[Prethodna stranica: Sisačko-moslavačka županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sisak and Moslavina County - Cities][Slijedeća stranica: Sisačko-moslavačka županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 30. prosinca 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija - gradovi


 1. Sisak
 2. Glina
  • Gornji Klasnić, 1993. – 1997.
 3. Hrvatska Kostajnica
  • Utolica, 1993. – 1997.
 4. Kutina
 5. Novska
 6. Petrinja
  • Jabukovac, 1993. – 1997.
 7. Popovača

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Godine 1993. (ponovnim) uvođenjem županijskog sustava, ustrojeni su kotarevi kao posebna razina lokalne samouprave u područjima s većom gustoćom srpske populacije, kao način dodjeljivanja većih prava. No, zbog agresije i okupacije kotarevi nisu nikada zaživjeli i ukinuti su 1997. U Županiji Sisačko-moslavačkoj uspostavljen je Kotar Glina, sa sjedištem u istoimenom mjestu, a uključivao je općine: Divuša, Donji Kukuruzari, Dvor, Gornji Klasnić, Glina, Gvozdansko, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Lasinja, Mečenčani, Topusko, Utolica, Vojnić i Vrginmost. U reformi 1997. neke od tih općina su sasvim ugašene, neke su uključene u susjedne županije, a neke su dobile status gradova. U svakom slučaju, kako kotarevi nisu zaživjeli niti su njihove općine funkcionirale, svakako nisu niti imale svoje simbole.
Osim toga, u reformi 1997. su općine Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić i Križ izdvojene iz Sisačko-moslavačke i pripojene Zagrebačkoj županiji (a već ranije je Ivanić-Grad dobio status grada), dok su općine Vojnić i Lasinja pripojene Karlovačkoj županiji. Općine Gornji Klasnić, Jabukovac i Utolica uključene su u susjedne gradove. Popovača je 2013. dobila status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Sisak

[Sisak] [Normal] [Okomita] 1:2 [Sisak]
[Sisak]
Prihvaćena: 31. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Grada Siska je povijesni grb grada u obliku štita s prikazom tvrđave, tri rijeke i lađe, te krunom iznad štita. Tvrđavu Stari grad čine tri kule, od kojih su dvije prednje povezane zidom, a treća je postavljena iza, na sredini zida i visinom ih nadilazi. Tvrđava je bijele boje, a kameni postament, prozori i grudobrani na zidu i na kulama iscrtani su crnim. Oko tvrđave i na obalama rijeke je stilizirano grmlje zelene boje. Rijeke su bijele boje, ušće Odre i Kupe se nalaze s lijeve, a Kupe i Save s desne strane grba. Na rijeci Kupi, podno tvrđave, plovi s lijeva na desno lađa. U gornjoj polovici grba iza tvrđave je nebo oslikano svijetlo plavom bojom. (Čl. 9, Statut, 1994.)
Grb Grada je povijesni grb Grada u obliku štita s prikazom tvrđave s tri kule, tri rijeke i lađe. Iznad štita nalazi se kruna s pet kula. Boje u grbu su plava, zelena i bijela (srebrna). (Čl. 6, Statut, 1998; Čl. 6, Statut, 2001.)
Grb Grada je povijesni grb Grada u obliku štita s prikazom tvrđave s tri kule, tri rijeke i lađe. Iznad štita nalazi se kruna s pet kula. Boje u grbu su plava, zelena i bijela. (Čl. 6, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Grada Siska se sastoji od tri boje: plave, bijele i zelene. Zastava je podijeljena u četiri jednaka polja razdijeljena križem bijele-boje: Gornje lijevo polje je plave boje, gornje desno polje je zelene boje, donje lijevo polje je zelene boje i donje desno polje je plave boje. Na sredini zastave, na sjecištu križa nalazi se grb Grada. (Čl. 10, Statut, 1994.)
Zastava Grada sastoji se od tri boje: plave, zelene i bijele s grbom Grada u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Plava i zelena boja položene su vodoravno i dijagonalno simetrično u četiri jednaka polja razdijeljena linijama bijele boje u obliku križa. Gornje lijevo polje je plave boje. (Čl. 6, Statut, 1998; Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2006; Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013; Čl. 7, Statut, 2018.)

Izvori: Autorovo opažanje na ulicama Siska, 1997.
Grad Sisak. http://www.sisak.hr 22.11.2002. and 07.06.2007.
(Statut općine Sisak, Službeni vjesnik u Sisku, br. 8/74, 13/76, 19/80, 2/82, 32/84, 14/86.)
Odluka o grbu i zastavi grada Siska, 28.5.1992, Službeni vjesnik, br. 18/1992, 29.05.1992.
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Siska, 20.04.1993, Službeni vjesnik, br. 9/1993, 26.04.1993.
Statut Grada Siska, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije sisačko-moslavačke (Sisak), br. 5/1994, 14.04.1994.
Statut Grada Siska, 23.12.1997, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Sisak), br. 2/1998, 29.01.1998.
Statut Grada Siska, 25.09.2001, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Sisak), br. 15/2001, 04.10.2001.
Statut Grada Siska, 10.02.2006, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Sisak), br. 5/2006, 16.02.2006.
Statut Grada Siska, 13.07.2009, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Sisak), br. 12/2009, 13.07.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska, 20.03.2013, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Sisak), br. 4/2013, 20.03.2013.
Statut Grada Siska (pročišćeni tekst), 12.04.2013, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Sisak), br. 6/2013, 18.04.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska, 22.02.2018, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Petrinja), br. 6/2018, 22.02.2018.
Statut Grada Siska (pročišćeni tekst), 05.06.2018, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Petrinja), br. 18/2018, 05.06.2018.
E. Laszowski: Grbovi Jugoslavije, Kava Hag, Zagreb 1934.
Gradski muzej Sisak, Zbirka zastava, www.muzej-sisak.hr, 28.07.2012.
Ivica Valent: Sisačka tvrđava Stari grad kao motiv na znakovlju sisačkih postrojbi i dokumentarnoj građi u vrijeme Domovinskog rata. In: Željko Heimer i Marin Sabolović (ed.): "Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa »Simbol, identitet i Domovinski rat«, Zagreb, 31. listopada 2014.", HGZD, Zagreb, 2016.

Grb Siska je modernizacija grba (pečata) povlaštenog trgovišta Sisak koji je dodijeljen poveljom zagrebačkog Kaptola 31. prosinca 1838. Po ujedinjenju vojnog i civilnog Siska 1874. to postaje njegov novi grb, potvrđen i statutom 1896. godine: u modrom na zelenom otoku, opkoljenom rijekom, na tesancima građenom temelju bijeli grad s tri oble kule spojene zidom (trokut) s kruništima i ključastim puškarnicama, na vodi ispod grada lađa (blazon prema Laszowski, 1934). Zastava je bijelim križem raščetvorena u plavo i zeleno s grbom u sredini.


Sisak, 1992. – 1994.

[Sisak, 1992. – 1994.] [Normal]
Prihvaćena: 28. svibnja 1992.
Opis grba: Grb Grada Siska je povijesni grb grada u obliku štita sa prikazom tvrđave, tri rijeke i čamca. Tvrđavu Stari grad čine tri kule, od kojih su dvije prednje povezane zidom, a treća je postavljena iza, na sredini zida i visinom ih nadilazi. Tvrđava je bijele boje, a kameni postament, prozori i grudobrani na zidu i na kulama iscrtani su crnim. Oko tvrđave i na obalama rijeke je stilizirano grmlje zelene boje. Rijeke su bijele boje, ušće Odre i Kupe se nalaze s lijeve, a Kupe i Save s desne strane grba. Na rijeci Kupi, podno tvrđave, plovi s lijeva na desno čamac. U gornjoj polovici grba iza tvrđave je nebo oslikano svijetlo plavom bojom. (Čl. 5, Odluka, 1992.)
Opis zastave: Zastava grada Siska se sastoji od tri boje: plave, bijele i zelene. Zastava je podijeljena u četiri jednaka polja odvojena po okomici i vodoravnici bijelom linijom. Gornje lijevo polje je plave boje, gornje desno polje je zelene boje, donje lijevo polje je zelene boje i donje desno polje je plave boje. Na sredini zastave, na sjecištu bijelih linija nalazi se grb grada, obrubljen tanjom bijelom linijom. (Čl. 6, Odluka, 1992.)
Napuštena: 31. ožujka 1994.
Izvor: Odluka o grbu i zastavi grada Siska, 28.5.1992, Službeni vjesnik, br. 18/1992, 29.05.1992.

Načelno isto likovno rješenje s ranijim prikazom grba, bez zidane krune iznad štita, usvojeno je 1992.


Sisak, oko 1990. – 1992.

[Sisak, oko 1990. – 1992.] [Normal] 1:2 [Sisak, oko 1990. – 1992.]
Prihvaćena: oko 1990.
Napuštena: 28. svibnja 1992.
Izvori: Gradski muzej Sisak, Zbirka zastava, www.muzej-sisak.hr, 28.07.2012.
Generalni urbanistički plan grada Siska - izmjene i dopune, 1991. in: Mirela Sluka Altić: "Povijesni atlas gradova - II. svezak Sisak", Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Državni arhiv Sisak, 2012. : 204.

Prije usvajanja sadašnjeg likovnog rješenja grba, Sisak je koristio malo drugačiji umjetnički predložak svojeg povijesnog grba. Zastava je bila zeleno-plava dvobojnica s tankom bijelom prugom koja ih je razdvajala te s grbom u sredini. Boje zastave izvedene su iz grba. Ovakvo rješenje zastave poslužilo je kao inspiracija za sadašnju zastavu.
Grad je već 1991. koristio i prikaz grba s krunom sličnom onom koja je kasnije usvojena 1994.


Sisak, 1974. – ca. 1990.

Izvor: Gradski muzej Sisak, Zbirka zastava, www.muzej-sisak.hr, 28.07.2012.

U posljednjim desetljećima socijalističkog razdoblja Sisak je koriasti grb sličan onome korištenom neposredno kasnije, s priododanom crvenom petokrakom zvijezdom.Glina

[Glina] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Glina]
[Glina] [Glina]
Prihvaćena: 26. lipnja 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Karlo Lipak, Glina
Opis grba: Grb Općine Glina ima oblik štita. Štit ima podlogu bijele boje, na koju su označeni elementi grba. Vanjski opseg grba počinje s crvenom trakom, a do njega je bijelo polje koje zatvara trak plave boje. Unutar središnjeg međuprostora u gornjem planu nalazi se plavi šesterokut koji je spojen s bočnim plavim trakom unutrašnjeg opsega. U središtu šesterokuta nalazi se crni znak objekta. Ispod sistema šesterokuta pravilno je raspoređeno 20 malih kvadrata (istostraničnih) koji su smješteni, u 4 vodoravna reda po 5 kvadratića između kojih je trak bijelog razgraničenja. Kvadratići su izmjenično obojeni crveno-bijelom bojom s tim što je prvi kvadratić prvoga reda lijevo crvene boje. (Čl. 5, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava Općine Glina je plave boje s grbom Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave nalazi se grb Općine, čija veličina odgovara polovici širine zastave. (Čl. 8, Odluka, 1995.)
Izvori: (Statut općine Glina, Službeni vjesnik u Sisku, br. 40/86.)
Statut Općine Glina, 24.03.1994, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (Sisak), br. 4/1994, 31.03.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Glina, 26.06.1995, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (Sisak), br. 7(I)/1995, 27.07.1995.
Statut Grada Gline, 21.05.1997, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (Sisak), br. 7/1997, 05.06.1997.
Statut Grada Gline, 13.12.2001, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Sisak), br. 21/2001, 24.12.2001.
Statut Grada Gline, 27.08.2009, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Sisak), br. 17/2009.
Statut Grada Gline, 28.03.2013, Službeni vjesnik, br. 16/2013, 29.03.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gline. 12.02.2018, Službeni vjesnik, br. 8/2018, 28.02.2018.
Statut Grada Gline (pročišćeni tekst), 27.11.2018, Službeni vjesnik, br. 76/2018, 18.12.2018.
Croatia - Tourist Guide, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2000.
Grad Glina, www.glina.hr 22.11.2002.
Grad Glina, www.grad-glina.hr 18.10.2003.
Korespondencija s Gradom, 19.02.2014.

Grb Gline prikazuje tlocrt grada s ušćem rijeke Maje u Glinu i s pravokutnim ulicama koje tvore lik sličan hrvatskom grbu. Zastava je plava s grbom u sredini, postavljenim za vodoravno ili okomito isticanje. Stolne zastavice istog su temeljnog okomitog izgleda s imenom grada ispisanim bijelo duž donjeg ruba.

Do 1997. Glina je imala status općine.Hrvatska Kostajnica

[Hrvatska Kostajnica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Hrvatska Kostajnica]
[Hrvatska Kostajnica]
Prihvaćena: 29. lipnja 1995.     Odobrena: 20. veljače 1996. (P)
Odobreni blazon grba: Grb razdijeljen srebrnom/bijelom gredom. U gornjemu plavom bijeli grad s tri kule; u donjemu zlatnome/žutom bijeli gradski zid s otvorenim vratima nad kojima je raskriljeni bijeli sokol.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Grada Hrvatska Kostajnica: "Na štitu pravilnog oblika koji je razdijeljen srebrnom prugom (rijekom Unom), u gornjem modrom dijelu nalazi se crtež grada s visokom ulaznom kulom. Uz ulaznu kulu sa svake strane nalazi se po jedna niža kula. Sve imadu otvorena vrata i crveno su natkrivene. U donjem dijelu je gradski zid sa zabatnim zidom u sredini, zlatne boje, s otvorenim vratima. Nad vratima središnjeg zida stoji janje mira s crvenim ukrasnim barjakom". (Čl. 7, Odluka, 1997.)
Opis grba Grada je: "Na štitu pravilnog oblika koji je razdijeljen srebrnom prugom (rijekom Unom), u gornjem modrom dijelu nalazi se crtež grada s visokom ulaznom kulom. Uz ulaznu kulu sa svake strane nalazi se po jedna niža kula. Sve imaju otvorena vrata i crveno su natkrivene. U donjem dijelu je gradski zid sa zabatnim zidom u sredini, zlatne boje, s otvorenim vratima. Nad vratima središnjeg zida stoji janje mira s crvenim uskrsnim barjakom". (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis grba Grada Hrvatske Kostajnice je: "Na štitu pravilnog oblika koji je razdijeljen srebrnom prugom (rijekom Unom), u gornjem modrom dijelu nalazi se [... sic!] po jedna niža kula. Sve imaju otvorena vrata i crveno su natkrivene. U donjem dijelu je gradski zid sa zabatnim zidom u sredini, zlatne boje, s otvorenim vratima. Nad vratima središnjeg zida stoji janje mira s crvenim uskrsnim barjakom". (Čl. 9, Odluka, 2012.)
Opis grba Grada je: "Na štitu pravilnog oblika koji je razdijeljen srebrnom prugom (rijekom Unom), u gornjem modrom dijelu nalazi se [... sic!] po jedna niža kula. Sve imaju otvorena vrata i crveno su natkrivene. U donjem dijelu je gradski zid sa zabatnim zidom u sredini, zlatne boje, s otvorenim vratima. Nad vratima središnjeg zida stoji janje mira s crvenim uskrsnim barjakom". (Čl. 5, Statut, 2019.)

Opisi zastave: Zastava Grada Hrvatske Kostajnice sastoji se od dimenzije 180 x 90 cm svjetlo-plave boje, te u zlatnom vezu zastave je grb Grada Hrvatska Kostajnica veličine 40 x 30 cm. (Čl. 10, Odluka, 1997.)
Zastava Grada Hrvatske Kostajnice je plave boje, dimenzije 180 x 90 cm, te u zlatnom vezu zastave je grb Grada Hrvatske Kostajnice veličine 40 x 30 cm. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2019.)
Zastava Grada Hrvatske Kostajnice je plave boje, dimenzije 180x90 cm, te u zlatnom vezu zastave je grb Hrvatske Kostajnice veličine 40x30 cm. (Čl. 12, Odluka, 2012.)

Izvori: Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 36-37.
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 97.
Statut za grad Kostajnicu ob uredjenju gradske uprave, u Zagrebu tiskom Dioničke tiskare 1883., pretisak Gradsko poglavarstvu Grada Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Kostajnica, 1997.
(Statut općine Kostajnica, Službeni vjesnik u Sisku, br. 52/81, 3/84, 28/84, 13/86.)
Statut Općine Hrvatska Kostajnica, 30.08.1993, Službeni glasnik Županije Sisačko-Moslavačke (Sisak), br. 10/1994, 23.06.1994.
(Odluka o grbu i zastavi općine Hrvatska Kostajnica, 29.06.1995.) quoted in:
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/1, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 20.02.1996.
(Statut Grada Hrvatska Kostajnica, Službeni vjesnik, br. 10/1997.)
Odluka o grbu i zastavi Grada Hrvatska Kostajnica, 28.07.1997, Službeni vjesnik, br. 15/1997, 16.08.1997.
Odluka izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Hrvatska Kostajnica, 16.04.1999, Službeni vjesnik, br. 3/1999, 20.04.1999.
Statut Grada Hrvatska Kostajnica, 14.09.2001, Službeni vjesnik, br. 16/2001, 25.09.2001.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Hrvatska Kostajnica, 14.09.2001, Službeni vjesnik, br. 16/2001, 25.09.2001
Statut Grada Hrvatska Kostajnica, 21.03.2006, Službeni vjesnik, br. 9/2006, 22.03.2006.
Statut Grada Hrvatska Kostajnica, 04.08.2009, Službeni vjesnik, br. 27/2009, 06.08.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Hrvatske Kostajnice, 28.02.2012, Službeni vjesnik, br. 2/2012, 29.02.2012.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Hrvatske Kostajnice, 20.05.2016, Službeni vjesnik, br. 22/2016, 21.05.2016.
Ispravak Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hrvatske Kostajnice, 24.04.2018, Službeni vjesnik, br. 21/2018, 07.05.2018.
Statut Grada Hrvatska Kostajnica, 27.09.2019, Službeni vjesnik, br. 63/2019, 28.09.2019.

Grb Hrvatske Kostajnice je srebrnom gredom razdijeljen, u plavom srebrni grad i uz zlatnom izrasta srebrni gradski zid s vratima nad kojima stoji raskriljeni bijeli sokol. Grb Kostajnice zabilježen je u XVIII. stoljeću, no često je zbog sitnih prikaza pogrešno interpretiran tako da je nad vratima prikazan crni carski dvoglavi orao, da je u srebrnoj je gredi bila prikazana strelica ulijevo, a uskrsno janje je bilo propisano iznad štita je (kao kod Ströhla). Bijeli je sokol je, čini se, bio u originalu prikazan da izlazi iz središnje kule, a janje iznad štita. Laszowski interpretira grb bez sokola, a s janjetom nad gradskim vratima. U suvremenom grbu nad vratima je propisan bijeli sokol, iako se prikaz Laszowskog s janjetom uglavnom i dalje koristi. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. I iako je veličina grba detaljno propisana, čini se da zastave u upotrebi imaju redovito veći grb od toga. Nije sigurno koje je likovno rješenje odobreno uz odobreni blazon.

Do 1997. Hrvatska Kostajnica je imala status općine. U Odluci 2012. greškom je u prepisivanju u opisu grba izostavljen dio "crtež grada s visokom ulaznom kulom. Uz ulaznu kulu sa svake strane nalazi se", što je onda i propagirano u Statutu 2019.


Kostajnica, 1883. – oko 1950.

Zastava nepoznata. [Kostajnica, 1883. – oko 1950.]
Prihvaćena: 22. veljače 1883.
Opis grba: … služit će se grad Kostajnica kao i do sada na uredovnom pečatu onim istim grbom, kojim se je na temelju svoje povlastice služio i do sada naime onim, koji predstavlja: U dolu bregovita polja bršljanom i lovorom ovjenčane obkope zatvorena grada, nad kojega pročelja tvrdjice poskakuje janje mira, ukrašeno sa slavodobitnim uzkrsnim barjakom, dočim nad bielim kućama varoši ponosito leprša smiona plemenita ptica "Sokol." (Čl. 2, Statut, 1883.)
Napuštena: 1950-ih
Izvor: Statut za grad Kostajnicu ob uredjenju gradske uprave, u Zagrebu tiskom Dioničke tiskare 1883., pretisak Gradsko poglavarstvu Grada Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Kostajnica, 1997.

Grb otisnut u Statutu iz 1883. nema označene boje, osim plave za pozadinu gore i crne za polje sasvim na dnu. Ovaj crtež pokušaj je rekonstrukcije prema maloj slici u tom Statutu.Kutina

[Kutina]
[Kutina][Kutina]
[Okomita] 3:5 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 29. rujna 1992.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Miroslav Šutej, Zagreb
Opisi grba: Grb Općine Kutina je pravokutnog oblika s dužim okomitim stranicama, donje stranice zaobljenih kutova čiji središnji dio ima šiljasto izbočenje. Temeljna boja grba je plava /boja hrvatske zastave/. U središtu grba nalaze se dva kvadrata jedan u drugom. Unutrašnji kvadrat je podijeljen na šesnaest srebrnih i crvenih polja tako da je prvo gornje polje srebrno. Kvadrati su postavljeni tako da im je donji kut usmjeren prema šiljastom izbočenju grba. Prostor između dva kvadrata je zlatne boje. Na gornjem vrhu kvadrata nalazi se bijela svraka glavom okrenuta na lijevu stranu. Na vrhu grba nalazi se izlomljena srebrna lenta čiji su završeci zlatne boje. Ponad središnjeg dijela lente slobodno su postavljena dva zelena lista. Vrh lijevog lista vinove loze ulazi u lentu, a peteljka desnog lista hrasta leži preko lente. Osnovni crtež grba je crne boje. (Čl. 4, Odluka, 1992.)
Grb Grada Kutina je pravokutnog oblika s dužim okomitim stranicama, donje stranice zaobljenih kutova čiji središnji dio ima šiljasto izbočenje. Temeljna boja grba je plava (boja hrvatske zastave). U središtu grba nalaze se dva kvadrata jedan u drugom. Unutrašnji kvadrat je podijeljen na šesnaest srebrnih i crvenih polja tako da je prvo gornje polje srebrno. Kvadrati su postavljeni tako da im je donji kut usmjeren prema šiljastom izbočenju grba. Prostor između dva kvadrata je zlatne boje. Na gornjem vrhu kvadrata nalazi se bijela svraka glavom okrenuta na lijevu stranu. Na vrhu grba nalazi se izlomljena srebrna lenta čiji su završeci zlatne boje. Ponad središnjeg dijela lente slobodno su postavljena dva zelena lista. Vrh lijevog lista vinove loze ulazi u lentu, a peteljka desnog lista hrasta leži preko lente. Osnovni crtež grba je crne boje. (Čl. 4, Odluka, 1993.)

Opisi zastave: Zastava Općine Kutina sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Općine Kutina u sredini bijelog polja. Omjer širine i dužine zastave je 2:1,2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Crvena boja čini jednu šestinu širine zastave, bijela boja četiri šestine širine zastave i plava boja jednu šestinu širine zastave. Plavo polje zastave završava usjekom čiji vrh je sjecište dijagonala plavog polja. Zastava je optočena zlatnom vrpcom, a donji rub plavog polja obrubljen je zlatnim resama. (Čl. 7, Odluka, 1992.)
Zastava grada Kutina sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom grada Kutina u sredini bijelog polja. Omjer širine i dužine zastave je 2:1,2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Crvena boja čini jednu šestinu širine zastave, bijela boja četiri šestine širine zastave i plava boja jednu šestinu širine zastave. Plavo polje zastave završava usjekom čiji vrh je sjecište dijagonala plavog polja. Zastava je optočena zlatnom vrpcom, a donji rub plavog polja obrubljen je zlatnim resama. (Čl. 7, Odluka, 1993.)

Izvori: Fotografija s otvaranja 10. izložbe vina Kutina, 22-27.05.2002.
"U spomen - Akademik Miroslav Šutej", 18.05.2005, Ogranak Matice hrvatske Kutina, www.matica.hr
Zastave istaknute na gradskoj skupšini Kutine, www.kutina.hr.
Obilježja Grada Kutine, www.kutina.hr, 16.11.2008.
Moslavac, Slavica. "Et Kottyna denique insigne suum profecit (I Kutina je naposljetku dobila svoj počasni znak)." Muzejski vjesnik: Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske 16 (1993): 87-88.
(Statut Općine Kutina, Službene novine općine Kutina, br. 6/84, 3/86, 1/88, 17/89, 4/90 i 6/90)
Odluka o grbu i zastavi Općine Kutina, 29.09.1992, Službene novine Općine Kutina, br. 7/1992, 30.10.1992.
Odluka o privremenom ustrojstvu grada Kutine, 15.4.1993, Službene novine Grada Kutine - Općine Popovača i Općine Velika Ludina, br. 1/1993, 03.05.1993.
Odluka o grbu i zastavi grada Kutine, 27.05.1993, Službene novine Grada Kutine, br 3/1993.
Statut Grada Kutine, 28.01.1994, Službene novine Grada Kutine, br. 1/1994, 28.01.1994.
Statut Grada Kutine, 17.07.2003, Službene novine Grada Kutine, br. 6/2003, 17.07.2003.
Statut Grada Kutine, 29.09.2009, Službene novine Grada Kutine, br. 6/2009, 29.09.2009.
Statut Grada Kutine - pročišćeni tekst, 10.04.2013, Službene novine Grada Kutine, br. 4/2013, 19.06.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kutine, 20.03.2018, Službene novine Grada Kutine, br. 2/2018, 26.03.2018.
Statut Grada Kutine (Pročišćeni tekst), 08.05.2018, Službene novine Grada Kutine, br. 4/2018, 17.05.2018.

Grb Kutine je na plavoj podlozi zlatom obrubljeni kosi kvadrat crveno i srebrno koso šahiran (4x4) na kojem sjedi srebrna svraka. Iznad štita je bijela lenta sa zlatnim resama i dva lista - vinove loze i hrasta. Temelji se na grbu srednjovjekovnih gospodara Kutine Čupora Moslavačkih (Csupor de Monoszlo), od kojih je najpoznatiji Demetrije II Čupor Moslavački, postavljen 1446. za biskupa Kninske biskupije. Ovaj grb Čupora poznat je već u XIV. stoljeću. Do kraja XV. stoljeća obitelj je izumrla, a njihovi posjedi su kasnije pripali obitelji Erdödy koja je zato kao svoj drugi pridjevak nosila ime de Monoszlo. Kaže se da svraka simbolizira stremljenje bogatstvu, a bijela svraka simbolizira pavline koji su djelovali na čuporovim posjedima.
Zastava je okomita bijela s crvenom prugom uz gornji rub i plavom uz donji, svaka zauzima jednu šestinu dužine zastave, a u sredini srednjeg bijelog polja smješten je grb. Ima trokutast izrez na slobodnom kraju, zlatni obrub duž tri vanjske stranice, te zlatne rese duž slobodnog kraja. Zabilježene su i zastave bez obruba i resa (a čini se i u razmjeru 1:2). Kao stolna zastavica nema trokutasti izrez na donjem rubu, odnosno pravokutnog je oblika.

Moslavac, 1993. tvrdi da je skupština donijela odluku 10. studenog 1992, ali je službeni glasnik datira 29. rujna 1992.


Kutina, inačice

[Kutina, inačice] [De facto] 1:2 [Kutina, inačice]
[Kutina, inačice]
U upotrebi: od oko 1999. do oko 2010.
Izvori: Zastava prikazana na TV reportaži iz Kutine, 1998.
Stolna zastavica Kutine, oko 1998, autorova zbirka
Grb prema http://www.petrokemija.tel.hr/kutina.html, 14. 9. 2000.

Zabilježena je u uporabi i bijela zastava s grbom u sredini. Kao okomita stolna zastavica ima i ispisano ime grada ispod nadolje pomaknutog grba. Grb je povremeno (i pogrešno) korišten i s ljubičastim poljem.Novska

[Novska] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novska]
Prihvaćena: 5. srpnja 2000.     Odobrena: 14. lipnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni/bijeli dvostruko preklopljeni križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Novske ima oblik poluokruglog štita s poljem crvene boje na kojem se nalazi srebrno/bijeli dvostruko preklopljeni križ. (Čl. 8, Statutarna odluka, 2000.)
Grb ima oblik poluokruglog štita s poljem crvene boje na kojem se nalazi srebrno/bijeli dvostruko preklopljeni križ. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2005.)
Grb Grada Novske ima oblik poluokruglog štita s poljem crvene boje na kojem se nalazi srebrno/bijeli dvostruko preklopljeni križ. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Grada Novske je omjera 1:2 i plave je boje sa žuto obrubljenim grbom grada smje?tenim u sredini zastave. (Čl. 9, Statutarna odluka, 2000.)
Zastava je jednobojna, plave boje, omjera duljine i širine 1:2. U sredini zastave u sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada Novske koji je obrubljen žutom bojom. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2005.)
Zastava Grada Novske je jednobojna, plave boje, omjera duljine i širine 1:2, u sredini zastave u sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada Novske koji je obrubljen žutom bojom. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Grad Novska http://www.novska.hr 20 Nov 2002
(Statut općine Novska, Službeni vjesnik u Sisku, br. 8/82, 38/84, 26/86.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Novska, 16.12.1992, Službeni vjesnik, br. 45/1992, 21.12.1992.
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Novske, 21.04.1993, Službeni vjesnik, br. 8/1993, 24.04.1993.
Odluka o grbu i zastavi Grada Novske, 15.09.1993, Službeni vjesnik, br. 20/1993, 16.09.1993.
Statut Grada Novske, 28.02.1994, Službeni vjesnik, br. 7/1994, 14.03.1994.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/10, URBROJ: 514-09-01-00-5, 14.06.2000.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Grada Novske, 5.07.2000. Službeni vjesnik, br. 9/2000, 29.07.2000.
Statut Grada Novske, 26.09.2001. Službeni vjesnik, br. 17/2001, 27.09.2001.
Statut Grada Novske - Prčišćeni tekst, 27.06.2005. Službeni vjesnik, br. 14/2005, 30.06.2005.
Statut Grada Novske, 16.07.2009. Službeni vjesnik, br. 24/2009, 16.07.2009.
Ispravak Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novske, 30.03.2018, Službeni vjsnik, br. 15/2018, 21.04.2018.
Statut Grada Novske - Pročišćeni tekst, 14.11.2018, Službeni vjesnik, br. 60/2018, 15.11.2018.

Grb Novske je u crvenom polju srebrni dvostruko preklopljeni križ. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.


Novska, 1992. – 2000.

[Novska, 1992. – 2000.] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 [Novska, 1992. – 2000.]
Prihvaćena: 16. prosinca 1992.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Novska je grb u obliku štita podijeljen vodoravnicama bijele boje u četiri polja. Polje u gornjoj polovici grba podijeljen je okomicom bijele boje po sredini na dva jednaka polja. Lijevo polje sadrži stilizirani povijesni hrvatski grb, a desno polje plave (kobalt plave) boje sadrži u sredini tri lista hrasta lužnjaka zelene boje ispod koji su dva žira žute (svjetlo oker) boje. Prvo polje u donjoj polovici grba je žute (svjetlo oker) boje, drugo polje je plave (kobalt plave) boje, a treće polje je smeđe (tamnosmeđe) boje. U sredini donje polovice grba preko sva tri polja sadržan je bočni prikaz sive čaplje okrenut prema lijevoj strani grba. Grb je obrubljen crnom crtom. [sic] (Čl. 5, Odluka, 1992.)
Grb Grada Novske je grb u obliku štita podijeljen vodoravnicama bijele boje u četiri polja. Polje u gornjoj polovici grba podijeljeno je okomicom bijele boje po sredini na dva jednaka polja. Lijevo polje sadrži stilizirani povijesni hrvatski grb, a desno polje plave boje (kobalt plava) sadrži u sredini tri lista hrasta lužnjaka zelene boje ispod kojih su dva žira žute boje (svjetla oker). Prvo polje u donjoj polovici grba je žute boje (svjetla oker), drugo polje je plave boje (kobalt plava), a treće polje je smeđe boje (tamnosmeđa). U sredini donje polovice grba preko sva tri polja sadržan je bočni prikaz sive čaplje okrenut prema lijevoj strani grba. Grb je obrubljen crnom crtom. (Čl. 5, Odluka, 1993.)

Opisi zastave: Zastava Općine Novska sastoji se od dvije boje: žute (svjetlo oker) i plave (kobalt plave) boje. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: žuta (svjetlo oker) i plasva (kobalt plava). Svaka boja čini jednu polovicu širine zastave. Grb Općine Novska smješten je gledano po širini u gornjoj polovici zastave tako da gornji dio grba s dvije trećine zalazi upolje žute (svjetlo oker) boje, a donji dio grba s jednom trećinom u polje plave (kobalt plave) boje. Gornji i lijevi rub grba jednako su udaljeni od gornjeg i lijevog ruba zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. [sic] (Čl. 9, Odluka, 1992.)
Zastava Grada Novske sastoji se od dvije boje: žute (svjetla oker) i plave (kobalt plava). Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: žuta (svjetla oker) i plava (kobalt plava). Svaka boja čini jednu polovicu širine zastave. Grb Grada Novske smješten je gledano po dužini na lijevoj polovici zastave tako da gornji dio grba s dvije trećine zalazi upolje žute boje, a donji dio grba s jednom trećinom u polje plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. [sic] (Čl. 9, Odluka, 1993.)

Napuštena: 5. srpnja 2000.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Novska, 16.12.1992, Službeni vjesnik, br. 45/1992, 21.12.1992.
Odluka o grbu i zastavi Grada Novske, 15.09.1993, Službeni vjesnik, br. 20/1993, 16.09.1993.
Plan ukupnog razvoja Grada Novske 2014. - 2018. godine, 23.12.2014, Službeni vjesnik, br. 59A/2014, 23.12.2014.

Novska je koristila drugačiji grb: razdijeljen bijelom trakom, gore raskoljen bijelom trakom, 1. šahirano crveno i srebrno, 2. u plavom tri zelena hrastova lista i dva zlatna žira i 3. dva puta razdijeljen bijelim trakama zlatno, plavo i smeđe te preko njih siva čaplja. zastava je bila žuto-plava dvobojnica s grbom u uglu.Petrinja

[Petrinja] [Normal] 1:2~ [Državna zastava na kopnu] [Petrinja]
U upotrebi: od oko 1999. ?
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Grad Petrinja imade na uredovnom pečatu grb, koji predstavlja: crveno-bielo polje osnovno povučeno (t. j. lieva polovica je crvena, desna biela), a na polju doli tvrdja sa dvie kule, nod kojimi leprši zazširenimi krili. Sokol sa krunom na glavi, obuhvaćajuć jednom nogom jednu, a drugom nogom drugu tvrdjavnu kulu (§ 6. zak. ob ustr. grad. obć.). (§ 3, Štatut, 1897.)
Izvori: petrinia.netfirms.com 25.11.2002.
Informacije Tomislav Šipek, prema HTV Panorama 27.01.2004
Štatut grada Petrinje ob uredjenju Gradske uprave, Petrinja, 1897.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 48-49.
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 97.
Info Ivan Valent, Petrinja, 11.11.2010.
(Statut općine Petrinja, Službeni vjesnik u Sisku, br. 58/86.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Petrinja, 20.12.1990, Službeni vjesnik, br. 59/1990, 31.12.1990.
Statut općine Petrinja, 12.02.1991, Službeni vjesnik, br. 46/1991, 05.06.1991.
Odluka o privremenom ustrojstvu i načinu rada Gradskog vijeća i drugih tijela Grada (Petrinje), 05.05.1993, Službeni vjesnik, br. 14/1993, 05.06.1993.
Statut Grada Petrinja, 28.04.1994, Službeni vjesnik, br. 12/1994, 18.05.1994.
(Odluka o grbu i zastavi Grada Petrinje, Službeni vjesnik, br. 7/1997.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje, 11.07.1997, Službeni vjesnik, br. 12/1997, 12.07.1997.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o grbu i zastavi Grada Petrinje, 19.07.2000, Službeni vjesnik, br. 9/2000, 29.07.2000.
Statut Grada Petrinje, 09.10.2001, Službeni vjesnik, br. 19/2001, 09.10.2001.
Statut Grada Petrinje, 28.03.2006, Službeni vjesnik, br. 13/2006, 31.03.2006.
Statut Grada Petrinje, 14.07.2009, Službeni vjesnik, br. 22/2009, 14.07.2009.
Statut Grada Petrinje, 27.03.2013, Službeni vjesnik, br. 14/2013, 28.03.2013.
Ispravak Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje, 30.03.2018, Službeni vjesnik, br. 13/2018, 30.03.2018.

Grb Petrinje je raskoljen u crveno i srebrno, preko svega podnožja izrasta srebrna tvrđava s vratima i dvije kule crvenog krova, iznad kojih stoji okrunjeni sokol raširenih krila kandžama držeći vrhove kula. Petrinja koristi grb u pečatu od XVII. stoljeća kao vojna općina, koji prikazuje carskog orla s mačem i žezlom iznad srebrnog dvorca s dvije kule koji izrasta iz podnožja. Ovaj se grb u XIX. i XX. stoljeću prikazuje obojan u plavom srebrni dvorac s dvije kule crvenih krovova i u zaglavlju crni orao drži mač i žezlo. Ströhl spominje da je štit okrunjen zlatnom kraljevskom krunom purpurne podstave. Kada je Petrinja 1872. godine dobila status grada, novi gradski Statut iz 1896. određuje novi grb kakav je opsian gore - koji zamjenjuje carskog orla sa sokolom, okrunjuje ga, a uklanja mač i žezlo. To označava prelazak iz vojne uprave u civilnu Hrvatsku. U 1990-ima korišten je grb s crvenom pozadinom (i na plavoj zastavi), ali nije formalno usvojen. Od 90-ih se koriste i varijacije crveno-srebrno raskoljenog grba, ali i dalje bez službenog usvajanja, a barem od 2003. zabilježena je i upotrebe bijele zastave s po dva reda crveno-bijelih kvadrata uz gornji i donji rub i grbom u sredini. Postupak službenog usvajanja simbola nije još dovršen.


Petrinja, 199x.

[Petrinja, 199x.] [Normal] 1:2 [Petrinja, 199x.]
Prihvaćena: oko 1994. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: oko 1999. ?

Petrinja, 1990./91.

Bez zastave. [Rekonstrukcija] [Petrinja, 1990./91.]
Prihvaćena: 20. prosinca 1990.
Opisi grba: Nad glavom Sokola je crvena petokraka zvijezda. (Čl. 9, Statut, 1986. < Čl. 5, Odluka, 1990.)
Općina Petrinja ima svoj grb, koji predstavlja crveno-bijelo polje okomito povučeno (lijeva polovica je crvena, a desna bijela). Na polju, dolje, je tvrđava sa dvije kule nad kojima leprša sokol s raširenim krilima, koji je jednom nogom obuhvatio jednu, a drugom drugu kulu na tvrđavi. (Čl. 9, Statut, 1991.)

Izvori: Statut općine Petrinja, Službeni vjesnik u Sisku, br. 58/86.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Petrinja, 20.12.1990, Službeni vjesnik, br. 59/1990, 31.12.1990.
Statut općine Petrinja, 12.02.1991, Službeni vjesnik, br. 46/1991, 05.06.1991.

Statutarne izmjene brišu odredbu iz čl. 9 Statuta iz 1986. da se iznad sokola nalazi crvena petokraka, tako zapravo uvodeći današnji izgled grba (vjerojatno bez krune na glavi).Popovača

[Popovača] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Popovača]
[Popovača] [Popovača]
Prihvaćena: 4. svibnja 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Popovača u obliku je štita u kojem su dvije trećine plave boje i jedna trećina zelene boje. Na okomitoj osi štita je crvena građevina s bijelim portalom Moslavčakog dvorca na plavoj pozadini. U portalu, na plavome štitu smješten je dio grba obitelji Erdődy odnosno obitelji Bakač iz 1489. godine (bijeli jelen na bijelome kotaču). Iza građevine je bijeli zvonik crkve Sv. Ane u Osekovu. Na donjoj trećini štita, zelenoj uzvisini ispod građevine, nalazi se bijeli polukružni vijenac grožđa i lišća vinove loze. (Čl. 1 Odluka, 1995.)
Grb Općine Popovača je u obliku štita u kojem su dvije trećine plave boje i jedna trećina zelene je boje. Na okomitoj osi štita je crvena građevina s bijelim portalom Moslavačkog dvorca na plavoj pozadini. U portalu, na plavome štitu smješten je dio grba obitelji Erdody odnosno obitelji Bakač iz 1489. godine (bijeli jelen na bijelome kotaču). Iza gradevine je bijeli zvonik crkve Sv. Ane u Osekovu. Na donjoj trećini štita na zelenoj uzvisini ispod građevine nalazi se bijeli polukružni vijenac grožđa i lišća vinove loze. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Općine u obliku je štita u kojem su dvije trećine plave boje, a jedna trećina zelene boje. Na okomitoj osi štita je crvena građevina s bijelim portalom Moslavačkog dvorca na plavoj pozadini. U portalu na plavnom štitu smješten je dio grba obitelji Erdody, odnosno obitelji Bakač iz 1489. god. (bijeli jelen na bijelome kotaču). Iza građevine je bijeli zvonik crkve Sv. Ane u Osekovu. Na donjoj trećini štita na zelenoj uzvisini ispod građevine nalazi se bijeli polukružni vijenac grožđa i lišća vinove loze. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Grada u obliku je štita u kojem su dvije trećine plave boje, a jedna trećina zelene boje. Na okomitoj osi štita je crvena građevina s bijelim portalom Moslavačkog dvorca na plavoj pozadini. U portalu na plavnom štitu smješten je dio grba obitelji Erdődy, odnosno obitelji Bakač iz 1489. god. (bijeli jelen na bijelome kotaču). Iza građevine je bijeli zvonik crkve Sv. Ane u Osekovu. Na donjoj trećini štita na zelenoj uzvisini ispod građevine nalazi se bijeli polukružni vijenac grožđa i lišća vinove loze. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2015.)

Opisi zastave: Zastava Općine Popovača bijele je boje, obrubljena žutom vrpcom. Na sredini zastave, na okomitoj osi, smješten je grb Općine. Zastava je izvedena u omjeru 1:2, a visina grba jednaka je polovici širine zastave. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Popovača bijele je boje, obrubljena žutom vrpcom. Na sredini zastave na okomitoj osi smješten je grb Općine. Zastava je izvedena u omjeru 1:2, a visina grba jednaka je polovici širine zastave. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Općine bijele je boje, obrubljena žutom vrpcom. Na sredini zastave na okomitoj osi smješten je grb Općine. Zastava je izvedena u omjeru 1:2, a visina grba jednaka je polovici širine zastave. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Zastava Grada bijele je boje, obrubljena žutom vrpcom. Na sredini zastave na okomitoj osi smješten je grb Grada. Zastava je izvedena u omjeru 1:2, a visina grba jednaka je polovici širine zastave. (Čl. 7, Statut, 2013; Čl. 7, Statut, 2015.)

Izvori: Općina Popovača http://www.popovaca.hr 02.12.2002.
Informacija Tomislav Šipek, 10.07.2003.
Odluka o grbu i zastavi Općine Popovača, 29.12.1994, Službene novine Općine Popovača, br. 5/1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Popovača, 04.05.1995, Službene novine Općine Popovača, br. 2/1995.
Statut Općine Popovača, 15.10.2001, Službene novine Općine Popovača, br. 6/2001, www.popovaca.hr, 13.12.2008.
Odluka o uporabi grba Općine Popovača, (27. sjednica Vijeća Općine Popovača, bez datuma, 2008), www.popovaca.hr, 13.12.2008
Statut Općine Popovača, 15.09.2009, Službene novine Općine Popovača, br. 4/2009, www.popovaca.hr, 13.10.2013.
Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Popovača sada Grada Popovače, 20.06.2013, Službene novine Grada Popovače, br. 4/2013, 20.06.2013.
Statut Grada Popovače (pročišćeni tekst), 05.10.2015, Službene novine Grada Popovače, br. 6/2015, 30.05.2015.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Popovače, 23.02.2018, Službene novine Grada Popovače, br. 1/2018, 05.03.2018.
Korespondencija s Gradom, 03.02.2015.

Grb Popovače je u plavom na zelenom brijegu crvena građevina sa srebrnim portalom i iza nje srebrni zvonik, ispred portala štitić u plavom srebrni jelen izlazi iz srebrnog kotača koji izlazi iz dna štitića, okružen vijencem od srebrnih grozdova i listova vinove loze. Prikazano je pročelje općinske kuće, portal Moslavačkog dvorca te zvonik crkve sv. Ane u Osekovu, a na vratima je grb Erdődyja odnosno Bakača iz 1489. godine. Zastava je bijela s grbom u sredini, koristi se u vodoravnoj i okomitoj inačici. Treba biti obrubljena žutom vrpcom, ali se to, čini se taj detalj na vanjskim zastavama ispušta. Iako je visina grba propisana na pola širine zastave, redovito se koriste zastave s većim grbom. Okomita inačica s pravokutnim repovima i obrubljena zlatnim vjerojatno je svečana inačica.

Do 2013. Popovača je imala status općine.


Popovača, 1994. – 1995.

[Popovača, 1994. – 1995.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Popovača, 1994. – 1995.]
[Popovača, 1994. – 1995.]
Prihvaćena: 29. prosinca 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Popovača u obliku je štita dvije gornje trećine plave boje i donja trećina zelene boje. Na uzdužnoj osi: bijeli zvonik s crkvenim krovom, dio pročelja općinske kuće (crveno s bijelim detaljem), te bijeli portal dvorca. U portalu na polukružnom plavom štitu, bijeli jelen na bijelom kotaču. U podnožju portala: vinova loza s grožđem bijele boje, a sa strane po tri zelene krošnje. (Čl. 6, Odluka 1994.)
Opis zastave: Na pravokutnoj površini zastave općine Popovača, razmjera 2:1 (dimenzije državne zastave), izvedene su kolorističke reprike [sic!] bijelo-crveno-bijelo-plavo-bijelih polja (u razmjeru 1:1:5:1:1), s tim da je u srednjem, 5 puta širine bijelog polja smješten grb općine Popovača. (Čl. 9, Odluka, 1994.)
Napuštena: 4. svibnja 1995.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Popovača, 29.12.1994, Službene novine Općine Popovača, br. 5/1994, 31.12.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Popovača, 04.05.1995, Službene novine Općine Popovača, br. 2/1995.

Izvorno usvojeni grb, iako je opisan ponešto drugačijim riječima, bio je istovjetan današnjem, osim što su s obje strane središnjih elementa bile po tri zelene krošnje. Toranj je bio drugačije oblikovan. Zastava je bila bijelo-crveno-bijelo-plavo-bijela peterotraka zastava sa središnjom trakom pet puta širom od svake od ostalih te s grbom u sredini. Propisana je i za okomito isticanje s grbom primjereno zakrenutim.[Prethodna stranica: Sisačko-moslavačka županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sisak and Moslavina County - Cities][Slijedeća stranica: Sisačko-moslavačka županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.