[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 1. dio (Ajd-Bra)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 2 (Brd-Črn)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 3. dio (Čre-Dol)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 7. veljače 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 2. dio (Brd-Črn)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
# općine ustrojene 2006.
M gradske općine od 1998.


Vidi još:

Brda

[Brda] [Normal] [Okomita] 1:2 ~ [Državna zastava na kopnu] [Brda]
[Brda] [Brda]
Prihvaćena: oko 1995. ?
Opis grba: Grb Občine Brda je francoske oblike, razdeljen vertikalno na dva dela. Na desni heraldični strani, zelene barve, je zgoraj grozd, spodaj pa beli heraldični hribčki. Na levi heraldični strani, na modrem polju, je srednjeveški stolp bele barve. Nad ščitom je krona s petimi cinami, kar pomeni število prebivalcev od 5 do 10 tisoč. Grb držita bric, na levi, in brika, na desni heraldični strani, v oblačilih iz 19. stoletja. Spodaj, pod grbom, je verz Alojza Gradnika "0, zemlja sladka: kamen, zrno, sok, o, zemlja sveta, ki si me rodila." (Uradno glasilo 5/99, Navodila, 2015.)
Opis zastave: Zastava je lahko horizontalne ali vertikalne postavitve, barvno razdeljena po polovici, na njej pa je osrednji del grba. Ta je pri obeh postavitvah postavljen na sredino, tako po horizontali, kot po verti kali. Horizontalna zastava: zgornja polovica je modra, spodnja pa zelena. Vertikalna zastava: leva polovica je modra, desna pa zelena. Horizontalna zastava je v osnovi v razmerju 2:1 (širina:višina) in dovoljuje izjeme razmerja. Pri tem mora biti grb vedno na sredini in pravilnega razmerja po višini. Vertikalna zastava je v osnovi v razmerju 1:2 (širina:višina) in dovoljuje izjeme razmerja. Pri tem mora biti grb vedno na sredini in pravilnega razmerja po širini. (Navodila, 2015.)
Izvori: Občina Brda, http://www2.arnes.si/~ngobcib1/ 19.09.1999.
http://www.gapro.si/rodoslovje/Slo%20grbi/grb_011.jpg
fotografija stolne zastavice na http://www.aacc.or.at/pix/galerije/brda/09_ve.jpg 10.09.2005.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, str. 55.
(Statut občine Brda, Uradno glasilo, št. 5/1999, 07.07.1999.)
Statut Občine Brda, 11.04.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2006, 02.06.2006.
"Navodila za uporabo občinskega grba in zastave" (Blaž Erzetič), Občina Brda, Junij 2015.

Grb Brda je raskoljen u zelenom šest srebrnih brda nadvišena zlatnim grozdom crne stabljike i srebrnih listova i u plavom srebrni stup. Nad štitom zidana kruna sa šest grudobrana, oko štita grančice trešnje i masline, a čuvari su seljak i seljanka u narodnoj nošnji iz 19. stoljeća. Na vrpci ispod stihovi Alojza Gradnika (1882-1967): "O zemljo slatka: kamen, zrno, sok / o zemljo sveta, koja si me rodila". Zastava je plavo-zelena dvobojnica s okrunjenim štitom iz grba u sredini, u okomitoj ili vodoravnoj inačici. Stolna zastavica zabilježena je sa znatno većim grbom.Brezovica

[Brezovica] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Brezovica]
[Brezovica]
Prihvaćena: 23. svibnja 1996.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Grb Občine Brezovica je upodobljen na ščitu gotskega obdobja XV. stoletja sanitske oblike. Predstavitev grba: – blazon: srebrn ščit, deljen s trnasto delitvijo s petimi trni, ima črno dno, izza srednjega trna raste breza v srebrno deblo, okrašeno z izmeničnim nizom osemnajsih horizontalnih, klinasto upodobljenih črnih lis; deblo je iz desne in leve spremljano s po dvema nizoma diagonalno visečih brezovih zelenih listov tako, da imata notranja niza po pet in zunanja po tri liste, vsi pa rastejo iz petih parov rahlo upognjenih vej; spodnji par se med deblom in prvim nizom razceplja v rastoči poganjek in v nastavek s pravim spodnjim listom prvega niza; zgornji, peti par vej je enak prvemu s tem, da se vsaka od vej razceplja v po dva, v vrh rastoča poganjka ter v list, ki je hkrati zadnji zgornji v prvem nizu; vmesni, daljši par vej so enaki prvemu paru s tem, da izmed njihovega prvega razcepa raste podaljšek veje v nov razcep dveh poganjkov, izmed katerih raste list v zunanji niz brezovih listov. Iz zunanjega trna nad črnim dnom ščita raste simetrično navzven po en močvirski tulipan s črnim steblom in s po enim zelenim sabljastim listom upognjenim proti brezovemu deblu, sklanjajoč svoj rdeče-črni zvončasti cvet pod spodnji list zunanjega niza brezovega listja. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1996.)
Opis grba – splošno: v srebrnem ščitu stoji na črnih tleh zelena breza, pod njo sta dva rdeča tulipana. Blazon Srebrn ščit deljen s trnasto delitvijo, ima črno dno; izza srednjega trna raste breza simetrično v srebrno deblo, okrašeno z izmeničnim nizom osemnajstih horizontalnih, klinasto upodobljenih črnih lis. Iz debla rastejo v desno in levo po en niz poševno visečih brezovih vej tako, da imata spodnji in zgornji par vej po en list na svojem koncu, vmesni trije pari vej imajo po en list sredi in po enega na koncu veje. Tako so upodobljeni štirje vertikalni nizi listov, od katerih imata torej niza ob deblu po pet in niza ob straneh po tri liste. Iz zunanjega trna nad črnim dnom ščita raste simetrično navzven po en močvirski tulipan s črnim stebelcem in po enim zelenim sabljastim listom upognjenim proti brezovemu deblu, sklanjajoč svoj rdeči zvončasti cvet pod zunanji list drugega para vej. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)

Opisi zastave: Zastava Občine Brezovica je v beli in zeleni barvi z zeleno brezo, atributom iz občinskega grba, na njenem prvem belem kvadratnem delu. Opis: Razmerje zastavine višine »V« proti njeni dolžini »L« je 1 : 2,5, s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva neenaka dela. Na prvi beli kvadratni tretjini rute raste iz sredine črne talne črte, ki ima pet trnov, simetrično razvejana breza s 16 zelenimi listi, po osem na vsaki strani črno-belo predstavljenega debla. Iz zunanjih talnih trnov rasteta pod brezino vejevje po en rdeč močvirski tulipan, prvi se sklanja v desno, drugi v levo, torej vsak na svojo zunanjo stran. Ostali del zastavine površine je v enaki zeleni barvi kot so brezovi listi. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. (Čl. 13, Odlok, 1996.)
Zastava Občine Brezovica je predvsem tekstilni simbol, ki je barvno utemeljen v grbu Občine Brezovica. Opis zastave, splošno: zastava Občine Brezovica pri Ljubljani je v beli in zeleni barvi z zeleno brezo, atributom iz občinskega grba, na njenem prvem, belem kvadratnem delu. Opis: zeleno- bela zastava Občine Brezovica je pravokotne oblike, razmerje zastavne višine “V“ proti njeni dolžini “L“ je 1:2,5 s tem, da je njena ruta razdeljena horizontalno na dva neenaka dela; – na prvem belem kvadratnem polju stoji atribut iz občinskega grba: pet trnov tvori črno talno črto, iz katere sredine raste simetrično razvejana breza s šestnajstimi zelenimi listi, po osem na vsaki strani črno-belo predstavljenega debla; iz zunanjih talnih trnov rasteta pod brezino vejevje po en rdeč močvirski tulipan, prvi se sklanja v desno, drugi v levo, torej vsak na svojo zunanjo stran; – ostali del zastavine površine je v enaki zeleni barvi kot so brezovi listi; – atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. (Čl. 13, Odlok, 2000.)

Izvori: Statut občine Brezovica, 20.04.1995, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 211, Maj 1995, str. 17.
"Občinski grb in krajevne oznake", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 211, Maj 1995, str. 24.
"Občinski grb", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 213, Julij 1995, str. 7.
"Občinsko delovanje v zadnjem mesecu", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 217, December 1995, str. 14.
"Županova povabila (5. Izdelava občinskega grba)", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 220, April 1996, str. 11.
"V mesecu maju dobili grb in zastavo; Opis zastave občine Brezovica", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 222, Junij 1996, str. 11.
Odlok o grbu in zastavi Občine Brezovica, 23.05.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1996, 16.06.1996.
"Na Veliki ponedeljek, 31. marca bomo razvili zastavo in privezli občinski grb", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 229, Januar 1997, str. 14.
"Naša občina je živa!", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 229, Januar 1997, str. 15.
"Praznik občine Brezovica", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 231, Marec 1997, str. 13.
Statut Občine Brezovica, 11.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Brezovica, 13.07.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2000, 31.07.2000.
Statut Občine Brezovica, 24.11.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2016, 09.12.2016.

Glavni element grba (breza) dočarava ime općine. Crveni cvjetovi su kockavice - močvarni tulipani (Fritillaria meleagris L.). Ti elementi se ponavljaju i na bijelom kvadratu uz koplje zastave sa zelenim slobodnim krajem. Visina "atributa" u bijelom polju je između 2/3 i 8/10 širine zastave.
Odluka iz 2000. ne mijenja izgled zastave, a za grb uvodi neznatno drugačije umjetničko oblikovanje od onog iz 1996. (kada je grb bio viši i uži).


Brezovica, 1996. – 2000.

Bez zastave. [Brezovica, 1996. – 2000.]
Prihvaćena: 23. svibnja 1996.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Izvor: Odlok o grbu in zastavi Občine Brezovica, 23.05.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1996, 16.06.1996.

Odluka iz 2000. ne mijenja izgled zastave, a za grb uvodi neznatno drugačije umjetničko oblikovanje od onog iz 1996. (kada je grb bio viši i uži).Brežice

[Brežice] [Okomita] [Povijesna] 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Brežice] [Brežice]
[Brežice]
Prihvaćena: grb 9. XI. 1991. zastava 3. II. 1997.
Opisi grba: Grb občine Brežice ima obliko ščita. V dnu ščita je polje vodene barve, nad njim so trije hribi v zeleni barvi, od katerih je srednji višji. Nad hribi se dviga v zgornji del ščita zlato rumena konica, preostali del ščita je črne barve. Grbu je osnova mestni grb iz leta 1501, ki ga je mestu Brežice podelil kralj Maksimiljan. (Čl. 2, Odlok, 1991.)
Grbu je osnova mestni grb iz leta 1501, ki ga je mestu Brežice podelil kralj Maksimiljan. Grb Občine Brežice ima obliko ščita. V dnu ščita je polje vodene barve, nad njim so trije hribi v zeleni barvi, od katerih je srednji višji. Nad hribi se dviga v zgornji del ščita zlato rumena konica, preostali del ščita je črne barve. (Čl. 2, Odlok, 1997.)
Znak Občine Brežice v osnovi ima obliko pokončnega pravokotnika z različno zaključenimi vogali in predstavlja stilizirane pomembnejše značilnosti občine. Znak Občine Brežice ponazarja silhueta vodovodnega stolpa v mestu Brežice z vrisanima horizontalnima črtama, ki predstavljata venca stolpa. Valovita polja na dnu predstavljajo naselje in razgibani relief občine. Osnovne barve so modra, rumena in zelena. Pod znakom je logotip “Občina Brežice”. (Čl. 4, Odlok, 1997.)

Opis zastave: Zastava Občine Brežice ima obliko pokončnega pravokotnika v razmerju 1:3, v njeni zgornji tretjini pa je lociran znak Občine Brežice z logotipom (Občina Brežice). Lahko se uporablja zastava brez logotipa, samo z znakom. […] Osnovna podlaga zastave je bela barva. Barvne variante podlage zastave izhajajo iz osnovnih barv znaka. (Čl. 6, Odlok, 1997.)
Izvori: Odlok o ureditvi in načinu izobešanja zastav v občini Brežice, 11.11.1969, Skupščinski Dolenjski list, št. 27/1969, 04.12.1969.
(Statut občine Brežice, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 14/78, 1/80, 16/82. 31/83, 6/86)
Odlok o grbu občine Brežice, 09.12.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1991, 20.12.1991.
Začasni statutarni akt občine Brežice, 23.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1995, 27.01.1995.
Statut Občine Brežice, 11.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 30.06.1995.
Odlok o simbolih Občine Brežice, 03.02.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/1997, 21.02.1997.
Statut Občine Brežice, 10.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1999, 23.06.1999.
Statut Občine Brežice, 26.01.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2009, 09.02.2009.
Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice, 25.05.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/2015, 05.06.2015.

Grb općine Brežice je zasnovan na grbu grada koji mu je 1501. godine dodijelio kralj Maksimilijan: u crnom tri zelena brijega izranjaju iz valovitog plavog podnožja i iza njih zlatni zaobljeni šiljak. Osim grba općina ima i zaštićeni znak koji prikazuje vodotoranj, a koji se pojavljuje i na zastavi. Zastava je osnovno na bijelom polju, ali boja polja može biti i neka druga. Natpis na zastavi može se i izostaviti.
Odluka iz 1969. o isticanju azstava u općini još ne spominje nikakvih lokalnih zastava.Cankova

[Cankova] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Cankova]
[Cankova]
Prihvaćena: 31. svibnja 2002.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: Grb Občine Cankova je upodobljen na pozno gotskem ščitu s tem, da je na prvem modrem polju sekanega ščita zgoraj predstavljen srebrn cvet narcise, drugo polje pa je srebrno; v spodnjem predelu ščita je predstavljena v srebrni in modri barvi inverziji dvojna valovnica. Predstavitev grba - blazon: grb Občine Cankova je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike s tem, da je ščit sekan v modro in srebrno polje; v glavi prvega polja nastopa v srebru predstavljena bela narcisa z osmimi cvetnimi lističi in zlatim pestičem, čez obe polji nastopa trivalna dvojna valovnica v barvni inverziji. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2002.)
Opisi zastave: Opis zastave, splošno: zastava Občine Cankova je modre in bele barve s tem, da njen prvi del predstavlja atribut iz občinskega grba, to je bel cvet narcise z dvojno belo valovnico spodaj ter z dvema belima vodoravnima progama na preostalem delu zastavine rute. Opis zastave: Zastavina ruta občinske zastave je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini «L« je ena proti dve celi in pet desetin (1:2,5) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela; v sredini prvega kvadrata zastavine rute lebdi v modrem polju atribut iz občinskega grba; beli, osemlistni cvet narcise z rumenim pestičem, pod cvetom leži trivalna bela dvojna valovnica. Drugi del zastavine rute je horizontalno deljen na pet enako širokih prog, od katerih se prva (zgornja), tretja (srednja) in peta (spodnja) barvno zlivata v modrino prvega kvadrata zastavine rute, druga in četrta proga je bela. (Čl. 13, Odlok, 2002.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti tudi atribut iz občinskega grba na kvadratu zastavine rute ob drogu, obe beli progi pa ležita njenem preostalem delu horizontalno. […] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno obešeni zastavini ruti atribut iz občinskega grba na modrini v kvadratnem delu zgoraj tik pod obešalno prečko tako, da narcisni cvet lebdi nad obema valovnicama, obe beli progi pod njima pa padata po modrini rute vertikalno navzdol. (Čl. 14, Odlok, 2002.) Tako je atribut napram prejšnjemu v horizontalni obliki zastave, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem heraldičnem položaju.

Izvori: Statut Občine Cankova-Tišina, 28.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 53/1995, 15.09.1995.
Statut Občine Cankova, 05.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1999, 31.03.1999.
Statut Občine Cankova, 23.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2007, 10.04.2007.
Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Cankova, 31.05.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/2002, 11.06.2002.
Odlok o spremembah Odloka o istovetnih simbolih in priznanjih Občine Cankova, 05.10.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2007, 22.10.2007.
Statut Občine Cankova, 23.10.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/2013, 05.11.2013.

Grb općine Cankova raskoljen je plavo i srebrno, u plavom polju je srebrni cvijet narcisa sa zlatnim prašnicima te u dnu preko oba polja dvostruka valovita linija u nasuprotnim bojama. Zastava je peterorpuga plavo bijela s plavim kvadratnim poljem uz koplje u kojem se nalazi atribut iz grba - bijeli narcis i dvije valovite linije. Zastava za okomito postavljanje ima atribut tako postavljen da je i dalje u uspravnom položaju.
Dvije valovite linije predstavljaju potok Kučnicu, koji je označavao granicu između Austrije i Mađarske tisućama godina, te rijeku Lendavu koja se danas razlijeva u akumulacijsko jezero. U dolini Kučnice nekada je bilo mjesto cvjetanja tisuća narcisa, koji su danas nažalost prilično rijetki zbog irigacija.
Općina Cankova-Tišina za vrijeme svojeg kratkog trajanja 1995.-1998. nije usvojila simbole.Celje

[Celje] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Celje]
[Celje]
Prihvaćena: 4. veljače 2014.
Opisi grba: Do sprejema statuta mestne občine se uporabljajo – obstoječi grb mesta Celja, (Čl. 3, Statutarni sklep, 1995.)
Grb mestne občine ima obliko ščita poznogotske, spodaj zaokrožene oblike. Na modrem polju so tri konične šesterokrake zlate zvezde, razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Grb občine ima obliko ščita poznogotske, spodaj zaokrožene oblike. Na modrem polju so tri konične šesterokrake zlate zvezde, razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika. (Čl. 8, Statut, 2013.)
Grb je po obliki polkrožni ščit v dveh heraldičnih barvah (modra – nebo, zlata – zvezde, ki jo lahko nadomešča rumena). Na modrem polju so tri konične šesterokrake zlate zvezde, razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika. Barve in razporeditev zvezd v znaku so podrejeni heraldičnim pravilom. (Čl. 5, Odlok, 2014.)

Opisi zastave: Do sprejema statuta mestne občine se uporabljajo […] – obstoječa zastava mesta Celja. (Čl. 3, Statutarni sklep, 1995.)
Zastava mestne občine je rumene in modre barve z občinskim grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2. Barvi zastave sta vodoravni. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Rumena barva je zgoraj. Središče občinskega grba je v sečišču diagonal zastave. Grb sega z zgornjo polovico v rumeno, s spodnjo polovico pa v modro polje zastave. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Zastava občine je rumene in modre barve z občinskim grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Rumena barva je zgoraj. Središče občinskega grba je v sečišču diagonal zastave. Grb sega z zgornjo polovico v rumeno, s spodnjo polovico pa v modro polje zastave. (Čl. 8, Statut, 2013.)
Zastava Mestne občine Celje (v nadaljevanju: zastava) je rumene in modre barve z grbom občine v sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Osnovna uradna zastava občine je glede na način obešanja po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb mesta, umeščen v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od rumenega in modrega polja zastave z belo obrobo. Zastava se uporablja samo v barvni obliki. (Čl. 10, Odlok, 2014.)
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve razporejene od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj vedno rumeno polje, grb pa je obrnjen s polkrožnim delom navzdol v modro polje. (Čl. 11, Odlok, 2014.)

Izvori: (Statut občine Celje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 6/82, UL RS 23/90, 37/90, 23/91)
Statutarni sklep Občine Celje, 05.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1995, 28.02.1995.
Statut Mestne občine Celje, 05.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Statut Mestne občine Celje, 03.12.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 106/2013, 18.12.2013.
Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje, 04.02.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2014, 14.02.2014.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Grb gradske općine Celje je u plavom polju tri zlatne šesterokrake zvijezde. Jednak je grbu grofova Celjskih, srednjovjekovnih gospodara grada. Zastava je dvobojna zasnovana na grbu, žuta i plava, s grbom u sredini. Likovno rješenje korištenu uglavnom od 1995. formalizirano je i standardizirano 2014.


Celje, 1995. – 2014.

[Celje, 1995. – 2014.] [Normal] [Okomita] 1:2 [Celje, 1995. – 2014.]
[Celje, 1995. – 2014.]
Prihvaćena: 5. lipnja 1995.
Izvori: Statut Mestne občine Celje, 05.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Statut Mestne občine Celje, 03.12.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 106/2013, 18.12.2013.
Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje, 04.02.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2014, 14.02.2014.

Do standardizacije u uporabi su bile manje varijacije istog temeljnog dizajna, uz razlike u nijansama boja.


Celje, 1982. – 1995.

[Celje, 1982. – 1995.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Celje, 1982. – 1995.]
Prihvaćena: 19. veljače 1982.
Napuštena: 5. lipnja 1995.
Izvori: (Statut občine Celje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 6/82, UL RS 23/90, 37/90, 23/91)
Statutarni sklep Občine Celje, 05.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1995, 28.02.1995.
Statut Mestne občine Celje, 05.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Ranije upotrebljavan grb samo je malo grafički različit. Zastava u upotrebi do 1995. godine jednostavna je žuto-plava dobojnica.Cerklje na Gorenjskem

[Cerklje na Gorenjskem] [Normal] [Okomita] 3:5 ~ [Državna zastava na kopnu] [Cerklje na Gorenjskem]
[Cerklje na Gorenjskem]
Prihvaćena: 15. svibnja 1995.
Dizajn: Janez Močnik, skladatelj i likovni umjetnik iz Cerklja
Opis grba: Grbovno polje ima obliko ščita, ki se zgoraj sklepa s termi roglji. V zgornjem delu je ščitek s krožnim zgornjim sklepom, na katerem je izpisana prva zgodovinsko izpričana letnica obstoja kraja kot sedeža fare, kar je v tistem času pomenilo središče današnje občine, ki je bilo že takrat zaključeno območje. Po šegi srednjega veka je izpis z rimskimi številkami ADMCLIV (1154) = Anno Domini millesimo centrisimo quinquagessimo quatro, ki stoje v določeni kompozicijski ureditvi. Spodnji del grbovnega polja izpolnjujejo trije enako veliki enakokraki križi, ki simbolno predstavljajo tri cerkve, ki so v srednjem veku stale v središču vasi in je kraj dobil po njih ime. Urejeni so v obliki na konico postavljenega trikotnika. IZVEDBE: 1. Osnovna izvedba je tribarvna. Grbovno polje in napis sta v srednjesvetlem tonu pariško modre barve. V barvni lestvici Panatone je to process blue U 100%. Rob ščita in trije križi so v pravi rumeni barvi. V barvni lestvici Panatone je to process yellow U 100%. Ščitek na katerem je letnica, pa je bel. […] (Čl. 2, Odlok, 1995.)
Opis zastave: Zastava Občine Cerklje na Gorenjskem ima tri enako široka vzdolžna polja v zaporedju modra – rumena – modra. Barve izhajajo iz grba, zato imajo enako svetlobno vrednost. Zastava se uporablja tudi kot bandero. (Čl. 3, Odlok, 1995.)
Izvori: Začasni statutarni sklep občinskega sveta občine Cerklje, 27.02.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/1995, 11.04.1995.
Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, 20.04.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/1995, 05.05.1995.
Odlok o simbolih občine Cerklje na Gorenjskem, 15.05.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/1995, 30.05.1995.
Spremembe Statuta občine Cerklje, 07.05.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/1996, 17.05.1996.
Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, 12.03.1999, Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/1999, 22.01.1999.
Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, 03.09.2010, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010, 10.09.2010.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 63-4.
Janez Močnik: Kako sem oblikoval cerkljanske simbole, Predstavljamo vam grb in zastavo Občine Cerklje, (n.d. [1995.]), Simboli občine, Obična Cerklje, www.cerklje.si, 2015.

Ime općine znači "Crkve na Gorenjskoj" (Gorenjska je "gorska" sjeverozapadna pokrajina Slovenije). Zastava se temelji na grbu, koji je plavi s tri žuta križa (simboliziraju crkve), i manjeg bijelog štita s godinom ADMCLIV (1154.), godinom prvog spominjanja mjesta kao središta župe.Cerknica

[Cerknica] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Cerknica]
[Cerknica]
Prihvaćena: 16. travnja 2009.
Opis grba: Grb Občine Cerknica predstavlja abstrakten znak. Obliko polja sestavljata ležeči pravokotnik v razmerju 4 proti 3 in pod daljšo stranico tikoma polkrog s premerom, enakim daljši stranici pravokotnika. Na belem polju s črno obrobo so stilizirani elementi pokrajine modre in zelene barve: iz sredine spodnjega, polkrožnega dela, se dve navpični vzporedni zeleni črti s črno obrobo pravokotno zlomita vsaka k sebi do zunanjega roba polja. Nad njima seka polje modra črta s črno obrobo, nad njo pa prav tako vodoravno še zelena črta s črno obrobo, ki na sredini polja nad njo obriše krog, znotraj katerega je stilizirano drevo z vrhom in dvema vejama na vsaki strani. Drevo spodaj prehaja v belo barvo podlage. Nad tem je izrisana modra krivulja s črno obrobo, nad njo pa v loku še zelena črta s črno obrobo. Vse črte segajo do zunanjih robov polja. Grb je glede na vertikalno os popolnoma zrcalen. Prvine grba poskušajo na abstraktni ravni ponazoriti značilnosti naravne krajine Občine Cerknica, ki jo v veliki meri odlikuje neokrnjena narava z značilnimi kraškimi pojavi - v prvi vrsti presihajočim Cerkniškim jezerom. Bujna zelena vegetacija travnikov in gozdov se prepleta z elementom vode na vsakem koraku - od tod tudi prepoznavni elementi grba: prepletajo se črte v zeleni in modri barvi. Na dnu polja grba dve zeleni zaobljeno lomljeni črti predstavljata: a) presihajoče jezero s svojimi ponori in jamami, b) travnike, ki jih del leta prekriva jezerska voda in c) zrcalno podobo drevesa, ki raste ob vodi. Vse to so tipične prvine jezerske krajine. Nad tem modra ležeča črta ponazarja vodo - jezero in simbolizira mir in tišino. Osrednji motiv grba je zelena črta, ki v sredini zraste v list, oziroma drevo in predstavlja bogato vegetacijo. Ponazarja notranjske gozdove in travnike in simbolizira rast. Nad tem je druga modra, ukrivljena črta, ki ponazarja kroženje, oziroma pretok vode in tudi pretok pozitivne energije. Na vrhu se v loku polkrožno boči zelena črta in predstavlja hribe v širšem zaledju Cerkniškega jezera. Kot spodnja, modra, se tudi ta črta krivi in odpira navzgor ter tako izžareva pretok energije. Obe dinamični črti predstavljata uravnoteženo nasprotje spodnjima, statičnima. (Priloga 1: Vsebinska predstavitev grba Občine Cerknica, Odlok, 2009.)
Opis zastave: Zastava Občine Cerknica je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L« je 1:2,5, s tem, da je njena ruta horizontalno razdeljena na dve po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v modri, druga v zeleni barvi. Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina polja je enaka polovični višini zastavne rute. (Priloga 2: Vsebinska predstavitev zastave Občine Cerknica, Odlok, 2009.)
Izvori: (Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 2/1982.)
(Statut Občine Cerknica, 05.03.1982, Uradni list Socijalistične Republiek Slovenije, št. 36/1982.)
Statut Občine Cerknica, 12.07.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/1997, 22.09.1997.
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, 13.03.1997. Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1997, 30.05.1997.
Statut Občine Cerknica, 03.12.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2000, 14.01.2000.
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, 16.04.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2009, 24.04.2009.
Statut Občine Cerknica, 08.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/2010, 20.07.2010.
Jan Petrič: "Občina Cerknica - Priročnik za uporabo celostne grafične podobe", Občina Cerknica, Julij 2009.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.

Cerknica je 2009. usvojila nove simbole koji se temelje na onima iz 1982., a koji su već bili modificirani 1997. godine. Grb je bijeli štit s plavim i zelenim prugama koje simbolično prikazuju krajobraz sa stiliziranim drvetom iznad jezera. Zastava je sada plavo-zelena dvobojka s grbom u sredini.


Cerknica, 1997. – 2009.

[Cerknica, 1997. – 2009.]
[Cerknica, 1997. – 2009.]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: 13. ožujka 1997.
Opis grba: Grb Občine Cerknica ima na belem polju stilizirano pokrajino modre in zelene barve. Belo polje je obrobljeno s črnim robom. Oblika polja je pokončen pravokotnik, ki je v spodnjih robovih zaobljen. Iz sredine zaobljenega spodnjega dela se dve črti zelene barve pravokotno lomita na zunanji obod in sta obrobljeni s črno barvo. Nad njima vodoravno seka rob modra črta s črno obrobo, nad njo vodoravno seka ploskev zelena črta, ki je na sredi polkrožno zaobljena ter ima v notranjosti polkroga stilizirano drevo v barvi osnovne podlage. Nad njo se v loku razprostira modra črta s črno obrobo. Na zgornjem robu pravokotnika je napis Cerknica. (Čl. 5, Odok, 1997.)
Opis zastave: Zastava Občine Cerknica je svetlo modre barve. V sredini spodnje tretjine zastave je grb iz katerega se stilizirano znamenje nadaljuje z ravnimi črtami modre in zelene barve po širini zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. (Čl. 11, Odlok, 1997.)
Napuštena: 16. travnja 2009.
Izvor: Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, 13.03.1997. Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1997, 30.05.1997.

Prihvaćanjem nove zastave 1997. prestala je upotreba zastave iz 1982., koja je bila grbovna zastava. Grb se razlikuje od današnjeg grba na kojem je dodan gornji zeleni luk. Zastava je svjetloplava s grbom u donjem dijelu čije se vodoravne linije produžuju u polje zastave.


Cerknica, 1982. – 1997.

[Cerknica, 1982. – 1997.]
[Cerknica, 1982. – 1997.]
[Okomita] [Povijesna] 1:2


Prihvaćena: 28. siječnja 1982.
Napuštena: 13. ožujka 1997.
Izvori: (Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 2/1982.)
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Prvotno usvojen grb Cerknice razlikovao sa samo u sitnijim detaljima umjetničkog oblikovanja od dizajna iz 1997. U nekim prikazima natpis "CERKNICA" uključen je uz gornji rub. Zastava je bila istog izgleda kao grb, tj. grbovna zastava.Cerkno

[Cerkno] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Cerkno]
[Cerkno]
Prihvaćena: 16. srpnja 2009.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba – splošno: grb Občine Cerkno predstavlja srebrni ščit poznogotskega stila; ta nosi podobo divjega petelina, stoječega na zelenem odprtem bršljanovem vencu, ki ponazarja črko »C«. Blazon: grb Občine Cerkno je upodobljen na povišanem (Slovenskem) ščitu poznogotskega stila sanitske oblike; srebrna plošča ščita nosi podobo divjega petelina (tetrao urogallis) v črni, rdeči, modri in zlati barvi, stoječega na, v levo odprtem, zelenem vencu iz bršljanovih listov, venec predstavlja veliko črko »C«. Zlati trak, ki ga nosi ščit na zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok , 2009.)
Opis zastave: Opis zastave – splošno: zastava Občine Cerkno je v beli in zeleni barvi z atributom, odprtim zelenim vencem iz bršljanovih listov na belem kvadratnem sredinskem delu zastavine rute. Opis zastave: razmerje zastavne rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 (dva proti pet) s tem, da je njena ruta z vertikalno delitvijo razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje, kvadratno polje pa v beli barvi; v sredini kvadrata lebdi atribut iz občinskega grba, torej zeleni odprti venec (črka »C«) iz bršljanovih listov. Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov (90%) imenovane višine. […] Horizontalna oblika zastave je tista, pri kateri si barvna polja zeleno, belo, zeleno sledijo od droga proti desni strani. Vertikalna oblika občinske zastave je v osnovnem kroju in barvni sestavi enaka kot horizontalna z likovno spremembo: njena ruta je za njen drogovni rob izobešena vertikalno navzdol, njen atribut pa je za devetdeset (90) kotnih stopinj zaobrnjen v levo. (Čl. 10, Odlok , 2009.)
Izvori: Začasni statutrni sklep (občine Cerkno), 18.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 7/1995, 04.02.1995.
Statut Občine Cerkno, 31.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/1995, 18.08.1995.
Statut Občine Cerkno, 29.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 112/2007, 07.12.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkno, 16.07.2009, Uradni list RS, št. 57/2009, 24.07.2009.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Cerkno, 22.02.2012, Uradni list RS, št. 16/2012, 02.03.2012.
Radio Odmnev, "Kdaj bo Občina Cerkno dobila grb?", 11.06.2008.
Javni natječaj za atribut bodočega grba Občine Cerkno, ABC, št. 8, avgust 2008., str. 12.

Grb Cerkna je u srebrnom tetrijeb (Tetrao urogallus) u prirodnim bojama stoji na zelenom vijencu listova bršljana koji tvori oblik slova C. Zastava je okomito raskoljena u zeleno-bijelo-zeleno, a njezino središnje polje tvori kvadrat u kojem je bršljanov vijenac iz grba. Ovaj tetrijeb, najveća vrsta iz podporodice tetrijebki, predstavlja faunu, a bršljan floru cerniškog kraja. Vijenac svojim oblikom tvori inicijal imena općine.


Cerkno, prijedlog 2007.

[Cerkno, prijedlog 2007.]
[Prijedlog]

Izvor: "Stališča LDS do oblikovalskeg predloga občinskeg grba in zastave", LDS Občinski odbor Cerkno, http://www.cerkno.lds.si/novica1.php?id=71

Prijedlog iz 2007. sadrži grb kao i ranije, no sa kozolcem u zelenom dijelu, a u plavom dijelu crvenu "matematičku krivulju". Krivulju objašnjavaju ovako: "Predložena matematička krivulja je oblikovno jednostavna, a kao apstraktniji simbol u grbu bi simbolizirala i našu sadašnjost i budućnost. Krivulja simbolizira: žarnu nit u žarulji, koja predstavlja povezanost cerkljanskog kraja s elektorkom, od relativno rane elektrifikacije općine, do početka stručnog obrazovanja u Elektro gospodarskoj školi u Cerknu, žareću spiralo u grijačoj ploči, koja je pedeset godina glavni proizvod vrijednih ruku naših ljudi i taj industrijski proizvod kojeg je proizvodnja u kraju osigurala prijelom iz siromaštva u prosperitet, razvoj i bolju kvalitetu života, na apstraktniji način predstavlja mlinsko kolo, turbinu, zupčanik, zamišljeni trag kretanja dijelova tvari, što sve simbolizira industrijsku i razvojnu usmjerenost cerkljana, matematička krivulja kao takva simbolizira veliku matematičko (dr. Močnik, Pagon, Raspet, Hvala [pretpostavimo poznati cerknički matematičari]), tehničko i računalno znanje, kojega savlađuju i uspješno primijenjuju ranije i sadašnje generacije cerkniških intelektualaca, i na kraju krivulja u svojoj razigranosti simbolizira i karakter cerkljanskog čovjeka." Predložena zastava jednostavna je uzdužna trobojnica zeleno-plavo-crvena.


Cerkno, prijedlog 2001.

[Cerkno, prijedlog 2001.]
[Cerkno, prijedlog 2001.]
[Prijedlog] 1:2


Izvori: LDS Občine Cerkno http://www.cerkno.lds.si/Aktualno/aktual01_04.html
http://www.idrija.com/abc/Arhiv/Mar2001/obcinskisvetcerkno.asp 17.06.2002

Predloženi grb ljevokoso je valovito podijeljen u plavo i zeleno s bijelim kozolcem, specifičnim arhitektonskim elementom alpskog kraja koji se koristi za sijeno, i s bijelim mlinskim kotačem. Predložena zastava okomita je valovito koso podijeljena u bijelo i zeleno s grbom u gornjem lijevom uglu. Prijedlog je bio razmotren u Skupštini u travnju 2001 bez konačne odluke.Cerkvenjak

[Cerkvenjak]
[Cerkvenjak]
[Okomita] 2:3 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 6. veljače 1998.
Opisi grba: Grb Občine Cerkvenjak ima obliko turnirskega viteškega grba in je spodaj ovalno prirezan, zgoraj pa pravokotno odrezan. Grb je na vrhu nadgrajen s pravokotnikom, v katerem je ime kraja “Cerkvenjak”. Grb je diagonalno desno deljen. V levem delu je upodobljena cerkev Sv. Antona in ostalih zgradb, ki predstavljajo podobo kraja. V desnem delu pa jabolko in grozd, ki predstavljata najznačilnejša pridelka teh krajev. Osnovne mere grba v originalni izvedbi so širina 10 cm, višina 15,3 cm. Vse povečave ali pomanjšave grba so možne le ob ohranitvi razmerja med širino in višino grba. Grb ima tri pojavne oblike: barvna, črtna in mastna izvedenka. Natančen opis barvne oblike: – streha cerkve in ostalih objektov, podlaga, na kateri je napis “Cerkvenjak” ter jabolko so živo-rdeče barve; rdeča – N 8816, – zidovi cerkve in ostalih zgradb, napis “Cerkvenjak”, kakor tudi rob grba ostajajo bele barve, – nebo nad cerkvijo je svetlo modre barve; modra – N 9950, – grozd je žametno modre barve; modra – N 8825, – zvonik ter peclja jabolka in grozda so rjave barve; rjava – N 8028. […] (Čl. 4, Odlok, 1999.)
- grb občine ima obliko turnirskega viteškega grba in je spodaj ovalno prirezan, zgoraj pa pravokotno odrezan. Grb je na vrhu nadgrajen s pravokotnikom, v katerem je ime kraja “Cerkvenjak”. Grb je diagonalno desno deljen. V levem delu je upodobljena cerkev Sv. Antona in ostalih zgradb, ki predstavljajo podobo kraja. V desnem delu pa jabolko in grozd, ki predstavljata najznačilnejša pridelka teh krajev. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Opisi zastave: Zastava Občine Cerkvenjak je svetlo modre barve, modra – N 9950, grb kot obvezni sestavni element zastave se nahaja na sredini zastave. Razmerje širine in višine zastave je 2 : 3. Zastava je obešena vedno navpično, grb pa je postavljen vertikalno. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
- zastava občine je svetlo modre barve, modra – N 9950, grb kot obvezni sestavni element zastave se nahaja na sredini zastave. Razmerje širine in višine zastave je 2 : 3. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Izvori: Statut Krajevne skupnosti Cerkvenjak (Lenart), 26.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 56/1996, 11.10.1996.
M. Toš: "Krajevni grb in zastava – Se bodo spomnili tudi vaških grbov?", Tednik, 16.01.1997, str. 8.
M. Toš: "Poroka na vasi", Tednik, 20.02.1997, str. 10.
M. Toš: "Izbira krajevnega grba in zastave", Tednik, 27.03.1997, str. 14.
M. Toš: "Že letos celovit program", Tednik, 15.05.1997, str. 12.
M. Toš: "Ob prazniku novi grb in zastava", Tednik, 03.07.1997. str. 2.
Sklep o grbu in zastavi Krajevne skupnosti Cerkvenjak, 06.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1998, 20.03.1998.
Statut Občine Cerkvenjak, 18.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1999, 15.04.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkvenjak, 16.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/1999, 19.08.1999.
Statut občine Cerkvenjak, 29.05.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/2007, 12.06.2007.
Statut občine Cerkvenjak, 02.02.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2011, 07.02.2011.
Statut Občine Cerkvenjak, 31.08.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016, 16.09.2016.

Današnja općina Cerkvenjak usvojila je grb i zastavu još dok je bila mjesna zajednica u sastavu općine Lenart. Kada je Cerkvenjak postao zasebna općina, ti su simboli zadržani kao novi općinski simboli, u novoj odluci opisani i prikazani u službenom listu.
Grb je koso razdijeljen, donji dio svjetloplav sa crkvom Sv. Antuna i okolnim kućama, gornji dio zelen, s jabukom i grozdom. Iznad štita je crveno pravokutno polje u kojem je ispisano ime općine.
Zastava, samo okomita, svijetlo je plava s grbom u sredini. Iako nije proposana, u upotrebi je i zastava u razmjeru 2:5.

Pojedina sela u općini imaju tradicionalne tzv. šaljive grbove, općinsko središte Crkvenjak prikazuje šešir s perom, Andrenci kožni pojas, Brengova sušene sremze (črenza, svibovina, trpika, Prunus padus), Cogetinci košare, Čagona praznu vreću, Smolinci ljestve i Župetinci kravlji rep.Cirkulane

[Cirkulane] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Cirkulane]
[Cirkulane]
Prihvaćena: 17. travnja 2008.
Opis grba: Splošen opis grba: Atribut grba je narobe obrnjeno zlato sidro, ki leži na modrem ščitu. Grb Občine Cirkulane je upodobljen na ščitu poznogotskega stila s spodnjo konico, sanitske oblike. Ščit je modre barve, zaključen s črno obrobo in je nedeljen. V modrem ščitu leži narobe obrnjeno zlato sidro s črno obrobo. Narobe obrnjeno sidro (ali po nemško Anker) kot edini atribut grba izhaja iz druge polovice 12. stoletja. Predstavlja atribut v nekdanjem grbu gradu Borl in gospoščine Draneški, ki je prva ta atribut uvrstila v svoj grb (grad leži v Občini Cirkulane in je bil v svoji zgodovini po sidru poimenovan tudi v grad Ankenstein). Atribut je sinononim za rečni prehod. Madžarsko ime gradu je Borlyn, kar prav tako označuje rečni prehod. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok o grbu, 2008.)
Opis zastave: Zastava Občine Cirkulane je modre barve z atributom narobe obrnjenega sidra iz občinskega grba in dveh rumenih prog. Atribut narobe obrnjeno sidro je rumene barve, ki je postavljeno v sečišču diagonale zastave. Levo modro polje ene šestine oziroma zgornjo modro polje ene šestine zaključuje rumena proga širine oziroma višine ene devetine dolžine horizontalne oziroma vertikalne zastave. Osrednje modro polje štirih devetin na katerem je atribut narobe obrnjenega sidra zaključuje rumena proga širine oziroma višine ene devetine horizontalne oziroma vertikalne zastave. Zastava je pravokotne oblike, razmerje njene višine "V" proti njeni dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetin oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. (Čl. 3, Odlok o zastavi, 2008.)
Izvori: Statutarni sklep Občine Cirkulane, 20.11.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2006, 24.11.2006.
Statut občine Cirkulane, 04.01.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2007, 10.01.2007.
Odlok o grbu Občine Cirkulane, 17.04.2008, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2008, 30.04.2008.
Odlok o zastavi Občine Cirkulane, 17.04.2008, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2008, 30.04.2008.
"Uradna predstavitev občinskih simbolov ", "Praznovanje 1. občinskega praznika Občine Cirkulane ", SDS, Občlinski odbor Cirkulane, 16. junij 2008., http://www.cirkulane.sds.si/news/25576

Grb Cirkulana je u plavom zlatno naopako okrenuto sidro. Naopako sidro kao simbol pojavljuje se u 12. stoljeću u grbu nekadađnje utvrde Borl i njegoviv plemića Draneški. Utvrda se nalazi na području današnje općine Cirkulane, a nazivana je na njemačkom Ankerstein i mađarskom Borlyn što znači gaz odnosno prijelaz preko rijeke. Zastava je plava s dvije žute poprečne pruge između kojih je obrnuto sidro.

Općina Cirkulane osnovana je 2006. godine izdvajanjem iz općine Gorišnica.Črenšovci

[Črenšovci] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Črenšovci]
[Črenšovci]
Prihvaćena: 28. siječnja 1997.
Opisi grba: […] grb okrogle oblike, ki predstavlja po vsebini: – žitni klas je simbol rodovitnosti naših polj in blagostanja, – jelšev list predstavlja gozdove in posebej simbolizira Polanski gozd, – plodovi črense simbolizirajo občinsko središče, – valovi in mlinsko kolo simbolizirajo značilnosti krajev ob Muri. (Čl. 4, Statut, 1995.)
Grb Občine Črenšovci ima obliko ščita, z ovalnim spodnjim robom. Na srebrni podlagi je na desni strani stiliziran jelšev list zelene barve, ki simbolizira Polanski log. V njem je žitni klas rumene barve, ki predstavlja rodovitnost prekmurske zemlje. V levi polovici grba se nahaja simbol reke Mure, ki je ponazorjen s tremi vzporednimi valovi modre barve. Iz valov izstopa mlinsko kolo, ki je črne barve in simbolizira značilnosti krajev ob Muri. Nad mlinskim kolesom se nahajajo trije stilizirani plodovi drevesa črense, ki predstavljajo tri krajevne skupnosti v občini ter ponazarjajo ime občinskega središča in občine. Plodovi so črne barve. Ščit je obrobljen s črnim robom. Osnovne barve grba Občine Črenšovci: rumena SCC 4 zelena SCC 65 modra SCC 47 črna SCC 88 srebrna Barve so vzete iz kataloga “Sistem mešanja barv SCC”, Cinkarna Celje, izdan marca 1994. (Čl. 7, Odlok, 1997.)

Opis zastave: Zastava Občine Črenšovci je belo-zelene barve z grbom Občine Črenšovci. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Razmerje med širino in dolžino je 1: 2,5. Če je zastava izobešena horizontalno, morata biti barvi razporejeni tako, da je zgoraj bela in spodaj zelena barva. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba prekriva središčno točko zastave. Grb sega z zgornjo polovico v belo, z drugo polovico pa v zeleno polje. Če je zastava izobešena vertikalno, morata biti barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je bela barva na levi, zelena barva pa na desni strani. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba prekriva središčno točko zastave. Grb sega z desno polovico (zeleni list z žitnim klasom) v belo polje, z drugo polovico pa v zeleno polje. Če je višina zastave 100 cm, dolžina pa 250 cm, je širina grba 61 cm, višina pa 76 cm. (Čl. 12, Odlok, 1997.)
Izvori: Statutarni sklep občine Črenšovci, 20.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1995, 10.02.1995.
Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa Občine Črenšovci, 30.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1995, 14.04.1995.
Statut Občine Črenšovci, 24.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/1995, 02.06.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Črenšovci, 28.01.1997. Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1997, 14.02.1997.
Spremembe statuta Občine Črenšovci, 28.02.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/1997, 21.3.1997.
Statut občine Črenšovci (uradno prečiščeno besedilo), 02.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1999, 25.3.1999.
Statut Občine Črenšovci, 30.06.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/2010, , 20.07.2010.

Na grbu se nalazi jelšev list, simbol Polanskog loga, zlatni klas, simbol plodnosti prekmurskog kraja, valovite linije kao simbol rijeke Mure i mlinsko kolo tipično za pomurske krajeve. Tri ploda trešnje na vrhu ilustriraju ime općine.
Grb je opisan u općinm crtama već u Statutu iz 1995., ali nije jasno je li se koristio prije Odluke iz 1997.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 1. dio (Ajd-Bra)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 2 (Brd-Črn)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 3. dio (Čre-Dol)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.