[Prethodna stranica: Požeško-slavonska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Pozega and Slavonia County - Cities][Slijedeća stranica: Požeško-slavonska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 8. travnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Požeško-slavonske županije.

Požeško-slavonska županija - gradovi


  1. Požega
  2. Kutjevo
  3. Lipik
  4. Pakrac
  5. Pleternica

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Općine Lipik, Pakrac i Pleternica su dobile status grada 1997. godine. Grad Našice je istovremeno izdvojen iz Požeško-slavonske županije i uključen u Osječko-baranjsku. Općina Kutjevo dobila je status grada 2006. godine.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Požega

[Požega] [Okomita] 3:5 (1:2) [Državna zastava na kopnu] [Požega]
[Požega]
Avers
[Požega]
Revers
[Detail view] [Požega - detail]

Prihvaćena: 9. rujna 1993.     Odobrena: 28. listopada 1993. [P]
Odobreni blazon grba: [Grb predstavlja barokni vijenac u dnu kojeg je tvrđa roza boje s tri istaknute kule od kojih srednja viša ima dva prozora pri vrhu, a pri dnu zatvorena vrata. Pobočne kule imaju pri vrhu jedan prozor. Prozori su otvoreni. Nad tvrđom je modro nebo. Na vrhu neba sja sunce bijele boje obrubljeno zlatnom bojom i zrakama zlatne boje. Ispod tvrđe je zemlja zelene boje. Nad desnom kulom je šesterokraka zvijezda srebrne boje, nad lijevom kulom je mladi mjesec, srebrne boje. Sa srednje kule polijeće u lijevo sokol zlatne boje.]*
Odobreni opis zastave: [Zastava grada je izrađena od modre svile, veličine 120×200 cm i obrubljena trakom zlatnih rojti. Svi heraldički i likovni elementi izrađeni su ručnim vezom i zlatovezom s primjenom tehnike slavonskog veza. Na licu zastave je grb grada s natpisom Požega, a na naličju stilizacijom likovnih elemenata predstavljena je zaštitnica Grada, sv. Terezija, kip presvetog Trojstva i kip Luke Ibrišimovića.]*
Opisi grba: (ut supra Čl. 9, Odluka, 1993.)
Scutum videlicet caeruleum, in quo substratis solidioribus ciementitii operis duclibus interstinctis muris exhibetur, castrum argenteum, tribus constans turribus primatis ejusdem metalli, fenestris appertis, et porta castri occlusa, supra mediam turrim, quae major et eminentior est, volat aquila nativi coloris, in sinistram partem scuti conversa, supra laterales porro turres demissiores (rutilante in capite scutario sole aureo) locatae visuntur, hinc sexcornis aurea stella, inde vero crescens luna argentea; scuto incubit corona vulgaris, ipsam demum scuti periferiam ambit epigraphe Sigillum Regiae Liberaeque Civitatis Poseganae Anno 1765. (Povelja kraljeice Marije Terezije gradu Požegi, 01.09.1765.)
Modrikasto polje, na kojem se diže s umetnutim zidovima tvrda od srebra s tri kule iste kovine s otvorenim prozorima i zatvorenim vratima tvrđe. Poviš srednje kule, koja je veća i viša, leti orao naravne boje okrenut na lijevu stranu polja. Nad pobočnim nižim kulama vidi se s jedne strane zlatna zvijezda sa šest trakova, a s druge strane srebrni mjesec mlađak. Na vrhu polja sja zlatno sunce. Na štitu je obična kruna, a napokon obod polja opasuje natpis Pečat kraljevskoga i slobodnoga grada Požege godine 1765. (Prijevod Kempf)

Opis zastave: (ut supra Čl. 12, Odluka, 1993.)
Izvori: Statut općine Slavonska Požega, Službeni vjesnik općine Slavonska Požega, br. 4/84.)
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Požege i načinu rada Gradskog vijeća i drugih tijela Grada, 15.04.1993, Službeno glasilo Grada Požege, br. 1/1993, 06.08.1993.
Odluka o grbu, zastavi i danu Grada Požege, 09.09.1993, Službeno glasilo Grada Požege, br. 2/1993, 10.09.1993.
(Statut Grada Požege, Službeno glasilo Grada Požege, br. 3/1993.)
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/17, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 28.10.1993.
Statut Grada Požege (pročišćeni tekst), 01.06.1998, Službene novine Grada Požege, br. 5/1998, 03.06.1998.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i Danu Grada Požege, 30.04.1999, Službene novine Grada Požege, br. 4/1999, 03.05.1999.
Statut Grada Požege, 11.10.2001, Službene novine Grada Požege, br. 7/2001, 12.10.2001.
(Statut Grada Požege (pročišćeni tekst), Službene novine Grada Požege, br. 19/2003. Izmjena Statuta, br. 22/2003.)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i danu Grada Požege, 26.09.2007, Službene novine Grada Požege, br. 15/2007, 27.09.2007.
Statut Grada Požege, 19.06.2009, Službene novine Grada Požege, br. 15/2009, 19.06.2009.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i danu Grada Požege, 10.09.2009, Službene novine Grada Požege, br. 18/2009, 11.09.2009.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i danu Grada Požege, 09.02.2010, Službene novine Grada Požege, br. 2/2010, 10.02.2010.
Statut Grada Požege, 08.02.2013, Službene novine Grada Požege, br. 3/2013, 15.02.2013.
Statut Grada Požege - pročišćeni tekst, 27.03.2018, Službene novine Grada Požege, br. 7/2018, 20.04.2018.
Julije Kempf, Požega - zemljopisne bilješke iz okoline i prilozi za povijest slob. i kr. grada Požege i Požeške županije, Požega, 1910., str. 341-342, 347-352, 381-382, 748-753.
Požega - turistički vodič, Turistička zajednica Grad Požega, 1996. Ime, grb, zastava i Dan grada, pp. 38-42.
Mirjana Šperanda: “Zastave povijesne zbirke Gradskog muzeja Požega”, Gradski muzej Požega, Požega, 2003.

Grb Požege je u upotrebi barem od 1702. godine, a službeno je dodijeljen 1. rujna 1765. poveljom carice i kraljice Marije Terezije, istodobno kada je Požega dobila i status slobodnog kraljevskog grada (nažalost izvorna povelja izgorila je u požaru 1842.). Grb se sastoji od plavog štita obrubljenog barokno ukrašenim okvirom, s gradskim zidinama s tri kule iznad kojih je zlatni sokol raširenih krila između srebrnih polumjeseca i zvijezde i na vrhu sa zlatnim suncem sa zrakama. Jednaki grb ponovo je usvojen 1993. kada je usvojena i zastava kao svečana zastava.
Na licu je zastave izvezen gradski grb na plavoj podlozi iznad zlatnog natpisa POŽEGA (koji se ponekad izostavlja), a na naličju u tri bogato ukrašena medaljona prikazuje likove fra Luke Ibrišimovića, vođe ustanka protiv Turaka i osloboditelja grada 1688. godine, svete Terezije Avilske, zaštitnice grada te kipa Presvetog Trojstva, podignutog u središtu grada 1749. u spomen na 798 građana koji su umrli od kuge 1739. (kada je grad imao samo dvije tisuće stanovnika). Dok se svečana zastava čuva u gradskom muzeju, izrađeno je nekoliko njezinih replika također bogato izvezenih, koje koristi gradska uprava, a kasnije i tiskanih inačica s manjim varijacijama u bojama i detaljima. Zastava s otisnutim grbom na obje strane, u vodoravnom položaju te u uobičajenom razmjeru 1:2 također se povremeno koristi.

Između 1929. i 1991. grad je nosio ime Slavonska Požega.
* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.


Slavonska Požega, 1977. – 1991.

[Slavonska Požega, 1977. – 1991.]
[Slavonska Požega, 1977. – 1991.][Slavonska Požega, 1977. – 1991.]
[Okomita] [Povijesna] 3:5~ [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: krajem 1974.
Dizajn: prof. Frano Paro, akademski slikar i grafičar iz Zagreba
Napuštena: 1991.
Izvori: Statut općine Slavonska Požega, Službeni vjesnik općine Slavonska Požega, br. 4/84.)
Mirjana Šperanda: “Zastave povijesne zbirke Gradskog muzeja Požega”, Gradski muzej Požega, Požega, 2003.

Pripremajući se za proslavu 750. godišnjice grada, usvojena je nova zastava Požege 1974. godine. Zastava je izrađena u specijaliziranoj radionici Sestara milosrdnica u Zagrebu, a likovno rješenje se ponešto temelji na zastavi požeškog vatrogasnog društva iz 1875. godine. Plava je svilena zastava obrubljena zlatnim resama. Na prednjoj strani je gradski grb u čiji je rubni ornament ukomponirana crvena petokraka zvijezda, a ime je grada ispisano ispod njega. Na naličju je ornament od elemenata žita i vinove loze s godinama proslave okružen zrakama koje sačinjavaju zlatni cvjetovi koji simbolički predstavljaju okolna sela. Natpis imenuje kotlinu na latinskom i hrvatskom: Vallis Aurea - Požeška kotlina. Od kraja 1977. godine zastava se čuva u požeškom muzeju.


Požega, oko 1800.

[Požega, oko 1800.] [Dvostrana] 5:6~
U upotrebi: od oko 1800.
Napuštena: 1930.
Izvori: Mirjana Šperanda: “Zastave povijesne zbirke Gradskog muzeja Požega”, Gradski muzej Požega, Požega, 2003. : 4 – 5.
Šperanda, Mirjana: "Restauracija zbirke zastava i odora u Povijesnom odjelu Gradskog muzeja Požega", Vjesnik Gradskog muzeja Požega, 6 (2009) : 20 – 25.

Zastava gradske pješačke satnije (Phalanga civica, Militia civica) izrađena je od pravokutnog lista crvene svile posuta zlatnim izvezenim petokrakim zvijezdama i polumjesecima, sa zlatno oburubljenim oslikanim četverokutom postavljenim bliže koplju. Na aversu prikazuje gradski grb okružen ružičastim zavjesama, a na reversue gradske zaštitnike sv. Roka i Florijana. Cijela je zastava obrubljena sa sve četiri strane zlatnim resama. Satnija je prvotno imala funkcije održavanja općeg reda i mira, no do kraja 19. stoljeća uglavnom je to samo u ceremonijalnim prilikama, a njezina zastava tako postaje prava gradska zastava.
Zastava je tako korištena još i u 20. stoljeću, kad je 1930. predana u vrlo lošem stanju u gradski muzej, gdje je restaurirana 2007.Kutjevo

[Kutjevo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kutjevo]
[Kutjevo]
Prihvaćena: 19. lipnja 1998.     Odobrena: 7. rujna 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni/bijeli dvorac sa crvenim krovovima iznad zlatnoga/žutoga grozda s dva lista.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine predstavlja osnovnu prepoznatljivost povijesnih, kulturnih i gospodarskih znamenitosti kutjevačkog kraja. U trokutastom štitu, na plavom polju gore je srebreno/bijeli kutjevački dvorac sa crvenim krovovima, a dolje zlatno/žuti grozd s dva lista vinove loze. (Čl. 9, Odluka, 1998.)
Grb Grada Kutjeva je trokutasti štit plave boje u kojem je gore srebrni/bijeli kutjevački dvorac sa crvenim krovovima, a dolje zlatno/žuti grozd s dva lista vinove loze. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 12, Odluka, 1998.)
Zastava Grada Kutjeva je jednobojne tamno plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada, obostrano. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Grada je zastava Grada Kutjeva obrubljena zlatnim/žutim resama. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Odluka o grbu, zastavi i danu Općine Kutjevo, 19.06.1998, Službeni glasnik Općine Kutjevo, ?/1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/29, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 07.09.1998.
Statut Grada Kutjeva, 13.07.2009, Službeni glasnik Grada Kutjeva, br. 4/2009, 15.07.2009.
Požeško-slavonska županija, www.pszupanija.hr 17.10.2005
Fotografija na http://www.uhddr.hr/novosti/pregled/58/ 12.07.2006.
Fotografija na http://www.034portal.hr/thumbs3/fotka4860.jpg 28.03.2012.

Grb Kutjeva je u plavom srebrni dvorac s crvenim krovom i osmerokutnom kulom iznad ulaza te zvonikom s desna i u dnu zlatni grozd s dva lista. Dvorac u grbu prikaz je isusovačkog dvorca koji je nakon oslobođenja od Turaka 1700. izgrađen na ostacima ranijeg cistercitskog samostana. Grozd simbolizira čuvene kutjevačke podrume i vinarsku industriju. Zastava je tamno plava s grbom obrubljenim žutim u sredini. Svečana je zastava istog izgleda, obrubljena zlatnim resama.
Stolna zastavica okomita je plava zastava trokutastog kraja obrubljena žutim, u sredini grb, iznad ime grada u dva luka, ispod ukrštene grančice loze i hrasta.

Do 2006. Kutjevo je imalo status općine.Lipik

[Lipik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lipik]
[Lipik]
[Lipik] [Lipik]
Prihvaćena: 10. ožujka 1997.     Odobrena: 10. lipnja 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Na zelenome nad bijelom konjskom glavom srebrni/bijeli Cursalon.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Na trokutastom - srcolikom štitu u zelenom polju u glavi srebrni Cursalon, dolje srebrna konjska glava udesno. (Čl. 5, Odluka, 1997.)
Grb Grada je trokutasti-srcoliki štit u zelenom polju u glavi srebrni Cursalon, dolje srebrna konjska glava udesno. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna, bijele boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada. Visina grba je 2/3 širine zastave. Vanjski rub grba prema bijelom polju ukrašen zlatnim-žutim rubom. (Čl. 7, Odluka, 1997.)
Zastava Grada je jednobojna, bijele boje, dimenzija omjera i dužine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada. Visina grba je 2/3 širine zastave. Vanjski rub grba prema bijelom polju ukrašen zlatno-žutim rubom. (Čl. 7, Statut, 2009.)

Izvori: Zaključak Općinskog vijeća Lipik, 13.11.1996.
Odluka o grbu i zastavi grada Lipika, 10.03.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/12, URBROJ: 515-04-03/1-97-1, 10.06.1997.
Statut Grada Lipika, 07.09.2001, Službeni glasnik Grada Lipika, br. 4/2001, 07.09.2001.
Statut Grada Lipika, 25.07.2005, Službeni glasnik Grada Lipika, br. 5/2005, 28.07.2005.
Pravilnik o kriterijima uporabe grba i zastave Grada Lipika, 29.04.2008, Službebni glasnik Grada Lipika, br. 2/2008, 29.04.2008.
Statut Grada Lipika, 09.07.2009, Službeni glasnik Grada Lipika, br. 3/2009, 14.07.2009.
Grad Lipik, www.lipik.hr, 10.11.2009.
Lipik pages, http://members.tripod.com/~BanComp2, kolovoz 2000.
"Grad Lipik i LIRA počinju s provedbom EU projekta za lokalne poduzetnike i obrtnike" (M.B.), 22.09.2015, Požega.eu - totalno neovisan istraživački portal, pozega.eu
"Upoznajte se više s Lipik Challengerom na BBR-u", 15.06.2015, Compas, www.compas.com.hr
Željko Gašparović: "Završio veliki Challenger – Al Wahda Novi Sad pobjednik jakog turnira u Lipiku", 10.07.2016, Novska.IN - Nezavisni portal grada Novske, www.novska.in
Dinko Kliček: "Iza kulise streetballa - Ivan Pušćenik: Ovo je vrh, a bit će još bolje…", Pakrački list, 18.07.2016, pakrackilist.hr

Grb Lipika je u zelenom polju srebrni prikaz zgrade "Kursalon" iznad glave konja. Kursalon, neorenesansna zgrada iz 1893. godine, najreprezentativnija je zgrada kompleksa Lipičkih toplica, poznatog lječilišta. Lipik je poznat i po ergeli konja lipicanaca, čija glava je drugi element grba. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Uobičajena svečana zastava nije zabilježena, ali je u uporabi vodoravna zastava s ukrašenim grbom, s grančicama lipe (po kojima je Lipik prozvan) i žutom vrpsom zelene podstave s crnim natpisom imena grada. Koristi se i nekoliko inačica stolne zastavice - okomita bijela s grbom u sredini, zelenim imenom grada u dva luka iznad i grančicama lipe ispod. Ista zastavica bez natpisa "Grad" vjerojat je izrađena prije 1997., a koristi se i zastavica s grbom iznad imena grada u dva reda ispod.

Do 1997. Lipik je imao status općine.


Lipik, oko 1995.

Zastava nepoznata. [U izradi] [Lipik, oko 1995.]
Prihvaćena: oko 1995. ?
Napuštena: 10. ožujka 1997.
Izvor: Zaključak Općinskog vijeća Lipik, 13.11.1996.

Prije usvajanja današnjih simbola, Lipik je koristio grb u obliku štita razdiljeljen, gore Cursalon, dolje raskoljen, desno propeti konji, lijevo fontana s vodoskokom, kao čuvari dvije konjske glave okrenute prema van.Pakrac

[Pakrac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pakrac]
[Pakrac]
Prihvaćena: zastava: 1996. ?, grb: 19.03.1996.     Odobrena: 25. lipnja 2001. (P)
Odobreni blazon grba: U plavome između dviju srebrnih/bijelih valovitih greda kuna u trku.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca, na osnovu pisanog akta Hrvatskog državnog arhiva Klasa: 017-02/95-01/41, Urbr.: 565-03-95-2, od 3. ožujka 1995. godine u komu se kazuje da je grb Grada Pakraca povijesni grb iz 1932. godine u zbirci otisaka Hrvatskog državnog arhiva br. 881/13. Opis: u plavome, između dvije srebrne/bijele valovite grede kuna u trku (heraldički na desno) naravnih boja; smeđa s bijelim trbuhom. (Čl. 8, Odluka, 2001; Čl. 8, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca iz 1932. g., što je utvrđeno aktom Hrvatskog državnog arhiva (KLASA: 017-02/95-01/41, URBROJ: 565-03-95-2) od 3. ožujka 1995. g. Grb Grada je u obliku štita, na plavoj podlozi, između dvije valovite srebrne/bijele grede, nalazi se kuna u trku (heraldicki na desno). (Čl. 6, Odluka, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Grada je plave boje. Omjer širine i dužine je 1:2. U sredini zastave Grada smješten je grb Grada s obje strane, obrubljen žutim. (Čl. 11, Odluka, 2001.)
Zastava Grada je plave boje. U sredini zastave Grada smješten je grb Grada s obje strane, obrubljen žutim. (Čl. 9, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Grada je plave boje, sa grbom Grada obrubljenim žutom bojom, smještenim u sredini zastave. Omjer širine i duţine zastave je 1:2. (Čl. 7, Odluka, 2009.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Pakrac, 19.03.1996, Službeni glasnik općine Pakrac, br. 3/1996.
(Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi općine Pakrac, Službeni glasnik ?/1996?) prema: Grad Pakrac web site, www.grad-pakrac.hinet.hr, 24.03.2003.
Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca - pročišćeni tekst, 13.09.2001, Službeni glasnik grada Pakraca, br. 7/2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/84, URBROJ: 514-09-01-01-2, 25.06.2001.
Statut Grada Pakraca (pročišćeni tekst), 22.02.2006, Službeni glasnik grada Pakraca, br. 1/2006, 01.03.2006.
Rješenje o uporabi Grba Grada Pakraca, Službeni glasnik grada Pakraca, br 1/2006, 01.03.2006.
Statut Grada Pakraca, 08.07.2009, Službeni glasnik grada Pakraca, br. 4/2009, 09.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca, 16.12.2009, Službeni glasnik grada Pakraca, br. 7/2009, 17.12.2009.
Korespondencija s Gradom, 01.04.2014.
Emilij Laszowski: "Stari grbovi zemalja Nezavisne Države Hrvatske", Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, nova serija 22-23, 1942-1943, 207-221.

Grb Pakraca jedan je u plavome, između dvije srebrne valovite grede kuna u trku naravnih boja; smeđa s bijelim trbuhom. Grb se očito zasniva na povijesnom grbu Slavonije, koji se koristio kao gradski pečat od 1837. (iako drugi izvori kažu da je kao grb dodijeljen 1932., no to ne mora biti kontradikcija). Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolne su zastavice okomite s imenom grada ispisanim u liniji ispod grba pomaknutog prema gore.

Do 1997. Pakrac je imao status općine.


Pakrac, 1996.

[Pakrac, 1996.] [Rekonstrukcija] 1:2
Prihvaćena: 19. ožujka 1996.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Općine sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Grada Pakraca iz 18. stoljeća, oslikan na stropu kapelice Majke Božje Snježne 1925. godine, a izgledom je da na modroj podlozi izmedu dvije valovite rijeke bježi na desno kuna. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine je svjetlo sive boje. Omjer širine i dužine je 1:2. U sredini zastave Općine smješten je grb Općine. (Čl. 11, Odluka, 1996.)
Napuštena: 1996. ?
Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Pakrac, 19.03.1996, Službeni glasnik općine Pakrac, br. 3/1996.
(Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi općine Pakrac, Službeni glasnik ?/1996?) prema: Grad Pakrac web site, www.grad-pakrac.hinet.hr, 24.03.2003.

Već je prvom odlukom o simbolima propisan današnji grb (iako ga pogrešno datira u 18. stoljeće, kao kapelicu iz 1925., što je vjerojatno referenca na kapelicu Majke Božje Sljemenske iznad Zagreba, izgrađenu 1932.) Zastava je pak propisana kao svjetlo siva s grbom u sredini. Odluka je ubrzo promijenjena (za sada nepoznatog datuma) tako da sadži referencu na akt Hrvatskog državnog arhiva, koji ispravno datira grb u 1932. godinu. Istodobno je promijenjen i opis zastave u skladu s državnim propisima.Pleternica

[Pleternica] [Pleternica]
Prihvaćena: oko 2003. ?     Odobrena: Nepoznato.
Izvori: Požeško-slavonska županija http://www.pszupanija.hr 17.10.2005
Projekt "Cvjetna budućnost", Grad Pleternica i Hrvatsko žensko društvo Pleternica, letak, 2010.
(Statut Grada Pleternice, Službeno glasilo Grada Pleternice, br. 5/2001.)
Statut Grada Pleternice, 19.06.2009, Službeno glasilo Grada Pleternica, br. ?/2009, www.pleternica.hr, 20.12.2013.

Grb Pleternice je u zelenom zlatna bikova glava isplaženog crvenog jezika i s crnim nosnim prstenom te u dnu dvije srebrni grede. Zastava je zelena s grbom u sredini.

Do 1997. Pleternica je imala status općine.[Prethodna stranica: Požeško-slavonska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Pozega and Slavonia County - Cities][Slijedeća stranica: Požeško-slavonska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.