[Prethodna stranica: Ličko-senjska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Lika and Senj County - Communities][Slijedeća stranica: Virovitičko-podravska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 27. prosinca 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Ličko-senjske županije.

Ličko-senjska županija - općine


  1. Brinje
  2. Donji Lapac
  3. Karlobag
  4. Lovinac
  5. Perušić
  6. Plitvička jezera
  7. Udbina
  8. Vrhovine

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997. su općine Donji Lapac, Lovinac, Plitvička jezera (Korenica) i Udbina izdvojene iz Zadarsko-kninske županije i uključene u Ličko-senjsku. Općina Pag je promijenila županije u drugom smjeru, istodobno dobivajući status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Brinje

[Brinje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brinje]
Prihvaćena: 22. veljače 1997.     Odobrena: 11. lipnja 1997.
Odobreni blazon grba: Na plavome dva zlatna/žuta vuka drže kapelicu sv. Trojstva.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Brinje je u obliku štita u dnu blago zašiljen. Grb je plave boje sa dva zlatna vuka u borbenom položaju jedan prema drugom i drže srebrnu kulu-kapelicu crvenog krovišta. (Čl. 7, Odluka, 1997.)
Grb Općine Brinje je u obliku štita u dnu blago zašiljen. Grb je plave boje sa dva zlatna/žuta vuka u uspravnom položaju jedan prema drugom koji drže kapelicu Sv. Trojstva. (Čl. 5, Odluka, 2021.)

Opisi zastave: Općina ima zastavu čiji omjer širine i dužine je jedan naprama dva. Zastava Općine Brinje je svijetlo plave boje sa grbom općine postavljenim u sredini zastave na sjecištu dijagonala. (Čl. 11, Odluka, 1997.)
Zastava Općine je svijetloplave boje s grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Odluka, 2021.)

Napuštena: od 29. rujna 1998. do prosinca 2017.
Izvori: Zastave istaknute u Brinju, 2002. Foto ŽH.
Fotografija na http://free-gs.hinet.hr/kobac/opcina.htm 19.02.2003
Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje dana općine, izradu grba i zastave općine Brinje, 23.09.1995, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 9/1995, 15.11.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Brinje, 22.02.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1997, 01.07.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/75, URBROJ: 515-04-03/1-97-5, 11.06.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Brinje, 29.09.1998, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 9/1998, 30.12.1998.
Statut Općine Brinje, 31.07.2001, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 13/2001, 24.08.2001.
Statut Općine Brinje, 19.04.2006, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 8/2006, 16.05.2006.
Statut Općine Brinje, 21.07.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 13/2009, 03.08.2009.
Statut Općine Brinje, 11.07.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 16/2013, 30.08.2013.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Brinje, 10.11.2017, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 26/2017, 22.11.2017.
Općina Brinje, Facebook, www.facebook.com/opcina.brinje, 22.10.2012., 20.01.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Brinje, 12.02.2021, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 4/2021, 05.03.2021.

Grb Brinja je u plavom dva uspravljena zlatna vuka jedan prema drugom drže srebrnu kulu-kapelicu crvenog krova. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Dizajn podsjeća na grb Frankopana koj je prikazivao dva lava koji drže hljeb kruha. Kula u grbu prikaz je trokatne kapelice Sv. Marije (drugdje nazivana i Svetog Trojstva) koja je dio dvorca Sokolac iz XIV. stoljeća oko kojeg se Brinje razvilo. U srednjem vijeku Brinje je bilo važan utvrđeni grad Frankopana. Svečana inačica grba ukrašena je ispod štita grančicama jele i borovice. Obična borovica (Juniperus communis L., lokalno zvana brinje) izabrana je po imenu općine.
Ministarstvo je odobrilo ovaj dizajn grba i zastave, no već 1998. umjesto njega je uveden grb sa sokolom. Izvorni grb ponovo je uveden u uporabu u prosincu 2017. nakon upita autora the FAME o službeno odobrenom grbu, kada su općinski službenici uočili koje rješenje je Minstarstvo odobrilo. To je i potvrđeno odlukom iz 2021.


Brinje, 1998. – 2017.

[Brinje, 1998. – 2017.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brinje, 1998. – 2017.]
[Brinje, 1998. – 2017.]
Prihvaćena: 29. rujna 1998.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Brinje je u obliku trokutastog štita, na plavom polju, srebrni lebdeći Sokol, udesno, zlatnog kljuna, crvenog jezika i kanđi, drži bijelu kapelu Svetog Trojstva crvenog krovišta. (Čl. 1, Odluka, 1998.)
Opis zastave: Općina ima zastavu čiji omjer širine i dužine je jedan naprama dva. Zastava Općine Brinje je svijetlo plave boje sa grbom općine postavljenim u sredini zastave na sjecištu dijagonala. (Čl. 11, Odluka, 1997.)
Napuštena: prosinac 2017
Izvori: Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Brinje, 29.09.1998, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 9/1998, 30.12.1998.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Brinje, 10.11.2017, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 26/2017, 22.11.2017.

Grb je promijenjen u plavom polju srebrni sokol raširenih krila zlatnog kljuna i nogu, crvenog jezika i kandži drži srebrnu kulu s crvenim krovom. Sokol u grbu naravno predstavlja dvorac Sokolac. Iako opis kaže da mu je jezik crven, grbovi u uporabi redovito su ga prikazivali zlatnim. Zastava je bila svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. U uporabi su na zastavi bili prikazi grba sa tamnom ili svijetlom plavom podlogom. I ovdje j ekorištena svečana inačica grba ukrašena grančicama jele i borovice.
Ovi simboli su još uvijek de jure grb i zastava sukladno općinskoj odluci iz 1998, koja čeka da bude formalno ukinuta (?).Donji Lapac

Доњи Лапац

[Donji Lapac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donji Lapac]
Prihvaćena: 2022. ?     Odobrena: 12. srpnja 2022.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U crvenome polju raskriljeni crni orao zlatno naoružan.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Donji Lapac je povijesni grb Općine Donji Lapac. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2021.)
Izvori: Općina Donji Lapac, donjilapac.hr, 04.12.2009.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 40-41.
Statut Općine Donji Lapac, 20.05.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 9/1997, 03.12.1997.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Lapac, 04.12.2000, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 11/2000, 20.12.2000.
Statut Općine Donji Lapac, 06.02.2006, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 2/2006, 09.02.2006.
Statut Općine Donji Lapac, 30.11.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 25/2009, 22.12.2009.
Statut Općine Donji Lapac, 30.07.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 16/2013, 30.08.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Lapac, 13.09.2018, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 19/2018, 10.10.2018.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Lapac, 12.02.2019, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2019, 26.02.2019.
Zorislav Horvat: "Heraldički štitovi gotičke arhitekture kontitentalne Hrvatske", Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1996., str. 89-90.
Korespondencija s općnskim službenicima, 27.09.2017.
Statut Općine Donji Lapac, 23.03.2021, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/2021, 26.03.2021.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-02/20-01/1, URBROJ: 514-22/02-22-07, 12.07.2022.

Grb Donjeg Lapca je u crvenom crni orao zlatnog kljuna i kandži i crvenog jezika. Temelji se na pečatu iz 1448. godine i nadgrobnim kamenim spomenicima iz XV. stoljeća, kao grb starohrvatskog plemena Lapčana (Genus Lapac). Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Do 1997. godine Donji Lapac je bio u sastavu Zadarsko-Kninske Županije.


Donji Lapac, 200x. – 202x.

[Donji Lapac, 200x. – 202x.] [Normal] 1:2 [Donji Lapac, 200x. – 202x.]
Prihvaćena: 2009. ?
Napuštena: 2022. ?
Izvori: Općina Donji Lapac, donjilapac.hr, 04.12.2009.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 40-41.
Statut Općine Donji Lapac, 20.05.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 9/1997, 03.12.1997.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Lapac, 04.12.2000, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 11/2000, 20.12.2000.
Statut Općine Donji Lapac, 06.02.2006, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 2/2006, 09.02.2006.
Statut Općine Donji Lapac, 30.11.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 25/2009, 22.12.2009.
Statut Općine Donji Lapac, 30.07.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 16/2013, 30.08.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Lapac, 13.09.2018, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 19/2018, 10.10.2018.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Lapac, 12.02.2019, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2019, 26.02.2019.
Zorislav Horvat: "Heraldički štitovi gotičke arhitekture kontitentalne Hrvatske", Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1996., str. 89-90.
Korespondencija s općnskim službenicima, 27.09.2017.
Statut Općine Donji Lapac, 23.03.2021, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/2021, 26.03.2021.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-02/20-01/1, URBROJ: 514-22/02-22-07, 12.07.2022.

Grb koji se rabio ranije temelji se na crtežu iz heraldičkog albuma Laszowskig iz 1932. godine, a zastava je bila tamnije plave nijanse.Karlobag

[Karlobag] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Karlobag]
[Karlobag]
Prihvaćena: 28. prosinca 1995.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opisi grba: Stručni opis grba Štit: poluokrugli Grb: u plavom polju iz srebrnog oblaka izlazi lik sv. Karla Boromejskog odjevenog u srebrnoj habiti preko koje nosi crven škapular obrubljen zlatnom trakom. U desnoj ruci drži zlatno raspelo, u lijevoj pred grudima drži zlatni relikvij. Na glavi ima crnu kapicu. (Čl. 5, Odluka, 1995.)
Grb Općine Karlobag je povijesni grb Općine Karlobag. Štit grba je poluokrugli. Grb: u plavom polju iz srebrenog oblaka izlazi lik sv.Karla Boromejskog odjevenog u srebrenoj habiti preko koje nosi crven škapular obrubljen zlatnom trakom. U desnoj ruci drži zlatno raspelo, u lijevoj pred grudima drži zlatni relikvij. Na glavi ima crvenu kapicu. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna, modre boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obrubljen zlatnom trakom. Svečana zastava općine (gonfalon) je dimenzije 160x80 cm). Osnova zastave izvedene je od "ATLASA plave boje, dvostruko skrojenog i dvostruko podstavljenog sa opšivenim rubovima od zlatnih traka - sve prema slici. Dno repa gonfalona ukrašeno je zlatnim resama, u sredini gonfalona smješten je grb općine izrađen specijalnim bojama za platno sa efektom reljenosti. [sic!] Sve boje i kompletna slika grba u skladu su sa zadanim rješenje. [sic!] Rub grba od osnovne podloge gonfalona istaknut je i obrubljen zlatnom bodurom. Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis: OPCINA KARLOBAG Sva zlatna slova obrubljena su zlatnom reljefnom konturnom bojom. Ispod grba u repu gonfalona nalaze se ukrasni ornamenti ružmarina zlatno obojani i obrubljeni zlatnom konturnom bojom. (Čl. 8 i 9, Odluka, 1995.)
Zastava je jednobojna, modre boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)

Izvori: Turistička zajednica općine Karlobag http://www.tz-karlobag.hr 19.02.2003
Rješenje o imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga grba, himne i zastave općine Karlobag, te Dana općine Karlobag, 11.08.1993, Službene novine Ličko senjske županije, br. ?/1993.
Izvješće Komisije za zastavu, grb i himnu općine Karlobag, n. d. (1993.)
Statut Općine Karlobag, 31.03.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 2/1994, 31.03.1994.
Odluka o grbu i zastavi mjesta i Općine Karlobag, 13.10.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1994, 20.10.1994.
Likovni prilozi idejnog rješenja simbola općine Karlobag, 4.12.1995, Mladen Stojić, Heraldic Art d.o.o. Rijeka, Arhiva Općine Karlobag
Odluka o grbu i zastavi općine Karlobag, 28.12.1995, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 11/1995, 28.12.1995.
Statut Općine Karlobag, 24.09.2001, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 17/2001, 08.10.2001.
Statut Općine Karlobag, 26.01.2006, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 1/2006, 03.02.2006.
Statut Općine Karlobag, 24.07.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 14/2009, 17.08.2009.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)

Grb Karlobaga je u plavom sv. Karlo Boromerjski stoji na srebrnom oblaku odjeven u bijelo sa zlatno obrubljenim crvenim ornatom i crnom kapom, u desnoj uzdignutoj ruci drži zlatni križ, a u lijevoj ispred sebe zlatnu pokaznicu. Sv. Karlo Boromejski zaštitnik je grada. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon s tri repa, srednji duži, s resam duž donjeg ruba, s grbom u sredini, imenom općine iznad i ornamentima ružmarina u repovima.
Statut iz 2001. opisuje kapu crvenom; vjerojatno se radi o progešci u prepisivanju, koja se ponavlja u kasnijim statutima iz 2006. i 2009.


Karlobag, 1994. – 1995.

Prihvaćena: 13. listopada 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb mjesta i Općine Karlobag predstavlja Svetog Karla Boromejskog sa križem u desnoj ruci i peharom u lijevoj ruci. Mistranca je žuto obrubljena sa crvenim poljem. Na glavi je biskupska mitra. Biskupova slika je u plavom polju. Ispod biskupa je polje bijele boje koje crnom grafikom prikazuje valove mora. Grb je obrubljen zlatnom bojom oblika bojnog štita. Gore široko, dolje suženo. Omjer visine i širine grba je 1:0,9. (Čl. 6, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava mjesta i Općine Karlobag podijeljena je u dva polja okomito, lijeva strana svijetlo plava, a desna strana tamno plava. U sredini je grb Karlobaga koji predstavlja Svetog Karla Boromejskog opisano u članku 6. ove Odluke. Omjer dužine i širine zastave je 2:1, s tim da se položaj unutar zastave definira na slijedeći način: - grb postavljen unutar polja zastave ne može biti manji ni veći od 1/4 dužine zastave, - grb je u sredipnjem dijelu zastavem a prema bojama i opisu iz članka 6. ove Odluke. Izuzetno iz članka 9. ove Odluke može se koristiti i zastava mjesta i Općine Karlobag posebno izrađena za unutarnje uredenje ureda načelnika, predsjednika Općinskog vijeća te u svečanim prostorijama zgrade. -zastava je omjera 2:1 - zastava je podijeljena dijagonalno od gornje desne strane u donju lijevu stranu, boje su u prvom lijevom trokutu svijetlo plave, a u drugom desnom trokutu tamno plave. - u središtu platna je lik Svetog Karla Boromejskog opisanog u članku 6. ove Odluke. Iznad grba piše stari naziv Karlobaga SCRISSA, ispod grba su simboli morskih valova u bijeloj boji. -zastava je urešena zlatnim obrubom, sa tri duže rese. Rese su na početku, sredini i na kraju platna zastave. (Čl. 9 i 10, Odluka, 1994.)
Napuštena: 28. prosinca 1995.
Izvori: Rješenje o imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga grba, himne i zastave općine Karlobag, te Dana općine Karlobag, 11.08.1993, Službene novine Ličko senjske županije, br. ?/1993.
Izvješće Komisije za zastavu, grb i himnu općine Karlobag, n. d. (1993.)
Statut Općine Karlobag, 31.03.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 2/1994, 31.03.1994.
Odluka o grbu i zastavi mjesta i Općine Karlobag, 13.10.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1994, 20.10.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Karlobag, 28.12.1995, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 11/1995, 28.12.1995.

Grb usvojen prvotno također je prikazivao sv. Karla, no uz neke razlike. Na glavi mu je bila biskupska mitra, a stajao je na bijelom podnožju u kojem su crnim grafičkim elementima prikazani morski valovi. Zastava je okomito raskoljena u svijelo i tamno plavo polje s grbom u sredini (vjerojatno se radilo o okomitoj zastavi). Svečana zastava je također svijetlo i tamno plava, ali koso razdijeljena rastućom dijagonalom. Grb je bio u sredini, natpis SCRISSA (stari naziv Karlobaga) iznad, a bijele valovite linije ispod. Obrubljena zlatnim obrubom, a na slobodnom kraju su bile tri zlatne kićanke.
Općinska Komisija je 1993. utvrdila da takva svečana i službena zastava postoje, što je onda i formalno propisano.Lovinac

[Lovinac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lovinac]
[Lovinac]
Prihvaćena: 7. studenog 2003.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome srebrna/bijela kapljica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Lovinac ima oblik poluokruglog štita zelene boje s crnim obrubom. U sredini zelenog polja je bijela/srebrna kap obrubljena crnom bojom koja u svom širem dijelu na lijevoj strani ima ucrtan odsjaj kapi izduženog oblika. (Čl. 7, Odluka, 2003.)
Opis zastave: Zastava Općine Lovinac pravokutnog je oblika. Odnos dužine i širine je 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama. Zastava je bijele boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Lovinac obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 10, Odluka, 2003.)
Izvori: Općina Lovinac, www.lovinac.hr, 12.07.2006, 04.12.2009.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Statut Općine Lovinac, 24.09.2001, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 17/2001, 08.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lovinac, 07.11.2003, Glasnik Općine Lovinac, br. ?/2003.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/10, URBROJ: 515-10/06-05-5. 02.06.2005.
(Statut Općine Lovinac, Glasnik Općine Lovinac, br. 11/2013.)
Statut Općine Lovinac, 16.02.2018, Glasnik Općine Lovinac, br. 1/2018, 27.02.2018.
"Hrvoje Račić kandidat HDZ-HSS za načelnika Općine Lovinac", 17.04.2013, Lika Online, www.lika-online.com, 10.10.2015.

Grb Lovinca je u zelenom srebrna kapljica. Ovaj lik odabran je da pokaže bogastvo svježe prirodne vode kojom je općina bogata. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Neke ranije varijate (prijedlozi) prikazuju grb sa svijetlo plavom kapljicom srebrnog "odsjaja". Iako se taj "odsjaj" još spominje i u tekstu opisa, pripadajući crteži su bez njega. Stolna zastavica bijela je okomita trokutastog kraja s grbom u sredini, zelenim imenom općine u dva luka iznad i ukrštenim grančicama lipa i hrasta ispod.

Do 1997. godine Lovinac je bio u sastavu Zadarsko-Kninske Županije.Perušić

[Perušić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Perušić]
Prihvaćena: 14. svibnja 1996.     Odobrena: 26. travnja 1996.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti hodajući lav sa srebrnim/bijelim perom u desnoj šapi.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje na [viz. sa] žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine sadrži u poluokruglom štitu na modrom polju žutog (zlatnog) lava u hodu koji desnom šapom drži uspravno bijelo (srebrno) pero. Grb je obrubljen crnom crtom. (Čl. 5, Odluka, 1996.)
Grb Općine Perušić je povijesni grb Općine Perušić. (Čl. 4, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik štita gdje se u plavom polju nalazi zlatni lav u prolazu koji drži srebrno pero. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2021.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna, plave boje s grbom Općine u sredini obrubljen žutom (zlatnom) crtom. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Grb Općine je smješten u sredini zastave tako da se središnja točka poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Zastava Općine Perušić je određena posebnom odlukom o zastavi Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je svijetlo-plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2021.)

Izvori: Zastave istaknute u Perušiću, 2002. Foto ŽH.
Prometni znakovi u Perušiću, 2004. Foto Tomislav Šipek
Statut Općine Perušić, 25.03.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 2/1994, 31.03.1994.
Statut Općine Perušić, 20.04.1995, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 4/1995, 28.04.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/27, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 26.04.1996.
Odluka o grbu i zastavi općine Perušić, 14.05.1996, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 3/1996, 04.06.1996.
Statut Općine Perušić (pročišćeni tekst), 13.02.1998, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 1/1998, 10.03.1998.
Statut Općine Perušić, 13.02.2002, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2002, 14.03.2002.
Statut Općine Perušić, 10.07.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 11/2009, 27.07.2009.
Statut Općine Perušić, 15.03.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/2013, 29.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Perušić, 29.01.2018, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 2/2018, 08.02.2018.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Perušić, 30.03.2018, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2018, 06.04.2018.

Grb Perušića je u plavom polju zlatni lav u prolazu koji drži srebrno pero. Dok je pero i referenca na ime općine, ono ujedno i ukazuje na najstariju hrvatsku tiskanu knjigu Misal po zakonu rimskog dvora tiskanu, najvjerojatnije, u selu Kosinj 1448. Zlatni lav u prolazu u srebrnom štitu grb je, zabilježen u XV. stoljeću, obietalji Perušić, koja je osnovala mjesto. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Netočna tvrdnja da je grb povijesni (iako ima povijesne elemente) iz ranijih statuta, kasnije je promijenjena.Plitvička jezera

Sjedište: Korenica

[Plitvička jezera] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Plitvička jezera]
[Plitvička jezera] [Plitvička jezera]
Prihvaćena: 26. rujna 2008.     Odobrena: 16. lipnja 2008.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome na zelenom brijegu stupajući smeđi medvjed ispred srebrnih/bijelih slapova.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: Na srcolikom štitu u dnu na zelenom brijegu, smeđi medvjed u borbenom stavu, udesno, prirodno, okružen srebrnim, bijelim vodopadima na zelenoj sedri. (Čl. 10, Odluka, 2008.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava je jednobojna PLAVE boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom općine u sredini zastave, na sjecištu dijagonala grb je obrubljen zlatno/žutim rubom. (Čl. 12, Odluka, 2008.)
Izvori: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Statut Općine Plitvička jezera, 20.05.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 1/1998, 10.03.1998.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/34, URBROJ: 515-10/06-08-5, 16.06.2008.
Odluka o grbu i zastavi Općine Plitvička jezera, 26.09.2008, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 19/2008, 23.10.2008.
Statut Općine Plitvička jezera, 29.12.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 29/2009, 31.12.2009.
Statut Općine Plitvička Jezera, 11.04.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 10/2013, 18.04.2013.
Statut Općine Plitvička Jezera, 09.02.2018, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 3/2018, 28.02.2018.
"Podijeljena novčana pomoć djeci poginulih branitelja", Slobodna Lika, www.slobodnalika.com, 18.12.2009.
"Već 58 dana: U općini Plitvička jezera još na snazi elementarna nepogoda", Slobodna Lika, www.slodobnalika.com, 25.01.2012.

Grb Plitvičkih jezera je preko zelenih stijena prelijevaju se s vrha te sa strana mnoštvo slapova koji se sjedinjuju u dnu, gdje na zelenom brežuljku stoji uspravljeni smeđi medvjed u prirodnoj boji. Grb u heraldičkom obliku prikazuje Jezera s njihovim brojnim vodopadima, s obzirom da nacionalni park čini veći dio površine općine. Medvjedi su svojstveni ovom kraju, te također označavaju zaštitu prirode. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava je plavi gonfalon trokutastog kraja s resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama bukve i jele ispod. Stolna zastavica jednakog je temeljnog izgleda.

Općina je do 1997. godine bila u sastavu Županije Zadarsko-Kninske, a nosila je ime Titova Korenica.Udbina

[Udbina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Udbina]
Prihvaćena: 3. svibnja 2000.     Odobrena: 9. studenog 1999.
Dizajn: Mile Sertić, Udbina
Odobreni blazon grba: U zlatnom/žutom plavi feniks izrasta iz plamena.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U zlatnom/žutom plavi Feniks izrasta iz plamena. (Čl. 10, Odluka, 2000.)
Grb Općine Udbina je povijesni grb Općine Udbina. (Čl. 4, Statut, 2001.)

Opis zastave: Opis zastave: Zastava je omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 12, Odluka, 2000.)
Izvori: Odluka o izradi grba i zastave Općine Udbina, 25.09.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 8/1997, 03.11.1997.
Statut Općine Udbina, 14.05.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 9/1997, 03.12.1997.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/11, URBROJ: 515-02-01/1-99-4, 09.11.1999.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Udbina, 03.05.2000, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 6/2000, 26.06.2000.
Statut Općine Udbina, 13.12.2001, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 24/2001, 19.12.2001.
Statut Općine Udbina, 07.02.2006, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 3/2006, 22.02.2006.
Statut Općine Udbina, 11.08.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 14/2009, 17.08.2009.
Statut Općine Udbina, 21.03.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 8/2013, 05.04.2013.
Zapisnik sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 16.09.2013. , Općina Udbina, www.udbina.hr, 26.09.2013.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu grba i zastave , 16.09.2013, Općina Udbina, www.udbina.hr, 26.09.2013.
Statut Općine Udbina, 23.01.2018, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 1/2018, 26.01.2018.
Statut Općine Udbina, 19.02.2021, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 3/2021, 26.02.2021.

Grb Udbine je u zlatnom plavi feniks izrasta iz plamena. Mitska ptica predstavlja patnje kroz povijest i ponovno rođenje i opstanak usprkos njima. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Postoji i svečana zastava, nepoznatih detalja.
Neodrživa tvrdnja o povjesnosti grba iz Statuta 2001. kasnije je izbačena.

Općina je do 1997. godine bila u sastavu Županije Zadarsko-Kninske.Vrhovine

[Vrhovine] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vrhovine]
[Vrhovine]
Prihvaćena: 26. siječnja 2010.     Odobrena: 2. lipnja 2010.
Dizajn: Urbanistički institut Grada Zagreba ?
Odobreni blazon grba: U plavome polju srebrni/bijeli sniženi šiljak s borom crnog debla i korijena; desno i lijevo bor s bijelim deblom i korijenom, a gore u sredini bijeli cvijet kukurijeka.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine: U plavom polju srebreni/bijeli sniženi šiljak s borom crnog debla i korijena: desno i lijevo bor s bijelim deblom i korijenom, a gore u sredini bijeli cvijet kukurjeka. (Čl. 6, Odluka, 2010.)
Opis grba Općine je: u plavom polju srebreni/bijeli sniženi šiljak s borom crnog debla i korijena: desno i lijevo bor s bijelim deblom i korijenom a gore u sredini bijeli cvijet kukurjeka. (Čl. 11, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine je omjera 1:2, plave boje a žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Zastava je uspravna. Počasna zastava – gonfalon - je: - jednobojna svijetloplave boje, - dvostruko skrojena i podstavljena, - dimenzije 80x160 cm, - materijal zastave je ATLAS-SVILA visokog sjaja boje u skladu s likovnim rješenjem, - na rubovima obrubljena zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim resicama, - u sredini, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine iscrtan bojama za tekstil, završno sve konture obrađene specijalnim bojama sa efektom reljefnosti, - iznad grba zlatnim slovima obrubljenim zlatnom konturnom bojom ispisan je natpis OPĆINA VRHOVINE, ispod grba u repu počasne zastave ukrižene su grančice hrasta i jele, u boji starog zlata sve u skladu sa likovnim rješenjem izvornika, - ukrasni štap za ovjes počasne zastave izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen je priborom za ovjes, cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom, - ukrasno koplje za nošenje počasne zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, visine H=2,8 m zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom, postolje za nošenje zastave je masivno od željeza unikatno iskovano postolje, obojeno zlatnom bojom s mogućnošću postavljanja tri koplja s zastavama – sve obojeno u zlatnoj boji sukladno likovnom rješenju izvornika. Stolna zastavica je: - zastava Općine dimenzija 20x10 cm, - središnja točka grba poklapa se s točkom kojoj se sijeku dijagonale zastavice, - zastavica je uspravna, - u dnu zastavice je natpis VRHOVINE žute boje. (Čl. 9-11, Odluka, 2010.)
Zastava Općine je omjera 1:2, plave boje a žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 11, Statut, 2018.)

Izvori: Statut Općine Vrhovine, 12.08.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 6/1997, 05.09.1997.
Statut Općine Vrhovine, 21.09.2001, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 17/2001, 08.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vrhovine, 19.03.2002, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2003, 28.03.2002.
Program rada Općinskog vijeća Općine Vrhovine za 2003. godinu, 19.03.2002, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2003, 28.03.2002.
Statut Općine Vrhovine, 26.07.2005, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 14/2005, 03.08.2005.
Statut Općine Vrhovine, 07.02.2006, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 2/2006, 09.02.2006.
Statut Općine Vrhovine (pročišćeni tekst), 27.02.2007, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 4/2007, 07.03.2007.
Statut Općine Vrhovine, 31.07.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 13/2009, 03.08.2009.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/10-01/3, URBROJ: 515-02-01-01/2-10-3, 02.06.2010.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vrhovine, 26.01.2010, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 14/2010, 31.08.2010.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrhovine, 23.03.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/2013, 29.03.2013.
Statut Općine Vrhovine (pročišćeni tekst), 05.04.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 10/2013, 18.04.2013.
Statut Općine Vrhovine, 27.03.2018, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2018, 06.04.2018.
Općina Vrhovine, www.vrhovine.hr, 20.12.2010.

Grb Vrhovina je u plavom između dva zelena bora sa srebrnim deblima srebrni sniženi rog u kojem je zeleni bor crnog debla, a u zaglavlju srebrni cvijet kukurjeka. Sniženi rog dočarava ime općine (vrh), a borovi i cvijet predstavljaju lokalnu zimzelenu floru planina središnje Hrvatske. Kukurjek (Helleborus niger, kukurjek božičnjak) simbol je otpornosti prema grubim uvjetima jer često zadržava svoje bijele cvijetove do dugo u zimu. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama, obrubljena zlatnom trakom, u sredini grb nadvišen imenom općine i grančicama hrasta i jele u podnožju. Propisana je i stolna zastavica dimenzija 20×10 cm, jednaka zastavi općine u okomitom obliku s natpisom VRHOVINE uz donji rub.


Vrhovine, 2003. – 2010.

Prihvaćena: 19. ožujka 2003.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Općine je u obliku štita zasječenih vrhova, čiji je središnji dio s lijeve i desne strane simetrično zakrivljen prema središnjici grba. Grb je okomito dvostruko podijeljen u dva polja tako da je lijevo polje crveno sa žutom heraldičkom vjevericom a desno polje žuto sa pojednostavljenom crvenom ličkom kapom crnog oboda sa pet stiliziranih resa i u donjem dijelu horizontalno podijeljeno zeleno polje nesimetričnog oblika koje stilizira dva brda. Grb je obrubljen crnom crtom. Na lenti koja prelazi preko donjeg dijela štita – zelenog polja i koja je blago savijena na dolje upisano je naziv Općine "VRHOVINE". (Čl. 6, Odluka, 2003.)
Opis zastave: Zastava Općine crvene je boje. Grb Općine nalazi se u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Središnja točka grba poklapa se s točkom kojoj se sijeku dijagonale zastave. Zastava je uspravna. Rub zastave je žut. Stolna zastavica je boje. Grb Općine nalazi se u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Središnja točka grba poklapa se s točkom kojoj se sijeku dijagonale zastave. Zastava je uspravna. U dnu zastavice je natpis VRHOVINE žute boje. Auto i suvenir zastavica je nepravilnog oblika visine 15 cm, a širine 8 cm i sastoji se od dvije dijagonalno podijeljene boje. Lijeva strana je crvene boje sa žutom maskotom - heraldičkom vjevericom, a desna strana žuta boje. U žutom dijelu je dijagonalni natpis VRHOVINE. (Čl. 10-13, Odluka, 2003.)
Napuštena: 26. siječnja 2010.
Izvori: Statut Općine Vrhovine, 12.08.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 6/1997, 05.09.1997.
Statut Općine Vrhovine, 21.09.2001, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 17/2001, 08.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vrhovine, 19.03.2002, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2003, 28.03.2002.
Program rada Općinskog vijeća Općine Vrhovine za 2003. godinu, 19.03.2002, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2003, 28.03.2002.
Statut Općine Vrhovine, 26.07.2005, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 14/2005, 03.08.2005.
Statut Općine Vrhovine, 07.02.2006, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 2/2006, 09.02.2006.
Statut Općine Vrhovine (pročišćeni tekst), 27.02.2007, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 4/2007, 07.03.2007.
Statut Općine Vrhovine, 31.07.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 13/2009, 03.08.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vrhovine, 26.01.2010, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 14/2010, 31.08.2010.
Općina Vrhovine, www.vrhovine.hr, 20.12.2010.

Grb općine Vrhovine usvojen 2003. raskoljen je desno u crvenom zlatna vjeverica i lijevo u zlatnom crvena lička kapa s crnim obodom i pet resa, u dnu preko svega zeleni brijeg. Na lenti u dnu grba je ime općine.
Zastava općine Vrhovine je okomita, crvena žuto obrubljena s grbom u sredini. Stolna zastavica je jednaka po izgledu osim što sadrži u dnu žuti natpis VRHOVINE. Propisana je i "auto i suvenir zastavica" nepravilnog oblika 8×15 cm dijagonalno podijeljena, jedno crveno polje sa vjevericom i drugo žuto s dijagonalnim natpisom VRHOVINE. Postoji i svečana zastava koja je po izgledu grbovna zastava.
Ove simbole nisu odobrile središnje vlasti, a općina je 2010. usvojila nove.[Prethodna stranica: Ličko-senjska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Lika and Senj County - Communities][Slijedeća stranica: Virovitičko-podravska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.