[Prethodna stranica: Osječko-baranjska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sibenik and Knin County][Slijedeća stranica: Šibensko-kninska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 31. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Šibensko-kninske županije.

Šibensko-kninska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Šibensko-kninska županija

Sjedište: Šibenik

[Šibensko-kninska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šibensko-kninska županija]
[Šibensko-kninska županija] [Šibensko-kninska županija]
Prihvaćena: 9. srpnja 1999.     Odobrena: 18. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatna kruna preko mača okrenutog prema gore.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s dvije bijele vodoravne pruge uz rubove sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini.
Opis grba: Grb Županije čini štit trokutastog oblika čije polje je crvene boje (boje šibensko-drniške kape). Unutar štita je stilizirana kraljevska kruna iz doba hrvatskih narodnih vladara, koja je žute (zlatne) boje, a ukrasi plave i starohrvatski mač okrenut prema gore, čije drško je žute (zlatne) boje, a oštrica bijele (srebrne) boje. (Čl. 1, Odluka, 1999; Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Županije modre je boje (boje mora), pri čijim rubovima teku dvije uzdužne bijele (srebrne) trake, a izrađuje se u omjeru širine i dužine 1:2. U sredini zastave se nalazi grb Županije. Modra boja simbolizira more, a bijele (srebrne) trake rijeku Krku. Počasna zastava Županije je modre boje, postavljena okomito, a u sredini koje se nalazi grb Županije obrubljen žutom bojom. Iznad grba se nalazi natpis “ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA”, a ispod grba postavljena su okomito tri jednaka detalja sa šibensko-drniške kape koji se u donjem dijelu unose u tri odvojena produžetka zastave, čiji srednji dio je izduženiji. (Čl. 10 i 11, Statut, 2001; Čl. 10 i 11, Statut, 2001.)
Izvori: HRT, 02.12.1999, 04.06.2002.
Autorovo opažanje u Šibeniku, kolovoz 2001.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba, zastave i dana Županije Šibenske, 27.07.1995, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 7/1995, 10.08.1995.
Zaključak o grbu i zastavi Županije šibenske, 11.12.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 13/1996, 20.12.1996.
Odluka o grbu i zastavi Šibensko-kninske županije, 22.12.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 17/1997, 29.12.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Šibensko-kninske županije, 09.07.1999, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/1999, 23.07.1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/29, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 18.05.1999, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/1999, 23.07.1999.
Statut Šibensko-kninske županije, 28.09.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2001, 16.10.2001.
Statut Šibensko-kninske županije, 21.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/2009, 18.08.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije, 07.03.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 3/2018, 13.03.2018.

Grb Šibensko-kninske županije je u crvenom polju zlatna kruna preko uzdignutog srebrnog mača sa zlatnom drškom. Pozadina šibenskog primorja, područje oko Knina bilo je jezgra srednjovjekovne hrvatske države, što je prikazano na grbu krunom iz tog razdoblja. Uzdignuti mač je simbol odlučnosti na obranu. Zastava je plava s bijelim prugama blizu gornjeg i donjeg ruba i zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon sa zlatnim resama uz donje rubove, sa zlatno obrubljnim grbom u sredini. Iznad grba je naziv Županije, a u pravokutnim repovima, od kojih je srednji duži, su tri ukrasna ornamenta sa šibensko-drniške kape (crne spiralne krivulje). Simbolika elemenata objašnjava se ovako: crvena je prema boji šibensko-drniških kapa, tradicionalnog dijela narodne nošnje koji se pojavio u XIX. stoljeću tijekom nacionalnog preporoda u Dalmaciji, kruna je po tipu kakve su koristili hrvatski narodni vladari u vrijeme Krešimira i Zvonimira. Plava simbolizira more, a bijele pruge rijeku Krku.
Stolna zastavica je po dizajnu kombinacija službene i svečane zastave, svijetlo plava s tri pravokutna repa, bijelim prugama duž ruba, grbom u sredini i imenom županije zlatnim iznad njega.

Veći dio Šibensko-kninske županije bio je do 1997. uključen u Županiju Zadarsko-kninsku, tvoreći jedinstven kotar s posebnim samoupravnim položajem - Kotar Knin. Područje je oslobođeno 1995. i te su 1997. uspostavljene su prirodnije granice županija.


Šibensko-kninska županija, 1997. – 1999.

[Šibensko-kninska županija, 1997. – 1999.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šibensko-kninska županija, 1997. – 1999.]
[Šibensko-kninska županija, 1997. – 1999.]
Prihvaćena: 22. prosinca 1997.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Grb Županije čini štit trokutastog oblika čije polje je crvene boje (boje šibensko-drniške kape). Unutar štita je stilizirana kraljevska kruna iz doba hrvatskih narodnih vladara, koja je žute (zlatne) boje i starohrvatski mač okrenut prema dolje, čije drško je žute (zlatne) boje, a oštrica bijele (srebrne) boje. (Čl. 2, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava Županije modre je boje (boje mora), pri čijim rubovima teku dvije uzdužne bijele (srebrne) trake, a izrađuje se u omjeru širine i dužine 1:2. U sredini zastave se nalazi grb Županije. Modra boja simbolizira more, a bijele (srebrne) trake rijeku Krku. Počasna zastava Županije je modre boje, postavljena okomito, a u sredini koje se nalazi grb Županije obrubljen žutom bojom. Iznad grba se nalazi natpis "ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA", a ispod grba postavljena su okomito tri jednaka detalja sa šibensko-drniške kape koji se u donjem dijelu unose u tri odvojena produžetka zastave, čiji srednji dio je izduženiji. (Čl. 3 i 4 , Odluka, 1997.)
Napuštena: 9. srpnja 1999.
Izvori: Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba, zastave i dana Županije Šibenske, 27.07.1995, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 7/1995, 10.08.1995.
Zaključak o grbu i zastavi Županije šibenske, 11.12.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 13/1996, 20.12.1996.
Odluka o grbu i zastavi Šibensko-kninske županije, 22.12.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 17/1997, 29.12.1997.

Grb usvojen 1997. godine razlikuje se od današnjeg u detaljima umjetničkog oblikovanja, a najočitije u položaju mača koji je okrenut nadolje. Zastava je opisana samo kao plava, čini se da je korištena tamno plava (ali nije potvrđeno). Ministarstvo nije odobrilo ovo likovno rješenje pa je 1999. godine promijenjeno.


Šibenska županija, 1993. – 1997.

Županija Šibenska

[Šibenska županija, 1993. – 1997.] [Prijedlog] 1:2 [Šibenska županija, 1993. – 1997.]
[Šibenska županija, 1993. – 1997.]
Prihvaćena: 11. prosinca 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Grb Županije šibenske čini trokutasti (srcoliki) štit u kojem je sadržana kraljevska kruna iz doba hrvatskih narodnih vladara i starohrvatski mač koji zajedno simboliziraju povijesnu opstojnost hrvatske države baš na ovom prostoru. Kruna je žute (zlatne) boje koja simbolizira veličinu Hrvatskog kraljevstva u doba Krešimira i Zvonimira, a polje unutar štita je crvene boje, boje šibensko-drniške kape, kao etnografskog simbola nastalog u prošlom stoljeću za vrijeme Narodnog pokreta u Dalmaciji. Oštrica mača je bijele (srebrne) boje, a drška žute (zlatne) boje. (§ 2, Zaključak, 1996.)
Opis zastave: Zastava Županije šibenske izrađuje se u omjeru 1:2, u modroj boji, pri čijim rubovima teku dvije uzdužne bijele (srebrne) trake. U sredini zastave se nalazi grb Županije. Modra boja simbolizira more, a bijele (srebrne) trake rijeku Krku. Počasna zastava Županije šibenske je modre boje postavljena okomito, u sredini koje se nalazi grb Županije obrubljen žutom bojom. Iznad grba se nalazi natpis ŽUPANIJA ŠIBENSKA, a ispod grba okomito postavljena su tri jednaka detalja sa šibensko-drniške kape koji se u donjem dijelu unose u tri produžena odvojena završetka zastave. (§ 3 i 4, Zaključak, 1996.)
Napuštena: 22. prosinca 1997.
Izvori: Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba, zastave i dana Županije Šibenske, 27.07.1995, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 7/1995, 10.08.1995.
Zaključak o grbu i zastavi Županije šibenske, 11.12.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 13/1996, 20.12.1996.

Šibenska županija nije usvojila grb ni zastavu, ali je pokrenula proces usvajanja simbola te je odredila likovno rješenje koje je poslala Ministarstvu uprave na odobrenje. U međuvremenu država je reorganizirala svoje administrativnu podjelu, ime i teritorijalni opseg Županije je promjenjen, tako da je dizajn usvojen s izmjenjenim natpisom 1997. godine. Ove zastave vjerojatno nisu nikad proizvedene.[Prethodna stranica: Osječko-baranjska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sibenik and Knin County][Slijedeća stranica: Šibensko-kninska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.