[Prethodna stranica: Virovitičko-podravska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Virovitica and Podravina County - Cities][Slijedeća stranica: Virovitičko-podravska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 2. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Virovitičko-podravske županije.

Virovitičko-podravska županija - gradovi


  1. Virovitica
  2. Orahovica
  3. Slatina

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Općina Orahovica je dobila status grada 1997. godine.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Virovitica

[Virovitica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Virovitica]
[Virovitica]
Prihvaćena: grb: 27.05.1994, zastava: 18.05.1995.     Odobrena: 10. srpnja 1995. (P)
Dizajn: Krunoslav Kovač (grb, prema povijesnom uzorku), Josip Strmečki (zastava)
Odobreni blazon grba: Na crvenome uspravno stojeći lav zlatne/žute boje sa srebrnom/bijelom sabljom u desnoj šapi, na zelenom brijegu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada je povijesni grb Grada Virovitice. Grb Grada Virovitice ima poluokrugli štit blago zaobljen u donjem dijelu. Gornji dio štita je obojen crvenom bojom, a na podnožju štita nalazi se brežuljak Bilogore zelene boje. U podnožju štita na zelenom brijegu uspravno stoji udesno okrenut lav. Prednje noge lava su podignute. U desnoj podignutoj šapi drži srebrnu, zaobljenu sablju, a lijeva šapa je blago spuštena. Kitnjasti rep je višestruko savijen u vitice i visoko podignut u ravnini glave. Jezik i panđe lava su posebno istaknute. Lav je zlatno žute boje što ga posebno ističe na crvenoj i zelenoj boji štita. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Grb Grada Virovitice je povijesni grb Grad Virovitice. Grb Grada Virovitice ima poluokrugli štit blago zaobljen u donjem dijelu. Gornji dio štita je obojen crvenom bojom, a na podnožju štita nalazi se brežuljak Bilogore zelene boje. U podnožju štita na zelenom brijegu uspravno stoji udesno okrenut lav. Prednje noge lava su podignute. U desnoj podignutoj šapi drži srebrnu, zaobljenu sablju, a lijeva šapa je blago spuštena, Kitnjasti rep je višestruko savijen u vitice i visoko podignut u ravnini glave. Jezik i panđe lava su posebno istaknute. Lav je zlatno žute boje što ga posebno ističe na crvenoj i zelenoj boji štita. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 2, Statutarna odluka, 2013; Čl. 6, Odluka, 2013.)
Grb Grada Grb Grada Virovitice je povijesni grb Grad Virovitice. Grb Grada Virovitice ima poluokrugli štit blago zaobljen u donjem dijelu. Gornji dio štita je obojen crvenom bojom, a na podnožju štita nalazi se brežuljak Bilogore zelene boje. U podnožju štita na zelenom brijegu uspravno stoji udesno okrenut lav. Prednje noge lava su podignute. U desnoj podignutoj šapi drži srebrnu, zaobljenu sablju, a lijeva šapa je blago spuštena, Kitnjasti rep je višestruko savijen u vitice i visoko podignut u ravnini glave. Jezik i panđe lava su posebno istaknute. Lav je zlatno žute boje što ga posebno ističe na crvenoj i zelenoj boji štita. (Čl. 5, Statut, 2009. )
Grb Grada Virovitice je povijesni grb Grada Virovitice. Grb Grada Virovitice ima poluokrugli štit blago zaobljen u donjem dijelu. Gornji dio štita je obojen crvenom bojom, a na podnožju štita nalazi se brežuljak Bilogore zelene boje. U podnožju štita na zelenom brijegu uspravno stoji udesno okrenut lav. Prednje noge lava su podignute. U desnoj podignutoj šapi drži srebrnu, zaobljenu sablju, a lijeva šapa je blago spuštena. Kitnjasti rep je višestruko savijen u vitice i visoko podignut u ravnini glave. Jezik i panđe lava su posebno istaknute. Lav je zlatno žute boje što ga posebno ističe na crvenoj i zelenoj boji štita. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2014; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Grada Virovitice je četverokutnog oblika bijele boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb grada Virovitice smješten je u sredinu zastave tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 1, Odulka, 1995; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grada Virovitice je četverokutnog oblika bijele boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb grada Virovitice smješten je u sredinu zastave tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 7, Odluka, 2013.)
Zastava Grada Virovitice je četverokutnog oblika bijele boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb Grada Virovitice smješten je u sredinu zastave tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2014; Čl. 5, Statut, 2018.)

Izvori: Službene stranice Grada Virovitice http://www.ring.net/virovitica/ (07. 05. 2000)
Krunoslav Kovač: "Znakovlje Grada Virovitice. Idejno rješenje - Prijedlog", Virovitica, ožujak 1994.
Odluka o grbu i zastavi Grada Virovitica, 27.05.1994, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 9/1994.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Virovitice, 18.05.1995, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 4/1995.
Znamenje Grada Virovitice, Gradsko poglavarstvo Grada Virovitica, Virovitica, b. d. [1995.]
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/25, URBROJ: 515-04-03/1-95-3, 10.07.1995.
(Odluka o odobrenju korištenja grba Grada Virovitice, oko 10.03.1996.?)
"Simbolika blagostanja i slobode", Virovitički list, 29.11.1996., str. 2.
Statut Grada Virovitice, 06.02.2006, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 1/2006
Statut Grada Virovitice, 01.04.2009, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 5/2009, 08.04.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice, 07.02.2013, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 1/2013, 07.02.2013.
Odluka o uporabi grba, zastave, logotipa i naziva Grada Virovitice, 26.03.2013, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 5/2013, 27.03.2013.
Statut Grada Virovitice - pročišćeni tekst, 08.04.2013, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 6/2013, 08.04.2013.
Statut Grada Virovitice - pročišćeni tekst, 15.05.2014, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 7/2014, 15.05.2014.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uproabi grba, zastave, logotipa i naziva Grada Virovitice, 22.04.2015, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 2/2015, 23.04.2015.
Statut Grada Virovitice - pročišćeni tekst, 26.02.2018, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 3/2018, 01.03.2018.
Grb i logotip Grada Virovitice, Grad Virovitica, www.virovitica.hr, 2011.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 64-65.
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 98
"Skuplje umivanje grada/Kada obilježja grada", Virovitički list, 23.7.1993., str. 2.
"Ne treba žuriti", Virovitički list, 6.8.1993., str. 2.
"Još o danu Virovitice", Virovitički list, 13.8.1993., str. 2.
"Grbovi i zastave kroz povijest i sadašnjost", Virovitički list, 15.10.1993., str. 3.
"Kako će funkcionirati gradska uprava", Virovitički list, 19.11.1993., str. 3.
"Uskoro obilježja grada", Virovitički list, 25.3.1994., str. 1.
"Natječaj za blazoniranje grba i idejno rješenje zastave Grada Virovitice", Virovitički list, 15.4.1994., str. 1.
"Nova zastava i stari grb", Virovitički list, 6.5.1994., str. 1.
"Svečano i raznoliko", Virovitički list, 20.5.1994., str. 1.
"Grb i zastava Virovitice", Virovitički list, 27.5.1994., str. 1.
"Blagoslovljeno novo znakovlje", Virovitički list, 10.6.1994., str. 1.
"Svečanije no ikad", Virovitički list, 10.6.1994., str. 8 i 9.
"Transformacija gradskog poglavarstva", Virovitički list, 19.5.1995., str. 2.
"Preuzimanje vlasništva nad Informativnim centrom", Virovitički list, 26.5.1995., str. 3.
"Skuplji odvoz smeća", Virovitički list, 2.2.1996., str. 3.
"Pojačati komunalnu disciplinu", Virovitički list, 15.3.1996., str. 3.
"Obavijest", Virovitički list, 4.10.1996., str. 6.
"Ključ grada i lanac gradonačelnika", Virovitički list, 12.8.1998., str. 8.

Grb Virovitice povijesni je grb grada, u crvenom na zelenom brijegu stoji uspravljen zlatni lav koji u desnici iznad glave drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom koji se prvo pojavljuje na gradskom pečatu. Zastava, usvojena 1995. godine, bijela je s grbom u sredini. Grafički detalji prikaza grba u uporabi pomalo su izmijenjeni od prvotno usvojenog likovnog rješenja, moguće s odlukom 2013. Stolne zastavice u uporabi okomite su inačice bijele pravokutne zastave s grbom malo pomaknutim prema gore te crnim natpisom imena grada u dva reda u dnu.


Virovitica, 1995.

[Virovitica, 1995.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
[Virovitica, 1995.]
Prihvaćena: grb: 27.05.1994, zastava: 18.05.1995.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Krunoslav Kovač (grb, prema povijesnom uzorku), Josip Strmečki (zastava)
Opis grba: (ut supra Čl. 10, Odluka, 1994.)
Opis zastave: (ut supra Čl. 1, Odluka, 1995.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Virovitica, 27.05.1994, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 9/1994.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Virovitice, 18.05.1995, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 4/1995.
Znamenje Grada Virovitice, Gradsko poglavarstvo Grada Virovitica, Virovitica, b. d. [1995.]
"Simbolika blagostanja i slobode", Virovitički list, 29.11.1996., str. 2

Prvotno usvojena zastava uskoro je zamijenjena rješenjem koje odgovara zakonskim pravilima jednobojne zastave s grbom. Zeleni se brijeg u grbu objašnjava kao prikaz Bilogore. Za značenje boja kaže se: crvena - velikodušnost, krvlju natopljena zemlja, sloboda, ljubav i napredak; zelena - snaga, nada i jakost, te već spomenuta brda; zlatnožuta - sretno doba. Lav predstavlja srčanost i odvažnost. Za bijelu zastavu se kaže da simbolizira zajedništvo i jednakovrijednost svih njezinih građana.


Virovitica, 1994. – 1995.

[Virovitica, 1994. – 1995.]
[Virovitica, 1994. – 1995.]
[Okomita] [Povijesna] 2:5


Prihvaćena: 27. svibnja 1994.
Dizajn: Krunoslav Kovač
Opis grba: (ut supra Čl. 10, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Grada je pravokutnog oblika. Omjer širine i dužine je 1:2,5. Bočni rubovi su ravni i glatki, a donji-uži kraj završava sa tri vrha. Boje zastave su: bijela, žuta i crvena, koje su ovim redoslijedom postavljene od gornjeg prema donjem kraju. Njihov je položaj dijagonalan u odnosu na stranice zastave. U donjem dijelu zastava završava s bojenim oblikovanjem tri crvena i dva bijela kvadrata koji međusobno oblikuju dio hrvatske šahovnice. U gornjoj polovini zastave, pod kutem od 45% (stupnjeva) smješten je grb Grada Virovitice, koji svojim smještajem povezuje sve tri boje, kao i njihove simboličke vrijednosti, u jedinstvenu cjelinu. Širina grba je polovina širine zastave, odnosno polovina uže stranice zastave. (Čl. 12, Odluka, 1994.)
Napuštena: zastava: 18.05.1995.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Virovitica, 27.05.1994, Službeni vjesnik Grada Virovitice, br. 9/1994.
"Grb i zastava Virovitice", Virovitički list, 27.5.1994., str. 1.

Grb usvojen 1994. slijedi povijesni uzorak, u temelju istovjetan današnjem, osim u pojedinostima stilskog oblikovanja (stil crnih obruba oko likova). No, prvotno usvojena zastava je bila drugačija, okomita, koso podijeljena u bijelo, žuto i crveno, s crvenim i bijelim kvadratima duž donjeg ruba i tri vrha na dnu te s grbom smještenim koso preko tri pruge.
Crtež zastava rekonstruiran samo iz opisa!


Virovitica, prijedlog 1994.

[Virovitica, prijedlog 1994.] [Prijedlog] 5:7 | 5:9 [Virovitica, prijedlog 1994.]
[Virovitica, prijedlog 1994.]
Dizajn: Krunoslav Kovač
Opis grba: Na štitu je prikazan lav zlatne boje u stojećem stavu, okrenut na desnu stranu, sa uzdignutom prednjom desnom šapom u kojoj drži sablju srebrne boje, isplažena jezika i spuštene prema dolje i raširene lijeve prednje kandže. Rep mu je višestruko savijen u vitice i visoko udignut u ravnini glave. Lik lava je na crvenoj podlozi, dok je donji dio štita zelene boje. (str. 15, Znakovlje, 1994.)
Opis zastave: Lik lava zlatne boje okrenutog na desnu stranu s visoko uzdignutom sabljom. Lav se nalazi na podlozi naizmjenično raspoređenih crvenih i zelenih širokih pruga, tri zelene i dvije crvene pruge iste širine. Zastava je u omjeru 5:7 (visina:širina) (str. 15, Znakovlje, 1994.)
Izvor: Krunoslav Kovač: "Znakovlje Grada Virovitice. Idejno rješenje - Prijedlog", Virovitica, ožujak 1994.

Likovno rješenje predloženo u postupku usvajanja u temelju je istovjetno današnjem grbu uz manje stilske razlike prikaza (osobito crni obrubi). No, predložena je radikalno drugačija zastava: pet pruga naizmjenično zeleno i crveno sa žutim lavom koji drži bijelu sablju iz grba u sredini preko svih pruga. Predložena okomita inačica ima taj dizajn pri dnu, dok je u gornjem dijelu samo zelena.Orahovica

[Orahovica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Orahovica]
[Orahovica]
Prihvaćena: 6. rujna 2004.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome crne ruševine grada Ružice.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Grb grada Orahovice sastoji se od trokutasto-srcolikog štita žuto-zlatne boje. U sredini štita nalazi se srednjovjekovni grad "Ružica" u crnoj boji. (Čl. 9, Odluka, 2004; Čl. 9, Odluka,2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava grada Orahovice je pravokutnog oblika plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave nalazi se grb grada Orahovice postavljen tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina stranice zastave.(Čl. 11, Odluka, 2004.)
Zastava grada Orahovice je pravokutnog oblika plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave nalazi se grb grada Orahovice postavljen tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina stranice zastave. Svečana zastava grada Orahovice je pravokutnog oblika plave boje. Omjer dužine i širine zastave je 1:2. U sredini zastave nalazi se grb grada Orahovice postavljen tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina stranice zastave. Zastava je izrađena od atlas svile visokog sjaja, obrubljena je zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim resicama. (Čl. 11 i 12, Odluka, 2009.)
Zastava Grada Orahovice je pravokutnog oblika plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave nalazi se grb Grada Orahovice postavljen tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina stranice zastave. Svečana zastava Grada Orahovice je pravokutnog oblika plave boje. Omjer dužine i širine zastave je 1:2. U sredini zastave nalazi se grb Grada Orahovice postavljen tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina stranice zastave. Zastava je izrađena od atlas svile visokog sjaja i obrubljena je zlatnim resicama. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Orahovica on-line www.orahovica.hr 30.03.2003
Virovitičko-podravska županija, zastave istaknute u Županijskoj skupštini, 12.04.2005. foto ŽH
Odluka o grbu i zastavi grada Orahovice, 06.09.2004, Službeni glasnik Grada Orahovice, br. 3/2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/45, URBROJ: 515-10/06-04-3, 13.12.2004.
Odluka o grbu, zastavi, svečanoj zastavi i svečanoj pjesmi Grada Orahovice, 06.10.2009, Službeni glasnik Grada Orahovice, br. ?/2009.
Statut Grada Orahovice (pročišćeni tekst), 13.03.2006, Službeni glasnik grada Orahovice, www.orahovica.hr, 10.12.2009.
Statut Grada Orahovice, 18.03.2013, Službeni glasnik grada Orahovice, br. 1/2013, 19.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Orahovice 31.01.2018, Službeni glasnik grada Orahovice, br. 2/2018, 31.01.2018.
"Niža vrijednost komunalnog boda", Virovitički list, 2.4.1999., str. 6.
"Proljeće u Orahovici", Virovitički list, 16.4.1999., str. 6.
"Ružica grad ili grbovi plemićkih obitelji", Virovitički list, 7.4.2000., str. 20.
"Najzaslužnijima uručena javna priznanja", Virovitički list, 6.5.2005., str. 9.

Grb Orahovice je u zlatnom crne ruševine zamka. Ruševine prikazuju Ružica Grad iz XIII. st. koji dominira krajolikom na brdu iznad Orahovice. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa u kojima su ornamenti loze i hrasta, u sredini grb i iznad njega u dva reda ime grada. Simboli su posvećeni 2. svibnja 2005. u sklopu proslave blagdana Našašća sv.Križa (3. svibnja), Dana Grada.

Do 1997. godine Orahovica je imala status općine.Slatina

[Slatina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Slatina]
Prihvaćena: grb: 11.10.1994, zastava: 30.08.1996.     Odobrena: 27. listopada 1997. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni/bijeli polumjesec nadvisuje zlatna/žuta osmerokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Slatine je povjesni grb Grada Slatine. Grb Grada Slatine sastoji se od poluokruglog štita blago zaobljenog u donjem dijelu i obojenog modrom bojom. U gornjem – srednjem dijelu štita nalazi se osmerotraka [sic!] zlatna zvijezda, a u podnožju štita nalazi se srebrni polumjesec na kojem su vidljivi usta, nos i jedno oko s obrvom. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Grb Grada Slatine je povjesni grb Grada Slatine. Grb Grada Slatine sastoji se od poluokruglog štita blago zaobljenog u donjem dijelu i obojenog modrom bojom. U gornjem – srednjem dijelu štita nalazi se osmerokraka zlatna zvijezda, a u podnožju štita nalazi se srebrni polumjesec na kojem su vidljivi usta, nos i jedno oko s obrvom. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Grada Slatine je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Bočni rubovi zastave su ravni bez obruba i ukrasa. Zastava je svjetlo-žute boje, a u sredini zastave nalazi se grb Grada Slatine, gornjim krajem postavljen prema vanjskoj dužini zastave. U grbu na zastavi zvijezda je žute boje, a mjesec bijele boje. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina uže stranice zastave. (Čl. 1, Odluka, 1996; Čl. 11, Odluka, 1997.)
Zastava Grada Slatine je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Bočni rubovi zastave su ravni bez obruba i ukrasa. Zastava je svjetlo-žute boje, a u sredini zastave nalazi se grb Grada Slatine gornjim krajem postavljen prema vanjskoj dužini zastave. U grbu na zastavi zvijezda je žute boje, a mjesec bijele boje. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina uže stranice zastave. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 54-55.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Odluka o grbu i zastavi Grada Slatine, 11.10.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Slatine, 30.08.1996.
Odluka o grbu i zastavi Grada Slatine (Prečišćeni tekst), Službeni glasnik Grada Slatine, br. 7/1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/0051, URBROJ: 515-04-03/1-97-3, 27.10.1997.
Statut Grada Slatine, 02.07.2009, Službeni glasnik Grada Slatine, br. 5/2009, www.slatina.hr, 2010.
Statut Grada Slatine (pročišćeni tekst), 12.03.2013, Službeni glasnik Grada Slatine, br. 2/2013, 15.03.2013.
"Poglavarstvo darovalo knjige", Virovitički list, 11.11.1994., str. 6.
"Izmjena grba i zastave", Virovitički list, 9.8.1996., str. 7.
"Proračun ispod plana", Virovitički list, 6.9.1996., str. 7.
"Predstavljen logotip proslave", Virovitički list, 6.12.1996., str. 7.

Grb Slatine je u plavom zlatna osmokraka zvijezda iznad srebrnog mladog mjeseca s licem. Ovakav grb koristi se na pečatima od oko 1860., a kaže se da potječe iz XV. stoljeća. Zastava je žuta s grbom u sredini.

Slatina je do 1993. nosila ime Podravska Slatina.


Slatina, inačica

[Slatina, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Slatina, inačica]
Izvor: Grad Slatina, Službena Internet stranica Garad Slatine, www.slatina.hr, 2016.

Inačica gradskih simbola koja se pojavljuje relativno često ima ralike u umjetničkom prikazu detalja lica mjeseca i pojedinostima zvijezde.


Slatina, 1994. – 1996.

[Slatina, 1994. – 1996.]
[Okomita] [Povijesna] 2:5

Prihvaćena: 11. listopada 1994.
Opis grba: (ut supra Čl. 9, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Grada Slatine je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2,5. Bočni rubovi zastave su ravni, a donji kraj završava sa resama zlatno-žute boje. Zastava je svijetlo-žute boje, a u sredini zastave nalazi se grb Grada Slatine gornjim krajem postavljen prema vanjskoj dužini zastave. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina uže stranice zastave. (Čl. 11, Odluka, 1994.)
Napuštena: 30. kolovoza 1996.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Slatine, 11.10.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Slatine, 30.08.1996.
Odluka o grbu i zastavi Grada Slatine (Prečišćeni tekst), Službeni glasnik Grada Slatine, br. 7/1997.
"Poglavarstvo darovalo knjige", Virovitički list, 11.11.1994., str. 6.
"Izmjena grba i zastave", Virovitički list, 9.8.1996., str. 7.
"Proračun ispod plana", Virovitički list, 6.9.1996., str. 7.

Grb je usvojen u današnjem odliku već 1994., ali se tada usvojena zastava razlikovala po razmjeru te zlatno-žutim resama uz donji rub. Bila je namijenjena za okomito isticanje, no orijentacija grba u njoj nije potvrđena.[Prethodna stranica: Virovitičko-podravska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Virovitica and Podravina County - Cities][Slijedeća stranica: Virovitičko-podravska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.