[Prethodna stranica: Sisačko-moslavačka županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sisak and Moslavina County - Communities][Slijedeća stranica: Karlovačka županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 12. prosinca 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija - općine


 1. Donji Kukuruzari
 2. Dvor
 3. Gvozd
 4. Hrvatska Dubica
 5. Jasenovac
 6. Lekenik
 7. Lipovljani
 8. Majur
 9. Martinska Ves
 10. Sunja
 11. Topusko
 12. Velika Ludina

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1993. (ponovnim) uvođenjem županijskog sustava, ustrojeni su kotarevi kao posebna razina lokalne samouprave u područjima s većom gustoćom srpske populacije, kao način dodjeljivanja većih prava. No, zbog agresije i okupacije kotarevi nisu nikada zaživjeli i ukinuti su 1997. U Županiji Sisačko-moslavačkoj uspostavljen je Kotar Glina, sa sjedištem u istoimenom mjestu, a uključivao je općine: Divuša, Donji Kukuruzari, Dvor, Gornji Klasnić, Glina, Gvozdansko, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Lasinja, Mečenčani, Topusko, Utolica, Vojnić i Vrginmost. U reformi 1997. neke od tih općina su sasvim ugašene, neke su uključene u susjedne županije, a neke su dobile status gradova. U svakom slučaju, kako kotarevi nisu zaživjeli niti su njihove općine funkcionirale, svakako nisu niti imale svoje simbole.
Osim toga, u reformi 1997. su općine Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić i Križ izdvojene iz Sisačko-moslavačke i pripojene Zagrebačkoj županiji (a već ranije je Ivanić-Grad dobio status grada), dok su općine Vojnić i Lasinja pripojene Karlovačkoj županiji. Općine Gornji Klasnić, Jabukovac i Utolica uključene su u susjedne gradove. Popovača je 2013. dobila status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Donji Kukuruzari

[Donji Kukuruzari] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donji Kukuruzari]
Prihvaćena: 3. veljače 1999.     Odobrena: 14. srpnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatna košara, gore lijevo i desno dva zlatna klipa kukuruza.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Prihvaća se prijedlog grba Općine Donji Kukuruzari i to sa simbolima pletene korpe i kukuruza. (Čl. 1 Odluka, 1998.)
U zaobljenom štitu, na crvenom polju, gore; dva zlatan [sic!] klipa kukuruza; dolje zlatna pletena košara. (Čl. 7, Odluka, 1999.)

Opis zastave: Zastava općine Donji Kukuruzari je žute boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano. (Čl. 10, Odluka, 1999.)
Izvori: Statut Općine Donji Kukuruzari, 30.08.1993, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (sisak), br. 1/1995, 23.02.1995.
Statut Općine Donji Kukuruzari, 03.11.1997, Službeni vjesnik, br. 24/1997, 14.11.1997.
Odluka o pribavi idejnog rješenja za grb, zastavu i Dan Općine Donji Kukuruzari, 04.08.1997, Službeni vjesnik, br. 4/1999, 30.04.1999.
Odluka o prihvaćanju prijedloga grba Općine Donji Kukuruzari, 06.04.1998, Službeni vjesnik, br. 4/1999, 30.04.1999.
Odluka o grbu i zastavi općine Donji Kukuruzari, 03.02.1999, Službeni vjenik općine Donji Kukuruzari, ?/1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/98-01/46, URBROJ: 515-02-01/1-99-8, 14.07.1999.
Statut Općine Donji Kukuruzari, 10.10.2001, Službeni vjesnik, br. 20/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Donji Kukuruzari, 09.03.2005, Službeni vjesnik, br. 4A/2005, 24.03.2005.
Statut Općine Donji Kukuruzari, 06.02.2006, Službeni vjesnik, br. 3/2006, 07.02.2006.
Statut Općine Donji Kukuruzari, 06.08.2009, Službeni vjesnik, br. 28/2009, 20.08.2009.
Statut Općine Donji Kukuruzari, 27.03.2013, Službeni vjesnik, br. 15/2013, 28.03.2013.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka županija, www.smz.hr, 09.04.2009.

Grb Donjih Kukuruzara je u crvenom zlatna pletena košara praćena u zaglavlju dvama zlatnim klipovima kukuruza. Kukuruz je jasna referenca na ime općine. Zastava je žuta s grbom u sredini.Dvor

[Dvor] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dvor]
[Dvor] [Dvor]
Prihvaćena: 22. rujna 1998.     Odobrena: 8. veljače 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome prekriženi mač i zlatni ključ, u podnožju zlatni novčić.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Dvor: U trokutastom štitu, na plavom polju, gore: ukršteni zlatni ključ i mač zlatne drške, srebrne oštrice; dolje: zlatni kovani novac. (Čl. 7, Odluka, 1998.)
Opis grba Općine Dvor: u plavome polju prekriženi mač i zlatni ključ, u podnožju zlatni novčić. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Općine Dvor je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Opis zastave Općine Dvor: zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009.)

Izvori: (Statut općine Dvor, Službeni vjesnik u Sisku, br. 18/85, 23/85, 21/86.)
Statut općine Dvor, 09.03.1990, Službeni vjesnik, br. 10/1990, 15.03.1990.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine (Dvor), 22.05.1997, Službeni vjesnik, br. 12/1997, 12.07.1997.
Statut Općine Dvor, 06.10.1997, Službeni vjesnik, br. 20/1997, 14.10.1997.
Odluka o grbu i zastavi Općine Dvor, 22.09.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/53, URBROJ: 515-02-01/1-99-5, 08.02.1999.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Dvor, 28.04.1999, Službeni vjesnik, br. 4/1999, 30.04.1999.
Statut Općine Dvor (Pročišćeni tekst), 25.05.2000, Službeni vjesnik, br. 6/2000, 25.05.2000.
Statut Općine Dvor, 05.10.2001, Službeni vjesnik, br. 19/2001, 09.10.2001.
Statut Općine Dvor, 21.08.2009, Službeni vjesnik, br. 31/2009, 22.08.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dvor, 27.03.2018, Službeni vjesnik, br. 19/2018, 03.05.2018.
Web portal zajednice općina Dvor www.dvor.hr 20.12.2003.
"Sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić sa suradnicima posjetila je općinu Dvor", 9. veljače 2006, Sisačko-moslavačka županija, www.smz.hr, 28.03.2008.

Grb općine Dvor je u plavome polju prekriženi srebrni mač zlatne drške i zlatni ključ, te u podnožju zlatni novčić. Prikazan je revers zlatnog groša kneza Nikole III. Šubića Zrinskog iz 1527. kovan u Gvozdanskom u blizini Dvora. Dok je na aversu kovanice bio prikaz kneza i godina kovanja, na reversu je grb Zrinskih (u štitu dva krila, nadvišen kacigom s plaštom i s krunom iz koje izrasta krilo) okružen tekstom "MONETA * NICOLAI * COMITI * SER[YN]" - kovanica Nikole kneza Zrinskog. Ovakvi groši i još poznatiji taliri kovali su se u Gvozdanskom (najčešće od srebra, ponekad zlata ili kositra) u više varijanti tijekom XVI. stoljeća. Kluč i mač atributi su Sv. Petra i Pavla, kojima je bila posvećena kapela u Dvoru, izgrađena u XIX. stoljeću, srušena tijekom srpske okupacije 90-ih godina XX. stoljeća. Zastava je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Svečana zastava je okomiti tamno plavi gonfalon s trokutastim krajem i zlatnim resama uz donji rub te s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad te grančicama hrasta i lipe ispod njega. Stolna zastavica u upotrebi je pravokutna inačica svečane zastave.

U Jugoslaviji ime je naselja bilo Dvor na Uni, radi razlikovanja od drugi slično nazvanih mjesta u državi.Gvozd

Sjedište: Vrginmost

[Gvozd] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gvozd]
[Gvozd]
Prihvaćena: 6. rujna 2012.     Odobrena: 16. rujna 2013.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant Marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U zelenome polju drveni most nadvisuje zlatna/žuta kruna kroz koju prolaze dvije srebrne/bijele prekrižene strijele.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine Gvozd je: U zelenome polju drveni most nadvisuje zlatna/žuta kruna kroz koju prolaze dvije srebrne/bijele prekrižene strijele. (Čl. 3, Odluka, 2013.)
Opis zastave: Opis zastave Općine Gvozd je: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 5, Odluka, 2013.)
Izvori: Poziv: 4. sjednica općinskog Vijeća općine Gvozd, 18.12.2013, www.gvozd.hr, 12.12.2013.
Korespondencija s Brankom Jovičićem, načelnikom općine Gvozd, 23.12.2013.
(Statut općine Vrginmost, Službeni vjesnik u Sisku, br. 21/74, 11/78, 4/82, 46/84, 11/86, 39/87.)
(Statut Općine Gvozd, Službeni vjesnik, br. 14/1997.)
Statut Općine Gvozd, 23.10.2001, Službeni vjesnik, br. 22/2001, 26.10.2001.
Statut Općine Gvozd, 29.07.2009, Službeni vjesnik, br. 26/2009, 30.07.2009.
(Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Gvozd, Općinski načelnik Općine Gvozd, KLASA: 017-01/12-01/01, URBROJ: 2176/09-02-12-12 od 27. kolovoza 2012.) prema:
Odluka o usvajanju Prijedloga Odluke o grbu i zastavi Općine Gvozd, 06.09.2012, Službeni vjesni, br. 31/2012, 09.09.2012.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/12-01/26, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-05. 16.09.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gvozd, 18.12.2013, Službeni vjesni, br. 67/2013, 20.12.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gvozd, 25.01.2018, Službeni vjesnik, br. 4/2018, 01.02.2018.

Grb Gvozda je u zelenom drveni most nadvisuje zlatna kruna kroz koju prolaze dvije srebrne ukrštene strijele vršcima nagore. Most je referenca na naziv sjedšta općinske uprave Vrginmost (prema mostu koju je izgradila obitelj Vrga 1688. preko rječice Trepće, oko kojeg je nastalo današnje mjesto). Kruna sa strijelama simbolizira pogibiju kralja Petra Svačića (Snačića), posljednje hrvatskog kralja nardone krvi, koji je poginuo na obličnjoj planini Gvozd u bitci protiv mađarskog kralja Kolomana 1097. godine. Planina se njemu u spomen otada naziva Petrova gora. Zelena pozadina grba odnosi se na planinu, gvozd je arhaičan naziv za šumu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolne zastavice su okomite inačice s nešto većim grbom pomaknutim malo prema gore.

Do 1997. naziv općine je bio Vrginmost, kada se naziv općine i njezinog sjedišta mijenja u Gvozd. Naziv naselja promijenjen je nazad u Vrginmost 2012., dok je novo ime općine zadržano.Hrvatska Dubica

[Hrvatska Dubica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Hrvatska Dubica]
Prihvaćena: 10. srpnja 1997.     Odobrena: 19. svibnja 1998.
Odobreni blazon grba: U crvenome šest zlatnih žireva (3, 2, 1).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Hrvatska Dubica je grb u obliku štita, crvene boje u kojem se nalazi osnovni motiv 6 zlatnih, žutih žireva (3, 2, 1). (Čl. 7, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava Općine Hrvatska Dubica sastoji se od dimenzije zastave 180 × 90 cm, plave boje, te u zlatnom rezu zastave je Grb Općine Hrvatska Dubica veličine 40 × 30 cm.
Izvori: Statut Općine Hrvatska Dubica, 30.08.1993, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (Sisak), br. 13/1994, 29.09.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Hrvatska Dubica, 10.07.1997, Službeni vjesnik, br. 7/1998, 27.05.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/18, URBROJ: 515-04-03/1-98-4, 19.05.1998.
Statut Općine Hrvatska Dubica (pročišćeni tekst), 29.10.1998, Službeni vjesnik, br. 17/1998, 02.12.1998.
Odluka o odobrenju uporabe naziva i dijela grba Općine Hrvatska Dubica, 01.10.2001, Službeni vjesnik, br. 18/2001, 03.10.2001.
Statut Općine Hrvatska Dubica, 01.10.2001, Službeni vjesnik, br. 18/2001, 03.10.2001.
Statut Općine Hrvatska Dubica, 05.11.2001, Službeni vjesnik, br. 24/2001, 15.11.2001.
Statut Općine Hrvatska Dubica, 06.02.2006, Službeni vjesnik, br. 6/2006, 17.02.2006.
Statut Općine Hrvatska Dubica, 01.09.2009, Službeni vjesnik, br. 32/2009, 04.09.2009.
Statut Općine Hrvatska Dubica, 11.03.2013, Službeni vjesnik, br. 7/2013, 12.03.2013.
Statuta Općine Hrvatska Dubica, 28.03.2018, Službeni vjesnik, br. 21/2018, 07.05.2018.
Općina Hrvatska Dubica http://www.hrvatska-dubica.hr/Opcina Hrvatska Dubica - uprava3.htm 24.07.2003.

Grb je u crvenom polju šest zlatnih žirova, tri, dva i jedan. Zastava je svjetloplava s grbom u sredini. Žirovi su odabrani kao slikovit prikaz naziva općine, koji se temelji na arhaičnom nazivu za hrast.Jasenovac

[Jasenovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jasenovac]
Prihvaćena: 7. veljače 1995.     Odobrena: 25. kolovoza 1995.
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić, Koprivnica
Odobreni blazon grba: Na crvenome grančica s pet listova i tri sjemenke jasena.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom Općine u gornjem uglu do koplja.
Opisi grba: Grb Općine Jasenovac je grb u obliku štita, crvene boje na kojem se nalaze osnovni motiv grančica jasena bijele odnosno srebrne boje sa pet listova. (Čl. 8, odluka, 1995.)
Grb Općine Jasenovac ima oblik poluokruglog štita, crvene boje na kojem se nalazi osnovni motiv grančica jasena bijele odnosno srebrene boje sa pet listova. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Jasenovac je modre boje u čijem gornjem lijevom se kutu nalazi grb Jasenovca, omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Jasenovac je modre boje u čijem lijevom gornjem kutu se nalazi grb Općine Jasenovac. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Autorovo opažanje na općinskoj zgradi u Jasenovcu, 1996.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Jasenovac, 21.04.1993, Službeni vjesnik, br. 8/1993, 24.04.1993.
Statut Općine Jasenovac, 31.03.1994, Službeni vjesnik, br. 11/1994, 12.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Jasenovac, 07.02.1995, Službeni vjesnik, br. 8/1995, 07.06.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/54, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 25.08.1995.
Statut Općine Jasenovac, 03.10.2001, Službeni vjesnik, br. 20/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Jasenovac, 06.10.2009, Službeni vjesnik, br. 40/2009, 07.10.2009.
Statut Općine Jasenovac, 26.03.2013, Službeni vjesnik, br. 18/2013, 29.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jasenovac, 28.03.2018, Službeni vjesnik, br. 17/2018, 28.04.2018.
Općina Jasenovac, www.opcina-jasenovac.hr, 05.06.2007, 10.10.2013.

Grb Jasenovca je u crvenom srebrna grančica jasena s pet listova. Grb slikovito prikazuje ime općine, što je nerijetka pojava u heraldici u svim razdobljima. Zastava je plava, s grbom postavljenim u uglu.Lekenik

[Lekenik]
[Lekenik]
[De facto] [Dvostrana] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Lekenik, 22.04.1993, Službeni vjesnik, br. 9/1993, 26.04.1993.
Statut Općine Lekenik, 30.03.1994, Službeni vjesnik, br. 11/1994, 12.04.1994.
Odluka o odobrenju uporabe grba Općine Lekenik, 22.02.1996, Službeni vjesnik, br. 1/1996, 05.03.1996.
Odluka o odobrenju uporabe grba Općine Lekenik, 24.07.1996, Službeni vjesnik, br. 13/1996, 08.08.1996.
(Odluka o dozvoli upotrebe grba Općine Lekenik, Službeni vjesnik, br. 3/1997.)
Statut Općine Lekenik, 10.12.1998, Službeni vjesnik, br. 19/1998, 19.12.1998.
Statut Općine Lekenik, 04.10.2001, Službeni vjesnik, br. 19/2001, 09.10.2001.
Statut Općine Lekenik, 14.06.2006, Službeni vjesnik, br. 44/2006, 18.10.2006.
Statut Općine Lekenik, 17.07.2009, Službeni vjesnik, br. 23/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Lekenik, 07.03.2013, Službeni vjesnik, br. 5/2013, 07.03.2013.
Statut Općine Lekenik, 31.01.2018, Službeni vjesnik, br. 6/2018, 20.02.2018.
Croatia Tourist Guide, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2000.
Info Tomsilav Šipek prema prilogu na HRT, 12.07.2006.
Zastave istaknute u Lekeniku, 2012.

Grb je vodoravno podijeljen u plavo i zeleno s zlatnom drvenom kućom tipičnom za ovu regiju koja je okružena sa srebrnim hrastovim lišćem s desna i vinovom lozom s lijeva. Zastava je okomita, bijela sa svijetlo plavim križem čija je poprečna greda pomaknuta prema koplju (tj. prema gore) i na sjecištu kojih se nalazi grb općine.
Opšćinski službenici tvrde da općina nikada formalno nije usvojila ove simbole, iako je od 1996. u nekoliko navrata izdala odobrenja drugim osobama za njihovu uporabu.Lipovljani

[Lipovljani] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lipovljani]
[Lipovljani] [Lipovljani]
Prihvaćena: 28. kolovoza 1997.     Odobrena: 27. listopada 1997.
Dizajn: Pero Čimbur, Zagreb
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome iz crvenog zida izrasta lipov list.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom Općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine Lipovljani: na poluokruglom štitu, na zlatnom/žutom polju iz crvenog zida izrasta lipov list. (Čl. 1, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava Općine Lipovljani je plave boje u omjeru 1:2. Na sredini zastave smješten je grb Općine Lipovljani. Visina grba je 4/6 širine zastave. (Čl. 2, Odluka, 1997.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Lipovljani, 14.04.1993, Službeni vjesnik, br. 8/1993, 24.04.1993.
Statut Općine Lipovljani, 24.03.1994, Službeni vjesnik, br. 8/1994, 31.03.1994.
Odluka o raspisivanju natječaja za idejno rješenje grba i zastave Općine Lipovljani, 15.06.1995, Službeni vjesnik, br. 9/1995, 29.06.1995.
Odluka o otkupu autorskog prava, 14.02.1996.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lipovljani, 28.03.1996, Službeni vjesnik, br. 3/1996, 30.06.1996.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Općine Lipovljani, 28.08.1997, Službeni vjesnik, 22/1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/29, URBROJ: 515-04-03/1-97-2, 27.10.1997.
Statut Općine Lipovljani, 04.10.2001, Službeni vjesnik, br. 27/2001, 15.12.2001.
Statut Općine Lipovljani, 29.07.2009, Službeni vjesnik, br. 29/2009, 20.08.2009.
Ispravak Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lipovljani, 26.02.2018, Službeni vjesnik, br. 9/2018, 02.03.2018.
Općina Lipovljani, www.lipovljani.hr 12.12.2006.
Zastave na fotografiji na SDP Sisačko-moslavačke županije, http://www.sdp-smz.org/dokumenti/lipovljani.jpg 12.12.2006.
Općina Lipovljani Facebook profile, www.facebook.com/lipovljani.opcina, 21.02.2016.

Grb Lipovljana jer u zlatnom zeleni lipov list izrasta iz crvenog zida s tri grudobrana. Lipov list simbolizira ime općine. Utvrđeni zid predstavlja značajni srednjovjekovni grad Kraljeva Velika. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Stolna zastavica okomitog je oblika s imenom općina iznad grba.
Svečana zastava Lipovljana prikazana je kao zlatno obrubljeni svijetlo plavi gonfalon trokutastog kraja s dva polukrižna izreza i zlatnim resama, te s ukrasno segmentiranim rukavom, s grbom u sredini, imenom općine u luku iznad i ispod te ornamentom u obliku grančice lipe u dnu repa. Taskva zastava nije izrađena niti ju općina koristi, a porijeklo tog prikaza nije poznato.


Lipovljani, 1996. – 1997.

Prihvaćena: 28. ožujka 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Pero Čimbur, Zagreb
Opis grba: Grb Općine Lipovljani je u obliku štita koji je popriječno podijeljen na dva polja. U gornjem plavom polju je zeleni list i žuti cvijet lipe koji simboliziraju ime Općine (list), te njezin gospodarski i kulturni procvat (cvijet). U donjem dijelu štita smještena su dva zelena hrastova lista sa tri smeđa žira kao simbol šumarstva, jednog od temeljnih djelatnosti i bogatstva Općine. Između dva polja "podignut" je detalj obrambenog gradskog zida što upućuje na spomen Lipovljana kao nekada utvrđenog mjesta. Zid je "izgrađen" od crvene opeke. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine Lipovljani je svijetlo plave boje u omjeru 1:2. Na sredini zastave smješten je grb, okomita os grba jednaka je polovici širine zastave. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Napuštena: 28. kolovoza 1997.
Izvori: Odluka o otkupu autorskog prava, 14.02.1996.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lipovljani, 28.03.1996, Službeni vjesnik, br. 3/1996, 30.06.1996.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Općine Lipovljani, 28.08.1997, Službeni vjesnik, 22/1997.

Prvotno usvojeni grb Lipovljana bio je u plavom crvena zidana greda s kruništem između gore zelenog lipovog lista sa zlatnim cvijetom i dolje dva zelena hrastova lista s tri smeđa žira. Lipov list simbolizira ime općine, lipov cvijet prosperitet, dok hrast simbolizira drvnu industriju. Središnji zid predstavlja obrambene zidine. Zastava je bila svijetlo plava s grbom u sredini, njegova visina pola širine zastave.Majur

[Majur] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Majur]
[Majur]
Prihvaćena: 30. studenog 1998.     Odobrena: 27. listopada 1998.
Odobreni blazon grba: U zlatnome crni mrav.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Majur: Grb Općine Majur je u obliku štita, pravilnog oblika u čijem zlatnožutom polju je crni mrav. Mrav kao simbol predstavlja marljivost, graditeljstvo i upornost žitelja ovog područja kroz dugu i burnu povijest. Omjer visina i širina štita je 4:3. (Čl. 7, Odluka, 1998.)
Grb Općine Majur je u obliku štita pravilnog oblika u čijem zlatno žutom polju je crni mrav. (Čl. 2, Odluka, 2001.)
Grb Općine Majur ima oblik pravilnog poluokruglog štita s poljem zlatne boje, koji je obrubljen crnim rubom, a u kojem se nalazi stilizirani oblik mrava, koji je crne boje. (Čl. 5, Statut, 2002.)
Grb Općine Majur, ima oblik pravilnog poluokruglog štita s poljem zlatne boje, koji je obrubljem crnim rubom, a u kojem se nalazi stilizirani oblik mrava, koji je crne boje. (Čl. 6, Statut, 2006.)

Opisi zastave: Zastava Općine Majur crvene je boje s grbom u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 :2. U sredini je smješten grb čija je visina jednaka polovini širine zastave. Svečana zastava Općine Majur je obrubljena resama zlatne boje. (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Zastava Općine Majur crvene je boje s grbom u sredini. (Čl. 2, Odluka, 2001.)
Zastava Općine Majur je jednobojna, crvene boje, omjera duljine i širine 2:1. U sredini zastave, u sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Majur, obrubljen crnim rubom. (Čl. 5, Statut, 2002; Čl. 6, Statut, 2006.)

Izvori: Statutarna odluka o usvajanju privremenog Statuta (općine Majur), 20.05.1997, Službeni vjesnik, br. 21/1997, 25.10.1997.
Statut Općine Majur, 10.11.1997, Službeni vjesnik, br. 23/1997, 13.11.1997.
Odluka o grbu i zastavi Općine Majur, 30.11.1998, Službeni vjesnik, br. 18/1998, 15.12.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/08-01/49, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 27.10.1998.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Majur, 9.10.2001. Službeni vjesnik, br. 19/2001, 09.10.2001.
Statut Općine Majur, 15.02.2002, Službeni vjesnik, br. 2/2002, 22.02.2002.
Statut Općine Majur, 06.02.2006, Službeni vjesnik, br. 2/2006, 06.02.2006.
Statut Općine Majur, 15.09.2009, Službeni vjesnik, br. 35/2009, 15.09.2009.
Statut Općine Majur, 27.03.2013, Službeni vjesnik, br. 11/2013, 27.03.2013.
Službene web stranice Općine Majur, http://www.opcina-majur.hr 28.03.2008.

Grb Majura je u zlatnome crni mrav. Za mrava se kaže da predstavlja "marljivost, graditeljstvo i upornost žitelja ovog područja kroz dugu i burnu povijest". Zastava je crvene boje s grbom u sredini. Svečana zastava obrubljena je zlatnim resama.
Povodom proslave 10-godišnjice osnivanja općine, izrađene su stolne zastavice s imenom općine i godinama obljetnice ispod grba.Martinska Ves

Sjedište: Desna Martinska Ves

[Martinska Ves] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Martinska Ves]
[Martinska Ves]
Prihvaćena: 24. listopada 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Mladen Merzel, dizajner iz Siska
Opis grba: Grb Općine Martinska Ves u obliku je štita koji u gornjem desnom i lijevom uglu ima volutu, a donji dio završava špicom, štit je razdijeljen na tri raznobojne plohe koje su međusobno razdijeljene zlatnom crtom. Gornje polje na svjetloplavoj podlozi ima crtež župne crkve Sv. Martina u Martinskoj Vesi. Donje polje podijeljeno je na dva nejednaka dijela, gornje dvije trećine su zelene s likom guske okrenute na lijevo, a donja trećina je tamnoplava. (Čl. 5, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine Martinska Ves sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Na bijeloj podlozi zastave, sredinom teče horizontalna plava traka širine jedne trećine širine zastave. U drugoj petini dužine zastave s lijeva, plavu traku okomito presjeca crvena traka širine kao i plava; U sjecištu crvene i plave trake nalazi se grb Općine, čija veličina odgovara širini traka. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Martinska Ves, 22.04.1993, Službeni vjesnik, br. 9/1993, 26.04.1993.
Statut Općine Martinska Ves, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (Sisak), br. 7/1994, 28.04.1994.
Statut Općine Martinska Ves, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (Sisak), br. 8/1994, 12.05.1994.
Odluka o utvrđivanju grba i zastave Općine Matrinska Ves, 24.10.1994, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (Sisak), br. 15/1994, 03.11.1994.
Statut Općine Martinska Ves, 04.10.2001, Službeni vjesnik, br. 20/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Martinska Ves, 01.09.2009, Službeni vjesnik, br. 38/2009, 06.10.2009.
Statut Općine Martinska Ves, 18.09.2013, Službeni vjesnik, br. 42/2013, 19.09.2013.
Odlukla o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martinska Ves, 31.01.2018, Službeni vjesnik, br. 5/2018, 01.02.2018.
Odluka o pokretanju postupka izmjene grba i zastave Općine Martinska Ves, 06.06.2018, Službeni vjesnik, br. 33/2018, 09.06.2018.
"Martinska Ves", Sisačko-moslavačka županija, www.smz.hr, 18.07.2007.

Grb prikazuje crkvu na zelenom polju u podnožju kojeg na tamno plavoj pozadini pliva guska. Prikazana je crkva Sv. Martina u Martinskoj Vesi. Guska je njegov svetački atribut, ali i ukazuje na domaće gospodarstvo. Zastava je bijela s križem sastavljenim od plave pruge po dužini i crvene prečke bliže koplju. U sjecištu ovih pruga postavljen je grb. Zastava je propisana u vodoravnoj i okomitoj inačici.

Općina je 2018. odlučila pokrenuti proceduru za usvajanje novih simbola za koje bi mogla ishoditi odobrenje središnjih vlasti.


Martinska Ves, inačice

[Martinska Ves, inačice]
[Martinska Ves, inačice][Martinska Ves, inačice]
[Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Izvori: "Martinčice na prijemu kod načelnika", 21.10.2014, Savez mažoretkinja i pon-pon timova Hrvatske, smpth-cro.weebly.com, 10.10.2015.
"Radost u DVD-u Desno Trebarjevo" (mimi), 01.04.2010, Vatrogasni portal Hrvatske, vatrogasni-portal.com, 10.10.2015. "Dan Općine Martinska Ves 2013.", 11.11.2013, Općina Martinska Ves @ Flickr, https://www.flickr.com/photos/108413325@N06/, 10.10.2015.

Dok je za grb propisano da je oburubljen zlatnom linijom te da su takve i linije između tri njegova pozadinska polja, koristi se i grb s crnim linijama. Takav je u uporabi i na okomitoj stolnoj zastavici. No, neke su službene zastave izrađene i s prugama križa primjetno užima od propisane trećine širine zastave.Sunja

[Sunja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sunja]
[Sunja]
Prihvaćena: 12. studenog 2002.     Odobrena: 25. rujna 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome 5 srebrnih/bijelih vodeničnih kola (2, 1, 2).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb - četvrtast oblik, Boja pozadine grba - svijetlo plava, Kotači (raspored 2:1:2) - bijeli, […] (Čl. 1, Odluka, 2002.)
Grb Općine Sunja ima oblik četvrtastog štita i heraldičkog je opisa: u plavome 5 srebrnih/bijelih vodeničnih kola (2 ,1,2) . (Čl. 3, Odluka, 2004.)

Opisi zastave: […] Zastava - žuta (zlatno-žuta). Svečana zastava - četvrtastog oblika, sa 4 repa, dvije hrastove grančice ispred grba, naziv općine na vrpci iznad grba. (Čl. 1, Odluka, 2002.)
Zastava Općine Sunja omjera 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Odluka, 2004.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Sunja, 21.04.1993, Službeni vjesnik, br. 9/1993, 26.04.1993.
Statut Općine Sunja, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Sisačko-moslavačke (Sisak), br. 7/1994, 28.04.1994.
Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja grba i zastave Općine Sunja, 10.05.1995, Službeni vjesnik, br. 6/1995, 03.06.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sunja, 13.12.1995, Službeni vjesnik, br. 17/1995, 14.12.1995.
Izmjene i dopune Statuta Općine Sunja, 14.12.1998, Službeni vjesnik, br. 23/1998, 30.12.1998.
Statut Općine Sunja, 11.10.2001, Službeni vjesnik, br. 20/2001, 11.10.2001.
Odluka o odabiru motiva za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Sunja, 12.11.2002. Službeni vjesnik, br. 21/2002, 13.11.2002.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/0059, URBROJ: 514-09-01-03-5, 25.09.2003.
Odluka o mjerilima za uporabu grba i zastave Općine Sunja, 18.05.2004, Službeni vjesnik, br. 18/2004, 19.05.2004.
Statut Općine Sunja, 13.07.2009, Službeni vjesnik, br. 30/2009, 21.08.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za uporabu grba i zastave Općine Sunja, 05.06.2012, Službeni vjesnik, br. 19/2012, 08.06.2012.
Odlukla o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sunja, 31.01.2018, Službeni vjesnik, br. 5/2018, 01.02.2018.
Općina Sunja, www.sunja.hr, 10.10.2004.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Sunje je u plavom pet srebrnih vodeničnih kotača, 2:1:2. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je gonfalon sa četiri segmenta rukava i četiri repa sa zlatnim resama uz donje rubove, s dvije zlatne hrastove grančice ispod grba i crno ispisanim nazivom općine na crveno podstavljenoj zlatnoj vrpci iznad.


Sunja, 1995. – 2002.

[Sunja, 1995. – 2002.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Sunja, 1995. – 2002.]
Prihvaćena: 13. prosinca 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Sunja je dimenzije 65×50 cm. Nalazi se na sredini zastave, a svojim bojama i simbolima oslikava slijedeće sadržaje: - oblik štita koji završava obrambenim zidom kao simbolom obrane i nepobjedivosti, - podloga grba je zelene boje i izvedena je u narodnom vezu na VUTLAK, a simbolizira ravnice i šume, dok siva boja obrambenog zida simbolizira plodna polja, - crveno bijela polja simboliziraju naselja Općine, a modro plava boja rijeku Savu i zajedno čine splet boja crvenu, bijeli plavi i tako oslikavaju boje Hrvatske trobojnice, - stara drvena hrastova iža je simbol posavske drvene nastambe, - roda je simbol novog života te posebno vezane za prostore Općine. Kroz središnji prostor grba prolazi pleter, simbol svih Hrvata izveden u posavskom vezu žute boje koja simbolizira sunce kao izvor života. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava Općine Sunja je dimenzije 120×240 cm, boje zelene i plave koje karakteriziraju rijeke, jezeru, stare tokove rijeke Save, Lonjsko polje, nizine i šumska područja Općine. Sjecišta boja oslikavaju križ, simbol kršćanstva oduvijek prisutnog na našem prostoru. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Napuštena: 12. studenog 2002.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Sunja, 13.12.1995, Službeni vjesnik, br. 17/1995, 14.12.1995.
Odluka o mjerilima za uproabu grba i zastave Općine Sunja, 18.05.2004, Službeni vjesnik, br. 18/2004, 19.05.2004.

Grb Sunje korišten prije usvajanja današnjeg prikazuje rodu i tradicionalnu kuću i niz kosih greda između sve na koso iskrižanom zelenom polju i sa krunišnim srebrnim zaglavljem. Čini se da je bila propisana i zastava.Topusko

[Topusko] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Topusko]
Prihvaćena: 3. rujna 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome u zlatni/žuti portal iz podnožja štita izrasta srebrni/bijeli vodoskok.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Topusko ima oblik štita, opisa: "u crvenome u zlatni/žuti portal iz podnožja štita izrasta srebrni/bijeli vodoskok". (Čl. 3, Odluka, 2009; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava Općine Topusko omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 5, Odluka, 2009.)
Zastava Općine Topusko je plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Topusko, 18.03.1994, Službeni vjesnik, br. 24/1996, 27.12.1996.
Statutarna odluka (općine Topusko), 23.06.1997, Službeni vjesnik, br. 12/1997, 12.07.1997.
Odluka o grbu i zastavi Općine Topusko, 03.09.2008, Službeni vjesnik, br. 18/2009, 24.06.2009.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/71, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Topusko, 08.09.2009, Službeni vjesnik, br. 34/2009, 11.09.2009.
Odluka izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Topusko, 27.10.2009, Službeni vjesnik, br. 43/2009, 10.10.2009.
Statut Općine Topusko (pročišćeni tekst), 19.09.2013, Službeni vjesnik, br. 48/2013, 21.10.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topuso, 13.02.2018, Službeni vjesnik, br. 8/2018, 28.02.2018.
Korespondencija s općinom, 20.02.2014.

Grb Topuskog je u crvenom zlatni portal i iz podnožja izrasta srebrni vodoskok. Portal predstavlja ostatke gotičkog portala cistercitskog samostana, kojeg je podigao kralj Andrija II. nakon svojeg uspješnog povratka iz križarskih ratova, a koji su u cjelosti, osim portala, uništili Turci u 16. stoljeću. Vodoskok simbolizira termalno lječilište koje je temelj suvremenog gospodarstva općine. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Velika Ludina

[Velika Ludina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Velika Ludina]
Prihvaćena: 31. ožujka 1998.     Odobrena: 2. rujna 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome uspravni mač na crvenom plamenom jeziku (mač u plamenu).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Velika Ludina je u trokutastom - srcolikom štitu na srebrnom (bijelom) polju, mač srebrne oštrice, zlatne drške u plamenu. (Čl. 7, Odluka, 1998; Čl. 6, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2018.)
Opisi zastave: Zastava općine je jednobojna plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2..1.. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen tankom zlatno-žutom trakom. (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Zastava Općine Velika Ludina je jednobojna plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2..1.. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen tankom zlatno-žutom trakom. (Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 8, Statut, 2018.)
Zastava Općine Velika Ludina je jednobojna plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen tankom zlatno-žutom trakom. (Čl. 8, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Velika Ludina http://www.opcina-vludina.hr 02.07.2004. & 20.07.2006.
(Statut Općine Velika Ludina, Službene novine Općine Velika Ludina, br. 1/1994.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Velika Ludina, 31.03.1998, Službene novine Općine Velika Ludina, br. 1/1998, 27.01.1998. [sc. 27.04.1998.?]
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/24, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 02.09.1998.
Statut Općine Velika Ludina, 18.10.2001, Službene novine Općine Velika Ludina, br. 7/2001, 18.10.2001.
Službene novine Općine Velika Ludina, br. 1/2007 (naslovnica)
Statut Općine Velika Ludina, 10.07.2009, Službene novine Općine Velika Ludina, br. 6/2009, www.opcina-vludina.hr, 2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina, 21.02.2018, Službene novine Općine Velika Ludina, br. 3/2018, 23.02.2018.
Statut Općine Velika Ludina (pročišćeni tekst), 21.05.2018, Službene novine Općine Velika Ludina, br. 5/2018, 21.05.2018.

Grb Velike Ludine je u srebrnom crveno plamteći uspravljeni srebrni mač zlatne drške. Plamteći mač atribut je sv. Mihovila Arhanđela, kojem je posvećena župna crkva u Velikoj Ludini. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.[Prethodna stranica: Sisačko-moslavačka županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sisak and Moslavina County - Communities][Slijedeća stranica: Karlovačka županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.