap za ovjes svečane zastave izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes, zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom. Pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, visine H=2,8 m, zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom. Pribor za postavjanje zastave je masivno od željeza unikatno iskovano postolje, obojano zlatnom bojom, mogućnostpostavljanja tri kompleta koplja sa zastavama, sve obojano u zlatnoj boji a izvedeno u skladu sa likovnim rješenjem. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2013.)
Izvori: Službena stranica Grada Ploča, www.ploce.hr 20.11.2003
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Grada Ploča, "Slobodna Dalmacija", Split, 4.7.2003.
Zaključak povodom pokrenutog postupka za izradu grba i zastave Grada Ploča, 26.05.2003, Službeni glasnik Grada Ploča, br. 3/2003, 26.05.2003.
Zaključak Gradskog Poglavarstva (o raspisivanju natječaja), Kl: 017-01/03-01/01, Urbr: 2165-02-03-2, Ploče, 10.06.2003.
Zaključak Gradskog Poglavarstva (o odbijanju prijedloga prikupljenih u natječaju), Kl. 017-0103-01/01, Urbr: 2165-02-03-3, Ploče, 20.08.2003.
Statut Grada Ploča (pročišćeni tekst), 28.04.2006, Službeni glasnik Grada Ploča, br. 5/2006, 28.04.2006.
"Poglavarstvo - Ploče konačno dobivaju grb zastavu i svečanu pjesmu?", Dubrovački vjesnik, br. 2946, 11.07.2007.
"Poglavarstvo - grad dao stan za doktora hitne medicine", Dubrovački vjesnik, br. 2983, 28.03.2008.
"Javna rasprava o Prijedlogu likovnog rješenja grba i zastave Grada Ploča", 15.03.2009, www.gradploce.ploce.hr
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga statutarne odluke o grbu i zastavi Grada Ploča i upućivanju u javnu raspravu, 12.03.2009, Službeni glasnik Grada Ploča, br. 3/2009, 12.03.2009.
Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Grada Ploča, Klasa: 017-01/11-01/01, Urbroj: 2165-02-11-2, Ploče, 26.09.2011., http://e-uprava.ploce.hr, 03.10.2011.
"Gradsko vijeće usvojilo odluku - Grad Ploče dobiva grb i zastavu", ePloče, Grad Ploče, www.ploce.hr, 28.03.2013.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Grada Ploča, 26.03.2013, Službeni glasnik Grada Ploča, br. 4/2013, 29.07.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/13-01/11, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-03, 10.07.2013, Službeni glasnik Grada Ploča, br. 4/2013, 29.07.2013.

Grb Ploča je u plavom zlatno sidro iz iz zaglavlja izrasta zlatno sunce. Sidro je simbol luke i sigurnog sidrišta, a za sunce se kaže da predstavlja životnu energiju i napredak. Zastava je tamno plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama uz donji rub. U sredini je grb nadvišen imenom grada u dva reda, a ispod grba ukrštene su grančice masline i loze.

Mjesto Ploče preimenovano je 1950. u Kardeljevo, ali je uskoro vraćeno ime Ploče. No 1980. ponovo je uvedeno ime Kardeljevo, da bi 1990. opet nosilo izvorno ime Ploče.


Ploče, prijedlog 2009.

[Ploče, prijedlog 2009.] [Prijedlog] 1:2 [Ploče, prijedlog 2009.]
Prihvaćena: 2009.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: … trokutasti srcoliki štit u srebreno-bijelom polju, crvena jegulja omotana oko crnog sidra u pratnji dviju crvenih sedmokrakih zvijezda. (Javna rasprava, 2009.)
Opis zastave: … alternativno, plave odnosno crvene boje dimenzija, omjera dužine i širine 2:1 , u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Javna rasprava, 2009.)
Izvori: Službena stranica Grada Ploča, www.ploce.hr 20.11.2003
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Grada Ploča, "Slobodna Dalmacija", Split, 4.7.2003.
Zaključak povodom pokrenutog postupka za izradu grba i zastave Grada Ploča, 26.05.2003, Službeni glasnik Grada Ploča, br. 3/2003, 26.05.2003.
Zaključak Gradskog Poglavarstva (o raspisivanju natječaja), Kl: 017-01/03-01/01, Urbr: 2165-02-03-2, Ploče, 10.06.2003.
Zaključak Gradskog Poglavarstva (o odbijanju prijedloga prikupljenih u natječaju), Kl. 017-0103-01/01, Urbr: 2165-02-03-3, Ploče, 20.08.2003.
Statut Grada Ploča (pročišćeni tekst), 28.04.2006, Službeni glasnik Grada Ploča, br. 5/2006, 28.04.2006.
"Poglavarstvo - Ploče konačno dobivaju grb zastavu i svečanu pjesmu?", Dubrovački vjesnik, br. 2946, 11.07.2007.
"Poglavarstvo - grad dao stan za doktora hitne medicine", Dubrovački vjesnik, br. 2983, 28.03.2008.
"Javna rasprava o Prijedlogu likovnog rješenja grba i zastave Grada Ploča", 15.03.2009, www.gradploce.ploce.hr
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga statutarne odluke o grbu i zastavi Grada Ploča i upućivanju u javnu raspravu, 12.03.2009, Službeni glasnik Grada Ploča, br. 3/2009, 12.03.2009.
Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Grada Ploča, Klasa: 017-01/11-01/01, Urbroj: 2165-02-11-2, Ploče, 26.09.2011., http://e-uprava.ploce.hr, 03.10.2011.

Grad Ploče organizirao je natječaj za izradu likovnog rješenja grba i zastave grada u ljeto 2003. godine, ali tada nisu usvojeni nikakvi simboli. Novo povjerenstvo za izbor simbola osnovano je u srpnju 2007. godine i objavljen je novi natječaj u ožujku 2008. godine.
U ožujku 2009. grad je objavio prijedlog za javnu diskusiju. Predložen je grb u srebrnom crvena jegulja omotana oko crnog sidra praćena u zaglavlju s dvjema crvenim sedmokrakim zvijezdama, s odgovarajućom zastavom plave ili crvene boje podloge. Javna rasprava otvorena je do 15. travnja 2009. Sedmokrake zvijezde uzete su iz grba obitelji Grupković (Plina), kao karakterističan i neuobičajen element, jegulja simbolizira ušće Neretve, a sidro pomorsku orijentaciju luke Ploče.
Ti simboli na kraju nisu usvojeni, a grad je raspisao novi natječaj u rujnu 2011. te su 2013. usvojeni današnji simboli.[Prethodna stranica: Dubrovačko-neretvanska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Dubrovnik and Neretva County - Cities][Slijedeća stranica: Dubrovačko-neretvanska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.