[Prethodna stranica: Karlovačka županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Karlovac County - Cities][Slijedeća stranica: Karlovačka županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 16. rujna 2000.
Posljednja promjena: 30. prosinca 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Karlovačke županije.

Karlovačka županija - gradovi


  1. Karlovac
    • Skakavac, 1993 – 2006
  2. Duga Resa
  3. Ogulin
  4. Ozalj
  5. Slunj

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Administrativnom reformom 1997. stvoreno je nekoliko novih općina izdvajanjem iz prijašnjih, a istovremeno su općine Vojnić i Lasinja pripojene Karlovačkoj županiji iz sastava Sisačko-moslavačke županije. Godine 2003. ustrojena je općina Kamanje iz dijelova općine Žakanje. Općina Skakavac uključena je 2006. godine u sastav grada Karlovca.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Karlovac

[Karlovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Karlovac]
U upotrebi: od 1991.
Prihvaćena: 5. svibnja 1994.     Odobrena: 11. siječnja 1994. [P]
Dizajn: Zoran Živković, Karlovac, prema povijesnom grbu
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Karlovca je povijesni grb u obliku ovalnog štita, koji je vodoravnom crtom podijeljen na dva jednaka dijela. Gornji dio razdijeljen je okomitom crtom na dva polja: lijevo je ispunjeno bijelim i crvenim kvadratima povijesnog grba Kraljevine Hrvatske, a na desnoj su nacrtana dva srebrna sidra na crvenoj podlozi. Na donjoj polovici, koja je modre boje lik je utvrdenog grada Karlovca, s njegovim bedemima, crkvama i dugim zgradama, kojeg optiču rijeke Kupa i Korana. U lijevom gornjem uglu polja sija zlatno sunce u podobi punog čovječjeg lica, a u desnom mladi srebrni mjesec. U srednini ovog velikog grba nalazi se mali poprsni zlatni grb i s inicijalima Josipa II. Nad čitavim grbom stoji zlatna pučka kruna. S lijeve i desne strane, plašt štita pridržavaju dvije sirene. Repovi sirena prate izduženi donji dio štita. Obje sirene slobodnom rukom miluju svoje zlatne pramenove.]*
Odobreni opis zastave: [Zastava Grada Karlovca je modro-zelene boje. na čijoj je sredini smješten povijesni grb grada Karlovca. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.]*
Opisi grba: Povjesni grb grada Karlovca ima oblik ovalnog štita, koji je vodoravnom crtom podijeljen na dva jednaka dijela. Gornji dio razdjeljenje okomitom crtom na dva polja: lijevo je ispunjeno bijelim i crvenim kvadratima povjesnog grba Kraljevine Hrvatske, a na desnoj su nacrtana dva srebrna sidra na crvenoj podlozi. Na donjoj polovici, koja je modre boje lik je utvrđenog grada Karlovca, s njegovim bedemima, crkvama i drugim zgradama, kojeg optiču rijeke Kupa i Korana. U lijevom gornjem uglu polja sija zlatno sunce u podobi punog čovječjeg lica, a u desnom mladi srebrni mjesec. U sredini ovog velikog grba nalazi se mali poprsni zlatni grb sa inicijalima Josipa ll. Nad čitavim grbom stoji zlatna pučka kruna. S lijeve i desne strane, plašt štita pridržavaju dvije sirene. Repovi sirena prate izduženi donji dio štita. Obje sirene slobodnom rukom miluju svoje zlatne pramenove. (Čl. 4, Nacrt, 1992.)
Povijesni grb slobodnog i kraljevskog grada Karlovca ima oblike ovalnog štita koji je vodoravnom crtom podijeljen na dva jednaka dijela. Gornji dio razdijeljen je okomitom crtom na dva polja: lijevo je ispunjeno bijelim i crvenim kvadratima povijesnog grba Hrvatskog Kraljevstva, a na desnoj su nacrtana dva srebrena sidra na crvenoj podlozi. Na donjoj polovici, koja je modre boje, lik je utvrđenog Grada Karlovca s njegovim bedemima, crkvama i drugim zgradama, a optiču ga rijeke Kupa i Korana. U lijevom gornjem uglu polja sija zlatno sunce u spodobi punog čovječjeg lica, a u desnom mladi, srebrni mjesec. U sredini ovog velikog grba nalazi se mali poprsni zlatni grb s inicijalima Josipa II. Nad čitavim grbom stoji zlatna pučka kruna. S lijeve i desne strane plašt štita pridržavaju dvije sirene. Repovi sirena prate izduženi donji dio štita. Obje sirene slobodnom rukom miluju svoje zlatne pramenove. (Čl. 3, Statut, 1994.)
Grb grada je povijesni grb slobodnog i kraljevskog grada Karlovca sljedećeg izgleda: Ovalni štit grada je vodoravnom crtom podijeljen na dva jednaka dijela. Gornji dio razdijeljen je okomitom crtom na dva polja: lijevo je ispunjeno bijelim i crvenim kvadratima povijesnog grba Hrvatskog kraljevstva, a na desnoj su nacrtana dva srebrena sidra na crvenoj podlozi. Na donjoj polovici, koja je modre boje, lik je utvrđenog grada Karlovca s njegovim bedemima, crkvama i drugim zgradama, a optiču ga dvije rijeke. U lijevom gornjem uglu polja sja zlatno sunce u spodobi punog čovječijeg lica, a u desnom mladi, srebreni mjesec. U sredini ovog velikog grba nalazi se mali poprsni zlatni grb sa inicijalima Josipa II. Nad čitavim grbom stoji zlatna pučka kruna. S lijeve i desne strane plašt štita pridržavaju dvije sirene. Repovi sirena prate izduženi donji dio štita. Obje sirene slobodnom rukom miluju svoje zlatne pramenove. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2015.)

Opisi zastave: Zastava grada Karlovca je modro-zelene boje na čijoj je sredini smjšten povjesni grb grada Karlovca. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 3, Nacrt, 1992.)
Zastava Grada je modrozelene boje a na njegovoj se sredini, na obje strane, nalazi se povijesni grb Grada Karlovca. Omjer širine i dužine stijega je 1:2. (Čl. 3, Statut, 1994.)
Zastava grada je modrozelene boje, a na njezinoj sredini, na obje strane, nalazi se povijesni grb grada Karlovca. Omjer širine i dužine stijega je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2001.)
Zastava grada je modro zelene boje, a na njezinoj sredini, na obje strane, nalazi se povijesni grb grada Karlovca. Omjer širine i dužine stijega je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2007; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2015.)

Izvori: Info Zoran Živković, Gradsko poglavarstvo Grada Karlovca, 05.07.1997.
(Statut općine Karlovac, Službene novine općine Karlovac, br. 1/85, 6/86, 2/90)
Rođendan grada Karlovca 13. srpnja 1991., www.kafotka.net, 2018.
Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Karlovac, Karlovački tjednik, br. 34/1992, 27.8.1992, Prilog 1.
(Statutarna odluka o privremenom ustrojstvu tijela Grada Karlovca, Glasnik Grada Karlovca, br. 3/1993.)
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/22, URBROJ: 515-04-03/1-94-3, 11.01.1994. objavljena kao Rješenje o grbu i zastavi Grada Karlovca, 11.01.1994, Glasnik Grada Karlovca, br.8/1993.
Statut Grada Karlovca, 05.05.1994. Glasnik Grada Karlovca, br. 4/1994, 06.05.1994.
Odluka o načinu i uvjetima izrade, uporabe i zaštite grba, zastave, povijesnog pečata, te službenog gradskog lanca Grada Karlovca, 23.06.1994. Glasnik Grada Karlovca, br. 6/1994, 24.06.1994.
Ž. Pulez: „Izglasane odluke“, Karlovački tjenik, br. 26/1994, 30.06.1994., str. 3.
Statut Grada Karlovca, 06.11.2001, Glasnik Grada Karlovca, br. 9/2001, 22.11.2001.
Statut Grada Karlovca (pročišćeni tekst), 24.01.2007, Glasnik Grada Karlovca, br. 1/2007, 22.01.2007.
Statut Grada Karlovca, 07.07.2009, Glasnik Grada Karlovca, br. 7/2009, 16.07.2009.
Statut Grada Karlovca - Ispravak, 07.07.2009, Glasnik Grada Karlovca, br. 8/2009, 10.10.2009.
Statut Grada Karlovca (potpuni tekst), 22.01.2015, Glasnik Grada Karlovca, br. 1/2015, 12.02.2015.

Grb grada podijelio je 8. listopada 1781. kralj Josip II. Sastoji se od ovalnog štita razdijeljenog vodoravno, gornji dio okomito. U prvom polju šahirano crveno i srebrna (Hrvatska), u drugom crvenom dva ukrštena srebrna sidra, u trećem u plavom prikaz utvrđenog grada Karlovca na zelenom brijegu između dvije rijeke, Kupe i Korane, koje utječu jedna u drugu, praćeni u uglovima zlatnim suncem i srebrnim mladim mjesecom. U zlatnom štitiću crni monogram kralja Josipa II. Štit je okrunjen zlatnom pučkom krunom, a drže ga dvije sirene.
Zastava je usvojena 1993, modrozelena s grbom u sredini. Modrozelena boja je tradicionalna boja grada Karlovca. Ista se zastava koristi zapravo već barem od 1991., a možda i ranije, osvojena kao općinska zastava 1992.

* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.


Karlovac, inačica

[Karlovac, inačica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Karlovac, inačica]
[Karlovac, inačica]
Izvori: "Za rođendan gradu", Karlovački tjednik, br. 27 (=28), 13.07.1995, str. 20.
Brošura "Karlovac - Grad susreta", Grad Karlovac, 2011.

Kao što se može očekivati kod ovakvog složenog povijesnog grba, rabi se više inačica prikaza. Vrlo dobar primjer likovni prikaz koji vrlo dobro imitira onaj iz originalne grbovnice iz 1781. godine, rabi se u zdanje vrijeme, kao što je prikazano ovdje. Zastava s okomito postavljenim grbom, koje su ipak isticane s koplja uz kraću stranicu, te s imenom grada ispisanim iznad i ispod grba, korištene su neko vrijeme od 1995. za ukrašavanje na stupovima javne rasvjete.Duga Resa

[Duga Resa] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Duga Resa]
[Duga Resa]
Prihvaćena: 25. lipnja 1998.     Odobrena: 2. rujna 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome šest srebrnih/bijelih valovitih traka.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Duge Rese je na trokutastom - srcolikom štitu trinaest jednako širokih naizmjeničnih zeleno - bijelih (srebrnih) valovitih štapova (traka), a prva gore je zelene boje. (Čl. 5, Odluka, 1998.)
Grb Grada Duge Rese je na trokutastom - srcolikom štitu trinaest jednako širokoh naizmjeničnih zeleno - bijelih /srebrnih/ valovitih štapova /traka/, a prva gore je zelene boje. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Grb Grada Duge Rese je sljedećeg izgleda: na trokutastom srcolikom štitu ima trinaest jednako širokih naizmjenično zeleno-bijelih (srebrnih) valovitih štapova (traka), a prva gore je zelene boje. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Grada Duge Rese je jednobojna zelene boje dimenzija omjera dužine i širine 2:1- Na sredini zastave u sjecištu dijagonala obostrano nalazi se grb Grada Duge Rese obrubljen tankom zlatno žutom rubnom trakom. Visina grba u zastavi je 2/3 visine zastave. (Čl. 9, Odluka, 1998.)
Počasna zastava (fonfalon [sic!]) dimenzije 80x160 je skrojena: - gore tri nosive ramenice a u dnu tri repa od kojih je srednji najdulji. Po rubovima zastava je ukrašena zlatnim rubnim trakama a na dnu repa zlatnim resicama. U sredini zastave nalazi se grb Grada Duge Rese iznad kojeg je zatnim slovima natpis Grad Duga Resa, a ispod grba u repovima počasne zastave ukrasni ornament u skladu s likovnim rješenjem. Pribor za ovjes sastoji se od ukrasnog pozlaćenog štapa sa kuglama na kraju te zlatnim kordonom i alkama za ovjes. U pribor ulazi i koplje za nošenje. Počasna zastava postavlja se dužinom uspravno. (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Zastava Grada Duge Rese je jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. Na sredini zastave u sjecištu dijagonala obostrano nalazi se grb Grada Duge Rese obrubljen tankom zlatno žutom rubnom trakom. Visina grba u zastavi je 2/3 visine zastave. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Zastava Grada Duge Rese je jednobojna zelene boje. Na sredini zastave u sjecištu dijagonala obostrano nalazi se grb Grada Duge Rese obrubljen tankom žuto zlatnom rubnom trakom. Visina grba u zastavi je 2/3 visine zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Boja grba i zastave je: zelena boja zastave C=100, M=0, Y=70, K=30 zelena boja štita C=60, M=0, Y=100, K=0 žuta boja grba C=0, M=0, Y=100, K=0. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Informacija od posjetitelja stranica, 2002.
Informacija Vjekoslav Marochini, SDP Duga Resa, 29.01.2002.
Grad Duga Resa, www.dugaresa.hr
Odluka o grbu i zastavi Grada Duge Rese, 25.06.1998, Službeni glasnik Grada Duge Rese, br. 4/1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/15, URBROJ: 515-04-03/1-98-4, 02.09.1998.
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Duge Rese, 01.10.1998, Službeni glasnik Grada Duge Rese, br. 5/1998.
Statut Grada Duge Rese, 04.10.2001, Službeni glasnik Grada Duge Rese, br. 5/2001, www.dugaresa.hr 07.06.2007.
Statut Grada Duge Rese, 15.07.2009, Službeni glasnik Grada Duge Rese, br. 5/2009, 21.07.2009.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Duge Rese, 29.09.2009, Službeni glasnik Grada Duge Rese, br. 7/2009, 09.10.2009.
Statut Grada Duge Rese, 21.03.2013, Službeni glasnik Grada Duge Rese, br. 2/2013, 05.04.2013.
Statut Grada Duge Rese (pročišćeni tekst), 12.03.2018, Službeni glasnik Grada Duge Rese, br. 6/2018, 08.06.2018.

Grb Duge Rese je u zelenom polju šest srebrnih valovitih greda. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Grb slikovito predstavlja bogatstvo kraja živahnim vodotocima. Propisana je i svečana zastava. Stolne zastavice su u obliku svečane, trokutastog kraja s grbom u sredini grančicama lipe i hrasta ispod i imenom grada u dva luka iznad.


Duga Resa, 1994. – 1998.

[Duga Resa, 1994. – 1998.] [Normal] 1:2~ [Državna zastava na kopnu] [Duga Resa, 1994. – 1998.]
Prihvaćena: 10. veljače 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Ružica Salopek, arhitektica iz Duge Rese
Opis grba: Grb grada Duge Rese sastoji se od ovalnog štita podijeljenog vodoravno u tri polja. U gornjem je polju na podlozi boje plavog prsluka, vrlo karakterističnog dijela narodne nošnje dugoreškog kraja, u zlatnoj boji vodoravno, izvezen likovno jednostavan detalj isprepletene vitice. U drugom polju teče široka valovnica modrozelene rijeke Mrežnice, drugog bitnog, prirodnog znamenja grada Duge Rese. U trećem , najdonjem polju štita, vidi se dio hrvatskog grba, crveni srebreni kvadratići, simbolika pripadnosti ovog grada državi Hrvatskoj. Grb je uokviren zlatnom linijom širine isprepletene vitice. (Čl.6, Statut, 1994.)
Opis zastave: Zastava grada Duge Rese sačinjena je od dvije vodoravne trake. Gornje je polje bijele boje a donje polje je plave boje. U donjem i gornjem polju u sredini pridodan je grb grada. Zastava će uokolo biti obrubljena zlatnom bojom (službena zastava grada) ili jednostavnije izvedena, bijelom odnosno plavom trakom. (Čl.6, Statut, 1994.)
Napuštena: 1998.
Izvori: Statut Grada Duge Rese, 10.02.1994, Službeni glasnik Grada Duge Rese, br. 1/1994.
"Dugoreški vremeplov: Dan kad je Duga Resa dobila grb, zastavu, zaštitnika i dan grada", KAportal, 08.07.2015., kaportal.rtl.hr (prema članku iz Duga Resa – glasnik Grada Duge Rese i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić, br. 4, 17.02.1994.)
Razne web stranice, uključujući i službene stranice Karlovačke županije na http://www.karlovacka-zupanija.hr, 18. 09. 2000.

Grb Duge Rese usvojen 1994. je valovito vodoravno razdijeljen na plavo i zeleno, u prvom zlatna vez i u podnožju crveno-srebrno šahirano. Vitica je vezeni detalj s tradicionalnog narodnog prsluka u ovom kraju, asimbolizira i pamučnu industriju u gradu. Zelena valovita pruga simbolizira rijeku Mrežnicu. Zatsava je bila bijelo-plava dvobojnica s grbom u sredini.Ogulin

[Ogulin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ogulin]
[Ogulin]
Prihvaćena: 19. srpnja 1995.     Odobrena: 25. kolovoza 1995.
Dizajn: Mijo Špehar iz Ogulina
Odobreni blazon grba: Na crvenom dvije srebrne/bijele grede nadvisuje zlatna/žuta šesterokraka zvijezda; ispod zlatni/žuti križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje [sa] zlatno obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opis grba: U crvenom polju dvije srebrne grede. U glavi štita zlatna šestokraka Frankopanska zvijezda. U podnožju štita zlatni latinski križ. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Službena zastava Grada. Crvena zastava s grbom grada u središtu. Grb je oivičen zlatnim rubom. Omjer zastave je 1:2. Svečana zastava Grada. Crvena zastava s grbom grada u lijevom gornjem uglu. Desno od grba srebrna utvrda s dvije simetrične kule. Lijevo i desno od utvrde prikaz zlatne hrastove i lipove grančice. Iznad utvrde srebrni obris Kleka. Zlatnim slovima natpis "Grad Ogulin" nalazi se iznad obrisa Kleka. Zastava je obrubljena zlatnim rubom. (Čl. 9 i 10, Odluka, 1995.)
Izvori: Statut Grada Ogulina, 12.11.1993, Glasnik Županije Karlovačke, br. 1/1993, 15.03.1993.
Rješenje o imenovanju člana Komisije za grb i zastavu, 17.11.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 12/1994, 29.12.1994.
Odluka o grbu i zastavi Grada Ogulina, 19.07.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 11/1995, 04.10.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/55, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 25.08.1995.
Zaključak o puštanju u promet zastava i grbova Grada Ogulina, 19.12.1997, Glasnik Županije Karlovačke, br. 26/1997, 30.12.1997.
Statut Grada Ogulina, 29.06.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 16/2001, 02.07.2001.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Ogulina, 22.03.2002, Glasnik Karlovačke županije, br. 8/2002, 28.03.2002.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Ogulina, 16.05.2019, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/2019, 16.05.2019.
Statut Grada Ogulina (pročišćeni tekst), 20.03.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 10/2006, 30.03.2006.
Statut Grada Ogulina, 17.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 25/2009, 28.07.2009.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Ogulina, 04.09.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 30/2009, 11.09.2009.
Statut Grada Ogulina, 16.03.2018, Glasnik Karlovačke županije, br. 10/2018, 16.03.2018.
Statut Grada Ogulina (pročišćeni tekst), 13.06.2019, Glasnik Karlovačke županije, br. 28/2019, 19.06.2019.
Stolna zastavica i svečana stolna zastavica koje upotrebljava Gradsko poglavarstvo Grada Ogulina, ljubaznošću Zorana Živkovića, Karlovac.
Info Mijo Špehar, 2003, 2005.

Grb je u crvenom polju dvije srebrne grede, gore zlatna šestokraka frankopanska zvijezda, dolje zlatni latinski križ. Zvijezda je preuzeta iz obiteljskog grba Frankopana, nekadašnjih vlasnika grada.
Zastava je crvena, s grbom u sredini obrubljenim zlatnim. Svečana zastava je također crvena, s grbom postavljenim između dvije srebrne kule, karakterističnim obrisom Kleka iznad, sve u vijencu od hrastove i lipove grančice, te s imenom grada ispisanim ispod zlatnim slovima. Opis svečane zastave u Odluci tiskanoj u županijskom glasniku razlikuje se (elementi su u uglu zastave), a izrađene su i neke stolne zastavice kod kojih su kule zlatne.Ozalj

[Ozalj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ozalj]
[Ozalj] [Ozalj]
Prihvaćena: 30. srpnja 2002.     Odobrena: 25. rujna 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatna/žuta kula, gore desno srebrni/bijeli ključ, gore lijevo srebrni/bijeli srp.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje sa grbom grada u sredini.
Opisi grba: OPIS GRBA: U trokutastom-srcolikom štitu u crvenom žuta otvorena kula u pratnji, desno srebrni ključ, lijevo srebrni srp. (Čl. 7, Odluka, 2002.)
Opis grba: u crvenome zlatna/žuta kula, gore desno srebrni/bijeli ključ, gore lijevo srebrni/bijeli srp. (Čl. 1, Odluka, 2003.)
Grb Grada Ozlja je na trokutasto-srcolikom štitu u crvenom žuta otvorena kula u pratnji, desno srebrni ključ, lijevo srebrni srp. (Čl. 1, Odluka, 2005; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: OPIS ZASTAVE: Zastava je jednobojne žute boje, dimenzija omjere dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb grada obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 10, Odluka, 2002.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje sa grbom Grada u sredini. (Čl. 2, Odluka, 2003.)
Zastava Grada Ozlja je jednobojne žute boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u sredini zastave u sjecištu dijagonala obostrano nalazi se grb Grada Ozlja obrubljen zlatnožutom trakom. (Čl. 1, Odluka, 2005; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Izvori: Grad Ozalj www.ozalj.hr 16.10.2005.
Odluka o grbu i zastavi Grada Ozlja, 30.07.2002, Službeni glasnik Grada Ozlja, br. 5/2002
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/0031, URBROJ: 514-09-01-03-7, 25.09.2003.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Ozlja, 22.12.2003, Službeni glasnik Grada Ozlja, br. ?/2003, str. 410.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja, 05.10.2005, Službeni glasnik Grada Ozlja, br. 5/2005, 05.10.2005.
Statut Grada Ozlja (pročišćeni tekst), 13.02.2006, Službeni glasnik Grada Ozlja, br. 1/2006, 16.02.2006.
Statut Grada Ozlja, 14.07.2009, Službeni glasnik Grada Ozlja, br. 5/2009, 14.07.2009.
Statut Grada Ozlja (pročišćeni tekst), 10.10.2013, Službeni glasnik Grada Ozlja, br. 7/2013, 13.11.2013.
Statut Grada Ozlja (pročišćeni tekst), 26.02.2018, Službeni glasnik Grada Ozlja, br. 2/2018, 28.02.2018.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Ozlja je u crvenom polju zlatna kula s vratima puškarnicama i dvama prozorima te kosim krovom s zrakastom kuglom na vrhu praćena u uglovima sa srebrnim ključem i srebrnim srpom. Kula prikazuje Zrinsku ulaznu kulu Starog grada Ozlja. Srp je iz grba s pečata mjesta Vivodina iz 16/17. st. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava žuti je gonfalon s grbom u sredini, zelenim natpisom imena grada iznad njega i zelenim ornamentima vinove loze sa svijetlo žutim grozdovima u tri pravokutna repa. Stolna zastavica žuta je okomita zastava s grbom u sredini i crveno ispisanim imenom grada iznad grba u liniji i ispod u luku.

Do 1997. godine Ozalj je imao status općine.


Ozalj, 1994. – 2002.

[Ozalj, 1994. – 2002.] [Povijesna] [Tehnički crtež] 1:2 [Ozalj, 1994. – 2002.]
Prihvaćena: 30. travnja 1994.
Dizajn: Danijel Butala, akademski slikar, prema ideji Martin Vajdić, grafička obrada Željko Belanko
Izvori: Daliborka Ranđelović: "Navik on živi ki zgine pošteno!", Karlovački tjednik, br. 18/1994, 5.5.1994, str. 5.
"Vrijedni ljudi »iza pozornice«", Karlovački tjednik, br. 19/1994, 12.5.1994, str. 7.

Izvorno usvojeni grb bio je plave boje razdiljen, dolje raskoljen, u gornjem srebrni prikaz starog grada Ozlja, dolje desno ukoso štit Frankopana (u crvenom dva zlatna upravljena lava lome kruh sve zlatno) i lijevo ljevokoso štit Zrinskih (raskoljen, u crvenome dva crna krila i u crvenome iz srebrnih zidina izrasta kula nadvišena dvama zvijezdama). Zastava je bila žuta s grbom u sredini i nizom kvadrata hrvatske šahovnice uz koplje.Slunj

[Slunj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Slunj]
[Slunj] [Slunj]
Prihvaćena: 25. ožujka 1997.     Odobrena: 11. ožujka 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Na crvenome iz srebrnog/bijelog mlinskog točka izrasta zlatni/žuti lav s mačem u kandžama.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb grada ima oblik poluokruglog štita. Na crvenome iz srebrno/bijelog mlinskog točka izrasta zlatni/žuti lav s mačem u kandžama. (Čl. 2, Odluka, 1997.)
Opis grba: na crvenome iz srebrnog (bijelog mlinskog točka izrasta zlatni/žuti lav s mačem u kandžama. (Čl. 3, Statut, 2001.)
Grb Grada ima slijedeći izgled: na crvenome iz srebrnog/bijelog mlinskog točka izrasta zlatni/žuti lav s mačem u kandžama. (Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Grada omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini. (Čl. 3, Odluka, 1997.)
Opis zastave: zastava omjer 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini. (Čl. 3, Statut, 2001.)
Zastava Grada plave je boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini omjera 1:2. Svečana zastava (gonfalon) je plave boje dimenzija 0,75 x 1,50m dvostruko zarezana do 1 visine tako da ima tri repa koji su oslikani kružnim aplikacijama grančica hrasta. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama na vrhu i resicama pri dnu. U sredini nezarezanog dijela zastave nalazi se grb grada obrubljen zlatom, iznad grba zlatnim je slovima upisano Grad Slunj, a ispod grba u slovo "v" položene su grane lipe i hrasta zlatne boje. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Izvori: (Statut općine Slunj, Službeni vjesnik u Sisku, br. 23/74, 63/81, 7/82, 46/84, 9/86.)
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja, 29.03.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 9/1994, 10.11.1994.
Daliborka Ranđelović: „Šesta obljetnica – u Slunju!“, Karlovački tjednik, br. 22/1995, 01.06.1995, str. 3.
Odluka o grbu i zastavi grada Slunja, 26.05.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1995, 14.06.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi grada Slunja, 17.05.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 11/1996, 11.06.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/45, URBROJ: 515-04-03/1-07-1, 11.03.1997.
Odluka o izmjeni odluke o grbu i zastavi grada Slunja, 25.03.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 7/1997, 16.04.1997.
Pravilnik o uporabi grba grada Slunja, 15.12.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 23/1997, 18.12.1997.
Statut Grada Slunja, 04.10.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 28/2001, 10.10.2001.
Odluka o uvjetima i načinu uporabe grba i zastave Grada Slunja, 05.04.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 13/2006, 24.04.2006.
Statut grada Slunja, 09.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 20/2009, 10.07.2009.
Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu uporabe grba i zastave Grada Slunja, 25.10.2010, Glasnik Karlovačke županije, br. 39/2010, 03.11.2010.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu uporabe grba i zastave Grada Slunja, 01.03.2011, Glasnik Karlovačke županije, br. 8/2011, 17.03.2011.

Grb Slunja je u na crvenome iz srebrnog mlinskog točka izrasta zlatni lav s mačem u kandžama. Mnogi mlinovi - vodenice karakteristične su za Slunj na njegove četiri rijeke: Slunjčica, Korana, Mrežnica i Glina. Zastava je plava s grbom u sredini. Svečana zastava je okomiti plavi gonfalon s grbom u sredini, imenom grada iznad i lipovim i hrastovim grančicama ispod te s tri repa u kojima su kružni ornamenti hrastovih grančica. Stolne zastavice su okomite pravokutne obrubljene zlatno s grbom u sredini ukrašenim dolje ukrštenim grančicama hraqsta i lipe i ispod njih zlatna crveno podtsavljena vrpca na kojoj je ispisano ime grada.


Slunj, 1995. – 1997.

[Slunj, 1995. – 1997.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Slunj, 1995. – 1997.]
[Slunj, 1995. – 1997.]
Prihvaćena: 26. svibnja 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Vladimir Katić, akademski slikar i gradonačelnik Sunja i Lovro Artuković, akademski slikar
Opis grba: Grb grada ima oblik štita podijeljen vodoravno na dva polja. U gornjem polju dva lava stoje okrenuti jedan prema drugome i prednjim šapama dijele kruh popola. Donje polje voda dijagonalno dijeli na dva dijela i u svakom dijelu nalazi se po jedno mlinsko kolo. Podloga gornjeg polja je tamno plave boje, a donjeg polja modrozelene boje. Simboli na grbu otisnuti su u boji zlata. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Opisi zastave: Zastava grada je modrozelene boje. U sredini zastave nalazi se grb grada. Omjer zastave, dužine i širine je 2:1. (Čl. 11, Odluka, 1995.)
Zastava grada je tamno crvene boje. U sredini zastave nalazi se grb grada. Omjer zastave, dužine i širine je 2:1. (Čl. 1, Odluka, 1996.)

Napuštena: 25. ožujka 1997.
Izvori: Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja, 29.03.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 9/1994, 10.11.1994.
Daliborka Ranđelović: „Šesta obljetnica – u Slunju!“, Karlovački tjednik, br. 22/1995, 01.06.1995, str. 3.
Odluka o grbu i zastavi grada Slunja, 26.05.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1995, 14.06.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi grada Slunja, 17.05.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 11/1996, 11.06.1996.
Odluka o izmjeni odluke o grbu i zastavi grada Slunja, 25.03.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 7/1997, 16.04.1997.

Grb koji je usvojen prvotno bio je vodoravno razdijeljen, gore u plavom dva zlatna uzdignuta lava zajedno lome hljeb kruha i dolje u modrozelenom kosa valovita zlatna greda između dva zlatna mlinska točka. Gornji dio grba varijacija je obiteljskog grba Frankopana, a donji predstavlja Slunj s njegovim brojnim vodopadima i mlinovima. Zastava je propisana "modrozelena" kao i donje polje grba, s grbom u sredini. Boja zastava promijenjena je 1996. godine u crvenu, uz zadržavanje istog grba. (Grb je rekonstruiran prema opisu.)[Prethodna stranica: Karlovačka županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Karlovac County - Cities][Slijedeća stranica: Karlovačka županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.