[Prethodna stranica: Brodsko-posavska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slavonski Brod and Posavina County - Communities][Slijedeća stranica: Zadarska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 20. prosinca 2022.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Brodsko-posavske županije.

Brodsko-posavska županija - općine


 1. Bebrina
 2. Brodski Stupnik
 3. Bukovlje
 4. Cernik
 5. Davor
 6. Donji Andrijevci
 7. Dragalić
 8. Garčin
 9. Gornja Vrba
 10. Gornji Bogićevci
 11. Gundinci
 12. Klakar
 13. Nova Kapela
 14. Okučani
 15. Oprisavci
 16. Oriovac
 17. Podcrkavlje
 18. Rešetari
 19. Sibinj
 20. Sikirevci
 21. Slavonski Šamac
 22. Stara Gradiška
 23. Staro Petrovo Selo
 24. Velika Kopanica
 25. Vrbje
 26. Vrpolje

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997. novoustrojene su općine Bukovlje, Dragalić, Gornja Vrba i Sikirevci.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Bebrina

[Bebrina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bebrina]
[Bebrina]
Prihvaćena: 29. ožujka 2005.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Joca Dizajn, Stupnički Kuti (Ivan Dikanović)
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni/bijeli lik graničara.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa crvno obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Bebrina svjetlo plavi je štit. Na štitu se nalazi crtež serežana (graničara) srebrne boje sa crnim obrubnim linijama. (Čl. 5, Odluka 2005.)
Grb općine Bebrina svjetlo plavi je štit omeđen crvenim obrubom. Na štitu se nalazi crtež serežana (graničara) srebrne boje sa crnim obrubnim linijama. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Bebrina je jednobojna - tamno plave boje sa grbom općine u sredini zastave na sjecištu dijagonale. Omjer širine i dužine zastave je 2:1, a visma grba je 2/3 širine. (Čl. 9, Odluka, 2005.)
Zastava općine Bebrina je jednobojna - tamno plave boje s grbom općine u sredini zastave na sjecištu dijagonale. Omjer širine i dužine zastave je 2:1, a visina grba je 2/3 širine. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut općine Bebrina, 05.04.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Bebrina, 26.05.2000, Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije, br. 6/2000, 11.07.2000.
Statut općine Bebrina, 27.09.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2001, 31.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi općine Bebrina, 29.03.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/38, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Statut općine Bebrina, 13.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 9/2009, 23.07.2009.
Statut općine Bebrina, 14.03.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/2013, 18.03.2013.
"Potpisana koalicija u Općini Bebrina", HDZ Brodsko-posavske županije, www.hdz-bpz.com, 10.03.2009.

Grb Bebrine je u plavom srebrni graničar. Radi se o liku vojnika graničara iz vremena Vojne Krajine u karakterističnoj odori koji drži dugačku pušku. Zastava je plava s grbom u sredini obrubljenim crveno i plavo. Svečana zastava je plavi trokutasto završavajući gonfalon s grbom u sredini obrubljenim crveno i plavo, iznad njega u dva luka žuti natpis OPĆINA BEBRINA, a ispod grba okružujući ga hrastova grančica i tri klasa žita. Obrubljena je sa svih strana crvenim rubom, a duž donjeg ruba ima žute rese.


Bebrina, 2000.

Prihvaćena: 26. svibnja 2000.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb općine Bebrina svjetlo plavi je štit omeđen crvenim obrubom. U prvom planu dominira silueta vojnika graničara vjekovnog zaštitnika i čuvara ovih krajeva. Donja petina štita žuto-zlatne je boje na koju se nastavlja druga petina štita tamno plave boje iz koje izranja riba. Opisane dvije petine štita odijeljene su jedna od druge valovitim linijama. U gornjem desnom dijelu grba nalazi se sunce ispred kojeg se jasno vide sjene divljih gusaka u letu. (Čl. 5, Odluka, 2000.)
Opis zastave: Zastava općine Bebrina je jednobojna - tamno plave boje s grbom općine u sredini zastave na sjecištu dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 2:1, a visina grba je 2/3 širine. (Čl. 9, Odluka, 2000.)
Napuštena: 29. ožujka 2005.
Izvori: Statut općine Bebrina, 05.04.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Bebrina, 26.05.2000, Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije, br. 6/2000, 11.07.2000.

Simboli usvojeni 2000. razlikuju se od današnjih: u štitu crvenom ruba u plavom vojnik graničar i u dnu valovite grede plava iznad zlatne, iz posljednje izranja riba, u zaglavlju desno sunce ispred kojeg se vide "sjene divljih gusaka u letu". Zastava je bila tamno plava s grbom u sredini. Ove simbole nije odobrilo Ministarstvo uprave.Brodski Stupnik

[Brodski Stupnik] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brodski Stupnik]
[Brodski Stupnik]
Prihvaćena: 23. travnja 1998.     Odobrena: 9. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni stup oko kojeg se ovija čokot/trs vinove loze sa dva zlatna grozda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Brodski Stupnik je trokutasto-srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja crvene boje. U sredini je bijeli - srebrni stup opleten zelenom stabljikom vinove loze s udesno i ulijevo razvijenim listom i zlatnim grozdom. (Čl. 5, Odluka, 1998.)
Grb općine Brodski Stupnik je trokutasto-srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja crvene boje. U sredini je bijeli - srebrni stup opleten zelenom stabljikom vinove loze s desno i ulijevo razvijenim listom i zlatnim grozdom. (Statut, 2001.)
Grb općine Brodski Stupnik je trokutasto-srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja crvene boje. U sredini je bijeli srebrni stup opleten zelenom stabljikom vinove loze s desno i ulijevo razvijenim listom i zlatnim grozdom. (Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine Brodski Stupnik je jednobojna, zlatno žute boje s grbom općine u sredini zastave na sjecištu dijagonale. Omjer širine i dužine zastave je 2:1, a visina grba je 2/3 širine. (Čl. 9, Odluka, 1998; Čl. 4, Statut, 2009.)
Zastava općine Brodski Stupnik je jednobojna, zlatno žute boje s grbom općine u sredini zastave na sjecištu dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 2:1, a visina grba je 2/3 širine. (Čl. 4, Statut, 2001.)

Izvori: Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
Statut općine Brodski Stupnik, 23.02.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Brodski Stupnik, 23.04.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 5/1998, 24.06.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/17, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 09.06.1998.
Statut općine Brodski Stupnik, 01.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2001, 31.10.2001.
Odluka o davanju suglasnosti Nakladničkom trgovačkom društvu "Mato Lovrak" d.o.o. Zagreb za uporabu grba općine Brodski Stupnik za izradu monografije "Gradovi i općine Republike Hrvatske", 08.03.2004, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 2/2004, 24.03.2004.
Statut općine Brodski Stupnik, 01.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 8/2009, 09.07.2009, pp. 876-892.
Bilten Općine Brodski Stupnik, br. 17, 2011.
Bilten Općine Brodski Stupnik, br. 19, 2014.

Grb Brodskog Stupnika je u crvenom srebrni stup oko kojeg se obvija grana vinove loze s dva zelena lista i dva zlatna grozda. Stup u grbu simbolizira ime Stupnik. Zastava je zlatno-žuta s grbom u sredini. Stolne zastavice u uporabi su pojednostavljenog oblika svečane zastave (vidi ispod) trokutastog kraja zlatnog obruba s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama ispod.


Brodski Stupnik, inačica

[Brodski Stupnik, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brodski Stupnik, inačica]
[Brodski Stupnik, inačica]
Prihvaćena: 23. travnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
Statut općine Brodski Stupnik, 23.02.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Brodski Stupnik, 23.04.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 5/1998, 24.06.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/17, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 09.06.1998.
Statut općine Brodski Stupnik, 01.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2001, 31.10.2001.
Odluka o davanju suglasnosti Nakladničkom trgovačkom društvu "Mato Lovrak" d.o.o. Zagreb za uporabu grba općine Brodski Stupnik za izradu monografije "Gradovi i općine Republike Hrvatske", 08.03.2004, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 2/2004, 24.03.2004.
Statut općine Brodski Stupnik, 01.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 8/2009, 09.07.2009, pp. 876-892.
Bilten Općine Brodski Stupnik, br. 17, 2011.
Bilten Općine Brodski Stupnik, br. 19, 2014.

Grb se, čini se ispočetka, koristio s prikazom vinove loze koja izrasta od iza stupa, dok se kasnije prikazuje grana loze odsječena pri dnu, no oba prikaza jednako zadovoljavaju formalni opis. Starija se inačica grba i danas može vidjeti na svečanoj zastavi, koja je zlatno-žuti gonfalon s grbom u sredini, zelenim natpisom imena općine u dva luka iznad, zelenim grančicama hrasta i lipe ispod grba te sa svake strane grba, desno klip kukuruza bijelih listova i lijevo zlatni snop pšenice.Cernik

[Cernik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Cernik]
[Cernik] [Cernik] [Cernik]
Prihvaćena: oko 2003. ?     Odobrena: 25. rujna 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iznad zlatnog/žutog dvostrukog žira zlatni/žuti prekriženi ključevi.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine ima lik u poluokruglom štitu u plavom polju, gore - koso ukrižena dva zlatna / žuta ključa, dolje – dvostruki zlatni / žuti žir. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Cernik Oniline, http://cernik.atspace.com 03.11.2007.
Heraldic Art, Rijeka
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/0064, URBROJ: 514-09-01-03-7, 25.09.2003.
Statut Općine Cernik, 16.07.2009, Službeni glasnik Općine Cernik, br. 3/2009, www.cernik.hr, 2011.

Grb Cernika je u plavom dva zlatna žira ispod dva ukrštena zlatna ključa. Ključevi predstavljaju sv. Petra, zaštitnika župe, a žirevi referiraju na arhaični naziv za hrast cer po čemu je mjesto dobilo ime. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Postoje dvije svečane zastave, koje se u detaljima razlikuju, plavi gonfalon s tri repa trokutastog kraja i zaltnim resama uz donji rub, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i zlatnim ornamentima hrasta u repovima. Stolna zastavica je okomita trokutastog završetka, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad te obojenim ukrštenim hrastovim grančicama ispod.


Cernik, 2002.

[Cernik, 2002.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Cernik, 2002.]
[Cernik, 2002.]
Prihvaćena: 17. listopada 2002.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: Grb Općine ima lik u poluokruglom štitu u plavom polju, gore - koso ukrižena dva zlatna / žuta ključa, dolje - zlatni / žuti žir. (Čl. 7, Odluka, 2002.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine ; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazai [sic!] se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 10, odluka, 2002.)
Napuštena: oko 2003. ?
Izvori: Cernik Oniline, http://cernik.atspace.com 03.11.2007.
Odluka o grbu i zastavi Općine Cernik, 17.10.2002, Službeni glasnik Općine Cernik, ?/2002.?
Info Tihomir Podkonjak, webmaster cernik.atspace.com, Cernik, 06.05.2004

Prvotno je usvojen grb Cernika 2002. godine imao samo jedan žir: u plavom zlatni žir ispod dva ukrštena zlatna ključa. Zastava je bila svjetloplava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je bila tamnoplava, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad te tri repa koji završavaju trokutasto u kojima je ornament od hrastovih grančica.


Cernik, oko 1995.

Zastava nepoznata. [Cernik, oko 1995.]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 17. listopada 2002.
Izvori: Cernik Oniline, http://cernik.atspace.com 03.11.2007.
(Odluka o grbu i zastavi općine Cernik, Službeni glasnik općine Cernik, 20/1996.), prema:
Odluka o grbu i zastavi Općine Cernik, 17.10.2002, Službeni glasnik Općine Cernik, ?/2002.?

Simbol Cernika korišten do 2002. godine bio je u plavom štitu bijeli dvorac na bijelo obrubljenom zlatnom brijegu u kojem je bijelo ocrtana osmokraka zvijezda i u crvenom zaglavlju desno na bijelo obrubljenoj zlatnoj povijenoj ljevokosoj gredi plava kuna u trku.Davor

[Davor] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Davor]
Prihvaćena: 24. ožujka 2000.     Odobrena: 12. srpnja 2000.
Dizajn: Zvonimir Balunović, likovni umjetnik iz Davora
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome ispod plavog sidra plava greda na kojoj je zlatna/žuta riba (šaran).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U srebrnome/bijelome ispod plavog sidra plava greda na kojoj je zlatna/žuta riba (šaran). (Čl. 1, Odluka, 2001; Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb općine Davor je štit, a u srebrnome/bijelome polju ispod plavog sidra plava greda na kojoj je zlatna/žuta riba (šaran). (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 1, Odluka, 2001; Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava općine Davor je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek, prema HRT, 08.09.2003.
Statut općine Davor, 23.02.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 5/1995, 09.05.1995.
Odluka o uporabi grba i zastave općine Davor, 24.03.2000, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 7/2000, 22.08.2000.
Odluka o grbu i zastavi općine Davor, 24.03.2000, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 7/2000, 22.08.2000.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/29, URBROJ: 514-09-01-00-4, 12.07.2000.
Odluka o izmjeni Statuta općine Davor, 27.03.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/2001, 15.05.2001.
Statut općine Davor, 08.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2001, 15.11.2001.
Statut općine Davor, 29.06.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 12/2009, 14.09.2009.
Službena web stranica Općine Davor, www.davor.hr, 24.10.2017.

Grb Davora je u srebrnom ispod plavog sidra plava valovita greda na kojoj je zlatni šaran. Sidro označava važno mjesto prelaska rijeke (skela), a šaran se odnosi na tradicionalno riječno ribarstvo, danas u obliku festivala ribarskih večeri. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Opisi grba ne spominju da je greda valovita, iako se takva prikazuje u uporabi. Sidro je često prikazano sa žutim obrubom oko sebe, no tu se očito radi o artefaktu koji se ponavlja kroz netočnu uporabu.Donji Andrijevci

[Donji Andrijevci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donji Andrijevci]
Prihvaćena: 21. srpnja 1997.     Odobrena: 27. listopada 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta tamburica smještena koso udesno.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Donji Andrijevci je u obliku trokutasto-srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja plave boje na kojem se nalazi zlatno-srebrna tamburica smještena koso-udesno. (Čl. 5, Odluka, 1997; Čl. 4, Statut, 2004; Čl. 4, Statut, 2009.)
Grb općine je u obliku trokutasto-srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja plave boje na kojem se nalazi zlatno-srebrna tamburica smještena koso-udesno. (Čl. 4, Statut, 2001.)

Opis zastave: Zastava općine Donji Andrijevci je jednobojna, tamno plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb općine Donji Andrijevci je smješten u sredini zastave na sjecištu dijagonala, a obrubljen je zlatnim rubom (trakom) - obostrano. (Čl. 9, Odluka, 1997: Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2004; Čl. 4, Statut, 2009.)
Izvori: Statut općine Donji Andrijevci, 02.02.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Donji Andrijevci, 21.07.1997, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 7/1997, 29.08.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/19, URBROJ: 515-04-03/1-97-1, 27.10.1997.
Statut općine Donji Andrijevci, 27.09.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2001, 31.10.2001.
Statut općine Donji Andrijevci, 13.05.2004, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 7/2004, 27.05.2004.
Statut općine Donji Andrijevci, 20.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2009, 29.07.2009.
brandsoftheworld.com : Općina Donji Andrijevci by Vlatko Krznarić, 31.08.2007.
Milan Šulter: "Grb i zastava", 12.01.2013, Općina Donji Andrijevci, donjiandrijevci.hr, 15.11.2013.

Grb Donjih Andrijevaca je u plavom koso postavljena zlatno-srebrna tamburica. Tamburica narodni instrument tipičan za ovaj kraj. Zastava je tamno plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.Garčin

Zastava nepoznata. [Garčin]
Prihvaćena: 4. kolovoza 2022.     Odobrena: Nepoznato.
Izvori: Statut općine Garčin, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Statut općine Garčin, 10.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 13/2001, 11.12.2001.
Statut općine Garčin, 14.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 9/2009, 23.07.2009.
Statut općine Garčin (pročišćeni tekst), 04.04.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. ?/2013, www.opcina-garcin.hr, 12.10.2013.
Općina Garčin, www.opcina-garcin.hr, 2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Garčin, Zapisnik o radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Garčin, 24.08.2022.

Općina Garčin usvojila je simbole 2022. godine. Grb prikazan na web stranicama u crvenom polju plavo podnožje odvojeno bijelom valovitom prugom odozgo kotiranom te bijela kula između zlatnih klasova pšenice i hrastove grančice. Usvojena zastava je za sada nepoznata.


Garčin, oko 2005. - 2022.

Zastava nepoznata. [Garčin, oko 2005. - 2022.]
Prihvaćena: oko 2005. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Napuštena: 4. kolovoza 2022.
Izvor: Općina Garčin, www.opcina-garcin.hr, 2006.

Statuti ostavljaju prazno mjesto za opise grba i zastave. Barem od 2006. rabio se grboliki znak plave boje štita sa šahiranom linijom odvojenim zaglavljem s kunom, u sredini bijeli natpis imena općine okružen vijencem od klasova pšenice, na vrhu desno žuti grozd sa zelenim listovima, lijevo žir sa zelenim listovima, u dnu povezan crvenom vrpcom u kojoj je crnim ispisano "Castellum Garchyn" i godina 1474., prvi spomen imena u dokumentima. Znak nije bio formalno usvojen.Gornja Vrba

[Gornja Vrba] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gornja Vrba]
[Gornja Vrba]
Prihvaćena: 20. siječnja 2009.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Okomita crveno srebrno/bijela inverzija; u crvenome srebrna/bijela vrba.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U četvrtastom štitu polje raskoljeno desno crveno, lijevo bijelo-srebrno, u sredini stablo vrbe s korijenom u inverziji srebrno i bijelo-crveno. (Čl. 4, Odluka 2009.)
Grb općine Gornja Vrba sastoji se od štita. U četvrtastom štitu polje raskoljeno desno crveno, lijevo bijelo-srebrno, u sredini stablo vrbe s korijenom u inverziji srebrno i bijelo-crveno. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 5, Odluka, 2009.)
Zastava općine Gornja Vrba je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Statut općine Gornja Vrba, 26.03.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/1998, 15.04.1998.
Statut općine Gornja Vrba, 26.09.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2001, 31.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi općine Gornja Vrba, 20.01.2009, Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije, br. 1/2009, 03.03.2009, pp. 85-96
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/3, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut općine Gornja Vrba, 07.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije, br. 9/2009, 23.07.2009, pp. 1037-1050
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Gornje Vrbe je raskoljen crveno-srebrno u sredini stablo vrbe s korijenom u inverziji. Zastava je crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je crfveni gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, u sredini grb, iznad ime općine u dva luka, ispod hrastovi ornamenti u obliku ruda.

Općina Gornja Vrba izdvojena je 1997. iz općine Klakar.Gornji Bogićevci

[Gornji Bogićevci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gornji Bogićevci]
[Gornji Bogićevci]
Prihvaćena: 1. kolovoza 1997.     Odobrena: 14. srpnja 1999.
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatni hrastov panj iz kojeg izbija mladica s dva zlatna lista nadvisuje bijeli raskriljeni golub sa zlatnom aureolom okrenut glavom udesno.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb općine Gornji Bogićevci je povijesni grb općine. Grb općine Gornji Bogićevci ima oblik polukružnog štita. Osnovna boja grba je crvena. U donjem dijelu grba nalazi se presječen hrastov panj zlatne boje iz kojeg rastu dvije mladice. Nad njim u centralnom dijelu grba nafazi se golub raširenih krila bijele boje s glavom okrenutom na desnu heraldičku stranu. (Čl. 4, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava općine Gornji Bogićevci je nebesko plave boje s grbom u sredini. (Čl. 4, Statut, 2002; Čl. 5. Statut, 2006.)
Izvori: Prema slici grba na posteru Hrvatskog saveza "Sport za sve" povodom 6. hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu, 8. svibnja 2000, Gornji Bogićevci
Zastava prikazana na HRT, Hrvatska danas, 15.08.2006.
Odluka o pristupu izradi grba i zastave općine Gornji Bogićevci, 06.06.1997, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 4/1997, 18.06.1997.
Rješenje o imenovanju Komisije za izradu grba i zastave općine Gornji Bogićevci, 06.06.1997, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 4/1997, 18.06.1997.
Odluka o načinu uporabe grba i zastave Općine Gornji Bogićevci, 01.08.1997, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 8/1997, 19.09.1997.
Statut općine Gornji Bogićevci, 27.05.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 5/1998, 24.06.1998.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/4, URBROJ: 515-02-01/1-99-4, 14.07.1999.
Statut općine Gornji Bogićevci, 16.11.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 18/2002, 20.11.2002.
Statut Općine Gornji Bogićevci, 09.02.2006, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 4/2006, 27.03.2006.

Grb je u crvenom polju zlatni panj iz kojeg izrasta mladica hrasta s dva lista, iznad njih srebrni golub u letu raširenih krila sa zlatnim nimbusom s križem. Panj s mladicom vjerojatno simbolizira novi razvoj ove male općine nakon uništenja u ratu. Bijeli golub sa svetačkom aurom simbol je Svetog Duha. Usprkos tvrdnji u Statutu, grb nije povijesni. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolne su zastavice okomite s imenom općine ispisanim u liniji iznad i dvije ispod grba.Gundinci

[Gundinci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gundinci]
[Gundinci]
Prihvaćena: 11. prosinca 2017.     Odobrena: 27. studenog 2018.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenom polju crni šešir s našivenom crveno bijelo plavom ukrasnom trakom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: U srcolikom štitu, u zelenom polju, crni šokački šešir s trobojnicom. (Čl. 5, Prijedlog odluke, 2017.)
Grb općine Gundinci ima oblik srcoliko[g] štita, u zelenom polju, crni šokački šešir s trobojnicom. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2020.)

Opisi zastave: Zastava Općine Gundinci je jednobojna BIJELE boje, omjera dužine i širine 2:1, na sjecištu dijagonala u srediini zastavenalazi se grb Općine, obrubljen zlatnim rubom. Visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 6, Prijedlog odluke, 2017.)
Zastava općine Gundinci je bijele boje, omjera dužine i širine 2:1, na sjecištu dijagonala u sredini zastave nalazi se grb općine, obrubljen zlatnim rubom. Visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2020.)

Izvori: Statut općine Gundinci, 20.03.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Statut općine Gundinci, 05.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2001, 15.11.2001.
Statut Općine Gundinci, 12.01.2006, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 01/2009, 14.02.2006.
Statut Općine Gundinci, 07.08.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2009, 26.08.2009.
Statut Općine Gundinci, 12.04.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 9/2013, 03.05.2013.
Zapisnik o radu 05. sjednice Općinskog vijeća općine Gundinci, 25.11.2017. gundinci.hr, 20.02.2018.
Zapisnik o radu 06. sjednice Općinskog vijeća općine Gundinci, 11.12.2017. gundinci.hr, 20.02.2018.
Odluka o prihvaćanju konačnog likovnog rješenja grba i zastave Općine Gundinci, 11.12.2017.
Prijedlog odluke o grbu i zastavi Općine Gundinci, 11.12.2017.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/18-01/7, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-5, 27.11.2018.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Gundinci, 26.03.2020, Službeni vjesnik Bradsko-posavske županije, br. 6/2020, 27.03.2020.

Grb Gundinaca je u zelenome crni šokački šešir ukrašen trobojnom crveno-bijelo-plavom vrpcom. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava bijeli je gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u luku i u liniji iznad, te ukrštenim hrastovim grančicama ispod.Klakar

[Klakar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Klakar]
[Klakar]
Prihvaćena: 12. prosinca 2001.     Odobrena: 16. srpnja 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome na zelenom brijegu stoji graničar i, desnom rukom drži pušku kremenjaču, lijevom sablju o pojasu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U poluokruglom štitu na srebrnom polju, na zelenom brijegu stoj i hrvatski graničar; crne kape s bijelim perjem, plave uniforme, bijelih hlača, crnih Čizama, crvenog plašta, u desnici drži pušku kremenjaču, ljevicom drži dršku sablje o pojasu. (Čl. I; Odluka, 2001.)
Grb općine Klakar ima oblik poluokruglog štita. U poluokruglom štitu na srebrnom polju, na zelenom brijegu stoji hrvatski graničar; crne kape s bijelim perjem, plave uniforme, bijelih hlača, crnih čizama, crvenog plašta, u desnici drži pušku kremenjaču, ljevicom drži dršku sablje o pojasu. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)

Opis zastave: Zastava je jednobojna crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. I, Odluka, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)
Izvori: Statut općine Klakar, 24.02.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Statut općine Klakar, 30.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2001, 15.11.2001.
Odluka o donošenju grba i zastave (općine Klakar), 12.12.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 2/2002, 11.02.2002.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/02-01/7, URBROJ: 514-09-01-02-2, 16.07.2002.
Statut općine Klakar, 31.01.2006, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 1/2006, 14.02.2006.
Statut općine Klakar, 13.08.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 12/2009, 14.09.2009.
Općina Klakar, www.opcinaklakar.hr, 05.06.2007.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Ivica Vlašić: "Općina Klakar pripremila niz projekata za apliciranje na EU i državne fondove", Poslovni portal, poslovniportal.hr, 27.06.2016.

Grb Klakara je u srebrnom na zelenom brijegu stoji hrvatski graničar, s puškom oslonjenom uz desnu nogu. Zastava je crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamno crveni gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ukrštenim grančicama hrasta i lipe ispod.Nova Kapela

Zastava nepoznata. [Nova Kapela]
Prihvaćena: oko 2005. ?     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Stanko Drabik, zamjenika načelnika općine
Izvori: Cernik Oniline, http://cernik.atspace.com 03.11.2007.
Info Tihomir Podkonjak, webmaster cernik.atspace.com, Cernik, 03.11.2007.
Statut općine Nova Kapela, 14.09.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 13/2009, 30.09.2009
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Nova Kapela, 25.03.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/2013, 10.04.2013.
Statut općine Nova Kapela, 13.03.2014, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 4/2014, 25.03.2014.
Stanko Drabik: "Svečano je bilo danas u Novoj Kapeli", 12.08.2015, Slavonska Posavina, www.slavonskaposavina.com.hr

Grb Kapele je u plavom zlatna crkva iza spomenika i arkada. Novi općinski statut iz 2009. još uvijek nema opisa grba i zastave, samo odredbu da općina ima te simbole. To vjerojatno znači da novo oblikovanje još nije službeno potvrđeno.


Nova Kapela, oko 2000.

Zastava nepoznata. [U izradi] [Nova Kapela, oko 2000.]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Izvor: Općina Nova Kapela http://www.novakapela.hr 28.04.2003

Grb koji je Općina koristila (zabilježen samo u prikazu u sivim nijansama) prikazuje spomenik i slavoluk koji se nalaze ispred ulaza u novokapelsku crkvu, a ime općine nalazi se u bijelom zaglavlju štita. Korišteno je nekoliko inačica.Okučani

[Okučani] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Okučani]
[Okučani]
Prihvaćena: 14. rujna 1999.     Odobrena: 26. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome heraldički stilizirana munja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb općine ima lik polukrugog štita (klasični oblik). Unutar grba koji je plave boje heraldički je stilizirana munja (bljesak). (Čl. 7, Odluka, 1999; Čl. 6, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava općine je jednobojne plave boje, tamnije u odnosu na plavu boju grba. Omjer širine i duljine zastave je 1:2. U sredini zastave na sjecištu dijagonala je grb Okučana obrubljen žutom bojom. (Čl. 10, Odluka, 1999; Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Info Tihomir Podkonjak, Cernik, 06.05.2004
"Okučani, nastup KPD Ukrajinaca «Karpati» Lipovljani, 10. 11. 2007.", www.karpati.hr
Statut općine Okučani, 26.02.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 14/1998, 30.12.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/7, URBROJ: 515-02-01/1-99-[sic!], 26.05.1999.
Odluka o grbu i zastavi općine Okučani, 14.09.1999, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/1999, 29.09.1999.
Statut općine Okučani, 08.02.2002, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/2002, 15.03.2002.
Statut općine Okučani, 13.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2009, 29.07.2009.
Korespondencija s općinom, 01.04.2014.

Grb je u plavom polju munja. Ovaj heraldički simbol predstavlja munju odnosno trijasak groma, a naslijeđen je od klasičnog amblema Jupitera. Odnosi se na operaciju Bljesak kojom je 1995. godine oslobođeno ovo područje. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama hrasta i lipe ispod.Oprisavci

[Oprisavci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Oprisavci]
Prihvaćena: 6. travnja 2005.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Općinsko poglavarstvo na čelu s načelnikom Franjom Klenukom
Odobreni blazon grba: U plavome sa srebrnim/bijelim obrubom s 12 zelenih listova djeteline, srebrni/bijeli đeram.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Oprisavci ima oblik štita. Geometrijska dioba štita je oblik štita u štitu, središnjem (srcu) štita nalazi se đeram, a u obrubu štita i između malog i velikog štita nalazi se lik lista vodene djeteline. Središnji dio (srce) štita je plave boje, Obrub štita, dio između malog i velikog štita je bijele boje. Lik đeram je bijele (srebrene) boje. Lik lista djeteline je zelene boje. (Čl. 5, Odluka o grbu i zastavi, 2005.)
Grb općine Oprisavci je povijesni grb općine Oprisavci. Grb ima oblik štita, geometrijska dioba štita je oblik štita u štitu. U središnjem (srcu) štita nalazi se đeram, a u obrubu štita i između malog i velikog štita nalazi se lik lista vodene djeteline. Središnji dio (srce) štita je plave boje. Obrub štita, dio između malog i velikog štita je bijele boje, lik đeram je bijele (srebrene) boje, a lik lista djeteline je zelene boje. (Čl. 4, Statut, 2005; Čl. 4, Statut, 2006.)
Grb općine Oprisavci je povijesni grb općine Oprisavci. Grb ima oblik štita, geometrijska dioba štita je oblik štita u štitu. U središnjem (srcu) štita nalazi se đeram, a u obrubu štita i između malog i velikog štita nalazi se 12 likova lista vodene djeteline. Središnji dio (srce) štita je plave boje. Obrub štita, dio između malog i velikog štita je bijele boje, lik đerma je bijele (srebrene) boje, a lik lista djeteline je zelene boje. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Oprisavci je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Oprisavci. (Čl. 9, Odluka o grbu i zastavi, 2005.)
Zastava općine Oprisavci je plave boje na kojoj se u sredini nalazi grb općine. (Čl. 4, Statut, 2005; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut općine Oprisavci, 28.02.1994, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Oprisavci, 17.06.1997, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 5/1997, 07.07.1997.
Statut općine Oprisavci, 07.12.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 15/2001, 15.12.2001.
Odluka o prihvaćanju Idejnog rješenja Grba Općine Oprisavci, 06.04.2005.
Odluka o grbu i zastavi općine Oprisavci, 06.04.2005.
Statut općine Oprisavci, 06.04.2005, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 8/2005, 25.05.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/05-01/28, URBROJ: 515-10/06-05-3, 02.06.2005.
Statut općine Oprisavci, 25.01.2006, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 1/2006, 14.02.2006.
Statut općine Oprisavci, 29.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2009, 26.08.2009.
Statut općine Oprisavci, 21.03.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/2013, 10.04.2013.

Grb Oprisavaca je u plavom srebrni đeram i u srebrnom okviru dvanaest zelenih listova vodene djeteline. Đeram je tipičan bunar u ovom kraju, a kaže se da u grbu predstavlja simbol života, tradicije i opstojnosti općinskih naselja. Listovi vodene djeteline (Marsilea quadrifolia) predstavljaju karakterističnu floru ravničarskog kraja, a posebno se odnose na zaštićeni krajolik Gajnu, močvarne pašnjake uz Savu. Plava boja štita i zastave simbolizira vodu. Tvrdnja Statuta da je grb povijesni nije točna. Zastava je plava s grbom u sredini.Oriovac

[Oriovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Oriovac]
[Oriovac]
Prihvaćena: 6. srpnja 1998.     Odobrena: 4. studenog 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome ždral stoji na jednoj nozi, a u drugoj podignutoj drži zlatni orah.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Oriovac je trokutasto-srcoliki štit, a sastoji se od jednog polja crvene boje. U sredini polja nalazi se bijeli (srebrni) ždral "u svojoj budnosti" koji stoji na jednoj nozi, a u drugoj drži zlatni orah. Ždral u svojoj budnosti simbolizira požrtvovnost i domoljublje ljudi ovog područja, njihovu stalnu budnost i vojno-graničarsku prošlost. Zlatni orah na grbu simbolizira općinsko središte - Oriovac. Prema zapisu iz 1220. godine (objavio T. Smičiklas u Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. III) Oriovac se nazivao Orihovacz zbog velikih nasada oraha - Orihove drage - koji su se tu nalazili. (Čl. 2, Odluka o grbu, 1998.)
Grb općine Oriovac je trokutasto-srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja crvene boje. U sredini polja je srebrni ždral "u svojoj budnosti" koji stoji na jednoj nozi, a u drugoj drži zlatni orah. (Čl. 4, Odluka o uvjetima, 1998.)
Grb općine je trokutasto-srcoliki štit, a sastoji se od jednog polja crvene boje. U sredini polja nalazi se bijeli (srebrni) ždral "u svojoj budnosti" koji stoji na jednoj nozi, a u drugoj drži zlatni orah. (Čl. 8, Statut, 2001.)
Grb općine Oriovacje trokutasto-srcoliki štit, a sastoji se od jednog polja crvene boje. U sredini polja nalazi se bijeli (srebrni) ždral "u svojoj budnosti" koji stoji na jednoj nozi, a u drugoj drži zlatni orah. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine Oriovac je jednobojna - tamnocrvene (bordo) boje, dimenzija omjera dužine i širine zastave 1:2. Na sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Oriovac - obostrano. Grb na zastavi ima zlatni rub, a omjer širine grba i zastave je 1:3. (Čl. 3, Odluka o grbu, 1998.)
Zastava općine Oriovac je jednobojna crvene-bordo boje. Dimenzija omjera dužine i širine je 2:1. Na sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine - obostrano. (Čl. 10, Odluka o uvjetima, 1998.)
Zastava općine Oriovac je jednobojna - tamnocrvene (bordo) boje, dimenzija omjera dužine i širine zastave 1:2 . Na sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Oriovac - obostrano. Grb na zastavi ima zlatni rub, a omjer i širina grba i zastave je 1:3. (Čl. 9, Statut, 2001.)
Zastava općine Oriovac je jednobojna tamnocrvene (bordo) boje, dimenzija omjera dužine i širine zastave 1:2. Na sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Oriovac obostrano. Grb na zastavi ima zlatni rub, a omjer i širina grba i zastave je 1:3. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Oriovac, www.oriovac.hr 15.01.2006., 10.09.2009
Statut općine Oriovac, 16.02.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje oblika grba i zastave općine Oriovac, 31.01.1996, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 6/1996, 15.06.1996.
Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje oblika grba i zastave općine Oriovac, 06.12.1996, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 2/1997, 28.04.1997.
Odluka o grbu i zastavi općine Oriovac, 06.07.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 8/1998, 31.08.1998.
Odluka o uvjetima i načinu uporabe grba i zastave općine Oriovac, 06.07.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 8/1998, 31.08.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/33, URBROJ: 515-04-03/1-98-2. 04.11.1998.
Statut općine Oriovac, 16.11.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 13/2001, 11.12.2001.
Statut Općine Oriovac, 14.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2009, 29.07.2009.

Grb Oriovca je u crvenom srebrni ždral drži zlatni orah. Ždral se odnosi na močvarna područja uz Savu, danas pretvorena u ribogojilišta, a orah je referenca na porijeklo imena mjesta. Heraldički ždral koji drži kamen simbol je budnosti - referenca na graničarske straže koje su stoljećima štitile od Otomanskog carstva. Zastava je tamno crvena (bordo) sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je crveni gonflaon trokutastog kraja sa zlatnim resama. U sredini je zlatno obrubljeni grb, iznad u dva luka ime općine i ispod grančica vinove loze i tri klasa žita.Podcrkavlje

[Podcrkavlje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Podcrkavlje]
[Podcrkavlje]
Prihvaćena: 23. travnja 1998.     Odobrena: 24. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrnu peć za vapno iz koje izlazi zlatni plamen nadvisuju dvije prekrižene srebrne strelice vrhovima prema dolje.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Podcrkavlje je u obliku poluokruglog štita u crvenom polju, dolje srebrna peć za vapno od kamena tesanca iz čijeg poluokruglog otvora izlazi žuto-zlatni plamen, gore dvije srebrne strijelice u križ vrhovima prema dolje. (Čl. 5, Odluka, 1998; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2005.)
Grb općine je u obliku poluokruglog štita u crvenom polju, dolje srebrna peć za vapno od kamena tesanca iz čijeg poluokruglog otvora izlazi žuto-zlatni plamen, gore dvije srebrne strijelice u križ vrhovima prema dolje. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Podcrkavlje je jednobojna, crvene bordo boje sa grbom općine na sredini u sjecištu dijagonala, obostrano. Dimenzija omjera dužine i širine zastave je 2:1 u skladu sa svim službenim i državnim zastavama. (Čl. 9, Odluka, 1998.)
Zastava općine Podcrkavlje je jednobojna, crvene boje sa grbom općine na sredini u sjecištu dijagonala, obostrano. Dimenzija omjera dužine i širine zastave je 2:1 u skladu sa svim službenim i državnim zastavama. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2005.)
Zastava općine je jednobojna, crvene boje s grbom općine na sredini u sjecištu dijagonala, obostrano. Dimenzija omjera dužine i širine zastave je 2:1 u skladu sa svim službenim i državnim zastavama. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut općine Podcrkavlje, 23.02.1994, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Povijesni grb Općine Podcrkavlje - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 25.06.1997.
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog poglavarstva općine Podcrkavlje, 03.02.1998.
Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog poglavarstva općine Podcrkavlje, 12.02.1998.
Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog poglavarstva općine Podcrkavlje, 18.02.1998.
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje, 23.04.1998.
Odluka o grbu i zastavi općine Podcrkavlje, 23.04.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 4/1998, 15.05.1998.
Izmjena Odluka o grbu i zastavi općine Podcrkavlje, dopis pročelnika Općine Podcrkavlje Ministarstvu uprave, 15.06.1998.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Podcrkavlje, 18.06.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/1998, 24.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/19, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 24.06.1998.
Statut općine Podcrkavlje, 26.09.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2001, 31.10.2001.
Statut općine Podcrkavlje, 22.12.2005, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 22/2005, 23.12.2005.
Statut općine Podcrkavlje, 06.03.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 4/2013, 28.03.2013.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien, Bauer und Raspe, Nűrnberg, 1889. (Golden Marketing, 1995.), 16, T. 11.

Grb Podcrkavlja je u crvenom dolje srebrna peć za vapno od kamena tesanca iz čijeg poluokruglog otvora izlazi zlatni plamen i gore dvije ukrštene srebrne strelice vrhovima prema dolje. Peć simbolizira nekadašnju značajnu proizvodnju vapna u ovom području, a strelice su preuzete iz grba obitelji Berislavić Graberski (raskoljen tri ljevokose grede i dvije ukrštene sterlice vrhovima nadolje), koja je bila među najznačajnijim velikaškim hrvatskim obiteljima u 16. stoljeću. Zastava je bordo crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je crveni gonfalon s tri pravokutna repa s resama duž donjeg ruba, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ornamentima hrasta u repocima.


Podcrkavlje, prijedlozi 1998.

[Podcrkavlje, prijedlozi 1998.] [Prijedlog] 1:2 [Podcrkavlje, prijedlozi 1998.] [Podcrkavlje, prijedlozi 1998.] [Podcrkavlje, prijedlozi 1998.]
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog poglavarstva općine Podcrkavlje, 03.02.1998.
Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog poglavarstva općine Podcrkavlje, 12.02.1998.
Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog poglavarstva općine Podcrkavlje, 18.02.1998.
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje, 23.04.1998.

Predložena rješenja grbova razmatrana 1998. bila su inačice boja kasnije usvojenog grba (s crvenim plamenom, ali i na zelenoj podlozi itd.), kao i prijedlozi koji su sadržavali kolski kotač mjesto peći. Najviše inačica prijedloga zastave bilo je bordo crveno, ali ovisno o razmatranoj inačici grba i svijetlo plavo, žuto ili zeleno.Rešetari

[Rešetari] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rešetari]
Prihvaćena: 27. travnja 2004.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Dizajn: Gordan Bijelić, akademski slikar i grafičar iz Nove Gradiške
Odobreni blazon grba: U plavome sedam zlatnih/žutih šesterokrakih zvijezda (3, 3, 1); u glavi štita zlatna/žuta kruna.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Rešetari: U plavom polju štita sedam zlatnih/žutih šesterokrakih zvijezda (3,3,1); u glavi štita zlatna/žuta kruna. Zvijezde simboliziraju sedam naselja općine, a kruna je simbol vladavine kralja Ivana Zapoljskog koji potječe iz ovih krajeva, a i danas naselje Zapolje čuva uspomenu na njegovo ime. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine Rešetari je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Rešetari, 27.04.2004, Službeni glasnik Općine Rešetari, br. ?/2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/26, URBROJ: 515-10/06-04-3, 13.12.2004.
Statut Općine Rešetari, 09.07.2009, Službeni glasnik Općine Rešetari, www.resetari.hr, 16.11.2013.

Grb Rešetara je u plavom sedam zlatnih šestokrakih zvijezda, tri-tri-jedna, i u zaglavlju zlatna otvorena kraljevska kruna. Sedam zvijezda simbolizira sedam sela koje sačinjavaju općinu. Kruna podsjeća na hrvatsko-ugarskog kralja Ivana Zapolju (mađarski Zápolya János, vladao 1527. - 1540.) kojeg su slavonski i mađarski plemići izabrali za kralja (dok su hrvatski plemići izabrali Ferdinanda Habsburškog u Cetingradu). Naime, kako je zabilježeno u XII. stoljeću, obitelj Zapolja porijeklom je iz istoimenog naselja u općini.


Rešetari, oko 2010.

[Rešetari, oko 2010.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rešetari, oko 2010.]
U upotrebi: od oko 2010.
Izvor: Općina Rešetari, www.resetari.hr, 09.04.2009., 15.05.2012.

Grb sa srebrnom krunom umjesto zlatne zabilježen je u uporabi na zastavama u općinskoj skupštini, iako je vjerojatno izrađen pogreškom.


Rešetari, oko 2005.

[Rešetari, oko 2005.] [Normal] 5:9~ [Državna zastava na kopnu] [Rešetari, oko 2005.]
U upotrebi: od oko 2006.
Izvori: Stolna zastavica Rešetara, nabavljena 12.12.2006.
Općina Rešetari, www.resetari.hr, 09.04.2009., 15.05.2012.

Ranije korišteni simboli prikazuju daljnje inačice u nijansama boja, boji obruba i veličini grba na zastavi.Sibinj

[Sibinj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sibinj]
[Sibinj]
Prihvaćena: 20. prosinca 2014.     Odobrena: 11. studenog 2015.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju srebrni/bijeli raskriljeni pelikan zlatnog/žutog kljuna s tri crvene kapljice krvi hrani tri srebrna/bijela ptića u zlatnom/žutom gnijezdu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U poluokruglom štitu, u plavom srberni-bijeli, raskriljeni pelikan, zlatnog-žutog kljuna, hrani svojom krvlju (tri crvene kapi), tri mlada srebrno-bijela ptića, u zlatno-žutom gnijezdu. (Čl. 3, Odluka, 2014.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna svijetloplave boje, standardnog propisanog omjera dužine i širine 2:1, s grbom općine Sibinj u sredini zastave na sjecištu dijagonala. Grb je porubljen zlatnom-žutom trakom, visine 2/3 širine zastave. (Čl. 4, Odluka, 2014.)
Izvori: Statut općine Sibinj, 07.04.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Statut općine Sibinj, 10.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2001, 15.11.2001.
Statut općine Sibinj, 10.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 12/2009, 14.09.2009.
Statut općine Sibinj, 21.03.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 4/2013, 28.03.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sibinj, 20.12.2014, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 27/2014, 29.12.2014.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/15-01/1, URBROJ: 515-02-02-01/1-15-03, 11.11.2015.
Općina Sibinj, www.sibinj.hr, 20.02.2015.
Mario Jurković: “80. obljetnica Sibinjskih žrtava uz maraton i promociju monografije“, Radio Slavonija, www.radioslavonija.hr, 04.02.2015.
Heraldic At d.o.o. Rijeka, www.heraldic-art.hr, 20.02.2015.

Grb Sibinja je u plavome pelikan u milosrđu. Lik pelikana 'u milosrđu' prikazuje pticu u gnijezdu kako hrani svoje ptiće vlastitom krvlju, kao simbol požrtvovnosti i samilosti, prema srednjovjekovnoj predaji da pelikan tako hrani mladunce. Sibinj je poznat u hrvatskoj povijesti kao mjesto tzv. sibinjskih žrtava, događaja od 19. veljače 1935., kada je režimska žandarmerija pucala na seljake u poltičkom prosvjedu i ubila osmoricu. Značajan je u povijesti borbe za hrvatska narodna prava između dva svjetska rata. Pelika podsjeća na tu žrtvu. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava svijetlo je plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom opoćine u dva reda iznad i ispod šest isprepletenih pšeničnih klasova s grozdom s dva list u dnu. Simboli su posvećeni na 80. godišnjicu sibinjskih žrtava, 19. veljače 2015.Sikirevci

[Sikirevci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sikirevci]
[Sikirevci]
Prihvaćena: 30. ožujka 2004.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome na zelenome tlu panj u koji je ljevokoso zabodena sjekira.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Sikirevci je poluokruglog štita, a sastoji se od jednog polja žuto-zlatne boje. U sredini je prirodno ukoso zabijena sjekira, na panju, srebrne ušice, smeđe drške na zelenom tlu. (Čl. 5, Odluka, 2004.)
Opis grba: U zlatnome/žutome na zelenom tlu panj u koji se ljevokoso zabodena sjekira. (Čl. I, Odluka, 2005.)
Grb općine Sikirevci je povijesni grb općine Sikirevci. Grb ima oblik štita, geometrijska dioba štita je oblik štita u štitu. U središnjem (srcu) štita u zlatnome/žutome na zelenome tlu panj u koji je ljevokoso zabodena sjekira. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb općine ima oblik štita, geometrijska dioba štita je oblik štita u štitu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Sikirevci je jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen bijelim-srebrnim trakom. (Čl. 9, Odluka, 2004.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. I, Odluka, 2005.)
Zastava općine Sikirevci je zelene boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Zastava općine Sikirevci je zelena s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava općine Sikirevci je zelena s pleterom. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava općine Sikirevci je zelena s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut općine Sikirevci, 17.02.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 2/1998, 20.03.1998.
Statut općine Sikirevci, 08.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2001, 31.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi općine Sikirevci, 30.03.2004, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/2004, 25.05.2004.
Odluka o pristupanju izrade Idejnog rješenja grba, zastave i počasne zastave općine Sikirevci, 18.02.2004, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/2004, 25.05.2004.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu Idejnog i izvedbenog likovnog rješenja grba, zastave i počasne zastave za općinu Sikirevci, 30.03.2004, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/2004, 25.05.2004.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta općine Sikirevci, 15.02.2005, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/2005, 05.03.2005.
Odluka o prihvaćanju izvješća o podnesenom zahtjevu za odobrenje grba i zastave općine Sikirevci, 15.02.2005, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/2005, 05.03.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/16, URBROJ: 515-10/06-04-4, 13.12.2004, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/2005, 05.03.2005.
Statut općine Sikirevci, 31.01.2006, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/2006, 13.03.2006.
Statut općine Sikirevci, 15.06.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2009, 29.07.2009.
Statut općine Sikirevci, 19.02.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 3/2013, 18.03.2013.
Općina Sikirevci, www. sikirevci.hr, 4.11.2006.

Grb Sikirevaca je u zlatnom srebrna sjekira sa smeđim drškom ljevokoso zabodena u panj koji raste iz zelenog podnožja. Sjekira, odnosno lokalno sikira referenca je na ime općine. Statut iz 2006. godine dodaje da je to povijesni grb općine, iako je sasvim jasno da je grb osmišljen tek 2004. godine. Također, statutarna odredba oblika "štita u štitu" rezultat je pogrešnog prepisivanja odredaba iz tuđih statuta (vjerojatno Oprisavci, 2005). Zastava je zelena s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava zeleni je gonfalon s trokutastim donjim krajem na kojem su zlatne rese, u sredini je grb obrubljen bijelim, iznad njega naziv općine zlatnim slovima i ispod hrastova grančica i snop pšenice (iako je statut propisuje samo kao "zelena s pleterom", opis koji je u posljednjem statutu potpuno izbačen).

Općina Sikirevci izdvojena je 1997. iz općine Slavosnki Šamac.Slavonski Šamac

[Slavonski Šamac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Slavonski Šamac]
[Slavonski Šamac]
Prihvaćena: 21. prosinca 2012.     Odobrena: 16. rujna 2013.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta skela s kormilom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U trokutastom-srcolikom štitu, u plavom, zlatna-žuta skela s kormilom . (ČL. 3, Odluka, 2012.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Odluka, 2012.)
Izvori: Statut općine Slavonski Šamac, 11.04.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Statut općine Slavonski Šamac, 04.12.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 13/2001, 11.12.2001.
Grb i zastava općine Slavonski Šamac - spis, Općina Slavonski Šamac, 2009-2013.
Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Slavonski Šamac, 04.09.2009.
Povijesni grb Općine Slavoni Šamac - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva Općini Slavonski Šamac, 09.10.2009.
Zaključak o izradi idejnog rješenja grba i zastave Općine Slavonski Šamac, 23.09.2010.
Odluka o grbu i zastavi Općine Slavonski Šamac, 21.12.2012, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. ?/2013
Povijesni grb Općine Slavonski Šamac - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva Općini Slavonski Šamac, 04.09.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/09-01/66, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-07, 16.09.2013.
Likovno rješenje grba, zastave i počasne zastave Općine Slavonski Šamac, Heraldic Art, b.d. [2013]
Statut općine Slavonski Šamac, 26.03.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/2013, 10.04.2013.
Grb i zastava Općine Slavonski Šamac, 24.09.2013, Općina Slavonski Šamac - Službene stranice Općine Slavonski Šamac, www.slavonski-samac.hr

Grb Slavonskog Šamca je u plavom zlatna skela s kormilom. Prikazana je tradicionalna drvena skela kakva se koristila za prijelaz preko Save, kao simbol Šamca kao mjesta prijelaza rijeke. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon sa zlatnim resama na kraju tokutastog repa, s grbom u sredini, imenom općine u tri reda iznad i ukrštenim zlatnom grančicom hrasta i snopom žita ispod.


Slavonski Šamac, prijedlog 2009.

[Slavonski Šamac, prijedlog 2009.] [Prijedlog] 1:2 [Slavonski Šamac, prijedlog 2009.]
[Slavonski Šamac, prijedlog 2009.]
Opis grba: Grb općine je u obliku štita koji simbolizira povijesnu obrambenu ulogu ovog prostora u obrani Hrvatske i Europe od turske najezde. Grb je plave boje s crnim obrubom. U gornjem plavom polju nalazi se graničarska čuvarnica (čardak) žute (zlatne) boje simbol pograničnog mjesta smještenog neposredno uz samu granicu Vojne krajine rijeku Savu. Gornja poprečna valovita greda bijele (srebrne) boje simbolizira rijeku Savu, a donja poprečna valovita greda bijele (srebrne) boje simbolizira savski rukvac (baru) Saonicu. U podnožju štita na plavoj podlozi nalaze se prekriženi žuti (zlatni) ključ i mač simboli svetih Petra i Pavla zaštitnika Slavonskog Šamca i Općine Slavonski Šamac. (Čl. 3, Prijedlog, 2009.)
Opis zastave: Zastava općine je žute (zlatne) boje i slijedi boje simbola prikazanih na grbu. Žuta odnosno zlatna boja zastave simbolizira plodna slavonska polja pšenice kojima obiluje općina i ljepotu tradicionalnog slavonskog zlatoveza karakterističnog upravo za ovaj dio Slavonije. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. Na sredini zastave smješten je grb, a visina grba iznosi 1/2 visine zastave. Svečanoj zastavi dodaje se obrub od crnih resa. (Čl. 4, Prijedlog, 2009.)
Izvori: Grb i zastava općine Slavonski Šamac - spis, Općina Slavonski Šamac, 2009-2013.
Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Slavonski Šamac, 04.09.2009.

Grb predložen 2009. bio je u plavom dvije valovite srebrne grede između stražarnice gore i ukršteni ključa i mača dolje sve zlatno. Predstavlja tradicionalni čardak iz preioda Vojne Krajine, valovite pruge predstavljaju rijeku Savu i njezin rukavac Saonicu. Ključ i mač simboliziraju zaštitnike općine, Sv. Petra i Pavla. Predložena zastava bila je žuta s grbom u sredini. Simbolizira bogata žitna polja i slavonski zlatovez. Svečana zastava bila je propisana jednakog izgleda s crnim resama. Rješenje je odbijeno u Ministarstvu uprave radi prevelike složenosti.Stara Gradiška

[Stara Gradiška] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Stara Gradiška]
Prihvaćena: 21. srpnja 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrasta srebrna/bijela čeka koju nadvisuje zlatna/žuta riba.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Stara Gradiška je u trokutasto-srcolikom štitu u plavom. U glavi je zlatna riba udesno, dolje iz dna štita izlazi srebrno-bijela čeka-stražarnica na četiri stupa. (Čl. 5, Statut, 2009.) (Čl. 6, Odluka, 2008.)
Grb općine Stara Gradiška je u trokutasto-srcolikom štitu u plavom. U glavi je zlatna riba udesno, dolje iz dna štita izlazi srebrno-bijela čeka-stražarnica na četiri stupa. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Općine Stara Gradiška je jednobojna, svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2 : 1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno žutom trakom. (Čl. 12, Odluka, 2008.)
Zastava općine Stara Gradiška je jednobojna, svjetlo plave boje, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno žutom trakom. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Statut općine Stara Gradiška, 09.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2001, 15.11.2001.
Odluka o grbu i zastavi Općine Stara Gradiška, 21.07.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda z aupravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/59, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut općine Stara Gradiška, 22.09.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 14/2009, 13.10.2009.
Info Tihomir Podkonjak, webmaster cernik.atspace.com, Cernik, 18.04.2011.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Stare Gradiške je u plavom ispod zlatne ribe koja pliva udesno iz dna izrasta srebrna čeka-stražarnica na četiri stupa. Drvena lovačka čeka odnosi se na lovačku tradiciju, a riba na riječno ribarstvo na Savi. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Staro Petrovo Selo

Izvori: Statut Općine Staro Petrovo Selo, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Staro Petrovo Selo, br. 3/2009, www.staropetrovoselo.hr, 2012.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Staro Petrovo Selo, 27.02.2013, Službeni glasnik Općine Staro Petrovo Selo, br. 1/2013, 01.03.2013, www.staropetrovoselo.hr, 2013.

Općinski statut utvrđuje da općina nema grba i zastave. Općinsko vijeće usvojilo je 2009. neke simbole, koji su u proceduri dobivanja odobrenja središnjih vlasti. U statut su 2013. unešene opće odredbe o grbu i zastavi, ali ne i njihovi opisi, vjerojatno jer odobrenje još nije pribavljeno.Velika Kopanica

[Velika Kopanica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Velika Kopanica]
[Velika Kopanica]
[Velika Kopanica]
Prihvaćena: 8. travnja 2008.     Odobrena: 16. lipnja 2008.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome [sic! sc. zlatnome/žutome] srebrni/bijeli kotač na crvenom rotirajućem plamenu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Velika Kopanica je poluokruglog štita, u zlatno-žutom polju u sredini bijelo-srebrno kolo u crvenom plamenu - rotirajućem. (Čl. 5, Odluka, 2008.)
Grb općine Velika Kopanica je poluokruglog štita, u zlatno/žutom polju u sredini bijelo-srebrno kolo u crvenom plamenu rotirajućem. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opis zastave: Zastava općine Velika Kopanica je jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (ČL. 9, Odluka, 2008; Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: “Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
HRT, "Plodovi zemlje", 22.3.2009.
Statut općine Velika Kopanica, 15.04.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Statut općine Velika Kopanica, 08.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2001, 31.10.2001.
Odluka o donošenju grba i zastave općine Velika Kopanica, 08.04.2008, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/2008, 06.05.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/18, URBROJ: 515-10/06-08-3, 16.06.2008.
Statut općine Velika Kopanica, 15.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 9/2009, 23.07.2009, pp. 1097-1113.
Općina Velika Kopanica, www.velikakopanica.hr, 10.11.2009.

Grb Velike Kopanice je u zlatnom srebrni kolski kotač u crvenim plamenovima. Kotač se odnosi na zaštitnika općine, sv. Iliju, koji se obično prikazuje kako se vozi u plamtećim bojnim kolima. Zastava je zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, prema opisu u Statutu i Odluci, no općina zapravo koristi zastave s bijelo obrubljenim grbom. Stolne zastave su u obliku svečane trokutastog kraja s imenom opčine u tri reda izna i grančicama lipe i hrasta ispod grba.Vrbje

[Vrbje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vrbje]
[Vrbje]
Prihvaćena: 16. veljače 2005.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome vrba.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Vrbje je povijesni grb općine Vrbje. (Čl. 4, Statut, 2001.)
- u četvrtastom štitu, u zlatnom/žutom polju je vrba, prirodno dvro smeđe boje, lišće i grane zelene boje. (Čl. I, Odluka , 2005.)
Grb općine Vrbje: U zlatnome/žutome polju vrba. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb općine Vrbje ima oblik štita: U zlatnome/žutome polju vrba. (Čl. 1, Odluka, 2013.)

Opisi zastave: - Zastava je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, a u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. I, Odluka, 2005.)
Zastava općine Vrbje je omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
"Dan Općine Vrbje", Općina Vrbje, www.vrbje.hr, 16.08.2009.
(Statut općine Vrbje, Službeni glasnik općine Vrbje, br. 2/1994.)
Statut općine Vrbje, 28.09.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2001, 15.11.2001.
Povijesni grb Općine Vrbje - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva Općini Vrbje, 27.08.2004.
Odluka o donošenju grba i zastave općine Vrbje, 15.07.2004.
Zahtjev za odobrenjem grba i zastave Općine Vrbje, mišljenje Središnjeg državnog ureda za upravu, 27.01.2004.[=2005.]
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju grba i zastave općine Vrbje, 16.02.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/46, URBROJ: 515-10/06-05-5, 02.06.2005.
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu grba i zastave općine Vrbje, 08.07.2005, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 12/2005, 15.07.2005.
Statut općine Vrbje, 08.09.2009, Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije, br. 15/2009, 05.11.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbje, 27.03.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 5/2013, 06.04.2013.

Grb Vrbja je u zlatnom stablo vrbe u prirodnim bojama. Vrba u grbu se naravno odnosi na ime općine. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Stolna zastavica je u obliku svečanog gonfalona bijele boje trokutastog kraja, s grbom u sredini, imenom općine iznad i dva ukrštena snopa žita ispod.
Općina je 2005. donijela odluku da prihvati ponudu izrade grba i zastave tvrtke iz Daruvara, no konačno je simbole izradio Heraldic Art iz Rijeke. Tvrdnja o povijesnom grbu u Statutu 2001. deklarativne je prirode i nije imala značaja.


Vrbje, 2004. – 2005.

[Vrbje, 2004. – 2005.] [Povijesna] 1:2 [Vrbje, 2004. – 2005.]
[Vrbje, 2004. – 2005.]
Prihvaćena: 15. srpnja 2004.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: - u četvrtastom štitu, u zlatnom/žutom polju je vrba zelenih grana i lišća, smeđeg debla, koja izranja iz vode - valovito plavo-bijela i srebrne trake. [sic!] (Čl. II, Odluka, 2004.)
Opis zastave: - zastava je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. - u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno žutom trakom. (Čl. II, Odluka, 2004.)
Napuštena: 16. veljače 2005.
Izvori: Odluka o donošenju grba i zastave općine Vrbje, 15.07.2004.
Zahtjev za odobrenjem grba i zastave Općine Vrbje, mišljenje Središnjeg državnog ureda za upravu, 27.01.2004.[=2005.]
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju grba i zastave općine Vrbje, 16.02.2005.

Prvotno usvojeno likovno rješenje grba bilo je u zlatnom stablo vrbe u prirodnim bojama izrasta iz vode. Središnje je Povjerenostvo dalo mišljenje da je vrba dovoljan simbol vode i predložilo uklanjanje valovitih plavo-srebrnih pruga u dnu, što je općina onda i prihvatila. Zastava je bila ista kao i danas, s tim grbom.Vrpolje

[Vrpolje] [Normal] 1:2 | 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Vrpolje]
[Vrpolje]
Prihvaćena: 18. prosinca 1996.     Odobrena: 7. rujna 1998.
Dizajn: Predrag Barišić, Vrpolje
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti žir s peteljkom između unakrst položena dva zlatno/žuta klasa pšenice.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U plavome štitu zlatni/žuti žir između unakrst položena dva zlatno/žuta klasa pšenice. Ako se grb koristi sa nazivom općine, isti se nalazi iznad štita. Slova naziva općine (ako se nalaze iznad štita) su plave boje. (Čl. 5, Odluka, 1996.)
Grb općine Vrpolje je u obliku štita, tamno plave boje na kojem se nalazi zlatni-žuti žir između unakrst položena dva zlatno žuta klasa pšenice. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Veličina zastave izrađuje se u omjeru 1:2, a za jarbol 2:6. Zastava je plave boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Veličina grba za zastavu 1:2 m je 66x58 cm, a za druge veličine zastava, veličina se izrađuje u istom proporcionalnom omjeru. Svečana zastava općine je veličine 1:2 m, izrađena na svili plave boje, obrubljena resama, s grbom izrađenim ođ svile kombinirane s vezom ili u zlatovezu. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Zastava općine Vrpolje je jednobojna, svijetlo plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb općine Vrpolje je smješten u sredini zastave na sjecištu dijagonala. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009.)

Izvori: Autorovo opažanje u Vrpolju, 1999.
Informacije od dizajnera.
Statut općine Vrpolje, 07.04.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 3/1994, 30.04.1994.
Izvod iz zapisnika sa 58. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Vrpolje, 03.12.1996, pismohrana Općine Vrpolje
Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 18.12.1996, pismohrana Općine Vrpolje
Odluka o opisu i načinu uporabe grba i zastave općine Vrpolje, 18.12.1996, 17.02.1998, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/1998, 24.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/25, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 07.09.1998.
Statut općine Vrpolje, 18.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 15/2001, 15.12.2001.
Statut općine Vrpolje, 17.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 9/2009, 23.07.2009.

Grb je u plavom polju zlatni žir između dva zlatna žitna klasa ukrštena u dnu. Zastava je svjetloplava s grbom u sredini. Elementi grba prikazuju najvažnije proizvode područja - žito i hrastovu šumu. Svečana zastava je istog izgleda, izrađena od svile, vezena i s resama. Zastava za okomito isticanje izrađuje se u omjeru 1:3.
Zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća na kojoj su usvojeni grb i zastava navodi drugačije rješenje koje je razmatrano: grb koji prikazuje žir, pleter i kunu zlatinu te zastavu koja sadži boje i simbole: plava za nebo, zelčena za ravnicu, element iz narodne nošnje, žir i žito. Prethodni zapisnik Općinskog poglavarstva navodi ime autora, koji je očito pripremio oba dizajna.[Prethodna stranica: Brodsko-posavska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slavonski Brod and Posavina County - Communities][Slijedeća stranica: Zadarska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2022 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.