[Prethodna stranica: Krapinsko-zagorska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Krapina and Zagorje County - Communities][Slijedeća stranica: Sisačko-moslavačka županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 13. siječnja 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija - općine


 1. Bedekovčina
 2. Budinščina
 3. Desinić
 4. Đurmanec
 5. Gornja Stubica
 6. Hraščina
 7. Hum na Sutli
 8. Jesenje
 9. Konjščina
 10. Kraljevec na Sutli
 11. Krapinske Toplice
 12. Kumrovec
 13. Lobor
 14. Mače
 15. Marija Bistrica
 16. Mihovljan
 17. Novi Golubovec
 18. Petrovsko
 19. Radoboj
 20. Stubičke Toplice
 21. Sveti Križ Začretje
 22. Tuhelj
 23. Veliko Trgovišće
 24. Zagorska Sela
 25. Zlatar-Bistrica

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobila odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997 su ustrojene općine Jesenje, Kumrovec i Novi Golubovec.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Bedekovčina

[Bedekovčina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bedekovčina]
Prihvaćena: 24. studenog 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Danijel Drakulić iz Zagreba
Opis grba: Opis grba: Grb Općine Bedekovčina ima oblik štita, a podijeljen je vodoravno na dva polja. U prvom polju zlatne boje, na plavom brijegu nalazi se zlatno-bijela kurija obitelji Bedeković-Komorski, koja je tradicijski simbol općine. U drugom polju naizmjenično su postavljene vodoravne tri srebrne i tri plave grede, koje simboliziraju Bedekovčanska jezera. Kroz grede prodire zemljani vrč crvene boje, koji simbolizira keramičku industriju općine. (Čl. 9, Odluka o opisu, 1995.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Općine Bedekovčina pravokutnog je oblika bijele boje, izrađena od svile. Grb općine nalazi se u središnjem dijelu zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Zastava je obrubljena pozlaćenim resama. Dimenzija zastave treba biti u omjeru 2:1, veličine 1,50 m x 3,00 m. (Čl. 10, Odluka o opisu, 1995.)
Izvori: Info Željko Pelko, Bedekovčina High School, http://bagan.srce.hr/sskola_bedekovcina , 1997.
Info Tomislav Goluban, 2000.
Statut Općine Bedekovčina, 23.06.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 25/1994, 01.12.1994.
Odluka o utvrđivanju postupka za donošenje Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Bedekovčina, 20.07.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 9/1995, 10.08.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Bedekovčina, 24.11.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1995, 18.12.1995.
Statut Općine Bedekovčina, 09.10.2001, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/2001, 31.10.2001.
Statut Općine Bedekovčina, 21.07.2009, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 18/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Bedekovčina, 14.03.2013, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 6/2013, 28.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Općine Bedekovčina, 13.03.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2018, 30.03.2018.
Bedekovčanski glasnik, Glasilo Općine Bedekovčina, ISSN 1846-5307, godina 7, broj 10, prosinac 2012.

Grb Bedekovčine je razdijeljen vodoravno, gore u zlatnom srebrna kurija sa zlatnim elementima na plavom brijegu, dolje crveni vrč preko šest greda srebrno i plavo. Grb je usvojen nakon natječaja provedenog 1995. godine. Prikazuje dvorac-kuriju Bedekovčina (kurija obitelji Bedeković-Komorski), a vrč je simbol duge lončarske tradicije u kraju, koja je prije više od sto godina prerasla u industriju crjepova i opeke. Zastava je bijela s grbom u sredini.


Bedekovčina, prijedlozi iz 2018.

[Bedekovčina, prijedlozi iz 2018.] [Prijedlog] 1:2 [Bedekovčina, prijedlozi iz 2018.] [Bedekovčina, prijedlozi iz 2018.] [Bedekovčina, prijedlozi iz 2018.]
Opisi grba: Na modrome smeđi vrč, u podnožju tri bijele grede.
Na modrome dva smeđa vrča, u podnožju tri bijele grede.
Na modrome dva smeđa vrča sa isprepletenim drškama, u podnožju tri bijele grede.
(Prijedlozi, 2018.)

Opis zastave: Zastava je omjera 1:2, bijele boje s grbom Općine u sredini. (Prijedlozi, 2018.)
Izvor: ”Prijedlozi likovnih rješenja grba i zastave Općine Bedekovčina- savjetovanje s javnošću”, 17.09.2018, Općina Bedekovčina, www.bedekovcina.hr

Općinska je uprava 2018. uočila da rb i zastava koji se rabe od 1995. nisu nikada prošli propisanu proceduru odobrenja u središnjim državnim tijelima, a kada su to pokušali učiniti, shvatili su da takav grb nije u skladu s prihvaćenim heraldičkom načelima i da se ne može odobriti. Stoga su pripemljene tri inačice novog rješenja, temeljenog na onom koje se rabilo od 1995. u svrhu javnog savjetovanja: U plavome smeđi vrč nadvisuje u podnožju tri srebrne grede; U plavome dva smeđa vrča nagnuta jedan prea drugome nadvisuju u podnožju tri srebrne grede; U plavome dva smeđa vrča isprepletenih rukohvata nadvisuju u podnožju tri srebrne grede. Uz svaku je inačica predložena orgovarajuća bijela zastava s grbom u sredini.


Bedekovčina, prijedlog iz 1995.

[Bedekovčina, prijedlog iz 1995.] [Prijedlog] 1:2 [Bedekovčina, prijedlog iz 1995.]
Dizajn: Edita i Tomislav Golban
Izvor: Materijali poslani na natječaj 1995.

Na bijelom štitu četiri valovite grede, gornje dvije crvene, donje dvije plave, u dnu godina 1658. Crvene valovite grede svojim oblikom podsjećaju na biber crijep te time na keramičku industriju u Bedekovčini. Plave grede, kao i broj valova predstavlja sedam bedekovačkih jezera umjetno stvorenih dugogodišnjim iskapanjem materijala za crjepove i opeku. Godine upisana u grb je godina osnivanja samostalne župe u Bedekovčini. Štit grba ima isti oblika kao štit grba grada Zaboka, u čijem sastavu je kao jedna od mjesnih zajednica bila Bedekovčina do 1993. Zastava je zlatnožuta predstavljajući bogatstvo područja, s rubom u bojama hrvatske trobojnice - tradicionalnim ukrasom u ovom području.

Ovaj prijedlog, u nekoliko inačica na istu temo, prihvatilo je općinsko vijeće općine Bedekovčina 24. studenog 1995. kao drugonagrađeno idejno rješenje na natječaju za grb i zastavu općine. Prvonagrađeno rješenje kasnije je prihvaćeno za grb i zastavu Bedekovčine, koji su prikazani gore.Budinščina

[Budinščina]
[Budinščina]
[Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 13. travnja 1995.     Odobrena: Nepoznato.
Opis grba: Opis grba Općine Budinščina: Grb Općine Budinščina ima oblik štita, a podijeljen je vertikalno na dva polja koja spaja križ bijele boje. Krajnji rub grba je zlatne (žute) boje. Lijeva polovica grba je plave boje, a desna zelene (boje). Grbom dominiraju dva grifona okrenuti jedan prema drugome narančaste boje, a kombinacija su simbola koji se nalaze na obiteljskim grbovima starih hrvatskih plemićkih obitelji Patačić i Gotal, koje su živjele i bile posjednici dvoraca i zemljišta na području današnje Općine Budinščina. (Čl. 5, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Opis zastave Općine Budinščina: Zastava Općine Budinščina pravokutnog je oblika narančaste boje, izrađena od svile. Grb Općine nalazi se u gornjoj polovici zastave prema dolje tako da krajnji rub grba dodiruje sredinu zastave. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Izvori: Globalno sijelo, HRT 1, 16-JAN-2002
Fotografija Tomislav Šipek, Krapina, 2004.
Zagorski list, br. 114, 23.12.2005.
Glas Budinščine, Informativno glasilo Općine Budinščina, br. 4, listopad 2010., p. 4
Statut Općine Budinšćina, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1994, 09.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Budinščina, 13.04.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1995, 19.05.1995.
Statut Općine Budinščina, 07.08.2002, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 12/2002, 30.08.2002.
Statut Općine Budinščina, 23.06.2005, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 10/2005, 31.08.2005.
Statut Općine Budinščina, 19.01.2006, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 1/2006, 25.01.2006.
Statut Općine Budinščina, 13.07.2009, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 18/2009, 31.07.2009.
Izmjene i dopune Statuta Općine Budinščina, 25.03.2013, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/2013, 11.04.2013.

Grb Budinščine je raskoljen plavo i zeleno s dva narančasta uspravljena lava koji zajedno drže srebrni latinski križ. Umjesto lavova opis govori o grifonima koji su navodno uzeti iz grbova starih obitelji Patačića i Gotala. No, ni jedni ni drugi nisu imali grifone u svojim grovima. Patačići su tek u svojem grofovskom grbu od sredine 18. stoljeća dodali uz starije oznake i prikaz uspravljenog lava. Grb Budinšćine čini se da je zapravo inspiriran starijim grbom Gotala iz Gotalovca, koji prikazuje dva uspravljena lava koji zajedno drže trostruki križ, a stoje na tri kune i prate ih dvije zvijezde. Takav grb, bez oznaka boja, pojavljuje se na obiteljskim pečatima do početka 18. stoljeća. Zastava je okomita, narančasta s grbom postavljenim u gornjem dijelu.

Općina se naziva Budinšćina u zakonu iz 1992., a Budinščina u zakonu iz 1997. i kasnijima.Desinić

[Desinić] [De facto] 1:2 | 2:3 [Državna zastava na kopnu] [Desinić]
[Desinić]
Prihvaćena: oko 2010.?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant marketing, Koprivnica
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Desinić, 25.01.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 2/1994, 25.02.1994.
Statut Općine Desinić, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1994, 01.04.1994.
Statut Općine Desinić, 31.12.2001, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/2002, 15.03.2002.
Statut Općine Desinić, 13.08.2009, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 19/2009, 21.08.2009.
Statut Općine Desinić, 19.03.2013, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/2013, 11.04.2013.
"Grb", Općina Desinić, www.desinic.hr, 20.10.2010.
Korespondencija s Općinom, 5.2.2015.

Grb koji rabi općina Desinića je u plavom srebrni Sv. Juraj na konju ubija zelenog zmaja. Čini se da nije formalno usvojen, ali se ipak koristi. Rabi se i siva zastava s grbom u sredini. Stolna zastavica je okomita s nešto većim grbom. Postupak ishođenja odobrenja za ove simbole je u tijeku.


Desinić, 1994. – oko 2010.

[Desinić, 1994. – oko 2010.] [Rekonstrukcija] 1:2? [Desinić, 1994. – oko 2010.]
Prihvaćena: 25. siječnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Heraldički opis grba: Grb Desinića je štit crveno bijele boje sa zelenim brijegom i burgom Veliki Tabor kao jedinstvenim simbolom po kojem je mjesto Desinić prepoznatljivo. Boje: crvena, zelena i bijela. (Čl. 2, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava se sastoji od triju polja raznih boja i grba u sredini zastave. Boje zastave izvode se iz grba. Prvo polje je crvene boje koja simbolizira toplinu i čovjekoljublje. Drugo polje je bijele boje koja simbolizira čistoću. Treće polje je zelene boje koja simbolizira mjesto Desinić, puno zelenila. (Čl. 3, Odluka, 1994.)
Izvori: Fotografija Tomislav Šipek, Krapina, 2004.
Odluka o grbu i zastavi Općine Desinić, 25.01.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 2/1994, 25.02.1994.
Statut Općine Desinić, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1994, 01.04.1994.
Statut Općine Desinić, 31.12.2001, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/2002, 15.03.2002.
Statut Općine Desinić, 13.08.2009, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 19/2009, 21.08.2009.
Statut Općine Desinić, 19.03.2013, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/2013, 11.04.2013.
"Grb", Općina Desinić, www.desinic.hr, 20.10.2010.

Grb Desinića usvojen 1994. je u crveno-srebrnom šahiranom polju na zelenom brijegu srebrni dvorac. Dvorac u grbu prikaz je Velikog Tabora, srednjovjekovnog burga u blizini Desinića. Propisana je zastava trobojnica, zeleno, bijelo, crveno s grbom u sredini. Ovo rješenje gotovo sigurno je odbijeno od strane Ministarstva uprave i tako nikada nije bilo službeno (ali je barem grb zabilježen u uporabi).Đurmanec

[Đurmanec] [Normal] [Okomita] 6:13~ | 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Đurmanec]
[Đurmanec] [Đurmanec]
Prihvaćena: 5. lipnja 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Opis grba Općine Đurinanec: Grb Općine Đurmanec sa svim svojim elementima usko je povezan sa samim mjestom te stanovništvom koje u njemu živi. Središnji element u grbu Sv. Juraj koji probada zmaja zauzima 3/4 grba, a prikazan je na podlozi nebesko plave boje. Zmaj je zelene boje i simbolizira zlo i poganstvo. Iznad zmaja propinje se bijeli konj, simbol čistoće, a na konju je Sv. Juraj koji probada zmaja; simbolizirajući pobjedu vjere. Na samom vrhu grb je podijeljen na tri crvena polja. U prvom polju s lijeve strane nalazi se brezin list (žute boje s crnim obrisima) koji simbolizira goru Brezovicu što se poput štita uzdigla nad Đurmancem. U drugom - središnjem polju nalaze se po dvije crveno-srebrne kockice koje simboliziraju pripadnost domovini Hrvatskoj. Treće posljednje polje (desno) sadrži element - grozd (žute boje sa crnim obrisima) koji simbolizira tradiciju bavljenja vinogradarstvom, u našem kraju. (Čl. 8, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Opis zastave općine Đurmanec: Boja zastave Općine Đurmanec nebesko je plavkaste boje po cijeloj svojoj površini. To je ujedno i glavna boja u grbu Općine Đurinanec, koja po svojoj površini dominira i zauzima 3/4 grba gdje se ujedno i nalazi glavni prizor, "Sv. Juraj ubija zmaja". Sam grb bez lente smješten je u sam centar zastave, tako da veličina grba u širinu zastave ide s lijeve i desne strne po 1x, a u gornju i donju duljinu od centralnog grba po 2x. Zastava je obrubljena sa zlatnim (žutim) resicama (boja brezinog lista i grozda u grbu). (Čl.9, Odluka, 1995.)
Izvori: Info Tomislav Šipek 08.07.2003, 23.05.2012.
Statut Općine Đurmanec, 26.04.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 17/1994, 10.08.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Đurmanec, 05.06.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 7/1995, 20.06.1995.
Statut Općine Đurmanec, 20.03.1997, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 1/1997, 25.03.1997.
Statut Općine Đurmanec, 05.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2001, 19.10.2001.
Statut Općine Đurmanec, 30.06.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2009, 02.07.2009.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Đurmanec, 15.03.2010, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2010, 17.03.2010.
Statut Općine Đurmanec, 21.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/2013, 08.04.2013.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đurmanec, 30.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 7/2018, 09.02.2018.

Grb Đurmanec je u plavom sv. Juraj na srebrnom konju ubija zelenog zmaja i u zaglavlju raskoljenom na tri u crvenom zlatni list breze, crveno-srebrna 2×2 šahovnica i u crvenom zlatni grozd. Iznad štita obično je prikazana zlatna traka s imenom općine. Propisana zastava je okomita, svijetlo plava s grbom (bez trake) u sredini.
Zastava zabilježena u uporabi je isto okomita, ali tamnije plave boje od boje grba, s grbom u sredini većim od propisanog. Zabilježena je i vodoravna zastava tamnije plave boje s isto tako obojenim štitom grba.Gornja Stubica

[Gornja Stubica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gornja Stubica]
[Gornja Stubica] [Gornja Stubica]
Prihvaćena: 21. srpnja 2000.     Odobrena: 29. ožujka 2001.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome na zelenom brijegu zlatna/žuta bikovska brnjica (kruna) u crvenom plamenu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine ima oblik trokutastog štita, na BIJELOM-SREBRNOM polju, na ZELENOM brijegu u CRVENOM plamenu, ZLATNA kruna (bikovska brnjica). (Čl. 1, Statutarna odluka, 2001; Čl. 6, Statut, 2002.)
Grb općine ima oblik trokutastog štita, na BIJELOM-SREBRNOM polju, na ZELENOM brijegu U CRVENOM plamenu, ZLATNA kruna (bikovska brnjica). Na ZELENOM brijegu simbol je zagorskih brežuljaka, u CRVENOM plamenu simbolizira se paljenje tradicijskog jurjevskog krijesa (sv. Juraj zaštitnik općine), a ZLATNA kruna je prema legendi užarena bikovska brnjica kojom su krunili Matiju Gupca. (Čl. 7 i 8, Statutarna odluka, 2006.)
Grb Općine ima oblik trokutastog štita, na BIJELO-SREBRNOM polju, na ZELENOM brijegu u CRVENOM plamenu, ZLATNA kruna (bikovska brnjica). (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 6, Statut, 2002.)
Zastava je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa Zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 16, Statutarna odluka, 2006.)
Zastava je jednobojna - svijetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu s zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 4, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna - svijetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu s zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Odluka o ustanovljenju grba Općine Gornja Stubica, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1994, 09.04.1994.
Statut Općine Gornja Stubica, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/1994, 25.04.1994.
Odluka o ustanovljenju grba Općine Gornja Stubica, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/1994, 25.04.1994.
Zaključak (o prihvaćanju likovnog rješenja grba, službene zastave i počasne zastave Općine Gornja Stubica), 21.07.2000, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 9/2000, 25.09.2000.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/00-01/5, URBROJ: 514-09-01-01-2, 29.03.2001.
Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Gornja Stubica, 17.04.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 4/2001, 18.04.2001.
Statut Općine Gornja Stubica, 13.03.2002. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 4/2002, 15.03.2002.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Gornja Stubica, 6. lipnja 2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 10/2006, 23.06.2006.
Statut Općine Gornja Stubica, 23.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 17/2009, 30.07.2009.
Statut Općine Gornja Stubica, 21.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2013, 28.03.2013.
Statut Općine Gornja Stubica, 13.04.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 28/2018, 18.06.2018.
Općina Gornja Stubica, www.gornjastubica.com, 2002, 2009

Grb Gornje Stubice je u srebrnom na zelenom brijegu zlatna kruna (bikovska brnjica) u crvenom plamenu. Jednostavna kruna u plamenu simbolizira vođu Seljačke bune 1573. Matiju Gubca. Bila je to najveća buna u ovom dijelu Europe, a središte joj je bilo upravo u Gornjoj Stubici uz drevno stablo lipe koje još uvijek stoji. Jednostavna željezna kruna korištena je u mučenju i pogubljenju Gupca nakon gušenja pobune. Zastava je svjetloplava s grbom u sredini. Svečana zastava je svjetloplavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama, s grbom u sredini, iznad njega u tri luka naziv općine i ispod dvije ukrštene lipove grančice, obrubljena zlatnim rubom.


Gornja Stubica, 1993. – 2000.

Bez zastave. [Gornja Stubica, 1993. – 2000.]
Prihvaćena: 30. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Grb općine ima oblik štita, dijagonalno podijeljen od gornjeg lijevog kuta prema donjem desnom dijelu, srebrnom (bijelom) gredom. Lijevi donji dio crvene je boje, a na njemu je deblo lipe zlatne (žute) boje, na zelenoj livadi sa zelenom krošnjom. Desno gore na plavoj podlozi je lik Svetog Juraja i zmaja, srebrne boje. Linije crteža ocrtane su crnom bojom. (Čl. 2, Odluka, 1994.)
Grb općine ima oblik štita s osnovnim obilježjima: - stablo lipe i lik Sv. Juraja. (Čl. 6, Statut, 1994.)

Napuštena: 21. srpnja 2000.
Izvori: Informacija Tomislav Šipek 08.07.2003
Odluka o ustanovljenju grba Općine Gornja Stubica, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1994, 09.04.1994.
Statut Općine Gornja Stubica, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/1994, 25.04.1994.
Odluka o ustanovljenju grba Općine Gornja Stubica, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/1994, 25.04.1994.

Grb koji je Gornja Stubica koristila 1990-ih koso je razdijeljen srebrnom gredom, gore u plavom srebrni sv. Juraj, dolje u crvenom iz zelenog brijega raste lipa u prirodnoj boji. Štit je okrunjen zidanom zlatnom krunom s plavo-srebrnim plaštem desno i crveno-zlatnim lijevo. U dnu je zlatna traka s imenom općine. Lipa u grbu je naravno slavna Gubčeva lipa. Zastava nije bila usvojena.Hraščina

[Hraščina] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Hraščina]
[Hraščina]
Prihvaćena: 29. studenog 1996.     Odobrena: 11. lipnja 1997.
Odobreni blazon grba: U crvenome sa zlatnim/žutim obrubom zlatna/žuta osmerokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb općine Hraščina ima oblik štita. Crvene je boje, obrubljen zlatnom (žutom) bojom. U sredini grba nalazi se zlatna (žuta) osmerokraka zvijezda. (Čl. 1, Odluka, 1996; Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Opisi zastave: Zastava Općine Hraščina je plave boje - boje neba, a u sredini zastave nalazi se grb Općine Hraščina. (Čl. B), Odluka, 1994.)
Zastava Općine Hraščina je omjera 1:2 m plave boje s grbom općine u sredini. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek 08.07.2003
Statut Općine Hrašćina, 07.04.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1994, 01.04.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i Danu Općine Hraščina, 27.07.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 9/1995, 10.08.1995.
Odluka o grbu, zastavi i Danu Općine Hraščina, 31.01.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1995, 18.12.1995.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Hraščina, 16.11.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1995, 18.12.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i Danu Općine Hraščina, 29.11.1996, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 18/1996, 02.12.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/10, URBROJ: 515-04-03/1-97-1, 11.06.1997.
Statut Općine Hraščina, 20.09.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2001, 31.10.2001.
Statut Općine Hraščina, 14.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 18/2009, 31.07.2009.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hraščina, 30.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 10/2018, 26.02.2018.

Grb Hrašćine je u zlatno obrubljenom crvenom štitu zlatna osmokraka zvijezda. Zastava je plava s grbom u sredini.
Kada je 1996. usvojen novi grb, opis zastave nije promijenjen, pa je zastava ostala propisana nebesko plave boje, kao i ranije. U statutu iz 2001. i kasnijim navodi se samo plava boja. I zasista, u uporabi su zabilježene jedino zastave umjerene plave boje.

Općina sebe naziva Hraščina, dok se u državnom zakonu rabi ime Hrašćina. Prvi je naziv u skladu s lokalnim dijalektom.


Hraščina, 1995. – 1996.

[Hraščina, 1995. – 1996.] [Rekonstrukcija] 1:2? [Državna zastava na kopnu] [Hraščina, 1995. – 1996.]
Prihvaćena: 27. srpnja 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Hraščina ima oblik štita. Podijeljen je na četiri polja, a u sredini, tako da zahvaća svako, polje, nalazi se žuta osmerokraka zvijezda. Gornje lijevo polje crvene je boje, donje lijevo polje i gornje desno polje zelene su boje, dok je polje na desnoj.donjoj strani crne boje. (Čl. 1, Odluka o izmjeni, 1995; Čl. a), Odluka [pročišćeni tekst], 1994.)
Opis zastave: (ut supra Čl. B), Odluka, 1994.)
Napuštena: 29. studenog 1996.
Izvori: Statut Općine Hrašćina, 07.04.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1994, 01.04.1994.
Odluka o grbu, zastavi i Danu Općine Hraščina, 31.01.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1995, 18.12.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i Danu Općine Hraščina, 27.07.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 9/1995, 10.08.1995.
Odluka o grbu, zastavi i Danu Općine Hraščina [pročišćeni tekst], 31.01.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1995, 18.12.1995.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Hraščina, 16.11.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1995, 18.12.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i Danu Općine Hraščina, 29.11.1996, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 18/1996, 02.12.1996.

Grb Hraščine usvojen 1995. bio je raščetvoren crveno, zeleno, zeleno i crno i preko svega osmokraka zlatna zvijezda. Zastava je bila nebesko plava s grbom u sredini.
Hraščina je prije toga 1994. godine usvojila drugačiji grb, o kojem nema drugih informacija. Također je bio smješten u sredini nebesko-plave zastave.Hum na Sutli

[Hum na Sutli] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Hum na Sutli]
[Hum na Sutli] [Hum na Sutli]
Prihvaćena: 18. veljače 2002.     Odobrena: 20. prosinca 2001.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrna/bijela boca.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: Grb Općine Hum na Sutli ima oblik trokutastog - srcolikog štita; na plavom polju; srebrno-bijela staklena posuda, okruglog tijela i cilindričnog vrata. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2002; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Opis zastave: Zastava Općine Hum na Sutli je plave boje, omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Hum na Sutli, obrubljen zlatno žutom trakom. Opis počasne zastave: Počasna zastava Općine Hum na Sutli je plave boje dimenzije 80 x 160 cm, izrađena od atlas svile visokog sjaja. U sredini počasne zastave nalazi se grb Općine Hum na Sutli iznad kojeg je zlatnim slovima ispisan natpis: Općina Hum na Sutli. Zastava je obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repova zlatnim resicama. Počasna zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2002.)
Opis svečane zastave: Zastava općine Hum na Sutli je plave boje, omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Hum na Sutli, obrubljen zlatno žutom trakom. Svečana zastava općine Hum na Sutli je plave boje dimenzije 80 x 160 cm, izrađena od atlas svile visokog sjaja. U sredini svečane zastave nalazi se grb općine Hum na Sutli iznad kojeg je zlatnim slovima ispisan natpis: Općina Hum na Sutli. Zastava je obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repova zlatnim resicama. Svečana zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Hum na Sutli, humnasutli.inet.hr 20.10.2002.
Statut Općine Hum na Sutli, 29.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 15/1994, 30.06.1994.
Statut Općine Hum na Sutli, 23.06.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 17/1997, 30.12.1997.
Statut Općine Hum na Sutli, 05.11.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2001, 30.11.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/224, URBROJ: 514-09-01-01-2, 20.12.2001.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Hum na Sutli, 18.02.2002, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 5/2002, 28.03.2002.
Statut Općine Hum na Sutli, 01.09.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 22/2009, 22.09.2009.
Statut Općine Hum na Sutli, 19.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 11/2013, 11.04.2013.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Hum na Sutli, 30.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 7/2018, 09.02.2018.
"Izbori: Bagola ostaje načelnik općine Hum na Sutli", 25.05.2005, zagorje.com

Grb Huma na Sutli je u plavom srebrna staklena posuda. Posuda ima okruglo tijelo i cilindričan vrat. Proizvodnja stakla ima dugu tradiciju u Humu, a laboratorijsko staklo je i danas jedan od najvažnijih proizvoda iz općine. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Počasna zastava je plavi gonfalon s tri repa koja završavaju trokutasto, zlatno obrubljen i sa zlatnim kićankama na vrhovima repova. U sredini je grb općine, iznad zlatnim slovima ispisano je ime općine, a ispod dvije ukrštene lipove grančice. Stolna zastavica istog je temeljnog dizajna, okomita trokutastog kraja sa žutim obrubom duž vanjskih stranica.Jesenje

Sjedište: Gornje Jesenje

[Jesenje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jesenje]
[Jesenje] [Jesenje]
Prihvaćena: 10. rujna 2010.     Odobrena: 2. lipnja 2010.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U zelenome polju zlatnu/žutu posudu iz koje istječe srebrna/bijela voda nadvisuje bijela raskriljena golubica sa zlatnom/žutom aureolom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: U zelenom je polju zlatna zdjelica iz koje istječe srebrna voda, a nadvisuje ju bijela raskriljena golubica sa zlatnom aureolom. (Čl. 5, Odluka, 2010.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1, zelene boje sa zlatno (žuto) obrubljenim grbom Općine u sredini. […] Svečana zastava Općine je zelene boje s trokutastim slobodnim krajem sa zlatnim (žutim) resama, obrubljena zlatnom (žutom) trakom sa zlatno (žuto) obrubljenim grbom Općine u sredini, nazivom Općine ispisanim iznad grba, a ispod grba je zlatna grančica loze s dva grozda i zlatna grančica pitomog kestena. (Čl. 6 i 7, Odluka, 2010.)
Izvori: Radobojsko-Jesejanjski list, glasilo općina Radoboj i Jesenje, br. 23, 23.04.2010.
Program obilježavanja Dana Općine Jesenje, 21.06.2010, www.jesenje.hr
Općina Jesenje ima zastavu i grb, 09.07.2010, www.jesenje.hr
Statut Općine Jesenje, 14.06.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 7/1997, 25.07.1997.
Statut Općine Jesenje, 12.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2001, 25.10.2001.
Statut Općine Jesenje, 14.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2009, 20.07.2009.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/10-01/21, URBROJ: 515-02-01-01/2-10-2, 02.06.2010.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Opine Jesenje, 10.09.2010, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 20/2010, 17.09.2010.

Grb Jesenja je u zelenom srebrna golubica raširenih krila sa zlatnim nimbusom i ispod iz zlatne posude istječe srebrna voda. Zdjelica s vodom simbol je zaštitnika općine, sv. Ivana Krstitelja, a golubica je simbol sv. Duha. Zastava je zelena sa grbom u sredini. Svečana zastava je zeleni gonfalon trokutastog kraja, obrubljen zlatnim resama, zlatno obrubljen grb je u sredini, iznad njega bijeli natpis "Općina Jesenje", a ispod ukrštene grančice vinove loze i pitomog kestena. Stolne su zastavice pojedonstavljenog izgleda svečane.

Općina jesenje 1997. se izdvojila iz Grada Krapina.Konjščina

[Konjščina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Konjščina]
[Konjščina]
Prihvaćena: 20. prosinca 1996.     Odobrena: 3. srpnja 1997.
Odobreni blazon grba: Na zelenome bijela konjska glava probodena strelicom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s grbom općine uz koplje.
Opisi grba: Grb Općine Konjščina je štit ravan u gornjem dijelu, u čijem se zelenom polju nalazi bijela (srebrna) konjska glava, probodena crnom strijelom u vrat. Isperci strijele su crne boje. Iz rane na vratu teče crvena krv. Grb je obrubljen crnom crtom, dvostruko debljom od ostalih crta unutar štita. (Čl. 3, Odluka, 1996.)
Grb Općine Konjščina je štit ravan u gornjem dijelu, u čijem se zelenom polju nalazi bijela (srebrna) konjska glava, probodena crnom strijelom u vrat. Isperci strijele su crne boje. Iz rane na vratu teče crvena krv. Grb je obrubljen crnom crtom, dvostruko debljom od ostalih crta unutar štita. Grb Općine Konjščina opisan u stavku 1. i 2. ovog članka simobolizira: - Zeleno polje - Hrvatsko zagorje (lokaciju Općine Knjščina) - Konj, odnosno konjska glava kao simbol preuzet iz povijesnog grba grofova Konszky, na čijem se imanju prema nekim povijesnim dokumentima razvila Općina Konjščina (porodica Konszky u svom grbu imala konja "rastućeg" iz krune na plavom polju). Pored naznačenog simbol konja diretkno ukazuje na samo ime Konjščina. Prikazanjem probodenog vrata crnom strijelom, gdje iz rane na vratu teće crvena krv, ostavljen je dio povjesti, tj. borba protiv Turaka, borba za samostalnost i nezavisnost. Kroz opisanu simboliku grb Općine Konjščina predstavlja općinu kao sastavni dio Hrvatskog zagorja, dio Županije Krapinsko-zagorske. Simbolom konja odnosno konjske glave probodene strijelom, direktno se ukazuje na ime Konjščina, a sam konj predstavlja vlast duha nad osjetilima i znak da se kroz sadašnjost krećemo prema boljem ne zaboravljajući veze sa prošlošću. Na starom gradimo novo. (Čl. 1, Odluka, 1997.)
Grb se sastoji od štita zelene boje na kojem se nalazi bijela/srebrna konjska glava probodena u vrat strijelom. Iz rane kapa par kapi crvene krvi. (Čl. 10, Statut, 2008; Čl. 4, Statut, 2013.)
Grb se sastoji od štita zelene boje, koja simbolizira Hrvatsko zagorje, a na kojem se nalazi bijela/srebrna konjska glava probodena crnom strijelom u vrat. Iz rane na vratu kapa par kapi crvene krvi. Simbol konja direktno ukazuje na ime Općine, Konjščina, ali i legendu da je konj tijekom bitke bio ranjen te da je na taj način spasio jahača od pogibije (u borbi protiv Turaka). Također, dvostruko je prisutna simbolika napretka, u motivu glave konja okrenute u lijevu stranu (desna strana simbolika je mraka) i u korištenju bijele ili srebrne boje. Ujedno konj simbolizira vlast duha nad osjetilima i znak da se kroz sadašnjost kreće prema boljem, ne zaboravljajući veze s prošlošću (na starom se gradi novo). (Strategija razvoja, 2016.)

Opisi zastave: Zastava je zelene boje sa grbom u gornjem kutu do koplja, na kojoj je grb obrubljen srebernom bojom. Zastava može biti obrubljena trakom u zlatnoj boji. (Čl. 3, Odluka, 1996.)
Zastava omjera 1:2, zelene je boje sa crno obrubljenim grbom općine. (Čl. 10, Statut, 2008; Čl. 4, Statut, 2013.)
Službena zastava, omjera 1:2, zelene je boje sa srebrno obrubljenim grbom Općine koji je smješten u gornjem kutu kod koplja. Zastava može biti obrubljena trakom u zlatnoj boji. (Strategija razvoja, 2016.)

Izvori: Statut Općine Konjščina, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 6/1994, 05.04.1994.
Odluka o utvrđivanju postupka za donošenje odluke o grbu i zastavi Općine Konjščina, 04.07.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 16/1994, 21.07.1994.
Odluke o grbu i zastavi Općine Konjščina, 20.12.1996, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 24/1996, 31.12.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke grbu i zastavi Općine Konjščina, 26.03.1997, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 3/1997, 02.05.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/89, URBROJ: 515-04-03/1-97-5, 03.07.1997.
Zaključak (o suglasnosti uporabe grba i zastave Općine Konjščina), 15.12.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/1997, 23.12.1997.
Statut Općine Konjščina, 28.11.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 17/2001, 05.12.2001.
Statut Općine Konjščina, 06.06.2008, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2008, 14.07.2008.
Jasna Lugarić: "Identitet Konjščine", Lampaš - Službeno glasilo Općine Konjščina, prosinac 2009, str. 13-14.
Statut Općine Konjščina, 28.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/2013, 08.04.2013.
Strategija razvoja Općine Konjščina 2015.-2020., 19.05.2016, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 33/2016, 07.12.2016.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Konjščina, 29.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 4/2018, 30.01.2018.
Općina Konjščina, Facebook, 20.10.2014, www.facebook.com/opcinakonjscina, 06.01.2015.

Grb Konjščine je u zelenom srebrna konjska glava krvari gdje je probodena strelicom u vrat. Zelena boja predstavlja Zagorje, konjska glava ime općine, ali je prisutna i u grbu obitelj grofova Konszky na čijoj zemlji se općina razvila. Crna strelica predstavlja borbe protiv Turaka, borbu za slobodu i nezavisnost. Zastava je tamno-zelena s bijelo obrubljenim grbom uz koplje. Zastava istkanuta s dvorca Kaštel obitelji Konszky istaknuta je bijela okomita viseća zastava s pravokutnim urezima duž donjeg ruba, s grbom u sredini iznad dvorednog natpisa imena općine, crnim i na zelenoj vrpci bijelim.Kraljevec na Sutli

[Kraljevec na Sutli] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kraljevec na Sutli]
[Kraljevec na Sutli]
Prihvaćena: 3. lipnja 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Kraljevec na Sutli ima oblik štita koji je horizontalno podijeljen na dvije polovine. Na lijevoj strani grba nalazi se povijesni hrvatski grb sa crvenim i bijelim poljima. Desna polovina razdijeljena je vertikalno - koso na dva dijela. U gornjem dijelu nalazi se simbol župne crkve, a istovremeno i simbol zaštitnika naše općine, - "Presveto Trojstvo". U podlozi simbola je nebo svijetlo-plave boje sa šest zvijezda na kojima stoji simbol Presvetog Trojstva. Sam simbol sastoji se od križa koji simbolizira Isusa Krista, božjeg oka kao simbola Boga oca te bijelog goluba koji se diže uvis kao simbol Duha svetoga. Donji dio desne polovine grba zelene je boje sa dvije plave crte u donjem dijelu na kraju blago savinute prema dolje. To je simbol poljodjelsko orijentirane sredine i rijeke Sutle na kojoj leži naša općina. Rub štita je boje starog zlata. Na štitu sa svake strane nalaze se dvije plamenice (trobojnice). Na samome vrhu grba na zelenoj podlozi obrubljeno bojom starog zlata, te isprekidano bijelim linijama crnim slovima stoji natpis Općine Kraljevec na Sutli. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Grb Općine Kraljevec na Sutli je povijesni grb Općine Kraljevec na Sutli. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2006.)
Grb (slijedi opis): "Grb je u obliku štita nadvišen trobojnom vrpcom (crven, bijeli, plavi) s nazivom Općine. Grb simbolizira hrvatsku šahovnicu, simbol Presvetog Trojstva te zelenu dolinu kroz koju protiče rijeka Sutla". (Čl. 5, Statut, 2009.)
"Grb je u obliku štita nadvišen trobojnom vrpcom (crven,bijeli,plavi) i nazivom Općine. Grb simbolizira hrvatsku šahovnicu, simbol Presvetog Trojstva, te zelenu dolinu kroz koju teče rijeka Sutla". (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2017.)

Opisi zastave: Zastava Općine Kraljevec na Sutli zelene je boje, obrubljena, rubom starog zlata, na čijem gornjem dijelu crnim slovima stoji natpis OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI. Grb Općine u središnjem dijelu uronjen je u tri plave crte, - simbol rijeke Sutle, tako da treća plava crta ostaje ispod grba. Odnos veličine zastave je 2:1. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Zastava (slijedi opis): "Zastava omjera 1:2 svijetlo zelene boje, obrubljena sa zlatnim obrubom - resama. Na vrhu zastave po dužini nalazi se natpis: Općina Kraljevec na Sutli, a ispod naslova odnosno u sredini zastave nalazi se općinski grb, te ispod grba nalaze se dvije plavo valovite crte koje predstavljaju dolinu rijeke Sutle". (Čl. 5, Statut, 2009.)
"Zastava omjera 1:2 svijetlo zelene boje obrubljen žutih [sic!] resama. Na vrhu zastave po dužini nalazi se natpis: Općina Kraljevec na Sutli, a ispod naslova u sredini zastave nalazi se grb, a ispod grba nalaze se plave valovite crte koje simboliziraju rijeku Sutlu["]. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2017.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek 08.07.2003
Statut Općine Kraljevec na Sutli, 07.05.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 13/1994, 11.05.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kraljevec na Sutli, 03.06.1995, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/1995, 20.07.1995.
Statut Općine Kraljevec na Sutli, 21.09.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2001, 31.10.2001.
Statut Općine Kraljevec na Sutli, 19.01.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 1/2006, 25.01.2006.
Statut Općine Kraljevec na Sutli, 10.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Kraljevec na Sutli, 22.07.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 21/2013, 30.08.2013.
Statut Općine Kraljevec na Sutli, 13.09.2017, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 32/2017, 06.10.2017.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kraljevec na Sutli, 07.03.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2018, 14.03.2018.

Grb Kraljevca prikazuje hrvatsko šahirano polje i križ s okom i golubom, kao simbole Presvetog trojstva te zelenu dolinu s rijekom Sutlom. Zastava je svijetlo zelena s natpisom "Općina Kraljevec na Sutli" iznad; u sredini je grb uronjen u dvije plave valovite pruge. Odluka iz 1995. spominje i treću prugu ispod grba, koja nije njime prekinuta, ali kasniji statuti navode samo dvije pruge, kao što prikazuju i zastave u uporabi. Zastava je obrubljena zlatnim resama. Stolna zastavica je okomita samo s grbom u sredini. Unatoč tvrdonji u ranijem Statutu da je grb povijesni, radi se o novo izrađenom grbu.Krapinske Toplice

[Krapinske Toplice] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Krapinske Toplice]
[Krapinske Toplice]
Prihvaćena: 14. prosinca 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Neven Šimić, akademski slikar i grafičar, Zagreb
Odobreni blazon grba: U zelenome iz drvenog vjedra istječe plava voda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: U zelenome iz drvenog vjedra istječe plava voda. (Čl. 7, Odluka, 2007.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 8, Odluka, 2007.)
Izvori: Informacija Tomislav Šipek, fotografija zastave Krapinske Toplice, 18.09.2007.
Statut Općine Krapinske Toplice, 29.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1994, 01.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice, 18.07.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 16/1994, 21.07.1994.
Odluka o dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice, 06.12.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 29/1994, 29.12.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice, 26.03.1997, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 2/1997, 14.04.1997.
Statut Općine Krapinske Toplice, 13.11.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2001, 30.11.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/34, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Odluka o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice, 14.12.2007, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 20/2007, 18.12.2007.
Statut Općine Krapinske Toplice, 15.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2009, 22.07.2009.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice, 23.12.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 35/2009, 28.12.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Krapinske Toplice, 29.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 4/2018, 30.01.2018.
Općina Krapinske Toplice, www.krapinske-toplice.hr, 10.10.2013.

Grb Krapinskih Toplica je U zelenome iz drvenog vjedra istječe plava voda. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica okomita je inačcia s grbom nadvišenim trorednim imenom općine.


Krapinske Toplice, 1994. – 2007.

[Krapinske Toplice, 1994. – 2007.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Krapinske Toplice, 1994. – 2007.]
Prihvaćena: 18. srpnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Heraldički opis grba: na baroknom grbu (djelomično stiliziranom) bijele boje, obrubljenom crvenom bojom, u sredini se nalazi stilizirano plavo srce-vodoskok. Literarni opis grba: Grb je zasnovan na nađenom grbu (iz ranijeg razdoblja) u kojem iz vedra (škafa) izlazi vodoskok. Vodoskok je stiliziran u obliku licitarskog srca, jednog od "neslužbenih" simbola Hrvatskog zagorja. Vodoskok koji čini srce simbolizira liječenje i izlječenje. (Čl. 2 i 3, Odluka o grbu, 1994.)
Opis grba: na baroknom štitu (djelomično stiliziranom) bijele boje, obrubljenom crvenom bojom, u sredini se nalazi tamno plavo srce (vodoskok). (Čl. 7, Odluka, 1997.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava je pravokutnog oblika, plave boje, u čijoj se sredini nalazi grb. (Čl. 4, Odluka o grbu, 1994.)
Opis zastave: Zastava je pravokutnog oblika, plave boje, u čijoj se sredini nalazi grb, u omjeru 2:1 veličine 1,5x3,0 m. (Čl. 1, Odluka o dopuni, 1994.)
Opis zastave: Zastava je pravokutna oblika, tamno plave boje u čijoj se sredini nalazi grb. Omjer širine i dužine zastave: 1:2, a veličina 1,5x3 m. (Čl. 8, Odluka, 1997.)

Napuštena: 14. prosinca 2007.
Izvori: Informacija Tomislav Šipek, prema Turist plus, 23.06.2003.
Statut Općine Krapinske Toplice, 29.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1994, 01.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice, 18.07.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 16/1994, 21.07.1994.
Odluka o dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice, 06.12.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 29/1994, 29.12.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice, 26.03.1997, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 2/1997, 14.04.1997.

Grb Krapinskih Toplica usvojen 1990-ih bio je u crveno obrubljenom srebrnom polju plavo "srce-vodoskok". Zastava je bila plava s grbom u sredini. Srce predstavlja licitarsko srce, tradiciju Hrvatskog zagorja, a vodoskok liječenje i izlječenje. Ovi simboli nisu dobili odobrenje za uporabu Ministarstva uprave, ali su ipak bili upotrebljavani.Kumrovec

[Kumrovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kumrovec]
[Kumrovec] [Kumrovec]
Prihvaćena: 28. listopada 1999.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opisi grba: […] za grb Općine Kumrovec: Izvodi se u poluokruglom štitu, koso ulijevo srcoliki rez, gore crveno dolje bijelo (srebrno). (Čl. 1, Odluka, 1999.)
Grb Općine Kumrovec je povijesni grb Općine Kumrovec. Grb se izvodi u poluokruglom štitu, koso ulijevo srcoliki rez, gore crveno, dolje bijelo (srebrno). (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Općine Kumrovec se izvodi u poluokruglom štitu, koso ulijevo srcoliki rez, gore crveno, dolje bijelo (srebrno). (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave nalazi se grb Općine Kumrovec obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 2, Odluka, 1999; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera 2:1, u skladu s zakonskim odredbama. U sredini zastave nalazi se grb Općine Kumrovec, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Autorova fotografija iz Kumrovca, svibanj 2003.
Statut Općine Kumrovec, 19.05.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 5/1998, 10.07.1998.
Odluka o izboru simbola za grb i zastavu Općine Kumrovec, 28.10.1999, KLASA: 021-05/99-02/24, URBROJ: 2135-05-99-1, 28.10.1999.
Statut Općine Kumrovec, 8.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2001, 05.11.2001.
Statut Općine Kumrovec, 09.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Kumrovec, 16.04.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2013, 22.04.2013.
Statut Općine Kumrovec, 31.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2018, 07.03.2018.
Dan Općine Kumrovec, 14. obljetnica Općine Kumrovec/ slike: Ivo Šučur, Općina Kumrovec, Facebook, 25.11.2011.
Korespondencija s Općinom, 17.02.2014.
"Svečana sjednica povodom Dana Općine Kumrovec 24.11.2014.", 28.11.2014, Kumrovec - Najpoznatije selo na svijetu!, www.kumrovec.hr, 10.10.2015.

Grb je Kumrovca koso razdijeljen u crveno i srebrno srcolikim rezom. Ovaj ornament u obliku lipovog lista ili simbola karteške boje pik, čest je u folkloru ovog područja, osobito u drvenim ukrasima, a u Kumrovcu se nalazi etno-selo muzej na otvorenom izgrađen oko rodne kuće Maršala Tita. Zastava je tamno-plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je plavi gonfalon obrubljen zlatnim s dva trokutasta ureza na slobodnom kraju sa zlatnim resama duž njih, u sredini grb iznad ornamenta od vinove loze i grožđa te u vrhu ime općine u dva luka. Stolne su zastavice okomite plave trokutastog kraja s grbom iznad bijelog imena općine. Unatoč tvrdonji u Statutu da je grb povijesni (koja je doduše kasnije izostavljena), radi se o novo izrađenom grbu.

Općina Kumrovec izdvojena je 1997. iz općine Tuhelj.Lobor

[Lobor] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lobor]
[Lobor] [Lobor]
Prihvaćena: 15. rujna 2006.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome na srebrnom/bijelom šiljku crveni ponovljeni križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Lobor predstavlja u crvenome polju na srebrnom/bijelom šiljku crveni ponovljeni (jeruzalemski) križ. (Čl. 6, Odluka, 2006.)
Grb Općine Lobor predstavlja, u crvenome polju na srebrnom/bijelom šiljku, crveni ponovljeni (jeruzalemski) križ. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Lobor je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 9, Odluka, 2006.)
Zastava Općine Lobor je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Oglas Općine Lobor u: Zagorski list, br. 166, 22.12.2006. (Tomislav Šipek, 2.1.2007.)
Službene stranice Općine Lobor, www.lobor.hr 05.01.2007.
Info načelnik Općine Lobor, Andrija Smetiško, 01.01.2007.
Statut Općine Lobor, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 2/1995, 10.03.1995.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Lobor, 29.03.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 3/1995, 05.04.1995.
Statut Općine Lobor, 17.09.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2001, 25.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lobor, 15.09.2006., Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2006, 22.09.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/22, URBROJ: 515-10/06-04-3, 03.05.2006.
Statut Općine Lobor, 17.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2009, 22.07.2009.
Statut Općine Lobor, 15.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 7/2013, 05.04.2013.
M. Bašak: ”NAČELNICA JEMBRIH: 'U idućoj godini Lobor postaje veliko gradilište’”, 13.12.2019, Zagorje.com, 05.01.2020.

Grb Lobora je na crvenom polju u srebrnom šiljku crveni ponovljeni križ. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamno plavi gonfalon obrubljen žutim s tri trokutasto završavajuća repa i sa zlatnim resama uz donji rub, u sredini je zlatno obrubljeni grb, iznad njega naziv OPĆINA u luku i LOBOR u liniji te su u repovima zlatni ornamenti od grančica vinove loze, tropleta i grančica hrasta. U uporabi je stolna zastavica trokutastog kraja s ornamentima grančica vinove loze i hrasta.


Lobor: Janine

Proslava Dana sv. Ane

[Lobor: Janine]
[Okomita] 1:2

Izvor: Loborski glasnik, br. 8, Lobor, Božić, 2007.

Proslava Janina (Dana sv. Ane) tradicionalno se obilježava 26. srpnja. Za manifestaciju se rabi zastava posebnog izgleda.Mače

[Mače] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mače]
Prihvaćena: 19. prosinca 2003.     Odobrena: 24. studenog 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iz zelenog brijega gdje je zaboden mač izvire srebrna/bijela voda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: (ut supra Čl. 3, Odluka, 2003.)
Grb (slijedi opis). "U plavome iz zelenog brijega gdje je zaboden mač izvire srebrna/bijela voda." (Čl. 5, Statut, 2006.)
Grb (slijedi opis): "U plavome iz zelenog brijega gdje je zaboden mač izvire srebrna/bijela voda." (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: (ut supra Čl. 3, Odluka, 2003.)
Zastava (slijedi opis). "Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini". (Čl. 5, Statut, 2006.)
Zastava (slijedi opis): "Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini". (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek i Branko Balaško 02.02.2005. i 07.04.2005.
Statut Općine Mače, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 6/1994, 05.04.1994.
Statut Općine Mače, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 12/1996, 16.07.1996.
Statut Općine Mače, 19.09.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 11/2001, 24.09.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/03-01/28, URBROJ: 514-09-03-3, 24.11.2003.
Odluka o grbu i zastavi Općine Mače, 19.12.2003, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 3/2004, 12.03.2004.
Statut Općine Mače, 23.01.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 1/2006, 25.01.2009.
Statut Općine Mače, 06.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Mače, 14.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 5/2013, 22.03.2013.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Mače, 31.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/2018, 15.02.2018.
Općina Mače, www.opcina-mace.hr, 10.12.2009.
Korespondencija s Općinom, 19.02.2014.

Grb Mača je u plavom srebrnim mačem zlatne drške ukoso proboden zeleni brijeg iz kojega istječe voda. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Marija Bistrica

[Marija Bistrica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Marija Bistrica]
[Marija Bistrica]
Prihvaćena: 22. ožujka 2004.     Odobrena: 24. veljače 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na srebrnom/bijelom polumjesecu stoji crni Marijin lik s malim Isusom u naručju, okrunjeni su zlatnim/žutim krunama.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje sa grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U plavome štitu na srebrnom/bijelom polumjesecu stoji crni Marijin lik s malim Isusom u naručju, okrunjeni sa zlatnim/žutim krunama. (Čl. 6, Odluka, 2004; Čl. 6, Statut, 2005.)
Grb Općine Marija Bistrica je slijedećeg izgleda: u plavome štitu na srebrnom/bijelom polumjesecu stoji crni Marijin lik s malim Isusom u naručju, okrunjeni sa zlatnim/žutim k[r]unama. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine je slijedećeg izgleda: u plavome štitu na srebrnom/bijelom polumjesecu stoji crni Marijin lik s malim Isusom u naručju, okrunjeni sa zlatnim/žutim k[r]unama. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 je žute boje sa grbom općine u sredini. (Čl. 7, Odluka, 2004; Čl. 6, Statut, 2006.)
Zastava Općine Marija Bistrica je slijedećeg izgleda: omjera 1:2 žute boje sa grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je slijedećeg izgleda: omjera 1:2 žute boje sa grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek i Branko Balaško 02.02.2005.
Statut Općine Marija Bistrica, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 6/1994, 05.04.1994.
Odluka o grbu Općine Marija Bistrica, 01.07.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 26/1994, 20.12.1994.
Statut Općine Marija Bistrica, 31.08.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 10A/2001, 10.09.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/0042, URBROJ: 515-03-04-2, 24.02.2004.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Marija Bistrica, 22.03.2004, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2004, 03.05.2004.
Statut Općine Marija Bistrica, 17.03.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2006, 14.04.2006.
Statut Općine Marija Bistrica, 26.06.2009, Bistrički glasnik, br. 3/2009, 13.07.2009.
Statut Općine Marija Bistrica, 26.03.2013, Bistrički glasnik, br. 1/2013, 28.03.2013.

Grb Marije Bistrice je u plavom štitu Crna Madona s Djetetom, oboje okrunjeni starohrvatskom krunom, stoji na srebrnom polumjesecu vrhova nadolje. Kip Crne Madone iz XV. stoljeća najvažnija je ikona u glavnom hrvatskom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici, povezuje se s mnogim čudotvornim događajima. Dvije zlatne krune u obliku krune narodnih vladara poklonio je za kip 1935. godine zagrebački nadbiskup Antun Bauer. Zastava je žuta s grbom u sredini. Stolne zastavice su okomite s imenom općine ispisanim u dva red, jedan iznad i drugi ispod grba u sredini.


Marija Bistrica, 1994. – 2004.

Zastava nepoznata. [Marija Bistrica, 1994. – 2004.]
Prihvaćena: 1. srpnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Opis grba: grb Općine Marija Bistrica je u obliku štita s plavim obrubom unutar kojeg se isprepliću vitice zlatno-žute boje. U središnjem dijelu grba na podlozi od crvenih i bijelih polja ucrtan je obris Crkve Majke Božje Bistričke kao simbol prepoznatljivosti mjesta Marija Bistrica i "Hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke". U podnožju crkve ispisano je u polukrugu "Marija Bistrica". Boje grba su: crvena, bijela, plava i zlatno-žuta. (Čl. 2, Odluka, 1994.)
Napuštena: oko 2002. ?
Izvori: Informacija Tomislav Šipek 08.07.2003
Odluka o grbu Općine Marija Bistrica, 01.07.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 26/1994, 20.12.1994.

Znak korišten 1990-ih prikazuje hrvatsku šahovnicu i lokalnu crkvu.Mihovljan

[Mihovljan] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mihovljan]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Izvori: Općina Mihovljan, http://www.mihovljan.hr/obiljezja.htm, 11.09.2009.
Statut Općine Mihovljan, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 6/1994, 05.04.1994.
Statut Općine Mihovljan, 14.09.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 11/2001, 24.09.2001.
Statut Općine Mihovljan, 13.01.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 1/2006, 25.01.2006.
Statut Općine Mihovljan, 14.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 18/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Mihovljan, 15.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 5/2013, 22.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Mihovljan, 09.02.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 11/2018, 02.03.2018.

Grb Mihovljana je u plavom na zelenom podnožju srebrna crkva crvenog krova nad kojom stoji sv. Mihovil odjeven u plavo, bijelih krila i uzdignutog mača i iza svega se uzdiže zlatno sunce, te u podnužu dva crna rudarska čekića. Koristi se trobojna zastava plavo, zeleno, crna s grbom u sredini. Boje simboliziraju rudarsku tradiciju mihovljanskog kraja - nebo, zemlju i ugljen. Sv. Mihovil zaštitnik je Mihovljana.


Mihovljan, oko 1995. – oko 2006.

[Mihovljan, oko 1995. – oko 2006.] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mihovljan, oko 1995. – oko 2006.]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: ?
Izvori: Informacija Tomislav Šipek 08.07.2003
Zagorski list, br. 260, 10.10.2008 (info T. Šipek)

Ranije je korišten sličan znak u kojem je podloga štita bila šahovnica, a bio je nadvišen trobojnom vrpcom s nazivom općine. I taj je korišten na trobojnoj plavo-zeleno-crnoj zastavi bez vrpce s natpisom.Novi Golubovec

[Novi Golubovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novi Golubovec]
[Novi Golubovec]
Prihvaćena: 25. listopada 2002.     Odobrena: 4. listopada 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome bijeli raskriljeni golub gleda ulijevo i nadvisuje dva cma prekrižena čekića.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Novi Golubovec: u zelenom bijeli raskriljeni golub gleda ulijevo i nadvisuje dva crna prekrižena čekića. (Čl. 3, Odluka, 2002.)
Grb Općine Novi Golubovec povijesni je grb Općine Novi Golubovec. Grb Općine Novi Golubovec je srcoliki štit u zelenom polju: gore bijeli golub raširenih krila; dolje u križ postavljen crni rudarski pijuci. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Grb Općine Novi Golubovec povijesni je grb Općine Novi Golubovec. Grb Općine Novi Golubovec je srcoliki štit u zelenom polju: gore bijeli golub raširenih krila: dolje u križ postavljeni crni rudarski pijuci. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava omjera 1:2 boje žute s grbom Općine u sredini. (Čl. 3, Odluka, 2002.)
Zastava je jednobojna žute boje, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom bojom. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava je jednobojna žute boje, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom bojom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek, prema Turist plus, 28.06.2003.
Informacija Tomislav Šipek, prema foto u Zagorski list br. 59, 02.12.2004.
Statut Općine Novi Golubovec, 23.05.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 10/1997, 15.10.1997.
Odluka o pristupanju izradi grba i zastave Općine Novi Golubovec, 05.03.1999, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 5/1999, 10.04.1999.
Statut Općine Novi Golubovec, 12.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2001, 05.11.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/02-01/26, URBROJ: 514-09-01-02-3, 04.10.2002.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novi Golubovec, 25.10.2002, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2002, 18.11.2002.
Statut Općine Novi Golubovec, 25.01.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 2/2006, 01.02.2006.
Statut Općine Novi Golubovec, 10.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Novi Golubovec, 15.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/2013, 08.04.2013.

Grb Novog Golubovca je u zelenom je polju srebrni golub raširenih krila i ispod njega dva ukrštena crna rudarska čekića. Golub svakako dočarava ime mjesta, dok čekići podsjećaju na rudnike ugljena koji su donijeli prosperitet u Golubovec, iako su danas već preko 30 godina zatvoreni. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je žuti gonfalon s tri pravokutna repa koji sadrže zeleni hrastov ornament, u sredini je općinski grb, a iznad njega zelenim slovima naziv općine. Unatoč tvrdonji u Statutu da je grb povijesni, radi se o novo izrađenom grbu.
Iako službeno odobreni blazon propisuje da golub gleda ulijevo, u uporabi je inačica u kojoj gleda udesno.

Općina Novi Golubovec izdvojena je 1997. iz općine Mihovljan.Petrovsko

Zastava nepoznata. [Petrovsko]
Prihvaćena: oko 2012. ?     Odobrena: Nepoznato.
Izvori: Općina Petrovsko, www.petrovsko.hr, 10.06.2012.
Statut Općine Petrovsko, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 10/1994, 11.04.1994.
Statut Općine Petrovsko, 14.11.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 22/2001, 28.12.2001.
Statut Općine Petrovsko, 14.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2009, 22.07.2009.
Statut Općine Petrovsko, 28.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 10/2013, 10.04.2013.
Statutartna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Petrovsko, 14.02.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2018, 07.03.2018.

Grb Petrovskog je u plavom dva zlatna ukrštena ključa s percima nadolje unutra između dvije zlatne šestokrake zvijezde i u dnu zeleni brijeg. Rješenje se temelji na ranije korištenom dizajnu, koji je likovno usklađen sa suvremenim stilom hrvatskih municipalnih grbova. Ključevi u grbu se, naravno, odnose na sv. Petra, zaštitnika općine po kojem je i nazvana.


Petrovsko, ca. 199x.

Zastava nepoznata. [Petrovsko, ca. 199x.]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Izvor: Tomislav Šipek, photo in Krapina, 2004.

Grb Petrovskog korišten ranije je bio u plavom dva zlatna ukrštena ključa s drškama nagore između dvije zlatne šestokrake zvijezde i u zaglavlju natpis PETROVSKO. Ovo rješenje je Ministarstvo uprave odbilo.Radoboj

[Radoboj] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Radoboj]
[Radoboj] [Radoboj]
Prihvaćena: 28. rujna 2005.     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Darko Potočki iz Radoboja
Opis grba: Grb Općine Radoboj je razdijeljen na četiri polja, žute i crne boje, crna boja polja simbolizira ugljen kao jedan od glavnih proizvoda po kojem je mjesto bilo poznato, a žuta polja [sic!] simboliziraju boju sumpora po kojem je mjesto Radoboj takoder poznato u svijetu (nalazište samorodnog sumpora). (Čl. 7, Odluka, 2005.)
Opis zastave: Zastava Općine Radoboj je zelene boje koja simbolizira Hrvatsko zagorje u sredini se nalazi grb. Svečana zastava je zeleni GONFALON trokutastog završetka s grbom u sredini, nazivom općine u dva luka iznad grba i ornamentom ispod grba koji se sastoji od dvije ukrštene vinove loze po kojoj je mjesto Radoboj takoder poznato u svijetu jer su tu pronadena najstarije okamine lista vinove loze. (Čl. 8; odluka, 2005.)
Izvori: Večernji list, 21.10.2005
Zagorski list, br. 114, 23.12.2005.
Statut Općine Radoboj, 12.07.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/2001, 16.07.2001.
Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Radoboj, 28.09.2005.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Radoboj, 28.09.2005.
Statut Općine Radoboj, 13.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2009, 22.07.2009.
Statutartna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Radoboj, 14.02.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2018, 07.03.2018.
Općina Radoboj @ flickr, www.flickr.com/photos/opcinaradoboj 20.12.2014.

Grb Radoboja je raščetvoren zlatno i crno. Ove boje izabrane su da predstavljaju dvije najvažnije rude koje su nekada bile glavni proizvod Radoboja - ugljen i sumpor. Zastava je zelena s grbom u sredini, predstavlja poljoprivredu ovog kraja. U uporabi su potvrđene i okomite inačice zastave. Svečane zastavice su u obliku svečanog gonfalona okomite trokutastog kraja, zelene sa žutim orbubom, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ukrštenim grančicama vinove loze ispod.Stubičke Toplice

[Stubičke Toplice] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Stubičke Toplice]
[Stubičke Toplice]
[Stubičke Toplice]
Prihvaćena: 8. travnja 1994.     Odobrena: Nepoznato.
Opisi grba: Ako [sic!] grb općine je povijesni grb Općine Stubičke Toplice, grb ima oblik štita vodoravno razdijeljen na dva djela. Gornji dio štita: - u zelenom srebrna Kapela nadvišena plavim, Kapela je posvećena Sv. Katarini, šesterokutnog tlocrta, gradjena u neorenesansnom stilu. Donji dio štita: - u zelenom stilizirani prikaz izvora srebrne boje, - dno štita je plavo. Grb je izradjen po pravilima heraldike. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Grb općine je povijesni grb Općine Stubičke Toplice. Grb ima oblik štita vodoravno razdijeljen u dva dijela. Gornji dio štita sadrži: u zelenom srebrna kapela nadvišena plavim. Kapela je posvećena Sv. Katarini, šesterokutnog je tlocrta, građena u neorenesansnom stilu. Donji dio štita sadrži: u zelenom stilizirani prikaz izvora srebrne boje. Dno štita je plavo. (Čl. 1, Odluka, 1995.)
Grb ima oblik štita vodoravno razdijeljen u dva dijela. Središnji dio štita zelene podloge ima kapelu Sv. Katarine u srebrnoj boji. Gornji i donji dio štita su plave boje simbolizirajući nebo i podzemlje iz kojeg izvire voda srebrne boje. (Čl. 5, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine sadržava grb općine u kompletnoj svijetlo plavoj podlozi. Grb se nalazi na sredini zastave dimenzija 30x50 cm, okomit na os zastave. Dimenzije zastave su 140x80 cm. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Zastava općine sadržava grb općine u kompletnoj svijetlo plavoj podlozi. Grb se nalazi na sredini zastave dimenzija 50x60 cm, okomit na os zastave. Dimenzije zastave su 300x150 cm. (Čl. 1, Odluka, 1995.)
Zastava općine sadržava grb općine u kompletnoj svijetlo plavoj podlozi. Grb se nalazi u sredini zastave dimenzija 50x60 cm, okomit na os zastave. Dimenzije zastave su 300x150 cm. (Čl. 5, Statut, 2002.)
Zastava općine sadržava grb Općine u kompletnoj svijetlo plavoj podlozi. Grb se nalazi u sredini zastave dimenzija 50x60 cm, okomit na os zastave. Dimenzije zastave su 300x150 cm. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)

Izvori: Grb s Weba ~1997, informacije o zastavi Tomislav Weisenzell
Dodatne informacije Tomislav Šipek, 12.06.2003.
Statut Općine Stubičke Toplice, 22.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 10/1994, 12.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Stubičke Toplice, 08.04.1994.
Odluka (o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stubičke Toplice), 06.04.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 6/1995, 25.05.1995.
Statut Općine Stubičke Toplice, 22.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2002, 10.04.2002.
Statut Općine Stubičke Toplice, 31.01.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 2/2006, 01.02.2006.
Statut Općine Stubičke Toplice, 16.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2009, 22.07.2009.

Grb prikazuje u plavom izvor ispod bijele kapelice ispred zelenih brda. Izvor predstavlja termalne ljekovite toplice, a kapelica je posvećena sv. Katarini. Stubičke Toplice su se do 1960-ih zvale Kapelšćak, a moderna kapelica prikazana na grbu izgrađena je 1814. Zastava je svjetloplava s grbom u sredini, propisanih dimenzija 150×300 cm s grbom okomitim na os zastave u sredini veličine 50×60 cm. Zabilježena u upotrebi u 90-ima češće u okomitoj nego vodoravnoj inačici, a kasnije uglavnom u vodoravnoj inačici s većim grbom. Unatoč tvrdnji u Odluci da je grb povijesni (koja je doduše kasnije izostavljena), radi se o novo izrađenom grbu. Ipak, grb se temelji donekle na sličnom prikazu parne Dijanine kupelji u znaku Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koji se koristi vjerojatno od sredine 70-ih.Sveti Križ Začretje

[Sveti Križ Začretje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Križ Začretje]
[Sveti Križ Začretje]
Prihvaćena: 6. lipnja 2000.     Odobrena: 7. studenog 1999.
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti križ, u glavi štita u srebrnome/bijelome kaciga na kopču okrenuta udesno sa zlatnom/žutom krunom i plaštom: desno crveno - zlatno/žuto, lijevo plavo - srebrno/bijelo.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U plavome zlatni/žuti križ, u glavi štita u srebrnome/bijelome kaciga na kopču okrenuta udesno sa zlatnom/žutom krunom i plaštom: desno crveno-zlatno/žuto, lijevo plavo-srebrno/bijelo. (Čl. 8, Odluka, 2000; Čl. 6, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Opis grba: u plavom zlatni/žuti križ, u glavi štita u srebrnome/bijelome kaciga na kopču okrenuta udesno sa zlatnom/ žutom krunom i plaštom: desno crveno-zlatno/žuto, lijevo plavo-srebrno/bijelo. (Čl. 7, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 8, Odluka, 2000; Čl. 6, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek, prema Turist plus, 26.06.2003.
Fotografija svečane zastave na www.zastave.com, 20.07.2004
Statut Općine Sveti Križ Začretje, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/1994, 25.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 23.08.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 31/1994, 31.12.1994.
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 06.03.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/1995, 25.04.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 30.07.1999, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/1999, 11.10.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/221, URBROJ: 515-02-01/1-99-5, 07.11.1999.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 06.06.2000, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2000, 26.06.2000.
Statut Općine Sveti Križ Začretje, 06.09.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 10a/2001, 10.09.2001.
Stjepan Sirovec, Mladen Rajačić i sur. "Sveti Križ Začretje: monografija: 1334.-2004.", Sveti Križ Začretje: Rkt. župni ured, općina i škola, 2005.
Statut Općine Sveti Križ Začretje, 10.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Sveti Križ Začretje, 20.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 5/2013, 22.03.2013.
Statutarna odluka o drugoj izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Križ Začretje, 29.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2018, 01.02.2018.
Općina Sveti Križ Začrete, www.sveti-kriz-zacretje.hr, 10.12.2009.
“Proslavljen Dan Župe i Općine Sveti Križ Začretje”, Općina Sveti Križ Začretje, www.sveti-kriz-zacretje.hr, 15.09.2015.

Grb je u plavom zlatni križ, te u srebrnom zaglavlju kaciga okrunjena zlatno s crveno-zlatnim plaštem desno i plavo-srebrnim lijevo. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Kaciga s plaštem, tvrdi se, detalj je iz grba Vranicani - Dobrinović, ali tamo je svakako bila iznad štita, a ne u njemu.
Svečana zastava bijeli je gonfalon trokutastog završetka sa zlatnim resama, s grbom u sredini, nazivom općine u dva luka iznad i ornamentom ispod grba koji se sastoji od šest klasova pšenice i grančica vinove loze.


Sveti Križ Začretje, inačica

[Sveti Križ Začretje, inačica] [Inačica] 1:2
Izvor: “Proslavljen Dan Župe i Općine Sveti Križ Začretje”, Općina Sveti Križ Začretje, www.sveti-kriz-zacretje.hr, 15.09.2015.

Za razliku od propisanog, inačice koje su uglanom u uporabi imaju grb obrubljen crvenom linijom, a desni plašte kacige obojan je crveno i srebrno (bijelo).


Sveti Križ Začretje, 1999. – 2000.

[Sveti Križ Začretje, 1999. – 2000.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Križ Začretje, 1999. – 2000.]
Prihvaćena: 30. srpnja 1999.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: OPIS (BLAZONIRANJE) GRBA OPĆINE SV. KRIŽ ZAČRETJE a) ŠTIT GRBA Grb Općine Sveti Križ Začretje ima šiljasti oblik štita. Omjer visine i širine je 1,4:1. Štit je vodoravno razdijeljen u dva dijela. Diobna crta pomaknuta je prema gornjem dijelu štita (na visinu 0,3 visine štita) i čini glavu štita srebrne (bijele) boje. b) KRIŽ Donji dio štita (0,7 visine štita) latinskim križem (križ muke) je razdijeljen (kvadriran) na četiri polja obojena modrom bojom. Križ je najistaknutiji dio štita simbolizira dio imena mjesta i najkarakterističniji je simbol kršćanstva. Podloga križa je zlatne (žute) obrubljen crnom bojom. C) GLAVA ŠTITA U glavi štita ucrtana tumirska kaciga s krunom kao simbola moći i neranjivosti, oblika koji se nalazi u grbu obitelji Vranicani - Dobrinović, obitelji s kojom je povezan višestoljetni razvoj mjesta, a čiji dvorac dominira prilazu s istočne strane mjesta. Kruna je zlatne (žute) boje, kao i prorezi za oči - prorezi lica. Ostatak kacige je sive boje s rubnim ukrasima i lancem oko vrata s medaljonom. Iza kacige ucrtana je perjanica poput letećih vrpci kombinacija crveno srebrne (desnopolje glave štita) i plavo - srebrne (lijevo polje glave štita) boje. (Čl. 8, Odluka, 1999.)
Opis zastave: Veličinu zastave određuje omjer duljine i širine zastave koji iznosi 2:1. Zastava općine Sv. Križ Začretje je izrađena od bijele svile obrubljena zlatnim (žutim) rubom. Grb općine smješten je u sredini zastave. Veličina grba je geometrijskom diobom smještena u sredini zastave a veličina grba iznosi 0,66 širine zastave. (Čl. 9, odluka, 1999.)
Napuštena: 6. lipnja 2000.
Izvori: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 30.07.1999, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/1999, 11.10.1999.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 06.06.2000, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2000, 26.06.2000.
Stjepan Sirovec, Mladen Rajačić i sur. "Sveti Križ Začretje: monografija: 1334.-2004.", Sveti Križ Začretje: Rkt. župni ured, općina i škola, 2005.

Grb usvojen 1999. razlikovao se u detaljima od današnje inačice - kaciga je bila siva, a plašt s desna crveno-bijeli, tj. u plavom zlatni križ, te u srebrnom zaglavlju siva kaciga, obrubljena i okrunjena zlatno sa zlatnim vizirom te crveno-srebrnim plaštem desno i plavo-srebrnim lijevo. Nije bio propisan žuti obrub oko grba u zastavi.
Grb i zastava su blagoslovljeni 14. rujna 1999.


Sveti Križ Začretje, 1994. – 1999.

[Sveti Križ Začretje, 1994. – 1999.]
[Sveti Križ Začretje, 1994. – 1999.][Sveti Križ Začretje, 1994. – 1999.]
[Okomita] 5:8 | 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 23. kolovoza 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Mladen Rajačić, nastavnik fizike i tehničke kulture iz Svetog Križa Začretja
Opis grba: OPIS GRBA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ŠTIT GRBA Grb Općine Sveti Križ Začretje ima poluokrugli oblik štita (omjer visine i širine 1,25:1) omeđen zlatnim rubom. Štit je latinskim križem (križ muke) kvadriran (razdjeljen) na četiri polja obojena modrom bojom. Vodoravna greda križa sijeće u gornjoj trećini okomitu gredu križa (vrh sužen). KRIŽ Križ je najistaknutiji dio štita i najkarakterističniji je simbol kršćanstva, a simbolizira dio imena mjesta. Podloga križa je zlatne (žute) boje ukrašena hrvatskim pleterom (crne boje). DESNO GORNJE POLJE ŠTITA Iz dna polja izrasta dio povjesnog hrvatskog grba (10 crveno - srebrnih (bijelih) kvadrata), koji simbolizira državnu pripadnost Općine Republici Hrvatskoj. Iznad dijela hrvatskog grba je zlatna plemićka kruna s pet šiljaka koji završavaju s pet kugli. U dnu zlatnog obruča kruna je ukrašena sa sedam dragulja. Kruna simbolizira povezanost mjesta s plemstvom koje je bilo sastavni dio povijesti i razvoja mjesta. LIJEVO GORNJE POLJE ŠTITA U lijevo gornje polje ucrtana je kupola dvorca Vranicany (srebrna - (bijela) boja). Dvorac Vranicany je jedna od centralnih točaka mjesta i već je duže vrijeme tradicionalni simbol za Sv. Križ Začretje. U gornjem desnom kutu polja je zlatna (žuta) šesterokraka zvijezda - zvijezda Danica, planet Venera (uz mjesec najistaknutiji objekt na večernjem nebu) i sastavni je dio mnogih grbova hrvatskih gradova. Ispod kupole je ucrtana srebrena (bijela) hrvatska (vrh sužen) sablja kao simbol viteštva, odlučnosti, dosljednosti i pravednosti. DESNO DONJE POLJE ŠTITA U desnom donjem polju ucrtan je plug s ralom utisnutim u brazdu (kolo žute boje; srebrni (bijeli) postroj) koji simbolizira poljoprivredu, vjekovno bavljenje ratarstvom, stočarstvom, vinogradarstvom ljudi ovog kraja, a koji je i simbol marljivosti i upornosti. Plug je i dio pečata Općine Sveti Križ Začretje na dokumentu od 15. srpnja 1841. g. LIJEVO DONJE POLJE ŠTITA Izlazeće sunce sa zrakama (žute boje) simbolizira rađanje, život, svjetlost, optimizam, veselje, turizam, budućnost i vječno trajanje. Zrake sunca obasjavaju zagorski pejsaž (konfiguracija crne boje, pejsaž zelene boje). DNO ŠTITA Desno i lijevo donje polje štita obostrano je presječeno lukom hrvatske zastave - trobojnice (crvena, bijela i plava boja), a ujedno je i kompozicijski dio nadvožnjaka (gornji postroj - cesta), koji simbolizira prometnu povezanost i otvorenost prema svijetu, turizam i općenito gospodarski razvoj. Nadvožnjak je sive boje s dva luka ucrtana sa svake strane donje grede križa (boje pejsaža podloge donjeg desnog i lijevog polja štita). (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Opisi zastave: OPIS ZASTAVE OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE Veličinu zastave određuje omjer duljine i širine zastave koji iznosi 1,6:1. Zastava Općine Sv. Križ Začretje je izrađena od bijele svile obrubljena zlatnim (žutim) rubom. Donji uži dio zastave ukrašen je zlatnim (žutim) resama. Grb općine počinje na gornjoj petini visine (1/5 ili 0,2 visine). Lijevo i desno od grba ostaje prazno 1/4 ili 0,25 širine zastave. Grb ima širinu 2/4 ili 0,5 širine zastave. Omjer grba opisan je u veličini grba (1,25:1). Polukružno ispod grba modrim slovima je ispisano ime mjesta - Sveti Križ Začretje. (Visina velikih slova 1/6 visine grba). (Čl. 9, Odluka, 1994.)
OPIS ZASTAVE OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE Veličinu zastave određuje omjer duljine i širine zastave koji iznosi 2:1. Zastava Općine Sveti Križ Začretje izrađena je od bijele svile, obrubljena zlatnim (žutim) rubom. Donji, uži dio zastave, ukrašen je zlatnim (žutim) resama. Grb općine počinje na gornjoj petini visine (1/4 ili 0,25 visine) lijevo i desno od grba ostaje prazno 1/4 ili 0,25 širine zastave. Grb ima širinu 1/2 ili 0,5 širine zastave. Omjer grba opisan je u veličini grba (1,15:1). [sic!] Polukružno ispod grba modrim slovima je ispisano ime mjesta, Sveti Križ Začretje. Velika slova iznose 1/10 visine grba (mala slova iznose 5/7 velikog slova.) (Čl. 1, Odluka, 1995.)

Napuštena: 30. srpnja 1999.
Izvori: Informacija Tomislav Šipek, 26.06.2003. i Marko Vitez, 03.07.2016.
Zagorje.com http://www.zagorje.com 20.03.2003.
Šimić & Co. d. o. o., Krapina, promidžbeni katalog, bez datuma (oko 2001.)
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 23.08.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 31/1994, 31.12.1994.
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 06.03.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/1995, 25.04.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sveti Križ Začretje, 30.07.1999, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/1999, 11.10.1999.
Stjepan Sirovec, Mladen Rajačić i sur. "Sveti Križ Začretje: monografija: 1334.-2004.", Sveti Križ Začretje: Rkt. župni ured, općina i škola, 2005.

Grb Sv. Križa Začretja usvojen 1994. je raščetvoren latinskim križem ukrašenim križem od pletera, 1. u plavom zlatna kruna s pet šiljaka iznad podnožja crveno-srebrno šahirano, 2. u plavom srebrna barkona kupola, gore lijevo zlatna šestokraka zvijezda, a u podnožju srebrna sablja, 3. u plavom srebrni plug sa zlatnim točkom brazda zeleno podnožje, 4. u plavom zlatno izlazeće sunce sa zrakama iznad zelenih brjegova, u podnožju kroz 3. i 4. sivi vijadukt trobojnog crveno-srebrno-plavog luka. Zastava je bila okomita, bijela s grbom pomaknutim u gornji dio i plavim natpisom imena općine u luku ispod njega, te sa zlatnim resama uz donji rub. Kupola predstavlja kupolu dvorca Vranicany (Vranyczany, Vranjican) u Sv. Križu. Zastava je prvo propisana u omjeru 5:8, a od 1995. u 1:2.
Grb i zastava su blagoslovljeni 14. rujna 1994.Tuhelj

[Tuhelj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tuhelj]
[Tuhelj]
Prihvaćena: 18. lipnja 2004.     Odobrena: 24. veljače 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome oko zlatne/žute krune 12 zlatnih/žutih šesterokrakih zvijezda; glava štita: u srebrnome/bijelome 3 plave kapljice.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Tuhelj - U plavome oko zlatno/žute krune 12 zlatnih/žutih peterokrakih zvijezda; glava štita: u srebrenome/bijelome 3 plave kapljice. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Grb Općine Tuhelj: U plavome oko zlatno/žute krune 12 zlatnih/žutih peterokrakih zvijezda; glava štita: u srebrenome/bijelome 3 plave kapljice. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine: U plavome oko zlatno/žute krune 12 zlatnih/žutih peterokrakih zvijezda; glava štita: u srebrnome/bijelome 3 plave kapljice. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava općine Tuhelj - Omjera 1 : 2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Zastava Općine Tuhelj Omjera 1 : 2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Večernji list 31.10.2003.
Statut Općine Tuhelj, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 7/1994, 07.04.1994.
Statut Općine Tuhelj, 05.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2001, 05.11.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/0054, URBROJ: 515-03-04-3, 24.02.2004.
Odluka o grbu i zastavi Općine Tuhelj, 18.06.2004, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 9/2004, 12.07.2004.
Statut Općine Tuhelj, 10.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Tuhelj, 21.02.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2018, 07.03.2018.

Grb Općine Tuhelj je u plavom polju zlatna kruna okružena s dvanaest zlatnih zvijezda te u srebrnom zaglavlju tri plave kapljice. Kruna u grbu je prema kruni sa kipa Djevice Marije, zaštitnice općine, koju predstavljaju i dvanaest zvjezdica. Kapljice vode simboliziraju Tuheljske Toplice po kojima je Tuhelj poznat. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini.
Stolna zastavica je također svijetlo plava, okomita zastava koja završava trokutasto, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i dvije lipove grančice ispod njega.


Tuhelj, – 1997.

Zastava nepoznata. [Tuhelj, – 1997.]
Napuštena: vjerojatno 1997.
Izvor: Informacija Tomislav Šipek, 10.07.2003.

Grb koji je koristila općina Tuhelj prikazuje obelisk sa spomenika hrvatskoj himni u Zelenjaku, na mjestu gdje je prema tradiciji napisana. Od 1997. to mjesto više nije u Općini Tuhelj (nego u općini Kumrovec), pa se ovaj znak više i ne koristi.Veliko Trgovišće

[Veliko Trgovišće] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Veliko Trgovišće]
[Veliko Trgovišće]
Prihvaćena: 4. travnja 2005.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta kesa.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Na štitu plave boje nalazi se zlatna/žuta kesa. (Čl. 5, Odluka, 2005.)
Grb se sastoji od štita plave boje na kojem se nalazi zlatna/žuta kesa. (Čl. 10, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2009.)

Opis zastave: Zastava omjera 1:2, zelene je boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2005; Čl. 10, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2009.)
Izvori: Statut Općine Veliko Trgovišće, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 10/1994, 12.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Veliko Trgovišće, 22.02.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 21/1994, 02.11.1994.
Odluka o dopuni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Veliko Trgovišće, 06.04.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/1995, 25.04.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Veliko Trgovišće, 26.06.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1995, 20.07.1995.
Statut Općine Veliko Trgovišće, 14.12.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 21/2001, 21.12.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/30, URBROJ: 515-10/06-05-7, 02.06.2005.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Veliko Trgovišće, 04.04.2005. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2005, 30.09.2005.
Statut Općine Veliko Trgovišće, 20.04.2007, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 9/2007, 26.04.2007.
Odluka o načinu korištenja grba i zastave Općine Veliko Trgovišće, 15.06.2007, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2007, 18.07.2007.
Statut Općine Veliko Trgovišče, 17.09.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 23/2009, 05.10.2009.
Općine Veliko Trgovišće, www.veliko-trgovisce.hr, 20.12.2009.
Korespondencija s Općinom, 20.10.2005, 17.02.2014.

Grb Velikog Trgovišća je u plavom zlatna kesa. Kesa je referenca na trgovište pa tako grb indirektno oslikava ime mjesta. Zastava je zelena s grbom u sredini obrubljenim žuto. Stolne zastavice su okomite zelene s grbom u gornjem dijelu i dvorednim žutim imenom općine ispod njega.


Veliko Trgovišće, 1994. – 2005.

[Veliko Trgovišće, 1994. – 2005.] [Normal] 8:13 | 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Veliko Trgovišće, 1994. – 2005.]
[Veliko Trgovišće, 1994. – 2005.]
Prihvaćena: 30. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Veliko Trgovišće ima oblik jednostavnog štita, obrubljenog crvenom linijom. Dvije srebrne grede, vodoravna na vrhu štita i vertikalna koja dijeli štit na dva jednaka dijela, čine slovo T. U lijevom dijelu štita nalaze se kvadrati hrvatskog grba: crveni i srebreni u četiri reda. U desnom dijelu štita polje je obojeno zelenom bojom. (Čl. 4, Statut, 1994.)
Grb je oblika jednostavnog štita, obrubljena crvenom linijom. Dvije srebrne grede: vodoravna na vrhu štita i vertikalna koja dijeli štit na dva jednaka dijela, čine slovo T. U lijevom dijelu štita nalaze se kvadrati hrvatskog grba: crveni i srebrni u četiri reda. U desnom dijelu štita polje je obojeno zelenom bojom. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Grb Općine ima oblik jednostavnog štita obrubljenog crvenom linijom. Dvije srebrne grede, vodoravna na vrhu štita i vertikalna koja dijeli štit na dva jednaka dijela, čine slovo T. (Čl. 7, Statut, 2001.)

Opisi zastave: Zastava Općine Veliko Trgovišće je pravokutnog oblika, omjera stranica 8:13 (okomito i vodoravno). Polje je podijeljeno na dva jedna [sic!] dijela od kojih je bijelo iznad plavog (omjer polja je 4:13). U prvoj polovini zastave nalazi se grb na spoju dvaju polja, jednako udaljen od vrha i dva zastave. (Čl. 4, Statut, 1994.)
Zastava je pravokutnog oblika, omjera stranica 8:13 (okomito : vodoravno). Polje je podijeljeno na dva jednaka dijela od kojih je bijelo iznad plavog (omjer polja je 4:13). U prvoj polovini zastave nalaze se grb na spoju dvaju polja, jednako udaljen od vrha dna zastave. (Čl. 9, Odluka, 1994.)
Zastava je pravokutnog oblika, omjera stranica 8:13 (okomito : vodoravno). Polje je podijeljeno na dva jednaka dijela od kojih je bijelo iznad plavog (omjer polja je 4:13). U prvoj polovini zastave nalaze se grb na spoju dvaju polja, jednako udaljen od vrha dna zastave. Zastava je veličine 1,50 x 3,00 m. (Čl. 1, Odluka o dopuni, 1995.)
Zastava Općine je pravokutnog oblika, omjera stranica 8:13 (okomito i vodoravno). Polje je podijeljeno na dva jednaka dijela od kojih je bijelo iznad plavog (omjer polja je 4:13). (Čl. 7, Statut, 2001.)

Napuštena: de facto, vjerojatno oko 1996.
Izvori: Informacija Tomislav Šipek, 01.07.2003.
Statut Općine Veliko Trgovišće, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 10/1994, 12.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Veliko Trgovišće, 22.02.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 21/1994, 02.11.1994.
Odluka o dopuni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Veliko Trgovišće, 06.04.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/1995, 25.04.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Veliko Trgovišće, 26.06.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1995, 20.07.1995.
Statut Općine Veliko Trgovišće, 14.12.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 21/2001, 21.12.2001.

Prvotno usvojen grb Velikog Trgovišća okomito je raskoljen srebrnom gredom koja se u vrhu spaja sa srebrnim zaglavljem, desno šahirano crveno i srebrno i lijevo zeleno polje. Okomita bijela greda i zaglavlje zajedno sačinjavaju inicijal T za Trgovišće, ali i za Tuđman. Prvi predsjednik Republike Hrvatske rođen je u Velikom Trgovišću. Zastava je istodobno usvojena, bijelo-plava dvobojnica s grbom u sredini prve polovice, prvo u razmjeru 8:13, a od 1995. u uobičajenijem razmjeru 1:2. Ministarstvo uprave odbilo je odobriti ovaj dizajn, pa je korištenje zastave prestalo.Zagorska Sela

[Zagorska Sela] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zagorska Sela]
[Zagorska Sela]
Prihvaćena: 26. svibnja 2020.     Odobrena: 11. srpnja 2022.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju prepolovljeni kotač s 5 srebrnih/bijelih oštrica nadvisuje zlatna/žuta trolisna kruna.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Zagorska Sela je u srcolikom štitu, u plavom, zlatno polomljeno kolo, srebrnih oštrica, (atribut mučeništva Sv. Katarine), iznad u pratnji zlatna trolistna kruna. (Čl. 4, Odluka, 2020.)
Opis zastave: Zastava Općine Zagorska Sela je jednobojna plave boje, omjera dužine i širine 2 : 1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano. Grb je obrubljen zlatnim – žutim rubom, a omjer visine grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 7, Odluka, 2020.)
Izvori: Statut Općine Zagorska Sela, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 7/1994, 07.04.1994.
Statut Općine Zagorska Sela, 02.10.2003, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 18/2003, 31.12.2003.
Statut Općine Zagorska Sela, 24.01.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 1/2006, 25.01.2006.
Statut Općine Zagorska Sela, 13.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2009, 22.07.2009.
Statut Općine Zagorska Sela, 14.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 7/2013, 05.04.2013.
Statut Općine Zagorska Sela, 20.02.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 10/2018, 26.02.2018.
Odluka o izgledu i uporabi grba i zastave Općine Zagroska Sela, 26.05.2020, Službeni glasnik Krapinsko-zagoreske županije, br. 23/2020, 19.06.2020.
Likovno rješenja grba, zastave i počasne zasrtave Općine Zagorska Sela, Heraldic Art d.o.o., n. d. [2020.]
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-02/20-01/7, URBROJ: 514-22/02-22-05, 11.07.2022.

Grb Zagorskih Sela je u plavome zlatni puknuti kotač sa srebrnim oštricama nadvišen zlatnom krunom. Prikazuje puknuti kotač sv. Katarine Aleksandrijske, kao njezine atribut i instrument mučeništva, nadvišen zlatnom trolisnom krunom. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon s tri repa trokutastih krajeva sa zlatnim kićankama, s grbom u sredini, imenom općne u tri reda iznda i zlatnim ukrštenim grančicama vinove loze s grožđem ispod.Zlatar-Bistrica

[Zlatar-Bistrica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zlatar-Bistrica]
Prihvaćena: 6. travnja 1995.     Odobrena: 25. travnja 1995.
Odobreni blazon grba: Na zelenome crni kotač na kojem stoji zlatni puran. U podnožju valovita srebrna greda (rijeka).
Odobreni opis zastave: Zastava plave boje, omjera 1:2, sa zlatom obrubljenim grbom Zlatar Bistrice u sredini.
Opisi grba: Općinski grb je u obliku štita i na njemu u zelenom crni kotač na kojem je žuto (zlatni puran, u podnožju bijela) srebrna valovita greda. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Grb Općine Zlatar Bistrica je u obliku štita i na njemu zelenom crni kotač na kojem je žuto/zlatni puran, u podnožju bijela/srebrna valovita greda. (Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Općine je u obliku štita i na njemu zelenom crni kotač na kojem je žuto/zlatni puran, u podnožju bijela/srebrna valovita greda. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Općinska je zastava pravokutnog oblika s omjerom dužine i širine 2:1, na plavoj zastavi grb općine uokviren žutim/zlatnim obrubom. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Zlatar Bistrica je pravokutnog oblika s omjerom dužine i širine 2:1, a na plavoj zastavi je grb Općine uokviren žutim/zlatnim obrubom. (Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Zlatar Bistrica je pravokutnog oblika s omjerom dužine i širine 2:1, a na plavoj zastavi grb Općine uokviren žutim/zlatnim obrubom. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek, prema Turist plus, 26.06.2003.
Autorove bilješke iz Zlatar-Bistrice, 2002.
Statut općine Zlatar-Bistrica, 11.03.1974, Službeni glasnik grada zagreba, 10/1974, 20.05.1974.
Statut Općine Zlatar-Bistrica, 28.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 7/1994, 07.04.1994.
Statut Općine Zlatar-Bistrica, 28.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 13/1994, 11.05.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Zlatar Bistrica, 06.04.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/1995, 25.04.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/22, URBROJ: 515-13-02/1-95-1, 25.04.1995.
Statut Općine Zlatar Bistrica, 9.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2001, 05.11.2001.
Statut Općine Zlatar Bistrica, 14.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 17/2009, 30.07.2009.
Zlatarbistrički glasnik,Glasilo općine Zlatar Bistrica, Broj 4/2010, rujan 2010.
Zlatarbistrički glasnik,Glasilo općine Zlatar Bistrica, Broj 1/2011, travanj 2011.
Statut Općine Zlatar Bistrica, 27.02.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 5/2013, 22.03.2013.
Statut Općine Zlatar Bistrica, 23.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/2018, 15.02.2018.
Općina Zlatar Bistrica - službene stranice, www.zlatar-bistrica.hr, 10.10.2013.

Grb Zlatar-Bistrice prikazuje u zelenom crni kotač na kojem je zlatni puran, u podnožju srebrna valovita greda. Područje je poznato po tradicionalnoj proizvodnji purana, kotač označava prometni značaj općine, a valovita linija rijeku Krapinu. Ponekad se kotač prikazuje sa samo četiri žbice, no čini se da je to rano rašireni pogrešan prikaz, koji se polako izbacuije iz uporabe. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

U zakonu iz 1997. ime općine bilo je navedeno Zlatar-Bistrica. Ponekad se koristi u obliku s dvije riječi Zlatar Bistrica, no samo je prvo gramatički ispravno.[Prethodna stranica: Krapinsko-zagorska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Krapina and Zagorje County - Communities][Slijedeća stranica: Sisačko-moslavačka županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.