[Prethodna stranica: Varaždinska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Koprivnica and Krizevci County][Slijedeća stranica: Koprivničko-križevačka županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 12. ožujka 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Koprivničko-križevačke županije.

Koprivničko-križevačka županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Koprivničko-križevačka županija

Sjedište: Koprivnica

[Koprivničko-križevačka županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koprivničko-križevačka županija]
Prihvaćena: 14. ožujka 1997.     Odobrena: 21. veljače 1996.
Dizajn: Antonio Grgić, student arhitekture iz Koprivnice
Odobreni blazon grba: Na plavome između zlatno/žutog trorednog križa i dvostrukog zlatno/žutog ljiljana srebrni/bijeli klin u kojem na zelenom trobrijegu stupa zlatno/žuto-plavi pijetao.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crveno plavo kvadrirana sa žuto obrubljenim grbom Županije u sredini.
Opis grba: opis grba: Na plavome između zlatno/žutog trorednog križa i dvostrukog zlatno/žutog ljiljana srebrni/bijeli klin u kojem na zelenome trobrijegu stupa zlatno/žuto-plavi pijetao. (Čl. 1, Odluka, 1997.)
Opis zastave: opis zastave: Zastava omjera 1:2 crveno plavo kvadrirana sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini. (Čl. 2, Odluka, 1997.)
Izvori: Statut Županije Koprivničko-Križevačke, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1994, 12.04.1994.
Odluka o osnivanju Komisije za utvrđivanje uvjeta i raspisivanje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Županije Koprivničko-Križevačke, 26.07.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 13/1994, 26.07.1994.
Plan rada Županijske skupštine Županije Koprivničko-Križevačke za II. polugodište 1994. godine, 26.07.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 13/1994, 26.07.1994.
Plan rada Županijskog poglavarstva Županije Koprivničko-Križevačke za listopad-prosinac 1994. godine, 18.10.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 15/1994, 15.11.1994.
Plan rada Županijske skupštine Županije Koprivničko-Križevačke za II. polugodište 1995. godine, 03.08.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 9/1995, 04.08.1995.
Plan rada Županijske skupštine Županije Koprivničko-Križevačke za 1996. godinu, 26.04.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1996, 03.05.1996.
Odluka o grbu i zastavi Županije Koprivničko-Križevačke, 26.04.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1996, 03.05.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/43, URBROJ: 515-04-03/1-97-4, 21.02.1996.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Županije Koprivničko-Križevačke, 14.03.1997, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1997, 15.03.1997.
Plan rada Županijske skupštine Županije Koprivničko-Križevačke za 1997. godinu, 14.03.1997, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1997, 15.03.1997.
Statut Koprivničko-križevačke županije, 27.02.1998, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/1998, 17.03.1998.
Glas Podravine i Prigorja, 07. 03. 1997; 30. 10. 1998; 15. 01. 1999.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije, 05.10.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 06.10.2001.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Županije Koprivničko-Križevačke, 14.12.2001. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, 14/2001, 15.12.2001.
Statut Koprivničko-križevačke županije (pročišćeni tekst), 11.03.2002, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2002, 29.03.2002.
Statut Koprivničko-križevačke županije, 03.07.2009, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 8/2009, 04.07.2009.
Statutarna odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Koprivničko-križevačke županije, 25.09.2009, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/2009, 26.09.2009.
Statut Koprivničko-križevačke županije, 27.06.2013, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 7/2013, 01.07.2013.
Statut Koprivničko-križevačke županije (pročišćeni tekst), 13.10.2015, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2015, 26.10.2015.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Stauta Koprivničko-križevačke županije, 26.02.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2018, 02.03.2018.
Statut Koprivničko-križevačke županije (pročišćeni tekst), 19.03.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Županijski grb je na plavome između zlatnog trorednog križa i dvostrukog zlatnog ljiljana srebrni klin u kojem na zelenom trobrijegu stupa zlatno-plavi pijetao. Zastava je raščetvorena crveno-plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Trostruki križ preuzet je s grba Križevaca, a dvostruki ljiljan s koprivničkog grba. Pijetao je uvriježeni simbol ovog kraja, po kojem se nazivaju i njegovi stanovnici (picoki), a vezan je za legendu i prikazan na grbu Đurđevaca. U Mađarskoj (pa tako i u Hrvatskoj) heraldici tradicionalno je da likovi u grbu stoje na brijegu, tj. da ne 'plutaju' u štitu, i taj običaj je poštivan i ovdje.


Koprivničko-križevačka županija, 1996. – 1997.

[Koprivničko-križevačka županija, 1996. – 1997.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koprivničko-križevačka županija, 1996. – 1997.]
Prihvaćena: 26. ožujka 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Antonio Grgić, student arhitekture iz Koprivnice
Opis grba: Grb se sastoji od štita. Štit je trouglast. Polje grba je podijeljeno šiljkom. U gornjem dijelu na plavom zlatni križ s tri prečke te dvostruki zlatni ljiljani. Donji dio podijeljen s tri crvene i bijele vodoravne grede u kojem je zlatni pijetao s modrom glavom, krijestom, kljunom, krilom, repom i nogama okrenut na desno. Jedna noga je u zraku a drugom stoji na zelenom trobrijegu. (Čl. 5, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava se sastoji od dvije boje, crvene i modre s grbom Županije s obje strane. Zastava je podijeljena četveropartitno i to tako da je prvo polje crveno. Grb Županije obrubljen zlatnim obrubom smješten je na sredini zastave. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Napuštena: 14. ožujka 1997.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Županije Koprivničko-Križevačke, 26.04.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1996, 03.05.1996.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Županije Koprivničko-Križevačke, 14.03.1997, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1997, 15.03.1997.

Županija je najprije usvojila grb i zastavu u ponešto drugačijem dizajnu od današnjeg - skraćeni klin je bio vodoravno podijeljen u šest crvenih i srebrnih pruga. Županija je koristila taj grb, i njemu odgovarajuću zastavu i bez odobrenja Ministarstva uprave. Kada je Ministarstvo odobrilo grb bez crvenih pruga, usvojene su odgovarajuće izmjene i u legislativi i u praksi.[Prethodna stranica: Varaždinska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Koprivnica and Krizevci County][Slijedeća stranica: Koprivničko-križevačka županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.