[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 7. dio (Kob-Kra)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 8 (Kri-Ljub)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 9. dio (Ljut-Mar)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 8. srpnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 8. dio (Kri-Ljub)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
M gradske općine od 1998.


Vidi još:

Križevci

[Križevci] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Križevci]
[Križevci]
Prihvaćena: 19. kolovoza 1999.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: v deljenem ščitu zgoraj: v zlatem polju črni konj v kasu; spodaj. Iz dna zelenega polja rastejo v zlatu trije žitni listi, med njimi izmenično dva zlata žitna klasa; na delilni črti je zeleno-zlati ločni križ s prisekanima vertikalnima krakoma. Predstavitev grba – BLAZON: grb Občine Križevci je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; delilno črto oklepa ločni križ, v katerem ima vsak od štirih krakov debelino1/50 ščitove širine; zgornja dva zelena kraka sta v zgornjem zlatem polju, spodnja dva zlata kraka pa v spodnjem, zelenem polju; oba vertikalna kraka sta prisekana, da njun razpon znaša 1/5 ščitove višine. Zgoraj: v zlatem polju črni konj v kasu. Spodaj: iz kota ščitovega dna rastejo pahljačasto v zeleno polje trije zlati žitni listi, izmenično z dvema zlatima žitnima klasoma. Vršiča desnega in levega lista sta zapognjena navzven. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 7, Odlok, 1999.)
Opisi zastave: Opis zastave, splošno: zastava Občine Križevci je zelena z atributom črnim konjem na srednjem rumenem polju. Opis: zastava Občine Križevci je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L«, V : L je 1 : 2,5, s tem, da je zastavina ruta vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja: prvo in tretje (zadnje) polje je v zeleni barvi, srednje (drugo) polje je kvadratno in v rumeni barvi z atributom iz občinskega grba, črnim konjem v kasu na svoji sredini. Dolžina atributa mora presegati 8/10 dolžine svojega polja in ne sme presegati 9/10 imenovane dolžine. (Čl. 12, Odlok, 1999.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti prvo polje zeleno, drugo (srednje) polje rumeno in tretje (krajno) polje spet zelene barve. Na rumenem polju je predstavljen grbovni simbol, atribut iz občinskega grba: črni konj v kasu, upodobljen v naravnem položaju živali. [...] Vertikalna zastava je tista, ki ima v obešenem položaju pokončno podobo, torej je zastavina ruta ozka in visoka. Zgornje polje zastavine rute je zelene, srednje polje rumene in spodnje polje je spet zelene barve. Na rumenem polju je predstavljen grbovni simbol: atribut iz občinskega grba, črni konj v kasu; upodobitev izraža naravni (horizontalni) položaj živali. (Čl. 15, Odlok, 1999.)

Izvori: Statut Občine Križevci, 24.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1999, 16.04.1999.
Odlok o simbolih Občine Križevci, 19.08.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 74/1999, 10.09.1999.
Statut Občine Križevci, 12.12.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2015, 16.01.2015.

Grb je vodoravno podijeljen u zlatnom crni konj u trku i u zelenom izrastaju dva zlatna klasa s tri lista, iz bokova izrastaju četiri skije poput grede u invertiranim bojama. Zastava je okomito podijeljena u tri polja, vanjska dva zelena i srednje žuto kvadratno s crnim konjem u trku.

Općina Križevci osnovana je 1998 izdvajanjem iz općine Ljutomer u području Pomurske.Krško

[Krško] [Krško]
[Krško]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: grb 1977. (24.10.1991.) znak i zastava 07.07.1981.
Dizajn: grb: Savo Sovreto, logo i zastava: Judita Skalar
Opisi grba: Grb mesta Krško predstavlja ščit modre barve, na zelenem hribu na dnu ščita stoji na desni strani sv. Janez Evangelist v rdeči obleki z zlatim kelihom v levici, iz katerega izvirajo tri kače. V drugem delu ščita je podoba mesta s stolpi, belim obzidjem in rdečimi strehami. (Čl. 2, Odlok, 1991.)
Grb Občine Krško je posodobljen grb mesta Krško, ki predstavlja ščit. Na hribu, na dnu ščita stoji na desni strani sv. Janez Evangelist v obleki s kelihom v levici, iz katerega izvirajo tri kače. V drugem delu ščita je podoba mesta s stolpi, obzidjem in strehami. (Čl. 1, Spremember, 2014; Čl. 6, Odlok o grbu, znaku in zastavi, 2014; Čl. 7, Statut, 2016.)
Znak občine Krško ponazarja reko Savo, ki Iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis »občina Krško“. (Čl. 4, Odlok, 1981.)
Znak občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis „Občina Krško.” (ČL. 4, Odlok, 1983.)
Znak Občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost Občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis “OBČINA KRŠKO”. (Čl. 7, Statut, 1995; Čl. 7, Statut, 2000.)
Znak Občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis »občina krško«. (Čl. 9, Odlok o grbu, znaku in zastavi, 2014.)
Znak občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričevnato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost občine Krško. Sestavni del znaka je tudi napis "OBČINA KRŠKO". (Čl. 7, Statut, 2016.)

Opisi zastave: Zastava občine Krško je zelene barve, pokončne oblike v razmerju 2:1 z znakom občine v beli barvi. (Čl. 8, Odlok, 1981; Čl. 8, Odlok, 1983.)
Zastava Občine Krško je zelene barve, pokončne oblike v razmerju 2:1 z znakom občine v beli barvi. (Čl. 7, Statut, 1995; Čl. 7, Statut, 2000; Čl. 13, Odlok o grbu, znaku in zastavi, 2014; Čl. 7, Statut, 2016.)

Izvori: (Statut občine Krško, Uradni vestnik okraja Celje, št. 36/1964.)
Odlok o načinu izobešanji zastav v občini Krško, 01.06.1972, Skupščinski dolenjski list, št. 13/1972, 13.07.1972.
Statut občine Krško, 07.03.1974, Skupščinski dolenjski list, št. 19/1974, 20.06.1974.
(Rado Bordon; Lado Smrekar; et al. "Krško skozi čas: zbornik ob 500-letnici mesta 1477-1977, Skupščina občine Krško, 1977.)
"Petstoletnik vse lepši in mlajši", Dolenjski list, 13.10.1977, str. 11.
Miroslav Kugler: "Kakšen je pravi krški grb", Dolenjski list, 22.12.1977, str. 5.
Miroslav Kugler: "Kakšen je pravi krški grb" (2), Dolenjski list, 29.12.1977, str. 5.
Božo Otorepec: "Resnica o krškem grbu", Dolenjski list, 26.01.1978, str. 5.
Božo Otorepec: "Resnica o krškem grbu" (2), Dolenjski list, 02.02.1978, str. 5.
Miroslav Kugler: "In še enkrat o krškem grbu", Dolenjski list, 09.02.1978, str. 5.
Statut Občine Krško (prečiščeno besedilo), 28.02.1978, Skupščinski dolenjski list, št. 20/1978, 07.09.1978.
Odlok o znaku in zastavi Občine Krško, 07.07.1981, Skupščinski dolenjski list, št. 21/1981, 16.07.1981.
Statut Občine Krško (prečiščeno besedilo), 30.03.1982, Skupščinski dolenjski list, št. 12/1982, 20.05.1982.
Odlok o znaku in zastavi Občine Krško, 27.10.1983, Skupščinski dolenjski list, št. 21/1983, 08.12.1983.
Odlok o izobešanju in uporabi zastav v Občini Krško, 27.10.1983, Skupščinski dolenjski list, št. 21/1983, 08.12.1983.
(Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o znaku in zastavi Občine Krško, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 14/1987, 04.04.1987.)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izobešanju in uporabi zastav v Občini Krško, 17.03.1987, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 14/1987, 04.04.1987.
Odlok o uporabi grba mesta Krško, 24.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/1991, 14.11.1991.
Statut Občine Krško, 07.12.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1996, 19.01.1996.
Statut Občine Krško, 04.09.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 98/2000, 24.10.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o znaku in zastavi Občine Krško, 20.05.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2004, 21.06.2004.
Odlok o spremembi Odloka o znaku in zastavi Občine Krško, 24.11.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 116/2008, 09.12.2008.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško, 03.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2014, 18.4.2014.
Odlok o grbu, znaku in zastavi Občine Krško, 03.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2014, 18.04.2014.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba mesta Krško, 03.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2014, 18.04.2014.
Občina Krško - Priročnik za uporabo prenovljene celostne grafične podobe, n.d. [2014.]
Statut Občine Krško (uradno prečiščeno besedilo), 04.02.2016, Republike Slovenije, št. 13/2016
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.
Božo Otorepec: "Krajevna heraldika na Slovenskem", Kronika, 1-2(49)/2001, str. 157-170.

Grb općine Krško jednak je grbu mjesta Krško koje je njezino središte. Grb je u plavom polju na zelenom brijegu s desne strane stoji Sv. Ivan Evangelist (Sv. Janez Evangelista) obučen u crveno i u lijevoj ruci drži zlatni pehar iz kojeg izlaze tri zmije, te na lijevoj strani grad sa srebrnom kulom i zidinama i crvenim krovovima. Dodijeljen je gradu 1477. kako je opisano u povelji, no pečat koji je tada izrađen prikazuje uski toranj na zgradi s gotičkim prozorima i križem na crkvi - što je kasnije krivo interpretirano kao crkva. Suvremeni je grb izrađen prema starom blazonu povodom 500. godišnjice grada 1977.
Zastava je zelena s bijelim općinskim znakom u sredini koji predstavlja brdoviti kraj, rijeke i energiju.
Kao što je 2014. proisano temeljem ranije prakse, grb se koristi samo na registarskim pločicama vozila te kao grb Mjesne zajednice (Krajevna skupnost) Krško. Općina koristi svoj znak i zastavu.
Neki izvori iz 1990-ih prikazuju svijetlozelenu zastavu sa zelenim znakom, no nije bilo moguće potvrditi da je takva ikada korištena.Kungota

[Kungota] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kungota]
[Kungota]
[Kungota] [Kungota]
Prihvaćena: 4. srpnja 1997.
Opis grba: Grb Občine Kungota je na umetnostno zgodovinski obliki ščita iz srednjegotskega obdobja, ki se po diagonali od desne spodaj do leve zgoraj deli na dve polji. Polje desno zgoraj je bele barve, polje levo spodaj pa zelene barve s črno šrafuro navpičnic, ki predstavlja vinograd na pobočju. Grbu očrtan pravokotnik ima razmerje 5:4, torej je višina za 25% večja od širine grba. Ščit je obrobljen z dvema črnima črtama med katerima je beli rob, ki predstavlja ca. 5% širine ščita. V sredini grba je stiliziran grozd rumene barve, ki zavzema 1/3 ščita po širini in višini. Geometrično središče grozda se ujema s središčem grbu včrtanega kvadrata, ki se naslanja na zgornjo stranico, torej s koordinatama polovice širine v navpični in vodoravni smeri iz izhodišča v zgornjem kotu. Barve grba (podane po standardih PANTONE, RGB in CMYK): ZELENA: PANTONE S 289 – 2 RGB 13 – 166 – 0 CMYK 60 – 0 – 80 – 35 RUMENA: PANTONE S 1 – 5 RGB 255 – 255 – 76 CMYK 0 – 0 – 70 – 0. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Opis zastave: Zastava Občine Kungota, ki se vodoravno izobeša je prečno razdeljena na dve polji v razmerju 1:1, od katerih je zgornje polje zelene in spodnje polje rumene barve. Razmerje med višino in dolžino zastave je 1:2. V sredini zastave leži pravokotno na dolžino grb v barvni upodobitvi. Zastava Občine Kungota, ki se navpično izobeša je vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji v razmerju 1:1 od katerih je levo polje gledano od spredaj rumene in desno polje zelene barve. Razmerje med širino in višino zastave je 1:2. Na sredini spodnje polovice zastave leži pravokotno na širino zastave grb v barvni upodobitvi. Zastava z grbom ima dve razmerni različici: eno večjo in eno manjšo od mere 2 x 1 m. Manjša zastava ima grb z višino 27,5% A in širino 22% A. Večja zastava ima grb z višino 22,5% A in širino 18% A. Barve zastave (podane po standardih PANTONE, RGB in CMYK) ZELENA: PANTONE S 289-2 RGB 13 – 166 – 0 CMYK 60 – 0 – 80 – 35 RUMENA: PANTONE S 1 – 5 RGB 255 – 255 – 76 CMYK 0 – 0 – 70 – 0. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Izvori: (Statut Občine Kungota, 07.04.1995.)
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in nagradah v Občini Kungota, 04.07.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/97, 11.09.1997
Statut Občine Kungota, 08.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/1999, 19.03.1999.
Statut Občine Kungota, 11.12.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2004, 10.02.2004.
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Kungota, 20.03.2008, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/2008, 06.06.2008.
Spremembe in dopolnitve Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku, priznanjih in nagradah v občini Kungota, 27.05.2009, Medobčinski uradni vestik, št. 16/2009, 10.06.2009.
Občina Kungota, http://www.kungota.si/ 18.01.2002.

Grb simbolizira vinogradarske tradicije kungotskog kraja, zelene obronke s trsovima i zlatnim grozdom. Zastava je zeleno-žuta dvobojnica, s grbom u sredini. Okomita inačica je žuto-zelena s grbom u sredini donje polovice.
Odluka propisuje dvije inačice zastava - za veće i manje primjerke. Zastave veće od 1x2 m imaju relativno manji prikaz grba nego kod manjih zastava.

Općina Kungota ustrojena je 1995, odvajanjem dijelova općine Pesnica.Kuzma

[Kuzma] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Kuzma]
[Kuzma]
Prihvaćena: 29. listopada 1999.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Splošno: Grb Občine Kuzma predstavlja slovensko tromejo z Avstrijo in Madžarsko v rdeči modri in zeleni barvi tako, da se trojni mejnik dotika sredine zgornjega roba ščita, barvna polja pa se širijo navzdol: v modrem polju je v loku pet zlatih zvezdic, proti katerim vzleta srebrni golob. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Kuzma je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Piramidna delitev, katere vrh se končuje v trikotni srebrni mejnik v sredini zgornjega roba, deli ščit s srebrno črto »črta-pika-črta« debeline heraldičnega traku v rdeče, modro in zeleno barvno polje tako, da oklepata obe delilnici z robom dna ščita srednje, zgoraj koničasto polje; v sredini tega polja se boči lok petih zlatih zvezdic, vanj vzleta iz dna ščita srebrni golob. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok o spremembah, 1999.)
Opis zastave: Splošno: Zastava Občine Kuzma je modre in bele barve z atributom iz občinskega grba, belim golobom, ki vzleta v lok zlatih zvezdic, v srednjem modrem polju zastavine rute. Opis: Modro-bela ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« : »L« = 1 : 2,5. Zastavina ruta je vertikalno deljena na pet po višini enakih, po dolžini pa neenakih polj: drugo (srednje), kvadratno modro polje nosi atribut iz občinskega grba: beli golob vzleta v lok petih rumenih zvezdic; preostala dva dela, prvi in tretji (zadnji) sta sekana na dve enako široki vertikalni progi, na modro in belo, oziroma na belo in modro barvno progo. (Čl. 2, Odlok o spremembah, 1999.)
Izvori: Statut Občine Kuzma, 07.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 53/1995, 15.09.1995.
Statut Občine Kuzma, 21.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1999, 31.03.1999
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, 18.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 60/1999, 29.07.1999
Statut občine Kuzma, 29.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007, 13.04.2007.
Odlok o spremembah odloka o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, 29.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/1999

Grb je podijeljen u tri dijela bijelim kamenovima desno zeleno, lijevo crveno i u sredini u plavom bijela golubica nadvišena lukom od pet zlatnih šesterokrakih zvijezda. Zastava je plava s dvije okomite pruge koje tvore kvadratno polje u sredini u kojem se nalaze golubica i zvijezde iz grba. Pruge dijele dužinu zastave u odnosima 3+3+8+3+3. kao što je to uobičajeno za ovaj tip slovenskih općinskih zastava.
Sv. Kuzma, zaštitnik zdravstva, je i zaštitnik općine. Boje u grbu predstavljaju tri susjedne nacije, Austrijance (crvena), Mađare (zelena) i Slovence (plava), budući da se na sjevernim granicama općine nalazi tromeđa. Golub predstavlja mir, a pet zvjezdica pet naselja u općini.

Općina Kuzma osnovana je 1995. odvajanjem od općine Murska Sobota. Kasnije je 1998. od dijelova općine Kuzma stvorena nova općina Grad.


Kuzma, 1999.

Prihvaćena: 18. lipnja 1999.
Opis grba: Grb Občine Kuzma je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila in vključuje belo, rdečo, modro, zeleno in rumeno barvo. Bela barva predstavlja obmejnost občine, modra barva predstavlja zarjo, rdeča barva predstavlja sončni zahod, zelena pa gričevnato področje in gozd, ki sta značilna za občino. Grb je deljen na zgornji in spodnji del. V zgornjem delu je prostor namenjen nebu in tromejnemu kamnu na stičišču treh držav, ki simbolizira mir in spravo. V sredinskem pasu je ptica, ki simbolizira svobodo. Ptica lebdi nad hribovito pokrajino občine. V spodnjem delu grba sta dva zelena hriba, ki ponazarjata kmetijsko panogo v Občini Kuzma. Izpod tromeje priteče Lukaj potok in deli pokrajino na levi in desni breg. Na levem bregu ležijo polja, na desnem pa je pet krogov, ki ponazarjajo pet vasi Občine Kuzma. (Čl. 6, Odlok o uporabi, 1999.)
Opis zastave: Zastava Občine Kuzma je belo zelene barve. Vsaka barva zavzema po diagonali polovico zastave. Zastava je obešena vedno navpično. Na zgornji levi strani se na beli podlagi v črnih obrisih nahaja del grba Občine Kuzma, in sicer tromejni kamen in ptica. (Čl. 9, Odlok o uporabi, 1999.)
Napuštena: 29. listopada 1999.
Izvori: Statut Občine Kuzma, Uradni list Republike Slovenije, 21/99, 31.03.1999
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, 18.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, 60/99, 29.07.1999
Odlok o spremembah odloka o uporabi grba in zastave Občine Kuzma, 29.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, 93/99

Grb i zastava koji su prvotno usvojeni bili su drugačiji. Grb je vodoravno razdijeljen s plavim gornjim dijelom u kojem je na vrhu tromeđni kamen, u sredini ptica u letu iznad zelenih brežuljaka. Donja polovica sadrži dva zelena brijega odvojena potokom koji predstavlja Lukaj potok. Na lijevom brijegu su polja, a na desnom pet krugova koji predstavljaju pet općinskih sela.
Zastava, samo za okomito isticanje, razdijeljena je dijagonalno na bijelo i zeleno polje, s kamenom i pticom iz grba crno obrubljenim u gornjem lijevom uglu.Laško

[Laško]
[Laško][Laško]
[Okomita] 37:90 [Državna zastava na kopnu]


U upotrebi: od barem od poč. 1970-ih
Prihvaćena: 25. travnja 1995.
Opisi grba: Občinski grb je ščit modre barve, srebrno obrobljen, spodaj polkrožno zaključen, na katerem so tri bele lilije, razporejene v obliki enakostraničnega trikotnika tako, da sta dve nad eno. (Čl. 8, Statut, 1995.)
Grb občine je ščit modre barve, spodaj polkrožno zaključen (radij 50 enot), na katerem so tri bele burbonske lilije črno obrobljene. Lilije so razporejene v obliki enakokrakega trikotnika (dolžina osnovne stranice 49 enot, dolžina krakov 59 enot: velikost lilij 44 enot, višina 58 enot). Celoten grb je črno obrobljen, rob je širine ene enote. Skupna širina grba z okvirjem je 100, višina pa 130 enot. Odmik lilij od gornjega roba je 9 enot, odmik lilije od spodnjega zaokroženega dela grba prav tako 9 enot. Odmik zgornjih dveh lilij od desnega in levega roba je 4,2 enoti. Barva grba: SCC 47 cyan barva 20,1% SCC 43 osnovna modra 44,6% BELA C 343 transparentno bela 29,1% BELA C 345 pokrivna bela 1,6% SCC 88 črna barva 4,6% Barva je zaščitena in je vpisana pod registrsko oznako B 14294 v Cinkarni Celje. (Čl. 5, Odlok, 1998.)

Opisi zastave: Občinska zastava je pravokotnik modre barve, z občinskim grbom na sredini. (Čl. 8, Statut, 1995.)
Občinska zastava je pravokotnik modre barve, srebrno obrobljen, s tremi burbonskimi lilijami, črno obrobljenimi, dve nad eno na sredini. Od zgornjega roba sta liliji odmaknjeni 54 enot ali v razmerju 1:0,3, od spodnjega roba pa 51 enot ali v razmerju 1:0,28. Razmerje med širino in višino zastave je 74 enot in 180 enot ali v razmerju 1:0,09. Vse tri lilije so v enakem razmerju vsaka sebi, kakor je to opisano v grbu Laškega. V spodnjem delu zastave je napis ‘Laško’, ki je od spodnjega dela zastave odmaknjen 7,5 enot (1:0,04), od levega in desnega roba pa 13 enot ali v razmerju 1:0,17. Nabor pisave je Times New Roman velikosti 13 enot ali v razmerju 1:0,07. Barva zastave: SCC 47 cyan barva 20,1% SSC 43 osnovna modra 44,6% BELA C 343 transparentno bela 29,1% BELA C 345 pokrivna bela 1,6% SCC 88 črna barva 4,6%. Barva je zaščitena in je vpisana pod registrsko oznako B 14294 v Cinkarni Celje. (Čl. 4, Odlok, 1998.)

Izvori: (Statut občine Laško, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 21/1982 in 15/1986.)
Statut Občine Laško, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Odlok o zastavi in grbu Občine Laško, 06.05.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1998, 22.05.1998.
Statut Občine Laško, 22.12.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2000, 31.01.2000.
Statut Občine Laško, 10.10.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 99/2007, 30.10.2007.
Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo - UPB1), 30.09.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2015, 23.10.2015.
Celostna grafična podoba, Občina Laško, www.lasko.si, 2013.
"Turistični prospekt laške občine" (M. R.), Naše delo, Glasilo skupščine občine Laško, št. 7-8 (71/72), julij-avgust 1973.
Božo Otorepec: "Grb trga Laško", Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor, 47 = 12(1976)2, str. 292—307.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990
Flags hoisted in Laško, photo ŽH, 12.06.2004.

Grb Laškog je u plavom polju tri srebrna burbonska ljiljana. Zastava, koja se ističe okomito je grbovna zastava s ispisanim imenom općine pri dnu. Zastava je obrubljena srebrnim rubom. Ovaj grb dodijeljen je 1598, a zastava se rabi o ovom obliku od sredine XX. stoljeća. Prije toga često je pogrešno prikaziva s još jednim manjim unutrašnjim štitom kojemu su vrhovi iz ljiljana.
Usprkos propisanim detaljima konstrukcije u odluci, zastave zabilježene u upotrebi (barem početkom milenija) ponešto su drugačije, s manjim ljiljanima, pomaknutim natpisom s malim slovima i bez srebrnog obruba.Lenart

[Lenart]
[Lenart]
[Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 2. listopada 1997.
Opis grba: Grb ima obliko ščita. Razmerje med horizontalno in vertikalno črto je 6:7. Grb tvorita dva griča v spodnjem delu ščita, med katerima stoji cerkev, ki jo sestavljata zvonik z dvema strešinama levo in desno ter del fasade. Osnovna barva ščita je bele barve, griča zelene barve (SCC 64), obe strehi in strešina zvonika rdeče barve (SCC 13). Robovi ščita, gričev in sestavnih delov cerkve so obrobljeni s črno barvo (SCC 88) zvonik, okni in fasada cerkve črne barve, medtem, ko je lina v strehi zvonika bele barve. (Čl. 2, Odlok, 1997.)
Opis zastave: Zastava v razmerju stranic 1:3 in v zeleni barvi (SCC 64) sredi katere je v sečišču diagonal grb Občine Lenart. Širina grba je polovica širine zastave. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Izvori: Breda Zorko: "Naš Lenart - mesto", Domače novice, Lenart, št. 3/1989, November 1989, str. 8.
"Znova regulacije in melioracije?" (d.l.), Tednik, 15.11.1990, str. 7.
"Zasedanje lenarške skupščine – tokrat nekoliko drugače" (J.K.), Tednik, 28.11.1990, str. 13.
Marjan Toš: "800. obletnuica prve omembe – osrednja proslava 21. septembra", Tednik, 04.04.1996, str. 1.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.
Statut Občine Lenart, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/1995, 16.06.1995.
M: Toš: "26.seja občinskega sveta – Kdo komu nagaja?", Tednik, 17.07.1997, str. 2.
Marjan Toš: "Praznik, ko bo združeval", Tednik, 28.08.1997, str. 3.
M. Toš: "Občinski svet potrdil kombinirano S-J različico", Tednik, 09.10.1997, str. 2.
Odlok o zastavi in grbu Občine Lenart, 02.10.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1997, 21.11.1997.
Sklep o grbu in zastavi Krajevne skupnosti Cerkvenjak, 06.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1998, 20.03.1998.
Statut Občine Lenart, 06.04.1999, Uradni list Republiek Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Statut Občine Lenart, 20.02.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/2007, 08.03.2007.
Statut Občine Lenart, 24.06.2010, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2010, 29.06.2010.

Grb Lenarta je u bijeli štit između dva zelena brijega crkva s tornjem crvenih krovišta. Zastava je dugačka okomita zelena, s grbom u sredini. Povijesni grb Lenarta prikazuje sv. Leonarda u redovničkim haljama, drži biskupski štap u desnoj i Bibliju u ljevoj ruci okovanoj lisičinama s lancem, između drveća. U drugoj zabilježenoj inačici, također je prikazan sv. Leonard u kao redovnik, sa štapom, Biblijom i lisičinama, okružen bikom, konjem i psom. Današnj je grb u svojoj osnovi usvojeni 1989., kada je mjesto proglašeno gradom. Do 1997. korišteno je nekoliko varijacija. Zastava je također u svojem temelju usvojena tada.


Lenart, 1989. – 1997.

[Lenart, 1989. – 1997.] [De facto] 1:2 ~ [Državna zastava na kopnu] [Lenart, 1989. – 1997.]
U upotrebi: od 1989.
Napuštena: 2. listopada 1997.
Izvori: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Marjan Toš: "800. obletnuica prve omembe – osrednja proslava 21. septembra", Tednik, 04.04.1996, str. 1.
Odlok o zastavi in grbu Občine Lenart, 02.10.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1997, 21.11.1997.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Grb je usvojen 1989. godine kada je Lenart postao gradom. Prikazuje crkvu Sv. Leonarda po kojoj je mjesto dobilo ime, na zelenim brjegovima, s datumom dobivanja gradskog statusa i imenom u crvenom zaglavlju. U upotrebi je bio i nekoliko inačica, sa i bez datum te sa i bez zaglavlja s imenom ili oboje. Usvojena je zelena zastava s grbom u sredini. Iako daljnji detalji nisu bili propisani, može se sa sigurnošću pretpostaviti da je korištena zastava u razmjeru 1:2.

Ove simbole sada koristi mjesna zajednica (krajevna skupnost) istog imena. I ostale tri mjesne zajednice u općini (Jurovski Dol, Sv. Torjica, Voličina) usvojile su grbove i zastave.Lendava

[Lendava]
[Lendava]
[Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 12. rujna 1996.
Dizajn: Katjusa Kranjc
Opis grba: Grb Občine Lendava je na modrem ščitu poznogotske oblike. Na njem je štirioglati grad, ki stoji na zelenem hribu, pod katerim tečejo trije srebrni (beli) potoki v dnu ščita. Grad se končuje s trikotno streho, ki nosi zlato (rumeno) trikotno zastavo. Osnovne barve grba Občine Lendava: 1. PANTONE a) modra: Reflex blue, b) zelena: 376 C, c) rumena: 109 C. 2. CMYK a) modra: C:100,0; M:72,0; Y:0; K:6,0, b) zelena: C:56,0; M:0; Y:100; K:0, c) rumena: C:0; M:11.5; Y:94,0; K:0. (Čl. 7, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava Občine Lendava je izdelana v razmerju stranic 1:3 (štirina:višini). Po vertikali je razdeljena v tri polja. Prvo polje je zeleno, drugo srebrno in v središču vsebuje mestni grb. Naslonilo grba je na prvi četrtini belega polja in se konča na tretji četrtini belega polja. Osnovne barve zastave Občine Lendava: 1. PANTONE a) modra: Reflex blue, b) zelena: 376 C, c) rumena: 109 C. 2. CMYK a) modra: C:100,0; M:72,0; Y:0; K:6,0, b) zelena: C:56,0; M:0; Y:100; K:0, c) rumena: C:0; M:11.5; Y:94,0; K:0. (Čl. 12, Odlok, 1996.)
Izvori: (Statut Občine Lendava, Uradne objave [pomurskih občin], št. 37/81, 29/83 in 9/86)
Statut Občine Lendava, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/1999, 09.06.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Lendava, 12.09.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/1996, 27.09.1996.
Statut Občine Lendava, 29.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1999, 15.04.1999.
Statut Občine Lendava (uradno prečiščeno besedilo), 08.09.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2010, 24.09.2010.
Photos from Lendava thanks to Molnar Istvan, 4. 8. 2001.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.

Grb Lendave je plavi kasnogotički štit, na zelenom brijegu četvrtasta srebrna tvrđava s zlatnom trokutastom zastavom na vrhu. Ispod brijega su tri srebrne grede (potoci). Zastava je vertikalna zeleno-bijelo-plava, s grbom u sredini i dvije bijele pruge kroz plavo polje. Odluka izdana u službenom listu ne sadrži opis donjeg (plavog) polja, vjerojatno zbog propusta. Tvrđava prikazana na grbu je stari grad Lendava. Budući da u Lendavi živi značajna mađarska zajednica, zastava općine ističe se zajedno sa slovenskom i mađarskom zastavom.


Lendava, 198x. – 1996.

Bez zastave. [Lendava, 198x. – 1996.]
Prihvaćena: oko 1980. ?
Napuštena: 12. rujna 1996.
Izvor: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Općina Lendava ranije je kao grb koristila kružnu reljefnu medalju s prikazom tiskarske preše između lendavskog starog grada i naftnih tornjeva.Litija

[Litija] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Litija]
[Litija]
Prihvaćena: 25. ožujka 2004.
Dizajn: Marko Boltin, univ. dipl. inž. arh. Iz Litije
Opis grba: Grb Občine Litija je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, senitske oblike. Na ščitu modre barve so trije grbovni atributi, vaška situla v rumeni barvi, prekinjena s savskim kolenom po kateri potiska čolnar svoj čoln preko reke Save. (Čl. 8, Odlok, 2004.)
Opisi zastave: Zasnova zastave je modra z belim središčnim poljem v katerem so na sredini atributi občinskega grba, rumena vaška situla z brodarjem v rečnem čolnu. Zastava Občine Litija je pravokotne oblike, razmerje višine in dolžine V : D je 1: 2,5. Zastavina ruta je horizontalno ali vertikalno razdeljena na tri pravokotna barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v modri barvi, srednje polje pa v beli barvi. V sredini belega polja je podoba vaške situle razdeljene z kolenom reke Save in brodarjem v rečnem čolnu. Grbovni atributi zavzemajo 1/3 belega barvnega polja. (Čl. 12, Odlok, 2004.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo in tretje zadnje polje modro, drugo srednje polje pa je v beli barvi. Grbovni atributi, vaška situla in brodar s čolnom so v horizontalnem položaju. [...] Vertikalna zastava je tista, ki ima na belem srednjem polju grbovni atribut nameščen tudi horizontalno. (Čl. 16, Odlok, 2004.)

Izvori: Natečaj za idelavo grba mesta Litija, Občinska konferenca SZDL Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 8/1976, September 1976.
"Kaj je z grbom?" Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 4/1977, April 1977.
(Statut občine Litija, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 28/83 in 16/87.)
Splošni javni anonimni natečaj za izdelavo osnutka grba mesta Litije, Komisija za izbiro osnutka grba mesta Litije, 04.12.1991, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 11/1991, December 1991, str. 5.
Izid javnega anonimnega natečaja za izdelavo osnutka grba mesta Litije, Komisija za izbiro osnutka grba mesta Litije, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 3/1992, Marec 1992, str. 2.
O avtorju litijskega grba, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 3/1992, Marec 1992, str. 6.
Statut Občine Litija, 10.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1993, 22.01.1993.
Statut Občine Litija, 08.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Statut Občine Litija, 15.11.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 110/2000, 30.11.2000.
Statut Občine Litija, 10.02.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/2004, 27.02.2004.
Odlok o grbu in zastavi Občine Litija, 25.03.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2004, 02.04.2004.
"Marko Boltin", Obrazisrcaslovenije.si Spletni biografski leksikon osrednje Slovenije, Knjižnica Litija, 18.01.2017.

Novi grb Litije samo je umjetničko poboljšanje ranijeg grba: u plavom zlatna starinska posuda (vaška situla) preko koje je prikazana rijeka s karakterističnim zavojem po kojoj plovi srebrni splavar u čamcu. Zastava je okomito razdijeljena trotraka u plavo-bijelo-plavo s atributima iz grba u sredini. U okomitoj inačici atributi su primjereno okrenuti.


Litija, 1992. – 2004.

Bez zastave. [Litija, 1992. – 2004.]
Prihvaćena: 1992.
Dizajn: Marko Boltin, univ. dipl. inž. arh. Iz Litije
Napuštena: 25. ožujka 2004.
Izvori: www.litija.net 10.08.2002
KIG Ig, www.kig.ig, 20.07.2002
Splošni javni anonimni natečaj za izdelavo osnutka grba mesta Litije, Komisija za izbiro osnutka grba mesta Litije, 04.12.1991, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 11/1991, December 1991, str. 5.
Izid javnega anonimnega natečaja za izdelavo osnutka grba mesta Litije, Komisija za izbiro osnutka grba mesta Litije, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 3/1992, Marec 1992, str. 2.
O avtorju litijskega grba, Glasilo občanov, glasilo skupščine občine Litija, št. 3/1992, Marec 1992, str. 6.
Statut Občine Litija, 10.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1993, 22.01.1993.
Statut Občine Litija, 08.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
"Občani, predlagajte!", Glasilo občanov, glasilo Občine Litija, št. 1/1997, Januar/Februar 1997, str. 1.

Litija os 1992. koristi grb koji u plavom polju prikazuje zelenu vazu preko koje splavar gura bijelu splav. Najočitija njegova uporaba bila je na registarskim pločicama vozila. Zastava nije korištena.


Litija, 1977. – 1992.

Bez zastave. [Litija, 1977. – 1992.]
Prihvaćena: 1977.
Napuštena: 1992.
Izvori: Natečaj za idelavo grba mesta Litija, Občinska konferenca SZDL Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 8/1976, September 1976, str. 7.
Obvestilo žirija za izbor grba mesta Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 10-11/1976, November 1976, str. 5.
Obvestilo žirija za izbor grba mesta Litija, Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 2/1977, Februar 1977.
"Kaj je z grbom?", Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 4/1977, April 1977.
"Občinski simbol v javni razpravi", Glasilo občanov, glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva Litija, št. 7/1977, Julij 1977.
(Statut občine Litija, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 28/83 in 16/87.)
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

"Grb" koji je usvojila Litija je ekstremni primjer obračuna s heraldičkom tradicijom koji je bio svojstven vremenu. Znak koji se teško može nazvati grbom prikazuje okuku na Savi i simbole socijalističke revolucije. Ideja iza simbola je prikaz važnosti prelazaka preko rijeke Save tijekom Narodnooslobodilačke bordbe u 2. svjetskom ratu. Izabran je između tri slična prijedloga, druga dva su bila temeljena na peterokutnom obliku.Ljubljana

[Ljubljana] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Ljubljana]
[Ljubljana]
Prihvaćena: 23. travnja 2012.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Grb MOL ima obliko ščita s poljem rdeče barve; podoba na grbu ima v spodnjem delu tri zelene griče, na njih belo obzidje s stolpom in na njem zmaja zelene barve. (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2016.)
Grb Mestne občine Ljubljana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trohrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s privzdignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; dve vidni steni srebrnega stolpa nad obzidjem nosita zgoraj po eno črno pravokotno okno, nadkrito z zidnim vencem s petimi cinami; na njih čepi zeleni lintver v napadalni drži s privzdignjenimi netopirastimi perutmi in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras. (Blazon grba, Priloga 1, Odlok, 2012.)
Podoba grajskega stolpa je reducirana v podobi kvadrata, ki v desnem zgornjem vogalu nosi podobo zmaja, izdelano v sistemu policentri~nih krivulj. Lik zmaja se deloma zrcali v kvadratu.Barve znaka so modra in zelena. Lik zmaja je zelene barve, kvadrat je modre barve. (Vsebinski in slikovni prikaz znaka, Priloga 3, Odlok, 2012.)

Opisi zastave: Zastava MOL se deli po dolžini na dve po velikosti enaki barvni polji. Zgornje je belo, spodnje pa zeleno. Na sredi zastave je grb MOL, ki sega z eno polovico v belo polje, z drugo v zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin). (Čl. 3, Spremembe, 2000.)
Zastava MOL se deli po dolžini na dve po velikosti enaki barvni polji. Zgornje je belo, spodnje pa zeleno. Na sredi zastave je grb MOL, ki sega z eno polovico v belo polje, z drugo v zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2,5. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2016.)
Zastava Mestne občine Ljubljana je pravokotne oblike, razmerje širina proti dolžini je 1:2,5. Zastavna ruta je razdeljena na dve, po dimenzijah enaki barvni polji: prvo (od zgoraj navzdol) je v beli in drugo v zeleni barvi. Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavne rute; njegov ščit spaja obe barvni polji, vsakega do njegove horizontalne polovice. (Vsebinski in slikovni prikaz zastave, Priloga 2, odlok, 2012.)

Izvori: (Odlok o uporabi grba, zastave in imena mesta Ljubljana, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 3/1979)
Statut mestne občine Ljubljana, 31.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/1995, 09.06.1995.
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1996, 05.07.1996.
Sklep o višini denarnega nadomestila za uporabo mestnih simbolov (Ljubljana), 03.07.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1997, 22.08.1997.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.07.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1998, 25.09.1998.
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana, 06.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2000, 17.03.2000.
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana, 15.01.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/2001, 26.01.2001.
Odlok o znaku Mestne občine Ljubljana, 24.09.2001, Uradni list RS, št. 78/2001, 05.10.2001.
Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo), 09.07.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2007, 24.07.2007.
Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana, 30.06.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/2008, 17.07.2008.
Odlok o grbu, zastave in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana, 23.04.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2012, 04.05.2012.
Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo), 21.03.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2016, 01.04.2016.
"Okrožnica vsem političnim in policijskim oblastvom I. stopnje v Sloveniji glede demonstrativnih dejanj, nevarnih državi", Uradni list deželne vlade za Slovenijo, št. 37/1921, 12.04.1921, str. 198.
S. Valentinčič: "Zastava na Gradu", Dogovori, 02.06.1985, št. 11, str. 10.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Božo Otorepec - Valt Jurečić: "Zgodovina grba mesta Ljubljane", HGV Heraldica Slovenica i Slovenian Herold, Ljubljana, 1994.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 155-158.

Grb Ljubljane je u crvenom polju na zelenom trobrijegu zidinama okružena srebrna kula na kojoj stoji zeleni zmaj zlatnog jezika i kandži. Zastava je bijelo-zelena dvobojnica sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Sadašnji izgled usvojen je 1991. ali su u umjetničko oblikovanje grba uvedene manje promjene 1996, 1998, 2008 i konačno 2012. Zmaj kao ukrasni element pojavljuje se na prikazima ljubljanskog grba (ali ne kao njegov dio) od srednjeg vijeka, a osobito je populariziran izgradnjom Zmajskog mosta 1901. To bi mogao biti izvor bijelo-zelenih gradskih boja, kao što je i izvor nadimka za stanovnike Ljubljane zmajčki. Zmaj se veže uz Ljubljanu i okolne močvare preko legende o starogrčkom heroju Jazonu i njegovim Argonautima, koji su nakon što su ukrali Zlatno runo, skrenuli u Dunav i dalje prema Ljubljani, gdje su se morali boriti protiv ovog čudovišta.
Za sitne prikaze (manje od 20 mm visine) propisan je pojednostavljeni izgled bez zlatnih elemenata i drugih detalja.


Ljubljana, 2008. – 2012.

[Ljubljana, 2008. – 2012.] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Ljubljana, 2008. – 2012.]
[Ljubljana, 2008. – 2012.]
Prihvaćena: 30. lipnja 2008.
Opisi grba: Grb Mestne občine Ljubljana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trohrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s privzdignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; izza obzidja se dvigata dve stranici štirioglatega, enonadstropnega stolpa, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s petimi cinami; vsaka od sten nosi v nadstropju po eno pravokotno, pokončno okno; na cinah stolpa čepi zeleni zmaj-lintver v napadalni drži in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras. Barve so določene: Zelena barva: zmaj in trohrib CMYK 100%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone 355 C Rdeča barva: podlaga ščita CMYK 0%C, 100%M, 100%Y, 0%K Pantone 485 C Črna barva: risba CMYK 0%C, 0% M, 0%Y, 100%K Pantone Black C Rumena barva: obroba ščita CMYK 0%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone Yellow 116 C (Vsebinska in slikovna predstavitev grba, Priloga 1, Odlok, 2008.)
Podoba grajskega stolpa je reducirana v podobi kvadrata, ki v desnem zgornjem vogalu nosi podobo zmaja, izdelano v sistemu policentričnih krivulj. Lik zmaja se deloma zrcali v kvadratu. Barve znaka so modra in zelena. Lik zmaja je zelene barve, kvadrat je modre barve. Barvna inačica znaka predvideva tudi vodoravni prehod iz modre (levo spodaj) v zeleno (desno zgoraj). Barve so določene: Zelena barva: zmaj CMYK 94%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone 355 C Modra barva: kvadrat CMYK 100%C, 67%M, 0%Y, 23%K Pantone 288 C (Vsebinska in slikovna predstavitev znaka, Priloga 3, Odlok, 2008.)

Opis zastave: Zastava Mestne občine Ljubljana je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L« je 1:2,5, s tem, da je njena ruta horizontalno razdeljena na dve po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v beli, druga v zeleni barvi. Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavne rute. Barve so določene: Zelena barva: zastavna ruta CMYK 69%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone 361 C Zelena barva: zmaj in trohrib: CMYK 100%C, 0%M, 100%Y, 0%K Pantone 355 C Rdeča barva: podlaga ščita CMYK 0%C,100%M, 100%Y, 0%K Pantone 485 C Rumena barva: obroba ščita CMYK 0%C, 0%M , 100%Y, 0%K Pantone Yellow 116 C (Vsebinska in slikovna predstavitev zastave, Priloga 2, Odlok, 2008.)
Napuštena: 23. travnja 2012.
Izvori: Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana, 30.06.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/2008, 17.07.2008.
Božo Otorepec - Valt Jurečić: "Zgodovina grba mesta Ljubljane", HGV Heraldica Slovenica i Slovenian Herold, Ljubljana, 1994.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 155-158.

Gradske su vlasti 2008. pojednostavile prikaz zmaja, da bi 2012. ponovo usvojile Jurečičev dizajn (sada sa zlatnim jezikom i kandžama).


Ljubljana, 1998. – 2008.

[Ljubljana, 1998. – 2008.] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Ljubljana, 1998. – 2008.]
[Ljubljana, 1998. – 2008.]
Prihvaćena: 2. srpnja 1998.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Grb mesta Ljubljane je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trihrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s pridvignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; izza obzidja se dvigata dve stranici štirioglatega, enonadstropnega stolpa, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s petimi cinami; vsaka od sten nosi v nadstropju po eno pravokotno, pokončno okno; na cinah stolpa čepi zeleni lintver v napadalni drži in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras. Barve: zelena barva: 100% Y in 100% C, zmaj, hribčki rdeča barva: 100% Y in 100% M, podlaga. (Vsebinska in slikovna predstavitev grba, Priloga 1, Odlok, 1998.)
Podoba grajskega stolpa je reducirana v podobi kvadrata, ki v desnem zgornjem vogalu nosi podobo zmaja, izdelano v sistemu policentricnih krivulj. Podoba zmaja se deloma reflektira v kvadratu. Barve znaka so modra in zelena. Barvna oblika znaka je zasnovana na vodoravnem prehodu iz modre (levo spodaj) v zeleno (desno zgoraj). Modra barva je definirana: Pantone skala: 287 CMYK:100C 69M OY 11K Zelena barva je definirana: Pantone skala: 348 CMYK: 100C OM 79Y 27K (Geometrijsko, likovno in barvno pravilo za oblikovanje znaka, Priloga, Odlok, 2001.)

Opis zastave: Zastava mesta Ljubljane je pravokotne oblike, razmerje višine "V" proti dolžini "L" je 1:2,5, s tem, da je njena ruta horizontalno razdeljena na dve, po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v beli, druga v zeleni barvi. Na sredini zastavine rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavine rute. Zelena barva je 100% Y in 100% C. Rdeča barva je 100% Y in 100% M. (Vsebinska in slikovna predstavitev zastave, Priloga 2, Odlok, 1998.)
Napuštena: 30. lipnja 2008.
Izvori: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.07.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1998, 25.09.1998.
Odlok o znaku Mestne občine Ljubljana, 24.09.2001, Uradni list RS, št. 78/2001, 05.10.2001.
Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana, 30.06.2008, Uradni list RS, št. 72/2008, 17.07.2008.

Grb Ljubljanje i zastava s njima koji su službeno korišteni od 1998. do 2008. imali su više detalja u crtežu zmaja i drugih sitnijih razlika u dizajnu.


Ljubljana, 1996. – 1998.

[Ljubljana, 1996. – 1998.] [Normal] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Ljubljana, 1996. – 1998.]
Prihvaćena: 2. travnja 1996.
Opisi grba: ut supra (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2016.)
V sredini grba Mestne občine Ljubljana je na rdeči podlagi lik grajskega stolpa v beli barvi, pod njim so trije zeleni hribčki, ki ponazarjajo Grajski hrib. Na stolpu čepi zelen zmaj, ki je z glavo obrnjen v levo. barve: zelena barva: 100% Y in 100% C, zmaj, hribčki, rdeča barva: 100% Y in 100% M, podlaga. (Barvno pravilo za oblikovanje grba, Priloga, Odlok, 1996.)

Opisi zastave: Zastava MOL se deli po dolžini na dve po velikosti enaki barvni polji. Zgornje je belo, spodnje pa zeleno. Na sredi zastave je grb MOL, ki sega z eno polovico v belo polje, z drugo v zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Zastava Mestne občine Ljubljana je zeleno bela z grbom Mestne občine Ljubljana. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve in pol. Zastava je zgoraj bela in spodaj zelena. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Grb je natančno v sredini zastave, dve petini dolžine odmaknjen od levega in desnega roba. Širina grba v zgornjem delu je natanko ena petina dolžine zastave. Zelena barva zastave je enaka barvi zmaja in hribčkov v grbu, ki je določena v "Barvnem pravilu za določanje grba Mestne občine Ljubljana". Zelena barva je 100% Y in 100% C. Rdeča barva je 100% Y in 100% M. (Geometrijsko, likovno ter barvno pravilo za oblikovanje zastave, Priloga, Odlok, 1996.)

Napuštena: 2. srpnja 1998.
Izvori: Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1996, 05.07.1996.
Sklep o višini denarnega nadomestila za uporabo mestnih simbolov (Ljubljana), 03.07.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1997, 22.08.1997.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.07.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/1998, 25.09.1998.

Iako se kaže da je grad odobrio dizajn Valta Jurečiča u prvim godinama 1990-ih, dizajn koji je objavljen u službenom glasilu 1996. je neki drugi i taj je ostao formalno služben do 1998. Ova odluka ne spominje okomitu zastavu.


Ljubljana, 1979. – 1996.

[Ljubljana, 1979. – 1996.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ljubljana, 1979. – 1996.]
Prihvaćena: 1979.
Napuštena: 2. travnja 1996.
Izvori: Odlok o uporabi grba, zastave in imena mesta Ljubljana, Uradni list Socijalstične Republike Slovenije, št. 3/79. prema:
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, 02.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1996, 05.07.1996.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Božo Otorepec - Valt Jurečić: "Zgodovina grba mesta Ljubljane", HGV Heraldica Slovenica i Slovenian Herold, Ljubljana, 1994.

Likovno rješenje grba usvojeno 1979. godine (ali korišteno barem od 1970. godine kada se pojavljuje na jugoslavenskim poštanskim markama) zadržava tradicionalne elemente ljubljanskog grba. Moguće je da je bijelo-zelena zastava tada službeno uvedena prvi put. Ljubljanski grbu u obliku pečata koji prikazuje gradsku tvrđavu s tornjem koristi se od XIII. stoljeća. Kasnije je redovito iznad štita ukrašavan sa zmajolikom figurom, a od XVII. stoljeća zmaj postaje sastavni dio grba.

Od sredine 1960-ih do 1995 Ljubljana je bila podijeljena u pet općina, zajedno tvoreći gradsku zajednicu općina. Svaka o njih zakonski je imala pravo usvojiti grb i zastavu, ali niti jedna to nije učinila.


Ljubljana, kasno XIX. st. – sred. XX. st.

[Ljubljana, kasno XIX. st. – sred. XX. st.] [Inačica]
Prihvaćena: kasno XIX. stoljeće
Napuštena: sredina XX. stoljeća
Izvori: "Okrožnica vsem političnim in policijskim oblastvom I. stopnje v Sloveniji glede demonstrativnih dejanj, nevarnih državi", Uradni list deželne vlade za Slovenijo, št. 37/1921, 12.04.1921, str. 198.
S. Valentinčič: "Zastava na Gradu", Dogovori, 02.06.1985, št. 11, str. 10.

Bijelo-zelene boje povezane su s Ljubljanom od kraja XIX. stoljeća, ali njihovo porijeklo nije utvrđeno. Okružnica iz 1921. eksplicitno dozvoljava kao izuzetak od opće zabrane uporabe drugih zastava osim državne, ljubljansku bijelo-zelenu zastavu.Ljubno

[Ljubno] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Ljubno]
[Ljubno]
Prihvaćena: 23. studenog 1995.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Zlata, osemžarna zvezda na modrem ščitu. Okrasni okvir ščita je lahko zlat (rumen). (Čl. 6, Odlok, 1995.)
Opisi zastave: Zastava občine je pravokotne oblike, razmerje višine proti dolžini (V : L) je 1 (ena) proti 2,5 (dve celi pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena na tri vertikalna polja, katerih dolžinska razmerja v % so: 32 : 32 : 36, oz. v cm: 80 : 80 : 90. Prvo in tretje zastavino polje sta sestavljena iz po treh horizontalnih barvnih prog, od katerih so prvo (kobaltno) modre, drugo rumene in tretje spet modre barve. Drugo oz. srednje zastavino polje je modre barve, v sredini nosi atribut iz občinskega grba: osemžarno rumeno zvezdo. Ta v svojem premeru ne sme biti manjša od 2/3 širine polja oz. ne večja od 8/10 barvnega polja. (Čl. 10, Odlok, 1995.)
Zastava je pravilno izobešena na navpičnem kopju (drogu), dopustno pa na drogu pod kotom, ne manjšim od 45 stopinj. Zastave ni dopustno obešati na vodoravno prečko - grod tako, da visi pokonci. (Čl. 12, Odlok, 1995.)

Izvori: Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Statutarni sklep o začasni statusni ureditvi Občine Ljubno, 31.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1995, 22.04.1995.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Ljubno, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, 6/95, 07.12.1995.
(Statut Občine Ljubno, 25.02.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999.)
Statut Občine Ljubno, 29.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007, 13.04.2007.
Statut Občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo), 15.09.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2011, 11.10.2011.

Grb je u plavom polju zlatna osmerokraka zvijezda. Zastava je trotraka plavo-žuto-plava s plavim kvadratnim polje u sredini (koje tako rastavlja žutu traku u dva dijela) u kojem je zlatna osmerokraka zvijezda. Zastava je formalno propisana samo za vodoravno isticanje.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 7. dio (Kob-Kra)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 8 (Kri-Ljub)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 9. dio (Ljut-Mar)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.