[Prethodna stranica: Karlovačka županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Varazdin County][Slijedeća stranica: Varaždinska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 16. prosinca 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Varaždinske županije.

Varaždinska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Varaždinska županija

Sjedište: Varaždin

[Varaždinska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Varaždinska županija]
[Varaždinska županija]
Prihvaćena: 21. lipnja 1995.     Odobrena: 18. srpnja 1995. (P)
Dizajn: Zdenko Balog i Krešimir Ferinac, prema povijesnom grbu i zastavi
Odobreni blazon grba: U četvorenome štitu gore desno na crvenome zlatni jednoglavi raskriljeni orao s krunom na glavi; gore lijevo i dolje desno na plavome između dviju valovitih srebrnih/bijelih greda dvije zlatne/žute šesterokrake zvijezde; dolje lijevo na crvenome srebrna/bijela utvrda s kulom; u srcu mali zlatni štit sa zelenim trobrijegom iz kojega izrasta smeđi kotač, a iz njega izrasta jelen prirodne boje.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 s pet jednako širokih polja naizmejnce crveno bijele boje sa grbom Županije do koplja.
Opisi grba: Grb Županije Varaždinske je povijesni grb Županije podijeljen Grbovnicom od Carice Marije Terezije 1763. godine, oslobođen neobaveznih dijelova (krune i plašta). Opis grba: Na rasčetvorenom poluokruglom štitu - u gornjem desnom polju na crvenom zlatni, jednoglavi raskriljeni orao s krunom na glavi; - u gornjem lijevom i donjem desnom polju na plavom između dviju valovitih srebrnih greda, dvije zlatne šesterokrake zvijezde; - u donjem lijevom polju na crvenom kameni zid srebrne boje sa zatvorenim smeđim vratima iznad kojih se uzdiže kula s kruhištem i dva prozora, - u srcu štita mali zlatni štit sa zelenim trobrijegom na dnu iz kojeg izrasta smeđi kotač iz kojeg se izdiže jelen prirodne boje. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Županija je preuzela povijesni grb Županije podjeljen Grbovnicom od carice Marije Terezije 1763. godine. Opis grba: Na rasčetvorenom poluokruglom štitu - u gornjem desnom polju crveni zlatni, jednoglavi, raskriljeni orao s krunom na glavi; - u gornjem lijevom i donjem desnom polju na plavom između dviju valovitih srebrnih greda, dvije zlatne šesterokrake zvijezde; - u donjem lijevom polju na crvenom kameni zid srebrne boje sa zatvorenim smeđim vratima iznad kojih se uzdiže kula s kruništem i dva prozora; - u srcu štita mali zlatni štit sa zelenim trobrijegom na dnu iz kojeg izrasta smeđi kotač iz kojeg se izdiže jelen prirodne boje. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2006.)
Županija je preuzela povijesni grb Županije dodijeljen Grbovnicom od carice Marije Terezije 1763. godine. Opis grba: Na raščetvorenom poluokruglom štitu: - u gornjem desnom polju crveni zlatni, jednoglavi, raskriljeni orao s krunom na glavi; - u gornjem lijevom i donjem desnom polju na plavom između dviju valovitih srebrnih greda, dvije zlatne šesterokrake zvijezde; - u donjem lijevom polju na crvenom kameni zid srebrne boje sa zatvorenim smeđim vratima iznad kojih se uzdiže kula s kruništem i dva prozora; - u srcu štita mali zlatni štit sa zelenim trobrijegom na dnu iz kojeg izrasta smeđi kotač iz kojeg se izdiže jelen prirodne boje. (Čl. 19, Statut, 2009; Čl. 19, Statut, 2011; Čl. 19, Statut, 2013; Čl. 22, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Županije Varaždinske je pravokutnog oblika postavljena tako da se visina i širina odnose 1:2. Polja zastave podijeljena su na pet jednakih horizontalnih greda raspoređenih redom: crvena-bijela-crvena-bijela-crvena. Na zastavi je smješten grb Županije i to na lijevoj polovini zastave, tako da je os grba od koplja zastave udaljena 0,6 visine zastave, a od kraja zastave 1,4 visine zastave, do koplja. Veličina grba je takva da neznatnim dijelom pokriva gornju crvenu gredu, a nešto više donju crvenu gredu. (Čl. 4, Odluka, 1995.)
Zastava Županije Varaždinske je pravokutnog oblika postavljena tako da se visina i širina odnose 1:2. Polja zastave podijeljena su na pet jednakih horizontalnih greda raspoređenih redom: crvena-bijela-crvena-bijela-crvena. Na zastavi je srmešten grb Županije, i to na lijevoj polovici lica zastave, odnosno desnoj polovici naličja zastave, tako da je os grba od koplja zastave udaljena 0,6 visine zastave, a od kraja zastave 1,4 visine zastave, do koplja. Veličina grba je takva da neznatnim dijelom pokriva gornju crvenu gredu, a nešto više donju crvenu gredu. (Čl. 1, Odluka o izmjeni, 1995.)
Lik Majke Božje s Isusom koji je istaknut na jednoj strani lica povijesne zastave Županije Varaždinske iz 1778. godine, a koja se čuva u Gradskom muzeju Varaždin, na simboličan način će izražavati zaštitnicu Županije. Primjerak zastave iz stavka 1. ovog članka, izrađen prema izvorniku, bit će izložen u Uredu župana … (Čl. 2, Odluka, 1996.)
Zastava Varaždinske županije je pravokutnog oblika postavljena tako da se visina i širina odnose 1:2. Polja zastave podijeljena su na pet jednakih horizontalnih greda raspoređenih redom: crvena - bijela - crvena - bijela - crvena. Na zastavi je smješten grb Županije i to na lijevoj polovini zastave tako da je os grba od koplja zastave udaljena 0,6 visine zastave, a od kraja zastave 1,4 visine zastave, do koplja. Veličina grba je takva da neznatnim dijelom pokriva gornju crvenu gredu. (Čl. 10, Statut, 2001; Čl. 10, Statut, 2006; Čl. 20, Statut, 2009; Čl. 20, Statut, 2011; Čl. 20, Statut, 2013; Čl. 23, Statut, 2018.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Županije Varaždinske, 14.04.1993, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 1/1993, 28.06.1993.
"Prolazne ocjene dužnosnicima", Varaždinske vijesti, 07.07.1993, str. 4.
Zdenko Balog: "O grbu Varaždinske županije", Varaždinske vijesti, 29.09.1993, str. 2.
"Za povijesni grb i zastavu", Varaždinske vijesti, 22.12.1993, str. 3.
"Tko koga tjera na 'šumsko razmišljanje'?!", Varaždinske vijesti, 20.04.1994, str. 27.
Antun Klarić: "Natječaj za novo rješenje", Varaždinske vijesti, 09.11.1994, str. 5.
"Znamen povijesnog identiteta", Varaždinske vijesti, 23.11.1994, str. 2.
"Korijeni hrvatske državnosti", Varaždinske vijesti, 07.12.1994, str. 2.
"ZA povijesni grb", Varaždinske vijesti, 21.12.1994, str. 2.
Statut Županije Varaždinske, 18.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 2/1994, 25.03.1994.
"Profesionalizam umjesto voluntarizma", Varaždinske vijesti, 04.01.1995, str. 2.
Program rada Skupštine Županije Varaždinske za 1995. godinu, 22.02.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 3/1995, 27.02.1995.
"I dalje bez grba i zastave", Varaždinske vijesti, 05.04.1995, str. 8.
"Naputak približio povijesna rješenja", Varaždinske vijesti, 10.05.1995, str. 8.
"Ipak povijesni grb i zastava?", Varaždinske vijesti, 07.06.1995, str. 5.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Županije Varaždinske, 21.06.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 10/1995, 22.06.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/53, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 18.07.1995.
"Svjedočanstva hrvatske povijesti", Varaždinske vijesti, 26.07.1995, str. 9.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Županije Varaždinske, 29.09.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 15/1995, 30.09.1995.
Odluka o proglašenju Majke Božje s Isusom zaštitnicom Županije Varaždinske, 18.07.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 13/1996, 19.07.1996.
Odluka o utemeljenju Knjige instalacija Varaždinske županije, 16.07.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/1997, 17.07.1997.
Odluka o utemeljenju Knjige instalacija Varaždinske županije, 16.07.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/1997, 04.08.1997.
Statut Varaždinske županije (pročišćeni tekst), 07.05.1999, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/1999, 08.05.1999.
Statut Varaždinske županije, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2001, 10.10.2001.
Statut Varaždinske županije (pročišćeni tekst), 21.04.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 10/2006, 26.04.2006.
Statut Varaždinske županije, 02.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 15/2009, 02.07.2009.
Statut Varaždinske županije (pročišćeni tekst), 14.02.2011, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 3/2011, 14.02.2011.
Statut Varaždinske županije (pročišćeni tekst), 02.09.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 46/2013, 03.09.2013.
Statut Varaždinske županije, 15.02.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 14/2018, 16.02.2018.
Varaždinska županija, Subregije Ivanec Ludbreg Varaždin Novi Marof, Garestin d.o.o Varaždin 1995. pp. 6-7.
Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 02.12.2002.
Magdalena Lončarić: "1848. godina u Varaždinu", Gradski muzej Varaždin, web izložba, 2008, www.gmv.hr, 10.12.2009.
Magdalena Lončarić: "Zastave Županije Varaždinske u Gradskom muzeju Varaždin" in Muzejski Vjesnik, Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske, Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske, br. 16/1993, pp. 84-84.

Grb Varaždinske županije je raščetvoren, 1. na crvenom zlatni okrunjeni orao raširenih krila gleda na desno; 2. i 3. u plavom između dviju valovitih srebrnih greda dvije zlatne šestokrake zvijezde; 4. u crvenom izrastaju srebrne zidine s kulom i zatvorenim drvenim vratima; štitić u zlatnom iz zelenog trobrijega izrasta smeđi kotač, a iz njega izrasta jelen prirodne boje.
To je obiteljski grba Erdödyjevih koji su dobili nasljednu čast župana Varaždinskih u XVII. stoljeću, i čiji je grb podijelila za županijski grb 1763. godine carica Marija Terezija.
Zastava je pet crveno-bijelih pruga, na koji je dodan županijski grb uz koplje. To je osuvremenjena inačica povijesne zastave županije iz 1778. Replika te povijesne zastave (ponešto promijenjena) koristi se kao svečana zastava (usvojena 18. srpnja 1997.), na kojoj je umjesto grba prikazana ikona zaštitnice županije, Majke Božje s Isusom, kakva se nalazi na reversu originalne zastave. Za razliku od originala koji je uobičajena zastava pričvršćena na koplje, ova je okomiti gonfalon obrubljen zlatnim resama i s dvije kićanke na slobodnim uglovima. Opremljena je s tamno crvenom vrpcom.


Varaždinska županija, prijedlozi iz 1995.

[Varaždinska županija, prijedlozi iz 1995.] (1) [Prijedlog] 1:2
[Varaždinska županija, prijedlozi iz 1995.] (2) [Prijedlog] 1:2
Dizajn: E. i T. Goluban (prvonagrađeni); Ivica Kruhoberec i Nenad Crnko (drugonagrađeni)
Izvori: Materials sent for the competition held in 1995 and vartiations after the competition requested from the County council.
"Naputak približio povijesna rješenja", Varaždinske vijesti, 10.05.1995, str. 8.
Information by Nenad Crnko. June 2002.

Informacije ljubazno pružio: Edita i Tomislav Golban

Natječaj za grb i zastavu županije održan je 1995. godine. Dodijeljene su dvije nagrade, Golubanovima prva nagrada za prijedlog zastave, te Kruhobercu i Crnku druga za prijedlog grba. Njih je nakon natječaja pozvalo županijsko povjerenstvo da naprave zajednički prijedlog koji bi kombinirao nagrađene elemente. Prihvaćajući sugestije Ministarstva uprave, na kraju je prihvaćeno rješenje koje je zapravo samo modernizacija povijesnog grba i tradicionalne zastave.[Prethodna stranica: Karlovačka županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Varazdin County][Slijedeća stranica: Varaždinska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.