[Prethodna stranica: Istarska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Istria County - Cities][Slijedeća stranica: Istarska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 27. prosinca 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Istarske županije. Legenda: Gr. = Gračišće, KL = Kaštelir - Labinci, SN = Sveta Nedelja, SP = Sveti Petar u Šumi, Sv. = Svetvinčenat, TV = Tar - Vabriga, Vi. = Vižinada

Istarska županija - gradovi


  1. Pazin
  2. Buje – Buie
  3. Buzet
  4. Labin
  5. Novigrad – Cittanova
  6. Poreč – Parenzo
  7. Pula – Pola
  8. Rovinj – Rovigno
  9. Umag – Umago
  10. Vodnjan – Dignano

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Općine Novigrad i Umag su 1997. dobile status grada, a 2003. i Vodnjan.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Pazin

[Pazin] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pazin]
[Pazin] [Pazin]
Prihvaćena: 30. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Opis grba: Grb Grada Pazina ima oblik stiliziranoga štita na čijem se bijelom polju obrubljenom obrubom boje staroga zlata, u sredini, nalazi trozuba kula (Kaštel) tamno plave boje (ultramarin) s bijelim otvorima vrata i prozora. Odnos visine grba prema širini je 4:3. (Čl. 4, Odluka, 1994; Čl. 4, Odluka, 2010.)
Opis zastave: Zastava Grada Pazina pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1, izvedena od svijetloplavog (akvamarin) poliesterskog ili pamučnog materijala. U doljnjem kvadratu zastave, centriran na crtu koja okomito dijeli zastavu po pola, nalazi se grb Grada Pazina opisan u članku 4. ove Odluke. Gornji vršak štita grba dopire do središnje točke (sjecišta dijagonala) zastave, a doljnji vršak štita grba oslanja se o središnju točku na crti koja poprijeko siječe zastavu na 1/4 udaljenosti od doljnjeg ruba zastave. Udaljenost lijevog odnosno desnog ruba grba do lijevog odnosno desnog ruba zastave - jednaka je. (Čl. 7, Odluka, 1994; Čl. 7, Odluka, 2010.)
Izvori: fotografija zastave istaknute na gradskoj skupštini u Pazinu, 22. lipnja 2000. (autor)
Statut Grada Pazina, 19.11.1993, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 9/1993, 29.11.1993.
Odluka o grbu i zastavi Grada Pazina, 30.03.1994, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 4/1994, 08.04.1994.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Pazina, 28.04.1995, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 6/1995, 19.05.1995.
Odluka o izmjenama i dopunama odluka kojima su određene novčane kazne za prekršaje, 14.07.1995, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 8/1995, 11.08.1995.
Statut Grada Pazina, 10.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 21/2001, 10.10.2001.
Odluka o izmjenama odluka kojima su određene novčane kazne za prekršaje, 16.04.2003, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Karojba, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 4/2003, 05.05.2003.
Statut Grada Pazina - pročišćeni tekst, 27.02.2006, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 17/2006, 03.05.2006.
Statut Grada Pazina, 23.09.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 17/2009, 24.09.2009.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Pazina, 26.11.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 27/2009, 30.11.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Pazina - pročišćeni tekst, 18.01.2010, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 1/2010, 28.01.2010.
Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina, 05.03.2013, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, br. 4/2013, 06.03.2013.
Danilo Klen: Pazinska isprava iz 1409. godine, Vjesnik historijskih arhiva Rijeke i Pazina, 21 (1977) 263-278.
Marijan Grakalić: Grbovi hrvatskih gradova u Istri (Pazin - Pula - Motovun - Rovinj), Hrvatski iseljenički zbornik, 1992, 88-92.
Rimanić, Mirjan: "Pazinski grb", Pazin, 2006.

Grb Pazina je u srebrnom štitu sa zlatnim obrubom plava kula temelji se na kamenim prikazima u gradskoj skupštini. Kada su okolne komune Gračišće, Pićan, Tinjan i Barbana već imale pečate 1409, zabilježeno je da ga Pazin još nije imao. Najstariji poznati grb Pazina očuvan je u župnoj crkvi Sv. Nikole iz 1441. godine: u crvenom srebrna greda i preko svega izdiže se iz podnožja srebrna kula sa zidinama. Pozadina tog grba izražava vlasništvo austrijskih nadvojvoda nad Pazinskom grofovijom, dok kula prikazuje grad te podsjeća na ranije vlasnike Von Thurn (della Torre). Ovaj grb korišten je odonda, a osobito lijepo je izrađen na dokumentu iz 1715. godine. Tijekom Napoleonskih ratova crveno-bijelo-crvena austrijska pozadina zamijenjena je plavom koja je više odgovarala talijanskim iredentistima i taj plavi grb s bijelom kulom korišten je do kraja Prvog svjetskog rata. U XX. stoljeću boje su zamijenjene i takav je grb iz 1930. godine sačuvan u zidu skupštine, koji je poslužio kao model za sve kasnije grbove. U 1940-ima u zaglavlje grba dodaje se crveno polje s fascijama i lovorovim grančicama. Nakon Drugog svjetskog rata grb se dugo nije koristio, dok nije formalno usvojen 1974. godine, uz dodatak crvene petokrake zvijezde iznad kule. Zvijezda je u praksi ispuštena već 1990. godine, a današnji je grb formalno usvojen 1994. godine, kada je usvojena i zastava: okomita, svijetlo plava s grbom smještenim u gornji dio donje polovice zastave. Svečana je zastava istog izgleda izrađena od skupljih materijala, okomita zastava sa zlatnim resama duž tri slobodne strane. Uobičajenija vodoravna zastava nije propisana, ali se također koristi. Ministarstvo nije još izdalo odobrenje za korištenje ovih simbola, odbacujući ih zbog "heraldičkih nepravilnosti, izmjenjenih boja, uvođenja nove heraldičke figure - obruba, nepravilne konstrukcije štita, nepravilno stilizirane kule i nepravilne uporabe boja srebrne i zlatne". Unatoč tome, grb i zastava su u upotrebi.


Pazin, 1974. – 1990.

Bez zastave. [Pazin, 1974. – 1990.]
Prihvaćena: 1974.
Opis grba: Grb općine Pazin ima oblik stiliziranog štita na bijelom polju, obrubom zlatne boje. U sredini polja nalazi se trozuba kula Kaštel plave boje s bijelim otvorima vrata i prozora. U gornjem dijlu grba, iznad srednjeg zuba kule, nalazi se petokraka zvijezda otvoreno crvene boje. (Čl. 6, Statut, 1974.)
Izvori: Statut Općine Pazin, Službene novine, Rijeka, god. 8, br. 8, 05.03.1974
Rimanić, Mirjan: "Pazinski grb", Pazin, 2006.

Grb korišten u socijalističkom periodu uključivao je crvenu peterokraku zvijezdu iznad kule. Zastava nije zabilježena.Buje – Buie

[Buje – <I>Buie</I>] [Inačica] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Buje – <I>Buie</I>]
[Buje – <I>Buie</I>]
[Buje – <I>Buie</I>] [Buje – <I>Buie</I>]
Prihvaćena: 30. srpnja 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Sergio Gobbo, Novigrad, prema povijesnom uzorku
Opisi grba: Grb Grada Buja je povijesni grb grada Buja u obliku štita srebrne (bijele) boje na kojem je nacrtan križ crvene boje. Obrub grba je bijele boje. (Čl. 5, Odluka, 1993.)
Grb Grada Buje je povijesni grb Buja u obliku štita srebrne (bijele) boje na kojem je nacrtan križ crvene boje a obrub štita je bijele boje. (Čl. 32, Statut, 2001; Čl. 37, Statut, 2009.)
Znak Turističke zajednice je povijesni grb Grada Buja u obliku štita zlatne (žute) boje na kojemu je ucrtan križ crvene boje. Obrub znaka je crne boje. (Čl. 4, Statut TZ, 2010.)

Opisi zastave: Zastava Grada Buja je crvene boje s grbom Grada Buja u gornjem dijelu zastave tako da se donji vrh štita poklapa sa točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Zastava je obrubljena zlatnim rubom. Donji dio zastave ukrašen je pravokutnim izrezima koji se izmjenjuju pravilnim slijedom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 1993.)
Zastava Grada Buja je crvene boje s grbom Grada Buja u gornjem dijelu zastave, tako da se donji vrh štita poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Zastava je obrubljena zlatnim rubom. Donji dio zastave ukrašen je pravokutnim izrezima koji se izmjenjuju pravilnim slijedom. Omjer širine i dužine zastave je 1x2. (Čl. 33, Statut, 2001; Čl. 38, Statut, 2009.)

Izvori: Službene stranice Grada Buje, http://www.buje.hr 1.9.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Buja i lenti gradonačelnika Grada Buja, 30.07.1993.
Statut Grada Buja - Cittaà di Buie, 30.09.1993.
(Statut Grada Buje, Službene novine Grada Buja, br- 2/1997.)
Statut Grada Buja, 31.10.2001, Službene novine Grada Buja, br. 5/2001
Statut Grada Buja, 30.07.2009, Službene novine Grada Buja, br. 11/2009, 31.07.2009.
Statut Turističke zajednice Grada Buja, 10.02.2010, Službene novine Grada Buja, br. 3/2010, 22.02.2010.

Grb je u srebrnom štitu crveni križ. Sličan grb koristi još nekoliko mjesta u Istri, i oni vjerojatno potječu iz križarskog perioda. Korišten je i dok je mjesto bilo pod upravom Akvilejske patrijaršije (XV. stoljeće). Zastava u uporabi je bordo crvene boje zastavnog polja, s grbom u sredini. Okomita inačica, koja je jedina de jure propisana, ima grb pomaknut prema gornjem dijelu zastave, pravokutne repove i obrubljena je zlatnim rubom. No, u praksi se koristi više inačica, uključujući i pravokutnu okomitu zastavu kao propisanu ali bez repova, kao i njezinu vodoravnu inačicu, ali i onu koja nema žuti rub. Bijeli obrub oko grba također se ponekad izostavlja u praksi, a crvena boja križa u štitu ponekad je iste nijanse kao i polje zastave. Stolna zastavica pravokutna je inačica propisane zastave s imenom grada ispisanim u dva reda na hrvatskom i na talijanskom u donjem dijelu.
Turistička zajednica Buja koristi grb u zlatnom štitu crveni križ, a naziva ga povijesnim grbom grada.


Buje – Buie, 1976. – 1993.

[Buje – <I>Buie</I>, 1976. – 1993.] [Normal] 1:2 [Buje – <I>Buie</I>, 1976. – 1993.]
Prihvaćena: 28. travnja 1976.
Opis zastave: Općina Buje ima svoju zastavu. Zastava je crvene boje sa ucrtanim grbom općine u sredini i izvezenom zlatno-žutom bojom. Njezine dimenzije su 1:2m. | Il Comune di Buie ha il proprio gonfalone. Il gonfalone è di colore rosso e porta nel mezzo lo stemma del Comune di colore giallo oro. Le dimensioni del gonfalone sono 1×2 metri. (Čl. 4, Statut, 1976.)
Napuštena: 30. srpnja 1993.
Izvor: Statut Općine Buje - Statuto del Comune di Buie, Službeni vjesnik Općine Buje - Gazzetta Ufficiale del Comune di Buie, br. - no. 4/1976, 28.04.1976.

U socijalističkom periodu umjesto povijesnog grba s križem usvojen je grb s četiri okomite pruge koje izrastaju iz podnožja i šire se u luku prema gornjem dijelu štita. Boje nisu specificirane. Propisana je crvena zastava sa zlatno izvezenim grbom u sredini.Buzet

[Buzet] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Buzet]
[Buzet]
Prihvaćena: 10. lipnja 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Na vrhu osnove grba nalazi se koplje (burbonski ljiljan). Ispod koplja povija se ulijevo zatvorena jonska voluta, a iz volute izlazi vrpca koja je vitičasto lomi prema gore i završava u voluti povijenoj prema unutra. Ispod te volute osnova konkavno ulazi prema središtu grba, zatim se konveksno povija prema vani. Na konveksnom dijelu voluta je otvorena prema unutrašnjosti grba. Ispod volute izlazi vrpca koja izlazi prema vani te se vitičasto lomi i ulazi prema središtu, gdje završava s otvorenom volutom povijenom prema gore. Između dvije volute na podnožju grba nalaze se tri koplja. Osnova grba je simetrična, a odnos visine i širine je 1,25:1. Na volutama koje se nalaze na konveksnom dijelu osnove, izlaze na desnoj strani mladice vinove loze, na lijevoj strani grančica hrasta. U sredini grba nalazi se oval u čijem su gornjem dijelu ucrtana Velika vrata Buzeta, a u donjem dijelu ucrtan je arteški vodoskok. Iznad ovala nalazi se natpis Buzet. (Čl. 5, Odluka o grbu, 1993; Čl. 6, Statut, 1993; Čl. 6, Statut, 1997.)
Opisi zastave: Zastava Grada Buzeta je pravokutnog oblika omjera dužine i širine 2:1. Dijagonalno je podijeljena na dva polja (trokuta) bijelo i crveno, tako da se kraća strana bijelog polja (trokuta) nalazi na gornjem dijelu zastave. Na najširem dijelu bijelog polja otisnut je grb Grada Buzeta u plavoj boji, tako da se sredina ovala grba nalazi u točki koju tvore koordinate povučene na 2/3 širine 1/4 dužine zastave. (Čl. 4, Odluka o zastavi, 1993; Čl. 6, Statut, 1993; Čl. 6, Statut, 1997.)
Osim zastave opisane u članku 4. ove Odluke Grad Buzet ima i svečanu zastavu koja se koristi samo u svečanim prigodama. Svečana zastava iz stavka 1. ovog članka istovjetna je sa zastavom iz članka 4. uvodno citirane Odluke, osim što se izrađuje od kvalitetnijeg materijala, a po rubovima ima resice duljine pet (5) centimetra u boji starog zlata. (Čl. 1, Odluka o zastavi, 1995.)

Izvori: Grad Buzet www.buzet.hr 18.06.2004.
Statutarna odluka Grada Buzeta, 14.04.1993, Službene novine Grada Buzeta, br. 1/1993, 20.04.1993.
Odluka o grbu Grada Buzeta, 10.06.1993, Službene novine Grada Buzeta, br. 2/1993, 15.06.1993.
Odluka o zastavi Grada Buzeta, 10.06.1993, Službene novine Grada Buzeta, br. 2/1993, 15.06.1993.
Statut Grada Buzeta, 28.10.1993, Službene novine Grada Buzeta, br. 4/1993, 26.11.1993.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu Grada Buzeta, 15.12.1995, Službene novine Grada Buzeta, br. 7/1995, 22.12.1995.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zastavi Grada Buzeta, 15.12.1995, Službene novine Grada Buzeta, br. 7/1995, 22.12.1995.
Statut Grada Buzeta, 24.07.1997, Službene novine Grada Buzeta, br. 5/1997, 24.07.1997.
Statut Grada Buzeta, 15.11.2001, Službene novine Grada Buzeta, br. 9/2001, 16.11.2001.
Statut Grada Buzeta, 18.06.2009, Službene novine Grada Buzeta, br. 4/2009, 19.06.2009.
Statut Grada Buzeta (pročišćeni tekst), 17.04.2013, Službene novine Grada Buzeta, br. 3/2013, 09.05.2013.
Korespondencija s Gradom, 24.08.2015.

Grb Buzeta sastoji se od prikaza gradskih vrata s bunarom ispred njih unutar kartuše koja sadrži ornamente hrasta i vinove loze. Postavljen je u ugao bijelo-crvene dijagonalno podijeljene dvobojne zastave. Primarni dizajn zastave je okomiti, ali je njezino vodoravno isticanje dozvoljeno. Svečana zastava jednakog je izgleda sa zlatnim resama.
Isti dizajn grba, a moguće i zastave, koristila je ranija Općina Buzet, kada je ovaj potvrđen 1993.

Talijansko ime Buzeta je Pinguente.Labin

[Labin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Labin]
[Labin] [Labin]
Prihvaćena: 8. lipnja 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb grada Labina je povijesni grb u srebrnom (bijelom) jajolikom štitu s crvenim izbočenim križem, obrubljen s zlatnim ispruganim obručem, a sve u srebrnom (bijelom) plaštu flankiranom u srednjem dijelu s tri crvene vodoravne crte, a u podnožju sa zelenom ljiljanovom grančicom. (Čl. 3, Odluka, 1993.)
Grb Grada Labina je povijesni grb, u srebrnom (bijelom) jajolikom štitu s crvenim izbočenim križem, obrubljen zlatnim ispruganim obručem, a sve u srebrnom (bijelom) plaštu flankiranom u srednjem dijelu s tri crvene vodoravne crte, a u podnožju sa zelenom ljiljanovom grančicom. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Grada Labina povijesni je grb – u srebrnom (bijelom) je jajolikom štitu s crvenim izbočenim križem, obrubljen zlatnim ispruganim obručem, a sve u srebrnom (bijelom) plaštu flankiranom u srednjem dijelu s tri crvene vodoravne crte, a u podnožju sa zelenom ljiljanovom grančicom. (Čl. 6, Statut, 2010.)

Opisi zastave: Zastava grada Labina je crvene (bordo) boje, odnos dužine i širine zastave je 2:1. Grb grada Labina smješten je u sredini zastave. Središnja točka grba poklapa se sa točkom u kojoj se sjeku dijagonale zastave. (Čl. 4, Odluka, 1993.)
Zastava Grada Labina je crvene boje, odnos dužine i širine zastave je 2:1. Grb Grada Labina smješten je u sredini zastave. Središnja točka grba poklapa se sa točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Zastava Grada Labina je crvene boje. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. Grb Grada Labina smješten je u sredini zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 7, Statut, 2010.)

Izvori: Turistička zajednica Grada Labina, informacija, 1999.
Svečana zastava u Skupštini, HRT 1, 22.03.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Labina, 08.06.1993, Službene novine Grada Labina, br. 3/1993.
(Statut Grada Labina, Službene novine Grada Labina i općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša, br. 4/1993.)
Statut Grada Labina, 09.10.2001, Službene novine Grada Labina, br. 8/2001.
Statut Grada Labina, 14.03.2006, Službene novine Grada Labina, br. 3/2006.
Odluka o dozvoli uporabe grba Grada Labina, 06.04.2006, Službene novine Grada Labina, br. 4/2006.
Statut Grada Labina, 08.07.2009, Službene novine Grada Labina, br. 9/2009, 08.07.2009.
Statut Grada Labina (lektorirani tekst), 08.07.2009, Službene novine Grada Labina, br. 9/2010, 01.06.2010.

Grb Labina je u srebrnom polju crveni križ kao i kod nekoliko drugih istarskih gradova. Ipak, njegov prikaz u ovalnom zlatno obrubljenom štitu i na srebrnoj kartuši jedinstven je. U kratuši je štit s obje strane flankiran trima crvenim vodoravnim crtama, a u podnožju su zelene ljiljanove grančice. Kartuša u svojem donjem dijelu podsjeća na zupčanik, budući da je labinski kraj industrijski najrazvijeniji dio Istre. Zastava je crvena s grbom su sredini.
Svečana zastava crveni je gonfalon trokutastog završetka i s tri trokutasto završavajuća repa, obrubljen žuto i sa žutim resama duž donjeg ruba. U sredini je grb, a iznad njega žutim ime grada. Stolne zastavice su okomite inačice službene zastave s imenom grada ispisanim u luku iznad grba.


Labin, 199x.

[Labin, 199x.] (1) [Normal] 1:2
[Labin, 199x.] (2) [Normal] 1:2
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: oko 1999. ?
Izvori: Turistička zajednica Grada Labina, informacija, 1999.
Autorovo zapažanje, 1997.

Ranih 1990-ih Labin je koristio ukrasne zastavice s linijski iscrtanim grbom u više kombinacija boja, npr. bijeli na crvenom, crna na žuto, plavi na bijelom. Kasnih 1990-ih korištena je izgleda bijela zastava s grbom u sredini u svojim prirodnim bojama, iako je crvena zastava utvrđena već 1993.


Labin, 197x. – 199x.

[Labin, 197x. – 199x.] [De facto] 1:2 [Labin, 197x. – 199x.]
Prihvaćena: oko 1975. ?
Izvor: Muzej grada Labina, Labin

Zastava općine Labin u socijalističkom periodu bila je crvena s općinskim znakom uz koplje zakrenutim kao za uspravno isticanje. Znak prikazuje cijeli kameni dovratnik s ukrštenim čekićima u zaglavnom kamenu - ulaz u rudnik, a unutar njega prikaz grada na vrhu crne planine žutog gornjeg dijela u kojem je ispisano "KOVA JE NASA" (okno je naše), a iznad datum "2.III 1921" (Svijećnica) - rudarski praznik i početak rudarskog ustanka 1921. kada je uspostavljena kratkotrajna Labinska Republika.Novigrad – Cittanova

[Novigrad – <I>Cittanova</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novigrad – <I>Cittanova</I>]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Nepoznato.
Opisi grba: Grb Grada Novigrada je povijesni grb grada Novigrada u obliku štita srebrne boje na kojem je ucrtan križ Sv. Andrije crvene boje. | Lo stemma della Citta´ di Cittanova e´ lo stemma storico a forma di scudo di colore argento su cui e´ riportata la croce di S. Andrea di colore rosso. (Čl. 9, Statut, 2001.)
Grb Grada Novigrada - Cittanova je povijesni grb Grada Novigrada - Cittanova u obliku štita srebrne boje na kojem je ucrtan križ sv. Andrije crvene boje. (Čl. 9, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Grada Novigrada je bijele boje s grbom Grada Novigrada u sredini tako da se sjecište križa Sv. Andrije poklapa sa točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. | Il gonfalone della Citta´ di Cittanova e´ di colore bianco con al centro lo stemma della Citta´ per cui il punto d´intersezione della croce di S. Andrea corrisponde al punto d´intersezione delle diagonali del gonfalone. Il rapporto tra lunghezza e larghezza del gonfalone e´ di 1:2. (Čl. 10, Statut, 2001.)
Zastava Grada Novigrada - Cittanova je bijele boje s grbom Grada Novigrada - Cittanova u sredini tako da se sjecište križa sv. Andrije poklapa sa točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 10, Statut, 2009.)

Izvori: Novigrad-Cittanova www.novigrad-cittanova.com 17.10.2003.
(Statut Grada Novigrada, ?Službene novine Grada Novigrada?, broj 1/1997.)
Statut Grada Novgrada - Statuto della Citta' di Cittanova, 05.10.2001, Službene novine Grada Novigrada | Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova, br. 11/2001.
Statut Grada Novgrada - Cittanova, 21.07.2009, Službene novine Grada Novigrada | Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova, br. 5/2009, 24.07.2009.

Grb Novigrada je u srebrnom crveni Andrijin križ. Kameni reljefi koji prikazuju gradski grb u Novigradu sačuvani su iz XIV. stoljeća, a do ranog XVII. stoljeća ustalio se oblik grba koji prikazuje kosi Andrijin križ koji dopire do rubova štita. Zastava je bijela s grbom u sredini.

Do 1997. Novigrad je imao status općine.


Novigrad, 1993. – oko 1995.

[Novigrad, 1993. – oko 1995.] [Normal] 1:2 [Novigrad, 1993. – oko 1995.]
Prihvaćena: 7. svibnja 1993.     Odobrena: 16. studenog 1993. [P]
Odobreni blazon grba: [Grb Općine Novigrad je povijesni grb Općine Novigrada u obliku štita plave boje na kojem je nacrtan ukošen križ svetog Andrije crvene boje. Obrub grba je bijele boje.]
Odobreni opis zastave: [Zastava Općine Novigrad je bijele boje s grbom Općine Novigrad u sredini tako da se sjecište križa sv. Andrije poklapa sa točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Zastava je obrubljena crveno-bijelim pravokutnicima koji se izmijenjuju pravilnim slijedom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.]
Opis grba: Grb Općine Novigrad je povijesni grb grada Novigrada u obliku štita plave boje na kojem je nacrtan ukošen križ svetog Andrije crvene boje. Obrub grba je bijele boje. (Čl. 5, Odluka, 1993.)
Opis zastave: Zastava Općine Novigrad je bijele boje s grbom Općine Novigrad u sredini tako da se sjecište križa Sv. Andrije poklapa sa točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Zastava je obrubljena crveno-bijelim pravokutnicima koji se izmijenjuju pravilnim slijedom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 1993.)
Napuštena: oko 1995. ?
Izvori: Odluka o grbu, zastavi Općine Novigrad i lenti načelnika Općine Novigrad, 07.05.1993.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/08, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 16.11.1993.

Grb korišten kasnih 1980-ih je pomalo drugačijeg oblika štita i svijetlo-plave podloge. Usvojen je 1993. s bijelom zastavom s njim u sredini i nizom crveno-bijelih kvadratića duž rubova.Poreč – Parenzo

[Poreč – <I>Parenzo</I>] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Poreč – <I>Parenzo</I>]
[Poreč – <I>Parenzo</I>] [Poreč – <I>Parenzo</I>]
Prihvaćena: 28. ožujka 1991.     Odobrena: 30. kolovoza 1993. [N]
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Poreča je okomito dijeljeni štit srebrne i crvene boje (od lijeva na desno) koji stoji između lovorove i hrastove u tamnoj odnosno svijtloj zelenoj boji koje sžu do dvije trećine njegove ukupne visine.]*
Odobreni opis zastave: [Zastava Poreča sastoji se od crvene i bijele boje koje okomito od lijeva na desno dijele zastavu na dva jednaka dijela. U sredini gornjeg kvadrata zastave nalazi se grb Grada Poreča opisan u točki 1. ovog rješenja. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sjeku dijagonale gornjeg kvadrata zastave. Širina štita u grbu iznosi 2/8 širine zastave, a udaljenost od gornje lijeve i desne stranice zastave je 3/8 širine zastave. Grb stoji okomito na kraću stranicu zastave. Kod isticanja zastave duža stranica zastave stoji uvijek okomito na podlogu. Omjer širine i dužine zastave iznosi 1:2. Uz opisanu zastavu Grad Poreč ima i svečanu zastavu koja se ističe isključivo u svečanim prilikama. Svečana zastava obrubljena je tankim rubom u zlatnoj boji, s tim da na donjem vodoravnom dijelu završava resicama u istoj boji. Zastava je izrađena od svjetlucavog materijala u vješa se okomito na posebno koplje.]*
Opis grba: (ut supra Čl. 4, Odluka, 1991.)
Opis zastave: Zastava Poreča sastoji se od crvene i bijele boje koje okomito od lijeva na desno dijele zastavu na dva jednaka uzdužna dijela. U sredini gornjeg kvadrata zastave nalazi se grb Poreča opisan u članku 4. ove odluke. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sjeku dijagonale gornjeg kvadrata zastave. Širina štita u grbu iznosi 2/8 širine zastave, a udaljenost od gornje lijeve i desne stranice zastave je 3/8 širine zastave. Grb stoji okomito na kraću stranicu zastave. Kod isticanja zastave duža stranica zastave stoji uvijek okomito na podlogu. Omjer širine i dužine zastave iznosi 1:2.Uz zastavu opisanu u članku 5. ove odluke Poreč ima i svečanu zastavu koja se ističe isključivo u svečanim prilikama. Svečana zastava obrubljena je tankim rubom u zlatnoj boji, s tim da na donjem vodoravnom dijelu završava resicama u istoj boji. Zastava je izrađena od svjetlucavog materijala u vješa se okomito na posebno koplje. (Čl. 6 i 8, Odluka, 1991.)
Izvori: fotografija zastava istaknutih u Poreču, lipnja 2000. (autor)
Grad Poreč - Città di Parenzo, www.porec.hr, 01.09.2009.
"Grb i zastava Grada Poreča", www.porec.hr, 01.09.2009.
Odluka o grbu i zastavi općine i grada Poreča, 28.03.1991, Službeni glasnik Općine Poreč, br. 3/1991.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/02, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 30.08.1993.
(Statut Grada Poreča, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 2/1998.)
Odluka o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za dozvolu uporabe grba i zastave Grada Poreča, 13.02.2001, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 1/2001, 01.03.2001.
Statut Grada Poreča, 26.09.2001, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 9/2001, 26.09.2001.
Statut Grada Poreča - Parenzo, 07.07.2009, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 6/2009, 07.07.2009.
Statut Grada Poreča - Parenzo, 28.03.2013, Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo, br. 2/2013, 03.04.2013.BR> (Decreto 1935-12-16 DCG [=Decreto del Capo del Governo], riconoscimento di stemma), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Grb Poreča je raskoljen srebrno i crveno. Štit je ukrašen vijencem od lovorove i hrastove grančice. Ovakav grb Poreč koristi od srednjeg vijeka. Zastava je okomita, raskoljena crveno-bijela s grbom u sredini gornje polovine zastave. Svečana zastava je istog izgleda s dva trokutasta izreza u dnu, obrubljena tankim zlatnim rubom i zlatnim kićankama na vrhovima repova. Kroz donji dio zastave, iznad repova, provučena je opteretna prečka.
U uporabi su zabilježene i zastave koje grb imaju u sredini polja (često s većim grbom od propisanog). Stolne zastavice koriste obje inačice, a postoje i stolne zastavice s tri repa poput svečane zastave.
Tijekom talijanske uprave, općini Parenzo priznat je grb 1935. Pojedinosti rješenja, iako u temelju istovjetno današnjem grbu, nisu za sada poznate.

* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.


Poreč – Parenzo, inačica

[Poreč – <I>Parenzo</I>, inačica]
[Poreč – <I>Parenzo</I>, inačica]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: oko 1995. ?

Inačica grafičkog rješenja istovjetnog gradskog grba koristi se barem u zaglavljima službenih glasnika i gradskog magazna, iako se gornji dizajn, čini se, preferira u ostalim službenim prilikama.Pula – Pola

[Pula – <I>Pola</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pula – <I>Pola</I>] [Pula – <I>Pola</I>] [Pula – <I>Pola</I>]
Prihvaćena: 12. studenog 1993.     Odobrena: 3. siječnja 1994. [P]
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Pule je štit zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. Krakovi križa dodiruju rub štita. Omjer širine i visine štita je 5:6 modularnih jedinica. Debljina kolca i grede jednaka je 1 modularnoj jedinici. Greda križa udaljena je od gornjeg ruba štita 2 modularne jedinice. Kolac križa udaljen je od lijeve i desne ivice štita 2 modularne jedinice. Za svečanu službenu uporabu ističe se grb na renesansnom štitu posebno oblikovan (uglovi, sredina gornjeg ruba i dno su zašiljeni), obrubljen i odozdo ukrašen bočnim uvojcima i središnjim stiliziranim cvijetom ljiljana povezan s križem bijelom lentom na postamentu.]
Odobreni opis zastave: [Zastava Grada Pule je pravokutnik zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. Krakovi križa dodiruju rubove zastave. Omjer duline i visine zastave je 2 : 1, odnosno 10 : 5 modularnih jedinica. Debljina kolca i grede križa jednaka je 1 modularnoj jedinici. Greda križa udaljena je od koplja (tj. od lijeve ivice) 3 modularne jedinice. Kolac križa udaljen je od gornje i donje ivice zastave po 2 modularne jedinice.]
Opisi grba: Grb Grada Pule je štit zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. Krakovi križa dodiruju rub štita. Omjer širine i visine štita je 5:6 modularnih jedinica. Debiljina kolca i grede jednaka je 1 modularnoj jedinici. Greda križa udaljena je od gornjeg ruba štita 2 modularne jedinice. Kolac križa udaljen je od lijeve i desne ivice štita 2 modularne jedinice. Za svečanu službenu uporabu ističe se grb na renesansnom štitu posebno oblikovan (uglovi, sredina gornjeg ruba i dno su zašiljeni), obrubljen i odozgo ukrašen bočnim uvojcima i središnjim stiliziranim cvijetom ljiljana povezan sa križem bijelom lentom na postamentu. (Čl. 7, Odluka 1993.)
Grb Grada Pule je štit zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. Krakovi križa dodiruju rub štita. Za svečanu službenu uporabu ističe se grb na renesansnom štitu posebno oblikovan (uglovi, sredina gornjeg ruba i dno su zašiljeni), obrubljen i odozgo ukrašen bočnim uvojcima i središnjim stiliziranim cvijetom ljiljana povezan sa križem bijelom lentom na postamentu. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Grada Pule je pravokutnik zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. Krakovi križa dodiruju rubove zastave. Omjer dužine i visine je 2:1, odnosno 10:5 modularnih jedinica. Greda križa udaljena je od koplja (tj. lijeve ivice) 3 modularne jedinice. Kolac križa udaljen je od gornje i donje ivice zastave po 2 modularne jedinice. (Čl. 10, Odluka, 1993.)
Zastava Grada Pule je pravokutnik zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: fotografija zastava istaknutih u Puli, kolovoza 1998. (autor)
Grb i zastava - Obilježja Grada Pule, Službene stranice Grada Pule, www.pula.hr, 14.01.2006.
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), str. 54.
Marijan Grakalić: Grbovi hrvatskih gradova u Istri (Pazin - Pula - Motovun - Rovinj), Hrvatski iseljenički zbornik, 1992, 88-92.
(Odluka o uporabi i načinu zaštite grba i zastave Općine Pula, Službene novine Općine Pula, br. 9/1992.)
Odluka o grbu i zastavi Grada Pule, 12.11.1993, Službene novine Grada Pule, br. 9/1993, str. 343-346.
Mišljenje o povijesnom grbu grada Pule, Arheološki muzej Istre, 14.12.1993, (br. 969/93 i 969/1), Digitalizirani dokumenti AMI 1991. - 1993., ami.arhivpro.hr, 20.12.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/25, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 03.01.1994.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Pule, 03.08.2000, Službene novine Grada Pule, br. 6/2000, str. 105-106.
Statut Grada Pule (pročišćeni tekst), 07.11.2006, Službene novine Grada Pule, br. 9/2006, 08.11.2006.
Plan i raspored lokacija za postavu zastava na javnim površinama na području Grada Pule, 04.10.2007, Službene novine Grada Pule, br. 12/2007, str. 314.
Odluka o isticanju i održavanju zastava na području Grada Pule, 04.10.2007, Službene novine Grada Pule, br. 12/2007, str. 314-315.
Statut Grada Pula - Pola, 14.07.2009, Službene novine Grada Pule | Bollettino ufficiale della Città di Pola, br. 7/2009, 15.07.2009.
Odluka o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula za radove na postavi i održavanju natpisnih oznaka ulica, trgova i parkova, Gradonačelnik, 01.02.2012, www.pula.hr
Odluka o odobrenju uporabe zastave Grada Pule, Gradonačelnik, 24.03.2012, www.pula.hr
Statut Grada Pula - Pola (pročišćeni tekst), 05.04.2013, Službene novine Grada Pule | Bollettino ufficiale della Città di Pola, br. 1/2013, 05.04.2013.
(Decreto 1930-09-01 DCG [=Decreto del Capo del Governo], riconoscimento di stemma), (Decreto 1941-12-26 DCG, riconoscimento di corona comitale), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Grb Pule sličan je drugim jednostavnim grbovima s križem tako čestim u Istri, ali ipak kombinacija boja ovdje je jedinstvena u zelenom štitu zlatni križ. Ranije su korištene i druge kombinacije boja, crveni križ na bijelom ili plavom, ali tijekom godina Pula je krositila i više drugih grbova, a nastariji zabilježeni je iz 1431. obiteljski grb Castropola: u crvenom dvije zlatne grede. Smatra se da je zeleno-zlatna inačica u ovalnom štitu uvedena tijekom francuske vladavine početkom XIX. st. prema bojama livreje pulskih knezova Castropola. Zeleni grb sa zlatnim križem i zidanom krunom iznad štita konačno je potvrđen 1846. i 1930. tijekom talijanske uprave, a od 1941. do 1947. grad na grbu nosi grofofsku krunu s devet kuglica.
Uz službeni oblik grba u jednostavnom srcolikom štitu bez obruba, propisan je i svečani oblik grba koji ima zlatni rub u obliku renesansnog ornamenta, s dva uvojka na gornjim uglovima i stiliziranim ljiljanom te bijelom vrpcom u zaglavlju i šiljkom u dnu. Oblik koji se pak koristi u službenim zaglavljima njihova je kombinacija - sa žutim obrubom i šiljkom u dnu, iako nije formalno propisan.
Zastava Pule također je netipična, iskačući iz obrasca utvrđenog za hrvatske gradske zastave, prema kojem zastave moraju biti jednobojne sa grbom. Zastava Pule je zelena sa žutim latinskim križem. Širina krakova kiža je 1/5 širine zastave, a dužina zelenog polja u uglu je 3/5 širine zastave.


Pula, 196x. ? – 1990.

[Pula, 196x. ? – 1990.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pula, 196x. ? – 1990.]
[Pula, 196x. ? – 1990.]
Prihvaćena: oko 1969. ?
Napuštena: 1990.
Izvori: Turistički vodič Pula, 1988.
Foto u Puli, Anton Jansen, ur. "Vlaggen", 05.07.1986 (Jan Mertens, 06.09.2010)
Info Edi Puh, 20.10.2012.

Nakon drugog svjetskog rata Pula je prestala koristiti svoj povijesni grb s križem. Od oko 1969. upotrebljavan je plavi grb s bijelim prikazom pulske Arene (rimskog amfiteatra), te s valovima u dnu i crvenom petokrakom u gornjem lijevom uglu. Zastava je bila plava s grbom u sredini, a korištena je i u ukomitoj inačici. Zastava se obično isticala zajedno s zastavama SFRJ, SR Hrvatske i talijanske nacionalnosti (sa zvijezdom).
Pula je usvojila nove simbole 1992., ali pojedinosti za sada nisu poznate.
Između oko 1958. i 1969. korištena je drugačija inačica grba, u plavom samnitskom štitu unutar bijelog obruba od konopca prikazana je Arena i ispred nje zlatna prova teretnog broda u izgradnji uz dizalicu te crvena petokraka u lijevom uglu.


Brioni Maggiore, 1933. – 1945.

Veliki Brijun

[Brioni Maggiore, 1933. – 1945.]
[Brioni Maggiore, 1933. – 1945.]


Prihvaćena: 1. veljače 1940.
Odobreni blazon grba: Tagliato, nel 1o d’azzurro alla stella d’oro contornata in cerchio da altre quattordici stelle piu piccole dello stesso; nel 2o di verde ai resti di un tempio romano d’oro. Capo del Littorio di rosso (porpora) al Fascio Littorio d’oro circondato da due rami di quercia e d’alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. (RD ¸1942-11-23 :Giovinazzo)
Odobreni opis zastave: ... drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI BRIONI MAGGIORE". Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sara ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sara rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento. (RD ¸1942-11-23 :Giovinazzo)
Napuštena: 1945.
Izvori: (Decreto 1940-02-01 RD [=Regio Decreto], concessione di stemma e gonfalone), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.
(Decreto 1942-11-23 RD [=Regio Decreto], concessione di stemma e gonfalone), Giovanni Giovinazzo: "Comune di Brioni Maggiore (gia Provincia di Pola ora Croazia)", Araldica Civica, www.araldicacivica.it, [n. d. ] (2015)

Brijunsko otočje, koje danas teritorijalno pripada gradu Puli, izdvojeno je 1933. u zasebnu općinu, iz tadašnje općine Pola. Općina je 1935. usvojila grb: u zelenom petnaest zlatnih petokrakih zvijezda, srednja veća od ostalih, u plavoj ljevokosoj gredi između fascija i zlatnih ruševina rimskog hrama, nadvišen srebrnom zidanom krunom i uobičajenim vijencem od grančica hrasta i masline povezanih trobojnom vrpcom. heradličke su vlasti ovo rješenje odbile te je kasnije usvojeno novo: ljevokoso raskoljen u plavome zlatna petokraka zvijezda okružena s četrnaest manjih zvjezda i u zelenom ruševine rimskog hrama te liktorskog zaglavlje, također sa srebrnom zidanom krunom i uobičajenim vijencem. Dodijeljen je dekretom 1940. (prema Giovinazzu 1942.) zajedno s odgovarajućim gonfalonom plave boje s tri repa trokutastih krajeva i ureza među njima, s grbom u sredini, imenom općine u luku iznad i vitičastim ornamentom uokolo.Rovinj – Rovigno

[Rovinj – <I>Rovigno</I>] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rovinj – <I>Rovigno</I>]
[Rovinj – <I>Rovigno</I>] [Rovinj – <I>Rovigno</I>]
Prihvaćena: grb: 29.3.1994, zastava: 12.7.1996     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Grada Rovinja, u skladu sa svojom povijesno-heraldičkom tradicijom, sastoji se od slijedećih elemenata: A) ŠTIT 1. Oblik: šiljast sa zlatnim obrubom čiji gornji rub ulazi u krug krune. 2. Heraldička figura: u srebru (u bijelom) jasno crveni križ sa blago uvinutim krakovima, koji se križaju u srcu štita. Okomiti krak od desnog kuta podnožja od desnog kuta podnožja proteže se do gornjeg ruba između točke i lijevog kuta glave: vodoravni krak se proteže od desnog do lijevog ruba. B) KRUNA GRBA: oblikovana je kao krug na kojem se otvaraju osam vratiju (pet vidljivih) sa dva kordona na rubovima i koji drži osam tornjeva (pet vidljivih) povezanih spojnim bedemom, sve u zlatnoj boji, osim vratiju koja su crna, te zasjena s crnim točkastim rasterom. (Čl. 5, Odluka, 1994.)
Grb Grada Rovinja u skladu sa svojim povijesno-heraldičkom tradicijom sastoji se od slijedećih elemenata: A) ŠTIT 1. Oblik: šiljast sa zlatnim obrubom čiji gornji šiljasti rub ulazi u krug krune. 2. Heraldistička figura: u srebru (u bijelom) jasno crveni križ sa blago uvinutim krakovima koji se križaju u srcu štita. Okomiti krak od desnog kuta podnožja proteže se do gornjeg ruba između točke i lijevog kuta glave; vodoravni krak se proteže od desnog do lijevog ruba. B) KRUNA GRADA Oblikovana je kao krug na kojem se otvaraju osam vratiju (pet vidljivih) sa dva kordona na rubovima i koji drži osam tornjeva (pet vidljivih) povezanih spojnim bedemom, sve u zlatnoj boji, osim vratiju koja su crna, te zasjena s crnim točkastim rasterom. (Čl. 3, Odluka, 1996.)
Lo stemma della Citta di Rovigno, in conformita alla sua tradizione storico-araldica, e composto dai seguenti elementi: A) SCUDO 1. Forma: scudo appuntato con bordura in oro il cui orio superiore a punta entra nel cerchio della corona. 2. Figura araldica: d'argento (bianco) croce di colore rosso vermiglio con i bracci leggermente inclinah che si incrociano al centro dello scudo: il verticale dall'angolo destro della base fino al bordo superiore tra il punto e l'angolo sinistro del capo; l'orizzontale dal bordo destro a quello sinistro. B) CORONA DELLA CITTA' E' formata da un cerchio sul quale si aprono otto posterle (cinque visibili) con due cordoni sui margini e che sostiene otto torri (cinque visibili) collegate da una cortina, tutto di color oro, eccetto le posterle che sono di colore nero e le ombreggiature con retino nero punteggiato. (Art. 3, Delibera, 1996.)
Znak sadrži grb grada Rovinja koji se sastoji od štita bijele boje sa zaobljenim crvenim križem. (Čl. 4, Statut TZ, 2009.)

Opisi zastave: Opis zastave i stijega: Na zastavi grada Rovinja stoji grb na plavoj pozadini, na lijevoj strani vertikalno nalaze se listovi hrasta sa plodovima zlatne boje, a na desnoj maslinovi listovi sa plodovima zlatne boje. Na stijegu Grada Rovinja nalazi se grb Grada na indigo plavoj pozadini, koja u gornjem dijelu prelazi u tirkiznoplavu, a ispod grba stoji natpis "Grad Rovinj - Citta' di Rovigno". Desnu stranu stijega čini obrub sa vertikalno postavljenim maslinovim listovima sa plodovima zlatne boje, a lijevu stranu stijega čini obrub sa vertikalno postavljenim listovima hrasta s plodovima zlatne boje. Donji dio stijega završava sa tri kraka (rezani dio), a na srednjem najdužem kraku nalazi se poluotvoreni nar zlatne boje, a svi krakovi završavaju zlatnim resama. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Descrizione della bandiera e del gonfalone: Sulla bandiera della Citta di Rovigno si trova lo stemma sullo sfondo di colore blu; sulla parte sinistra, in posizione verticaie, ci sono foglie di quercia con relativi frutti di color oro, e su quella destra foglie d'ulivo con frutti di color oro. Sul gonfalone della Citta di Rovigno si trova lo stemma sullo sfondo di color blu indaco, che nella parte superiore diventa blu turchese, sotto il quale si trova la scritta "Citta di Rovigno - Grad Rovinj". La bordura destra del gonfalone, in posizione verticaie, e composta da foglie d'ulivo con frutti di color oro, mentre la bordura sinistra, pure in posizione verticaie, e composta da foglie di quercia con frutti di color oro. La parte inferiore del gonfalone termina con tre bracci (parte tagliata); su quello piu lungo si trova un melograno semiaperto di color oro. Tutti i bracci terminano con nappe color oro. (Atr. 7, Delibera, 1996.)

Izvori: fotografija svečane zastave na: Grad Rovinj - Citta' di Rovigno http://www.rovinj.hr/ 25. 12. 2000.
fotografija Tomislav Šipek, 2003.
Antonio Pauletich, Giovanni Radossi: Stemmi dei podestà e di famiglie notabili di Rovigno, Antologia della opere premiate dal concorso Istria Nobilissima, Rijeka-Trst, 1970, 126-130.
Marijan Grakalić: Grbovi hrvatskih gradova u Istri (Pazin - Pula - Motovun - Rovinj), Hrvatski iseljenički zbornik, 1992, 88-92.
Natječaj za izbor najkvalitetnijeg grba, zastave i drugih znamenja Grada Rovinja, 19.10.1993. s prilogom "Oblikovanje vizualnog identiteta Grada Rovinja"
Odluka o grbu Grada Rovinja – Delibera sullo stemma della Citta di Rovigno, 29.03.1994, Službeni glasnik Grada Rovinja – Bollettino ufficiale della Citta' di Rovigno, br. – nr. 2/1994.
Odluka o grbu, zastavi, stijegu i imenu Grada Rovinja – Delibera sullo stemma, la bandlera, il gonfalone e il nome della Citta di Rovigno, 12.07.1996, Službeni glasnik Grada Rovinja – Bollettino ufficiale della Citta' di Rovigno, br. – nr. 5/1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i stijegu i imenu grada Rovinja – Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sullo stemma, la bandiera, il gonfalone e il nome della citta' di Rovigno, 18.06.1999, Službeni glasnik Grada Rovinja – Bollettino ufficiale della Citta' di Rovigno, br. – nr. 4/1999.
Statut Grada Rovinja – Rovigno – Statuto della Citta di Rovinj – Rovigno, 22.10.2009, Službeni glasnik Grada Rovinja – Bollettino ufficiale della Citta' di Rovigno, br. – nr. 4/2009.
Statut Turističke zajednice Grada Rovinja – Rovigno – Statuto della Comunita turistica della Citta di Rovinj – Rovigno, 23.12.2009, Službeni glasnik Grada Rovinja – Bollettino ufficiale della Citta' di Rovigno, br. – nr. 1/2020.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi, stijegu i imenu Grada Rovinja – Rovigno – Delibera di modifica alla Delibera sullo stemma, sulla bandiera, sul gonfalone e sul nome della Citta di Rovinj – Rovigno, 25.02.2010, Službeni glasnik Grada Rovinja – Bollettino ufficiale della Citta' di Rovigno, br. – nr. 2/2010.
Statut Grada Rovinja – Rovigno (pročišćeni tekst) – Statuto della Citta di Rovinj – Rovigno (testo emendato), 26.11.2015, Službeni glasnik Grada Rovinja – Bollettino ufficiale della Citta' di Rovigno, br. – nr. 11/2015.
Korespondencija s Gradom, 10.09.2015.
(Decreto 1938-02-02 DCG [=Decreto del Capo del Governo], riconoscimento di stemma e gonfalone), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Grb Rovinja je srebrni štit sa crvenim križem, kao što je to slučaj i s nekim drugim istarskim gradovima. Posebnost rovinjskog križa su njegove povijene grede, koje vjerojatno potječu iz prikaza grba u konkavnom ovalnom štitu tipičnom za talijanski heraldički utjecaj. Suvremeno se likovno rješenje s ukošenom gredom počinje koristiti u XIX. stoljeću. No, najstariji prikazi grba koji se datiraju u XIII. stoljeće sadrže nar na grani, zna se iz dokumenta iz 1208. da tada još grad nije imao grba ni pečata.
Zastava Rovinja je plava s grbom u sredini okruženim s dva stupca zlatnog lišća hrasta i lovora. Zabilježena je i okomita zastava s jednim parom listovnih ornamenata. Svečana zastava je promjenjive nijanse plave boje od svijetle na vrhu prema tamnoj na dnu, sadrži grb iznad imena grada na hrvatskom i talijanskom u dva reda, između okomitih pruga hrastovog i maslinovog ornamenta. Na dnu ima tri pravokutna repa, u srednjem, dužem, je prikazan poluotvoreni nar.


Rovinj, oko 1920.

Rovigno

[Rovinj, oko 1920.] [Normal] 2:3~ [Državna zastava na kopnu] [Rovinj, oko 1920.]
U upotrebi: od 1890.
Napuštena: oko 1945.
Izvor: postcard and coats of arms from http://digilander.libero.it/arupinum 2001

Krajem XIX. stoljeća i tijekom talijanske uprave do kraja Drugog svjetskog rata ustalio se prikaz grba okrunjenog heraldičkom krunom i okruženog grančicama lovora i hrasta. Već na prijelazu stoljeća zabilježena je plava zastava sa štitom grba u sredini. Grb općine Rovigno d'Istria je priznat dekretom 1938. te je utvrđen gonfalon, za sada nepoznatih detalja.Umag – Umago

[Umag – <I>Umago</I>] [Normal] [Okomita] 1:2 | 1:3 | 1:6 [Državna zastava na kopnu] [Umag – <I>Umago</I>]
[Umag – <I>Umago</I>]
[Umag – <I>Umago</I>] [Umag – <I>Umago</I>] [Umag – <I>Umago</I>]
Prihvaćena: 25. studenog 1993.     Odobrena: 28. prosinca 1993. [P]
Odobreni blazon grba: [Grb Općine Umag je povijesni grb grada Umaga u obliku štita. Općinski grb sadrži u štitu na tirkiznom (plavom) polju žutog (zlatnog) lava okrenutog u lijevo i s glavom okrenutom prema gledatelju. Lav stoji na dvjema kulama bijele (srebrne) boje, koje se izdižu iz mora modre boje sa dvije bijele crte koje prate oblik valova. Štit je obrubljen trakom bijele (srebrne) boje.]*
Odobreni opis zastave: [Zastava Općine tirkizne (plave) je boje s grbom općine i obrubljena je žutom (zlatnom) trakom. Omjer dužine i širine zastave je 1:2. Grb je u gornjoj polovini zastave, a najniža točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine grba i zastave je 1:3.]*
Opisi grba: Grb općine Umag povijesni je grb grada Umaga u obliku štita. Općinski grb sadrži u štitu na tirkiznom (plavom) polju žutog (zlatnog) lava okrenutog u lijevo i s glavom okrenutom prema gledaocu. Lav stoji na dvjema kulama bijele (srebrne) boje, koje se izdižu iz mora modre boje sa dvije bijele crte koje prate oblik valova. Štit je obrubljen trakom bijele (srebrne) boje. (Čl. 5, Odluka, 1993.)
Grb Grada Umaga povijesni je grb čija je osnovica lav koji stoji na dvjema kulama. Kule niču iz valova Jadranskog mora. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine tirkizne (plave ) je boje s grbom općine i obrubljena je žutom (zlatnom) trakom. Omjer dužine i širine zastave je 1:2. Grb je u gornjoj polovini zastave, a najniža točka grba poklapa se točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širina grba i zastave je 1:3. Zastava općine može se izraditi i u omjerima 1:3 i 1:6 s tim da je položaj grba u gornjoj trećini kod omjera 1:3, odnosno središte grba je u sjecištu dijagonala gornje trećine zastave kod omjera 1:6. Zastava općine može se izraditi u omjerima 2:1 i 3:1 s tim da se položaj i veličina grba u zastavi mijenja. Središte grba je u sjecištu dijagonala lijeve polovine odnosno lijeve trećine zastave. U oba slučaja omjer širine grba i zastave je u zlatnom rezu (1:1,62). (Čl. 8 i 9, Odluka, 1993.)
Zastava Grada Umaga tirkizne je boje u čijem je sastavu gradski grb. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Grad Umag www.grad-umag.hr 17.10.2003.
Odluka o grbu i zastavi općine Umag, 25.11.1993.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/21, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 28.12.1993.
(Statut Grada Umaga, 04.04.1997.)
Statut Grada Umaga, 4.12.2001, Službene novine Grada Umaga, www.grad-umag.hr
Statut Grada Umaga, 17.08.2009, Službene novine Grada Umaga – Gazuetta ufficiale della Citta di Umago, br. 9/2009, 19.08.2009.
Statut Grada Umaga (pročišćeni tekst), 30.09.2013, Službene novine Grada Umaga – Gazuetta ufficiale della Citta di Umago, br. 14/2013, 17.10.2013.

Grb Grada Umaga povijesni je grb u kojem u plavom stoji zlatni lav iznad dvije kule koje izranjaju iz valovitog mora. Zastava Umaga je tirkizna, obrubljena žutim i s grbom u polju. Propisano je pet inačica razmjera i orjentacije: vodoravne zastave u razmjeru 1:2 i 1:3 s grbom u sredini prvog kvadrata i okomite zastave u razmjeru 1:2 i 1:3 s dnom grba u dnu prvog kvadrata te 1:6 s grbom u sredini prva dva kvadrata. Ministartsvo je odobrilo dizajn među nekoliko njih odobrenih prije uspostave standardiziranih pravila. Likovno rješenje grba je kasnije ponešto izmijenjeno, bez promjene odluke. Originalno rješenje se, čini se, više ne koristi; vidi dolje.

Do 1997. Umag je imao status općine.
* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.


Umag – Umago, inačica

[Umag – <I>Umago</I>, inačica] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 | 1:3 | 1:6 [Državna zastava na kopnu] [Umag – <I>Umago</I>, inačica]
[Umag – <I>Umago</I>, inačica]
[Umag – <I>Umago</I>, inačica] [Umag – <I>Umago</I>, inačica] [Umag – <I>Umago</I>, inačica]
Prihvaćena: oko 1995. ?
Izvori: Informacija Tomislav Šipek, 11.11.2003.
Grad Umag www.grad-umag.hr 17.10.2003.
Statut Grada Umaga, 4.12.2001, Službene novine Grada Umaga, www.grad-umag.hr
Statut Grada Umaga, 17.08.2009, Službene novine Grada Umaga – Gazuetta ufficiale della Citta di Umago, br. 9/2009, 19.08.2009.
Statut Grada Umaga (pročišćeni tekst), 30.09.2013, Službene novine Grada Umaga – Gazuetta ufficiale della Citta di Umago, br. 14/2013, 17.10.2013.

Tijeko 90-ih godina XX. stoljeća grad je promijenio likovno rješenje grba, zadržavajući istu odluku i opći opis (blazon) grba. Novo rješenje razlikoje se samo u pojedinostima unutrašnjih detalja grba, npt. lice lava, linije kula i prikaz valova. Novo rješenje koristi se u svim varijacijama propisane zastave, kao i prilično konzistentno u svim uporabama od strane gradske uprave. PLava boja koja se koristi razlikuje se od svjetlo od vrlo tamno plave.Vodnjan – Dignano

[Vodnjan – <I>Dignano</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vodnjan – <I>Dignano</I>]
[Vodnjan – <I>Dignano</I>] [Vodnjan – <I>Dignano</I>]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Opis grba: Grb Grada Vodnjana je povijesni grb Vodnjana, čini ga šiljati štit s crvenim križem u bijelom polju iznad kojega stojii "gradska kruna", sukladno povijesnim izvorima i pravilima heraldike. (Čl. 4, Statut, 2008; Čl. 4, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Grada Vodnjana je pravokutnik žute boje u središtu kojeg stoji šiljati štit s crvenim križem u bijelom polju. (Čl. 4, Statut, 2009.)
Izvori: autorovo opažanje u Vodnjanu, 1999.
Grad Vodnjan www.vodnjan.hr 25.10.2003
Nacional, 14.07.1999, str. 42
Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
(Statut Opcine Vodnjan – Comune di Dignano, Službene novine Grada Pule, br. 3/1996.)
(Statut Opcine Vodnjan (pročišćeni tekst), Službene novine Opcine Vodnjan, br. 2/2002.)
Statut Grada Vodnjana – Citta di Dignano, 08.05.2008, Službene novine Grada Vodnjana, br. 3/2008, 09.05.2008.
Statut Grada Vodnjana, 01.07.2009, Službene novine Grada Vodnjana, br. 2/2009, 02.07.2009.
Korespondencija s Gradom, 12.08.2015.
(Decreto 1936-02-35 DCG [=Decreto del Capo del Governo], riconoscimento di stemma e gonfalone), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Grb Vodnjana je u srebrnom polju crveni križ, kao i kod još nekih istarskih gradova i mjesta. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je tamno žuti (narančasti) gonfalon s grbom u sredini okrunjenim zidanom krunom i okružen maslinovom i hrastovom grančicom povezanima plavom vrpcom, te u dnu lučnim natpisom imena općine u dva reda, na hrvatskom i talijanskom. Provotni natpis Općina Vodnjan/Comune di Dignano, izmjenjen je 2003. kad je Vodnjan dobio status grada u Grad Vodnjan/Città di Dignano. Stolna zastavica pravokutna je inačica svečane zastave (obične žute boje).
Gradske službe tvrde da osim statutarnih odredbi, grad nije usvojio odluku o grbu i zastavi i nije ishodio odobrenje Ministarstva.
Tijekom talijanske uprave, općina Dignano d'Istria dobila je 1936., odnosno, priznat joj je grb i dodijeljen gonfalon. Pojedinosti tog dekreta nisu poznate.


Vodnjan – Dignano, oko 1995. – 2003.

[Vodnjan – <I>Dignano</I>, oko 1995. – 2003.]

Simboli Vodnjana usvojeni su oko 1995. kada je Vodnjan imao status općine. Tada je svečana zastava imala primjeren natpis.[Prethodna stranica: Istarska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Istria County - Cities][Slijedeća stranica: Istarska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.