[Prethodna stranica: Karlovačka županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Karlovac County - Communities][Slijedeća stranica: Varaždinska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 16. rujna 2000.
Posljednja promjena: 30. prosinca 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Karlovačke županije.

Karlovačka županija - općine


 1. Barilović
 2. Bosiljevo
 3. Cetingrad
 4. Draganić
 5. Generalski Stol
 6. Josipdol
 7. Kamanje
 8. Krnjak
 9. Lasinja
 10. Netretić
 11. Plaški
 12. Rakovica
 13. Ribnik
 14. Saborsko
 15. Tounj
 16. Vojnić
 17. Žakanje

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Administrativnom reformom 1997. stvoreno je nekoliko novih općina izdvajanjem iz prijašnjih, a istovremeno su općine Vojnić i Lasinja pripojene Karlovačkoj županiji iz sastava Sisačko-moslavačke županije. Godine 2003. ustrojena je općina Kamanje iz dijelova općine Žakanje. Općina Skakavac uključena je 2006. godine u sastav grada Karlovca.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Barilović

[Barilović] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Barilović]
[Barilović]
Prihvaćena: 2. veljače 1996.     Odobrena: 19. travnja 1996.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome kosa srebrna/bijela greda između dva mača.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općina Barilović ima oblik trokutastog (srcolikog) štita. U crvenom polju kosa srebrna greda, iznad i ispod grede u desno mačevi srebrnih oštrica i zlatnih drški. - Crveno polje u grbu (crvena boja je simbol borbe za slobodu u povijesti kao i u novije doba). - Srebrna kosa greda simbolizira rijeku Koranu. - mačevi postavljeni u desnu pozitivnu heraldičku stranu simboliziraju prošlost i sadašnjost koje se preklapaju u vidu borbe protiv okupatora te kao simbol vjekovne borbe za slobodu. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Grb općine Barilović ima oblik trokutastog (srcolikog) štita. U crvenom polju kosa srebrna greda, iznad i ispod grede u desno su mačevi srebrnih oštrica i zlatnih drški. Crveno polje u grbu (crvena boja je simbol borbe za slobodu u povijesti kao i u novije doba). Srebrna kosa greda simbolizira rijeku Koranu. Mačevi postavljeni u desnu pozitivnu heraldičku stranu simboliziraju prošlost i sadašnjost koje se preklapaju u vidu borbe protiv okupatora te kao simbol vjekovne borbe za slobodu. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Općine Barilović ima oblik trokutastog /srcolikog/ štita. U crvenom polju kosa srebrna greda, iznad i ispod grede u desno su mačevi srebrnih oštrica i zlatnih drški. Crveno polje u grbu (crvena boja je simbol borbe za slobodu u povijesti kao i u novije doba). Srebrna kosa greda simbolizira rijeku Koranu. Mačevi postavljeni u desnu pozitivnu heraldičku stranu simboliziraju prošlost i sadašnjost koje se preklapaju u vidu borbe protiv okupatora te kao simbol vjekovne borbe za slobodu. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine ima oblik trokutastog /srcolikog/ štita. U crvenom polju kosa srebrna greda, iznad i ispod grede u desno su mačevi srebrnih oštrica i zlatnih drški. Crveno polje u grbu (crvena boja je simbol borbe za slobodu u povijesti kao i u novije doba). Srebrna kosa greda simbolizira rijeku Koranu. Mačevi postavljeni u desnu pozitivnu heraldičku stranu simboliziraju prošlost i sadašnjost koje se preklapaju u vidu borbe protiv okupatora te kao simbol vjekovne borbe za slobodu. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine Barilović pravokutnog je oblika. Odnos dužine i širine je 2:1. Osnovna boja zastave je žuta. U sredini na sjecištu dijagonala i to okomito na dužinu, nalazi se grb Općine. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Zastava Općine Barilović je pravokutnog oblika. Odnos dužine i širine je 2:1. Osnovna boja zastave je žuta. U sredini na sjecištu dijagonala i to okomito na dužinu nalazi se grb općine. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Općine Barilović je pravokutnog oblika. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Osnovna boja zastave je žuta. U srredini na sjecištu dijagonala i to okomito na dužinu nalazi se grb općine. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine Barilović je pravokutnog oblika. Omjer širine i duljine zastave je 1:2. Osnovna boja zastave je žuta. U sredini na sjecištu dijagonala i to okomito na dužinu nalazi se grb općine Barilović (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: (Statut Općine Barilović, Zajednički Glasnik Grada Duga Resa i općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić, br. 6/1993.)
(Odluka o grbu i zastavi Općine Barilović, Glasnik Općine Barilović, br. ?/?) prema:
Odluka o grbu i zastavi Općine Barilović, 02.02.1996, Glasnik Općine Barilović, br. ?/1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/813 [sic!], URBROJ: 515-04-03/1-96-3, 19.04.1996.
Statut Općine Barilović, 10.10.2001, Glasnik Općine Barilović, br. 2/2001.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Općina Barilović, opcina-barilovic.hr, 10.09.2009.
Statut Općine Barilović, Službeni glasnik Općine Barilović, br. 2/2009, 14.07.2009, str. 8-31.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Barilović, Službeni glasnik Općine Barilović, br. 1/2013, 19.02.2013, str. 10-20.
Statut Općine Barilović - pročišćeni tekst, Službeni glasnik Općine Barilović, br. 3/2013, 09.08.2013, str. 4-26.
Statut Općine Barilović, 28.03.2018, Službeni glasnik Općine Barilović, br. 1/2018, 28.03.2018.

Grb Barilovića je u crvenom srebrna kosa greda između dva srebrna koso položena mača sa zlatnim rukohvatima. Mačevi su izabrani kao simbol obrane, jer se na području općine nalazi nekoliko lokacija koje su imale ključnu ulogu u obrani u nizu ratova. Crveno polje grba također je simbol borbe protiv okupatora. Srebrna kosa greda predstavlja rijeku Koranu. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je žuti gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ukrštenim grančicama hrasta i jele ispod.
Čini se da su prije 1996. usvojeni drugačiji simboli.

Do 2006. ime općine u državnom službenom listu navodi se kao u množini kao Barilovići.Bosiljevo

[Bosiljevo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bosiljevo]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb općine je kula Starog grada Bosiljevo sa zidinama crno-bijelo-sive boje sa plavom bojom u pozadini uokvireno crnim obrubom, te sve zajedno smješteno na bijeloj podlozi. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Grb Općine je kula Starog grada Bosiljevo sa zidinama crno-bijelo-sive boje sa plavom bojom u pozadini uokvireno crnim obrubom, te sve zajedno smješteno na bijeloj podlozi. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opis zastave: Zastava općine je kula Starog grada Bosiljevo sa zidinama crno-bijelo-sive boje sa plavom bojom u pozadini uokvireno crnim obrubom, te sve zajedno smješteno na bijeloj podlozi. (Čl. 4, Statut, 2013.) Zastava Općine je kula Starog grada Bosiljevo sa zidinama crno-bijelo-sive boje sa plavom bojom u pozadini uokvireno crnim obrubom, te sve zajedno smješteno na bijeloj podlozi. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Prometni znak fotografirao autor 2001.
The Bosiljevo Page, http://bosiljevo.home.att.net/ 01.12.2002.
"Susret iseljenika Bosiljeva", Hrvatska bratska zajednica, Odsjek 2001 "Frankopan", Ogulin, 02.07.2009.
(Statut općine Bosiljevo, Službeni glasnik Općine Bosiljevo, br. 3/2009.)
Statut Općine Bosiljevo, 06.04.2013, Službeni glasnik Općine Bosiljevo, br. 28/2013, www.bosiljevo.hr, 30.12.2015.
Statut Općine Bosiljevo, 30.01.2018, Službeni glasnik Općine Bosiljevo, br. 1/2018, 30.01.2018.

Grb Bosiljeva prikazuje u plavom polju kameni zid s bijelim tornjićem i bijelom kvadratnom kulom iza njega. To je heraldrizirani prikaz frankopanskog dvorca s njegovim karakterističnim tornjićima. Zastava je bijela s grbom u sredini.Cetingrad

[Cetingrad] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Cetingrad]
Prihvaćena: 30. studenog 1998.     Odobrena: 14. srpnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome povelja sa pet crvenih visećih pečata na zlatnim trakama.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: U trokutastom srcolikom štitu na plavom polju srebrna pergamena - listina, na dnu uvezana, pet crvenih pečata sa zlatnim trakama. (Čl. 2, Odluka, 1998.)
Grb je na plavoj podlozi sa pet crvenih visećih pečata sa zlatnim trakama. [sic!] (Čl. 7, Statut, 2005; Čl. 7, Statut, 2008.)
Grb Općine je na plavoj podlozi sa pet crvenih visećih pečata sa zlatnim trakama. (Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013; Čl. 8, Statut, 2019.)

Opisi zastave: Službena zastava je jednobojna, svjetloplave boje, dimenzija 2 x 1 m, a u sredini zastave u sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine, obrubljen žutom, odnosno zlatno-žutom bojom. Visina grba na zastavi je 2/3 visine zastave. (Čl. 3, Odluka, 1998.)
Zastava je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 7, Statut, 2005; Čl. 7, Statut, 2008.)
Zastava Općine je plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 9, Statut, 2013; Čl. 9, Statut, 2019.)

Izvori: Cetingrad, www.cetingrad.org 06.06.2005
Odluka o usvajanju rješenja službenog grba i zastave općine Cetingrad i njihova uporaba, 30.11.1998, Glasnik Karlovačke županije, br. 18/1999, 29.07.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/116, URBROJ: 515-02-01/1-99-4, 14.07.1999.
Statut Općine Cetingrad, 20.12.2005, Glasnik Karlovačke županije, br. 52/2005, 28.12.2005.
Statut Općine Cetingrad (pročišćeni tekst), 26.06.2008, Glasnik Karlovačke županije, br. 26/2008, 04.07.2008.
Statut Općine Cetingrad, 14.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 23/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Cetingrad, 01.03.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 9/2013, 07.03.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Cetingrad, 31.01.2018, Glasnik Karlovačke županije, br. 4/2018, 31.01.2018.
Statut Općine Cetingrad (pročišćeni tekst), 07.11.2019, Glasnik Karlovačke županije, br. 51/2019, 08.11.2019.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Cetingrada je u plavom srebrna listina s pet crvenih pečata koji vise na zlatnim uzicama. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Diploma simbolički prikazuje povelju koja je potpisana 1. siječnja 1527. na Cetingradskom saboru kada su hrvatski velikaši izabrali nadvojvodu Ferdinanda Habsburga za hrvatskog kralja. Povelja zapečaćena pečatima hrvatskih veledostojnika te s velikim pečatom kraljevstva (prikazuje grb sa šahovnicom) jedan je od najvažnijih hrvatskih državotvornih dokumenata, čuva se u državnom arhivu u Beču.Draganić

[Draganić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Draganić]
[Draganić]
Prihvaćena: 25. veljače 2014.     Odobrena: 16. travnja 2014.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka ?
Odobreni blazon grba: U plavome polju zlatni/žuti stol između zlatne/žute šesterokrake zvijezde i srebrnog/bijelog rastućeg mjeseca nadvisuje zlatni/žuti trokut.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: u plavome polju zlatni/žuti stolić između zlatne/žute šesterokrake zvijezde i srebrnog/bijelog polumjeseca nadvisuje zlatni/žuti trokut (Čl. I, Zaključak, 2013.)
Grb Općine Draganić povijesni je grb u obliku plavog štita. U plavom polju zlatni/žuti stol između zlatne/žute šesterokrake zvijezde i srebrnog/bijelog rastućeg polumjeseca, nadvisuje zlatni/žuti trokut osnovicom gore. (Čl. 5, Odluka, 2014.)
Grb Općine Draganić povijesni je grb u obliku plavog štita. U plavome polju zlatni /žuti stol između zlatne/žute šesterokrake zvijezde i srebrnog/bijelog rastućeg mjeseca nadvisuje zlatni/žuti trokut. (Čl. 3, Izmjene, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine jednobojna crvene boje omjera širine i dužine 1:2 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom/žutom trakom. (Čl. 6, Odluka, 2014.)
Zastava Općine Draganić je jarko crvene boje s grbom Općine u sredini, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 3, Izmjene, 2018.)

Izvori: Karlovačka županija, www.karlovacka-zupanija.hr 29.10.2004.
Stjepan Bahorić: "U potrazi za dokazima opstojnosti", [n.d.] (1995)
"Aktualnosti iz općine Draganići", Karlovački tjednik, br. 16/1995, 20.04.1995, str. 13.
Barbara Šprajcer: „Sa 15. sjednice općinskog vijeća Općine Draganići“, Karlovački tjednik, br. 31/1995, 03.08.1995, str. 13.
Općina Draganić, www.draganic.hr, 10.12.2009.
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga grba i zastave općine Draganić, 11.08.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1994, 04.08.1994.
Statut Općine Draganić - pročišćeni tekst, 15.05.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1995, 14.06.1995.
Odluka o grbu i zastavi općine, 12.04.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1996, 18.04.1996.
Zaključak o provedbi Odluke o grbu i zastavi općine, 12.04.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1996, 18.04.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi općine Draganić, 06.04.1998, Glasnik Karlovačke županije, br. 8/1998, 04.05.1998.
Statut Općine Draganić, 06.08.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/2001, 13.08.2001.
Statut Općine Draganić, 21.06.2005, Glasnik Karlovačke županije, br. 23/2005, 30.06.2005.
Statut Općine Draganić, 27.01.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 2/2006, 31.01.2006.
Statut Općine Draganić, 10.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 21/2009, 13.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi općine Draganić, 09.06.2011, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/2011, 14.06.2011.
Statut Općine Draganić, 25.03.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 18/2013, 12.04.2013.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga povijesnog grba i zastave Općine Draganić po heraldičkim pravilima, 19.12.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 59/2013, 30.12.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Draganić, 25.02.2014, Glasnik Općine Draganić, br. 1/2014, 28.02.2014.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/11-01/21, URBROJ: 515-02-02-01/1-14-06, 16.04.2014.
Izmjene i dopune Statuta Općine Draganić, 08.02.2018, Glasnik Karlovačke županije, br. 6/2018, 12.02.2018.

Grb Draganića je u plavom štitu zlatni stalak nadvisuje zlatni trokut, osnovicom gore, u pratnji desno zlatnom šesterokrakom zvijezdom, lijevo srebrnim rastućim polumjesecom. Grb se pojavljuje već 1519. u pečatu Plemenite općine Draganičke, a nakon toga se može pratiti neprekinuto kroz povijest. Stalak odnosno podnožje stola (ili stolca) simbolizira mjesto odlučivanja slobodnih draganičkih građana. Trokutasti lik odnosi se na božju providnost. Zastava je crvena s grbom u sredini. Svečana zastava crveni je gonfalon s tri repa trokutastog kraja sa zlatnim kićankama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama hrasta i lipe ispod.

Do 1997. službeni naziv općine i njezinog glavnog naselja bio je u množini - Draganići. Općina Draganić spominje se još 1249. godine, a u novije doba do 1993. bila je u sastavu općine Karlovac.


Draganić, 2011.

[Draganić, 2011.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Draganić, 2011.]
Prihvaćena: 9. lipnja 2011.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: U poluokruglom plavom štitu zlatni/žuti stalak, nadvisuje zlatni/žuti trokut, osnovicom gore, u pratnji desno srebrnom šesterokrakom rozetom, lijevo srebrnim rastućim polumjesecom. (Čl. 5, Odluka, 2011.)
Opisi zastave: Zastava je jednobojna crvene boje omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom/žutom trakom. (Čl. 6, Odluka, 2011.)
Zastava Općine je jarko crvene boje s grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Napuštena: 25. veljače 2014.
Izvori: Karlovačka županija, www.karlovacka-zupanija.hr 29.10.2004.
Stjepan Bahorić: "U potrazi za dokazima opstojnosti", [n.d.] (1995)
"Aktualnosti iz općine Draganići", Karlovački tjednik, br. 16/1995, 20.04.1995, str. 13.
Barbara Šprajcer: „Sa 15. sjednice općinskog vijeća Općine Draganići“, Karlovački tjednik, br. 31/1995, 03.08.1995, str. 13.
Općina Draganić, www.draganic.hr, 10.12.2009.
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga grba i zastave općine Draganić, 11.08.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1994, 04.08.1994.
Statut Općine Draganić - pročišćeni tekst, 15.05.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1995, 14.06.1995.
Odluka o grbu i zastavi općine, 12.04.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1996, 18.04.1996.
Zaključak o provedbi Odluke o grbu i zastavi općine, 12.04.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1996, 18.04.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi općine Draganić, 06.04.1998, Glasnik Karlovačke županije, br. 8/1998, 04.05.1998.
Statut Općine Draganić, 06.08.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/2001, 13.08.2001.
Statut Općine Draganić, 21.06.2005, Glasnik Karlovačke županije, br. 23/2005, 30.06.2005.
Statut Općine Draganić, 27.01.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 2/2006, 31.01.2006.
Statut Općine Draganić, 10.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 21/2009, 13.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi općine Draganić, 09.06.2011, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/2011, 14.06.2011.
Statut Općine Draganić, 25.03.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 18/2013, 12.04.2013.

Grb Draganića usvojen 2011. bio je u plavom štitu zlatni stalak nadvisuje zlatni trokut, osnovicom gore, u pratnji desno zlatnom šesterokrakom zvijezdom, lijevo srebrnim rastućim polumjesecom. Zastava je bila crvena s grbom u sredini.


Draganić, oko 2002.

[Draganić, oko 2002.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Draganić, oko 2002.]
Prihvaćena: oko 2002. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Stjepan Bahorić
Opis zastave: Zastava Općine Draganić je jarko crvene boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 9, Statut, 2009.)
Izvori: Karlovačka županija, www.karlovacka-zupanija.hr 29.10.2004.
Stjepan Bahorić: "U potrazi za dokazima opstojnosti", [n.d.] (1995)
"Aktualnosti iz općine Draganići", Karlovački tjednik, br. 16/1995, 20.04.1995, str. 13.
Barbara Šprajcer: „Sa 15. sjednice općinskog vijeća Općine Draganići“, Karlovački tjednik, br. 31/1995, 03.08.1995, str. 13.
Općina Draganić, www.draganic.hr, 10.12.2009.
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga grba i zastave općine Draganić, 11.08.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1994, 04.08.1994.
Statut Općine Draganić - pročišćeni tekst, 15.05.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1995, 14.06.1995.
Odluka o grbu i zastavi općine, 12.04.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1996, 18.04.1996.
Zaključak o provedbi Odluke o grbu i zastavi općine, 12.04.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1996, 18.04.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi općine Draganić, 06.04.1998, Glasnik Karlovačke županije, br. 8/1998, 04.05.1998.
Statut Općine Draganić, 06.08.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/2001, 13.08.2001.
Statut Općine Draganić, 21.06.2005, Glasnik Karlovačke županije, br. 23/2005, 30.06.2005.
Statut Općine Draganić, 27.01.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 2/2006, 31.01.2006.
Statut Općine Draganić, 10.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 21/2009, 13.07.2009.

Grb Draganića je grafički moderniziran da bi zadovoljio načela suvremene hrvatske općinske heraldike. Čini se da nije bio dobro prihvaćen i uskoro je zamijenjen kombinaciom tradicionalnog prikaza u suvremenom jednostavnom štitu (koji odgovara i prikazu Laszowskog).


Draganić, oko 1995.

[Draganić, oko 1995.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Draganić, oko 1995.]
[Draganić, oko 1995.]
Prihvaćena: 12. travnja 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Povijesni grb općine Draganić utvrđuje se kao službeni grb općine. Grb na štitu plave boje čine simetrično raspoređeni znakovi: - središnja figura - stilizirani stol sa stolicama predstavlja mjesto odlučivanja opisano u dokumentima, zlatne boje - na desnoj strani (heraldičkoj) nalazi se šesterokraka rozeta srebrne boje sa šest krakova i okruglim završecima - na lijevoj heraldičkoj strani nalazi se srebrni polumjesec. Svi znakovi i povijesni štit su određenih oblika, boje, rasporeda i međusobno proporcionalno određenih veličina izvedenih iz izvornih pečata. (Čl. 1 i 2, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava je izrađena u omjeru dužine i visine 2:1, crvene (krvave) je boje, u sredini se nalazi grb općine Draganić obrubljen zlatnim obrubom širine osnovne površine stalka. Ukupna veličina grba je sa obrubom 2/3 visine zastave. Svečana zaszava je dimenzije 80 x 160, obrubljena je zlatnim obrubom širine 5 cm, postavlja se dužinom uspravno i grb je uspravno postavljen u propisanoj veličini. Donji dio grba je obrubljen s po pet hrastovih listova i žireva naizmjenično zlatne boje koji se nastavljaju na osnovni obrub, ispod grba zlatnim slovima je polukružno ispisano "Općina Draganić". (Čl. 4 i 5, Odluka, 1996.)
Izvori: Prometni znak na Staroj Karlovačkoj cesti na ulazu u općinu iz smjera Karlovca. Fotografirano 26. lipanj 2000. (Autor)
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 28-29.
Stjepan Bahorić: "U potrazi za dokazima opstojnosti", [n.d.] (1995)
"Aktualnosti iz općine Draganići", Karlovački tjednik, br. 16/1995, 20.04.1995, str. 13.
Barbara Šprajcer: „Sa 15. sjednice općinskog vijeća Općine Draganići“, Karlovački tjednik, br. 31/1995, 03.08.1995, str. 13.
Općina Draganić, www.draganic.hr, 10.12.2009.
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga grba i zastave općine Draganić, 11.08.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1994, 04.08.1994.
Statut Općine Draganić - pročišćeni tekst, 15.05.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1995, 14.06.1995.
Odluka o grbu i zastavi općine, 12.04.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1996, 18.04.1996.

Ova varijanta zasniva se na oblikovanju korištenom tijekom XIX. stoljeća, a osobito na dizajnu iz Laszowskog. Zastava je bila crvena s tim grbom u sredini. Bila je propisana i svečana zastava, okomita, sa zlatnim resama, grbom u sredini okruženim zlatnim hrastovim listovima i žirovima te imenom općine u luku ispod. Nije potvrđeno da je takva zastava ikada zaista i izrađena (njezin prikaz rekonstrukcija je prema opisu).Generalski Stol

[Generalski Stol] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Generalski Stol]
[Generalski Stol]
Prihvaćena: 14. ožujka 2000.     Odobrena: 11. svibnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni/bijeli obrnuti rog nadvisuje zlatni/žuti lipov list s plodom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine je sljedećeg izgleda: u trokutastom-srcolikom štitu, u plavom polju, srebrno-bijela slomljena greda prema dolje, a gore u plavom polju, cvijet i plod lipe, zlatno-žute boje. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, plave boje. Obostrano na sredini zastave u sjecištu dijagonala, nalazi se grb. Visina grba je 2/3 širine zastave. Grb je obrubljen zlatno-žutom vrpcom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Općine je jednobojna, plave boje, dužine 165, širine 75 cm. Na sredini je natpis: OPĆINA GENERALSKI STOL. Ispod natpisa je grb Općine. Grb je obrubljen zlatnožutom vrpcom. Ispod grba je pleter lipovog cvijeta i ploda. Zastava je obrubljena zlatnožutom vrpcom. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: (Ne)službene stranice općine Generalski Stol http://generalski-stol.netfirms.com/ 20.05.2004
Općina Generalski Stol www.generalski-stol.hr 24.09.2006.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Generalski Stol, 14.03.2000.), prema:
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/63, URBROJ: 514-09-01-00-2, 11.05.2000.
Statut Općine Generalski Stol, 13.07.2009, Glasnik Općine Generalski Stol, br. 4/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Generalski Stol, 13.03.2013, Glasnik Općine Generalski Stol, br. 1/2013, 14.03.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Generalski Stol, 22.03.2018, Glasnik Općine Generalski Stol, br. 1/2018, 23.03.2018.

Grb Generalskog Stola je u plavom srebrni klin i zlatni list i plod lipe. Lipov list odnosi se na ranije ime naselja Lipovac, koje je u XVII. stoljeću promijenjeno, kao sjedište generala Vojne krajine, Vuka Krste Frankopana (oko 1588. – 1652.), oca mnogo poznatijeg Frana Krste Frankopana, tijekom njegovih kampanja u obrani od Turaka. Zastava je tamno plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s grbom u sredini, imenom iznad i lipovim ukrasom ispod.Josipdol

[Josipdol] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Josipdol]
[Josipdol] [Josipdol]
Prihvaćena: 2003.     Odobrena: 5. prosinca 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome kablasta kaciga sa zlatno/žuto crvenim plaštem i zlatno/žuto crvenim vijencem iz koje izrasta crveno zlatno/žuto razdijeljeno orlovo krilo, gore u crvenome zlatna/žuta šesterokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb općine je: u srebrno/bijelome poluokruglom štitu kablasta kaciga sa zlatno/žuto crvenim plaštem i zlatno/žuto crvenim vijencem iz koje izrasta crveno zlatno/žuto razdijeljeno orlovo krilo, gore u crvenome zlatna/žuta šesterokraka zvijezda. (Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava općine je dimenzije 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 9, Statut, 2009.)
Zastava općine je dimenzije 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Svečana zastava ima po rubu zastave ušivene zlatno-žute resice i rubne trake. (Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: "Općina Josipdol dobila grb i zastavu", Ogulinski list, br. 85, ožujak 2003. http://www.og-list.com/broj85.htm
Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Statut Općine Josipdol, 22.04.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 3/1994, 17.05.1994.
Statut Općine Josipdol, 03.08.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 25/2001, 01.10.2001.
(Odluka o službenom grbu i zastavi Općine Josipdol) according to:
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/03-01/18, URBROJ: 514-09-03-3, 05.12.2003.
Statut Općine Josipdol, 14.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 26/2009, 29.07.2009.
Statut Općine Josipdol, 28.03.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 16/2013, 08.04.2013.

Grb Josipdola je u srebrnom štitu heraldička kaciga s crveno-zlatnim plaštem i točenicom te kao nakit na njemu krilo vodoravno razdijeljeno crveno i zlatno sa šestokrakom zlatnom zvijezdom u gornjem polju. To je kaciga sa grba obitelji Frankopan, knezova Krčkih i Modruških, nekada najvažnije obitelji na ovom području. Takva kaciga i nakit u heraldici postavljaju se iznad štita koji sadrži heraldičke znakove, pa je upotreba kacige i nakita kao elemenata štita krajnje neobična. Zastava je crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava je crveni gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i ornamentima breze u tri trokutasto završavajuća repa s resama. Stolna zastavica temelji se na svečanoj, ali nije potpuno ista, crvena okomita zastava trokutastog završetka, s grbom u sredini, imenom iznad i dvije ukrštene grančice ispod.Kamanje

[Kamanje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kamanje]
Prihvaćena: 27. kolovoza 2004.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Alfred Krupa, akademski slikar iz Karlovca
Opisi grba: Grb općine je u obliku štita. Podloga štita je žuto - zlatne boje, podijeljena plavom valovitom linijom koja simbolizira rijeku Kupu. U glavi grba, u lijevom gornjem uglu šesterokraka je zvijezda plave boje, u desnom uglu polumjesec je plave boje, ova dva heraldička ukrasa općinski grb povezuju s grbom Karlovačke županije. U sredini gornjeg dijela grba prikaz je neolitske vaze pronađene u spilji Vrlovci koja simbolizira kontinuitet življenja na ovim prostorima preko dvije tisuće godina. U donjem dijelu grba nalazi se sedam plavih rombova koji simboliziraju sedam naselja općine Kamanje. Žuto - zlatna boja simbolizira bogatstvo, razvijenost i blagost kamanjskog kraja. Plava boja simbol je orijentiranosti na vodu, Kupu kao prirodni biser ovog područja. (Čl. 2, Odluka, 2004.)
Grb općine je u obliku štita. Podloga štita je žuto – zlatne boje, podijeljena plavom valovitom linijom koja simbolizira rijeku Kupu. U glavi grba, u lijevom gornjem uglu šesterokraka je zvijezda plave boje, u desnom uglu polumjesec, plave boje. Ova dva Heraldička ukrasa općinski grb povezuju s grbom Karlovačke županije. U sredini gornjeg dijela grba prikaz je neolitske vaze, najstarijeg artefakta pronađenog na ovom području koji simbolizira kontinuitet življenja na ovim prostorima preko dvije tisuće godina. U donjem dijelu grba nalazi se sedam plavih rombova koji simboliziraju sedam naselja na prostoru općine Kamanje. Žuto-zlatna boja simbolizira bogatstvo, blagost i razvijenost kamanjskog kraja. Plava boja je simbol orijentiranosti na vodu, Kupu prirodni biser ovoga prostora. (Čl. 9, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine jednobojna je - plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine. Dimenzije zastave su omjera dužine i visine 2:1 što je u skladu sa državnom zastavom. Visina grba iznosi 2/3 visine zastave. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Zastava Općine je jednobojna, plave boje. U sredini zastave na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine. Dimenzije zastave su omjera dužine i visine 2:1 što je u skladu s državnom zastavom. Visina grba iznosi 2/3 zastave. (Čl. 9, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Kamanje, www.kamanje.hr 18.09.2005.
Odluka o zastavi i grbu općine Kamanje, 27.08.2004. Glasnik općine Kamanje 03/2004.
Statut Općine Kamanje, 14.07.2009, Glasnik općine Kamanje 03/2009.
Korespondencija s općinom, 26.02.2014.

Grb općine Kamanje je u zlatnom dvije plave spojene valovite grede iznad njih između šestokrake zvijezde i polumjeseca neolitska vaza i ispod sedam hljebova, jedan između desno koso tri i lijevo još ljevokoso tri. Neolitska vaza nađena je u špilji Vrlovci kod Kamanja, valovite grede predstavljaju rijeku Kupu, a zvijezda i polumjesec tradicionalni su element grbova ovog kraja. Sedam hljebova (heraldički naziv za rombove) predstavlja sedam naselja općine Kamanje. Zastava je plava s grbom u sredini.

Ustrojena 2003. izdvajanjem iz općine Žakanje.Krnjak

[Krnjak] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Krnjak]
[Krnjak]
Prihvaćena: 12. lipnja 2007.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome iznad četiri zelene valovite pruge zeleni klip kukuruza između crvenih volovskih rogova.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: OPIS GRBA: U poluokruglom štitu, u bijelom/srebrnom polju u sredini zelenim klip kukuruza u pratnji lijevo i desno sa po jednim crvenim volovskim rogom, dolje četiri zelene valovite trake. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2007.)
Grb Općine ima oblik poluokruglog štita u bijelom/srebrenom polju u sredini zeleni klip kukuruza u pratnji lijevo i desno sa po jednim crvenim volovskim rogom, dolje četiri zelene valovite trake. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: OPIS ZASTAVE: Zastava je jednobojna crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. OPIS SVEČANE ZASTAVE (GONFALONA): Zastava je dimenzija 80 x 160 cm. Zastava je jednobojna bijele bež boje, dvostruko skrojena i podstavljena. Materjial izrade svečane zastave je Atlas svila visokoga sjaja, boje u skladu sa likovnim rješenjem, ili sa odabranim uzorkom materijala. Na rubovima obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repa zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb općine iscrtan specijalnim bojama za tekstil, završno obrađene specijalnim konturnim bojama sa efektom reljefnosti. Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis: OPĆINA KRNJAK, a sva zlatna slova orubljena su zlatnom konturnom bojom. Ispod grba kao i u dnu gonfalona ucrtani su ukrasni ornamenti - zelene grančice hrasta - , obrubljeni zlatnom konturnom bojom, sve u skladu sa likovnim rješenjem. Ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes, zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom. Pribor za nošenje zastave je mesingano ukrasno koplje visine H=2,8 m zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2007.)
Zastava Općine je jednobojna crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2 : 1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: "Grb i zastava Općine Krnjak", Općina Krnjak, www.krnjak.hr, 10.12.2007.
Statut Općine Krnjak, 23.06.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 12/1997, 28.06.1997.
Statut Općine Krnjak, 28.09.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 25/2001, 01.10.2001.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Krnjak, 15.03.2005, Glasnik Karlovačke županije, br. 8/2005, 21.03.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/66, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Statutarna odluka o grbu i zastavi općine Krnjak, 12.06.2007, Glasnik općine Krnjak, br. ?/2007.
Statut Općine Krnjak, 13.07.2009, Glasnik Općine Krnjak, br. 7/2009, 13.07.2009.
Statut Općine Krnjak, 25.03.2013, Glasnik Općine Krnjak, br. 2/2013, 28.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Krnjak, 31.01.2018, Glasnik Općine Krnjak, br. 1/2018, 05.02.2018.
Korespondencija s Općinom, 26.02.2014.

Grb Krnjaka je u srebrnom zeleni klip kukuruza između dva crvena volovska roga i u podnožju četiri zelene valovite trake. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava svijetlo žuti je gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i zelenim grančicama hrasta ispod.Lasinja

[Lasinja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lasinja]
[Lasinja]
Prihvaćena: 13. ožujka 1998.     Odobrena: 19. svibnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iznad srebrne valovite grede lastavica u letu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Lasinje je u obliku poluokruglog štita, na plavom polju nalazi se lastavica prirodnog oblika u letu poluraširenih krila koso udesno, ispod je srebrna (bijela) valovita greda. (Čl. 7, Odluka, 1998.)
Grb Općine Lasinja je u obliku poluokruglog štita, na plavom polju nalazi se lastavica prirodnog oblika u letu poluraširenih krila koso udesno, a ispod je srebrna (bijela) valovita greda. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Lasinje je jednobojna tamno plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1 u skladu s zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano. Grb je obruljen tankom zlatnom (žutom) trakom, a dimenzija je: visina grba je 2/3 širine zastave. […] Svečana zastava ima po rubu zastave usivene zlatno-žute resice i rubne trake. (Čl. 10 i 13, Odluka 1998.)
Zastava Općine Lasinja je jednobojna, tamno plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano. Grb je obrubljen tankom zlatnom (žutom) trakom, a dimenzija je: visina grba je 2/3 širine zastave. Svečana zastava ima po rubu zastave ušivene zlatno-žute resice i rubne trake. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Brdsko biciklistički klub "T–Rex" http://www.bbk-t-rex.hr/news_arhive.html, 09.04.2009.
Odluka o grbu, zastavi i svečanoj zastavi općine Lasinja, 13.03.1998, Glasnik Karlovačke županije, br. 15/1998, 24.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, Klasa UP/I-017-02/98-01/8, Urbr. 515-04-03/1-98-2, 19.05.1998.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu, zastavi i svečanoj zastavi općine Lasinja, 08.06.1998, Glasnik Karlovačke županije, br. 15/1998, 24.07.1998.
Statut Općine Lasinja, 04.10.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 28/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Lasinja, 31.01.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 3/2006, 01.02.2006.
Statut Općine Lasinja, 29.06.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 18/2009, 08.07.2009.
Statut Općine Lasinja, 15.02.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 6/2013, 18.02.2013.

Grb Lasinje je u plavom lastavica u letu i u podnožju srebrna valovita greda. Lastavica je izabrana zbog imena općine. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa i resama, u sredini grb općine i u repovima zlatni ornamenti hrasta.

Do 1997. godine Lasinja je bila u Sisačko-moslavačkoj županiji.Netretić

[Netretić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Netretić]
[Netretić]
Prihvaćena: 20. listopada 1995.     Odobrena: 3. siječnja 1996.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome dvije zlatne/žute grede; u glavi srebrni/bijeli most.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine ima oblik trokutastog (srcolikog) štita plave boje. U gornjem dijelu štita pruža se srebrni kameni most sa pet lukova. U donjem dijelu grba su dvije ravne zlatne grede. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine pravokutnog je oblika. Odnos dužine i širine je 2:1. Osnovna boja zastave je bijela. U sredini, na sjecištu dijagonala, i to okomito na dužinu nalazi se grb Općine obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Izvori: Poziv općine Netretić za dostavljanje prijedloga grba i zastave općine, Karlovački tjednik, br. 32/1993, 12.8.1993, str. 2.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Netretić, Glasnik Grada Duga Resa i Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić, br. 3/1993.)
"Netretićki glasnik", Karlovački tjednik, br. 14/1995, 06.04.1995, str. 12.
"Natječaj za izradu grba i zastave Općine Netretić", Karlovački tjednik, br. 31/1995, 03.08.1995, str. 7.
Odluka o grbu i zastavi Općine Netretić, 20.10.1995, Glasnik Općine Netretić, br. 5/1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/83, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 03.01.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Netretić, 08.03.1996, Glasnik Općine Netretić, br. ?/1996.
Prometni znak na magistralnoj cesti br. 12 (Karlovac-Rijeka) na ulazu u općinu iz smjera Karlovca. (Autor, 1997.)
Općina Netretić, www.netretic.hr 27.12.2004.
Statut Općine Netretić, 08.07.2009, Glasnik Općine Netretić, br. 8/2009, 10.07.2009.
Statut Općine Netretić, 28.03.2013, Glasnik Općine Netretić, br. 3/2013, 29.03.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Netretić, 30.01.2018, Glasnik Općine Netretić, br. 2/2018, 31.01.2018.
Konstituirano općinsko vijeće, 07.06.2013, Općina Netretić, www.netretic.hr

Grb je u plavom srebrni zidani mostom iznad dvije zlatne grede. Zastava je bijela sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je bijeli gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i ornamentima breze i hrasta u repovima.


Netretić, 1993. – 1995.

Zastava nepoznata. [Netretić, 1993. – 1995.]
Prihvaćena: 1993.
Napuštena: 20. listopada 1995.
Izvori: Poziv općine Netretić za dostavljanje prijedloga grba i zastave općine, Karlovački tjednik, br. 32/1993, 12.8.1993, str. 2.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Netretić, Glasnik Grada Duga Resa i Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić, br. 3/1993.)
"Netretićki glasnik", Karlovački tjednik, br. 14/1995, 06.04.1995, str. 12.
"Natječaj za izradu grba i zastave Općine Netretić", Karlovački tjednik, br. 31/1995, 03.08.1995, str. 7.
Odluka o grbu i zastavi Općine Netretić, 20.10.1995, Glasnik Općine Netretić, br. 5/1995.

Simboli Netretića usvojeni su 1993., a grb je zabilježen u uporabi 1995. i sadrži šahirani grb, most, crkvicu i kotač. Boje su pretpostavljene., Nema informacija o pojedinostima zastave.Rakovica

[Rakovica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rakovica]
[Rakovica]
Prihvaćena: 10. lipnja 1997.     Odobrena: 18. srpnja 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Na zlatnome/žutome crveni riječni rak.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Rakovica je na trokutastom-srcolikom štitu u žutom (zlatnom) polju crveni riječni rak. (Čl. 7, Odluka, 1997.)
Grb općine je riječni rak, crvene boje na žutoj podlozi "V" oblika. (Čl. 6, Statut, 2006.)
Grb Općine je riječni rak, crvene boje na žutoj podlozi "V" oblika. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Rakovica je jednobojna crvene - bordo boje dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu s državnom zastavom, s grbom općine u sredini zastave na sjecištima dijagonala - obostrano. (Čl. 10, Odluka, 1997.)
Zastava općine je bordo crvene boje sa grbom u sredini. (Čl. 6, Statut, 2006.)
Zastava Općine je bordo crvene boje sa grbom u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Rakovica, 10.06.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 20/1997, 10.11.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/14, URBROJ: 515-04-03/1-97-1, 18.07.1997.
Statut Općine Rakovica, 09.10.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 29/2001, 15.10.2001.
Statut Općine Rakovica, 30.01.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 2/2006, 31.01.2006.
Statut Općine Rakovica, 09.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 21/2009, 13.07.2009.
Statut Općine Rakovica, 17.04.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 20/2013, 17.04.2013.
Mira Bićanić, Turistička zajednica Općine Rakovica, http://members.xoom.com/rakovica/, 04.03.2000.

Općina Rakovica usvojila je grb koji slikovito dočarava njezino ime:u zlatnom polju crveni riječni rak. Zastava je bordo-crvena s grbom u sredini.
Svečana je zastava prikazana u prilogu Odluci, ali se ne spominje u tekstu.Ribnik

[Ribnik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ribnik]
[Ribnik]
Prihvaćena: 9. listopada 2006.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome iznad zlatne/žute grančice kestena s tri lista i dva ploda srebrna/bijela riba.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb je u trokutastom srcolikom štitu, u zelenom polju. Gore u glavi štita srebrna/bijela riba - udesno. Dolje zlatna/žuta grančica, list i plodovi pitomog kestena. (Čl. 6, Odluka, 2006.)
Grb Općine je u trokutastom srcolikom štitu, u zelenom polju. Gore u glavi štita srebrna/bijela riba - udesno. Dolje zlatna/žuta grančica, list i plodovi pitomog kestena. (Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2 : 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 9, Odluka, 2006; Čl. 9 Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Ribnik, www.ribnik.hr, 14.10.2009.
Statut Općine Ribnik, 18.08.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 16/1997, 04.09.1997.
Statut Općine Ribnik, 29.09.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 27/2001, 05.10.2001.
Statut Općine Ribnik, 03.02.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 4/2006, 06.02.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ribnik, 09.10.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 30/2006, 16.10.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/65, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Statut Općine Ribnik, 13.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Ribnik, 28.03.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 18/2013, 12.04.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ribnik, 31.01.2018, Glasnik Karlovačke županije, br. 4/2018, 31.01.2018.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
"Obilježen Dan Općine Ribnik", 01.07.2012. www.ribnik.hr
"U prostorijama Općine Ribnik, rujan 2009.", 03.07.2010, www.ribnicka-dolina.com

Grb Ribnika je u zelenom grančica kestena s tri lista i dva ploda i u zaglavlju srebrna riba. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Riba predstavlja rijeku Kupu i ime općine, a grančica i zelena boja bogatstvo šume u ovom kraju. Stolna zastavica u obliku je okomite svečane zastave žuto obrubljene trokutastog kraja, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama hrasta i lipe ispod.

Općina Ribnik ustrojena je 1997. izdvajanjem iz općine Žakanje.Saborsko

[Saborsko] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Saborsko]
Prihvaćena: 28. svibnja 2010.     Odobrena: 2. lipnja 2010.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U zelenom polju sa zlatnim/žutim obrubom srebrna/bijela crkvica s preslicom koju nadvisuje zlatna/žuta šesterokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Saborsko: Na zelenoj podlozi nalazi se kontura crkve bijele boje. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2010.)
Grb Općine Saborsko ima izgled: u zelenome polju sa zlatnim/žutim obrubom srebrna/bijela crkvica s preslicom koju nadvisuje zlatna/žuta šesterokraka zvijezda. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Saborsko: zastava je omjera 1:2 plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2010.)
Zastava Općine Saborsko je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Tekstovi s www.saborsko.net: Grb Općine Saborsko, 06.02.2010.; Izbor grba općine Saborsko , 03.03.2010.; Održana 5. sjednica općinskog vijeća, 05.03.2010.; Grb i zastava općine Saborsko, 08.03.2010.; Grb i Zastava Općine Saborsko, 01.06.2010.; Saborčani na službeni grb općine stavili bijelu crkvu, 11.06.2010.
Statut Općine Saborsko, 25.07.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 21/2001, 06.08.2001.
Statut Općine Saborsko, 13.01.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 1/2006, 16.01.2006.
Statut Općine Saborsko, 03.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 23/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Saborsko, 31.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 28/2009, 15.08.2009.
Odluka o izradi grba i zastave (Općine Saborsko), 05.03.2010, Glasnik Karlovačke županije, br. 11/2010, 21.03.2010.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Saborsko te način i zaštita njihove uporabe, 28.05.2010, Glasnik Karlovačke županije, br. 23/2010, 17.06.2010.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UO[sic!]/I-017-01/10-01/22, URBROJ: 515-02-01-01/2-10-2, 02.06.2010.
Statut Općine Saborsko, 28.03.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 17/2013, 09.04.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Saborsko, 31.01.2018, Glasnik Karlovačke županije, br. 4/2018, 31.01.2018.

Grb Saborskog je u zelenom srebrno obrubljenom štitu srebrna crkvica s otvorenim drvenim vratima i sa zvonikom na preslicu te u zaglavlju zlatna šestokraka zvijezda. Grb prikazuje staru kamenu župnu crkvu s tipičnim zvonikom koji se naziva zvonik na preslicu, koja je izgrađena 1726., a kulturni je spomenik nulte kategorije. Zvijezda je povijesni simbol, a podsjeća i na Frankopane, tijekom čije vladavine se u XV. stoljeću ime općine prvi put pojavljuje. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Rješenje MU i Statut iz 2013. opisuje zeleni grb sa zlatnim obrubom (umjeto srebrnim), no to je moguće samo slučajna pogreška, kao što i statutarna odluka iz 2010. "zaboravlja" spomenuti obrub i zvijezdu.Tounj

[Tounj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tounj]
[Tounj] [Tounj]
Prihvaćena: 13. svibnja 1998.     Odobrena: 8. veljače 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka, prema ideji Ivice Sopeka, načelnika Općine
Odobreni blazon grba: U plavome srebrnu glavu sv. Ivana Krstitelja na zlatnome tanjuru nadvisuje srebrni dvostruki most.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U polukrugom štitu u plavome polju gore, srebrni dvostruki most od kamena tesanca sa po tri duple volte, dolje srebrna glava Sv. Ivana Krstitelja na zlatnom tanjuru. (Čl. II, Odluka, 1998.)
Grb Općine Tounj: U polukrugom štitu u plavome polju gore, srebrni dvostruki most od kamena tesanca sa po tri duple volte, dolje srebrna glava Sv. Ivana Krstitelja na zlatnom tanjuru. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Općine Tounj: U polukrugom štitu u plavome polju gore; srebrni dvostruki most od kamena tesanca sa po tri duple volte; dolje srebrna glava Sv. Ivana Krstitelja na zlatnom tanjuru. (Čl. 9, Statut, 2004.)
Grb općine Tounj: U poluokruglom štitu u plavom polugore; srebreni dvostruki most od kamena tesanca sa po tri duple volte; dolje srebrna glava Sv. Ivana Krstitelja na zlatnom tanjuru. (Čl. 6, Statut, 2006.)
Grb općine Tounj je: U poluokruglom štitu u plavom polugore; srebrni dvostruki most od kamena tesanca sa po tri duple volte; dolje srebrna glava Sv. Ivana Krstitelja na zlatnom tanjuru. (Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013; Čl. 8, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna, tamnoplave boje, dimenzije dužine i širine 2:1, u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine (obostrano) obrubljen tankim zlatnim rubom. (Čl. II, Odluka, 1998.)
Zastava Općine Tounj: Jednobojna, tamnoplave boje, dimenzije dužine i širine 2:1, u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine (obostrano) obrubljen tankim zlatnim rubom. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Općine Tounj: Jednobojna, tamnoplave boje; dužine i širine 2:1; u sredini zastave na sjecištu dijagonalno nalazi se grb Općine (obostrano), obrubljen tankim zlatnim rubom. (Čl. 9, Statut, 2004.)
Zastava općine Tounj: Jednobojna, tamnoplave boje; omjer dužine i širine 2:1; u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen tankim zlatnim rubom. (Čl. 6, Statut, 2006; Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 9, Statut, 2013; Čl. 9, Statut, 2018.)

Izvori: Statut Općine Tounj, 21.06.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 16/1997, 04.09.1997.
Odluka o imenovanju službenog grba i zastave Općine Tounj, 13.05.1998, Glasnik Karlovačke županije, br. 10/1998, 27.05.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/22, URBROJ: 515-02-01/1-99-4, 08.02.1999.
Statut Općine Tounj, 10.10.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 30/2001, 16.10.2001.
Statut Općine Tounj, 26.03.2004, Glasnik Karlovačke županije, br. 10/2004, 31.03.2004.
Statut Općine Tounj, 27.01.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 2/2006, 31.01.2006.
Statut Općine Tounj, 10.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Tounj, 21.03.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 13/2013, 28.03.2013.
Statut Općine Tounj, 23.02.2018, Glasnik Karlovačke županije, br. 7/2018, 23.02.2018.
Općina Tounj, www.tounj.hr, 10.12.2009.

Grb prikazuje u plavom polju gore srebrni dvostruki most od kamena tesanca s po tri duple volte, dolje srebrna glava sv. Ivana Krstitelja na zlatnom tanjuru. Zastava je tamno plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava ima čuvare grba, dva uspravljena zlatna lava koji stoje na ukrasnom postolju, i krunu iznad koje je ime općine, te u repovima hrastove vitice. Tanjur je na svečanoj zastavi greškom prikazan srebrni (bijeli). Stolna zastavica pravokutna je zlatno obubljena plava zastava s grbom u sredini, imenomopćine u dva luka iznad i zelenim hrastovim grančicama sa zlatnim žirovima ispod.

Općina Tounj ustrojena je 1997. izdvajanjem dijela općine Josipdol.Vojnić

[Vojnić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vojnić]
[Vojnić]
Prihvaćena: 31. ožujka 2000.     Odobrena: 12. srpnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome crna veprova glava okrenuta desno.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Vojnić sastoji se od štita i sadržaja od jednog elementa: 1. Glave divljeg vepra - simbol lova na području Općine. Glava divljeg vepra je urađena u bojama: crna, bijela i crvena na žutoj podlozi. (Čl. 1-2, Odluka, 2000.)
Grb Općine čini: štit u zlatnome/žutome crna veprova glava okrenuta desno. (Čl. 3, Statut, 2003.)
Grb Općine je štit u zlatnome/žutome, crna veprova glava okrenuta desno. (Čl. 6, Statut, 2004; Čl. 6, Statut, 2007; Čl. 4, Statut, 2009.)
Grb općine je štit u zlatnome/žutome, crna veprova glava okrenuta desno. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Vojnić je veličine 300,00 x 150,00 cm, plave boje sa grbom Općine u sredini, veličine 110,00 cm visine i 65,00 širine. (Čl. 3, Odluka, 2000.)
Zastava Općine je zastava omjera 1:2, plave boje, s grbom Općine u sredini. (Čl. 3, Statut, 2003.)
Zastava Općine je omjera 1:2 plave boje s grbom u sredini. (Čl. 6, Statut, 2005; Čl. 6, Statut, 2007; Čl. 4, Statut, 2009.)
Zastava općine je omjera 1:2 plave boje s grbom u sredini. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Vojnić, 13.06.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 11/1997, 18.06.1997.
Odluka o utvrđivanju grba i zastave Općine, 29.04.1999, Glasnik Karlovačke županije, br. 11/1999, 30.04.1999.
Odluka o utvrđivanju grba i zastave Općine [Vojnić], 31.03.2000.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP-I-017-01/00-01/98, URBROJ: 514-09-01-00-2, 12.07.2000.
Statut Općine Vojnić, 28.07.2003, Glasnik Karlovačke županije, br. 24/2003, 04.08.2003.
Statut Općine Vojnić, 13.07.2005, Glasnik Karlovačke županije, br. 28/2005, 21.07.2005.
Odluka o uvjetima i načinu uporabe grba i zastave Općine Vojnić, 09.05.2007, Glasnik Karlovačke županije, br. 17/2007, 18.05.2007.
Statut Općine Vojnić (pročišćeni tekst), 23.10.2007, Glasnik Karlovačke županije, br. 35/2007, 25.10.2007.
Statut Općine Vojnić, 27.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 27/2009, 03.08.2009.
Statut Općine Vojnić, 01.12.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 48/2009, 04.12.2009.
Statut Općine Vojnić, 11.09.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 37/2013, 24.09.2013.
Statut Općine Vojnić, 10.10.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 45/2013, 31.10.2013.
HRT, 2003
Info Tomislav Šipek, 2003
http://alert.zeleni.hr/publikacije-dok/sajam-vojnic.doc 23.12.2003
"Božidara Turnšek načelnica Vojnića", Radio Mrežnica, www.radio-mreznica.hr, 18.09.2008.

Grb Vojnića je u zlatnom polju crna veprova glava sa crvenim jezikom i srebrnim kljovama. Zastava je plava s grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon trokutastog kraja, iznad grba žutim u dva luka ime općine, ispod ukrštene grančice hrasta i lipe.

Do 1997. godine Vojnić je bio u Sisačko-moslavačkoj županiji.


Vojnić, 1999. – 2000.

Prihvaćena: 29. travnja 1999.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb općine Vojnić sastoji se od štita i sadržaja od četiri elementa: 1. Kruna hrvatskog kralja - simbol posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića, poginulog na području Petrova Gora 1097. godine 2. Pila - simbol bogatstva i iskorištavanja šuma na području općine 3. Mlinski kotač - simbol mlinica na rijekama Radonji i Glinici; 4. Rijeka Radonja i Glinica, koje protječu kroz općinu Vojnić. Elementi grba su u bojama: crvena, bijela, plava, zlatna i srebrna. (Čl. 1 i 2, Odluka, 1999.)
Opis zastave: Zastava općine Vojnić je veličine 300x 150 cm, svijetlo plave boje sa grbom Općine u sredini veličine 110 cm visine i 65 cm širine. (Čl. 3, Odluka, 1999.)
Napuštena: 31. ožujka 2000.
Izvori: Statut Općine Vojnić, 13.06.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 11/1997, 18.06.1997.
Odluka o utvrđivanju grba i zastave Općine, 29.04.1999, Glasnik Karlovačke županije, br. 11/1999, 30.04.1999.
(Rješenje Ministarstva pravosuđa, Klasa: UP-I-017-01/00-01/98, Ur.broj: 514-09-01-00-2, 12.07.2000.)
Statut Općine Vojnić, 28.07.2003, Glasnik Karlovačke županije, br. 24/2003, 04.08.2003.

Prvotno usvojeni grb Vonića sadržavao je u štitu krunu hrvatskog kralja, pilu, mlinsko kolo i dvije rijeke, obojano u crveno, bijelo, plavo, zlatno i srebrno. Više detalja nije dostupno. Taj grb bio je smješten u središte svijetlo plave zastave.Žakanje

[Žakanje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Žakanje]
Prihvaćena: 16. svibnja 1995.     Odobrena: 13. srpnja 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome tri zlatna/žuta lipova lista (2, 1), u glavi u srebrnome/bijelome crvena riba.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine je trokutastog - srcolikog oblika. U glavi, srebrne podloge nalazi se crvena riba. U donjem dijelu grba, crvene podloge nalaze se tri zlatna lipova lista, s vrhovima okrenutim prema gore (2,1). Gornji dio grba (tzv. glava grba) srebrne je podloge, koja simbolizira rijeku Kupu. Crvena riba simbolizira prirodno naslijeđe i razvijenost ovoga područja. Zlatno lipovo lišće simbolizira vezu s prirodnim fenomenom - lipovom šumom. (Čl. 8, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je dimenzije omjera dužine i visine 2:1, što je u skladu s državnom zastavom. Zastava je jednobojna, žuto - zlatne boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine. Visina grba je 2/3 visine zastave. (Čl. 9, Statut, 2009.)
Izvori: Osnovna škola Žakanje, http://skole.hinet.hr/os-zakanje-001/skola 02.12.2002
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Općina Žakanje, službene web stranice, http://www.opcina-zakanje.hr 20.07.2012.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba Općine Žakanje, Karlovački tjednik, br. 44/1994, 03.11.1994., str. 7.
Srebrenka Cernić-Horko: „Oprezno s vatrenim oružjem!“ (imenovanje članova komisije za odabir grba i zastave), Karlovački tjednik, br. 50/1994, 15.12.1994.: str. 7.
Srebrenka Cernić-Horko: „Usvojen prijedlog općinskog grba“, Karlovački tjednik, br. 4/1995, 26.01.1995., str. 7.
Odluka o grbu i zastavi Općine Žakanje, 16.05.1995, Službeni glasnik Općine Žakanje, br. 2/1995, str. 235-239.
Jasminka Katić: „Općinski grb – zalog budućnosti“, Karlovački tjednik, br. 21/1995, 25.05.1995, str. 7.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/44, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 13.07.1995.
(Statut Općine Žakanje, Službeni glasnik Općine Žakanje, br. 9/2006.)
Statut Općine Žakanje, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Žakanje, br. 3/2009.
II. izmjene i dopune Statuta Općine Žakanje, 25.01.2018, Službeni glasnik Općine Žakanje, br. 1/2018, 01.02.2018.

Grb Žakanja je u crvenom polju tri zlatna lipova lista i u srebrnom zaglavlju crvena riba. Listovi predstavljaju prirodnu baštinu lipove šume, a srebrna glava štita rijeku Kupu. Tri lista predstavljaju tri dijela općine u njezinom sastavu u vrijeme usvajanja grba: Žakanje, Kamanje i Ribnik. Za ribu se kaže da predstavlja prirodno nasljeđe i razvijenost. Zastava je žuta s grbom u sredini.[Prethodna stranica: Karlovačka županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Karlovac County - Communities][Slijedeća stranica: Varaždinska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.