[Prethodna stranica: Hrvatska - županije][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zagreb County][Slijedeća stranica: Zagrebačka županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 11. prosinca 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Zagrebačke županije. Bilješka: Sjedište uprave je u Zagrebu, koji sam nije dio Županije.

Zagrebačka županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Zagrebačka županija

Sjedište: Zagreb

[Zagrebačka županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zagrebačka županija]
Prihvaćena: 19. svibnja 1995.     Odobrena: 7. srpnja 1995. (P)
Odobreni blazon grba: U četvorenome štitu gore desno na plavome zlatna/žuta okrunjena leopardova glava; gore lijevo crveno-srebrne/bijele četvorine; dolje desno u plavome kuna na zelenome, sa šesterokrakom zlatnom/žutom zvijezdom; dolje lijevo na zelenome dvije srebrne/bijele grede/rijeke. U sredini štita manji štit sa studencem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 s pet uzdužnih izmjeničnih zelenih i bijelih polja s grbom Županije u sredini.
Opisi grba: Grb Županije je osnovni lik povijesnog grba nekadašnje Zagrebačke županije iz 1757. godine. Grbovni je štit podijeljen (kvadriran) na četiri polja, a u njegovoj se sredini nalazi peto polje. Gornje je desno polje plavo, a u njemu je zlatna (žuta) okrunjena leopardova glava. Gornje je lijevo polje podijeljeno na dvadeset i pet kvadratičnih, izmjenično crvenih i srebrnih (bijelih) polja. Donje je desno polje sa zelenim tlom i plavom pozadinom, u njemu je trčeća kuna prirodne boje, a iznad nje zlatna (žuta) šesterokraka zvijezda. Donje je lijevo polje zeleno, a u njemu dvije ravne srebrne (bijele) grede. U srcu grbovnog štita je manji štiti jednakog oblika - vojničkog štita. U njegovom lijevom je dijelu stijena prirodne boje iz koje izvire voda čiji mlaz uvire u četvrtasti zdenac. (Čl. 1, Odluka, 1995.)
Grb Županije je osnovni lik povijesnog grba nekadašnje Zagrebačke županije iz 1757. g. Grbovni je štit podijeljen (kvadriran) na četiri polja, a u njegovoj se sredini nalazi peto polje. Gornje je desno polje plavo, a u njemu je zlatna (žuta) okrunjena leopardova glava. Gornje je lijevo polje podijeljeno na dvadeset i pet kvadratičnih, izmjenično crvenih i srebrnih (bijelih) polja. Donje je desno polje sa zelenim tlom i plavom pozadinom, u njemu je trčeća kuna prirodne boje, a iznad nje zlatna (žuta) šesterokraka zvijezda. Donje je lijevo polje zeleno, a u njemu dvije ravne srebrne (bijele) grede. U srcu grbovnog štita je manji štiti jednakog oblika - vojničkog štita. U njegovom lijevom dijelu je stijena prirodne boje iz koje izvire voda čiji mlaz uvire u četvrtasti zdenac. (Čl. 6, Odluka, 1996.)

Opisi zastave: Zastava Županije Zagrebačke pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranica dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je ponovljeno donje lijevo polje grba Županije Zagrebačke, dakle pet izmjenično zelenih i bijelih uzdužnih polja, s ravnim granicama. U sredini je zastave grb Županije Zagrebačke, visine jednake polovici duljine kraće stranice. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Zastava Zagrebačke županije je pravokutnog oblika s omjerom duljine stranica dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je ponovljeno donje lijevo polje grba Zagrebačke županije, dakle pet izmjenično zelenih i bijelih uzdužnih polja, s ravnim granicama. U sredini je zastave grb Zagrebačke županije, visine jednake polovici duljine kraće stranice. (Čl. 8, Odluka, 1996.)

Izvori: Statut Županije zagrebačke, 31.03.1994, Glasnik Županije zagrebačke, br. 2/1994, 09.05.1994.
Odluka o grbu, zastavi i slovoliku (logotipu) Županije Zagrebačke, 30.06.1994, Glasnik Županije Zagrebačke, br. 10/1995, 28.09.1995.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu, zastavi i slovoliku (logotipu) Županije Zagrebačke, 19.05.1995, Glasnik Županije Zagrebačke, br. 10/1995, 28.09.1995.
Statutarna odluka Zagrebačke županije, 2.1.1966. [sc. 1996.], Glasnik Zagrebačke županije, br. 1/1996, 08.02.1996.
Odluka o grbu, zastavi i slovoliku (logotipu) Zagrebačke županije, 27.03.1996, Glasnik Zagrebačke županije, br. 5/1996, 22.04.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/37, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 07.07.1995
Statut Zagrebačke županije, 11.07.1997, Glasnik Zagrebačke županije, br. 5/1997, 14.07.1997.
Statut Zagrebačke županije, 27.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 16/2001, 01.10.2001.
Odluka o mjerilima i postupku za odobravanje uporabe grba i zastave Zagrebačke županije, 12.11.2002, Glasnik Zagrebačke županije, br. 19/2002, 15.11.2002.
Statut Zagrebačke županije - pročišćeni tekst, 27.09.2005, Glasnik Zagrebačke županije, br. 17/2005, 28.09.2005.
Statut Zagrebačke županije - pročišćeni tekst, 07.04.2006, Glasnik Zagrebačke županije, br. 7/2006, 10.04.2006.
Statut Zagrebačke županije, 14.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 17/2009, 20.07.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu, zastavi i slovoliku (logotipu) Zagrebačke Županije, 25.05.2010, Glasnik Zagrebačke županije, br. 10/2010, 26.05.2010.
Statut Zagrebačke županije - pročišćeni tekst, 18.03.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 6/2013, 28.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije, 15.02.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 5/2018, 16.02.2018.
Statut Zagrebačke županije - pročišćeni tekst, 06.06.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 18/2018, 12.06.2018.

Izvor u štitiću predstavlja na heraldički način izvor Manduševac koji se nekada nalazio na Jelačićevom trgu u Zagrebu, a gdje se danas nalazi fontana. Ostali elementi grba su, naravno, temeljeni na grbovima Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Zelene i bijele pruge u četvrtoj četvrtini, zajedno s trećom četvrtinom, potječu iz slavonskoga grba, a preuzete su za osnovu zastavnog polja. U grbovnici koju je izdala carica i kraljica Marija Terezija 17. srpnja 1759, kada je Zagrebačka županija prvi puta službeno ustrojena, zelene i bijele pruge (tada valovite) objašnjavaju se kao rijeke Sava i Kupa koje "okružuju županiju", stoga se interpretiraju i kao simbol Turopolja.

Zagrebačka županija ponovo je uspostavljena novim administrativnom podjelom Hrvatske 1993. godine, ali sam grad Zagreb ostao je izvan te županije, sa statusom županije, tako da je Zagrebačka županija obuhvaćala samo tzv. "Zagrebački prsten". Godine 1995. dvije se županije sjedinjene. Dok je imao status županije Grad Zagreb je koristio samo svoju gradsku zastavu (vidi). Godine 1997. Grad Zagreb dobio je poseban status sličan županijama.


Zagrebačka županija, 1994. – 1995.

[Zagrebačka županija, 1994. – 1995.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 2:3 [Zagrebačka županija, 1994. – 1995.]
Prihvaćena: 30. lipnja 1994.
Opis grba: Grb Županije je osnovni lik povijesnog grba nekadašnje Zagrebačke županije iz 1757. godine. Grbovni je štit podijeljen na četiri polja, a u njegovoj se sredini nalazi peto polje. Gornje je desno polje plavo, a u njemu je zlatna (žuta) okrunjena leopardova glava. Gornje je lijevo polje podijeljeno na dvadeset i pet kvadratičnih, izmjenično crvenih i srebrnih (bijelih) polja. Donje je desno polje sa zelenim tlom i plavom pozadinom, u njemu je trčeća kuna prirodne boje, a iznad nje zlatna (žuta) šesterokraka zvijezda. Donje je lijevo polje zeleno, a u njemu dvije valovite srebrne (bijele) grede. Srednje je polje grba u obliku vojničkog štita. U njegovom lijevom je dijelu stijena prirodne boje iz koje izvire voda čiji mlaz uvire u četvrtasti zdenac. Grbovni je štit jednakog oblika štitu središnjeg polja. (Čl. 6, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Županije Zagrebačke pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranica tri prema dva i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je ponovljeno donje lijevo polje grba Županije Zagrebačke, dakle pet izmjenično zelenih i bijelih uzdužnih polja, s ravnim granicama. U sredini je zastave grb Županije Zagrebačke, visine jednake polovici duljine kraće stranice. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Napuštena: 19. svibnja 1995.
Izvori: Odluka o grbu, zastavi i slovoliku (logotipu) Županije Zagrebačke, 30.06.1994, Glasnik Županije Zagrebačke, br. 10/1995, 28.09.1995.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu, zastavi i slovoliku (logotipu) Županije Zagrebačke, 19.05.1995, Glasnik Županije Zagrebačke, br. 10/1995, 28.09.1995.

Zagrebačka županija prvotno je, 30. lipnja 1994., usvojila zastavu jednaku današnjoj, ali u razmjeru 2:3 i s valovitim gredama četvrtog polja grba, ali odluka o tome nije objavljena (i stoga nije vrijedila) do 28. rujna 1995. kada je istovremeno objavljena odluka o njezinim izmjenama, tako da taj prvi dizajn nije ustvari nikada bio važeći.[Prethodna stranica: Hrvatska - županije][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zagreb County][Slijedeća stranica: Zagrebačka županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.