[Prethodna stranica: Varaždinska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Varazdin County - Cities][Slijedeća stranica: Varaždinska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 16. rujna 2000.
Posljednja promjena: 16. prosinca 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Varaždinske županije.

Varaždinska županija - gradovi


  1. Varaždin
  2. Ivanec
  3. Lepoglava
  4. Ludbreg
  5. Novi Marof
  6. Varaždinske Toplice

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Neke općine su 1997. godine administrativnom reformom dobile status grada, do 1997. Varaždin je bio jedini grad u županiji.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Varaždin

[Varaždin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Varaždin]
U upotrebi: od XIX. stoljeća
Prihvaćena: 15. svibnja 1991.     Odobrena: 26. studenog 1993. [P]
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Varaždina je povijesni varaždinski grb prikazan na povlastici koju je Varaždincima podijelio kralj Matija Korvin. Opis grba: Unutar četvrtastog vitičastog okvira zelene boje je manji crveno obojeni četverokut sa zlatno obojenim viticama unutar kojeg je upisana kružna traka s natpisom: SIGILLVM MAIVS CIVITATIS WARASDIENSIS. Unutar natpisne trake je na dijelom zelenoj, dijelom plavoj vitičastoj podlozi poprsje anđela zelene kose i crvenih krila odjevenog u smeđu odjeću. Anđeo rukama pridržava polukružno završeni štit na kojem su četiri crvene i četiri srebrne vodoravne grede. Na sredini štita je četvrtasta kula s ulaznim vratima i prozorima i četiri manje kulice na vrhu, te plavo obojenim visokim šiljatim krovom na kojem je zlatni križ. Na trećoj crveno obojenoj gredi je s desne strane kule šestokračna zvijezda, a s lijeve polumjesec zlatne boje.]*
Odobreni opis zastave: [Zastava Grada Varaždina sastoji se od pet crveno-bijelih vodoravnih pruga, time da je prva crvena pruga. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.]*
Opisi grba: Grb grada Varaždina je povijesni varaždinski grb prikazan na povlastici koju je varaždincima podijelio kralj Matija Korvin. Opis grba: Unutar četvrtastog vitičastog okvira zelene boje je manji crveno obojeni četverokut sa zlatno obojenim viticama unutar kojeg je upisana kružna traka s natpisom: SIGILLVM MAIVS CIVITATIS WARASDIENSIS. Unutar natpisne trake je na dijelom zelenoj, dijelom plavoj vitičastoj podlozi poprsje anđela zlatne kose i crvenih krila odjevenog u smeđu odjeću: Anđeo rukama pridržava polukružno završeni štit na kojem su četiri crvene i četir srebrne vodoravne grede. Na sredini štita je četvrtasta kula s ulaznim vratima i prozorima i četiri manje kulice na vrhu, te plavo obojenim visokim šiljatim krovom na kojem je zlatni križ. Na trećoj crveno obojenoj gredi je s desne strane kule šestokračna zvijezda, a s lijeve polumjesec zlatne boje. (Čl. 8, Odluka, 1991.)
Grb Grada Varaždina je povijesni varaždinski grb prikazan na povlastici koju je Varaždincima podijelio kralj Matija Korvin. Opis grba: Unutar četvrtastog vitičastog okvira zelene boje je manji crveno obojeni četverokut sa zlatno-oker obojenim viticama unutar kojeg je upisana kružna traka s natpisom: SIGILLVM MAIVS CIVITATIS WARASDIENSIS. Unutar natpisne trake je na dijelom zelenoj, dijelom plavoj vitičastoj podlozi poprsje anđela zlatno-oker kose i crvenih krila odjevenog u smeđu odjeću: Anđeo rukama pridržava polukružno završni štit na kojem su četiri crvene i četiri srebrne vodoravne grede. Na sredini štita je četvrtasta kula s ulaznim vratima i prozorima i četiri manje kulice na vrhu, te sivoplavo obojenim visokim šiljatim krovom na kojem je zlatno-oker križ. Na trećoj crveno obojenoj gredi je s desne strane kule šestokračna zvijezda, a s lijeve polumjesec žute boje. (Čl. 8, Odluka, 1995.)
Grb Grada Varaždina je povijesni varaždinski grb prikazan na povlastici koju je Varaždincima dodijelio kralj Matija Korvin. Unutar četvrtastog vitičastog okvira zelene boje je manji crveno obojeni četverokut sa zlatno-oker obojenim viticama unutar koje je upisana kružna traka s natpisom: SIGILLVM MAIVS CIVITATIS WARASDIENSIS. Unutar natpisne trake je na dijelom zelenoj, dijelom plavoj vitičastoj podlozi poprsje anđela zlatno-oker kose i crvenih krila odjevenog u smeđu odjeću. Anđeo rukama pridržava polukružno završni štit na kojem su četiri crvene i četiri bijele vodoravne grede. Na sredini štita je četvrtasta kula s ulaznim vratima i prozorima i četiri manje kulice na vrhu, te sivoplavo obojenim visokim šiljatim krovom na kojem je zlatno-oker križ. Na trećoj crveno obojenoj gredi je s desne strane kule šestokračna zvijezda, a s lijeve polumjesec žute boje.(Čl. 6, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2014.)
Grb Grada Varaždina je povijesni varaždinski grb prikazan na povlastici iz 1464. godine koju je Varaždincima dodijelio kralj Matija Korvin. Unutar četvrtastog vitičastog okvira zelene boje je manji crveno obojeni četverokut sa zlatno-oker obojenim viticama unutar kojeg je upisana kružna traka s natpisom: SIGILLVM MAIVS CIVITATIS WARASDIENSIS. Unutar natpisne trake je na dijelom zelenoj, dijelom plavoj vitičastoj podlozi poprsje anđela zlatno-oker kose i crvenih krila odjevenog u smeđu odjeću. Anđeo rukama pridržava polukružno završni štit na kojem su četiri crvene i četiri bijele vodoravne grede. Na sredini štita je četvrtasta kula s ulaznim vratima i prozorima i četiri manje kulice na vrhu te sivoplavo obojenim visokim šiljatim krovom na kojem je zlatno-oker križ. Na trećoj crveno obojenoj gredi je s desne strane kule šestokračna zvijezda, a s lijeve polumjesec žute boje. (Čl. 8, Odluka, 2013.)
Grb Grada Varaždina je povijesni varaždinski grb prikazan na povlastici koju je Varaždincima dodijelio kralj Matija Korvin. U službene svrhe koristi se kompjuterski obrađen povijesni grb. Unutar četvrtastog vitičastog okvira zelene boje je manji crveno obojeni četverokut sa zlatno-oker obojenim viticama unutar koje je upisana kružna traka s natpisom: SIGILLVM MAIVS CIVITATIS WARASDIENSIS. Unutar natpisne trake je na dijelom zelenoj, dijelom plavoj vitičastoj podlozi poprsje anđela zlatno-oker kose i crvenih krila odjevenog u smeđu odjeću. Anđeo rukama pridržava polukružno završni štit na kojem su četiri crvene i četiri bijele vodoravne grede. Na sredini štita je četvrtasta kula s ulaznim vratima i prozorima i četiri manje kulice na vrhu, te sivoplavo obojenim visokim šiljatim krovom na kojem je zlatno-oker križ. Na trećoj crveno obojenoj gredi je s desne strane kule šestokračna zvijezda, a s lijeve polumjesec žute boje. (Čl. 7, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava grada Varaždina sastoji se od pet crveno-bijelih vodoravnih pruga, time da je prva crvena pruga. Zastava gradonačelnika grada Varaždina sastoji se od pet crveno-bijelih pruga, time da je prva crvena pruga. U prvoj trećini zastave je smješten grb grada Varaždina. Omjer širine i dužine zastava iz prethodnih stavaka stavaka je 1:2. (Čl. 9, Odluka, 1991.)
Zastava, grada Varaždina sastoji se od pet crveno-bijelih vodoravnih pruga, time da je prva crvena pruga. Omjer širine i dužine zastava iz prethodnih stavaka stavaka je 1:2. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Zastava Grada Varaždina sastoji se od pet crveno-bijelih vodoravnih pruga, time da je prva crvena pruga. Sve su pruge jednake širine, a omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 10, Odluka, 2013; Čl. 6, Statut, 2014; Čl. 7, Statut, 2018.)

Izvori: Autorovo zapažanje u Varaždinu, 1999.
(Statut Općine Varaždin, Službeni vjesnik Općine Varaždin, br. 8/86, 1/90, 8/90, 5/91 i 4/92.)
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave grada Varaždina, 15.05.1991, Službeni vjesnik općine Varaždin, br. 5/1991.
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Varaždina, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/19, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 26.11.1993.
Statut Grada Varaždina, 21.03.1994, Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 1/1994, 30.03.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Varaždina, 7.2.1995, Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 1/1995, 08.02.1995.
Statut Grada Varaždina, 20.09.2001, Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 7/2001, 20.09.2001.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Grada Varaždina, 21.12.2004, Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 10/2004, 22.12.2004.
Statut Grada Varaždina, 01.07.2009, Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 5/2009, 14.07.2009.
Odluka o opisu i uporabi grba, zastave i logotipa Grada Varaždina, 02.12.2013, Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 8/2013, 03.12.2013.
Statut Grada Varaždina (pročišćeni tekst), 15.07.2013, Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 4/2014, 24.03.2014.
Statut Grada Varaždina, 28.03.2018, Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 3/2018, 28.03.2018.
Slika grba s Varaždinskih web stranica http://www.varazdin.hr 20.11.2002.
Iavn Bojničić: "Sfragistička istraživanja. II" (Grbovnica Grada Varaždina), Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva, 1895, 26-28.
Statut slobodnog i kraljevskog grada Varaždina ob unutarnjem uredjenju grad. uprave po zakonu od 21. lipnja 1895., Broj 4447 ex 1896. Varaždin, 1910.
Kralj Matija Korvin podijeljuje i potvrđuje gradu Varaždinu grb. (Litterae armales), Signatura: X-136, 12.08.1464., Budim, Digitalni arhiv, Državni arhiv u Varaždinu, dav.arhivpro.hr, 20.01.2013.
"Varaždinski muzej obogatio se vrijednim umjetničkom predmetima", Varaždinske vijesti, 24.12.1945, str. 8.
"Završen natječaj i proglašeni rezultati za taksene marke Varaždina", Varaždinske vijesti, 10.12.1953, str. 2.
"Varaždinske gradske zidine", Varaždinske vijesti, 30.06.1955, str. 2.
Prof. Mira Ilijanić: "O starom varaždinskom grbu", Varaždinske vijesti, 05.06.1968, str. 3.
"Iz skupštinskog života", Varaždinske vijesti, 06.05.1970, str. 5.
"Usvojeni službeni simboli obilježavanja proslave", Varaždinske vijesti, 04.12.1980.
"Grb grada Varaždina", Varaždinske vijesti, 14.05.1981, str. 7.
"Zasjedanje Skupštine - 18. studenoga", Varaždinske vijesti, 29.10.1987, str. 2.
"Utvrđivanje radne odgovornosti", Varaždinske vijesti, 19.11.1987, str. 4.
"Kadrovski rašomon", Varaždinske vijesti, 26.11.1987, str. 4.
"Promjena grba Varaždina", Varaždinske vijesti, 07.03.1991, str. 1.
"Rasprava o statutu", Varaždinske vijesti, 28.03.1991, str. 5.
"Ogorčenje zbog ataka na Hrvatsku", Varaždinske vijesti, 04.04.1991, str. 4.
"Povratak povijesnog grba", Varaždinske vijesti, 02.05.1991, str. 4.
"Dan općine, stanarine, komunalna naknada…", Varaždinske vijesti, 09.05.1991, str. 1.
"Pozlata za grb", Varaždinske vijesti, 16.05.1991, str. 8.
"Dan općine Varaždin - 6. prosinca", Varaždinske vijesti, 23.05.1991, str. 5.
"HNS Vjesnik", Varaždinske vijesti, 23.05.1991, str. 15.
"Varaždinski grb i zastava", Varaždinske vijesti, 30.05.1991, str. 6.
"Plemićki grbovi", Varaždinske vijesti, 03.02.1993, str. 10.
Ljerka Perči: "Pečat iz 1424. godine", Varaždinske vijesti, 10.02.1993, str. 8.
Ljerka Perči: "Isprava iz 1424. godine", Varaždinske vijesti, 17.02.1993, str. 8.
Ljerka Perči: "O zvijezdi i (polu)mjesecu", Varaždinske vijesti, 24.02.1993, str. 8.
Ljerka Perči: "Pečatnjak iz 1464. godine", Varaždinske vijesti, 03.03.1993, str. 8.
Ljerka Perči: "Isprava iz 1424. godine", Varaždinske vijesti, 10.03.1993, str. 8.
Ljerka Perči: "Primjena pečata", Varaždinske vijesti, 17.03.1993, str. 10.
"Kanalizacija i mnogo toga još", Varaždinske vijesti, 03.08.1994, str. 4.
"Sa sjednice Gradskog poglavarstva", Varaždinske vijesti, 24.08.1994, str. 10.
"Ubuduće tematske sjednice", Varaždinske vijesti, 15.02.1995, str. 12.

Suvremeni varaždinski grb jednak je onom iz povelje kralja Matije Korvina iz 1464. godine: "Unutar četvrtastog vitičastog okvira zelene boje je manji crveno obojeni četverokut sa zlatno-oker obojenim viticama unutar koje je upisana kružna traka s natpisom: SIGILLVM MAIVS CIVITATIS WARASDIENSIS. Unutar natpisne trake je na dijelom zelenoj, dijelom plavoj vitičastoj podlozi poprsje anđela zlatno-oker kose i crvenih krila odjevenog u smeđu odjeću. Anđeo rukama pridržava polukružno završni štit na kojem su četiri crvene i četiri bijele vodoravne grede. Na sredini štita je četvrtasta kula s ulaznim vratima i prozorima i četiri manje kulice na vrhu, te sivoplavo obojenim visokim šiljatim krovom na kojem je zlatno-oker križ. Na trećoj crveno obojenoj gredi je s desne strane kule šestokračna zvijezda, a s lijeve polumjesec žute boje."
Tradicionalna zastava od pet crvenih i bijelih pruga koristi se barem od sredine XIX. stoljeća, a zasnovana je na prugama iz grba.
Gradski statut iz 1896. propisuje u čl. 3 "Slobodni i kralj. grad Varaždin služi se na uredovnom pečatu svojim vlastitim grbom koji je gradu podielio poveljom izdanom dne 8. srpnja 1464. u Budimu kralj Matija Korvin. Grb taj predstavlja okrug, u tom okrugu drži angjeo štit, po kojem teku vodoravno izmjenice četiri crvena i četiri biela polja. Preko čitava štita stoji okomito kula sa pet tornjića, od kojih je na sriednjem namješten zlatni krst. — Na trećem crvenom polju, računajući sgora, nalazi se lieve strane polumjesec a s desne zviezda. U okrugu imade biti urezano : Grb slobodnog i kraljevskog grada Varaždina." Zastava nije tada propisana. U drugoj polovici XX. stoljeća grb se prikazuje samo s njegovim elementima u štitu. Crveno-bijela prugasta zastava počinje se šire koristiti oko 1970., a svakako 1980. u vezi s proslavama 800. godišnjice grada, potvrđena ponovo 1987. Povijesni oblik grba usvojen je 1991. i ponovo 1995. Zastava je potvrđena 1991. i opet 1995.

* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.


Varaždin, zastava gradonačelnika, 1991. – 1995.

[Varaždin, zastava gradonačelnika, 1991. – 1995.] [Rekonstrukcija] 1:2
Prihvaćena: 15. svibnja 1991.
Opis zastave: (ut supra Čl. 9, Odluka, 1991.)
Izvor: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave grada Varaždina, 15.05.1991, Službeni vjesnik općine Varaždin, br. 5/1991.

1991. propisana je i zastava gradonačelnika, jednaku gradskoj zastavi, ali s grbom postavljenim u prvoj trećini zastave. Ona se kasnije više ne spominje i vjerojatno nije nikada izrađena.


Varaždin, oko 1968. – 1991.

Zastava nepoznata. [Varaždin, oko 1968. – 1991.] [Varaždin, oko 1968. – 1991.]
U upotrebi: od sredine 1960-ih
Izvori: Zdravstveni vjesnik, Varaždin, 1976.
Sirevi Vindija, Varaždinska mljekara, Varaždinski vjesnik, 23.04.1969.
Balkanijada, Varaždin, 1981, Sportske informacije, 15.11.1980.
Ugostiteljsko poduzeće Varaždin, Varaždinski vjesnik, 31.12.1981.

Grb Varaždina u uporabi u privrednim i sportskim simbolima barem od 60-ih godina 20. stoljeća grafički je ažurirani štit iz povijesnog grba, s tornjem između šestokrake zvijezde i polumjeseca. Rabile su se različite grafičke stilizacije.


Varaždin, 1895. – 1945.

Bez zastave. [U izradi] [Varaždin, 1895. – 1945.]
Prihvaćena: 1895.
Opis grba: Slobodni i kralj. grad Varaždin služi se na uredovnom pečatu svojim vlastitim grbom, koji je gradu podielio poveljom izdanom dne 8. srpnja 1464. u Budimu kralj Matija Korvin. Grb taj predstavlja okrug, u tom okrugu drži angjeo štit, po kojem leku vodoravno izmjenice četiri crvena i četiri biela polja. Preko čitava šiita stoji okomito kula sa pet tornjića, od kojih je na sriednjem namješten zlatni krst. - Na trećem crvenom polju, računajući sgora, nalazi se lieve strane polumjesec a s desne zviezda. U okrugu imade biti urezano: Grb slobodnog i kraljevskog grada Varaždina. (§3, Statut, 1895.)
Izvori: Statut Slobodnog i Kraljevskog Grada Varaždina ob unutarnjem uredjenju gradske uprave po zakonu od 21. lipnja 1895., Tiskara Platzerova, Varaždin 1910.
Ivan Bojničić: Sfragistička istraživanja, Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, n. s. 1 (18965), 23-28.
Zlatko Tanodi: Povijesni spomenici Slobodnoga Kraljevskoga Grada Varaždina, Varaždin, 1942.

Grb koji je Varaždin koristio u 19. stoljeću kopija je prikaza iz 1464 koja se sastoji samo od štita i anđela kao njegovog čuvara. Grb (zapravo pečat) propisan je Statutom iz 1895. i u nepromijenjenom obliku korišten do kraja 2. svjetskog rata. Zastava nije bila propisana.


Varaždin, 1817.

[Varaždin, 1817.] [Rekonstrukcija]
Prihvaćena: 18. svibnja 1817.
Izvor: Ebner, Ladislaus: Historisch statistisch topographische Beschreibung der koeniglichen Freystadt Varasdin, Varaždin, 1827. : 88.

Dvije su gradske zastave blagoslovljene 1817. , jedna za gradsko poglavarstvo i druga za gradsku gardu. Pojedinosti njihovog izgleda za sada nisu poznate. Može se pretpostaviti da slijede opći izgled zastava Varaždinske županije iz 1778, koje koriste cerveno-bijele pruge iz gradskog grba s tim grbom oslikanim preko njih. Ovdje je predstavljen pokušaj rekonstrukcije kao su te zastave mogle izgledati.Ivanec

[Ivanec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ivanec]
[Ivanec]
Prihvaćena: 13. lipnja 1996.     Odobrena: 17. listopada 1996.
Dizajn: dr. sc. Eduard Kušen, prof. visoke škole
Odobreni blazon grba: Na bijelome crveni malteški križ sa dvije šesterokrake plave zvijezde u glavi.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb ima oblik štita srebrne boje na kojem se nalazi malteški križ crvene boje i dvije plave šestokrake zvijezde uz njegov gornji rub. U jednobojnoj verziji, na obrubljenom bijelom štitu nalaze se se tamni malteški križ i tamne šestokrake zvijezde. U grbu se koriste heraldičke boje: srebrna (štit), crvena (malteški križ) i plava (šestokrake zvijezde). (Čl. 4, Odluka, 1996.)
Grb ima oblik štita, bijele je boje na kojem se nalazi crveni malteški križ sa dvije šesterokrake plave zvijezde u glavi. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1996.)
Grb ima oblik štita bijele boje na kojem se nalazi crveni malteški križ s dvije šestokrake plave zvijezde u glavi. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Grada Ivanca ima oblik štita, bijele je boje na kojem se nalazi crveni malteški križ sa dvije šesterokrake plave zvijezde. (Čl. 5, Odluka, 2011.)

Opisi zastave: Zastava ima omjer 1:2. Plave je boje, a u njezinom središtu nalazi se grb Ivanca. (Čl. 4, Odluka, 1996.)
Zastava ima omjer 1:2, plave je boje, s grbom općine u sredini. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1996.)
Zastava je plave boje, omjera stranica 1: 2, s grbom Grada u sredini. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Grada Ivanca omjera 1: 2 plave je boje s grbom Grada u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2011.)

Izvori: (Statut općine Ivanec, Službene novine Varaždin, br. 3/84, 9/86, Službeni vjesnik [službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof] 15/90, 44/92.)
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Ivanec, Varaždinske vijesti, 15.02.1995, str. 24.
"U znaku vitezova ivanovaca", Varaždinske vijesti, 17.04.1996, str. 13.
"Dobili svoje grb i zastavu", Varaždinske vijesti, 26.06.1996, str. 11.
Zastavica prikazana na stranicama proizvođača zastava "Valentino", http://www.valentino.hr, 08. 2000.
Odluka o grbu i zastavi općine Ivanec, 13. lipnja 1996., Grad Ivanec - službene web stranice - dokumenti, 04.05.2008.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/56, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 17.10.1996.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi općine Ivanec, 12. prosinca 1996., Grad Ivanec - službene web stranice - dokumenti, 04.05.2008.
(Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Ivanec, Službeni vjesnik, 1/93)
Statut Općine Ivanec, 31.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 7/1994, 14.04.1994.
Statut Grada Ivanca, 22.04.1998, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/1998, 26.05.1998.
Statut Grada Ivanca, 14.11.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2001, 29.11.2001.
Statut Grada Ivanca, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 21/2009, 16.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Ivanca, 23.02.2011, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 5/2011, 25.02.2011.
Izmjene i dopune Statuta Grada Ivanca, 20.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 12/2013, 21.03.2013.
Statut Grada Ivanca (pročišćeni tekst), 09.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 23/2013, 10.04.2013.

Grb Ivanca je u srebrnom crveni malteški križ praćen sa dvije plave šesterokrake zvijezde u zaglavlju. Malteški križ je simbol vitezova Reda Svetog Ivana (Malteških vitezova), koji su imali sjedište u neposrednoj blizini grada, i po kojima je grad i nazvan. Zastava je plava s grbom u sredini. Okomita stolna zastavica ima i ispisan naziv grada srebrnim slovima ispod grba u luku.
Prijedlog grba izradio je 1996. dr. Kušen: u srebrnom crveni malteški križ praćen zlatnom zvijezdom i polumjesecom. Tom prijedlogu su općinski oci dodali prikaz vrata Starog grada i u zaglavlju vrpcu s ispisanom godinom prvog spomena Ivanca, 1396. Na kraju je ipak usvojen originalni prijedlog uz manje dorade: promjenu oblika štita i zamjenu polumjeseca još jednom zvijezdom sada plave boje.

Do 1997. godine Ivanec je imao status općine.Lepoglava

[Lepoglava] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lepoglava]
[Lepoglava] [Lepoglava]
Prihvaćena: 15. studenog 2005.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome na zlatnom/žutom batiću oko kojeg je omotan srebrni/bijeli konac stoji gavran s[a] zlatnim/žutim kruhom u kljunu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Opis Grba Grada Lepoglave: U poluokruglom štitu u zelenom polju, crni gavran u kljunu nosi zlatni (žuti) kruh, u kandžama drži zlatni (žuti) batić (batek za izradu čipke) sa srebrnim (bijelim) koncem trostruko presavijenim u dnu štita. (Čl. 3, Odluka, 2005.)
Grb Grada Lepoglave je poluokrugli štit u zelenom polju , crni gavran u kljunu nosi zlatni (žuti) batić (batek za izradu čipke) sa srebrnim (bijelim) koncem trostruko presavijenim u dnu štita. (Čl. 3, Izmjene, 2006.)
Grb Grada je poluokrugli štit u zelenom polju, crni gavran u kljunu nosi zlatni (žuti) kruh, u kandžama drži zlatni (žuti) batić (batek za izradu čipke) sa srebrnim (bijelim) koncem trostruko presavijenim u dnu štita. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2014.)

Opisi zastave: Opis zastave Grada Lepoglave: Zastava je jednobojna - zelene boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonale nalazi se grb Grada Lepoglave, obostrano obrubljen zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 4, Odluka, 2005.)
Zastava Grada Lepoglave je jednobojna - zelene boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonale nalazi se grb Grada Lepoglave, obostrano obrubljen zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 3, Izmjene, 2006.)
Zastava Grada je jednobojna - zelene boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonale nalazi se grb Grada, obostrano obrubljen zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2014.)

Izvori: "Lepoglavski dani", Varaždinske vijesti, 13.01.1993, str. 18.
"Lepoglava dobila službeno heraldičko znakovlje", Varaždinske vijesti, br. 127, 15.12.2005, str. 43.
Info Marija Varović, Grad Lepoglava, 9.03.2005.
Statut Općine Lepoglava, 21.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 3/1994, 06.04.1994.
Program rada Općinskog vijeća Lepoglava za 1995. godinu, 30.01.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1995, 21.03.1995.
Statut Grada Lepoglave, 10.12.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/1998, 26.05.1998.
Statut Grada Lepoglave, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/32, URBROJ: 515-10/06-05-5, 02.06.2005.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Lepoglave, 15.11.2005, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 29/2005, 16.11.2005.
Izmjene i dopune Statuta Grada Lepoglave, 6.02.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 3/2006, 08.02.2006.
Statut Grada Lepoglave, 02.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2009, 03.07.2009.
Regionalni tjednik, br. 447, 11.12.2012, str. 27.
Statut Grada Lepoglave, 28.02.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 6/2013, 01.03.2013.
Odluka o izmjenama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Grada Lepoglave, 17.09.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 51/2013, 19.09.2013.
Statut Grada Lepoglave (pročišćeni tekst), 07.07.2014, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 31/2014, 15.07.2014.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Lepoglave, 31.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 6/2018, 01.02.2018.

Grb Lepoglave je u zelenom crni gavran drži kruh u kljunu i stoji na zlatnom čipkarskom batiću sa srebrnom niti. Gavran je simbol sv. Pavla Pustinjaka kojeg je hranio kruhom. Sv. Pavao je osnovao pavlinski red čiji je važan centar bila Lepoglava. Gavran je također i simbol kraljevske kuće kralja Ivaniša Korvina (1495 - 1497), kojeg Lepoglava pamti kao obnovitelja samostana. Batić je alat koji se koristi u čipkarstvu po kojem je Lepoglava poznata. Zastava je zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava je zeleni gonfalon s tri repa trokutastih završetaka u kojima su bijeli čipkarski ornamenti. Postoji i svečana stolna zastavica koja završava trokutasto, s grbom u sredini, imenom grada iznad te grančicama oraha i jele ispod.

Do 1997. godine Lepoglava je imala status općine.Ludbreg

[Ludbreg] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ludbreg]
Prihvaćena: 22. prosinca 1999.     Odobrena: 3. veljače 2000. (P)
Odobreni blazon grba: U plavome nad zelenim trobrijegom lebdi srebrni/bijeli položeni polumjesec, a nad njim zlatna/žuta šesterokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom [sic!] bijelo obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Ludbrega je povijesni ludbreški grb u obliku štita modre boje. U dnu štita je zeleni trovrh nad kojim lebdi srebrni položeni polumjesec, a nad ovim je šestokraka zlatna zvijezda. (Čl. 3, Odluka, 1999.)
Grb Grada Ludbrega je povijesni ludbreški grb u obliku štita modre boje. U dnu štita je zeleni trovrh nad kojim lebdi srebrni položeni polumjesec, a nad ovim je šesterokraka zlatna zvijezda. (Čl. 5, Statut , 2009; Čl. 5, Statut , 2018.)

Opis zastave: Zastava Grada Ludbrega je plave boje s grbom Grada Ludbrega u sredini. Grb Grada Ludbrega smješten je u sredini zastave tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Odluka, 1999; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Fotografija grba i zastave u upotrebi u Ludbregu, kolovoz 2000.
Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
(Statut općine Ludbreg, Službene novine Varaždin, br. 19/74, Službene novine Varaždin 8/86, Službeni vjesnik [službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof] 9/90 i 25/92.)
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave općine Ludbreg, Službeni vjesnik, br. 63/1991, 14.08.1991.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Ludbreg, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Donji Martijanec, Hum Breznički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 8/1993, 16.07.1993.
Statut Općine Ludbreg, 31.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Povijesni grb Grada Ludbrega - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, Klasa: 017-02/97-01/17; Ur.br.: 565-03-97-2, 16.07.1997.
Statut Grada Ludbrega, 15.12.1997, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 3/1998, 11.03.1998.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Ludbrega, 22.12.1999. Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 1/2000, 11.02.2000.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/14, URBROJ: 515-02-01/1-00-5, 03.02.2000.
Statut Grada Ludbrega, 11.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 21/2001, 15.11.2001.
Statut Grada Ludbrega (pročišćeni tekst), 11.07.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2006, 12.07.2006.
Statut Grada Ludbrega, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 23/2009, 16.07.2009.
Statut Grada Ludbrega (pročišćeni tekst), 16.07.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 40/2013, 17.07.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ludbrega, 09.02.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 12/2018, 10.02.2018.
Statut Grada Ludbrega (pročišćeni tekst), 01.08.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 55/2018, 02.08.2018.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 40-41.
"Uz 3. listopad Dan općine Ludbreg", Varaždinske vijesti, 30.09.1976, str. 1.
"Izložba grbova", Varaždinske vijesti, 28.04.1993, str. 9.
"Statut na javnu raspravu", Varaždinske vijesti, 19.11.1997, str. 7.
"Za trećinu veći proračun", Varaždinske vijesti, 24.12.1997, str. 26.

Grb Ludbrega je u plavom štitu na zelenom trobrijegu srebrni polumjesec i zlatna zvijezda. Prema Laszowskom, temelji se na pečatu iz 1850. godine, a takav se čuva u Hrvatskom državnom arhivu s natpisom: * PEČAT OBČINE LUDB……1850. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Nekoliko inačica likovnog prikaza grba zabilježeno je u uporabi, razlikujući se najuočljivije u detaljima prikaza lica polumjeseca. Uočene su varijacije i u nijansi plave boje zastave, boji (i izostanku) obruba oko grba i orjentaciji zastave.
Županijske web stranice prikazuju okomitu zastavu koja završava s trokutastim krajem, vjerojatno se radi o svečanoj zastavi.

Do 1997. godine Ludbreg je imao status općine. Prema legendi Ludbreg se nalazi u središtu svijeta, budući se nekoliko glavnih gradova nalazi na koncentričnim krugovima oko Ludbrega.


Ludbreg, inačice

[Ludbreg, inačice] [Inačica] 1:2 [Ludbreg, inačice]
[Ludbreg, inačice]
[Ludbreg, inačice]
Izvori: Fotografija grba i zastave u upotrebi u Ludbregu, kolovoz 2000.
Fotografija grba i zastave u upotrebi u zgradi Varaždinske županije, kolovoz 2008.

Zastava u županijskoj skupštini primjetno je tamnije boje polja, s prikazom mjeseca bez crta lica i bez obruba oko grba. Zastava sa žuto obrubljenim grbom i manjim razlikama detalja grba također se koristi. Osim toga, i okomita inačica svjetlije boje sa značajno manjim grbom zabilježena je u uporabi u gradu.


Ludbreg, 1991. – 1999.

[Ludbreg, 1991. – 1999.] [Rekonstrukcija] 1:2
Prihvaćena: 6. kolovoza 1991.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Grb općine Ludbreg je povijesni ludbreški grb obliku štita. U dnu štita uzdižu se brežuljci s tri vrha koji su zelene boje iznad kojih je na plavom polju srebrni polumjesec, a povrh svega žuta (zlatna) šestokraka zvijezda. (Čl. 8, Odluka, 1991.)
Grb Općine Ludbreg je povijesni ludbreški grb obliku štita. U dnu štita uzdižu se brežuljci s tri vrha koji su zelene boje iznad kojih je na plavom polju srebrni polumjesec, a povrh svega žuta (zlatna) šesterokraka zvijezda. (Čl. 7, Statut, 1994.)

Opisi zastave: Zastava općine Ludbreg zelene je boje, a u sredini zastave smješten je grb općine Ludbreg. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 9, Odluka, 1991.)
Zastava Općine Ludbreg je svijetlo zelene boje, a u sredini zastave smješten je grb Općine Ludbreg. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 7, Statut, 1994.)

Napuštena: 22. prosinca 1999.
Izvori: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave općine Ludbreg, Službeni vjesnik, br. 63/1991, 14.08.1991.
Statut Općine Ludbreg, 31.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.

Zelena zastavu s praktično istim grbom u sredini propisana je 1991. Općina je koristila povijesni grb prije 1991., no čini se da zastave nije bilo.Novi Marof

[Novi Marof] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novi Marof]
[Novi Marof]
Prihvaćena: 30. ožujka 1998.     Odobrena: 10. lipnja 1998.
Dizajn: Ivan Rabuzin, slikar, Novi Marof
Odobreni blazon grba: U zelenome iz bijelog oblaka izrasta srebrni crkveni toranj koji prate dvije ivančice.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom grada u sredini.
Opis grba: Opis grba Grada Novog Marofa: Grb Grada Novog Marofa ima oblik štita. U zelenom polju iz bijelog oblaka izrasta srebrni/bijeli crkveni toranj koji prate dvije ivančice. (Čl. 3, Odluka, 1998.)
Opis zastave: Opis zastave Grada Novog Marofa: Zastava Grada Novog Marofa je žute boje. U središtu zastave je grb Grada novog Marofa. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Odluka, 1998.)
Izvori: Autorova fotografija grba i zastave u upotrebi u Novom Marofu, travanj 2003.
"Grb Općine Novi Marof", Varaždinske vijesti, 20.10.1993, str. 6.
"U žarištu - komunalna problematika", Varaždinske vijesti, 25.05.1994, str. 9.
(Statut općine Novi Marof, Službene novine Varaždin, br. 10/83, 7/86 i 4/89.)
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Novi Marof, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Novi Marof, 28.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 3/1994, 06.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novi Marof, 19.05.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 10/1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Novi Marof, 23.03.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 5/1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novi Marof (pročišćeni tekst), 20.04.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 9/1995, 07.06.1995.
Izmjene i dopune Statuta Općine Novi Marof, 27.06.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/1997, 17.07.1997.
Statut Grada Novog Marofa (pročišćeni tekst), 19.09.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 13/1997, 20.09.1997.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Novog Marofa, 30.03.1998, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 5/1998, 31.03.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/12, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 10.06.1998.
Statut Grada Novog Marofa, 01.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2001, 10.10.2001.
Statut Grada Novog Marofa, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2009, 16.07.2009.
Izmjene i dopune Statuta Grada Novog Marofa, 19.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 11/2013, 20.03.2013.
Statut Grada Novog Marofa (pročišćeni tekst), 03.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2013, 04.04.2013.
Izmjene i dopune Statuta Grada Novog Marofa, 31.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/2018, 02.02.2018.
Grad Novi Marof, www.novi-marof.hr, 07.08.2014.
"Prijedlog hradonačelnika Hrenića: I Grad Novi Marof će s do 200 kuna sufinancirati nabavu udžbenika za sve osnovnoškolce", Regionalni tjednik, www.regionalni.com, 03.07.2014.
Madaleine Kukec (ur.): "Novi Marof: nekad i danas", Grad Novi Marof, Novi Marof, 2015, str. 78 - 79.

Grb Novog Marofa je u zelenom polju izrasta iz srebrnog oblaka crkveni zvonik praćen u uglovima s dva cvijeta ivančice u prirodnoj boji. Prikazan je toranj župne crkve u Remetincu, crkve Blažene Djevice Marije - Kraljice Svete Krunice. Ivančice predstavljaju istoimenu planinu ispod koje se nalazi Novi Marof. Zastava je žuta s grbom u sredini. Stolne zastavice su okomitog oblika, s primjereno zakrenutim grbom, pomaknutim malo prema dolje, i s crnim ispisanim imenom grada ispod.

Do 1997. godine Novi Marof je imao status općine.


Novi Marof, de facto zastava 2001.

[Novi Marof, <I>de facto</I> zastava 2001.] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
U upotrebi: od 2001.
Dizajn: Ivan Rabuzin, slikar, Novi Marof
Izvor: Autorova fotografija grba i zastave u upotrebi u Novom Marofu, travanj 2001.

Zastava korištena 2001. je bila bijela s grbom u sredini. Takva zastava nije bila nikada propisana i njezina upotreba nije sasvim jasna. Zamijenjena je propisanom žutom zastavom do 2003.


Novi Marof, 1994. – 1998.

Prihvaćena: 13. lipnja 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Ivan Rabuzin, slikar, Novi Marof
Opisi grba: Opis grba Općine Novi Marof: Grb Općine Novi Marof sastoji se od oslikanog štita, bez uobičajenih heraldičkih dijelova. Štit ima poluokrugli oblik s uvijenim gornjim stranicama. Podijeljen je vodoravno na dva dijela. U srcu štita je crkveni toranj s dva prozora i visokom lukovičastom kapom zvonika, viđen iskosa. Toranj je bijele boje, a kapa zvonika blijedo ljubičasta. Na desnoj strani gornjeg dijela štita je ruševina utvrde, nad kojom je pet lučno poredanih krugova iste veličine. Utvrda i krugovi su srebrne boje na crvenoj podlozi. Na lijevoj strani gornjeg dijela štita je riječni most s dva polukružna luka i kipom sveca na sredini ograde mosta. Nad mostom je pet lučno poredanih krugova iste veličine. Most i krugovi su srebrne boje na zlatnoj podlozi. Na donjem dijelu štita su valovite trake na kojima su polukružni oblaci. Valovite trake su naizmjenično zelene, zlatne i plave boje, a oblaci srebrni. Objašnjenje simbolike grba Općine Novi Marof: Osnovni motiv grba Općine Novi Marof je toranj župne crkve u Remetincu, Crkve Blažene djevice Marije - Kraljice Svete Krunice, jedne od najznačajnijih hrvatskih povijesnih građevina. Srebrni krugovi nad tornjem simboliziraju krunicu iz imena crkve. U desnom gornjem dijelu grba je simbol ruševine Grebengrada, jednog od najvažnijih utvrđenih srednjovjekovnih hrvatskih gradova, čiji su vlasnici bili posjednici zemljišta na kojem se kasnije razvilo naselje Novi Marof. U lijevom gornjem dijelu grba je simbol staroga mosta na rijeci Bednji u Presečnu, u narodu zvanog "Most med sveci", koji je obilježavao granicu Varaždinske i Križevačke županije. U donjem dijelu grba valovite trake simboliziraju obrađena polja. (Čl. 3, Odluka, 1994.)
Opis grba Općine Novi Marof: Grb Općine Novi Marof sastoji se od oslikanog štita, bez uobičajenih heraldičkih dijelova. Štit ima poluokrugli oblik s uvijenim gornjim stranicama. Podijeljen je vodoravno na dva dijela. U srcu štita je crkveni toranj s dva prozora i visokom lukovičastom kapom zvonika, viđen iskosa. Toranj je srebrne boje, a kapa zvonika modra. Na desnoj strani gornjeg dijela štita je ruševina utvrde, nad kojom je pet lučno poredanih krugova iste veličine. Utvrda i krugovi su srebrne boje na crvenoj podlozi. Na lijevoj strani gornjeg dijela štita je riječni most s dva polukružna luka i kipom sveca na sredini ograde mosta. Nad mostom je pet lučno poredanih krugova iste veličine. Most i krugovi su srebrne boje na zlatnoj podlozi. Na donjem dijelu štita su valovite trake na kojima su polukružni oblaci. Valovite trake su naizmjenično zelene, zlatne i modre boje, a oblaci srebrni. Objašnjenje simbolike grba Općine Novi Marof: Osnovni motiv grba Općine Novi Marof je toranj župne crkve u Remetincu, Crkve Blažene djevice Marije - Kraljice Svete Krunice, jedne od najznačajnijih hrvatskih povijesnih građevina. Srebrni krugovi nad tornjem simboliziraju krunicu iz imena crkve. U desnom gornjem dijelu grba je simbol ruševine Grebengrada, jednog od najvažnijih utvrđenih srednjovjekovnih hrvatskih gradova, čiji su vlasnici bili posjednici zemljišta na kojem se kasnije razvilo naselje Novi Marof. U lijevom gornjem dijelu grba je simbol staroga mosta na rijeci Bednji u Presečnu, u narodu zvanog "Most med sveci", koji je obilježavao granicu Varaždinske i Križevačke županije. U donjem dijelu grba valovite trake simboliziraju obrađena polja. (Čl. 1, Odluka, 1995.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Novi Marof: Izduženo četvrtasto polje zastave podijeljeno je na četiri dijela, odijeljena bijelim vodoravnim i okomitim trakama. Četiri plohe zastave dijegonalno su obojene plavom i zelenom bojom. U središtu zastave je grb Općine Novi Marof, unutar bijelog okvira na kojem piše Novi Marof. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Objašnjenje simbolike zastave Općine Novi Marof: Dijegonalno smještene plave i zelene plohe zastave simboliziraju plavo nebo nad zelenim tlom. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Opis zastave Općine Novi Marof: Izduženo četvrtasto polje zastave podijeljeno je na četiri dijela, odijeljena bijelim vodoravnim i okomitim trakama. Četiri plohe zastave dijegonalno su obojene modrom i zelenom bojom. U središtu zastave je grb Općine Novi Marof, unutar bijelog okvira na kojem piše Novi Marof. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Objašnjenje simbolike zastave Općine Novi Marof: Dijegonalno smještene modre i zelene plohe zastave simboliziraju modro nebo nad zelenim tlom. (Čl. 2, Odluka, 1995.)

Napuštena: 30. ožujka 1998.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Novi Marof, 13.06.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 10/1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Novi Marof, 23.03.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 5/1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novi Marof (pročišćeni tekst), 20.04.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 9/1995, 07.06.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Novog Marofa, 30.03.1998, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 5/1998, 31.03.1998.

Prvotno usvojeni grb Novog Marofa prikazivao je toranj Crkve Blažene Djevice Marije - Kraljice Svete Krunice u Remetincu s blijedo ljubičastim lukovičastim vrhom između srebrnih ruševina Greben-grada u crvenom ispod pet srebrnih diskova u luku s desna i srebrnog mosta s dva luka na kojem je kip sveca ("Most med sveci" preko rijeke Bednje u Presečnom, koji je obilježavao granicu između nekadašnje Varaždinske i Križevačke županije) u zlatnom ispod pet srebrnih diskova u luku te u donjem dijelu srebrni oblaci iznad naizmjenično zelenih, zlatnih i plavih valovitih pruga. Srebrni diskovi simboliziraju krunicu. Ovaj dizajn očito je poslužio kao inspiracija današnjem. Zastava je bila bijelim križem raščetvorena plavo i zeleno s grbom na sredini unutar bijelog okvira na kojem je ispisano Novi Marof. Ubrzo je opis grba i zastave promijenjen u nazivima boja ranije bijelo u grbu postaje srebrno, a blijedo ljubičasto i plavo u grbu i zastavi postaje modro.


Novi Marof, 1980. – 1990.

Zastava nepoznata. [Novi Marof, 1980. – 1990.]
U upotrebi: od prije 1980.
Napuštena: 1990.
Izvor: Novomarofski vjesnik : glasilo OK SSRNH općine Novi Marof, br. 1/1980, Narodno sveučilište Novi Marof, 24.05.1980, Digitalizirana građa Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof, www.gknm.hr, 20.02.2013.

Znak općine Novi Marof u uporabi 80-ih godina XX. stoljeća u obliku je kružnog pečata vodoravno razdijeljenog, gore u crnom polovica bijelog zupčanika u kojem raste kula s kruništem, dolje fontana s vodoskokom i u kružnom vijencu razdvojeno poljem s petokrakom ime općine između klasa i lista. Kula vjerojatno predstavlja sam Novi Marof, dok je fontana za Varaždinske Toplice, tada u sastavu općine.Varaždinske Toplice

[Varaždinske Toplice] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Varaždinske Toplice]
[Varaždinske Toplice] [Varaždinske Toplice]
Prihvaćena: 30. srpnja 1999.     Odobrena: 28. listopada 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti vodeni lav u desnoj šapi drži srebrni/bijeli grad.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Opis grba Grada Varaždinskih Toplica: Grb Grada Varaždinskih Toplica u trokutasto-srcolikom štitu u plavom polju zlatni (žuti) vodeni lav, crveno naoružan. U desnoj šapi drži srebrni grad sa zvonikom crvenih krovišta. (Čl. 3, Odluka, 1999; Čl. 3, Odluka, 2003.)
Grb Grada predstavlja trokutasti štit u kojem se na plavom polju nalazi zlatni grifon (vodeni lav) s ribljim repom s dvije peraje, a sa četiri prsta u ruci drži srebrni Grad. Plavo polje simbolizira izdašan izvor sumporne termalne vode koja od davnina izvire u središtu Varaždinskih Toplica. Zlatna boja grifona simbolizira dugu bogatu povijest obitavanja na ovim prostorima i tradiciju korištenja ljekovite termalne vode. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 3, Odluka, 2009.)
Grb Grada predstavlja trokutasti štit u kojem se na plavom polju nalazi zlatni grifon (vodeni lav) s ribljim repom s dvije peraje koji s četiri prsta u ruci drži srebrni Grad. Plavo polje simbolizira izdašan izvor sumporne termalne vode koja od davnina izvire u središtu Varaždinskih Toplica. Zlatna boja grifona simbolizira dugu bogatu povijest obitavanja na ovim prostorima i tradiciju korištenja ljekovite termalne vode. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave Grada Varaždinskih Toplica: Zastava Grada Varaždinskih Toplica je jednobojna, plave boje sa grbom grada u sredini zastave na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen tankim zlatnim rubom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Odluka, 1999.)
Opis zastave Grada Varaždinskih Toplica: Zastava Grada Varaždinskih Toplica je jednobojna, plave boje s grbom grada u sredini zastave na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen tankim zlatnim rubom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Odluka, 2003.)
Zastava Grada Varaždinske Toplice je jednobojna, plave boje sa grbom Grada u sredini zastave na sjecištu dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Grada je dimenzija 1:2. Zastava je plave boje, a u gornjem dijelu zastave velikim štampanim zlatnim slovima nalazi se tekst: GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE. Ispod teksta smješten je trokutasti štit obrubljen svečanom zlatnom trakom sa svih strana. Zlatna traka simbolizira dobro stanje i život u Gradu. U središtu štita prikazan je grifon u zlatnoj boji koji u ruci drži Stari Grad Varaždinske Toplice u kojem se posebno ističe zvonik crkve Sv. Martina. Zvonik simbolizira nastanak gradskih obilježja od 1420. godine dobivanjem Povelje slobodnog trgovišta i odabir suca od strane Kaptola zagrebačkog, nekadašnjeg veleposjednika Varaždinskih Toplica. Svečana zastava Grada u donjem dijelu završava sa tri zasebne trake koje imaju zlatne rese. Sve tri trake sadrže vertikalni friz sa zlatnim viticama u koje je ukomponirano lišće stabla hrasta. Vertikalni frizevi simboliziraju šumovit i zdrav okoliš Grada Varaždinske Toplice. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 4, Odluka, 2009.)
Zastava Grada Varaždinskih Toplica je jednobojna, plave boje s grbom Grada u sredini zastave na sjecištu dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Grada je dimenzija 1:2. Zastava je plave boje, a u gornjem dijelu zastave velikim štampanim zlatnim slovima nalazi se tekst: GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE. Ispod teksta smješten je trokutasti štit obrubljen sa svih strana svečanom zlatnom trakom. Zlatna traka simbolizira dobro stanje i život u Gradu. U središtu štita prikazan je grifon u zlatnoj boji koji u ruci drži Stari grad Varaždinske Toplice u kojem se posebno ističe zvonik crkve sv. Martina. Zvonik simbolizira nastanak gradskih obilježja od 1420. godine dobivanjem Povelje slobodnog trgovišta i odabir suca od strane Kaptola zagrebačkog, nekadašnjeg veleposjednika Varaždinskih Toplica. Svečana zastava Grada u donjem dijelu završava s tri zasebne trake koje imaju zlatne rese. Sve tri trake sadrže vertikalni friz sa zlatnim viticama u koje je ukomponirano lišće stabla hrasta. Vertikalni frizevi simboliziraju šumovit i zdrav okoliš Grada Varaždinskih Toplica. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Varaždinske Toplice, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Varaždinske Toplice, 25.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o utemeljenju Knjige instalacija Grada Varaždinske Toplice, 29.08.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 12/1997, 17.09.1997.
Statut Grada Varaždinskih Toplica, 23.12.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 5/1998, 31.03.1998.
Odluka o grbu i zastavi Grada Varaždinske Toplice, 30.07.1999, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/1999, 19.11.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/261, URBROJ: 515-02-01/1-99-3, 28.10.1999.
Statut Grada Varaždinske Toplice, 25.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 17/2001, 26.09.2001.
Odluka o grbu i zastavi Grada Varaždinske Toplice, 16.04.2003, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 7/2003, 18.04.2003.
Statut Grada Varaždinske Toplice, 10.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2009, 11.07.2009.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Varaždinske Toplice, 10.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2009, 11.07.2009.
Statut Grada Varaždinske Toplice, 07.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 7/2013, 08.03.2013.
Valentino vez, http://www.zastave.com, 5.9.2007.
"Generalni urbanistički plan", Varaždinske vijesti, 08.12.1993, str. 6.
Javni natječaj za izbor idejnog rješenja grba i zastave Grada Varaždinskih Toplica, Varaždinske vijesti, 24.12.1997, str. 20.
Valerija Mihalić: "Varaždinske Toplice: Optužbe letjele na sve strane, prekinuta sjednica Gradskog vijeća", 05.11.2014, eVaraždin.hr, www.evarazdin.hr, 20.12.2014.

Grb Varaždinskih Toplica je u plavom uspravljeni zlatni vodeni lav s crvenim jezikom i kandžama koji u desnoj ruci drži srebrni grad sa zvonikom crvenih krovišta. Zastava je tamno plava s grbom u sredini (o žutom obrubu, vidi dolje). Svečana zastava od 2009. je tamno plavi gonfalon s tri repa u dnu svaki s "frizom" od zlatnih vitica s hrastovim lišćem, s grbom u sredini i imenom grada u tri luka iznad. Stolna zastavica je plava okomita s grbom u sredini i imenom grada u tri red, jedan iznad i dva ispod grba.

Do 1997. godine Varaždinske Toplice su imale status općine.


Varaždinske Toplice, 1999. – 2009.

[Varaždinske Toplice, 1999. – 2009.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
[Varaždinske Toplice, 1999. – 2009.]
U upotrebi: od 1999. – 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Statut Općine Varaždinske Toplice, 25.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o utemeljenju Knjige instalacija Grada Varaždinske Toplice, 29.08.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 12/1997, 17.09.1997.
Statut Grada Varaždinskih Toplica, 23.12.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 5/1998, 31.03.1998.
Odluka o grbu i zastavi Grada Varaždinske Toplice, 30.07.1999, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/1999, 19.11.1999.
Statut Grada Varaždinske Toplice, 25.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 17/2001.
Odluka o grbu i zastavi Grada Varaždinske Toplice, 16.04.2003, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 7/2003, 18.04.2003.
Statut Grada Varaždinske Toplice, 10.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2009, 11.07.2009.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Varaždinske Toplice, 10.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2009, 11.07.2009.
Valentino vez, http://www.zastave.com, 5.9.2007.

Odluke do 2009. kao i odobrenje Ministarstva eksplicitno propisuju žuti obrub oko grba u zastavi, a kasnije se taj detalj više ne spominje. Zastave u suvremenoj uporabi i nemaju taj žuti obrub.
Svečana zastava korištena do 2009. je tamno plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom grada u tri luka iznad i vijencem od šest pšeničnih klasova ispod njega. Statut i Odluka iz 2009. opisuju novi izgled svečane zastave, koja je uskoro zamijenjena.[Prethodna stranica: Varaždinska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Varazdin County - Cities][Slijedeća stranica: Varaždinska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.