[Prethodna stranica: Varaždinska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Varazdin County - Communities][Slijedeća stranica: Koprivničko-križevačka županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 16. rujna 2000.
Posljednja promjena: 27. prosinca 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Varaždinske županije.

Varaždinska županija - općine


 1. Bednja
 2. Beretinec
 3. Breznica
 4. Breznički Hum
 5. Cestica
 6. Donja Voća
 7. Gornji Kneginec
 8. Jalžabet
 9. Klenovnik
 10. Ljubešćica
 11. Mali Bukovec
 12. Martijanec
 13. Maruševec
 14. Petrijanec
 15. Sračinec
 16. Sveti Đurđ
 17. Sveti Ilija
 18. Trnovec Bartolovečki
 19. Veliki Bukovec
 20. Vidovec
 21. Vinica
 22. Visoko

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Neke općine su 1997. godine administrativnom reformom dobile status grada, do 1997. Varaždin ne bio jedini grad u županiji. Do 1997. godine Breznički Hum zvao se Hum Breznički, a do 2006. Martijanec se zvao Donji Martijanec.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Beretinec

[Beretinec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Beretinec]
[Beretinec]
Prihvaćena: 31. srpnja 1997.     Odobrena: 12. studenog 1998.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatni/žuti jež.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Heraldički opis grba: Na crvenoj podlozi štita, na sredini polja, smješten je u desno okrenuti zlatni jež. Literarni opis grba: Grb Općine Beretinec prikazuje zlatnog ježa na crvenoj podlozi. Jež kao obilježje Općine Beretinec odabran je zbog svojih svima znanih osobina, a to su: radinost, briga za svoj dom i svoju obitelj, obrana svog doma i po cijenu svog života. Uza sve to on je miran i samozatajan stanovnik naših šuma. Sve te osobine mogle bi se ukratko Izreći narodriom poslovicom "Tuđe nećemo, a svoje nedamo". Osim toga ježe je kao što nam je poznato šumska životinja i ne može živjeti izvan šume, pa na taj način posredno može puslužiti i kao simbol zdravog i nezagađenog okoliša. Takvim načinom sagledavanja možemo jež shvatiti i kao simbol ekologije. Osim ovog "prirodno uvjetovanog" prikazivanja ježa na grbu Općine Beretinec, postoji i povijesna opravdanost. Naime Dragutin Antolek Orešek, čije je imanje bilo u Beretincu, spominje se kao prvi varaždinski novinar, ilirac, protivnik germanizacije, a sve to rezultiralo je objavljivanjem satiričkog lista "Podravski jež". U tom listu Antolek nizom ilustracija i oštrih satiričkih tekstova govori protiv Nijemaca i germanizacije tako da radi toga bude čak i proganjan. Osim u političkom radu isticao se i u kulturnom životu svojeg kraja, pa je tako njegovom zaslugom 1875. godine u Varaždinu osnovano pjevačko društvo "Vila". Gledajući sve to zajedno možemo reći da jež na grbu Općine Beretinec nagovještava poštene, vrijedne i ekološki svjesne ljude, a to su osobine koje se danas u Hrvatskoj i u svijetu osobito cijene. (Čl. 1, Odluka, 1997.)
Grb Općine Beretinec je povijesni grb Općine. Grb Općine Beretinec prikazuje zlatnog ježa na crvenoj podlozi. Jež kao obilježje Općine Beretinec odabran je zbog svojih svima znanih osobina: a to su radinost, briga za svoj dom i svoju obitelj, obrana svog doma i po cijenu svog života. Uza sve to on je miran i samozatajan stanovnik naših šuma. Sve te osobine mogle bi se ukratko izreći narodnom poslovicom "Tuđe nećemo, a svoje nedamo." Osim toga jež je kao što nam je poznato šumska životinja i ne može živjeti izvan šume pa na taj način posredno može služiti i kao simbol zdravog i nezagađenog okoliša. Takvim načinom sagledavanja možemo ježa shvatiti i kao simbol ekologije. Osim ovog "prirodnog uvjetovanog" prikazivanja ježa na grbu Općine Beretinec postoji i povijesna opravdanost. Naime Dragutin Antolek Orešek, čije je imanje bilo u Beretincu, spominje se kao prvi varaždinski novinar, ilirac, protivnik germanizacije, a sve to rezultiralo je objavljivanjem satiričkog lista "Podravski jež". U tom listu Antolek nizom ilustracija i oštrih satiričkih tekstova govori protiv Nijemaca i germanizacije tako da radi toga bude čak i proganjan. Osim u političkom radu isticao se i u kulturnom životu svojeg kraja pa je tako njegovom zaslugom 1875. godine u Varaždinu osnovano pjevačko društvo "Vila". Gledajući sve to zajedno možemo reći da jež na grbu Općine Beretinec nagovještava poštene, vrijedne i ekološki svjesne ljude, a to su osobine koje se danas u Hrvatskoj i u svijetu osobito cijene. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine povijesni je grb Općine Beretinec. Grb Općine Beretinec prikazuje zlatnog ježa na crvenoj podlozi. Jež kao obilježje Općine Beretinec odabran je zbog svojih svima znanih osobina, a to su: radinost, briga za svoj dom i svoju obitelj, obrana svog doma i po cijenu svog život a. Uza sve to on je miran i samozatajan stanovnik naših šuma. Sve te osobine mogle bi se ukratko izreći narodnom poslovicom »Tuđe nećemo, svoje ne damo«. Osim toga, jež je kao što nam je poznato šumska životinja i ne može živjeti izvan šume pa na taj način posredno može poslužiti i kao simbol zdravog i nezagađenog okoliša, odnosno kao simbol ekologije. Osim ovog »prirodno uvjetovanog« prikazivanja ježa na grbu Općine Beretinec postoji i povijesna opravdanost. Naime, Dragutin Antolek Oršek, čije je imanje bilo u Beretincu, spominje se kao varaždinski novinar, ilirac, protivnik germanizacije, a sve je to rezultiralo objavljivanjem satiričkog lista »Podravski jež«. U tom listu Antolek nizom ilustracija i oštrih satiričkih tekstova govori protiv Nijemaca i germanizacije tako da radi toga bude čak proganjan. Osim u političkom radu isticao se i u kulturnom životu svojeg kraja pa je tako njegovom zaslugom 1875. g. u Varaždinu osnovano pjevačko društvo »Vila«. Gledajući sve to zajedno, možemo reći da jež na grbu Općine Beretinec nagovještava poštene, vrijedne i ekološki svjesne ljude, a to su osobine koje se danas u Hrvatskoj i u svijetu osobito cijene. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Heraldički opis zastave: Zastava Općine Beretinec izrađena je u omjeru (visina prema dužini) 1:2, zelene je boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Beretinec. Grb je izrađen prema predlošku i heraldičkom opisu u heraldičkim bojama. (Čl. 1, Odluka, 1997.)
Zastava Općine Beretinec izrađena je u omjeru (visina prema dužini) 1 : 2 i zelene je boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Beretinec. Grb je izrađen prema predlošku i heraldičkom opisu u heraldičkim bojama. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine je zelene boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Beretinec. Grb je izrađen prema predlošku i heraldičkom opisu u heraldičkim bojama. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Beretinec, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Beretinec, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Beretinec, 06.09.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 12/1994, 26.09.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Beretinec, 31.07.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/1998, 10.12.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/57, URBROJ: 515-04-03/1-98-5, 12.11.1998.
Statut Općine Beretinec, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2001, 12.10.2001.
Statut Općine Beretinec, 27.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 2/2006, 28.01.2006.
Statut Općine Beretinec, 13.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Beretinec, 15.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 17/2013, 29.03.2013.
Statut Općine Beretinec, 24.05.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 35/2018, 25.05.2018.
"Svečano u Beretincu", Varaždinske vijesti, 07.12.1994, str. 2.
"Svečanost u Općini Beretinec", Varaždinske vijesti, 14.12.1994, str. 9.
Korespondencija s Općinom, 18.02.2015.
"Uvodnik", Jež, Službeno glasilo Općine Beretinec, travanj 2015, br. 1, str. 2.
"Grb Općine Beretinec, Zastava Općine Beretinec", Jež, Službeno glasilo Općine Beretinec, travanj 2015, br. 1, str. 3.

Grb Beretinca je zlatni jež na crvenoj podlozi. Statut tvrdi da je ovaj grb povijesni grb Općine, ali iako sadrži poduže objašnjenje zašto je izabran jež za simbol Općine, ne spominje kada je grb prvi puta dodijeljen/prihvaćen i kako je eventualno korišten. Zastava je zelena s općinskim grbom u sredini. Koriste se okomite stolne zastavice s grbom u sredini i žutim ispisanim imenom općine iznad i ispod koji slijedi oblik grba.


Beretinec, prijedlog 1997.

[Beretinec, prijedlog 1997.] [Prijedlog] 1:2 [Beretinec, prijedlog 1997.]
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Izvori: Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/57, URBROJ: 515-04-03/1-98-5, 12.11.1998.
Korespondencija s Općinom, 18.02.2015.

Likovno rješenje koje se razmatralo za odobrenje razlikovalo se u pojedinostima - štit je bio kvadratnog oblika a zastava je bila "petroleum boje". Na posljetku, odobren je i usvojen polukružni štit i zastava normalne zelene boje.


Beretinec, 1994. – 1997.

Prihvaćena: 6. rujna 1994.
Opis grba: Heraldički opis grba: Barokni štit grba vodoravno je razdjeljen u dva polja. U gornjem polju plave boje sa zelene uzvisine uzdiže se zgrada baroknog dvorca. Iznad dvorca iz plave površine izranjuju dvije srebrne zvijezde. U donjem polju crvene boje četiri ukrštena zlatna žitna klasa obujmljuju zlatni grozd. Literarni opis grba: Gornjim poljem dominira prikaz baroknog dvorca Šaulovec, prikazano je pročelje dvorca kojeg je 1791. godine izgradio Antun Kiss, plemički sudac Varaždinske Županije, a 1902. godine ga dogradili i u duhu histiricizma preinačili Karlo Kiss i njegova supruga Ana rod. Prelog. Dvorac je danas spomenik kulture i znamen kulturno-povijesnog identiteta općine Beretinec. Dvorac se izdiže iz zelenog brežuljka što simbolizira perivoj oko dvorca, koji je osnovan krajem 18. stoljeća i danas je zaštićen kao spomenik vrtne arhitekture. Srebrne zvijezde elementi su preuzeti iz grba obitelji Kiss de Savlovcz. Ova je obitelj dala niz istaknutih ličnosti u političkom i javnom životu Varaždinske Županije i ostavila neizbrisiv trag u prošlosti ovog područja. Plava podloga gornjeg polja boja je nebeskog plavetnila. Crvena boja podloge donjeg polja kao vatre i krvi najuže je povezana s principom života. Iz ove podloge izrastaju četiri ukrštena zlatna klasa te zlatni grozd kao sirnboli poljoprivrede, vinogradarstva i voćarstva ovog kraja. Grozd je istovremeno i simbol obilja, plod marljivog ljudskog rada, i kao takav simbol svih darova što ih Bog daruje ljudima. Ispod štita ispisana je godina 1236. kao godina najstarijeg spomena ovog kraja. Za službenu upotrebu koristi se grb bez lente s godinom. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava općine Beretinec pravokutnog je oblika, a omjer dužine i širine iznosi 2 naprema 1. U sredini plavog polja uokvirenog zlatnom trakom smješten je na licu i naličju zastave grb općine Beretinec. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Napuštena: 31. srpnja 1997.
Izvori: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Beretinec, 06.09.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 12/1994, 26.09.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Beretinec, 31.07.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/1998, 10.12.1998.
(Vjesnik Općine Beretinec, prosinac 1994, br. 1, God. 1) reprintano u:
"Uvodnik", Jež, Službeno glasilo Općine Beretinec, travanj 2015, br. 1, str. 2.

Grb usvojen prije današnjeg je bio u baroknom štitu razdijeljen, gore u plavom na zelenom brijegu barokni dvorac praćen s dvije srebrne zvijezde, i dolje u crvenom zlatni grozd između četiri ukrštena zlatna žitna klasa. Grb prikazuje dvorac Šaulovec, a zvijezde su iz grba obitelji Kiss de Savlovcz, vlasnika dvorca. Za plavu boju se kaže da predstavlja nebesko plavetnilo, a crvenu princip života. Plodovi su simboli obilja i marljivosti. Ispod štita se u nekim prilikama ističe vrpca s godinom prvog spomena Beretinca u dokumentima 1236. Bila je propisana plava zastava s grbom u sredini. Za sada nema informacija da je ova izrađena.Breznica

Sjedište: Bisag

[Breznica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Breznica]
[Breznica]
[Breznica]
Prihvaćena: 12. listopada 2015.     Odobrena: 25. travnja 2016.
Dizajn: Zoran Kolarević, Oz Media, Zagreb
Odobreni blazon grba: U plavome polju na panju iz kojega lijevo izbija mladica breze sa pet listova i dvije rese srebrna/bijela vatrogasna truba.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Na grbu Općine Breznica kao simboli nalaze se smeđi panj sa zelenom mladicom biljke breze sa pet listova i srebrnom vatrogasnom trubom koja je položena okomito na panj uz mladicu. Oblik grba je štit germanskog oblika sa plavom podlogom. (Čl. 7, Odluka, 2015.)
Grb Općine ima oblik štita germanskog oblika sa plavom podlogom na kojem se kao simboli nalaze smeđi panj sa zelenom mladicom biljke breze sa pet listova i srebrnom vatrogasnom trubom koja je položena okomito na panj uz mladicu. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava je izrađena u omjeru (visina prema dužini) 1:2 i zelene je boje. Grb Općine smješten je na sredini zastave u sjecištu dijagonala. (Čl. 8, Odluka, 2015.)
Zastava Općine zelene je boje s grbom Općine smještenim na sredini zastave u sjecištu dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2085.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Breznica, 19.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Breznica, 18.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 3/1994, 06.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Breznica, 12.10.2015, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 46/2015, 15.10.2015.
7. prigorsko-zagorski sejem, Bisag, 20.09.2015, plakat, 2015.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/15-01/4, URBROJ: 515-02-02-01/1-16-6, 25.04.2016.
"Breznica čestitarima pokazala kako se u maloj Općini radi velika proslava", 24.07.2016, Regionalni tjednik, regionalni.com
"Na dan oživjeli stara vremena", Varaždinske vijesti, 26.07.2016, str. 23.
"Simbolizira se preporod i vraćanje života", Regionalni tjednik, 26.07.2016, str. 11.
Info Božo Majcen, zamjenik načelnika Breznice, 30.08.2016.
Statut Općine Breznica, 15.02.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 15/2018, 17.02.2018.

Grb Breznice je u plavom vatrogasna truba na panju iz kojeg izrasta mladica breze. Breza se, dakako, odnosi na ime općine. Zastava je zelena s grbom u sredini. Postoji i zastava, vjerojatno svečana, koja dodaje ime općine iznad i na žutoj vrpci iznad žuto obrubljenog grba, a ispod grba su grančice breze i prikaz povijesnog dvorca Bisag.
Dok je formalno sjedište općine u mjesto istog imena, stvarni uredi općinske uprave kao i druga infrastruktura su uglavom u mjestu Bisak, pored ruševina srednjovjekovnog dvorca, djelomično razrušenog nakon 1918. i konačno stradalog u požaru tijekom 2. svjetskog rata. Općinske simbole posvetio je župnik 22. lipnja 2016. na Dan Općine, blagdan Sv. Marije Magdalene, zaštitnice općine i župe.Breznički Hum

[Breznički Hum] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Breznički Hum]
[Breznički Hum]
[Breznički Hum] [Breznički Hum]
Prihvaćena: 20. prosinca 2001.     Odobrena: 22. srpnja 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iznad srebrne/bijele pumpe za vodu zlatna/žuta poštanska truba.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis Grba Općine Breznički Hum: u četvrtastom štitu, u plavom polju, gore; zlatno (žuta) truba-poštanska, dolje: srebrna (bijela) pumpa za vodu. (Čl. 3, Odluka, 2001.)
Opis Grba Općine Breznički Hum: u četvrtastom štitu, u plavom polju; gore; zlatno (žuta) truba-poštanska, dolje: srebrna (bijela) pumpa za vodu. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Opis Grba i Općine Breznički Hum: u četvrtastom štitu, u plavom polju; gore; zlatno (žuta) truba-poštanska, dolje; srebrna (bijela) pumpa za vodu. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis grba Općine Breznički Hum: u četvrtastom štitu, u plavom polju; gore zlatno (žuta) truba-poštanska, dolje; srebrna (bijela) pumpa za vodu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Breznički Hum je jednobojna, plave boje, u sredini na sjecištu dijagonala nalazi se grb obrubljen zlatno-žutim rubom. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 4, Odluka, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine Breznički Hum je jednobojna, plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obrubljen zlatno/žutim rubom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Fotografija svečane zastave na www.zastave.com, 20.07.2004
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Hum Breznički, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Hum Breznički, 28.02.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 2/1994, 25.03.1994.
Statut Općine Hum Breznički, 28.02.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 3/1994, 06.04.1994.
Statut Općine Breznički Hum, 27.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2001, 12.10.2001.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Breznički Hum, 20.12.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 29/2001, 21.12.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/223, URBROJ: 514-09-01-02-3, 22.07.2002.
Statut Općine Breznički Hum, 7.02.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 3/2006, 08.02.2006.
Statut Općine Breznički Hum, 10.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 27/2009, 11.08.2009.
Statut Općine Breznički Hum, 18.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 10/2013, 19.03.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Breznički Hum, 30.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 16/2018, 27.02.2018.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Općina Breznički Hum, www.breznicki-hum.hr, 22.08.2014.

Grb Brezničkog Huma je u plavom srebrna pumpa za vodu nadvišena zlatnom poštanskom trubom. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Oko 2013. općina je počela koristiti i svijetlo plavu zastava s grbum bez obruba. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri repa trokutastog završetka sa zlatnim resama, grbom u sredini obrubljenim pozamanterijskim tropletom, s nazivom općine iznad u dva luka i ukrasima od grančica lipe u repovima. Koriste se okomite plave stolne zastavice s grbom u sredini i zlatnim natpisima iznad i ispod. Osim toga, koriste se i bijele okomite trokutasto završavajuće zastavice s grbom i plavim natpisima.

Do 1997. godine službeni naziv bio je Hum Breznički.Cestica

[Cestica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Cestica]
[Cestica]
Prihvaćena: 28. srpnja 1997.     Odobrena: 27. listopada 1997.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin, prema ideji vlč. Ivana Košića
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenom trobrijegu srebrni/bijeli križ oko kojeg se ovija čokot/trs vinove loze sa zlatnim/žutim grozdom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Na plavoj podlozi štita iz zelenog trobrijega diže se srebrni križ. Oko križa ovija se čokot vinove loze koji na sebi nosi četiri simetrično smještena zelena lista i to dva veća ispod, a dva manja iznad prečke križa. Zlatni grozd visi sa čokota po sredini i djelomično prekriva križ. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava općine Cestica izrađena je u omjeru (visina prema dužini) 1:2 i plave je boje. Na sredini zastave nalazi se grb općine Cestica i izrađen prema predlošku i heraldičkom opisu u originalnim bojama. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Izvori: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Info from a FAME visitor, 12.02.2005.
"Novija povijest", Općina Cestica, www.cestica.hr, 20.12.2009.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Cestica, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Cestica, 13.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 7/1994, 14.04.1994.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Cestica, Varaždinske vijesti, 19.07.1995, str. 27.
Marija Milec: "Riječ ima načelnik", Glas Općine Cestica, br. 1, god. III, travanj 1996. str. 3.
"Usvojeni općinski simboli", Varaždinske vijesti, 30.07.1997, str. 20.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave općine Cestica, 28.07.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/67, URBROJ: 515-04-03/1-97-3, 27.10.1997.
"Novi grb i zastava", Glas Općine Cestica, br. 1, god. IV, studeni 1997. str. 16.
"U dvije godine investirano 4,5 milijuna kuna", Glas Općine Cestica, br. 1, god. VI, prosinac 1999. str. 4.
Statut Općine Cestica, 14.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2001, 28.09.2001.
"Marijan Lorbek - predsjednik Općinskog viječa Cestice", Glas Općine Cestica, br. 1, god. XII, rujan 2005. str. 4.
"Nova obilježja općine Cestica: Zastava i grb", u: Nevenka Suhić (ur.): "Općina Cestica: monografija", TIVA, Varaždin, 2005, str. 111.
Statut Općine Cestica, 13.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 23/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Cestica, 08.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/2013, 09.03.2013.
Statut Općine Cestica, 26.02.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 17/2018, 06.03.2018.

Grb Cestice je u plavom trs vinove loze sa zlatnim grozdom uvija se oko srebrnog latinskog križa na zelenom trobrijegu. Za simbole se kaže da predstavljaju borbu stanovnika općine za duhovna i materijalna dobra, konfiguraciju tla i poljoprivrednu proizvodnji i vinogradarsku tradiciju, a da križ simbolizira Cestičane kao o bogobojazne ljude, vjerne kršćane. Zastava je svjetloplava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Stolna je zastavica zabilježena u više inačica, ili kao okomita varijacija službene zastave, ili uz dodan natpis imena općine, bilo u jednom redu iznad grba, ili u dva red iznad i ispod, kao što je prikazano ovdje.
Simboli su usvojeni nakon javnog natječaja održanog 1995., na kojem je pobijedio prijedlog župnika Ivana Košića, i koji je usvojen na skupštini 23. veljače 1996. Potom je 1997. usvojeno likovno rješenje Krunoslava Čole, koje se temelji na Košićevoj ideji.Donja Voća

[Donja Voća] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donja Voća]
[Donja Voća]
Prihvaćena: 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome tlu oko zlatnog/žutog snopa pšenice povezanog crvenom vrpcom srebrno/bijelo gospodarsko oruđe (plug, vile, kosa, lopata i drljača).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: "Svečana sjednica općinskog vijeća", 12.11.2010, Općina Donja Voća, www.voca.hr, 25.12.2010.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 66-67.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
(Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Donja Voća, Službeni vjesnik, 1/93)
Statut Općine Donja Voća, 28.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 7/1994, 14.04.1994.
Statut Općine Donja Voća, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 30/2001, 31.12.2001.
Statut Općine Donja Voća (pročišćeni tekst), 24.08.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 6/2006, 02.09.2006.
"Manifestacija 'Tragovi iskona 2008', Donja Voća, 30. lipnja - 6. srpnja 2008.", Varaždinske vijesti, br. 3313, 1.7.2008.
(Odluka o izgledu i uporabi grba i zastave Općine Donja Voća) prema:
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/38, URBROJ: 515-09-02-09-5, 24.04.2009.
Statut Općine Donja Voća, 15.09.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 33/2009, 28.09.2009.
Statut Općine Donja Voća, 17.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 30/2013, 25.04.2013.
Josip Drvoderić: "Ususret 20. godišnjici Općine Donja Voća (1993. - 2013.)" (o usvajanju grba i zastave), Sv. Martin - Voća, Župa Sv. Martina biskupa - Donja Voća, Rimokatolički župni ured Sv. Martina biskupa - Donja Voća, br. 3, studeni 2013, str. 14.
Josip Drvoderić: "Sličnost voćanskog grba grbovima drugih općina u kontinentalnoj Hrvatskoj", Sv. Martin - Voća, Župa Sv. Martina biskupa - Donja Voća, Rimokatolički župni ured Sv. Martina biskupa - Donja Voća, br. 3, studeni 2013, str. 15.

Grb Donje Voće je u plavom na zelenom podnožju zlatni snop uvezan crvenom vrpcom, iza njega srebrne grablje u koso, kosa i lopata ljevokoso između pluga i drljače. Temelji se na pečatu općine iz 1864, a u boji ga prikazuje već Laszowski, koji ga blazonira jednostavno kao u modrom zlatni snop, oko ovoga gospodarsko oruđe. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je crveni gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto sa žutim resama i kićankama, u sredini grb nadvišen imenom općine u dva luka i ornamentom vinove loze ispod njega. Grb i zastava blagoslovljeni su na proslavi Dana Općine, blagdan sv. Martina, 2010. godine.Gornji Kneginec

Sjedište: Turčin

[Gornji Kneginec] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gornji Kneginec]
[Gornji Kneginec]
Prihvaćena: 20. srpnja 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Odobreni blazon grba: U plavome zlatnu/žutu vagu nadvisuju dvije zlatne/žute krune.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Na grbu Općine Gornji Kneginec kao centralni simbol nalazi se vaga u ravnovjesju kao simbol pravde koju Andrija II. Arpadović iskazuje prema stanovnicima varaždinskog kraja za nesebičnu brigu i pomoć za trajanja njegovog utamničenja u kuli Knegingrada u razdoblju od dvije godine (od 1202. do 1204. godine). Poslije smrti svojega brata Emerika godine 1205. godine koji ga je i dao zatvoriti, postavši kraljem Andrija II. odlučuje se odužiti ljudima ovoga kraja na način da gradu Varaždinu daje povlasticu slobodnog kraljevskog grada. Pomoćni simboli u obliku dvije krune simboliziraju kraljevsko porijeklo Andrije i njegovog brata Emerika koji su na specifičan način doprinjeli da grad Varaždin dobije gore spomenute sloboštine. (Čl. 7, Odluka, 2004; Čl. 7, 2009.)
Opis zastave: Zastava je izrađena u omjeru (visina prema dužini) 1:2 i plave je boje. Grb Općine smješten je na sredini zastave. Veličina i smještaj grba u skladu su s naputkom Povjerenstva za davanje odobrenja grba i zastave Središnjeg državnog ureda za upravu. (Čl. 8, Odluka, 2004; Čl. 8, Odulka, 2009.)
Izvori: Željko Pavlek: "Općina Kneginec Gornji dobila novi grb i zastavu - Simbol pravde Andrije II. Arpadovića", Večernji list, 21.07.2004
Info Miroslav Bubnjarić, Općina Kneginec Gornji, www.kneginec.hr, 11.08.2004.
Kneginečki list, Glasilo Općine Gornji Kneginec, br. 31, travanj 2012.
"Unutarnje funkcioniranje općine", Varaždinske vijesti, 18.10.1995, str. 8.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Gornji Kneginec, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Gornji Kneginec, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 10.10.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 16/1995, 17.11.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 19.08.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 15/1996, 03.09.1996.
Statut Općine Gornji Kneginec, 31.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2001, 29.11.2001.
Mišljenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/21, URBROJ: 515-10/06-04-2, 27.01.2004.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 16.07.2004, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 21/2004, 23.07.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/21, URBROJ: 515-10/06-05-3, 02.06.2005.
Obavijest Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/21, URBROJ: 515-10/06-05-4, 03.06.2005.
Statut Općine Gornji Kneginec, 26.03.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/2009, 30.04.2009.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 09.09.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 32/2009, 16.09.2009.
Statut Općine Gornji Kneginec, 14.03.2013, Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec, Turčin, br. 2/2013, 15.03.2013.
Korespondencija s Općinom, 27.02.2015.

Grb općine Gornji Kneginec je u plavom zlatna vaga i iznad nje dvije zlatne krune. Zastava je tamnoplava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Simbol se odnose na događaje iz XI. stoljeća kada je Emerik naslijedio hrvatsko-ugarsko prijestolje. Emerik je bio u svađi sa svojim bratom Andrijom, poznatim kao herceg Andrija II Arpadović. Nakon bitke u kojoj je Emerik odnio pobjedu zatvorio je Andriju u kulu u Knegincu 1204. godine. No, Emerik je ubrzo umro, ali prije toga je okrunio svojeg malodobnog sina Ladislava, oslobađajući Andriju da mu bude skrbnik i upravitelj države. Vagu je Knegincu kao simbol dodijelio Andrija kao simbol pravde za ljude koji su o njemu brinuli i pomagali mu tijekom njegovog zatočeništva. Dvije krune odnose se na dva brata kraljevske krvi.
Nedavno usvojeni simboli pojednostavljene su ranije korištenog neslužbenog grba. Središnje su vlasti dale pozitivno mišljenje o simbolima, tražeći jedino da se središnji plavi dragulj u krunama oboji crveno umjesto plavo. Takav promijenjeni dizajn je kasnije i formalno odobren 2005., ali općina u praksi koristi originalno likovno rješenje s plavim središnjim draguljima u kruni.


Gornji Kneginec, 1996. – 2004.

[Gornji Kneginec, 1996. – 2004.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gornji Kneginec, 1996. – 2004.]
Prihvaćena: 19. kolovoza 1996.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Opis grba: Na crnoj podlozi štita pomalja se ruka koja drži zlatnu vagu u ravnoteži. U gornjem desnom uglu nalazi se pomoćni simbol u obliku zlatne krune. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava je izrađena u omjeru 1:2 i to u crvenoj boji. Na sredini zastave nalazi se štit s grbom Općine Gornji Kneginec izrađenim prema originalnom predlošku. (Čl. 9, Odluka, 1996.)
Napuštena: 20. srpnja 2004.
Izvori: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 19.08.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 15/1996, 03.09.1996.
Korespondencija s Općinom, 27.02.2015.

Novi simboli usvojeni su već 1996. Grb je bio u crnom ruka drži zlatnu vagu i u desnom gornjem uglu zlatna kruna. Zastava je bila crvena s tim grbom u sredini. Čini se da ovi simboli nisu (mnogo?) korišteni, a prijašnji su ostali u de facto upotrebi sve do usvajanja današnjih simbola.
Prikazi rekonstruirani!


Gornji Kneginec, 1995. – 1996.

[Gornji Kneginec, 1995. – 1996.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gornji Kneginec, 1995. – 1996.]
Prihvaćena: 10. listopada 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Opis grba: Na crvenoj podlozi štita na vrhu zelenog brijega nalazi se bijela stožasta kula s kruništem. Na sredini kule smješten je prozor sa srebrnom rešetkom iz kojeg se pomalja ruka koja drži zlatnu vagu u ravnoteži. Iznad kule je zlatna kruna. S lijeve strane nalazi se zlatna grančica vinove loze na kojoj je jedan zlatni grozd i jedan zlatni list. S desne strane kule nalaze se tri zlatna klasa pšenice. Klasje i vinova loza se u dnu štita križaju. (Čl. 8, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava je izrađena u omjeru 1:2 što znači da se tako odnose visina prema dužini zastave. S lijeve strane zastave nalazi se bijelo polje po čitavoj visini zastave, a dužina mu je 3:7 ukupne dužine zastave. Na sredini bijelog polja prikazan je grb Općine izrađen u bojama prema originalu. Desni dio zastave (4/7 ukupne dužine) podijeljen je na pet jednakih vodoravnih greda od kojih su prva, treća i peta crvene, a druga i četvrta bijele boje. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Napuštena: 19. kolovoza 1996.
Izvori: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Informacije o zastavi Marko Vitez, Gornji Kneginec.
Statut Općine Gornji Kneginec, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 10.10.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 16/1995, 17.11.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Gornji Kneginec, 19.08.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 15/1996, 03.09.1996.
Korespondencija s Općinom, 27.02.2015.

Raniji grb Gornjeg Kneginca je u crvenom polju na zelenom brijegu srebrna kula s crnim prozorom s rešetkama iz kojeg izlazi šaka koja drži zlatnu vagu, iznad u glavi zlatna kruna i preko svega zlatni vijenac desno tri klasa žita i lijevo vinova loza. S njim je usvojena i zastava s pet crveno-bijelih pruga temeljno na županijskoj zastavi, s bijelim poljem uz koplje, dužine 3/7 dužine zastave, s grbom u njegovom središtu.Jalžabet

[Jalžabet] [U izradi] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jalžabet]
[Jalžabet]
Prihvaćena: 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Jalžabet, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Jalžabet, 25.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 7/1994, 14.04.1994.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Jalžabet, ?) prema: Statut Općine Jalžabet, 21.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2001, 29.11.2001.
Statut Općine Jalžabet, 06.07.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2006, 16.08.2006.
Statut Općine Jalžabet, 31.08.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 31/2009, 11.09.2009.
Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Fotografija zastave u Županijskoj skupštini, 09.2007, Marko Vitez
"Mala općina - mnogo aktivnosti", Varaždinske vijesti, 21.02.1996, str. 41.
Damir Hrelja, "Općina Jalžabet", monografija, Općina Jalžabet, Jalžabet, 2013, str. 170 - 172.
Korespondencija s općinom, 10.03.2015.
Korespondencija s općinom, 28.09.2017.

Grb Jalžabeta je raščetvoren, prvo i četvrto polje crveno-srebrno šahirano, drugo i treće u plavom iz brijega izrasta drvo u prirodnoj boji, u štitiću u plavom srebrni prikaz sv. Elizabete sa zlatnom krunom drži kiticu crvenih ruža. Sv. Elizabeta Mađarska zaštitnica je Jalžabeta. Zastava je razdijeljena kosom rastućom dijagonalom u crveno i bijelo s grbom postavljenim uz koplje. Simboli su blagoslovljeni na Dan sv. Elizabete 17. studenog 1993. Koriste se plave (?) stolne zastavice sa svečanim grbom u sredini, koji ima barkoni žuto-crveni plašt u koje je upisano ime općine i godina 1334. Iznad i ispod grba bijelim je goticom ispisano u luku ime općine.
Prema informaciji iz općine 2017. formalna odluka o grbu i zastavi općine nije donesena.Klenovnik

[Klenovnik] [De facto] [Dvostrana] [Naličje] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Klenovnik] [Klenovnik]
[Klenovnik]
U upotrebi: od oko 2010.
Izvori: Općina Klenovnik on-line http://www.klenovnik-online.com 04.01.2011.
(Martin Oreški (ur.): "Klenovnik: 750 godina: 1244. - 1994.", Općina Klenovnik, Klenovnik, 1995.)
"Srednjovjekovno proštenje pod bedemima dvorca Draškovićevih", Večernji list, 11.06.2012.
Statut Općine Klenovnik, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 6/1994, 13.04.1994.
Statut Općine Klenovnik, 20.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2001, 28.09.2001.
Statut Općine Klenovnik, 26.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 4/2006, 09.02.2006.
Statut Općine Klenovnik, 15.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2009, 17.07.2009.
Statut Općine Klenovnik, 04.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 21/2013, 06.04.2013.
Correspondence with the community, 30.07.2014.
Dani Općine Klenovnik i 770. obljetnica pisane povijesti Klenovnika 1244. - 2014., Općina Klenovnik, 2014.
Prigdni poštanski žig "750. godina Klenovnika - Dan općine" pošte 42244 Klenovnik, 11.10.1994, u: Josip Jelenečki: "Klenovnik u filateliji", Ivanečka škrinjica, br. 9/2013, str. 13.

Grb Klenovnika je u crvenom zeleni list klena s dva para smeđih perutki. Šuma klena (Acer campestre) dala je ime općini. Zastava je plava s grbom u sredini. Koristi se i u okomitoj inačici. Obznanjen je i dizajn (prijedlog) tvrtke Cosmos Design Varaždin, koji prikazuje i list i perutke zlatne. Nijedan dizajn još nije formalno usvojen, a prvi se koristi neslužbeno.


Klenovnik, 1994.

Zastava nepoznata. [Klenovnik, 1994.]
U upotrebi: od 1994.
Izvor: Prigdni poštanski žig "750. godina Klenovnika - Dan općine" pošte 42244 Klenovnik, 11.10.1994, u: Josip Jelenečki: "Klenovnik u filateliji", Ivanečka škrinjica, br. 9/2013, str. 13.

Na prigodnom poštanskom žigu pošte u Klenovniku iz 1994. prikazan je grb vodoravno razdijeljen gore dva lista klena s plodovima, dolje prikaz dvorca Draškovića. Boje nepoznate.Ljubešćica

[Ljubešćica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ljubešćica]
[Ljubešćica] [Ljubešćica]
Prihvaćena: 1. kolovoza 2006.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crnome sa zlatnim/žutim obrubom srebrna/bijela kapljica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine Ljubešćica: u crnome sa zlatnim/žutim obrubom srebrna/bijela kapljica. (Čl. 3, Odluka, 2006; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine Ljubešćica je jednobojna, bijele boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Odluka, 2006, Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Ljubešćica, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Ljubešćica, 07.04.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 8/1994, 28.04.1994.
Statut Općine Ljubešćica, 19.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/51, URBROJ: 515-10/06-05-5, 02.06.2005.
Statut Općine Ljubešćica, 19.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 1/2006, 19.01.2006.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Ljubešćica, 01.08.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2006, 16.08.2006.
Vladimir Vuger: "Temeljni kamen za vrtić i općinske prostorije", Varaždinske vijesti, 16.8.2006, str. 17.
Statut Općine Ljubešćica, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 23/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Ljubešćica, 11.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/2013, 12.03.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Ljubešćica, 29.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 4/2018, 30.01.2018.
Fotografija zastave u zgradi Županije, 09.2007, Marko Vitez
HDZ Ljubešćica, www.hdz-ljubescica.info, 05.2013.

Grb Ljubečćice je u crnome zlatno obrubljenom srebrna kapljica. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je bijeli gonfalon obrubljen žutim trokutastog kraja as zlatnim resama, u sredini zlatno obrubljeni grb, iznad njega u luku i liniji zelenim ime općine, ispod ukrštene zelene grančice lipe i hrasta. Stolna zastavica inačica je svečane bez obruba i s crnim natpisom u dva reda.
Grb i zastavu blagoslovio je mons. Anđelko Koščak prilikom poslave Dana Općine, 5. kolovoza 2006.Mali Bukovec

[Mali Bukovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mali Bukovec]
[Mali Bukovec]
Prihvaćena: 17. lipnja 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin i Josip Kancijan, slikar iz Malog Bukovca
Odobreni blazon grba: U crnome iz podnožja štita izrasta zlatni/žuti stup na kojem je lik sv. Florijana.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Mali Bukovec ima oblik heraldičkog štita. Podloga grba je crne boje koja simbolizira postojanost, razboritost i čvrstinu. U sredini grba je lik zaštitnika Općine sv. Florijana koji je žute boje. Žuta boja simbolizira plemenitost, darežljivost i svjetlost. Lik sv. Florijana postavljen ja na stup koji simbolizira postojanost i snagu. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik heraldičkog štita. Podloga grba je crne boje koja simbolizira postojanost, razboritost i čvrstinu. U sredini je lik zaštitnika Općine, Svetog Florijana koji je žute boje. Žuta boja simbolizira plemenitost, darežljivost i svjetlost. Lik Svetog Florijana postavljen je na stup koji simbolizira postojanost i snagu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Mali Bukovec je zelene boje s grbom u sredini koji je obrubljen žutom bojom. Zelena boja simbolizira radost i prirodna bogatstva Općine Mali Bukovec. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je zelene boje s grbom u sredini koji je obrubljen žutom bojom. Zelena boja simbolizira radost i prirodna bogatstva Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Mali Bukovec, 18.06.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Donji Martijanec, Hum Breznički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 8/1993, 16.07.1993.
Statut Općine Mali Bukovec, 31.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 14/1994, 30.11.1994.
Statut Općine Mali Bukovec, 18.09.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2001, 12.10.2001.
Statut Općine Mali Bukovec, 06.02.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 3/2006, 08.02.2006.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Mali Bukovec, 17.06.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/22, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Mali Bukovec, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 27/2009, 11.08.2009.
Statut Općine Mali Bukovec, 28.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2013, 30.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Mali Bukovec, 31.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 7/2018, 01.02.2018.
Općina Mali Bukovec, www.mali-bukovec.hr 20.12.2011.
Korespondencija s Općinom, 05.03.2015.

Grb Malog Bukovca je u crnom zlatni sv. Florijan stoji na stupu. Sv. Florijan je zaštitnik općine. Za crnu se kaže da predstavlja postojanost, razboritost i čvrstinu, a žuta plemenitost, darežljivost i svjetlost. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Za zelenu se kaže da simbolizira radost i prirodna bogatstva općine. Svečana zastava je zeleni gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama s grbom u sredini, imenom općine iznad i ukrštenom hrastovom grančicom i snopom žita ispod.Martijanec

[Martijanec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Martijanec]
[Martijanec]
Prihvaćena: 24. studenog 1997.     Odobrena: 26. listopada 1998.
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U crvenome iznad zelenog brijega biskupska tijara preko koso položenog mača.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Na polukružnom štitu crvene osnove (crvena boja simbolizira plašt svetog Martina, kojeg je svetac prema legendi mačem razdijelio na pola i podijelio sa siromahom) nalazi se bijela biskupska tijara (sveti Martin je, iako podrijetlom s prostora Panonije, punih trideset godina bio biskupom u Toursu). Iza biskupske tijare koso je položen mač kojim je sveti Martin razdijelio plašt i polovicu poklonio siromahu. U donjem dijelu štita je motiv brijega koji označava toponim "Gomilu", zapravo veliki željeznodobni tumul (najvjerojatnije kneževski grob sa žarnim ukopom), najveći iz grupe tumula sjeverozapadne Hrvatske, uz koji se isprepleće niz narodnih predaja i pripovijesti. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Grb Općine ima oblik štita na čijem je polukružnom dnu u obrnutom smjeru istaknut polukružni motiv zelene boje, a iznad kojeg se na crvenoj podlozi nalazi bijela biskupska tijara iza koje je ukoso položen mač. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Na žutoj (zlatnoj) osnovi službene zastave omjera 1:2 nalazi se grb općine Donji Martijanec, smješten u njezinom središtu. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Zastava Općine je žute boje, a u čijem se središtu nalazi grb Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Izvori: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Dan općine Martijanec, www.os-martijanec.skole.hr, 20.12.2011.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Donji Martijanec, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Donji Martijanec, Hum Breznički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 8/1993, 16.07.1993.
Statut Općine Donji Martijanec, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 5/1994, 06.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Donji Martijanec, 24.11.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/6, URBROJ: 515-04-03/1-98-4, 26.10.1998.
Statut Općine Donji Martijanec, 08.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Martijanec, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 21/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Martijanec, 18.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 10/2013, 19.03.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martijanec, 26.02.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2018, 09.03.2018.
"Skromni rezultati poljodjelstva", Varaždinske vijesti, 01.03.1995, str. 9.
"Proračun vrijedan 1,2 milijunba kuna", Varaždinske vijesti, 05.04.1995, str. 9.

Grb Martijanca je u crvenom polju iza srebrne mitre zlatno porubljene i sa zlatnim križem, koso položeni srebrni mač sa zlatnom drškom i u dnu zeleni brijeg. Zastava je žuta s grbom u sredini. Oznake u grbu odnose se na sv. Martina, biskupa Toursa, rođenog u Panoniji, svecu zaštitniku općine po kojem je i nazvana. Zeleni brijeg predstavlja lokalitet Gomila, željeznodobni tumul (grobni humak), najveći u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Svečana zastava, izrađena nakon 2006., žuti je gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim kićankama, u sredini grb, iznad ime općine a ispod zelene grančice vinove loze sa zlatnim grozdovima.

Do 2006. ime općine bilo je Donji Martijanec.


Martijanec, svečana zastava 1997.

[Martijanec, svečana zastava 1997.]
[Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu]

Prihvaćena: 24. studenog 1997.
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić, Koprivnica
Opis zastave: … Svečana zastava zadržava omjer i elemente službene zastave. ali joj krajevi završavaju u formi lastavičjeg repa, karakterističnoj za stare zastave Panonske Hrvatske, s tom razlikom da se u svečanoj varijant i grb općine postavlja okomito na užu stranu zastave. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Izvor: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Donji Martijanec, 24.11.1997.

Odlukom kojom su usvojeni općinski simboli propisuje se i svečana zastava jednakog izgleda kao i službena zastava, ali slobodnog kraja u obliku lastavičjeg repa i s grbom okrenutim okomito na užu stranicu zastave. Navodi se da je oblik lastavičjeg repa "karakterističan za stare zastave Panonske Hrvatske". Čini se da ovakva svečana zastava nije izrađena, a kasnije je izrađen gonfalon drugačijeg izgleda.Maruševec

[Maruševec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Maruševec]
[Maruševec]
Prihvaćena: 21. prosinca 2004.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome biljka đurđica s dva lista i 5 bijelih cvjetova.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa grbom općine u sredini.
Opisi grba: U trokutastom - srcolikom štitu, u zlatno/žutom stabljika đurđice (prirodno) s dva zelena lista. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Grb Općine predstavlja trokutasti - srcoliki štit u kojem se u zlatno/žutom polju nalazi stabiljka đurđice (prirodno) sa dva zelena lista i 5 bijelih cvjetova. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Maruševec je jednobojna zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Maruševec obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Odluka, 2004.)
Zastava Općine je jednobojna zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Maruševec obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Maruševec, 07.04.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 6/1994, 13.04.1994.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Maruševec, Varaždinske vijesti, 01.11.1995, str. 32.
Statut Općine Maruševec, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/16, URBROJ: 515-10/06-04-6, 13.12.2004.
Odluka o opisu grba i zastave Općine Maruševec i uvjetima i načinu odobrenja njihove uporabe, 21.12.2004, Službeni vjesnik Varaždinske županije, nr. 37/2004, 23.12.2004.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Maruševec, 02.03.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 7/2006, 21.03.2006.
Statut Općine Maruševec, 09.09.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 33/2009, 18.09.2009.
Statut Općine Maruševec, 19.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 11/2013, 20.03.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Maruševec, 30.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 13/2018, 14.02.2018.
Općina Maruševec, "Obilježeni dani općine Maruševec", http://www.marusevec.hr/vijesti/070506.htm

Grb Maruševca je u zlatnom polju stabljika đurđice u prirodnoj boji s dva zelena lista i pet bijelih cvjetova. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. U uporabi su i zastave s bijelim obrubom i bez obruba oko grba. Đurđica ili đurđevak (Convallaria majalis L.) cvjeta u rano proljeće, a kao što ime nagovještava povezuje se s Jurjevom. Legedna kaže da je mjesto nastalo oko dvorca istog imena koje je izgradila plemkinja Maruša, koja je navodno ovdje došla iz Češke. Prvi poznati vlasnik dvorca je Grgor od Maruševca, koji spominje mjesto kraj crkve Sv. Jurja u dokumentu koji je izdao 1351. godine.
Svečana zastava je zeleni gonfalon s trokutastim završetkom i zlatnim resama, s bijelo obrubljenim grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i hrastovom i lipovom grančicom ispod. Koristi se i stolna zastavica istog temeljnog dizajna.Petrijanec

[Petrijanec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Petrijanec]
[Petrijanec]
Prihvaćena: 20. lipnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Anđelko Zorković, Varaždin, nastavnik likovnog odgoja i ravnatelj OŠ Petrijanec
Opisi grba: Grb Općine Petrijanec temelji se na povijesnim elementima ovoga kraja i starohrvatske ornamentike. Glavni dio grba čini štit koji u donjem dijelu završava u polukrugu. Štit je obrubljen žutom (zlatnom) bojom. Dvostrukom podjelom vodoravno i okomito nastaje devet crveno-bijelih polja, koja čine isječak povijesnog hrvatskog grba. Prvo polje u lijevom kutu štita je crvene boje. Starohrvatski pleter žute (zlatne) boje u obliku elipse obuhvaća dijelove crveno-bijelih polja. U središtu starohrvatskog pletera nalazi se grafički oblikovana zgrada općinske vijećnice, izrađena linijom crne boje. U horizontu ispod vijećnice i donjeg dijela starohrvatskog pletera stoji zeleno polje koje simbolizira ravničarski krajolik. Ispod njega nalazi se stilizirani izvor plave boje koji se širi u blagim valovima do donjeg dijela starohrvatskog pletera. Po sredini valova pretežu se u polukrugu dvije paralelne žute (zlatne) linije. Bijela polja vizualno predočuju križ, simbol katoličanstva. (Čl. 7, Odluka, 1994; Čl. 5, Odluka, 2018.)
Grb Općine Petrijanec je u obliku štita koji u donjem dijelu završava u polukrugu. Štit je obrubljen žutom (zlatnom) bojom. Dvostrukom podjelom vodoravno i okomito nastaje devet crveno-bijelih polja koja čine isječak povijesnog hrvatskog grba. Prvo polje u lijevom kutu štita je crvene boje. Starohrvatski pleter žute (zlatne) boje u obliku elipse obuhvaća dijelove crveno-bijelih polja. U središtu starohrvatskog pletera nalazi se grafički oblikovana zgrada općinske vijećnice, izrađena linijom crne boje. U horizontu ispod vijećnice i donjeg dijela starohrvatskog pletera stoji zeleno polje, ispod kojeg se nalazi stilizirani izvor plave boje koji se širi do donjeg dijela starohrvatskog pletera. (Čl. 8, Statut, 2002.)

Opisi zastave: Zastava Općine Petrijanec sastoji se od dvije boje: plave i bijele s grbom Općine Petrijanec u sredini. Omjer širine i dužine zastava je 1:2. Boje zastave položene su vodoravno i to ovim redom: s gornje strane je plava, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu zastave. Grb Općine Petrijanec smješten je u sredini zastave, tako da jedna trećina crveno-bijelih polja na gornjem i donjem dijelu štita zalaze u plava polja zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Svečana zastava je obrubljena s tri strane žutim (zlatnim) resama. (Čl. 9, Odluka, 1994; Čl. 6, Odluka, 2018.)
Zastava Općine Petrijanec sastoji se od dvije boje: plave i bijele, s grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastava je 1:2. Boje zastave položene su vodoravno i to ovim redom: s gornje strane je plava, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu zastave. Grb Općine smješten je u sredini zastave, tako da jedna trećina crveno-bijelih polja na gornjem i donjem dijelu štita zalaze u plava polja zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Svečana zastava je obrubljena s tri strane žutim (zlatnim) resama. (Čl. 9, Statut, 2002.)

Izvori: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Petrijanec, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Petrijanec, 23.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Petrijanec, KLASA: 017-01-94-01, URBROJ: 2186-06-94-57, 20.06.1994. (u: Zorković, 1995, str. 5-7)
Odluka o grbu i zastavi općine Petrijanec, 20.06.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 13/1994, 04.11.1994.
Statut Općine Petrijanec, 27.03.2002, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 6/2002, 30.04.2002.
Statut Općine Petrijanec, 22.10.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 41/2009, 30.10.2009.
Statut Općine Petrijanec, 14.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 16/2013, 28.03.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Petrijanec, 28.05.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 37/2018, 29.05.2018.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Petrijanec, 04.09.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 62/2018, 07.09.2018.
"Za godišnjicu obnovljena 'općina'", Varaždinske vijesti, 13.04.1994, str. 33.
Anica Jeremić: "Osmisliti budućnost na povijesnim tradicijama", Varaždinske vijesti, 29.06.1994, str. 4.
"Kako funkcionira vlast HNS-a i HSS-a u Općini Petrijanec?", Varaždinske vijesti, 27.07.1994, str. 3.
Zorković, Anđelko: "Povjesnica općine Petrijanec", Općina Petrijanec, Petrijanec, 1995.
Info Stjepan Kosi, Općina Petrijanec, 14.08.2014.

Grb Petrijaneca je crveno-srebrno šahiran u devet polja na kojem je ovalni štit obrubljen zlatnim hrvatskim pleterom u polju kojega se nalazi bijela crnim obrubljena općinska vijećnica na zelenom tlu i u dnu plavi izvor s dva zlatna kružna vala. Zastava je plavo-bijelo-plava s grbom u sredini. Svečana zastava jednakog je izgleda sa zlatnim resama duž tri ruba. U statutima nakon 2002. više nisu opisani, no potvrđeni su novom odlukom 2018. godine.Sračinec

[Sračinec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sračinec]
Prihvaćena: 13. prosinca 1995.     Odobrena: 2. listopada 1995.
Odobreni blazon grba: Na crnome Sv. Mihael zlatne/žute boje s vagom u desnoj, a kopljem u lijevoj ruci probada zmaja crvene boje.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje [s] grbom općine do koplja.
Opis grba: Na poluokruglom crnom štitu lik Sv. Mihaela zlatne/žute boje s vagom u desnoj, a kopljem u lijevoj ruci probada zmaja crvene boje. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1995.)
Opis zastave: Zastava Opčine Sračinec je pravokutnog oblika postavljena tako da je odnos širine i visine 2:1. Polje zastave je crvene boje. Na zastavi je smješten grb Opčine Sračinec i to na lijevoj polovici tako da je os grba udaljena 0,60 od koplja i 1,40 od kraja zastave i jednakoj udaljenosti od rubova visine zastave. Na licu i naličju zastave nalazi se grb Opčine Sračinec. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Izvori: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Općina Sračinec sracinec.hr 07.10.2003.
Općina Sračinec www.sracinec.hr 12.12.2009.
Javni natječaj za idejno rješenje grba i zastave Općine Sračinec, Varaždinske vijesti, 10.08.1994, str. 19.
"Prioritetne investicije općine za 1995. godinu", Varaždinske vijesti, 15.02.1995, str. 9.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Sračinec, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Sračinec, 22.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 2/1994, 25.03.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sračinec, 30.08.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 14/1995, 30.08.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/68, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 02.10.1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sračinec, 13.12.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 21/1995, 30.12.1995.
Statut Općine Sračinec, 19.12.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 27/2001, 30.12.2001.
Statut Općine Sračinec, 08.02.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 4/2006, 09.02.2006.
Statut Općine Sračinec, 30.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 25/2009, 31.07.2009.
"Sveti Mihael na grbu i zastavi", u: Anica Jerenić: "Općina Sračinec", Općina Sračinec, Sračinec, 2012, str. 176.
Statut Općine Sračinec, 20.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 14/2013, 23.03.2013.

Grb Sračinca je u crnom zlatni sv. Mihovil raširenih krila, u desnoj ruci drži vagu, a u lijevoj koplje kojim probada crvenog zmaja na kojem stoji. Grb prikazuje zaštitnika općine i župe. Zastava je crvena s grbom pomaknutim prema koplju.


Sračinec, 1995.

[Sračinec, 1995.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sračinec, 1995.]
Prihvaćena: 30. kolovoza 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Grb Opčine Sračinec je preuzeti lik Sv Mihaela, zaštitnika župe i Opčine Sračinec. Opis grba: Na poluokruglom crnom štitu u zlatu lik Sv Mihaela u vojničkoj odori s kopljem u lijevoj ruci i vagom u desnoj ruci. Pod nogama Sv Mihaela leži zlatni zmaj. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Opis zastave: (ut supra Čl. 3, Odluka, 1995.)
Napuštena: 13. prosinca 1995.
Izvori: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sračinec, 30.08.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 14/1995, 30.08.1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Sračinec, 13.12.1995, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 21/1995, 30.12.1995.

Prvotno usvojeni grb Sračinca imao je i zmaja obojenog zlatno.Sveti Đurđ

[Sveti Đurđ] [U izradi] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Đurđ]
Prihvaćena: 30. ožujka 1994.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Opisi grba: Grb općine je s likom Svetog Juraja na propetom konju sa mačem u ruci s kojim ubija zmaja ispod konja. (Čl. 5, Statut, 1994.)
Grb Općine je s likom Svetog Juraja na propetom konju s mačem u ruci kojim ubija zmaja… (Varaždinske vijesti, 1994.)
Grb Općine je slikom [sic!] Svetog Jurja na propetom konju s mačem u ruci kojim ubija zmaja ispod konja. (Čl. 6, Statut, 2001.)
Grb Općine Sveti Đurđ je slika [!] Svetog Jurja na propetom konju s mačem u ruci kojim ubija zmaja ispod konja. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2019.)

Opisi zastave: Zastava Općine Sveti Đurđ je svijetlo plave boje s grbom Općine Sveti Đurđ u sredini. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 1994.)
… zastava je svjetlo-plave boje veličine 1x2 metra, s grbom Općine u sredini. (Varaždinske vijesti, 1994.)
Zastava Općine Sveti Đurđ je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini a odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2001.)
Zastava Općine Sveti Đurđ je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini, a odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2019.)

Izvori: Službene web stranice Varaždinske županije, www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Sveti Đurđ, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Donji Martijanec, Hum Breznički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 8/1993, 16.07.1993.
Statut Općine Sveti Đurđ, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, 06.04.1994.
"Dan Općine - na Jurjevo", Varaždinske vijesti, 06.04.1994, str. 8.
Statut Općine Sveti Đurđ, 05.10.2001, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 20/2001
Statut Općine Sveti Đurđ, 09.09.2009, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 32/2009, 16.09.2009.
Izmjene i dopune Statuta Općine Sveti Đurđ, 25.03.2013, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 21/2013, 06.04.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Sveti Đurđ, 29.03.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 105/2018, 28.12.2018.
Statut Općine Sveti Đurđ (pročišćeni tekst), 27.02.2019, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 15/2019, 12.02.2019.
Općina Sveti Đurđ www.dvd.hr/opcina 07.11.2003.
Službene web stranice Općine Sveti Đurđ, www.sveti-djurdj.hr, 20.04.2013.

Grb Svetog Đurđa prikazuje sveca zaštitnika na konju kako ubija zmaja. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini.Sveti Ilija

[Sveti Ilija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Ilija]
Prihvaćena: 13. ožujka 2017.     Odobrena: 15. veljače 2017.
Odobreni blazon grba: U plavome polju iz lijevoga ruba izrasta srebrna/bijela ruka koja drži zlatnu/žutu munju.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Sveti Ilija: U plavom polju iz lijevoga ruba izrasta srebrna/bijela ruka koja drži zlatnu/žutu munju. (Čl. 1, Izmjene, 2017.)
U plavom polju iz lijevoga ruba izrasta srebrna/bijela ruka koja drži zlatnu/žutu munju. (Čl. 5, Odluka, 2017.)
Grb Općine Sveti Ilija: U plavom polju iz lijevog ruba izrasta srebrna/bijela ruka koja drži zlatnu/žutu munju. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opis zastave: Zastava Općine Sveti Ilija omjera (1:2) plave je boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 1, Izmjene, 2017; Čl. 6, Odluka, 2017; Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Stranice Općine Sveti Ilija, www.opcina-sveti-ilija.hr, 20.06.2012.
Flag at the community building, Google street view, September 2011.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Sveti Ilija, 17.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Sveti Ilija, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 16.07.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 12/1994, 26.09.1994.
"Grb i zastava", Glasnik općine Sveti Ilija, br. 1, god. I, srpanj 1994. str. 1.
Statut Općine Sveti Ilija, 10.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Sveti Ilija, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2009, 17.07.2009.
Statut Općine Sveti Ilija, 10.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 25/2013, 12.04.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 19.02.2014, Općinski akti, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr, 10.07.2015
Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, 19.02.2014, Općinski akti, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr, 10.07.2015
Izmjene i dopune Statuta Općine Sveti Ilija, 13.03.2017, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 11/2017, 21.03.2017.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 13.03.2017, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 11/2017, 21.03.2017.
Statut Općine Sveti Ilija, 30.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 5/2018, 31.01.2018.
"Svestrana aktivnost", Varaždinske vijesti, 20.08.1997, str. 20.
Općinski list, List Općine Sveti Ilija, br. 20, prosinac 2012.
"Program proslave Dana Općine Sveti Ilija 2016", 15.07.2016, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr
Ivana Dreven: "FOTO Sveti Ilija: Općinske nagrade za najuspješnije učenike i studente", 22.07.2016, Varaždinske vijesti, www.varazdinske-vijesti.hr
"FOTO Prvi put u svojoj povijesti Općina Sveti Ilija dodijelila javna priznanja zaslužnim mještanima", 23.07.2016, Regionalni tjednik, regionalni.com
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/14-01/4, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-8, 15.02.2017.

Grb je općine Sveti Ilija u plavom srebrna ruka izrasta s lijeva i drži dva puta prekinutu zlatnu gredu. Zlatna munja simbol je svetog Ilije Gromovnika, a ruka koje je steže simbolizira ukroćenu snagu prirode. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Ovi su simboli prvi put uporabljeni u svezi s proslavom Svetog Ilije proroka, Dana Općine, 20. srpnja 2016. i prije nego su formalno usvojeni.


Sveti Ilija, 2013. – 2017.

[Sveti Ilija, 2013. – 2017.] [Normal] 1:2 [Sveti Ilija, 2013. – 2017.]
[Sveti Ilija, 2013. – 2017.]
Prihvaćena: 10. travnja 2013.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine ima oblik štita koji je podijeljen u četiri polja. Po vertikali štit presjeca zlatna munja, a horizontalno dvije ruke prihvaćene na pozdrav. U prvom i četvrtom polju na crvenoj podlozi izrasta zeleni grozd, dok sredinom trećeg i četvrtog polja zelene boje prolazi horizontalna valovita greda. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine Sveti Ilija sastoji se od štita podijeljenog u četiri polja. Po vertikali štit presijeca zlatna munja, a horizontalno dvije ruke prihvaćene na pozdrav. U prvom i četvrtom polju na crvenoj podlozi izrasta zeleni grozd dok sredinom drugog i trećeg polja zelene boje prolazi horizontalna valovita greda. (Čl. 5, Odluka, 2014.)

Opisi zastave: Zastava Općine Sveti Ilija izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. U središnjem centralnom dijelu zastave nalazi se grb Općine Sveti Ilija koji je izrađen prema heraldičkom opisu. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Zastava Općine Sveti Ilija je jednobojna i pravokutnog oblika. Boja zastave je plava, a u središnjem dijelu zastave smješten je grb Općine. (Čl. 6, Odluka, 2014.)

Izvori: Statut Općine Sveti Ilija, 10.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 25/2013, 12.04.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 19.02.2014, Općinski akti, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr, 10.07.2015
Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, 19.02.2014, Općinski akti, Općina Sveti Ilija, opcina-sveti-ilija.hr, 10.07.2015.

Kasnije je Sveti Ilija usvojio osuvremenjenu inačicu: raščetvoren, u prvom i četvrtom crvenom polju zeleni grozd, u drugom i trećem zelenom polju po jedna valovita plava greda, preko svega okomito zlatna munja i dvije srebrne ruke u stisku koje izlaze svaka sa svoje strane. Zlatna munja simbol je svetog Ilije Gromovnika, ruke koje je stežu simboliziraju ukroćenu snagu prirode i simbol su zajedništva i dobrodošlice, crvena polja simbol su vatre i krvi, grozd je simbol obilja, marljivosti, zeleno polje poljoprivredu, a plava pruga rijeku Bednju. Zastava je bila plava s grbom u sredini. Kaže se da je plava boja neba i mora, povjerenja, odanosti, mudrosti, pobožnosti i vjere. Ovi simboli modifikacija su ranije korištenih, usklađeni s važećim pravilnicima. Rabila se i stolna zastavica okomitog oblika s grbom i imenom općine u liniji iznad i luku ispod grba.


Sveti Ilija, 1994 – oko 2007.

[Sveti Ilija, 1994 – oko 2007.] [Normal] [Okomita] 2:3 ? [Sveti Ilija, 1994 – oko 2007.]
Prihvaćena: 16. srpnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Opis grba: Opis grba Općine Sveti Ilija: Grb Općine Sveti Ilija sastoji se od baroknog štita podijeljenog u četiri polja. Po vertikali štita presjeca zlatna munja, a horizontalno dvije ruke prihvaćene u pozdrav. U prvom i četvrtom polju na crvenoj podlozi izrasta zeleni grozd, dok sredinom trećeg i četvrtog polja zelene boje prolazi horizontalna valovita greda. Objašnjenje simbolike grba Općine Sveti Ilija: Zlatna munja što vertikalno presjeca štit simbol je Svetog Ilije, patrona župne crkve općinskog središta, po kojem i Općina dobiva ime. Sveti Ilija štuje se u narodu prije svega kao gospodar svih prirodnih elemenata, kao svetac zaštitnik od groma, veliki gospodar kiše, vjetrova i bura te nosi epitet "Gromovink". Od davnine mu se najčešćee posvećuju crkve na uzvisinama što je slučaj i u Općini Sveti Ilija. Ruke prihvaćene u pozdrav, koje horizontalno dijele štit, stežu munju i na taj način simboliziraju ukroćenu elementarnu snagu prirode, kojom gospodari Sveti Ilija. Prihvaćene ruke imaju i simboličko značenje složnosti i jedinstva. Pružanje, odnosno prihvaćanje ruku, znak je dobrodošlice i miroljubivosti ljudi ovog kraja, spremnosti na međusobnu pomoć i zaštitu. Crvena boja prvog i četvrtog polja boja je vatre i krvi, najdublje povezana s principom života. Istovremeno crveno je sinonim mladosti, zdravlja, bogatstva i ljubavi. Iz crvene podloge izrasta grozd kao simbol obilja, plod marljivog ljudskog rada i kao takav simbol svih darova što ih Bog daje ljudima. U grbu grozd naglašava razvijeno vinogradarstvo u bregovitom dijelu Općine Sveti Ilija. Zelena boja drugog i trećeg polja predstavlja nizinski dio Općine Sveti Ilija. Zeleno je boja proljetnog buđenja života, boja biljnog svijeta, zemlje koja postaje čovjekova hraniteljica. Kao takva najuže karakterizira tradicionalnu vezanost ljudi ovog kraja na zemlju i uzgoj agrarnih kultura. Srebrna valovita greda prolazi sredinom drugog i trećeg polja i predstavlja rijeku Bednju, koja protječe dijelom teritorija Općine Sveti Ilija i tako je zemljopisno određuje. (Čl. 3, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Opis zastave Opčine Sveti Ilija: Zastava Općine Sveti Ilija trobojnica je pravokutnog oblika. Polje zastave po horizontalnoj je osi simetrično podijeljeno na zeleno, žuto i plavo polje. U središnjem, žutom polju, smješten je na jednoj strani lik Svetog Ilije, a na drugoj grb Općine Sveti Ilija, koji okružuje natpis "OPĆINA SVETI ILIJA 1236". Objašnjenje simbolike zastave Općine Sveti Ilija: Raspored boja u zastavi podvlači temeljne zemljopisno-gospodarske značajke Općine Sveti Ilija. Žuto polje simbol je sunca i vatre. U heraldičkoj kombinaciji žuto-plavo simbol je neba, onog što dolazi odozgo te se nadvija nad zeleno kao boju zemaljskog. Žuto je i boja vječnosti i vječnog života. Plava boja neba nadvija se kao treće horizontalno polje nad žuto i zeleno. Godina 1236. ispisana ispod grba općine godina je prvog spomena Obreža, današnjeg Svetog Ilije. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Napuštena: oko 2007. ?
Izvori: "Općina Sveti Ilija: fotomonografija", Općina Sveti Ilija, Sveti Ilija, 2001, naslovnica i str. 11.
Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Photo of the flag in the County building, 09.2007, Marko Vitez
Statut Općine Sveti Ilija, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija, 16.07.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 12/1994, 26.09.1994.
"Grb i zastava", Glasnik općine Sveti Ilija, br. 1, god. I, srpanj 1994. str. 1.
Statut Općine Sveti Ilija, 10.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Sveti Ilija, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/2009, 17.07.2009.

Grb korišten od prve polovice 90-ih godina prikazivao je u kartuši iste elemente kao i današnji grb tek s neznatno drugačijom umjetničkom stilizacijom i bojama. Zastava usvojena u isto vrijeme vodoravna je trobojnica plavo-žuto-zeleno s grbom u sredini. Stražnja strana zastave prikazuje u istoj kartuši lik sv. Ilije u plamenoj kočiji, uz vrpce s imenom općine i godinom 1247.
Bijela zastava s grbom također je bila uočena u upotrebi, ali njezin status nije potvrđen. Ove simbole Ministarstvo uprave vjerojatno je odbilo potvrditi.


Sveti Ilija, 1994. – oko 2007., inačica

[Sveti Ilija, 1994. – oko 2007., inačica] [Normal] 1:2 [Sveti Ilija, 1994. – oko 2007., inačica]
Prihvaćena: oko 1995. ?
Napuštena: oko 2007. ?
Izvori: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Photo of the flag in the County building, 09.2007, Marko Vitez

Osim dvostrane zastave, zastava koja prikazuje jednaki grb na obje strane također je korištena, ponekad s ponešto drugačijom stilizacijom prikaza grba.Trnovec Bartolovečki

[Trnovec Bartolovečki] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Trnovec Bartolovečki]
[Trnovec Bartolovečki]
U upotrebi: od 17. travnja 2017.
Prihvaćena: 17. svibnja 2018.     Odobrena: 10. travnja 2018.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnom/bijelom polju šest (3, 2, 1) crvenih cvjetova hrvatske kockavice; glava štita, u zelenome srebrna/bijela valovita greda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: … u grbu je simbol cvijet hrvatske kockavice (šest cvijeta koji simboliziraju šest naselja) i valovita srebrno – bijela greda, simbol bogatstva vodnog sliva rijeke Drave… (Čl. 1, Odluka o izboru, 2017.)
Grb Općine Trnovec Bartolovečki (u nastavku teksta: Općina) ima oblik štita. Opis grba Općine je: U trokutastom, srcolikom štitu, u glavi štita u zelenom polju nalazi se valovita srebrna greda, a dolje u srebrno - bijelom dijelu štita nalazi se šest crvenih cvjetova s zelenom peteljkom (hrvatska kockavica) razmještenih (3-2-1). (Čl. 3, Odluka, 2018.)

Opisi zastave: … zastava je tamno plave boje s grbom u sredini zastave na sjecištu dijagonala… (Čl. 1, Odluka o izboru, 2017.)
Opis zastave Općine je: Zastava Općine je jednobojne plave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom Općine u sredini na sijecištu dijagonala, a grb je obrubljen zlatnim - žutim rubom. Omjer visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 4, Odluka, 2018.)

Izvori: Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Trnovac Bartolovečki, 06.11.2012, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 10.11.2012.
Dodatne upute učesnicima u Javnom pozivu za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Trnovec Bartolovečki, 06.11.2012, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 10.11.2012.
Poziv i materijali za 36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki, 02.03.2017, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 20.05.2017.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Trnovec Bartolovečki, 17.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Trnovec Bartolovečki, 21.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 5/1994, 06.04.1994.
Statut Općine Trnovec Bartolovečki, 04.10.2001, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Trnovec Bartolovečki, 14.07.2009, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 24/2009, 17.09.2009.
Statut Općine Trnovec Bartolovečki (pročišćeni tekst), 14.04.2013, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 25/2013, 12.04.2013.
Odluka o izboru idejnog likovnog i grafičkog obilježja (grba i zastave) Općine Trnovac Bartolovečki, 09.03.2017, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 9/2017, 10.03.2017.
Odluka o dodjeli nagrada za idejno likovno i grafičko obilježje (grba i zastave) Općine Trnovec Bartolovečki, 09.03.2017, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 9/2017, 10.03.2017.
Dražen Novosel: "Općina Trnovec Bartolovečki dobila grb i zastavu", 10.03.2017, Varaždinske vijesti, www.varazdinske-vijesti.hr
Dražen Novosel: "FOTO: Počelo obilježavanje Dana Općine Trnovec Bartolovečki", 18.04.2017, Varaždinske vijesti, www.varazdinske-vijesti.hr
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/17-01/2, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-8, 10.04.2018.
Poziv i materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća, Općina Trbovec Bartolovečki, 10.05.2018, trnovec-bartolovecki.hr
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Trbovec Bartolovečki, 17.05.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 40/2018, 08.06.2018.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Trbovec Bartolovečki, 19.07.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 51/2018, 20.07.2018.

Simboli Trnovca Bartolovečkog bilježe se u uporabi od Dana općine 2017. Grb je u srebrnom šest crvenih cvjetova kockavice (3, 2, 1) i u zelenom zaglavlju srebrna valovita greda. Kockavica (Fritillaria) je samonikla biljka koja u prirodi ima cvjetove crveno-bijelog šahiranog uzorka koji podsjeća na hrvatski grb. Šest cvjetova u grbu predstavlja šest naselja općine. Valovita greda predstavlja rijeku Dravu. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Izrađena je i svečana zastava, plavi gonfalon trokutastog kraja obrubljen žutom vrpcom s resama duž donjeg ruba, s grbom u sredini, imenom općine u tri reda izda i zelenom biljkom maka s dva crvena cvijeta, dva pupoljka i tri velika zelena lista.


Trnovec Bartolovečki, nagrađeno rješenje 2017.

[Trnovec Bartolovečki, nagrađeno rješenje 2017.] [Prijedlog] 1:2 [Trnovec Bartolovečki, nagrađeno rješenje 2017.]
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Trnovac Bartolovečki, 06.11.2012, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 10.11.2012.
Dodatne upute učesnicima u Javnom pozivu za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Trnovec Bartolovečki, 06.11.2012, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 10.11.2012.
Poziv i materijali za 36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki, 02.03.2017, Općina Trnovac Bartolovečki, www.trnovac-bartolovecki.hr, 20.05.2017.
Odluka o izboru idejnog likovnog i grafičkog obilježja (grba i zastave) Općine Trnovac Bartolovečki, 09.03.2017, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 9/2017, 10.03.2017.
Odluka o dodjeli nagrada za idejno likovno i grafičko obilježje (grba i zastave) Općine Trnovec Bartolovečki, 09.03.2017, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 9/2017, 10.03.2017.
Dražen Novosel: "Općina Trnovec Bartolovečki dobila grb i zastavu", 10.03.2017, Varaždinske vijesti, www.varazdinske-vijesti.hr
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Trnovec Bartolovečki, 08.02.2018, Službeni vjesnik Varaždniske županije, br. 10/2018, 09.02.2018.

Općina Trnovec Bartolovečki usvojila je 2017. simbole nakon natječaja provedenog 2012. godine. Nagrađeni rješenje originalno je imalo ponešto drugačije stilizirane cvjetove kockavice.


Trnovec Bartolovečki, prijedlog 2003.

[Trnovec Bartolovečki, prijedlog 2003.] [Prijedlog] 1:2 [Trnovec Bartolovečki, prijedlog 2003.]
Dizajn: Ladislav Volić, Trnovec ?
Izvori: Zvonimir Gregurinčić (ur.): "Spomenica 1993.-2003." Općina Trnovec Bartolovečki, Trnovec Bartolovečki, 2003, str. 47.
Filatelistička spomen kuverta, u: Zvonimir Gregurinčić: "Svečano proslavljen 10. rođendan Općine", Naše novine - List općine Trnovec Bartolovečki, br. 12-13, 05.07.2003.
Filatelistička spomen kuverta, Varaždinski klub kolekcionara, br. 99/2003 "10 godina Općine Trnovec Bartolovečki 1993. - 2003."

Općina je 2003. objavila službenu kuvertu s prijedlogom svojih simbola u svrhu njihove promidžbe. Prikazan je grb: u crvenom zlatna trnova kruna između srebrne valovite grede gore i srebrne valovite uske grede dolje. Zastava je plava s grbom u sredini. Ti simboli na kraju nisu usvojeni i ne pojavljuju se kasnije. Trnovi predstavljaju ime općine, a njih šest simbolizira šest naselja u općini. Trnova kruna predstavlja mučenike kojima su povećene crkve u tim naseljima. Valovita greda gore predstavlja Dravu, a donja potok Zbel.
Isto je likovno rješenje predložio na natječaju 2012. Volić te je nagrađen trećom nagradom.
"Spomenica" navodi da je općinsko vijeće na 12. sjednici 14. rujna 1998. usvojilo prijedlog likovnog rješenja grba i zastave općine, no nije poznato radi li se o ovom istom dizajnu.Veliki Bukovec

[Veliki Bukovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Veliki Bukovec]
[Veliki Bukovec]
Prihvaćena: 21. rujna 2023.     Odobrena: 29. kolovoza 2023.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju srebrna/bijela, raskriljena, crveno naoružana golubica sjedi na srebrnom/bijelom cvijetu pelargonije.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U poluokruglom štitu, u plavome polju srebrna - bijela raskriljena, crveno naoružana golubica sjedi na srebrno - bijelom cvijetu pelargonije. (Čl. 5, Odluka, 2023.)
Opis zastave: Zastava Općine je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2023.)
Izvori: Statut Općine Veliki Bukovec, 31.07.1997, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 24/1997, 31.12.1997.
Statut Općine Veliki Bukovec, 02.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 20/2001, 12.10.2001.
Statut Općine Veliki Bukovec, 26.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 2/2006, 28.01.2006.
Statut Općine Veliki Bukovec, 18.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 30/2013, 04.09.2009.
Statut Općine Veliki Bukovec, 28.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 18/2013, 30.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Veliki Bukovec, 30.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 6/2018, 01.02.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Veliki Bukovec, 21.09.2023, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 83/2023, 28.09.2023.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-010-04/22-01/08, URBROJ: 514-22/02-23-05, 29.08.2023.

Grb Velikog Bukovca je u plavome raskriljena bijela golubica sjedi na bijelom cvijetu pelargonije. Golubica simbolizira zaštitnika Župe sv. Franje Asiškoga u Velikom Bukovcu, a cvijet proizvodnju cijeća na području Općine. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon s tri repa trokutastog kraja u kojima su zlatni ornamenti od grančica bukve, s grbom u sredini i nazivom općine u tri reda iznad. Grančice bukve odnose se na ime Bukovec.

Do 1997. bila je u sastavu općine Mali Bukovec.Vidovec

[Vidovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vidovec]
[Vidovec] [Vidovec]
Prihvaćena: 23. travnja 1998.     Odobrena: 23. listopada 1998.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutom zelena glavica kupusa s korjenom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Vidovec ima oblik štita. Na zlatnoj podlozi štita nalazi se u potpunosti prikazana biljka kupusa, njezin podzemni i nadzemni dio, zelene boje. (Čl. 3, Odluka, 1998.; Čl. 3, Odluka, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine Vidovec povijesni je grb Općine Vidovec. Grb Općine Vidovec ima oblik štita. Na zlatnoj podlozi štita nalazi se u potpunosti prikazana biljka kupusa, njezin podzemni i nadzemni dio, zelene boje. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Grb Općine ima oblik štita. Na zlatnoj podlozi štita nalazi se u potpunosti prikazana biljka zelje, njezin podzemni i nadzemni dio, zelene boje. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine Vidovec izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Vidovec i izrađen je prema heraldičkom opisu. (Čl. 4, Odluka, 1998; Čl. 4, Odluka, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine Vidovec izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Zastava Općine izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. Na sredini zastave nalazi se grb Općine Vidovec i izrađen je prema heraldičkom opisu. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Vidovec, Varaždinske vijesti, 21.12.1994, str. 60.
Kristijan Skočibušić: "Općina Vidovec: zanimljivosti iz zeljarskog i tužanskog kraja", Štampa Strbad, Strahoninec, 1999, str. 42 - 43.
"Održana svečana sjednica", Varaždinske vijesti, 19.06.1996, str. 19.
Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Vidovec, 15.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Vidovec, 14.02.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 4/1994, 07.04.1994.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Vidovec, 23.04.1998, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/1998, 02.05.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/20, URBROJ: 515-04-03/1-98-5, 23.10.1998.
"Općina Vidovec ima svoj grb i zastavu", Vidovečki list: glasilo Općine Vidovec, br. 6, god. II, 23.12.1998, str. 7.
Statut Općine Vidovec, 10.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Statut Općine Vidovec, 01.06.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 14/2006, 08.06.2006.
Kristijan Skočibušić: "Općina Vidovec: zanimljivosti iz zeljarskog i tužanskog kraja", Štampa Strbad, Strahoninec, 1999, str. 42 - 43.
V. Nazansky: "Zeljarijada 2006.", Varaždinske vijesti, 13.9.2006., str. 19.
"Bez alternative", Varaždinske vijesti, 22.11.2006.
"Donesen proračun od 8,4 milijuna kuna", Varaždinske vijesti, 13.2.2008.
Statut Općine Vidovec, 03.06.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 14/2009, 30.06.2009.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Vidovec, 10.09.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 31/2009, 11.09.2009.
Statut Općine Vidovec, 11.03.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/2013, 12.03.2013.
Statut Općine Vidovec, 29.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 4/2018, 30.01.2018.
Korespondencija s Općinom, 26.02.2014.

Grb općine Vidovec je u zlatnom zelena glavica kupusa s korijenom. Zastava je plava s grbom u sredini. Stolne zastavice su njezine okomite inačice, neke i s imenom općine ispisanim u redu iznad i u luku ispod grba.
Novinski članak izvještava o javnom predstavljaju grba i zastave 1996. tijekom proslave Sv. Vida, no nije jasno radi li se o istim simbolim koji su kasnije usvojeni 1998. godine. Statut iz 2006. tvrdi da je grb povijesni, što naravno nije, i to je kasnije uklonjeno.


Vidovec, 1997. – 1998.

[Vidovec, 1997. – 1998.] [Normal] 1:2 [Vidovec, 1997. – 1998.]
Prihvaćena: 20. studenog 1997.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Krunoslav Čolo, Varaždin
Opisi grba: Grb općine Vidovec čini zlatno polje štita na kojem je u zelenoj boji u potpunosti prikazan lik zelja, sa svojim podzemnim i nadzemnim dijelom. (Čl. II; Zaključak, 1997.)
Grb općine Vidovec čini zlatno polje štita na kojem je u zelenoj boji u potpunosti prikazan lik zelja, sa svojim podzemnim i nadzemnim dijelom. Prema heraldičkom opisu zelena boja kojom je obojeno zelje, osim što je prirodna boja te biljke, zelena je boja raslinja i proljeća, boja nadanja, dok se samim simbolom zelja otkriva plodno pdoručje, zeleni vrt općine Vidovec, odnosno plodno tlo za uzgoj svih ratarskih kultura. (Čl. II i III, Rješenje, 1997.)

Opis zastave: Zastava općine Vidovec plave je boje, a u sredini zastave nalazi se grb Općine Vidovec. (Čl. III, Zaključak, 1997.) Zastava općine Vidovec plave je boje, a u sredini zastave ističe se grb, članak 3. ovog Rješenja. (Čl. IV, Rješenje, 1997.)
Izvori: Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Vidovec, Varaždinske vijesti, 21.12.1994, str. 60.
"Održana svečana sjednica", Varaždinske vijesti, 19.06.1996, str. 19.
Odluka (o zaduženju za izradu zastave i grba Općine Vidovec), Općinsko poglavarstvo Općine Vidovec, 26.05.1997.
Skica grba i zastave, signirana "Prihvaćeno 20.11.97."
Zaključak (o prihvaćanju prijedloga zastave i grba Općine Vidovec), Općinsko poglavarstvo Općine Vidovec, 27.11.1997.
Rješenje o zastavi i grbu općine Vidovec, Općinsko vijeće Općine Vidovec, 08.12.1997.
Zeljarijada photos @ Facebook album Zeljarijada 2011., 24.01.2012.

Natječaj za simbole Vidovca održan je 1994. i izrabrani simboli predstavljeni su u vijeću 1996. Nije sigurno radi li se o istom temeljnom dizajnu koji je pripremljen je tijekom 1997. i formalno usvojen kao prijedlog do kraja godine. Na posljetku je zamijenjen današnjim likovnim rješenjem, koje odgovara istom opisu. Likovno rješenje zastave zabilježeno je u uporabi još 2011.Vinica

[Vinica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vinica]
[Vinica] [Vinica]
Prihvaćena: 11. travnja 1996.     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Ivica Majcen, arhitekt iz Vinice
Opisi grba: Heraldički opis grba: Grb je poluokrugli, u obliku štita, sa zlatnim rubom, kakav nalazimo na pečatu trgovišta Vinica. Na samom štitu nalazi se na plavoj podlozi zeleni trs vinove loze sa pet zlatnih grozdova. (Čl. 3, Odluka, 1996.)
Grb Općine je povijesni grb Općine Vinica. Grb je poluokrugli, u obliku štita, sa zlatnim rubom, kakav nalazimo na pečatu trgovišta Vinica. Na samom štitu nalazi se na plavoj podlozi zeleni trs vinove loze s pet zlatnih grozdova. (Čl. 4, Statut, 2002.)
Grb Općine Vinica povijesni je grb Vinice. Grb je poluokrugli, u obliku štita, sa zlatnim rubom kakav nalazimo na povijesnom pečatu trgovišta Vinica. Na samom štitu nalazi se na plavoj podlozi zeleni trs vinove loze sa pet zlatnih grozdova. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Heraldički opis zastave: Zastava je pravokutnog oblika izrađena u omjeru 2:1. Osnovna boja zastave je plava (Blue 072 CV -prema paleti Pantone). Na sredini zastave prikazan je povijesni grb Vinice u originalnim bojama. (Čl. 4, Odluka, 1996.)
Zastava je pravokutnog oblika izrađena u omjeru stranica 2:1 temeljna boja zastave je plava. Na sredini zastave prikazan je povijesni grb Vinice u originalnim bojama. (Čl. 4, Statut, 2002.)
Zastava Općine Vinica pravokutnog je oblika izrađena u omjeru stranica 2:1, a temeljna boja zastave je plava. Na sredini zastave prikazan je povijesni grb Vinice u originalnim bojama. Općina Vinica ima i svoju svečanu zastavu u obliku peterokuta na sredini kojeg je istaknut grb Općine. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Vinica pravokutnog je oblika izrađena u omjeru stranica 1:2, a temeljna boja zastave je plava. Na sredini zastave prikazan je povijesni grb Vinice u originalnim bojama. Općina Vinica ima i svoju svečanu zastavu u obliku peterokuta na sredini kojeg je istaknut grb Općine. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 2009.)

Izvori: Službene web stranice Varaždinske županije http://www.varazdinska-zupanija.hr 10.12.2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Vinica, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica, br. 1/1993, 04.05.1993.
Statut Općine Vinica, 21.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 5/1994, 06.04.1994.
Glasilo općine Vinica, br. 1, god. I, travanj 1996, str. 1.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Vinica, 11.04.1996, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 17/1996, 19.10.1996.
Statut Općine Vinica, 19.09.2002, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 19/2002, 11.10.2002.
Statut Općine Vinica, 20.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 27/2009, 11.08.2009.
Odluka o izmjenama Statuta Općine Vinica, 05.10.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 45/2009, 01.12.2009.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 64-65.
Biserka Vlahović: "Općina Vinica", Poglavarstvo općine Vinica, Vinica, 1997.
Josip Novak: “Kostanjevac: Vinički Motel je u vlasništvu Općine, a župan Štromar neka se posipa pepelom”, 06.07.2014, eVaraždin, www.evarazdin.hr, 12.12.2014.
Korespondencija s Općinom, 03.02.2015.

Grb općine Vinica prikazuje u plavom zeleni trs vinove loze s pet zlatnih grozdova. Simbol je odabran po nazivu općine, a nalazi se već na srednjovjekovnom pečatu trgovišta Vinica iz 1532. godine. Grb je prikazan u boji već u Valvazorovom "Opus Insignorium 1689.", tvrdi Laszowski, koji ga prikazuje 1930-ih. Taj njegov prikaz poslužio je kao grafički uzorak za današnji dizajn. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. U uporabi su zabilježene i zastave bez žutog obruba oko grba. Stolne zastavice u uporabi su okomite s grbom i žutim imenom općine u dva red, iznad u liniji, ispod u luku.
Svečana zastava propisana je 2009. godine, jednostavno opisana kao plavi gonfalon trokutastog kraja s grbom u sredini, ali je kasnijom odlukom izbačena iz teksta Statuta. Gonfalon je ipak u uporabi, završava trokutastim repom, s grbom u sredini, imenom općine gore i dvama grančicama vinove loze dolje.


Vinica, inačica

[Vinica, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vinica, inačica]

Inačica grba prikazuje ponešto drugačije obojan vinski trs te tamniju nijansu plave podloge. Isto u uporabi na zastavama, možda češće u 1990-im.


Vinica, 1833.

[Vinica, 1833.] [Dvostrana] ~10:9 [Reverse] [Vinica, 1833.]
Prihvaćena: 1833.
Izvor: Branka Regović, Marija Zupčić, Marta Budicin: ”Tekstilni predmeti iz Gradskog muzeja Varaždin restaurirani na Odjelu za tekstil, papir i kožu Hrvatskog restauratorskog zavoda”, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 30 (2019) 283-309.

Zastava trgovišta Vinica iz 1833., čuva se u zbirci Gradskog muzeja Varaždin (inv. br. GMV KPO 1408). Sastoji se od vodoravno položene četiri crveno-žute pruge s obostrano oslikanim ovalom obrubljenim floralnim vijencem: na aversu Kraljica Marija Terezija drži dva ovalna portreta svojih sinova Josipa II. i Leopolda (prikazano prema fotografiji u izvoru), a na reversu Bogorodica s Djetetom (ispušteno iz crteža iznad). Natpisi na aversu "VEXILLUM OP[P]IDI VINICENSIS" (Zastava trgovišta Vinica), godina "1833.", i naslov "MARIA THERESIA REGINA" (Kraljica Marija Terezija), na reversu "SANTA MARIA ORA PRO NOBIS" (Sv. Marija moli za nas).
Original je restauriran u Odjelu za tekstil, papir i kožu Hrvatskoga herstauratorskog zavoda za izložbu "Varaždin pod habsburškom krunom" koja je održana 2015. u Gradksom muzeju Varaždin.Visoko

[Visoko] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Visoko]
[Visoko]
Prihvaćena: 18. svibnja 2004.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome na zelenome brijegu kos u kljunu drži dvije šljive na peteljci.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis Grba Općine Visoko: u zlatnome (žutom) na zelenom brijegu, ptica kos u kljunu drži dvije šljive. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Opis grba: U zlatno/žutom na zelenom brijegu ptica kos u kljunu drži dvije šljive na peteljci. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Opis grba: U zlatnome/žutome na zelenom brijegu ptica kos u kljunu drži dvije šljive na peteljci. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis grba Općine Visoko: u zlatnome/žutome na zelenom brijegu ptica kos u kljunu drži dvije šljive na petiljci. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Visoko je omjera 1:2 plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Odluka, 2004.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:3 [sic!] plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine Visoko je jednobojna, plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Visoko, 16.04.1993, Službeni vjesnik: službeno glasilo općina Ivanec, Ludbreg i Novi Marof te općina: Breznica, Hum Breznički, Ljubešćica, Varaždinske Toplice i Visoko, br. 6/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Visoko, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Varaždinske, br. 6/1994, 13.04.1994.
Statut Općine Visoko, 09.10.2001, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 22/2001, 16.11.2001.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Visoko, 18.05.2004, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 15A/2004, 22.05.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/17, URBROJ: 515-10/06-04-4, 13.12.2004.
Gustav Kuzmić: "Općina Visoko", u: Gustav Kuzmić i sur: "Visoko: oaza stare hrvatske krijeposti i čestitosti: prilozi za povijest župe i općine Visoko", Tonimir, Varaždinske Toplice, 2005, str. 267.-270.
Statut Općine Visoko, 18.01.2006, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 1/2006, 19.01.2006.
Statut Općine Visoko, 17.07.2009, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 25/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Visoko, 13.04.2013, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 26/2013, 15.04.2013.
Izmjene i dopune Statuta Općine Visoko, 31.01.2018, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8/2018, 02.02.2018.
Plan ukupnog razvoja Općine Visoko 2016. - 2020., 30.12.2016, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 17/2017, 07.04.2017.
Općina Visoko, www.visoko.hr, 05.03.2005.

Grb općine Visoko je u zlatnome na zelenom brijegu, ptica kos u kljunu drži dvije šljive. Šljive se odnose na sitno plemstvo, tzv. šljivare, koji su dobili povlastice u XII. stoljeću. Kaže se da je u grbu prikazana lokalna autohtona sorta šljive Bistrica. Zastava je plava s grbom u sredini. Stolne su zastavice okomite inačice sa žutim natpisom imena općine ioznad i ispod grb u luku koji slijedi krivulju štita.
Statuti iz 2006. i 2009. godine opisuju zastavu s razmjernom 1:3, ali to je vjerojatno tiskarska greška.[Prethodna stranica: Varaždinska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Varazdin County - Communities][Slijedeća stranica: Koprivničko-križevačka županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.