[Prethodna stranica: Virovitičko-podravska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Virovitica and Podravina County - Communities][Slijedeća stranica: Požeško-slavonska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 19. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Virovitičko-podravske županije.

Virovitičko-podravska županija - općine


 1. Crnac
 2. Čačinci
 3. Čađavica
 4. Gradina
 5. Lukač
 6. Mikleuš
 7. Nova Bukovica
 8. Pitomača
 9. Sopje
 10. Suhopolje
 11. Špišić Bukovica
 12. Voćin
 13. Zdenci

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Crnac

[Crnac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Crnac]
[Crnac]
Prihvaćena: 20. prosinca 1995.     Odobrena: 2. srpnja 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka, prema ideji prof. Ivan Balta, Našice
Odobreni blazon grba: Na zelenome dvije ukrižene zlatne/žute grančice hrasta cera i hrasta lužnjaka sa žirom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Crnac je četverokutnog oblika u kojem je donji dio štita grba blago zaobljen prema vanjskoj strani. Grb je zelene boje, što predstavlja temeljnu privrednu granu općine – ratarstvo i šumarstvo općine, kao i reljef općine, izrazito nizinskog područja. U središnjem dijelu glave štita grba su toponom[i]stički simboli općine prikazani u obliku dvije prekrižene (u donjem dijelu) grančice hrasta cera i hrasta lužnjaka. Naziv Općine Crnac dolazi od mjesta Crnac, a ovo pak od hrasta cera, kojih je na ovim područjima bilo puno više nego danas. Drugo najveće mjesto u istoj općini je Veliki Rastovac, koji također ima toponim hrasta (Hrastovac ili Rastovac). Grančice se međusobno razlikuju u nijansama izgleda hrastovih listova i plodova. Grančice se u podnožu spajaju i čine jedinstveni lik (oblik križa dijagonalno postavljenim granama - asocijacija na križ od trstike Sv. Ivana Krstitelja). Sv. Ivan Krstitelj je zaštitnik Općine Crnac. Elementi grba kao i sam grb omeđeni su crnom linijom. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Veličina grba je 5/6 (širina:visina), boje su zelena i tamno žuta. Grb Općine Crnac je četverokutnog oblika u kojem je donji dio štita grba zaobljen prema vanjskoj strani. Grb je zelene boje, što predstavlja temeljnu privrednu granu općine – ratarstvo i šumarstvo općine, kao i reljef općine, izrazito nizinskog područja. U središnjem dijelu glave štita grba su toponom[i]stički simboli općine prikazani u obliku dvije prekrižene (u donjem dijelu) grančice hrasta cera i hrasta lužnjaka. Naziv Općine Crnac dolazi od mjesta Crnac, a ovo pak od hrasta cera, kojih je na ovim područjima bilo puno više nego danas. Drugo najveće mjesto u istoj općini je Veliki Rastovac, koji također ima toponim hrasta (Hrastovac ili Rastovac). Grančice se međusobno razlikuju u nijansama izgleda hrastovih listova i plodova. Grančice se u podnožu spajaju i čine jedinstveni lik (oblik križa dijagonalno postavljenim granama - asocijacija na križ od trstike Sv. Ivana Krstitelja). Sv. Ivan Krstitelj je zaštitnik Općine Crnac. Elementi grba kao i sam grb omeđeni su crnom linijom. (Čl. II.1, Odluka, 1996.)
Grb Općine Crnac je povijesni grb Općine Crnac. Veličina grba je 5/6 (širina:visina) boja je zelena i tamno žuta. Grb Općine Crnac je četverokutog oblika u kojem je donji dio štita grba zaobljen prema vanjskoj strani. Grb je zelene boje, što predstavlja temeljnu privrednu granu općine – ratarstvo i šumarstvo općine, kao i reljef općine, izrazito nizinskog područja. U središnjem dijelu glave štita grba su toponomistički simboli općine prikazani u obliku dvije prekrižene (u donjem dijelu) grančice hrasta cera i hrasta lužnjaka. Naziv Općine Crnac dolazi od mjesta Crnac, a ovo pak od hrasta cera, kojih je na ovim područjima bilo puno više nego danas. Drugo najveće mjesto u istoj općini je Veliki Rastovac, koji također ima toponim hrasta (Hrastovac ili Rastovac). Grančice se međusobno razlikuju u nijansama izgleda hrastovih listova i plodova. Grančice se u podnožu spajaju i čine jedinstveni lik (oblik križa dijagonalno postavljenim granama asociraju na križ od trstike Sv. Ivana Krstitelja). Sv. Ivan Krstitelj je zaštitnik Općine Crnac. Elementi grba kao i sam grb omeđeni su crnom linijom. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2019.)

Opisi zastave: Zastava Općine Crnac je pravokutnog oblika i žute je boje u čijem se središtu nalazi grb Općine Crnac. Zastava općine Crnac omeđena je crnom linijom. (Čl. 12, Odluka, 1995.)
Veličina zastave je 1:2 (širina:dužina), svjetlo žute je boje. Zastava Općine Crnac pravokutnog je oblika i žute je boje u čijem se središtu nalazi grb Općine Crnac. Zastava općine Crnac omeđena je crnom linijom. (Čl. II.2, Odluka, 1996.) Zastava Općine Crnac pravokutnog je oblika i žute boje u čijem se središtu nalazi grb Općine Crnac. Zastava općine Crnac omeđena je crnom linijom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2019.)

Izvori: Virovitičko-podravska županija, www.viroviticko-podravska-zupanija.hr 10.10.2004.
Virovitičko-podravska županija, zastave istaknute u Županijskoj skupštini, 12.04.2005. foto ŽH
Očitovanje Hrvatskog državnog arhiva, KLASA: 017-02/95-01/0021, URBROJ: 565-03-95-0002, 22.02.1995.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Crnac, 19.12.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Crnac, 22.11.1996.
"Novi grb i zastava", Virovitički list, 4.4.1997., str. 4.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/5, URBROJ: 515-04-03/1-97-4, 02.07.1997.
Statut Općine Crnac, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Crnac, br. 6/2009.
Statut Općine Crnac, 04.03.2013, Službeni glasnik Općine Crnac, br. 1/2013, 05.03.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Crnac, 30.01.2018, Službeni glasnik Općine Crnac, br. 1/2018, 31.01.2018.
Statut Općine Crnac, 25.02.2018, Službeni glasnik Općine Crnac, br. 1/2019, 27.02.2019.
Općina Crnac, www.opcina-crnac.hr, 2012.
Živ Grafički studio, www.ziv-sitotisak.hr, 13.09.2013.

Grb Crnca je u zelenom polju zlatne ukrštene grančice hrasta cera i hrasta lužnjaka. Odnosi se na dokumente iz predturskog doba koji opisuju Crnac kao "malo naselje okruženo baruštinama i velebnim hrastovima" - hrast cer (lat. Quercus cerris). Drugo najveće mjesto u općini također ima vezu s hrastovima - Veliki Rastovac, simbolizirano hrastom lužnjakom (lat Quercus robur). Zastava je žuta s grbom u sredini. Propisano je postojanje i svečane zastave. Stolna zastavica okomita je zastava u razmjeru 2:3, s grbom u sredini nadvišenim imenom općine u dva luka. Unatoč tvrdnji u Statutu, ne radi o povijesnom grbu, već je on nastao 1995. Simboli su javno predstavljeni i blagoslovljeni 30. ožujka 1997.Čačinci

[Čačinci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čačinci]
[Čačinci] [Čačinci]
Prihvaćena: 26. listopada 2004.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome kroz srebrni/bijeli mlinski kamen prolazi zlatna/žuta munja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb općine Čačinci izrađen je u trokutastom - srcolikom štitu, u zelenom polju, kroz srebrni/bijeli mlinski kamen, prolazi zlatna/žuta četiri puta izlomljena munja. (Čl. 1, Odluka, 26.10.2004; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava je jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine ; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 2, Odluka, 26.10.2004.)
Zastava je jednobojna, zelene boje, omjera širine i dužine 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
"Obilježen Dan općine Čačinci", 16.04.2013, Virovitičko-podravska županija, www.vpz.com.hr, 20.05.2013.
"Zemljište hrvatskim braniteljima", Virovitički list, 13.9.1998., str. 2.
(Odluka o grbu i zastavi općine Čačinci, ?.2004, Službeni glasnik Općine Čačinci, 1/2004.)
Odluka o grbu i zastavi općine Čačinci, 26.10.2004, Službeni glasnik Općine Čačinci, ?/2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/16, URBROJ: 515-10/06-04-7, 13.12.2004.
"Promocija općinskog grba i zastave", Virovitički list, 22.4.2005., str. 2.
Statut Općine Čačinci, 07.10.2002, Službeni glasnik Općine Čačinci, br. 4/2002.
Statut Općine Čačinci, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Čačinci, br. 5/2009.
Statut Općine Čačinci, 18.02.2013, Službeni glasnik Općine Čačinci, br. 1/2013, 19.02.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama SDtatuta Općine Čačinci, 27.03.2018, Službeni glasnik Općine Čačinci, br. 3/2018, 30.03.2018.

Grb Čačinaca je u zelenom zlatna munja prolazi kroz srebrni mlinski kamen. Zelena boja predstavlja poljoprivredu, a kamen mlinsku industriju za preradu žitarica. Munja predstavlja prvu lokalnu elektranu izgrađenu 1920. Zastava je tamno zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je zeleni gonfalon s tri trokutastor završavajuća repa s kićankama, u sredini grb nadvišen imenom općine i ispod grančice bukve i lipe. Stolne su zastavice pojednostavljene inačice svečane, pravokutne okomite s grbom, natpisom i grančicama.
Prije usvajanja sadašnjih simbola donesena je druga odluka, nepoznatog sadržaja, vjerojatno drugačijeg likovnog rješenja.Čađavica

[Čađavica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čađavica]
[Čađavica] [Čađavica]
Prihvaćena: 18. studenog 1999.     Odobrena: 15. svibnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome iznad zlatnog/žutog lemeša unakrst položene srebrne/bijele vile, kosa i grablje (zublje).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Čađavica izrađen je prema heraldičkim pravilima i povijesni je grb Općine Čađavica. Grb Općine Čađavica ima oblik poluokruglog štita, u zelenom polju, srebrna/bijela ukrižena oruđa, vile, grablje, kosa, dolje zlatno/žuto crtalo. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Čađavica povijesni je grb Općine Čađavica, izrađen je prema heraldičkim i veksikološkim pravilima te uputstvima Ministarstva uprave i Hrvatskog državnog arhiva. Grb Općine Čađavica ima oblik štita zelene boje. U gornjem dijelu štita nalaze se srebrne/bijele ukrižene vile, grablje i kosa, a u donjem zlatno/žuto crtalo. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2019.)

Opisi zastave: Zastava Općine Čađavica je jednobojna crvene boje, dimenzije omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Čađavica. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Čađavica je crvene boje, dimenzije omjera dužine i širine: 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Čađavica. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2019.)

Izvori: Virovitičko-podravska županija, www.viroviticko-podravska-zupanija.hr 10.10.2004.
Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
Odluka o grbu i zastavi općine Čađavica, KLASA: 017-02/96-01/03, URBROJ: 2189/07-96-01, 25.05.1996.
"Nadoknaditi desetljeća zaostajanja", Virovitički list, 5.7.1996., str. 6.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi općine Čađavica, KLASA: 017-01/97-01/01, URBROJ: 2189-07/97-01, 08.04.1997.
Odluka (o grbu i zastavi Općine Čađavica), 18.11.1999, Službeni glasnik općine Čađavica, br. 4/1999, 17.12.1999.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/82, URBROJ: 514-09-01-00-2, 15.05.2000.
Statut Općine Čađavica, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Čađavica, br. 7/2009.
Statut Općine Čađavica, 18.02.2013, Službeni glasnik Općine Čađavica, br. 2/2013, 19.02.2013.
Odluka o izmjenama i dopuna Statuta Općine Čađavica, 12.02.2018, Službeni glasnik Općine Čađavica, br. 1/2018, 13.02.2018.
Statut Općine Čađavica, 26.02.2019, Službeni glasnik Općine Čađavica, br. 1/2019, 27.02.2019.

Grb Čađavice je u zelenom srebrne grablje i ukrštene vile i kosa te u dnu zlatni nož pluga odnosno riječima statuta u zelenom polju, srebrna/bijela ukrižena oruđa, vile, grablje, kosa, dolje zlatno/žuto crtalo. Čađavica je 1852. godine dobila prava trgovišta, kada joj je vjerojatno dodijeljen i grb, koji je poslužio kao temelj za današnji. Zastava je tamno crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana je zastava tamno crveni gonfalon s imenom općine iznad grba i ispod s grozdom i klasovima žita sa svake strane. U uporabi su zabilježene i crvene okomite zastavice trokutastog kraja s grbom u sredini i bijelim imenom općine ispisanim iznad i ispod grba.


Čađavica, 1997. – 1999.

[Čađavica, 1997. – 1999.] [Normal] 1:2 [Čađavica, 1997. – 1999.]
Prihvaćena: 8. travnja 1997.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Opis grba: na zelenom položena je srebrno/bijela greda, gore zlatno/žuta šesterokraka zvijezda, dolje zlatno/žuti lemeš. (Čl. 1, Odulka, 1997.)
Opis zastave: Opis zastave: zastava omjera 1:2 plave boje sa crno obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 2, Odluka, 1997.)
Napuštena: 18. studenog 1999.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Čađavica, KLASA: 017-02/96-01/03, URBROJ: 2189/07-96-01, 25.05.1996.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi općine Čađavica, KLASA: 017-01/97-01/01, URBROJ: 2189-07/97-01, 08.04.1997.
Odluka (o grbu i zastavi Općine Čađavica), 18.11.1999, Službeni glasnik općine Čađavica, br. 4/1999, 17.12.1999.

Opis grba je promijenjen 1997. tako da je sada (greškom?) zvijezda zlatna. Zastava je opisana uobičajenim opisom vodoravne zastave.


Čađavica, 1996. – 1997.

[Čađavica, 1996. – 1997.] [Normal] 1:2 [Čađavica, 1996. – 1997.]
[Čađavica, 1996. – 1997.]
Prihvaćena: 25. svibnja 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb općine Čađavica sadrži dio znakovlja iz povijesnog grba seoske općine Čađavica (pečata). Grb općine Čađavica je četverokutnog oblika čija je donja stranica zaobljena i na sredini završava šiljkom. Po visini grb je podjeljen na tri polja i to ovim redom: plavo, srebrno i zeleno. Prvo polje je u obliku četverokuta, drugo polje u obliku grede, a treće nepravilnog oblika. U gornjem tamnoplavom polju smještena je u sredini šesterokraka zvijezda srebrne boje veličine 1/3 grba, a u donjem zelenom polju, lemeš zlatne boje. Omjer visine tamnoplavog i zelenog polja u odnosu na visinu grba je 1:3, dok je srebrno polje visine 1:5 širine grba. Grb, polja, greda, zvijezda i lemeš obrubljeni su crnom bojom. (Čl. 9, odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava općine je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Bočni rubovi i donji kraj su ravni. Zastava je plave boje, a u sredini nalazi se grb općine Cadavica, gornjim krajem postavljen prema vanjskoj dužini zastave. Širina grba na zastavi je polovina širine zastave, odnosno polovina uže stranice zastave. (Čl. 11, Odluka, 1996.)
Napuštena: 8. travnja 1997.
Izvori: Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
Odluka o grbu i zastavi općine Čađavica, KLASA: 017-02/96-01/03, URBROJ: 2189/07-96-01, 25.05.1996.
"Nadoknaditi desetljeća zaostajanja", Virovitički list, 5.7.1996., str. 6.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi općine Čađavica, KLASA: 017-01/97-01/01, URBROJ: 2189-07/97-01, 08.04.1997.
Odluka (o grbu i zastavi Općine Čađavica), 18.11.1999, Službeni glasnik općine Čađavica, br. 4/1999, 17.12.1999.

Prvotno usvojeni grb Čađavice je bio vodoravno razdijeljen srebrnom gredom, gore u plavom srebrna šestokraka zvijezda, dolje u zelenom zlatni lemeš. Zastava je bila svijetlo plava s grbom u sredini, prvo opisana kao okomita, ali s grbom postavljenim kao kod vodoravne zastave.
Ovi simboli posvećeni su 29. lipnja 1996.Gradina

[Gradina] [Normal] 1:2 | 4:7~ [Državna zastava na kopnu] [Gradina]
[Gradina]
Prihvaćena: 19. lipnja 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Opis grba: Grb općine se sastoji isključivo od poluokruglog štita koji je blago zaobljen u donjem dijelu. Štit je obojen zelenom bojom, na samom vrhu štita od lijevo na desno nalazi se bijela vodoravna i valovita linija, a na podnožju štita nalazi se brežuljak crvene boje na kojem je smještena crkva, na lijevoj strani u podnožju crkve nalazi se kamenje, a na desnoj strani od crkve klas žita koji je lagano pružen prema crkvi. U podnožju štita na crvenom brijegu u bijelom krugu stoji plameni mač koji je svojim vrhom okrenut prema podnožju štita. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava općine Gradina je četverokutnog oblika bijele boje, omjer širine i dužine je 1:2. Grb općine Gradina smješten je u sredinu zastave. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine Gradina je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Zastava općine Gradina je bijele boje sa grbom općine Gradina u središtu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: "Usvojeno izvješće o radu u protekloj godini", Virovitički list, 27.1.1995., str. 2.
Zaključak o donošenju Odluke o grbu i zastavi mjesta i općine Gradina, 19.06.1995, Službeni vjesnik općine Gradina, br. 2/1995.
Odluka o grbu i zastavi mjesta i općine Gradina, 19.06.1995, Službeni vjesnik općine Gradina, br. 2/1995.
"Svečanost za Ilinje", Virovitički list, 28.7.1995., str. 2.
"Odbor za dodjelu javnih priznanja općine", Virovitički list, 20.3.1998., str. 4.
Općina Gradina, www.gradina.hr, 21.03.2003.
Virovitičko-podravska županija, zastave istaknute u Županijskoj skupštini, 12.04.2005. foto ŽH
(Statut Općine Gradina, Službeni vjesnik Općine Gradina, br. 2/2006.)
Statut Općine Gradina, 30.06.2009, Službeni vjesnik Općine Gradina, br. 6/2009, 02.07.2009.
Statut Općine Gradina, 08.03.2013, Službeni vjesnik Općine Gradina, br. 3/2013, 08.03.2013.
"Zahvala biračima općine Gradina", 05.02.2015, Informativni centar Virovitica, www.icv.com.hr, 09.07.2015.

Grb Gradine je u zelenom na crvenom brijegu srebrni zvonik crvenog krova i hrpa kamenih blokova i lijevo srebrni pšenični klas povijen u desno, u zaglavlju srebrna valovita vrpca i u podnožju u srebrnom disku plamteći mač vrhom nadolje. Bijela valovita linija predstavlja Dravu kao sjevernu granicu, kamenovi predstavljaju ime mjesta, disk je za blaženstvo, a plamteči mač za sv. Iliju, zaštitnika gradinske crkve. Zastava je bijela s grbom u sredini. Stolna je zastavica okomita bijela zastava s grbom ponaknutim prema gore i dvorednim crno ispisanim imenom općine ispod njega. Ovaj grb i zastava posvećeni su na blgdan sv. Ilije, 20. srpnja 1995.


Gradina, oko 1997.

[Gradina, oko 1997.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gradina, oko 1997.]
Prihvaćena: srpnja 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Izvori: "Usvojeno izvješće o radu u protekloj godini", Virovitički list, 27.1.1995., str. 2.
"Svečanost za Ilinje", Virovitički list, 28.7.1995., str. 2.
"Odbor za dodjelu javnih priznanja općine", Virovitički list, 20.3.1998., str. 4.
Općina Gradina http://www.gradina.hr 21.03.2003.

Neke inačice grba u uporabi uključuju i Marijanski inicijal, s obzirom da je Gradina postala mjesto marijanskog hodočašća.Lukač

[Lukač] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lukač]
Prihvaćena: 28. rujna 1998.     Odobrena: 9. studenog 1999.
Dizajn: Josip Strmečki, prof., ravnatelj osnovne škole, likovni umjetnik i kulturni djelatnik, Virovitica
Odobreni blazon grba: U crvenome na zelenome tlu stupa zlatni/žuti krilati bik sa srebrnom/bijelom aureolom okrenut prema naprijed.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Lukač ima oblik štita. Grb je podijeljen na crveno i zeleno polje preko kojih je bik žute boje sa krilima, a glava bika je u bijelom krugu. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Lukač izrađen je 1995. g. i rađen je prema heraldičkim i veksikološkim pravilima te uputstvima Ministarstva uprave i Hrvatskog državnog arhiva. Grb Općine Lukač je slijedećeg izgleda: Grb, odnosno štit grba Općine Lukač je četvrtastog oblika čiji je donji dio zaobljen prema vanjskoj strani grba. Grb je podijeljen na crveno i zeleno polje preko kojih je bik žute boje sa krilima, a glava bika je u bijelom krugu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je bijele boje 2m x 1m i u sredini je grb Općine, bik zaštitnik svetog Luke. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine Lukač je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Zastava općine Lukač je bijele boje sa grbom općine Lukač u središtu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Virovitičko-podravska županija, www.viroviticko-podravska-zupanija.hr 10.10.2004.
Virovitičko-podravska županija, zastave istaknute u Županijskoj skupštini, 12.04.2005. foto ŽH
Zaključak o donošenju Odluke o grbu i zastavi mjesta i općine Lukač, 11.05.1995, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 2/1995.
Odluka o grbu i zastavi mjesta i općine Lukač, 11.05.1995, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 2/1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi mjesta i općine Lukač, 19.03.1996, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 1/1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/64, URBROJ: 515-04-03/1-99-4, 09.11.1999.
(Odluka o davanju ovlasti Općinskom poglavarstvu Općine Lukač za donošenje Rješenja o odobrenju uporabe naziva Općine Lukač i korištenja grba i zastave Općine Lukač, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 3/1998.), quoted in: Rješenje o odobrenju naziva Općine Lukač u nazivu Udruge umirovljenika, 28.12.2007, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 1/2008, 20.02.2008.
(Statut Općine Lukač, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 1/2006.)
Statut Općine Lukač, 14.09.2009, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 4/2009.
Statut Općine Lukač, 01.03.2013, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 1/2013, 04.03.2013.
Općina Lukač, www.opcina-lukac.hr, 2012.
"Sjednice upravnih tijela", Virovitički list, 10.2.1995., str. 2.
"Unapređenje komunalnog standarda", Virovitički list, 15.3.1996., str. 6.
Čestitke, Virovitički list, 20.12.1996., str. 25.
"Riješeno pitanje održavanja groblja", Virovitički list, 13.2.1998., str. 2.
"Utvrđena visina komunalnog doprinosa", Virovitički list, 27.2.1998., str. 4.
"Naknada za štete od elementarne nepogode", Virovitički list, 25.9.1998., str. 3.
"Za Dan općine sedam javnih priznanja", Virovitički list, 2.10.1998., str. 2.

Grb Lukača je u crvenom polju na zelenom brijegu zlatni krilati bik sa srebrnim nimbusom. Krilati je bik atribut sv. Luke Evanđelista, zaštitnika općine po kojem je i dobila ime. Zastava je bijela s grbom u sredini. Ovi simboli posvećeni su na Dan Općine 18.10.1998.


Lukač, 1995. – 1998.

[Lukač, 1995. – 1998.] [Normal] 1:2 [Lukač, 1995. – 1998.]
Prihvaćena: 11. svibnja 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb općine Lukač je po obliku štita grba četvrtastog oblika s donjim dijelom blago zaobljen. Glava štita je zelene boje u čijem središnjem dijelu dominira karakteristički i prepoznatljiv dvorac u naselju Kapela Dvor koji ima povijesne i gospodrske znanosti. Krov i poluokrugla kugla su crvene boje, a naličje dvora je bijele boje, što zajedno sa zelenom podlogom odražava današnju općinu Lukač kao izrazito poljoprivredni kraj sa razvijenim ratarstvom, ali i drvnim granama poljoprivrede. U gornjem dijelu glave štita su tri valovite bijele crte (grede) što simbolizira sjevernu granicu općine Lukač na rijeci Dravi. Podnožje štita je crvene boje simbol slobodarstva ovog kraja u čijem se središtu nalazi bijela knjiga Evanđelja po svetom Luki. Čitava općina zapravo je i crkvena župa sa svecem zaštitnikom Svetim Lukom, a čiji je jedan od karakterističnih ideograma (znak raspoznavanja) i knjiga Evanđelja (Sv. Luke). Omjer veličine grba je 3 :2. Boje grba su zelena, crvena i bijela. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava općine Lukač je pravokutnog oblika bijele boje u čijem se središtu nalazi grb općine (zeleno-crveno-bijele boje). Omjer veličine zastave je 1:2. (Čl. 12, Odluka, 1995.)
Napuštena: 28. rujna 1998.
Izvori: Zaključak o donošenju Odluke o grbu i zastavi mjesta i općine Lukač, 11.05.1995, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 2/1995.
Odluka o grbu i zastavi mjesta i općine Lukač, 11.05.1995, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 2/1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi mjesta i općine Lukač, 19.03.1996, Službeni vjesnik Općine Lukač, br. 1/1996.
"Sjednice upravnih tijela", Virovitički list, 10.2.1995., str. 2.
"Unapređenje komunalnog standarda", Virovitički list, 15.3.1996., str. 6.
Čestitke, Virovitički list, 20.12.1996., str. 25.
"Riješeno pitanje održavanja groblja", Virovitički list, 13.2.1998., str. 2.
"Utvrđena visina komunalnog doprinosa", Virovitički list, 27.2.1998., str. 4.

Prvotno usvojeni grb bio je u zelenom srebrni lik dvorca u Kapela Dvoru nadvišen trima srebrnim valivitim nitima izrasta iz crvenog podnožja sa srebrnom knjigom. Osim elemenata iz blazona, prikazivao je, kako izgleda, i klas žita. Prikazuje kuriju Janković u selu Kapela Dvor karakeristične arhitekture, a tri valovite pruge predstavljaju rijeku Dravu kao sjevernu granicu općine. Knjiga predstavlja Evanđelje po Luki, po kojem je općina nazvana. Zastava je u osnovi jednaka današnjoj s drugačijim grbom.Mikleuš

[Mikleuš] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mikleuš]
Prihvaćena: 19. srpnja 1995.     Odobrena: 30. listopada 1995.
Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Odobreni blazon grba: Na crvenome kosa zlatna/žuta greda; iznad tri zlatne/žute kugle ispod hrastov list s dva žira.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Mikeluš je četvrtastog oblika s donjim dijelom blago zaobljenim prema vanjskoj strani. Grb je crvene boje podijeljen u dva polja koje dijeli žuta greda dijagonalno postavljena u odnosu na grb. U gornjem dijelu su tri zlatne (žute) kugle koje simboliziraju ikonografski sv . Nikolu ili Mikloša, po čemu je toponomastički i današnja općina dobila ime Mikleuš. U donjem dijelu je hrastov list s dva žira, kao simbol pretežite šumarske i drvoprerađivačke industrije današnje Općine Mikleuš. List i plod (žir) hrasta su žute boje. […] Grb je dimenzije (širina : visina) 6:7 (Opis, 1995.)
Grb, odnosno štit grba Općine Mikleuš je četvrtastog oblika čiji je donji dio zaobljen prema vanjskoj strani grba. Grb je crvene boje preko kojeg dijagonalno dijeli grb žuta greda. U glavi štita grba u donjem dijelu nalaze se tri zlatne kugle ili tri zlatna novčića. U podnožju grba nalazi se list i plod žira žute boje. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Mikleuš je zelene boje u čijem se središtu nalazi grb Općine Mikleuš. […] Zastava je dimenzije (širina : dužina) 1 :2 (Opis, 1995.)
Zastava Općine Mikleuš je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Zastava općine Mikleuš je zelene boje sa grbom općine Mikleuš u središtu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Virovitičko-podravska županija, www.viroviticko-podravska-zupanija.hr 10.10.2004.
Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
Odluka o izradi idejnog rješenja grba i zastave Općine Mikleuš, 06.03.1995, Službeni glasnik Općine Mikleuš, br. ?/1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Mikleuš, 19.07.1995, Službeni glasnik Općine Mikleuš, br. ?/1995.
Opis grb i zastava Općine Mikleuš, KLASA: 017-01/95-01/04, URBROJ: 2189/08-01-95-3, 29.09.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/72, URBROJ: 515-04-03/1-95-1. 30.10.1995.
Statut Općine Mikleuš, 18.02.2013, Službeni glasnik Općine Mikleuš, br. 1/2013, www.mikleus.hr
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Mikleuš, 29.01.2018, Službeni glasnik Općine Mikleuš, br. 2/2018, 30.01.2018.

Grb Mikeluša je u crvenom zlatna kosa greda između tri zlatne kugle i zlatnog hrastovog lista s dva žira. Zastava je zelena s grbom u sredini. Zlatne kugle (jabuke) su atributi sv. Nikole po kojem je Mikleuš dobio ime. Hrastova grančica simbolizira šumarsku i drvoprerađivačku industriju općine.Nova Bukovica

[Nova Bukovica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nova Bukovica]
[Nova Bukovica]
Prihvaćena: 24. lipnja 1998.     Odobrena: 21. listopada 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni propeti jednorog.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U trokutastu štitu, na CRVENOM polju, BIJELI, SREBRNI JEDNOROG - "UNIHORN" [sic!] - udesno. (Čl. 1, Odluka, 1998.)
Grb Općine Nova Bukovica je povjesni grb Općine Nova Bukovica. Opis grba: U trokutastu štitu, na crvenom polju, bijeli, srebrni jednorog – "UNIHORN". (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 2, Odluka, 1998.)
Zastava je jednobojna, tamnoplave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2x1, a u skladu s zakonom. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
Odluka o pokretanju postupka za izradu općinskog grba i zastave, 19.09.1996, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. ?/1996.
Odluka o grbu i zastavi Općine Nova Bukovica, 12.12.1996, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 4/1996.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Općine Nova Bukovica, 24.06.1998, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. ?/1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/32, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 21.10.1998.
Statut Općine Nova Bukovica, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 9/2009, 15.07.2009.
Odluka o dozvoli korištenja općinskog grba, 10.12.2010, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 7/2010, 11.12.2010.
Statut Općine Nova Bukovica, 18.02.2013, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 1/2013, 19.02.2013.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Nova Bukovica, 30.01.2018, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 1/2018, 31.01.2018.
"Simbolika blagostanja i slobode", Virovitički list, 29.11.1996., str. 2.
"Kompletirano Poglavarstvo", Virovitički list, 3.1.1997., str. 2.
"Izabrano Poglavarstvo", Virovitički list, 18.7.1997., str. 3.
"Svečano za Dan općine", Virovitički list, 12.8.1998., str. 3.
"Počeli radovi na vodoopskrbnoj mreži", Virovitički list, 21.8.1998., str. 2.

Grb Nove Bukovice je u crvenom srebrni propinjući jednorog. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon trokutastog kraja s resama, u sredini je grb, iznad u tri luka ime općine, ispod ukrštene grančice bukve, izabrane prema imenu općine. Unatoč tvrdnji u Statutu, ne radi se o povijesnom grbu. Simbole je blagoslovio 15. kolovoza 1998. župnik Alojzije Stanek, na Dan općine, blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije, zaštitnice novobukovačke župe.


Nova Bukovica, 1996. – 1998.

[Nova Bukovica, 1996. – 1998.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Nova Bukovica, 1996. – 1998.]
Prihvaćena: 12. prosinca 1996.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Opis grba: Grb Općine Nova Bukovica ja rađen na povijesnom predlošku župskog grba Nove Bukovice iz prve polovice 19. stoljeća. Grb Općine Nova Bukovica je četverokutnog oblika, omjera 6:7, čiji središnji okvir završava u šiljak. Grb je žute boje i raščetvoren je središnjim bijelim križem. U gornjem lijevom i donjem desnom polju nalazi se kula crvene boje s podnožjem zelene boje. U gornjem desnom i donjem lijevom polju je zeleni bukvin list u čijem je donjem dijelu zeleno podnožje. Crvena kula simbolizira povijesni kontinuitet i obrambeni karakter kraja Nove Bukovice u prošlosti. (Čl. 9, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine Nova Bukovica je pravokutnog oblika omjera 1:2 i plave je boje. U središtu zastave nalazi se grb Općine Nova Bukovica. (Čl. 11, Odluka, 1996.)
Napuštena: 24. lipnja 1998.
Izvori: Odluka o pokretanju postupka za izradu općinskog grba i zastave, 19.09.1996, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. ?/1996.
Odluka o grbu i zastavi Općine Nova Bukovica, 12.12.1996, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 4/1996.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Općine Nova Bukovica, 24.06.1998, Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. ?/1998.
"Simbolika blagostanja i slobode", Virovitički list, 29.11.1996., str. 2.
"Kompletirano Poglavarstvo", Virovitički list, 3.1.1997., str. 2.
"Izabrano Poglavarstvo", Virovitički list, 18.7.1997., str. 3.
"Svečano za Dan općine", Virovitički list, 12.8.1998., str. 3.
"Počeli radovi na vodoopskrbnoj mreži", Virovitički list, 21.8.1998., str. 2.

Prvotno usvojeni grb Nove Bukovice bio je četvoren srebrnim križem u prvom i četvrtom u zlatom crvena kula na zelenom podnožju i u drugom i trećem u zlatnom zeleni list bukve na zelenom podnožju. Tvrdi se da se temelji na grbu župe Nova Bukovica iz prve polovice 19. stoljeća. Također se navodi da crvena kula simbolizira povijesni kontinuitet i obrambeni karakter kraja u povijesti. Zastava je bila plava s tim grbom u sredini.
Crteži su rekonstrukcije prema opisu!Pitomača

[Pitomača] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pitomača]
[Pitomača]
Prihvaćena: 2. svibnja 1995.     Odobrena: 13. srpnja 1995.
Dizajn: Željko Moslavac, dipl. ing. iz Virovitice
Odobreni blazon grba: U zelenome crveni brijeg koji nadvisuje srebrna/bijela greda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: U zelenom crveni brijeg koji nadvisuje srebrna/bijela greda. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Pitomača u sredini. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Pitomača http://www.pitomaca.hr, 1997., 21.03.2003.
Pitomača, zastave istaknute u središtu mjesta, foto ŽH, 12.04.2005.
Virovitičko-podravska županija, zastave istaknute u Županijskoj skupštini, 12.04.2005. foto ŽH
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Pitomača, 16.04.1993, Službene novine Općine Đurđevac, br. 3/1993, 20.04.1993.
(Statut Općine Pitomača, Službene novine općine Pitomača, br. 1/1994.)
(Odluka o objavi natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Pitomača, 30.11.1994. prema: Virovitički list, 27.1.1995., str. 7.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Pitomača, 02.05.1995, Službene novine općine Pitomača, br. ?/1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/24, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 13.07.1995.
Statut Općine Pitomača (pročišćen tekst), 2006, www.pitomaca.hr, 13.12.2008.
Statut Općine Pitomača (pročišćeni tekst), 16.07.2009, Službene novine Općine Pitomača, br. 5/2009, 16.07.2009.
Zaključak o pokretanju inicijative za izradu novog grba i zastave Općine Pitomača, 07.03.2011, Službene novine Općine pitomača, br. 1/2011, 07.03.2011.
Statut Općine Pitomača (pročišćeni tekst), 11.03.2013, Službene novine Općine Pitomača, br. 2/2013, 11.03.2013.
Statutarna odluka o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača, 30.01.2018, Službene novine Općine Pitomača, br. 1/2018, 30.01.2018.
Branko Begović Bego: "Period od završetka školovanja do Domovinskog rata" in: Branko Begović Bego: "Autobiografske crtice | Autobiographical Sketch", http://begovic-branko-bego.blogspot.com
Branko Begović: "Pitomača", Pitomača, 1995, str. 6.
"Naj domaja spi" (Z. Š.), Glas Podravine i Prigorja, 23.06.1995, str. 9.
"Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Pitomača", Virovitički list, 27.1.1995., str. 7.
"Usvojeno općinsko znakovlje", Virovitički list, 5.5.1995., str. 5.
"Uspješan razvoj lokalne samouprave", Virovitički list, 23.6.1995., str. 5.

Grb Pitomače je u zelenom polju srebrna greda i u dnu crveni brijeg. Srebrna greda predstavlja rijeku Dravu, crveni brežuljak Bilogoru, a zeleno polje između ravnicu između njih. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Simboli su posvećeni na općinski praznik, blagdan Sv. Vida, 15. lipnja 1995. godine. Stolna zastavica u uporabi okomita je plava zastava s grbom i imenom općine ispisanim bijelim u dva reda iznad i ispod njega.
Općina je 2011. pokrenula inicijativu za ponovnim usvajanjem "grba" iz 1985. godine (bez zvijezde), no Statut iz 2013. potvrđuje sadašnji izgled te izgleda da je inicijativa zamrla.


Pitomača, 1985. – oko 1990.

Bez zastave. [Pitomača, 1985. – oko 1990.]
Prihvaćena: svibanj 1985.
Dizajn: Mirko Lauš i Josip Šimić Šima
Izvori: Branko Begović: "Tri stoljeća Pitomače", Pitomača, 1985., str. 1-2.
Ružica Stojković: „“Pitomo“ korača naprijed“, Bjelovarski list, 11. 12. 1986., str. 11.

Kvazi-heraldički amblem Pitomača je usvojila kao Mjesna zajednica, tada dio Općine Đurđevac, tijekom obilježavanja tristogodišnjice mjesta. Prikazivao je u razvedenom štitu krajobraz mjesta ispod planina, a ispod njega se pružaju uzorana polja do rijeke Drave naznačene u dnu s tri valovite linije. U dnu je godina 1685, a u zaglavlju natpis PITOMAČA ispod peterokrake zvijezde. Čini se da se kolorirana inačica nije koristila.Sopje

[Sopje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sopje]
[Sopje] [Sopje]
Prihvaćena: 17. prosinca 1997.     Odobrena: 3. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni snop od devet klasova pšenice oko kojeg je srebrna/bijela naušnica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Sopje sastoji se od štita svjetlo plave boje-boje neba s obrubom zlatne boje. U sredini štita nalazi se rukovet žita od devet klasova koji predstavljaju broj naselja u sastavu općine. Rukovet žita povezana je naušnicom patinasto srebrne boje iz rane srednjovjekovne hrvatske kulture desetog stoljeća, pronađene na arheološkom lokalitetu Josipovu i predstavlja bogatstvo lokaliteta otkrivenih u blizini naselja na području općine. (Čl. II, Zaključka, 1997.)
Grb Općine Sopje izrađen je prema heraldičkim pravilima i povijesni je grb Općine Sopje. Grb Općine Sopje ima oblik štita svijetlo plave boje – boje neba s obrubom zlatne boje. U sredini štita nalazi se rukohvat žita od devet klasova koji predstavljaju broj naselja u sastavu Općine. Rukohvat žita povezan je naušnicom platinsto srebrne boje iz rane srednjovjekovne hrvatske kulture desetog stoljeća, pronađenom na arheološkom lokalitetu kod Josipova (Ciganke) i predstavlja bogatstvo lokaliteta otkrivenih u blizini naselja na području Općine Sopje. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine je tamno plave plave [sic!] boje veličine 80 × 120 centimetara s grbom u sredini. Grb po širini zahvaća dvije trećine zastave, a središte grba je na sjecišu dijagonala zastave. Gonfalon općine pored obilježja i boje zastave iznad grba ima natpis "OPĆINA SOPJE", a u donjem dijelu ispod grba od srednjeg dijela u puprotnim smjerovima smještene su lipova i hrastova grančica. (Čl. III i IV, Zaključak, 1997.)
Zastava Općine Sopje je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Zastava općine Sopje je tamno plave boje sa grbom općine Sopje u središtu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Web stranice Općine Sopje, http://www.sopje.hr, 24.03.2003.
Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
Zaključak (o usvajanju simbola za grb i boju štita, zastave i gonfalona općine Sopje), 17.12.1997, Službeni glasnik općine Sopje, br. 4/1997.
(Odluka o grbu, zastavi i svečanoj zastavi Općine Sopje, 17.12.1997.)
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/3, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 03.06.1998.
Statut Općine Sopje, 18.02.2013, Službeni glasnik Općine Sopje, br. 1/2013, 28.02.2013.

Grb Sopja je u plavom polju zlatni snop žita od devet klasova povezan srebrnom kopčom. Devet klasova predstavlja devet naselja u općini. Kopča je zapravo platinasto srebrna naušnica iz arheološkog lokaliteta Josipovo (Ciganka) rane srednjovjekovne hrvatske kulture iz 10. stoljeća. Zastava je tamno plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Unatoč tvrdnji u Statutu, nema potvrde da se radi o povijesnom grbu. Svečana zastava tamno je plavi gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama lipe i hrasta ispod. Stolne su zastavice istog temeljnog izgleda pojednostavljenog oblika, okomite pravokutne plave sa žutim obrubom s grbom, natpisom i grančicama.Suhopolje

[Suhopolje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Suhopolje]
Prihvaćena: 4. kolovoza 1995.     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Josip Strmečki?
Opisi grba: Grb općine Suhopolje je, po obliku štita grba, pravokutnog oblika kojemu je podnožje, donja stranica pravokutnika, poluokrugla. U plavom polju štita grba, na zelenom polju nalazi se prikaz paviljona u rezidenciju [sic!] (ljetnikovac) grofa Jankovića - kao simbola stvaranja jezgre građanskog naselja - novog Suhopolja. Prikaz paviljona - grada (ulaznog paviljona) je zlatnožute boje. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Grb Općine Suhopolje je, po obliku štita grba, pravokutnog oblika kojemu je podnožje, donja stranica pravokutnika, poluokrugla. Između plavog i zelenog polja štita grba nalazi se prikaz paviljona u rezidenciji (ljetnikovac) grofa Jankovića - kao simbola stvaranja jezgre građanskog naselja - novog Suhopolja. Prikaz paviljona - grada (ulaznog paviljona) je zlatnožute boje. (Čl. 5, Statut, 2011.)
Grb Općine Suhopolje rađen je prema heraldičkim i veksikološkim pravilima te uputstvima Ministarstva uprave i Hrvatskog državnog arhiva. Grb, odnosno štit grba Općine Suhopolje je, po obliku štita grba, pravokutnog oblika kojemu je podnožje, donja stranica pravokutnika, poluokrugla. Između plavog i zelenog polja štita grba nalazi se prikaz paviljona u rezidenciji (ljetnikovcu) grofa Jankovića – kao simbola stvaranja jezgre građanskog naselja – novog Suhopolja. Prikaz paviljona – grada (ulaznog paviljona) je zlatnožute boje. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb, odnosno štit grba Općine je po obliku štita grba, pravokutnog oblika kojemu je podnožje, donja stranica pravokutnika, poluokrugla. Između plavog i zelenog polja štita grba nalazi se prikaz paviljona u rezidenciji (ljetnikovcu) grofa Jankovića – kao simbola stvaranja jezgre građanskog naselja – novog Suhopolja. Prikaz paviljona – grada (ulaznog paviljona) je zlatnožute boje. (Čl. 6, Odluka, 2015.)

Opisi zastave: Zastava općine Suhopolje je pravokutnog oblika kojoj je širina prema dužini u omjeru 1:2. Zastava je žute boje kojoj se u središtu nalazi grb općine Suhopolje. Žuta boja zastave simbolizira bogatstvo, plodnost i blagostanje. (Čl. 12, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Suhopolje je pravokutnog oblika kojoj je širina prema dužini u omjeru 1:2. Zastava je žute boje kojoj se u središtu nalazi grb Općine Suhopolje. Žuta boja simbolizira bogatstvo, plodnost i blagostanje. (Čl. 5, Statut, 2011; Čl. 5, Statut, 2013.)
Zastava Općine je pravokutnog oblika kojoj je širina prema dužini u omjeru 1:2. Zastava je žute boje kojoj se u središtu nalazi grb Općine Suhopolje. Žuta boja simbolizira bogatstvo, plodnost i blagostanje. (Čl. 7, Odluka, 2015.)

Izvori: Virovitičko-podravska županija, www.viroviticko-podravska-zupanija.hr 10.10.2004.
Općina Suhopolje, www.suhopolje.hr 23.03.2005.
(Odluka o grbu i zastavi Mjesta i Općine Suhopolje, Službeni vjesnik općine Suhopolje, 6/1994.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Suhopolje, KLASA: 017-01-95-01-03, URBROJ: 2189/05-95-03, 04.08.1995.
Zaključak o donošenju Odluke o grbu i zastavi Općine Suhopolje, KLASA: 017-01-95-01-04, URBROJ: 2189/05-95-01-04, 04.08.1995.
Statut Općine Suhopolje (pročišćeni tekst), 19.12.2011, Službeni glasnik Općine Suhopolje, br. 7/2011, 28.12.2011.
Statut Općine Suhopolje, 18.02.2013, Službeni glasnik Općine Suhopolje, br. 2/2013, 19.02.2013.
Odluka o uporabi grba, zastave i naziva Općine Suhopolje, 29.04.2015, Službeni glasnik Općine Suhopolje, br. 5/2015, 30.04.2015.
"Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Suhopolje", Virovitički list, 1.7.1994., str. 4.
"Dobro došli u Suhopolje", Virovitički list, 12.8.1994., str. 19.
"Svečanije no ikada", Virovitički list, 19.8.1994., str. 5.
"Program proslave blagdana Velike Gospe i dana Suhopolja", Virovitički list, 11.8.1995., str. 6.
"Svečanije i sadržajnije no ikada", Virovitički list, 25.8.1995., str. 5.

Grb Suhopolja je u plavom na zelenom brijegu zlatne zidine s vratima nadsvođenima tornjićima. Zastava je žuta s grbom u sredini. Prikaz u grbu je paviljon u rezidenciji grofa Jankovića - koja je jezgra suvremenog mjesta. Žuta boja zastave tumači se kao simbol bogatstva, plodnosti i blagostanja.


Suhopolje, 1994. – 1995.

[Suhopolje, 1994. – 1995.] [Povijesna] 1:2 [Suhopolje, 1994. – 1995.]
Prihvaćena: 14. kolovoza 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Josip Strmečki, prof., ravnatelj osnovne škole, likovni umjetnik i kulturni djelatnik, Virovitica
Napuštena: 4. kolovoza 1995.
Izvori: (Odluka o grbu i zastavi Mjesta i Općine Suhopolje, Službeni vjesnik općine Suhopolje, 6/1994.)
Obavijest Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/40, URBROJ: 515-03-02/1-94-1, 27.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Suhopolje, KLASA: 017-01-95-01-03, URBROJ: 2189/05-95-03, 04.08.1995.
"Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Suhopolje", Virovitički list, 1.7.1994., str. 4.
"Dobro došli u Suhopolje", Virovitički list, 12.8.1994., str. 19.
"Svečanije no ikada", Virovitički list, 19.8.1994., str. 5.
"Program proslave blagdana Velike Gospe i dana Suhopolja", Virovitički list, 11.8.1995., str. 6.
"Svečanije i sadržajnije no ikada", Virovitički list, 25.8.1995., str. 5.

Prvotno usvojeni grb Suhopolja je bio u zelenom zlatne zidine s vratima nadsvođenima tornjićima. Zastava je bila bijelo-crveno-bijela trotraka zastava s prugom uz koplje u izmijenjenim bojama te s grbom u sredini. Za boje zastave kaže se da simboliziraju bijela jednakovrijednosti, ravnopravnost i zajedništvo, a crvena životnu snagu, slobodarski duh, ljubav, radost i vjeru u život.Špišić Bukovica

[Špišić Bukovica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Špišić Bukovica]
[Špišić Bukovica]
Prihvaćena: 28. listopada 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome u srebrnom/bijelom šiljku krijes.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Špišić Bukovica ima oblik poluokruglog štita. U plavom polju grba nalazi se srebrno-bijeli šiljak. U šiljku se nalazi smeđi plast od 7 cjepanica iz kojeg izbija crveni plamen. Plast od sedam cjepanica predstavlja sedam naselja Općine Špišić Bukovica, a crveni plamen koji izbija iz njih predstavlja tradicionalne Ivanjske krijesove koje se prave svake godine povodom blagdana sv. Ivana Krstitelja. Plava boja označava rijeku Dravu, a bijela boja dobronamjernost i gostoljubivost mještana Općine Špišić Bukovica. (Čl. 10, Odluka, 2008.)
Grb Općine Špišić Bukovica ima oblik poluokruglog štita. U plavom polju grba nalazi se srebrno-bijeli šiljak. U šiljku se nalazi smeđi plast od 7 cjepanica iz kojeg izbija crveni plamen. Plast od sedam cjepanica predstavlja sedam naselja Općine Špišić Bukovica, a crveni plamen koji izbija iz njih predstavlja tradicionalne Ivanjske krijesove koje se prave svake godine povodom blagdana sv. Ivana Krstitelja. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Špišić Bukovica je bijele boje. Dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 12, Odluka, 2008.)
Zastava Općine Špišić Bukovica je bijele boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Omjer širine i dužine je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Špišić Bukovica, www.spisicbukovica.hr, 04.12.2009.
Odluka o grbu i zastavi mjesta i Općine Špišić Bukovica, 28.10.2008, Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica, br. 5/2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/84, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Špišić Bukovica, 01.03.2010, Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica, br. 1/2010, 03.02.2010.
Statut Općine Špišić Bukovica, 12.03.2013, Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica, br. 2/2013, 13.03.2013.
Dani Općine Špišić Bukovica, 20.06.2009, Općina Špišić Bukovica, www.spisicbukovica.hr, 04.12.2009.
Općina Špišić Bukovica: Uručena najviša općinska priznanja, 21.07.2011, Informativni centar Virovitica, www.icv.com.hr, 10.07.2015.
Održana svečana sjednica Općinskog vijeća Špišić Bukovice, 23.06.2014, Informativni centar Virovitica, www.icv.com.hr, 10.07.2015.
"Dan općine 24. lipnja", Virovitički list, 6.1.1995., str. 2.
"Program obilježavanja Dana općine", Virovitički list, 16.6.1995., str. 7.
"Sveti Ivan Krstitelj - zaštitnik općine", Virovitički list, 30.6.1995., str. 3.
"Grb na pomolu", Virovitički list, 23.1.2004., str. 10.
"Usvojen prijedlog izgleda grba i zastave", Virovitički list, 2.10.2008., str. 5.
"Zadovoljni ostvarenim devetomjesečnim proračunom", Virovitički list, 6.11.2008., str. 13.

Grb Špišić Bukovice je u plavom na srebrnom šiljku lomača od sedam cjepanica gori crvenim plamenom. Kaže se da simbolizira rijeku Dravu i Bilogoru, a vatra simbolizira svetkovinu Sv. Ivana Krstitelja, kada se u Špišić Bukovici tradicionalno pale krijesovi, a danas je to i Dan Općine. Sedam cjepanica označavaju sedam mjesta u općini. Zastava je bijela s grbom u sredini, a čini se da postoji i svečana zastava, plava sa zlatnim ornamentima, ovdje rekonstruirana prema djelomično potvrđenim elementima.


Špišić Bukovica, 1994. – 2008.

[Špišić Bukovica, 1994. – 2008.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Špišić Bukovica, 1994. – 2008.]
Prihvaćena: 29. prosinca 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Napuštena: 3. studenog 2008.
Izvori: Slika grba s Interneta, 1997
Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
"Dan općine 24. lipnja", Virovitički list, 6.1.1995., str. 2.
"Program obilježavanja Dana općine", Virovitički list, 16.6.1995., str. 7.
"Sveti Ivan Krstitelj - zaštitnik općine", Virovitički list, 30.6.1995., str. 3.

Općina Špišić Bukovica usvojila je složeni grb, u kojem su slavonska kuna, lavovi sa sabljom iz virovitičkog grba, crkva itd. sve okruženo sa simbolima lokalne flore u zelenom štitu. Istodobno je usvojena dijagonalno dvobojna bijelo-plava zastava s grbom u sredini. Iako je Ministarstvo uprave odbilo ove simbole, oni su se ipak povremeno koristili. Simboli su posvećeni na Dan općine (Ivanje, St. Ivan Krstitelj) 24. lipnja 1995.Voćin

[Voćin] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Voćin]
[Voćin] [Voćin] [Voćin]
U upotrebi: od 8. rujna 1997.
Prihvaćena: 23. ožujka 1998.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Voćin je, po obliku štita grba, pravokutnog oblika kojemu je donja stranica pravokutnika pluokrugla. [sic!] Polje štita grba razdijeljeno je u vodoravne trećine od kojih su gornja i donja žute, a središnja smeđe boje. U sredini štita Grba nalazi se prikaz župne crkve Pohoda Blažene Djevice Marije, kao simbol stvaranja jezgre značajnog duhovnog, kulturnog i društvenog života srednjovjekovnog Voćina iz XV. stoljeća. Prikaz crkve sa zvonikom je bijele boje. (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Grb, odnosno štit grba Općine Voćin je četvrtastog oblika čiji je donji dio zaobljen prema vanjskoj strani grba. Na grbu Općine Voćin je u zlatnom polju smeđa greda i preko svega je srebrna crkva sa smeđim krovom i crvenim vratima. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine Voćin je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Bočni rubovi zastave su ravni bez obruba i ukrasa. Zastava je ljubičaste boje, a u sredini se nalazi grb Općine Voćin, gornjim krajem postavljen prema vanjskoj dužini zastave. Širina grba na zastavi je polovica širine zastave. (Čl. 12, Odluka, 1998.)
Zastava Općine Voćin je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. Zastava općine Voćin je ljubičaste boje sa grbom općine Voćin u središtu. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Zastava Općine je ljubičaste boje sa grbom općine Voćin u središtu. Zastava Općine Voćin je pravokutnog oblika omjera širine i dužine 1:2. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Izvori: Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
Općina Voćin, www.vocin.hr, 04.12.2009, 03.12.2011.
Odluka o grbu i zastavi Mjesta i Općine Voćin (prijedlog), 23.03.1998.
(Statut Općine Voćin, Službeni glasnik Općine Voćin, br. 8/2005.)
Statut Općine Voćin, 18.02.2013, Službeni glasnik Općine Voćin, br. 2/2013, 19.02.2013.
Statut Općine Voćin, 09.02.2018, Službeni glasnik Općine Voćin, br. 1/2018, 12.02.2018.
"Velike mogućnosti i potrebe", Virovitički list, 12.9.1997., str. 2.

Grb Voćina je u zlatnom polju smeđa greda i preko svega srebrna crkva sa zvonikom smeđeg krova oboje s crvenim vratima. Zastava je ljubičasta s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Okomita inačica se također koristi. Stolne zastave su također okomite, s grbom bez obruba i s imenom općine iznad u liniji i ispod grba u luku. Zabilježene su i bijele stolne zastavice bez natpisa trokutastog kraja. Zastavu je blagoslovio već 8. rujna 1997. (Mala Gospa, Dan Općine) župnik David Andrejić.


Voćin, oko 1997.

Zastava nepoznata. [Voćin, oko 1997.] [Voćin, oko 1997.]
Prihvaćena: oko 1997. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Izvori: Virovitičke vijesti http://www.virovitica.net 13.11.2002.
Virovitičko-podravska županija, www.viroviticko-podravska-zupanija.hr 10.10.2004.

Grb koji je koristila općina Voćin prikazuje lokalnu crkvu i grbove Hrvatske i Slavonije u trokutastim uglovima. Drugi izvor prikazuje znatno jednostavniji grb: u zlatnom polju smeđa greda. Oba su vjerojatno prijedlozi, a zastave koje su s njima išle nisu zabilježene.Zdenci

[Zdenci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zdenci]
[Zdenci]
Prihvaćena: 9. rujna 1996.     Odobrena: 15. listopada 1996.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Na plavome srebrni/bijeli zdenac iz kojega prska voda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Zdenci je trokutastog oblika s donjim dijelom blago zaobljenim prema vanjskoj strani, čiji središnji dio završava u šiljak. Grb je plave boje u čijem je središnjem dijelu toponomastički lik Zdenaca - izvor - zdenac, izradjen kao vodoskok u bijeloj boji. (Čl. 10, Odluka, 1996.)
Grb Općine Zdenci je povijesni grb Općine Zdenci. Grb Općine Zdenci je plave boje i trokutastog je oblika, čiji je donji dio blago zaobljen završavajući središnjim svojim dijelom u šiljak. Središnji heraldički lik Općine Zdenci je njen toponomastički lik - izvor / zdenac. Zdenac je bijele boje u čijem je podnožju zidani bunar a u središnjem dijelu vodoskok u bijeloj boji sa šest vodenih mlazova. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je pravokutnog oblika. Omjer širine i dužine je 1:2. Zastava općine Zdenci bijele boje u čijem se središtu nalazi grb Općine Zdenci. (Čl. 12, Odluka, 1996.)
Zastava Općine Zdenci je bijele boje pravokutnog oblika u čijem se središtu nalazi grb Općine Zdenci. Omjer širine i dužine je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Web stranice Općine zdenci, www.opcina-zdenci.hr, 24.03.2003. i 24.12.2004.
Virovitičko-podravska županija, zastave u Županijskoj vijećnici, 12.04.2005. foto ŽH
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Zdenci, 09.09.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/57, URBROJ: 515-04-03/1-96-2, 15.10.1996.
Statut Općine Zdenci, 18.01.2006, Službeni glasnik Općine Zdenci, br. 1/2006, 19.01.2006.
Statut Općine Zdenci, 16.06.2009, Službeni glasnik Općine Zdenci, br. 7/2009, 16.06.2009.
Statut Općine Zdenci, 11.03.2013, Službeni glasnik Općine Zdenci, br. 2/2013, 11.03.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Zdenci, 31.01.2018, Službeni glasnik Općine Zdenci, br. 2/2018, 31.01.2018.
Živ Grafički studio, www.ziv-sitotisak.hr, 13.09.2013.
"Predstavljeno novo općinsko znakovlje", Virovitički list, 4.10.1996., str. 3.
Balta, Ivan i sur.: "Zdenci", Općinsko vijeće i poglavarstvo općine, Zdenci, 1995.

Grb općine Zdenci slikovito prikazuje ime općine: u plavom polju srebrni zidani zdenac iz kojeg prema gore izvire voda. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica je zlatno obrubljena okomita bijela zastava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini nadvišenim zelenim natpisom imena općine u dva luka iznad i dvije zelene grančice lipe sa zlatnim plodovima ispod. Unatoč tvrdnji u Statutu, ne radi se o povijesnom grbu.


Zdenci, 1995. – 1996.

[Zdenci, 1995. – 1996.] [Normal] 1:2 [Zdenci, 1995. – 1996.]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Napuštena: 29. rujna 1996.
Izvori: "Predstavljeno novo općinsko znakovlje", Virovitički list, 4.10.1996., str. 3.
Balta, Ivan i sur.: "Zdenci", Općinsko vijeće i poglavarstvo općine, Zdenci, 1995.

Originalno usvojeni grb bio je u zelenom rebrni potok krivuda istječući iz posude u ogradi i u uglu ljevokosa vrpca te u crvenom podnožju srebrna vaga. Potok koji istječe iz ograđenog izvora predstavlja zdenac, a vaga je atribut sv. Mihaela, zaštitnika općine. Zastava je bila bijela s grbom u sredini. Bijela boj zastave simbolizira slogu i jedinstvo.[Prethodna stranica: Virovitičko-podravska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Virovitica and Podravina County - Communities][Slijedeća stranica: Požeško-slavonska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.