[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 8. dio (Kri-Ljub)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 9 (Ljut-Mar)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 10. dio (Med-Mor)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 8. srpnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 9. dio (Ljut-Mar)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
# općine ustrojene 2006.
M gradske općine od 1998.


Vidi još:

Ljutomer

[Ljutomer] [Normal] [Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Ljutomer]
[Ljutomer]
U upotrebi: od prije 1990.
Prihvaćena: 28. svibnja 1997.
Opisi grba: Na grbu je naravno rjav enorog konj na srebrni podlagi, pod njim zelen zmaj, v desnem vogalu pa trije rdeči krogi. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Grb je v obliki ščita. Sestavljen je iz štirih barv, srebrne, rjave, zelene in rdeče. Osnovna barva ščita je srebrna (beli tisk) na njej je vzpenjajoči konj – enorog (rjave barve) nad zmajem (zelene barve). V heraldičnem zgornjem levem vogalu so trije rdeči krogi postavljeni 2:1. Ščit je obrobljen z dvojno črto črne barve. Z isto barvo so ločene posamezne barve v grbu. Vse barve so v pantone barvni skali: zelena-pantone 342C, rdeča-pantone 186, rjava-pantone 1615C, črna-pantone black c. (Čl. 3, Odlok, 1997.)

Opis zastave: Zastava je dvobarvna, vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji v razmerju ena proti ene, od katerih je levo polje – gledano od spredaj bele barve, desno polje pa zelene barve. Na zastavi je v sredini v širini 3/5 zastave barvni grb. Dolžina zastave je trikratna širina, širina zastave je tretjina dolžine. (Čl. 4, Odlok, 1997.)
Izvori: Peter Potočnik: "Iz ljutomerske zgodovine", Tednik, 11.08.1967, str. 5.
(Statut Občine Ljutomer, Uradne objave Vestnika (Rogaševci), št. 44/81, 12/83, 6/86, Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 24/91)
Statut Občine Ljutomer, 29.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Odlok o simbolih Občine Ljutomer, 28.05.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1997, 30.06.1997.
Statut Občine Ljutomer, 05.07.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 62/1999, 05.08.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih Občine Ljutomer, 03.08.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. št. 94/2001, 27.11.2001.
Dejan Razlag: "Zgodovina ljutomerskega grba: Grb Ljutomera je nastal v 15. stoletju ali že prej", www.prlekija-on.net, 18.02.2011.

Grb Ljutomera prikazuje jednoroga nad zmajem, kao simbole pobjede dobra nad zlom, i tri crvene kugle. Temelji se na sačuvanom grbu otisnutom na dokumentu iz 1648. Zastava je bijelo-zelena, s grbom u sredini. Grb Ljutomera u ovom se obliku rabi i prije 1997., dok zastava nije zabilježena ranije.
Prema nekim kazivanjima, jednorogu je ime bilo Ljuto.

Tradicionalni šaljivi grbovi ljutomerskog kraja su: Cven - ženka raka, Mota - gusak, Spodnji Kamenščak - zlatna gora, Zgornji Kamenščak - žaba na lancu, Babinci - "rüsa" (karakteristična folklorna maska).Log-Dragomer

[Log-Dragomer] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Log-Dragomer]
[Log-Dragomer]
Prihvaćena: 10. ožujka 2010.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o; prema ideji Želimira Zrnića, Banja Luka
Opis grba: Opis grba – splošno Grb Občine Log - Dragomer predstavlja slovenski ščit, ki ima v glavi tri zlata kolesa vprežnega voza na zelenem polju in zlato drugo polje, na katerem je predstavljen zeleni kačji pastir v letu navzgor. Blazon Grb Občine Log - Dragomer je upodobljen na povišanem (slovenskem) ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Na zeleni glavi zlatega ščita so v zaporedju 1, 1, 1 predstavljena tri zlata kolesa vprežnega voza, s po dvanajstimi naperami. Na drugem zlatem polju ščita je v letu navzgor predstavljen zeleni kačji pastir (odonata). Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi kot grbovni okras. (Čl. 4-5, Odlok, 2010.)
Opis zastave: Opis zastave – splošno Zastava Občine Log - Dragomer je v rumeni in zeleni barvi, s tem, da je na sredinskem rumenem polju upodobljen zeleni kačji pastir v letu navzgor. Opis zastave Višina zastavine rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 (dva proti pet), s tem, da je njena ruta z vertikalno delitvijo razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje, kvadratno polje pa v rumeni barvi; v sredini kvadrata lebdi atribut iz občinskega grba, zeleni kačji pastir v letu navzgor. Višina atributa ne sme biti nižja (manjša) od sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov (90%) te višine. [...] Pri horizontalni obliki zastave si barvna polja zeleno, rumeno, zeleno sledijo od droga proti desni strani. Vertikalna oblika občinske zastave je v osnovnem kroju in barvni sestavi enaka kot horizontalna z likovno spremembo: njena ruta je za njen drogovni rob izobešena vertikalno navzdol, njen atribut pa je za devetdeset (90) kotnih stopinj zaobrnjen v levo. (Čl. 8-9, Odlok, 2010.)
Izvori: Javni natečaj za atribut bodočega grba Občine Log - Dragomer, Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 364, 28.09.2009. str. 32.
Valt Jurečič: "Izbira grba Občine Log - Dragomer", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 364, 28.09.2009. str. 32.
"Razpravljali o proračunu, grbu ter zastavi", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 364, 28.09.2009. str. 40.
"Na izredni seji o grbu", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 369, 22.02.2010. str. 30.
"Nov grb in zastava: Razpravljali o plinifikaciji, prazniku ter drogah", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 370, 29.03.2010. str. 48.
Statut Občine Log - Dragomer, 04.04.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007, 13.04.2007.
Odlok o grbu, zastavi, žigih in opčinskem prazniku Občine Log - Dragomer, 10.03.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2010, 22.03.2010.
Zapisniki rednih sej Komisije za izdelovo predloga grba in zastave Občine Log - Dragomer (1-4), www.log-dragomer.si, 2009/2010.
Sklep o izbiri atributa bodočega grba Občine Log - Dragomer, 17.11.2009, Komisija izdelovo predloga grba in zastave Občine Log - Dragomer , www.log-dragomer.si
"Prva proslava praznika občine Log - Dragomer", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 369, 28.06.2010. str. 46.
"Grb Občine Log - Dragomer na naslovnici biltena", Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 380, 28.02.2011. str. 36.

Grb Loga-Dragomera je u zlatnom zeleni vilinski konjic i u zelenom zaglavlju tri zlatna kotača. Tri kotača predstavljaju tri općinska naselja, ali i važnost prometa za općinu u tri razdoblja: starom, srednjem i novom vijeku. Vilinski konjic (slovenski kačji pastir doslovno "zmijski pastir") predstavlja područje Ljubljanskog Barja, ali i čiste vode te ekološku orjentaciju općine. Zastava je zeleno-žuto-zelena s kvadratnim srednjim poljem u kojem je zeleni vilinski konjic iz grba.Logatec

[Logatec] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Logatec]
[Logatec]
U upotrebi: od 1. siječnja 2009.
Prihvaćena: 20. lipnja 2008.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Blazon: grb Občine Logatec je upodobljen na rdečem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike, od katerega je srebrna glava ščita ločena s cinastim rezom šestih (6) cin; v drugem polju ščita lebdi zlato kolo vprežnega voza z desetimi (10) naperami. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 2008.)
Blazon: grb Občine Logatec je upodobljen na rdečem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike, od katerega je srebrna glava ščita ločena s cinastim rezom šestih (6) cin; na prvem srebrnem polju je predstavljenih pet zelenih lipovih listov, na drugem rdečem polju pa lebdi zlato kolo vprežnega voza z desetimi (10) naperami. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok, 2010.)

Opis zastave: Opis zastave: rdeče-bela zastava Občine Logatec je krojema v razmerju »h« proti »l« = 1 : 2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je ruta vertikalno deljena na dva dela: na prvem drogovnem kvadratu v rdeči barvi je upodobljen atribut iz občinskega grba, rumeno kolo vprežnega voza z desetimi naperami; atribut ne sme biti manjši od 7/10 (sedem desetin) višine rute in ne večji od 9/10 (devet desetin) iste višine. Preostali vetrni del zastavine rute, navedeno od zgoraj navzdol, je horizontalno, tretjinsko deljen na rdečo, belo in rdečo barvno progo. (Čl. 10, Odlok, 2008.)
Izvori: "Pobuda za pripravo grba občine Logatec", Logaške novice, št. 4/1985, april 1985, str. 4.
Komisija za pripravo grba pri Skupščini občine Logatec "Razmišljanje o vsebinskih prvinah za pripravo grba", Logaške novice, št. 4/1985, april 1985, str. 4.
"Komisija za pripravo grba občine Logatec vabi...", Logaške novice, št. 5/1985, maj 1985, str. 1.
Javni natečaj za izbiro predstavitvenega predmeta oz. heraldičnega atributa bodočega grba Občine Logatec, 30.06.2004, Logaške novice - Uradne objave, št. 7/2004, 20.07.2004.
Statut Občine Logatec, 20.06.2008, Logaške novice - Uradne objave, št. 7-8/2008, 15.07.2008.
Odlok o grbu in zastavi Občine Logatec, 20.06.2008, Logaške novice - Uradne objave, št. 7-8/2008, 15.07.2008.
Spremembe Statuta Občine Logatec, 25.02.2010, Logaške novice - Uradne objave, št. 2/2010, 15.03.2010.
Statut Občine Logatec - Uradno prečiščeno besedilo, 07.10.2010, Logaške novice - Uradne objave, št. 10/2010, 21.10.2010.
Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka grbu in zastavi Občine Logatec, 17.01.2013, Logaške novice - Uradne objave, št. 1-2/2013, 11.02.2013.
Statut Občine Logatec - Uradno prečiščeno besedilo, 06.11.2013, Logaške novice - Uradne objave, št. 1-2/2014, 10.02.2014.
Nevenka Malavašič: "Na poti do občinskega grba", Logaške novice, št. 5/2008, 15.05.2008, str. 4
Špela Istenič: "O novem statutu pa še tretjič", Logaške novice, št. 6/2008, 15.06.2008, str. 3
Walt F. Jurečič: "O vsebini grba", Logaške novice, št. 7-8/2008, 15.07.2008, str. 30.
Nevenka Malavašič: "Predstavitev grba naše občine", Logaške novice, št. 7-8/2008, 15.07.2008, str. 30-31
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu in zastavi Občine Logatec, 13.05.2010, Logaške novice - Uradne objave, št. 4/2012, 18.05.2012, str. 4.

Grb je u crvenom zlatno kolo i u srebrnom zaglavlju s krunišnim rezom pet zelenih listova lipe. To je heraldizacija prethodnog simbola uz dodatak kruništa i listova. Zastava se satoji od crvenog kvadrata uz koplje sa zlatnim kotačem, a slobodni kraj je po dužini razdijeljen u crvenoč-bijelo-crveno.


Logatec, 1987. – 2008.

[Logatec, 1987. – 2008.] [De facto] [Dvostrana] 1:2 [Logatec, 1987. – 2008.]
[Logatec, 1987. – 2008.] [Logatec, 1987. – 2008.]
Prihvaćena: 21. listopada 1987.
Dizajn: grb: Nino Kovacevic (originalno rješenje, kasnije dodana izlomljena linija)
Napuštena: 20. lipnja 2008.
Izvori: Registracijske pločice vozila, KIG, Ig, www.kig.si
Dopiska s Općinom, www.logatec.si, 14.01.2003.
Korenspondencija s prof. Rankom Novakom, Akademija za likovnu umjetnost u Ljubljani, rujan 2003.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 135-136.

Grb korišten do 2008. sačinjavaju u zlatnom polju crveni elementi, dva kotača povezana zaokrenutim kvadratom iznad dvostruke u sredini izlomljene linije. Originalni amblem usvojen je sredinom 1980-ih godina, a predstavlja prijevozništvo i drvnu industriju.
Barem od oko 2003. koristila se okomita viseća zastava žute boje s natpisom OBČINA LOGATEC pri vrhu, a u donjem dijelu iz desnog ruba izlazi koso postavljen znak iz grba. Koristila se i zastava bez natpisa, a i vodoravna inačica u kojoj su element iz grba ponešto drugačije prikazani.Loška dolina

[Loška dolina]
[Loška dolina][Loška dolina]
[Okomita] 1:2~ | 1:3~ [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 30. ožujka 2000.
Opisi grba: [...] V sredini je zgodovinski grb mesta Lož iz leta 1477, [...] (Čl. 2, Statutarni sklep, 1995; Čl. 7, Statut, 1995.)
Občina Loška dolina ima svoj grb, ki je zgodovinski privilegijski grb mesta Lož iz leta 1477. Oblika, vsebina in uporaba grba se določi z odlokom. (Čl. 7, Statut, 1999.)
Grb je iz soboljevine in ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. V sredini ščita je v zlato rumeni barvi, na spodnji zeleni tretjini v obliki griča in zgornji modri tretjini v ozadju, vitez sveti Jurij na konju v viteškem oklepu, ki ubija zmaja. Zmaj leži na zeleni tretjini v obliki griča in je zlato rumene barve. Nasproti viteza v levem zgornjem kotu kleči devica s sklenjenimi rokami in je zlato rumene barve. Vsi simboli so obrobljeni s črno konturo. Grb vsebuje štiri barve: – zlato rumeno (podobe v grbu); – zeleno (tretjina grba, ki predstavlja grič); – modro (dve tretjini grba, ki predstavljata nebo); – črno (kontura s katero so obrobljeni vsi simboli). (Čl. 6-7, Odlok, 2000.)

Opis zastave: Zastava Občine Loška dolina je pravokotne oblike. Razmerje višine in širine je 2:1. Na beli podlagi je v spodnji tretjini v sredini zastave, grb Občine Loška dolina iz 5. člena tega odloka. Grb je visok tretjino velikosti zastave in širok polovico širine zastave. Postavljen je vertikalno. Spodnji ter levi in desni rob zastave so dopolnjeni z zelenimi kvadratki v velikosti 2x2 cm. Prostori med kvadratki so enake velikosti v belem. Zgornji rob zastave je brez kvadratkov. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Izvori: Statutarni sklep Občine Loška dolina, 10.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1995, 14.04.1995.
Statut Občine Loška dolina, 09.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/1995, 30.09.1995.
Statut Občine Loška dolina, 20.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1999, 23.06.1999.
Sklep o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina, 21.04.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/2000, 05.05.2000.
Sklep o razveljavitvi sklepa o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina, 08.05.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/2000, 01.06.2000.
Odlok o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina, 30.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/2000, 13.06.2000.
Božo Otorepec: "Grb in pečat mesta Loža", u: Anton Avsec, Lojze Mlakar, Janez Šumrada (ur.): "Notranjski listi 1, posvečeno Loški dolini ob petstoletnici mesta Loža 1477-1977", Epid-Paralele, Stari Trg pri Ložu, 1977.

Grb općine Loška dolina je grb mjesta Lož iz 1477. godine. Prikazuje Sv. Jurja kako ubija zmaja, a s desna na brijegu je Djevica, zemlja i brijeg su zeleni a podloga plava. rb je postavljen u donji dio bijele okomite zastave koja je uz tri ruba ukrašena zelenim i bijelim kvadratima. Duža zastava razmjera oko 1:3 također se koristi.Loški Potok

[Loški Potok] [Normal] [Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Loški Potok]
[Loški Potok]
Prihvaćena: 27. svibnja 2005.
Dizajn: Iztok Lipovšek
Opis grba: Grb Občine Loški Potok je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: V ojnični delitvi grba je v čelnem polju grba na rumeni podlagi umeščena figura na zadnjih tacah stoječega črnega medveda z rdečima čekanoma in rdečimi kremplji, obrnjenega v heraldično desno. Na zelenem polju sta umeščeni srebrni prekrižani tesarski sekiri z dolgim ročajem (lokalni izraz: plenkača), z rezili, obrnjenimi navzgor in proti bočnima robovoma ščita. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. (Čl. 2, Odlok, 2005.)
Opis zastave: Zastavo Občine Loški Potok opredeljuje blason, ki se glasi: Zastava Občine Loški Potok je dvobarvnica v razmerju stranic 1:3. Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo rumene barve, srednje zelene barve, zadnje zelene barve pa je deljeno na pol in je razdeljeno na pet trakov – tri zelena in dva rumena. Na srednjem zelenem polju je sredinsko umeščen grbovni atribut (medved in plenkači), ki po višini obsega tri četrtine višine zastavine rute. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo zeleno polje umeščen pokončno. (Čl. 3, Odlok, 2005.)
Izvori: Statut Občine Loški Potok, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/95, 09.06.1995.
Statut Občine Loški Potok, 26.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Statut Občine Loški Potok, 10.11.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2000, 19.12.2000.
Statut Občine Loški Potok, 29.08.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2003, 03.10.2003.
Odlok o grbi, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Loški Potok, 27. 5. 2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2005, 30.06.2005.
Statut Občine Loški Potok, 21.07.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2006, 11.08.2006.
Statut Občine Loški Potok, 17.09.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2015, 23.10.2015.

Grb Loškog Potoka je štit zelenom štitu dvije ukrštene tesarske sjekire i u zaglavlju zlatni skraćeni klin sa crnim uspravljenim medvjedom crvenih zubiju i pandža. Sjekire (koje se lokalno zovu plenkače) podjećaju na povijesno glavnu privrednu granu ovog kraja, kao što i medvjed simbolizira šumsku faunu. Zastava je žuto-zelena, u tri kvadratna polja, prvo žuto i druga dva zelena, u prvom zelenom polju nalazi se medvjed i sjekire iz grba.


Loški Potok, 1995. – 2005.

[Loški Potok, 1995. – 2005.] [Loški Potok, 1995. – 2005.]
[Loški Potok, 1995. – 2005.]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 20. travnja 1995.
Opis grba: Grb občine ima obliko ščita bele barve, na sredini je potoška plenkača, pod njo napis Loški Potok, v ozadju pa je silhueta Tabora. (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 1999.)
Opisi zastave: Zastava je zeleno bela z grbom na zgornjem srednjem delu. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave so v treh pasovih v vzdolžni smeri tako, da sta na straneh zelena pasova, v sredini pa bel pas, na katerem je črn grb Občine Loški Potok. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Zastava je zeleno bela na zgornjem srednjem delu. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave so v treh pasovih v vzdolžni smeri tako, da sta na straneh zelena pasova, v sredini pa bel pas, na katerem je črn grb Občine Loški Potok. (Čl. 5, Statut, 1999.)

Napuštena: 27. svibnja 2005.
Izvori: Statut Občine Loški Potok, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/95, 09.06.1995.
Statut Občine Loški Potok, 26.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Statut Občine Loški Potok, 10.11.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2000, 19.12.2000.

Grb Loškog Potoka korišten od 1995. do 2005. godine prikazuje cjepanicu sa šumarskom sjekirom i čizmom na zelenom polju koje je od plavog zaglavlja odvojeno linijom horizonta mjesta. U dnu u luku je ispisano ime općine. Zastava je bila trotraka zeleno-bijelo-zelena s grbom postavljenim bliže koplju. Statuti su propisivali grb samo crno-bijeli, također i na zastavi, ali čini se da se u praksi koristila obojana inačica.Lovrenc na Pohorju

[Lovrenc na Pohorju] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Lovrenc na Pohorju]
[Lovrenc na Pohorju]
Prihvaćena: 1. lipnja 2000.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: Na zlatem ščitu zelen, s smrekami poraščen hrib, pod njim iz modre vode rastoče zlato vodno kolo. Predstavitev grba - BLAZON: Grb Občine Lovrenc na Pohorju je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zlatem ščitu je zelen hrib in po njegovem svodu raste sedem zelenih smrek na rdečih deblih; dno ščita pokriva valovita modrina, od zelenega hriba jo ločuje srebrna valovnica, v katero je do osi potopljeno zlato vodno kolo. Zlati trak, ki ga lahko nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Opisi zastave: Opis zastave, splošno: zastava občine Lovrenc na Pohorju je zelene in rumene barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, zeleno smreko, na njenem srednjem rumenem kvadratnem delu. OPIS ZASTAVE: zeleno-rumena zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v zeleni, srednje kvadratno polje pa v rumeni barvi; v sredini rumenega kvadrata lebdi vertikalno na rdečem deblu zelena smreka, glavni atribut iz občinskega grba. Atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin (2/3) višine zastavine rute in ne višje od osem desetin (8/10) imenovane višine. (Čl. 16, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z vertikalnim zelenim poljem, ki mu sledi kvadratno rumeno polje, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. Celotni atribut - zelena smreka mora stati v svojem naravnem vertikalnem položaju. Srednjemu, rumenemu kvadratu sledi tretje, zeleno vertikalno polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj zeleno barvno polje, navzdol mu sledi rumeno kvadratno polje z atributom, temu sledi končno zeleno polje; Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 17, Odlok, 2000.)

Izvori: Statutarni sklep Občine Lovrenc na Pohorju, 28.01.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 2/1999, 10.02.1999.
Statut Občine Lovrenc na Pohorju, 25.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/1999, 16.04.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih občine Lovrenc na Pohorju, 01.06.2000, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/2000, 15.06.2000.
Občina Lovrenc, www.lovrenc.si, 30.12.2000.
Statut občine Lovrenc na Pohorju, 19.05.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 02.06.2011.
Statut Občine Lovrenc na Pohorju - Uradno prečiščeno besedilo, 22.12.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2016, 23.12.2016.

Grb općine Lovrenc je u zlatnom polju iz zelenog brijegu rastu smreke, u dnu iz vode izlazi zlatno mlinsko kolo. Zastava je vertikalno razdijeljena u tri polja, zeleno-žuto-zeleno, srednje polje je kvadratno i u njemu je smreka iz grba.

Kad je općina usvojila novi grb i zastavu, nisu se htjeli odreći svojih tradicionalnih simbola mjesta Lovrenc. Stoga je sačuvan povijesni grb i usvojena je zastava koja ide uz njega. Ti simbol se upotrebljavaju uz općinske simbole u mnogim prilikama.


Lovrenc na Pohorju, mjesto

[Lovrenc na Pohorju, mjesto] [Normal] 1:2 | 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Lovrenc na Pohorju, mjesto]
Prihvaćena: 1. lipnja 2000.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Kraj (trg) Lovrenc na Pohorju ima svoj zgodovinski trški grb, ki ga lahko vodi v heraldični aliansi z grbom občine Lovrenc na Pohorju.Vodenje grbov v aliansi se izvaja v skladu z ustaljenimi pravili. Opis krajevnega grba , splošno: Na zlatem ščitu mašniška levica z rdečim maniplom, drži črn Lovrenčev raženj. Predstavitev grba- BLAZON: Grb trga Lovrenc na Pohorju je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz modrega oblaka v desnem kotu zlatega ščita raste leva moška roka z rdečim maniplom na srebrnem rokavu; manipel je okrašen s srebrnim lilijevim križem, roka pa v spustu drži črn Lovrenčev raženj. Zlati trak, ki ga lahko nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 9-10, Odlok, 2000.)
Opis zastave: Kot drugi simbol kraja (trga) Lovrenc na Pohorju je njegov prapor, katerega videz je določen po vsebini krajevnega grba. OPIS PRAPORJA: Osnovna ruta praporja je v rdeči barvi, ki je krojena v razmerju ena proti dva. Potreba lahko narekuje tudi razmerje stranic ena proti dve celi in pet desetin. Na sredini rute je predstavljen krajevni grb Lovrenc na Pohorju, okrašen z belim okrasjem bele heraldične kartuše.Celotna podoba grba ne sme biti nižja od polovične višine zastavine rute in ne sme presegati dveh tretjin iste višine. Vse štiri kote zastavine rute krasi rastlinski vitičasti ornament v beli, rumeni in zeleni barvi, ki je horizontalno podaljšan v smeri proti vertikalni simetrali.Horizontalno simetralo zastavine rute krasi v dekorativnih črkah izpisano ime kraja tako, da stoji prvi del imena pred, drugi del imena pa za grbom. Prapor kraja Lovrenc na Pohorju tvori s praporskim drogom nedeljivo celoto. Ko se prapor postavlja izven občine Lovrenc na Pohorju, je javnosti predstavljen skupaj s praporščakom. (Čl. 18, Odlok, 2000.)
Izvori: Odlok o istovetnostnih simbolih občine Lovrenc na Pohorju, 01.06.2000, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/2000, 15.06.2000.
Občina Lovrenc, www.lovrenc.si, 30.12.2000.

Grb mjesta Lovrenc je u zlatnom polju iz plavog oblaka izlazi ruka obučena u bijelo sa crvenom orukvicom ukrašenom srebrnim ljiljanovim križem, drži crni roštilj. Grb je izveden iz srednjovjekovnog pečata mjesta, a ražanj je atribut Sv. Lovrijenca, po kojem je mjesto dobilo ime. Stijeg (prapor, kako se naziva u Odluci) je crven s grbom mjesta u sredini postavljanim u kartušu. Duž gornjeg i donjeg ruba nazali se vitičasti ornament, na na žutoj pruzi duž sredine zastave ispisan je puni naziv mjesta crvenim slovima. Stijeg (zastava) je propisana u razmjeru 1:2, ali je razmjer 2:5 dopušten "kada to nalaže potreba".


Lovrenc na Pohorju, prijedlog 1999.

[Lovrenc na Pohorju, prijedlog 1999.] [Prijedlog] 2:5 [Lovrenc na Pohorju, prijedlog 1999.]
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Izvori: Občina Lovrenc http://www.lovrenc.si 30.12.2000.
Anzej Becan, private correspondence

U vrijeme rasprave o usvajanju novih simbola, u posljednjoj fazi objavljeni su neki prijedlozi. Inačica zastave koja nije prihvaćena bila je u obliku Slovenskog križa, a neusvojeni grb je sadržavao ražanj iznad elemenata koji su u današnjem, usvojenom grbu. Jedan od tadašnjih prijedloga zastave je zapravo današnja, usvojena zastava.Luče

[Luče] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Luče]
[Luče]
Prihvaćena: 2. kolovoza 1999.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: na zelenem ozadju srebrnega ščita nosi ženska v desnici prižgano laterno, na hrbtu pa brento, iz katere moli zadnji del velike postrvi. Predstavitev grba - blazon: grb Občine Luče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Srebrni ščit je v glavi deljen z nepravilno delitvijo v zeleno polje; delitvena črta poteka od desnega roba srednje strmo pod sredino zgornjega roba, nakar se položno spušča v levo do levega roba ščita; v zelenem polju stopa po modrini ščitovega dna, v srebrno bluzo in zlato krilo odeta, z rdečim predpasnikom opasana ter z rdečo ruto pokrita črnolasa ženska s prižgano laterno v desnici in brento na levem ramenu, iz katere moli zadnja polovica velike postrvi. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Opisi zastave: Splošno: zastava Občine Luče je zelena z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba: ženska, ki v roki nosi laterno in v brenti na hrbtu, ribo. Opis: zeleno-bela zastava Občine Luče je pravokotne oblike, razmerje njene višine 'V' proti dolžini 'L' je ena proti dve celi in pet desetin oziroma V : L = 1 : 2,5. Kroj zastave tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na zeleno-belo-zeleno vodoravno progo in torej enaka; zelene proge prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki zeleni kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave; med zgornjo in spodnjo zeleno progo prvega in končnega dela rute, leži po en vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu rute, stoji atribut iz občinskega grba: ženska, ki v desnici nosi prižgano laterno, iz brente na njenem hrbtu pa moli kvišku zadnji del velike postrvi. Velikost atributa mora dosegati 7/10 (sedem desetin) višine zastavine rute, ne sme pa presegati 8/10 (osem desetin) iste višine. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
'Horizontalna zastava' je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti obe beli progi na njeni horizontalni sredinski osi v vodoravni legi, podobo njenega atributa na srednjem delu rute, torej ženo, ki nosi v desnici laterno in na hrbtu brento z ribo pa v naravnem, pokončnem položaju. [...] 'Vertikalna zastava' oziroma vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na navpično položeni zastavini ruti tudi obe beli barvni progi navpični (vertikalni), njen atribut žena pa je na srednjem delu rute predstavljen v naravnem, pokončnem položaju (torej v odnosu na atribut v 'horizontalni zastavi', zaobrnjen za 90 kotnih stopinj). (Čl. 17, Odlok, 1999.)

Izvori: Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 169-170.
Statutarni sklep Občine Luče, 22.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1995, 14.04.1995.
(Statut Občine Luče, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95 in 1/96)
(Statut Občine Luče, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 z 26.3.1999.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Luče, 02.08.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/1999.
Statut Občine Luče, 12.07.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 103/2007, 13.11.2007.
Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo), 11.05.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2011, 29.07.2011.

Grb prikazuje na srebrnom polju zelenu planinu i a plavoj kamenoj podlozi seljanku u hodu koja drži lampaš u desnoj ruci i na leđima u drvenoj brenti veliku ribu u prirodnim bojama. Zastava je u obrascu koji se može nazvati slovenski štakasti križ (prema sličnom uzorku koji se naziva slovenski križ). Bez obzira na ime, zastava je vodoravna trotraka zeleno-bijelo-zelena, sa zelenim kvadratnim poljem koje prekriva središnji dio zastave i koje sadrži atribut iz grba, seljanku s ribom i lampašem.
Priča koja stoji iza simbola je ova. Bilo je uobičajeno da kmetice iz Luča dopremaju svježu ribu iz Savinje preko planina ljubljanskoj gospodi. One bi prelazile planine da bi stigle u Ljubljanu do petka, za što je trebalo hodati oko 12 sati, a na leđima su u posebnim posudama (koje se zovu brente) prenosile živu ribu, a imale bi i lampaš ili baklju. Planina koja je prikazana u grbu je Raduha.

Luče je općina osnovana 1995 od dijelova općine Mozirje, a 1998. iz nje se izdvojila općina Solčava. Nalazi se u području Savinjske. U pravilnicima iz 1994. koji pripremaju novu administrativnu podjelu Slovenije predviđeno ime općine je prema rijeci Luče ob Savinji. Izgleda da općina nije izabrala taj atribut u imenu kada je konačno osnovana.Lukovica

[Lukovica] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Lukovica]
[Lukovica]
Prihvaćena: 30. siječnja 1996.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o, prema ideji Mateja Kotnika, zamjenika načelnika općine Lukovica
Izvori: Občina Lukovica, www.lukovica.si 14.11.1999.
(Statut Občine Lukovica, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/95.)
Javni natečaj za oblikovanje občinskega grba in zastave Občine Lukovica, Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 8-9/1995, 22.09.1995, str. 3.
"Svoj grb imamo!" (MaB), 22.12.1995, št. 12/1995, str. 8.
Anton Žurej: "Delo Komisije za izbor občinskega grba", 22.12.1995, št. 12/1995, str. 8.
(Odlok o grbu in zastavi občine Lukovica, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/1996, 16.02.1996.)
Spremembe statuta Občine Lukovica, 20.08.1998, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/1998, 02.09.1998.
Statut Občine Lukovica, 06.02.2001, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/2001, 06.02.2001.
Statut Občine Lukovica, 06.07.2011, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/2011, 07.07.2011.

Grb je u crvenom polju čovjek obučen u crno oslonjen o toljagu i stoji na kotaču koji izlazi iz dna grba između dva crna boka. Zastava je trotraka crno-crveno-crna s crvenim kvadratom uz koplje u kojem je atribut iz grba, čovjek u crnom s toljagom na kotaču. Čovjek u crnom predstavlja cestovne razbojnike koji su postali svojevrsna tradicija ovog kraja osobito u doba napoleonskih ratova.

Lukovica osnovana od dijelova općine Domžale 1995. Nalazi se u središnjoj Sloveniji, sjeveroistočno od Ljubljane.Majšperk

[Majšperk] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Majšperk]
[Majšperk]
Prihvaćena: 11. srpnja 1997.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Opis grba Občine Majšperk: Splošno: V modrem ščitu stoji čelno na zelenem hribu srebrna gotska cerkev z rdečo streho zvonika. Iz kotov nad njo rastejo v zlatu navzdol po dva lista pravega kostanja. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Majšperk je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz dna modrega ščita raste zeleni hrib, na katerem stoji med zidnima opornikoma srebrno čelo gotske cerkve; tudi petstopenjsko stopnišče pod njim ter zidni oporniki čelne stene na njegovih krajih so v srebru; opornika sta pokrita z rdečima strešicama, med sabo držita horizontalni rdeči nadstrešek nad gotsko zašiljenim portalom; vrh čelne stene raste v šeststrani zvonik s po eno zlato polkrono lino v vsaki od treh vidnih sten; pod srednjo lino zvonika, je viden okrog ure. Zvonik, ki nosi s svojim zidnim vencem nizko, šeststrano rdečo streho, se končuje z zlato kroglo s črnim križem na svojem vrhu. Iz desnega in levega kota ščita rasteta diagonalno v modrino ščita po en črn vejičin nastavek, iz katerih rasteta dvojici zlatih listov pravega kostanja (castanea sativa), simetrično: zunanja dva lista vertikalno ob robu ščita navzdol do ravni zidnega venca zvonika, notranja, diagonalno rastoča lista pa stikata svoje vršičke nad križem zvonika. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1997.)
Opis grba Občine Majšperk: V modrem ščitu stoji čelno na zelenem hribu srebrna gotska cerkev z rdečo streho zvonika. Iz kotov nad njo rastejo v zlatu navzdol po dva lista pravega kostanja. Grb Občine Majšperk je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz dna modrega ščita raste zeleni hrib, na katerem stoji med zidnima opornikoma srebrno čelo gotske cerkve; tudi petstopenjsko stopnišče pod njim ter zidni oporniki čelne stene na njegovih krajih so v srebru; opornika sta pokrita z rdečima strešicama, med sabo držita horizontalni rdeči nadstrešek nad gotsko zašiljenim portalom; vrh čelne stene raste v šeststrani zvonik s po eno zlato polkrono lino v vsaki od treh vidnih sten; pod srednjo lino zvonika, je viden okrog ure. Zvonik, ki nosi s svojim zidnim vencem nizko, šeststrano rdečo streho, se končuje z zlato kroglo s črnim križem na svojem vrhu. Iz desnega in levega kota ščita rasteta diagonalno v modrino ščita po en črn vejičin nastavek, iz katerih rasteta dvojici zlatih listov pravega kostanja (castanea sativa), simetrično; zunanja dva lista vertikalno ob robu ščita navzdol do ravni zidnega venca zvonika, notranja, diagonalno rastoča lista pa stikata svoje vršičke nad križem zvonika. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 4, Statut, 1999.)

Opisi zastave: Splošno: Zastava Občine Majšperk je modre barve s štirimi rumenimi listi pravega kostanja na prvem kvadratu zastavine rute, ki ga od ostalega dela zastave ločuje vertikalna rumena proga. Opis: Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine “L” je 1: 2,5 s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Na prvem modrem, kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen prvi atribut iz grba Občine Majšperk: zlati listi pravega kostanja; iz zgornjega desnega in levega kota polja izhajata simetrično na vertikalno simetralo polja dvojici različne velikosti: zunanja, večja lista visita vertikalno navzdol, notranja manjša pa se stikata v sečišču diagonal polja. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. Prvo polje zastave ločuje od ostalega dela zastavine rute rumena, vertikalna barvna proga, ki ne sme biti ožja od 1/50 dolžine zastavine rute in ne širša od 1/25 iste dolžine. (Čl. 13, Odlok, 1997.)
Horizontalna zastava je tista, na kateri so listi atributa usmerjeni navzdol (in tvorijo navidezno veliko črko “M”), zastavina ruta pa zastavo podaljšuje v vodoravni smeri v desno. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, na kateri so listi atributa usmerjeni navzdol (in tvorijo navidezno črko “M”), zastavina ruta pa zastavo podaljšuje vertikalno navzdol. (Čl. 17, Odlok, 1997.)
Opis zastave Občine Majšperk: Zastava Občine Majšperk je modre barve s štirimi rumenimi listi pravega kostanja na prvem kvadratu zastavine rute, ki ga od ostalega dela zastave ločuje vertikalna rumena proga. Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine “L” je 1:2,5 s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžni pa neenaka dela. Na prvem modrem, kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen prvi atribut iz grba Občine Majšperk: zlati listi pravega kostanja; iz zgornjega desnega in levega kota polja izhajata simetrično na vertikalno simetralo polja dvojici različne velikosti: zunanja, večja lista visita vertikalno navzdol, notranja manjša pa se stikata v sečišču diagonal polja. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. Prvo polje zastave ločuje od ostalega dela zastavine rute rumena, vertikalna barvna proga, ki ne sme biti ožja od 1/50 dolžine zastavine rute in ne širša od 1/25 iste dolžine. (Čl. 4, Statut, 1999.)

Izvori: Statut Občine Majšperk, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1995, 19.05.1995.
Odlok o grbu i zastavi Občine Majšperk, 11.06.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1997, 18.07.1997.
"Prvi občinski praznik" (OM), Tednik, 18.09.1997, str. 11.
M. Ozmec: "Predstavili grb in zastavo občine", Tednik, 25.09.1997, str. 17.
Statut Občine Majšperk, 23.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1999, 08.04.1999.
Statut Občine Majšperk, 30.8.2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2012, 31.08.2012.

Grb je u plavom polju na zelenom brijegu gotička crkva crvenog krova te iz svakog od gornjih uglova izrastaju po dva zlatna kestenova lista. Četiri lista pitomog kestena (Castanea sativa) zajedno tvore slovo M. Isti lisni inicijal ponovljen je u kvadratu uz koplje plave zastave koji je odvojen od slobodnog kraja tankom zlatnom trakom.Makole

[Makole] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Makole]
[Makole]
Prihvaćena: 18. rujna 2007.
Opis grba: Grb Občine Makole je upodobljen na spodaj polkrožno oblikovanem ščitu, na katerem sta osnovni barvi modra in zelena. Tretja barva je rumena oziroma heraldično kovinska zlata. Modra barva predstavlja nebo in vodo oziroma reko Dravinjo (valovnici). Zelena barva predstavlja gričevnato pokrajino. Kovinska zlata oziroma rumena barva predstavlja žitna klasa in grozd. S temi barvami in oblikovnimi elementi se izražajo naravne značilnosti občine Makole. Relief občine sooblikuje dolina reke Dravinje, obdane z zelenimi griči. Diagonalno prekrižana klasa potekata čez vso površino ščita. Pod središčno točko, v polkrožno zaključenem delu ščita, je grozd. Pretežno agrarno območje občine je poudarjeno z žitnima klasoma za kmetijstvo in grozdom kot simbolom razvitega vinogradništva. Trinajst jagod v grozdu hkrati združuje število zaselkov v občini Makole. V Andrejev križ ("X") postavljena žitna klasa sta hkrati atribut oziroma simbol apostola Andreja, kateremu je posvečena župnijska cerkev v Makolah. Hkrati pa se žitna klasa in grozd v pomenu kruha in vina navezujejo na simboliko mašnega obreda - evharistije, pri katerem je zbrano občestvo vernikov. Prevladujoča modra in zelena barva poudarjata zdravo okolje s plodnimi površinami, vodo in zrakom. V zlati barvi podana pšenična klasa in grozd pa dobrini, s katerima si podajata roko obilna narava in delavnost makolskega človeka. (Čl. 3, Odlok, 2007.)
Opisi zastave: Barve zastave izhajajo iz osnovnih barv grba. Ker se barve razporejajo od leve na desno oziroma od vrha navzdol, je barvna razporeditev občinske zastave v zaporedju: modra, zelena. Valovnica po dolžini zastave je posebnost, ki v grbu ponazarja razmejitev med nebom (modra) in zemljo (zelena), zastavo pa vizuelno še bolj razgiba. Razen navedenih dveh barv, na zastavi ni občinskega grba, kot tudi ne dela tega grba. Modro - zelena zastava občine Makole je pravokotne oblike, razmerje njene višine "v" in dolžine "l" je ena proti dve celi in pet desetin (1:2,5). (Čl. 8, Odlok, 2007.)
Horizontalno zastavino ruto izobešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. [...] Pokončna (vertikalna) oblika občinske zastave je tista, ki ima na pokončno izobešeni zastavini ruti na levi modro in na desni zeleno barvo. Vodoravno (horizontalno) pa je modra nad zelena barvo. (Čl. 9, Odlok, 2007.)

Izvori: Statut občine Makole, 09.01.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 15.01.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Makole, 18.09.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2007, 15.10.2007.

Grb Makola je u zelenom dvije valovite plave grede i plavo valovito zaglavlje, preko svega zlatnim ukršteni klasovi žita i u dpodnožju zlatni grozd s 13 bobica ispod. Plava predstavlja rijeku Dravinju i nebo, zelena planinski kraj. Klasovi i grozd simboliziraju agrikulturu i vinogradarstvo. Trinaest bobica predstavlja 13 zaselaka u općini, a kosi križ kojeg tvore klasovi podsjeća na Sv. Andriju, zaštitnika crkve u makolama. Zastava je plavo-zelena razdijeljena uzdužno valovitom linijom, poput one u grbu, bez ikakvih drugih elemenata.

Općina Makole osnovana je 2006. godine izdvajanjem iz općine Slovenska Bistrica.Maribor

[Maribor] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Maribor]
[Maribor]
Prihvaćena: 30. studenog 1995.
Opisi grba: Mestna občina ima svoj grb - grb mesta Maribor. Grbu je osnova mestni pečatnik iz 14. stoletja. (Čl. 4, Statut, 1995.)
Grbu je osnova mestni pečatnik iz 14. stoletja. Grb ima obliko ščita s poljem rdeče barve. Na rdečem polju je vhodni stolp z odprtimi vrati in dvignjeno mrezo, ki se dotika spodnje strani ščita. V stolpu nad vrati sta dve strelni lini. Na vsaki strani vhodnega stolpa je šlirioglat stražni stolp s polkrožnim oknom, stranskim prizidkom in izstopajočim zobčastim nadzidkom. Stolpi imajo sedlaste strehe in na vsaki po dva zlata glaviča. Stolpi so med seboj povezani z nazobčanim zidom. Med stražnima stolpoma je srebrni golob z razprtimi krili, ki se spušča v navpičncm letu. Stolpi in obzidja so bele barve. Mreza je zlate barve. Pri barvni upodobitvi grba se obvezno uporabljajo Evrocolor barvne oznake barv grba, ki so rdeča EC 090-55-70, zlato-rumena EC 250-80-70, srebrna EC 710-80-00, bela EC 000-98-00 in črna EC 140-25-00. (Čl. 2, Odlok, 1995.)

Opis zastave: Zastava, ki se navpično izobuša, je vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji, v razmerju ena proti ena, od katerih je levo polje, gledano od spredaj, bele barve, desno polje pa rdeče barve. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti dva. Na zastavi lezi na spodnji polovici, pravokotno na širino zastave, grb v barvni upodobitvi. Grb je enako odmaknjen od levega in desnega roba zastave ter enako odmaknjen od spodnjega roba zastave in namišljene središčne črte zastave. Širina grba znaša 48 % širine zastave in višina grba znasa 29 % višine zastave. Grb je na rdečem barvnem polju zastave obdan s tankim belim robom v velikosti 1 % širine zastave. Zastava, ki se vodoravno izobesa, je prečno razdeljena na dve polji, v razmerju ena proti ena, od katerih je zgornje polje, gledano od spredaj, bele barve, spodnje polje pa rdeče barve. Razmerje med višino in dolžino zastave je ena proti dva. Na zastavi leži na desni polovici, pravokotno na dolžino zastave, grb v barvni upodobitvi. Grb je enako odmak-njen od zgornjega in spodnjega roba zastave ter enako odmaknjen od desnega roba zastave in namišljene središčne črte zastave. Širina grba znaša 24 % dolžine zastave in višina grba znaša 58 % višine zastave. Grb je na rdečem barvnem polju zastave obdan s tankim belim robom v velikosti 1 % dolžine zastave. Pri barvni upodobitvi zastave se obvezno uporabljata EUROCOLOR barvni oznaki barv EC 000-98-00 in rdeča EC 090-55-70. (Čl. 3, Odlok, 1995.)
Izvori: (Odlok o grbu in zastavi Mesta Maribor ter njuni uporabi, Medobčinski uradni vestnik, št. 19/83)
(Odlok o grbu občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 13/93)
(Statutarni sklep mestne občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 1/95)
Statut Mestne občine Maribor, 16.11.1995, Medobčinski uradni vestnik, št. 27/1995.
Odlok o grbu i zastavi mestne občine Maribor, 30.11.1995, Medobčinski uradni vestnik, št. 30/1995, 31.12.1995.
Statut Mestne občine Maribor, 30.05.2011, Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011, 31.05.2011.

Grb gradske općine Maribor je grb prema pečatu iz XIV. stoljeća, s prikazom grada prema kojem se u okomitom letu spušta srebrni golub raširenih krila. Zastava je bijelo-crvena dvobojka s grbom pomaknutim prema slobodnom kraju.


Maribor, 1980. – 1995.

[Maribor, 1980. – 1995.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Maribor, 1980. – 1995.]
Prihvaćena: 1980.
Napuštena: 30. studenog 1995.
Izvori: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Zastava korištena prije 1995. godine jednostavna je bijela zastava s grbom u sredini. Likovna obrada grba samo je u sitnijim detaljima različita od današnje.

Godine 1980. Maribor je organiziran u šest općina, zajedno tvoreći gradsku zajednicu općina. Svaka od njih zakonski je imala pravo usvojiti grb i zastavu, i neke su to i učinile, barem što se tiče grba. Općine Pesnica i Ruše su 1995. izdvojene iz gradske zajednice općine i postale sasvim samostalne općine, a Pobrežje, Rotovž, Tabor i Tezno ujedinile su se u općinu Maribor. Godine 1998. ona je dobila status gradske općine.Markovci

[Markovci] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Markovci]
[Markovci]
Prihvaćena: 23. ožujka 2000.
Dizajn: Martin Kos, Nova ves kod Markovaca
Opisi grba: Opis grba splošno: V modrem ščitu, ki ga žitni klas horizontalno deli v dva dela, stoji zgoraj rumeni lev, v spodnjem delu pa je korantova glava. Predstavitev grba - blazon: Grb občine Markovci je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Na njeghovi modri podlagi izstopajo trije atributi: vodoravno položen žitni klas simbolizira dejavnost tukajšnjih prebivalcev; devet zrn pa predstavlja devet vasi združenih v Občino Markovci. Zlatorumeni lev nad žitnim klasom simbolizira farnega patrona cerkve sv. Marka, čigar spremljevalec je prav lev. V spodnjem delu grba izstopa glava koranta, osrednjega pustnega lika, ki izvira prav iz teh krajev. Korantova glava z rogovi je zlatorumene barve, obraz je bel, na srediniima rdeč jezik, ki z belimi rombi upodablja dokončno likovno podobo osrednjega grbovega atributa. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunjanih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok, 2000.)
- rdeča barva (korantov jezik) HKS 13 K, - rumenabarva (lev, žitni klas, korantova glava) HKS 3 K, - modra barva (barva ščita) HKS 43 K. (Barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Odlok, 2000.)

Opisi zastave: Splošno: Zastava Občine Markovci je modre barve z zlato rumenim levom in dvema žitnima klasoma na prvem kradratu zastavine rute. Opis: zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine "L" je 1:2,5 s tem da je ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Na prvem modrem kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen atribut iz grba Občine Markovci: zlatorumeni lev v vertikalni legi, z žitnim klasom ležečim pod njim. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja in ne višji od 8/10 iste višine. (Čl. 2, Odlok, 2000.)
- modra barva (zastavina ruta) HKS 43 K. (Barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Odlok, 2000.)

Izvori: Občina Markovci http://www.markovci.si 19.08.1999.
"Še brez občinskih simbolov" (OM), Tednik, 24.06.1999, str. 16.
M. Ozmec: "Občina ima grb, o zastavi drugič – Korant, klasje in Markov lev", Tednik, 22.07.1999, str. 9.
"Končno grb in zastava – Občinski praznik na markovo" (OM), Tednik, 23.09.1999, str. 13.
M. Ozmec: "Občinska malha vsebuje 415 milijonov", Tednik, 09.12.1999, str. 3.
M. Ozmec: "S seje občinskega sveta – Odslej svoje občinsko glasilo", Tednik, 30.03.2000, str. 19.
Marinka Bezjak Kolenko: "Imamo občinski grb in zastavo", List iz Markovcev, št. 1, leto1, priloga, Tednik, 20.04.2000, str. 2.
M. Ozmec: "Ob prvem občinskem prazniku prireditve ves teden – 'Le skupaj bomo dosti naredili!", Tednik, 05.05.2000.
photo of the flag hoisted infront of the Markovci municipality building at Remoplast d.o.o. http://www.remoplast.si/reference.htm 10.09.2005.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 177-178.
Karolina Pičerko: "Pot do grba in zastave", "Iz korantove dežele: Občina Markovci - o naših krajih in ljudeh", Markovci, 2008, www.markovci.si, 10.05.2010.
Statut Občine Markovci, 25.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/1999, 15.03.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Markovci, 26.10.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 110/2000, 30.11.2000.
Statut občine Markovci, 22.06.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2006, 07.07.2006.

Na grbu se u plavom polju nalazi zlatni lav u hodu iznad vodoravnog klasa žita iznad zlatne maske kurenta srebrnog lica i crvenog jezika. Devet zrna u klasu predstavlja devet sela općine, a lav se odnosi na Sv. Marka, općinskog zaštitnika. Kurent je, naravno, dio lokalnog folklora. Zastava je plava s lavom i klasom iz grba u prvom dijelu zastave.


Markovci, 1999. – 2000.

[Markovci, 1999. – 2000.]
[Markovci, 1999. – 2000.]
[Okomita] 2:5


Prihvaćena: 16. rujna 1999.
Dizajn: Martin Kos, Nova ves kod Markovaca
Opisi grba: Opis grba - splošno: V modrem ščitu, ki ga žitna klasa horizontalno delita v dva dela, stoji zgoraj rumeni lev, spodnji del pa je s štirimi vertikalnimi rdečimi progami razdeljen v devet polj, izpred katerih izstopa korantova glava. Predstavitev grba - blazon: Grb občine Markovci je upodobljen an deljenem ščitu pozngotskega stila sanitske oblike. Na njegovi modri podlagi izstopajo trije atributi: vodoravno položena žitna klasa opozarjata na pretežno poljedelsko dejavnost tukajšnih prebivalcev; zlatorumeni lev nad njima simbolizira osrednje naselje Markovci in farnega patrona cerkve sv. Marka, čigar spremljevalec je prav lev. V spodnjem delu grba devet modro redečih prog simbolizira devet vasi Občine Markovci, iz sredine teh polj pa izstopa glava koranta, osrednjega pustnega lika, ki izvira prav iz teh krajev. Korantova glava z rogovi je zlatorumene barve, obraz je bel, prav na sredini pa rdeč jezik z belimi rombi ustvarja dokončno likovno podobo osrednjega grbovnega atributa. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunjanih robovih lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1999.)
- rdeča barva (štiri proge in korantov jezik) HKS 13 K, - rumena barva (lev, žitna klasa, korantova glava) HKS 3 K, - modra barva (barva ščita) HKS 43 K. (Barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Odlok, 1999.)

Opisi zastave: Splošno: Zastava Občine Markovci je modre barve z zlato rumenim levom in dvema žitnima klasoma na prvem kradratu zastavine rute. Opis: zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine "L" je 1:2,5 s tem da je ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Na prvem modrem kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen atribut iz grba Občine Markovci: zlatorumeni lev v vertikalni legi, z žitnim klasom ležečim pod njim. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja in ne višji od 8/10 iste višine. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
- modra barva (zastavina ruta) HKS 43 K. (Barvna pravila za oblikovanje grba in zastave, priloga, Odlok, 1999.)

Napuštena: 23. ožujka 2000.
Izvori: Občina Markovci http://www.markovci.si 19.08.1999.
"Še brez občinskih simbolov" (OM), Tednik, 24.06.1999, str. 16.
M. Ozmec: "Občina ima grb, o zastavi drugič – Korant, klasje in Markov lev", Tednik, 22.07.1999, str. 9.
"Končno grb in zastava – Občinski praznik na markovo" (OM), Tednik, 23.09.1999, str. 13.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku občine Markovci, 16.09.1999, Uradni vestnik (Ptuj), št. 9/1999, Tednik, 30.09.1999.
M. Ozmec: "Občinska malha vsebuje 415 milijonov", Tednik, 09.12.1999, str. 3.
M. Ozmec: "S seje občinskega sveta – Odslej svoje občinsko glasilo", Tednik, 30.03.2000, str. 19.
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in prazniku Občine Markovci, 23.03.2000, Uradni vestnik (Ptuj), št. 6/2000, Tednik, 30.03.2000.

Rješenje koje je prvotno usvojeno 1999. imalo je ponešto drugačije likovno oblikovanje lava i maske, te dva klasa žita koja se pružaju vodoravno iz sredine, a donja je polovina imala i četiri crvene okomite pruge, odnosno devet naizmjenično plavih i crvenih pruga, koje su simbolizirale devet sela. Prvi dizajn zastave koji je raspravljan bila je zelena s maskom u prvom kvadratu, onda takva plava, a na kraju je usvojena slična današnjem rješenju, s lavom i klasovima.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 8. dio (Kri-Ljub)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 9 (Ljut-Mar)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 10. dio (Med-Mor)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.