[Prethodna stranica: Zadarska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Osijek and Baranya County][Slijedeća stranica: Osječko-baranjska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 16. travnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Osječko-baranjske županije.

Osječko-baranjska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Osječko-baranjska županija

Sjedište: Osijek

[Osječko-baranjska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Osječko-baranjska županija]
Prihvaćena: 15. travnja 1994.     Odobrena: 7. srpnja 1995.
Dizajn: Marijan Sušac i Mladen Radić, Osijek
Odobreni blazon grba: Na crvenom između dvije srebrne grede u plavom polju srebrni most s kulom. U glavi zlatni križ, šesterokraka zvijezda i zlatno sidro. U podnožju zlatna kuna u pokretu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 s dvije bijelo plave trake vodoravno podijeljene uskom bijelom trakom, s grbom Županije u sredini.
Opis grba: Grb Županije ima oblik ovalnog u podnožju zašiljenog štita čija je visina u odnosu na širinu 3:2. U crvenom štitu između dvije srebrne grede (rijeke) u plavom polju srebrni je most na tri luka sjedinjen sa kulom na kojoj su lučni otvor za vrata i krunište. U gornjem heraldički desnom kutu zlatni je križ, u središtu zlatna šesterokraka zvijezda a u heraldički lijevom zlatno sidro. U podnožju štita u crvenom polju je zlatna kuna u pokretu u desno. Rub štita je zlatan. (Čl. 1, Odluka o dopuni, 1994; Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2005; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2010; Čl. 5, Statut, 2014.)
Opis zastave: Zastava Županije je bijelo-plave boje. Na bijeloj površini njenom dužinom protežu se dva usporedna plava polja. Grb Županije položen je u središtu zastave okomito u odnosu na njenu širinu, tako da ulazi u oba plava polja. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Rubovi svečane zastave Županije ukrašavaju se zlatnim porubom odnosno resama. (Čl. 1, Odluka o dopuni, 1994; Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2005; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2010; Čl. 5, Statut, 2014.)
Izvori: Privremeni statut Županije Osječko-Baranjske, 07.07.1993, Županijski glasnik Županije Osječko-Baranjske, br. 1/1993, 17.07.1993.
Zaključak o provedbi natječaja za izradu idejnog rješenja znamenja Županije Osječko-Baranjske, 15.12.1993, Županijski glasnik Županije Osječko-Baranjske, br. 2/1993, 30.12.1993.
Odluka o dopuni Privremenog statuta Županije Osječko-Baranjske, 15.04.1994, Županijski glasnik Županije Osječko-Baranjske, br. 2/1994, 29.04.1994.
Odluka o uporabi grba, zastave i imena Županije Osječko-Baranjske, 15.04.1994, Županijski glasnik Županije Osječko-Baranjske, br. 2/1994, 29.04.1994.
Statut Županije Osječko-Baranjske, 23.03.1995, Županijski glasnik Županije Osječko-Baranjske, br. 2/1995, 30.03.1995.
Odluka o izmjenama Odluke o uporabi grba, zastave i imena Županije Osječko-Baranjske, 07.07.1995, Županijski glasnik Županije Osječko-Baranjske, br. 5/1995, 14.07.1995.
Odluka o izmjenama Statuta Županije Osječko-Baranjske, 04.04.1997, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 2/1997, 09.04.1997.
Odluka o izmjenama općih akata koji sadrže naziv Županije, 04.04.1997, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 2/1997, 09.04.1997.
Odluka o izmjenama Odluke o uporabi grba, zastave i imena Osječko-baranjske županije, 27.09.2001, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 9/2001, 08.10.2001.
Statut Osječko-baranjske županije (pročišćeni tekst), 22.05.2002, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 4/2002, 08.07.2002.
Odluke o uporabi grba, zastave i imena Osječko-baranjske županije (pročišćeni tekst), 01.07.2002, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 4/2002, 08.07.2002.
Odluka o izmjenama Statuta Osječko-baranjske županije, 17.04.2003, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 3/2003, 25.04.2003.
Odluka o izmjenama Statuta Osječko-baranjske županije, 02.12.2003, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 9/2003, 03.12.2003.
Odluka o izmjenama Odluke o uporabi grba, zastave i imena Osječko-baranjske županije, 12.03.2005, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 5/2005, 22.03.2005.
Statut Osječko-baranjske županije (pročišćeni tekst), 31.03.2005, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 7/2005, 04.05.2005.
Statut Osječko-baranjske županije (pročišćeni tekst), 04.07.2006, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 7/2006, 11.07.2006.
Odluka o izmjenama Odluke o uporabi grba, zastave i imena Osječko-baranjske županije, 21.12.2007, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 13/2007, 24.12.2007.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi grba, zastave i imena Osječko-baranjske županije, 02.10.2009, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 9/2009, 12.10.2009.
Statut Osječko-baranjske županije (pročišćeni tekst), 30.03.2010, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 2/2010, 09.04.2010.
Statut Osječko-baranjske županije (pročišćeni tekst), 04.06.2014, Županijski glasnik Osječko-baranjske županije, br. 7/2014, 30.06.2014.
Rješenje o imenovanju članova Komisije za znamenja Županije Osječko-Baranjske, 10.05.1994, Županijski glasnik Županije Osječko-Baranjske, br. 3/1994, 01.07.1994.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije, 19.11.1997, Županijski glasnik Osječko-baranjske, br. 7/1997, 29.12.1997.
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije, 05.05.2003, Županijski glasnik Osječko-baranjske, br. 4/2003, 20.05.2003.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije, 03.03.2004, Županijski glasnik Osječko-baranjske, br. 3/2004, 25.03.2004.
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije, 20.10.2005, Županijski glasnik Osječko-baranjske, br. 13/2005, 08.11.2005.
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije, 16.10.2006, Županijski glasnik Osječko-baranjske, br. 10/2006, 17.10.2006.
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije, 23.01.2008, Županijski glasnik Osječko-baranjske, br. 1/2008, 25.01.2008.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije, 09.11.2009, Županijski glasnik Osječko-baranjske, br. 11/2009, 20.11.2009.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/21, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 07.07.1995
Davor Brunčić: Znamenja Županije Osječko-baranjske, Osijek 1993.

Grb se temelji na grbovima grada Osijeka (most, kraj XVII. st.), Županije Virovitičke (sidro, 1746.) i madžarske županije Baranja (kula, 1694.), te naravno, grbu Kraljevine Slavonije (kuna u trku između dvije rijeke ispod zvijezde, 1496.) U središtu grba nalazi se osječki most spojen s baranjskom kulom, između dvaju slavonskih rijeka, koje ovdje predstavljaju Dravu i Dunav. U dnu je slavonska kuna, jedan od najstarijih hrvatskih simbola u upotrebi na ovim područjima preko tisuću godina. U vrhu je križ, znak vjere, između ostalog i simbolički predstavlja Đakovo kao sjedište ranije Bosanske, pa Đakovačko-srijemske biskupije, zatim sidro, povijesno preuzeto iz grba Virovitičke županije, kao znak odanosti, vjernosti i nade, te Marsova šestokraka zvijezda, dio Slavonskog grba kao simbol obrane.
Zastava je bijela s dvije plave pruge duž sredine i grbom u sredini zastave. Dvije pruge varijacija su simbola dvije rijeke, a na izbor boja je možda utjecala zastava grada Osijeka. Svečana zastava jednaka je "običnoj", samo što je kvalitetnije izrađena i obrubljena zlatnim resama. Odnos širina pruga u zastavi je 4+5+2+5+4, a grb je smješten u sredinu, njegova visina je pola širine zastave. Sam grb konstruiran je u omjeru 2:3.[Prethodna stranica: Zadarska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Osijek and Baranya County][Slijedeća stranica: Osječko-baranjska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.