[Prethodna stranica: Istarska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Istria County - Communities][Slijedeća stranica: Dubrovačko-neretvanska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 27. prosinca 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Istarske županije. Legenda: Gr. = Gračišće, KL = Kaštelir - Labinci, SN = Sveta Nedelja, SP = Sveti Petar u Šumi, Sv. = Svetvinčenat, TV = Tar - Vabriga, Vi. = Vižinada

Istarska županija - općine


 1. Bale – Valle
 2. Barban
 3. Brtonigla – Verteneglio
 4. Cerovlje
 5. Fažana – Fasana
 6. Funtana – Fontane
 7. Gračišće
 8. Grožnjan – Grisignana
 9. Kanfanar
 10. Karojba
 11. Kaštelir - Labinci – Castelliere - Santa Domenica
 12. Kršan
 13. Lanišće
 14. Ližnjan – Lisignano
 15. Lupoglav
 16. Marčana
 17. Medulin
 18. Motovun – Montona
 19. Oprtalj – Portole
 20. Pićan
 21. Raša
 22. Sveta Nedelja
 23. Sveti Lovreč
 24. Sveti Petar u Šumi
 25. Svetvinčenat
 26. Tar - Vabriga – Torre - Abrega
 27. Tinjan
 28. Višnjan
 29. Vižinada
 30. Vrsar
 31. Žminj

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997. novoustrojene su općine Karojba i Kaštelir - Labinci, godine 2000. općina Fažana, a 2006. Funtana i Tar - Vabriga.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Bale – Valle

[Bale – <I>Valle</I>] [Alternacija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bale – <I>Valle</I>] [Bale – <I>Valle</I>]
[Bale – <I>Valle</I>]
[Bale – <I>Valle</I>] [Bale – <I>Valle</I>]
Prihvaćena: 7. ožujka 1996.     Odobrena: Nepoznato.
Opisi grba: Grb Općine Bale sukladno sa svojom povijesno-heraldičkom tradicijom sastoji se od: ŠTIT a) oblik: elipsastog oblika na način da se elipsa proteže od podnožja ka vrhu b) heraldička figura: u polju elipse koja je crvene boje nalazi se nepravilan križ bijele boje čiji su kraci na mjestu križanja uži od završetka oba kraka. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Općina Bale ima i svoj svečani grb koji ima izgled opisan u članku 6 ove Odluke s tim da se iznad grba nalazi petokraka kruna a ispod grba pravilno se križaju dvije maslinove grančice koje su u podnožju grba spojene. (Čl. 3 (6A); Odluka o izmjeni, 1996.)

Opisi zastave: Zastava Općine Bale ima slijedeći izgled: a) opis: boja zastave je azurno plava dok se u sredini zastave nalazi povijesni grb Općine Bale iz čl. 6. ove Odluke, b) dimenzije: 1:2 (Čl. 9, Odluka, 1996.)
Na stijegu Općine Bale nalazi se svečani grb Općine iz članka 6 A ove Odluke. Iznad petokrake krune svečanog grba stoji natpis: "Općina Bale - Comune di Valle" Donji dio stijega završava sa tri kraka (rezani dio), a srednji krak je ujedno i najduži. (Čl. 4 (9), Odluka o izmjeni, 1996.)

Izvori: skanirani materijali ljubaznošću Sergio Ostuni, 1998.
Općina Bale, www.bale-valle.hr, 06.07.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Bale, 07.03.1996.
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Bale, 01.08.1996.
Statut Općine Bale, 10.10.2001, Službeni glasnik Općine Bale, br. 2/2001, www.bale-valle.hr, 31.08.2009.
Statut Općine Bale, 19.08.2009, Službeni glasnik Općine Bale, br. 5/2009, www.bale-valle.hr, 01.06.2012.

Grb Bala je u crvenom polju bijeli križ unutra zaobljenih krajeva. Štit je ovalan u zlatnom obrubu, nadvišen zlatnom krunom i okružen lovorovim grančicama. Zastava je plava s grbom u sredini. Zabilježeno je i nekoliko inačica okomitih gonfalona koji završavaju trokutasto sa zlatnim resama i s različitim natpisima.

Tradicionalno talijansko ime mjesta je Valle d'Istria.


[] (1) [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
[] (2) [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: oko 1995. ?

U 90-im godinama 20. stoljeća koristile su se svijetlo plave zastave, a zabilježena je i svečana zastava s crvenim obrubom.Barban

[Barban] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Barban]
[Barban] [Barban]
Prihvaćena: 28. studenog 2006.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Odobreni blazon grba: U zlatnom/žutome iznad plave vode crveni most nadvisuje zelena greda; glava štita: u zlatnome/žutome tri crna brka (barbe).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje s grbom općine do koplja.
Opisi grba: Grb Općine Barban je povijesni grb Općine Barban. Grb Općine Barban je pravokutnik pri dnu zaobljen, a u središtu završava sa zašiljenim dnom. U zlatnom (žutom) štitu ima zeleni pojas (greda) iznad kojeg su tri crna uspravna brka (barbe), a ispod pojasa crveni most nad plavom vodom. (Čl. 7, Odluka, 2006; Čl. 9, Statut, 2009.)
Grb Općine je povijesni grb Općine Barban. Grb Općine je pravokutnik čije su bočne stranice pri dnu zaobljene i u središtu završavaju zašiljenim dnom. U zlatnom (žutom) štitu je zeleni pojas (greda), iznad kojeg su tri crna uspravna brka (talijanski: barbe), a ispod pojasa crveni most nad plavom vodom. (Čl. 9, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Barban je pravokutnik crvene boje u kojem je povijesni grb Općine Barban. Omjer visine i dužine zastave je 1:2, odnosno 5:10 modularnih jedinica. Povijesni grb Općine Barban smješten je u lijevom dijelu zastave, bliže koplju, udaljen od vrha, dna i bočne stranice jednu modularnu jedinicu. (Čl. 10, Odluka, 2006; Čl. 10, Statut, 2009.)
Zastava Općine je pravokutnik crvene boje u kojem je povijesni grb Općine Barban, opisan u čl. 9. ovoga Statuta. Omjer visine i dužine zastave je 1:2, odnosno 5:10 modularnih jedinica. Povijesni grb Općine Barban smješten je u lijevom dijelu zastave, bliže koplju, udaljen od vrha, dna i bočne stranice jednu modularnu jedinicu. (Čl. 10, Statut, 2013.)

Izvori: Info Denis Kontošić, prof.ing., Mayor of Barban, 14.10.2004.
Info Renato Turcinov, Pula, 16.11.2006.
Statut Općine Barban, 02.02.2006, Službene novine Općine Barban, br. 9/2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Barban, 28.11.2006, Službene novine Općine Barban, br. 10/2006, 29.11.2006, str. 252-254
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/64, URBROJ: 515-10/06-06-4, 03.05.2006.
Statut Općine Barban, 30.07.2009, Službene novine Općine Barban, br. 2/2009.
Statut Općine Barban, 14.03.2013, Službene novine Općine Barban, br. 22/2013.
Attilio Krizmanić: Gli stemmi di Barbana, Atti, 29 (1999 [2000]), 523-549
"Izvještano-tematska konvencija SDP-a Barban - 7.3.2008.", SDP Istre, www.sdpistre.org, 07.03.2008.
"Barban: Obilježen Dan općine, plaketa jahaču Osipu", Glas Istre, 08.12.2013.

Grb općine Barban povijesni je grb Barbana: u zlatnom polju zelena greda, iznad tri crne brade, ispod crveni most nad plavom vodom. Zastava je crvena s grbom postavljenim uz koplje. Brade (lokalno zvane barbe) u grbu pučkom etimologijom opisuju ime općine, koja je zapravo ime dobila prema staroj rimskoj obitelji Parpanus (prema R. Matijašić: "Antičko naslijedje u toponimiji Istre").
Svečana zastava zabilježena je u uporabi barem od 2013. godine, tamno crveni je gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa, s grbom u sredini u suvremenom obliku štita, ukrašen s tradicionalnom zidanom krunom i hrastovim grančicama (usp. inačicu u uporabi prije 2004. dolje) u sredini te s imenom općine u dva reda iznad. Stolna zastavica (barem od 2008.) je inačica svečane zastave pojednostavljenog oblika zastavnog polja okomitog s trokutastim slobodnim krajem.


Barban, 2004. – 2006.

[Barban, 2004. – 2006.] [Prijedlog] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 2004.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine je pravokutnik čije su bočne stranice pri dnu zaobljene i u središtu završavaju zašiljenim dnom. U zlatnom (žutom) štitu je zeleni pojas (greda), iznad kojeg su tri crna uspravna brka (barbe), a ispod pojasa crveni most nad plavom vodom. (Čl. 9, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava Općine je pravokutnik crvene boje u kojem je povijesni grb Općine Barban. Omjer visine i duţine zastave je 1:2, odnosno 5:10 modularnih jedinica. Povijesni grb Općine je smješten bliže koplju, udaljen od bočne stranice dvije modularne jedinice te od gornje stranice jednu modularnu jedinicu. (Čl. 10, Statut, 2006.)
Napuštena: 28. studenog 2006.
Izvori: Info Denis Kontošić, prof.ing., načelnik Općine Barban, 14.10.2004.
Info Renato Turcinov, Pula, 16.11.2006.
Statut Općine Barban, 02.02.2006, Službene novine Općine Barban

Današnji grb Barbana usvojen je 2004. godine uz zastavu u kojoj se nalazio pomaknut ka koplju i prema vrhu. Kasnije je to promjenjeno na zahjev središnjih vlasti tako da je grb jednako udaljen od gornjeg, kopljenog i donjeg ruba zastave. Zastava sa grbom u uglu zapravo nije nikada izrađena.


Barban, oko 1995.

Zastava nepoznata. [Barban, oko 1995.]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Izvori: Općina Barban www.barban.hr 24.10.2003
Barbanski glasnik, Općina Barban www.barban.hr

Do nedavnog usvajanja suvremeno oblikovanog grba korištena je inačica više utemeljena na povijesnom obrascu.Brtonigla – Verteneglio

[Brtonigla – <I>Verteneglio</I>]
[Brtonigla – <I>Verteneglio</I>]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 9. srpnja 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Brtonigla je povijesni grb u obliku štita koji na gornjoj strani ima plavo more, u sredini polje vinograda zelene boje okruženo sa 16 (šesnaest) maslina i 2 (dva) čempresa, koje križ crvene boje dijeli na četiri dijela. Rubovi polja su žute, a podloga štita je bijele boje. (Čl. 5, Odluka, 1993.)
Grb Općine Brtonigla je povijesni grb u obliku štita koji na gornjoj strani ima plavo more, u sredini polje vinograda zelene boje okruženo sa 16 (šesnaest) maslina i 2 (dva) čempresa, koje križ crvene boje dijeli na 4 (četiri) dijela. Rubovi polja su žute, a podloga štita je bijele boje. (Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Brtonigla je pola bijele, a pola plave boje sa grbom u sredini. Krajevi zastave imaju oblik lastavičjeg repa. Zastava je obrubljena zlatnožutom bojom. Omjer širine i dužine je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 1993.)
Zastava Općine Brtonigla je pola bijele, pola plave boje sa grbom u sredini. U desnom gornjem kutu nalazi se maslinova grana. Iznad grba na modificiranoj podlozi ispisan je tekst Općina Brtonigla – Comune di Verteneglio. Krajevi zastave imaju oblik lastavičjeg repa. Zastava je obrubljena zlatnožutom bojom. Omjer širine i dužine je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o grbu, zastavi i lenti Općine Brtonigla, 09.07.1993.
Statut Općine Brtonigla (pročišćeni tekst), 02.04.2007, Službene novine Općine Brtonigla, br. 9/2007, 02.04.2007.
Statut Općine Brtonigla, 07.09.2009, Službene novine Općine Brtonigla, br. 25/2009, 08.09.2009.
Statut Općine Brtonigla (pročišćeni tekst), 14.05.2013, Službene novine Općine Brtonigla, br. 8/2013, 15.05.2013.
Službene stranice Općine Brtonigla, www.brtonigla-verteneglio.hr, 01.09.2009.

Grb Brtonigle koji se tradicionalno koristi prikazuje pejsaž sa kvadratnim zelenim poljem u kojem se nalazi križanje, sve unutar štita oblika kartuše. Na taj način simbolično prikazuje mjesto koje se tu nalazilo u rimsko vrijeme Hortus Niger (crni vrt). Grb se nalazi u sredini bijelo-plave zastave s raskoljenim slobodnim krajem. Iznad grba nalazi se vrpca u kojoj je ispisano ime općine na hrvatskom i talijanskom jeziku, te uz koju se nalazi maslinova grančica.
Izvorni opis zastave iz 1993. ne spominje vrpcu s natpisom i maslinovu grančicu, no nema potvrde da je takva zastava ikad izrađena.


Brtonigla – Verteneglio, prijedlog 2021.

[Brtonigla – <I>Verteneglio</I>, prijedlog 2021.]
[Brtonigla – <I>Verteneglio</I>, prijedlog 2021.]
[Prijedlog] 1:2


Dizajn: Prema crtežu u Carlo Baxa: "Blasoniario istriano. Parte seconda", 1930.
Opis grba: Grb Općine Brtonigla - Verteneglio je povijesni grb u obliku ovalnog štita koji u svojem bijelom polju ima crveni križ kojeg okružuju zeleni vrtovi i sa modrim valovitim morem na dnu štita. (Čl. 5, Statutarna odluka - prijedlog, 2021.)
Opis zastave: Zastava Općine Brtonigla- Verteneglio je bijele sa grbom iz članka 5. ove Odluke u sredini. Omjer širine i dužine je 1 : 2. (Čl. 8, Statutarna odluka - prijedlog, 2021.)
Izvori: Zaključak o utvrđivanju prijedloga grba, zastave i Statutarne Odluke o grbu i zastavi Općine Brtonigla - Verteneglio, 15.07.2021, Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio, br. 10/2021, 30.07.2021.
Statutarna odluka o grbu i zastvai Općien Brtonigla - Verteneglio (prijedlog 2021.)
Obrazloženje prijedloga Statutarne odluka o grbu i zastvai Općien Brtonigla - Verteneglio (Jedinstveni upravni odjel)

Grb je u ovalnom štitu u srebrnome crveni križ iza kojeg je prikazan zeleni obrađeni vrt s drvoredom uz rubove te u podnožju valovito plavo. Zastava je uspravna inačica bijela s grbom u sredini. Likovno rješenje odbilo je središnje državno tijelo pa je općina 2022. naručila novi crtež od tvrtke Heraldic Art iz Rijeke.


Brtonigla – Verteneglio, prijedlog 2022.

[Brtonigla – <I>Verteneglio</I>, prijedlog 2022.] [Prijedlog] 1:2 [Brtonigla – <I>Verteneglio</I>, prijedlog 2022.]
[Brtonigla – <I>Verteneglio</I>, prijedlog 2022.]
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Izvor: Info iz Općine, 2023.

Novo likovno rješenje poslano Ministarstvu na odobrenje je u pravokutno štitu u srebrnome crveni križ između četiri zelena polja obrubljena drvećem i u podnožju u plavome tri srebrne valovite niti. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je žućkasti gonfalon s grbom u sredini, imenom općine na hrvatskom i talijanskom u četiri reda iznad i grančicama masline i loze ispod. U vrijeme pisanja ove bilješke nije još bilo dobiveno odobrenje.Cerovlje

[Cerovlje]
[Cerovlje][Cerovlje]
[Okomita] 1:2~ [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 28. lipnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Cerovlje ima oblik štita žute boje koji se nalazi na stiliziranome plaštu plave, žute i zelene boje. Na gornjem dijelu štita preko žute podloge ispisana je plavim slovima riječ CEROVLJE, a polje štita ispod toga, ispunjeno je horizontalnim linijskim rasterom, također plave boje. Preko polja štita položena je grančica cera (hrasta) zelene boje sa dva ploda (žira) - žute boje. Grančica i plodovi cera prekrivaju srazmjerni dio polja štita. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Opisi zastave: Zastava Općine Cerovlje pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2 : 1, a izvedena je od poliesterskog ili pamučnog materijala u boji svijetloga okera. U daljnjem kvadratu zastave, centriran na crtu koja okomito dijeli zastavu po pola, nalazi se grb Općine Cerovlje opisan u članku 4. ove Odluke. Gornji rub grba oslanja se o središnju točku na crti koja poprijeko siječe zastavu na 1/2 udaljenosti od gornjeg ruba zastave. Udaljenost lijevog odnosno desnog ruba grba od lijevog odnosno desnog ruba zastave - jednaka je. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Svečana zastava iz stavka 1. ovoga članka istovjetna je sa zastavom iz članka 7. ove Odluke, osim što se njezino pravokutno svijetlooker polje izrađuje od svile, a grb - od lamiranoga materijala odgovarajućih boja (plašt - plavo, žuto, zeleno; okvir štita - zlatnožuta; štit - plave crte na bijeloj podlozi; grančice cera - zeleno; plodovi žira- zlatnožuta; naziv CEROVLJE - plavo). Po donjem rubu svečane zastave su resice duljine šest centimetara zlatnožute boje, a po ostalim rubovima - osim po onom u kojem se svečana zastava pričvršćuje na stijeg -je obrub zlatnožute boje. (Čl. 10, Odluka, 1994.)

Izvori: Informacija i foto Tomislav Šipek, 12.11.2003.
Općina Cerovlje, www.cerovlje.hr, 20.12.2010.
Statut Općine Cerovlje, 22.12.1993, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 13/1993, 30.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Cerovlje, 28.06.1994, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 8/1994, 25.07.1994.
Zaključak (o postupku odobrenja za uporabu grba i zastave fizičkim i pravnim osobama), 01.08.1995.
Statut Općine Cerovlje, 09.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 19/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Cerovlje, 07.03.2006, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 9/2006, 21.03.2006.
Statut Općine Cerovlje, 16.07.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 11/2009, 17.07.2009.

Grb Cerovlja prikazuje grančicu hrasta s dva lista i žira u prirodnoj boji na bijelom štitu s plavom tankom vodoravnom šrafurom, obrubljen zlatnim s plavim imenom CEROVLJE u vrhu na plavoj, zelenoj i žutoj kartuši. Zastava je okomita s grbom u donjem dijelu. Ssvečana zastava je istovjetna sa zlatnom vrpcom duž tri ruba i zlatnim resama uz donji kraj.Fažana – Fasana

[Fažana – <I>Fasana</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Fažana – <I>Fasana</I>]
[Fažana – <I>Fasana</I>]
[Fažana – <I>Fasana</I>] [Fažana – <I>Fasana</I>]
Prihvaćena: 23. veljače 2004.     Odobrena: 24. studenog 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta amfora.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine Fažana: u plavome zlatna/žuta amfora. (Čl. 6, Statutarna odluka, 2004.)
Opis zastave: Zastava Općine Fažana je dimenzija omjera dužine i širine 2:1 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 10, Statutarna odluka, 2004.)
Izvori: TV prilog na HRT 1, 24.11.2004.
Prometni znak na ulazu u Fažanu, foto Tomsilav Šipek, 28.12.2004.
Statut Općine Fažana, 17.07.2001, Službene novine Istarske županije, br. 8/2001, 30.07.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/03-01/30, URBROJ: 514-09-03-3, 24.11.2003.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Fažana, 23.02.2004., Službene novine Istarske županije, br. 3/2004, 05.03.2004. str. 99-101
Statut Općine Fažana (pročišćeni tekst), 08.2004, Službene novine Istarske županije, br. 9/2004, 06.08.2004.
Statut Općine Fažana, 11.08.2009, Službene novine Istarske županije, br. 7/2009, 20.08.2009.
Statut Općine Fažana, 01.08.2013, Službene novine Istarske županije, br. 10/2013, 16.08.2013.
Amfora, glasilo Općine Fažana, br. 21, veljača 2010.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Fažane je u plavom zlatna antička amfora. U Fažani su se u antičko doba proizvodile i izvozile amfore. Zastava je tamnoplava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je plavi žuto obrubljeni gonfalon trokutastog kraja s resama, u sredini je grb nadvišen imenom općine u luku na hrvatskom i na talijanskom, a ispod grančice vinove loze i masline. Stolne su zastavice priaktično istog izgleda. Postoji i obična vodoravna zstava s elementima svečane, nepoznatog statusa.

Ustrojena 2000. izdvajanjem iz općine Vodnjan.Funtana – Fontane

[Funtana – <I>Fontane</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Funtana – <I>Fontane</I>]
[Funtana – <I>Fontane</I>]
Prihvaćena: 17. kolovoza 2010.     Odobrena: 2. lipnja 2010.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome polju zlatna/žuta fontana sa dvostrukim srebrnim/bijelim vodoskokom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine: grb se sastoji od štita i sadržaja unutar njega. U poluokruglom štitu, na plavom polju, zlatno-žuta fontana, sa srebrno-bijelim dvostrukim vodoskokom. (Čl. 3, Odluka, 2010.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Odluka, 2010.)
Izvori: Općina Funtana, www.funtana.hr
Statut Općine Funtana, 22.03.2007, Službeni glasnik Općine Funatna, br. 2/2007, 23.04.2007.
Statut Općine Funtana, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Funatna, br. 2/2009, 14.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Funtana - Fontane, 17.08.2010, Službeni glasnik Općine Funtana, br. 07/2010, 18.08.2010.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/10-01/20, URBROJ: 515-02-01-01/2-10-3, 02.06.2010.
Statut Općine Funtana, 27.03.2013, Službeni glasnik Općine Funatna, br. 2/2013, 28.03.2013.

Grb općine Funtana u plavom zlatna fontana sa srebrnim dvostrukim vodoskokom. Grb slikovito prikazuje ime općine. Zastava je tamno plava sa žuto obtubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalong trokutastog kraja sa zlatnim sresama, s grbom u sredini iznad kojeg je ime općine u tri reda, a ispod su ukrštene grančice masline i vinove loze.

Ustrojena 2006. izdvajanjem iz općine Vrsar.


Funtana – Fontane, 2006. – 2010.

Zastava nepoznata. [Funtana – <I>Fontane</I>, 2006. – 2010.]
Prihvaćena: 2006.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 17. kolovoza 2010.
Izvor: Općina Funtana, www.funtana.hr

Grb koji je općina Funtana koristila od svojeg osnutka 2006. godine je povijesni grb Funtane prikazan zlatno s crnim figurama lavova koji drže stablo. To je grb obitelji Borisi kakav je sačuvan na funtanskom Kaštelu.Gračišće

[Gračišće] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gračišće]
[Gračišće] [Gračišće]
Prihvaćena: oko 2003. ?     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Opisi grba: Na poluokruglom štitu u bijelom (srebrnom) polju crvena crkvica sa trokatnim zvonikom udesno, na zelenom polju u dnu. (Idejno-izvedbeno rješenje, 1996.)
U poluokruglom štitu u srebrnom/bijelom polju, na zalenom tlu, crvena crkvica sa trokatnim tornjem, desno. (Izvedbena likovna rješenja, 2002.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna crvene bordo boje sa grbom općine u sredini na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatnim rubom. Zastava je dimenzija omjera širine i dužine 1:2 u skladu sa državnom. (Idejno-izvedbeno rješenje 1996.)
Zastava je jednobojna crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutim trakom. (Izvedbena likovna rješenja, 2002.)

Izvori: Photo M. Rimanić, 16.02.2007.
Heraldic Art d.o.o. Rijeka www.heraldic-art.hr 20.10.2007.
Statut Općine Gračišće, 16.12.1993, Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 12/1993, 24.12.1993.
Povijesni grb Općine Gračišće - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 14.06.1995.
Idejno - izvedbeno rješenje grba, službene i svečane zastave Općine Gračišće, Mladen Stojić, 18.06.1996.
Statut Općine Gračišće, 27.11.2001, Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 26/2001, 28.11.2001.
Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, 31.10.2002.
Zaključak o obnovi postupka izrade službenog grba Općine Gračišće, 31.10.2002.
Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, 16.12.2002.
Izvedbena likovna rješenja grba, službene zastave i počasne zastave Općine Gračišće, Mladen Stojić, Heraldic Art, 20.12.2002.
Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, 18.03.2004.
Zaključak o prihvaćanju likovnih rješenja i opisa grba, službene i počasne zastave Općine Gračišće, 18.03.2004.
M.R.: "Gračaška općina dobila grb i zastavu", Glas Istre, 20.03.2004.
Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračišće, 21.03.2005.
Zaključak o nabavci aplikacija grba i zastave Općine Gračišće, 21.03.2005.
Statut Općine Gračišće, 08.03.2006, Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 8/2006, 20.03.2006.
Statut Općine Gračišće, 15.07.2009, Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 15/2009, 08.09.2009.
Statut Općine Gračišće, 13.03.2013, Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi, br. 5/2013, 14.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračišće, 22.08.2013, Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi, br. 21/2013, 27.08.2013.
Danilo Klen: Pazinska isprava iz 1409. godine, Vjesnik historijskih arhiva Rijeke i Pazina, 21 (1977) 263-278.

Grb Gračišća (tal. Gallignana) je u srebrnom na zelenom podnožju crvena crkva sa zvonikom. Gračišće koristi pečat barem of 1409. godine. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je crvena s tri repa trokutastog kraja s resama, u sredini je grb nadvišen imenom općine, a u repovima su ornamenti loze i masline. Stolna zastavica završava trokutasto, s grbom u sredini, imenom općine iznad i ornamentom od grančica hrasta, masline i vinove loze te grozdom ispod.Grožnjan – Grisignana

[Grožnjan – <I>Grisignana</I>]
[Grožnjan – <I>Grisignana</I>][Grožnjan – <I>Grisignana</I>]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 28. prosinca 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Grožnjan je povijesni grb mjesta Grožnjan. Štit je ovalnog oblika plave boje u kojem je bijeli ljiljan kojeg drži ruka žute boje koja izlazi sa desnog ruba ovala. Ispod ljiljana je bijelo brdo, a iznad, sa lijeve strane, žuto sunce koje se tek rađa, sa zracima. Ovalni štit ima bijeli obrub. (Čl. 5, Odluka, 1993.)
Grb Općine Grožnjan - Grisignana je povijesni grb grada Grožnjana – Grisignana (original se nalazi na zgradi gradske galerije "Fonticus"). (Čl. 9, Statut, 2009.)
Znak Turističke zajednice je povijesni grb Grožnjana; u sredini ovala plave boje ucrtana je žuta ruka koja drži bijeli ljiljan, iznad toga lijevo je žuto sunce sa zracima, a ispod ruke i ljiljana bijelo brdo. Obrub znaka je bijele boje. (Čl. 6, Statut TZO, 2010.)

Opisi zastave: Zastava Općine Grožnjan plave je boje, s donje strane ima oblik lastavičjeg repa, a u sredini, u gornjem djelu ima grb Općine Grožnjan. Obrubljena je žutom bojom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 1993.)
Zastava Općine Grožnjan - Grisignana je plave boje s povijesnim grbom Grožnjana. Krajevi zastave imaju oblik lastavičjeg repa. Zastava je plave boje i obrubljena zlatnožutom bojom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 10, Statut, 2009.)

Izvori: Road sign in Grožnjan, photo Tomislav Šipek, 28.12.2004.
Turistička zajednica Općine Grožnjan, http://www.tz-groznjan.hr, 03.01.2005.
(Statut Općine Grožnjan, 30.09.1993.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Grožnjan i lenti načelnika Općine Grožnjan, 28.12.1993.
Statut Općine Grožnjan, 21.11.2001, Službene novine Općine Grožnjan, br. 1/2006, www.groznjan-grisignana.hr, 25.10.2003.
Statut Općine Grožnjan - Grisignana, 28.07.2009, Službene novine Općine Grožnjan, br. 3/2009, www.groznjan-grisignana.hr, 01.06.2012.
Statut Turističke zajednice Općine Grožnjan, 31.03.2010, Službene novine Općine Grožnjan, br. 1/2010, 20.04.2010.

Grb Grožnjana je povijesni grb. U ovalnom štitu na plavoj podlozi s lijeva izlazi ruka koja drži srebrni ljiljan, praćen iz gornjeg desnog ugla izvirućim suncem i u dnu srebrni brijeg. zastava je okomita zlatno obrubljena plava s grbom u gornjem dijelu. Propisana je zastava raskoljenog kraja, a u uporabi su zabilježene i pravokutne zastave.Kanfanar

[Kanfanar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kanfanar]
[Kanfanar]
Prihvaćena: 8. lipnja 1994.     Odobrena: Nepoznato.
Opis grba: Grb Općine Kanfanar je povijesni grb u obliku četvrtastog zašiljenog štita u čijem je središnjem dijelu smještena figura Sv. Sofije, koja u desnoj i lijevoj ruci nosi po jedan dvorac. Sv. Sofija predstavlja zaštitnicu Općine Kanfanar, a dva dvorca simboliziraju dva grada (Dvigrad) od kojih se razvio Kanfanar, kao i nekoliko drugih obližnjih mjesta. Odora svetice je crvene boje, a dvorci i aureol boje zlata, dok je pozadina plave boje. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine Kanfanar je plave boje s grbom Općine Kanfanar u sredini. Omjer, širine i dužine zastave je: 1:2 . Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Kanfanar, 8.6.1994.
Kanfanarski list, br. 1, prosinac 2000.
Kanfanarski list, br. 32, rujan 2011.
Statut Općine Kanfanar, 22.07.2009, Službeni glasnik Općine Kanfanar, br. 2/2009, www.kanfanar.hr, 01.06.2012.
Ivan Ban: "Istarski kanat je u Baratu doma i to je njegovo prirodno stanište", 22.09.2013, Istarski.hr

Grb Kanfanara je U plavom štitu stoji Sv. Sofija obučena u crveno sa zlatnim nimbusom i u svakoj ruci po jedan zlatni utvrđeni grad sa crvenim prozorima. Svetica u grbu je zaštitnica grada, a dva zamka simboliziraju stari grad Dvigrad pod ruševinama kojeg je izgrađeno suvremeno mjesto Kanfanar. Zastava je plava sa grbom u sredini. Svečana zastava crveni je gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim ornamentima. Grb u svečanoj zastavi izrađen je ponešto drugačije likovno oblikovan nego inače.


Kanfanar, 199x.

[Kanfanar, 199x.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kanfanar, 199x.]
[Kanfanar, 199x.]
Prihvaćena: oko 1994. ?     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Anton Meden, Kanfanar
Izvori: Kanfanarski list, br. 34, siječanj 2013.
"Znanstveni skup - Kanfanar i Kanfanarština", 5.10.1996, Dvegrajci - udruga za očuvanje i promociju nasljeđa, Kanfanar, 20.12.2013.

Grb koji je Kanfanar koristio 1990-ih bio je ponešto drugačiji u detaljima prikaza svetice, gradovi su bili srebrni, a u dnu je bila smještena polovina šestokrake zlatne zvijezde. Polovina zvijezde s tri vidljiva kraka predstavlja tri kćeri Sv. Sofije, a dodana je u grb da ga razlikuje od povijesnog grba Dvigrada. Ovaj dizajn je vjerojatno ubrzo zamijenjen današnjim, ali se svečana zastava izrađena tada se i danas koristi (i pored novog crvenog gonfalona). Ta stara svečana zastava plavi je gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim ornamentima.Karojba

Zastava nepoznata. [Karojba]
Prihvaćena: prije 2000. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Izvori: Istarska županija, www.istra-istria.hr 21.11.2006
Statut Općine Karojba, 05.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 17/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Karojba, 23.12.2005, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 19/2005, 27.12.2005.
Statut Općine Karojba, 06.11.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 23/2009, 16.11.2009.
Statut Općine Karojba, 22.03.2013, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi, br. 9/2013, 10.04.2013.

Grb Karojbe je zatni križ preko raskoljenog crvenog i srebrnog štita i preko svega iz podnožja izrasta zeleno drvo s tri krošnje. Prikazane su pinje (pinija, pitomi bor, Pinus pinea) karakteristične za krajobraz Karojbe. Status ovog grba je nepoznat.

Ustrojena 1997. izdvajanjem iz općine Motovun. Talijanski naziv Caroiba del Subiente danas se ne koristi kao službeno ime općine.Kaštelir - Labinci – Castelliere - Santa Domenica

[Kaštelir - Labinci – <I>Castelliere - Santa Domenica</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kaštelir - Labinci – <I>Castelliere - Santa Domenica</I>]
[Kaštelir - Labinci – <I>Castelliere - Santa Domenica</I>]
Prihvaćena: 14. ožujka 2000.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Polukrugli oblik štita horizontalno je razdjeljen na dva nejednaka dijela. Gornje polje plave je boje i zauzima 2/3 štita. Podnožje, 1/3 štita, smeđe je boje. Postavljene na podnožje, preko oba polja u centralnom dijelu štita, nalaze se ovalna kula s kruništem i tik do nje okrugli toranj. Okrugli toranj ima razrušen / nedovršen vrh, a nalazi se s desne strane dodirujući bokom ovalnu kulu s kruništem koja ima tri otvora na sebi: dva manja otvora/puškarnice i ulazni otvor pri dnu. Preko podnožja štita, polazeći od donjeg ruba nešto ljevije od sredine, teče prema ulaznom otvoru na kuli s kruništem staza koja se suzuje pred ulaznim otvorom. Ovalna kula s kruništem dvostruke je širine u odnosu na okruglu kulu s njene desne strane. Obje kule, građene su kamenim blokovima, te staza sive su boje. (Čl. 6, Odluka, 2000.)
Opisi zastave: Polje zastave bijele je boje. Odnos rubnih stranica je 2:1 s time da se manja dimenzija nalazi uz koplje. U sredini zastave nalazi se grb Općine Kaštelir-Labinci horizontalno postavljen prema dužoj stranici zastave. Zastava ima dva identična lica. Obrub zastave prošiven je žutom /zlatnom/ trakom. (Čl. 9, Odluka, 2000.)
Svečana zastava Općine Kaštelir-Labinci je bijele boje s grbom Općine Kaštelir-Labinci, opisanom u članku 6. ove Odluke. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb je postavljen okomito na dužu stranicu zastave. Zastava je obrubljena obrubom zlatne boje, na donjoj vodoravnoj stranici opšivena resicama u istoj boji. (Čl. 13, Odluka, 2000.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Kaštelir-Labinci, 14.03.2000.
Općina Kaštelir - Labinci ; Comune Castellier - Santa Domenica www.kastelir-labinci.hr 25.10.2003
Statut Općine Kaštelir-Labinci, 11.10.2001, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 12/2001.
Statut Općine Kaštelir-Labinci (pročišćeni tekst), 07.02.2006, Službeni glasnik Grada Poreča, www.kastelir-labinci.hr, 2006.
"Na ime izvanrednih sportskih rezultata, načelnik općine Kaštelir-Labinci primio Martinu Rioža", Novosti, Općina Kaštelir-Labinci, 14.06.2012.
"Vratili su se naši rukometaši", Novosti, Općina Kaštelir-Labinci, 05.07.2010.

Grb Kaštelira-Labinaca je u plavom na smeđem podnožju srebrne ruševine dvorca do kojeg vodi put iz dna grba. Prikazana je antička utvrda Nigrinjan ili Gradina, koja je bila ruševina već u srednjem vijeku, a ispod koje su se razvila današnja naselja i po kojoj je izvedeno ime Kaštelir. Zastava je bijela s grbom u sredini. Zabilježene su i varijacije kod kojih je grb obrubljen zlatnim rubom. Svečana zastava je istog temeljnog izgleda, ali okomita, sa zlatnim vrpcama uz rubove i zlatnim resama uz donji kraj.

Općina Kaštelir-Labinci ustrojena je 1997. godine.Kršan

[Kršan] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kršan]
[Kršan]
Prihvaćena: 4. kolovoza 1997.     Odobrena: 27. listopada 1997. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni/bijeli vršak strelice.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine je povijesni grb Kršana, koji je u trokutastom (srcolikom) štitu crvene boje obrubljenom crnim rubom, u kojem se nalazi srebrna strelica oivičena crnom crtom sa vrškom okrenutim prema gore. (Čl. 6, Odluka, 1997; Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2006; Čl. 9, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je svijetle plave boje obrubljena crnim rubom. U sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Kršan obrubljen tankim zlatnim rubom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2, a visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 8, Odluka, 1997; Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 10, Statut, 2006; Čl. 10, Statut, 2009.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Kršan, 04.08.1997, Službene novine Grada Labina, br. 5/1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/4, URBROJ: 515-04-03/1-97-2, 27.10.1997.
Statut Općine Kršan, 20.10.2001, Službeno glasilo Općine Kršan, br. 5/2001, 22.10.2001.
Statut Općine Kršan, 29.03.2006, Službeno glasilo Općine Kršan, br. 2/2006, 30.03.2006.
Rimanić, Mirjan: "Pazinski grb", Pazin, 2006.
Statut Općine Kršan, 29.07.2009, Službeno glasilo Općine Kršan, br. 6/2009, 30.07.2009.
Fotografija stolne zastavice na Krojački obrt "Valentino" www.zastave.com 20.07.2004.

Grb Općine Kršan je u crvenom polju srebrni kopljeni vršak. To je stariji grb plemičke obitelji Pazinski (de Pisino) koja je početkom XIV. st. obnovila kršanski kaštel porušen u sukobima goričkih grofova i akvilejskih patrijarha. Grana je te obitelji, pod imenom Kršanski (njem. Chersainer) gospodarila Kršanom sve do polovice XVII. st. Grb je prikazan, između ostalog, u crkvi sv. Nikole u Pazinu, kao i na kamenoj ploči u zidinama Kršana. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica je svijetlo plava s grbom između grančica loze i masline te imenom općine iznad.Lanišće

[Lanišće] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lanišće]
[Lanišće]
Prihvaćena: 4. kolovoza 2006.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome biljka encijan - lincura sa šest zlatnih/žutih cvjetova (1,2,1,2).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Lanišće je trokutasti, srcoliki štit u srebrnom/bijelom polju sa cjelovitom biljkom encijan-lincura koja ima zelenu stabljiku i lišće i zlatno/žute cvjetove (Čl. 5, Odluka, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opisi zastave: Zastava Općine Lanišće je jednobojna, svjetlo plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obrubljen zlatnim/žutim rubom. […] Svečana zastava obrubljena je tankim rubom u zlatnoj/žutoj boji, s tim da je u donjem vodoravnom dijelu izrezana u obliku trostrukog lastinog repa. Zastava je izrađena od svjetlucavog materijala (svila) i vješa se okomito na posebno koplje. U sredini zastave nalazi se grb Općine okružen zlatnim/žutim rubom, a iznad njega u luku nalazi se natpis: OPĆINA LANIŠĆE (Čl. 7 i 9, Odluka, 2006.)
Zastava Općine Lanišće je jednobojna, svjetlo plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obrubljen zlatnim/žutim rubom. Svečana zastava Općine Lanišće je obrubljena tankim rubom u zlatnoj/žutoj boji, s tim da je u donjem vodoravnom dijelu izrezana u obliku trokutnog lastinog repa. Zastava je izrađena od svjetlucavog materijala (svila) i vješa se okomito na posebno koplje U sredini zastave nalazi se grb Općine okružen zlatnim/žutim rubom, a iznad njega u luku nalazi se natpis: Općina Lanišće. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: “Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Glas Istre, 14.06.2007. www.glasistre.hr
Statutarna odluka Općine Lanišće, 14.04.1993, Službene novine Grada Buzeta, br. 1/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Lanišće, 11.11.1993, Službene novine Grada Buzeta, br. 4/1993, 26.11.1993.
Idejno likovno rješenje grba i zastave Općine Lanišće, Heraldic Art, 22.07.2005.
Povijesni grb Općine Lanišće - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 30.05.2006.
Zapisnik 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Lanišće, 04.08.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lanišće, 04.08.2006, Službene novine Općine Lanišće, br. ?/2006, opcinalanisce.com, 01.06.2012.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/[I-]017-01/06-01/59, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Statut Općine Lanišće, 24.07.2009, Službene novine Općine Lanišće, br. 6/2009, opcinalanisce.com, 01.06.2012.

Grb Lanišća je u srebrnom cjelovita biljka encijan zelene stabljike i zlatnih cvjetova. Encijan ili lincura, poznata lokalno i kao sirištara (Lat. Gentiana sp.) česta je u planinskim područjima Lanišća. Ugoržena je u cijelom svijetu zbog prekomjernog branja zbog svojih poznatih ljekovitih svojstava, a koristi se i u proizvodnji rakije. U Hrvatskoj je zaštićena od 1955. godine. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon raskoljenog kraja s grbom u sredini i imenom općine iznad.Ližnjan – Lisignano

[Ližnjan – <I>Lisignano</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ližnjan – <I>Lisignano</I>]
[Ližnjan – <I>Lisignano</I>]
[Ližnjan – <I>Lisignano</I>]
Prihvaćena: 20. prosinca 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Danilo Dragosavac, MOD d.o.o., Pula
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta rascvjetana grana brnistre.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine do koplja.
Opis grba: Općinsko Vijeće, po razmatranju idejnih rješenja prihvatilo je rješenjecvijet biljke brnistre na plavoj podlozi kao grb ... (Obrazloženje, Odluka, 20.12.2004.)
Opis zastave: Općinsko Vijeće, po razmatranju idejnih rješenja prihvatilo je rješenjeza zastavu žutu podlogu sa grbom - motiv cvijeta brnistre u predloženom omjeru (Obrazlioženje, Odluka, 2004.)
Izvori: Odluka o izboru prijedloga rješenja grba i zastave Općine Ližnjan, 20.12.2004.
“Općina dobila grb i zastavu”, 22.12.2004. Glas Istre, www.glasistre.hr
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-02/96-01/63, URBROJ: 515-10/06-05-6, 02.06.2005.
Statut Općine Ližnjan (Pročišćeni tekst), 23.11.2009, Službene novine Općine Ližnjan, br. 5/2009, 24.11.2009.
Kronika Općine Ližnjan 2002-2012, Općina Ližnjan - Lisignano, www.liznjan.hr, 10.02.2013.
"Maja Cvek: Ne planiramo dodatne udare na džepove mještana Ližnjana", 11.12.2014, GradPula.com, www.gradpula.com, 10.10.2015.
"Svečano otkrivanje Spomenika Egzodusu 1915.-1918.", 12.06.2015, Općina Medulin, www.medulin.hr, 10.10.2015.

Grb Općine Ližnjan u plavom zlatna grančica brnistre. Brnistra ili žuka (Spartium junceum L.) cvate žutim cvatom u ližnjanskom priobalju od travnja do lipnja. Zastava je žuta s grbom postavljenim prema gornjem uglu uz koplje. Čini se da se kasnije umjesto nje koristi zastava s grbom postavljenim uz koplje. Stolna zastava je okomita žuta s grbom u gornjem dijelu iznad crnog natpisa in dva reda imena općina na hrvatskom i talijanskom.


Ližnjan, 1995 ? – 2004

Zastava nepoznata. [Ližnjan, 1995 ? – 2004]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 20. prosinca 2004.
Izvor: Općina Ližnjan http://www.liznjan.hr 25.10.2003

Grb Općine Ližnjan korišten prije usvajanja primjerenog heraldičkog dizajna bio je zlatnim križem raščetvoreni je štit u srebrno, crveno, plavo i zeleno polje. Iznad štita nalazi se zlatna kruna. Zastava nije zabilježena.Lupoglav

[Lupoglav] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lupoglav]
[Lupoglav]
Prihvaćena: 28. lipnja 2000.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Theodor de Canziani Jakšić, povjesničar umjetnosti iz Rijeke
Opis grba: Grb Općine Lupoglav ima oblik stiliziranog štita. Na pravilnome štitu crvene boje sa rubom zlatne boje nalazi se prikaz antičkog rimskog božanstva Janusa. To je Božanstvo vrata i prolaza te čuvar mira. Oko prikaza dvoglavog Božanstva antropomorfnog karaktera nalazi se u kružnici zmija koja grize svoj rep što je simbol stalne mijene viječnosti. Prikaz Božanstva i zmije izražen je u zlatnoj boji. Okolo štita je obrub boje zlata. (Čl. 4, Odluka, 2000.)
Opis zastave: Zastava Općine Lupoglav pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1, a izvedena je od svile, atlasa, odnosno od poliesterskog ili od pamučnog materijala. Polje zastave je crvene boje derivirane iz boje štita grba, a obrubljeno je trakom širine 2 cm boje zlata po kojoj su, na svim rubovima zastave, osim po onom koji služi za ovjes ili za pričvršćivanje na stijeg - resice dužine 6 cm, također boje zlata. U sredni zastave, na sijecištu dijagonala, smješten je grb Općine Lupoglav opisan u članku 4. ove Odluke. Visina grba je 2/3 visine zastave. (Čl. 7, Odluka, 2000.)
Izvori: Općina Lupoglav http://www.lupoglav.hr 14.02.2007
"Oporbi je cilj opstrukcija rada vijeća", 17.5.2008. Glas Istre, www.glasistre.hr
Statut Općine Lupoglav, 14.12.1993, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 11/1993, 17.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lupoglav, 14.12.1994, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 14/1994, 28.12.1994.
Povijesni grb Općine Lupoglav - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 30.04.1998.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lupoglav, 28.06.2000, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 8/2000, 25.07.2000.
Statut Općine Lupoglav, 10.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 20/2001, 10.10.2001.
Mišljenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/01-01/27, URBROJ: 515-10/06-04-5, 11.02.2004.
Statut Općine Lupoglav, 15.02.2006, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 6/2006, 27.02.2006.
Statut Općine Lupoglav, 10.09.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 18/2009, 25.09.2009.
Correspondence with the Community, 18.08.2015.
(Decreto 1937-10-14 RD [=Regio Decreto], concessione di stemma e gonfalone), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Grb Lupoglava je u crvenom štitu rimski zlatnik s prikazom glave boga Janusa s dva lica, okružen zmijom koja grize svoj rep. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je okomita tamnocrvena zastava sa sedam pravokutnih repova, rubni i središnji duži od ostalih, obrubljena zlatnim, u sredini zlatno obrubljeni grb općine i iznad i ispod njega žutim ispisano ime općine.
Za vr4ijeme talijanske uprave, općini Boljun, danas dijelu Lupoglava, dodijeljen je 1937. grb i gonfalon. Gbr prikazuje u srebrnom sv. Jruja koji ubija zmaja, s liktoskim zaglavljem, nadvišen srebrnom zidanom krunom sa sedam grudobrana, okružen vijencem od grančica hrasta i masline povezanih trobojnom vrpcom. Gonfalon je plave boje s tri repa trokutastih krajeva i ureza među njima, s grbom u sredini, imenom općine u luku iznad i floralnim ornamentom uokolo.


Lupoglav, 1994. – 2000.

[Lupoglav, 1994. – 2000.] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lupoglav, 1994. – 2000.]
Prihvaćena: 14. prosinca 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: Grb Općine Lupoglav ima oblik stiliziranog štita. U srednjem dijelu štita na zelenom polju (zeleni brijeg) nalazi se kaštel sa četiri zidovima povezane kule. Zidine i kule imaju krovišta crvene boje. Ispred kaštela u donjem dijelu štita, također na zelenom polju, nalazi se srebrni zid s krovištem koji je u jednom lomu spojen s desnom kulom. Na zidu i na frontalnoj zidini koja povezuje dvije predaje kule, nalaze se dvostruka vrata s polukružnim svodom. Iznad kaštela, gore lijevo, na zelenom brijegu, izdiže se stijena srebrne boje. Preostali dio polja štita, koji nije prekriven zelenim brijegom; kaštelom ili stijenom; svijetloplave je boje. Okolo štita je obrub boje zlata. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine Lupoglav pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1, a izvedena je od svile, atlasa, odnosno od poliesterskog ili od pamučnog materijala. Polje zastave je tanmoplave boje, a obrubljeno je trakom širine dva cm boje zlata po kojoj su, na svim rubovima zastave, osim po onom koji služi za ovjes ili za pričvršćenje na stijeg - resice dužine 6 cm, također boje zlata. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, smješten je grb Općine Lupoglav opisan u članku 4. ove Odluke. Visina grba je 2/3 visine zastave. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Napuštena: 28. lipnja 2000.
Izvor: Odluka o grbu i zastavi Općine Lupoglav, 14.12.1994, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 14/1994, 28.12.1994.

Odluka iz 1994. opisuje posve drugačije simbole nego se danas koriste. Grb je bio propisan u plavom na zelenom brijegu kaštel sa četiri kule povezane zidinama, u podnožju je zid u jednom lomu spojen s desnom kulom, a gore lijevo srebrna stijena. Zastava je bila tamno plava sa zlatim obubom duž vanjskih rubova i s grbom u sredini.Marčana

[Marčana] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Marčana]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: 9. srpnja 1996.
Odobreni blazon grba: Srebrna/bijela kosa greda; gore plavo, a dolje zeleno.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: Općina Marčana, www.marcana.hr, 05.01.2009.
HRT 1 Dnevnik, 25.01.2009.
(Statut Općine Marčana, Službene novine Grada Pule, br. 2A/1994.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Marčana, 14.02.1994, Službeni glasnik Općine Marčana, br. ?.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/30, URBROJ: 515-04-03/1-96-3, 09.07.1996.
(Statut Općine Marčana (pročišćeni tekst), Službene novine Općine Marčana, br. 10/2004.)
Statut Općine Marčana, 26.08.2009, Službene novine Općine Marčana, br. 7/2009, www.marcana.hr, 13.01.2011.
Statut Općine Marčana (pročišćeni tekst), 17.04.2013, Službene novine Općine Marčana, br. 4/2013, www.marcana.hr, 11.05.2014.

Grb Marčane je srebrnom kosom gredom radijeljen na plavo i zeleno. Grb je okružen zlatnim lovorovim vijencem. To je navodno povijesni grb starog utvrđenog grada Mutvorana, oko kojeg se suvremena općina razvila. Zastava je svijetlo plava sa štitom iz općinskog grba obrubljenim bijelim.
Grb se u ovom obliku rabi od sredin 90-ih iako odluka iz 1994. propisuje jednostavniji izgled. Lovorova i hrastova grančica svečane inačice grba iz Odluke iz 1994., zamijenjena dvama lovorovim grančicama, čini se da se gotovo uvijek pojavljuje u prikazima grba, osim na zastavi. Zastava se rabi u obliku prema opisu iz rješenja Ministarstva, iako izgleda da takav opis zastave nije nikada formalno usvojen u općini.


Marčana, 1994.

[Marčana, 1994.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Marčana, 1994.]
Prihvaćena: 14. veljače 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Grb općine Marčana je štit s kosom gredom. Odnos širine i visine štita je 4:5. Širina grede jednaka je 1/4 širine štita . Donja ivica grede zapoćinje na desnom rubu štita na mjestu koje je za 1/4 visine štita niže od njegovog gornjeg desnog kuta. Greda se koso spušta u smjeru dolje-lijevo tako da odnos visine i dužine njezinog nagiba iznosi 3:4 (tj.75%). Greda je srebrne (bijele) boje. Polje iznad grede je plave boje, a polje ispod grede zelene boje. Pri aplikaciji grba na posebno važnim mjestima odnosno u posebno svečanim okolnostima odnosno na reprezentativnim dokumentima službeni grb može se dodatno opremiti dekoracijom u obliku vijenca koji čine lovorova grana s desne i hrastova grana s lijeve strane. Napomena: Navedeni opis dat je u skladu s hiraldičkim [sic!] pravilom da se strane (lijeva - desna) gledaju sa stanovišta štita, a ne promatrača; znači da je "desno" za promatrača na lijevoj strani. (Čl. 6, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava općine Marčana je pravokutnik čiji omjer dužine i visine iznosi 2:1. Pravokutnik je razdjeljen na dva trokuta, gornji i donji. Gornja ivica trake započinje na kraju prve četvrtine gornje stranice pravokutnika, a završava u njegovom donjem desnom kutu. Donja ivica trake počinje u gornjem lijevom kutu pravokutnika, a završava na kraju treće četvrtine njegove donje stranice. Traka je bijele boje. Gornji trokut je plave, a donji trokut je zelene boje. (Čl. 9, odluka, 1994.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Marčana, 14.02.1994, Službeni glasnik Općine Marčana, br. ?.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/30, URBROJ: 515-04-03/1-96-3, 09.07.1996.

Grb prikazan u odluci kojom je usvojen je u tradicionalnom trokutastom srcolikom štitu, sva polja u njemu obrubljena su uskim bijelim obrubom. Odluka propisuje svečanu inačicu grba ukrašenu "dekoracijom u obliku vijenca koji čine lovorova grana s desne i hrastova grana s lijeve strane". Zastava kakva je tada usvojena je tzv. grbovna zastava, trobojnica padajuće dijagonale plavo-bijelo-zeleno, a bijela pruga čini presjek s gornjim i donjim rubom zastave po jednu četvrtinu dužine zastave.
Grb je odobren u istom temeljnom opisu, ali je odobrena sasvim druga zastava - plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Čini se da ne postoji posebna općinska odluka o promjeni zastave iz odluke 1994., a rješenje Ministarstva se poziva jedino na tu odluku. Kako bilo, općina rabi kod sredine 90-ih stilizirani oblik grba s konkavnom gornjom stranicom i zastavu s njim prema odobrenju Ministarstva.Medulin

[Medulin] [Medulin]
[Medulin]
[Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 30. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Danilo Dragosavac i Boris Čače, Studio Incubus, Pula
Opis grba: Grb Općine Medulin je trokutasti štit plave boje sa stiliziranim galebom, morem i suncem u bijeloj (srebrnoj) boji. Širina i visina štita su u omjeru 3:4 modularne jedinice. Zakrivljenje štita počinje ispod gornje četvrtine visine, i definirano je lukom kružnice čiji je radijus jednak visini štita. Središte kružnice nalazi se za širinu štita udaljeno od njegove sredine, pomaknuto za četvrtinu visine od njegovog vrha. Za svečane prilike može se koristiti varijanta grba sa bijelim ili srebrnim rubom. Širina ruba jednaka je 1/[1]4 širine štita. Po sredini širine štita smješten je stilizirani galeb iznad stilizirane morske površine (valovi). Galeb je okrenut na desnu heraldičku stranu. Lik galeba jednake je širine kao o stilizirant valovi. U desnom heraldičkom gornjem kutu nalazi se stilizirano sunce sastavljeno od sedam zvijezdica koje su kružno raspoređene. Prva zvijezdica smještena je na vrhu kružnice u sredini, dok je ostalih 6 kružno raspoređeno sa pomakom od 51,5 stupnjeva. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine Medulin je pravokutnik plave boje u kojem su smješteni simboli iz grba (stilizirani galeb, more i sunce) bijele boje. Omjer dužine i visine zastave je 2:1. Simboli su smješteni u sredini polja zastave blaže koplju. Galeb je okrenut prema koplju zastave. Za svečane prilike može se umjesto bijele upotrijebiti srebrna boja. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Izvori: Prometni znak na ulazu u Medulin, foto Tomsilav Šipek, 28.12.2004.
Općina Medulin, www.medulin.hr 15.12.2007.
Glasnik Općine Medulin, br.2/2005, str. 1.
Povijesni grb Općine Medulin - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 11.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Medulin, 30.03.1994, Službene novine Grada Pule, br. 2A/1994, 14.04.1994, str. 109-111.
Ispravak - Dodatak Odluke o grbu i zastavi Općine Medulin, Službene novine Grada Pule, Dodatak broju 2A/1994, 18.04.1994, str. 174-176.
Statut Općine Medulin, 04.10.2001, Službene novine Općine Medulin, br. 4/2001.
Statut Općine Medulin, 14.08.2009, Službene novine Općine Medulin, br. 7/2009, 14.08.2009.
Statut Općine Medulin, 15.04.2013, Službene novine Općine Medulin, br. 2/2013.
Korespondencija s Općinom, 24.08.2015.

Grb Medulina je plavi štit s bijelim stiliziranim galebom iznad tri valovite linije (površina mora) i krugom (stiliziranim suncem) od sedam peterokrakih zvijezda u uglu. Za svečane prilike dodaje se bijeli obrub. Bijeli elementi mogu se prikazati i srebrnim. Zastava je grbovna zastava: plava s bijelim elementima grba u sredini kopljene polovice. Za svečane prilike bijela se može zamijeniti srebrnom. Koristi se i stolna zastavica ogivalnog oblika s bijelo obrubljenim grbom u sredini i imenom općine iznad. Sedam zvjezda simboliziraju sedam mjesnih odbora u općini.

Talijanski naziv Medolino danas se ne koristi kao službeno ime općine.


Medulin, inačice

[Medulin, inačice] [De facto] 1:2 [Medulin, inačice]
[Medulin, inačice] [Medulin, inačice] [Medulin, inačice]

Umjesto izvorno propisane umjereno svijetlo plave nijanse, simboli se Medulina upotrebaljavju u tamno plavim tonovima. U uporabi je zastava s elementima grba u sredini, umjesto uz koplje. Barem tri različite inačice stolne zastavice su zabilježene - okomita pravokutna zastava s elementima grba pomaknutim nešto bliže dnu, zastavica ogivalnog (štitolikog) oblika s elementima grba i imenom općine iznad, te slična zastavica s bijelo obrubljenim štitom poput unutrašnjeg ruba.Motovun – Montona

[Motovun – <I>Montona</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Motovun – <I>Montona</I>]
U upotrebi: od prije 2011.
Prihvaćena: 15. veljače 2018.     Odobrena: 25. listopada 2019.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome polju na zelenom trobrjegu srebrni/bijeli grad sa zatvorenim zlatnim/žutim vratima, s pet kula, u podnožju crvena heraldička ruža.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene* boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Motovun-Montona povijesni je grb u obliku stiliziranog štita. U plavom polju štita je na zelenom trobrjegu srebrni/bijeli grad sa zatvorenim zlatnim vratima, s 5 kula, a u podnožju crvena heraldička ruža. (Čl. 5, Odluka, 2019.)
Opisi zastave: Zastava Općine pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1. Zastava Općine sastoji se od jednog polja tamno zelene boje metvice. Po sredini zastave na sjecištu dijagonala, jednako udaljen od gornjeg i donjeg odnosno od lijevog i desnog ruba zastave, nalazi se grb Općine. Visina grba je 2/3 visine zastave. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2018.)
Zastava Općine Motovun-Montona je zelene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Zastava je pravokutnog oblika i omjera dužine (visine) i širine 2:1. (Čl. 3, Odluka, 2019.)

Izvori: Marijan Grakalić: Grbovi hrvatskih gradova u Istri (Pazin - Pula - Motovun - Rovinj), Hrvatski iseljenički zbornik, 1992, 88-92.
Giovanni Radossi: Stemmi di podestà e di famiglie notabili di Montona, Antologia del concorso Istria Nobilissima, VIII, Trst, 1975.
Odluka o grbu i zastavi Općine Motovun, 08.12.1994, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 14/1994, 28.12.1994.
Statut Općine Motovun, 11.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 22/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Motovun / Comune di Montona, 16.03.2006, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 7/2006, 17.03.2006.
Statut Općine Motovun - Comune di Montona, 03.08.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 13/2009, 06.08.2009.
Statut Općine Motovun - Comune di Montona, 27.03.2013, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, br. 10/2013, 11.04.2013.
"Ratna škola posjetila Motovun", Kristina G. 9.12.2011, Općina Motovun, www.motovun.hr
"Danski veleposlanik u posjetu Motovunu", 29.10.2012, Glas Istre, www.glasistre.hr
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun-Montona, 15.02.2018, Službeni glasnik Općine Motovun, br. 1/2018, 16.02.2018.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/18-01/1, URBROJ: 515-22/2-19-9, 25.10.2019.
Rješenje (ispravak) Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/18-01/1, URBROJ: 515-22/2-19-10, 19.11.2019.
Odluka o grbu i zastavi Općine Motovun-Montona, 27.12.2019, Službeni glasnik Općine Motovun, br. 8/2019, 28.12.2019.

Grb Motovuna je u plavom štitu na zelenom trobrijegu zidani srebrni grad s pet tornjeva i zlatnim vratima te u dnu crvena ruža. To je povijesni grb grada koji prikazuje njegovih nekadašnjih pet tornjeva (od kojih preostaje danas još samo jedan). Za najstariji prikaz na gradskoj cisterni smatra se da je iz XIII. st., dok je datiranje drugih primjeraka nesumljvo barem od XIV. stoljeća. Zastava je (mentolno) zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Jednobojna se zelena zastava ističe najkasnije od 2011. u općinskoj vijećnici na svečanom koplju, a konačno je formalno usvojena 2018. i odobrena. Opis grba tada nije mijenjan, no neznatno je promijenjen oblik štita, sada ravnog gornjeg ruba.

* U izvornom rješenju Ministarstva piše "plave", a ispravkom od 19. studenog 2019. promijenjeno je u "zelene".


Motovun – Montona, 1994. – 2018.

[Motovun – <I>Montona</I>, 1994. – 2018.] [Normal] 1:2 [Motovun – <I>Montona</I>, 1994. – 2018.]
[Motovun – <I>Montona</I>, 1994. – 2018.] [Motovun – <I>Montona</I>, 1994. – 2018.] [Motovun – <I>Montona</I>, 1994. – 2018.]
Prihvaćena: 8. prosinca 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Opisi grba: Grb Općine Motovun ima oblik stiliziranog štita. U donjem dijelu polja štita je zeleno polje s tri ispupčenja (tri brijega), a na sredini toga polja - tamnocrveni cvijet s pet listića i sa tučkom boje zlata. Iznad zelenoga polja do sredine štita, izdižu se zidine (kaštela) sa dvokrilnim vratima poluokrugloga svoda na sredini zidina. Vrata, boje zlata, nalaze se iznad srednjeg, najvišeg brijega. Na zidinama se nalazi pet kula od kojih je najviša ona po sredini (iznad vratiju) i dopire skoro do gornjega ruba štita, a po dvije kule lijevo i desno, stupnjevito se spuštaju prema rubovima zidina. Zidine u svojem gornjem dijelu završavaju vijencem, a kule imaju po tri vijenca i po dva prozora. Središnja, najviša kula ima i vrata, koja se nalaze okomito iznad vratiju kaštelu. Zidine i kule su srebrne boje, a nepokriveno polje štita - plave boje. Okolo štita je obrub boje zlata. (Čl. 4, Odluka, 1994; Čl. 5, Statut, 2001.)
Grb Općine Motovun / Comune di Montona ima oblik stiliziranog štita. U donjem dijelu polja štita je zeleno polje s tri ispupčenja (tri brijega), a na sredini toga polja - tamnocrveni cvijet s pet listića i sa tučkom boje zlata. Iznad zelenoga polja do sredine štita, izdižu se zidine (kaštela) sa dvokrilnim vratima poluokrugloga svoda na sredini zidina. Vrata, boje zlata, nalaze se iznad srednjeg, najvišeg brijega. Na zidinama se nalazi pet kula od kojih je najviša ona po sredini (iznad vratiju) i dopire skoro do gornjega ruba štita, a po dvije kule lijevo i desno, stupnjevito se spuštaju prema rubovima zidina. Zidine u svojem gornjem dijelu završavaju vijencem, a kule imaju po tri vijenca i po dva prozora. Središnja, najviša kula ima i vrata, koja se nalaze okomito iznad vratiju kaštelu. Zidine i kule su srebrne boje, a nepokriveno polje štita - plave boje. Okolo štita je obrub boje zlata. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Motovun pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1, a izvedena je od atlasa, poliesterskog ili pamučnog materijala. Zastava se sastoji od dva jednaka vodoravna polja, od kojih je gornje polje zelene, a donje - žute boje. Po sredini zastave na sjecištu dijagonala, jednako udaljen od gornjeg i donjeg, odnosno od lijevog i desnog ruba zastave, nalazi se grb Općine Motovun opisan u članku 4. ove Odluke. Pola grba nalazi se u zelenom, a pola u žutom polju zastave. Visina grba je 2/3 visine zastave. Po rubovima zastave, osim po onom koji služi za ovjes ili za pričvršćivanje na stijeg, nalaze se resice dužine 6 cm zlatne boje. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Zastava Općine Motovun pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1, a izvedena je od atlasa, poliesterskog ili pamučnog materijala. Zastava se sastoji od dva jednaka vodoravna polja, od kojih je gornje polje zelene, a donje - žute boje. Po sredini zastave na sjecištu dijagonala, jednako udaljen od gornjeg i donjeg, odnosno od lijevog i desnog ruba zastave, nalazi se grb Općine Motovun. Pola grba nalazi se u zelenom, a pola u žutom polju zastave. Visina grba je 2/3 visine zastave. Po rubovima zastave, osim po onom koji služi za ovjes ili za pričvršćivanje na stijeg, nalaze se resice dužine 6 cm zlatne boje. (Čl. 7, Odluka, 1997.)
Zastava Općine Motovun / Comune di Montona pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1, a izvedena je od atlasa, poliesterskog ili pamučnog materijala. Zastava se sastoji od dva jednaka vodoravna polja, od kojih je gornje polje zelene, a donje - žute boje. Po sredini zastave na sjecištu dijagonala, jednako udaljen od gornjeg i donjeg, odnosno od lijevog i desnog ruba zastave, nalazi se grb Općine Motovun / Comune di Montona. Pola grba nalazi se u zelenom, a pola u žutom polju zastave. Visina grba je 2/3 visine zastave. Po rubovima zastave, osim po onom koji služi za ovjes ili za pričvršćivanje na stijeg, nalaze se resice dužine 6 cm zlatne boje. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Napuštena: 15. veljače 2018.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Motovun, 08.12.1994, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 14/1994, 28.12.1994.
Statut Općine Motovun, 11.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 22/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Motovun / Comune di Montona, 16.03.2006, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 7/2006, 17.03.2006.
Statut Općine Motovun - Comune di Montona, 03.08.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 13/2009, 06.08.2009.
Statut Općine Motovun - Comune di Montona, 27.03.2013, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, br. 10/2013, 11.04.2013.
"Ratna škola posjetila Motovun", Kristina G. 9.12.2011, Općina Motovun, www.motovun.hr
"Danski veleposlanik u posjetu Motovunu", 29.10.2012, Glas Istre, www.glasistre.hr
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Motovun-Montona, 15.02.2018, Službeni glasnik Općine Motovun, br. 1/2018, 16.02.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Motovun-Montona, 27.12.2019, Službeni glasnik Općine Motovun, br. 8/2019, 28.12.2019.

Grb Motovuna usvojen 1994. bio je istovjetan današnjem, osim po obliku štita, kojem je gornji rub bio konkavan. Zastava je bila zeleno-žuta dvobojnica sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava predviđena je u obliku gonfalona s tri pravokutna repa s resama, cijela podijeljena okomito na zelenu i žutu polovicu, u sredini grb, u gornjim uglovima zlatni ornamet u obliku hrastovih grančica, kao i u srednjem repu, dok je u pokrajnjim repovina u svakom po jedna zlatna ruža na dugoj grančici koja se pruža iznad. Na izvedenoj svečanoj zastavi ispušteni su ornamenti hrasta u gornjem dijelu te ima sitnije razlike u likovnoj izvedbi. Ta je svečana zastava vjerojatno još uvijek u uporabi
Odlukom iz 1994. bila je propisana i "velika zastava" istog temeljnog dizajna veličine 1,30×4 m, koja se trebala isticati stalno s motovunskih zidina. Čini se da takva zastava nije u upotrebi barem od kasnih 90-ih.
Od 2011. bilježi se uporaba blijedo zelene pravokutne zastave u obliku svečane zastave.Oprtalj – Portole

[Oprtalj – <I>Portole</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Oprtalj – <I>Portole</I>]
Prihvaćena: 28. rujna 2022.     Odobrena: 11. srpnja 2022.
Odobreni blazon grba: U plavome polju iz podnožja štita izrasta srebrni/bijeli kaštel s 3 drvena zatvorena vrata i kruništem, nadvisuje ga zlatni/žuti plosnati križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine sastoji se od štita srcolikog oblika i sadržaja unutar njega. Podloga gornjeg dijela grba je plave boje, a u sredini plavog polja nalazi se plosnati križ zlatne – žute boje. Donji dio grba pokriva srebrno-bijeli kaštel koji završava na polovici štita nazubljenim rubom. Na kaštelu se nalaze tri portala zatvorenih smeđih vrata. Grb je po liniji štita uokviren crnim obrubom. (Čl. 3, Odluka, 2022.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, bijele boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine. Grb je obrubljen zlatnim – žutim rubom. Omjer visine grba iznosi 2/3 širine zastave. (Čl. 4, Odluka, 2022.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Oprtalj, 24.04.1995.
Općina Oprtalj www.oprtalj.hr 25.10.2003
Božidar Feldbauer i sur.: Leksikon naselja Hrvatske 2. svezak, M-Ž, Mozaik knjiga, 2004, p. 545
Statut Općine Oprtalj, 02.02.2006, Službene novine Općine Oprtalj - Giornale ufficale del Comune di Portole, br. 1/2006, 21.02.2006.
Statut Općine Oprtalj, 04.08.2009, Službene novine Općine Oprtalj - Giornale ufficale del Comune di Portole, br. 3/2009, 06.08.2009.
"Obilježavanje Dana Općine Oprtalj", 02.05.2016, Općina Oprtalj - Comune di Portole, www.oprtalj.hr, 20.05.2016.
Odluka o grbu i zastavi Općine Oprtalj – Portole, 28.9.2022, Službene novine Općine Oprtalj - Giornale ufficale del Comune di Portole, br. 7/2022, 29.09.2022.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-02/21-01/03, URBROJ: 514-22/02-22-04, 11.07.2022.

Općina Oprtalj ima povijesni grb: u plavom štitu srebrne zidine s kruništem i s trima zatvorenim drvenim vratima i u zaglavlju zlatnim križ. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Do 2022. bila je propisana svijetlo siva okomita zastava s grbom u donjem dijelu i zlatnim vrpcama duž okomitih rubova te zlatnim resama uz donji rub. Zabilježeno je da se koristila bijela zastava s grbom u sredini, a kao svečana zastava okomita inačica obrubljena zlatnim rubom, sa zlatni ispisanim imenom općine na hrvatskom i talijanskom u dva luka iznad grba.
Moguće je da likovno rješenje uz odluku iz 2022. uvodi manje izmjene u stilizaciji grba, no do sada nisu objavljeni detalji.


Oprtalj – Portole

[Oprtalj – <I>Portole</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Oprtalj – <I>Portole</I>]
[Oprtalj – <I>Portole</I>] [Oprtalj – <I>Portole</I>]
Prihvaćena: 24. travnja 1995.
Opis grba: Grb općine Oprtalj je povijesni grb grada Oprtlja u obliku štita čiji gornji rub završava sa tri zašiljena dijela. Podloga gornjeg dijela je plave boje. U sredini plavog polja, koje označava nebo, nalazi se plosnati križ žute boje (heraldički - zlatna boja). Donji dio pokriva polukružna kula građena blokovima od sivog kamena. Kula završava na polovici štita nazubljenim rubom. Na donjem rubu štita nalaze se tri otvora. Oni su zatvoreni drvenim vratima i uokvireni portalom od fino obrađenih kamenih blokova. Vrata su građena od okomito slaganih dasaka i imaju nenaglašene horizontalne okove. Grb je po liniji štita uokviren crnim obrubom koji je s desne strane nešto deblji pa ima dojam perspektive. (Čl. 4, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava općine Oprtalj je svjetlo sive boje. Okomito na dužu stranicu, na donjoj polovici zastave nalazi se figura grba općine. Razmak ruba grba od lijevog, desnog i donjeg ruba zastave je 1/7 širina zastave. Gornji rub zastave obrubljuje nosač zastave koji s lijeve i desne strane izvan zastave ima po jedan dekorativni okrugli držač. Zastava je obrubljena dekorativnom trakom boje starog zlata s lijeve i desne strane , a donji rub završava resama isto tako u zlatnoj boji. Omjer visine i širine zastave je 2 : 1. Kod isticanja zastave duža stranica uvijek stoji okomito. Zastava se izvodi u dvije veličine. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Napuštena: 28. rujna 2022.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Oprtalj, 24.04.1995.
Općina Oprtalj www.oprtalj.hr 25.10.2003
Božidar Feldbauer i sur.: Leksikon naselja Hrvatske 2. svezak, M-Ž, Mozaik knjiga, 2004, p. 545
Statut Općine Oprtalj, 02.02.2006, Službene novine Općine Oprtalj - Giornale ufficale del Comune di Portole, br. 1/2006, 21.02.2006.
Statut Općine Oprtalj, 04.08.2009, Službene novine Općine Oprtalj - Giornale ufficale del Comune di Portole, br. 3/2009, 06.08.2009.
"Obilježavanje Dana Općine Oprtalj", 02.05.2016, Općina Oprtalj - Comune di Portole, www.oprtalj.hr, 20.05.2016.

Općina Oprtalj koristla od 1995. godine ponešto drugačije stilizirani grb. Do 2022. bila je propisana svijetlo siva okomita zastava s grbom u donjem dijelu i zlatnim vrpcama duž okomitih rubova te zlatnim resama uz donji rub. Zabilježeno je da se koristila bijela zastava s grbom u sredini, a kao svečana zastava okomita inačica obrubljena zlatnim rubom, sa zlatni ispisanim imenom općine na hrvatskom i talijanskom u dva luka iznad grba.Pićan

[Pićan] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pićan]
[Pićan]
Prihvaćena: 2021.?     Odobrena: 12. srpnja 2022.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome polju na zelenome tlu na kojem je srebrni/bijeli stilizirani ljiljan nalazi se srebrna/bijela tvrđava s otvorenim vratima i kruništem na kojem je srebrna/bijela kula. Gore desno i lijevo zlatna/žuta osmerokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 svjetlo plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: Istarska županija, www.istra-istria.hr 21.11.2006
"Općina Pićan utvrdila vrijednost komunalnog boda", LC Labin, www.labin.com, 30.11.2007.
Odluka o grbu i zastavi Općine Pićan, 01.07.1994, Službene novine Grada Labina, ?/1994.
(Statut Općine Pićan, Službene novine Općine Pićan, br. 02/06, 1/07, 2/07, 4/09 i 8/09)
Statut Općine Pićan - Pročišćeni tekst, 09.03.2012, Službene novine Općine Pićan, br. 2/2012, 11.08.2015.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pićan, 21.03.2018, Službene novine Općine Pićan, br. 3/2018, 22.03.2018.
Statut Općine Pićan - Pročišćeni tekst, 22.05.2018, Službene novine Općine Pićan, br. 6/2018, 23.05.2018.
Statut Općine Pićan - Pročišćeni tekst, 29.03.2021, Službene novine Općine Pićan, br. 4/2021, 30.03.2021.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-02/20-01/11, URBROJ: 514-22/02-22-04, 12.07.2022.
Pietro Kandler: Indicazioni per riconoscee le cose storice del Litorale, Trst, 1855, str. 196.
Danilo Klen: Pazinska isprava iz 1409. godine, Vjesnik historijskih arhiva Rijeke i Pazina, 21 (1977) 263-278.

Grb Pićna je u plavome na zelenom tlu sa srebrnim ljiljanom srebrna tvrđava s kulompraćena s dvije osmerokrake zlatne zvijezde. Temelji se na povijesnom grbu Pićna, koji je poznat s pečata berem of 1409. godine. U boji ga prikazuje Kandler. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Općinski propisi koji odgovaraju odobrenom grbu nisu još objavljeni.

Talijanski naziv Pedena danas se ne koristi kao službeno ime općine.


Pićan, de facto

[Pićan, <I>de facto</I>] [De facto] 1:2 [Pićan, <I>de facto</I>]
Prihvaćena: 1994.
Napuštena: 2021.?
Izvor: Općina Pićan, www.pican.hr, 2014.

Za razliku od propisanih simbola kako su opisani dolje, općina je koristila grb s osmokrakim zvijezdama i svim likovima bijelim (srebrnim). Isto se koristilo i u zastavi.


Pićan

[Pićan] [Alternacija] [Prijedlog] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pićan] [Pićan]
[Pićan]
Prihvaćena: 1. srpnja 1994.
Opisi grba: Grb je izrađen u obliku štita u čijem se gornjem dijelu polja nalazi tvrđava, iznad čijeg ulaza su tri otvora, nad kojima je krunište, dok je na krovu manja kula sa dva manja prozora koja završavaju također kruništem. S obje strane tvrđave je po jedna osmokraka zvijezda. Na donjem dijelu polja je veliki ljiljan. Boje grba: na plavoj podlozi grba nalazi se zlatna kula na brijegu u čijem podnožju se nalazi ljiljan od zlata, a s obje strane tvrđave po jedna osmokraka zvijezda. (Čl. 9, Odluka, 1994.)
Grb Općine Pićan je sljedećeg izgleda: Izrađen je u obliku štita u čijem se gornjem dijelu polja nalazi tvrđava, iznad čijeg ulaza su tri otvora, nad kojima je krunište, dok je na krovu manja kula sa dva manja prozora koja završavaju također kruništem. S obje strane tvrđave je jedna šestokraka zvijezda. Na donjem dijelu polja je veliki ljiljan. Boje grba: na plavoj podlozi grba nalazi se zlatna kula na brijegu u čijem podnožju se nalazi ljiljan od zlata, a s obje strane tvrđave po jedna šestokraka zvijezda. (Čl. 8, Statut, 2012.)
Grb Općine Pićan je sljedećeg izgleda: Izrađen je u obliku štita u čijem se gornjem dijelu polja nalazi tvrđava, iznad čijeg ulaza su tri otvora, nad kojima je krunište, dok je na krovu manja kula sa dva manja prozora koja završavaju također kruništem. S obje strane tvrđave je jedna osmerokraka zvijezda. Na donjem dijelu polja je veliki ljiljan. Boje grba: na plavoj podlozi grba nalazi se zlatna kula na brijegu u čijem podnožju se nalazi ljiljan od zlata, a s obje strane tvrđave po jedna osmerokraka zvijezda. (Čl. 9, Statut, 2018; Čl. 9, Statut, 2021.)

Opisi zastave: Zastava općine Pićan ima podlogu svijetlo plave boje, a u sredini je smješten grb općine Pićan. Kod svečane zastave dodan je zlatni rub. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Zastava Općine Pićan ima podlogu svijetlo plave boje, a u sredini je smješten grb Općine Pićan. Omjer širine i dužine zastave je 1:2, a visina grba je 2/3 zastave. Kod svečane zastave dodan je zlatni rub. (Čl. 9, Statut, 2012; Čl. 10, Statut, 2018; Čl. 10, Statut, 2021.)

Napuštena: 2021.?
Izvori: Istarska županija, www.istra-istria.hr 21.11.2006
"Općina Pićan utvrdila vrijednost komunalnog boda", LC Labin, www.labin.com, 30.11.2007.
Odluka o grbu i zastavi Općine Pićan, 01.07.1994, Službene novine Grada Labina, ?/1994.
(Statut Općine Pićan, Službene novine Općine Pićan, br. 02/06, 1/07, 2/07, 4/09 i 8/09)
Statut Općine Pićan - Pročišćeni tekst, 09.03.2012, Službene novine Općine Pićan, br. 2/2012, 11.08.2015.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pićan, 21.03.2018, Službene novine Općine Pićan, br. 3/2018, 22.03.2018.
Statut Općine Pićan - Pročišćeni tekst, 22.05.2018, Službene novine Općine Pićan, br. 6/2018, 23.05.2018.
Statut Općine Pićan - Pročišćeni tekst, 29.03.2021, Službene novine Općine Pićan, br. 4/2021, 30.03.2021.
Pietro Kandler: Indicazioni per riconoscee le cose storice del Litorale, Trst, 1855, str. 196.
Danilo Klen: Pazinska isprava iz 1409. godine, Vjesnik historijskih arhiva Rijeke i Pazina, 21 (1977) 263-278.

Grb Pićna usvojen 1994. je bio u plavom polju zlatna utvrda sa zidinama i tornjem, u podnožju zlatni ljiljan i u zaglavlju dvije osmerokrake zlatne zvijezde. Statutom 2012. promijenjen je opis grba tako da su zvijezde šestokrake, a 2018. vraćen su u opis osmerokrake zvijezde. Zastava je bila svijetlo plava s grbom u sredini.Raša

[Raša] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Raša]
[Raša] [Raša]
Prihvaćena: 3. prosinca 2003.     Odobrena: 24. studenog 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta upaljena rudarska lampa.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine Raša: u trokutastom srcolikom štitu, u plavom polju, žuta-zlatna rudarska lampa crvenog plamena, bijelog - srebrnog sjaja. (Čl. 6, Statutarna odluka, 2003.)
Opis zastave: Opis zastave Općine Raša: zastava je tamnoplave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom općine u sredini zastave na sjecištu dijagonala, visina grba je 2/3 širine zastave a grb je na zastavi obrubljen žutim zlatnim rubom. […] Svečana zastava je tamnoplave boje, na rubovima obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repa zlatnim resicama. U sredini zastave nalazi se grb Općine Raša. Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis Općina Raša, a sva zlatna slova obrubljena su zlatnom kontumom bojom. Ispod grba kao i u repu zastave ucrtane su grančice lipe i masline, zlatno obojane, obrubljene zlatnom kontumom bojom. (Čl. 10 i 11, Statutarna odluka, 2003.)
Izvori: Kristian Stepčić Reisman: "Općina Raša dobila novi grb - Rudarska svjetiljka kao putokaz za bolju budućnost", "Ca je novega?" besplatni informativni list, br. 3/03, Holcim, Raša, prosinac 2003.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Raša, Službene novine Grada Labina, br. 3/1996.)
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/03-01/65, URBROJ: 514-09-03-2[> 3], 24.11.2003.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Raša, 03.12.2003, Službene novine Općine Raša, br. 11/2003, prosinac 2003.
Statut Općine Raša, 21.08.2009, Službene novine Općine Raša, br. 4/2009. www.rasa.hr
Odluka o izmjenama Statutarne odluke o grbu i zastavi Općine Raša, 16.09.2010, Službene novine Općine Raša, br. 11/2010, 24.09.2010.
(Decreto 1938-12-01 RD [=Regio Decreto], concessionedi stemma e gonfalone), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Grb Raše je u plavom polju zlatna rudarska svjetiljka koja gori crvenim plamenom i svijetli srebrno. Raša, koja se često naziva najmlađim gradom u Istri, izgrađena je 1937. godine kao rudarsko naselje. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamno plavi gonfalon koji završava trokutasto s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama lipe i masline ispod. Stolna zastavica sadrži iste elemente kao i svečana, ali pravokutnog je oblika.
Raša je 1996. usvojila neke druge simbole, koji nisu odobreni.
Za vrijeme talijanske uprave, općini Arsia podijeljen je grb i gonfalon 1938., za sada nepoznatog izgleda.


Raša, inačica

[Raša, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Raša, inačica]
[Raša, inačica]
Prihvaćena: 3. prosinca 2003.     Odobrena: 24. studenog 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka

Likovno rješenje koje je usvojeno 2003. sadržavalo je ponešto drugačiji prikaz plamena i plamenika. Čini se da su obe inačice dizajna u uporabi.Sveta Nedelja

Sjedište: Nedešćina

[Sveta Nedelja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveta Nedelja]
Prihvaćena: 26. rujna 2011.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Sveta Nedelja: dominantne zelene i plave boje, kao simbol područja Istre gdje se isprepliću mediteranska i kontinentalna klima. Unutar štita nalazi se element križa, bijele boje kao simbol brojnih crkvi i kapelica, te sjecišta odredenih geo-klimatskih uvjeta, prirodnom specificnošću opcine, ujedinjujući ruralni i kulturno povijesni karakter područja Općine Sveta Nedelja. (Čl. 2, Odluka, 2011.)
Opis grba Općine Sveta Nedelja: dominantne zelene i plave boje, sa pripadajucim križem na desno (heraldicki) u bijeloj boji. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2011.)

Opis zastave: Zastava Općine Sveta Nedelja: zastava omjera 1:2, zelene boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 3, Odluka, 2011; Čl. 7, Statutarna odluka, 2011.)
Izvori: Statut Općine Sveta Nedelja, 09.10.2001, Službene novine Općine Sveta Nedelja, br. 5/2001, 12.11.2001.
Odluka o objavi javnog natjecaja za izradu grba i zastave Općine Sveta Nedelja, 25.04.2003, Službene novine Općine Sveta Nedelja, br. 1/2003, 25.04.2003.
Odluka o objavi javnog natjecaja za izradu grba i zastave Općine Sveta Nedelja, 16.07.2007, Službene novine Općine Sveta Nedelja, br. 11/2007, 27.11.2007.
Pročišćeni tekst Statuta Općine Sveta Nedelja, 18.05.2009, Službene novine Općine Sveta Nedelja, br. 2/2009, 19.05.2009.
Statut Općine Sveta Nedelja, 20.07.2009, Službene novine Općine Sveta Nedelja, br. 4/2009, 21.07.2009.
Odluka o objavi javnog natjecaja za izradu grba i zastave Općine Sveta Nedelja, 25.07.2011, Službene novine Općine Sveta Nedelja, br. 4/2011, 26.07.2011.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveta Nedelja, 26.09.2011, Službene novine Općine Sveta Nedelja, br. 5/2011, 27.09.2011.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Sveta Nedelja te načinu i zaštiti njihove uporabe, 26.09.2011, Službene novine Općine Sveta Nedelja, br. 5/2011, 27.09.2011.

Grb Svete Nedelje je bijelim križem pomaknutim u desno i gore raščetvoren u gore zeleno i dolje plavo. Za zelenu i plavu boju kaže se da predstavljaju područje Istre gdje se isprepliću mediteranska i kontinentalna klima. Za križ se kaže da je "simbol brojnih crkvi i kapelica, te sjecišta odredenih geo-klimatskih uvjeta, prirodnom specificnošću općine, ujedinjujući ruralni i kulturno povijesni karakter područja općine". Zastava je zelena s grbom u sredini.Sveti Lovreč

[Sveti Lovreč] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Lovreč]
[Sveti Lovreč] [Sveti Lovreč]
Prihvaćena: 30. prosinca 2005.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatne/žute gradele.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Sveti Lovreč: U srcolikom-trokutastom štitu, u plavom polju, zlatne-žute gradele, sa drškom gore. (Čl. 6, Statutarna odluka, 2005.)
Grb Općine Sv. Lovreč je u srcolikom-trokutastom štitu, u plavom polju, zlatno-žute gradele, sa drškom gore. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Sveti Lovreč je jednobojna, svijetloplave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno- žutom trakom. (Čl. 10, Statutarna odluka, 2005.)
Zastava Općina Sv. Lovreč je jednobojna, svijetloplave boje, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Sveti Loverč, www.sveti-lovrec.hr, 10.01.2008.
Statut Općine Sveti Lovreč, 24.07.2001, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 8/2001.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Lovreč, 30.12.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/9, URBROJ: 515-10/06-04-3, 3.5.2006.
Statut Općine Sveti Lovreč, 20.04.2007, Službene novine Istarske županije, br. 13/2007, 02.11.2007.
"Općina Sv. Lovreč: Održana zajednička sjednica Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća", 6.6.2007, Usluga, Poreč, www.usluga.hr
Statut Općine Sveti Lovreč, 16.07.2009, Službene novine Istarske županije, br. 7/2009, 20.08.2009.
Statut Općine Sveti Lovreč (pročišćeni tekst), 22.11.2013, Službene novine Općine Sveti Lovreč, br. 4/2013, 22.11.2013.

Grb Sv. Lovreča je u plavom zlatni roštilj. Ovo je svetački atribut Sv. Lovre, zaštitnika mjesta po kojem je i dobilo ime. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava svijetlo je plavi gonfalon trokutastog kraja s resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama masline, smokve i vinove loze ispod. Stolne zastavice istog su općeg izgleda.Sveti Petar u Šumi

[Sveti Petar u Šumi]
[Sveti Petar u Šumi]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: grb: 9.8.1994, zastava: 24.10.2001     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Sveti Petar u Šumi ima oblik štita omjera 3 po širini i 4 po visini, tamno plave je boje sa zlatnim obručom i 2 unakrsno položena zlatna ključa čije je sjecište u dijagonalnoj sredini grba. Ključevi su ornamentalne izrade prema oglednom primjerku grba koji čini sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Grb Općine Sveti Petar u Šumi ima oblik štita omjera 3 po širini i 4 po visini, tamno plave je boje sa zlatnim obručem i 2 unakrsno položena zlatna ključa čije je sjecište u dijagonalnoj sredini grba. Ključevi su ornamentalne izrade prema oglednom primjerku grba. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)

Opis zastave: Zastava Općine Sveti Petar u Šumi pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1, a izvedena od poliesterskog ili pamučnog materijala narančasto žute boje. U sjecištu dijagonale u sredini zastave, nalazi se grb Općine Sveti Petar u Šumi. Gornji rub grba oslanja se o središnju točku na crti koja poprijeko siječe zastavu na 1 udaljenosti od gornjeg ruba zastave. Udaljenost lijevog odnosno desnog ruba grba do lijevog odnosno desnog ruba zastave – jednaka je. Ispod donjeg dijela grba proteže se polukružno tekst "OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI" u žutoj boji. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Izvori: Istarska županija, www.istra-istria.hr 21.11.2006
"Sveti Petar u Šumi", brošura, Općina Sv. Petar u Šumi, 2008.
Statut Općine Sveti Petar u Šumi, 22.12.1993, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motvun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 12/1993, 24.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Petar u Šumi, 09.08.1994, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motvun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 13/1994, 13.12.1994.
Statut Općine Sveti Petar u Šumi, 24.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motvun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 23/2001, 24.10.2001.
Statut Općine Sveti Petar u Šumi, 08.02.2006, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motvun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 5/2006, 21.02.2006.
Statut Općine Sveti Petar u Šumi, 27.08.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motvun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 20/2009, 29.09.2009.
Općina Sveti Petar u Šumi, službene stranice općine, www.svpetarusumi.hr, 03.08.2008.

Grb Sv. Petra u šumi je dva zlatna ukrštena ključa s rukohvatima gore i zupcima prema van na plavom polju okruženom zlatnim rubom u kojem se nalazi smeđi troplet. Ključevi se naravno odnose na zaštitnika općine, Sv. Petra. Zastava je okomita, narančasto žuta s grbom pomaknutim prema dnu okruženim žutim slovima ispisanim imenom općine u polukrugu.

Talijanski naziv San Pietro in Selve danas se ne koristi kao službeno ime općine.


Sveti Petar u Šumi, 1994. – 2001.

[Sveti Petar u Šumi, 1994. – 2001.]
[Sveti Petar u Šumi, 1994. – 2001.][Sveti Petar u Šumi, 1994. – 2001.]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: 9. kolovoza 1994.
Opis grba: (ut supra Čl. 4, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine Sveti Petar u Šumi pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine) i širine 2:1, a izvedena je od poliesterskog ili pamučnog materijala narančasto žute boje. U sjecištu dijagonale u sredini zastave, nalazi se grb Općine Sveti Petar u Šumi opisan u članku 4. ove Odluke. Gornji rub grba oslanja se o središnju točku na crti koja poprijeko sječe zastavu na 1/2 udaljenosti od gornjeg ruba zastave. Udaljenost lijevog odnosno desnog ruba grba od lijevog odnosno desnog ruba zastave - jednaka je. […] Osim zastave iz članka 7. ove Odluke Općina Sveti Petar u Šumi ima i svečanu zastavu koja se koristi i ističe samo u svečanim prigodma. Svečana zastava iz stavka 1. ovoga članka istovjetna je sa zastavom iz članka 7. ove Odluke, osim što su po rubu svečane zastave resice duljine 6 cm zlatno žute boje, a po onom u kojem se svečana zastava pričvršćuije na stijeg obrub je zlatno-žute boje. (Čl. 7 i 10, Odluka, 1994.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Petar u Šumi, 09.08.1994, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motvun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 13/1994, 13.12.1994.
Statut Općine Sveti Petar u Šumi, 24.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motvun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 23/2001, 24.10.2001.

Izvorno usvojena zastava 1994. nema propisan natpis na njoj. Odluka propisuje također i svečanu zastavu, istog temeljnog izgleda, s resama duž rubova i zlatnožutim obrubom duž gornjeg ruba.Svetvinčenat

[Svetvinčenat] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Svetvinčenat]
[Svetvinčenat]
Prihvaćena: grb: 07.03.1996, zastava: 01.08.1996     Odobrena: 15. listopada 1996. (P)
Dizajn: Attilio Krizmanić, arhitekt iz Pule
Odobreni blazon grba: U plavome srebrno/bijela kula s kruništem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa bijelo obrubljenim grbom općine do koplja.
Opisi grba: Grb Općine Svetvinčenat ima štit pravokutnog oblika sa zaobljenim donjim stranicama koje u sredini završavaju sa zašiljenim dnom, u pravomB [sc. plavom] obrambena kula kaštela bijele (srebrne) boje, sa karakterističnim skošenim stranicama prizemlja, sa strukturom sedam redova kamenog zida crne boje, te u sredini položenim baroknim portalom. Iznad vijenca prizemlja u gornjem pravokutnom djelu kule, simetrično je postavljena barokna bifora sa po dva bočna kvadratna prozora, dok se iznad bifore nalaze četiri kvadratna prozora. Kula u gornjem djelu završava s vijencem i obrambenim kruništem koji se sastoji od sedam zubi. (Čl. 7, Izmjena, 1996.)
Grb Općine Svetvinčenat je slijedećeg izgleda: ima štit pravokutnog oblika sa zaobljenim donjim stranicama koje u sredini završavaju sa zašiljenim dnom, u plavom obrambena kula kaštela bijele (srebrne) boje, sa karakterističnim iskošenim stranicama prizemlja, sa strukturom sedam redova kamenog zida crne boje, te u sredini položenim baroknim portalom. Iznad vijenca prizemlja u gornjem pravokutniku djelu kule, simetrično je postavljena barokna bifora sa po dva bočna kvadratna prozora, dok se iznad bifore nalaze četiri kvadratna prozora. Kula u gornjem djelu završava s vijencem i obrambenim kruništem koji se sastoji od sedam zubi. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Općine Svetvinčenat je pravokutnik plave boje u kojem je povijesni grb Općine Svetvinčenat OBRUBLJEN RUBOM BIJELE BOJE. Omjer dužine i visine zastave je 2:1. Povijesni grb Općine Svetvinčenat, OBRUBLJEN RUBOM BIJELE BOJE smješten je u gornjem desnom dijelu, bliže koplju udaljen od vrha jednu, a od bočne i donje strane pravokutnika dvije modularne jedinice. (Čl. 10, Izmjena Izmjene, 1996.)
Zastava Općine Svetvinčenat je slijedećeg izgleda: pravokutnik plave boje u kojem je povijesni grb Općine Svetvinčenat obrubljen rubom bijele boje. Omjer dužine i visine zastave je 2:1. Povijesni grb Općine Svetvinčenat obrubljen rubom bijele boje smješten je u gornjem desnom dijelu, bliže koplju udaljen od vrha jednu, a od bočne i donje strane pravokutnika dvije modularne jedinice. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2009.)

Izvori: Turistička zajednica Svetvinčenat www.svetvincenat.hr 03.07.2004.
Attilio Krizmanić: "Studija o povijesnom grbu Općine Svetvinčenat s prijedlogom", 1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Svetvinčenat, 13.04.1994, Službene novine Grada Pule, br. 2A/1994, 14.04.1994.
Ispravak - Dodatak Odluke o grbu i zastavi Općine Svetvinčenat, Službene novine Grada Pule, Dodatak broju 2A/1994, 18.04.1994, str. 173-174.
Grb i zastava Općien Svetvinčenat, Općina Svetvinčenat, spis, 1994.
Izmjena Odluke o grbu i zastavi Općine Svetvinčenat, 07.03.1996, Službene novine - Bollettino ufficiale, br. - nro. 2/1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/26, URBROJ: 515-04-03/1-96-6, 15.10.1996.
Izmjena Izmjene Odluke o grbu i zastavi Općine Svetvinčenat, 01.08.1996, Službene novine - Bollettino ufficiale, br. - nro. 3/1995.
Statut Općine Svetvinčenat, 28.09.2001, Službene novine Općine Svetvinčenat, br. 4/2001, www.svetvincenat.hr 20.10.2004
Statut Općine Svetvinčenat - pročišćeni tekst, 28.09.2007, Službene novine Općine Svetvinčenat, br. 5/2007.
Statut Općine Svetvinčenat, 28.08.2009, Službene novine Općine Svetvinčenat, br. 5/2009, www.svetvincenat.hr, 20.12.2010.
(Decreto 1936-04-29 DCG [=Decreto del Capo del Governo], riconoscimento di stemma e gonfalone), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Grb općine Svetvinčenat je u plavom štitu srebrni toranj sa ukošenim temeljima i kruništem na vrhu. Grb prikazuje kaštel Grimani koja čini temelj mjesta, izgrađen u XII. stoljeću, a današnji oblik dobiva pregradnjom 1589. godine, kada se datira i kameni grb ovog izgleda ugrađen iznad ulaznih vrata. Zastava je svijetlo plava s bijelo obrubljenim grbom u gornjem uglu uz koplje. Stolne su zastavice okomite bijele s grbom u sredini i itmenom općine u dva reda iznad.
Tijekom talijanske uprave općini Sanvincenti je 1936. priznat grb i ustanovljen je gonfalon, pojedinosti za sada nisu poznate.

Do 1997. ime općine pisalo se Sveti Vinčenat.


Svetvinčenat, 1996.

[Svetvinčenat, 1996.] [Normal] 1:2 [Svetvinčenat, 1996.]
Prihvaćena: 7. ožujka 1996.
Dizajn: Attilio Krizmanić, arhitekt iz Pule
Opis grba: (ut supra Čl. 7, Izmjena, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine Svetvinčenat je pravokutnik plave boje u kojem je povijesni grb Općine Svetvinčenat. Omjer dužine i visine zastave je 2:1. Povijesni grb Općine Svetvinčenat smješten je u gornjem desnom dijelu, bliže koplju udaljen od vrha jednu, a od bočne i donje strane pravokutnika dvije modularne jedinice. (Čl. 10, Izmjena, 1996.)
Izvori: Izmjena Odluke o grbu i zastavi Općine Svetvinčenat, 07.03.1996, Službene novine - Bollettino ufficiale, br. - nro. 2/1995.
Izmjena Izmjene Odluke o grbu i zastavi Općine Svetvinčenat, 01.08.1996, Službene novine - Bollettino ufficiale, br. - nro. 3/1995.

Izvorno je rješenje zastave promijenjeno 1996. tako da ukljućuje cjeloviti grb u uglu, a ne samo kulu, u kojoj su sada prikazane linije gradnje crnim. U uporabi su još zabilježene tamnoplave zastave s još tamnije plavim grbom bez bijelog orbuba.


Svetvinčenat, 1994.

[Svetvinčenat, 1994.] [Normal] 1:2 [Svetvinčenat, 1994.]
Prihvaćena: 13. travnja 1994.
Dizajn: Attilio Krizmanić, arhitekt iz Pule
Opis grba: Grb Općine Svetvinčenat je štit plave boje u kojem je obrambena kula Kaštela bijele (srebrne) boje, karakterističnih skošenih stranica prizemlja sa strukturom sedam redova kamenog zida crvene boje, te u sredini položenim baroknim portalom. Iznad vijenca prizemlja u gornjem pravokutnom dijelu kule simetrično je postavljena barokna bifora sa po dva bočna kvadratna prozora, dok se iznad bifore nalaze četiri kvadratna prozora. Kula u gornjem dijelu završava s vijencem i obrambenim kruništem, koji se sastoji od sedam zubi. Omjer širine i visine štita je 9:10 modularnih jedinica, sa bočno blago zaobljenim, a u sredini zašiljenim donjim rubom. Donji rub kule udaljen je od dna štita dvije, a od bočnih stranica štita jednu modularnu jedinicu. Gornji pravokutni dio kule širine 5 modularnih jedinica, a visine 3,5 modularnih jedinica s prozorima vijencem i obrambenim kruništem, udaljen je od bočnih stranica štita dvije, a od gornjeg ruba štita jednu modularnu jedinicu. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine Svetvinčenat je pravokutnik plave boje u kojem je obrambena kula Kaštela iz grba bijele (srebrne) boje. Omjer dužine i visine zastave je 2:1, odnosno 10:5 modularnih jedinica. Obrambena je kula smještena u gornjem dijelu polja bliže koplju, tako da je donji desni heraldički kut skošenog dijela kule i gornJl rub obrambenog kruništa sa zubima udaljen od bočnog i gornjeg ruba zastave jednu modularnu jedinicu. (Čl. 10, odluka, 1994.)
Napuštena: oko 1998. ?
Izvori: Attilio Krizmanić: "Studija o povijesnom grbu Općine Svetvinčenat s prijedlogom", 1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Svetvinčenat, 13.04.1994.
Grb i zastava Općien Svetvinčenat, Općina Svetvinčenat, spis, 1994.

Originlano usvojen dizajn sadržavao je crvene linije sljubnica (fuga) između kamenova kule. Zastava je u uglu imala samo prikaz kule iz grba, a ne i negov obrub štita.Tar - Vabriga – Torre - Abrega

[Tar - Vabriga – <I>Torre - Abrega</I>] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tar - Vabriga – <I>Torre - Abrega</I>]
[Tar - Vabriga – <I>Torre - Abrega</I>]
Prihvaćena: 31. srpnja 2009.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome na srebrnome/bijelom zidu desno stablo, lijevo srebrna/bijela kula, gore desno izrasta zlatno/žuto sunce.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine sastoji se od štita i sadržaja unutar njega. Opis grba: U plavome na srebrnome/bijelome zidu desno stablo, lijevo srebrna/bijela kula, gore desno izrasta zlatno/žuto sunce. (Čl. 3, Odluka, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je vodoravna. Opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom u sredini. (Čl. 4, Odluka, 2009.)
Izvori: http://www.istra.com/tar-vabriga/ 10.12.2007.
Zaključak, prihvaća se ponuda Heraldic Art d.o.o. iz Rijeke, 13.10.2008, Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, br. 6/2008, 22.10.2008.
Zaključak, likovno rješenje grba Općine, 13.11.2008, Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, br. 9/2008, 24.12.2008.
Zaključak, prihvaća se Prijedlog odluke o grbu i zastavi Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, 22.12.2008, Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, br. 9/2008, 24.12.2008.
Statut Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, 31.07.2009, Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, br. 5/2009, 31.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega te načinu i zaštiti njihove uporabe, 31.07.2009, Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, br. 5/2009, 31.07.2009.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/1, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, 09.04.2013, Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, br. 7/2013, 09.04.2013.

Grb Tara - Vabrige je U plavome na srebrnome zidu desno stablo, lijevo srebrna kula, gore desno izrasta zlatno sunce. Temelji se na povijesnom pečatu Tara iz sredine XIX. stoljeća. Zastava je žuta s grbom u sredini. Stolne zastavice su žute okomite trokutastog kraja zlatno obrubljene s grbom u sredini, imenom ispisanim na hrvatskom i na talijanskom u četiri luka iznad i ukrštenim grančicama masline i loze ispod.

Ustrojena 2006. izdvajanjem iz grada Poreča.Tinjan

[Tinjan] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tinjan]
[Tinjan]
Prihvaćena: 28. srpnja 1995.     Odobrena: 23. veljače 1996. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome tlu srebrno/bijeli zid iz kojeg izrasta kula.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Tinjan ima oblik stiliziranog, trokutastog, srcolikog štita sa svijetloplavim poljem. U donjem dijelu štita, na zelenoj podlozi, nalazi se zid srebrne (bijele) boje, iznad čijeg se središnjeg dijela izdiže trokatna kula, također srebrne (bijele) boje. Krovno krunište kule okrenuto je prema dolje. Na svakom katu kule su bočno (simetrično) po dva crna prozora, a na drugom katu u sredini kule, nalaze se crna vrata sa polukružnim svodom. (Čl. 4, Odluka, 1995.)
Opisi zastave: Zastava Općine Tinjan provokutnog je oblika, plave boje, omjera dužine i širine 2:1, kao i državna zastava, a izrađuje se od pamučnog ili poliesterskog materijala. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine Tinjan opisan u članku 4. ove Odluke. Grb zaprema 2/3 visine zastave, a obrubljen je ukrasnom trakom boje zlata. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Osim zastave opisane u članku 7. ove Odluke, Općina Tinjan ima i svečanu zastavu koja se koristi samo u svečanim prigodama. Svečana zastava iz stavka 1. ovoga članka istvjetna je sa zastavom iz članka 7. ove Odluke, osim što se njezino plavo polje izrađuje od svile, a grb - od lamiranog materijala odgovarajućih boja, u skladu s ovom Odlukom. (Čl. 10, Odluka, 1995.)

Izvori: Općina Tinjan, http://www.tinjan.hr 15.08.2006
Karate klub Pazin, Dan općine Tinjan, 13.05.2006 http://www.kkpazin.hr 16.08.2006.
"Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu s tridesetak izlagača", 06.10.2010., www.ipress.hr
Statut Općine Tinjan, 15.12.1993, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 11/1993, 17.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Tinjan, 28.07.1995, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 10/1995, 19.09.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/93, URBROJ: 515-04-03/1-96-2, 23.02.1996.
Statut Općine Tinjan, 11.10.2001, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 23/2001, 24.10.2001.
Statut Općine Tinjan, 23.12.2005, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 20/2005, 27.12.2005.
Statut Općine Tinjan, 28.07.2009, Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, br. 22/2009, 27.10.2009.
Tinjanski list, br. 2, prosinac 2012.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tinjan, 27.03.2013, Službene novine Općine Tinjan, br. 2/2013, 27.03.2013.

Grb općine Tinjan je u plavom na zelenom podnožju srebrna kula iza zidina. Grb se temelji na povijesnom uzorku. Zastava je svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava propisana je jednaka službenoj, no izrađena od svile, za razliku od službene koja se izrađuje od pamuka ili poliestera. U upotrebi je i vrlo blijedo plava okomita zastava s grbom u donjoj polovici.Višnjan

Višnjan – Visignano

[Višnjan] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Višnjan]
[Višnjan] [Višnjan]
Prihvaćena: 30. ožujka 2006.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome na crvenom tlu srebrna/bijela okrugla kula s poluotvorenim vratima i s kućicom na vrhu, između srebrnog/bijelog tornja sa crvenom zastavom i stabla s krošnjom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: Na srcolikom štitu u plavom polju, na crvenom tlu, u sredini srebrna/bijela okrugla kula, poluotvorenih smeđih vrata, zlatnih/žutih šarki, ravnog bedema (bez kruništa) sa dvokatnim nadgrađem crvenog krova, četiri otvorena prozora (2, 2), desno srebrno/bijeli toranj sa dva prozora, crvenog krova sa crvenom zastavom (lastin rep), lijevo zeleno stablo smeđeg debla (Čl. 4, Odluka, 2006.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava je jednobojna crvene bordo boje, omjera dužine 2:1 sa grbom općine u sredini zastave, na sjedištu dijagonala, grb je orubljen zlatno žutim rubom. Opis svečane zastave ("gonfalon") - zastava je dimenzija širine 80X150 cm dužine, - po širini zastave - piše velikim slovima žute boje Općina Višnjan, - gornja strana je ravna, donja strana ima tri "roga" međusobno odvojena, - zastava je obrubljena žutom bojim, - ispod natpisa Općina Višnjan stoji grb vertikalno, - ispod grba su dvije grane, sa lijeve heraldičke vinova loza, sa desne maslinova grančica (grančice su u žutoj boji) (Čl. 7, Odluka, 2006.)
Izvori: Zvjezdarnica Višnjan, Korado http://astro.visnjan.hr/ 2006.
Statut Općine Višnjan, 09.10.2001, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 10/2001.
Izmjena i dopuna Statuta Općine Višnjan, 08.02.2006, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 01/2006, 13.02.2006.
Statut Općine Višnjan (pročišćeni tekst), 12.04.2007, Službeni glasnik Općine Višnjan, br. 1/2007.
Odluka o grbu, zastavi i lenti Općine Višnjan, 30.03.2006, Službeni glasnik Općine Višnjan, br. 1/2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/38, URBROJ: 515-10/06-07-2, 02.04.2007.
Statut Općine Višnjan - Visignano, 14.09.2009, Službeni glasnik Općine Višnjan, br. 3/2009, 16.09.2009.
Statut Općine Višnjan, 05.04.2013, Službeni glasnik Općine Višnjan, br. 1/2013, 08.04.2013.
Općina Višnjan, www.visnjan.hr, 30.07.2008.

Grb Višnjana je u plavom na crvenom podnožju utvrđeni grad s otvorenim lijevim vratnicama i kulom s crvenim krovom između tornja sa crvenim krovom na kojem je crvena zastava i drveta lovora. Grb je originalno dodijelio 1828. godine car Franjo I. i prikazivao je grad kakav je bio tada - utvrđeni gradić s crkvom Sv. Antuna izvan zidina te sa stablom masline, koja je bila glavni proizvod grada. Kada je 2006. godine grb moderniziran, stablo masline zamjenjeno je lovorm te je uklonjena staza koja iz dna grba vodi do grada.
Zastava usvojena 2006. godine, (tamno) crvena je sa žuto obrubljenim grbom u sredini. U uporabi je zabilježena i okomita inačica. Svečana zastava crveni je gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto sa zlatnim resama, u sredini grb okružen grančicama masline i vinove loze dolje i imenom općine iznad. Višnjan je jedan od rijetkih općina koje imaju propisanu i lentu, vrpcu crvene boje zastave, širine 10 cm i s grbom na prednjoj strani, a koju nosi općinski načelnik u svečanim prigodama.


Višnjan, 199x. – 2006.

Zastava nepoznata. [Višnjan, 199x. – 2006.]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Izvor: Zvjezdarnica Višnjan http://astro.visnjan.hr/ 1998. i 2003.

Grb Višnjana kojeg je dodijelio 1828. car Franjo I. prikazuje utvrđeni grad s otvorenim vratima do kojih vodi staza između kule sa zastavom i maslinovog drveta.Vižinada

Vižinada – Visinada

[Vižinada] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vižinada]
[Vižinada]
Prihvaćena: 16. lipnja 2008.     Odobrena: 16. lipnja 2008.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: Srebrno/bijelo polje raščetvoreno crvenim križem proširenih krajeva; u 1, 2 i 4 polju 3 drvena klina.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje sa grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Vižinada je trokutasti-srcoliki srebrno-bijeli štit, rasčetvoren crvenim križem proširenih krajeva, u 1, 2 i 4 polju smeđi visak, 3 polje prazno. (Čl. 1, Izmjene, 2008.; Čl. 6, Odluka, 2008.)
Grb Općine Vižinada je trokutasti-srcoliki srebrno-bijeli štit, raščetvoren crvenim križem proširenih krajeva, u 1., 2. i 4. polju je smeđi visak a 3. polje je prazno. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Općine Vižinada-Visinada je trokutasti-srcoliki srebrno-bijeli štit, raščetvoren crvenim križem proširenih krajeva, u 1., 2. i 4. polju je smeđi visak a 3. polje je prazno. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Vižinada je jednobojna žute boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 1, Izmjene, 2008.)
Opis zastave Općine Vižinada: jednobojna žute boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Opis svečane zastave ("gonfalon"): - zastava je dimenzija širine 80 x 150 cm, - zastava je jednobojna zlatno žute boje, dvostruko skrojena i podstavljena, - materijal izrade svečane zastave je atlas-svila visokoga sjaja, boje u skladu sa likovnim rješenjem ili sa odabranim uzorkom materijala, - na rubovima obrubljena zlatnom trakom a na dnu repova zlatnim cufićima, - u sredini gonfalona nalazi se grb općine iscrtan specijalnim bojama za tekstil, završno sve konture obrađene specijalnim konturnim bojama sa efektom reljefnosti, - iznad grba tamnozelenim slovima ispisan je natpis. OPĆINA VIŽINADA a sva slova obrubljena su zlatnom konturnom bojom, - ispod grba, u repovima gonfalona nacrtani su ukrasni ornamenti – grančice masline i vinove loze, prirodno obojani, obrubljeni zlatnom konturnom bojom, sve u skladu sa likovnim rješenjem, - ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes, zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom, - pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, visine H = 2,8 m zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom. (Čl. 9, Odluka, 2008.)
Zastava Općine Vižinada je jednobojna, žute boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Vižinada-Visinada je jednobojna, žute boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: (Odluka o grbu, zastavi i barjaku Općine Vižinada, 15.09.1994.)
Statut Općine Vižinada, 08.10.2001, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 12/01, 21.11.2001. http://www.porec.hr 20.10.2003.
Likovno rješenje grba i zastave Općine Vižinada, Heraldic Art d.o.o., 21.05.2008.
Izmjene i dopune Statuta Općine Vižinada, 16.06.2008, Službene novine Općine Vižinada, br. 5/2008.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vižinada, 16.06.2008, Službene novine Općine Vižinada, br. 5/2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/48, URBROJ: 515-10/06-08-3, 16.06.2008.
Statut Općine Vižinada, 14.09.2009, Službene novine Općine Vižinada, br. 4/2009.
Statut Općine Vižinada - Visinada (pročišćeni tekst), 05.09.2013, Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 6/2013, 20.09.2013.
"Dan Općine Vižinada", Moja Istra, vimeo.com/51514822, 23.12.2013.

Grb Općine Vižinada povijesni je grb u srebrnom crveni križ proširenih krakova i u prvom, drugom i četvrtom polju po jedan smeđi visak. Zastava je žuta s grbom obrubljenim žutim u sredini. Svečana zastava žuti je gonfalon s tri repa trokutastog kraja s kićankama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama masline i loze ispod.


Vižinada, 1994. – 2008.

[Vižinada, 1994. – 2008.] [Normal] 1:2 [Vižinada, 1994. – 2008.]
[Vižinada, 1994. – 2008.]
Prihvaćena: 15. rujna 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Vižinada je okomiti zašiljeni štit koji je podjeljen crvenim križem proširenih krakova u četiri polja. Tri su polja bijele boje popunjena zelenkasto smeđim naopako okrenutim konusima u obliku lijevka. Prazno je donje lijevo polje. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava Općine Vižinada ima podlogu žute boje. U sredini zastave nalazi se grb opisan u prethodnom stavku. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale kvadrata zastave. Širina štita grba iznosi 2/8 širine zastave, a udaljenost od lijeve i desne stranice zastave je 3/8 širine zastave. Grb stoji okomito na dužu stranicu zastave. Kod isticanja zastave duža stranica stoji uvijek okomito na podlogu. Omjer širine i dužine zastave iznosio 1:2. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Izvori: (Odluka o grbu, zastavi i barjaku Općine Vižinada, 15.09.1994.)
Statut Općine Vižinada, 08.10.2001, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 12/2001, 21.11.2001. http://www.porec.hr 20.10.2003.

Likovno rješenje koje je koristila općina Vižinada do 2008. razlikovalo se samo u sitnijim detaljima umjetničkog prikaza. Prema odredbama statuta, zastava s grbom postavljenim okomito na dužu stranicu, trebala se isticati jedino kao okomita zastava.Vrsar

Vrsar – Orsero

[Vrsar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vrsar]
[Vrsar]
Prihvaćena: 15. srpnja 2009.     Odobrena: 18. studenog 2015.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome tlu dva medvjeda pridržavaju stablo.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Vrsar povijesni je grb Vrsara. Opis grba: u ovalnom štitu, u plavom polju, na zelenom brijegu, u sredini stablo - prirodno, smeđeg debla i grana, zelene krošnje i deset (10) crvenih plodova, u pratnji dva medvjeda smeđe dlake, crveno naoružana, prednjim šapama oslonjena na deblo. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 6 i 7, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine Vrsar je jednobojna, plave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom Općine Vrsar u sredini zastave, na sjecištu dijagonala, a grb je obrubljen zlatno-žutim rubom. […] Općina Vrsar ima i svečanu zastavu (gonfalon) dimenzija 80x160 cm, koja je jednobojna, plave boje, na rubovima obrubljena zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine Vrsar a iznad grba zlatnim slovima ispisan dvojezični natpis "OPĆINA VRSAR - COMUNE DI ORSERA". Ispod grba u repu gonfalona nalaze se ukrasni ornamenti, grančice masline i vinove loze zlatno obojani. (Čl. 6 i 7, Statut, 2009; Čl. 6 i 7, Statut, 2013.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Vrsar, 05.08.1994, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 5/1994.
Općina Vrsar, www.vrsar.hr, "Održana 43. sjednica Općinskog poglavarstva", "16. sjednica Općinskog vijeća", 06.09.2007.
Statut Općine Vrsar, 09.03.2004, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 2/2004, 18.03.2004.
Službene novine općine Vrstar, 2007.
Mišljenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/82, URBROJ: 515-09-02-09-2, 24.04.2009.
Statut Općine Vrsar, 15.07.2009, Službene novine Općine Vrsar, br. 6/2009, 16.07.2009.
Prilog 1. Statuta Općine Vrsar (likovna rješenja grba, zastave i počasne zastave Općine Vrsar), Službene novine Općine Vrsar, br. 6/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Vrsar, 28.03.2013, Službene novine Općine Vrsar, br. 2/2013, 29.03.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/15-01/5, URBROJ: 515-02-02-01/1-15-04, 18.11.2015.

Grb Vrsara je u ovalnom je štitu u plavom na zelenom brijegu raste drvo u prirodnoj boji s deset zlatnih plodova, kojeg pridržavaju dva uspravljena smeđa medvjeda crveno naoružana. To je povijesni grb mjesta Vrsar. Medvjedi su zbog talijanskog naziva Orsero. Zastava je plava je sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, u sredini grb nadvišen hrvatskim i talijanskim nazivom općine, a ispod grančice masline i loze.


Vrsar, oko 2005. – 2009.

[Vrsar, oko 2005. – 2009.] [Normal] 1:2 [Vrsar, oko 2005. – 2009.]
U upotrebi: od oko 2005. ?
Izvor: Općina Vrsar, www.vrsar.hr, 06.09.2007.

Zastava zabilježena u upotrebi 2006. godine bila je plava s grbom u sredini. Grb je bio u uporabi u nekoliko inačica koloriranja elemenata.


Vrsar, 1994.

[Vrsar, 1994.] [Normal] 1:2 | 2:3 [Vrsar, 1994.]
[Vrsar, 1994.]
Prihvaćena: 5. kolovoza 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Vrsar povijesni je grb Vrsara: u ovalnom štitu na bijelom (srebrnom) polju dva smeđa medvjeda u borbenom stavu ("combat" prema stablu smeđeg debla u sredini, sve na zelenom brežuljku . podlozi, arma medvjeda crvena (jezik i pandže), u zelenoj krošnji stabla i jedanaest plodova (11) - crvenih. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Opisi zastave: Zastava Općine Vrsar sastoji se od plave boje s grbom Općine Vrsar u sredini. Zastava je obrubljena obrubom u zlanoj boji. Središnja točka grba u zastavi poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Iznad grba u zastavi upisan je natpis: OPĆINA VRSAR - COMUNE DI ORSERA. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Svečana zastava Općine Vrsar sastoji se od plave boje s grbom Općine Vrsar (Srebrno polje) opisanim u članku 7. ove Odluke. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1,5:2. Grb je postavljen okomito na kraću stranicu zastave. Zastava je obrubljena obrubom zlatne boje, s dvostgrukim [sic!] urezom na donjoj vodoravnoj stranici opšivenoj resicama u istoj boji. Pri isticanju zastave duža stranica zastave postavljena je uvijek okomito na podlogu. (Čl. 14, Odluka, 1994.)

Napuštena: 15. srpnja 2009.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Vrsar, 05.08.1994, Službeni glasnik Grada Poreča, br. 5/1994.
Općina Vrsar, www.vrsar.hr, "Održana 43. sjednica Općinskog poglavarstva", "16. sjednica Općinskog vijeća", 06.09.2007.

Simboli usvojeni 1994. temeljno su jednaki današnjim, no podloga grba bila je bijele (srebrne) boje, a zastava je sadržavali i ima općine ispisano na hrvatskom i na talijanskom te sa žutim obrubom na tri ruba. Svečana zastava porpisana je s dva ureza uz dnji rub i bez eksplicitno navedenih natpisa.Žminj

[Žminj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Žminj]
[Žminj]
Prihvaćena: 22. prosinca 1995.     Odobrena: 4. studenog 1997. (P)
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenom tlu srebrni/bijeli grad, desno stablo, a lijevo iz oblaka izrasta zlatni/žuti sv. Mihovil s vagom i plamenim mačem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje s grbom Općine do koplja.
Opisi grba: Grb Općine Žminj je povijesni grb Općine Žminj. Grb Općine Žminj je poluokrugli štit u plavom na zelenom tlu, kuća crkve, na bijelom oblaku lebdi lik Sv.Mihovila. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Opis grba: u plavome na zelenom tlu srebrno - bijeli grad, s lijeve strane kojega se nalazi stablo, a s desne strane iz oblaka izdiže se Sv. Mihovil zlatno - žute boje s vagom u lijevoj i plamenim mačem u desnoj ruci. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Žminj je pravokutnik crvene boje u kojem je povijesni grb Općine Žminj. Omjer dužine i visine zastave je 2:1, odnosno 10:5 modularnih jedinica. Povijesni grb Općine Žminj smješten je u gornjem desnom dijelu polja bliže koplju udaljen od vrha i bočne strane zastave dvije modularne jedinice. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Žminj je jednobojna, crvene boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom Općine pomaknutim prema gore i do koplja. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Žminj, 22.12.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/21, URBROJ: 515-04-03/1-97-3, 04.11.1997.
Statut Općine Žminj, 14.08.2009, Službeni glasnik Općine Žminj, br. 4/2009, www.zminj.hr, 20.12.2010.
Statut Općine Žminj, 27.03.2013, Službeni glasnik Općine Žminj, br. 1/2013, www.zminj.hr, 20.08.2014.
Korespondencija s općinom, 2004.

Grb Žminja je u plavome na zelenom podnožju srebrni grad, desno stablo, lijevo iz oblaka izrasta zlatni Sv. Mihovil s vagom i plamenim mačem. Zastava je crvena s grbom uz koplje pomaknut prema gore. Stolna je zastavica okomita s grbom u gornjem dijelu i dvorednim zlatnim imenom općine ispod.[Prethodna stranica: Istarska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Istria County - Communities][Slijedeća stranica: Dubrovačko-neretvanska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.