[Prethodna stranica: Požeško-slavonska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Pozega and Slavonia County - Communities][Slijedeća stranica: Brodsko-posavska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 29. kolovoza 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Požeško-slavonske županije.

Požeško-slavonska županija - općine


  1. Brestovac
  2. Čaglin
  3. Jakšić
  4. Kaptol
  5. Velika

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Općine Đurđenovac, Feričansci i Podgorač su 1997. izdvojene iz županije i uključene u Osječko-baranjsku županiju.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Brestovac

[Brestovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brestovac]
[Brestovac]
Prihvaćena: 20. prosinca 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome brijegu stablo, desno u visini debla srebrni/bijeli polumjesec, lijevo zlatna/žuta sedmerokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Brestovac je stablo na zelenom brijegu u plavom, desno u visini debla srebrni/bijeli polumjesec,lijevo zlatna/žuta sedmerokraka zvijezda. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine Brestovac je omjera 1:2, plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Odluka o uporabi grba i zastave Općine Brestovac, 20.12.2004, Službeni glasnik Općine Brestovac, br. 4/2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/73, URBROJ: 515-10/06-05-4, 02.06.2005.
Statut Općine Brestovac, 01.07.2009, Službeni glasnik Općine Brestovac, br. 3/2009, www.brestovac.hr, 2012.
Statut Općine Brestovac, 27.03.2013, Službeni glasnik Općine Brestovac, br. 3/2013, www.brestovac.hr, 2014.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 22-23.

Grb Brestovca je u plavom na zelenom brijegu stablo između srebrnog polumjeseca i zlatne sedmokrake zvijezde. Drvo u grbu, naravno, predstavlja brijest. Ovakav prikaz pojavljuje se u općinskom pečatu iz 1854, a u koloriranom obliku kod Laszowskog. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je blijedožuti gonfalon trokutastog donjeg ruba sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama hrasta ispod njega.Čaglin

[Čaglin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čaglin]
[Čaglin]
Prihvaćena: 30. lipnja 2004.     Odobrena: 11. veljače 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome na zelenom brijegu panj iz kojeg izbija mladica s pet listova nadvisuje zlatna/žuta kruna.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U zlatnome/žutome na zelenom brijegu panj iz kojeg izbija mladica s pet listova nadvisuje zlatna/žuta kruna. (Čl. 10, Statutarna odluka, 2004.)
Grb Općine Čaglin je u poluokruglom štitu, u žutom/zlatnom polju na zelenom brijegu, zlatna kruna crvene podstave na panju, prirodno; iz panja izlazi zelena mladica. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 12, Statutarna odluka, 2004.)
Zastava Općine Čaglin je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Čaglin je jednobojna plave boje, dimenzija omjera širine i dužine je 1:2, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statutarna odluka o grbu i zastavi općine Čaglin, 30.06.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/46, URBROJ: 515-10/06-04-3, 11.02.2004.
Statut Općine Čaglin, 08.07.2005, Službeni glasnik Općine Čaglin, br. 4/2005, 15.07.2005.
Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
Općina Čaglin, www.opcina-caglin.hr 10.09.2009.
Statut Općine Čaglin, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Čaglin, br. 3/2009, www.opcina-caglin.hr 10.11.2009.
Statut Općine Čaglin, 20.03.2013, Službeni glasnik Općine Čaglin, br. 1/2013, www.opcina-caglin.hr 28.07.2014.

Grb Čaglina je u zlatnom na zelenom brijegu panj i kojeg na lijevoj strani izrasta zelena mladica i u zaglavlju kruna. Za zlatno polje grba kaže se da simbolizira poljoprivredu, zeleni brijeg brežuljkasti teren općine, odsječeni panj predstavlja tešku povijest, a mladica koja iz njega izrasta simbol je prosperiteta mlade općine. Za krunu se kaže da je atribut sv. Alojzija Gonzage, zaštitnika Čaglina, iako su tradicionalno češći atributi ovog sveca ljiljan i lubanja. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Zastave bez obruba oko grba također su zabilježene u uporabi. Svečana zastava je tamno plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa obrubljen žuto i sa žutim resama uz donje rubove, u sredini grb nadvišen imenom općine u dva luka, a u repovima ornamenti od hrastovih i bukvinih grančica.Jakšić

[Jakšić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jakšić]
[Jakšić] [Jakšić]
Prihvaćena: 22. listopada 2002.     Odobrena: 22. srpnja 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti kalež . [sic!]
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Jakšić je u poluokruglom štitu u plavom polju zlatni kalež pokriven srebrnim velumom. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine Jakšić je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine:2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Jakšić, www.jaksic.hr 25.11.2008.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
(Statut Općine Jakšić i Statutarna odluka, Službeni glasnik Općine Jakšić broj 53/09 i 54/09.)
Povijesni grb Općine Jakšić - podaci o (ne)postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 11.02.2002.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Jakšić, 22.10.2002, Službeni glasnik Općine Jakšić, br. ?/2002.
Likovno rješenje grba, zastave i počasne zastave Općine Jakšić, Heraldic Art, [b. d.] (2002.)
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/02-01/3, URBROJ: 514-09-01-02-3, 22.07.2002.
Statut Općine Jakšić, 27.03.2013, Službeni glasnik Općine Jakšić, br. 77/2013, 27.03.2013.

Grb Jakšića je u plavom zlatni kalež prekriven srebrnom palom. Kalež je atribut sv. Barbare, zaštitnice općine. Zastava je plava za žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava pšlavi je trokutasto završavajući gonfalon s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ukrštenim grančicama hrasta i lipe ispod. Stolne su zastavice istog općeg izgleda pojednostavljanog oblika.Kaptol

[Kaptol] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kaptol]
Prihvaćena: 25. studenog 1998.     Odobrena: 22. listopada 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatni biskupski štap između zlatnog kljluča [viz. ključa] i uspravnog mača.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U trokutastom, srcolikom štitu, na CRVENOM polju, ZLATNI BISKUPSKI ŠTAP u sredini; desno ZLATNI KLJUČ; lijevo; uspravno MAČ ZLATNE DRŠKE l SREBRNE OŠTRICE. (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Grb Općine Kaptol je u poluokruglom štitu, na crvenom polju nalaze se: zlatni ključ, biskupski štap te mač. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojne CRVENE boje, dimenzije omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 12, Odluka, 1998.)
Zastava Općine Kaptol je jednobojne crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Kaptol www.opcina-kaptol.hr 31.10.2005
Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/40, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 22.10.1998.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Kaptol, 25.11.1998.
(Statut Općine Kaptol, Službeni glasnik Općine Kaptol, br. 02/2001.)
Statut Općine Kaptol, 26.06.2009, Službeni glasnik Općine Kaptol, br. 3/2009, www.opcina-kaptol.hr, 24.11.2009.

Grb Kaptola je u crvenom zlatni biskupski štap između zlatnog ključa i srebrnog uspravljenog mača sa zlatnom drškom. Kaptolska crkva posvećena je sv. Petru, pa se motivi na grbu odnose na sveca i raniju biskupiju. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Velika

[Velika] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Velika]
Prihvaćena: 14. prosinca 1998.     Odobrena: 18. svibnja 1999.
Dizajn: prof. Frano Paro, akademski slikar i grafičar iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrno oklopljeno rame sa saboljom [viz. sabljom] krivošijom, gore desno srebrni polumjesec a lijevo zlatna šestokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Velika ima u crvenom štitu, srebrno oklopljeno rame sa sabljom krivošijom. Gore desno srebrni polumjesec, lijevo gore zlatna šesterokraka zvijezda. (Čl. 1, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opisi zastave: Zastava Općine Velika je 1:2, bijele boje, s grbom Općine Velika u sredini. (Čl. 1, Statut, 2002.)
Zastava Općine Velika je omjera 1:2, bijele boje sa grbom Općine Velika u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Velika, www.opcina-velika.hr 09.10.2005.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Velika, 14.12.1998, Službeno glasilo Općine Velika, br. 2/1999, 10.08.1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/1235, URBROJ: 515-02-01/1-99-5, 18.05.1999.
Grb općine Velika - spis, Općina Velika, 1998-1999.
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika, 09.04.2002. Službeno glasilo Općine Velika, br.1/2002, 09.04.2002.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi grba i zastave Općine Velika, 09.04.2002. Službeno glasilo Općine Velika, br.1/2002, 09.04.2002.
Statut Općine Velika, 14.07.2009, Službeno glasilo Općine Velika, br. 4/2009, 14.07.2009.
Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien, Bauer und Raspe, Nűrnberg, 1889. (Golden Marketing, 1995.), 185, T. 134.
Marko Atlagić: Grbovi plemstva u Slavoniji 1700-1918, Zrinski, Čakovec, 1982, 88-89.

Grb Velike je u crvenom štitu, srebrno oklopljeno rame sa sabljom krivošijom, gore desno srebrni polumjesec i lijevo zlatna šestokraka zvijezda. Elementi grba inspirirani su grbom grofa Jakoba Svetića (1765. - 1833.), koji je od 1798. vlasnik Velike i dvorca Trenkovo. Grb obitelji Szvetics de Nemes-Ságod je u crvenom štitu na zelenom podnožju srebrno oklopljeno rame drži krivošiju zlatnog rukohvata na koju je nabodena odsječena turska glava, praćena srebrnim polumjesecom i zlatnom šestokrakom. Grofovski grb, podijeljen 1780. raskoljen je plavo crveni s istim elementima. Svetichi od 1797. nose i pridjevak "de Velika". Zastava je bijela s grbom u sredini.[Prethodna stranica: Požeško-slavonska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Pozega and Slavonia County - Communities][Slijedeća stranica: Brodsko-posavska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.