[Prethodna stranica: Grad Zagreb][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Local Comittees, City Quarters and Municipal Districts][Slijedeća stranica: Hrvatska - službe pomorske i unutarnje plovidbe]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 26. srpnja 2012.
Posljednja promjena: 28. prosinca 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi


Gradovi i općine u Republici Hrvatskoj mogu osnivati mjesne odbore kao oblik neposrednog odlučivanja građana u lokalnim poslovima. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja). U gradovima se mogu osnivati gradski kotarevi ili gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave. Mjesni odbori, gradski kotarevi i gradske četvrti su pravne osobe. Zakon ne predviđa usvajanje grbova i zastave za ove oblike samouprave, ali ni ne zabranjuje. Neki mjesni odbori, gradski kotarevi i gradske četvrti usvojili su ili koriste svoje simbole. Ovi simboli nisu regulirani zakonom i pravilnikom te ne podliježu proceduri odobravanja od strane središnjih državnih tijela.


Vidi još:

Bast

Mjesni odbor Bast

Općina: Baška Voda

[Bast] [Bast]
Prihvaćena: ?
Izvori: "Baška Voda dobila novi vodoopskrbni sustav", 16.08.2010, Metro Portal, metro-portal.rtl.hr, 09.05.2013.
MO Bast, Općina Baška Voda, www.opcinabaskavoda.com, 01.08.2016.

Grb Basta prikazuje ispred obrisa Biokova ovce, tradicionalnu kamenu kuću, crkvu sv. Roka iz XV. stoljeća, maslinovu grančicu i srednjovjekovne stečke s mačevima. Naziv mjesta Bast ispisan je u zagljavlju iznad starorimskog naziva Biston i godine 610. te godine 1434. kada se današnje ime prvi put nalazi u pisanim izvorima. Zastava je blijedo plava s grbom smještenim uz koplje.Brezje

Mjesni odbor Brezje

Općina: Sveti Juraj na Bregu

Zastava nepoznata. [U izradi] [Brezje]
Prihvaćena: oko 2004.
Izvori: "Brezje, informativni godišnjak", br. 1/2006, 25.06.2006.
"Brezje, informativni godišnjak", br. 2/2007, 17.06.2007.
www.brezje.info, www.brezje.gradnet.hr, 20.06.2012.

Grb Brezja je raščetvoren: 1. crveno-srebrno šahirano, 2. u plavom zeleni list breze, 3. u plavom zlatno sunce, 4. u crvenom brončana ploča s prikazom Sv. Juraja. Na žutoj, odostraga crvenoj, vrpci ispod zelenim ispisano ime mjesta. Šahovnica simbolizira Hrvatsku, Sv. Juraj općinu Sv. Juraj na Bregu, list breze ime općine, a za sunce se kaže da je simbol života.Bribir

Mjesni odbor Bribir

Općina: Vinodolska

[Bribir] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bribir]
Prihvaćena: oko 1995. ?
Izvor: "Održana 9. izborna skupština DVD Bribir", Glas Vinodola, br. 15/2001, srpanj 2011, str. 10-11., www.vinodol.hr

Grb Bribira prikazuje Sv. Petra koji drži ključeve i knjigu ispred zidane kule nadvišene frankopanskom zvijezdom između dvaju zelenih brda na kojima je po jedan trs vinove loze sa zlatnim grozdom. Zastava je dvobojna zeleno-plava s grbom u sredini.Budrovac

Mjesni odbor Budrovac

Grad: Đurđevac

[Budrovac]
[Budrovac]
[U izradi]


Prihvaćena: 2014.
Izvori: Revitalizacija grba Budrovca, 27.05.2014.,Grad Đurđevac, djurdjevac.hr, 29.07.2014.
Dušan Tončić: Budor de Budrovec, www.djurdjevec.eu, 29.07.2014.
Géza Pálffy: Plemička obitelj Budor iz Budrovca u razdoblju od 15. do 18. stoljeća, Podravina, Vol. 2, br. 3, str. 5-75 (2003.)
Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien, Bauer und Raspe, Nűrnberg, 1889. (Golden Marketing, 1995.), 23, T. 18.

Grb Budrovca jednak je grbu koji de dodijelio (potvrdio) Ivanu Budoru iz Budrovca (Johannes Budor de Budrocz) kralj Matija II. u Beču 1. prosinca 1610. Grb je Raskoljen srebrno i crveno, u prvom iz zelenog trobrijga izrasta oklopljena ruka koja drži mač na kojem je nabodena glava probijena strelicom, u drugom na zelenom tlu stoje jedan prema drugom dva u bijelo odjevena anđela zlatnih krila i kose, zajedno drže zlatnu krunu iz koje izrasta crno pero. Nadvišen s dvije okunjene kacige, iz prve izrasta crno pero, plašr crno-srebrno, iz druge oklopljena ruka koja drži mač na kojem je nabodena glava probijena strelicom, plašt zlatno-crveno. Grbovnica se čuva u Arhivu HAZU u Zagreb.
Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim resama. U sredini grb nadvišen natpisom "Budrovac", desno godina "1610", lijevo "2014" i ispod ornament of grančica loze s grozdom.Crni Lug

Mjesni odbor Crni Lug

Grad: Delnice

[Crni Lug] [U izradi] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 29. lipnja 2011.
Dizajn: Danijel Popović, dizajner iz Crnog Luga
Izvori: (Odluka o izgledu zastave mjesta Crni Lug, 29.06.2011.)
"Petrovo – Dan Crnog Luga i okolice, svečano obilježen", 29.06.2011, Ivica Urbanc, goranskazima.blogspot.com, 20.08.2014.

Zastava Crnog Luga je dvobojna svijetlo i tamno zelena s bijelim imenom mjesta ispisanim duž sredine i s crveno-bijelom rondelom u kojoj je cvijet runolista.Ičići

Mjesni odbor Ičići

Grad: Opatija

[Ičići] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ičići]
[Ičići]
Prihvaćena: 20. veljače 2013.
Dizajn: Heraldik art d.o.o. Rijeka
Izvori: Poziv za sudjelovanje na javnom natječaju za izradu prijedloga grba mjesta Ičići, 15.12.2012, in: Otvoren je natječaj za izradu idejnog rješenja grba mjesta Ičići, 14.12.2012, icici.hr, 21.12.2012.
Predstavljeni su novi grb i zastava mjesta Ičići, 24.02.2013, icici.hr, 02.03.2013.
Davor Žic: "FOTO: Morski jarac – ikona ičićianskog grba @ Ičići", 24.02.2013, www.liburnija.net, 20.07.2014.

Grb Ičića je u plavom srebrni morski jarac drži zlatne osti. Morski jarac ili "ribojarac" je heraldička zvijez sastavljena od prednjeg dijela jarca i repa ribe. Predstavlja dvije nekadašnje najvažnije djeltnosti, kozarstvo i ribarstvo. Također je izabran i kao aluzija na predio Ičića zvan Kozji breg. Osti ili trozubac ističu povezanost s morem. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini. Iznad je u dva red ispisano ime Ičići na latinici i glagoljici. Ispod su grančice masline i loze, dva najvažnija proizovda ovog kraja.Igrane

Mjesni odbor Igrane

Općina: Podgora

Zastava nepoznata. [Igrane]
Prihvaćena: ?
Izvor: Igrane apartment & hotels & pensions, www.igrane.com, 2009.
Igrane, Pinka, blog o pomorstvu,ribolovu i maslinarstvu, 2013.

Grb kojeg koristi Igrane je u zlatnom kula nadvišena plavom vrpcom u kojoj je ispisano bijelim 1466, štit kojeg je nadvišen ukrštenim grančicama masline. Prikazana je tzv. Zalina kula, izgrađena tijekom Kandijskog rata (1645. - 1669.) i nazvana prema istaknutom borcu protiv Osmanlija, Zali Antičiću. maslinarstvo je tradicionalno, a i danas je važno u mjestu, iako je turizam postao najvažnija privredna djelatnost. Ispisana godina predstavlja prvi spomen mjesta u pisanim izvorima.Ilovik

Mjesni odbor Ilovik

Grad: Mali Lošinj

[Ilovik] [Normal] 5:7 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: ?
Izvor: Zastava Ilovika nabavljena na otoku u rujnu 2009.

Zastava koja se koristi na Iloviku je plava s crveno-bijelo-plavim prugama uz gornji i donji rub i s bijelo obrublenim crnim sidrom i kormilom iznad bijele vrpce na kojoj piše Ilovik.Jablanovec

Mjesni odbor Jablanovec

Grad: Zaprešić

[Jablanovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jablanovec]
Prihvaćena: 2009.
Dizajn: Vladimir Buzolić
Izvor: "Dan MO Jablanovec", Grad Zaprešić, www.zapresic.hr, 29.05.2009.

Grb Jablanovca je ljevokoso razdijeljen u plavom s desna izrasta ruka u crvenom rukavu koja drži nakošeni srebrni križ na letvu i u srebrnom crvena jabuka sa zelenim listom. Ruka s križem predstavlja Sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika mjesta, a za jabuku se kaže da je glavni simbol mjesta. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Simboli su usvojeni povodom proslave 800. obljetnice prvog pisanog spomena mjesta i javno predstavljeni u sklopu blagdana Sv. Ivana 24. lipnja 2009.Jalkovec

Mjesni odbor Jalkovec

Grad: Varaždin

[Jalkovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jalkovec]
Prihvaćena: srpanj 2008.
Izvori: "Jalkovec dobio grb i zastavu", Regionalni tjednik, 29.7.2008., str. 11.
"Obnovljen rimski most u Jalkovcu", Varaždinske vijesti, 18.11.2008., str. 72.
"Otvoren novouređeni rimski most u Jalkovcu", Aktualno.hr, 12.11.2008. http://aktualno.hr

Grb Jalkovca je dva puta razdijeljen crveno, srebrno i plavo sa štitićem u sredini crveno-srebrno šahiranim, preko svega kameni zidani most. Čuvari grba su dvije zelene žabe iznad žute vrpce s ispisanim imenom naselja. Žabe koje su ostale u mjestu nakon velike poplave 1807. dale su mještanima nadimak. Zastava je žuta s grbom u sredini.Jezera

Mjesni odbor Jezera

[Jezera] [Normal] 1:2~ [Jezera]
Prihvaćena: ?
Izvori: Turistička zajednica Jezera, Tisno, www.tzjezera.hr, 25.11.2016.
Večer folklora - "Naši tanci i stari užanci v Opatije", 18.09.2016, Folklorni ansambl "Zora" Opatija @ Facebook

Grb Jezera prikazuje u svijetloplavom štitu iznad valovitog plavog mora šest zlatnih sunčanih zraka koji izlaze iz krune bunara koju nadvisuje galeb u letu. Štit je oburbljen crvenim, ispod njega na crveno obrubljenoj plavoj vrpci ispisano ime mejsta, na desno grančica breze, a lijevo šipka. Zastava je svijetlo plava s bijelo obrubljenim štitom iz grba u kojem je u dnu ispisano ime mjesta bijelim.Krvavac

Mjesni odbor Krvavac

Općina: Kula Norinska

[Krvavac] [Normal] 1:2 ? [Državna zastava na kopnu] [Krvavac]
Prihvaćena: studeni 2002.
Izvori: Mjesni odbor Krvavac, www.krvavac.com, 10.06.2012.
Zastava i grb Krvavca, www.krvavac.com, 10.06.2012.

Grb Krvavca jer raskoljen, u narančastom srebrna crkva crvenog krova i u srebrnom crni latinski križ te u dnu preko svega crna trupica. Zastava je plava, obrubljena žutim, s grbom u sredini. Prikazana je crkva Gospe Karmelske, zaštitnice mjesta.Mičevec

Mjesni odbor Mičevec

Grad: Velika Gorica

[Mičevec]

Prihvaćena: oko 2014.
Izvor: Mjesni Odbor Mičevec Facebook profile, www.facebook.com/mjesniodbor.micevec 08.04.2016.

Grb Mičevca je u zelenom srebrna valovita greda između mlinskog kola i kamenog križa u rozeti gore i biljke dolje sve zlatno. Rozeta s križem prikaz je medalje sv. Benedikta iz Nursije, najstarije sakramentalne kršćanske medalje, koja se odnosi na zaštitnika sela i župe. Grb je smješte u svečanoj zastavi u obliku žutog gonfalona s tri trokutasto završavajuća repa s resama, s imenom naselja iznad u luku i zlatnim ornamentima stabljika luka u repovima.Piškorevci

Mjesni odbor Piškorevci

Grad: Đakovo

Zastava nepoznata. [U izradi] [Piškorevci]
Prihvaćena: ?
Izvor: Piškorevci, http://www.piskorevci.com, 20.06.2012.

Grb Piškorevaca prikazuje ribu koja skaće iz lokve iznad šahiranog polja, šestokrake Marsove zvijezde, tornja crkve Sv. Preobraženja u Piškorevcima i slavonske kune. Prikazana riba je piškor ili čikov (Lat. Misgurnus fossilis L.) prema kojoj je naselje nazvano.Severin na Kupi

Mjesni odbor Severin na Kupi

Grad: Vrbovsko

[Severin na Kupi]
[Severin na Kupi][Severin na Kupi]
[Okomita] 1:2 | 5:6? [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: ?
Izvor: "Severinska večer u Miholju (Severin na Kupi)", Turistička zajednica Vrbovsko, 10.09.2011, www.tz-vrbovsko.hr

Grb Severina na Kupi je razdijeljen gore raskoljen, 1. crveno-srebrno šahirano, 2. u zlatnom zeleni grozd s dva lista, 3. u plavom dva zlatna uspravljena lava drže hljeb kruha. Kao čuvari dva plava grozda na zelenim viticama. Iznad zlatna crveno podstavljena vrpca ispisana Mjesni odbor, dolje ista takva vrpca Severin na Kupi. Zastava je okomita, zelena sa štitom iz grba u sredini okruženim zlatnim natpisom kao u grbu, ali bez vrpci i grožđa. Druga zastava (svečana?) je jednako zelena s cjelovitim grbom u sredini.Valpovo

Mjesni odbor Valpovo

Grad: Valpovo

Zastava nepoznata. [Valpovo]
Prihvaćena: ?
Izvor: Mjesni Odbor Valpovo, www.facebook.com/mjesniodbor.valpovo, 23.02.2013.

Grb Mjesnog odbora Valpovo inačica je povijesnog grba grada, prikazuje okruglu kulu na mostu iznad dvije valovite niti, sve bijeo s natpisom uz gornji rub "Mjesni odbor Valpovo".Veprinac

Mjesni odbor Veprinac-Učka

Grad: Opatija

[Veprinac]
[Veprinac]
[Okomita] 7:15~


Prihvaćena: ?
Izvor: Veprinac – Apriano: “Old Romans Veprinacium” - Photo Gallery, www.smrikve.com, 2012.

Povijesni grb Veprinca (tal. Apriano) je u plavom srebrna kula. Okomiti vieći gonfalon vodoravno razdijeljen u crveno i ljubičasto-plavo s bijelom kulom u sredini istaknut je uz ulaz u gradske zidine. Nije potvrđeno je li to zaista simbol mjesnog odbora ili jednostavno turistički ukras.Vrana

Mjesni odbor Vrana

Općina: Pakoštane

[Vrana] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vrana]
[Vrana]
Prihvaćena: 12. veljače 2011.
Dizajn: Heraldik art d.o.o. Rijeka
Opis grba: Blazon grba Mjesnog odbora Vrane čine: 1. Štit: rasčetvoren; 1 . Na srebrnom crveni križ Templara. Godine 1136. Sveta stolica dodjeljuje samostan u Vrani Templarima te je poglavar hrvatskih Templara - prior imao sijelo u Vrani, Hrvatska se templarska pokrajina prozvala Vranski priorat, te tim crveni križ simbolizira prisutnost templara u Vrani. 2 . Na crvenom starohrvatska kruna. Starohrvatska kruna simbolizira krunu Hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira koji dan, 14. listopada 1075. godine, prilikom krunidbe u Solinu daruje i ustupa, za sva vremena, benediktinski samostan Sv. Grgura u Vrani s cijelom riznicom i sa svim njegovim pokretnim i nepokretnim dobrima u vlasništvo Svete stolice. Također kruna simbolizira čuvanje u Vrani znakova kraljevskog dostojanstva (kruna) kojim su se služili papinski legati prilikom krunidbe hrvatskih i hrvatsko-ugarskih vladara. 3 . Na plavom papinska tijara. Papina tijara simbolizira Vranu kao dio petrova nasljeđa. Zvonimirovom darovnicom iz 1075. godine Vrana postaje dio Petrova nasljeđa ("patrimonium Petri") i služi kao prvo stalno diplomatsko sjedište u Hrvatskoj državi, koje objedinjuje funkciju nuncija i apostolskog upravitelja. Dio iz krunidbene zakletve Hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira "…K tome poklanjam, ustupam i potvrđujem apostolskoj stolici samostan svetog Grgura, koji se zove Vrana, s cijelom njegovom riznicom, naime sa srebrnom škrinjicom u kojoj se nalaze ostaci svetog tijela spomenutog blaženog Grgura, s dva križa, s kaležom i pliticom, s dvije zlatne krune urešene draguljima, s knjigom evanđelja u srebru kao i sa svim njegovim pokretnim i nepokretnim dobrima, da bi zauvijek legatima sv. Petra služio kao gostinjac i bio trajno u njihovoj vlati, uz ovaj samo uvjet, da se ne predate nijednoj drugoj vlasti, nego da za sva vremena bude vlasništvo sv. Petra. Ja i moji nasljednici branit ćemo njegovu sloboštinu i sigurnost od svakog čovjeka…" Posebnom Papinskom uredbom ujedinjuje se titula Bana hrvatskog i priora Vranskog pa se na ovome mjestu u istoj osobi u doba glasovitoga Ivana Paližne koncentrira ogromna crkvena, politička i vojna moć. 4 . Na crnom srebrn križ Ivanovaca. Srebrn križ simbolizira Vranu kao sjedište ivanovečkog (Hospitalci) priorata (poglavarstva) za Hrvatsku i Ugarsku. Samostan u Vrani kao prvi i najugledniji među svima samostanima na području kraljevstva uživa pravo jurisdikcije na cijelom području hrvatsko-ugarskog "jezika", a prior Vranski postaje glavni prior ovoga reda na području cijelog kraljevstva. Banovi i kraljevi Hrvatske, Slavonije i Dalmacije su posebnom uredbom Pape imenovani i titulom Vranskog priora pa se na ovome mjestu u jednoj osobi koncentrira ogromna crkvena, politička i vojna moć. Najglasovitiji među priorima Vranskim su Ivan Paližna i Petar Berislavić (Trogiranin), čija se poprsja nalaze u prvostolnici zagrebačkoj. 2. Nakit: pet puta uvijen crvenosrebrn vijenac iz kojeg raste šaka s mačem praćen s dva crna krila 3. Plašt: crvenosrebrn 4. čuvari štita: desno: Sv. Mihovil - župa Vrane nosi naziv sv. Mihovil koji je ujedno i njen zaštitnik, u desnici drži podignut plameni mač, a u ljevoj vagu; Ljevo: Sv. Nediljica mučenica i zaštitnica Vrane, u ljevici drži palminu granu, pred njom zlatni ležeći lav. 5. Lenta s natpisom. Ispod grba se pruža lenta sa natpisom: u sredni VRANA, ljevo Sv. Nediljica i desno Sv. Mihovil. (Čl. 7, Odluka, 2011.)
Izvori: Selo Vrana, www.selo-vrana.com, 10.06.2012.
Odluka o pečatu i grbu Mjesnog odbora Vrana, Klasa: 023-07/11-01/2, Urbroj: 2198/18-11-1, 12.02.2011.
Zapisnik s 2. sjednice Vjeća mjesnog odbora Vrana, Klasa: 023-07/11-01/12, Urbroj: 2198/18-11-1, 12.03.2011.
(Odluka o zastavi Mjesnog odbora Vrana, 02.04.2011.)
Zapisnik s 3. sjednice Vjeća mjesnog odbora Vrana, Klasa: 023-07/11-01/24, Urbroj: 2198/18-11-1, 02.04.2011.

Grb Vrane je rasčetvoren, 1. u srebrnom crveni prošireni križ, 2. u crvenom zlatna Zvonimirova kruna, 3. u plavom tijara, 4. u crnom srebrni prošireni križ. Na kacigi crveno-srebrna točenica iz koje izrasta ruka koja drži uspravljeni mač između dva crna krila. Plašt crveno i srebrno. Čuvari Sv. Mihovil u oklopu drži plamteći mač i vagu i Sv. Katarina drži palmovu grančicu ispred ležećeg lava, sve na vrpci ispisanoj "Sv. Mihovil - Vrana - Sv. Nediljica". Zastava je bijela s grbom u sredini. Svečana zastava bijeli je gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim resama, s grbom u sredini.
Grb simbolizira povijest mjesta, koje je osnovano kao benediktinski samostan Sv. Grgura kojeg je kralj Zvonimir 1076. poklonio Papi. Samostan je kasnije predan Templarima pa Ivanovcima. U samostanu su se čuvale vladarske insignije koje su se koristile za krunidbu hrvatskih i hrvatsko.ugarskih kraljeva u Biogradu.Žabnik

Mjesni odbor Žabnik

Općina: Trnovec Bartolovečki

[Žabnik] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 2011.
Izvor: "Sportsko društvo Žabnik", Naše novine, List općine Trnovec Bartolovečki, br. 27, 21.04.2011, str. 23

Zastava Žabnika je crveno-bijelo-plava trobojnica s velikim raščetvorenim crveno-bijelim diskom u kojem je zeleno slovo Ž između rode i žabe iznad vrpce na kojoj je ispisano Žabnik. Žaba je izbarana zbog imena sela.[Prethodna stranica: Grad Zagreb][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Local Comittees, City Quarters and Municipal Districts][Slijedeća stranica: Hrvatska - službe pomorske i unutarnje plovidbe]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.