[Prethodna stranica: Hrvatska - podjela u Austrougarskoj do 1886. - Hrvatske županije][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - subdivisions in Austria-Hungary until 1886 - Slavonian counties][Slijedeća stranica: Hrvatska - podjela u Austrougarskoj do 1886. - Kotarevi Vojne krajine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 9. svibnja 1997.
Posljednja promjena: 16. travnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Hrvatska - podjela u Austrougarskoj do 1886. - Slavonske županije


Oslobađanjem Slavonije od Turaka ustrojene su tri županije. Sve su dobile grbove i vjerojatno su sve tri koristile zastave, iako za to nema kompletnih podataka.


Vidi još:

Požega

Sjedište: Požega

Prihvaćena: 1797.
Opis grba: Scutum videlicet caeruleum horizontaliter, seu transversim sectum, ac in superiore sui parte duos exhibens leones aureos, framen et sceptro decussatim positis, duas sustinentes coronas aureas, vexillo rubeo circa sceptrum a corona deorsum sinuatim fluitante, inferiori vero parte insigne regni Sclavoniae, nempe inter duos fluvios in tractu terrae virentis martem nativi coloris currentem exhibens; scuto incumhit corona vulgaris, circumferentia vero ipsius scuti exterior, hac epigraphe seu supcrinscriptione: Sigillum comitatus de Posega anno millesimo septingentesimo quadragresimo quinto incorporati circumducta conspicitur. (Grbovnica kraljice Marije Terezije, 26.02.1748.)
Izvori: Julije Kempf, Požega - zemljopisne bilješke iz okoline i prilozi za povijest slob. i kr. grada Požege i Požeške županije, Požega, 1910., str. 244-245.
Mirjana Šperanda: “Zastave povijesne zbirke Gradskog muzeja Požega”, Gradski muzej Požega, Požega, 2003.

Požeškoj županiji podijeljen je grb 22. veljače 1749. godine temeljen na obiteljskom grbu grofa Petra Keglevića Buzinskog, prvog požeškog župana: vodoravno raspolovljen gore u plavom polju dva uspravljena zlatna lava desni drži sablju a lijevi crveni standard koji se uvija oko koplja i dolje u plavom na crnog gredi između dvije valovite srebrne rijeke na zelenom polju kuna u trku. Štit je okrunjen i postavljen na bogatu baroknu kartušu bez čuvara.
Županijska zastava izrađena je 1797. godine za županijsku dobrovoljačku postrojbu koja je sudjelovala u insurekciji protiv Napoleona. Na plavkastoj svili na prednjoj strani naslikan je županijski grb na ružičastoj podlozi okružen bijelim prstenom s natpisom “Vexillum comitatus de Posega anno 1745. incorporati”. Grb je postavljen u alegorijski pejzaž sa crvenim zastorom i šahiranim podom. Na zastoru se nalaze grbovi Madžarske, Češke i Dalmacije. Na stražnjoj strani je naslikana Blažena Djevica Marija koja stoji na kugli i polumjesecu s anđelom unutar natpisa “Patrona nostra anno 1797. insurgentibus asiste”. Nakon ukidanja županije 1924. godine zastava je predana muzeju u Požegi gdje se danas čuva. Zastava je restaurirana 1994. godine.Virovitica (Vitovititz, Verőce)

Sjedište: Virovitica

[Virovitica (Vitovititz, Verőce) ]
[Okomita] 1:3~

U upotrebi: od 1745. - 1785., 1790. - druga polovica XIX. stoljeća
Izvor: Jelena Borošak-Marjanović: “Zastave kroz stoljeća, zbirka zastava i zastavnih vrpca Hrvatskog povjesnog muzeja”, Hrvatski povjesni muzej, Zagreb, 1996.

Zastava je crvena dugačka viseća s grbom županije u sredini. Iznad grba ispisan je moto "Pro Deo Rege et Lege" (Za Boga, vladara i zakon), a ispod grba je rimskim brojkama ispisana godina 1790. kada je županija ponovo uspostavljena i zastava koja se čuva u Hrvatskom povijesnom muzeju načinjena.[Prethodna stranica: Hrvatska - podjela u Austrougarskoj do 1886. - Hrvatske županije][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - subdivisions in Austria-Hungary until 1886 - Slavonian counties][Slijedeća stranica: Hrvatska - podjela u Austrougarskoj do 1886. - Kotarevi Vojne krajine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.