[Prethodna stranica: Virovitičko-podravska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Pozega and Slavonia County][Slijedeća stranica: Požeško-slavonska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 8. travnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Požeško-slavonske županije.

Požeško-slavonska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Požeško-slavonska županija

Sjedište: Požega

[Požeško-slavonska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Požeško-slavonska županija]
Prihvaćena: 5. srpnja 1994.     Odobrena: 3. siječnja 1996. (P)
Dizajn: Frane Paro, akademski slikar-grafičar iz Zagreba, prema povijesnom grbu
Odobreni blazon grba: U vodoravno razdijeljenom štitu, u gornjem plavom polju dva uspravljena zlatna/žuta lava s ukrštenim mačem i žezlom na kojima su nataknute krune, a oko žezla ovijen crveni plašt; u donjem zelenom polju između dvije srebrne/bijele valovite grede kuna u trku.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žuto-zelene boje s grbom županije u sredini; zelene vodoravne pruge na gornjoj i donjoj četvrtini, a žuta u sredini.
Opis grba: Grb Županije sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Požeške županije iz 18. stoljeća, verificiranog od Marije Terezije 1748. godine, a sastoji se od: plavog štita koji je vodoravno razdijeljen. Na svom gornjem dijelu ima dva lava zlatne boje, koji drže koso u križ, desni sablju, a lijevi žezlo. Na sablji i žezlu nataknuta je na vrhu trolista zlatna kruna. Crveni veo od krune na žezlu valovito leprša prema dolje. Donji dio ima oznake Slavonije, između dviju valovitih rijeka bijele boje, na zelenoj podlozi, a u sredini je kuna u prirodnoj boji u skoku na desno. (Čl. 8, Odluka, 1994; Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2010; Čl. 7, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Županije se sastoji od dvije boje: žute i zelene, koje su položene vodoravno. Zelena boja se nalazi na gornjoj i donjoj četvrtini zastave, a žuta u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, odnosno žutog polja smješten je grb Županije. (Čl. 11, Odluka, 1994; Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2010; Čl. 7, Statut, 2013.)
Izvori: (Odluka o privremenom ustrojstvu i načinu rada Županijske skupštine Županije Požeško-Slavonske, Službeni vjesnik Županije Požeško-Slavonske, br. 1/93.)
Statut Županije Požeško-Slavonske, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Požeško-Slavonske, br. 3/1994, 14.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Županije Požeško-Slavonske, 05.07.1994, Službeni vjesnik Županije Požeško-Slavonske, br. 5/1994, 07.07.1994.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/48, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 03.01.1996.
Odluka izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Županije Požeško-slavonske, 29.02.1996, Požeško-slavonski službeni glasnik, br. 1/1996, 01.03.1996.
Materijali za raspravu o likovnom rješenju grba Županije Požeško-slavonske, 1994, arhiv PSŽ, ljubaznošću gđe. Branke Starčević-Tesari, tajnice Poglavarstva PSŽ, 20.10.2005.
Statut Županije Požeško-Slavonske (prečišćeni tekst), 29.05.1996, Požeško-slavonski službeni glasnik, br. 3/1996, 31.05.1996.
Statut Požeško-slavonske županije, 21.12.2001, Požeško-slavonski službeni glasnik, br. 10/2001, 22.12.2001.
Izmjene i dopune Statuta Požeško-slavonske županije, 09.07.2009, Požeško-slavonski službeni glasnik, br. 8/2009, 10.07.2009.
Statut Požeško-slavonske županije (pročišćeni tekst), 12.02.2010, Požeško-slavonski službeni glasnik, br. 2/2010, 13.02.2010.
Statut Požeško-slavonske županije, 21.03.2013, Požeško-slavonski službeni glasnik, br. 1/2013, 22.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Požeško-slavonske županije, 06.03.2018, Požeško-slavonski službeni glasnik, br. 2/2018, 07.03.2018.

Grb Požeško-slavonske županije jednak je štitu grba bivše Požeške županije, koji je dodijelila 26. veljače 1748. godine carica Marija Terezija. Grb je vodoravno razdijeljen, gore u plavom polju dva zlatna uspravna lava koji gledaju jedan drugoga, desni drži srebrni mač na koji je nataknuta zlatna kruna, a lijevi zlatno žezlo na koje je nataknuta zlatna krunom iz koje visi i omotava se oko mača crveni veo, te dolje u zelenom polju između dvije srebrne valovite grede kuna u trku. Grb se nalazi u sredini zeleno-žuto-zelene zastave kod koje je središnja pruga dvostruko šira od pojedine zelene pruge.[Prethodna stranica: Virovitičko-podravska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Pozega and Slavonia County][Slijedeća stranica: Požeško-slavonska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.