[Prethodna stranica: Vukovarsko-srijemska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Vukovar and Srijem County - Communities][Slijedeća stranica: Splitsko-dalmatinska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 14. siječnja 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Vukovarsko-srijemske županije.

Vukovarsko-srijemska županija - općine


 1. Andrijaševci
 2. Babina Greda
 3. Bogdanovci
 4. Borovo
 5. Bošnjaci
 6. Cerna
 7. Drenovci
 8. Gradište
 9. Gunja
 10. Ivankovo
 11. Jarmina
 12. Lovas
 13. Markušica
 14. Negoslavci
 15. Nijemci
 16. Nuštar
 17. Privlaka
 18. Stari Jankovci
 19. Stari Mikanovci
 20. Štitar
 21. Tompojevci
 22. Tordinci
 23. Tovarnik
 24. Trpinja
 25. Vođinci
 26. Vrbanja

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997. novoustrojene su općine Privlaka i Vođinci, a 1998. i Negoslavci i Markušica. Godine 2006. ustrojena je općina Štitar.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Andrijaševci

[Andrijaševci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Andrijaševci]
[Andrijaševci] [Andrijaševci]
Prihvaćena: 28. svibnja 1999.     Odobrena: 18. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome crni pas u skoku u ustima drži zlatni kruh.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Andrijaševci je u obliku trokutastog štita na bijelom - srebrnom polju. Unutar štita se nalazi crni pas - hrvatski ovčar, okrenut u skoku udesno koji drži u zubima kruh (zlatno žute boje). (Čl. 1, Statutarna odluka, 1999; Čl. 4, Odluka, 1999.)
Grb Općine Andrijaševci je u obliku trokutastog štita na bijelom – srebrnom polju.Unutar štita se nalazi crni pas – Hrvatski ovčar okrenut u skoku u desno koji drži u zubima kruh (zlatno žute boje). (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik trokutastog štita na bijelom-srebrnom polju. Unutar štita se nalazi crni pas-Hrvatski ovčar okrenut u skoku u desno koji drži u zubima kruh (zlatno-žute boje). (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Andrijaševci je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Andrijaševci, obrubljen zlatnom trakom. Osim službene zastave, u iznimno svečanim prilikama može se koristiti i svečana zastava, koja mora biti jednaka službenoj zastavi, ali može biti dodatno ukrašena zlatnim vezom i obrubom. (Čl. 1, Statutarna odluka, 1999; Čl. 9, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Andrijaševci je jednobojna, crvene boje dimenzija omjera dužine i širine 2 : 1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Andrijaševci obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna, crvene boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen zlatnom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Andrijaševci, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1995, 02.05.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/48, URBROJ: 515-02-01/1-99-6, 18.05.1999.
Statutarna odluka o izmjeni članka 6. Statuta Općine Andrijaševci, 28.05.1999, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 6/1999, 30.06.1999.
Odluka o grbu i zastavi Općine Andrijaševci, 28.05.1999, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 6/1999, 30.06.1999.
Statut Općine Andrijaševci, 09.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Andrijaševci, 28.02.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/2013, 28.02.2013.
Heraldic Art d.o.o. Rijeka

Grb Andrijaševaca je u srebrnom crni pas u skoku koji drži u gubici zlatni hljeb kruha. Prikazani pas je hrvatski ovčar karakterističan po crnoj dlaci, autohton za ovaj kraj. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastave je crveni gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto, s hrastovim ornamentima, s grbom u sredini i imenom općine iznad. Stolna zastavica njezina je varijacija.


Andrijaševci, 1994. – 1999.

Prihvaćena: 29. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb općine Andrijaševci je u obliku štita, iznad grba razvijena je Hrvatska trobojnica ispod koje je u praznom prostoru crtež kune. Na svijetlomodroj pozadini u gornjern, većem dijelu grba nalazi se i manji štit istovjetan oblikom s vanjskim oblikom grba. Na njeniu se nalazi dio hrvatskog grba sa osam vidljivih crveno-bijelih polja. Ispod, na tamno-modroj podlozi je dio gotičkog luka s tzv. "Rokovačkih zidina" (vjerojatno iz XIV. stoljeća). Na desnoj strani grba je crkva svetog Andrije u Andrijaševcima, a na lijevoj strani je crkva svetog Roka u Rokovcima. Crkve se nalaze na zelenoj podlozi koja predstavlja obale.rijeke Bosut povezane mostom, koji je uvijek spajao ova dva naselja. U donjem dijelu grba, na tamno-modroj podlozi je kolski točak, hrastov list, žir i žitni klas, što karakterizira osnovne djelatnosti pučana ovog kraja. Grb je otisnut u 6 (šest) boja. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Opis zastave: Zastava općine Andrijaševci je dimenzija 210 x 110 cm. Zastava je dijagonalno podijeljena na dva dijela, od kojih je desna polovica bijela (gledano od zastave), dok je lijeva polovica zlatno-žute boje. Na zastavi se nalazi grb općine Andrijaševci udaljen od gornjeg ruba 65 cm, visine 75 cm i širine 50 cm. Cijela zastava je opšivena zlatnim resama širine 5 cm, a grb je otisnut u 6 (šest) boja. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Napuštena: 28. svibnja 1999.
Izvori: Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Andrijaševci, Vinkovački list, 29.10.1993.
Statut Općine Andrijaševci, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1995, 02.05.1995.
Statutarna odluka o izmjeni članka 6. Statuta Općine Andrijaševci, 28.05.1999, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 6/1999, 30.06.1999.

Simboli koje su Andrijaševci usvojili 1994. bili su drugačiji. Grb u obliku štita nadvišen kunom i hrvatskom trobojnicom. U štitu na svijetlo plavoj podlozi štitić s osam crveno-bijelih polja šahovnice. Ispod njega, na tamno plavoj podlozi, dio gotskog luka Rokovačkih zidina. Na desno crkva Sv. Andrije u Andrijaševcima, na lijevo crkva Sv. Roka u Rokovcima, stoje na zelenoj pozadini, koja predstavlja obale Bosuta, povezanoj mostom. U dnu na tamno plavoj pozadini kolski točak, hrastov list, žir i klasje žita, značajke djelatnosti u regiji.
Zastava je dijagonalno razdijeljena u bijelo i zlatno-žuto s grbom u sredini, pomaknut malo prema gore.Babina Greda

[Babina Greda] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Babina Greda]
Prihvaćena: 11. veljače 2004.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta greda, gore zlatna/žuta šesterokraka zvijezda, dolje srebrna/bijela pruga.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje sa crveno obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb se nalazi na modrom štitu, koji simbolizira mudrost, razboritost i plemenitost. Na sredini gornjeg modrog polja je zlatna zvijezda šestokraka promjer i veličine 1:2,6. Razmak gornjeg vrha zvijezde do gornjeg ruba štita je veličine 1:17. Razmak donjeg vrha zvijezde do polovine grba je veličine 1:17. Zlatna zvijezda šestokraka je simbol boga Marta i veza sa grbom Slavonije, a ujedno i simbol zaštite od zla. Od sredine grba prema dolje prostire se žuta greda veličine 1:4 koja predstavlja po legendi gredu kojoj je naseljena Babina Greda odnosno povišeno plodno lesno zemljište koje nije plavila rijeka Sava, a koje se proteže uz potok Beravu. Žuta boja simbolizira bogatstvo mjesta kroz zlatne vezove, dokate, plodnost žitarica te blago stočarstva. Od donjeg ruba žute grede poprečno u razmaku 1:17 nalazi se bijelo polje veličine 1:17 koja simbolizira rijeku Savu i Beravu pored kojih je smještena Babina Greda, a koje su imale i imaju i danas bitan utjecaj na samo mjesto i njegovu povijest. (Čl. 1, Odluka, 2005.)
Grb je povijesni znamen s opisom: u plavome zlatno/žuta greda, gore zlatno/žuta šestokraka zvijezda, dolje srebrno/žuta pruga. (Čl. 2, Odluka, 2006; Čl. 3, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine Babina Greda je dimenzije 1:2. Zastava općine Babina Greda je jednobojna, a boja je žuta. U sredini zastave je grb općine Babina Greda čija se veličina određuje tako da se iz sredine širine zastave od koplja povlači linija prema rubnim točkama zastave u dužini 3/4 zastave. Veličina grba se određuje njegovim postavljanjem na sredini zastave te gornja i donja već pomenuta linija određuje njegovu veličinu. Grb na zastavi je omeđen crvenom linijom veličine 1:86. (Čl. 2 i 4, Odluka, 2003.)
Zastava Općine je dimenzija 2:1, žute boje sa crveno obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 2, Odluka, 2006; Čl. 3, Statut, 2009.)

Izvori: Statut Općine Babina Greda, 25.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 7/1994, 25.07.1994.
Odluka o izgledu grba općine Babina Greda, 07.08.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1995, 02.05.1995.
Odluka o zastavi općine Babina Greda, 07.08.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1995, 02.05.1995.
Statut Općine Babina Greda, 07.12.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 16/2001, 14.12.2001.
Odluka o izgledu grba i zastave Općine Babina Greda te načinu i uvjetima uporabe i zaštite grba i zastave Općine Babina Greda, 24.02.2003, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/2003, 17.03.2003.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgledu grba i zastave Općine Babina Greda te načinu i uvjetima uporabe i zaštite grba i zastave Općine Babina Greda, 11.02.2004, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/2005, 04.03.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-02/03-01/15, URBROJ: 515-10/06-04-5, 13.12.2004.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Babina Greda, 25.05.2006, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 7/2006, 07.06.2006.
Statut Općine Babina Greda, 14.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2009, 14.07.2009.

Grb Babine Grede je na plavom štitu zlatna greda, iznad zlatna šestokraka zvijezda, a ispod srebrna tanka greda. Zlatna greda predstavlja ime općine, odnosno legendarnu gredu - povišeno tlo na kojem je mjesto nastalo, zvijezda je simbol boga Marsa (prema slavonskom grbu), a srebrna greda rijeke Save i Berave. Zastava je žuta s grbom u sredini.
Iako noviji statuti tvrde da je grb povijesni ("povijesni znamen"), radi se o grbu stvorenom 2003. godine.


Babina Greda, 2003. – 2004.

[Babina Greda, 2003. – 2004.] [Normal] 9:19 [Državna zastava na kopnu] [Babina Greda, 2003. – 2004.]
Prihvaćena: 24. veljače 2003.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Modri štit obrubljen crvenom linijom veličine 1/200. Po sredini grba poprečna zlatna greda veličine 1/4 grba predstavlja po legendi gredu na kojoj je naseljena Babina Greda odnosno povišeno plodno lesno zemljište koje nije plavila rijeka Sava, a koje se proteže uz potok Beravu. Zlatna boja simbolizira bogatstvo mjesta kroz zlatne vezove, dokate, plodnost žitarica te blago stočarstva. Na sredini gornjeg modrog polja je zlatna zvijezda šestokraka promjera i veličine 1/4, koja je simbol boga Marta i veza sa grbom Slavonije, a ujedno i simbol zaštite od zla. U daljnjem malom polju paralelno uz zlatnu gredu je srebrna greda veličine 1/8 koja simbolizira rijeku Savu i Beravu pored kojih je smještena Babina Greda, a koje su imale i imaju i danas bitan utjecaj na samo mjesto i njegovu povijest. (Čl. 4, Odluka, 2003.)
Opis zastave: Zastava Općine Babina Greda je dimenzije 190x90 cm. Zastava Općine je jednobojna, a boja je zlatno-žuta. U sredini zastave je grb Općine Babina Greda širine 40 cm, visine 52, cm. Grb je udaljen 75 cm od lijevog i od desnog ruba zastave, a od gornjeg ruba je udaljen 19 cm. (Čl. 6 i 7, Odluka, 2003.)
Napuštena: 11. veljače 2004.
Izvori: Odluka o izgledu grba i zastave Općine Babina Greda te načinu i uvjetima uporabe i zaštite grba i zastave Općine Babina Greda, 24.02.2003, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/2003, 17.03.2003.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgledu grba i zastave Općine Babina Greda te načinu i uvjetima uporabe i zaštite grba i zastave Općine Babina Greda, 11.02.2004, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/2005, 04.03.2005.

Odluka iz 2003. godine propisivala je obveznu crvenu liniju oko grba, nešto manji grb u zastavi te pomalo neobične dimenzije zastave od 90×190 cm. Ubrzo je promijenjena.


Babina Greda, 1994. – 2003.

Prihvaćena: 7. kolovoza 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb općine Babina Greda je u obliku štita na svjetlo-plavoj podlozi na kojoj se u sredini nalazi šahovnica (dio hrvatskog grba koji ukazuje, na republički identitet). Iza Šahovnice izviruju dvije bijele-konjske glave, jedna gleda lijevo, druga desno, koje simboliziraju ljubav naših ljudi prema ovoj životinji kao i tradicionalnu babogredsku kulturno-umjetničku manifestaciju pod nazivom »Konji bijelci…« Na gornjem dijelu štita, a između dvije konjske glave, nalazi se stiliziran toranj crkve Sv. Lovre u Babinoj Gredi. U donjem dijelu štita nalaze se dvije struke pšeničnog klasja obojene zlatnožutom bojom što je simbol bogatstva ovoga kraja kao i osnovne djelatnosti tijekom stoljeća - poljodjelstva. (Čl. 5, Odluka o grbu, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine je dimenzije 200x105 cm. Zastava Općine je jednobojna, a boja je zlatno-žuta. U sredini zastave je grb općine Babina Greda širine 41 cm, visine 46 cm. Grb je udaljen 32 cm od lijevog i od desnog ruba zastave, od gornjeg ruba je udaljen 70 cm. (Čl. II, Odluka o zastavi, 1994.)
Napuštena: 24. veljače 2003.
Izvori: Statut Općine Babina Greda, 25.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 7/1994, 25.07.1994.
Odluka o izgledu grba općine Babina Greda, 07.08.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1995, 02.05.1995.
Odluka o zastavi općine Babina Greda, 07.08.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1995, 02.05.1995.
Statut Općine Babina Greda, 07.12.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 16/2001, 14.12.2001.
Odluka o izgledu grba i zastave Općine Babina Greda te načinu i uvjetima uporabe i zaštite grba i zastave Općine Babina Greda, 24.02.2003, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/2003, 17.03.2003.

Grb Babine Grede usvojen 1994. je u plavom štitu iz štitća sa crveno-bijelom šahovnicom izlaze dvije srebrne konjske glave i između njih crkveni toranj te u dnu dva zlatna pšenična klasa. Konji se odnose na tradicionalnu manifestaciju u Babinoj Gredi, prikazan je toranj crkve sv. Lovre. Zastava je bila zlatno-žuta okomita zastava s grbom u sredini, pomaknutim malo prema gore.Bogdanovci

[Bogdanovci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bogdanovci]
[Bogdanovci]
Prihvaćena: 26. rujna 2022.     Odobrena: 12. srpnja 2022.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnom/bijelom polju na panju stoji smeđi sokol zlatno/žuto naoružan.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine: grb se sastoji od štita i sadržaja unutar njega. Grb Općine Bogdanovci je u obliku trokutastogsrcolikog štita, u srebrnom (bijelom) stoji smeđi sokol na panju okrenut koso udesno. Sokol simbolizira faunu ovoga kraja. Osnovni grb obrubljen je žutom bojom ispod kojeg se nalaze grančica hrasta i snopa žita, preklopljena jedna preko drugoga. Iznad grba žutim slovima je ispisan naziv općine. Podloga na prošireno, grbu je svijetlo plave boje. (Čl. 3, Odluka, 2022.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, svijetlo plave boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini, u mjerilu 1:2. Svečana zastava Općine je svijetlo plavi gonfalon s tri trokutasta završavajuća repa u dnu, svaki sa zlatnom kićenkom na kraju. Cijela je obrubljena zlatno, u sredini zlatno obojenim grbom, s imenom općine iznad sa grančicom hrasta i snopom žita preklopljenih jednog preko drugih. (Čl. 4, Odluka, 2022.)
Izvori: Statut Općine Bogdanovci, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije vukovarsko-srijemske, br. 4/1994, 23.04.1994.
Statut Općine Bogdanovci, 28.09.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2001, 22.10.2001.
Statut Općine Bogdanovci, 08.07.2005, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/2005, 18.07.2005.
Statut Općine Bogdanovci, 16.01.2006, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 1/2006, 28.01.2006.
Statut Općine Bogdanovci, 10.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Bogdanovci, 27.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/2013, 29.03.2013.
Poziv za sudjelovanje na javnom natječaju za izradu prijedloga grba i zastave Općine Bogdanovci, 26.08.2013, www.opcina-bogdanovci.hr, 28.08.2013.
Sazivanje sjednice šestog Općinskog vijeća Općine Bogdanovci, 21.02.2014, www.opcina-bogdanovci.hr, 22.05.2014.
Rješenje Povjerenstvo za provođenje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Bogdanovci, 03.01.2014, www.opcina-bogdanovci.hr, 22.05.2014.
Poziv za sudjelovanje na javnom natječaju za izradu prijedloga grba i zastave Općine Bogdanovci, 25.07.2019, Općina Bogdanovci (@opcinabogdanovci91), Facebook, 23.08.2019.
Odluka o objavi javnog poziva za sudjelovanje na javnom natječaju za izradu prijedloga grba i zastave Općine Bogdanovci, 25.07.2019, Općina Bogdanovci (@opcinabogdanovci91), Facebook, 29.08.2019.
Javni poziv za sudjelovanje na javnom natječaju za izradu prijedloga grba i zastave Općine Bogdanovci, 25.07.2019, Općina Bogdanovci (@opcinabogdanovci91), Facebook, 30.12.2019.
Zaključak o prijedlogu grba i zastavue, 28.02.2020.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-02/20-01/4, URBROJ: 514-22/02-22-10, 12.07.2022.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Bogdanovci, 26.09.2022, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 21/2022, 03.10.2022.

Grb Bogdanovaca je u srebrnome smeđi sokol zlatno naoružam stoji na panju. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Raspisan je javni natječaj za njihovu izradu, ograničen na stanovnike općine, tijekom 2013. Ponovljen je 2019.Borovo

Borovo - Борово

[Borovo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Borovo]
[Borovo]
Prihvaćena: 5. lipnja 1998.     Odobrena: 25. rujna 2003.
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrna/bijela kosa, plužni nož i lemeš, u podnožju dva pšenična klasa vezana plavom vrpcom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Borovo datira od 1884. God. i sastoji se od: Osnova grba je štit ispunjen crvenom bojom. - U središnjem dijelu grba nalazi se kosa, plužni nož i lemeš srebrnasto-metalne boje. - U donjem dijelu grba su unakrst položene zlatne pšenične vlati. - Simbolika boja u grbu označava dinamičnost razvoja i stvaralačkih rezultata, čvrstinu, postojanost poljoprivredno obrtničke djelatnosti našeg kraja te plodnost blagorodnost podneblja Općine Borovo (Čl. 6, Odluka, 1998.)
Opis zastave: [Čl. 8?, Odluka, 1998.]
Izvori: http://www.bosut.net/borovo 20.09.2003
Odluka o opisu, upotrebi i čuvanju grba i zastave Općine Borovo, 05.06.1998. [tekst čl. 7 do 13 nedostaje]
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/0027, URBROJ: 514-09-01-03-7, 25.09.2003.
"Povijest mjesta", Općina Borovo - Општина Борово, www.opcina-borovo.hr, 7.10.2009.
Borovo, Informativni portal općine, opcina-borovo.hr, 30.12.2014.
Statut Općine Borovo, 14.01.1995, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 1/1995, 23.02.1995.
Statut Općine Borovo, 25.07.1997, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/1997, 10.12.1997.
Statut Općine Borovo (pročišćeni tekst), 26.03.1998, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 8/1998, 01.09.1998.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Borovo donesenog 26.3.1998. god. Sl. vjesnik 8/98., 16.07.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 9/2001, 10.08.2001.
Statut Općine Borovo (pročišćeni tekst), 16.07.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2001, 22.10.2001.
Statut Općine Borovo (pročišćeni tekst), 20.09.2005, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2005, 05.10.2005.
Statut Općine Borovo, 10.04.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 7/2009, 17.04.2009.
Statut Općine Borovo (pročišćeni tekst), 31.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/2009, 31.08.2009.
Statut Općine Borovo (pročišćeni tekst), 28.09.2012, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2012, 25.10.2012.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Borovo, 29.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 7/2013, 26.04.2013.
Statut Općine Borovo (pročišćeni tekst), 29.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 7/2013, 26.04.2013.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 22-23.

Grb Borova je u crvenom polju srebrna kosa, nož i plug, te u dnu dva žitna klasa povezana plavom vrpcom. Ovakav grb korišten je na pečatu od oko 1884. godine, a Laszowski ga prikazuje u boji. Zastava je uvedena u upotrebu oko 2001., žuta s grbom u sredini. Novi grafički prikaz temeljno istog grba uveden je u uporabu oko 2014. U uporabi su zabilježene stolne zastavice okomitog formata trokutastog kraja s ispisanim imenom općine pri dnu.


Borovo, inačice

[Borovo, inačice] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Borovo, inačice]
[Borovo, inačice]
Prihvaćena: oko 2001. ?
Izvor: Borovo, Informativni portal općine, opcina-borovo.hr, 30.12.2014.

Ranije korišteno likovno rješenje grba bilo je u nešto grubljem prikazu elemenata, prateći vjernije prikaz kod Laszowskog. Korišten je nešto manje veličine u žutoj zastavi. Isto je korišteno i na zastavi povodom 770 godina prvog pisanog spomena mjesta, proslavljeno 2001. godine, kada su korištene zastave, koje se i danas ponekad koriste. Znak proslave okružuje grb plavim obličjem, godišnjica "770" ispisana iznad, a godina "1231." i ime mjesta u dva reda ispod.Bošnjaci

[Bošnjaci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bošnjaci]
[Bošnjaci]
Prihvaćena: oko 2002. ?     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome drvena posuda (oborak) puna zlatnog/žutog žita.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: Službene stranice Općine Bošnjaci, www.bosnjaci.hr 01.02.2007.
Statut Općine Bošnjaci, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1994, 23.04.1994.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/41, URBROJ: 515-10/06-05-5, 02.06.2005.
(Statut Općine Bošnjaci, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/2002 ? cit. Statut, 2013.)
Statut Općine Bošnjaci, 25.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 6/2013, 04.04.2013.
Crteži općinskih simbola, Općina Bošnjaci, 20.10.2015.

Grb Bošnjaka je u zelenome drvena posuda zlatnog žita. Drveni oborak za žito jedan je od tradicionalnih proizvoda ovog sela. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamno zeleni gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini grb obrubljen žuto, iznad njega ime općine, a ispod klas žita i hrastova grančica. Varijacije natpisa prikazane su u raznim crtežima, gdje je prva riječ prikazana u liniji ili u luku, a stvarna zastava koja bi potvrdilam jednu od njih nije zabilježena.Cerna

[Cerna] [Prijedlog] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Cerna]
Prihvaćena: grb: oko 1997.?; zastava: 22.12.2001.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis zastave: Zastava Općine Cerna je jednobojen [sic!] svijetlo plave boje sa grbom općine na sredini zastave u sjecištu dijagonala. Dimenzija zastave je omjera dužine i širine 2:1, visina grba na zastavi je 2/3 širine zastave. (Čl. 9, Odluka, 2001.)
Izvori: Statut Općine Cerna, 24.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 6/1994, 30.06.1994.
Statut Općine Cerna, 06.11.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 16/2001, 14.12.2001.
Odluka o zastavi Općine Cerna i načinu i uvjetima njezine uporabe i zaštite, 22.12.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/2002, 20.03.2002.
Statut Općine Cerna, 09.08.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/2009, 31.08.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cerna, 30.01.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/2013, 28.02.2013.
"18. sjednica općinskog poglavarstva", Corto, 11. veljače 2008, Cerna On-Line, cerna-online.com

Grb Cerne korišten od sredine 90-ih (iako čini se nije nikada formalno usvojen) je u plavom štitu koji u podnožju ima žuto polje koje tvori dva dorubljena trokuta, iz kojeg izlazi smeđi križ s dvije prečke koji se prožima s hrvatskim šahiranim štitom ispred rotiranog žutog kvadrata čiji žuti obrub se nastavlja tvoreći dva kvadratna pletera u dnu. Štit je nadvišen bijelom vrpcom na kojoj je crvenim ispisano CERNA. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Visina grba 2/3 je širine zastave.
U veljači 2008. općina je započela proceduru izbora novih simbola, jer za prethodne nisu mogli dobiti odobrenje središnjih vlasti za upotrebu, budući da ne slijede heraldičku tradiciju.Drenovci

[Drenovci]
[Okomita] [Povijesna] ~1:2

Prihvaćena: 2015.?
Izvori: Statut Općine Drenovci, 18.03.2013, Službeni vjesnik Općine Drenovci, br. ?/2013. www.opcina-drenovci.hr, 20.11.2013.
“Posjet predstavnica veleposlanstva Republike Turske”, 07.2015. Općina Drenovci, opcina-drenovci.hr, 20.07.2016.
“Potpisan ugovor”, Vjeverica d.o.o. - Lokalna agencija za razvoj Općine Drenovci, opcina-drenovci.hr, 20.07.2016.
Lokalna agencija za razvoj Vjeverica, www.lar-v.com, 20.07.2016.

Općina koristi (čini se, neoriginalni) znak koji prikazuje grančicu hrasta s tri žira. Stolne zastavice su bijele okomite sa znakom u sredini iznad dvorednog natpisa imena općine, sve smeđe.Gradište

[Gradište] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gradište]
[Gradište]
Prihvaćena: 19. listopada 1998.     Odobrena: 19. siječnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni stilizirani ljiljan prate dvije zlatne tikvice ukrašene crnim ornamentom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Gradište je u obliku štita crvene boje u kojem se nalaze dolje u sredini srebrni ljiljan sa tučcima, a gore lijevo i desno po jedna zlatna tikvica (ukupno dvije) sa crnim dvopletom. (Čl. 8, Odluka, 1998; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine Gradište je jednobojne žute boje sa grbom općine na sredini zastave u sjecištu dijagonala. Dimenzija zastave je omjera dužine i širine 2:1, visina grba na zastavi je 2/3 širine zastave. (Čl. 12, Odluka, 1998; Čl. 5; Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Općina Gradište http://www.gradiste.hr 20.09.2003, 14.09.2007
Odluka o grbu i zastavi općine Gradište, 29.12.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 2/1994, 28.02.1994.
Statut Općine Gradište, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1994, 23.04.1994.
"Nezadovoljstvo oblikom i bojom općinske zastave", Vinkovački list, 24.04.1998.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gradište, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 19.10.1998, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/1999, 17.03.1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/53, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 19.01.1999.
Statut Općine Gradište, 02.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2001, 15.10.2001.
Statut Općine Gradište, 08.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2009, 31.07.2009.

Grb Gradišta je u crvenom polju srebrni ljiljan s tučcima i u zaglavlju dvije zlatne tikvice sa crnim dvopletom. Zastava je žuta s grbom u sredini. Za razliku od uobičajenog, svečana zastava nije iste boje kao i službena, već je plavi gonfalon, s tri trokutasto završavajuća repa od koji je srednji duži, s grbom u sredini, imenom općine u dva zaobljena retka i s ornamentima hrastove grančice u repovima.


Gradište, 1993. – 1998.

[Gradište, 1993. – 1998.]
[Gradište, 1993. – 1998.]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 29. prosinca 1993.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Gordan Kovačević, arhitekt iz Gradišta
Opis grba: Grb općine Gradište oblikom je štit, omjera širine i visine: 1:1,25. Po visini je podjeljenu dva polja i to linijom koja predstavlja konturu Gradiškog brda - najznačajnije reljefne oznake ovog teritorija. U gornjem - plavom polju, na konturi brda stoji na desnoj strani kapela i nalijevo četiri postaje križnog puta, a simbol su cijele sakralne skupine građevina - tzv. Kalvarija - koja je jedinstvena i dominantno obilježava Gradište. Položaj zvijezde Danice (žute boje) - još jednog značajnog pojma naše nacionalnosti - na grbu odgovara onom u stvarnosti. Doljnje polje štita zapravo je segment povijesnog hrvatskog grba - šahovnice. U gornjem bijelom polju - ispod crkvice - tikvica, kazuje u užem smislu o šaranju tikvica - izvornoj Gradiškoj umjetnosti, ali i o sklonosti mještana oplemenjivanju svoje svakodnevnice. U doljnjem bijelom polju konturno - crtež kune-također detalj sa državnog grba, kao znak pripadanja Slavoniji, Cijeli štit obrubljen je žutim okvirom. Iznad štita je lenta sa imenom mjesta. Lenta je plave boje, a slova su bijela, tipa »Bold«. (Čl. 4, Odluka, 1993.)
Opis zastave: Zastava općine Gradište je 200x100 cm. Predviđeni položaj na istaknutom mjestu jest okomit. Boje zastave su položene okomito i to, gledano sa prednje strane ovim redom s lijeva na desno: žuta (1/20 širine zastave), plava (1/10), žuta (1/20), plava (1/10), te žuta (7/10 širine). Dvije plave trake su dvije rijeke ovog područja - Bosut i Berava, na zapadu općinskog teritorija, a žute trake predstavljaju žitna polja, zapravo osnovnu djelatnost stanovništva - poljodjelstvo. Centralno, na gornju polovicu šireg žutog polja, smješten je grb mjesta, u širini 4/10 širine zastave. (Čl. 5, Odluka, 1993.)
Napuštena: 19. listopada 1998.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Gradište, 29.12.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 2/1994, 28.02.1994.
(Zapisnik sjednice Općinskog vijeća Općine Gradište od 29.12.1993.)
Statut Općine Gradište, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1994, 23.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gradište, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 19.10.1998, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/1999, 17.03.1999.
Korespondencija s Općinom, 25.04.2014.

Grb koji je Gradište usvojilo 1993. opisan je ovako: "… oblikom je štit, omjera širine i visine: 1:1,25. Po visini je podjeljen u dva polja i to linijom koja predstavlja konturu Gradiškog brda - najznačajnije reljefne oznake ovog teritorija. U gornjem - plavom polju, na konturi brda stoji na desnoj strani kapela i nalijevo četiri postaje križnog puta, a simbol su cijele sakralne skupine građevina - tzv. Kalvarija - koja je jedinstvena i dominantno obilježava Gradište. Položaj zvijezde Danice (žute boje) - još jednog značajnog pojma naše nacionalnosti - na grbu odgovara onom u stvarnosti. Doljnje polje štita zapravo je segment povijesnog hrvatskog grba - šahovnice. U gornjem bijelom polju - ispod crkvice - tikvica, kazuje u užem smislu o šaranju tikvica - izvornoj Gradiškoj umjetnosti, ali i o sklonosti mještana oplemenjivanju svoje svakodnevnice. U doljnjem bijelom polju konturno - crtež kune-također detalj sa državnog grba, kao znak pripadanja Slavoniji, Cijeli štit obrubljen je žutim okvirom. Iznad štita je lenta sa imenom mjesta. Lenta je plave boje, a slova su bijela, tipa 'Bold'."
Zastava je okomita, žuta s dvije plave pruge blizu desnog ruba (1+2+1+2+14) i s grbom u gornjoj polovici lijevog žutog polja. "Dvije plave trake su dvije rijeke ovog područja - Bosut i Berava, na zapadu općinskog teritorija, a žute trake predstavljaju žitna polja, zapravo osnovnu djelatnost stanovništva - poljodjelstvo."Gunja

[Gunja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gunja]
Prihvaćena: 5. svibnja 1995.     Odobrena: 10. srpnja 1996.
Odobreni blazon grba: U plavome zlatno/žuti lik Sv. Jakova.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb općine Gunja u obliku je štita. Na plavoj podlozi nalazi se zlatno-žuti lik Svetog Jakova. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava općine Gunja plave je boje, omjera 1:2 sa žuto obrubljenim grbom u sredini. (Čl. 12, Odluka, 1996.)
Izvori: Statut Općine Gunja, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 8/1994, 24.11.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Gunja i načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 05.05.1995, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 6/1996, 23.08.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/36-01/54, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 10.07.1996.
(Statut Općine Gunja, 30.11.2009, Službeni vjesnik Općine Gunja, br. 02/2009.)
Statut Općine Gunja, 22.03.2013, Službeni vjesnik Općine Gunja, br. 3/2013, www.gunja.hr, 20.11.2013.
Općina Gunja, www.gunja.hr, 09.04.2009.
OŠ "A. i S. Radić", Gunja, www.os-antunistjepanradic-gunja.skole.hr, 09.04.2009.

Grb Gunje je u plavom stoji sv. Jakov, desnom rukom drži štap, u lijevoj svitak, a preko ramena mu visi torba na kojoj je školjka, sve zlatno. Ovo se odnosi na crkvu Sv. Jakova Apostola, izgrađenu u Gunji 1849. godine. Zastava je svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.Ivankovo

[Ivankovo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ivankovo]
[Ivankovo] [Ivankovo]
Prihvaćena: 25. svibnja 2002.     Odobrena: 4. listopada 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome smeđi rog izobilja okrenut nadolje sa suncokretom, grožđem, jabukama, kruškom, žitom i kukuruzom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine je u obliku trokutastog srcolikog štita. U bijelom polju je smeđi rog izobilja sa suncokretom, grožđem, jabukom, kruškom, žitom i kukuruzom (prirodno). (Čl. 6, Odluka, 2002.)
Grb Općine Ivankovo je u obliku trokutastog srcolikog štita. U bijelom polju je smeđi rog izobilja sa suncokretom, grožđem, jabukom, kruškom, žitom i kukuruzom u prirodnoj boji. (Čl. 7, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna zlatno-žute boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 8, Odluka, 2002.)
Zastava Općine Ivankovo je jednobojna, zlatnožute boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 8, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Ivankovo, http://www.bosut.net/ivankovo 20.09.2003.
Općina Ivankovo, www.opcina-ivankovo.com, 10.12.2009.
Statut Općine Ivankovo, 28.09.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 9/1994, 20.12.1994.
Statut Općine Ivankovo, 25.09.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2001, 15.10.2001.
Odluka o znamenju, grbu i zastavi Općine Ivankovo, 25.05.2002.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/00-01/01, URBROJ: 514-09-01-02-5, 04.10.2002.
Statut Općine Ivankovo, 21.09.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 14/2009, 24.09.2009.

Grb Ivankova u srebrnom je štitu smeđi rog izobilja sa suncokretom, grožđem, jabukom, kruškom, žitom i kukuruzom u prirodnoj boji. Zastava je zlatno-žuta sa zlatno-žuto obrubljenim grbom u sredini. Zlatno-žuta i bije su tradicionalne boje narodne nošnje ovog kraja, a rog izobilja simbol je bogastva poljoprivrede. Svečana zastava je u obliku gonfalona, trokutasto završavajuća obrubljena zlatno sa zlatnim resama duž donjeg ruba, u sredini grb iznad kojeg je zeleni natpis imena općine, a ispod zelene grančice hrasta i lipe. Stolna zastavica istog je općeg izgleda sa zelenim obrubom.Jarmina

[Jarmina] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jarmina]
[Jarmina]
Prihvaćena: oko 2000. ?     Odobrena: Nepoznato.
Opisi grba: Općina ima grb i zastavu. Prema nacrtu i opisu grb je u obliku štita, podijeljen valovitim rezom u dva polja. u donjem zelenom polju na desnoj strani stoji žuta (zlatna) jabuka, a na lijevoj strani žutim (zlatni) grozd. Valoviti rez je žute (zlatne) boje. Gornje polje je plave boje. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Grb Općine Jarmina je u obliku štita. Podijeljen je valovitim rezom u dva polja. U donjem zelenom polju na desnoj strani stoji žuta (zlatna) jabuka, a na lijevoj strani žuti (zlatni) grozd. Valoviti rez je žute (zlatne) boje. Gornje polje je plave boje. (Čl. 10, Statut, 2009; Čl. 10, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je pravokutnog oblika, plave boje, dužine 200 cm, a širine (visine) 100 cm. Grb Općine je smješten u sredini zastave. Dužina grba je 42 cm, širina (visina) grba je 50 cm. Grb je udaljen od desnog i lijevog ruba zastave po 79 cm, a od gornjeg desnog ruba zastave po 25 cm. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 11, Statut, 2009.)
Zastava općine je pravokutnog oblika, plave boje, dužine 200 cm, a širine (visine) 100 cm. Grb općine je smješten u sredini zastave. Dužina grba je 42 cm, širina (visina) grba je 50 cm. Grb je udaljen od desnog i lijevog ruba zastave po 79 cm, a od gornjeg desnog ruba zastave po 25 cm. (Čl. 11, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Jarmina www.jarmina.hr 30.07.2006.
Statut Općine Jarmina, 07.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Općine Jarmina, 02.08.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2001, 15.10.2001.
Statut Općine Jarmina, 25.09.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/2009, 13.10.2009.
Statut Općine Jarmina, 23.08.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2014, 13.06.2014.
"Dan općine Jarmina", Vinkovci portal, vinkovci.com.hr, 24.04.2012.

Grb Jarmine je razdijeljen zlatnom valovitom gredom u plavo i zeleno, te u posljednjem zlatna jabuka i grozd. Zastava je propisana jednostavno kao plava s grbom u sredini. Zastave u upotrebi su svijetlo plave s bijelim obrubom oko grba.Lovas

[Lovas]
[Lovas]
[Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: oko 1998. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Izvori: Općina Lovas www.lovas.hr 20.07.2003., 20.12.2010.
"Počeo izlaziti 'Lovaski list'", Vinkovački list, 11.11.1994.
Statut Općine Lovas, 08.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1994, 23.04.1994.
Statut Općine Lovas, 11.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2001, 15.10.2001.
Odluka o izradi grba, zastave i počasne zastave Općine Lovas, Općinsko poglavarstvo Općine Lovas, 17.05.2006.
Zapisnik s III. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lovas, 17.05.2006.
Poziv na sjednicu Općinskog vijeća Općine Lovas 01.06.2006, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Lovas, 26.05.2006.
Statut Općine Lovas, 03.02.2006, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/2006, 06.02.2006.
Statut Općine Lovas, 13.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Lovas, 30.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/2013, 29.03.2013.

Grb (znak) Lovasa prikazuje zaštitnika općine sv. Mihovila, kao rimskog ratnika u ponešto neuobičajenoj pozi, a drži ovalni štit s latinskim križem i natpisom Quis ut Deus ("Tko je kao Bog?", latinski prijevod značenja hebrejskog imena Mikael), a iznad glave vije plameni mač, u bijelom štitu zlatnog ruba sa imenom općine u podnožju. Stolna zastavica je okerasta okomita zastavica s grbom u sredini i imenom općine duž donjeg ruba. Čini se da se normalna zastave ne koristi te da simboli nisu usvojeni statutima i nemaju odobrenje središnjih vlasti.
Općina je 2006. prihvatila ponudu tvrtke Heraldic Art za izradu prihvatljivog rješenja grba s prikazom Sv. Mihaela, zastave i počasne gonfalona, no, čini se da postupak usvajanja nije nastavljen.Negoslavci

Negoslavci - Негославци

[Negoslavci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Negoslavci]
Prihvaćena: 22. srpnja 1999.     Odobrena: 4. studenog 1999.
Dizajn: prof. Zdravko Tišljar, akademski slikar i grafičar iz Zagreba, dorada prethodnog prijedloga
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatni/žuti trolisni križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb je u obliku ukrasnog štita. Štit je crvene boje ocrtan crnom linijom. U središtu grba nalazi se trolisni žuti/zlatni križ ocrtan crnom bojom. (T. 2, Prijedlog Odluke, 1999.)
Grb Općine Negoslavci je u obliku ukrasnog štita. Štit je crvene boje ocrtan crnom crtom. U središtu grba nalazi se trolisni žuti/zlatni križ ocrtan crnom bojom. (Čl. 5, Odluka, 1999.)
Grb Općine Negoslavci je u obliku ukrasnog štita crvene boje sa zlatno žutim trolisnim križem u sredini. (Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 8, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je plave boje, u omjeru dužine i širine 2 : 1 m. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen žuto zlatnom trakom. (T. 3, Prijedlog Odluke, 1999.)
Zastava Općine Negoslavci je plave boje, u omjeru dužine i širine 2:1 m. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen žuto zlatnom trakom. (Čl. 8, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Negoslavci je plave boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Zastava je veličine 1:2 metra. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Negoslavci www.negoslavci.hr 23.07.2003.
Statut Općine Negoslavci, 02.07.1997, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/1997, 10.12.1997.
Povijesni grb Općine Negoslavci - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 21.07.1998.
Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Negoslavci, 22.07.1999.
Zahtjev za odobrenje grba i zastave Općine Negoslavci, 03.08.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/98-01/31, URBROJ: 515-02-01/1-99-3, 04.11.1999.
Mišljenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, 04.11.1999.
Odluka o grbu i zastavi Općine Negoslavci, 15.12.1999.
Statut Općine Negoslavci, 18.09.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2001, 22.10.2001.
Statut Općine Negoslavci (pročišćeni tekst), 17.12.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 25/2009, 31.12.2009.

Grb Negoslavaca je u crvenom zlatni trolisni križ. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Općina Negoslavci ustrojena je 1998. godine izdvajanjem iz općine Bogdanovci.Nijemci

[Nijemci] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nijemci]
[Nijemci] [Nijemci]
Prihvaćena: 29. studenog 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Dejan Duraković, akademski kipar iz Osijeka
Opisi grba: Osnovni oblik štita je razdjeljen na dva dijela - plavi i zeleni. U plavom lijevo gore, nalazi se zvijezda šestokraka - zlatne boje. Nasuprot, u desnom gornjem dijelu nalazi se polumjesec - zlatne boje. U zelenom dijelu, nalaze se dva valovita veza - srebrne boje s plavim valovitim rezom unutar srebrne. Na zaobljenom rezu koji razdjeljuje štit na dva dijela, iz zelenog raste tvrdava - srebrne boje s kruništem na vrhu, ozidama [sic!] s otvorenim vratima, puškarnicama i križem iznad vrata. Puškarnice, unutrašnjost vrata i križ su crne boje. Krila vrata su otvorena i u gornjem dijelu zaobljena - smeđe boje. Iz zelenog raste, lijevo od tvrdave konj u propinjanju - crne boje. Štit je obrubljen zlatnom bojom. (Heraldički opis, 1995.)
Grb Općine Nijemci je u obliku štita koji je razdijeljen na dva dijela: plavi i zeleni. U plavom dijelu lijevo gore, nalazi se zvijezda šestokraka - zlatne boje. Nasuprot, u desnom gornjem dijelu nalazi se polumjesec - zlatne boje. U zelenom dijelu nalaze se dva valovita veza - srebrne boje s plavim valovitim rezom unutar srebrne. Na zaobljenom rezu koji razdjeljuje štit na dva dijela, iz zelenog raste tvrđava - srebrne boje s kruništem na vrhu, ozidina [sic!] s otvorenim vratima, puškarnicama i križem iznad vrata. Puškarnice, unutrašnjost vrata i križ su crne boje. Krila vrata su otvorena i u gornjem dijelu zaobljena - smeđe boje. Iz zelenog raste, lijevo od tvrđave, konj u propinjanju - crne boje. Štit je obrubljen zlatnom bojom. (Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 8, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je razdjeljena po vertikali na zelenu i bijelu boju. Štit se nalazi na srednjem dijelu zastave vertikalno. (Heraldički opis, 1995.)
Zastava Općine Nijemci je razdijeljena po vertikali na zelenu i bijelu boju. Štit se nalazi na srednjem dijelu zastave vertikalno. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Nijemci, Vinkovački list, 21.07.1995.
Odluka o izradi grba i zastave općine Nijemci, 29.11.1995.
Heraldički opis grba i zastave Općine Nijemci, Dejan Duraković, 1995.
Izvješće sa 14. sjednice općinskog vijeća općine Nijemci, 29.12.1995.
Statut općine Nijemci, 06.04.1994, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 7/1994, 25.07.1994.
Statut općine Nijemci, 05.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2001, 22.10.2001.
Statut općine Nijemci, 28.01.2006, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 1/2006, 28.01.2006.
Statut Općine Nijemci, 23.06.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/2009, 02.07.2009.
Statut Općine Nijemci, 16.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/2013, 21.03.2013.
Zadruga domaća hrana - Nijemci, http://www.zdh-nijemci.com/o_nama!!!.html 05.06.2007.

Grb Nijemaca je u plavom na zelenom brijegu s dvije zaobljene valovite srebrne grede s valovitom plavom vrpcom u njima, srebrna tvrđava s kruništem, ozidana s crnim puškarinicama i otvorenim vratima, smeđim vratnicama i crnim križem iznad vrata, desno nje propeti crni konj i u zaglavlju zlatni desno šestokraka zvijezda i lijevo polumjesec. Zastava je okomita, uzdužna dvobojnica zelena i bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
U uporabi su zabilježene stolne zastavice istog temeljnog izgleda s zlatnim ispisanim imenom općine u luku iznad grba.Nuštar

[Nuštar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nuštar]
Prihvaćena: oko 1998. ?     Odobrena: Nepoznato.
Opis grba: Grb Općine Nuštar čini: Sveta Ana s djetetom Isusom sjedi na srebrnoj/bijeloj klupi i drži srebrnu/bijelu knjigu u krilu. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine Nuštar je zastava omjera 1:2, plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Nuštar u sredini. (Čl. 6, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Službene stranice Općine Nuštar www.nustar.htnet.hr 18.06.2004.
Author's observation in Nuštar, June 2004.
Općina Nuštar, Portal Općine Nuštar, www.nustar.hr 10.10.2009.
Glasnik Općine Nuštar, br. 98, srpanj 2008.
Statut Općine Nuštar, 29.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 6/1994, 30.06.1994.
Statut Općine Nuštar, 11.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2001, 22.10.2001.
Statut Općine Nuštar, 14.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2009, 31.07.2009.

Grb Nuštra je u plavom štitu sv. Ana drži dijete Isusa s desna, sjedi na srebrnoj klupi i čita iz otvorene srebrne knjige u krilu. Sveta Ana, majka Blažene Djevice Marije, zaštitnica je Nuštra. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Privlaka

Zastava nepoznata. [Privlaka]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u (ograničenoj) uporabi.
Izvori: Natječaj za izbor idejnog rješenja grba i zastave Općine Privlaka, Vinkovački list, 08.05.1998.
Općina Privlaka, opcina-privlaka.hr, 20.12.2010.

Grb koji koristi općina Privlaka je u zlatnom ljevokosa srebrna pruga i preko svega prikaz srebrne crkve crvenog krovišta. Prikazana je lokalna župna crkva Sv. Martina Biskupa, podignuta krajem XVIII. stoljeća.
Općina nije formalno usvojila simbole.

Općina Privlaka ustrojena je 1997. godine izdvajanjem iz dotadašnje općine Otok. Često se nazivu dodaje Privlaka kod Otoka (ili kod Vinkovaca) da bi se razlikovala od Privlake kod Nina (tj. kod Zadra).Stari Jankovci

[Stari Jankovci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Stari Jankovci]
[Stari Jankovci]
U upotrebi: od 2001.
Prihvaćena: 16. prosinca 2003.     Odobrena: 21. studenog 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome dva unakrst položena zlatna/žuta pšenična klasa.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U crvenome dva unakrst položena zlatna/žuta pšenična klasa. (Čl. 4, Odluka, 2003.)
Grb Općine Stari Jankovci je u obliku štita. U crvenom, dva prekrižena klasa žute (zlatne) boje. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2003.)
Zastava Općine Stari Jankovci je pravokutnog oblika, plave boje, dužine 200cm, a širine (visine) 100cm. Grb je smješten u sredini zastave. Dužina grba je 42cm, a širina (visina) grba je 50cm. Grb je udaljen od desnog i lijevog ruba zastave po 79cm, a od gornjeg i donjeg ruba zastave po 25cm. […] Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: "Zanimljive rasprave", Vinkovčaki list, 03.11.1995.
"Prihvaćena izvješća", Vinkovački list, 17.11.1995.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Stari Jankovci, Vinkovački list, 05.01.1996.
"Usvojen zaključni račun", Vinkovački list, 09.02.1996.
Općina Stari Jankovci http://www.bosut.net/jankovci 20.09.2003.
Statut Općine Stari Jankovci, 08.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Općine Stari Jankovci, 22.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/2001, 07.12.2001.
(Odluka o grbu, zastavi i počasnoj zastavi općine Stari Jankovci, 21. 02. 2003. Kl: 026-02/03-01/20, Urbr. 2188-20-01-03-3)
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/0035, URBROJ: 514-09-03-4, 21.11.2003.
Odluka o grbu i zastavi Općine Stari Jankovci, 16. 12. 2003. Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 14/2003, Vinkovci, 23. 12. 2003.
Statut Općine Stari Jankovci, 14.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Stari Jankovci, 25.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/2013, 29.03.2013.
Općina Stari Jankovci, www.o-jankovci.hr, 20.12.2010.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Starih Jankovaca je u crvenom dva unakrst položena zlatna pšenična klasa. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Ovi simboli zamijenili su one usvojene u veljači 2003. godine, koji su uključivali i svečanu zastavu, ali njihovi detalji su nepoznati. Koristi se i svečana zastava koja je blijedo plavi gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto, a srednji je duži, svaki sa zlatnom kićankom na vrhu. U sredini je grb nadvišen imenom općine u tri reda, a ispod njega su grančice hrasta i lipe.Stari Mikanovci

[Stari Mikanovci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Stari Mikanovci]
[Stari Mikanovci]
Prihvaćena: 24. travnja 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant Marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenom tlu zlatna/žuta dvodijelna posuda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Stari Mikanovci je zlatna/žuta dvodijelna posuda u plavome na zelenom tlu. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine je zlatna/žuta dvodijelna posuda u plavome na zelenom tlu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Stari Mikanovci je plave boje s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2 (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je plave boje s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: M. Pavković: "Natječaj za grb i zastavu", Vinkovački list, 01.10.1993.
"Naše riči", Vinkovački list, 09.01.1998.
"Proračun za 2006. najuspješniji unazad četrnaest godina", Vinkovački list, 27.04.2007.
Općina Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr, 25.08.2008.
Statut Općine Stari Mikanovci, 07.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Općine Stari Mikanovci, 30.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/2001, 07.12.2001.
Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Stari Mikanovci, 24.04.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/84, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statut Općine Stari Mikanovci, 13.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 25/2009, 31.12.2009.
Statut Općine Stari Mikanovci, 05.09.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/2013, 10.09.2013.

Grb Starih Mikanovaca je u plavom zlatna dvostruka posuda na zelenom brdu. Prikazana je dvojdjelna posuda vučedolske kulture (3000. - 2300. p. n. e.) koja je nađena na mikanovačkoj gradini. Zastava je plava sa bijelo obrubljenim grbom u sredini. Koristi se stolna zastavica svijetlo plave boje obrubljena bijelim koja završava trokutasto, u sredini je bijelo obrubljeni grb, iznad žutim ispisan naziv općine, a ispod grančica hrasta i snop žita.
Drugačiji izgled grba usvojen je 1998. dizajnera Martina Jakšića, ali izgled nije objavljen, a rješenje su odbile središnje vlasti.Štitar

[Štitar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Štitar]
[Štitar]
Prihvaćena: 12. studenog 2007.     Odobrena: 16. lipnja 2008.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka, prema ideji Marka Bikića, načelnika općine
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome na crvenom štitu stoji smeđi sokol zlatno/žuto naoružan.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: […] u trokutastom – srcolikom štitu, u srebrnom bijelom polju, smeđi sokol, zlatno naoružan, udesno drži crveni štit. (Čl. I, Odluka, 2007.)
U srebrnome/bijelome na crvenom štitu stoji smeđi sokol zlatno/žuto naoružan. (Čl. II, Statutarna odluka, 2008; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. II; Odluka, 2007.)
Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. III, Statutarna odluka, 2008; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Privremeni statut Općine Štitar, 08.12.2006, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 19/2006, 28.12.2006.
Odluka (o opisu grba i zastave Općine Štitar), 12.11,2007, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 16/2007, 20. prosinca 2007.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Štitar, 20.12.2007, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 17/2007, 21. prosinca 2007.
Statut Općine Štitar, 22.02.2008, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 6/2008, 10.04.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/5, URBROJ: 515-10/06-08-4, 16.06.2008.
Statutrana odluka (o opisu grba i zastave), 30.09.2008, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 17/2008, 20.10.2008., str. 100
Statut Općine Štitar, 23.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 14/2009, 24.09.2009.
Statut Općine Štitar, 04.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/2013, 15.03.2013.

Grb Štitara je u trokutastom – srcolikom štitu u srebrnom bijelom polju, smeđi sokol, zlatno naoružan, [gleda] udesno, drži crveni štit. Štit u grbu simbolizira ime mjesta Štitar. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama, obrubljen žuto, u sredini grb nadvišen imenom općine u luku i liniji i ispod zlatna grančica hrasta i snop žita.

Općina Štitar ustrojena je 2006. godine izdvajanjem iz grada Županje.Tompojevci

[Tompojevci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tompojevci]
[Tompojevci]
Prihvaćena: 13. rujna 2022.     Odobrena: 11. srpnja 2022.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka, prema ideji Marka Bikića, načelnika općine
Odobreni blazon grba: U srebrnom/bijelom polju iz podnožja štita izrasta 5 stabljika rogoza.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 svijetlo plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine Tompojevci: u poluokruglom štitu, u bijelom-srebrnom iz dna štita izrastaju rogozi (5), prirodno. (Čl. 8, Odluka, 2022.)
Opis zastave: Opis Zastave Općine Tompojevci: zastava je jednobojna, svijetlo plave boje, omjera dužine i širine 2 : 1, sa grbom općine u sredini na sjecištu dijagonala, grb je obrubljen zlatnim – žutim rubom, omjer visine grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 11, Odluka, 2022.)
Izvori: Statut Općine Tompojevci, 15.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Općine Tompojevci, 05.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2001, 22.10.2001.
Statut Općine Tompojevci, 13.10.2005, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/2005, 14.12.2005.
Statut Općine Tompojevci, 19.01.2006, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 1/2006, 28.01.2006.
Statut Općine Tompojevci, 08.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Tompojevci, 26.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/2013, 29.03.2013.
"Obavijest" (natječaj za grb i zastavu), Vinkovački list, 24.02.1995.
Glasnik TNTL (Tovarnik-Nijemci-Tompojevci-Lovas), br. 1, 2007. www.tntl.hr
Općina Tompojevci, www.opcina-tompojevci.hr, 26.12.2007.
Javni poziv za predlaganje idejnog rješenja grba i zastave Općine Tompojevci, 28.02.2020, www.opcina-tompojevci.hr, 12.01.2021.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-04/22-01/01, URBROJ: 514-22/02-22-04, 11.07.2022.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Tompojevci, 13.09.2022, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 19/2022, 13.09.2022.

Grb Tompojevaca je u srebrnome izrasta pet stabljika rogoza. Zastava je svjetloplava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svjetloplavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad njega i ukrštenim stabljikama pšenice i hrastove grančice ispod.


Tompojevci, oko 1994. – 2022.

[Tompojevci, oko 1994. – 2022.] [Tompojevci, oko 1994. – 2022.]
[Tompojevci, oko 1994. – 2022.]


Prihvaćena: ?
Izvori: "Obavijest" (natječaj za grb i zastavu), Vinkovački list, 24.02.1995.
Glasnik TNTL (Tovarnik-Nijemci-Tompojevci-Lovas), br. 1, 2007. www.tntl.hr
Općina Tompojevci, www.opcina-tompojevci.hr, 26.12.2007.

Općina Tompojevci koristila je dva dizajna grba - nijedan nije formalno usvojen - u zelenom na plavom valovitom gredom odvojeno smeđe podnožje preko svega zlatni klas žita praćen s dva zlatna hrastova lista i u zlatnom plava kosa valovita greda preko svega crno slovo T između zlatnog klasa žita i zeleno obrubljenog drveta te smeđeg podnožja. Ovaj posljednji rabio se u sredini blijedo zelene okomite stolne zastavice s imenom općine ispisanim u dva reda uz dno.Tordinci

[Tordinci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tordinci]
Prihvaćena: 10. svibnja 1996.     Odobrena: 18. listopada 1996.
Odobreni blazon grba: Na crvenom srebrni/bijeli T-križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Prema nacrtu i opisu, grb je u obliku štita. Na crvenoj podlozi u sredini nalazi se srebrni križ. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Grb Općine Tordinci je u obliku štita. U crvenom polju, nalazi se križ srebrne (bijele) boje. (Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 8, Statut, 2005; Čl. 10, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine je pravokutnog oblika, plave boje, dužine 200 cm, širine (visine) 100 cm. Grb Općiine smješten je u sredini. Dužina grba je 42 cm, a širina (visina) grba je 50 cm. Grb je udaljen od desnog i lijevog ruba zastave po 79 cm., a od gornjeg i donjeg ruba zastave po 25 cm. (Čl. 10, Odluka, 1996.)
Zastava Općine Tordinci je pravokutnog oblika, plave boje, dužine 200 cm, širine 100 cm. U sredini zastave smješten je grb Općine Tordinci. Dužina Grba je 42 cm, a širina (visina) grba je 50 cm. Grb je udaljen od desnog i lijevog ruba zastave po 79 cm, a od gornjeg i donjeg ruba zastave po 25 cm. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2005; Čl. 11, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Tordinci http://www.bosut.net/tordinci 22.09.2003.
Statut Općine Tordinci, 03.11.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 10/1994, 30.12.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Tordinci i načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 10.05.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/38, URBROJ: 515-04-03/1-96-2, 18.10.1996.
Statut Općine Tordinci, 14.09.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2001, 22.10.2001.
Statut Općine Tordinci, 10.06.2005, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 8/2005, 23.06.2005.
Statut Općine Tordinci, 02.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Tordinci, 09.10.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 20/2013, 15.11.2013.

Grb Tordinaca je u crvenom srebrno zaglavlje i kolac. Zastava je plava s grbom u sredini. Tau križ (opisan neprecizno u općinskim dokumentima jednostavno samo kao križ) u grbu je prvo slovo imena općine.Tovarnik

[Tovarnik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tovarnik]
Prihvaćena: grb: 21.01.1994.; zastava: oko 1998.?     Odobrena: Nepoznato.
Opisi grba: Grb općine je oblika štita. Osnova grba općine je modri štit, lemeš, zublje, kosa i pšenične vlati. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Grb općine Tovarnik je povjesni grb naselja Tovamik. Grb općine Tovamik čini modri štit, lemeš, zublje, kosa i pšenične vlati, koja su obilježja naselja Tovamik i Ilača. (Čl. 9, Statut, 2001.)
Grb Općine Tovarnik je povijesni grb naselja Tovarnik. Grb Općine Tovarnik čini modri štit, lemeš, zublje, kosa i pšenične vlati. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Tovarnik je pravokutnog oblika, sa četiri jednaka zlatno-žuta i tri bijela polja, naizmjenično vodoravno raspoređena s početnim zlatno-žutim poljem. U sredini zastave je grb općine Tovamik. (Čl. 10, Statut, 2001.)
Zastava Općine Tovarnik je pravokutnog oblika, sa četiri jednaka zlatno-žuta i tri bijela polja, naizmjenično raspoređena sa početnim zlatno-žutim poljem. U sredini zastave je grb općine Tovarnik. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Tovarnik http://www.opcina-tovarnik.hr 23.07.2003
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, 16.12.1993.
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, 21.01.1994.
Zastava Općine Tovarnik, prilog Zapisniku sa 4. sjednice Općinskog vijeća, 21.01.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Tovarnik, 21.01.1994.
Statut Općine Tovarnik, 08.04.1994. Službeni vjesnik Županije vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Općine Tovarnik, 12.10.2001. Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 14/2001, 20.11.2001.
Statut Općine Tovarnik, 14.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Tovarnik, 20.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/2013, 21.03.2013.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1939.

Grb općine Tovarnik je u plavom štitu srebrni lemeš ispred ukrštenih crnih grablji i kose srebrne oštrice i dva u dnu ukrštena žitna klasa ili kako piše u Statutu "modri štit, lemeš, zublje, kosa i pšenične vlati, koja su obilježja naselja Tovarnik i Ilača". Grb se temelji na povijesnom grbu Tovanika, prema pečatu iz 1860., a obojenom prikazu Laszowskog. Zastava je vodoravno podijeljena na sedam zlatno-bijelih pruga s grbom općine u sredini. Status ovih simbola (odobrenje Ministarstva uprave) nije poznat.


Tovarnik, 1994.

[Tovarnik, 1994.] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 21. siječnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Komisija (Ante Drmić, Antun Vrančić, Robert Bruner) prema povijesnom uzorku
Opis grba: Grb općine Tovarnik povijesni je grb Tovarnika iz 1860. godine i ima slijedeći izgled: U modrom štitu nalazi se lemeš na ukriž položenim zubljama i kosom. S obje strane nalaze se zlatne pšenične vlati. Svi elementi u štitu simboliziraju način života kao i plodno tlo od kojega i na kojemu se živi. Dimenzije grba su 50×50 cm.
Opis zastave: Zastava općine Tovarnik sastoji se iz tri horizmntalno poredana polja i dvije boje, bijele i zlatnožute. Gornje i donje polje je bijele boje i svako zauzima 1/4 širine zastave. Središnje polje je zlatnožute boje i zauzima 1/2 širine zastave. Dimenzije zastave su 200×100 cm. U središnjem polju smješten je grb općine Tovarnik. Po horizontali je udaljen od rubova zastave 75 cm, a po vertikali od rubova zastave 25 cm.
Izvori: Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, 16.12.1993.
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, 21.01.1994.
Zastava Općine Tovarnik, prilog Zapisniku sa 4. sjednice Općinskog vijeća, 21.01.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Tovarnik, 21.01.1994.

Općina je usvojila svoj povijesni grb prema prikazu Laszowskog, a tada je usvojena i zastava s tri pruge, bijelo-žuto-bijelo, središnja dvostruke širine od svake o rubnih pruga, te s grbom u sredini. Opis zastave nije potom uključen u Statut 1994. gdoine, a kada je konačno uključen u Statut iz 2001. godine, opis je promijenjen u sedmoprugu zastavu. S obzirom da je općina djelovala u prvoj polovici 90-ih u izbjeglištu, dokumentacija je djelomična, te je moguće da je odluka o promjeni zastave donesena u međuvremenu.Trpinja

Trpinja - Трпиња

[Trpinja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Trpinja]
Prihvaćena: 9. srpnja 1999.     Odobrena: 28. listopada 1999.
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome zeleni trolist.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Trpinja je u obliku štita žute (zlatne) boje u kojem se nalaze dolje u sredini zelena djetelina sa tri lista, obrubljena crnom bojom. (Čl. 7, Odluka, 1999.)
Grb Općine Trpinja je u obliku štita žute (zlatne) boje u kojem se nalaze dolje u sredini zelena djetelina sa tri lista, obrubljena crnom bojom. (Čl. 12, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Trpinja je jednobojne plave boje sa grbom općine u sredini zastave, u sjecištu dijagonala. Dimenzija zastave je omjera dužine i širine 2:1, visina grba na zastavi je 2/3 širine zastave. (Čl. 10, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Trpinja je jednobojne plave boje s grbom Općine u sredini zastave, u sjecištu dijagonala. Dimenzije zastave je omjera dužine i širine 2:1, visina grba na zastavi je 2/3 širine zastave. (Čl. 13, Statut, 2002; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Trpinja http://www.trpinja.hr/ 16.12.2000.
Statut Općine Trpinja, 25.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 8/1994, 24.11.1994.
Statut Općine Trpinja, 06.07.1997, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/1997, 10.12.1997.
Odluka o grbu i zastavi općine Trpinja, 09.07.1999, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 7/1999, 02.09.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/249, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 28.10.1999.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi općine Trpinja, 15.12.1999.
Statut Općine Trpinja, 15.11.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/2002, 02.05.2002.
Statut Općine Trpinja, 07.09.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/2009, 13.10.2009.
Statut Općine Trpinja, 27.06.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2013, 01.07.2013.

Grb Trpinje je u zlatnom štitu zelena trolista djetelina. Zastava je plava s grbom u sredini.Vođinci

[Vođinci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vođinci]
[Vođinci] [Vođinci]
Prihvaćena: ?     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatni/žuti plug.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Vođinci je četvrtastom štitu u crvenom, zlatno/žuti plug udesno. (Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava Općine Vođinci je jednobojna, plave boje. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnožutom trakom. (Čl. 8, Statut, 2009.)
Zastava Općine Vođinci je jednobojna, plave boje. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Vođinci, 18.06.1997, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/1997, 10.02.1997.
Statut Općine Vođinci, 19.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/2001, 07.12.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/70, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statut Općine Vođinci, 29.07.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 15/2009, 13.10.2009.
Statut Općine Vođinci, 16.07.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11a/2013, 16.07.2013.
Općina Vođinci, vodjinci.hr, 20.12.2010.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Vođinaca je u crvenom zlatni plug. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon s tri trokutasti završavajuća repa i zlatnim resama na dnu, s grbom u sredini, imenom općine u luku i u redu iznad te ornamentima hrasta u repovima. Stolne zastavice su pojednostavljenog oblika svečane - okomite trokutastog kraja s grbom u sredini, imenom općine iznad i ukrštenim hrastovim grančicama ispod.

Općina Vođinci ustrojena je 1997. godine izdvajanjem iz općine Stari Mikanovci.Vrbanja

[Vrbanja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vrbanja]
[Vrbanja]
Prihvaćena: 29. ožujka 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome iz podnožja štita izrastaju četiri zlatna/žuta klasa pšenice koje nadvisuje zlatni/žuti žir s dva lista.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb je u četvrtastom štitu, u zelenom polju, u glavi žuto-zlatno hrastovo lišće i žir, dolje četiri žuta-zlatna klasa pšenice. (Čl. 2, Odluka, 2007.)
Grb Općine Vrbanja je u četvrtastom štitu, u zelenom polju, u glavi žuto-zlatno hrastovo lišće i žir, dolje četiri zlatna klasa pšenice. (Čl. 2, Statutarna odluka o opisu i uporabi, 2007.)
Grb Općine Vrbanja je u četvrtastom štitu, u zelenom polju, u glavi žuto-zlatno hrastovo lišće i žir, dolje četiri-zlatna klasa pšenice. (Čl. 2, Statutarna odluka o izmjenama i dopunama, 2007; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna bijele boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 2, Odluka, 2007.)
Zastava je bijele boje, dimenzija, omjera dužine 2:1, u skladu sa zakonskom [sic!] odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 4, Statutarna odluka o opisu i uporabi, 2007.)
Zastava je bijele boje, dimenzija, omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 2, Statutarna odluka o izmjenama i dopunama, 2007; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Vrbanja, 14.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Općine Vrbanja, 05.12.1997, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/1997, 10.12.1997.
Statut Općine Vrbanja (pročišćeni tekst), 10.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2001, 15.10.2001.
Povijesni grb Općine Vrbanja - Podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 22.02.2007.
Likovno rješenje grba i zastave Općine Vrbanja, Heraldic Art, b. d. [2007.]
Odluka o grbu i zastavi Općine Vrbanja, 29.03.2007.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbanja, 19.06.2007, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 7/2007, 19.06.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/31, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Vrbanja, 10.10.2007.
Statut Općine Vrbanja, 31.08.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 17/2009, 16.11.2009.
Statut Općine Vrbanja, 28.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/2013, 29.03.2013.
Službena stranica Općine Vrbanja, www.opcina-vrbanja.hr, 20.12.2010.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Vrbanje je u četvrtastom štitu, u zelenom polju, u glavi žuto-zlatno hrastovo lišće i žir, dolje četiri-zlatna klasa pšenice. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava bijeli je gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicom hrasta i snopom žita ispod.[Prethodna stranica: Vukovarsko-srijemska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Vukovar and Srijem County - Communities][Slijedeća stranica: Splitsko-dalmatinska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.