[Prethodna stranica: Vukovarsko-srijemska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Split and Dalmatia County][Slijedeća stranica: Splitsko-dalmatinska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 16. travnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Splitsko-dalmatinske županije. Bilješke: BV = Baška Voda, DR = Dugi Rat, Du. = Dugopolje, Le. = Lećevica, Lo. = Lokvičići, Ma. = Makarska, Ne. = Nerežišća, PD = Primorski Dolac, Po. = Podbablje, Pr. = Positra, Ps. = Podstrana, Pu. = Pučišća, So. = Solin, Su. = Supetar, Še. = Šestanovac, Tr. = Trogir, Tu. = Tučepi, Za. = Zadvarje

Splitsko-dalmatinska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Splitsko-dalmatinska županija

Sjedište: Split

[Splitsko-dalmatinska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Splitsko-dalmatinska županija]
Prihvaćena: 12. prosinca 1995.     Odobrena: 3. siječnja 1996.
Dizajn: Kuzma Kovačić, akademski kipar, Split
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna kruna hrvatskoga kralja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zlatno-plave boje, s grbom županije na zlatnoj trećini do koplja.
Opis grba: Grb Županije je u plavom polju zlatna kruna Kralja Zvonimira sa reljefa u krstionici Katedrale "Sv. Duje" u Splitu. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava Županije je plavo zlatne boje omjera širine i dužine 1-2. Prva trećina uz koplje je zlatna, a dvije trećine su plave. U zlatnom polju zastave nalazi se grb Županije splitsko-dalmatinske. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Izvori: Statut Županije splitsko-dalmatinske, 18.05.1994, Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske, br. 3/1994, 18.05.1994.
Odluka o grbu i zastavi Županije splitsko-dalmatinske, 12.12.1995. Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske, br. 9/1995, 28.12.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/95, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 03.01.1996.
Vjesnik, Zagreb, 29. svibnja 1998. str 21.
Statut Splitsko-dalmatinske županije, 15.11.2001, Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, br. 11/2001, 15.11.2001.
Statut Splitsko-dalmatinske županije, 14.07.2009, Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, br. 11/2009, 14.07.2009.
Povijesni pregled ustroja Županije splitsko-dalmatinske, Prvih 25 sjednica, Iz predbroja "Kronike Županije splitsko-dalmatinske" (Marijana Šundov).
"Splitsko-dalmatinska županija - Knjiga osnovnih grafičkih standarda - Primarna sredstva komunikacije", Splitsko-dalmatinska županija, Split, 2011.

Grb je u plavom polju zlatna Zvonimirova kruna. Kruna je zasnovana na prikazu krune na glavi hrvatskog kralja na starohrvatskom reljefu na krstionici u ranoromaničkom stilu iz XI. stoljeća. Krstionica se nalazi u Katedrali Sv. Dujma u Splitu, a vjeruje se da figura predstavlja kralja Dmitra Zvonimira (? - 1089., vladao od 1075.), koji je oslobodilo Dalmaciju od Mletaka i organizirao glavni grad i sjedište hrvatskog sabora u Kninu. Zastava je plava sa zlatnožutim poljem širine trećinu dužine zastave uz koplje na sredini kojeg se nalazi županijski grb 80/150 širine zastave širok i 96/150 visok.[Prethodna stranica: Vukovarsko-srijemska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Split and Dalmatia County][Slijedeća stranica: Splitsko-dalmatinska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.